UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM. Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM. Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia"

Transkript

1 UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia 1

2 Milí študenti, venujte prosím Vás pozornosť nasledujúcim poznámkam: 1. Skôr, ako začnete robiť predregistráciu predmetov, pozorne si prečítajte poznámky za Vašim študijným programom. Po ukončení komplexnej akreditácie niektorým študijným programom bude odňaté právo, (štúdium budete môcť dokončiť v podobnom študijnom programe) niektoré študijné programu pokračujú ale majú zmenené učebné plány. Na riadne skončenie štúdia je potrebné splniť podmienky nových študijných programov. Preto Vaše učebné plány sú trochu upravené tak, aby Tí, ktorí si svoje povinnosti svedomite plnili nemuseli robiť navyše predmety. 2. Predmety, označené modrou farbou sú predmety, ktoré ste mali už zapísané v predchádzajúcom akademickom roku. Ak ste ich neukončili, AIS Vám ich automaticky vygeneruje. 3. Predmety označené červenou farbou sú predmety, ktoré podľa nových učebných plánov sú v ročníku, ktorý Vy už máte absolvovaný, teda sú Vám pridané do plánov Vášho ročníka v akademickom roku 2015/ Venujte pozornosť povinne voliteľným predmetom. V poznámkach za Vašim učebným plánom máte odporúčaný predmet pre Váš študijný program. Výučba tohto predmetu bude pre Vás rozvrhovo zabezpečená. 5. Pokiaľ nie ste si v niečom istí, radšej počkajte do zápisu, kde Vás usmernia študijné referentky. RNDr. Viera Záhonová, CSc. prodekanka pre pedagogiku 2

3 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Aplikovaná mechanika Študijný odbor: aplikovaná mechanika stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník 3 2. ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élesztös Grafické programovanie s 4 Šolek Mechanika VMS s 5 Šolek Experimentálne metódy v mechanike s 5 Starek Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Šolek Exkurzia 1 týždeň z 1 Šolek MKP v dynamike konštrukcií s 7 Šolek Semestrálny projekt kz 6 Šolek Diplomová práca s 16 Šolek Štátna skúška s 4 Šolek Povinne voliteľné predmety PV 1: Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár PV 1: Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó PV 1: Prenosové javy s 6 Fekete PV 1: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 1: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 1: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 1: Počítačové konštruovanie s 6 Vereš PV 2: Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban PV 2: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 2: Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela PV 2: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 2: Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš PV 2: Prášková metalurgia s 6 Gondár PV 2: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: A/ Analytická mechanika s 5 Šolek PV 1: A/ Dynamika strojov s 5 Šolek PV 1: B/ Teória automatického riadenia II s 5 Belavý PV 1: Modelovanie mechanizmov robotov s 5 Šolek PV 2: A/B/ Monitorovacie systémy s 5 Šolek PV 2: A/ Mechanika kontinua s 5 Élesztös PV 2 : A/ Znižovanie hluku v priemysle s 5 Žiaran PV 2 : Mikroprocesory a mikropočítače s 5 Vlnka PV 2 : B/ Elektromechanické systémy s 5 Vlnka

4 PV 2 : Experimentálna identifikácia mechatronických sústav s 5 Šolek PV 2 : Databázové systémy a internet s 5 Dedík PV 2 : Teória modelovania, experiment a signal processing s 5 Palenčár PV 1 : A/ Únava strojových častí s 6 Hučko PV 1 : A/ Náhodné kmitanie s 6 Starek PV 1 : B/ Teória navrhovania robotických zariadení s 6 Šolek PV 1 : B/ Komunikačné a riadiace systémy v mechatronike s 6 Belavý PV 2 : A/B/ Počítačová simulácia mechanizmov s 5 Šolek PV 2 : A/ Výpočtové metódy v mechanike s 5 Sládek PV 2 : A/ Plasticita a creep s 5 Hučko PV 2 : A/ Nelineárna mechanika kontinua s 5 Hučko PV2 B/ : Elektrické pohony a servopohony s 5 Vlnka PV 2 : B/ Snímače a meranie neelektrických veličín s 5 Kureková PV 2 : B/ Aktívna vibroizoláca mechatronických sústav s 5 Šolek PV 2 : B/ Riadenie systémov mechaniky kontinua s 5 Hulkó PV 2 : A/B/ Spoľahlivosť a detekcia porúch s 5 Starek PV 3: Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš PV 2 : A/B/ Mechanika nekonvenčných materiálov s 5 Šolek PV : A/ Lomová mechanika s 5 Sládek PV : A/ MKP v mechanike kontinua s 5 Élesztös PV : A/ Biomechanika s 5 Hučko PV : B/ Dátové prenosy v mechatronike s 5 Šolek PV : B/ Elektronické systémy a výkonová elektronika s 5 Vlnka PV : A/ Vibroizolácia a vibračná diagnostika s 5 Šolek PV : B/ Biomechatronika s 5 Hučko PV: A/B/ Technická diagnostika s 5 Starek Výberové predmety Etika kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Finančné aspekty MK kz 2 Hekelová Certifikácia a akreditácia v národnom hospodárstve kz 2 Palenčár Ochrana človeka pred hlukom kz 2 Žiaran 4

5 a kmitaním Systémy diferenciálnych rovníc s 6 Velichová Dejiny filozofie kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Technicko-právna problematika kz 2 Gajniak TQM kz 3 Hekelová História merania kz 2 Ďuriš Spracovanie grafických a textových informácií kz 2 Kureková Športová biomechanika kz 2 Hučko Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky a energetiky kz 2 Masaryk Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková Poznámky: 1. semester 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča Počítačové konštruovanie 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča Mechanické a hydraulické prevody 2. semester 1 blok z predmetovpv 1 (A, B), 1 predmet PV 2 A/ alebo PV2 B/ podľa voľby bloku 3. semester 1 blok z predmetov PV 1 (A, B) podľa voľby v druhom semestri, 1 predmet PV 2 A/ alebo PV2 B/ podľa voľby bloku v druhom semestri, PV2 A/ nezapisovať 1 predmet PV 3 4. semester 2 predmety PV A/ alebo PV B/ podľa voľby bloku v druhom semestri Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 1. semester: An 60, Ne 61, Fr 62, Šp semester: An 75, Ne 76, Fr 77, Šp 78 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 5

6 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov Študijný odbor: automatizácia stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník 6 2. ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó Meranie technických veličín s 6 Kureková Identifikácia sústav s 4 Rohaľ-Ilkiv Teória automatického riadenia II s 6 Belavý Simulácia a optimalizácia s 5 Belavý Prostriedky automatizačnej techniky s 5 Rohaľ-Ilkiv Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Belavý Exkurzia 1 týždeň z 1 Belavý Teória automatického riadenia III s 6 Rohaľ-Ilkiv Robotika a diskrétne procesy s 6 Rohaľ-Ilkiv Informačné, riadiace a komunikačné systémy s 6 Rohaľ-Ilkiv Semestrálny projekt kz 6 Belavý Riadenie systémov mechaniky kontinua s 5 Hulkó Zabezpečenie kvality a spoľahlivosti riadiacich a informačných systémov s 5 Rohaľ-Ilkiv Diplomová práca s 16 Belavý Štátna skúška s 4 Belavý Povinne voliteľné predmety PV 1: Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár PV 1: Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek PV 1: Prenosové javy s 6 Fekete PV 1: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 1: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 1: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 1: Počítačové konštruovanie s 6 Vereš PV 2: Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban PV 2: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 2: Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élösztös PV 2: Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela PV 2: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 2: Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš PV 2: Prášková metalurgia s 6 Gondár PV 2: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: Logické systémy s 4 Kureková PV 1: Programovanie v jazyku C s 4 Rohaľ-Ilkiv

7 PV 1: Grafické systémy s 4 Kureková PV 2: Mikropočítače a mikroprocesorová technika s 5 Vlnka PV 2: Riadenie meracích procesov s 5 Ďuriš PV 1: Inteligentné systémy s 5 Végh PV 1: Lokálne siete a komunikačné systémy s 5 Rohaľ-Ilkiv PV 1: Návrh a projektovanie informačných a riadiacich systémov s 5 Végh PV 2: Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek PV 3: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš Výberové predmety Etika kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Finančné aspekty MK kz 2 Hekelová Certifikácia a akreditácia v národnom hospodárstve kz 2 Palenčár Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním kz 2 Žiaran Algebraické štruktúry s 3 Velichová Systémy diferenciálnych rovníc s 6 Velichová Dejiny filozofie kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Technicko-právna problematika kz 2 Gajniak TQM kz 3 Hekelová História merania kz 2 Ďuriš Spracovanie grafických a textových informácií kz 2 Kureková Športová biomechanika kz 2 Hučko Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky a energetiky kz 2 Masaryk Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková 7

8 Poznámky: Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto: 1. semester 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča Kmitanie mechanických sústav 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča Metrológia a skúšobníctvo 2. semester 1 predmet PV 1, 1 predmet PV 2 3. semester 1 predmet PV 1, 1 predmet PV 2, 1 predmet PV 3 zapisujú iba študenti, ktorí neabsolvovali v 1 ročníku predmet Metrológia Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 1. semester: An 60, Ne 61, Fr 62, Šp semester: An 75, Ne 76, Fr 77, Šp 78 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 8

9 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Automobily, lode a spaľovacie motory Študijný odbor: motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník 9 2. ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Počítačové konštruovanie s 6 Vereš Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš Spoľahlivosť nosných konštrukcií s 5 Magdolen Technicko ekologická problematika s 5 Polóni Výpočtové metódy v DT s 6 Magdolen Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Gulan Exkurzia 1 týždeň z 1 Gulan Skúšanie dopravnej techniky s 7 Magdolen Elektrotechnika v DT s 6 Magdolen Semestrálny projekt kz 6 Gulan Spoľahlivosť nosných konštrukcií Iba tí čo ho nemali s 5 Magdolen Technicko ekologická problematika s 5 Polóni Diplomová práca s 16 Gulan Štátna skúška s 4 Gulan Povinne voliteľné predmety PV 1: Teória dopravných s prostriedkov 4 Magdolen PV 1: Teória spaľovacích motorov s 4 Polóni PV 1: Teória pracovných strojov s 4 Gulan PV 2: Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár PV 2: Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó PV 2: Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek PV 2: Prenosové javy s 6 Fekete PV 2: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 2: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 2: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 3: Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban PV 3: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 3: Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élösztös PV 3: Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela PV 3: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 3: Prášková metalurgia s 6 Gondár PV 3: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: Teória a dynamika MV s 6 Magdolen PV 1: Prúdenie v SM s 6 Polóni PV 1: Poľnohospodárske stroje s 6 Bošanský PV 2: Projektovanie MV s 5 Magdolen

10 PV 2: Dynamika spaľovacích s motorov Polóni PV 2: Zemné stroje s 5 Gulan PV 1: Hnací mechanizmus MV s 5 Magdolen PV 1: Konštrukcia spaľovacích motorov s 5 Polóni PV 1: Cestné stroje s 5 Gulan PV 2: Podvozkové mechanizmy MV s 5 Magdolen PV 2: Preplňovanie spaľovacích motorov s 5 Polóni PV 2:Stroje pre stavebnú výrobu s 5 Gulan PV 1: Terénne a účelové vozidlá s 5 Magdolen PV 1: Mazanie a chladenie SM s 5 Polóni PV 1: Zdvíhacie stroje a zariadenia s 5 Gulan PV 2: Karosérie a výroba MV s 5 Magdolen PV 2: Príslušenstvo SM s 5 Polóni PV 2: Logistika v odbore s 5 Gulan Výberové predmety Etika kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Finančné aspekty MK kz 2 Hekelová Certifikácia a akreditácia v národnom hospodárstve kz 2 Palenčár Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním kz 2 Žiaran Systémy diferenciálnych rovníc s 6 Velichová Dejiny filozofie kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Technicko-právna problematika kz 2 Gajniak TQM kz 3 Hekelová História merania kz 2 Ďuriš Spracovanie grafických a textových informácií kz 2 Kureková Športová biomechanika kz 2 Hučko Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky a energetiky kz 2 Masaryk Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková 10

11 Poznámky: Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto: 1. semester - 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa zapíše predmet podľa zamerania nasledovne: Zameranie vozidlá Teória dopravných prostriedkov Zameranie spaľovacie motory Teória spaľovacích motorov Zameranie mobilné pracovné stroje Teória pracovných strojov 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča predmet Vektorová analýza 1 predmet PV 3 pre tento študijný program sa odporúča predmet Aplikovaná pružnosť a pevnosť Jeden z výberových predmetov sa odporúča jazyku 2. semester - 1 predmet PV 1- pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Teória a dynamika MV Zameranie spaľovacie motory Prúdenie SM Zameranie mobilné pracovné stroje Poľnohospodárske stroje 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Projektovanie MV Zameranie spaľovacie motory Dynamika spaľovacích motorov Zameranie mobilné pracovné stroje Zemné stroje Jeden z výberových predmetov sa odporúča jazyku 3. semester - 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Hnací mechanizmus MV Zameranie spaľovacie motory Konštrukcia spaľovacích Zameranie mobilné pracovné stroje Cestné stroje 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Podvozkové mechanizmy MV Zameranie spaľovacie motory Preplňovanie spaľovacích motorov Zameranie mobilné pracovné stroje Stroje pre stavebnú úpravu Jeden z výberových predmetov sa odporúča Vývoj dopravnej techniky a energetiky 4. semester - 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Terénne a účelové vozidlá Zameranie spaľovacie motory Mazanie a chladenie SM Zameranie mobilné pracovné stroje Zdvíhacie stroje a zariadenia 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Karosérie a výroba MV Zameranie spaľovacie motory Príslušenstvo SM Zameranie mobilné pracovné stroje Logistika v odbore Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 1. semester: An 60, Ne 61, Fr 62, Šp semester: An 75, Ne 76, Fr 77, Šp 78 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 11

12 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Študijný odbor: Energetické stroje a zariadenia stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban Hydrostatické a pneumatické prvky s 4 Krchnár Zdroje a premeny energie s 5 Ridzoň Teória prúdových strojov s 5 Molnár Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Ridzoň Exkurzia 1 týždeň z 1 Ridzoň Čerpadlá s 6 Knížat Parné a spaľovacie turbíny s 6 Ridzoň Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban Semestrálny projekt kz 6 Molnár Diplomová práca s 16 Molnár Štátna skúška s 4 Molnár Povinne voliteľné predmety PV 1: Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó PV 1: Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek PV 1: Prenosové javy s 6 Fekete PV 1: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 1: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 1: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 1: Počítačové konštruovanie s 6 Vereš PV 2: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 2: Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élösztös PV 2: Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela PV 2: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 2: Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš PV 2: Prášková metalurgia s 6 Gondár PV 2: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: A/ Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla s 5 Molnár PV 1: A/ Energetické systémy s 5 Ridzoň PV 1: A/ Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární s 5 Urban PV 1: A/ Chladiaca technika s 5 Masaryk PV 1: A/ Klimatizácia s 5 Masaryk PV 1: B/ Projektovanie čerpacích systémov a vodných elektrární s 5 Knížat

13 PV 1: B/ Experimentálne metódy s 5 Olšiak PV 1: B/ Projektovanie hydrostatických systémov s 5 Krchnár PV 1: A/ Energetická technika s 6 Masaryk PV 1: A/ Palivové a vodné hospodárstvo s 5 Urban PV 1: B/ Hydroenergetika s 6 Knížat PV 1: B/ Modelovanie a riadenie hydrostatického systému s 5 Prikkel PV 2: Experimentálne metódy s 5 Olšiak PV 2: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 2: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 1: A/ Manažment v energetike s 5 Urban PV 1: A/ Diagnostika a spoľahlivosť s 5 Molnár PV 1: B/ Technická diagnostika hydraulických systémov s 5 Olšiak PV 1: B/ Hydraulika potrubných systémov s 5 Knížat Výberové predmety Etika kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Finančné aspekty MK kz 2 Hekelová Certifikácia a akreditácia v národnom hospodárstve kz 2 Palenčár Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním kz 2 Žiaran Systémy diferenciálnych rovníc s 6 Velichová Dejiny filozofie kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Technicko-právna problematika kz 2 Gajniak TQM kz 3 Hekelová História merania kz 2 Ďuriš Spracovanie grafických a textových informácií kz 2 Kureková Športová biomechanika kz 2 Hučko Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky a energetiky kz 2 Masaryk Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková 13

14 Poznámky: Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto: 1. semester 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča Konštrukčné materiály 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča Metrológia a skúšobníctvo 2. semester 1 blok predmetov (A 3 predmety alebo B 3 predmety) z PV 1 3. semester 1 blok predmetov (A alebo B) z PV 1- Iba 1 z PV 1 B 3 predmety PV 2 4. semester 1 blok predmetov (A alebo B) z PV1 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 1. semester: An 60, Ne 61, Fr 62, Šp semester: An 75, Ne 76, Fr 77, Šp 78 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 14

15 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Chemické a potravinárske stroje a zariadenia Študijný odbor: procesná technika stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Prenosové javy s 6 Fekete Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela Konštrukcia výrobných zariadení s 4 Peciar Konštrukcia aparátov s 6 Peciar Tepelné procesy s 7 Fekete Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Peciar Exkurzia 1 týždeň z 1 Peciar Projektovanie a výstavba s 6 Peciar Semestrálny projekt kz 6 Peciar Bezpečnosť a spoľahlivosť výrobných zariadení s 5 Peciar Konštrukčné a chemicko-inžinierske výpočtové programy s 5 Fekete Diplomová práca s 16 Peciar Štátna skúška s 4 Peciar Povinne voliteľné predmety PV 1: Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár PV 1: Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó PV 1: Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek PV 1: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 1: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 1: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 1: Počítačové konštruovanie s 6 Vereš PV 2: Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban PV 2: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 2: Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élösztös PV 2: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 2: Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš PV 2: Prášková metalurgia s 6 Gondár PV 2: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: Mechanické procesy s 6 Peciar PV 1: Mechanika partikulárnych látok s 6 Peciar PV 2: Hydraulické procesy s 6 Gužela PV 2:Hydromechanické separačné procesy s 6 Gužela PV 1: Difúzne procesy s 6 Gužela

16 PV 1: Difúzne separačné procesy s 6 Gužela PV 2: Bioreaktory s 6 Fekete PV 2: Papierenské stroje s 6 Fekete PV 3: Látkové a energetické bilancie chemických procesov s 5 Gužela PV 3: Chemické a potravinárske výrobné linky s 5 Peciar PV 4: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 4: Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban Výberové predmety Etika kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Finančné aspekty MK kz 2 Hekelová Certifikácia a akreditácia v národnom hospodárstve kz 2 Palenčár Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním kz 2 Žiaran Systémy diferenciálnych rovníc s 6 Velichová Dejiny filozofie kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Technicko-právna problematika kz 2 Gajniak TQM kz 3 Hekelová História merania kz 2 Ďuriš Spracovanie grafických a textových informácií kz 2 Kureková Športová biomechanika kz 2 Hučko Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky a energetiky kz 2 Masaryk Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková 16

17 Poznámky: Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto: 1. semester 1 predmet PV Konštrukčné materiály 1 predmet PV Jadrové energetické zariadenia 2. semester 1 predmet PV 1, 1 predmet PV 2 3. semester 1 predmet PV 1, 1 predmet PV 2, PV 3 sa nezapisuje, 2 predmety PV 4 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 1. semester: An 60, Ne 61, Fr 62, Šp semester: An 75, Ne 76, Fr 77, Šp 78 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 17

18 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Študijný odbor: kvalita produkcie stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná 1. ročník sa neotvára Číslo predmetu Predmet 1. ročník 2. ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Počítačové spracovanie meraní s 6 Dedík Navrhovanie a vyhodnocovanie meraní s 6 Palenčár Elektronika v meracej technike s 6 Vlnka Semestrálny projekt kz 2 Palenčár Meranie technických veličín s 6 Kureková Metrológia vybraných veličín s 6 Ďuriš Diplomová práca s 16 Palenčár Štátna skúška s 4 Palenčar Povinne voliteľné predmety PV 1: Manažment projektov s 4 Palenčár PV 1: Informačné, riadiace a komunikačné systémy PV 1: Snímače a prevodníky s 4 Rohaľ-Ilkiv Predmet sa neotvára s 4 Kureková, Vachálek PV 1: Metódy zabezpečovania a zlepšovania kvality s 4 Palenčár PV 1: Zabezpečovanie kvality a spoľahlivosti riadiacich s 4 Rohaľ-Ilkiv a informačných systémov Výberové predmety Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky kz 2 Masaryk a energetiky Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková 18

19 Poznámky: Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto: 3. semester 1 predmet PV 1 4. semester 1 predmet PV 1 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 19

20 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Mechatronika Študijný odbor: mechatronika stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élesztös Grafické programovanie s 4 Šolek Mechanika VMS s 5 Šolek Experimentálne metódy v mechanike s 5 Starek Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Šolek Exkurzia 1 týždeň z 1 Šolek MKP v dynamike konštrukcií s 7 Šolek Semestrálny projekt kz 6 Šolek Diplomová práca s 16 Šolek Štátna skúška s 4 Šolek Povinne voliteľné predmety PV 1: Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár PV 1: Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó PV 1: Prenosové javy s 6 Fekete PV 1: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 1: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 1: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 1: Počítačové konštruovanie s 6 Vereš PV 2: Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban PV 2: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 2: Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela PV 2: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 2: Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš PV 2: Prášková metalurgia s 6 Gondár PV 2: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: A/ Analytická mechanika s 5 Šolek PV 1: A/ Dynamika strojov s 5 Šolek PV 1: B/ Teória automatického riadenia II s 5 Belavý PV 1: Modelovanie mechanizmov robotov s 5 Šolek PV 2: A/B/ Monitorovacie systémy s 5 Šolek PV 2: A/ Mechanika kontinua s 5 Élesztös PV 2 : A/ Znižovanie hluku v priemysle s 5 Žiaran PV 2 : Mikroprocesory a mikropočítače s 5 Vlnka PV 2 : B/ Elektromechanické systémy s 5 Vlnka

21 PV 2 : Experimentálna identifikácia mechatronických sústav s 5 Šolek PV 2 : Databázové systémy a internet s 5 Dedík PV 2 : Teória modelovania, experiment a signal processing s 5 Palenčár PV 1 : A/ Únava strojových častí s 6 Hučko PV 1 : A/ Náhodné kmitanie s 6 Starek PV 1 : B/ Teória navrhovania robotických zariadení s 6 Šolek PV 1 : B/ Komunikačné a riadiace systémy v mechatronike s 6 Belavý PV 2 : A/B/ Počítačová simulácia mechanizmov s 5 Šolek PV 2 : A/ Výpočtové metódy v mechanike s 5 Sládek PV 2 : A/ Plasticita a creep s 5 Hučko PV 2 : A/ Nelineárna mechanika kontinua s 5 Hučko PV2 B/ : Elektrické pohony a servopohony s 5 Vlnka PV 2 : B/ Snímače a meranie neelektrických veličín s 5 Kureková PV 2 : B/ Aktívna vibroizoláca mechatronických sústav s 5 Šolek PV 2 : B/ Riadenie systémov mechaniky kontinua s 5 Hulkó PV 2 : A/B/ Spoľahlivosť a detekcia porúch s 5 Starek PV 2 : A/B/ Mechanika nekonvenčných materiálov s 5 Šolek PV : A/ Lomová mechanika s 5 Sládek PV : A/ MKP v mechanike kontinua s 5 Élesztös PV : A/ Biomechanika s 5 Hučko PV : B/ Dátové prenosy v mechatronike s 5 Šolek PV : B/ Elektronické systémy a výkonová elektronika s 5 Vlnka PV : A/ Vibroizolácia a vibračná diagnostika s 5 Šolek PV : B/ Biomechatronika s 5 Hučko PV: A/B/ Technická diagnostika s 5 Starek Výberové predmety Etika kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Finančné aspekty MK kz 2 Hekelová Certifikácia a akreditácia v národnom hospodárstve kz 2 Palenčár Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním kz 2 Žiaran 21

22 Systémy diferenciálnych rovníc s 6 Velichová Dejiny filozofie kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Technicko-právna problematika kz 2 Gajniak TQM kz 3 Hekelová História merania kz 2 Ďuriš Spracovanie grafických a textových informácií kz 2 Kureková Športová biomechanika kz 2 Hučko Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky a energetiky kz 2 Masaryk Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková Poznámky: 1. semester 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča Teória automatického riadenia I 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča Mechanické a hydraulické prevody 2. semester - 1 blok z predmetov (A, B), 1 predmet PV 2 A/ alebo PV 2 B/ podľa voľby bloku 3. semester 1 blok z predmetov (A, B) podľa voľby v druhom semestri, 1 predmet PV 2 A/ alebo PV2 B/ podľa voľby bloku v druhom semestri 4. semester 2 predmety PV A/ alebo PV B/ podľa voľby bloku v druhom semestri Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 1. semester: An 60, Ne 61, Fr 62, Šp semester: An 75, Ne 76, Fr 77, Šp 78 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 22

23 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Meranie a skúšobníctvo Študijný odbor: meranie stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník 2. ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš Dátové štruktúry a lokálne databázy s 4 Dedík Meranie technických veličín s 6 Kureková Štatistické metódy v meraní a skúšobníctve s 6 Palenčár Elektronika v meracej technike s 6 Vlnka Manažment merania s 5 Ďuriš Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Pálenčár Exkurzia 1 týždeň z 1 Pálenčár Počítačové spracovanie meraní s 6 Dedík Navrhovanie a vyhodnocovanie meraní s 6 Palenčár Elektronika v meracej technike s 6 Vlnka Semestrálny projekt kz 2 Palenčár Metrológia vybraných veličín s 6 Ďuriš Diplomová práca s 16 Palenčár Štátna skúška s 4 Palenčar Povinne voliteľné predmety PV 1: Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár PV 1: Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó PV 1: Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek PV 1: Prenosové javy s 6 Fekete PV 1: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 1: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 1: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 1: Počítačové konštruovanie s 6 Vereš PV 2: Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban PV 2: Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élösztös PV 2: Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela PV 2: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 2: Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš PV 2: Prášková metalurgia s 6 Gondár PV 2: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: Simulácia a optimalizácia s 4 Belavý PV 1: Mikropočítače a mikroprocesorová technika s 5 Vlnka PV 1: Grafické systémy s 4 Kureková 23

24 PV 2: TQM (Manažment kvality) s 4 Hekelová PV 2: Optika v meracej technike s 4 Ďuriš PV 2: Logické systémy s 4 Kureková PV 1: SMK, certifikácia a akreditácia s 4 Palenčár PV 1: Snímače a prevodníky s 4 Kureková, Vachálek PV 2: Manažment projektov s 4 Palenčár PV 2: Informačné, riadiace a komunikačné systémy s 4 Rohaľ-Ilkiv PV 3: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: Metódy zabezpečovania a zlepšovania kvality s 4 Palenčár PV 1: Zabezpečenie kvality a spoľahlivosti riadiacich s 4 Rohaľ-Ilkiv a informačných systémov Výberové predmety Etika kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Finančné aspekty MK kz 2 Hekelová Certifikácia a akreditácia v národnom hospodárstve kz 2 Palenčár Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním kz 2 Žiaran Systémy diferenciálnych rovníc s 6 Velichová Dejiny filozofie kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Technicko-právna problematika kz 2 Gajniak História merania kz 2 Ďuriš Spracovanie grafických a textových informácií kz 2 Kureková Športová biomechanika kz 2 Hučko Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky a energetiky kz 2 Masaryk Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková 24

25 Poznámky: Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto: 1. semester 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča Teória automatického riadenia I 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča Štatistické analýzy 2. semester 1 predmet PV 1, 1 predmet PV 2 3. semester 1 predmet PV 1, 1 predmet PV 2, 1 predmet PV 3 4. semester 1 predmet PV 1 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 1. semester: An 60, Ne 61, Fr 62, Šp semester: An 75, Ne 76, Fr 77, Šp 78 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 25

26 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Strojárske technológie a materiály Študijný odbor: výrobné technológie stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Konštrukčné materiály s 6 Švec Teória tvárnenia s 6 Gondár Teória obrábania s 4 Králik Teória zlievania s 5 Sejč Teória zvárania s 5 Sejč Nástrojové materiály s 5 Emmer Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Švec Exkurzia 1 týždeň z 1 Švec Prášková metalurgia s 6 Gondár Semestrálny projekt s 6 Gondár Tepelné spracovanie kz 6 Gondár Strojárska metalurgia s 5 Švec Degradačné procesy a medzné stavy s 5 Švec Diplomová práca s 16 Gondár Štátna skúška s 4 Gondár Povinne voliteľné predmety PV 1: Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár PV 1: Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó PV 1: Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek PV 1: Prenosové javy s 6 Fekete PV 1: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 1: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 1: Počítačové konštruovanie s 6 Vereš PV 2: Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban PV 2: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 2: Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élösztös PV 2: Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela PV 2: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 2: Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš PV 2: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: Technológia zvárania s 5 Sejč PV 1: Technológia zlievania s 5 Sejč PV 1: Tvárniace nástroje s 5 Gondár PV 2: Technológia tvárnenia s 5 Gondár

27 PV 2: Zváracie stroje s 5 Sejč PV 2: Fyzika kovov a fyzikálne metódy s 5 Hrnčiar PV 1: Kompozitné materiály s 6 Emmer PV 1: Povrchové úpravy s 6 Emmer PV 1: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 2: Vlastnosti a použitie polymérov s 5 Gondár PV 2: Nekonvenčné zlievarenské procesy s 5 Sejč PV 2: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 3: Technológia zvárania s 5 Sejč PV 3: Technológia zlievania s 5 Sejč Výberové predmety Etika kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Finančné aspekty MK kz 2 Hekelová Certifikácia a akreditácia v národnom hospodárstve kz 2 Palenčár Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním kz 2 Žiaran Systémy diferenciálnych rovníc s 6 Velichová Dejiny filozofie kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Technicko-právna problematika kz 2 Gajniak TQM kz 3 Hekelová História merania kz 2 Ďuriš Spracovanie grafických a textových informácií kz 2 Kureková Športová biomechanika kz 2 Hučko Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky a energetiky kz 2 Masaryk Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková 27

28 Poznámky: Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto: 1. semester 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča Výrobné stroje a zariadenia 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča Metrológia a skúšobníctvo 2. semester 1 predmet PV 1, 1 predmet PV 2 3. semester 1 predmet PV Výrobné stroje a zariadenia a 1 predmet PV Metrológia a skúšobníctvo, 2 predmety PV 3 Z výberových predmetov sa odporúča jazyku Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 1. semester: An 60, Ne 61, Fr 62, Šp semester: An 75, Ne 76, Fr 77, Šp 78 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 28

29 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo stupeň štúdia: inžiniersky Študijný odbor: dopravné stroje a zariadenia forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník 2. ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Počítačové konštruovanie s 6 Vereš Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš Spoľahlivosť nosných konštrukcií s 5 Magdolen Technicko ekologická problematika s 5 Polóni Výpočtové metódy v DT s 6 Magdolen Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Gulan Exkurzia 1 týždeň z 1 Gulan Skúšanie dopravnej techniky s 7 Magdolen Elektrotechnika v DT s 6 Magdolen Semestrálny projekt kz 6 Gulan Technicko ekologická problematika s 5 Polóni Diplomová práca s 16 Gulan Štátna skúška s 4 Gulan Povinne voliteľné predmety PV 1: Teória dopravných s prostriedkov 4 Magdolen PV 1: Teória spaľovacích motorov s 4 Polóni PV 1: Teória pracovných strojov s 4 Gulan PV 2: Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár PV 2: Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó PV 2: Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek PV 2: Prenosové javy s 6 Fekete PV 2: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 2: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 2: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 3: Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban PV 3: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 3: Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élösztös PV 3: Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela PV 3: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 3: Prášková metalurgia s 6 Gondár PV 3: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: Teória a dynamika MV s 6 Magdolen PV 1: Prúdenie v SM s 6 Polóni PV 1: Poľnohospodárske stroje s 6 Bošanský PV 2: Projektovanie MV s 5 Magdolen 29

30 PV 2: Dynamika spaľovacích s motorov Polóni PV 2: Zemné stroje s 5 Gulan PV 1: Hnací mechanizmus MV s 5 Magdolen PV 1: Konštrukcia spaľovacích motorov s 5 Polóni PV 1: Cestné stroje s 5 Gulan PV 2: Podvozkové mechanizmy MV s 5 Magdolen PV 2: Preplňovanie spaľovacích motorov s 5 Polóni PV 2:Stroje pre stavebnú výrobu s 5 Gulan PV 1: Terénne a účelové vozidlá s 5 Magdolen PV 1: Mazanie a chladenie SM s 5 Polóni PV 1: Zdvíhacie stroje a zariadenia s 5 Gulan PV 2: Karosérie a výroba MV s 5 Magdolen PV 2: Príslušenstvo SM s 5 Polóni PV 2: Logistika v odbore s 5 Gulan Výberové predmety Etika kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Finančné aspekty MK kz 2 Hekelová Certifikácia a akreditácia v národnom hospodárstve kz 2 Palenčár Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním kz 2 Žiaran Systémy diferenciálnych rovníc s 6 Velichová Dejiny filozofie kz 2 Paukov Telesná výchova a šport z 1 Cepková Technicko-právna problematika kz 2 Gajniak TQM kz 3 Hekelová História merania kz 2 Ďuriš Spracovanie grafických a textových informácií kz 2 Kureková Športová biomechanika kz 2 Hučko Telesná výchova a šport z 1 Cepková Dejiny slovenskej techniky kz 2 Paukov Strategický manažment kz 2 Hekelová Vývoj dopravnej techniky a energetiky kz 2 Masaryk Stratégia znižovania hluku a kmitania kz 2 Žiaran Telesná výchova a šport z 1 Cepková 30

31 Poznámky: Povinne voliteľné predmety si študent zapisuje takto: 1. semester - 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa zapíše predmet podľa zamerania nasledovne: Zameranie vozidlá Teória dopravných prostriedkov Zameranie spaľovacie motory Teória spaľovacích motorov Zameranie mobilné pracovné stroje Teória pracovných strojov 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča predmet Vektorová analýza 1 predmet PV 3 pre tento študijný program sa odporúča predmet Aplikovaná pružnosť a pevnosť Jeden z výberových predmetov sa odporúča jazyku 2. semester - 1 predmet PV 1- pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Teória a dynamika MV Zameranie spaľovacie motory Prúdenie SM Zameranie mobilné pracovné stroje Poľnohospodárske stroje 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Projektovanie MV Zameranie spaľovacie motory Dynamika spaľovacích motorov Zameranie mobilné pracovné stroje Zemné stroje Jeden z výberových predmetov sa odporúča jazyku 3. semester - 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Hnací mechanizmus MV Zameranie spaľovacie motory Konštrukcia spaľovacích Zameranie mobilné pracovné stroje Cestné stroje 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Podvozkové mechanizmy MV Zameranie spaľovacie motory Preplňovanie spaľovacích motorov Zameranie mobilné pracovné stroje Stroje pre stavebnú úpravu Jeden z výberových predmetov sa odporúča Vývoj dopravnej techniky a energetiky 4. semester - 1 predmet PV 1 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Terénne a účelové vozidlá Zameranie spaľovacie motory Mazanie a chladenie SM Zameranie mobilné pracovné stroje Zdvíhacie stroje a zariadenia 1 predmet PV 2 pre tento študijný program sa odporúča predmet nasledovne: Zameranie vozidlá Karosérie a výroba MV Zameranie spaľovacie motory Príslušenstvo SM Zameranie mobilné pracovné stroje Logistika v odbore Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 1. semester: An 60, Ne 61, Fr 62, Šp semester: An 75, Ne 76, Fr 77, Šp 78 Číslovanie predmetu cudzí jazyk (): 3. semester: An 85, Ne 86, Fr 87, Šp semester: An 90, Ne 91, Fr 92, Šp 93 31

32 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Tepelné energetické stroje a zariadenia Študijný odbor: 2304 Energetické stroje a zariadenia stupeň štúdia: inžiniersky forma štúdia: denná metóda štúdia: prezenčná Číslo predmetu Predmet 1. ročník ročník Spôsob ukončenia Kredity Zodpovedný za predmet Povinné predmety Počítačová dynamika tekutín s 6 Molnár Jadrové energetické zariadenia s 6 Urban Hydrostatické a pneumatické prvky s 4 Krchnár Zdroje a premeny energie s 5 Ridzoň Teória prúdových strojov s 5 Molnár Odborná prax min. 5 týždňov z 2 Ridzoň Exkurzia 1 týždeň z 1 Ridzoň Čerpadlá s 6 Knížat Parné a spaľovacie turbíny s 6 Ridzoň Hydrostatické a pneumatické prvky s 4 Krchnár Semestrálny projekt kz 6 Molnár Diplomová práca s 16 Molnár Štátna skúška s 4 Molnár Povinne voliteľné predmety PV 1: Teória automatického riadenia I s 6 Hulkó PV 1: Kmitanie mechanických sústav s 6 Šolek PV 1: Prenosové javy s 6 Fekete PV 1: Výrobné stroje a zariadenia s 6 Šooš PV 1: Konštrukčné materiály s 6 Švec PV 1: Vektorová analýza s 6 Velichová PV 1: Počítačové konštruovanie s 6 Vereš PV 2: Metrológia a skúšobníctvo s 6 Ďuriš PV 2: Aplikovaná pružnosť a pevnosť s 6 Élösztös PV 2: Aplikovaná fyzikálna chémia s 6 Gužela PV 2: Programovanie CNC systémov s 6 Kolláth PV 2: Mechanické a hydraulické prevody s 6 Vereš PV 2: Prášková metalurgia s 6 Gondár PV 2: Štatistické analýzy s 6 Janiga PV 1: A/ Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla s 5 Molnár PV 1: A/ Energetické systémy s 5 Ridzoň PV 1: A/ Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární s 5 Urban PV 1: A/ Chladiaca technika s 5 Masaryk PV 1: A/ Klimatizácia s 5 Masaryk PV 1: B/ Projektovanie čerpacích systémov a vodných elektrární s 5 Knížat PV 1: B/ Experimentálne metódy s 5 Olšiak

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z Študijný plán Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: APIN BcD15 aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijná časť Povinné predmety KAI/bd1/15 algoritmy

Více

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Študijný odbor: 2381 M strojárstvo Z predmetu strojárská konštrukcia STC

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x 40E101 Matematika 1 20-0 - 0 S KMat 7 40E102 Deskriptívna geometria 20-0 - 0

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA)

Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA) Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA) Vodičské oprávnenie skupiny B Osvedčenie o elektrotechnlckej spôsobllostl 21 Odborné prednášky a exkurzie Lyžiarske a plavecké sústredenia

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

DEKAN PRODEKANI. doc. Ing. Marian Králik, PhD. Prodekan pre externé vzťahy a propagáciu tel.: 02/

DEKAN PRODEKANI. doc. Ing. Marian Králik, PhD. Prodekan pre externé vzťahy a propagáciu tel.: 02/ STROJNÍCKA FAKULTA DEKAN prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava tel.: 02/52 92 57 43 02/57 29 61 80 fax: 02/52 92 57 49 e-mail: lubomir.soos@stuba.sk PRODEKANI doc. Ing. František

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE (a) Názov študijného odboru: Výrobné technológie (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy 1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy Študijný program Informatika 4-ročný, v študijnom odbore 9.2.1. Informatika, garant doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. Študijný program Počítačové a komunikačné

Více

Aktuálny stav (k ) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len KZVS ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) KZVS

Aktuálny stav (k ) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len KZVS ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) KZVS Aktuálny stav (k 9.6.06) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) V súčasnosti je na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. www.fs.cvut.cz/stri

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. www.fs.cvut.cz/stri Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ www.fs.cvut.cz/stri Podmínky přijetí Pokud jste absolvent bakalářského studia jiné VŠ nebo ostatních bakalářských studijních programů ČVUT, musíte

Více

DEKAN PRODEKANI. doc. Ing. Marián Králik, PhD. Prodekan pre spoluprácu s priemyslom tel.: 02/ /

DEKAN PRODEKANI. doc. Ing. Marián Králik, PhD. Prodekan pre spoluprácu s priemyslom tel.: 02/ / STROJNÍCKA FAKULTA DEKAN prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava tel.: 02/52 92 57 43 02/57 29 61 80 fax: 02/52 92 57 49 e-mail: lubomir.soos@stuba.sk PRODEKANI doc. Ing. František

Více

E-learning na FCHPT STU v Bratislave. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

E-learning na FCHPT STU v Bratislave. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. E-learning na FCHPT STU v Bratislave doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. monika.bakosova@stuba.sk 12. 11. 2012 1 E-learning (e-vzdelávanie) E-learning = e-vzdelávanie, elektronické vzdelávanie je systém vzdelávania,

Více

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Obor 3907T002 Energetika Garant oboru: Tutoři oboru: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. 12115 Ústav energetiky doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Více

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 č. 14/2009-N

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 č. 14/2009-N Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 č. 14/2009-N OBSAH VŠEOBECNÉ USTANOVENIE A. ŠKOLNÉ 1 A. 1. Ročné školné pre študentov, ktorí sú občanmi členského štátu alebo majú trvalý

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

1. OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE

1. OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE 1. OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Chemické technológie je študijný odbor (ďalej len SO) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania ( 50 ods. l Zákona 131/2002, v

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Fakulta Drevárska. Študijný program: Protipožiarna ochrana a bezpečnosť ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Fakulta Drevárska. Študijný program: Protipožiarna ochrana a bezpečnosť ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Fakulta Drevárska Študijný program: Protipožiarna ochrana a bezpečnosť Študijný odbor: Stupeň štúdia: Forma štúdia: Štandardná dĺžka štúdia: Udeľovaný akademický titul:

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Konstrukce pozemních staveb Stavební inženýrství Staveb. inženýrství

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01102 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem N-SS UOP Učitelství odborných předmětů Jednooborová studia Kombinované navazující Mgr. Studium (4 semestry) Celoživotní vzdělávání (nultý ročník) (2 semestry) Technické obory

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Ponúkame tieto študijné odbory:

Ponúkame tieto študijné odbory: prijme v školskom roku 2013/2014 do 1. ročníka žiakov 9. tried ZŠ Ponúkame tieto študijné odbory: 2675 M elektrotechnika 2 triedy 56 žiakov 2387 M mechatronika 1 trieda 28 žiakov 2381 M grafické systémy

Více

O D P O R Ú Č A N É Š T U D I J N É P L Á N Y / 1 6 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM. DENNÁ FORMA ŠTÚDIA (prezenčná a kombinovaná metóda štúdia)

O D P O R Ú Č A N É Š T U D I J N É P L Á N Y / 1 6 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM. DENNÁ FORMA ŠTÚDIA (prezenčná a kombinovaná metóda štúdia) O D P O R Ú Č A N É Š T U D I J N É P L Á N Y 2 0 1 5 / 1 6 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM DENNÁ FORMA ŠTÚDIA (prezenčná a kombinovaná metóda štúdia) I. STUPEŇ ŠTÚDIA VYSVETLIVKY Typ P PV V povinný predmet povinne

Více

Študijná časť Povinné predmety

Študijná časť Povinné predmety Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: mvpvsd17en - Verejná politika a verejná správa - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor: 3.1.7 - verejná politika a verejná

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu

Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu Leonid Kurmaz, Oleg Kurmaz, Miroslav Bošanský, Juraj Rusnák, Milan Kadnár, Pavol Tököly Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu Nitra 2014 Názov: Základy konštruovania mechanických

Více

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 OBSAH VŠEOBECNÉ USTANOVENIE A. ŠKOLNÉ 1 A. 1. Ročné školné pre študentov, ktorí sú občanmi členského štátu alebo majú trvalý pobyt v členskom

Více

Rozvrh konzultácií externého bakalárskeho štúdia

Rozvrh konzultácií externého bakalárskeho štúdia Akademický rok: 2016/2017 ročník: I. Semester: zimný študijný program: Strojárstvo počet: 50 študentov M1 M1 M1 M1 K1 x K1 K1 K1 PE PE PE PE PE PE PE M1 x M1 M1 SV SV SV K1 K1 K1 SV SV x SV SV M1 M1 M1

Více

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt:

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt: * Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta 2 041 99 Košice Kontakt: www.sosake.sk * Centrum odborného vzdelávania pre potreby automobilového priemyslu KSK *Učebné obory - 3 ročné * 2487 H 01 autoopravár

Více

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Prínosy energetického manažmentu.

Prínosy energetického manažmentu. Prínosy energetického manažmentu j.stanek@chastia.com www.chastia.com Základné členenie energetického manažmentu Kontrola faktúr, optimalizácia výšky platieb kontrola podľa vlastných odpočtov stráženie

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA doc. Ing. František Urban, CSc. Vedecká cukráreň Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR Bratislava

Více

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline Fakulta Stavebná Informačný list predmetu Kód: 4B103 Názov: Stavebné materiály Študijný odbor: Železničné staviteľstvo Cestné staviteľstvo Objekty dopravných stavieb Dopravné

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov

Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Názov kvalifikácie: Diagnostický špecialista osobných automobilov Kód kvalifikácie C7231001-00913 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 7231001 Automechanik osobných

Více

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Bratislava, január 2015 1 OBSAH A. PRODUKTY... 3 POLOŽKA 1 - Normy STN... 3 Základný sadzobník noriem... 3 Sadzobník elektronických verzií noriem...

Více

TECHNICKÁ FAKULTA SPU V NITRE

TECHNICKÁ FAKULTA SPU V NITRE Technická fakulta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre akademický rok 2014/2015 TECHNICKÁ FAKULTA SPU V NITRE SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE TECHNICKÁ FAKULTA. Vážená pani riaditeľka,

Více

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tieto technické podmienky platia pre tlakové snímače typu EQZ. Stanovujú technické parametre, základné informácie o výrobku,

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Metrologie a diagnostika elektrických zařízení - E3.......................... 2 1.2 Základy projektování a odborná způsobilost v elektrotechnice - E4.................

Více

Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM)

Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM) TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY Předmět Základy robotizácie Přednáška Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM)

Více

Štátna plavebná správa

Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Lodné stroje list. č1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode bez vl.stroj. pohonu I.triedy odca plávajúceho edúci plavby

Více

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď:

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď: Test Týmto testom môžete zistiť, či sú Vaše základné znalosti o pneumatickom riadení postačujúce pre nadstavbový seminár P121, alebo je pre Vás lepšie absolvovať základný seminár EP111. Test je rýchly,

Více

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-45-L/01 Mechanik seřizovač Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Více

Priemyselná údržba v školskej praxi

Priemyselná údržba v školskej praxi Priemyselná údržba v školskej praxi odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Priemyselná údržba v školskej praxi Zdôvodnenie vzdelávacieho

Více

CENTRÁLNE PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazac

CENTRÁLNE PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazac Mazanie, mazacie systémy Úlohou mazacích systémov je doviesť a rozdeliť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým miestam stroja kde sa vyskytuje nežiadúce trenie, a to v presne stanovenom množstve

Více

Z o z n a m zastaralých kníh

Z o z n a m zastaralých kníh Z o z n a m zastaralých kníh 1. Pěkný,A. Části strojů II. Praha 1957. 33099 18,90 2. Michalíček,M. Návody na laboratórne cvičenia z technickej mech.blava 62. 72948 6,10 3. Hetényi,M. Príručka experimentálnej

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 30.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 201 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Více

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1.1 VÝVOJ MECHATRONIKY Ve vývoji mechatroniky lze vysledovat tři období: 1. etapa polovina 70. let, Japonsko, založení nového oboru shrnuje poznatky z mechaniky,

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Tabuľka č. 1 Podklady návrhu ceny výrobcu elektriny

Tabuľka č. 1 Podklady návrhu ceny výrobcu elektriny Tabuľka č. 1 Podklady návrhu ceny výrobcu elektriny Výrobca elektriny Sídlo/adresa trvalého pobytu Číslo povolenia/ potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti zariadenia na výrobu elektriny Adresa umiestnenia

Více

JEDI pohon pre garážové brány

JEDI pohon pre garážové brány JEDI pohon pre garážové brány TRITON s.r.o. www.triton.eu Strana 1 z 6 JET DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť

Více

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné

Více

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia 13 2 3z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika

Více

Názov bakalárskej práce (téma) + krátka anotácia

Názov bakalárskej práce (téma) + krátka anotácia 1 Strojnícka fakulta STU v Bratislave Ústav automatozácie, merania a aplikovanej informatiky Témy bakalárskych prác pre študentov v akademickom roku 2010-2011 Študijný program: AUTOMATIZÁCIA A INFORMATIZÁCIA

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

TECHNOLÓGIA MLIEKA II (spracovanie mlieka)

TECHNOLÓGIA MLIEKA II (spracovanie mlieka) SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta biotechnológie a potravinárstva Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. TECHNOLÓGIA MLIEKA II (spracovanie

Více

ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ

ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ JAK POSTUPOVAT 1. Přihlaste se na do studijního programu Teoretický Základ Strojního Inženýrství (TZSI) 2. První semestr je beze změny, zapisujete si všechny předměty

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více