Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek"

Transkript

1 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Správní poplatky 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22, Příjmy z pronájmu pozemků 2, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15, Příjmy z pronájmu pozemků 17,00 Příjmy Odbor správní a právní 413, Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 70, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 868, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 440, Poplatek ze psů 228, Daň z nemovitých věcí 6 480, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 064, Odvody příspěvkových organizací 1 461, Příjmy z úroků (část) 183,00 Příjmy Tajemník , Poplatek ze vstupného 18, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 400, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 000, Správní poplatky 30,00 Příjmy Občanské záležitosti, místní poplatky 2 478, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 590, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 781, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 442,00 Příjmy Bytové hospodářství města , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40,00 Příjmy Městská policie 40, Správní poplatky 700,00 Příjmy Stavební úřad 700, Poplatek za užívání veřejného prostranství 305, Správní poplatky 5, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 720, Příjmy z pronájmu pozemků 135, Příjmy z pronájmu pozemků 6, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 48, Příjmy z pronájmu pozemků 87, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, Příjmy z pronájmu pozemků 32,00 Příjmy Doprava 1 350, Správní poplatky 4,00 Příjmy Životní prostředí 4, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 298, Věcné dary 10, Nájemné 50,00 (str. 1 z 6)

2 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Nákup ostatních služeb 4, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 63, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Studená voda 10, Elektrická energie 30, Nákup ostatních služeb 7, Opravy a udržování 2, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 617, Ostatní osobní výdaje 10, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 154, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 8, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 54, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 5, Nákup ostatních služeb 5, Opravy a udržování 6 Auta - služební 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 80, Dopravní prostředky 270, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 475, Ostatní osobní výdaje 80, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 388, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 140, Knihy, učební pomůcky a tisk 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 200, Poštovní služby 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 350, Konzultační, poradenské a právní služby 100, Služby školení a vzdělávání 30, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 209, Nákup ostatních služeb 770, Opravy a udržování 10, Programové vybavení 20, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8, Poskytnuté náhrady (část) 20, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 37, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,00 Výdaje Odbor správní a právní 5 877, Ostatní osobní výdaje 45 Cena E. Beneše 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 3, Pohoštění 6, Pohoštění 45 Cena E. Beneše 6, Věcné dary 4, Věcné dary 45 Cena E. Beneše 2, Dary obyvatelstvu 45 Cena E. Beneše 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 40, Nákup ostatních služeb 35, Pohoštění 53, Věcné dary 3, Nespecifikované rezervy 20,00 Výdaje Sekretariát starosty 228, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 779, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 357, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 161,00 (str. 2 z 6)

3 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Knihy, učební pomůcky a tisk 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 8, Programové vybavení 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27,00 Výdaje Zastupitelstvo obce 2 378, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8, Neinvestiční dotace obcím 140, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 900, Ostatní osobní výdaje 40, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 985, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 355, Povinné pojistné na úrazové pojištění 40, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130, Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací 13, Konzultační, poradenské a právní služby 3, Služby školení a vzdělávání 50, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 190, Nákup ostatních služeb 485, Opravy a udržování 5, Programové vybavení 30, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15, Věcné dary 210, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40, Dary obyvatelstvu 40, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 136, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 90, Úroky vlastní 193, Služby peněžních ústavů 80, Služby peněžních ústavů 530, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 400,00 Výdaje Tajemník , Nákup materiálu jinde nezařazený 28, Nákup ostatních služeb 2, Věcné dary 70, Dary obyvatelstvu 120, Nákup ostatních služeb 2,00 Výdaje Občanské záležitosti, místní poplatky 222, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 409,00 Výdaje ZŠ a MŠ 9. května 4 409, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 475,00 Výdaje ZŠ Školní náměstí 3 475, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 428,00 Výdaje ZŠ Švehlova 1 428, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 821, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80,00 Výdaje MŠ Zahrádka 901, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 281,00 Výdaje MŠ Lipová 1 281,00 (str. 3 z 6)

4 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 585,00 Výdaje PO Městské středisko kultury a sportu 5 585, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 090, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 600, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje PO Správa města Sezimovo Ústí , Elektrická energie 12, Nákup materiálu jinde nezařazený 40, Studená voda 2 253, Teplo 8 020, Elektrická energie 171, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Nákup ostatních služeb 203, Opravy a udržování 46, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 356, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 400, Budovy, haly a stavby 61, Studená voda 96, Teplo 578, Elektrická energie 72, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 35,00 Výdaje Bytové hospodářství města , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, Nákup ostatních služeb 2 000,00 Výdaje Veřejné osvětlení 2 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 660, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 415, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150, Prádlo, oděv a obuv 60, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Elektrická energie 10, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Nájemné 35, Služby školení a vzdělávání 25, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 30, Programové vybavení 70, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10, Věcné dary 10, Stroje, přístroje a zařízení 70,00 Výdaje Městská policie 2 807, Ostatní platy 2, Ostatní osobní výdaje 6, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Pohonné hmoty a maziva 12, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Služby školení a vzdělávání 6, Nákup ostatních služeb 59, Dary obyvatelstvu 1,00 Výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů 120, Budovy, haly a stavby 601 Jeslová třída- MŠ Lipová 100,00 (str. 4 z 6)

5 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Nákup ostatních služeb 302 Kociánka 600, Nákup ostatních služeb 590 Regenerace panelových sídlišť 200, Nákup ostatních služeb 700, Nákup ostatních služeb Dofinancování projektů z 21 neevropských zdrojů 250,00 Výdaje Projekty 1 850, Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 Výdaje Tepelné hospodářství 100, Budovy, haly a stavby 427 Stavební úpravy MŠ Lipová 7 043, Opravy a udržování 422 Výměna stoupaček- ZŠ Školní nám. 765, Opravy a udržování 4220 Plochá střecha - ZŠ Školní nám. 250, Stroje, přístroje a zařízení Klimatizace - vývařova ZŠ a MŠ května 400, Budovy, haly a stavby Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Švehlova 946, Budovy, haly a stavby 605 Knihovna 1 600, Opravy a udržování 1 023, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140, Budovy, haly a stavby 580 Dům s pečovatelskou službou 4 502, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 114, Ostatní osobní výdaje 24, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 529, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 191, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 100, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 110, Nákup ostatních služeb 80, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25,00 Výdaje Stavební úřad , Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 500, Budovy, haly a stavby 501 Švermova ul. - projektová dokumentace 120, Budovy, haly a stavby 840, Budovy, haly a stavby 322 Táborská ul. 2. etapa 5 155, Budovy, haly a stavby 505 Cesta Soukeník vč. oplocení 280, Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 843, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200, Budovy, haly a stavby 150, Nákup ostatních služeb 15, Studená voda 50, Elektrická energie 45, Opravy a udržování 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 70, Studená voda 50, Plyn 350, Elektrická energie 350, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 120, Opravy a udržování 6 Auta - služební 55, Pohoštění 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 Auta - služební 3,00 Výdaje Doprava ,00 (str. 5 z 6)

6 Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 5, Nákup ostatních služeb 70, Nákup ostatních služeb 97,00 Výdaje Životní prostředí 172, Nákup ostatních služeb 350, Nespecifikované rezervy 541,50 Výdaje rezerva 891, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.osfa -75, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 4 551, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Celkem Příjmy ,50 Celkem Výdaje ,50 Celkem Financování 0,00 Celkem Saldo (P-V) 0,00 Celkem Saldo 0,00 (str. 6 z 6)

7 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Příloha č. 2 Pol Název položky schválený, r upravený, r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 450,00 450,00 53,37 70, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 800, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 442, , , , Poplatek ze psů 233,00 233,00 226,13 228, Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00 321,92 305, Poplatek ze vstupného 18,00 18,00 17,24 18, Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 40,00 24,64 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 900,00 900,00 361,69 400, Odvod z výherních hracích přístrojů 1 300, , , , Správní poplatky 822,00 822,00 987,25 789, Daň z nemovitých věcí 6 480, , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0,00 0,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 30,00 36, Odvody příspěvkových organizací 1 409, ,59 629, , Ostatní odvody příspěvkových organizací 2, Příjmy z pronájmu pozemků 418,00 418,00 248,27 279, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 452, , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 784, , ,10 48, Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 172,73 183, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 51,00 51,00 54,78 51, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 57,62 57, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,51 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 152,00 294, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170,00 828, ,23 415, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 600,00 600,00 540,00 720, Příjmy z prodeje pozemků 0,00 529,90 529, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 209, , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 360,83 458, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 2,50 2, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 105,68 105, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 272,90 230, Investiční přijaté transfery od region.rad 0, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 309, , , , Ostatní platy 0,00 1,20 1,16 2, Ostatní osobní výdaje 600,00 616,00 372,58 175, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 779, , , , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 041, ,00 712, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 53,00 53,00 30,38 40, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 0,40 0,40 1, Ochranné pomůcky 0,00 1,50 3,41 0, Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 1, Prádlo, oděv a obuv 57,00 57,00 32,01 67, Knihy, učební pomůcky a tisk 331,00 333,00 205,02 329, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 385,00 448,00 131,21 570, Nákup materiálu jinde nezařazený 654,50 639,00 336,05 494, Úroky vlastní 480,00 480,00 237,74 193, Studená voda 2 495, , , , Teplo 9 880, , , , Plyn 350,00 350,00 164,08 350, Elektrická energie 684,00 684,00 449,67 690, Pohonné hmoty a maziva 151,00 151,00 93,39 151, Poštovní služby 200,00 189,00 101,10 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 448,00 448,00 302,13 439,00 (str. 1 z 2)

8 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Příloha č. 2 Pol Název položky schválený, r upravený, r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r Služby peněžních ústavů 480,00 480,00 314,67 610, Nájemné 85,00 106,00 82,42 85, Konzultační, poradenské a právní služby 500,00 507,00 292,97 203, Služby školení a vzdělávání 211,00 210,00 106,74 216, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 471,00 471,00 432,56 519, Nákup ostatních služeb 5 637, , , , Opravy a udržování 1 188, ,00 604, , Programové vybavení 139,00 148,00 17,84 130, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 80,00 80,00 45,65 87, Pohoštění 83,50 81,50 41,04 80, Nájemné za nájem s právem koupě 98,00 98,00 9, Poskytované zálohy vlastní pokladně 167, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5, Zaplacené sankce 0,00 1,00 0, Poskytnuté náhrady (část) 20,00 50,00 47,36 20, Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 024, , , , Věcné dary 301,00 303,00 236,22 309, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 432,00 432,00 293,02 391, Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 0,00 33,00 33, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 400, , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 38,00 38, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 54,50 81,73 76,01 54, Neinvestiční dotace obcím 142,00 142,00 110,00 140, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,00 33,00 32,02 10, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 80,00 85,00 33,09 80, Nákup kolků 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 142, , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 102,00 101, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 0,51 0, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 38,50 57,52 0, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3,00 4,00 1,00 0, Dary obyvatelstvu 200,00 201,00 79,60 201, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 109,50 109,50 43,71 136, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8,00 8,00 7,30 8, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 93,00 93,00 90, Nespecifikované rezervy 520, ,69 561, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 431,00 433,54 400, Programové vybavení 163,00 163, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140,00 140,00 140, Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 470, Dopravní prostředky 0,00 0,00 270, Pozemky 0,00 46,00 40, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80,00 330,00 330,00 80, Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 132,90 132, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. Aktiv ,00-507,75-75, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 3 170, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , , Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru -0, Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny -0,02 Celkem Příjmy , , , ,50 Celkem Výdaje , , , ,50 Celkem Financování , , ,88 0,00 Celkem Saldo (P-V) 2 876, , ,86 0,00 Celkem Saldo 0,00 0, ,98 0,00 (str. 2 z 2)

9 Příloha č. 3 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Sekce Par Název paragrafu schválený, r. upravený, 2015 r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r P , , , ,80 P 2118 Energie jiná než elektrická 2 736, , ,10 P 2141 Vnitřní obchod 144,00 144,00 124,08 135,00 P 2142 Ubytování a stravování 6,00 6,00 7,00 6,00 P 2144 Ostatní služby 60,00 60,00 45,00 60,00 P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 87,00 87,00 64,26 87,00 P 3316 Vydavatelská činnost 0,00 0,00 0,46 P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 33,00 33,00 19,30 22,00 P 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 140,00 210,00 73,30 P 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3,00 3,00 2,50 2,60 P 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,10 0,10 0,11 0,10 P 3612 Bytové hospodářství , , , ,00 P 3613 Nebytové hospodářství 2 635, , , ,00 P 3632 Pohřebnictví 8,91 P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 568,81 573,90 P 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 250,00 250,00 232,06 280,00 P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 40,00 29,80 40,00 P 6171 Činnost místní správy 1 456, ,59 695, ,00 P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00 100,00 172,73 183,00 P 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 152,00 294,05 P 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 57,62 57,62 P 6409 Ostatní činnosti j.n. 38,00 38,51 41,38 49,00 V 2118 Energie jiná než elektrická 0,00 400,00 0,00 0,00 V 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 43,00 43,00 34,24 V 2212 Silnice 770,00 952,00 197,35 740,00 V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 111, , , ,00 V 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6 024, , , ,00 V 2223 Bezpečnost silničního provozu 168,90 V 3111 Mateřské školy 1 978, , , ,00 V 3113 Základní školy 7 904, , , ,00 V 3117 První stupeň základních škol 1 393, , , ,00 V 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0, , ,66 V 3314 Činnosti knihovnické 0,00 0, ,00 V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 568, , , ,00 V 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0,00 38,65 37,52 V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 298,00 298,00 192,37 298,00 V 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 390,00 459,00 225,38 757,00 V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 660, , , ,00 V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 827,50 827,50 V 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30,00 145,50 129,30 15,00 V 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 12,00 535,50 472,77 12,00 V 3612 Bytové hospodářství , , , ,00 V 3613 Nebytové hospodářství 1 055, ,00 523,72 781,00 V 3631 Veřejné osvětlení 2 900, , , ,00 V 3632 Pohřebnictví 140,00 140,00 110,00 140,00 V 3634 Lokální zásobování teplem 0,00 11,00 0,00 V 3635 Územní plánování 140,00 140,00 140,00 V 3636 Územní rozvoj 600,00 610,00 10,00 600,00 V 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ,00 V 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 0,00 23,00 22,02 V 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20,00 20,00 V 3729 Ostatní nakládání s odpady 5,00 5,00 4,33 75,00 V 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75,00 48,00 23,78 97,00 V 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 46,00 53,50 34,61 54,00 V 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0,00 123,00 113,00 V 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4 827, ,00 703, ,00 (str. 1 z 2)

10 Příloha č. 3 Porovnání r s návrhem rozpočtu na r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Sekce Par Název paragrafu schválený, r. upravený, 2015 r (1-9) Skutečné čerpání, r (1-9) navrhovaný, r V 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 20,00 20,00 V 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0,00 10,00 10,00 V 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 0,00 12,00 12,00 V 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 663, , , ,00 V 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120,00 120,00 54,76 120,00 V 6112 Zastupitelstva obcí 2 378, , , ,00 V 6171 Činnost místní správy , , , ,50 V 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 560,00 560,00 275,62 273,00 V 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 400,00 400,00 276,78 530,00 V 6399 Ostatní finanční operace 3 100, , , ,00 V 6409 Ostatní činnosti j.n , ,20 49, ,00 F , , ,88 0,00 Celkem Příjmy , , , ,50 Celkem Výdaje , , , ,50 Celkem Financování , , ,88 0,00 Celkem Saldo (P-V) 2 876, , ,86 0,00 Celkem Saldo 0,00 0, ,98 0,00 (str. 2 z 2)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015

Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č. p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ 391 01 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 920 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Správní poplatky 4 000,00

Správní poplatky 4 000,00 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 1 770 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 070 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2017 Paragraf Položka Text 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 800 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 280 000,00 1112 0 000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 000,00

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 IČO: 00242926 Obec OBORY Návrh rozpočtu na rok 2017 V Oborách dne 24.11.2016 Rozpočet vypracoval: Lundák V. Starosta obce: Razítko PŘÍJMY Paragraf Položka Text 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 850 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00 Rozpočet na rok 2016 Příjmy dle paragrafů, organizací a složek Pol. Popis 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 292 614,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 900 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 126 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Investiční přijaté transfery z ,00

Investiční přijaté transfery z ,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 000 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2 Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.kč) včetně projektu Rozpočtový výhled 213-217 213 214 215 216 217 A Třída 1 Třída 2 Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. 6 6 5 34 6 22 6 57 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více