Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: Komenského 578, Milovice Mladá , tel: ŠD Komenského 581, tel: , , MŠ Komenského 581, tel: , ŠKOLNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (MŠ U dvou veverek) Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět č.j.: 924/2014/JUV/Min 1

2 Identifikační údaje: Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět 1.1 Předkladatel Název organizace: Základní škola a mateřská škola Juventa Typ subjektu: příspěvková organizace Sídlo: Komenského 578, Milovice Mladá IČO: IZO: REDIZO: Kontakty Web : Telefon : Ředitel: Vedoucí učitelka MŠ: Místa poskytovaných školských služeb: Mgr. Jaroslav Minařík Bártová Ivana (zpracovatel) Komenského 581, Milovice Mladá (MŠ) Komenského 578, Milovice Mladá (ZŠ) 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele: Město Milovice Adresa: Městský úřad Milovice, Milovice Kontakty Web : Telefon : Fax : Platnost dokumentu od: Schváleno pedagogickou radou: V Milovicích dne Mgr. Jaroslav Minařík ředitel školy 2

3 Obsah Identifikační údaje: str Předkladatel: str Zřizovatel: str.2 1. Obecná charakteristika školy: str.5 2. Podmínky vzdělávání: str Věcné/materiální podmínky: str Životospráva: str Psychosociální podmínky: str Řízení mateřské školy: str Personální a pedagogické zajištění: str Spolupráce mateřské školy: str.9 3. Charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah: str Organizace vzdělávání: str Témata předškolního vzdělávání: str A Veverky poznávají svět: str B Veverky a barvy podzimu: str Dílčí cíle: str Vzdělávací obsah: str Klíčové kompetence: str A Vánoce u veverek: str B Ve veverčím doupěti pod sněhem: str Dílčí cíle: str Vzdělávací cíle: str Klíčové kompetence: str A Když veverky stůňou: str B Veverky a jaro: str Dílčí cíle: str Vzdělávací cíle: str Klíčové kompetence: str A Veverky otevírají studánky: str B Veverky cestují do cizích krajů: str Dílčí cíle: str Vzdělávací cíle: str Klíčové kompetence: str Očekávané výstupy: str Dítě a jeho tělo: str Dítě a jeho psychika: str Dítě a ten druhý: str Dítě a společnost: str Dítě a svět: str Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimoř. nadaných: str.33 3

4 8. Evaluace: str Cíl evaluace: str Formy a metody používané k hodnocení: str Časový harmonogram evaluace: str Školní vzdělávací program: str. 34 4

5 1. Obecná charakteristika školy Naše mateřská škola je čtyřtřídní a je součástí ZŠ. Hygienická kapacita byla stanovena na 100 dětí ve čtyřech třídách. Do jednotlivých tříd se snažíme děti umísťovat dle věku. V mateřské škole integrujeme dítě se zdravotním postižením za přítomnosti asistenta pedagoga. Mateřská škola nemá vlastní vývařovnu. Stravování zajišťuje v souladu s hygienickými požadavky pro děti předškolního věku firma Scolarest s.r.o. Školka se nachází v blízkosti lesa. Školní zahrada je hned vedle a poskytuje dostatek možností k pohybovému vyžití. Nachází se zde pískoviště, skluzavka, houpačka a víceúčelový sportovní komplex. Část pozemku je zastíněna vzrostlými stromy. Děti mají k dispozici dostatek hraček a materiálu k rozmanitým činnostem. Všechny třídy jsou prostorné, světlé, vzdušné a s výhledem do zeleně. Prostory tříd umožňují vytvoření pracovních center, hracích koutků i míst pro rušnější pohybové aktivity či odpočinek dětí. Vybavení hračkami a pomůckami je dle finančních možností postupně obnovováno. 2. Podmínky vzdělávání 2.1 Věcné / materiální / podmínky Budova MŠ byla v roce 2004 nově zrekonstruována a účelově zařízena pro základní školu a mateřskou školu. Původní využití této budovy byl Dům pionýrů. Budova je dvoupatrová v suterénu je samostatný vchod do mat. školy, šatny zaměstnanců, výdejna a jídelna Scolarestu a kancelář vedoucí učitelky. V přízemí se nachází MŠ, šatny ZŠ, tělocvična a oddělený vchod do ZŠ. V prvním patře se nachází MŠ. Ve zbytku budovy se nacházejí třídy ZŠ, které jsou používány pro potřeby ŠD a pro zájmové mimoškolní aktivity. Stav budovy je dobrý. K mateřské škole náleží zahrada. Je vybavena dětským hřištěm pouze pro děti docházející do školky. Není velká, je oplocená, její terén je členitý. Výhledově chceme pozemek zútulnit, doplnit o další herní prvky, o květiny a vytvořit záhonek, na kterém mohou děti sledovat přírodní zákonitosti a podílet se vlastním úsilím na růstu a plození. Doufáme, že se nám podaří zahradě dát během následujících let trochu jiný rozměr a nedostatek kvantity nahradit kvalitou. Po dohodě mohou děti z mateřské školy používat i školní hřiště hned vedle zahrady a dále hřiště v Domově v Mladé. Prostory MŠ (vnitřní i venkovní) odpovídají hygienickým normám dle platných předpisů. Hygienické zařízení je svou kapacitou dostatečné. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem. Zařízení je dle finančních možností průběžně doplňováno. Uspořádání a výška nábytku umožňuje uložení hraček tak, aby na ně děti dobře viděly, mohly si je samostatně vybírat a 5

6 ukládat dle nastavených pravidel učitelkami. Uložení hraček je přehledné a uspořádané. Dává příležitost k udržování pořádku. Vybavení tříd je v současné době na velmi dobré úrovni. Jsou zde didaktické pomůcky a rozmanitý sortiment hraček. Nabídka uspokojuje potřeby jednotlivců a poskytuje dětem i dostatek příležitostí ke kolektivním hrám. Podle svých možností a schopností se podílejí na úpravě a výzdobě prostředí školky. Výtvory dětí jsou vyzdobeny především třídy a šatny, které mohou shlédnout rodiče. Všechny práce mají děti uloženy ve svých portfoliích, které jsou rodičům k nahlédnutí. Děti z mateřské školy pravidelně využívají tělocvičnu ZŠ. 2.2 Životospráva Škola nemá vlastní vývařovnu strava je zajišťována firmou Scolarest, která poskytuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu dle platných předpisů. V každé třídě je umístěn čajník zajištění individuálního pitného režimu. Děti se samy obsluhují, podílejí se na přípravě i sklízení ze stolu. Na jídlo mají dostatek času i místa. Do jídla je nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň trochu ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Respektujeme individuální zdravotní hlediska dětí. Děti se mohou volně pohybovat v prostorách třídy, šatny, na zahradě. 2-3x týdně využíváme tělocvičnu ZŠ. Pravidelně je zařazováno ranní cvičení, množství pohybových her, pravidelný pobyt venku v délce přiměřené aktuálnímu počasí. Respektujeme individuální potřebu aktivity, ale i odpočinku a spánku. 2.3 Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci mateřské školy vytvářejí dětem i sobě takové prostředí, aby se v něm všichni cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti naší školy mají stejná práva, stejné možnosti, stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován, podceňován, zesměšňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z norem, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě v jeho aktivitách, samostatnosti, sebejistotě. Odsuzování a časté negativní hodnocení je nepřípustné. U dětí rozvíjíme citlivost, vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou podporu a pomoc. Děti seznamujeme s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil dobrý kolektiv, v němž jsou všichni rádi a cítí se dobře. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě a jejich zkvalitňování. Adaptační režim uplatňujeme u dětí nově příchozích do MŠ po dohodě se zákonnými zástupci. 6

7 Organizace Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Denní řád je pružný s možností okamžité reakce na potřeby dětí. Režim dne v mateřské škole je rozdělen takto: Příchod do školky /6:30 8:00/ Spontánní a řízené činnosti /6:30 8:00/ Pohybová chvilka /8:00 8:30/ Společně podávaná svačina /8:40 9:00/ Společné, individualizované a individuální řízené činnosti /9:00 9:20/ Pobyt venku /9:30 11,20/ Společně podávaný oběd /11:30 12:00/ Kolektivní logopedická péče /12:00 12:20/ Odpočinek nebo klidová činnost popř. zájmové kroužky /12:00 14:00 (14:30)/ Individuálně podávaná svačina /do 15:00/ Spontánní a řízené činnosti do 17:00 V naší mateřské škole dbáme o vyváženost spontánních i řízených činností, neboť mateřská škola není vzdělávací institucí, ale výchovně vzdělávacím zařízením, které děti učí poznávat život kolem sebe a nabízí mu dostatek prostoru pro rozvoj fantazie, tvořivosti a utváření se pomocí her v kolektivu v sociálně zralou bytost. Děti se účastní společné činnosti v různě velkých skupinách, vytváříme podmínky pro frontální, individuální i skupinovou práci. Stejně tak dbáme o osobní soukromí dětí ve třídě je klidový koutek, kam se děti mohou uchýlit. Ranní volné činnosti /6:30 8:00/ záleží na volbě dítěte v obou odděleních probíhají výchovy + volné hry dle vlastního výběru dětí. Řízená činnost /9:00 9:20/ je přípravou na školu. Aby bylo pro pedagogické pracovníky školy snazší s dítětem spolupracovat, vedeme pouze pro naše potřeby List záznamů o dítěti, kde zaznamenáváme pokroky v dovednostech, vědomostech a návycích, kterých dítě během pobytu v MŠ dosáhlo a na kterých je třeba ještě pracovat. Talentované děti a děti s jakýmkoliv handicapem mají svůj vlastní IVP, který je přizpůsoben dítěti tak, aby při pobytu v MŠ mohlo dítě s pomocí pedagoga a v návaznosti na PPP, logopedickou nebo jinou odbornou péči pracovat na problému, kvůli kterému má dítě IVP vypracovaný. IVP, stejně jako List záznamů o dítěti, je po předchozí domluvě k nahlédnutí pouze rodičům na požádání u učitelky nebo vedoucí učitelky. Kromě individuální logopedické péče /zajišťují paní učitelky ze ZŠ s předepsaným vzděláním/, je v naší mateřské škole realizována i kolektivní logopedická péče. KLP děti zde nevyvozují jednotlivé hlásky jako v ILP, ale provádí formou hry pod vedením logopedické asistentky 7

8 dechová cvičení, cvičení mimických svalů, čelistí, artikulace rtů, jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvíjení fonematického sluchu. Zdravá flétnička cílem je naučit děti hravou formou základům hry na zobcovou sopránovou flétnu. Prostřednictvím hry na flétnu se naučí správně dýchat, objeví co je to rytmus a co noty. Struktura setkání je členěna do několika částí: dechová průprava rytmická cvičení základy hudební nauky výuka hry na flétnu zpěv V souvislosti se všeobecným rozvojem / včetně sociálního / spolupracuje MŠ a ZŠ s MŠ U Broučků, MŠ Sluníčko, lesním klubem Skřítek, PPP Nymburk, logopedem, pediatrem, VKZ Milovice, Domovem Mladá poskytovatelem sociálních služeb a dalšími odbornými pracovišti. 2.5 Řízení mateřské školy a) Strategie řízení Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou přímo podřízeny vedoucí učitelce školy a mají písemně stanoveny své kompetence v pracovních náplních, která je přílohou pracovní smlouvy. V oblasti svých kompetencí mají povinnost informovat o svém rozhodnutí vedení školy, jsou plně odpovědni za svá rozhodnutí. b) Vedením školy je pověřen ředitel školy, který pověřil s účinností od řízením předškolních tříd vedoucí učitelku, jejíž kompetence jsou stanoveny v pracovní náplni. Odpovídá za organizaci výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole, metodickou pomoc a odborné vedení učitelek, provádění hospitační a kontrolní činnosti. Zajišťuje dobrou informovanost zákonných zástupců. Ve škole je vytvořen funkční informační systém pravidelné konzultace vedoucí učitelky s ředitelem školy, plán práce školy, týdenní plán práce školy, pravidelné porady v MŠ. Jednou z priorit školy je vytvoření přívětivého a tvůrčího klimatu, ředitel školy motivuje zaměstnance a podporuje jejich týmovou práci, zajišťuje spolupráci mezi učitelkami mateřské školy a elementaristkami na 1. stupni základní školy, resp. ostatními pedagogy základní školy. c) Finanční a personální řízení zabezpečuje ekonomický zástupce ředitele školy. d) Materiální vybavení podléhá v evidenci hospodářce školy ve spolupráci s vedoucími kabinetních sbírek. 8

9 Plánování pedagogické práce se opírá o předchozí analýzu výsledků vzdělávání a výchovy. Evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ. Výsledky jsou podkladem pro plánování další práce. Školní vzdělávací program vytvářejí všichni členové pedagogického týmu. Řízení výchovy a vzdělávání Organizace předškolního vzdělávání se řídí platnými školskými předpisy, vnitřním řádem školy a jejími směrnicemi. Školní rok začíná 1.9. a končí následujícího školního roku. Naše škola má 4 oddělení. V oranžové třídě jsou předškoláci. Integrujeme zde dítě s asistentem pedagoga. V ostatních třídách jsou mladší děti. Externí vztahy: - ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy vedoucí učitelka a učitelky MŠ - rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků Komunikační a informační systém: a/ Způsob zveřejňování informací - na nástěnkách v šatnách dětí a ve třídách, na centrální nástěnce při vstupu do MŠ - prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci /schůzky, konzultace,./ - na webových stránkách školy (www.zsjuventa.cz) b/ Informace vstupující do školy a vystupující ze školy jsou přijímány do pošty pod č.j. a pí sekretářka rozhoduje, komu bude informace poskytnuta a vedoucí pracovník rozhodne kdo záležitost nebi její část zpracuje. Písemná informace, která opouští školu jako její oficiální stanovisko, musí být podepsána zodpovědným pracovníkem. 2.6 Personální a pedagogické zajištění Ředitelem ZŠ a MŠ Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá je Mgr. Jaroslav Minařík. MŠ má osm stálých pedagogické pracovnice a jednu asistentku pedagoga. Provozní zaměstnanci dvě paní uklízečky. Paní učitelky jsou všestranně zaměřené. Svoji kvalifikaci si neustále zvyšují pomocí různých kurzů, seminářů, školení v rámci DVPP a ostatními formami studia a samostudia. Celý tým funguje na základě jasně vymezených pravidel, kdy pedagogové pracují profesionálním způsobem. Specializované služby jsou zajištěny spoluprací s různými odborníky (logoped, speciální pedagog, lékaři, psychologové, aj.). 2.7 Spolupráce mateřské školy Spolupráce s rodiči 9

10 Při setkáních s rodiči se snažíme o vybudování oboustranné důvěry, vstřícnosti, respektu a podporujeme ochotu spolupracovat. Pedagogové jednají s rodiči diskrétně, chrání jejich soukromí. Spolupráce s rodiči probíhá v průběhu roku v několika rovinách: V úrovni poradenské činnosti. V pravidelných rozhovorech o výchově a vzdělávání dětí. V přípravě dětí na školu příprava na povinnosti domácí úkoly. Při akcích mateřské školy. Při přípravě dětí na akce mateřské školy. Při možnosti exkurzích do různých oblastí lidského života (zaměstnání, různé dovednosti a záliby). Při spolupráci se ZŠ v projektu Kamarádi a následné Školičce Další spolupráce se: - Základní uměleckou školou v Lysé nad Labem zúčastňuje se koncertů připravených talentovanými dětmi, podporuje zájmy a talenty, doporučuje dětem zájmové činnosti v ZUŠ dle jejich dovedností a dispozic. - Logopedkami ze ZŠ hlavní logopedka se stará o pravidelnou depistáž dětí z MŠ. Logopedická pravidelná péče probíhá v ZŠ s učitelkami, které mají logopedické vzdělání, tj. SZZ z logopedie, popř. logopedický kurz. Tyto jsou pod vedením zkušené logopedky. - PPP Nymburk, která poskytuje rady v oblasti výchovy a problematicky vychovávatelných a vzdělavatelných dětí pro rodiče i pedagogy. Zabývá se připraveností dětí do ZŠ. Pediatrem MUDr. Matasovou a MUDr. Šimonovou - pomáhají v problematice psychohygieny, při úrazech dětí, při nadstandardních akcích MŠ - např. pyžámkový večírek, atd. - Základní školou děti z MŠ a děti ze ZŠ se zúčastňují projektu Kamarádi. Budoucí prvňáci navštěvují školu a Školičku pro předškoláky, která děti motivuje a připravuje lepší vstup na základní školu. - MŠ Broučci, MŠ Sluníčko společně pořádané akce pro děti, návštěvy v jiných kolektivech, využívání společných divadel, atd. - Domovem Mladá poskytovatelem sociálních služeb - společně pořádané akce. - Lesním klubem Skřítek Milovice. 10

11 3. Charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah Zřizovatelem MŠ při ZŠ je Město Milovice. Vzdělávací program je zaměřen na estetickou oblast, poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Témata jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi spojených, z prostředí školy i jejího okolí. ŠVP je sestaven z osmi témat. Je v nich zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení, tj. oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální / 5 barev kamínků / Respektujeme hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobnostních postojů: samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte, uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ. V rámci hodnocení využíváme zjištěných informací od rodičů pro další pedagogickou činnost. Posláním naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich možností, zájmů, potřeb a věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola je čtyřtřídní, děti jsou rozděleny do tříd podle věku. 4. Organizace vzdělávání Mateřská škola je čtyřtřídní, kapacita 100 dětí : Zástupci dětí předávají ráno děti učitelkám ve třídách. Učitelky zodpovídají za děti od jejich převzetí až do předání zpět rodičům či jejich zástupcům. Kontakt ve třídách je každodenní, společné informativní schůzky se konají 3x ročně. Rodiče si mohou z MŠ vyzvednout dítě po obědě v době od 12:20 do 12:45 nebo odpoledne od 15:00 do 17:00 h. Příchod či odchod je možno domluvit i v jinou dobu s učitelkami ve třídách. Děti si vyzvedávají rodiče, popřípadě jejich zástupce podle dohody o předávání dítěte. Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba omluvit do 7:45 hodin s ohledem na školní jídelnu. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 let věku /mladší pouze výjimečně/ do naplnění kapacity školy. Zápis do MŠ se koná každoročně v jarních měsících. 11

12 5. Témata předškolního vzdělávání Témata jsou zaměřena k jednotlivým ročním obdobím, vždy dva oddíly jsou dílčími cíli a vzdělávacími obsahy propojeny. 5.1.A Veverky poznávají svět Seznámení s prostředím mateřské školy. Poznávání nových kamarádů a všech ostatních, se kterými se děti budou setkávat a kteří o ně budou pečovat. Orientace v blízkém okolí zahrada, obec. 5.1.B Veverky a barvy podzimu Činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem a zdravím. Výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu opadávání listnatých stromů, tvary listů, barvy v přírodě, zvířátka a jejich pojmenování užitek, ukládání k zimnímu spánku. Sklizeň všeho, co příroda přinesla. Práce s přírodninami, výroba kalendáře ročních období, narozeninového kalendáře Dílčí cíle - rozvoj pohybových schopností - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - posilování přirozených poznávacích citů /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování/ - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové samostatnosti - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě / získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti/ - seznamování s pravidly ve vztahu k druhému - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí /spolupracovat, spolupodílet se/ - seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Vzdělávací obsah - lokomoční pohybové činnosti /chůze, běh, skoky, poskoky, lezení,./ - pohybové činnosti turistika, míčové hry - činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním 12

13 - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry - komentování zážitků a aktivit - individuální a skupinová konverzace /vyprávění zážitků/ - prohlížení a čtení knížek - záměrné pozorování běžných objektů a předmětů - motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností - spontánní hra - námětové hry a činnosti - činnosti vyvolávající veselí a pohodu - činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující /umožňující/ samostatné vystupování - příležitosti a hry pro rozvoj vůle - hry na téma rodina, přátelství - činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních - aktivity podporující sbližování dětí - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi - hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy - spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě - různorodé společenské hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích /námětové hry, dramatizace, konstruktivní hry, výtvarné projekty/ - přirozené pozorování blízkého okolí vycházky do okolí - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci Klíčové kompetence 1. kompetence k učení pozoruje, zkoumá, všímá si souvislostí klade otázky a hledá na ně odpovědi všímá si, co se kolem děje 2. kompetence k řešení problémů řeší problémy na základě zkušenosti všímá si dění a problémů v okolí uvědomuje si odpovědnost za své jednání a nese za ně důsledky 3. kompetence komunikativní samostatně vyjadřuje své myšlenky ve větách rozumí, slovně reaguje, vede dialog domlouvá se gesty i slovy, rozumí významu 4. kompetence sociální a personální rozhoduje o svých činnostech, vytváří si svůj názor dokáže se prosadit i podřídit, spolupracuje 5. kompetence činnostní a občanské rozpozná své silné i slabé stránky pěstuje si smysl pro povinnost ve hře, práci, učení 13

14 5.2.A Vánoce u veverek Seznámení s tradicí Vánoc, posilování mezilidských vztahů, různorodé pojetí Vánoc po celém světě. Zpřístupňování lidové slovesnosti, rozvoj povědomí o důležitých lidských hodnotách, rozvoj tvořivosti a vlastní aktivity dětí, společné sdílení předvánočního období. 5.2.B Ve veverčím doupěti pod sněhem Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, výlety do přírody. Péče o živou i neživou přírodu. Podporování potřeby poznávání Dílčí cíle - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, osobní pohody a pohody prostředí - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností /vnímání, naslouchání, porozumění/ - rozvoj paměti a pozornosti - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem /v rodině, v MŠ/ - rozvoj společenského a estetického vkusu - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškodit a ničit Vzdělávací obsah - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem - zdravotně zaměřené činnosti /vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení/ - hudební a hudebně pohybové činnosti - společné diskuse, rozhovory - poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů - přednes, recitace, dramatizace, zpěv - smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. - činnosti zajišťující spokojenost a radost - sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým - společné aktivity nejrůznějšího zaměření - přípravy a realizace společných zábav a slavností - setkávání s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ 14

15 - sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé - práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií Klíčové kompetence 1. kompetence k učení učí se spontánně i vědomě snaží se práci dokončit a pracovat dle instrukcí 2. kompetence k řešení problémů rozlišuje funkční i nefunkční řešení snaží se problémy řešit samostatně, popř. s pomocí dospělého 3. kompetence komunikativní komunikuje bez zábran ovládá činnosti předcházející čtení a psaní vyjadřuje se různými prostředky 4. kompetence sociální a personální spolupodílí se na společných rozhodnutích napodobuje modely sociálního chování 5. kompetence činnostní a občanské chápe svobodu rozhodování, ale také odpovědnost za ně odhaduje rizika nápadů, dokáže je měnit a přizpůsobovat své činnosti se učí plánovat, organizovat, vyhodnocovat 5.3.A Když veverky stůňou Péče o své zdraví v oblasti zdravé výživy, hygieny a bezpečnosti. Rozšiřovat poznatky o tom, jak předcházet úrazům a nemocem. 5.3.B Veverky a jaro Vnímání aktuální situace v přírodě, když se jaro blíží. Zmapování základní charakteristiky zimního a jarního ročního období, uplatnění dětských zkušeností. Podpora zájmu o naučnou literaturu a poznávání, posilování odpovědnosti ve vztahu k přírodě a k životu Dílčí cíle - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností /výslovnosti, vyjadřování/ - rozvoj tvořivosti /tvořivého myšlení, řešení problémů/ - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - aktivně nepřizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 15

16 - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí Vzdělávací obsah - pohybové činnosti - manipulační činnosti - smyslové a psychomotorické hry - konstruktivní a grafické činnosti - hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti - vyprávění dle fantazie - vyřizování vzkazů, zpráv - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii /výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity/ - řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant - činnosti zaměřené k vytváření /chápání/ pojmů a osvojování poznatků /vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii.. / - činnosti zaměřené k seznamování se s matematickými pojmy a jejich symbolikou /základní geometrické tvary, množství apod./ - spontánní hra - estetické a tvůrčí aktivity /slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové/ - výlety do okolí /do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí / - společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému - přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - činnosti změřené na poznávání sociálního prostředí - hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí - hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dorváních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých situacích, které mohou nastat - praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává Klíčové kompetence 1. kompetence k učení odhaduje své síly, oceňuje osobní pokroky i výkony druhých 2. kompetence k řešení problémů užívá logických, matematických i empirických postupů zpřesňuje si početní představy, užívá matematických pojmů 3. kompetence komunikativní průběžně si osvojuje slovní zásobu a aktivně ji používá 4. kompetence sociální a personálníchová se obezřetně při setkání s cizími lidmi a v neznámých situacích brání se projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování učí se řešit problémy dohodou 16

17 5. kompetence činnostní a občanské uvědomuje si svá práva i práva druhých dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jim a dodržuje je má představu o základních lidských normách a hodnotách 5.4.A Veverky otevírají studánky Základy péče o životní prostředí, voda jedna z nejdůležitějších podmínek života. Experimentování s rostlinami, pozorování živočichů ve vodě a kolem ní. Seznámení s některými uměleckými díly inspirovanými vodou. 5.4.B Veverky cestují do cizích krajů Poznávání vzdáleného světa, jeho života, přírody, zvířat a lidí. Snažit se o pochopení, že jsou lidé různí, proč žijí na určitém místě a jakým způsobem. Vědět, že svět není jen místo, kde žijeme, ale daleko za hranicemi Česka. Vytvořit povědomí o existenci jiných kultur a národností Dílčí cíle - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu - osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí - rozvoj a kultivace představivosti a fantazie - rozvoj kooperativních dovedností - poznávání jiných kultur - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Vzdělávací obsah - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků - činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů /hrozících při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkávání se s cizími lidmi/ - vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo - grafické napodobování symbolů, tvarů - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest - konkrétní operace s materiálem /třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání / - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem v nichž může být dítě úspěšné - cvičení organizačních dovedností - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách 17

18 - hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých - tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové apod../- podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku /zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce/ a mravní hodnoty /dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost apod./ v jednání lidí - kognitivní činnosti /kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování/ - využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice Klíčové kompetence 1. kompetence k učení získanou zkušenost uplatňuje v praktických činnostech má elem. představy o světě lidí, kultury, přírody a techniky, které ho obklopují 2. kompetence k řešení problémů nevyhýbá se řešení problémů, chápe důvody nutnosti řešit nebojí se chybovat 3. kompetence komunikativní využívá informativní i komunikativní prostředky ze svého okolí má vytvořeny předpoklady k učení se jinému jazyku ví, že existují lidé dorozumívající se jiným jazykem 4. kompetence sociální a personálníchápe odlišnosti jiných lidí rozpozná nevhodné chování, projevuje ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost, lhostejnost, agresivitu 5. kompetence činnostní a občanské má zájem dění kolem sebe chápe hodnotu všech lidí, jejich práva chápe, že přínosem je pracovitost, zájem a činorodost a nepříznivost důsledků při nízké aktivitě při uznání a ocenění se učí s chutí 6. očekávané výstupy očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. VZDĚLÁVACÍ OBLAST 6. 1 DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Zachovávat správné držení těla 18

19 6.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem výstupy - postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly - běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze - vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu - otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace - zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení - házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí - užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) - pohybovat se bezpečně ve skupině dětí - pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku) - přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů - pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více) - být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě - pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus - doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech) Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Jemná motorika, koordinace ruky a oka Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály výstupy - upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje - tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím - vést stopu tužky při kresbě, apod. - napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena - pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku) - zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírempřekládání, textilem, modelovací hmotou) - kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů - zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly) 19

20 Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Sebeobsluha Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony výstupy - pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník) - samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky - samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek - postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky - udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce Podoblast Zdraví, bezpečí Očekávané výstupy z RVP PV Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami výstupy - pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) - mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách - znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek - uvědomovat si, co je nebezpečné - projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám - chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě) - znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci) - vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat) - bránit se projevům násilí 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Školská 280, 281 02 Cerhenice, tel.321 793 373, mobil:603544417, email: skola@skolacerhenice.cz IČO 75034654, DIČ CZ 75034654,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

III. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV. Materiál pro PV, č.j.msmt-9482/2012-22

III. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV. Materiál pro PV, č.j.msmt-9482/2012-22 KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV III. Materiál očekávané doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). očekávané rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Jen si děti všimněte

Jen si děti všimněte Motto: Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já pochopím. Jen si děti všimněte Náš ŠVP PV je zpracován do deseti ucelených částí integrovaných bloků, které zahrnují podtémata,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Příloha školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek (Zpracované

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP Materiál očekávané výstupy doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP ). očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Desatero pro rodiče předškoláka

Desatero pro rodiče předškoláka Desatero pro rodiče předškoláka 1) Dítě je dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, umí ovládat své tělo a je samostatné v sebeobsluze: koordinované pohyby, hází, chytá míč, udrží rovnováhu, běhá, skáče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více