Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015."

Transkript

1 Rozpočet obce Horní Maršov pro rok OdPa Pol. Popis Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce 0 Daň z příjmu obec - proúčtování s výdaji (viz. paragraf 6399 v oddíle - Výdaje) Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných Odvod výtěžku z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy 0 Dotace na volby Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace na státní správu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 Státní fondy - ŽP, kultury, rozvoje bydlení, dopravní infrastruktury Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0 Dotace převáděné z kapitol resortů ( ministerstev - PZAD, ROP EU.. ) Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0 Příspěvky na úhradu provozních výdajů na žáky Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 Dotace EU prostřednictvím regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0 Svazky obcí Převody z rozpočtových účtů 0 Převody mezi účty ( viz. paragraf 6330 ve výdajích ) * 0000 Bez ODPA Přijaté sankční platby 0

2 * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách Příjmy z poskytování služeb a výrobků *2212 Silnice Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 *2542 Meteorologie Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 *3113 Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary 0 * 3314 Činnosti knihovnické Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady 0 * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 * 3319 Ostatní záležitosti kultury Sponzoři pouť Přijaté neinvestiční dary 0 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí TKR - kabelovka *3341 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary 0 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zálohy na služby Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Nájmy Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Vyúčtování služeb Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Byt.družstvo č.p. 241,242 *3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Zálohy na služby Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Nájmy z nebytových prostor *3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků 0 *3632 Pohřebnictví Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 0 *3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0

3 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Tříděný odpad z OC Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) Známky na popelnice * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Platba od EKO-KOMU za tříděný odpad *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Doprava, dřevo, zápůjčky Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Přijaté sankční platby Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Svatby mimo radnici Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 * 6171 Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0 *6402 Ostatní činnosti j.n. 0 R o z p o č t o v é v ý d a j e Drobný hmotný dlouhodobý majetek webkamera Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Náklady na propagaci ( Veselý výlet, infotabule, údržba stop tis.) Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp Cestovní ruch Ost.osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu na opravy zajišťované vlastními pracovníky, štěrk Nákup ost.služeb Zimní údržba, služby k opravám vlastními (200 tis riziko) Opravy a udržování Bude doplněno v RO 1 dle zimy výsledku roku 2014.

4 Neinvestiční transfery podnik subjektům Budovy, haly, stavby Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 *2212 Silnice Silnice, mosty Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby 0 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Chodníky, parkoviště, cyklostezky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Opravy a udržování 0 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 Dopravní značení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Nákup ostatních služeb Teplo tělocvična Elektrická energie Opravy a udržování oprava havárií ZŠ a MŠ, oprava úžlabí Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvky škole viz. rozpočet ZŠ Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3113 Základní školy Ostatní osobní výdaje Knihovnice Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím na obnovu knihovního fondu Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n * 3314 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje infokanál, služby na dohodu ( pouť, překlady, daň z příjmu ) Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Elektřina pouť + kostel Pohonné hmoty a maziva Nájemné 0

5 Nákup ostatních služeb Akce kulturní komise vč. poutě - úroveň roku Pohoštění Důchodci, pouť Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 OSA Věcné dary Dar ples_sovk Ostatní neinv dary *3319 Ostatní záležitosti kultury Viz. rozpočet kulturní komise - bude doplněno k RO Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb přípravné práce administrace Norské fondy Opravy a udržování Budovy, haly, stavby 0 *3322 Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování kabelové poruchy, venkovní kabel v TD *3341 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Maršovský zpravodaj *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n matriční doklady Neinvestiční transfery církvím Věcné dary vítání občánků apod.. *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n úklidové prostředky, apod Nákup ostatních služeb Osivo, hnojivo - fotbalové hřiště Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Příspěvek TJ Jiskra (provozní příspěvek, platba tělocvična ) *3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3421 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Úklid č.p proúčtováno se službami v nájmech Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n na opravy vlastními Studená voda Teplo

6 Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb revize, poplatek Bytherm, kominíci, hasicí přístroje, servis horkovod Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n Vyúčtování služeb ( přeplatky ) Budovy, haly, stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 * 3612 Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n na opravy vlastními Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování havárie Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 * 3613 Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby 0 * 3631 Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Studená voda Nákup ostatních služeb * 3632 Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 * 3635 Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Náhradní díly Pohonné hmoty a maziva Nájemné 0

7 Opravy a udržování Opravy Kia Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde neuvedené Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb odvoz odpadů a známky na popelnice Opravy a udržování Opravy očistného centra * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Osobní ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Obnova techniky Nákup materiálu j.n nářadí. Mobiliář vesnice - vnitřní informační systém Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb brigády TJ Jiskra, výřezy, výsadby - doplatek parčík k dotaci Opravy a udržování Oprava techniky (multikára, křoviňáky, sekačka, traktůrek. ) Náhrady mezd v době nemoci Stroje přístroje zařízení 0 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Příspěvek zdravotně postiženým * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Pečovatelská sl. Svoboda (doplatek mezi náklady na službu a vybranými poplatky ) *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost Pozn.: jedná se o sociální pomoc obce potřebným, aby mohli službu využívat.

8 Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění 5272 Činnost orgánů krizového řízení Neinvestiční transfery obcím 0 *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy, refundace mzdy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Materiální vybavení JSDH Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Krizový mobil, svolávací systém Služby peněžních ústavů Pojistka členů jednotky - odpovědnost za škodu Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb revize techniky, opravy techniky Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Peněžité dary obyvatelstvu dar členům jednotky jednotky (osvobození od poplatů za kabelovku ) Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 *5512 Požární ochrana dobrovolná část Viz. rozpočet JSDH Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění * 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění *6114 Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk 0

9 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do parlamentu EU Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav Osobní ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Server Nákup materiálu j.n Drobné náklady ObU, papíry, tonery, náplně tiskáren, materiál mimo pod DHM Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Internet, telefony Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce Nájemné Nájem pozemků od SKRNAP a PF Konzultační, poradenské a právní služby Paušál právník, právní úkony nad rámec, finanční por Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Revize,STK, inženýring, mandátní sml.,údržba soft_síť_www, GPL, PD na opravy Opravy a udržování Havárie, Fabie Programové vybavení 0 Je-li pořízeno jako nehmotný majetek nebo technické zhodnocení do 60 tis Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary 0

10 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím 0 Veřejnoprávní smlouva Trutnov - přestupky Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Příspěvky svazkům Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Peněžité dary obyvatelstvu Dary jednotlivcům a organizacím, Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Příspěvek zaměstnancům ObÚ na důchodové připojištění Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Nákupy pozemků Nákupy akcíí 0 *6171 Činnost místní správy Pozn.: Bude doplněno v RO 1 (použito na admin. vyrovnání DPH-pečovatelské byty 2014) Úroky vlastní Splátka úroků z úvěrů Poplatky dluhové služby 0 Poplatky spojené s poskytnutím úvěru Služby peněžních ústavů bankovní poplatky Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 Převody mezi účty ( viz. položka 4134 v příjmech ) * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Platby daní a poplatků DPH, Daň z převodu nem., daň z příjmu za obce * 6399 Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně zůstatek dotace volby Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi 0 *6402 Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy 0 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 Financování : 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých období Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky DPH splátky úvěru č.p. 241, Splátka dlouhodobých závazků CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl Kč Kč 0 Kč

11 Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek e) Výdaje za jednotlivé odvětvové paragrafy v členění a agregaci dle přílohy č.1 jako maximální ukazatel. Příloha č.1 : OdPa Popis Rozpočet R o z p o č t o v é v ý d a j e Cestovní ruch xx Doprava Základní školy xx Kultura, sdělovací prostředky a církve xx Tělovýchova a volný čas Bytové a nebytové hospodářství x 3745 Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce Sběr a svoz odpadů xx Sociální služby Činnost orgánů krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část x Zastupitelské orgány Činnost místní správy xx 64xx Finanční operace a ostatní činnosti Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM, dne :

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. 2. Návrh (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více