PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I."

Transkript

1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: Autor: Ing. Ivana Dorňáková Datum vytvoření: Ročník: I. Tematická oblast: Účetnictví III. Předmět: Účetnictví a daně Výstižný (stručný) popis způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: prezentace pomocí IT techniky, výklad učitele, vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, testy PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. V současné době může podnikatel evidovat svoji podnikatelskou činnost dvojím způsobem: DAŇOVÁ EVIDENCE je upravena zákonem o daních z příjmů. Musí ji vést fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (např. živnostníci, advokáti, daňoví poradci, umělci) a nejsou účetní jednotkou. ÚČETNICTVÍ je upraveno zákonem o účetnictví. Účetnictví vedou právnické osoby (např. obchodní společnosti akciové, s ručením omezeným, veřejné, komanditní) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Fyzická osoba se stane účetní jednotkou zejména v těchto případech: 1. pokud její obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok přesáhl částku 25 milionů Kč 2. pokud se rozhodla vést účetnictví dobrovolně 3. pokud je zapsána v obchodní m rejstříku.

2 CHARAKTERISTIKA DAŇOVÉ EVIDENCE Daňová evidence je obdobou dříve používaného jednoduchého účetnictví. Podstata evidence zůstává stejná, pouze došlo k převedení její legislativní úpravy z účetních předpisů do zákona o daních z příjmů ( 7b ZDP). Úkolem daňové evidence je poskytovat informace o: a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, b) majetku a závazcích podnikatele. Forma a způsob vedení daňové evidence: Zákon o daních z příjmů nestanoví formu ani způsob jejího vedení, ale pouze její obsah. Záleží tedy na rozhodnutí podnikatele, jakou formu zvolí. Cíl daňové evidence: Jediným požadavkem na daňovou evidenci je zajistit správné podklady pro výpočet základu daně z příjmu, tj. určit příjmy a výdaje na zahrnované a nezahrnované do základu daně. Pokud však bude vedena průběžně, má i další význam, neboť poskytuje přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů podnikatele a je tedy využitelná pro ekonomické rozhodování při řízení firmy. Evidence příjmů a výdajů: Příjmy by měly být v daňové evidenci zachyceny tak, aby bylo zřejmé, zda se jedná o příjmy zahrnované nebo nezahrnované do základu daně. Obdobně výdaje se musí evidovat v členění na výdaje odčitatelné a neodčitatelné od základu daně. Obchodní majetek a závazky: Obchodní majetek, který je pořizován a užíván podnikatelem, může mít zejména tyto formy:

3 - hmotný majetek, - zásoby, - pohledávky, - peněžní prostředky. Závazky jsou dluhy podnikatele vůči věřiteli, resp. dodavateli, případně jeho povinnost provést (v určité době) dohodnutou službu. CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ Úkolem účetnictví je poskytovat informace o: a) nákladech, výnosech a hospodářském výsledku, b) stavu a pohybu majetku a závazků. Účetnictví plní zejména tyto funkce: - poskytuje informace o hospodaření firmy (zda firmy hospodaří se ziskem nebo ztrátou), - zjištění informací pro účely daňové, - poskytuje informace pro rozhodování a řízení firmy. ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM Hlavní rozdíl je ve zjišťování výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření (základ daně) se zjišťuje: o v daňové evidenci jako rozdíl mezi PŘÍJMY A VÝDAJI, o v účetnictví jako rozdíl mezi VÝNOSY A NÁKLADY. o PŘÍJMY - přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu. o VÝDAJE - úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu.

4 o VÝNOSY - výkony vyjádřené v Kč, tj. tržby za provedené práce a služby, za prodané výrobky či zboží. o NÁKLADY spotřeba hospodářských prostředků (např. spotřeba materiálu), cizích výkonů (např. spotřeba elektrické energie, spotřeba služeb opravy, telefon) nebo spotřeba práce zaměstnanců firmy. Výhodou daňové evidence, ve srovnání s účetnictvím, je rozdílný způsob stanovení základu daně. V daňové evidenci podnikatel neplatí daň z příjmů např. z nezaplacených vystavených faktur a naopak do daňových výdajů lze uplatnit nákup zásob již v okamžiku zaplacení bez ohledu na jejich skutečnou spotřebu. Poznámka: Ale je třeba si uvědomit, že na druhé straně například přijatá faktura za provedenou službu, která nebyla zaplacena, bude v účetnictví nákladem, zatímco v daňové evidenci základ daně neovlivní. Otázky a procvičování: 1. Určete základ daně za kalendářní měsíc v daňové evidenci (DE) a účetnictví (ÚČ), jestliže ve sledovaném období byly tyto hospodářské operace: POLOŽKA Kč DE ÚČ 1. Přijatá faktura za nákup zboží, které bylo převzato na sklad ,- 2. Tržby v hotovosti za prodané zboží ,- 3. Přiznané hrubé mzdy zaměstnanců za kalendářní měsíc ,- (mzdy budou zaměstnancům vyplaceny následující měsíc) 4. Zaplaceny úroky bance z úvěru (výpis z BÚ) ,- 5. Zaplacena záloha na dodávku elektrické energie (výpis ,- z BÚ) 6. Vystavená faktura za poradenské služby ,- (faktura nebyla dosud uhrazena) 7. Zaplacena faktura za nákup zboží (výpis z BÚ) viz bod ,- ZÁKLAD DANĚ.

5 2. Určete, v kterém zdaňovacím období ovlivní základ daně níže uvedené položky, a to jak v daňové evidenci (DE), tak v účetnictví (ÚČ): POPIS HOSPODÁŘSKÉ OPERACE 1. V prosinci 2012 zaplacena záloha právníkovi na práce, které budou provedeny v 1. čtvrtletí V listopadu 2012 zaplaceno dopředu nájemné za pronajatou kancelář na celý rok V prosinci 2012 přijatá záloha na daňové poradenské služby, které budou provedeny v lednu V lednu 2013 vyplacena mzda zaměstnanci za období prosinec Přijatá faktura za telefonní hovory v prosinci 2012 faktura zaplacena v lednu Přijatá faktura za inzerci v novinách v prosinci 2012, která nebyla uhrazena 7. Přijatá faktura za nákup materiálu v prosinci 2012, zaplaceno v únoru 2013 (materiál byl převzat na sklad) 8. V březnu 2013 byl nakoupený materiál vydán ze skladu do výroby, kde byl také spotřebován DE ÚČ Použité zdroje a literatura ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence. Znojmo: Nakladatelství Štohl Pavel Ing. - vzdělávací středisko, 2012, ISBN

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Daňová evidence podnikatelů 2014

Daňová evidence podnikatelů 2014 Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014. Aktuální vydání v přehledech reaguje především na změny související s rekodifikací soukromého

Více

Daňová evidence podnikatelů 2012

Daňová evidence podnikatelů 2012 Publikace přináší nejnovější poznatky o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2012. Je vhodná zejména pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více