PRAŽSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT ATRAKTIVNĚJŠÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAŽSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT ATRAKTIVNĚJŠÍ"

Transkript

1 pražský týdeník / číslo 8 RUDOLF BLAŽEK: TVRDÉ TRESTY ZA PRODEJ DROG DĚTEM PŘIJDE PRAHA O 15 MILIARD? KULTURNÍ A TELEVIZNÍ PROGRAM PRAŽSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT ATRAKTIVNĚJŠÍ Do školek prosadím angličtinu, pro vysokoškoláky kampus Říká Bohuslav Svoboda, proděkan 3. LFUK a lídr kandidátky ODS v pátém volebním obvodu

2 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proděkan III. LF UK, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FNKV oblast: vzdělání, věda lídr volebního obvodu V Tradice i budoucnost vzdělání v Praze MUDr. Boris Šťastný poslanec a předseda zdravotnického výboru PSP ČR oblast: zdravotnictví, sociální lídr volebního obvodu VI Tradice i budoucnost zdravotnictví v Praze Ing. Pavel Klega náměstek primátora oblast: infrastruktura města lídr volebního obvodu VII Tradice i budoucnost rozvoje v Praze Mgr. Petr Bříza generální manažer HC Sparta, hokejový internacionál oblast: sport, volný čas lídr volebního obvodu IV Tradice i budoucnost sportu v Praze JUDr. Rudolf Blažek náměstek primátora oblast: bezpečnost lídr volebního obvodu II Tradice i budoucnost bezpečí v Praze Mgr. Jan Kalousek manažer, producent, hudebník oblast: kultura, cestovní ruch lídr volebního obvodu I Tradice i budoucnost kultury v Praze Petr Hána starosta MČ Praha 12 oblast: doprava lídr volebního obvodu III Tradice i budoucnost dopravy v Praze odspraha.cz

3 PRAHA Podobu možné koalice na pražské radnici určí voliči V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevily výroky některých politických stran o údajném nízkém koaličním potenciálu ODS Praha. Nevím, nakolik je myslely vážně a do jaké míry mohly být zkresleny novináři. Osobně je považuji za pouhé předvolební řinčení zbraní. V tuto chvíli je opravdu předčasné předjímat výsledky voleb a podobná prohlášení lídrů ostatních politických stran jen dokazují určitou programovou vyprázdněnost, kterou nahrazují podobnými siláckými prohlášeními. Vážně hovořit o sestavování koalice před volbami se jednoduše nedá. Koalice se sestavují až poté, co voliči svým hlasem sami rozhodnou, jakou která strana bude mít váhu. ODS je pak připravena k povolebním vyjednáváním se všemi demokratickými stranami s výjimkou komunistů. V tuto chvíli máme navíc možnost porovnat předvolební prohlášení politických stran před letošními parlamentními volbami s povolební realitou. Vzpomeňme si třeba na stranu Věci veřejné, jejíž představitelé velmi razantně tvrdili, že nebudou spolupracovat s politickými dinosaury typu Miroslava Kalouska. Dnes s ním sedí ve vládě. Nebo příklad předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, který před volbami pro server aktuálně.cz ( ) dokonce řekl, že představa koalice s Věcmi veřejnými je pro něj noční můrou. I tato slova dokazují, že silácké výroky ze strany našich logických koaličních partnerů, které se v poslední době objevily stran koaličního potenciálu ODS, nelze brát vážně. Prostě a jednoduše to takto nefunguje. Důkazů z minulosti je celá řada a až výsledek voleb dosadí do rovnice o mnoha neznámých skutečná čísla. Pokud však TOP 09 a Věci veřejné ústy svých pražských lídrů podle médií tvrdí, že s ODS koalice možná není, měly by také nahlas říct, s kým možná je. MUDr. Boris Šťastný předseda ODS Praha OBSAH Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. PRAŽSKÉ DĚTI DOSTANOU NEJLEPŠÍ VZDĚLÁNÍ V ČESKU JUDr. Rudolf Blažek TVRDÉ TRESTY ZA PRODEJ DROG DĚTEM Proč volit ODS PRAHA PODPORUJE ŠKOLY I UČITELE Fakta proti lžím TOP 09 CHCE PRAZE VZÍT AŽ 15 MILIARD KORUN Kulturní servis Zprávy a zajímavosti z vašeho okolí: Stalo se... 9 Rozhovory, témata TV Program Křížovka, počasí PŘÍŠTĚ Série: Představujeme tým ODS pro dopravu v čele se starostou Prahy 12 Petrem Hánou a jeho priority pro řešení dopravních problémů hlavního města Seriály: Proč volit ODS, Fakta proti lžím Kulturní a televizní program Zpravodajství a zajímavosti z vašeho okolí. PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: týdeník Foto: redakce, ČTK Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 8/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Pfiedstavujeme t m pro vzdûlávání a vûdu PRAŽSKÉ DĚTI DOSTANOU NEJLEPŠÍ VZDĚLÁNÍ V ČESKU Praha je tradičním centrem vzdělanosti. Přesto jsou na všech úrovních školství v hlavním městě nedostatky, které je třeba řešit. Právě rozvoj školství ve smyslu kvality vzdělávání je cílem týmu odborníků na tuto oblast, který před několika dny představil lídr pražské ODS pro komunální volby v V. volebním obvodu Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Aby bylo možné zvyšovat kvalitu škol i předškolní výchovy, je třeba mít jas - nou koncepci, ve které na sebe budou navazovat jednotlivé stupně vzdělává - ní od mateřských škol přes základní a střední školy všech typů ke školám vysokým až po univerzity třetího věku pro seniory. Oblast školství proto za ODS garantuje tým předních odborníků doplněný zkušenými komunál ní mi politiky. Vzdělanost občanů je naprosto ne - zbytným prostředkem k řešení ekonomic kých krizí a o to více je v dnešní době pro ODS Praha podpora vzdělávání občanů prioritou. Celou koncepci školství a vzdělávání v hlavním městě je nutné více zaměřit na kvalitu. Praha, jako přirozené centrum vzdělanosti, musí dbát na to, aby v rámci České republiky a celé Evropské unie nabízela učitelům i studentům ty nejlepší podmínky na všech stupních vzdělání, uvedl Bohuslav Svoboda, známý lékař a vědec, proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Chceme studenty více motivovat, aby se jejich cílem stalo vzdělání samo, nejen složená zkouška či titul. Pozornost budeme i nadále věnovat střednímu odbornému školství, které je třeba podporovat, dodal Svoboda s tím, že nedostatek absolventů odborných a učňovských oborů je velkým problémem v celé Evropě a je proto nutné hledat jeho další řešení. Velkým tématem je rozvoj výuky cizích jazyků, která patří z hlediska budoucí konkurenceschopnosti žáků a studentů mezi nejdůležitější součásti vzdělání. Jedním z bodů, které chceme na úrovni Prahy prosadit, je časná výuka anglického jazyka - již v posledním ročníku mateřských škol. Děti tak snáze pochopí, že jsou i další možnosti komunikace, a výrazně jim to usnadní následné studium jazyka na základní škole, kde bude tato rozšířená výuka navazovat, vysvětlil Svoboda. Stejně tak na středních školách je podle Svobody třeba rozvíjet možnosti výuky jazyků, řešení je přitom celkem jednoduché. Rodilí mluvčí, kteří chtějí učit na zdejších školách, musí dnes absolvovat dvouletý kvalifikační kurz, což zpomaluje jejich zapojení do výuky. Naším cílem je proto celý postup zkrátit, abychom ulehčili školám proces zaměstnávání chybějících učitelů jazyků, vysvětlil Svoboda. Dostatek míst ve školkách Spolu se svou kolegyní z týmu, starostkou Prahy 2 a poslankyní Janou Černochovou, chce vypracovat systém, který školám a škol - kám umožní pružněji reagovat na demogra - fický vývoj. Tím se předejde problémům, kterým čelí Praha v posledních letech, kdy se řada městských částí potýká s nedostatkem míst v mateřských školách. Vždyť jedním z nej větších problémů rodičů předškolních dětí v Praze je to, že jeden z nich nemůže vy - konávat své povolání anebo rodina vzhledem k nedostatku míst v mateřských školách musí vydávat vysoké částky za privátní péči o dítě. Méně dětí ve třídě kvalitnější výuka Změn by se podle Svobody a jeho poradců mělo dočkat i samotné financování základních, středních a vyšších odborných škol. V tomto ohledu by Praha měla předložit nové návrhy zákonů: Chceme se ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? ZNÁTE JEJICH 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 8/2010

5 PRAHA pokusit o změnu stávajícího stavu. Aby dnes byla škola takzvaně ufinancovatelná, potřebuje mít v průměru dvacet osm dětí ve třídě. V rámci zlepšování kvality vzdělávání hodláme ministerstvu školství navrhnout změny, které povedou ke zlepšení současného stavu, tj. snížení počtu žáků ve třídě, zdůraznil Svoboda. Kampus pro vysokoškoláky Lepší podmínky by do budoucna měli mít i vysokoškoláci. V Praze studuje polovina všech studentů vysokých škol v republice, přesto stále nemají potřebné zázemí. V rámci podpory vysokých škol a univerzit Praha bude hledat cestu, jak získat pozemky pro centrální pražský vysokoškolský kampus, slibuje Svoboda s tím, že Praha potřebuje areál, který studentům nabídne veškeré zázemí pro studium i volný čas. Jeho absence Prahu znevýhodňuje ve srovnání s dalšími evropskými univerzitními městy a může znamenat odliv našich i zahraničních studentů z Prahy se všemi negativními důsledky z toho vyplývajícími. Praha musí zvýšit svůj potenciál a atraktivitu pro domácí i zahraniční studenty. Pražanům pak kampus nabídne i nová pracovní místa, dodává nezávislý kandidát ODS. Aby se zvýšila kvalita vysokých škol a pražské univerzity mohly být srovnatelné s prestiž - ními evropskými univerzitami, je třeba podle Svobody podpořit ve velké míře vzájemnou konkurenci jednotlivých fakult a vypracovat precizní systém jejich hodnocení. Po zavede - ní školného, které je správným krokem, musí Praha vytvořit průhledný stipendijní systém, který umožní podporovat nadané studenty, aby se mohli plně soustředit na vlastní studium. Dále musí být vytvořen ekono - mický systém, který usnadní vynikajícím absolventům vysokých škol zahájit svoji vědeckou činnost postgraduálním studiem. Tato podpora se bude týkat jak humanitních, tak technických směrů. S kvalitou vysokých škol jde ruku v ruce věda, výzkum a vývoj; tým docenta Svobody se bude zabývat i touto problematikou. Také zde je stejně jako v oblasti školství potřeba obecně hledat možnosti pro vícezdrojové financování. Praha musí využít svou zákonodárnou iniciativu k tomu, aby vzniknul systém daňových úlev pro sponzory školských a vědeckých projektů, respektive aby vznikla možnost rozhodnout se o tom, že část daní občan převede na tyto konkrétní účely a konkrétní vzdělávací výzkumná zařízení, vysvětlil Svoboda. Jedním z cílů je i podpora vzniku takzvaných vědeckých inkubátorů, institucí, které by soustřeďovaly vynikající mladé vědce a umožňovaly realizaci projektů a jejich komerční využití. PROGRAM? Tým pro vzdělávání a vědu Garant Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, nezávislý kandidát ODS do voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy a lídr pátého volebního obvodu - Praha 2, Praha 3, Praha 9, Praha 19, Vinoř a Satalice. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Emeritní rektor Univerzity Karlovy v Praze; profesor Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. V týmu se zabývá především tématy, jako je výstavba vysokoškolského kampusu, problematikou školného a přípravou systému stipendií. Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. FEng. Emeritní rektor Českého vysokého učení technického; proděkan ČVUT, Fakulty strojní; prezident a zakládající člen Inženýrské akademie ČR. V týmu se bude zabývat problematikou technických věd a vědeckých inkubátorů. Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze; ředitel Liberálního institutu v Praze. Jako přední ekonom garantuje v týmu především otázky změn ve financování jednotlivých oblastí školství a také témata jako daňové úlevy pro sponzory či systém podpory studentů. Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Ústav světových dějin Filozofické fakulty UK. Zabývá se problematikou absolventů humanitních studií. Jako někdejší středoškolský profesor je poradcem především pro témata spojená s novinkami v oblasti středních a vyšších odborných škol. PhDr. Dana Čapková Ředitelka a jednatelka Vyšší odborné školy a Střední školy managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8. Z titulu své profese přispívá týmu především praktickými zkušenostmi z oblasti středoškolského vzdělávání a v otázkách soukromých škol. Bc. Jana Černochová Starostka Prahy 2 a poslankyně PSP ČR za ODS. Jako zkušená komunální politička se věnuje především přípravě systému, který městu i jednotlivým městským částem umožní pružně reagovat na potřeby míst v předškolních zařízeních a základních školách. Dále se zabývá problematikou závislostí mládeže. Ing. Marie Kousalíková Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství, vzdělávání a volný čas. Zkušená komunální politička a iniciátorka projektu na podporu učňovského školství Řemeslo žije! se soustředí především na problematiku středních škol. Martina L. Jakl, PhD, lic oec. HSG Ředitelka Institutu pro technologický a inovační management, Fakulta Podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze. V týmu se zabývá především tématem vědeckých inkubátorů a možnostmi rozvoje vědy, výzkumu a vývoje obecně. VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 5

6 PRAHA KRITIKA NENÍ PROGRAM! Vaše děti budou nejlepší Kolik je vaší ratolesti? Z výsledků práce plánu týmu docenta Bohuslava Svobody bude mít užitek od tří let až do ukončení vysoké školy. Důležitým rysem je prostupnost jednotlivých stupňů vzdělávacího systému tak, aby co nejúčinněji posiloval konkurenceschopnost Pražanů a studentů pražských škol. Realizace plánu zajistí, že vaše dítě (v závorce cíl či navrhované opatření ODS): MATEŘSKÉ ŠKOLY n bude mít kam chodit do školky (zajištění větší kapacity mateřských škol v hlavním městě) n bude se ve kterékoli školce zdarma učit anglicky (podpora bezplatné výuky angličtiny v posledním roce docházky do mateřské školy s následným pokračováním na prvním stupni základních škol) ZÁKLADNÍ ŠKOLY n výuka angličtiny od první třídy n bude mít dvoje učebnice (je zbytečné, aby na prvním stupni děti nosily do školy příliš těžké tašky, když mohou mít dvě sady učebnic, jednu doma a jednu ve škole) n bude podporováno při školních akcích (jednorázová finanční podpora účasti dítěte na lyžařském kurzu, pobytu na škole v přírodě, ozdravných pobytech, případně jiných školou organizovaných akcích) STŘEDNÍ ŠKOLY n bude se moci snadno učit v zahraničí (podpora výměnných středoškolských pobytů) n domluví se cizími jazyky (podpora pobytů v zahraničí specializovaných na výuku cizího jazyka, požadavek na zvýšení počtu učitelů jazyků) VYSOKÉ ŠKOLY UČŇOVSKÉ A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ (podpora řemesel a odborného školství obecně, především na učňovské úrovni vyšší provázání s praxí) n bude mít kde žít a studovat (vybudování vysokoškolského kampusu) n bude mít méně finančních starostí (samostatný stipendijní program pro nadané studenty) n bude mít přístup ke špičkovému výzkumu (vytvoření vědeckého inkubátoru) n bude mít přístup k praktickému uplatnění (silnější provázání s praxí) ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? ZNÁTE JEJICH 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 8/2010

7 TVRDÉ TRESTY ZA PRODEJ DROG DĚTEM Pfiedstavujeme t m pro bezpeãnost Bezpečnost je velkým tématem života lidí v každém větším městě. V Praze je to s ohledem na turistický ruch téma dvojnásob důležité. Také proto patří oblast bezpečnosti mezi pro gramové priority pražské ODS pro říjnové komu - nální volby. Garantem tohoto téma tu je lídr kandi dátky občan ských demokratů pro volební obvod II, stávající první náměstek primátora hlavního města Prahy JUDr. Rudolf Blažek. Jeho pozice jedničky na kandidátce právě pro oblast bezpečnosti je zcela logická. Jako zkušený komunální politik se totiž této tématice věnuje v pražském zastupitelstvu již řadu let. 5. Další kamery sníží kriminalitu na nebezpečných místech Nyní přichází s jasným programem, který z velké části navazuje na dosud realizované kroky Prahy, které se již osvědčily. Mezi hlavní priority do budoucích čtyřech let 1. Zpřísníme tresty za prodej drog dětem, aby dealeři nevyvázli s podmínkou řadí ODS především boj proti dealerům drog, kapsářům nebo přísnou regulaci výherních automatů. V boji proti hazardu patří Praha jednoznačně mezi nejtvrdší bojovníky, přesto se ale zadím nepodařilo tento problém vyřešit. Jako město jsme plně využili všech možností. V posledních letech se nám prostřednictvím vyhlášky 3. Dvakrát více strážníků v prostředcích hromadné dopravy podařilo snížit počet klasických výherních automatů o dva a půl tisíce, zmizelo i několik set heren. Bohužel i přes tuto jasnou snahu nemůžeme omezit počet takzvaných videoloterijních terminálů, které povoluje ministerstvo financí a jejichž počet v Praze stoupl o 6700, vysvětlil náměstek primátora Blažek. Jedním z hlavních programových cílů ODS je proto prosazení zákona, který by obcím a městům umožnil regulaci počtu všech typů výherních přístrojů. Sociální dopady a kriminalita, která se na prostředí hazardu nabaluje, jsou velkým problémem, je třeba si uvědomit, že obětí gamblerství není 2. Prosadíme zákon, který městům umožní plně regulovat počet heren a kasin jen samotný hráč, ale často i celá jeho rodina, upozorňuje Blažek, sám otec šesti dětí. Stejně nekompromisně chce ODS v Praze bojovat i s problémem drog. Také v tomto případě bude podle lídra nutné iniciovat změnu v zákoně. V současné době hrozí za distribuci drog podle trestního zákona tresty s dolní sazbou dvou let, usvědčení 4. Metropolitní policie - méně administrativy, více strážníků a policistů v ulicích dealeři tak od soudu často odcházejí s podmíněným trestem. V tomto ohledu chceme výrazně přitvrdit, PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 7

8 PRAHA budeme usilovat o zvýšení dolní hranice trest - ní sazby pro distributory drog dětem na dvojnásobek, tedy na čtyři roky, kdy už auto - maticky jde o trest nepodmíněný. Tento trest by měl dostat každý a zvláště v případech, kdy nabídne drogu dítěti, zdůraznil Blažek s tím, že nekompromisním postupem chce dostat drogy z ulic a dalších veřejných prostor. Dalším dlouholetým problémem, který chce ODS v Praze s definitivní platností vyřešit, jsou nepoctiví taxikáři. V této oblasti se již velmi dobře osvědčil nekompromisní postup města a situace se v posledních letech pod - statně zlepšila. Podle Blažka je ale třeba jít ještě dál. Máme tři základní principy: změny zákonů, které zlepší vymahatelnost práva, pokračovat ale musí i důsledné kontroly a ovlivňování kvality vozidel prostřednictvím městské vyhlášky, vysvětlil Blažek. Klíčová je podle jeho slov úprava zákona o silniční dopravě. Novela tohoto zákona, kterou má již Praha připravenu, by umožnila pokutovat přímo řidiče taxi, vybírání kaucí od taxikářů, ukládání zákazu činnosti a v extrémních případech i zabavení vozidla. Co se týká kontrol, dochází už nyní k několika změnám. Dříve byly velmi účinné kontroly prováděné figuranty, jejich účinnost ale postupně klesala, takže jsme začali taxikáře kontrolovat přímo v místech dojezdu, v hotelích, na letišti a podobně, dobré výsledky má také specializovaný tým Taxi městské policie, poznamenal Blažek. Tyto i další bezpečnostní otázky pak mají jed - no společné, a to dnes, v době úspor, často diskutované počty policistů v ulicích. I toto téma je pro ODS v Praze prioritou. Stejně jako v minulých letech by proto i nadále měl stoupat počet strážníků městské policie. V následujících čtyřech letech zvýšíme počet strážníků až na tři tisíce, většina z nich by měla posílit hlídky městské policie, které se věnují bezpečnosti v hromadné dopravě, slíbil Blažek s tím, že počet strážníků v MHD by se měl v budoucích čtyřech letech zdvojnásobit. Ze stávajících 250 strážníků na rovných Strážník nebo kamera bude hlídat u každé školy Dalším krokem, od kterého si pražská ODS slibuje zvýšení efektivity při současném sní že - ní celkových nákladů, je plán na založení Me - tropolitní policie, tedy složky, kde by sou časně působila městská policie a pořádkové i do - prav ní útvary Policie ČR. Na tomto pro jektu pracujeme už řadu let, nyní máme v ruce i konkrétní návrh zákona, který umožní tento krok zrealizovat. Zatímco v minulosti nebyly vlády této myšlence nakloněny, nyní vnímá česká vláda tuto vizi podobně jako hlavní MUDr. Zdeněk Schwarz Ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy a v posledním volebním období i nezávislý senátor ODS za Prahu 1. V poradním týmu se zabývá především problematikou integrovaného záchranného systému v Praze, kde má letité zkušenosti z praxe v řízení a rozvoji záchranné služby. Plk. JUDr. Petr Želásko Penzionovaný ředitel Policie ČR, Správy hlavního města Prahy. Jedinečný odborník v oblasti bezpečnosti, jeden z mála expertů, kteří nejsou v aktivní službě, se proto může angažovat jako poradce lídra ODS. Jeho zkušenosti pomohou při plánovaném prohlubování vzájemné spolupráce městské a republikové policie. Karel Pospíšil Konzultant v oblasti prevence nehodovosti z Ústředního automotoklubu České republiky. Velmi zkušený odborník na problematiku bezpečnosti v dopravě a především prevence v této oblasti. Týmu předává zkušenosti a nápady na zlepšení bezpečnosti chodců, cyklistů a především dětí v pražské dopravě. Mgr. Zdeněk Zajíček Náměstek ministra financí pro oblast legislativy. Zkušený odborník může týmu výrazně usnadnit přípravu důležitých návrhů na úpravy zákonů, která je klíčová k prosazení hlavních programových cílů ODS. Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Špičkový odborník v otázkách práva bude v týmu jedním z garantů kvality návrhů legislativních změn tak, aby bylo možné prosadit maximum z programu ODS pro následující 4 roky. město, vysvětlil Blažek s tím, že již v brzké době bude toto téma řešit přímo s ministrem vnitra Radkem Johnem, zástupci policie a také primátory dalších měst, která o tomto sloučení bezpečnostních složek uvažují. Vzájemná spolupráce republikové a městské policie se navíc prohlubuje už nyní pro střednictvím Koordinační dohody o spolu práci Policie ČR a hlavního města Prahy. Dále rozvíjet by se měl i městský kamerový systém, který patří mezi největší pomocníky policistů a strážníků. Prokázalo se, že v mís - Tým pro bezpečnost Garant 7. Speciální tým bude bojovat s kapsáři JUDr. Rudolf Blažek 1. náměstek primátora hl. města Prahy, od roku 1991 člen ODS, milovník historie, zejména období husitství. Otec šesti dětí. lídr druhého volebního obvodu (Praha 2, Praha 3, Praha 9, Praha 19, Vinoř, Satalice) vystudoval Právnickou fakultu UK vpraze resort: bezpečnost, legislativa tech osazených kamerami se snížila krimi na - lita až o sedmdesát procent. Takřka v polo vi ně počtu dopadených pachatelů trestné činnosti v Praze pomohl kamerový systém, přiblížil Blažek s tím, že velký podíl má ka me rový systém i při boji proti kap sářům. Do tohoto boje se navíc zapojí i nový speciální tým, který bude ve spolupráci s Policií ČR plně využívat právě městský kamerový systém, který se bude rozšiřovat i na další vytipovaná nebezpečná místa. Další kamery by měly hlídat bezpečnost v okolí škol. U každé školy bude bezpečnost hlídat buď strážník, nebo kamera, slíbil Blažek. 8 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 8/2010

9 VOLEBNÍ OBVOD 3 volební obvod 3 Praha 4, Praha 12 PRAHA 12 VYBUDOVALA NOVÝ PARK U VLEČKY Obyvatelé městské části Praha 12 si od jara naplno užívají nově vybudo va - né ho parčíku, který přeměnil zaned - bané místo v ulici U Vlečky v Komo - řanech v příjemnou oázu pro odpočinek. K nově osvětlenému odpočinkovému místu s vysázenými stromy a keři, které nahradilo dřívější divoké křoviny plné odpadků a sta - rých zbořenin, je bezbariérový přístup. Pů - vod ní potůček připomíná suché koryto, které je vyložené kameny a osázené trvalkami. Skončila tak 1. etapa projektu nazvaného Revitalizace veřejných prostranství U Vlečky a Labe. Úpravy si vyžádaly 3,8 milionu korun, přičemž 3,4 milionu získala městská část ze strukturálních fondů Evropské unie. V rámci 2. etapy se upraví ještě okolí prodejny Billa (bývalé obchodní centrum Labe), okolí VOSA (Veřejný oddechový sportovní areál) a také rozsáhlé území pod vysokým napětím ve Lhotecké ulici. Obě etapy zeleného projektu za celkových 32 milionů korun zahrnují kromě terénních úprav i vysazení celkem 1240 stromů a 4520 keřů, trvalek a popínavých rostlin. Městská část platila Lidé odevzdali šest metráků obalů Městská část Praha 4 vedená ODS přinesli obyvatelé této městské části úspěšně pokračovala v edukaci v červnu na několik sběrných míst šest místních obyvatel, jak třídit metrických centů tetrapakových obalů, odpad. V rámci kampaně spojené například od mléka, kefírů, džusů apod. s tříděním tetrapakových obalů, jejichž kontejnery se postupně objevují v ulicích, Každý, kdo přinesl nejméně 20 takových obalů, dostal jako malou odměnu hezkou plážovou tašku. Brigádnice najaté městskou částí takových pozorností rozdaly za celý červen celkem Sběr tetrapaků následoval po úspěšné jarní kampani spojené s tříděním plastových z vlastního rozpočtu 13,6 milionu korun, zbytek investic pochází kromě strukturálních fondů EU také ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy. obalů. Při ní se v květnu vybralo kusů PET lahví, což jsou zhruba dvě tuny plastového odpadu, který je nutné ekologicky likvidovat. V rámci této akce rozdala městská část více než 2400 triček se symbolem kampaně Čistá Praha 4. Největší zájem o tuto akci měly hlavně rodiny s dětmi. To nás potěšilo, protože kampaň využily jako výchovný prostředek, a to byl náš cíl, řekl k výsledkům kampaně zástupce starosty pro životní prostředí Václav Krištof (ODS). STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE Praha 4: půl milionu na zaplavený sever Katastrofální záplavy, které zničily desítky obcí na severu Čech, zvedly vlnu solidarity mezi lidmi a s významnou pomocí přišla i Praha 4. Ta poskytla jednu z nejvyšších finančních částek ze samospráv v hlavním městě celkem půl milionu korun. Rada už schválila okamžitou pomoc pěti obcím, každé dáme 50 tisíc korun. Zbývajících 250 tisíc korun chceme předložit ke schválení na nejbližším zastupitelstvu, řekl starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS). STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE V první řadě dostaly finanční pomoc čtvrté městské části obce Heřmanice, Višňová, Dětřichov, Srbská Kamenice a Františkov nad Ploučnicí. Kam půjde zbylých čtvrt milionu korun, vedení radnice ještě upřesní. Představitelé městské části se rozhodnou podle naléhavosti aktuální potřeby. Pozadu ale nezůstali ani pracovníci radnice. Uspořádali mezi sebou sbírku solidarity a za vybrané peníze nakoupili po dohodě s obecním úřadem vyplavené obce potřebné nářadí, čistící prostředky a vysoušeče a odvezli je přímo do postižených obcí. 9

10 TÉMA LÉKAŘI NEBUDOU CHYBĚT ANI ZA PĚT LET Městská část Praha 12 si vypracovala analýzu potřeb místního zdravotnictví. Díky ní má v ruce podklad pro hlavní město, které rozhoduje, jak bude lékařská péče v příštích letech investovat. děkuje za spolupráci hlavně řediteli modřanské polikliniky Františkovi Fenclovi, ale také řadě praktických lékařů. Netají se tím, že tento materiál má sloužit jako podklad pro jednání s magistrátem. Hlavní město totiž od roku 2003 vykonává státní správu ve zdravotnictví, a proto i případně vypisuje výběrová řízení na provozovatele ambulantní péče. Samozřejmě tak činí ve spolupráci se Mikroregion1StaréModanyaKomoany Když něco potřebujete, musíte to mít pořádně vyargumentované. Na tomto principu připravila Praha 12 ojedinělý dokument, který by měl sloužit jako podklad pro jednání s magistrátem o jeho rozhodnutích týkajících se zdravotní péče na území této městské části A tak vznikl analytický přehled o základní zdravotní péči v Praze 12, a to s výhledem do roku Jde o vysoce odborný podklad, se kterým se hned tak některá z městských částí hlavního města nemůže pochlubit. Navíc vzni kl přímo na radnici, která tak ušetřila ně ko lik milionů korun, protože nezadala vy pra cování dokumentu najaté soukromé firmě. Autorkou ojedinělého devadesátistrán ko - vého dokumentu je přímo zástupkyně starosty Zlatuše Rybářová (ODS), která Lékárny Praktitílékaiprodosplé Praktitílékaiprodtiadorost Stomatologové Gynekologové CentrumzdravotnípéenaPraze12 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 8/2010

11 VOLEBNÍ OBVOD 3 zdravotními pojišťovnami a s odborníky z oboru lékařství, vysvětluje místostarostka. Městská část proto nemá šanci přímo ovlivnit vznik nových lékařských ordinací ani nestátních zdravotnických zařízení na svém území. Jedinou její šancí, jak město případně přesvědčit, je přednést argumen - ty a doložit nutnost takových rozhodnutí. Rozhodujícím poskytovatelem ambulantní zdravotní a také preventivní péče je v Praze 12 společnost CODUM sídlící v modřanské Mikroregion3Kamýk poliklinice v Soukalově ulici. Spádově nejbližší nemocnicí s ústavní péčí zůstává pro místní obyvatele Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) v Krči. Pokud jde o dostatek lékáren, Praha 12 podobně jako celá republika získala na privatizačním boomu z 90. let a nyní hodnotí síť lékárenské péče na svém území jako velmi dobrou. Lidé mají k dispozici lékárny v ulicích K Dolům, Mráčkova, Plovdivská, Převoznická, Soukalova, Vosátkova, Zárubova a Zdislavická. Navíc nepřetržitě funguje pro obyvatele celé metropole lékárna ve FTN v Krči, kde pacienti najdou i lékařskou pohotovostní službu včetně zubní. Analýza také říká, že ve dvanácté městské části nebude zřejmě nedostatek lékařů ani za pět let. V současnosti je zde registrováno 21 pediatrů, přičemž dětí a mladých lidí do 19 let žije v Praze 12 téměř Lékárny Praktitílékaiprodosplé Praktitílékaiprodtiadorost Stomatologové Gynekologové CentrumzdravotnípéenaPraze12 Mikroregion2Modanskésídlišt,sídlištNaBeránku,TonáaCholupice Lékárny Praktitílékaiprodosplé Praktitílékaiprodtiadorost Stomatologové Gynekologové CentrumzdravotnípéenaPraze12 Vzhledem k tomu, že praktický lékař má určitou volnost v počtu registrovaných pacientů, byl materiál analyzován ze dvou hledisek, a to z pohledu maximální kapacity ordinace a z pohledu optimální kapacity registrovaných pacientů u jednoho lékaře. I když se očekává, že do roku 2015 se počet mladých pacientů zvýší až na 11400, vyply - nu lo z výpočtů, že kapacita ordinací praktic - kých lékařů pro děti a dorost je v současné době postačující a není potřeba ji navyšovat. Podobná situace je i v ordinacích praktických lékařů pro dospělé. O nynějších obyvatel starších devatenácti let se v Praze 12 stará 27 praktiků. Při analýze se nepřihlíželo k faktu, že většina obyvatel má svého praktického lékaře mimo území městské části Praha 12, a tak lze předpokládat, že i v budoucnu přes nárůst počtu dospělých obyvatel zvládnou praktičtí lékaři pro dospělé svou práci v nynějším počtu. Přesto ale bude nutné situaci sledovat a každý rok provádět kontrolní výpočty. Pohled do tří mikroregionů Prahy 12 (a Staré Modřany a Komořany, b Modřanské sídliště, sídliště Na Beránku, Cholupice a Točná, c Kamýk) ukazuje, že každý z nich zajišťuje místním obyvatelům dobrou dosa - žitelnost základní ambulantní péče posky - tované v této městské části (viz. mapky). Nicméně přes to všechno existuje jeden systémový problém. Místostarostka Rybářová se obává, že lékaře odcházející do penze nebude mít kdo nahradit. Velký problém je věk lékařů. Ti starší odcházejí do penze a mladí, kteří jsou čerstvě po škole, raději hledají zkušenosti mimo republiku, pojmenovala místostarostka naléhavý systémový problém vyžadující řešení. O to víc ji mrzí, že současná legislativa neumožňuje městské části, aby v tomto směru něco zásadního ovlivnila. Názor místostarostky Zlatuše Rybářové (ODS) Každý, nejen zdravotník, si jistě uvědomuje, že tím nejcennějším, co každý člověk má, je zdraví. I proto považuji práci zdravotníků daleko nejvíce za poslání než za zaměstnání. Chtěla bych připomenout, že zdravotnictví prošlo od listopadu 1989 obrovským přerodem. Je zcela běžné, že se v současnosti používá už jen jednorázový materiál, na mnoha místech funguje nová zdravotní technika, jsou moderní zdravotnické pomůcky a účinné léky. V dnešní době je kladen velký důraz na celoživotní vzdělávání veškerého zdravotnického personálu a jsou uplatňovány i stále nové zdravotnické standardy kvality ošetřovatelské péče. Přes veškeré snahy odborné veřejnosti je ale toto povolání v mnoha ohledech podceňováno, což ve svém konečném důsledku má za následek nedostatek zdravotního personálu, a to nejen zdravotních sester. A já bych chtěla především poděkovat všem, kteří toto poslání vykonávají pro nás ostatní. Mnohdy bez ohledu na podmínky nebo společenskou prestiž. 11

12 pfiíbûh autorka letos vydané knihy Rostlina jako symbol v čínské a japonské kultuře. Podle Číňanů má vrba mezi stromy stejné postavení jako obdivovaná krasavice mezi obyčejnými lidmi. Vrbové větve pohupující se nad hladinou vodních toků přirovnávají básníci a romanopisci k dlouhým ženským vlasům. Ale vrba je ve východní části světa také symbolem setkávání a loučení. A plný odchodů a opětovných setkání je i život rodu Hrdličkových. Paní Věna pobývala se svým mužem v Číně i Japonsku mnoho let a jejich světoběžnictví převzaly i děti jejich synů, z nichž ten starší se narodil v Číně. Rodit v exotické zemi nebylo jednoduché, ale mnohem složitější bylo tehdy (v roce 1951 pozn. red.) získat v Číně rodný list. Rodí se tam tolik dětí, že to tenkrát nebrali tak úředně. Když se manžel rodného listu domáhal, vůbec nechápali, o co jde. Říkali: Co chcete? Syna máte, tak na co ještě nějaký papír? vzpomíná známá překladatelka a bývalá pedagožka filozofické fakulty. JAPONSKO A ČÍNA NA SPOŘILOVĚ? U základní školy Jižní na Spořilově roste od jara mladá vrba. Strom, jakých je spousta. Jenže tohle není jen tak obyčejná vrba. Je to strom s ojedinělým příběhem. Mladou vrbu tady vysadila přední česká sinoložka a japanoložka Věna Hrdličková, která na Spořilově žije. Tohoto privilegia se jí dostalo proto, že je čestnou občankou Prahy 4, a jak se ukázalo, její vztah k této škole je pozoruhodný. Chodila jsem tam já, potom oba moji synové, pak i oba vnuci a obě vnučky a možná tam bude chodit za pár let i můj nyní tříletý pravnuk, usmívá se žena s neobvyklým křestním jménem. Vzniklo z oficiálního Věnceslava, které dostala po mamince. A protože tatínek se jmenoval Stanislav, oslovovali se rodiče Slávo. Jenže kdybych i já byla Sláva, tak to už by byl příliš velký zmatek, proto u mého jména ukrojili konec a byla z toho Věna, vysvětluje původ zvláštního jména. Proč si vybrala právě vrbu? Je to strom, který pochází z Číny, říká spolu - Studenti jako exoti Na Spořilově žije Věna Hrdličková od roku 1928, kdy tady rodiče koupili jeden z nových družstevních domů. Spořilov v té době vyrůstal na zelené louce, na nejbližší tramvaj museli jeho první obyvatelé šlapat pěšky až do Michelské ulice. Talent bádat v knihách získala zřejmě po ta - tín kovi, který učil na měšťance v Křeso my slo - vě ulici. Ale k čínštině se dostala přes své ho muže, kterého poznala v roce 1941 a později se vzali. Její muž už tenkrát říkal, že Čína je veliká lidnatá země, která má před sebou ohromnou budoucnost. A vypátral v Praze kurzy čínštiny, kam za války oba chodili. Tehdy to byla velká zvláštnost. Lidé se na nás koukali jako na někoho, kdo jak se říká to nemá v hlavě v pořádku, když se zabývá takovým jazykem, říká žena, která je jednou z prvních studentek čínštiny v tehdejším Čes - koslovensku na nové katedře orienta li sti ky, jež vznikla po válce na Filozofické fakultě UK. Při pobytu v Číně, kde studovali místní kulturu a (jako jediní z ambasády) žili s manželem přímo mezi Číňany, ji zaujala zejména jejich pokora. Oni se umí radovat z maličkostí. V tom, jak snášejí těžkosti života, jsou opravdu obdivuhodní, říká vitální žena, která i v poměrně vysokém věku chodí pravidelně cvičit do Sokola. Její povídání o životě Číňanů a Japonců by vydalo na celý román. A stejně pozoruhodný byl i závěr našeho setkání. Na otázku, jakým způsobem jí předat rukopis článku k autori za - ci, reagovala 86letá Věna Hrdličková udiveně: A vy mi to nemůžete poslat mailem? V plné síle oslaví své narozeniny právě teď v září. Gratulujeme! 12 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 8/2010

13 VOLEBNÍ OBVOD 3 DÍVEJ SE TAM, CO TUČŇÁK! TÉMA vestiček šikovné mnemotechnické pomůcce, podle níž si zapamatují, kam se mají podívat při rozhlížení na přechodu nejdříve. Na vestičkách je obrázek se symbolem městské části tučňákem. A ten má zobák oto čený doleva. Takže děti si nemusí pama - tovat doprava nebo doleva, ale stačí, aby se podívaly, kam se kouká tučňák, a naučily se, dříve než vstoupí do vozovky, podívat na tu stranu, kam on. Jako tučňák, popisuje místostarostka trik šikovný na zapamatování. Městská část Praha 4 vedená ODS se zaměřuje na větší bezpečí nejvíce zranitelných účastníků provozu školáků a předškoláků. Některá bezpečnostní opatření na přechodech si ovšem pochvalují i senioři, pro které jsou mnozí řidiči také hrozbou. Aut je v ulicích města čím dál tím víc, nehod jako máku a ti nejzranitelnější chodci se neobejdou bez pomoci. Vedení Prahy 4, která patří k nejlidna - tějším městským částem, si to uvědomuje, a proto investuje do úprav přechodů pro chodce tak, aby byly například výraznější (na snímku přechod v Jeremenkově ulici). Nadále spolupracuje i se strážníky městské policie, kteří před začátkem výuky hlídkují u škol, aby se tam pospíchající školáci bezpečně dostali. Letos v dubnu spustila i pilotní projekt s dobrovolníky z řad aktivních seniorů, kteří se na pár hodin v týdnu proměňují ve strážce přechodů a dbají na to, aby motoristé školáky nezranili. Vyškolení strážci vybavení certifikátem spolupracují od letošního dubna na komplikovaných přechodech se strážníky. V době od 7:15 do 8:15 hodin jim pomáhají ve školních dnech dohlížet na bezpečnost dětí. Zatím jen ve zkušebním provozu. Až získají jistotu a potřebné zkušenosti, budou pak moci sami řídit přechod třeba i poblíž místa jejich bydliště, popsal záměr zástupce starosty pro dopravu Martin Hudec (ODS). Když radnice začala dobrovolníky hledat, měla obavy, že dnes už je málokdo ochoten něco dělat dobrovolně pro ostatní, ale k velkému překvapení se už na začátku přihlásilo hned třicet ušlechtilých pomocníků. Prošli konkurzem a pracovníci odboru pre - vence městské policie proškolili nejprve první čtyři z nich. Možná už jste si jich také všimli mají na sobě reflexní vesty s nápisem Škola - pověřená osoba a podobně jako učitelky mohou i oni dát pokyn motoristům, aby zastavili a nechali skupinu školáků přejít ulici. Případní zájemci o toto dobrovolnou pomoc, a to nejlépe z řad penzistů znalých doprav - ních předpisů, se mohou hlásit na tele fon - ním čísle nebo prostřednictvím u na Kromě toho radnice koupila a rozdala i 3600 reflexních vestiček pro děti z mateřských škol, které zřizuje. Zástupkyně starosty Ivana Staňková (ODS) naučila děti při předávání Názor Ivany Staňkové, místostarostky Prahy 4 (ODS) Já osobně si velice vážím toho, že se nám povedlo spustit a úspěšně každoročně opakovat v Praze 4 velice přínosný projekt nazvaný Bezpečná cesta do školy, který nám před lety představila jeho autorka Jitka Heinrichová z Centra dopravního výzkumu v Brně. Seznámili jsme se s ním už na konci minulého volebního období a letos ho pořádáme vlastně už pátým rokem. Začali jsme tím, že jsme k nám pozvali a proškolili zájemce z mateřských i základních škol, a to tak, že děti se v rámci tohoto projektu učí formou hry vytipovat tu nejbezpečnější cestu do školy z jejich pohledu. V tomto projektu tedy nejde jen o to, aby se děti učily základní pravidla silničního provozu, k tomu máme v městské části výborně vybavené dopravní hřiště v Jánošíkově ulici. Ale děti se naučí pozorováním silničního provozu samy odhalovat případná nebezpečí a posuzovat konkrétní dopravní situace. 13

14 Rozhovor s Pavlem Pfiibylem MODERNÍ MĚŘENÍ CHRÁNÍ ŽIVOTY Profesor Pavel Přibyl žije v Praze 12 a patří k našim špičkovým odborníkům na dopravní telematiku, neboli inteligentní dopravní systémy. Jde o perspektivní obor, který má přispět ke zlepšení mobility lidí. Mohl byste nám přiblížit, čím přesně se tento poměrně nový obor zabývá? Princip je ten, že si dopravní inženýři uvědomili, že není možné silniční síť jen rozšiřovat, ale je nutné ji lépe a efektivně využívat. K tomu se využívají informační technologie a sofistikované telekomunikační systémy.? Co si mám pod tím představit? Například portály s proměnnými značkami omezujícími rychlost na dálnicích v Německu a v Holandsku. Instalují se tam, kde je vysoká hustota dopravy a kde je nutné jet vrcholně nebezpečným stylem brzda-plyn. Inteligentní řešení spočívá v tom, že jsou měřeny všechny dopravní parametry a podle chytrého dopravního modelu je regulována rychlost vozidel. Tím se doprava zhustí a vozidla jedou rovnoměrněji. Na dálnici A9 mezi Norimberkem a Mnichovem se díky tomu snížil počet usmrcených při nehodách za rok o 38 procent!? Bude něco takového i u nás? Potěšitelné je to, že stejný systém tzv. liniového řízení bude v září uveden do provozu na jihozápadním segmentu silničního okruhu okolo Prahy. Tedy v části propojující dálnici D5 a D1. Plánuje se i jeho rozšíření směrem do Mirošovic a také na zatížené dálnici okolo Brna. Jak velkou budoucnost má tento obor před sebou? Obor dopravní telematiky je u nás rozvíjen od poloviny 90. let, a to jako v první zemi bývalé - ho východního bloku. V současné době má? velkou podporu ze strany Evropské unie, která vydala i direktivu o nutnosti rozvoje panevropských telematických služeb. V praxi to znamená, že řidič by měl projet Evropou pouze s jednou palubní jednotkou mýta, český řidič by měl kdekoli v zahraničí dostávat dopravní informace ve svém jazyce nebo by k němu byla po nehodě automaticky vyslána záchranná služba.?? Mohl byste říci názorně, jak to v praxi může fungovat? Abychom si ještě lépe přiblížili, co znamená dopravní telematika, je možné si představit 14 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 8/2010

15 VOLEBNÍ OBVOD 3 řidiče za nějakých 10 až 20 let: proměnné dopravní značky ho informují o délkách kolon a navigují vozidla na alternativní trasy. To zmenší kolony a umožní lépe využít stá - vjící síť komunikací. Na displeji ve vozidle je v reálném čase zobrazována aktuální doprav - ní situace a řidič je naváděn na optimální trasu s tím, že se vozidlo vyhýbá kritickým místům (práce na silnici, nehody, kongesce). a nehody okolo dvou procent hrubého hospodářského produktu. Zůstaňme chvíli u těch nehod. Česká republika je už léta na předním místě v žebříčku nehodovosti v Evropě. V čem vidíte příčinu a jak to zlepšit? Rozbory nehodovosti ukazují, že nejzávažnější příčinou je chování řidiče,? připraven projekt na její rozšíření. Samozřej - mě každá stavební uzávěra vyvolává dlouhé kolony. A my v rámci výzkumného projektu DALPO navrhujeme telematické řešení, které odhadne délku stání v koloně a dobu pro jízdu na objízdné trase. Na základě dopravního modelu pak bude řidičům nabízet možnost využití objízdných tras. Také tento výzkum by měl být převeden do praxe.? Jste uznávaným odborníkem i v zahraničí. Jak si stojí Praha, pokud jde o realizovaná dopravní opatření? Praha věnuje řízení silniční dopravy maximální pozornost a rozhodně patří v tomto směru k moderním evropským městům. Masivně investuje do světelných křižovatek, prakticky všechny mají tzv. dynamické řízení, kdy senzory ve vozovce indikují jednotlivá vozidla a tomu se přizpůsobují délky zelených dob.? Ale přesto tady máme infarktové dopravní zácpy... Je nutné konstatovat, že skelet komunikací je dán historicky a už neodpovídá dnešním potřebám. Stupeň motorizace je v Praze vyšší než ve Vídni (1,9 obyvatele/vozidlo). Navíc se nedaří realizovat vinou nepochopitelných aktivit různých aktivistů silniční okruh ve východním a severním segmentu, a proto je Praha bohužel i tranzitujícím městem. Mapy dopravní sítě budou pokrývat celou Evropu, takže se řidič orientuje v jakémkoli cizím městě. Při příjezdu k městům budou proměnné značky informovat o volných parkovacích místech, ale bude i možné si parkovací místo objednat pomocí komunikace z vozidla. V případě dopravních problémů je řidiči nabízena alternativní doprava, včetně cen jízdného a jízdních řádů.? To zní tak trochu jako science fiction. Bude to mít podporu těch, kdo to má financovat, tedy jednotlivých zemí? Tento proces sjednocování řešení je nutností, neboť Evropa si musí zachovat schopnost konkurence proti dravým asijským řešením. Navíc seriozní predikce komise DG TREN ukazují, že do roku 2020 vzroste počet osobních vozidel o dalších 25 až 30 procent. Nesmíme zapomínat, že již dnes stojí členské státy Unie kongesce přičemž velkým problémem je nepřiměřená rychlost. K omezení nehod existuje mimořádně efektivní systém, který se poměrně masově instaluje v Praze. Jde se o tzv. úsekové měření rychlosti, kdy je v místě A na komunikaci nasnímána registrační značka vozidla a po několika stech metrech nebo kilometrech je tato značka snímána znovu v řezu B. Z toho je možné vypočítat průměrnou rychlost vozidla. A výsledky jsou vynikající. Mezi Zlíchovským a Strahovským tunelem například klesla průměrná rychlost po instalaci úsekového měření o 22 km/hod, což vedlo i ke snížení počtu nehod. Na jakých projektech teď pracujete? Projektů, které vedu, nebo jsem vedl, je celá řada a jistě zde není prostor pro jakékoli teoretické vysvětlování. Proto se zmíním o tom, co zajímá asi každého, a to je dálnice D1. Ta nedostačuje svou kapacitou, a proto je? Pavel Přibyl (63) Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. je vedoucím ústavu Dopravní fakulty ČVUT, kde přednáší o teorii dopravního proudu a inteligentních dopravních systémech. Zároveň vede projekty vědy a výzkumu ve společnosti Eltodo EG. Podílel se například na vývoji systému, který umí odhadovat délky kolon, i když v daném místě nejsou detektory. Pilotně je tento systém nasazen na dvou křižovatkách u obchodních center Zličín. Je členem vědecké rady ministra dopravy a zástupcem mini - sterstva v evropské standardizační komisi TC278 Road Transport and Traffic Telematics a světové TC204. Je zakládajícím členem Sdružení pro dopravní telematiku. 15

16 investic, do oblasti podpory předškolního vzdělávání téměř 1,5 miliardy. V oblasti sociální politiky a vzdělávání platí dvojnásob pravidlo, že pokud podceníme jednu oblast, objeví se nám problém v oblasti druhé. I proto Praha vypisuje grantová řízeni v oblasti sociálních věci, zdravotnictví, školství, podpory sportu i využití volného času. Proã volit ODS PRAHA PODPORUJE ŠKOLY I UČITELE Vyspělost společnosti se kromě jiného pozná podle toho, jak pečuje o vzdělání svých budoucích generací. Nynější doba přinesla zvláštní fenomén: podceňování významu vzdělání. Až příliš rychle se projevil i na všeobecném nedocenění profese učitele. Praha však nerezignovala. Uvolňuje motivační finanční prostředky na lepší odměňování pedagogů, podporuje narůst kvantity i kvality jazykové výuky, která je významnou konkurenční výhodou na pracovním trhu. Do oblasti školství v posledních osmi letech zamířilo rovněž více než 5 miliard korun Jinou důležitou oblastí, na kterou by se měla zaměřit pozornost politiků, je bezpečnost a prevence kriminality. Je důležité žít ve městě, kde je možné nechat otevřené auto či odložit kabelku bez obav, že o ně přijdeme. Ve městě, kde si při cestování městskou hro madnou dopravou můžeme v klidu přečist noviny beze strachu z dobře organizované skupiny kapsářů. Kde se s důvěrou můžeme posadit do vozu taxislužby bez rizika předra žené jízdy. Kde se při večerních procházkách můžeme těšit jedinečnou architekturou a historickým dědictvím, aniž by nás někdo obtěžoval, okradl nebo přepadl. Ve městě, kde nás netrápí hazardní hry, pouliční prostituce či drogy a kde si lidé váží veřejneho pořádku a pomáhají ho udržovat. Pětadevadesát procent Pražanů považuje bezpečnost za vůbec nejdůležitější oblast. Z toho plyne jednoznačná odpovědnost politiků, která také přináší výsledky jak nárůst počtu městských strážníků v praž - ských ulicích, tak rozvoj monitorovacích prvků městské bezpečnosti. Počet trestných činů na území města proto setrvale klesá. Fakta k rozvoji školství a bezpečnosti v Praze příspěvek HMP na finanční ohodnocení pedagogických pracovníků (v Kč) počet nájemních smluv na byty HMP pro učitele průměrný plat učitele v Praze (v Kč) počet vysokých škol počet studentů vysokých škol podíl vysokoškoláků na počtu obyvatel (v procentech) 18,7 22,5 počet trestných činů počet kamer městského systému počet případů řešených s využitím kamerového systému počet městských strážníků počet policistů (Policie ČR) objem grantů HMP na prevenci kriminality (v Kč) objem grantů HMP na protidrogovou politiku (v Kč) předražené jízdy taxi (v procentech) 32,67 1,47 ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? 16 ZNÁTE JEJICH PRAŽSKÝ METROPOLITAN 8/2010

17 TOP 09: SEBEREME PRAZE PENÍZE I neznalému se musí zdát velmi nespra ve dli - vé, když čtyři největší města České republiky Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, kde žije pouze 20 % obyvatel tohoto státu, získávají více než polovinu veškerých peněz určených obcím a městům. Je ale otázka, jestli tento fakt jejich občané komfortem veřejných služeb pociťují. Jestli se u nich spíše neplýtvá a nekvete ko - rupce, protože mají hojnost. Obvyklá námitka představitelů hlavního města je, že se v Praze vytváří 1/3 HDP státu. Není to však také tím, že na lukrativní adrese v Praze 1 přijde finan - ční úřad na kontrolu firmy jednou za 10 let, zatímco na venkově i 2 krát ročně? Kolik firem Petr Gazdík (vpravo) a Miroslav Kalousek z TOP 09 jako by si již připíjeli na úspěch svého plánu, na nějž by Praha doplatila TOP 09 CHCE PRAZE Fakta proti lïím VZÍT AŽ 15 MILIARD KORUN pak má sídlo v Praze, i když ekonomickou činnost vytváří úplně jinde (třeba ČEZ)? Petr Gazdík je předsedou hnutí Starostové a ne - závislí, starostou obce Suchá Loz, poslan cem PSP ČR a předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a STAROSTOVÉ. Text je citací jeho textu uveřej ně - ného na jeho blogu na serveru blog.aktualne.cz. EXPERT: PRAHA NA PŘEROZDĚLENÍ DANÍ DOPLÁCÍ JIŽ DNES Pocházím sice z Moravy, ale jsem proti tomu, aby se měnilo přerozdělování sdílených daní v neprospěch Prahy. Stačí se podívat na vývoj v letech : Praha v roce 2002 dostávala podíl ze sdílených daní ve výši 5,02 procenta, ale v roce 2007 už to bylo jen 3,18 procenta. Navrhované změny rozpočtového určení daní by Praze za jistých okolností mohlo snížit daňové výnosy o deset, případně až patnáct miliard korun. V konkrétních číslech lze dopad takových změn jen těžko předpovídat, protože přesné údaje jsou známy až zpětně. A navíc dosud není uveřejněn ani nástřel státního rozpočtu pro rok Je však zřejmé, že Praha prodělává i na současném vzorci přerozdělování. Sama Kde by 15 miliard chybělo Pokud by prošel návrh TOP 09 na změnu rozpočtového určení daní, zastavil by se rozvoj Prahy a bylo by méně peněz na: n lepší platy pro učitele n zvyšování míst v mateřských školkách n podpora neziskových organizací n výstavbu domovu důchodců a rozvoj sociálních služeb n stavbu a údržbu silnic n úklid veřejných prostranství n městskou hromadnou dopravu n finanční podporování kulturních a sportovních akcí Chcete to? si musí vydělat na mnoho projektů, jež přinášejí užitek i mimopražským občanům. Nejlepším takovým příkladem je stavba a provoz metra. Praha dále platí složitý systém infrastruktury; nepřímo spolu finan - cuje vysokoškoláky i z jiných regionů, platí divadla, muzea, knihovny to vše slouží všem, nejen obyvatelům hlavního města. Argument, že některé firmy mají sídlo v Praze, ačkoli svoji ekonomickou aktivitu provozují jinde, je směšný - pokud se jedná o síťová odvětví, je z definice jasné, že aktivitu provozují takové firmy na více místech, než kde mohou sídlit. Navíc jejich zaměstnanci utrácejí svůj plat (a platí daně) na jiných místech republiky. Hlavní město zabezpečuje některé centrální činnosti, které menší obce zajišťovat nemohou, to je samozřejmé. Praha je navíc znevýhodněna i tím, že jako pátý nejbohatší evropský region nedosáhne na mnoho grantů z programů Evropské unie. Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. je děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy eko no - mic ké v Praze a ředitelem Liberálního institutu. PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 17

18 PRAHA KULTURNÍ SERVIs...a Dobeška Alternativu k velkým scénám, koncertním halám a výstavním síním nabízí Divadlo Dobeška v pražském Braníku, které je známé jako zázemí Divadla Sklep. V pondělí 6. září se zde uskuteční od 18:00 vernisáž 10 let Neuslužických plenérů. Ve středu 8. září je na pořadu zase Filmový klub a Cinematerapie. Diváci v něm vstupují do emocionálně silných osobních příběhů lidí, jejichž další osud tvarují desítky profesionálů. Film Cinematerapie zvolil jinou metodu. Na základě inzerátu na obrazovkách České televize byli diváci vyzváni, aby se zúčastnili castingu, kde mohou říct svůj příběh. Jedenáct z nich pak podstoupilo cinematerapii, kterou jim kamera, jako prostředník mezi nimi a vnějším světem, nabídla. Režisérem snímku na pomezí hraného filmu, dokumentu a reality show je Ivan Vojnár. Pro děti: Hudba: Pokud chcete udělat dobrou věc, pobavit se a poslechnout si zajímavou muziku, je právě pro vás vhodná návštěva jedné z tréninkových kaváren, kterou provozuje nezisková organizace Green Doors. Jedná se o kavárnu Café na půl cesty, jež se nachází v Centrálním parku Pankrác. Nezisková organizace zde pomáhá při pracovní a sociální rehabilitaci lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Kavárna se zaměřuje především na práci s mladými, krátkodobě nemocnými klienty, které podporuje v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. V sobotu 4. září zde zahrají na L.A.Party Fat & Dread Stereo Djs. Vítány jsou mexické šátky, kníry či tetování. Možná bude i karneval. Úterý 7. září patří uskupení Formace, které se zaměřuje na folk a rock. V pátek 10. září zde zahrají minimalist a post-punk Aran Epochal, noartist zase Lo-fi/noise a Asstma předvedou experimentální a psychadelickou hudbu. Od 1. do 7. září hlavně děti uvítají kulturní akci VyšeHrádky, která se letos koná pod heslem Jdi za hlasem svého srdce. Přímo v parku u pražského Vyšehradu organizátoři připravili akci, která říká stop ušišlané zábavě, dost dětskému kýči, dost červeným nosům a dost přihlouplému culení. VyšeHrátky hlásají konec dětské zábavy přes kopírák a volají po chytrém trávení volného času. Hrát si mají celé rodiny a akce nemá být podle jejích tvůrců jen dětským koutkem, kam se odloží zlobivé děti. Program dětem a jejich rodičům nabídne například ve středu 1. září od 15:30 koncert Popeláři jedou a vystoupení divadelního uskupení Buchty a loutky. Od 17:00 začínají zase Odpolední večerníčky. O den později se představí v 15:30 například Divadlo Tineola se hrou Kolem světa v čajové konvici. V sobotu 4. září čeká návštěvníky od 10:00 do 12:00 v sále Starého purkrabství Soutěžní pohádkový minifestival a večer od 19:30 ocení větší návštěvníci určitě Tančírnu. V úterý 7. září zahraje od 16:30 oblíbený Kašpárek v rohlíku. Divadlo: Pro milovníky klasické divadelní scény připravilo Národní divadlo ve čtvrtek 2. září operní hru Hoffmannovy povídky. Poslední Offenbachovo dílo je bizarní svým obsahem i vznikem. Autor zhudebnil tři povídky německého fantasty a univerzálního umělce, jednoho z otců evropského romantismu E. T. A. Hoffmanna. Ten je také ústřední postavou všech fantasmagorických příběhů, v nichž hledá, nalézá a vzápětí ztrácí vysněný a velmi nejistý obraz ideální ženy. Opera je nastudována ve francouzském originále a v představení jsou použity české a anglické titulky. V pátek 3. září je naplánováno na scéně Činohry představení Sluha dvou pánů. Mazaného a zároveň přihlouplého sluhu Truffaldina zahraje Miroslav Donutil. 18 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 8/2010

19 TV PROGRAM 1. září 7. září Film: Premiéry prvního zářijového týdne... Ondine (Ir./USA, 2009, Režie: Neil Jordan, 111 min. Hrají: Colin Farrell, Alicja Bachleda, Dervla Kirwan, Alison Barry, Romantické Drama) Když irský rybář Syracuse vylovil z moře krásnou mladou ženu, řekla jen, že se jmenuje Ondine. Příznačné jméno, které znamená ta, která přichází z moře. Syracuse jí nabídne přístřeší a ona se usadí nejen v jeho domě, ale postupně i v jeho srdci. Neznámá cizinka vyvolává řadu otázek, ale rybářova malá dcerka Annie má okamžitě jasno. Ondine je podle ní vodní víla, kouzelnou mocí obdařená bytost, která vystupuje z vod proto, aby lidem nosila štěstí. Annie věří, že Ondine přišla kvůli ní, aby zachránila její selhávající ledviny. Syracuse sice na pohádky nevěří a zůstává nohama pevně na zemi, ale záhy i on podlehne jejímu kouzlu a je nucen si připustit, že od té doby, co s nimi Ondine přebývá, dějí se zvláštní věci. Mohli by spolu žít šťastně až do smrti, jenže Syracuse na šťastné konce už dávno nevěří. Ať Ondine je či není mořskou pannou, má za sebou temnou minulost, která ji za žádnou cenu nechce pustit na svobodu. Dokáže ji láska Syracuse zachránit, nebo se vrátí do hlubin zapomnění? Drnovické catenaccio aneb cesta do pravěku ekonomické transformace (ČR, 2010, Režie: Radim Procházka, 57 min. Dokument) Uprostřed dvoutisícové vesničky Drnovice nedaleko jihomoravského Vyškova stojí fotbalový stadion pro osm tisíc diváků. Je to pyramida zaniklé fotbalové civilizace, jíž kdysi vládla slavná jména Karla Brücknera či Radka Druláka. Vzestup a pád drnovického fotbalového klubu je typický pro český fotbal, politiku a podnikání 90. let. Jsou za ním však nejen krásné góly... Let's Dance 3D/Step Up 3D USA, 2010, Režie: Jon Chu, 107 min. Hrají: Harry Shum Jr., Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Rick Malambri, Taneční) Luke je osiřelý streetový tanečník, který se zoufale snaží vyhnout vystěhování z jediného domova: starého skladiště v New Yorku, které je rájem pro mladé tanečníky z celého světa. Tato de facto rodina má taneční skupinu (dance crew), House of Pirates. Aby skupina přežila, musí porazit své dlouholeté rivaly, House of Samurai, v blížící se soutěži World Jam Competition, kde nejlepší týmy z celého světa soupeří o obrovskou finanční odměnu. Luke v různých undergroundových tanečních scénách ve městě hledá nové talenty, které pomůžou Pirátům vyhrát World Jam. Nakonec najde přesně dva tanečníky, které potřebuje: Natalii, tajemnou streetovou tanečnici a Moosa, komediálního tanečníka z druhého dílu filmu, který je nyní v prvním ročníku na New York University. Natalie má tajemství, o kterém Luke neví a které může zničit jejich začínající romanci a vše, co Piráti vybudovali. Středa 1. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Uloupený smích Mami, já chci bratříčka O poklad Anežky České Polední události Sama doma Doktorka Quinnová (4/17) Dotek anděla (9/35) Nebojte se. Zázraky se dějí, jen se jich nebát! Americký romantický seriál o dobru a zlu na Zemi i mimo ni (1994) Partnerské ladění Jsme nesmělí, ale nechceme být sami. V nové talk show s Šárkou Volemanou vystoupí diváci, kteří trpí trémou při seznamování. Pomůžou přizvaní odborníci? Čarodějnice školou povinné (9/26) Udeřila vedra. Příběhy mladých žákyň z čarodějnické školy slečny Krákavé aneb Jak se stát čarodějnicí Moudronos Kouzelná školka AZ-kvíz Pod pokličkou Předpověď počasí Události v regionech Diktát Ohlédnutí za prázdninovými výlety, symbolické zahájení nového školního roku i připomenutí toho, že to naše děti nemají zrovna snadné Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Sportka a Šance Pošta pro tebe Nečekaná setkání, usmíření po letech, nalezení dávné lásky, splnění tajných přání a snů. To vše před zraky diváků, kteří se stávají svědky opravdových emocí Poslední kovboj Osudy oblíbeného zpěváka country se vzpomínkami P. Novotného, M. Černého, T. Linky, Z. Rytíře a dalších Na stopě Franck Keller (5/5) Losování Sportky a Šance Losování Šťastných deset a Šance Kód Aurora (1/2) Doktorka Quinnová (4/17) Československý filmový týdeník (796/2379) Versailles: Restaurování Velkého Televizní klub neslyšících Ta naše povaha česká Události v regionech Snídaně s Novou Stefanie VII (16) Slavná léta Beach Boys (1/2) Tescoma s chutí Komisař Rex VIII (12) Superman (3) Co mám na tobě ráda (3) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící. Jenže ne vždy se jí to daří Hvězdná brána VI (19) Kobra 11 V (9) Námořní vyšetřovací služba III (3) Zkušený a tvrdý vyšetřovatel Mark Harmon a jeho tým speciálních agentů řeší závažné zločiny a případy zaměstnanců spáchané ve vojenském námořnictví, a to bez ohledu na jejich hodnost a postavení... Americký krimi seriál (2005) Odpolední Televizní noviny Dr. House (11) Dr. Greg House s týmem specializovaných mediků léčí pacienty se zvlášť komplikovaným virovým onemocněním. Jeho diagnostické metody jsou jedinečné a když jde o život, je on a jeho tým schopen porušit jakákoliv pravidla. Americký seriál (2004) Ulice (1823) Televizní noviny Talentmania Nejlepší Česko Slovenská show představuje talenty v mnoha kategoriích. Od tance, zpěvu, přes artistická vystoupení až ke skutečným raritám. V roli porotců Zdeněk Troška, Alena Šeredová, Adela Banášová a Paĺo Habera! Dokonalý svět (1) Ředitelé, redaktorky fotografové, modelky... Sebevědomě předkládají čtenářkám dokonalý svět, avšak jejich soukromý svět má k dokonalosti daleko. A když mezi ně nastoupí nezkušená a módním světem nezkažená dívka, převrátí jejich životy úplně naruby. Seriál z prostředí redakce life-stylového časopisu (2010) Příběhy bez scénáře Zlatí hoši (1). Jak se rodí hokejoví talenti? Zákulisí hokejové přípravky, kde již od předškolního věku trénují malí borci, pod dohledem svých rodičů. Dřina, slzy, pot, radosti i vítězství - co z toho zažívají maminky a tatínkové a co jejich děti? Podívejte se s námi pod pokličku hokejové magie, do hokejové továrny na budoucí hvězdy NHL, i náročného dětství Collateral Když Jamie Foxx naložil do svého taxi Toma Cruise, netušil, že se jedná o nájemného vraha, který musí během noci zlikvidovat důležité svědky a právníky v soudním procesu proti drogovým bosům. Nedobrovolně se tak stane komplicem na jeho vražedné pouti, ale když si na seznamu všimne, že další obětí bude státní žalobkyně, kterou předtím vezl, rozhodne se jednat Novashopping Smallville VII (1) Rady ptáka Loskutáka Tabu Áčko Dva z Queensu VII Auto Moto Revue Správy STV Autíčka (8/26) Kouzelný kolotoč (34/52) Z klokaní kapsy (7/12) Návštěva v ZOO Pat a Mat se vrací (6/12) Chalupa je hra Learning English with Ozmo (6/13) Divnopis Panorama Z rodu Přemyslovců (12/21) Babylon Svět zázraků: Riskantní natáčení (10/12) Postřehy Karla Kyncla AZ-kvíz Kluci v akci Černé ovce Reportéři ČT Věříš si? Záhady Toma Wizarda Věda je detektivka (14/26) Pomáhejme si Retro Prague Osudná vrtule Jak přežít (2/13) O vědě a vědcích (1/13) Jeden společný svět (2/8) Diagnóza PORT Chvilky s matematikou (1/3) Přidej se Nedej se Hledám práci Zprávy v českém znakovém jazyce Sabotáž Adult English Zone (1/26) Ta naše povaha česká Jeanne Poisson, markýza de Pompadour (1/2) Byla nejen královou milenkou, ale i rádkyní. A to jí Francie nemohla odpustit Dokumentární klub: Železné dámy z Libérie Berlín, Alexandrovo náměstí (10/14) Partnerské ladění Přesídlenci Cesty Politické spektrum Dobré ráno možnost regionálního vysílání Teleshopping Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka Frasier VIII (17) Párty s kuchařem Klukoviny Toma a Jerryho Will & Grace I (20) M*A*S*H (1) Knight Rider II (11) To je vražda, napsala XI (15) Policie Hamburk I (7) M*A*S*H (2) Will & Grace I (21) Lovci. Nejlepší přátelé Will a Grace společně žijí v newyorském bytě. Jejich vztah dávno přesáhl meze kamarádství, nikdy se ovšem nestane mileneckým. Will je totiž gay Chirurgové V (8) Vzájemně spjati. Do nemocnice nastupuje uznávaná, ale poněkud podivínská kardioložka. Většina specialistů pracuje na případu bezdomovce, který má velmi komplikované tříštivé zlomeniny, ale operaci odmítá JAG VII (4) Vina. Harmon Rabb a jeho kolegové z vojenské prokuratury vyšetřují případy na palubách lodí, vojenských ponorek a letadel. Žalují a obhajují ty, kteří jsou v armádě obviněni ze zločinů, vražd, velezrady i terorismu Big Ben I (8) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Přešlapy III (1) David se vrací ke Karolíně. Jejich nové začátky jsou těžké, ale oba se to snaží překonat a najít jeden k druhému znovu cestu. Karolína se seznámí snakladatelem Markem, který jí nabídne práci na nové knize. Adam sradkou se připravují na adopci malé Laury atěší se, až jí oznámí, že bude mít sourozence. Petr se těší, že zase konečně bude bydlet sám, než mu u dveří zazvoní Johana, která je bez práce abez peněz. Petr jí pomáhá apostupně se do ní zakoukává TOP STAR magazín Sběratelé kostí IV (3) Žralok II (15) Kriminálka Kolín III (2) Volejte Věštce Výklad snů Na čem záleží (12) Na čem záleží (13) TOP STAR magazín Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 19

20 TV PROGRAM 1. září 7. září Čtvrtek 2. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Milenci a další cizinci My dva a čas V Praze bejvávalo blaze Polední události Sama doma Doktorka Quinnová (5/17) Dotek anděla (10/35) Divnopis Willy Fog na cestě za Král z džungle (9/26) Šikulové Ztracené hračky (9/13) Kouzelná školka AZ-kvíz Stop Hodinový manžel Předpověď počasí Události v regionech Černé ovce Minuta v muzeu Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Případy detektiva Murdocha III (4/13) Boháč a chudák.i při krádeži je vhodné dávat pozor na kradené zboží. Britsko-kanadský kriminální seriál o muži, který ví, že pokrok nezastavíš (2010) Na kus řeči Máte slovo L Moje rodina VII (4/9) * Californication (1/12) Losování Šťastných deset a Šance milion Banánové rybičky Doktorka Quinnová (5/17) Film o filmu Gympl Dálky a hlubiny Karla Prokopa Mizející místa domova (6/13) Poutní místa (12/17) Hledám práci Nežádoucí průvodci člověka Krajan G. M. (7/7) Maryška Krásy evropského pobřeží: Kultura v regionech Události v regionech Správy STV Autíčka (9/26) Kouzelný kolotoč (35/52) Z klokaní kapsy (8/12) Moudronos Pod pokličkou Adult English Zone (1/26) Diagnóza Jak přežít (2/13) Panorama Přidej se Nedej se Kosmický věk: Příběh NASA (2/4) Poslední kovboj AZ-kvíz Chalupa je hra Diktát Géniové, blázni, pábitelé Futuroskop Začarovaná láska Bludiště Toulavá kamera Kvarteto Prizma Kus dřeva ze stromu EduArt (1/3) Turecko - brána Orientu (7/13) Ztráta paměti Evropský manuál Štýrsko Zprávy v českém znakovém jazyce Zlatá Medúza Počesku Manželské etudy: Marcela a Jiří V unikátním cyklu zachytila dokumentaristka Helena Třeštíková prvních šest let společného života ( ) šesti manželských párů Manželské etudy po dvaceti letech Marcela a Jiří. Po dvaceti letech se H. Třeštíková k manželským párům vrátila, a natočila pokračování osudů (2005) Historie.cs Partyzáni v českých luzích a hájích. Jaký byl v protektorátu Čechy a Morava partyzánský odboj? Jak fungoval a jaké měl zázemí? Byl pouze v rukou komunistů, jak tvrdil minulý režim? Kronika smrti Evropský manuál Železné dámy z Libérie * Q Malíř František Janula Dobré ráno Jak přežít (2/13) Zoom Pátek 3. září Sama doma Dobré ráno Kouzelná školka Straty a nálezy (3/5) Vyprávěj - ohlédnutí Domácí štěstí Barvy života Polední události Sama doma Doktorka Quinnová (6/17) Dotek anděla (11/35) Návštěva v ZOO Franklin (43/52) Kouzelný strom (6/7) Ovečka Shaun II (20/40) Garfield a přátelé II (12/26) Bludiště Za školu Bydlení je hra Předpověď počasí Události v regionech Případ pro ombudsmana (1/16) Jak to vidí děti Večerníček Šťastných deset a Šance milion Události Branky, body, vteřiny Předpověď počasí Losování Euromiliony Vyprávěj (1/16) Sedmdesátá léta. Druhá řada oblíbeného retro seriálu. Osudy rodiny Dvořákových a jejich přátel, tentokrát z období let sedmdesátých. Příběhy z nedávné minulosti o tom, že v každé době toužíme po štěstí komnata Martina Zacha Charismatický držitel titulu Muž roku 2009 zcela ochrnul po exibičním skoku do vody Všechnopárty Losování Euromiliony * Californication III (4/12) Divoká jízda Losování Šťastných deset a Šance milion Doktorka Quinnová (6/17) Na kus řeči Sabotáž Dobrodružství vědy a techniky Malá Velká Británie (1/22) Máte slovo Karel Bušina Divnopis Události v regionech Správy STV Autíčka (10/26) Kouzelný kolotoč (36/52) Z klokaní kapsy (9/12) Vodácká putování Hodinový manžel Kus dřeva ze stromu EduArt (1/3) Turecko - brána Orientu (7/13) Počesku Panorama Na stopě Na plovárně s Genesis Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy Škola chodí za dětmi Kuchařská pohotovost AZ-kvíz Pod pokličkou Černé ovce Ta naše povaha česká Zlatá Medúza Šikulové Čarodějnice školou povinné (9/26) Sportovci světa: Ruské jedničky Království divočiny: Kostlín kubánský Alchymie bytí Rodina a já Hledáme své předky (1/3) Vášeň sběratelská Historické minipříběhy a kuriozity Chcete mě? City Folk Praha Kosmopolis Zprávy v českém znakovém jazyce Hledám práci Auto Moto Revue Zázračná planeta: Život (1/10) Životní zkoušky. Je obdivuhodné, jaký způsobem a jakých triků využívají zvířata a rostliny s cílem přežít. Nový dokumentární projekt BBC Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (1/16) Glastonbury 2008 (1/3) Bigbít (32/42) Malá Velká Británie (1/22) Gorodok Evropané Posezení s Janem Burianem Za zrcadlem Po stopách Dobré ráno Snídaně s Novou Stefanie VII (17) Burani ve městě Tescoma s chutí Komisař Rex VIII (13) Superman (4) Co mám na tobě ráda (4) Hvězdná brána VI (20) Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého tajného poslání pouští až za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady nedávno objevených vesmírných civilizací Kobra 11 V (10) Jejich revírem je dálnice, jejich tempo je vražedné. Muži z Kobry 11 bojují proti překupníkům kradených aut, vrahům a vyděračům ve dne v noci! Německý krimi seriál (2000) Námořní vyšetřovací služba III (4) Zkušený a tvrdý vyšetřovatel Mark Harmon a jeho tým speciálních agentů řeší závažné zločiny a případy zaměstnanců spáchané ve vojenském námořnictví, a to bez ohledu na jejich hodnost a postavení... Americký krimi seriál (2005) Odpolední Televizní noviny Dr. House (12) Dr. Greg House s týmem specializovaných mediků léčí pacienty se zvlášť komplikovaným virovým onemocněním. Jeho diagnostické metody jsou jedinečné a když jde o život, je on a jeho tým schopen porušit jakákoliv pravidla Ulice (1824) Televizní noviny Talentmania Zdeněk Troška, Alena Šeredová, Adela Banášová a Palo Habera pokračují v hledání těch největších talentů z obou republik! To vše pod taktovkou moderátorské jedničky - Leoše Mareše! Kriminálka Miami VII (4) Běsnící kanibal. Uprostřed pustiny naleznou ekolog se svou přítelkyní zkrvaveného muže. Policisté na místě zjistí, že mrtvý má několik bodných ran v břiše. To jsou také zranění, na které muž zemřel. Překvapení nastane na pitevně, kde patoložka v žaludku mrtvého najde kus lidské tkáně Stahovák Chcete vidět zábavná, hloupá, roztomilá i divoká videa z internetu? Legendy i úplné novinky? Tudorovci II (10) Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci včetně sira Thomase Morea a papeže připravují spiknutí, během kterého chtějí krále svrhnout Mořská bestie V přístavním městečku začíná mizet jeden obyvatel za druhým. Netrvá dlouho, než se zjistí, že v blízkém jezeře se objevila děsivá příšera Smallville VII (2) Novashopping Rady ptáka Loskutáka Áčko Dva z Queensu VII (11) Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka Frasier VIII (18) Párty s kuchařem Klukoviny Toma a Jerryho Will & Grace I (21) M*A*S*H (2) Knight Rider II (12) To je vražda, napsala XI (16) Policie Hamburk I (8) M*A*S*H (3) Will & Grace I (22) Objekt mého odmítání. Nejlepší přátelé Will a Grace společně žijí v newyorském bytě. Jejich vztah dávno přesáhl meze kamarádství, nikdy se ovšem nestane mileneckým Chirurgové V (9) V půlnoční hodině. Zatímco specialisté a sekundáři řeší své případy, noví stážisté se rozhodnou trénovat na sobě, a to nejen šití, ale nakonec i drobné operace JAG VII (5) Big Ben I (9) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy TOP STAR: Květa Fialová Květa Fialová měla díky svým černým vlasům a uhrančivým očím pověst sexsymbolu. S muži to ovšem jednoduché neměla. Tragická událost z mládí ovlivnila Květin milostný život i obě manželství. Proč se před prvním manželem skrývala na hřbitově?proč si vytvořila svůj duchovní svět a jakou roli mají v jejím životě homosexuálové? O Květe Filové hovoří dcera Zuzana, VáclavPostránecký, Jana Šulcová a další Selhání anestezie: Operace zaživa Každoročně podstoupí celkovou anestezii přes sto milionů lidí. Přesné dávkování je vysoce individuální, a tak se část pacientů během operace probudí. Jaké to je, když v jedné vteřině spít a ve druhé cítíte strašlivou bolest a nemůžete se ani hnout? Zoufalé manželky VI (2) Boj o život. Julie leží v kómatu v nemocnici a všichni z Wisteria Lane mají jasnou představu o viníkovi. Bree se bojí, že Susan zjistí, s kým má románek. Katherine stále doufá, že se k ní Mike vrátí, a paní McCluskeyová naváže milostný vztah Ve službách FBI (1) Řecký magnát Volejte Věštce Na čem záleží (14) Na čem záleží (15) Receptář prima nápadů Snídaně s Novou Stefanie VII (18) Slavná léta Beach Boys (2/2) Tescoma s chutí Komisař Rex VIII (14) Superman (5) Novinář Clark Kent alias Superman spolu s Lois Laneovou vyšetřuje neúspěšné testování rakety a stopy je přivedou na stopu hlavnímu padouchovi Lexu Luthorovi Co mám na tobě ráda (5) Šestnáctiletá Amanda Bynes nemá v úmyslu následovat svého otce do Japonska za prací. Navštíví tedy svoji starší sestru Jennii Garth v New Yorku a snaží se nenápadně dokázat, že právě ona by byla její najlepší spolubydlící. Jenže ne vždy se jí to daří Hvězdná brána VI (21) Nebezpečí z vesmíru stále hrozí! Vojenská jednotka SG-1 se v rámci svého tajného poslání pouští až za hranice mimozemských prostor, aby rozluštila záhady nedávno objevených vesmírných civilizací. Americko-kanadský sci-fi seriál (2002). V titulní roli Richard Dean Anderson Kobra 11 V (11) Jejich revírem je dálnice, jejich tempo je vražedné. Muži z Kobry 11 bojují proti překupníkům kradených aut, vrahům a vyděračům ve dne v noci! Německý krimi seriál (2000) Námořní vyšetřovací služba III (5) Zkušený a tvrdý vyšetřovatel Mark Harmon a jeho tým speciálních agentů řeší závažné zločiny a případy zaměstnanců spáchané ve vojenském námořnictví, a to bez ohledu na jejich hodnost a postavení... Americký krimi seriál (2005) Odpolední Televizní noviny Dr. House (13) Dr. Greg House s týmem specializovaných mediků léčí pacienty se zvlášť komplikovaným virovým onemocněním. Jeho diagnostické metody jsou jedinečné a když jde o život, je on a jeho tým schopen porušit jakákoliv pravidla Ulice (1825) Televizní noviny Talentmania Nejlepší Česko Slovenská show pokračuje na mimořádné lince Praha-Brno-Bratislava. V roli porotců Zdeněk Troška, Alena Šeredová, Adela Banášová a Palo Habera! To vše pod taktovkou moderátorské jedničky - Leoše Mareše! Do hlubiny Čtyřem mladým potápěčům se podaří objevit legendární vrak, který dle pověstí ukrývá zlato v hodnotě mnoha miliónů dolarů. Jenže nedaleko od vraku narazí na hrozivý nález. Všichni čtyři si slíbí, že budou o všem mlčet, aby mohli vrak lodi vyzvednout dříve, než se o něm dozví konkurenční lovec pokladů. V sázce je však až příliš mnoho a brzy se ukáže, jak byl jejich slib pevný... Americký dobrodružný film (2005) Srdeční potíže Novashopping Zlatíčka Tabu Ptákoviny Dva z Queensu VII Novashopping možnost regionálního vysílání Teleshopping Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka Frasier VIII (19) Párty s kuchařem Klukoviny Toma a Jerryho Will & Grace I (22) M*A*S*H (3) Knight Rider II (13) To je vražda, napsala XI (17) Policie Hamburk I (9) M*A*S*H (4) Will & Grace II (1) Chirurgové V (10) Já, jenom já. K sólo operaci byla vybrána Cristina, ale protože je v podmínce, nesmí se jí zúčastnit. Do nemocnice jsou přijaty dvě mladé dívky, které se zranily při autonehodě a celou dobu se jen hádají, čí je to vina... Americký lékařský seriál (2008) JAG VII (6) Vykoupení. Harmon Rabb a jeho kolegové z vojenské prokuratury vyšetřují případy na palubách lodí, vojenských ponorek a letadel. Žalují a obhajují ty, kteří jsou v armádě obviněni ze zločinů, vražd, velezrady i terorismu Big Ben I (10) Regionální zpravodajství Minuty regionu Fakta Barbory Tachecí Prostřeno! Zprávy TV Prima Sport TV Prima VIP zprávy Hádej, kdo jsem! Zábavná show, ve které profese hrají prim. Uvádí Petr Vondráček Soukromá dramata Během vteřiny se náš život může proměnit v drama! Nikdo nevíme, kdy to přijde. Soukromá dramata líčí mimořádné příběhy známých i dosud neznámých hrdinů (Premiéra) Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer na Primě Smrtonosná zbraň 3 Seržant Murtaugh (D. Glover) má pár dnů do důchodu, když jsou kvůli chybě Riggse (M. Gibson) oba suspendováni. Ale i jako obyčejní pochůzkáři přijdou na stopu vedoucí k obchodu se zbraněmi Nezvratný osud 2 Kimberly zachránila spoustu lidí před smrtí v hromadné autohavárii, ale přeživší umírají při podivných nehodách. I ona začíná mít strach o svůj život Volejte Věštce Na čem záleží (16) Na čem záleží (17) Televizní stanice si vyhrazují právo na programové změny 20 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 8/2010

PRAŽSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT ATRAKTIVNĚJŠÍ

PRAŽSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT ATRAKTIVNĚJŠÍ pražský týdeník / číslo 8 RUDOLF BLAŽEK: TVRDÉ TRESTY ZA PRODEJ DROG DĚTEM PŘIJDE PRAHA O 15 MILIARD? KULTURNÍ A TELEVIZNÍ PROGRAM PRAŽSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT ATRAKTIVNĚJŠÍ Do školek prosadím angličtinu, pro

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Aktuální možnosti dopravní telematiky

Aktuální možnosti dopravní telematiky EUROTRAFFIC 2006 Aktuální možnosti dopravní telematiky Komentář vybraných aktivit Sdružení pro dopravní telematiku ČR Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, 1 Důvody hledání nových řešení Nákladní doprava do roku

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

lní stav regulace hazardu

lní stav regulace hazardu Aktuáln lní stav regulace hazardu 27. března 2015 Současný stav regulace hazardu Stále je v platnosti zákon z roku 1990, který není schopen reagovat na současný vývoj zejména na trhu moderních technologií

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Městský kamerový systém hl. m. Prahy fungování a historie

Městský kamerový systém hl. m. Prahy fungování a historie Městský kamerový systém hl. m. Prahy fungování a historie Obsah: 1. Úvod 3 2. Kamery v číslech. 4 3. Hi-tech systém proti zlodějům aut... 4 4. Kamery a památky.. 4 5. Kamery pro řidiče... 4 6. Kamery a

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POSLANECKÝ NÁVRH MÍŘÍ DO DOLNÍ KOMORY PARLAMENTU ČR Stav českého technického vzdělávání Průměrná vzdělanost českých žáků se mezi lety

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: AIDEM a.s. IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Brno TV Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů Televizní vysílání prostřednictvím zvláštních

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

INFORMACE. o činnosti BESIP

INFORMACE. o činnosti BESIP INFORMACE o činnosti BESIP 2012 BESIP v roce 2012 oslavil 45. výročí svého vzniku. Jedná se o známou značku, jež bývá tradičně spojena s preventivními programy a aktivitami zaměřenými na všechny skupiny

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost 1. V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost ihned.cz, 16.2.2011 http://sport.ihned.cz/c1-50306060-v-teplicich-maji-navod-jak-financovat-sport-velke-firmy-musiprevzit-odpovednost

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

1. Změnit filosofii školy a vytvořit pozitivní atmosféru pro žáky i zaměstnance.

1. Změnit filosofii školy a vytvořit pozitivní atmosféru pro žáky i zaměstnance. Koncepce rozvoje Koncepce rozvoje školy byla zpracována dle zadání konkurzního řízení na ředitele OA,SPgŠ a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Beroun. Koncepce vychází z dvacetiletého vývoje

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko Pardubický deník Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko LUKÁŠ DUBSKÝ, LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ Univerzita Pardubice Je to malé

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více