Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 25.4.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (47) Slib nového člena zastupitelstva města Kateřina Macková 2. (36) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 3. (37) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) Jiří Prouza 4. (38) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice Jiří Prouza 5. (39) Optický kabel od ulice Komenského na SMK Jiří Prouza 6. (40) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 7. (41) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 8. (11) Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" Kateřina Macková file:///d /Dokumenty/MestoCK/Z%E1pisy/2013/ZM02_2013v/0PDFindex.html[ :35:06]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 9. (16) Hospodaření Věra Šimková 10. (42) Rozpočtová opatření přijatá RM v roce 2013 Kateřina Macková 11. (24) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM Luboš Křivda 12. (43) Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín Kateřina Macková 13. (35) Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Petr Fišer 14. (44) Řešení parkování v centru města Kateřina Macková 15. (45) Zadání územního plánu města Červený Kostelec 16. (46) Diskuse Kateřina Macková Zápis z jednání file:///d /Dokumenty/MestoCK/Z%E1pisy/2013/ZM02_2013v/0PDFindex.html[ :35:06]

3 č. Z-2013/2/1 Slib nového člena zastupitelstva města k t o m u t o b o d u n e n í u s n e s e n í

4 č. Z-2013/2/2 Sportovní hala v Červeném Kostelci zprávu o postupu reklamačního řízení ve věci zatékání do stavební konstrukce sportovní haly v Červeném Kostelci.

5 č. Z-2013/2/3 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) informaci o přípravě akce "I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě)".

6 č. Z-2013/2/4 Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice informaci o investiční akci "Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice".

7 č. Z-2013/2/5 Optický kabel od ulice Komenského na SMK informaci o investiční akci "Optický kabel od ulice Komenského na SMK".

8 č. Z-2013/2/6 Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník informaci o investiční akci "Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník".

9 č. Z-2013/2/7 Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec informaci o investiční akci "Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec".

10 č. Z-2013/2/8 Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" s c h v a l u j e zařazení investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" do investičních akcí Města Červený Kostelec na rok 2013.

11 č. Z-2013/2/9 Hospodaření hospodaření města za leden až březen 2013.

12 č. Z-2013/2/10 Rozpočtová opatření přijatá RM v roce 2013 rozpočtová opatření přijatá radou města od začátku roku 2013.

13 č. Z-2013/2/11 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013- HNAM od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

14 č. Z-2013/2/12 Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín s c h v a l u j e plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín od MZe, PÚ Náchod, Palachova 1303, Náchod.

15 č. Z-2013/2/13 Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o ochraně ovzduší.

16 č. Z-2013/2/14 Řešení parkování v centru města s c h v a l u j e parkování s omezením časového stání na parkovištích: - u pošty Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - u prodejny Melichar Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - MěÚ Č.K. Po-Pá hod. na 2 hod. - u zdravotního střediska Po-Pá hod. na 3 hod.

17 č. Z-2013/2/15 Zadání územního plánu města Červený Kostelec s c h v a l u j e zadání územního plánu města Červený Kostelec.

18 č. Z-2013/2/16 Diskuse připomínky členů ZM a občanů.

19 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Návrhová komise: Cejnar Karel, Demjanovič Petr, Regner Jiří 17-14,0,3,S Hlasování o programu: 17-17,0,0,S Zápis 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne v 16:00 hod. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci v e ř e j n á v e r z e 20 členů ZM, 9 vedoucích odborů, 9 občanů Prezenční listiny přiloženy Fišer Petr Ing., tajemník MěÚ Franková Marcela, Kozáková Monika, Nejman Petr, Růžková Ivana, Škoda Michal Ságner Radomír, Vondra Josef 17-15,0,2,S Macková Kateřina Na zasedání je přítomno 20 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. Schválený program: 1 Slib nového člena zastupitelstva města 2 Sportovní hala v Červeném Kostelci 3 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) 4 Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice 5 Optický kabel od ulice Komenského na SMK 6 Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník 7 Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec 8 Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" 9 Hospodaření Rozpočtová opatření přijatá RM v roce Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM 12 Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín 13 Obecně závazná vyhláška č. 5/ Řešení parkování v centru města 15 Zadání územního plánu města Červený Kostelec 16 Diskuse

20 K jednotlivým bodům programu: 1. Slib nového člena zastupitelstva města Předkladatel:, Kateřina Macková Hana Pellová (kandidát volební strany Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová), členka zastupitelstva města, požádala dopisem ze dne o zrušení mandátu člena zastupitelstva města ze zdravotních důvodů. V souladu s 55 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, je tento mandát uprázdněn a dle 56 odst. 1) téhož zákona nastupuje za člena ZM první náhradník této volební strany Křesťanská demokratická unie-čs. strana lidová, pan Ing. Pavel Kábrt, narozený , bytem Olešnice 139, Červený Kostelec Olešnice. k t o m u t o b o d u n e n í u s n e s e n í Usnesení č. Z-2013/2/1 2. Sportovní hala v Červeném Kostelci Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o postupu reklamačního řízení ve věci - průsaků vody a vlhnutí stavebních konstrukcí v místě styku střechy se stěnou sportovní haly. Na podzim roku 2004 bylo jednáno se zástupci firmy ARCH-GLOBAL s.r.o. Most o možnosti využití jejich samonosného systému pro zastřešení sportovní haly. K samonosnému zastřešení používají vysoce kvalitní povrchově upravené plechy Myriad Francie. Rada města dne schválila návrh smlouvy o dílo na zhotovení studie stavby. Studie byla použita jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka: Ing. arch. Jan Zima, Fügnerova 263/IV, Chlumec nad Cidlinou. Po získání projektové dokumentace a stavebního povolení se provedlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém uspělo Sdružení JMA + ESOX Červený Kostelec. Stavba byla zahájena na jaře 2006 a dokončena na podzim První reklamace zatékání do stavební konstrukce byla zaslána zhotoviteli dne Zhotovitel reklamaci uznal a provedl nápravná opatření. Zatékání do stavební konstrukce nebylo uspokojivě odstraněno a následovala další reklamace. Tento postup byl několikrát opakován až zhotovitel stavby odmítl provést další opravu, dokud nebude jasně definována příčina a místo zatékání do stavební konstrukce., po dohodě s projektantem a zhotovitelem stavby, zadalo u Doc. Ing. Zdeňka Kutnara CSc. znalecký posudek, který se prováděl od února 2011 do srpna Dne se uskutečnilo jednání zástupců města s zhotovitelem stavby, poddodavatelem samonosné střešní konstrukce a projektantem. Přítomní se seznámili se znaleckým posudkem. Arch-Global, poddodavatel samonosné střešní konstrukce konstatoval, že na své dodávce neshledal závadu a že jejich dodávkou nezatéká. Zhotovitel stavby uvedl, že vyčerpal všechny možnosti oprav a do dnešního dne nenašel příčinu zatékání. Investor uvedl, že končí záruka na stavbu a dále bude prostřednictvím právníka jednat o prodloužení záruky na uvedenou závadu. O právní pomoc v této věci byl požádán JUDr. Lukáš Havel z Trutnova. Požádal o zpracování dalšího znaleckého posudku, který provedl Ing. Václav Jiránek, se stejným výsledkem jako Doc. Ing. Zdeněk Kutnar Csc. a to, že mohou jednoznačně stanovit jako hlavní příčinu zatékání do výše popsaných konstrukcí netěsnost, vodopropustnost spoje jednotlivých lamel střešní krytiny. Tímto spojem je jednoduchá stojatá drážka bez vloženého těsnění, která není v určitých klimatických podmínkách schopna zajistit vodotěsnost střešní krytiny. JUDr. Lukáš Havel dále požádal o návrh technického řešení opravy zatékání a jeho 2

21 3 ocenění, ze kterého by stanovil vzniklou škodu. V posudku Doc. Ing. Kutnara CSc. se uvádí možnost opravy způsobem ukotvení nové hydroizolační vrstvy na stávající krytinu, bude-li to ze statického hlediska možné. Z tohoto důvodu byl zadán statický posudek přitížení střešní konstrukce haly u Ing. Richarda Valenty, autorizovaného statika. Ze statického posudku je patrné, že další přitížení střešní konstrukce není možné. Dne se uskutečnila schůzka investora, zhotovitele stavby, poddodavatele a projektanta. Na schůzce bylo dohodnuto, že firma Arch Global vytmelí stojaté drážky (vrchní pertl lamely) od betonového kšiltu po hřeben ve 4 5 poli ze strany fotbalového hřiště, kde je zatékání nejvíce patrné. Práce budou prováděny za účasti zhotovitele stavby v termínu do Po vytmelení bude následovat sledování stavby po opravě a následné vyhodnocení za účasti zástupců všech zúčastněných stran. V příloze přikládám znalecké posudky, právní rozbor JUDr. Lukáše Havla a další dokumenty. Připomínky: PharmDr. Minaříková - jaké jsou lhůty na záruky? P. Prouza - záruka byla 6 let. Závadu do teď neodstranili. Stále běží záruční řízení do konce roku ,0,1,S Usnesení č. Z-2013/2/2 zprávu o postupu reklamačního řízení ve věci zatékání do stavební konstrukce sportovní haly v Červeném Kostelci. 3. I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "I/14 Červený Kostelec ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě)". Je zhotovena projektová dokumentace na opravu veřejného osvětlení, části kanalizace s vyvedením přípojek po veřejné části, části vodovodu s vyvedením přípojek po veřejném prostoru a opravu chodníků v celém rozsahu opravy silničního svršku financované ŘSD. Dne se uskutečnilo jednání na ŘSD v Hradci Králové, byl dohodnut postup pro výběr zhotovitele stavby. ŘSD nemá doposud zajištěno financování akce ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/3 informaci o přípravě akce "I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě)". 4. Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Kanalizační přípojky Červený Kostelec Olešnice". Práce na přípojkách jsou po zimě zahájeny. Po upozornění vlastníků nemovitostí dopisem o ukončení poskytnutí finančních prostředků města na výstavbu přípojek se někteří vlastníci rozhodli uzavřít smlouvu s městem o vybudování kanalizační přípojky. Připomínky:

22 4 Ing. Hanuš - kolik % bude připojeno? Starosta - připojeno bude 80% ekvivalentních obyvatel ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/4 informaci o investiční akci "Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice". 5. Optický kabel od ulice Komenského na SMK Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Optický kabel od ulice Komenského na SMK". Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, v současné době probíhá výběr zhotovitele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/5 informaci o investiční akci "Optický kabel od ulice Komenského na SMK". 6. Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Technická infrastruktura pro 7RD Větrník". V současné době je zahájeno stavební řízení na MÚ Náchod, odbor silničního hospodářství (komunikace), odbor životního prostředí (vodovod a kanalizace) a na MÚ Červený Kostelec územní souhlas na přeložku plynu. Dále je zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/6 informaci o investiční akci "Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník". 7. Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec". Na stavbu je zahájeno stavební řízení a současně probíhá výběr zhotovitele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/7 informaci o investiční akci "Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec". 8. Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" Předkladatel: Kateřina Macková, Starosta předložil ZM k projednání návrh na zařazení investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" do investičních akcí Města Červený Kostelec na rok ,0,0,S

23 5 Usnesení č. Z-2013/2/8 s c h v a l u j e zařazení investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" do investičních akcí Města Červený Kostelec na rok Hospodaření Předkladatel: Věra Šimková Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen Příjmy i výdaje jsou realizovány v souladu se schváleným rozpočtem. Příjmy z daní se po novele RUD vyvíjejí pozitivně. Připomínky: Ing. Hanuš - kolik dělají příjmy za 4/2013? Ing. Šimková - zvýšení příjmů o ,- Kč. hospodaření města za leden až březen ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/9 10. Rozpočtová opatření přijatá RM v roce 2013 Předkladatel: Kateřina Macková, Starosta předložil ZM k projednání kompletní přehled rozpočtových opatření přijatých RM od začátku rok Souhrn je přílohou ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/10 rozpočtová opatření přijatá radou města od začátku roku Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM Předkladatel: Luboš Křivda Místo předložil ZM k projednání návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM. Bezúplatný převod pozemků p.č. 661/37 (ostatní plocha) a p.č. 661/38 (ostatní plocha) v k.ú. Červený Kostelec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/11 s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013- HNAM od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

24 6 12. Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín Předkladatel: Kateřina Macková Místo předložil ZM k projednání plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín od MZe, PÚ Náchod, Palachova 1303, Náchod. Dokumentace technického řešení je k nahlédnutí u místostarosty ,0,1,S Usnesení č. Z-2013/2/12 s c h v a l u j e plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín od MZe, PÚ Náchod, Palachova 1303, Náchod. 13. Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Předkladatel: Petr Fišer Tajemník předložil ZM k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2013 o ochraně ovzduší. Návrh je zpracován podle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a ruší stávající Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2008, která v současné době neodpovídá platné legislativě ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/13 s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o ochraně ovzduší. 14. Řešení parkování v centru města Předkladatel:, Kateřina Macková Místo informoval ZM o parkování s omezením časového stání na parkovištích: - u pošty Po-Pá hod. 1 hod., So hod. 1 hod. - u prodejny Melichar Po-Pá hod. 1 hod., So hod. 1 hod. - MěÚ Č.K. Po-Pá hod. 2 hod. - u zdravotního střediska Po-Pá hod. 3 hod. Připomínky: Mgr. Kafka - toto opatření podporuji, regulace parkování a vytěsňování parkování z centra města bude muset v budoucnu pokračovat. Je třeba podporovat zpomalení dopravy v obytných částech, jednosměrky zpřístupnit cyklistům obousměrně atd. Starosta - jakoukoli dopravní značku, kterou chceme umístit, musí schválit dopravní inspektorát. Ing. Hanuš - na parkovištích např. u úřadu parkují lidé, kteří tam vůbec nemusí parkovat. Auta tam stojí celý den. Snažit se najít nějaké řešení, usnadnit lidem život. Parkování slouží k obsluze, aby si lidé mohli obejít a vyřídit co potřebují. P. Fabián - chtěl bych reagovat na to co řekl p. Kafka. Toto opatření nemá vytěsnit auta z města, ale zvýšit provoz, protože auta by se měla na parkovištích rychleji točit. Já si myslím, že to není správné řešení a to ze dvou důvodů. Dopravní situace ve městě tak vážná není. Ani toto opatření nezajistí, že v každou dobu zaparkují. Můžeme rozhodovat o tom, kdo může parkovat a kdo ne?

25 7 Ing. Hanuš - nevidím žádné omezení v parkování na 1 hod. Parkoviště je pro lidi, aby měli šanci u pošty zaparkovat. P. Vágner - parkování na kotoučky, kdo bude kontrolovat kotoučky? Kdo přišel s tímto nápadem? P. Vondra - nevím jestli jsem s tím nápadem přišel já, ale navrhl jsem to. V Hronově to funguje, lidé jsou spokojeni. Byla tam stejná situace jako tady. Nedalo se na náměstí zaparkovat. Teď, koupíte si kotouček za 20,- Kč a zaparkujete všude v jakoukoli hodinu. P. Fabián - kolik lidí se obrátilo na MěÚ s tím, že chce řešit parkování? PharmDr. Minaříková - já tu poptávku na parkování u zdravotního střediska mám od pacientů. Některá auta tam stojí celý den a pacienti nemají, kde zaparkovat. Pí. Cinková - pro nikoho z toho nevyplývá nic špatného. Týká se to zaměstnanců a občanů, kteří bydlí v okolí náměstí. Tito občané mají možnost zaparkovat jinde. P. Kábrt - jak se bude pokutovat? Místo - je to možné pokutovat podle sazebníku policie. Pí Cinková - jaká je šance na jiné parkování? Místo - nejbližší parkování je možné do 150 m ,3,3,S Usnesení č. Z-2013/2/14 s c h v a l u j e parkování s omezením časového stání na parkovištích: - u pošty Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - u prodejny Melichar Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - MěÚ Č.K. Po-Pá hod. na 2 hod. - u zdravotního střediska Po-Pá hod. na 3 hod. 15. Zadání územního plánu města Červený Kostelec Předkladatel: Starosta předložil ZM k projednání zadání územního plánu města Červený Kostelec. Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako obecní úřad s rozšířenou působností. Pořizovatel projednal návrh zadání v souladu s 47 odst. 2 stavebního zákona. Na základě výsledku projednání (doručených stanovisek, připomínek a podnětů) byl návrh zadání upraven ve spolupráci s určeným zastupitelem. Materiály jsou přílohou zápisu. Připomínky: Ing. Hanuš - kdy je předpoklad, že se návrh dostane do zastupitelstva? P. Prokop - mohlo by to být do konce roku PharmDr. Minaříková - bude projednáván územní plán s občany? P. Prokop - v první fázi je společné projednání s úřady a obcemi, ale už v této fázi se vyvěšují na úřední desku všechny dokumenty. Je v zájmu občanů sledovat úřední desku. Řízení o územním plánu je veřejné projednání s občany. P. Cejnar - je možné projednání s okrajovými částmi města? Starosta - možné to je, ale musíme dohodnout projednání s MěÚ Náchod s pořizovatelem územního plánu. P. Brand - kdo vybírá projektanta, který bude vytvářet územní plán.

26 Starosta - projektant už je vybraný, nejdříve musel být vybrán projektant a pak můžeme měnit územní plán. P. Brand - na jakém základě byl vybrán? Starosta - na základě výběrového řízení. P. Brand - přihlásí se společnosti, cena je daná? Starosta - cena není nikdy daná, cena je slepá. Požádali jsme autorizovanou firmu, která za nás udělala výběrové řízení. s c h v a l u j e zadání územního plánu města Červený Kostelec ,0,1,S Usnesení č. Z-2013/2/ Diskuse Předkladatel: Kateřina Macková, Starosta - informoval ZM o stavu domu Morových. Odbor výstavby vypsal nařízení odstranění budovy vlastníkům. Budova odstraněna nebyla. Dalším krokem je, že Město Č. Kostelec odstraní budovu a náklady bude vymáhat po Morových. P. Spůra - kdy bude odstraněna budova čp. 298 (Sazka)? Starosta - nechceme budovu čp. 298 (Sazka) zbourat, aby tam zůstalo prázdno. Jsou zpracované dva návrhy, jak by mohl prostor v budoucnu vypadat. P. Fabián - kam se odstěhovali Morovi? Starosta - Pí Morová bydlí v domě Laštovičkových. Puškovi ve Rtyni v Podkrkonoší. P. Brand - počítá se s možností, že dům čp. 298 (Sazka) nebude zbourán. Starosta - dům Sazka je ve velmi špatném stavu. P. Brand - je výhodnější dům zbourat a postavit nový? Starosta - varianty na nový dům jsou, ale pak se bude hledat možnost, aby dům postavil soukromý subjekt. P. Brand - kdo zaručí, aby nový dům byl esteticky hodnotný. Tento stávající je secesní dům. P. Prokop - dům vypadá úplně jinak, než byl původní projekt. Místo - chceme zprůhlednit to pěkné co tady je a ne doplnit řadu, aby nebylo vidět dál. Opravovat budovu by bylo ekonomicky nevýhodné. Ing. Hanuš - do tohoto kouta města jsme dali řádově okolo 150 mil. Kč. Tato oblast si zaslouží, aby byla vidět. Pí. Cinková - park pod náměstím zůstane? Starosta - park pod náměstím zůstane. Bude nově osázen. P. Poznar pán, který rozprodával pozemky na Vyšehradě, má postavit okolo cesty. Jak máte právně ošetřeno, kdo postaví cesty, když zkrachuje? P. Poznar - nejdříve by se měly udělat inženýrské sítě a pak vydat stavební povolení. Starosta tímto způsobem to provádíme u městských pozemků (např. 7 RD Větrník). V případě Vyšehradu vše vybuduje investor a Město pak inženýrské sítě převezme. P. Poznar - kdy se dělala revize odpadu, který jde z Broďáku a ústí do potoka u Batistu. Myslím si, že by se měl odpad pustit do Špinky, když se podíváte U Prozů za hospodou, to je hrozné co tam je. Ing. Hrstka - odpad je zaústěný do kanalizace až pod Batistem. Starosta- pozemky U Prouzů není náš katastr. Č. Kostelec končí břehem Broďáku. Cesta už není města. 8

27 P. Poznar - pěšina co vede přes Občinu k Broďáku. Vykupoval se pozemek od Cinkových, bude se posouvat plot. Proč se tam neskácelo 5 lip, co tam stojí? Starosta - lípy jsou chráněné, nepovolí kácení. Je to Alej svobody. P. Borůvka - máme městského architekta? Velké spoustě lidí se nelíbí nová budova na Náměstí T. G. Masaryka. Kdo tomu dal souhlas? Starosta - je to věc názoru, ale od toho je architekt a stavební úřad, který to povoluje. Pí Semeráková - chtěla bych veřejně poděkovat za odhlučnění stripovací kolony na Vodojemu. připomínky členů ZM a občanů ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/16 Jednání bylo ukončeno v hodin. Josef Vondra ověřovatel zápisu Radomír Ságner ověřovatel zápisu 9

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 sál kina Luník v Červeném Kostelci 1. (20) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 28.2.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Město Červený Kostelec PROGRAM. 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 28.2.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 28.2.2013 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (69) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel od ul. Komenského na SMK, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Plánovací smlouva

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.12.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.12.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.12.2013 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (7) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice Jiří

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 17.3.2011 malý sál divadla J.K.Tyla v Č. Kostelci 1. (6) Stavební úpravy knihovny 2. (7) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 8.9.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (5) Červený Kostelec Olešnice, splašková kanalizace 2. (6) Kanalizační

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 26.2.2015 malý sál Divadla J. K. Tyla Červený Kostelec 1. (100) Kontrola plnění úkolů z jednání

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 9.3.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Rekonstrukce vodovodu v ulici

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 15.7.2015 kancelář starosty 1. (76) Intenzifikace ČOV 2. (77) Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. srpna 2008 od 16 do 17,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. srpna 2008 od 16 do 17,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. srpna 2008 od 16 do 17,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: 17 členů ZM, 2 vedoucí odborů MěÚ,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.6.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (10) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 28.1.2015 kancelář starosty 1. (10) Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Jiří Prouza 2.

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013

20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 20. řádné jednání Rady města, konané dne 23.10.2013 kancelář starosty 1. (32) Žádost Divadelního souboru NA TAHU 2. (43) Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 25.6.2014 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. OBEC ČERNOUČEK Zápis z 30-14 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 12.12.2014. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 29. 06. 2008 které se konalo dne 25. 6. 2008 Jednání zastupitelstva se konalo ve velké

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.9.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (9) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 20.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Rekonstrukce vodovodu v ul.bratří Čapků, k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 2. (10) Revitalizace

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013 kancelář starosty 1. (1) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Úvěr na kanalizační přípojky

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 18. 6. 2014

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 18. 6. 2014 Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 18. 6. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: Houšková, Klobusovský, Zdechovan Jan st., Hůrka, Zvonař, Stoiber Omluveni:

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Přítomno: 8 18.30 hod. p. Mrkvička Omluveni: 2 Neomluven: 1 Řídící zasedání: p. Šindelář Návrhová komise: ing. Kožený,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2009 od 16 do 18,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2009 od 16 do 18,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2009 od 16 do 18,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 20 členů ZM, 9 vedoucích odborů MěÚ, 8 občanů

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (46) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 11. řádné jednání Rady města, konané dne 28.4.2014 kancelář starosty Smlouva na zajištění dotace na opravu městského majetku poškozeného

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z á p i s č. 6 / 2008

Z á p i s č. 6 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 6 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 2. dubna 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva - přítomno

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více