Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS"

Transkript

1 Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších

2 Cíl řešení elektronické zdravotní dokumentace (EZD) V maximální míře odstranit papírovou administrativu, vznikající tiskem elektronicky vedených údajů pouze jako právní doklad o provedené péči o pacienty

3 Podmínky řešení EZD Řešení celého životního cyklu EZD Soulad s platnými právními předpisy Kompatibilita s projekty egovernment (ISDS a autorizované konverze, Národní digitální archiv, atd.) Podpora evropských technologických standardů

4 EZD a legislativa do roku 2012 Postup prvně definován v zákoně 260/2001 Sb. (novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu) Dále konkretizován vyhláškou č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci V oblasti autorizace a autentizace se odkazuje na zákon 227/2000 Sb., o elektronické podpisu V oblastech uchovávání a skartace zdravotnické dokumentace odkaz na zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (chyběla předpokládaná prováděcí vyhláška)

5 Původní zákonné podmínky vedení čistě elektronické ZD všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahují zaručený elektronický podpis osoby bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní den po uplynutí doby životnosti zápisu je zajištěn opis archivních kopií uložení archivních kopií, které jsou vytvářeny nejméně jedenkrát za rok, je provedeno způsobem znemožňujícím do nich provádět dodatečné zásahy při uchovávání archivních kopií dat na paměťových médiích výpočetní techniky musí být zajištěn přístup k datům a jejich čitelnost (použitelnost) nejméně po dobu, která je předepsána pro archivaci zdravotnické dokumentace

6 Legislativní změny od Zcela nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Prováděcí vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

7 Nové zákonné požadavky na vedení čistě elektronické ZD (1) Zákon nově přímo nezmiňuje zaručený/uznávaný elektronický podpis (mimo převodu listinných dokumentů do el. podoby) Vyhláška požaduje elektronický podpis každého záznamu do zdravotnické dokumentace Zákon se spokojí se s tím, že technické prostředky zaručují, že údaje v provedených záznamech nelze dodatečně modifikovat, Ale na druhé straně uvádí Každý zápis obsahuje nezměnitelné, nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou datum provedení a identifikaci pracovníka. EZD lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí podle zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) ta mj. ověřuje platnost uznávaného elektronického podpisu nebo platnost uznávané elektronické značky a příp. kvalifikované časové razítko

8 Tedy Požadavek na použití uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka je nadále platný Pro autorizovanou konverzi je výrazně preferován formát PDF/A

9 Nové zákonné požadavky na vedení čistě elektronické ZD (2) Každý zápis do EZD musí obsahovat jednoznačný identifikátor záznamu (IDZ) možno užít GUID (celosvětově unikátní) IS eviduje seznam identifikátorů záznamů (IDZ) a umožňuje je poskytovat k dálkovému přístupu. ZD v listinné podobě, jež vyžaduje podpis, je nutno konvertovat do EZD a podepsat uznávaným elektronickým podpisem osoby, která konverzi provedla. Listinný originál je nutno uchovat. IS musí umožňovat vytvoření speciální kopie EZD ve formátu zpracovatelném i v jiném IS. IS musí vést evidenci všech přístupů k EZD.

10 Nejasnosti Zákon v 69 předpokládá popis některých oblastí v prováděcí vyhlášce. Ve vyhlášce 98/2012 ale chybí: Část bodu c) požadavky na vytvoření speciální kopie EZD Bod e) formát identifikátoru záznamu a podmínky kladené na formát identifikátoru záznamu a podmínky kladené na technické prostředky pro vedení EZD

11 Hlavní změny ve skartování ZD Oddělení od legislativy pro archivnictví Striktní povinnost skartovat ZD po uplynutískartační lhůty (dříve byla dána jen nepřímo ze zákona č. 101/2000, o ochraně osobních údajů). Zdravotnická dokumentace vyřazená ve skupině S musí být zničena. Zničením zdravotnické dokumentace se rozumí znehodnocení takovým způsobem, aby byla znemožněna rekonstrukce a identifikace jejího obsahu. V EZD komplikované - více kopií - provozní DB, archivační modul, zálohy

12 Hlavní součástí řešení pro EZD Správa certifikátů a vazby uživatel-certifikáty Tvorba dokumentů k el. podpisu Vlastní podepisování Časové razítkování Ověřování platností kvalifikovaných certifikátů Dlouhodobá archivace Podpora přenosu pomocí datových schránek Skartační řízení a skartace Konverze listinné ZD do EZD Ověření dokumentu

13 Možná struktura řešení pro EZD NIS (KIS) - uživatelé FONS Enterprise, FONS Akord Vytvoření dokumentu Uzavření a vytvoření PDF Správa uživatelů a certifikátů Identity management El. podpis PDF +metadata USB token Potvrzení příjmu Odkaz na dokument Ověření dokumentu Vyžádání dokumentu z archivu DMS - archiváři 602 Form Server Příjem Karanténa LTV Ověření QC, QTS, dlouhodobá archivace s metadaty DDA Přístup, vyhledávání, export, skartace Datové schránky (ISDS) Autorizovaná konverze Další využití DMS (workflow formulářů, )

14 Nejdůležitější jsou kroky týkající se většiny uživatelů Výdej certifikátů a jejich správa a obnova Změna práce s dokumenty - dříve často neuzavírané nebo uzavírané automaticky Jednorázové dokumenty (zprávy, nálezy, OP, záznam v dekursu, ) Podepsání na vyžádání Podepsání při uzavírání Průběžně vedené dokumenty (medikace, teplotka, dekurs, ) Podepisování dílčích změn Podepisování souhrnu změn za období Podepisování snímku stavu po každé změně/periodicky Speciality Vícenásobné podepisování

15 Řešení provozních situací Revize již uzavřeného (a podepsaného) dokumentu Storno podepsaného dokumentu Dodatečné dopodepsání Hlídání neuzavřených a nepodepsaných dokumentů Zobrazení podepisovaného dokumentu i při dopodepisování

16 Ukázka řešení v aplikaci FONS Enterprise

17 Vlastnosti a přínosy řešení Finanční úspory celého procesu správy dokumentů: Úspory z pohledu prostor, obsluhy a souvisejících nákladů archivnictví Sjednocení procesu správy obecných dokumentů s dokumenty typu ZD Využití investice do spisové služby Vyřešení procesů správy ZD (skartační řízení) Možnost zařazení skenované dokumentace (původně papírové) Finanční úspory provozních nákladů na tisk ZD Kompatibilita řešení se systémem egovernment Předávání zdravotnické dokumentace důvěryhodným způsobem (ISDS) Zavedení standardů práce se ZD uvnitř zařízení Jednotné směrnice vytváření zdravotnické dokumentace s vazbou na akreditace Možnost kontroly a vyhodnocování plnění směrnic akreditace

18 Děkuji za Vaši pozornost. Petr Jelínek STAPRO s. r. o. Pernštýnské nám Pardubice Tel.:

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR E-DOKUMENT legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014 ÚVOD pojem faktura, daňové doklady a jejich životní cyklus, současný stav & budoucí tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 4/2015 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Vzorový

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací řízení:

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informační systém datových schránek 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Tento elearningový kurz je určen k základnímu seznámení s informačním systémem datových schránek, věnuje se vztahu datových schránek k systému

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 2 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno, 20. 12. 2011

Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno, 20. 12. 2011 DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Mgr. Eva Urbanová Brno, 20. 12. 2011 Cíl semináře Seznámení se základní legislativou v oblasti datových Seznámení se základní legislativou v oblasti datových schránek a její praktická

Více

1 Životní cyklus elektronických dokumentů

1 Životní cyklus elektronických dokumentů 1 Životní cyklus elektronických dokumentů 1.1 Právní rozbor tuzemské legislativy 1.1.1 Pojem písemnosti, transformace dokumentů do elektronické formy České právo upravuje písemnou formu v 40(4) občanského

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č.j.: 10148/13/7001-21000-506729 Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice

Více

UŽIVATELSKÁ KONFERENCE

UŽIVATELSKÁ KONFERENCE 12. 11. 2013 UŽIVATELSKÁ KONFERENCE Brno, Holiday Inn 12. listopadu 2013 Program konference 08:30 Registrace, snídaně 09:00 Přivítání 09:05 Produktové portfolio a novinky z naší nabídky 09:30 Formuláře

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a finance Ústav práva a technologií Bakalářská práce Elektronická fakturace a její právní úprava Ing. Miloš Holcner 2011/2012 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Ing. Radek Hála RNDr. Miroslav Veselý - ČDS sleduje přechod od papírových forem dokumentů

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM verze 3.0 platná od 1. 7. 2009 Úvod Cílem této brožury

Více

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Národní archiv, 27. Května 2009 Miroslav Kunt, kunt@nacr.cz Spisová služba co to je? Definice v 2 písm.k) zákona 499/2004 Sb.: výkonem

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa legislativa č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve znění č. 410/2010 Sb. č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění č. 199/2010 Sb. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. KRAJ verze 2.0 platná od 2. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám důkladně se připravit na změny, o kterých jistě víte a o kterých řada Vás jistě

Více

Elektronické dokumenty v českém právním řádu

Elektronické dokumenty v českém právním řádu Elektronické dokumenty v českém právním řádu Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec O čem budeme hovořit? O digitálních dokumentech a jejich náležitostech

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA pro Krajský úřad Plzeňského kraje Ivana Protivová Tomáš Kuba Michal Hala David Melichar Kateřina Candrová Verze: v1.00

Více

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009 Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah 1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České

Více