Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje"

Transkript

1 Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, IČO: právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení 1. května 1992 řeznictví, uzenářství a obchodní činnost nejvýznamnější akcionáři Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 81,46% změny v obchodním rejstříku změna podoby akcií 21 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč Organizační struktura: Představenstvo předseda člen člen ing. Mária Musilová RNDr. Tomáš Růžička Markéta Musilové dozorčí rada Lukáš Musil Rozvahový den:

2 Průměrný počet zaměstnanců 82 Z toho řídících 6 Osobní náklady: Celkem Řídící Celkem Řídící Osobní náklady Mzdové náklady Zdr., soc. poj Ost..soc. náklady V roce 2014 bylo vyplaceno představenstvu a dozorčí radě za své výkony Kč.. II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1. Způsob oceňování majetku 2

3 a) pořizovací cena nakupovaných zásob je účtována ve skutečně fakturované výši ceny zásob a vedlejších pořizovacích nákladů. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány vlastními náklady. O zásobách se účtuje metodou A. b) HDM, NHDM vytvořený ve vlastní režii se nevyskytuje. Příchovky a přírůstky zvířat se nevyskytují. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny V průběhu účetního období nebyl pořízený majetek oceněn reprodukční cenou 3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnutých do cen zásob Do nákladů pořízených zásob je zahrnuta doprava, poštovné, balné. Do ceny stanovené na úrovni vlastních nákladů se zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režie. 4. Podstatné změny způsobu oceňování, účtování Metodika a náplň účtů v roce 2014 je v souladu se směrnou účtovou osnovou. Obsah těchto účtů vychází z účtové osnovy pro podnikatele platné v roce 2002 a respektuje směrnou účtovou osnovu danou vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění. Výjimku tvoří účet 023, 083 které jsou v rozvaze obsažen v položce B II Způsob stanovení opravných položek majetku Společnost eviduje opravné položky k pohledávkám splatným od v souladu se zákonem o rezervách, účetní opravné položky k pohledávkám po splatnosti starší 6 měsíců a k pohledávkám za neodvedené tržby. 6. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek 3

4 a) DRHM je při výdeji do používání jednorázově odepsán, účtuje se o něm jako o zásobách. HDM s cenou pořízení nad ,--Kč zařazený do používání do roku 1993 je odepisován rovnoměrně. b) HDM zařazený od roku 1994 je daňově odepisován zrychleně dle 32 zákona 586/1992 Sb. c) HDM zařazený do používání je účetně odepisován až v následujícím měsíci, délka odepisování kopíruje dobu daňových odpisů stanovených zákonem. d) NDM, softvare, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč ,-- Kč je odepisován po dobu 36 měsíců. Ostatní nehmotný majetek, který nesplňuje podmínku výše pořizovací ceny, se zaúčtuje prostřednictvím účtu 518 jednorázově do nákladů. e) HDM, který splňoval podmínky pro mimořádné zrychlené daňové odpisy dle zákona o dani z příjmů, daňově se uplatnily mimořádné zrychlené odpisy, účetně se odepisuje rovnoměrně, přičemž bude zachována doba odepisování v souladu s délkou běžných daňových odpisů. Společnost vlastní DRHM ve výši tis. Kč 7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Účetnictví je vedeno v peněžních jednotkách české měny. V průběhu účetního období se kurzové přepočty provádějí podle platného kurzovního lístku ČNB, pevný kurs k prvnímu v měsíci.vyjímku tvoří nákup dobytka z Eura nákup ZM, kde se používá denní kurz.na konci roku se provede přepočet zahraničních pohledávek, závazků v cizí měně stanoveným kurzem k ČNB. Kurzové rozdíly budou účtovány výsledkově. Není vedena valutová pokladna ani devizový účet. III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Společnost dosud nepořizovala dlouhodobý hmotný majetek formou finančního leasingu. 4

5 Podstatné investice v roce 2014 V roce 2014 pořídila společnost následující významné investice Klipsovačka Alpina Vážní systém Netto Kompresor chlazení Etiketovací váhy 550 tis.kč 113 tis. Kč 215 tis. Kč 249 tis. Kč Rozčlenění DHM Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Budovy stavby Dopravní prostředky Stroje a zařízení Pozemky

6 Podstatné finanční investice v roce 2014 V roce 2014 nedošlo k pořízení finančních investic.. Společnost má sjednaný kontokorentní úvěr ve výši Kč u GE Money bank s aktuální úrokovou sazbou 2,14% k Pohledávky Společnost eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 356 tis. Pohledávky po splatnosti do 30 dnů činí 202 tis.. Pohledávky po splatnosti od dnů 56 tis. Pohledávky po splatnosti do 360 dnů 27 tis. Pohledávky po splatnosti nad 360 dnů 71 tis. Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti činí ,--.Kč Počátek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek Základní kapitál tis tis. Rezervní fond tis tis. Ost. f. ze zisku Zisk min. úč. Období tis. Ztráta za úč. období tis. Kč. Společnost vydala ks akcií v nominální hodnotě za jednu akcii Kč 1000,--.Kč a 21 ks akcií v nominální hodnotě ,- Kč. 6

7 Závazky Společnost má závazky v cizí měně Závazky po lhůtě splatnosti 145 tis. Po lhůtě splatnosti do 30 dnů 145 tis. Po lhůtě splatnosti dnů 0 Po lhůtě na 90 dnů. 0 Všechny závazky jsou podchyceny v účetnictví. Společnost nemá závazky kryté podle zástavního práva. Společnost nemá závazky starší 36 měsíců. Rezervy Počáteční stav: 0 Tvorba rezerv: 0 Rozpuštění rezerv 0 Zůstatek rezerv 0 Výnosy z běžné činnosti Výnosy podstatně ovlivňující hospodářský výsledek z běžné činnosti: Tržby za prodej výrobku tis. Kč 7

8 Tržby za služby 710 tis. Kč Změna stavu zásob tis. Kč Tržby obchodní činnost tis. Kč Další doplńující údaje Společnost účtuje o odložené dani rozvahovým způsobem. Rozdílem mezi zůstatkovou cenou DHIM daňovou a účetní násobeno 19%. Společnost vynaložila náklady na povinný audit ve výši ,00 Kč. Společnost odepsala ve prospěch účtu 425 promlčené nevyplacené dividendy za rok 2009 ve výši Kč Společnost nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, vyjma běžných závazků z mezd a DPH, které jsou hrazeny ve stanoveném termínu. Společnost v průběhu roku uzavřela středisko jatek. K podnikovou prodejnu Vyšší Brod a v měsíci prosinci 2014 pak i prodejnu Prachatice, Nádražní Vimperk a Volary z důvodu nerentability. Takže do nového účetní období vstupují pouze prodejna Toužim, která bude uzavřena na konci měsíce února. Zůstává pouze podniková prodejna v areálu společnosti. Významné události po rozvahovém dni ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly. Struktura společnosti Společnost je účetně členěná na hlavní výrobní střediska Bourárna Masná výroba 8

9 a na další nevýrobní střediska Doprava Údržba Expedice Správa Odbyt Podniková prodejna Špidrova Podniková prodejna Toužim končí v měsíci únoru Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj V roce 2014 společnost nevynaložila žádné prostředky na výzkum a vývoj. ing. Musilová Mária předseda představenstva ing. Musilová Markéta člen představenstva

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 TEZAS a.s. Sídlo společnosti: Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO: 6193549 DIČ: CZ 6193549 PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 214 A. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : Moravia Tech, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 03637751 DIČ : CZ03637751 RG. : B 7197 OR u KS Brno Vznik : 16. 12. 2014 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1a) Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více