Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne 15.12.2009"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 69. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3951 Schválení ověřovatelů 69. schůze RM Karviné konané dne schválila ověřovatele zápisu 69. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Mgr. Petra Dyszkiewicze a pana Bc. Miloslava Pawlicu Schválení programu 69. schůze RM Karviné konané dne schválila program 69. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály Doplnění programu č. 2 - OVV - Změna usnesení RM Karviné č ze dne Doplnění programu č. 3 - OVV - Změna usnesení RM Karviné č ze dne Doplnění programu č. 4 - OŽP - Zjišťovací řízení záměru Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Doplnění programu č. 5 - KP - Změna usnesení RM Karviné č ze dne Poskytnutí peněžitého plnění (jednorázových odměn) členům komisí Rady města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, za práci v komisích v roce stažené materiály Bod č OSM - Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky pod názvem Karvinský informační systém základních škol Oznámení, které učinil člen RM Karviné pan Mgr. Jaromír Spáčil, o střetu zájmu ve věci Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná základních a mateřských škol, Regionální knihovny Karviná a Městského domu kultury Karviná Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 30

2 Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí oznámení, které učinil člen rady města Mgr. Jaromír Spáčil, o střetu zájmu ve věci Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná základních a mateřských škol, Regionální knihovny Karviná a Městského domu kultury Karviná. Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyloučit pana Mgr. Jaromíra Spáčila z projednávání a rozhodování ve věci Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná základních a mateřských škol, Regionální knihovny Karviná a Městského domu kultury Karviná Povolení těžby OKD, a.s., Dolu ČSM v 3. kře DP Louky vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru - OKD, a.s., Dolu ČSM v porubu , z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD, a.s., Dolu ČSM v 3. kře DP Louky Dotace z Fondu primátora města Karviné Úkol: 1382/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 30

3 poskytnout dotace z Fondu primátora města Karviné: Příjemce IČ částka v Kč Základní umělecká škola B. Smetany, Karviná-Mizerov ,-- KLUBsten Karviná ,-- Tělovýchovná jednota Jäkl Karviná ,-- Beranová Lenka, Kašparova 2923, Karviná-Hranice ,-- SK Karviná ,-- Lázně Darkov, a.s ,-- Sdružení občanů s celiakií a potravinovými alergiemi Karviná ,-- Janická Julie, Borovského 833, Karviná-Ráj, PSČ ,-- Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy B. Smetany ,-- Prima Vizus, o.s ,-- Celkem ,-- Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1383/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout poskytnout dotaci z Fondu primátora města Karviné ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsettisíc korun českých) Sdružení Permoník, se sídlem Čajkovského 2217, Karviná-Mizerov, PSČ 73401, IČ: , na úhradu nákladů spojených s realizací výjezdu dětského a mládežnického sboru do USA Záměr realizovat projekt Zpracování projektových dokumentací pro přechody na území města Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1384/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Zpracování projektových dokumentací pro přechody na území města Karviná předkládaného do Státního fondu dopravní infrastruktury. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1385/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 30

4 Zastupitelstvu města Karviná rozhodnout předložit žádost o dotaci na projekt Zpracování projektových dokumentací pro přechody na území města Karviná do Státního fondu dopravní infrastruktury. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1386/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviná schválit spolufinancování projektu Zpracování projektových dokumentací pro přechody na území města Karviná z rozpočtu statutárního města Karviná, a to v minimální výši 20 % z celkových způsobilých výdajů a veškerých nezpůsobilých výdajů projektu Realizace projektu Otevřené dveře na evropský trh zboží a služeb pro malé a střední podniky z karvinského a trenčínského regionu schválila záměr realizovat projekt Otevřené dveře na evropský trh zboží a služeb pro malé a střední podniky z karvinského a trenčínského regionu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR schválila spolufinancovat projekt Otevřené dveře na evropský trh zboží a služeb pro malé a střední podniky z karvinského a trenčínského regionu a to v maximální výši ,- Kč (slovy: Pětsetdevadesátšesttisíc korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1387/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit uzavření společné dohody mezi projektovými partnery dle přílohy č. 1 k usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 30

5 3958 Záměr realizovat projekt Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Úkol: 1388/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyhradit si rozhodnutí ve věci předložení žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná předkládaného do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1389/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout předložit žádost o dotaci na projekt Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná do ROP Moravskoslezsko, prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1. Rozvojové póly regionu, Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů rozvuje měst. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1390/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná z rozpočtu statutárního města Karviné v minimální výši 7,5 % z celkových uznatelných výdajů a veškerých neuznatelných výdajů projektu. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1391/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit předfinancování projektu Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná z rozpočtu statutárního města Karviné maximálně ve výši 92,5 % z celkových uznatelných výdajů projektu. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 30

6 3959 Zjišťovací řízení záměru Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydat souhlasné stanovisko k záměru Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa a nepožadovat pokračování v procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Daň z přidané hodnoty vydat Zásady pro nakládání s dřevěnými stánky v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č.1 k tomuto usnesení. vydat Všeobecné nájemní podmínky pro prodej na tržišti, tržních místech a v ostatních prodejních zařízeních ve vlastnictví statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení. vydat Zásady, kterými se mění Zásady pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Karviné dle přílohy č. 3 k usnesení. změnit s ohledem na zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky, usnesení Rady města Karviné č ze dne tak, že v plném znění vypustila text úkolu 348/2009/RM: stanovila s účinností od ceny za služby spojené s konáním sňatkových obřadů - Ceník služeb spojený s konáním sňatkových obřadů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a nahradila jej textem: stanovila s účinností od ceny za služby spojené s konáním sňatkových obřadů - Ceník služeb spojených s konáním sňatkových obřadů dle přílohy č.4 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 30

7 svěřit odborům Magistrátu města Karviné rozhodování o uzavírání dodatků k nájemním smlouvám, jejichž předmětem jsou změny v návaznosti na změny sazeb DPH nebo jejichž předmětem je pouze vystavení daňového dokladu v podobě splátkového kalendáře. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pověřit podpisem dodatků k nájemním smlouvám, jejichž předmětem jsou změny v návaznosti na změny sazeb DPH nebo jejichž předmětem je pouze vystavení daňového dokladu v podobě splátkového kalendáře, vedoucího příslušného odboru Magistrátu města Karviné pověřit podpisem dodatků ke smlouvám o dílo s dobou plnění v roce 2010 v návaznosti na změny sazeb DPH vedoucího příslušného odboru Magistrátu města Karviné Návrh na provedení rozpočtových opatření Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provést rozpočtová opatření v rozdahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení Žádost pana Jana Trucly o povolení splácet dluh Úkol: 1392/2009/RM Určeno: vedoucí OE Termín: uzavřít s panem Janem Truclou dohodu o úhradě dluhu, ke dni ve výši Kč ,-- (slovy: Třicetosmtisícpětsetdevadesátsedm korun českých), v měsíčních splátkách po Kč 2.500,-- (slovy: Dvatisícepětset korun českých), počínaje měsícem lednem 2010, vždy k 15. dni každého měsíce běžného kalendářního roku, a to pod ztrátou výhody splátek, tzn. se splatností celého dluhu, kdyby nebyla zaplacena jediná splátka. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 30

8 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšího předpisů, Úkol: 1393/2009/RM Určeno: vedoucí OE Termín: uložila Odboru ekonomickému Magistrátu města Karviné uzavřít s panem Janem Truclou dohodu o úhradě dluhu ve smyslu tohoto usnesení. Úkol: 1394/2009/RM Určeno: vedoucí OE Termín: pověřila vedoucí Odboru ekonomického Magistrátu města Karviné, Ing. Romanu Piatkovou, podpisem dohody o úhradě dluhu ve smyslu tohoto usnesení Žádost Svazu diabetiků České republiky, územní organizace v Karviné o finanční příspěvek Úkol: 1395/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: poskytnout Svazu diabetiků České republiky, územní organizaci v Karviné, finanční příspěvek ve výši ,-- Kč (slovy: Šestnácttisíc korun českých) na pořízení výpočetní techniky Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce s GALAXIÍ CENTRUM POMOCI o.s. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1396/2009/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 30

9 Určeno: vedoucí OŠK Termín: uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce OS 358/4568/04/OŠK/Sz, uzavřené mezi statutárním městem Karviná a GALAXIÍ CENTRUM POMOCI o.s., se sídlem Kašparova 2978, Karviná-Hranice, IČ: , zastoupenou ředitelkou Bc. Janou Valáškovou na užívání nemovitosti bývalé Mateřské školy Kašparova 2978, Karviná-Hranice. Dodatkem č. 1 bude změněn čl. 1 Smluvní strany a čl. 3 Účel výpůjčky, s účinností od Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny Převod z rezervního fondu na posílení investičního fondu příspěvkové organizace Mateřské školy, Žižkova Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1397/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: udělit souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši Kč ,-- (slovy: Čtyřistatisíc korun českých) na posílení investičního fondu příspěvkové organizace Mateřské školy, Žižkova na pokrytí nákladů investičního charakteru - vybavení interiéru mateřské školy Změna usnesení RM Karviné č ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1398/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: změnit usnesení RM Karviné č ze dne v části úkol 1355/2009/RM a to tak, že vypustila text: uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor NP 141/1377/98/OŠKaT/Sz uzavřené mezi statutárním městem Karviná a Charitou Český Těšín, se sídlem Štefánikova 3, Český Těšín, IČ: , zastoupenou ředitelkou Petrou Bezecnou na pronájem nebytových prostor v Mateřské škole Karviná-Mizerov Čajkovského Dodatkem č. 1 bude změněn název a adresa nájemce a čl. III Cena nájmu, s účinností od Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. a nahrazuje textem: uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor NP 141/1377/98/OŠKaT/Sz, uzavřené mezi statutárním městem Karviná a Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 30

10 Charitou Český Těšín, se sídlem Štefánikova 3, Český Těšín, IČ: , zastoupenou ředitelkou Petrou Bezecnou na nájem nebytových prostor v Mateřské škole Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, s tím, že tímto Dodatkem č. 1 bude změněn název a adresa nájemce, dále bude změněna doba trvání smlouvy, a to z doby neurčité na dobu určitou - do a dále s účinností od bude stanoveno nájemné ve výši Kč 1.000,-- (slovy: Jedentisíc korun českých) měsíčně a povinnost nájemce hradit pronajímateli služby a ostatní úhrady spojené s nájmem, stanovené evidenčním a výpočtovým listem, který bude nedílnou součástí Dodatku č. 1. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen Návrh na zvýšení poplatků za pronájem smutečních obřadních síní a zpoplatnění smutečního rozloučení ve výstavu obřadních síní v Karviné Úkol: 1399/2009/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: schválit zvýšení poplatků za pronájem smutečních obřadních síni v Karviné takto: - obřadní síň na centrálním pohřebišti Karviná-Ráj, poplatek Kč 450,-- (slovy: Čtyřistapadesát korun českých) za jeden obřad, - obřadní síň na pohřebišti Karviná-Mizerov Kč 400,-- (slovy: Čtyřista korun českých) za jeden obřad, - obřadní síň na pohřebišti Karviná-Staré Město Kč 180,-- (slovy: Jednostoosmdesát korun českých) za jeden obřad. K těmto cenám bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění. Úkol: 1400/2009/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: schválit zpoplatnění rozloučení ve výstavu obřadních síní v Karviné takto: - obřadní síň na centrálním pohřebišti Karviná-Ráj, poplatek ve výši Kč 150,-- (slovy: Jednostopadesát korun českých) za jeden obřad, - obřadní síň na pohřebišti Karviná-Mizerov, poplatek ve výši Kč 130,-- (slovy: Jednostotřicet korun českých) za jeden obřad. K těmto cenám bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 30

11 3968 Vyřazení nerealizovaných investičních akcí regenerace bytového fondu Úkol: 1401/2009/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: vyřadit investiční akce, které jsou účetně vedeny pod čísly staveb , , , , , , , a , z příčin uvedených v důvodové zprávě Dohoda o úpravě vzájemných vztahů při zpracování územní studie městské části Karviná-Doly schválila dohodu o úpravě vzájemných vztahů při zpracování územní studie městské části Karviná-Doly dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Smlouva o výpůjčce s Muzeem Těšínska, příspěvkovou organizací Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s Muzeem Těšínska, příspěvkovou organizací, IČO , se sídlem v Českém Těšíně, Hlavní třída 15, zastoupeno PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem Muzea Těšínska, smlouvu o výpůjčce 3 ks modelů z Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Karviné pro účely stálé expozice Střípky z dějin Karviné, a to na dobu 1 roku, bezplatně Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 30

12 předpisů Úkol: 1402/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne , ve znění pozdějších dodatků (dále jen nájemní smlouva ), se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem: Boleslavova 710/19, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: , týkající se nebytových prostor - dvou kanceláří o celkové výměře 32,06 m 2 v 1. nadzemním podlaží v budově radnice čp. 72/1 na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštátě, které jsou ve výhradním vlastnictví statutárního města Karviné. Předmětem dodatku je prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy do Ostatní ustanovení smlouvy zůstala nezměněna Změna usnesení RM Karviné č ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1403/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: změnit usnesení RMKarviné č ze dne tak, že v části úkol 1380/2009/RM vypustila text: uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen nájemní smlouva ) se společností Česká pojišťovna, a.s., se sídlem: Spálená 75/16, Praha 1, IČ: (dále jen nájemce ). Předmětem nájemní smlouvy jsou nebytové prostory o celkové výměře 278,76 m 2 v 1. podzemním podlaží a ve 4. nadzemním podlaží budovy čp. 50 na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě, postavené na pozemku parcelní číslo 140/2 v katastrálním území Karviná-město (dále jen budova ). Účelem nájmu je využití předmětu nájmu pro umístění kanceláří nájemce. Nájemné je stanoveno ve výši Kč ,-- (slovy: Třistasedmdesátčtyřičtyřistadevadesátšest korun českých) bez DPH ročně. Úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním předmětu nájmu budou hrazeny formou ročně zúčtovatelných záloh. Nájemní smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem vkladu vlastnického práva k budově ve prospěch statutárního města Karviné do katastru nemovitostí a bude sjednána na dobu neurčitou. a nahradila jej textem: uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen nájemní smlouva ) se společností Česká pojišťovna, a.s., se sídlem: Spálená 75/16, Praha 1, IČ: (dále jen nájemce ). Předmětem nájemní smlouvy jsou nebytové prostory o celkové výměře 299,16 m 2 v 1. podzemním podlaží a ve 4. nadzemním podlaží budovy čp. 50 na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě, postavené na pozemku parcelní číslo 140/2 v katastrálním území Karviná-město (dále jen budova ). Účelem nájmu je využití předmětu nájmu pro umístění kanceláří nájemce. Nájemné je stanoveno ve výši Kč ,-- (slovy: Čtyřistatřitisícepadesátšest korun českých) bez DPH ročně. Úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním předmětu nájmu budou hrazeny formou ročně zúčtovatelných záloh. Nájemní smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem vkladu vlastnického práva k budově ve prospěch statutárního města Karviné do katastru nemovitostí a bude sjednána na dobu neurčitou. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 30

13 3973 Změna usnesení RM Karviné č ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 1404/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: změnit usnesení RM Karviné č ze dne tak, že v části úkol 1374/2009/RM vypustila text: Dodávka elektrické energie bude hrazena paušální úhradou ve výši Kč ,-- (slovy: Padesátsedmtisíc korun českých) bez DPH čtvrtletně, ke které bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. a nahradila jej textem: Dodávka elektrické energie bude hrazena paušální úhradou ve výši Kč ,-- (slovy: Šedesátdvatisícešestsetosmdesátpět korun českých) bez DPH čtvrtletně, ke které bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Ostatní text usnesení zůstal nedotčen Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku dle přílohy č. 1 k usnesení. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává na dobu neurčitou Pořadník na byty Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 30

14 schválit pořadník na byty v souladu s článkem 4 odst. 4 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, z příčin uvedených v důvodové zprávě Vrácení části nájemného bytu č. 6 v domě č. p. 49/8b, ulice Karola Śliwky, Karviná-Fryštát v souvislosti s probíhajícími opravami budovy bývalé Vojenské správy Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyslovit souhlas s vrácením části nájemného bytu č. 6 v domě č. p. 49/8b, ulice Karola Śliwky, Karviná-Fryštát v souvislosti s probíhajícími opravami budovy bývalé Vojenské správy, z příčin uvedených v důvodové zprávě Nerealizované investiční akce regenerace panelových domů odúčtovat z evidence majetku nerealizované projekty na regeneraci bytových domů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, z příčin uvedených v důvodově zprávě Výpovědi z nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vypovědět nájmy z bytů v majetku statutárního města Karviné nájemcům dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 30

15 3979 Uzavření nových nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Karviné při vzájemné výměně bytů stáhnout materiál z programu 69. schůze RM Karviné konané dne Žádost o umístění sídla nově zakládaných bytových družstev udělit nově zakládaným bytovým družstvům souhlas s umístěním sídla právnické osoby na dobu neurčitou, pro právnickou osobu a na adresu ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Prodej bytů statutárního města Karviná v částech Karviná-Nové Město a Karviná-Mizerov - výběr firmy vzala na vědomí zprávu o posouzení jediné nabídky uchazeče ISA CONSULT s.r.o., Palackého 129, Frýdek-Místek, o veřejnou zakázku Prodej bytů statutárního města Karviná v částech Karviná-Nové Město a Karviná-Mizerov. Úkol: 1405/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: přidělit veřejnou zakázku Prodej bytů statutárního města Karviná v částech Karviná-Nové Město a Karviná-Mizerov a uzavřít mandátní smlouvu s uchazečem ISA CONSULT s.r.o., Palackého 129, Frýdek-Místek, jehož nabídka splňuje zákonné požadavky a požadavky stanovené zadavatelem. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 30

16 3982 Žádost společnosti BYTservis-služby, spol. s r. o., o ukončení nájmu nebytového prostoru č. p. 615, ulice Březová, Karviná-Ráj dohodou Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít se společností BYTservis-služby, spol. s r. o., IČ , písemnou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru č. p. 615, ulice Březová, Karviná-Ráj, založeného smlouvou o nájmu nebytového prostoru č. j. NP 170-OBH/129/00/Po, a to ke dni Uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 2060, sekce B/101, ulice Fryštská, Karviná-Fryštát Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. p. 2060, sekce B/101, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát na dobu neurčitou, nejpozději od , s roční výší čistého nájemného včetně DPH, která je uvedena v evidenčním a výpočtovém listu, který je přílohou a nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemné bude stanoveno dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy s panem MUDr. Martinem Gebauerem, IČ Žádost organizace ROSKA Karviná regionální organizace Unie Roska v ČR o ukončení nájmu nebytových prostor č. p. 1300/8 a č. p. 1303/10, ulice U Svobodáren, Karviná-Nové Město dohodou Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s organizací ROSKA Karviná regionální organizací Unie Roska v ČR, písemnou dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor č. 507, nacházejících se v domě č. p. 1300/8 a písemnou dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor č. 504, nacházejících se v domě č. p. 1303/10, oba na ulici U Svobodáren, Karviná-Nové Město, založeného smlouvou o nájmu nebytových prostor č. j. NP 36-OBH/17/01/Po, a to ke dni Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 30

17 3985 Smlouva o právu provést stavbu - SEJONG Czech s.r.o./rkk uzavřít se společností SEJONG Czech s.r.o., se sídlem na Novém poli 385/1, Karviná - Staré Město, IČ , v souladu s 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu Etapy 2 výrobního závodu společnosti pro tyto stavební objekty: - SO 01 Výrobní hala na části pozemku p. č. 1201/57 - SO 02 - Administrativní budova na části pozemku p. č. 1201/57 - SO 03 - Vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy (včetně chodníků a přístřešku na kola) na částech pozemků p. č. 1201/57, 1201/63 a 1201/23 - SO 04 - JTÚ a ozelenění na části pozemku p. č. 1201/57 - SO 05 Dešťová kanalizace (včetně odlučovače ropných látek) na části pozemku p. č. 1201/57 - SO 09 - Rozvod silnoproudý a venkovní osvětlení na části pozemku p. č. 1201/57 - SO 10 - VN napojení na části pozemku p. č. 1201/57 - SO 11 Oplocení areálu na části pozemku p. č. 1201/57, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná tak, jak zakresleno v snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, a to pro účely stavebního řízení stavby vedené pod společným názvem SEJONG Czech s.r.o. Výrobní závod II. fáze Zřízení věcného břemene - Dalkia Česká republika, a. s. Úkol: 1406/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (rozvodné tepelné zařízení, horkovod) na částech pozemků p. č. 1591/1 a p. č. 7199/1, oba v katastrálním území Karviná-Doly, obec Karviná a p. č. 2419/4 v katastrálním území Darkov, obec Karviná, ve prospěch vlastníka stavby, blíže specifikováno v situačních snímcích, které jsou přílohou č.1-3 k tomuto usnesení, a to po dokončení stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucím vlastníkem stavby na dobu výstavby Zřízení věcného břemene - REKO, ul. Kořenského Úkol: 1407/2009/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 17 / 30

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j.: MMK/069071/2009 viz program viz zápis Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 3150 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 58.

Více

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne 12.06.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 83. schůze Rady města Karviné konané dne 25.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3789 Schválení

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 64. schůze Rady města Karviné konané dne 04.09.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2976 Schválení

Více

Usnesení. 2712 Schválení ověřovatelů zápisu 59. schůze RM Karviné konané dne 29.05.2013

Usnesení. 2712 Schválení ověřovatelů zápisu 59. schůze RM Karviné konané dne 29.05.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 29.05.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2712 Schválení

Více

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne 13.11.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3759 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 5. schůze Rady města Karviné konané dne 11.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 197 Schválení

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 70. schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3233 Schválení

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více