Výroční zpráva Hrubý Jeseník. Znáš svoji MASku? Místní akční skupina (MAS) Local Action Group (LAG) Pomáháme rozvoji Jeseníků...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Hrubý Jeseník. www.mashj.cz. Znáš svoji MASku? Místní akční skupina (MAS) Local Action Group (LAG) Pomáháme rozvoji Jeseníků..."

Transkript

1 M A S H R U B Ý J E S E N Í K Místní akční skupina (MAS) Local Action Group (LAG) Hrubý Jeseník Výroční zpráva 2012 Pomáháme rozvoji Jeseníků... Znáš svoji MASku?

2 Vážení členové a příznivci, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Místní akční skupiny Hrubý Jeseník za rok Tento rok byl z našeho pohledu především rokem veliké nejistoty, co bude s místními akčními skupinami po roce 2013, kdy končí současné programovací období, a kdy také skončí financování všech místních akčních skupin z Programu rozvoje venkova ČR. Tímto tématem se také zabývaly ostatní místní akční skupiny sdružené v Národní síti místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR) a bylo to také jedním hlavních témat Valné hromady NS MAS ČR v březnu 2012 v Rumburku. Proto byl při NS MAS ČR zřízen vyjednávací tým, jehož cílem je zajistit aplikaci metody LEADER* v co největším množství operačních programů v novém programovacím období. NS MAS ČR, resp. ustanovený vyjednávací tým, se celý rok 2012 zabýval prosazováním metody LEDAER v budoucích operačních programech tak, aby subjekty na území MAS mohly prostřednictvím MAS čerpat finance z více operačních programů, ne jen z PRV ČR. Podařilo se prosadit, aby MAS mohly být v roce 2014, než se rozběhne nové programovací období, financovány z peněz, které ušetřily za rok 2012 a To však samozřejmě nestačí a MAS musí hledat řešení, jak zajistit své přežití. A tím se dostávám k naší MAS, která řešení našla díky podpoře Vás členů. Na Valné hromadě konané v prosinci 2012 bylo schváleno zvýšení členských příspěvků, zejména obcím, které přežití naší místní akční skupiny zajistí. Tímto krokem je deklarován zájem o fungování MAS z řad členů a oceněna činnost, kterou v území vykonává. A pro nás je to velký závazek do budoucna. Ing. František Struška předseda * Metoda LEADER Tato iniciativa EU vznikla již roku 1991 s cílem dopomáhat k rozvoji venkovských oblastí cestou zapojení místních subjektů. Od roku 2003 jsou principy LEADER uplatňovány i při rozvoji venkova u nás. Ke vzniku iniciativy LEADER vedly především tyto cíle: - zmírnit stále se zvyšující rozdíly v životní úrovni mezi městy a venkovem, - zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zdrojů, zachovat jeho kulturní dědictví, - zamezit odlivu venkovanů do měst, - podporovat venkov přímo z rozpočtu EU bez výrazných finančích ztrát, - aktivizovat venkov metodou zdola-nahoru ( bottom-up ). Metoda LEADER se řídí sedmi principy: 1. Existence strategie místního rozvoje určené pro vymezená subregionální venkovská území, 2. Funkční partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni (MAS), 3. Přístup zdola, rozhodovací pravomoc týkající se provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám, 4. Víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty z různých odvětví místního hospodářství, 5. Uplatňování inovačních přístupů, 6. Provádění projektů spolupráce, 7. Vytváření sítí místních partnerství.

3 akce: venkov na hranici Exkurze stará kovárna a hrad v Nových Hradech Exkurze rodinná sklárna a muzeum v Německu

4 1. obsah Obsah 1. obsah 4 2. profil organizace základní informace orgány organizace Členství v síti místních akčních skupin plnění strategického plánu leader realizované projekty financování plnění rozpočtu Čerpání alokace 4 5. kontrola Hospodaření kontrolní komise audit 8 5. závěr 29 4

5 2. profil organizace 2.1. základní informace Název: Místní akční skupina Hrubý Jeseník Sídlo: Zámecké náměstí 19/4, Bruntál IČ: Kontaktní údaje Webové stránky: Telefon: , Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: /0800 Místní akční skupina Hrubý Jeseník je sdružením obcí, podnikatelů, neziskových organizací a fyzických osob, která byla vytvořena na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu a jeho všestranný rozvoj při respektování a posilování regionálních specifik. Současně je jejím cílem navazovat partnerství mezi subjekty v území, rozvíjet tradice a spolkový život. Právní forma: Místní akční skupna Hrubý Jeseník je občanské sdružení, vytvořené dle občanského zákoníku. Cíle sdružení: 1. Uvedení společné strategie do života 2. Podpora kulturního a hospodářského rozvoje regionu 3. Ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí 4. Obnova a rozvoj kulturního a přírodního dědictví Územní vymezení: Vnitřní členění území MAS představují katastrální území jednotlivých obcí, a to obce spadající do Sdružení obcí Vrbenska: Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Pradědem a dále obce Andělská Hora, Bruntál, Oborná, Rudná pod Pradědem, Staré Město, Světlá Hora, Nové Heřminovy a Nová Pláň. MAS Hrubý Jeseník tedy tvoří území 13-ti obcí. Činnost sdružení Hlavní činnost sdružení: 1. Rozvoj území místní akční skupiny a jeho propagace 2. Rozvoj partnerství 3. Příprava a realizace programu LEADER na území místní akční skupiny Další nabízené služby: 1. Konzultace záměrů z hlediska jejich souladu s dotačními programy ČR i EU 2. Zpracování Žádostí o dotace 3. Dotační management 4. Propagace subjektů, grafické návrhy 5

6 akce: země živitelka Prezentace a jejích členů Navazování parnertví s kolegy z ostatních MAS Z dění na výstavišti 6

7 2.2. orgány organizace Valná hromada Nejvyšším orgánem sdružení Místní akční skupiny Hrubý Jeseník je Valná hromada, která je shromážděním delegovaných zástupců členů sdružení, z nichž každý má v hlasování Valné hromady jeden hlas. Valná hromada volí členy Výboru, Kontrolní komise, schvaluje změnu stanov, výši členských příspěvků atd. Stav členské základny k Valnou hromadu tedy tvoří členská základna, která je složena ze zástupců veřejné, neziskové a podnikatelské sféry, přičemž zastoupení členů veřejné sféry nesmí překročit 49 %. Tento limit musí být dodržen i v ostatních orgánech sdružení. Valná hromada, má k celkem 28 členů (zástupců), z toho 11 členů zastupuje veřejný sektor, 6 soukromý sektor a 11 neziskový sektor. Rozložení členské základny v obcích Bruntál: 10 Vrbno pod Pradědem: 4 Město Andělská Hora: 4 Karlovice: 2 Široká Niva: 2 Rudná p/p: 1 Světlá Hora: 1 Staré Město: 1 Oborná: 1 Heřminovy: 1 Nová Pláň: 1 Seznam členů: Veřejný sektor: 11 členů Delegovaný zástupce 1 Sdružení obcí Vrbenska Miloš Lasota, předseda 2 Obec Rudná pod Pradědem Radomír Tománek, starosta 3 Obec Světlá Hora Václav Vojtíšek, starosta 4 Město Andělská Hora Miroslav Novotný, starosta 5 Obec Staré Město Antonín Směšný, starosta 6 Obec Oborná Stanislav Moškoř, starosta 7 Město Bruntál Petr Rys, starosta 8 Obec Nové Heřminovy Radek Sijka, starosta 9 Obec Nová Pláň Ladislav Kozáček 10 OA a SZŠ, přísp. org. Bruntál Hana Zerzavá 11 ZŠ a MŠ Karlovice Rostislav Němec, ředitel Soukromý sektor: z toho podnikatelé: 6 členů Delegovaný zástupce 12 Darop servis, a.s. Josef Novák, předseda představenstva 13 Gastro Anděl, s.r.o. Zuzana Melichárková 14 SKI Annaberg, s.r.o. Petr Drápala, jednatel 15 Sruby-dřevostavby s.r.o. Josef Hetmánek z toho fyzické osoby: 2 členi Delegovaný zástupce 16 Lubomír Klaban Lubomír Klaban 17 Ivana Metelková Ivana Metelková 7

8 z toho neziskové organizace: 11 členů Delegovaný zástupce 18 LIGA o.s. Jana Juřenová 19 Spolek Přátelé Vrbenska Karel Michalus 20 Help-in,o.p.s. Jana Hančilová 21 Sbor dobrovolných hasičů Široká Niva Alena Mátéová 22 SK Anaberg Petr Drápala ml. 23 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál Radek Řepka 24 Galerie v kapli,o.s. Alois Novotný 25 Actaea - společnost pro přírodu a krajinu Kateřina Kočí 26 Sdružení přátel OA a SZŠ Bruntál Zuzana Urbanková 27 Amatérský cyklistický spolek DRAK VRBNO Alena Mlynářová 28 Římskokatolická farnost Bruntál Karel Pechke Výbor a předseda sdružení Výkonným orgánem je Výbor MAS, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výbor má nejméně pět členů, kteří zastupují jednotlivé sektory (veřejný, neziskový a podnikatelský). Sdružení zastupuje navenek jeho předseda, který je volen ze členů Výboru. Funkční období členů Výboru, a tím i předsedy, je tříleté. Složení Výboru v roce 2012: 1. František Struška Město Bruntál, předseda 2. Karel Michalus Spolek Přátelé Vrbenska 3. Josef Novák, DAROP, a.s. Bruntál, místopředseda 4. Radka Chudová, Karlova Studánka 5. Zuzana Urbanková, OA a SZŠ Bruntál Kontrolní komise Kontrolní komise má povinnost zajišťovat kontrolu dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS, dále také účelné hospodaření a rozpočtovou kázeň. Složení Kontrolní komise v roce 2012: 1. Antonín Směšný, Staré Město, předseda 2. Alena Mátéová, Sbor dobrovolných hasičů Široká Niva 3. Petr Drápala, Sportovní klub Annaberg Výběrová komise Výběrová komise provádí hodnocení projektů předložených v jednotlivých Výzvách. V roce 2012 pracovala výběrová komise ve složení: 1. Lubomír Klaban 2. Michal Kafura 3. Pavla Müllerová 4. Petra Kostková 5. Pavel Patterman 6. Renata Rychlíková 8

9 Pracovní skupiny Pro plnění stanovených úkolů či odborných prací mohou být stanoveny pracovní skupiny. V roce 2012 pracovaly tyto pracovní skupiny: 1. PS pro hodnocení projektů Pracovní skupina se zabývala tvorbou hodnotících kritérií pro hodnocení projektů. 2. PS pro geopark Jeseníky Pracovní skupina se zabývala přípravou vytvoření geoparku* na území celých Jeseníků. byla iniciátorem tohoto záměru, stala se jedním se zakládajících členů Sdružení pro geopark Jeseníky. Je tedy nedílnou součástí organizační struktury tohoto sdružení, kam každý člen může delegovat 4 své zástupce. Do této struktuty byli delegování Výborem MAS za příslušnou oblast - František Struška - veřejná sféra - Josef Novák - podnikatelská sféra - Jan Petřík - geolog - Mendělevova univerzita Brno - Ivana Metelková - organizační (manažerská) sféra * Co je geopark Geopark je vymezené území, které poskytuje obraz o geologickém vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Geopark tedy vzniká jako iniciativa místní komunity, podporuje geoturismus, drobné zemědělství, tradiční řemesla a další původní hospodářské aktivity za účelem udržitelného rozvoje území. Sítě geoparků Národní geoparky V současné době je vytvořena síť národních geoparků ČR, do které se může přihlásit jakékoliv území určitým způsobem spojené s významným geologickým dědictvím. V rámci sítě si budou moci jednotlivé národní geoparky vyměňovat zkušenosti, pořádat návštěvy, semináře a konference s geologickou tématikou. Hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků je Rada národních geoparků ČR. Evropské geoparky Síť evropských geoparků byla založena v roce 2000 a do poloviny roku 2010 zahrnovala 37 území v 15 zemích Evropy. Hlavním cílem geoparků je podle Charty evropských geoparků ochrana geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace geověd, rozvoj specificky orientované turistiky a udržitelný rozvoj území. Evropským geoparkem se může stát pouze území, které jako národní geopark osvědčilo své kvality i funkčnost. Podle Madonské deklarace (2004) se každý Evropský geopark stává automaticky i Geoparkem UNESCO. Globální síť geoparků UNESCO V roce 2000 se díky přijetí deklarace a celosvětovému zájmu o neživou přírodu koncepce geoparků rozšířila po celém světě. Rozvíjí se pod patronací UNESCO. 9

10 akce: geopark JESENÍKY Ukázka již fungující hornické naučné stezky (Edelštejn) Zlaté Hory Jednání PS pro geopark Jeseníky Mezinárodní konference v Telči Geoparku Vysočina 10

11 Kancelář MAS Kancelář místní akční skupiny je umístěna v sídle sdružení a představuje výkonnou složku sdružení. Je tvořena zaměstnanci sdružení a externí účetní firmou. Zaměstnanci sdružení Manažer MAS - Ivana Metelková - od roku 2012 úvazek 1 Projektový manažer MAS - Zuzana Metelková - úvazek 0,7, od října 2012 na mateřské dovolené Externí účetní firma Darop, a.s. Bruntál Činnost kanceláře za rok 2012 Leden Uzavření ročního dodatku k dohodě se SZIF Zpracování žádosti o proplacení výdajů, předání SZIF Únor - srpen Aktualizace ISU, SPL a Fichí dle provedené Evaluace z roku 2011 Červenec - září Příprava a vyhlášení 5. výzvy pro podávání Žádostí o dotace Rozhodnutí Výboru o vyhlášení výzvy vč., jednotlivých Fichí Hlášení o změnách týkající se změn Fichí na SZIF, změn orgánů MAS apod. Příprava výzvy, schválení na SZIF Příprava všech dokumentů pro žadatele Zpracování žádosti o proplacení výdajů, předání SZIF Září - říjen Vyhlášení výzvy a propagace na veřejnosti Konzultace žadatelů, pomoc s přípravou projektů Příjem projektů Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti předložených projektů Oznámení žadatelům o úspěšnosti či neúspěšnosti kontrol Výzvy k doplnění Žádosti Obsahová kontrola žádostí Zpracování žádosti o proplacení výdajů, předání SZIF Říjen - listopad Příprava dokumentů pro výběrovou komisi, sezvání výběrové komise Předání projektů výběrové komisi Veřejné prezentace projektů Zasedání výběrové komise - hodnocení projektů, sepsání protokolu o hodnocení Schválení doporučených projektů Výborem Příprava a kompletace dokumentace k předložení projektů na SZIF Předání vybraných projektů na SZIF Listopad - prosinec Příprava jednání Valné hromady Zpracování rozpočtu na rok 2013 Stav členské základny a výběru členských příspěvků Zpracování plánu pro zajištění financování MAS po roce 2013 a splácení půjčky Jednání Valné hromady v listopadu (nebyla usnášení schopná) a prosinci 2012 Pracovnice kanceláře se během roku zúčastnily také celé řady vzdělávacích a propagačních akcí, jednání krajské a národní sítě místních akčních skupin, konferencí a seminářů. 11

12 akce: ČINNOST KANCELÁŘE Workshop Euroregion Praděd Valná hromada 2012 v Bruntále Veřejná prezentace projektů Výzva

13 2.3. Členství v síti místních akčních skupin je členem Krajského sdružení národní sítě MAS ČR Moravskoslezského kraje (KS NS ČR MSK) i Národní sítě místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR). Krajské sdružení národní sítě MAS ČR Moravskoslezského kraje Rok 2012 byl v Moravskoslezském kraji ve znamení velkých změn, za hlavní lze považovat založení 4 nových místních akčních skupin (Jablunkovsko, Bohumínsko, Slezská brána a Lašsko) a rozšíření stávajících 8 MAS tak, že dnes je metodou Leader pokryto 99,9 % území obcí a měst do obyvatel v kraji. Toto se podařilo i díky spolupráci s Moravskoslezským krajem. Jak krajský úřad, tak zastupitelstvo kraje i Úřad regionální rady jsou s krajským sdružením v kontaktu, probíhá společná koordinace aktivit, výsledkem je vyhlášení dotačního programu ve výši 1,5 mil. Kč na zpracování nových strategií a vytvoření publikace o MAS v Moravskoslezském kraji. Předseda: Jiří Krist, MAS Opavsko Předseda je za KS členem Výboru NS MAS ČR. Činnost KS NS MAS ČR MSK za rok 2012 Účast zástupců kraje na zasedání výboru KS NS MAS a naopak Vystoupení MAS na konferencích o regionálním rozvoji a ROP Moravskoslezsko Společná organizace semináře pro zájemce o založení MAS v květnu 2012 Účast na Zemi živitelce v Českých Budějovicích V rámci přeshraničních aktivit KS reprezentovalo kraj a celou NS MAS ČR na LeaderFESTu v Levoči stánkem s regionálními specialitami KS bylo také spoluorganizátorem česko-polské konference Leader bez hranic 2012 v jesenickém Rejvízu Leader bez hranic 2012 Rejvíz 13

14 Národní síť MAS ČR Národní síť Místních akčních skupin ČR je sdružením místních akčních skupin pracujících metodou LEADER. Posláním NS MAS ČR je především sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím zřizovanými ministerstvy a dalším relevantním subjektům a na mezinárodní úrovni vůči organizacím a subjektům pracujícím v intencích iniciativy Leader a ve vztahu k ostatním partnerům, institucím a úřadům apod. NS MAS ČR je svými členy pověřena spolupracovat a komunikovat s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova, s finančními ústavy, na mezinárodní úrovni s příslušnými institucemi EU, s mezinárodními institucemi zabývajícími se problematikou venkova a metodou LEADER. Součástí činnosti je propagace a medializace ve sdělovacích prostředcích i vlastními aktivitami. Členové a náhradníci Výboru NS MAS ČR k PŘEDSEDA: František Winter MÍSTOPŘEDSEDOVÉ: Jan Florian Jiří Krist Petr Kulíšek Jozef Jančo ČLENOVÉ VÝBORU: Jiřina Karasová Václav Pošmurný Zdeněk Mach Hana Dufková Jindřich Šolc Jiřina Leinweberová Gustav Charouzek Aleš Lahoda Odborné pracovní skupiny PS LEADER PS Medializace a propagace PS Mezinárodní spolupráce PS Hodnocení MAS PS Vize a rozšíření Olomoucký kraj Plzeňský kraj Moravskoslezský kraj Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj je členem PS Vize a rozšíření. Hlavním tématem této pracovní skupiny byl nový Program rozvoje venkova Členové PS se zapojili do tvorby analytické i návrhové části, tématu bylo věnováno i dvoudenní zasedání PS v Ústí nad Orlicí. Velká část návrhů PS však nebyla zpracovatelem dokumentu dosud plně přijata. Vypořádání připomínek k novému PRV a pokračování vyjednávání o tomto programu bude jedním z hlavních témat PS pro rok

15 akce: síť mas PS Vize a rozšíření Ústí nad Orlicí Seminář KS NS MAS v Bělotíně VH NS MAS Nové Hrady Zasedání Výboru NS MAS v Bartošovicích 15

16 3. plnění strategického plánu leader 3.1. realizované projekty Přehled celkové realizace projektů od roku 2009 k dle Fichí Fiche 1 - Rozvoj drobného podnikání Opatření/Fiche/ Název projektu Počet celk. náklady Schválené žádosti Žadatel dotace III Fiche 1 - Rozvoj drobného podnikání Zřízení skiservisu ve Vrbně pod Pradědem Podpora zednictví a tesařství v Bruntále Podpora zámečnického řemesla v Bruntále Hvorecký Jan Kalisz René Dvořák David Fiche 6 - Rozvoj měkké turistiky Opatření/Fiche/ Název projektu Počet celk. náklady dotace Schválené žádosti Žadatel III Fiche 6 - Rozvoj měkké turistiky Přírodní tělocvična Annaberg SK Annaberg Dětský lyžařský svět SKI ANNABERG s.r.o Pěší naučná stezka Andělská Hora - Annaberg SK Annaberg Fiche 7 - Rozvoj a obnova obcí Opatření/Fiche/ Název projektu Schválené žádosti Žadatel Počet celk. náklady dotace III Fiche 7 - Rozvoj a obnova obcí Místní komunikace Podlesí Obec Světlá Hora Místo pro setkání - nové náměstíčko u kina Centra v Bruntále Město Bruntál

17 akce: realizované projekty Obnova movitých památek v Ludvíkově Lyžařské běžecké tratě Vrbenska Místo setkávání, vzdělání a zábavy pro Kominíček Sportovní hřiště Staré Město 17

18 Fiche 8 - Občanské vybavení a služby Opatření/Fiche/ Název projektu Žadatel Schválené žádosti Počet celk. náklady dotace III Fiche 8 - Občanské vybavení a služby Obnova skautské klubovny v Bruntále Tenis pro nejmenší děti Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál Tenisový klub Bruntál, o.s Sportovní hřiště Staré Město Obec Staré Město Areál volnočasových aktivit Š.Niva Obec Široká Niva Mateřské a komunitní Místo setkávání, vzdělání a centrum Kominíček zábavy pro Kominíček Karlovice Lyžařské běžecké tratě Vrbenska Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná Fiche 9 - Obnova historického a kulturního dědictví Opatření/Fiche/ Název projektu Žadatel Schválené žádosti Počet celk. náklady dotace III Fiche 9 - Obnova historického a kulturního dědictví Historickou uličkou památkové zóny Město Bruntál Obnova kostela sv. Archanděla Michaela ve Římskokatolická farnost Vrbno pod Vrbně pod Pradědem Pradědem Zřízení výstavních prostor v Galerii v kapli v Bruntále Galerie v kapli BRUNTÁL - Náměstí Míru - fontána Město Bruntál Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Ludvíkově Obec Ludvíkov Obnova movitých památek Ludvíkov Obec Ludvíkov OBNOVA KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ Město Vrbno pod Pradědem

19 akce: realizované projekty Zřízení výstavních prostor v Galerii v kapli v Bruntále Dětský lyžařský svět 19

20 Fiche 10 - Ubytování, sport Opatření/Fiche/ Název projektu Žadatel Schválené žádosti Počet celk. náklady dotace III Fiche 10 - Ubytování sport Lodě ve vodě, aneb jak přeplout Slezskou Hartu Sportem za krásami Vrbenska po celý rok Hotel Anděl - rekreace, sport, zábava Drápala Petr Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná Gastro Anděl, s.r.o Celkem bylo od roku 2009 do konce roku 2012 podpořeno 24 projektů z výše uvedených Fichí v celkové hodnotě Kč, z toho dotace činila Kč. Ostatní Fiche nebyly žadateli využity. Od roku 2009 proběhlo celkem 5 výzev k předkládání žádostí o dotace, do kterých bylo podáno celkem 28 projektů v celkové hodnotě Kč, z toho uspělo celkem 24 projektů v celkové hodnotě Kč. Přehled celkové realizace projektů od roku 2009 k dle obcí Celkový přínos Z toho dotace Počet projektů Bruntál Staré Město Ludvíkov Andělská Hora Široká Niva Světlá Hora Karlovice Vrbno p/p Nová Pláň Celkem Přehled celkové relizace projektů od roku 2009 k dle žadatele Typ žadatele Počet projektů Podnikatel 7 Nezisková organizace 8 Obec 9 20

21 akce: hornické slavnosti Prezentace MAS, členů MAS a značky JESENÍKY originální produkt v Karlově Studánce 21

22 4. financování 4.1. plnění rozpočtu 2012 Příjmy Plán Skutečnost Rozdíl Pozn. Členské příspěvky , ,00 Úroky ,05 89,05 Dotace SZIF ,00 Čerpání dotace dle ,00 skutečnosti Dotace projekt RegTim , , ,56 Prodej tabule Rýmařovsko ,00 Dorovnání Reg ,00 Tim Příspěvek Karlovice projekt MWW , ,00 Vratka přeplatku Dotace projekt MSK Geopark , ,00 Spolufinancování Dotace projekt MSK ISÚ ,00 0,00 Dary , ,00 Příspěvek obcí na strategii , ,00 Realizace semináře ČOV , ,86 Příjmy celkem , , ,65 Výdaje Plán Skutečnost Rozdíl Pozn. Splátka půjčky Bruntál , ,00 Uhrazeno k Dotace projekt RegTim , ,56 0,00 Dotace projekt MSK Geopark, vratka , ,00 Spolufinancování Příspěvek NS MAS vyjednávání ,00 0,00 Penále, pokuty , ,00 Účetnictví 001 Studie 0 0,00 0, Vzdělávání , , Propagace MAS , , Provoz MAS , ,20 Zvýšení nájmu 005 Osobní a cestovní náklady , ,00 Započítání superhrubé mzdy Výdaje celkem , , ,20 P - V , , ,85 22

23 akce: kulinářské dny Prezentace MAS, členů MAS a značky JESENÍKY originální produkt ve Vrbně pod Pradědem na akci Spolku Přátel Vrbenska Kulinářské dny 23

24 4.2. Čerpání alokace Alokace na rok 2012 přidělená SZIF IV.1.1 na činnost MAS IV.1.2 na projekty žadatelů Celkem Kč Kč Kč Čerpání alokace IV.1.1 na činnost MAS: Kód Název kódu (typ) Plán Skutečnost Pozn. 001 Studie Vzdělávání , Informační opatření a propagace veřejná prezentace projektů Zahrnuto v nájmu (004) propagace MAS , Provoz MAS propagace 0 318,00 občerstvení ,00 nájem ,00 Zvýšení nájemného úklidové a hygienické prostředky ,20 telefon ,00 internet+uložiště ,00 pojištění majetku ,00 účetnictví ,00 banovní poplatky ,00 členské příspěvky ,00 členský příspěvek KS MAS valná hromada Zahrnuto v nájmu kancelářské potřeby ,00 poplatek FÚ 0 200,00 poštovné 0 648,00 účastnický poplatek NS MAS , Osobní a cestovní náklady mzdy Zahrnuty pouze zákonné ,00 odvody, ne superhrubá mzda výběrová komise vč. odvodů ,00 ubytování a cestovné ,00 Celkem Alokace k dispozici Úspora Do r

25 akce: naše území Karlovec, Slezská Harta, Nová Pláň 25

26 Čerpání alokace IV.1.2 na projekty žadatelů V září 2012 byla vyhlášena Výzva , a to pro tyto Fiche: 1. Fiche 1 Rozvoj podnikání / III Fiche 2 Lesnické provozovny / I Fiche 4 Výroba potravin / I Fiche 7 - Rozvoj a obnova obcí / III Fiche 10 Ubytování a sport / III Fiche 11 Stavby pro zemědělství / I Fiche 12 Nezemědělská činnost zemědělců / III.1.1. Přesto, že bylo vyhlášeno celkem 7 Fichí, sešlo se nakonec pouze 7 projektů v celkové požadované výši Kč. Došlo k tomu, že v roce 2012 tak nebyly vyčerpány všechny prostředky určené pro projekty žadatelů. Tyto prostředky musely být převedeny do roku Číslo Fiche 1 Název Fiche Název žadatele Název projektu Rozvoj drobného podnikání Ing. Jan Hvorecký 7 Rozvoj a obnova obcí Město Bruntál 10 Ubytování a sport Petr Drápala 1 Rozvoj drobného podnikání 10 Ubytování a sport 10 Ubytování a sport 1 Rozvoj drobného podnikání René Kalisz Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná Gastro Anděl, s.r.o. David Dvořák Zřízení skiservisu ve Vrbně pod Pradědem Místo pro setkání - nové náměstíčko u kina Centra v Bruntále Lodě ve vodě, aneb jak přeplout Slezskou Hartu Podpora zednictví a tesařství v Bruntále Sportem za krásami Vrbenska po celý rok Hotel Anděl - rekreace, sport, zábava Podpora zámečnického řemesla v Bruntále Místo realizace Vrbno pod Pradědem Dotace (Kč) Bruntál Nová Pláň Bruntál Ludvíkov Andělská Hora Bruntál Celkem Alokace Nedočerpáno/ převod do roku

27 akce: naše území Zimní nebe, Mnichov Ráno, Vrbno pod Pradědem Jarní buky, cesta na Videlský kříž 27

28 5. kontrola Hospodaření 5.1. kontrolní komise Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za období do : Doporučení komise Výboru MAS: Zasílání zápisů z Valných hromad všem členům. Přehodnotit algoritmus výpočtu výše členských příspěvků u obcí a měst a to stanovením pevné částky na jednoho obyvatele dle statistických údajů k předchozího roku (vyřešeno na VH). Projednat s městem Bruntál v souvislosti s další existencí MAS prodloužení splátek a to nejméně do roku 2016 (vyřešeno - nastaven splátkový kalendář, splaceno v červenci 2013) audit Místním akčním skupinám vznikla na základě úpravy Pravidel nová povinnost, a to zpracování povinného auditu za rok Předměten auditu bylo provedení auditorských postupů, jejichž cílem bylo získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetnictví v souladu s ujednáními uvedenými v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR v období vydanými Ministerstvem zemědělství ČR, pod č.j /2012-MZE a podmínkami Dohody o poskytnutí dotace včetně Dodatku č. 6 na rok Závěr auditorské zprávy: Po provedeném ověření potvrzuji: - že vynaložené způsobilé výdaje vyhovují definici způsobilých výdajů, tak jak jsou definovány v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR v období vydanými Ministerstvem zemědělství ČR, pod č.j /2012-MZE že vykázané způsobilé výdaje byly zaúčtovány v souladu s účetními předpisy, v účetnictví byla vedena oddělená účetní evidence způsobilých výdajů, tyto byly řádně všechny označeny razítkem s textem: DOTACE SZIF. - že způsobilé výdaje odpovídají skutečnosti, byly uhrazeny ve stanoveném období. - že v období ověření byly dodrženy podmínky dané Pravidly vydanými Ministerstvem zemědělství ČR, č.j. výše uvedené a v souladu s Dohodou o poskytnutí dotace a dodatkem č. 6 k této dohodě. Vynaložené prostředky byly užity v souladu s výše jmenovanými Pravidly a Dohodou a byly dodrženy všechny povinnosti týkající se účtování, evidence a úplnosti nákladů. Transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví a doloženy transparentními účetními doklady. 28

29 5. závěr A co v roce 2013? V roce 2013 máme několik velkých úkolů: 1. Vyčerpat alokaci na projekty žadatelů 2. Dokončit realizaci strategického plánu na roky Připravit sdružení na další období. 4. Zpracovat novou strategii na roky Připravit se personálně, materiálně i finančně na nové období. Úkolů je tedy mnoho, ale věříme, že s pomocí členů MAS i dalších partnerů se je podaří splnit. Dokument: Výroční zpráva 2012 Zpracováno: V období leden - červen 2013 Finanční podklady: DAROP, a.s. - Zuzka Melichárková Foto: Ivana a Zuzana Metelkovy 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29

Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29 Výroční zpráva 2014 Stránka 1 z 29 Obsah 1. Kontaktní a identifikační data 3 2. Poslání, důvod existence a cíle organizace 3 3. Stručná historie 3 4. Orgány organizace a členská základna 4 4.1. Orgány

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Registrace provedena dne 12.4.2007 Pod č.j. VS / 1-1/ 67 265 / 07-R IČO 285 54 272 čl. I. Činnost, poslání a sídlo NS MAS ČR 1. Národní

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

Pracovní skupina LEADER

Pracovní skupina LEADER Pracovní skupina LEADER Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Český Západ Místní partnerství Valná hromada NS MAS ČR Mělník, MAS Vyhlídky 16. března 2010 Členové PS LEADER 2009-10

Více

U S N E S E N Í č. 7/2010

U S N E S E N Í č. 7/2010 EUROREGION PRADĚD Nové Doby 111 793 26 Vrbno pod Pradědem U S N E S E N Í č. 7/2010 z jednání Rady č. 7/2010, které se konalo dne 3. prosince 2010 od 9 :00 hod. ve Středisku kultury a vzdělávání ve Vrbně

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

U S N E S E N Í č. 1/2011

U S N E S E N Í č. 1/2011 EUROREGION PRADĚD Nové Doby 111 793 26 Vrbno pod Pradědem U S N E S E N Í č. 1/2011 z jednání Rady č. 1/2011, které se konalo dne 18. února 2011 od 9 :00 hod. v klubovně sportovní haly v Městě Albrechticích

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník

Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník Výbor: 4/2015 ŘS ISU: 34/6/2015 Dne 10. 6. 2015 Místo: Bruntál Program: 1. Úvod 2. Úkoly z minula 3. Účetnictví, inventura,

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Název MAS: MAS Železnohorský region, o.s. Zpracovatel zprávy: Kateřina Korejtková manažer MAS Kontakt: vn.konzult@tiscali.cz, 606436659 Sledované období: 1.etapa 2013

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: leden duben 2014 Název MAS: LAG Podralsko z.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Miroslava Váradiová asistentka manažerky PhDr. Dagmar Strnadová

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Celkový popis realizace projektu Spolupráce

Celkový popis realizace projektu Spolupráce Celkový popis realizace projektu Spolupráce 1. Žádost 1.1 Registrační číslo: 11/013/4210a/671/000047 1.2 Časové rozložení: Datum zahájení přípravy Leden 2011 Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci 6.1.2013

Více

Vyhodnocení Strategického plánu Leader

Vyhodnocení Strategického plánu Leader Vyhodnocení Strategického plánu Leader organizace: Místní akční skupina Hlučínsko z.s. název SPL: Od pruské minulosti k evropské budoucnosti Kozmice, březen 2015 Úvod V roce 2014 bylo zrealizováno 19 projektů

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2013 V roce 2013 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

Program (doplněný o aktuální body jednání):

Program (doplněný o aktuální body jednání): Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 22. 6. 2012 od 9 00 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Daniel Procházka,

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. za rok 2013. Nemojov. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Zábřezí-Řečice Doubravice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. za rok 2013. Nemojov. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Zábřezí-Řečice Doubravice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. Borovnička Mostek Horní Brusnice Nemojov Dolní Brusnice Bílá Třemešná Zábřezí-Řečice Doubravice Dvůr Králové nad Labem Bílé Poličany 0 1 2 3km 1:350 000 Stanovice

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGIE IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Implementační část MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 1 Popis implementačního procesu na úrovni

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader 1. Úvod 1.1. Název MAS, právní forma: LAG Podralsko, o.s. občanské sdružení 1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 16.7.2008 1.3. Základní údaje: Malá 168,

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob. za rok 2013

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob. za rok 2013 Výroční zpráva Místní akční skupiny Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje o sdružení...2 2. Základní údaje o území MAS Bohumínsko...2 3. Členové sdružení...4

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. STANOVY občanského sdružení Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. (dále jen MAS ) byla založena v souladu s ustanoveními

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více