Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů"

Transkript

1 Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obraz bodů a předmětů Skutečný obraz - optická soustava vtváří sbíhavý svazek paprsků, jejich průsečíkem prochází světelná energie možno zachtit obraz na stínítku. Neskutečný obraz - opt. soustava vtváří rozbíhavý paprsek, paprsk jsou zobrazen až okem na sítnici, pozorovatel pozoruje neskut. obraz zdá se mu, jako kdb paprsk vcházel z bodu, který je průsečíkem přímek vedených v opač. směru než je chod paprsků před jejich vstupem do oka. Zdánlivý obraz nelze zachtit na stínítko neprochází jeho bod světelná energie. Zobrazení rovinným zrcadlem - zobrazení odrazem (platí zákon odrazu) a a A A Zrcadlo- cínový amalgam na zadní stěně skleněné desk Obraz: vžd neskutečný, přímý, stejně veliký jako předmět, souměrný s předmětem podle rovin zrcadla, stranově převrácený

2 Příklad: Vaše tělesná výška je h, šířka ramen je š. a) Jaké nejmenší rozměr musí mít zrcadlo tvaru obdélníku, abste se v něm celí viděli? b) V jaké výšce od podlah umístíte jeho dolní okraj? c) Jak daleko od zrcadla musíte stát?. h h h h Řešení: Z obrázku plne: Temeno hlav člověka je ve stejné výšce jako jeho obraz v zrcadle. Ab člověk viděl v zrcadle svoje noh, stačí, kdž výška zrcadla bude odpovídat polovině výšk člověka, to samé platí pro šířku. h š h a), b), c) nezáleží na vzdálenosti Zobrazení kulovým zrcadlem duté zrcadlo - odraz uvnitř kulové ploch vpuklé zrcadlo - odraz vně kulové ploch střed optické ploch zrcadla C optická osa přímka procházející bodem C vrchol V - průsečík opt. os a kul. ploch poloměr křivosti vzdálenost CV paraxiální paprsk - paprsk blízko opt. os, tvoří tzv. paraxiální prostor

3 Schéma dutého zrcadla: o C V Schéma vpuklého zrcadla: V C Ohnisko F: obraz předmětového osového bodu, který je v nekonečnu Odraz význačných paraxiálních paprsků na dutém zrcadle: o C F V Skutečné ohnisko dutého zrcadla, rovina kolmá na osu v F je ohnisková rovina v(fv) = ohnisková vzdálenost F C Neskutečné ohnisko vpuklého zrcadla V

4 Zobrazovací rovnice kulového zrcadla M A σ C ρ α α σ A V a r a σ + α = ρ σ + σ = ρ + α α ρ + α = σ 0 σ + σ = ρ Úhl jsou velmi malé AMV, CMV, A MV jsou pravoúhlé a tg σ σ, tg ρ ρ, tg σ σ. tg σ + tg σ = ρ MV MV MV + = AV A V CV = a a r a předmětná vzdálenost a obrazová vzdálenost r poloměr křivosti Platí i pro vpuklé zrcadlo! Je-li předmět v, pak je obraz v ohnisku: 1 a 0 a a 1 = 1 a potom takže 1 = = r = a a r

5 Znaménková konvence Zobrazení předmětu a, a, r, se znaménkem + před zrcadlem se znaménkem za zrcadlem je-li a > 0 obraz je skutečný a < 0 obraz je neskutečný B A C F A B V Příčné zvětšení Z = = AB = A B konvence: a nad osou se znaménkem +, pod osou se znaménkem Z : Z > 0... vzpřímený Z < 0... převrácený Z > 1... zvětšený Z < 1... zmenšený B M A C F A B V N a BMF B FN = a ABF FVN = a

6 a A FB FMV = a a Z = = = = a a Konstrukcí obrazu pomocí paraxiálních paprsků při různých vzdálenostech předmětů od kulového zrcadla dostaneme následující tabulku pro vlastnosti a polohu obrazu: Vpuklé zrcadlo Předmět Obraz Popis > a > 0 vžd zdánlivý > a > 0 mezi vzpřímený > a > 0 F a V zmenšený a < 0 vžd Duté zrcadlo Předmět Obraz Popis v v F mezi a S mezi F a S skutečný, převrácený, zmenšený v S v S skutečný, převrácený, stejně veliký mezi S a F mezi a S skutečný, převrácený, zvětšený v F v mezi F a V za zrcadlem zdánlivý, vzpřímený, zvětšený Kulová vada: pro širší svazek paprsků, mimo paraxiální prostor, obrazem není bod, ale ploška obraz je neostrý, korekce vad užití parabolických zrcadel Příklad: 1. Předmět vsoký cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 1 cm od vrcholu kulového zrcadla (r = 16 cm). Určete polohu a vlastnosti obrazu, je-li zrcadlo a) duté, b) vpuklé. Řešení:. a) = cm, a = 1 cm, r = 16 cm = 8 cm a =? Z =?

7 = = a a = 4cm a 4 Z = = = a 1 Předmět se nachází 4 cm od vrcholu dutého zrcadla a je skutečný, převrácený a dvakrát větší než předmět. b) = cm, a = 1 cm, r = 16 cm = 8 cm a =? Z =? = = = a = 4,8cm a a 4,8 Z = = = 0,4 a 1 Obraz se nachází ve vzdálenosti 4,8 cm od vrcholu vpuklého zrcadla, je neskutečný, vzpřímený a zmenšený.. V jaké vzdálenosti od dutého kulového zrcadla s ohniskovou vzdáleností 3 cm se musí umístit předmět, abchom získali skutečný obraz pětkrát větší než předmět?. Řešení: = 3 cm, Z = 5, a =? Z = a ( Z 1) az = ( Z 1) a = Z a = 3,6cm Předmět je nutno umístit do vzdálenosti 3,6 cm od vrcholu kulového (dutého) zrcadla. Zobrazení čočkou Čočk: spojné (uprostřed nejširší) konvexní rozptlné (uprostřed nejužší) konkávní

8 Spojk: značka dvojvpuklá ploskovpuklá dutovpuklá Rozptlk: Značka dvojdutá ploskodutá vpuklodutá Důležité pojm: Střed optických ploch C 1, C Poloměr křivosti opt. ploch r 1, r Optická osa spojnice C 1 C Vrchol V 1, V ( u tenké čočk V 1, V splývají v O optický střed) Prostor předmětový prostor, ze kterého světlo vstupuje do čočk Prostor obrazový prostor, do kterého světlo vstupuje po průchodu čočkou Obrazové ohnisko F obraz osového bodu, který leží v v předmětovém prostoru Předmětové ohnisko F má obraz na opt. ose v obrazovém prostoru v Obrazová ohnisková vzdálenost F O = Předmětová ohnisková vzdálenost FO = Je-li před i za čočkou stejné prostředí =

9 Lom význačných paprsků spojkou: o O O F o skutečné obrazové ohnisko spojk F O o skutečné předmětové ohnisko spojk Lom význačných paprsků rozptlkou: O o o F O neskutečné obrazové ohnisko rozptlk

10 F o O neskutečné předmětové ohnisko rozptlk Ohnisková vzdálenost tenké čočk: 1 n 1 1 n r r = n index lomu čočk n 1 index lomu prostředí r 1, r poloměr křivosti optických ploch Znaménková konvence: r 1, r kladné pro vpuklé ploch, záporné pro duté n > n pro spojk je + > 0 > 0 r1 r 1 1 pro rozptlk je + < 0 < 0 r1 r Optická mohutnost 1 1 ϕ = [ ϕ] = m = D... dioptrie pro spojk ϕ > 0 pro rozptlk ϕ < 0 Příklad: Určete optickou mohutnost ploskovpuklé čočk o indexu lomu n = 1,5 ve vzduchu (n 1 = 1). Poloměr křivosti čočk je r 1 = 10 cm. Ploskovpuklá čočka r = ϕ 1 n 1 1 = = 1 + = n1 r1 r 1 1 = ( 1,5 1) + D = 0,5 10 D = 5D 0,1

11 Konstrukce obrazu spojkou ω x C 1 z ω v F 1 F x C z I. II. III. IV. V. VI. Předmět Obraz Vlastnosti v F v I. V. skutečný, převrácený, zmenšený v C 1 C skutečný, převrácený, stejně veliký v II. VI. skutečný, převrácený, zvětšený v F 1 v III. I., II., III. zdánlivý, vzpřímený, zvětšený Konstrukce obrazu rozptlkou x z ω ω x z C 1 F F Obraz vžd zdánlivý, vzpřímený, zmenšený, je-li předmět před rozptlkou.

12 Zobrazovací rovnice čočk, zvětšení Z obrázku plne: OAB OA B F OM F A B a a = = a a a = a 1 a = aa a / aa = a a Zobrazovací rovnice pro čočku: = + a a Příčné zvětšení Z a a = = = = a a Z > 0 přímý Z < 0 převrácený Z > 1 zvětšený Z < 1 zmenšený

13 Znaménková konvence: - je-li předmět v prostoru předmětovém je a s + - je-li předmět v prostoru obrazovém je a s - je-li obraz v prostoru obrazovém je a s + - je-li obraz v prostoru předmětovém je a s - je-li přední stěna čočk vpuklá do prostoru předmětového je r 1 s + - je-li přední stěna čočk vpuklá do prostoru obrazového je r 1 s - je-li zadní stěna čočk vpuklá do prostoru předmětového je r 1 s - je-li zadní stěna čočk vpuklá do prostoru obrazového je r 1 s + Úloh 1. Předmět vsoký 1 cm je umístěn před tenkou spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností 0 cm ve vzdálenosti a) 40 cm, b) 30 cm, c) 15 cm. Určete poloh obrazů a jejich vlastnosti. = 1 cm, = 0 cm a) a = 40 cm, b) a = 30 cm, c) a = 15 cm a =? Z =?. Řešení: a = = a a a a a a =, Z = a a a) a = 40 cm, Z = 1 obraz skutečný, převrácený, stejně velký jako předmět b) a = 60 cm, Z = obraz skutečný, převrácený, dvakrát zvětšený c) a = 60 cm, Z = 4 obraz zdánlivý, vzpřímený, 4x větší než předmět. Úlohu 1 řešte pro rozptlku. = 1 cm, = 0 cm a) a = 40 cm, b) a = 30 cm, c) a = 15 cm. a =? Z =?. Řešení: a = = a a a a a a =, Z = a a a) a = 13,3 cm, Z = 0,3 obraz neskutečný, vzpřímený, zmenšený b) a = 1 cm, Z = 0,4 obraz neskutečný, vzpřímený, zmenšený c) a = 8,6 cm, Z = 0,6 obraz neskutečný, vzpřímený, zmenšený

14 3. Do sbíhavého svazku paprsků umístíme tenkou spojku s optickou mohutností D tak, že její optický střed je ve vzdálenosti 40 cm od bodu, ve kterém b se paprsk protínal, a optická osa čočk splývá s osou svazku paprsků. V jaké vzdálenosti od optického středu spojk se po lomu protnou paprsk svazku? Řešení: ϕ = D = 50 cm x O F a x pomocný rovnoběžný paprsek (oba se musí protnout v ohniskové rovině) původní sbíhavý paprsek lomený sbíhavý paprsek Z podobnosti trojúhelníků plne: x 40 = 10 x = 4 a zároveň: a x = 50 a x + a 4 = 50 a 5 9a = 00 a =,cm Paprsk svazku se protnou ve vzdálenosti, cm od optického středu spojk. 4. Určete ohniskovou vzdálenost tenké ploskovpuklé čočk s poloměrem kulové ploch 30 cm pro červené( 1,60 ) n = 1,61 světlo. r 1 = 30 cm n č = 1,60, n = 1,61 n č = a ialové ( )

15 =?. Ě Řešení: 1 n 1 1 = 1 +, n1 = 1, r =, n = n, n n1 r1 r 1 1 = ( n 1) = n 1 č = 50 cm = 49, cm Ohnisková vzdálenost čočk je pro červené světlo 50 cm a pro ialové světlo 49, cm. č Oko - vtváří skutečný, zmenšený, převrácený obraz ciliární sval čočka duhovka rohovka sklivec sítnice žlutá skvrna oční nerv oční mok slepá skvrna - čočka oka je dvojvpuklá - akomodace oka zaostřování oka - ciliární sval více či méně napíná čočku a tím mění její optickou mohutnost - hranice akomodace oka: blízký bod nejbližší bod, který se ještě ostře zobrazí na sítnici daleký bod nejvzdálenější bod, který se ještě ostře zobrazí na sítnici pro normální oko je tento bod v nekonečnu, oko je bez akomodace - konvenční zraková vzdálenost vzdálenost, z níž lze dlouho pozorovat předmět bez větší únav (čtení, psaní apod.), je 5 cm od oka

16 - krátkozraké oko - obraz vzniká před sítnicí, opt. mohutnost oka je velká, blízký bod posunut blíže k oku, daleký bod je v konečné vzd. od oka - korekce vad brýle s rozptlkami - dalekozraké oko - obraz se tvoří za sítnicí, opt. mohutnost oka malá, blízký bod daleko od oka korekce vad brýle se spojkami - duhovka unguje jako clona ( 6 mm ve tmě mm na světle) - tčink (citlivé na světlo), čípk (citlivé na barvu) Citlivost sítnice je asi x větší než citlivost oto emulze. Zorný úhel τ τ τ Oko rozliší dva bod pro τ 1 (jinak oba splnou v jeden bod) Krátkodobý zrakový vjem se uchová po dobu 0,1 s (člověk je schopen odděleně postřehnout jev, jež za sebou následují s časovým odstupem alespoň jedné desetin sekund ilm pak běží jako plnulý děj 5 obr/s Vidění oběma očima umožní prostorové vnímání. Přehled geometrické optik Zrcadla r = ϕ Čočk 1 n 1 1 = = 1 + n1 r1 r Zobrazovací rovnice = a a je s + pro z. duté a pro spojku je s pro z. vpuklé a pro rozptlku a > 0 za čočkou, před z. skutečný a < 0 před čočkou, za z. neskutečný a a Z = = = = a a

17 Z > 1 zvětšený Z < 1 zmenšený Z > 0 přímý Z < 0 převrácený Obraz: předmět duté z. spojka vpuklé z. rozptlka v F v F (, S ) skut. převr. skut. převr. vžd vžd zmenš. zmenš. zmenšený zmenšený S skut. převr. skut. převr. přímý přímý stejně veliký stejně veliký (S, F) skut. převr. skut. převr. neskut. neskut. zvětšený zvětšený F v v mezi F a V mezi F a V (F, V) neskut. přímý zvětšený neskut. přímý. zvětšený mezi F a V mezi F a V Lupa - zvětšuje zorný úhel τ τ τ a d Vztah pro zorný úhel úsečk délk z konvenční zrakové vzd d : = d Zorný úhel při pozorování pouhým okem je maximální, je-li předmět v konvenční zrakové vzdálenosti (dva bod ve vzdálenosti d = 5 cm od oka vidíme odděleně jsou-li vzdálené aspoň 0,07 mm) Úhlové zvětšení τ γ = pro malé úhl: γ τ Lupa každá spojka s < d dvojice čoček lupa + oko má větší optickou mohutnost než samotné oko obraz je neskutečný, zvětšený, vzpřímený

18 τ F Většinou je pozorovaný předmět mezi čočkou a jejím ohniskem v takové vzdálenosti a od čočk, ab neskutečný obraz vznikl v konvenční zrakové vzdálenosti d. = a a d d γ = = = γ a a d Pro běžnou lupu je γ = 6 a Mikroskop Centrovaná optická soustava - objektiv (u předmětu) 1 - okulár (u oka) Objektiv a okulár spojk > 1 Předmět těsně před ohniskem objektivu objektiv vtvoří skutečný, převrácený, zvětšený obraz ( ) okulár umístíme tak, ab se nacházel v předmětové ohniskové rovině okuláru okulár má unkci lup oko vidí neskutečný, zvětšený obraz Vzdálenost ohnisek F 1, F... = F 1 F optický interval F 1 1 F 1 F τ F

19 = d = γ = = d d z obrázku plne: = Zvětšení mikroskopu: γ = d 1 1 Obvklé hodnot: = 15 0 cm γ = = 1 příčné zvětšení Z objektivu d = γ úhlové zvětšení okuláru γ = Z γ Důležitým aktorem je také osvětlení. Příklad: 1. Určete zvětšení lup s ohniskovou vzdáleností 5 mm, je-li předmět a) v ohnisku, b) mezi ohniskem a lupou ve vzdálenosti,7 mm od lup.. Řešení: d γ = d = 0, 5m a a = 0,05m a 1 = 0,07 m γ = 10 1 γ = 11

20 . V jaké vzdálenosti od lup s ohniskovou vzdáleností 50 mm umístí pozorovaný předmět člověk a) se zdravým okem, b) s krátkozrakým okem (d = 10 cm), c) s dalekozrakým okem (d 3 = 50 cm), ab obraz viděl v příslušné zrakové vzdálenosti?. Řešení: = a a a a = a = 0,05 m; d 1 = 0,5 m; d = 0,1 m; d 3 = 0,5 m a 1 = - d 1 = 0,5 m a 1 = 41, 6 mm a = - d = 0,1 m a = 33,3 mm a 3 = - d 3 = 0,5 m a 3 = 45,5 mm mínus, protože se jedná o neskutečný obraz 3. Jaké je úhlové zvětšení mikroskopu s optickým intervalem 16 cm, s objektivem o ohniskové vzdálenosti 0,4 cm a okulárem s ohniskovou vzdáleností 4 cm, kdž zdravé oko vidí obraz v nekonečnu?. = 0,16 m 1 = 0,004 m = 0,04 m d = 0,5 m γ =? Řešení: d γ = = 50 1 Úhlové zvětšení mikroskopu je 50. Dalekohled - pro pozorování vzdál. předmětů - objektiv ( 1 ) + okulár ( ) - čočkové dalekohled reraktor - zrcadlové dalekohled relektor Keplerův (hvězdářský) dalekohled - dvě spojk, 1 >> - společné ohnisko F 1 F (délka dalekohledu je 1 + ) - teleskopická (aokální) soustava = svazek rovn. paprsků vstupuje zase jako rovnoběžný

21 - objektiv předmět z zobrazí do své obrazové ohniskové rovin, která je zároveň předmětovou ohniskovou rovinou okuláru a ten pak vtvoří neskutečný obraz v objektiv okulár 1 τ τ F F 1 τ Obraz: neskutečný, zvětšený, výškově i stranově převrácený = = γ = 1 1 Galileiho (pozemský, holandský) dalekohled - objektiv = spojka - okulár = rozptlka - vtváří teleskopickou soustavu F 1 F - délka dalekohledu 1 - divadelní kukátka objektiv okulár τ F F τ 1 1

22 Obraz: neskutečný, úhlově zvětšený, přímý = = γ = 1 1 Zrcadlový (Newtonův) dalekohled - objektiv = zrcadlo: duté, parabolické Schéma: čočk. dalekohled max 1 m zrc. dalekohled max 6 m Zvětšení mnohem větší než Galileiho dalekohled Příklad: 1. Máme dvě spojk s ohniskovými vzdálenostmi 1 = 50 cm, = 5 cm a rozptlku s ohniskovou vzdáleností 3 = 5 cm. Určete délku d a zvětšení γ a) Keplerova dalekohledu, b) Galileova dalekohledu.. Řešení: a) d = 1 + = 55 cm 1 γ = = 10 b) d = 1 = 45 cm 1 γ = = 10

23 . Určete zvětšení γ dalekohledu, který vtvoří obraz o velikosti = 1 cm, kdž zobrazuje předmět o výšce = 1 m ve vzdálenosti a = 400 m. Konvenční zraková vzdálenost d je 5 cm.. 0,01 0, 5 4 γ = = d = = = , 5 a 400

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 Obdobné mezinárodní normy ISO 129:1985 Technical drawing. Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and specials (Technické výkresy. Kótování. Obecná pravidla,

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností (pro učitele, vychovatele, ţáky se zrakovým postiţením

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

STATIKA TUHÉHO TĚLESA

STATIKA TUHÉHO TĚLESA STATIKA TUHÉHO TĚLESA Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Soustavy sil působících na těleso 5 1.1 Síla.................................. 5 1.2 Momentsílyvzhledemkbodu...................

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Úvod strana 2. Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3. Supernovy strana 4. Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4.

Úvod strana 2. Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3. Supernovy strana 4. Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4. Obsah Úvod Úvod strana 2 Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3 Supernovy strana 4 Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4 Prstenec strana 5 Cvičení Cvičení 1 strana 7 Cvičení 2 strana 7

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více