I C T P L Á N Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I C T P L Á N Š K O L Y"

Transkript

1 S p e c i á l n í š k o l y při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období Louny, leden 2005 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, správce a metodik ICT Schválil : Václav Drexler, ředitel školy

2 Obsah: 1. ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje Počet žáků Počet pedagogických pracovníků STÁVAJÍCÍ STAV Přehled učeben a technického vybavení Celkový přehled ICT služeb ve škole Počítače Technické parametry pracovních stanic Tiskové služby Připojení k internetu Lokální počítačová síť Software Serverové služby Antivirová ochrana Seznam softwaru na všech pracovních stanicích Seznam nainstalovaných výukových aplikací Licence Počítačová gramotnost a vzdělávání SIPVZ Využití počítačové techniky a ICT Využití učebny Využití ostatní počítačové techniky POŽADOVANÝ ICT STANDARD Požadovaná technika a její počet vyplývající ze Standardu ICT služeb ve škole Porovnání současného stavu se Standardem CÍLOVÝ STAV Stanovení priorit a cílů Cíl Priority technického a systémového řešení Priority využití Úkoly, jejich řešení a předpokládané náklady Počítačová technika (HW) Software Připojení k internetu Místní počítačová síť Správa dat a souborů Tiskové služby Antivirová ochrana Údržba a opravy techniky Počítačová gramotnost a vzdělávání SIPVZ Školení SIPVZ Praktické využití počítačové gramotnosti Dotace SIPVZ pro rok Výhled (šk.rok 2006/2007) ZÁVĚR...13 Strana 2 (celkem 13)

3 1.1. Základní údaje 1. Ú d a j e o š k o l e Název školy : Speciální školy při Dětské psychiatrické léčebně, Louny Adresa : Čeňka Zemana 431, Louny Telefon : Zřizovatel : Ústecký kraj 1.2. Počet žáků školní rok 2004/2005 celkem Spec.ZŠ ZvŠ Kapacita Počet žáků ve škole se neustále průběžně mění podle aktuálního příjmu a propouštění pacientů v léčebně. Mění se neustále početní rozložení mezi žáky speciální základní školy a zvláštní školy. Počet žáků, kteří v průběhu školního roku projdou školou je v průměru (př. šk.rok 2002/2003 celkem 159 žáků, šk.rok 2003/2004 celkem 170 žáků, šk.rok 2004/2005 dosud 110 žáků) 1.3. Počet pedagogickýc h prac ovní k ů školní rok 2004/2005 celkem z toho vedení školy Počet S t á v a j í c í s t a v 2.1. Přehled učebe n a techni ckého vybavení školní rok 2004/2005 (k ) Počet Počet Počet pracovních přípojných místností stanic míst Dataprojektor Počítačová učebna Třída Odborná pracovna Kabinet Sborovna Ředitelna Kancelář zástupce Celkem Ve škole je jedna počítačová učebna vybavená devíti počítači různých technických parametrů. Tato učebna je využívána všemi žáky i učiteli. Odborné pracovny na škole jsou zaměřeny na manuální činnost žáků - jde o pracovní dílnu a dílnu pro šití dívek. Pro umístění ICT nejsou vhodné. Strana 3 (celkem 13)

4 Vzhledem k prostorovým poměrům školy, nelze vybudovat jednotlivé kabinety učitelů. Učitelé pro svou práci využívají veškerou techniku na škole, včetně počítačů v počítačové učebně Celkový pře hl ed ICT služe b ve škole Počítače Průměrná týdenní využitelnost počítačové učebny pro žáky hodin týdně Celkem počítačů na škole Připojených k internetu Počet počítačů pro žáky v učebně ICT... 8 Počet počítačů pro pedagogy... 9 Počet počítačů vybavených prezentační technologií pro použití mimo učebnu ICT... 0 Dataprojektor... 0 Škola nemůže zvýšit počet hodin využití počítačové učebny pro žáky vzhledem k léčebnému režimu DPL, neboť výuka z těchto důvodů probíhá pouze v dopoledních hodinách. Vzhledem k tomu, že ve škole nejsou kabinety pro učitele, používají učitelé ke své práci počítače v učebně ICT v době mimo vyučování Technické parametry pracovních stanic školní rok 2004/2005 (k ) ATComputers ATComputers Compaq Dell MMPC II. SKP (Indoš-učitelský PC) (Indoš-žákovský PC) NN Celkem /průměr Počet sestav Používaných žáky Používaných učiteli Použití pro administrativu školy Stáří počítače 6 let 4-5 let 3 roky 3 roky 1 rok 4,33 Procesor 450 MHz 800 MHz 1,6 GHz 1,0 GHz 2,0 GHz 880MHz HDD 6 GB 10 GB 40 GB 20 GB 40 GB 15,8 RAM 128 MB (4) 64 MB (1) 128 MB 256 MB 128 MB 256 MB - Disketová mechanika ano ano ano ne ano 9 CD-ROM ne (4), ano (1) ano ano ne ano 5 Sluchátka s mikrofonem ne ano ano ano ne 6 Reproduktory ne ne ne ne ano 1 OS Win 2000 Prof Win 2000 Prof Win 2000 Prof Win 2000 Prof Win XP Prof - Monitor NEC V520 Fujitsu x176 IQT V770 IQT V770 15,7 13,8 16,3 15,7 CTX 16,3 - Připojení k internetu ano ano ano ano ano 12 Strana 4 (celkem 13)

5 ve šk.roce 2003/2004 byla rozšířena učebna o 5 starších počítačů ve šk.roce 2003/2004 byl pořízen a zprovozněn nový počítač včetně multifunkčního zařízení (skener a tiskárna) pro potřeby pedagogů ve šk.roce 2003/2004 pořízení a zprovoznění 2 počítačů pro potřeby vedení školy Tiskové služby tiskárna HP Laserjet 1200 v učebně ICT, přístupná ze 6 pracovních stanic pro žáky i pedagogy (majetek Autocontu) multifunkční tiskárna HP PSC 1200, přístupná pro pedagogy tiskárna HP Deskjet 1600C, přístupná v kanceláři zástupce pro vedení školy Připojení k internetu v rámci projektu Indoš - školský intranet konektivitu zajišťuje Český Telecom technologie a rychlost : LL NET, 64 kb/s Lokální počítačová síť kabelové rozvody LAN sítě v učebně i mimo učebnu ve školním roce 2003/2004 byla rozšířena lokální síť na 12 přípojných míst (z toho 9 přípojných míst je v učebně a 3 přípojná místa mimo učebnu) správa místní sítě a pracovních stanic je zajišťována vlastními silami pracovníků školy 2.3. S oftware Serverové služby škola nemá samostatný server se serverovým OS serverové služby jsou zajišťovány na jednom z počítačů (MMPC II. v rámci projektu Indoš) pomocí jednotlivých softwarových aplikací Antivirová ochrana Norton antivirus (na PC v rámci projektu Indoš) AVG, Avast (na vlastních PC) Strana 5 (celkem 13)

6 Seznam softwaru na všech pracovních stanicích Název OS Windows 2000 Professional OS Windows XP Professional Počet PC stanic používaných žáky Počet PC stanic používaných učiteli Počet PC stanic celkem Společnost licenční typ Microsoft licence Microsoft licence MS Word Microsoft licence MS Excel Microsoft licence MS Powerpoint Microsoft licence Internet explorer Microsoft - Irfanview Irfan Skiljan freeware Power archiver efront, Inc. freeware Windows Media Player Microsoft freeware Acrobat Reader Adobe freeware MS Outlook Microsoft licence textový editor je používán Wordpad, MS Word a OpenOffice textový editor tabulkový kalkulátor je používán MS Excel a OpenOffice tabulkový editor grafický editor je používán IrfanView, MS Photoeditor, Paintbrush práce s datovým systémem je používán MS Excel, MS Acces poštovní klient je používán MS Outlook, Outlook Express pro přenos dat pro žáky je používána disketa, případně CD-rom pro editaci webových stránek je používán Notepad Strana 6 (celkem 13)

7 Seznam nainstalovaných výukových aplikací Název Typ a stupeň školy Předmět Společnost licenční typ Angličtina pro děti ZŠ, 4.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence Angličtina Elements Z, SP, P Angličtina Mach a Šebestová Beruška Biologie let Biologie let ZŠ, 4.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence ZŠ, 5.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence PŠ, ZvŠ, ZŠ 1.st. Prvouka Věcné učení Atrium licence ZŠ, 6.-9.ročník Přírodopis Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Přírodopis Langmaster síťová licence Biologie člověka Přírodopis Langmaster síťová licence Čeština v ZOO Dějepis 1 Diktáty s piráty Dyslex Fyzika 1 Fyzika 2 Chemie 1 Chemie 2 ZvŠ, Český jazyk Silcom multimedia síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Dějepis Langmaster síťová licence ZvŠ, ZvŠ, Český jazyk Silcom multimedia síťová licence Český jazyk ACHaT, HK licence ZŠ, 6.-9.ročník Fyzika Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Fyzika Langmaster síťová licence ZŠ, 8.-9.ročník Chemie Langmaster síťová licence ZŠ, 8.-9.ročník Chemie Langmaster síťová licence Kronika českých zemí učitelé Dějepis Anopress IT licence Křížovky Matematika let Matematika let Matematika let Matematika 2 Matematika Didakta Millenium Line - četba ZvŠ, Český jazyk Zdeněk Bohm freeware ZŠ, 4.-7.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠ, 4.-7.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZvŠ, Matematika Silcom multimedia síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence Němčina Tangram ZŠ, 4.-9.ročník Němčina Langmaster síťová licence Panovníci českých zemí Planeta Země Počty učitelé Dějepis Fragment licence ZŠ, 4.-9.ročník PŠ, ZvŠ, ZŠ 1.st. Přírodověda Zeměpis Počty, Matematika Langmaster Michal Hubata síťová licence freeware Strana 7 (celkem 13)

8 Pravopis Přírodověda let Přírodověda let Razdvatri ZvŠ, ZŠ, 4.-6.ročník ZŠ, 4.-6.ročník PŠ, ZvŠ, Český jazyk Matik Liberec freeware Přírodověda Přírodopis Přírodověda Přírodopis Langmaster Langmaster síťová licence síťová licence Matematika Tomáš Nedbal freeware Sprechen Sie Deutch? ZŠ, 4.-9.ročník Němčina Langmaster síťová licence Učíme se hrou PŠ, ZvŠ, ZŠ 1.st. Prvouka Věcné učení Terasoft licence Věda a technika ZŠ, 6.-9.ročník Fyzika Langmaster síťová licence Větná skladba Didakta Výkladový slovník Collins Zeměpis 1 Zeměpis 2 ZOO ZŠ, 6.-9.ročník Český jazyk Silcom multimedia síťová licence ZŠ, 4.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Zeměpis Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Zeměpis Langmaster síťová licence PŠ, ZvŠ, ZŠ Přírodověda Přírodopis Levne knihy licence Licence licence na OS a SW aplikace instalované na počítačích v rámci projektu Indoš jsou v majetku firmy Autocont licence k OS Windows, MS Office na vlastních počítačích školy má škola řádně zakoupené v odpovídajícím množství licencí licence k výukovým aplikacím (síťová verze nebo příslušný počet samostatných licencí) má škola řádně zakoupené ke všem instalovaným titulům a produktům dále škola používá freeware softwarové aplikace 2.4. Počítač ová gr amotnost a vzd ělávání SIP VZ školní rok 2004/2005 (k ) Celkem Úroveň Z Úroveň P Úroveň P Úroveň P Úroveň S úvodní modul výběrový modul 1 výběrový modul 2 Počet pedagogů v % Všichni učitelé využívají počítačovou techniku v přípravě na výuku, v tvorbě tiskových materiálů pro výuku, ve zpracovávání písemné agendy třídních učitelů. 50 % pedagogů využívá učebnu ICT přímo při výuce s žáky. Strana 8 (celkem 13)

9 2.5. Využi t í počítačové tech n i ky a ICT Využití učebny pro výuku volitelného předmětu informatika na 2. stupni ZŠ pro výuku základního ovládání počítače, nácviku psaní na klávesnici, orientaci v internetu, využití informací z internetu pro žáky ročníku ZvŠ pro výuku základního ovládání počítače pro žáky 1. stupně ZŠ pro nápravu SPU (dyslexie) a zvýšení schopnosti koncentrace v hodinách pro práci s informacemi dostupnými na internetu v rámci vyučovacích hodin jednotlivých předmětů pro doplňkovou formu výuky jednotlivých předmětů a jejich mezipředmětových témat na 1. i 2. stupni ZŠ a ZvŠ s využitím multimediálních výukových aplikací (viz seznam) pro přípravu učitelů na výuku, přípravu elektronických a tiskových materiálů pro výuku, přístup k internetu a elektronické poště Využití ostatní počítačové techniky počítače v kancelářích vedení školy jsou využívané pro vedení dokumentace potřebné pro řízení školy, pro administrativu, pro účetnictví a hospodářský systém školy, elektronickou komunikaci s nadřízenými orgány a dalšími orgány státní správy a elektronický bankovní kontakt počítač ve sborovně je využíván pedagogy pro archivaci žákovských výtvarných a jiných prací, pro vlastní přípravu na výuku a vedení agendy třídních učitelů 3. P o ž a d o v a n ý I C T s t a n d a r d (podle Metodického pokynu MŠMT č.j / ) 3.1. Požadovaná techni k a a její počet vyplývající ze Standardu ICT služe b ve šk ole Průměrná týdenní využitelnost počítačové učebny pro žáky hodin týdně Celkem počítačů na škole Počet počítačů pro žáky v učebně ICT... 9 Počet počítačů pro pedagogy... 7 Počet počítačů vybavených prezentační technologií pro použití mimo učebnu ICT... 1 Dataprojektor Porovnání souč asného stavu se St andardem Ve Standardu je počítáno s umístěním počítačů pro pedagogy v jejich kabinetech. Škola však kabinety nemá a nemá také dostatečný prostor pro umístění učitelských počítačů. V současné době učitelé využívají stejné počítače jako žáci. Strana 9 (celkem 13)

10 v počtu počítačů pro žáky v učebně ICT je stav téměř vyhovující, technická úroveň u 3 pracovních stanic (Compaq 450 MHz), kde chybí audiokomunikační systém, však nevyhovuje, u dalších 3 pracovních stanic (ATComputers žákovský PC) není možnost použití přenosných datových médií stáří některých pracovních stanic je vyšší než bude požadováno v r.2006 v počtu počítačů využitých mimo učebnu ICT ve spojení s prezentační technikou je současný stav nevyhovující v počtu a technické úrovni počítačů používaných pedagogy je stav vyhovující (viz komentář výše) rychlost připojení k internetu je nevyhovující pracovní prostředí počítačové stanice, softwarové vybavení, datové služby, poštovní služby, výukové aplikace, dostupnost internetu jsou zčásti vyhovující (viz první bod) velikost diskového prostoru pro výukové aplikace je nevyhovující 4.1. S t anovení pr iorit a cí lů 4. C í l o v ý s t a v (rok 2006) K skončí projekt Indoš a tím poskytování garantovaných služeb konektivity a správy serveru. S tím souvisí převzetí techniky dodané škole v rámci projektu Indoš a její následné zprovoznění v rámci školního systému Cíl Zajistit funkčnost a stabilitu systému tak, aby veškerá technika mohla být smysluplně využívána pro : potřeby žáků, pro rozvoj jejich počítačové gramotnosti pro potřeby pedagogů v přípravě na výuku pro přímé využití počítačové techniky ve výuce pro potřeby řízení a administrativy školy Priority technického a systémového řešení zajistit převod techniky do majetku školy podle podmínek společnosti Autocont zajistit přechod na vlastní školní systém pořízením potřebného softwarového vybavení zajišťujícím serverové služby a posílením kapacity datového prostoru pořízením potřebného disku po technické stránce dovybavit všechny žákovské pracovní stanice tak, aby vyhovovaly potřebám využití komplexní systémové řešení a utřídění datových prostor a jejich využití na pevných discích počítačových stanic navýšení rychlosti připojení na 256 kb/s (závisí však na poskytovateli konektivity) Priority využití zvýšit podíl využití učebny při výuce na 1.stupni více využívat při výuce internetové zdroje a informace v přímé výuce (!závisí na rychlosti připojení) umožnit po dohodě s vedením léčebny a v souladu s léčebným režimem DPL zájemcům z řad žáků 2.stupně práci na počítačové stanici nad rámec výuky Strana 10 (celkem 13)

11 zvýšit podíl učitelů na obsahové tvorbě školní webové stránky podle možností a znalostní úrovně žáků docílit zapojení žáků do tvorby vlastních webových prezentací (závisí na konkrétní skladbě žáků a jejich počítačové gramotnosti) 4.2. Úk oly, jejich řeše ní a předpokláda né nákl ady Počítačová technika (HW) Popis Předpokládané náklady převod techniky z projektu Indoš (3+1 PC ATComputers) do vlastnictví školy 1,- Kč převod ostatní techniky z projektu Indoš (UPS, tiskárna) do vlastnictví školy 3 500,- Kč pořízení zvukových karet a sluchátek pro multimediální komunikaci k PC sestavám Compaq v učebně ICT 2 500,- Kč dovybavení žákovských stanic ATComputers disketovými mechanikami 600,- Kč pořízení datového disku GB ,- Kč pořízení paměti RAM 128 MB nebo 256 MB 1 200,- Kč pořízení CD R/RW mechaniky 800,- Kč pořízení monitorů 17'' (3 ks) 3 x = ,- Kč Celkem předpokládané náklady ,- Kč Software Nezbytné pořízení: Předpokládané náklady Kerio WRF (proxy server) pro 15 stanic 9 500,- Kč MS Office licence pro 4 stanice x 4 = 6 800,- Kč Antivirový program multilicence 2000,- Kč Celkem ,- Kč Možné pořízení podle finančních možností: Grafický program např.paintshop Pro 8 podle finančních možností výukové aplikace ČJ pravopis, Matematika na Divokém západě, programy pro 1.stupeň Připojení k internetu škola bude dále využívat již vybudované připojení v rámci projektu Indoš přes Intranet veřejné správy (hrazeno nepřímou dotací) náklady 0,- Kč poskytovatel konektivity je Český Telecom Místní počítačová síť správa místní sítě a pracovních stanic bude zajišťována vlastními silami pracovníků školy případné poruchy závažnějšího charakteru bude škola řešit jednorázovou zakázkou u příslušné firmy (náklady nelze předem odhadnout) neplánujeme v daném období další rozvoj počtu přípojných míst zpřístupnit síťové služby pro všechny PC stanice v učebně (zpřístupnění tiskových služeb, zpřístupnění veškerých výukových aplikací) vlastními silami, náklady 0,- Kč Předpokládané náklady celkem ,- Kč Strana 11 (celkem 13)

12 Správa dat a souborů pravidelné zálohování systému a dat vytvoření nového datového disku a přeinstalování a přenesení současných dat a výukových aplikací systematické utřídění datových prostor a jejich využití na pevných discích stanic Náklady celkem 0,- Kč Tiskové služby dále udržíme v provozu stávající tiskárny provozní náklady (toner, inkoustové cartrige)/ rok 4 000,- Kč Předpokládané roční náklady celkem 4 000,- Kč Antivirová ochrana zajištění bude provedeno programem AVG nebo Avast (náklady viz software) Údržba a opravy techniky případ nenadálé závažné závady na technickém zařízení, (závada předem neurčitelná, technická součástka neopravitelná) nelze vyloučit vzhledem ke stáří techniky Předpokládané roční náklady 5 000,- Kč 4.3. Počítač ová gr amotnost a vzd ělávání SIP VZ Školení SIPVZ Plánovaný stav - školní rok 2005/2006 (k ) Celkem Úroveň Z Úroveň P Úroveň P Úroveň P Úroveň S úvodní modul výběrový modul 1 výběrový modul 2 Počet pedagogů v % r.2005 Úroveň Z 1 učitel absolvuje test Modul P1 2 učitelé Modul P2 2 učitelé náklady ,- Kč r.2006 Modul P0 1 učitel Modul P2 4 učitelé náklady ,- Kč Praktické využití počítačové gramotnosti provádět opakovaná školení učitelů v praktické práci s aplikacemi na školních počítačích Strana 12 (celkem 13)

13 4.4. Dotace SIP VZ pr o rok 2005 žádost podána na KÚ ve stanoveném termínu Dotace Povinná Celkem spoluúčast fin.prostředků Vzdělávání VSW Celkem Výhled (šk.r ok 2006/2007) pořízení prezentační techniky a notebooku plánujeme na školní rok 2006/2007 technickou obnovu starších počítačů plánujeme dle finančních možností postupně od školního roku 2006/2007 pořízení nové laserové tiskárny (náhrada staré inkoustové) ,- Kč 5. Z á v ě r Realizace plánu je po technické stránce závislá na finančních prostředcích. Cílem plánu je zajištění stabilní funkčnosti a využitelnosti všech počítačů školní sítě tak, aby mohl být realizován rozvoj počítačové gramotnosti učitelů a žáků, a dále co nejširší účelné využívání počítačové techniky při výuce. Pro širší využití výpočetní techniky a výukových aplikací přímo ve výuce všemi učiteli je nutné provést opakovaná proškolení pedagogů v konkrétních podmínkách naší školy, která provede metodik ICT na škole. Strana 13 (celkem 13)

I C T P L Á N Š K O L Y

I C T P L Á N Š K O L Y Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období 1.1.2006-30.6.2007 Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav

Více

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007 (Zpracováno dle pokynu MŠMT č. j. 30 799/2005-551 Metodický pokyn - ICT standard a ICT plán školy) 1 I) celkový počet žáků ve škole VÝCHOZÍ STAV Celkem žáků denního

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

ICT plán školy na školní rok 2013/2014

ICT plán školy na školní rok 2013/2014 Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm,,Sluníčková škola pro radostné učení ICT plán školy na školní rok 2013/2014 I. Stávající stav 1. Celkový počet žáků ve škole Základní školu Koryčanské

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ICT plán školy na období 2013-2015 Blatná, září 2013 SOU Blatná ICT plán na období 2013/2015 strana 1 /12 Obsah: 1. Základní údaje školy...

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz WWW

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2012/2013 ( aktualizace zaří 2012)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2012/2013 ( aktualizace zaří 2012) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2012/2013 ( aktualizace zaří 2012) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka Datum schválení: 5. 1. 2015 2015 Plán ICT ZŠMŠ Křižanov v1 Strana 1 z 9 Obsah: Základní škola a mateřská

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 Mgr. Jana Horáčková ICT koordinátor ICT KOORDINÁTOR VE ŠKOLE ICT koordinátor je označení užívané v terminologii

Více

ICT plán na období 2013/15

ICT plán na období 2013/15 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace ICT plán na období 2013/15 září 2013 Zpracovala: Yvetta Kunzová, Mgr. 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38 skola@zs-staravesno.cz

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více