DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU"

Transkript

1 DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

2 Zápočtové požadavky Docházka Výstup Test (didaktické zásady TV) Seminární práce příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro I. stupeň ZŠ 1, Úvodní strana (bude obsahovat název a kód předmětu) 2, Název (téma) Pro koho je hra určena Potřebné prostory Materiální vybavení 3, Nástup: Cíl hodiny (2 min) 3, Průpravná a dynamická cvičení (12 min) popis cviku, nákres 4, Hlavní část (28 min): Princip a průběh jednotlivých cvičení Organizační struktura + nákres 6, Závěrečná část (3 min) popis cviku, nákres 7, Literatura (dle normy ISO 690 nebo APA)

3 Motorická charakteristika Motorický vývoj je charakteristický vysokou docilitou (kulminace motorické učenlivosti) a proto toto období nazýváme zlatým věkem motoriky, kdy se snažíme o maximální rozvoj koordinačních schopností a získání co největšího počtu pohybových dovedností.

4 Konstrukty lidské motoriky Čtyři konstrukty vytvářejí lidskou motoriku 1) Pohybové schopnosti (vrozené) 2) Pohybové dovednosti (naučené) 3) Pohybová činnost 4) Pohybová výkonnost

5 Pohybové schopnosti Vrozené předpoklady pro určitou kvalitu pohybu: - Silové - Rychlostní - Vytrvalostní - Koordinační - Pohyblivostní

6 Relace mezi pohybovými dovednostmi a schopnostmi Vztah je oboustranný a reciproční V procesu osvojování dovedností se rozvíjejí schopnosti Schopnosti jsou generalizované, dovednosti úkolově specifické Počet schopností je omezený (50), dovedností je nekonečný

7 Metodicko - organizační formy Hromadná metoda (frontální, proudová cvičení) Skupinová metoda (často spolu se spontánní hrou ostatních dětí) v družstvech, na stanovištích, kruhový trénink (ne na I. st. ZŠ) Volná nabídka rozestavěného nářadí Individuální vedení

8 Didaktické styly Příkazový (vše řídí učitel) Praktický (děti si řídí své tempo) Reciproční (hodnotící faktor na vybraných dětech) S nabídkou (děti si volí vlastní náročnost cviku) Se sebehodnocením S řízeným objevováním (podpora myšlenkové aktivity) Se samostatným objevováním

9 Vyučovací metody Ukázka (přímá, nepřímá) Postup nácviku (komplexní, analyticko syntetická, synteticko-analytická metoda, progresivní spojování, metoda kontrastu) Opakování Manipulace se zátěží

10 Diferenciace dětí Na základě organizačních důvodů, snaha vyšší efektivnosti pohybové chvilky, respektování individuálních předpokladů dětí Spojena se zásadou přiměřenosti, na základě zájmu, dle růstových a věkových předpokladů, dle pohlaví Dělení do skupin dle: vůle dětí, určí učitel, rozpočítáním, kapitáni, rozdání papírků

11 Hodina TV Spontánní pohyb po tělocvičně Nástup, navození pracovní atmosféry, motivace (2 min)

12 Průpravná část (10-12 min) Příprava na program v hlavní části Protažení (ne hmity), cca 6 10 sec, opakovat 3-4x Nebo i dynamická rozvička (kroužení ) Posloupnost Vyrovnávat vadné držení těla, opravovat Nezapomínat na dýchání (nádech, výdech) Krátké posílení posturálního svalstva (pouze vlastním tělem) Nevhodné je u dětí protažení krčních svalů, hlavně záklony hlavy, dlouhé stoje

13 Dynamická část (3-5min) Dynamická hra nebo cvičení, honičky Důležitá je jednoduchost pravidel a spád Obměny Ne do maxima SF Cvičí všichni!!!

14 Hlavní část (28 min) Naplnění hlavního nácvikového nebo výcvikového cíle hodiny V první polovině nácvik nových dovedností, činnosti obratnostně-rychlostního charakteru (max 10 min) Druhá polovina má výcvikový charakter s dlouhodobějším zatížením v aerobní zóně, se zvýšenou svalovou aktivitou, hra

15 Závěrečná část (3-5 min) Zotavná fáze Pouze uklidňující činnosti, kompenzace, relaxace organismu (protažení sec) Zhodnocení, připomenutí cíle a jeho splnění, motivace

16 Pohybová omezení dětí Nevhodné jsou jednostranné zátěže, prosté visy a vzpory (spontánní aktivita OK, do řízených činností zařazovat visy a vzpory smíšeně) Nezvětšovat rozsah kloubní pohyblivosti na fyziologickou mez Nenosit těžká břemena Nesetrvávat dlouhodobě v polohách Neposilovat se závažím Neprovádět kotoul vzad Nazaklánět Neskákat na tvrdou podložku Dřepy pouze na plných chodidlech, nechodit příliš dlouho ve dřepu Nenutit do nepřirozených poloh (sed v kleku mezi paty) Činnosti s maximálním výkonem jen na kratší časový úsek Výrazné pocení je znak přehřátí, zajistit dostatek tekutin!

17 Bezpečnost Viz normy a vyhlášky (počet, materiály, teplota, světlo ), učitel je povinen to hlídat! Kontrola nářadí 1x 2roky, sledovat poruchy Kurzy dle metodických pokynů (plavecký výcvik, lyžařský výcvik, cyklistika, turistika) Při TV je nutné respektovat: úroveň, rozcvičení, metodický postup, dopomoc, záchrana, vzdálenost nářadí, rozestupy dětí, poskytnout první pomoc, lékárna, telefon, provést záznam o úrazu

18 Nevhodné způsoby organizace Dlouhé vysvětlování Náročná příprava pomůcek a nářadí Příliš početné skupiny dětí Velký rozsah cvičení jednotlivců a čekání v družstvu

19 Na závěr Vždy je vhodné promyslet následující: Jak zahájím činnost (přivítání, motivace, pravidla )? Jak upoutám pozornost dětí? Jak rozestavím děti? Kolik vytvořím skupin? Jak rozestavím nářadí v prostoru? Jak určím kdo to udělá? Jak rozdám pomůcky? Jak navážu k jiné činnosti? Jak ukončím činnost? Jak uklidím pomůcky a nářadí?

20 Literatura DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha: UK, RYCHTECKÝ. A, FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy, Karolinum, 2004, 171 s., ISBN DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, ISBN LOCHMANOVÁ, L. a MAZAL, F. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. 1. vyd. Olomouc: Hanex,1998. ISBN VLACH, J. Drobné a průpravné hry pro volejbal.. Ústí n.l.: KTV PF UJEP, POKORNÝ, I. & VLČEK, K. Fotbal a volejbal. Metodický materiál pro učitele 1.stupně základní školy.. Ústí n.l.: Pedagogické centrum, POKORNÝ, I. & VLČEK, K. Pohybové hry. Metodické materiály pro učitele 1.stupně základních škol. Svazek 1. Ústí nad Labem : CDVU při UJEP, MAZAL, F. Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku.. Olomouc: Hanex, RVP PV a RVP ZV, MŠMT.

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Diplomová práce VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Růžena

Více

Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy

Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy Školení cvičitelů jógy III. třídy Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy Mgr. Martin Chlumský, DiS. mchlumsky@sokol.eu Leden 2015 Dnešní cíl ukázat cestu jak být lepším cvičitelem. Obsah základní

Více

Školáci. v pohybu tělesná výchova v praxi. Hana Dvořáková

Školáci. v pohybu tělesná výchova v praxi. Hana Dvořáková Školáci v pohybu tělesná výchova v praxi Hana Dvořáková Školáci v pohybu tělesná výchova v praxi Hana Dvořáková Grada Publishing Za trpělivost a aktivitu děkuji těm, kteří pomohli zrealizovat fotografickou

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

Mozaika integračních snah TĚLESNÁ VÝCHOVA S HANDICAPEM. Mgr. Jiří Doležel

Mozaika integračních snah TĚLESNÁ VÝCHOVA S HANDICAPEM. Mgr. Jiří Doležel Mozaika integračních snah TĚLESNÁ VÝCHOVA S HANDICAPEM Mgr. Jiří Doležel 1 OBSAH Úvodní strana...1 Obsah..2 Osobnost a činnost mentálně handicapovaného žáka.3 Cíl a úkoly tělesné výchovy na škole pro děti

Více

Fotbalová cvičení a hry

Fotbalová cvičení a hry Jaromír Votík Fotbalová cvičení a hry Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax +420 220 386 400 jako svou 2352. publikaci

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Řízení tréninkového procesu (Roční tréninkový cyklus a Tréninková jednotka, rozvoj obratnosti a rychlosti ve florbalu, florbalové hry)

Řízení tréninkového procesu (Roční tréninkový cyklus a Tréninková jednotka, rozvoj obratnosti a rychlosti ve florbalu, florbalové hry) Řízení tréninkového procesu (Roční tréninkový cyklus (RTC) a Tréninková jednotka (TJ), rozvoj obratnosti a rychlosti ve florbalu, florbalové hry) Řízení tréninkového procesu = racionální, vědomé a zdůvodněné

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO SPORTU 11. dubna 2007 Večerková

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

5.8.2 Tělesná výchova (TV)

5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována

Více

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Alena ROSECKÁ Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Závěrečná práce školení trenéru T2 Horní Jelení 12. a 13. února a března 2011 1. Sportovní trénink... 5 2. Cykly ve sportovním tréninku...

Více

5.14 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.14.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.14.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.14.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Koncepce tělovýchovné a sportovní výchovy 54.mateřské škola Plzeň, Staniční 72

Koncepce tělovýchovné a sportovní výchovy 54.mateřské škola Plzeň, Staniční 72 Koncepce tělovýchovné a sportovní výchovy 54.mateřské škola Plzeň, Staniční 72 Uvedená koncepce je nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu a bude rozpracovaná do Třídních programů. Úvod: Pohyb

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Tělesná výchova Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ TRÉNINKOVÝCH PROSTŘEDKŮ PRO ROZVOJ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE KATEGORIE JUNIORŮ V PŘÍPRAVNÉM

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA pro čtyřletá gymnázia a SOŠ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j. 17 668/91-20

Více

5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti

5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví je důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost. Proto se stává poznávání a praktické ovlivňování

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: učitelství pro ZŠ Studijní obor (kombinace) učitelství pro stupeň ZŠ Rozcvičky.

Více

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Tělesná výchova je v naší škole nejdůležitější formou pohybového učení žáků. Je

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1.stupeň Předmět je dotován 2 hodinami týdně v 1. 5. ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, na malém školním hřišti a v areálu parku na Kraví

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Rozvoj koordinačních schopností v ročním tréninkovém cyklu v kategorii sportovních tříd /6. 9. třída/

Rozvoj koordinačních schopností v ročním tréninkovém cyklu v kategorii sportovních tříd /6. 9. třída/ Rozvoj koordinačních schopností v ročním tréninkovém cyklu v kategorii sportovních tříd /6. 9. třída/ Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2007, 77 stran Autor: Mgr. Petr Trojan Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš

Více