Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek"

Transkript

1 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Správní poplatky 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22, Příjmy z pronájmu pozemků 2, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15, Příjmy z pronájmu pozemků 17,00 Příjmy Odbor správní a právní 413, Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 70, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 868, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 440, Poplatek ze psů 228, Daň z nemovitých věcí 6 480, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 064, Odvody příspěvkových organizací 1 461, Příjmy z úroků (část) 183,00 Příjmy Tajemník , Poplatek ze vstupného 18, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 400, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 000, Správní poplatky 30,00 Příjmy Občanské záležitosti, místní poplatky 2 478, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 590, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 781, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 442,00 Příjmy Bytové hospodářství města , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40,00 Příjmy Městská policie 40, Správní poplatky 700,00 Příjmy Stavební úřad 700, Poplatek za užívání veřejného prostranství 305, Správní poplatky 5, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 720, Příjmy z pronájmu pozemků 135, Příjmy z pronájmu pozemků 6, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 48, Příjmy z pronájmu pozemků 87, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, Příjmy z pronájmu pozemků 32,00 Příjmy Doprava 1 350, Správní poplatky 4,00 Příjmy Životní prostředí 4, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 298, Věcné dary 10, Nájemné 50,00 (str. 1 z 6)

2 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Nákup ostatních služeb 4, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 63, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Studená voda 10, Elektrická energie 30, Nákup ostatních služeb 7, Opravy a udržování 2, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 617, Ostatní osobní výdaje 10, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 154, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 8, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 54, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 5, Nákup ostatních služeb 5, Opravy a udržování 6 Auta - služební 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 80, Dopravní prostředky 270, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 475, Ostatní osobní výdaje 80, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 388, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 140, Knihy, učební pomůcky a tisk 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 200, Poštovní služby 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 350, Konzultační, poradenské a právní služby 100, Služby školení a vzdělávání 30, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 209, Nákup ostatních služeb 770, Opravy a udržování 10, Programové vybavení 20, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8, Poskytnuté náhrady (část) 20, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 37, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,00 Výdaje Odbor správní a právní 5 877, Ostatní osobní výdaje 45 Cena E. Beneše 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 3, Pohoštění 6, Pohoštění 45 Cena E. Beneše 6, Věcné dary 4, Věcné dary 45 Cena E. Beneše 2, Dary obyvatelstvu 45 Cena E. Beneše 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 40, Nákup ostatních služeb 35, Pohoštění 53, Věcné dary 3, Nespecifikované rezervy 20,00 Výdaje Sekretariát starosty 228, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 779, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 357, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 161,00 (str. 2 z 6)

3 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Knihy, učební pomůcky a tisk 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 8, Programové vybavení 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27,00 Výdaje Zastupitelstvo obce 2 378, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8, Neinvestiční dotace obcím 140, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 900, Ostatní osobní výdaje 40, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 985, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 355, Povinné pojistné na úrazové pojištění 40, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130, Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací 13, Konzultační, poradenské a právní služby 3, Služby školení a vzdělávání 50, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 190, Nákup ostatních služeb 485, Opravy a udržování 5, Programové vybavení 30, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15, Věcné dary 210, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40, Dary obyvatelstvu 40, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 136, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 90, Úroky vlastní 193, Služby peněžních ústavů 80, Služby peněžních ústavů 530, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 400,00 Výdaje Tajemník , Nákup materiálu jinde nezařazený 28, Nákup ostatních služeb 2, Věcné dary 70, Dary obyvatelstvu 120, Nákup ostatních služeb 2,00 Výdaje Občanské záležitosti, místní poplatky 222, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 409,00 Výdaje ZŠ a MŠ 9. května 4 409, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 475,00 Výdaje ZŠ Školní náměstí 3 475, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 428,00 Výdaje ZŠ Švehlova 1 428, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 821, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80,00 Výdaje MŠ Zahrádka 901, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 281,00 Výdaje MŠ Lipová 1 281,00 (str. 3 z 6)

4 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 585,00 Výdaje PO Městské středisko kultury a sportu 5 585, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 090, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 600, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje PO Správa města Sezimovo Ústí , Elektrická energie 12, Nákup materiálu jinde nezařazený 40, Studená voda 2 253, Teplo 8 020, Elektrická energie 171, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Nákup ostatních služeb 203, Opravy a udržování 46, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 356, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 400, Budovy, haly a stavby 61, Studená voda 96, Teplo 578, Elektrická energie 72, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 35,00 Výdaje Bytové hospodářství města , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, Nákup ostatních služeb 2 000,00 Výdaje Veřejné osvětlení 2 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 660, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 415, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150, Prádlo, oděv a obuv 60, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Elektrická energie 10, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Nájemné 35, Služby školení a vzdělávání 25, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 30, Programové vybavení 70, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10, Věcné dary 10, Stroje, přístroje a zařízení 70,00 Výdaje Městská policie 2 807, Ostatní platy 2, Ostatní osobní výdaje 6, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Pohonné hmoty a maziva 12, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Služby školení a vzdělávání 6, Nákup ostatních služeb 59, Dary obyvatelstvu 1,00 Výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů 120, Budovy, haly a stavby 601 Jeslová třída- MŠ Lipová 100,00 (str. 4 z 6)

5 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Nákup ostatních služeb 302 Kociánka 600, Nákup ostatních služeb 590 Regenerace panelových sídlišť 200, Nákup ostatních služeb 700, Nákup ostatních služeb Dofinancování projektů z 21 neevropských zdrojů 250,00 Výdaje Projekty 1 850, Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 Výdaje Tepelné hospodářství 100, Budovy, haly a stavby 427 Stavební úpravy MŠ Lipová 7 043, Opravy a udržování 422 Výměna stoupaček- ZŠ Školní nám. 765, Opravy a udržování 4220 Plochá střecha - ZŠ Školní nám. 250, Stroje, přístroje a zařízení Klimatizace - vývařova ZŠ a MŠ května 400, Budovy, haly a stavby Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Švehlova 946, Budovy, haly a stavby 605 Knihovna 1 600, Opravy a udržování 1 023, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140, Budovy, haly a stavby 580 Dům s pečovatelskou službou 4 502, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 114, Ostatní osobní výdaje 24, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 529, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 191, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 100, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 110, Nákup ostatních služeb 80, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25,00 Výdaje Stavební úřad , Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 500, Budovy, haly a stavby 501 Švermova ul. - projektová dokumentace 120, Budovy, haly a stavby 840, Budovy, haly a stavby 322 Táborská ul. 2. etapa 5 155, Budovy, haly a stavby 505 Cesta Soukeník vč. oplocení 280, Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 843, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200, Budovy, haly a stavby 150, Nákup ostatních služeb 15, Studená voda 50, Elektrická energie 45, Opravy a udržování 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 70, Studená voda 50, Plyn 350, Elektrická energie 350, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 120, Opravy a udržování 6 Auta - služební 55, Pohoštění 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 Auta - služební 3,00 Výdaje Doprava ,00 (str. 5 z 6)

6 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 5, Nákup ostatních služeb 70, Nákup ostatních služeb 97,00 Výdaje Životní prostředí 172, Nákup ostatních služeb 350, Nespecifikované rezervy 541,50 Výdaje rezerva 891, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.osfa -75, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 4 551, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Celkem Příjmy ,50 Celkem Výdaje ,50 Celkem Financování 0,00 Celkem Saldo (P-V) 0,00 Celkem Saldo 0,00 (str. 6 z 6)

7 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Příloha č. 2 Pol Název položky schválený, r upravený, r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 450,00 450,00 53,37 70, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 800, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 442, , , , Poplatek ze psů 233,00 233,00 226,13 228, Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00 321,92 305, Poplatek ze vstupného 18,00 18,00 17,24 18, Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 40,00 24,64 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 900,00 900,00 361,69 400, Odvod z výherních hracích přístrojů 1 300, , , , Správní poplatky 822,00 822,00 987,25 789, Daň z nemovitých věcí 6 480, , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0,00 0,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 30,00 36, Odvody příspěvkových organizací 1 409, ,59 629, , Ostatní odvody příspěvkových organizací 2, Příjmy z pronájmu pozemků 418,00 418,00 248,27 279, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 452, , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 784, , ,10 48, Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 172,73 183, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 51,00 51,00 54,78 51, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 57,62 57, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,51 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 152,00 294, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170,00 828, ,23 415, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 600,00 600,00 540,00 720, Příjmy z prodeje pozemků 0,00 529,90 529, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 209, , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 360,83 458, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 2,50 2, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 105,68 105, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 272,90 230, Investiční přijaté transfery od region.rad 0, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 309, , , , Ostatní platy 0,00 1,20 1,16 2, Ostatní osobní výdaje 600,00 616,00 372,58 175, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 779, , , , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 041, ,00 712, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 53,00 53,00 30,38 40, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 0,40 0,40 1, Ochranné pomůcky 0,00 1,50 3,41 0, Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 1, Prádlo, oděv a obuv 57,00 57,00 32,01 67, Knihy, učební pomůcky a tisk 331,00 333,00 205,02 329, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 385,00 448,00 131,21 570, Nákup materiálu jinde nezařazený 654,50 639,00 336,05 494, Úroky vlastní 480,00 480,00 237,74 193, Studená voda 2 495, , , , Teplo 9 880, , , , Plyn 350,00 350,00 164,08 350, Elektrická energie 684,00 684,00 449,67 690, Pohonné hmoty a maziva 151,00 151,00 93,39 151, Poštovní služby 200,00 189,00 101,10 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 448,00 448,00 302,13 439,00 (str. 1 z 2)

8 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Příloha č. 2 Pol Název položky schválený, r upravený, r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r Služby peněžních ústavů 480,00 480,00 314,67 610, Nájemné 85,00 106,00 82,42 85, Konzultační, poradenské a právní služby 500,00 507,00 292,97 203, Služby školení a vzdělávání 211,00 210,00 106,74 216, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 471,00 471,00 432,56 519, Nákup ostatních služeb 5 637, , , , Opravy a udržování 1 188, ,00 604, , Programové vybavení 139,00 148,00 17,84 130, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 80,00 80,00 45,65 87, Pohoštění 83,50 81,50 41,04 80, Nájemné za nájem s právem koupě 98,00 98,00 9, Poskytované zálohy vlastní pokladně 167, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5, Zaplacené sankce 0,00 1,00 0, Poskytnuté náhrady (část) 20,00 50,00 47,36 20, Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 024, , , , Věcné dary 301,00 303,00 236,22 309, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 432,00 432,00 293,02 391, Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 0,00 33,00 33, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 400, , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 38,00 38, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 54,50 81,73 76,01 54, Neinvestiční dotace obcím 142,00 142,00 110,00 140, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,00 33,00 32,02 10, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 80,00 85,00 33,09 80, Nákup kolků 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 142, , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 102,00 101, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 0,51 0, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 38,50 57,52 0, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3,00 4,00 1,00 0, Dary obyvatelstvu 200,00 201,00 79,60 201, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 109,50 109,50 43,71 136, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8,00 8,00 7,30 8, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 93,00 93,00 90, Nespecifikované rezervy 520, ,69 561, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 431,00 433,54 400, Programové vybavení 163,00 163, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140,00 140,00 140, Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 470, Dopravní prostředky 0,00 0,00 270, Pozemky 0,00 46,00 40, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80,00 330,00 330,00 80, Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 132,90 132, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. Aktiv ,00-507,75-75, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 3 170, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , , Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru -0, Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny -0,02 Celkem Příjmy , , , ,50 Celkem Výdaje , , , ,50 Celkem Financování , , ,88 0,00 Celkem Saldo (P-V) 2 876, , ,86 0,00 Celkem Saldo 0,00 0, ,98 0,00 (str. 2 z 2)

9 Příloha č. 3 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Sekce Par Název paragrafu schválený, r. upravený, 2015 r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r P , , , ,80 P 2118 Energie jiná než elektrická 2 736, , ,10 P 2141 Vnitřní obchod 144,00 144,00 124,08 135,00 P 2142 Ubytování a stravování 6,00 6,00 7,00 6,00 P 2144 Ostatní služby 60,00 60,00 45,00 60,00 P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 87,00 87,00 64,26 87,00 P 3316 Vydavatelská činnost 0,00 0,00 0,46 P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 33,00 33,00 19,30 22,00 P 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 140,00 210,00 73,30 P 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3,00 3,00 2,50 2,60 P 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,10 0,10 0,11 0,10 P 3612 Bytové hospodářství , , , ,00 P 3613 Nebytové hospodářství 2 635, , , ,00 P 3632 Pohřebnictví 8,91 P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 568,81 573,90 P 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 250,00 250,00 232,06 280,00 P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 40,00 29,80 40,00 P 6171 Činnost místní správy 1 456, ,59 695, ,00 P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00 100,00 172,73 183,00 P 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 152,00 294,05 P 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 57,62 57,62 P 6409 Ostatní činnosti j.n. 38,00 38,51 41,38 49,00 V 2118 Energie jiná než elektrická 0,00 400,00 0,00 0,00 V 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 43,00 43,00 34,24 V 2212 Silnice 770,00 952,00 197,35 740,00 V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 111, , , ,00 V 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6 024, , , ,00 V 2223 Bezpečnost silničního provozu 168,90 V 3111 Mateřské školy 1 978, , , ,00 V 3113 Základní školy 7 904, , , ,00 V 3117 První stupeň základních škol 1 393, , , ,00 V 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0, , ,66 V 3314 Činnosti knihovnické 0,00 0, ,00 V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 568, , , ,00 V 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0,00 38,65 37,52 V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 298,00 298,00 192,37 298,00 V 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 390,00 459,00 225,38 757,00 V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 660, , , ,00 V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 827,50 827,50 V 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30,00 145,50 129,30 15,00 V 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 12,00 535,50 472,77 12,00 V 3612 Bytové hospodářství , , , ,00 V 3613 Nebytové hospodářství 1 055, ,00 523,72 781,00 V 3631 Veřejné osvětlení 2 900, , , ,00 V 3632 Pohřebnictví 140,00 140,00 110,00 140,00 V 3634 Lokální zásobování teplem 0,00 11,00 0,00 V 3635 Územní plánování 140,00 140,00 140,00 V 3636 Územní rozvoj 600,00 610,00 10,00 600,00 V 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ,00 V 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 0,00 23,00 22,02 V 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20,00 20,00 V 3729 Ostatní nakládání s odpady 5,00 5,00 4,33 75,00 V 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75,00 48,00 23,78 97,00 V 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 46,00 53,50 34,61 54,00 V 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0,00 123,00 113,00 V 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4 827, ,00 703, ,00 (str. 1 z 2)

10 Příloha č. 3 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Sekce Par Název paragrafu schválený, r. upravený, 2015 r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r V 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 20,00 20,00 V 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0,00 10,00 10,00 V 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 0,00 12,00 12,00 V 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 663, , , ,00 V 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120,00 120,00 54,76 120,00 V 6112 Zastupitelstva obcí 2 378, , , ,00 V 6171 Činnost místní správy , , , ,50 V 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 560,00 560,00 275,62 273,00 V 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 400,00 400,00 276,78 530,00 V 6399 Ostatní finanční operace 3 100, , , ,00 V 6409 Ostatní činnosti j.n , ,20 49, ,00 F , , ,88 0,00 Celkem Příjmy , , , ,50 Celkem Výdaje , , , ,50 Celkem Financování , , ,88 0,00 Celkem Saldo (P-V) 2 876, , ,86 0,00 Celkem Saldo 0,00 0, ,98 0,00 (str. 2 z 2)

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č. p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ 391 01 Kontaktní

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Městys Lukov KEO-W 1.9.123/ Uc19s strana: 1 /8 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více