Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: Komenského 578, Milovice Mladá , tel: ŠD Komenského 581, tel: , , MŠ Komenského 581, tel: , ŠKOLNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (MŠ U dvou veverek) Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět č.j.: 924/2014/JUV/Min 1

2 Identifikační údaje: Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět 1.1 Předkladatel Název organizace: Základní škola a mateřská škola Juventa Typ subjektu: příspěvková organizace Sídlo: Komenského 578, Milovice Mladá IČO: IZO: REDIZO: Kontakty Web : Telefon : Ředitel: Vedoucí učitelka MŠ: Místa poskytovaných školských služeb: Mgr. Jaroslav Minařík Bártová Ivana (zpracovatel) Komenského 581, Milovice Mladá (MŠ) Komenského 578, Milovice Mladá (ZŠ) 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele: Město Milovice Adresa: Městský úřad Milovice, Milovice Kontakty Web : Telefon : Fax : Platnost dokumentu od: Schváleno pedagogickou radou: V Milovicích dne Mgr. Jaroslav Minařík ředitel školy 2

3 Obsah Identifikační údaje: str Předkladatel: str Zřizovatel: str.2 1. Obecná charakteristika školy: str.5 2. Podmínky vzdělávání: str Věcné/materiální podmínky: str Životospráva: str Psychosociální podmínky: str Řízení mateřské školy: str Personální a pedagogické zajištění: str Spolupráce mateřské školy: str.9 3. Charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah: str Organizace vzdělávání: str Témata předškolního vzdělávání: str A Veverky poznávají svět: str B Veverky a barvy podzimu: str Dílčí cíle: str Vzdělávací obsah: str Klíčové kompetence: str A Vánoce u veverek: str B Ve veverčím doupěti pod sněhem: str Dílčí cíle: str Vzdělávací cíle: str Klíčové kompetence: str A Když veverky stůňou: str B Veverky a jaro: str Dílčí cíle: str Vzdělávací cíle: str Klíčové kompetence: str A Veverky otevírají studánky: str B Veverky cestují do cizích krajů: str Dílčí cíle: str Vzdělávací cíle: str Klíčové kompetence: str Očekávané výstupy: str Dítě a jeho tělo: str Dítě a jeho psychika: str Dítě a ten druhý: str Dítě a společnost: str Dítě a svět: str Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimoř. nadaných: str.33 3

4 8. Evaluace: str Cíl evaluace: str Formy a metody používané k hodnocení: str Časový harmonogram evaluace: str Školní vzdělávací program: str. 34 4

5 1. Obecná charakteristika školy Naše mateřská škola je čtyřtřídní a je součástí ZŠ. Hygienická kapacita byla stanovena na 100 dětí ve čtyřech třídách. Do jednotlivých tříd se snažíme děti umísťovat dle věku. V mateřské škole integrujeme dítě se zdravotním postižením za přítomnosti asistenta pedagoga. Mateřská škola nemá vlastní vývařovnu. Stravování zajišťuje v souladu s hygienickými požadavky pro děti předškolního věku firma Scolarest s.r.o. Školka se nachází v blízkosti lesa. Školní zahrada je hned vedle a poskytuje dostatek možností k pohybovému vyžití. Nachází se zde pískoviště, skluzavka, houpačka a víceúčelový sportovní komplex. Část pozemku je zastíněna vzrostlými stromy. Děti mají k dispozici dostatek hraček a materiálu k rozmanitým činnostem. Všechny třídy jsou prostorné, světlé, vzdušné a s výhledem do zeleně. Prostory tříd umožňují vytvoření pracovních center, hracích koutků i míst pro rušnější pohybové aktivity či odpočinek dětí. Vybavení hračkami a pomůckami je dle finančních možností postupně obnovováno. 2. Podmínky vzdělávání 2.1 Věcné / materiální / podmínky Budova MŠ byla v roce 2004 nově zrekonstruována a účelově zařízena pro základní školu a mateřskou školu. Původní využití této budovy byl Dům pionýrů. Budova je dvoupatrová v suterénu je samostatný vchod do mat. školy, šatny zaměstnanců, výdejna a jídelna Scolarestu a kancelář vedoucí učitelky. V přízemí se nachází MŠ, šatny ZŠ, tělocvična a oddělený vchod do ZŠ. V prvním patře se nachází MŠ. Ve zbytku budovy se nacházejí třídy ZŠ, které jsou používány pro potřeby ŠD a pro zájmové mimoškolní aktivity. Stav budovy je dobrý. K mateřské škole náleží zahrada. Je vybavena dětským hřištěm pouze pro děti docházející do školky. Není velká, je oplocená, její terén je členitý. Výhledově chceme pozemek zútulnit, doplnit o další herní prvky, o květiny a vytvořit záhonek, na kterém mohou děti sledovat přírodní zákonitosti a podílet se vlastním úsilím na růstu a plození. Doufáme, že se nám podaří zahradě dát během následujících let trochu jiný rozměr a nedostatek kvantity nahradit kvalitou. Po dohodě mohou děti z mateřské školy používat i školní hřiště hned vedle zahrady a dále hřiště v Domově v Mladé. Prostory MŠ (vnitřní i venkovní) odpovídají hygienickým normám dle platných předpisů. Hygienické zařízení je svou kapacitou dostatečné. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem. Zařízení je dle finančních možností průběžně doplňováno. Uspořádání a výška nábytku umožňuje uložení hraček tak, aby na ně děti dobře viděly, mohly si je samostatně vybírat a 5

6 ukládat dle nastavených pravidel učitelkami. Uložení hraček je přehledné a uspořádané. Dává příležitost k udržování pořádku. Vybavení tříd je v současné době na velmi dobré úrovni. Jsou zde didaktické pomůcky a rozmanitý sortiment hraček. Nabídka uspokojuje potřeby jednotlivců a poskytuje dětem i dostatek příležitostí ke kolektivním hrám. Podle svých možností a schopností se podílejí na úpravě a výzdobě prostředí školky. Výtvory dětí jsou vyzdobeny především třídy a šatny, které mohou shlédnout rodiče. Všechny práce mají děti uloženy ve svých portfoliích, které jsou rodičům k nahlédnutí. Děti z mateřské školy pravidelně využívají tělocvičnu ZŠ. 2.2 Životospráva Škola nemá vlastní vývařovnu strava je zajišťována firmou Scolarest, která poskytuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu dle platných předpisů. V každé třídě je umístěn čajník zajištění individuálního pitného režimu. Děti se samy obsluhují, podílejí se na přípravě i sklízení ze stolu. Na jídlo mají dostatek času i místa. Do jídla je nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň trochu ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Respektujeme individuální zdravotní hlediska dětí. Děti se mohou volně pohybovat v prostorách třídy, šatny, na zahradě. 2-3x týdně využíváme tělocvičnu ZŠ. Pravidelně je zařazováno ranní cvičení, množství pohybových her, pravidelný pobyt venku v délce přiměřené aktuálnímu počasí. Respektujeme individuální potřebu aktivity, ale i odpočinku a spánku. 2.3 Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci mateřské školy vytvářejí dětem i sobě takové prostředí, aby se v něm všichni cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti naší školy mají stejná práva, stejné možnosti, stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován, podceňován, zesměšňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z norem, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě v jeho aktivitách, samostatnosti, sebejistotě. Odsuzování a časté negativní hodnocení je nepřípustné. U dětí rozvíjíme citlivost, vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou podporu a pomoc. Děti seznamujeme s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil dobrý kolektiv, v němž jsou všichni rádi a cítí se dobře. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě a jejich zkvalitňování. Adaptační režim uplatňujeme u dětí nově příchozích do MŠ po dohodě se zákonnými zástupci. 6

7 Organizace Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Denní řád je pružný s možností okamžité reakce na potřeby dětí. Režim dne v mateřské škole je rozdělen takto: Příchod do školky /6:30 8:00/ Spontánní a řízené činnosti /6:30 8:00/ Pohybová chvilka /8:00 8:30/ Společně podávaná svačina /8:40 9:00/ Společné, individualizované a individuální řízené činnosti /9:00 9:20/ Pobyt venku /9:30 11,20/ Společně podávaný oběd /11:30 12:00/ Kolektivní logopedická péče /12:00 12:20/ Odpočinek nebo klidová činnost popř. zájmové kroužky /12:00 14:00 (14:30)/ Individuálně podávaná svačina /do 15:00/ Spontánní a řízené činnosti do 17:00 V naší mateřské škole dbáme o vyváženost spontánních i řízených činností, neboť mateřská škola není vzdělávací institucí, ale výchovně vzdělávacím zařízením, které děti učí poznávat život kolem sebe a nabízí mu dostatek prostoru pro rozvoj fantazie, tvořivosti a utváření se pomocí her v kolektivu v sociálně zralou bytost. Děti se účastní společné činnosti v různě velkých skupinách, vytváříme podmínky pro frontální, individuální i skupinovou práci. Stejně tak dbáme o osobní soukromí dětí ve třídě je klidový koutek, kam se děti mohou uchýlit. Ranní volné činnosti /6:30 8:00/ záleží na volbě dítěte v obou odděleních probíhají výchovy + volné hry dle vlastního výběru dětí. Řízená činnost /9:00 9:20/ je přípravou na školu. Aby bylo pro pedagogické pracovníky školy snazší s dítětem spolupracovat, vedeme pouze pro naše potřeby List záznamů o dítěti, kde zaznamenáváme pokroky v dovednostech, vědomostech a návycích, kterých dítě během pobytu v MŠ dosáhlo a na kterých je třeba ještě pracovat. Talentované děti a děti s jakýmkoliv handicapem mají svůj vlastní IVP, který je přizpůsoben dítěti tak, aby při pobytu v MŠ mohlo dítě s pomocí pedagoga a v návaznosti na PPP, logopedickou nebo jinou odbornou péči pracovat na problému, kvůli kterému má dítě IVP vypracovaný. IVP, stejně jako List záznamů o dítěti, je po předchozí domluvě k nahlédnutí pouze rodičům na požádání u učitelky nebo vedoucí učitelky. Kromě individuální logopedické péče /zajišťují paní učitelky ze ZŠ s předepsaným vzděláním/, je v naší mateřské škole realizována i kolektivní logopedická péče. KLP děti zde nevyvozují jednotlivé hlásky jako v ILP, ale provádí formou hry pod vedením logopedické asistentky 7

8 dechová cvičení, cvičení mimických svalů, čelistí, artikulace rtů, jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvíjení fonematického sluchu. Zdravá flétnička cílem je naučit děti hravou formou základům hry na zobcovou sopránovou flétnu. Prostřednictvím hry na flétnu se naučí správně dýchat, objeví co je to rytmus a co noty. Struktura setkání je členěna do několika částí: dechová průprava rytmická cvičení základy hudební nauky výuka hry na flétnu zpěv V souvislosti se všeobecným rozvojem / včetně sociálního / spolupracuje MŠ a ZŠ s MŠ U Broučků, MŠ Sluníčko, lesním klubem Skřítek, PPP Nymburk, logopedem, pediatrem, VKZ Milovice, Domovem Mladá poskytovatelem sociálních služeb a dalšími odbornými pracovišti. 2.5 Řízení mateřské školy a) Strategie řízení Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou přímo podřízeny vedoucí učitelce školy a mají písemně stanoveny své kompetence v pracovních náplních, která je přílohou pracovní smlouvy. V oblasti svých kompetencí mají povinnost informovat o svém rozhodnutí vedení školy, jsou plně odpovědni za svá rozhodnutí. b) Vedením školy je pověřen ředitel školy, který pověřil s účinností od řízením předškolních tříd vedoucí učitelku, jejíž kompetence jsou stanoveny v pracovní náplni. Odpovídá za organizaci výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole, metodickou pomoc a odborné vedení učitelek, provádění hospitační a kontrolní činnosti. Zajišťuje dobrou informovanost zákonných zástupců. Ve škole je vytvořen funkční informační systém pravidelné konzultace vedoucí učitelky s ředitelem školy, plán práce školy, týdenní plán práce školy, pravidelné porady v MŠ. Jednou z priorit školy je vytvoření přívětivého a tvůrčího klimatu, ředitel školy motivuje zaměstnance a podporuje jejich týmovou práci, zajišťuje spolupráci mezi učitelkami mateřské školy a elementaristkami na 1. stupni základní školy, resp. ostatními pedagogy základní školy. c) Finanční a personální řízení zabezpečuje ekonomický zástupce ředitele školy. d) Materiální vybavení podléhá v evidenci hospodářce školy ve spolupráci s vedoucími kabinetních sbírek. 8

9 Plánování pedagogické práce se opírá o předchozí analýzu výsledků vzdělávání a výchovy. Evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ. Výsledky jsou podkladem pro plánování další práce. Školní vzdělávací program vytvářejí všichni členové pedagogického týmu. Řízení výchovy a vzdělávání Organizace předškolního vzdělávání se řídí platnými školskými předpisy, vnitřním řádem školy a jejími směrnicemi. Školní rok začíná 1.9. a končí následujícího školního roku. Naše škola má 4 oddělení. V oranžové třídě jsou předškoláci. Integrujeme zde dítě s asistentem pedagoga. V ostatních třídách jsou mladší děti. Externí vztahy: - ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy vedoucí učitelka a učitelky MŠ - rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků Komunikační a informační systém: a/ Způsob zveřejňování informací - na nástěnkách v šatnách dětí a ve třídách, na centrální nástěnce při vstupu do MŠ - prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci /schůzky, konzultace,./ - na webových stránkách školy (www.zsjuventa.cz) b/ Informace vstupující do školy a vystupující ze školy jsou přijímány do pošty pod č.j. a pí sekretářka rozhoduje, komu bude informace poskytnuta a vedoucí pracovník rozhodne kdo záležitost nebi její část zpracuje. Písemná informace, která opouští školu jako její oficiální stanovisko, musí být podepsána zodpovědným pracovníkem. 2.6 Personální a pedagogické zajištění Ředitelem ZŠ a MŠ Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá je Mgr. Jaroslav Minařík. MŠ má osm stálých pedagogické pracovnice a jednu asistentku pedagoga. Provozní zaměstnanci dvě paní uklízečky. Paní učitelky jsou všestranně zaměřené. Svoji kvalifikaci si neustále zvyšují pomocí různých kurzů, seminářů, školení v rámci DVPP a ostatními formami studia a samostudia. Celý tým funguje na základě jasně vymezených pravidel, kdy pedagogové pracují profesionálním způsobem. Specializované služby jsou zajištěny spoluprací s různými odborníky (logoped, speciální pedagog, lékaři, psychologové, aj.). 2.7 Spolupráce mateřské školy Spolupráce s rodiči 9

10 Při setkáních s rodiči se snažíme o vybudování oboustranné důvěry, vstřícnosti, respektu a podporujeme ochotu spolupracovat. Pedagogové jednají s rodiči diskrétně, chrání jejich soukromí. Spolupráce s rodiči probíhá v průběhu roku v několika rovinách: V úrovni poradenské činnosti. V pravidelných rozhovorech o výchově a vzdělávání dětí. V přípravě dětí na školu příprava na povinnosti domácí úkoly. Při akcích mateřské školy. Při přípravě dětí na akce mateřské školy. Při možnosti exkurzích do různých oblastí lidského života (zaměstnání, různé dovednosti a záliby). Při spolupráci se ZŠ v projektu Kamarádi a následné Školičce Další spolupráce se: - Základní uměleckou školou v Lysé nad Labem zúčastňuje se koncertů připravených talentovanými dětmi, podporuje zájmy a talenty, doporučuje dětem zájmové činnosti v ZUŠ dle jejich dovedností a dispozic. - Logopedkami ze ZŠ hlavní logopedka se stará o pravidelnou depistáž dětí z MŠ. Logopedická pravidelná péče probíhá v ZŠ s učitelkami, které mají logopedické vzdělání, tj. SZZ z logopedie, popř. logopedický kurz. Tyto jsou pod vedením zkušené logopedky. - PPP Nymburk, která poskytuje rady v oblasti výchovy a problematicky vychovávatelných a vzdělavatelných dětí pro rodiče i pedagogy. Zabývá se připraveností dětí do ZŠ. Pediatrem MUDr. Matasovou a MUDr. Šimonovou - pomáhají v problematice psychohygieny, při úrazech dětí, při nadstandardních akcích MŠ - např. pyžámkový večírek, atd. - Základní školou děti z MŠ a děti ze ZŠ se zúčastňují projektu Kamarádi. Budoucí prvňáci navštěvují školu a Školičku pro předškoláky, která děti motivuje a připravuje lepší vstup na základní školu. - MŠ Broučci, MŠ Sluníčko společně pořádané akce pro děti, návštěvy v jiných kolektivech, využívání společných divadel, atd. - Domovem Mladá poskytovatelem sociálních služeb - společně pořádané akce. - Lesním klubem Skřítek Milovice. 10

11 3. Charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah Zřizovatelem MŠ při ZŠ je Město Milovice. Vzdělávací program je zaměřen na estetickou oblast, poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Témata jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi spojených, z prostředí školy i jejího okolí. ŠVP je sestaven z osmi témat. Je v nich zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení, tj. oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální / 5 barev kamínků / Respektujeme hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobnostních postojů: samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte, uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ. V rámci hodnocení využíváme zjištěných informací od rodičů pro další pedagogickou činnost. Posláním naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich možností, zájmů, potřeb a věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola je čtyřtřídní, děti jsou rozděleny do tříd podle věku. 4. Organizace vzdělávání Mateřská škola je čtyřtřídní, kapacita 100 dětí : Zástupci dětí předávají ráno děti učitelkám ve třídách. Učitelky zodpovídají za děti od jejich převzetí až do předání zpět rodičům či jejich zástupcům. Kontakt ve třídách je každodenní, společné informativní schůzky se konají 3x ročně. Rodiče si mohou z MŠ vyzvednout dítě po obědě v době od 12:20 do 12:45 nebo odpoledne od 15:00 do 17:00 h. Příchod či odchod je možno domluvit i v jinou dobu s učitelkami ve třídách. Děti si vyzvedávají rodiče, popřípadě jejich zástupce podle dohody o předávání dítěte. Nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba omluvit do 7:45 hodin s ohledem na školní jídelnu. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 let věku /mladší pouze výjimečně/ do naplnění kapacity školy. Zápis do MŠ se koná každoročně v jarních měsících. 11

12 5. Témata předškolního vzdělávání Témata jsou zaměřena k jednotlivým ročním obdobím, vždy dva oddíly jsou dílčími cíli a vzdělávacími obsahy propojeny. 5.1.A Veverky poznávají svět Seznámení s prostředím mateřské školy. Poznávání nových kamarádů a všech ostatních, se kterými se děti budou setkávat a kteří o ně budou pečovat. Orientace v blízkém okolí zahrada, obec. 5.1.B Veverky a barvy podzimu Činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem a zdravím. Výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu opadávání listnatých stromů, tvary listů, barvy v přírodě, zvířátka a jejich pojmenování užitek, ukládání k zimnímu spánku. Sklizeň všeho, co příroda přinesla. Práce s přírodninami, výroba kalendáře ročních období, narozeninového kalendáře Dílčí cíle - rozvoj pohybových schopností - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - posilování přirozených poznávacích citů /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování/ - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové samostatnosti - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě / získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti/ - seznamování s pravidly ve vztahu k druhému - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí /spolupracovat, spolupodílet se/ - seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Vzdělávací obsah - lokomoční pohybové činnosti /chůze, běh, skoky, poskoky, lezení,./ - pohybové činnosti turistika, míčové hry - činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním 12

13 - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry - komentování zážitků a aktivit - individuální a skupinová konverzace /vyprávění zážitků/ - prohlížení a čtení knížek - záměrné pozorování běžných objektů a předmětů - motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností - spontánní hra - námětové hry a činnosti - činnosti vyvolávající veselí a pohodu - činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující /umožňující/ samostatné vystupování - příležitosti a hry pro rozvoj vůle - hry na téma rodina, přátelství - činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních - aktivity podporující sbližování dětí - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi - hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy - spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě - různorodé společenské hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích /námětové hry, dramatizace, konstruktivní hry, výtvarné projekty/ - přirozené pozorování blízkého okolí vycházky do okolí - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci Klíčové kompetence 1. kompetence k učení pozoruje, zkoumá, všímá si souvislostí klade otázky a hledá na ně odpovědi všímá si, co se kolem děje 2. kompetence k řešení problémů řeší problémy na základě zkušenosti všímá si dění a problémů v okolí uvědomuje si odpovědnost za své jednání a nese za ně důsledky 3. kompetence komunikativní samostatně vyjadřuje své myšlenky ve větách rozumí, slovně reaguje, vede dialog domlouvá se gesty i slovy, rozumí významu 4. kompetence sociální a personální rozhoduje o svých činnostech, vytváří si svůj názor dokáže se prosadit i podřídit, spolupracuje 5. kompetence činnostní a občanské rozpozná své silné i slabé stránky pěstuje si smysl pro povinnost ve hře, práci, učení 13

14 5.2.A Vánoce u veverek Seznámení s tradicí Vánoc, posilování mezilidských vztahů, různorodé pojetí Vánoc po celém světě. Zpřístupňování lidové slovesnosti, rozvoj povědomí o důležitých lidských hodnotách, rozvoj tvořivosti a vlastní aktivity dětí, společné sdílení předvánočního období. 5.2.B Ve veverčím doupěti pod sněhem Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, výlety do přírody. Péče o živou i neživou přírodu. Podporování potřeby poznávání Dílčí cíle - zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, osobní pohody a pohody prostředí - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností /vnímání, naslouchání, porozumění/ - rozvoj paměti a pozornosti - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem /v rodině, v MŠ/ - rozvoj společenského a estetického vkusu - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškodit a ničit Vzdělávací obsah - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem - zdravotně zaměřené činnosti /vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení/ - hudební a hudebně pohybové činnosti - společné diskuse, rozhovory - poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů - přednes, recitace, dramatizace, zpěv - smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. - činnosti zajišťující spokojenost a radost - sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým - společné aktivity nejrůznějšího zaměření - přípravy a realizace společných zábav a slavností - setkávání s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ 14

15 - sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé - práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií Klíčové kompetence 1. kompetence k učení učí se spontánně i vědomě snaží se práci dokončit a pracovat dle instrukcí 2. kompetence k řešení problémů rozlišuje funkční i nefunkční řešení snaží se problémy řešit samostatně, popř. s pomocí dospělého 3. kompetence komunikativní komunikuje bez zábran ovládá činnosti předcházející čtení a psaní vyjadřuje se různými prostředky 4. kompetence sociální a personální spolupodílí se na společných rozhodnutích napodobuje modely sociálního chování 5. kompetence činnostní a občanské chápe svobodu rozhodování, ale také odpovědnost za ně odhaduje rizika nápadů, dokáže je měnit a přizpůsobovat své činnosti se učí plánovat, organizovat, vyhodnocovat 5.3.A Když veverky stůňou Péče o své zdraví v oblasti zdravé výživy, hygieny a bezpečnosti. Rozšiřovat poznatky o tom, jak předcházet úrazům a nemocem. 5.3.B Veverky a jaro Vnímání aktuální situace v přírodě, když se jaro blíží. Zmapování základní charakteristiky zimního a jarního ročního období, uplatnění dětských zkušeností. Podpora zájmu o naučnou literaturu a poznávání, posilování odpovědnosti ve vztahu k přírodě a k životu Dílčí cíle - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností /výslovnosti, vyjadřování/ - rozvoj tvořivosti /tvořivého myšlení, řešení problémů/ - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - aktivně nepřizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 15

16 - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí Vzdělávací obsah - pohybové činnosti - manipulační činnosti - smyslové a psychomotorické hry - konstruktivní a grafické činnosti - hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti - vyprávění dle fantazie - vyřizování vzkazů, zpráv - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii /výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity/ - řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant - činnosti zaměřené k vytváření /chápání/ pojmů a osvojování poznatků /vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii.. / - činnosti zaměřené k seznamování se s matematickými pojmy a jejich symbolikou /základní geometrické tvary, množství apod./ - spontánní hra - estetické a tvůrčí aktivity /slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové/ - výlety do okolí /do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí / - společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému - přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - činnosti změřené na poznávání sociálního prostředí - hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí - hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dorváních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých situacích, které mohou nastat - praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává Klíčové kompetence 1. kompetence k učení odhaduje své síly, oceňuje osobní pokroky i výkony druhých 2. kompetence k řešení problémů užívá logických, matematických i empirických postupů zpřesňuje si početní představy, užívá matematických pojmů 3. kompetence komunikativní průběžně si osvojuje slovní zásobu a aktivně ji používá 4. kompetence sociální a personálníchová se obezřetně při setkání s cizími lidmi a v neznámých situacích brání se projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování učí se řešit problémy dohodou 16

17 5. kompetence činnostní a občanské uvědomuje si svá práva i práva druhých dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jim a dodržuje je má představu o základních lidských normách a hodnotách 5.4.A Veverky otevírají studánky Základy péče o životní prostředí, voda jedna z nejdůležitějších podmínek života. Experimentování s rostlinami, pozorování živočichů ve vodě a kolem ní. Seznámení s některými uměleckými díly inspirovanými vodou. 5.4.B Veverky cestují do cizích krajů Poznávání vzdáleného světa, jeho života, přírody, zvířat a lidí. Snažit se o pochopení, že jsou lidé různí, proč žijí na určitém místě a jakým způsobem. Vědět, že svět není jen místo, kde žijeme, ale daleko za hranicemi Česka. Vytvořit povědomí o existenci jiných kultur a národností Dílčí cíle - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu - osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí - rozvoj a kultivace představivosti a fantazie - rozvoj kooperativních dovedností - poznávání jiných kultur - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Vzdělávací obsah - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků - činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů /hrozících při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkávání se s cizími lidmi/ - vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo - grafické napodobování symbolů, tvarů - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest - konkrétní operace s materiálem /třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání / - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem v nichž může být dítě úspěšné - cvičení organizačních dovedností - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách 17

18 - hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých - tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové apod../- podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku /zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce/ a mravní hodnoty /dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost apod./ v jednání lidí - kognitivní činnosti /kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování/ - využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice Klíčové kompetence 1. kompetence k učení získanou zkušenost uplatňuje v praktických činnostech má elem. představy o světě lidí, kultury, přírody a techniky, které ho obklopují 2. kompetence k řešení problémů nevyhýbá se řešení problémů, chápe důvody nutnosti řešit nebojí se chybovat 3. kompetence komunikativní využívá informativní i komunikativní prostředky ze svého okolí má vytvořeny předpoklady k učení se jinému jazyku ví, že existují lidé dorozumívající se jiným jazykem 4. kompetence sociální a personálníchápe odlišnosti jiných lidí rozpozná nevhodné chování, projevuje ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost, lhostejnost, agresivitu 5. kompetence činnostní a občanské má zájem dění kolem sebe chápe hodnotu všech lidí, jejich práva chápe, že přínosem je pracovitost, zájem a činorodost a nepříznivost důsledků při nízké aktivitě při uznání a ocenění se učí s chutí 6. očekávané výstupy očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. VZDĚLÁVACÍ OBLAST 6. 1 DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Zachovávat správné držení těla 18

19 6.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem výstupy - postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly - běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze - vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu - otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace - zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení - házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí - užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) - pohybovat se bezpečně ve skupině dětí - pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku) - přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů - pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více) - být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě - pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus - doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech) Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Jemná motorika, koordinace ruky a oka Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály výstupy - upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje - tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím - vést stopu tužky při kresbě, apod. - napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena - pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku) - zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírempřekládání, textilem, modelovací hmotou) - kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů - zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly) 19

20 Podoblast Očekávané výstupy z RVP PV Sebeobsluha Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony výstupy - pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník) - samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky - samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek - postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky - udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce Podoblast Zdraví, bezpečí Očekávané výstupy z RVP PV Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami výstupy - pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) - mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách - znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek - uvědomovat si, co je nebezpečné - projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám - chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě) - znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci) - vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat) - bránit se projevům násilí 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

A - VZDĚLÁVACÍ OBLAST DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) 1. Téma pro polytechnickou výchovu a vzdělávání /vložit vlastní/

A - VZDĚLÁVACÍ OBLAST DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) 1. Téma pro polytechnickou výchovu a vzdělávání /vložit vlastní/ A - VZDĚLÁVACÍ OBLAST DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) 1. Přehled dosažených Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Zachovávat správné držení těla Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT

JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JDEME SPOLU POZNÁVAT SVĚT Školní vzdělávací program byl zpracovaný podle RVP PV OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 1.1 PŘEDKLADATEL...4

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT ANEB DOMA JE DOMA 2012-2015

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Příloha školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek (Zpracované

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Náš svět období 9/2012-8/2015 MŠ

Více