Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Lucie Adamusová

2 1. Domácí příprava Přečtěte si texty a odpovězte na otázky, vypracujte úkoly: Zraková ostrost Zrakovou ostrostí rozumíme nejmenší vzdálenost dvou bodů, které je oko schopno rozeznat jako dva body. Hlavní faktory ovlivňující zrakovou ostrost jsou: hustota světločivných buněk, intenzita osvětlení, kontrast, průhlednost světlolomných prostředí oka, zdatnost dioptrického aparátu oka. Největší zraková ostrost je ve žluté skvrně, což souvisí s hustotou čípků a jim příslušejících gangliových buněk. Dva body je možno rozlišit jen tehdy, vytvoří-li se obraz na dvou čípcích, mezi nimiž je alespoň jeden čípek nepodrážděný. Z rozměrů čípků vyplývá, že minimální zorný úhel je 1' (1 minuta). Směrem do periferie zraková ostrost rychle klesá. Pomůckou pro vyšetření zrakové ostrosti jsou Snellenovy optotypy. Navrhl je v roce 1862 holandský oftalmolog Hermann Snellen. Jsou to písmena nebo obrazce konstruované tak, že úhel, pod nímž je vidět celé písmeno z předepsané vzdálenosti je 5 min. Písmena jsou uspořádána v řádky tak, že na prvním řádku je písmeno největší a níže se zmenšují. U každého řádku je napsána vzdálenost v metrech, ze které normálně vidící oko ještě písmeno přečte. Z vyšetření lze stanovit tzv. Snellenův zlomek. Čitatel zlomku určuje vzdálenost vyšetřovaného od Snellenovy tabule. Jmenovatel se vytvoří pomocí velikosti řádku, který ještě pacient dokázal na tabuli přečíst, a udává vzdálenost, v jaké by stál nositel průměrného zraku, aby tento řádek rovněž dokázal přečíst. Člověk s ostrostí 6/12 se musí přiblížit na vzdálenost 6 m, aby přečetl písmena, která jsou čitelná pro ostrost 6/6 ve vzdálenosti 12 m. Vzdálený a blízký bod, zrakové vady Vzdálený bod je dán maximální vzdáleností předmětu od oka, který je bez akomodace ještě vidět ostře. Hodnota vzdáleného bodu udává povahu zrakové vady a stupeň její závažnosti. Při normální délce oka a správné lomivosti je obraz ze vzdáleného předmětu na sítnici ostrý. Vzdálený bod leží v nekonečnu a jeho hodnota vyjádřena v dioptriích je rovna nule. Při krátkozrakosti, kdy je oko příliš dlouhé nebo lomivé, se paprsky protínají před sítnicí a vzdálený bod leží v konečné vzdálenosti před okem. Z toho vyplývá, že má kladnou dioptrickou hodnotu a je nutná jeho záporná korekce rozptylkami. U dalekozrakého oka, které je buď krátké, nebo málo lomivé, se paprsky protínají za sítnicí a vzdálený bod leží za okem, tedy má zápornou hodnotu. Proto je nutná korekce spojkami. Blízký bod je určen minimální vzdáleností předmětu od oka, ve které je vidět ostře při maximální akomodaci. U krátkozrakého leží v kratší vzdálenosti před okem, u dalekozrakého ve vzdálenosti delší než u normálně vidícího oka. Rozdíl mezi dioptrickou hodnotou blízkého a vzdáleného bodu ukazuje akomodační schopnosti oka. Ubývá s věkem od původních 16 D v dětství až k zanedbatelným hodnotám ve stáří.

3 Odpovězte: 1. Co určuje zrakovou ostrost? 2. Kde je zraková ostrost nejvyšší? 3. Co ovlivňuje ostrost zraku? 4. Jaký je minimální zorný úhel? 5. Jak nazýváme pomůcku k vyšetření zraku? 6. Co vyjadřuje čitatel a jmenovatel Snellenova zlomku? 7. Definujte vzdálený a blízký bod oka. Doplňte chybějící slova: bez obtíží dalekozrakost na čtení čočka spojky školní věk dospělost sítnice rozptylky dálka dětství krátkozrakost rohovka V optimálním případě světelné paprsky vstupují do oka přes a a sbíhají se přesně na. Pokud se paprsky sbíhají před sítnicí, je výsledkem neostrý obraz. Tato porucha se nazývá. Pacient s touto vadou nevidí dobře na, čte většinou. Je to způsobeno příliš dlouhým okem nebo vysokou optickou mohutností rohovky a čočky. Vada vzniká často v/ve a zvětšuje se v průběhu růstu a dospívání. Úprava se provádí nebo kontaktními čočkami. Sbíhají-li se paprsky za sítnicí a pacient nevidí dobře, jde o tzv.. Oko je naopak příliš krátké nebo optická mohutnost rohovky a čočky příliš nízká. Vyšší vady se projeví již v/ve, nižší často v. Tato vada je obvykle korigována nebo kontaktními čočkami.

4 Který z obrázků ilustruje krátkozrakost a který dalekozrakost? Obr. 1 Obr Práce v hodině A/ Kontrola výsledků domácí přípravy, vysvětlení nejasností B/ Praktická cvičení (Práce ve dvojících) I. Stanovení zrakové ostrosti Pomůcky: Snellenovy optotypy, metr, křída, ukazovátko Postup: 1. Optotyp umístíme na dobře osvětleném místě, asi ve výši hlavy. Na podlaze odměříme vzdálenost 5 nebo 6 metrů. (Pokud jsou znaky násobky čísla 5, vyšetřujeme ze vzdálenosti 5 m, v případě, že jsou násobky 6, vyšetřujeme z 6 metrů. Nebo zvolíme jinou vzdálenost, která je uvedena u kteréhokoli řádku optotypové tabule.) Odměřenou vzdálenost vyznačíme na podlaze křídovou čárou a před ní napíšeme vzdálenost od optotypu d. 2. Zkoumaná osoba se postaví za čáru, zakryje si jedno oko a druhým čte písmena, která ukazujeme. Začínáme vždy na prvním řádku a postupujeme k menším písmenům. Ukazujeme písmena na přeskáčku v jednom řádku. 3. V některém řádku budou již písmena pro zkoumaného žáka nečitelná. Poznamenáme vzdálenost D - tj. číslo řádku, který žák ještě dobře přečetl. 4. Totéž provedeme s druhým okem. 5. Pro každé oko vypočteme zrakovou ostrost - vizus. Je to zlomek, kde v čitateli je vzdálenost, z níž vyšetřovaný čte (d), a ve jmenovateli označení řádku, který ještě přečte (D). 6. Normální vizus je 6/6 (5/5) = 1. Je-li zraková ostrost snížena, přečte vyšetřovaný žák podle stupně poruchy řádek, který by měl normálně vidící člověk přečíst z větší vzdálenosti.

5 Závěr: *Zrakové testy si můžete zkusit i na internetu na této adrese: ko/testy.htm II. Binokulární vidění Zorné pole je ta část okolního prostředí, kterou okem vidíme. Teoreticky by mělo být kruhové, ale ve skutečnosti je na vnitřní straně omezeno nosem a v horní části stropem očnice. Centrální části zorných polí obou očí se překrývají, a proto kterýkoli předmět v tomto prostoru vidíme binokulárně (Obr. 3). Vzruchy vyvolané dopadem paprsků z určitého předmětu na obě sítnice splývají v korovém centru v jediný obraz. Binokulární vidění má význam pro schopnost odhadu vzdáleností, hloubek, tvarů. Přerušovaná čára vymezuje zorné pole levého oka, plná čára zorné pole pravého oka: společnou oblast - prázdná plocha srdcovitého tvaru uprostřed - vnímáme binokulárně; tečkované oblasti vnímáme monokulárně. Obr. 3 Binokulární vidění Pomůcky: 2 tužky s dobře ořezanými špičkami Postup: 1. V každé ruce držte jednu tužku hroty obrácenými proti sobě. Hroty jsou od sebe vzdáleny asi 60 cm, paže předpaženy. 2. Snažte se přiblížit hroty obou tužek k sobě tak, aby se navzájem dotkly. 3. Zkoušku vykonejte 10 krát binokulárně s oběma očima otevřenýma a 10 krát monokulárně s jedním okem zavřeným. Každou zkoušku začínejte s hroty ve vzdálenosti 60 cm. Výsledky kontroluje druhý žák. 4. V závěru porovnejte pokus s oběma a jen jedním okem. Co bylo obtížnější? Proč?

6 Závěr: III. Zkouška na vedoucí oko Lateralita je asymetrie organismu ve smyslu nadřazenosti jedné strany nad druhou. Projevuje se v činnosti párových orgánů sklonem používat více jeden z nich a také jeho větší obratností. Při činnosti párových orgánů pozorujeme, že jeden z nich je vedoucí, používaný přednostně k jemnějšímu a přesnějšímu výkonu. Nestejná kvalita výkonu je odrazem nestejné strukturální kvality, a v důsledku toho i nestejné výkonnosti korových ústředí hybnosti v polokoulích koncového mozku. Tato korová ústředí jsou uložena v čelním laloku obou polokoulí. Nervové dráhy, které z těchto oblastí vycházejí, se při svém sestupu nižšími oddíly mozku kříží, takže svalstvo levé poloviny těla je řízeno z hybného centra pravé polokoule a svalstvo pravé poloviny těla z ústředí v levé hemisféře. Funkční lateralita se projevuje nejen na horních a dolních končetinách, ale i na párových smyslových orgánech. Pomůcky: arch papíru formátu A 4, který má uprostřed otvor velikosti koruny Postup: 1. Zkoumaný žák drží arch papíru před sebou oběma rukama ve výši očí. Paže má nataženy. Otvorem uprostřed papíru pozoruje současně oběma očima menší předmět, který drží druhý žák v ruce ve vzdálenosti asi 0,5 m za otvorem. 2. Zkoumaný žák nyní přibližuje papír k obličeji tak, aby stále viděl otvorem pozorovaný předmět. Pokus opakuje 4x. 3. Všimněte si, ke kterému oku zkoumaný žák přikládá otvor papíru. Závěr:

7 3. Domácí úkol - Zrak a výživa Oči patří mezi orgány nejvíce citlivé na dostatečný přísun živin. Podle vědeckých výzkumů může užívání některých živin dokonce vést ke zlepšení vidění u mnoha očních nemocí. Rozdělte následující potraviny na ty, které podle vašeho názoru očím škodí, a ty, které prospívají: cukr, žlutá a oranžová zelenina, česnek, cibule, špenát, mléčné výrobky z pasterizovaného mléka, listová zelenina, výrobky z bílé mouky, rajčata, červená řepa, živočišné tuky, borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, černý rybíz, margarin, kiwi, pomeranče, meloun, červené maso, mořské ryby a řasy, vejce, celozrnné obiloviny, větší dávky kávy, fazole, sůl, olivový olej, tekutiny, umělá sladidla, alkohol Potraviny, které očím škodí Potraviny, které prospívají Přiřaďte vitaminy, minerály a živiny k jejich účinkům: lykopen, vitamin C, nenasycené mastné kyseliny, kyselina listová, hořčík, vitamin B2, vitamin B12, lutein a zeaxantin, vitamin E, zinek, vitamin A - silný antioxidant. Podle britských vědců může jeho dostatečný příjem snížit riziko šedého zákalu až o 60 %. Důležitý je i u zákalu zeleného, neboť příznivě ovlivňuje produkci nitroočního tlaku. Jeho nedostatek ztrojnásobuje riziko degenerace žluté skvrny. - pomáhá chránit oční nervy. - chrání před degenerací buněk sítnice. - podporuje ochranu očí proti volným radikálům, toxinům i zánětlivým procesům. Nedostatek může vést k syndromu suchých očí, ale i k vážným poruchám zraku. - červený pigment nacházející se hlavně v rajčatech, vodním melounu či růžovém grapefruitu je silným antioxidantem. - podporuje fungování receptorů a také produkci glutationu - hormonu s výraznými antioxidačními vlastnostmi, který je pro zdraví nezbytný. - nezbytná pro metabolismus draslíku.

8 - silný antioxidant, který pomáhá redukovat nitrooční tlak, stabilizuje buněčné membrány a chrání cévy před působením volných radikálů. - podporuje relaxaci očních svalů a je nezbytný pro produkci slz. - tyto dva karotenoidy se nacházejí hlavně v zelenině s tmavě zelenými listy. Jsou nutné pro tvorbu očních pigmentů a zároveň působí jako silné antioxidanty. Jejich dostatečný příjem může zpomalit stárnutí buněk oční čočky. - nezbytné pro regeneraci sítnice, vedení nervových vzruchů, regulaci hladiny cholesterolu a krevní zásobení sítnice. Některé zmírňují zánětlivé a degenerativní procesy a pomáhají redukovat nitrooční tlak. Vitamin B1 - je nutný pro zdraví optického nervu, jeho nedostatek je typický pro pacienty s glaukomem (zeleným zákalem). Vitamin B3 - zlepšuje cirkulaci krve a tím i výživu očí. Vitamin B5 - posiluje nadledvinky, jejichž hormony pomáhají regulovat nitrooční tlak. Vitamin B6 - je důležitý u syndromu suchých očí, zlepšuje absorpci hořčíku a pomáhá snižovat nitrooční tlak. Jeho nedostatek zvyšuje riziko degenerace žluté skvrny. Selen - je nutný pro správnou funkci glutationu. Flavonoidy - konzumace potravin bohatých na tyto látky (bobulovité ovoce, zelený čaj apod.) chrání buňky před volnými radikály, zlepšuje stav cév zásobujících oči a pomáhá předcházet šedému zákalu a dalším chorobám. Aminokyseliny - zásadně důležité jsou zejména cystein, glycin a kyselina glutamová, které tvoří hormon glutation, hlavní antioxidant v našich očích. Nezbytná je i aminokyselina taurin, která chrání buňky sítnice před UV zářením. Poznámky: 1. Vyšetření zraku. In WikiSkripta [online]. Mefanet, 1. LF UK v Praze, 2008-, strana naposledy edit [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.wikiskripta.eu/index.php/vy%c5%a1et%c5%99en%c3%ad_zraku._rozd%c4%9blen %C3%AD_z%C3%A1kladn%C3%ADch_poruch_podle_perimetru>. 2. Optotypy - vyšetření ostrosti zraku. In FYZikálně MATematIcký blog [online]. strana naposledy edit [cit ]. Dostupný z WWW: <http://fyzmatik.pise.cz/30351-optotypy-vysetreniostrosti-zraku.html>. 3. Zraková ostrost. In Ordinace.cz [online]. Pears Health Cyber, s.r.o., 2010, strana naposledy edit [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ordinace.cz/clanek/zrakova-ostrost/>. 4. DOBRORUKA, L.J.; VACKOVÁ, B.; KRÁLOVÁ, R.; BARTOŠ, P. Přírodopis III. 2. vyd. Praha : Scientia, s. ISBN MACHOVÁ, Jitka. Cvičení z biologie III. 2. vyd. Praha : SPN, s. 6. Dieta pro ostrý zrak. In Doktorka.cz [online]. tiscali.cz, praguebest: , strana naposledy edit [cit ]. Dostupný z WWW: <http://zdravi.doktorka.cz/dieta-pro-ostryzrak/>.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE Bakalářská práce Vypracovala: Brigita Ondroušková, DiS. B-5345 Specializace ve zdravotnictví obor Optometrie květen

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Oko

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Oko STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOPEDIE

VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOPEDIE VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOPEDIE HANA NOVOHRADSKÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením Hana Sochorová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

#Obsah. #1 Obor oftalmopedie. #Shrnutí kapitoly. #2 Historie péče o osoby se zrakovým postižením. #2.1 Historie péče o nevidomé

#Obsah. #1 Obor oftalmopedie. #Shrnutí kapitoly. #2 Historie péče o osoby se zrakovým postižením. #2.1 Historie péče o nevidomé Průvodka dokumentem Vybrané kapitoly z oftalmopedie nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 3), před nimi je znak # na začátku dokumentu automatický obsah (#Obsah) obrázky vynechány, zůstávají pouze

Více

Ukázka práce. Fyzika lidského těla (fyzika smyslů) Jakub Schneider. 78-42-M/001 Technické lyceum. Studijní obor: Třída: 4.K Školní rok: 2006/2007

Ukázka práce. Fyzika lidského těla (fyzika smyslů) Jakub Schneider. 78-42-M/001 Technické lyceum. Studijní obor: Třída: 4.K Školní rok: 2006/2007 Fyzika lidského těla (fyzika smyslů) Studijní obor: Třída: 4.K Školní rok: 2006/2007 78-42-M/001 Technické lyceum Jakub Schneider Anotace Práce obsahuje teoretickou část, která se zabývá lidskými smysly

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Kotrncová obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII Bakalářská práce VYPRACOVAL: Karla Křenková VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Bc. Lenka Musilová DiS. obor

Více

Lidské smysly. Akademie věd ČR hledá mladé vědce

Lidské smysly. Akademie věd ČR hledá mladé vědce biologie Lidské smysly Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Biologie Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ/G Délka trvání: 90 min. Název hodiny: Lidské smysly Výukový celek: Biologie člověka

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

VÝSKYT OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU SROVNÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

VÝSKYT OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU SROVNÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Kateřina Vokáčová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 VÝSKYT OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU SROVNÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

Více

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Jana Janíčková. RNDr. František Pluháček, Ph.D.

Více

Tyflopedie Zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Tyflopedie Zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Tyflopedie Zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Tyflopedie část 1 Diagnostika u jedinců se zrakovým postižením ÚVODNÍ INFORMACE: Zrakový orgán je složen ze tří částí: 1. receptor (zevní oko) 2. dráha spojující

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Přístrojová technika v oftalmologii

Přístrojová technika v oftalmologii Pražské centrum vir tuální of talmochirurgie Přístrojová technika v oftalmologii autor: as. MUDr. Martin Hložánek et al. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

OČNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY U DĚTÍ

OČNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY U DĚTÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY OČNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY U DĚTÍ Bakalářská práce VYPRACOVALA: Iva Dolejšková obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2012/2013 VEDOUCÍ

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

monokulárně. Celkový rozsah binokulárního vidění je 180 (od temporální strany P oka po temporální stranu levého oka) a monokulárního zorného pole se

monokulárně. Celkový rozsah binokulárního vidění je 180 (od temporální strany P oka po temporální stranu levého oka) a monokulárního zorného pole se ÚVOD Je to tady jaro a s ním i třetí číslo časopisu. V novém roce, v novém kabátě a se spoustou zajímavých článků. Tím série překvapení nekončí, nově můžete časopis sledovat i na webových stránkách ocima.cz.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

Projevy chorob v zorném poli

Projevy chorob v zorném poli PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY Projevy chorob v zorném poli Bakalářská práce VYPRACOVAL: Zdeněk Schwab Obor 5345R008 OPTOMETRIE Studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy.

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy. IKS-VÝŽIVA Úvod Ikona1 Předmět výživa vás seznámí s vědecky podloženými zásadami zdravého stravování a vysvětlí vám pojmy, jako je energetická bilance, potravinová pyramida nebo glykemický index. Získané

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA Bakalářská práce VYPRACOVALA: Hana Rýparová Obor: 5345R008 Optometrie Studijní rok: 2011/2012 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

INTEGRACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM HANDICAPEM NA 2. STUPNI ZŠ ITEGRATION OF PUPILS WITH VISUAL HANDICAP IN SECONDARY SCHOOLS

INTEGRACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM HANDICAPEM NA 2. STUPNI ZŠ ITEGRATION OF PUPILS WITH VISUAL HANDICAP IN SECONDARY SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro druhý stupeň ZŠ Studijní obor (kombinace): Anglický jazyk

Více

Předmluva...3. KAPITOLA I. Úvodem...5. KAPITOLA II. Jak oko pracuje...7 Vadné vidění a akomodace...7

Předmluva...3. KAPITOLA I. Úvodem...5. KAPITOLA II. Jak oko pracuje...7 Vadné vidění a akomodace...7 Obsah Předmluva...3 KAPITOLA I. Úvodem...5 KAPITOLA II. Jak oko pracuje...7 Vadné vidění a akomodace...7 KAPITOLA III. Proč jsou brýle škodlivé...9 Brýle a přírodní léčení... 10 KAPITOLA IV. Příčiny vadného

Více