FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky"

Transkript

1 Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace (PSI) Doučování dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením Program Podpora vzdělávání v rodinách Daruj dvě hodiny týdně FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky O nás a našich službách Co to jsou Programy sociální integrace (PSI)? Samostatná sekce společnosti Člověk v tísni, o.p.s. vznikla v roce 1999 původně pod názvem Terénní programy a od roku 2006 se pod názvem Programy sociální integrace věnuje problematice sociálního vyloučení a chudoby. Programy sociální integrace v současnosti působí ve více jak padesáti městech a obcích České republiky z dvanácti regionálních poboček. Činnost této sekce je zaměřena na pomoc lidem žijícím v podmínkách sociálního vyloučení či sociálním vyloučením ohroženým tak, aby dokázali řešit problémy vyplývající z života v těchto podmínkách a aby se nepropadali ještě níž. Nabídka služeb pro sociálně vyloučené rodiny zahrnuje terénní sociální práci, pracovní poradenství, právní poradenství, ale také vzdělávací aktivity, jako je doučování, kariérní poradenství, kluby a volnočasové aktivity. Více informací o PSI naleznete na těchto internetových stránkách: Jaké služby nabízí pražská pobočka? Pražská pobočka PSI má dvě kanceláře ta hlavní je na adrese Mahenova 3, Praha 5 - Smíchov (zastávka tramvaje U Zvonu). Druhá kancelář je na adrese Vítkova 24, Praha 8 Karlín. Centrála celé organizace Člověk v tísni je na adrese Šafaříkova 24, Praha 2 (kousek od I. P. Pavlova). Pražská pobočka nabízí služby terénních sociálních pracovníků pro dospělé (řešení problémů s dluhy, bydlením, pomoc s kontakty s úřady, pomoc se sháněním práce, ), kariérní poradenství pro starší děti (výběr střední školy), a pro děti všeho věku nabízí doučování, volnočasové aktivity (včetně letního tábora) a kluby (pro matky a předškolní děti, pro mladší školní a starší školní děti obojí probíhá jak na Smíchově, tak v Karlíně). První kroky dobrovolníka a první schůzka v rodině Jak můžu ovlivnit výběr dítěte? V Praze je o doučování velký zájem jak ze strany klientů, tak dobrovolníků. Chceme, aby bylo doučování smysluplné a efektivní, proto se ptáme každého dobrovolníka na tři základní informace jak staré dítě chce doučovat, jaké předměty a v jaké lokalitě. Potom vybíráme z naší databáze zájemců takové dítě, které co nejvíc odpovídá nabídce dobrovolníka. Dobrovolník může samozřejmě vždy nabídku odmítnout. Může se ale stát, že požadavkům dobrovolníka nebude odpovídat žádné dítě. Potom musí dobrovolník buď čekat v záloze, až se vhodný zájemce objeví,

2 nebo se spokojit s doučováním jinak starého dítěte, jiných předmětů nebo v jiné lokalitě, než by ideálně chtěl. Třetí možností je zapojit se místo individuálního doučování do skupinových aktivit (skupinové doučování, kluby, volnočasové aktivity). Aby nedocházelo k plýtvání časem a energií, platí, že pokud se už dobrovolník do doučování pustí, měl by doučovat alespoň půl roku. Výjimkou může být, pokud by doučování z nějakého důvodu v rodině nefungovalo. Co musí rodina udělat pro to, aby získala doučování od ČvT? První a nejdůležitější krok k tomu, aby zájemce získal doučování, vychází od něj a jeho rodičů oni kontaktují koordinátora a požádají ho o doučování. Ten si s nimi domluví schůzku, která proběhne v jejich domácnosti a jejím cílem je zjistit, zda bezplatné doučování skutečně potřebují a jaká je situace dítěte. Hlavním kritériem získání doučování je vzdělání rodičů. Vycházíme z předpokladu, že čím nižší vzdělání rodiče mají, tím méně mohou dítěti sami pomoct a tím více jejich děti doučování potřebují. Podepisuje se nějaká smlouva s rodinou? Co obsahuje? Doučování je služba, kterou poskytujeme bezplatně rodinám, které doučování potřebují, ale zároveň finančně nedosáhnou na komerční doučování. Současně však máme pravidla, která musí rodina dodržovat, aby mohla služba efektivně probíhat. Tato pravidla mají formu kontraktu, který s rodinou podepisuje koordinátor vždy na jeden školní rok. Základními pravidly, která jsou v tomto kontraktu obsažená, jsou pravidelná školní docházka doučovaných dětí, pravidelné konání doučování, klid na doučování, přítomnost alespoň jedné dospělé osoby v domácnosti v době, kdy doučování probíhá, a co nejaktivnější zapojení rodičů do organizace studia dítěte a do procvičování látky. Rodina mi připadá bohatá. Proč bych tam měl/a doučovat zdarma? Velká televize, počítač, hezký nábytek, zkrátka byt vybavený různými výdobytky techniky může být v romských rodinách odrazem statusu, který chce rodina mít mezi svými příbuznými a známými. A to bez ohledu na to, zda si rodina tyto movitosti může dovolit nebo ne. U našich klientů se často setkáváme s jednáním, které nám připadá iracionální rodiče si vezmou úvěr, aby si mohli pořídit plazmu do obýváku, playstation pro děti nebo jiné vybavení do domácnosti. Je třeba toto jednání chápat v kontextu jejich reality a nenechat se oklamat prvním dojmem. Kde a kdy by mělo doučování probíhat? Domluva na tom, kdy bude doučování probíhat, je čistě na dobrovolníkovi a rodině. V případě, že jsou k tomu v rodině podmínky, probíhá doučování v rodině (když nemá dítě vlastní pokoj, může doučování probíhat u kuchyňského stolu s tím, že rodiče zajistí klid pro doučování). Pokud z nějakého důvodu není možné doučovat v domácnosti, snažíme se nalézt jinou alternativu (doučování v naší kanceláři, v knihovně nebo v prostorách školy). Co všechno ode mě bude chtít koordinátor podepsat? Na začátku dobrovolnické služby uzavírá dobrovolník s organizací dvě smlouvy, které podepisuje spolu s koordinátorem. Jde o Smlouvu o výkonu dobrovolnické služby a Dohodu o mlčenlivosti. Uzavřením Smlouvy o výkonu dobrovolnické služby vzniká mezi organizací a dobrovolníkem oficiální smluvní vztah. Na jeho základě je dobrovolník pojištěn proti způsobení škody a na jeho základě také vydáváme potvrzení o výkonu dobrovolnické služby nebo vykonané praxi. Dohoda o

3 mlčenlivosti zavazuje dobrovolníka k tomu, že nebude mluvit o citlivých údajích a skutečnostech týkajících se jeho práce v rodině. Do dohody o mlčenlivosti je také vtělen Etický kodex dobrovolníka, který obsahuje následujících sedm bodů: 1) jednat s klientem čestně a své poslání plnit svědomitě a pilně bez ohledu na věk, etnickou či národnostní příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci či sociální zaopatřenost klienta 2) nezasahovat do života svého klienta či jeho rodiny jinak, než vzhledem ke svému poslání, což je vzdělávání klienta 3) nepůjčovat peníze ani svému klientovi, ani jeho rodinným příslušníkům, ani lidem z jejich okolí; zároveň žádné peníze nepřijmout 4) nebrat od svého klienta ani jeho rodiny žádné dokumenty či jiné oficiální listiny 5) pokud se dobrovolník při výkonu své činnosti i mimo ni seznámí s problematickou situací nebo s konkrétním problémem rodiny svého klienta, musí toto oznámit svému koordinátorovi, který věc předá odpovědným organizacím a rozhodne, jak ve věci dále pokračovat 6) pamatovat na to, že je součástí většího týmu a že jeho neetické, nečestné či nespravedlivé jednání by mohlo poškodit celý tento tým 7) účastnit se na supervizích za účelem zkvalitnění své práce; aktivně konzultovat svou práci s koordinátorem Ze Smlouvy o výkonu dobrovolnické služby také vyplývá povinnost dobrovolníka dodat do jednoho měsíce od podpisu smlouvy výpis z rejstříku trestů (dá se obstarat na každém Czechpointu tj. na poštách a úřadech městských částí). Při podpisu smlouvy dobrovolník podepisuje Prohlášení o bezúhonnosti, kde prohlašuje, že v minulosti nebyl odsouzen za trestný čin (pro pokrytí doby, než dodá výpis z RT). Poslední věcí, která je sloučena s prohlášením o bezúhonnosti do jednoho dokumentu, je prohlášení, že byl dobrovolník seznámen s prevencí infekčních nemocí. V prostředí sociálně vyloučených lokalit může existovat větší riziko vší, žloutenky a podobných onemocnění. Komunikace s rodiči a s dítětem Měl/a bych zapojovat rodiče do doučování? Ano, pokud to jde. Je dobré si zvyknout, že s rodičem se vždy na začátku doučování projde žákovská knížka a společně s rodičem a dítětem se probere, za co a proč je jaká známka a co se s tím bude dělat. Rodič nemá sedět u doučování celou dobu (ale záleží na okolnostech a ani tohle nemusí být nesmysl), ale cílem doučování je taky učit rodiče (mimoděk a nenásilně), jak se s dětmi učit. Platí to samozřejmě zvlášť u mladších dětí. Víc o tom, jak rodiče zapojit, je v kapitole Samotné doučování. O čem bych se měl/a s rodiči bavit pravidelně? O docházce dítěte do školy, známkách, komunikaci s učiteli. Pokud to jde, o jednotlivých předmětech a probírané látce. Je dobré mluvit s rodiči také o všem možném mimo doučování, aby došlo k navázání lepšího kontaktu.

4 Rodiče se všemi mými návrhy souhlasí, ale ve skutečnosti se nic neděje (s dítětem se např. přes týden neučí). Co mám dělat? Snaž se jim připomenout, že doučování je jenom podporou ve vzdělávání a nepřebírá odpovědnost rodičů za to, jak se dítě učí. Pokud rodiče s dítětem nic nedělají a např. nemají ani hotové úkoly, které jsi zadal/a, snaž se zjistit, co za tím vězí. Rodič neví jak na to, nechce se mu, dítě má moc úkolů ze školy, nemají čas nebo prostě nemají zájem? Pokud se nic nelepší, určitě kontaktuj koordinátora, ať můžete zkusit s tím pohnout společně. Možným řešením (i když trochu krajním) je zrušení doučování u nespolupracující rodiny s možností, abys pokračoval/a s doučováním jinde, kde bude účinnost lepší. Dítě má velké absence ve škole. Co mám dělat? Pokud jde o dlouhodobou nemoc, zkus se o tom s rodiči pobavit. Zeptej se jich, o jakou šlo nemoc, jak to řešili, byli pro úkoly atd.? Pokud jde o jednotlivé krátké absence typu bolení hlavy, rodinné důvody, návštěva lékaře, a je to např. 2x týdně, je na místě zeptat se, jestli dítě nezůstává doma z jiných důvodů nemusí hlídat mladšího sourozence? Není to tak, že ho neměl kdo odvést do školy? Není to tak, že když se mu do školy nechce, rodiče ho nechají doma? Pokud se nechceš na tohle citlivé téma vyptávat, kontaktuj koordinátora a můžete o tom mluvit s rodinou společně. Pokud se to nelepší a absence narušují výkon dítěte ve škole a účinnost vašeho doučování, určitě kontaktuj koordinátora. Rodině opakuj, že do školy se musí chodit, pokud není opravdu vážný důvod. Jinak doučování nemá smysl. Můžeš jim i říct jinak nám ho koordinátor zruší, apod. Doučování často odpadá. Rodiče říkají, že je dítě nemocné. Někdy to trvá i dva a více týdnů. Co mám dělat? Zkus zjistit přesný důvod. Pokud je dítě nemocné, pobav se s rodiči o tom, co přesně mu je a jakým způsobem se budou dohánět úkoly. Zkus se zeptat, jestli rodiče byli ve škole pro úkoly, mají nějaké instrukce od paní učitelky apod. Pokud nebyli, je potřeba trvat na tom, že musí od paní učitelky úkoly získat, aby se daly zameškané věci dohnat. Pokud je dítě schopné učit se doma (není mu špatně), můžete se domluvit na tom, že ti zašle nějaké vypracované úkoly em nebo po skypu (v některých rodinách to docela funguje). Zkus být s rodinou v kontaktu a mít představu o tom, jestli a jak látku dohánějí. Doučování by jinak v případě nemoci dítěte nemělo probíhat. Pokud dítě ale už např. jen dobírá antibiotika a ještě nechodí do školy, může se doučování konat (záleží samozřejmě na domluvě). Pokud doučování ze strany rodiny odpadá dlouhodobě (každý měsíc to aspoň dvakrát není), kontaktuj koordinátora, ať můžete zkusit společně situaci změnit. Doučování často odpadá. Rodiče říkají, že je dítě nemocné. Vždycky chybí den dva a pak jde zase na pár dní do školy. Píšou mi SMS většinou tak půl hodiny před doučováním, že nemám chodit. Co s tím? Zkus se domluvit na tom, že se bude doučování omlouvat alespoň den předem (jak z tvojí, tak z jejich strany), aby bylo možné zařídit si jiný program. Pokud je důvodem rušení do určité míry rozmar dítěte nebo jiné momentální důvody, mohlo by to trochu pomoct. Zkus zjistit, proč přesně doučování odpadlo. Pokud to jde, zkusit domluvit náhradní termín v tom samém týdnu (pokud rodina uvidí, že se doučování stejně koná, nebude ho třeba tolik rušit). Pokud má rodina občas na doučování zapomene, je dobré zkusit třeba nalepovací papírky na stůl apod. Rodičům je třeba připomínat, že nechodit do školy se nevyplatí, že to hodně negativně ovlivňuje známky, že pokud dítě nechají při každém zakašlání doma a nebudou ho posílat na různé školní akce, nebude mít

5 možnost zapadnout do kolektivu a nebude se ve třídě cítit dobře. Pokud je potřeba, můžeš vždycky pohrozit, že nám doučování zruší koordinátor, že je o doučování velký zájem a půjdeš doučovat někam, kde to nebude odpadat. V pravidlech smlouvy je, že doučování musí probíhat pravidelně a musí odpadat jenom ze závažných důvodů, jako je nemoc apod. Pokud se to nelepší, určitě kontaktuj koordinátora a společně můžete např. zajít za učitelem a promluvit s ním o docházce dítěte do školy a o tom, jak se dívá na míru doplňování zameškané látky rodinou. Dítě je na druhém stupni. Rodiče na něj moc nestačí. Neučí se, dělá ve škole problémy, na všechno kašle a jsou na něj ze školy stížnosti. Co s tím? To je samozřejmě hodně těžké. Pokud o učení a doučování dlouhodobě není pořádný zájem ze strany dítěte, nemá to smysl a bude lepší to zrušit a jít jinam. Zájem se ale přeci jenom může podařit probudit. Pokud dítě na učení kašle a je těžké ho doučovat, určitě to prober s koordinátorem. Jedna možnost je pokusit se navázat blízký vztah s dítětem, být s ním na jedné lodi, nebýt jenom dalším zástupcem instituce škola nebo posel učitele. Zkusit s ním mluvit o své vlastní zkušenosti, snažit se zjistit důvody toho, proč na všechno kašle a zjistit, co ho zajímá. Pokud zjistím, že něco dítě opravdu zajímá, zapojit to do našich rozhovorů a učení. Zároveň je možné vysvětlovat, že učitel může být jakýkoliv, což ale neospravedlňuje dítě na školu kašlat. Že umět věci ve škole není trapné a člověk není šprt. Že být mezi nejhoršíma ve třídě není frajeřina atd. Probírat realisticky, co by chtělo dítě v budoucnu dělat, zbourat mu falešné sny o budoucnosti. A probrat důsledky, pokud se stav nezmění. Zkoušet věci ze školy vztahovat k praktickým situacím např. matika obchod, ČJ schopnost komunikovat, domluvit se, získat práci. Komunikace s učitelem by měla být v této situaci samozřejmostí. Když se to přes všechnu snahu během 2-3 měsíců nezlepší, doučování musí být zrušeno a ty můžeš jít doučovat někam, kde je o to opravdu zájem. Komunikace se školou Proč bychom měli se školou komunikovat? Hlavním důvodem, proč dítě doučování potřebuje je, že nezvládá nějakou část školní látky. Pro to, abychom zjistili, v čem přesně dítě zaostává a co bychom měli na doučování probírat, je důležité navázat kontakt se školou, resp. s učitelem dítěte. Kontakt se školou se bude rodinu od rodiny lišit někteří rodiče jsou s učiteli v pravidelném kontaktu, jiní se mohou tomuto kontaktu z různých důvodů vyhýbat. Je proto na koordinátorovi zjistit, jak je na tom příslušná rodina a podle toho podniknout další kroky. Bude se školou komunikovat koordinátor, matka nebo já? Jak bylo zmíněno výše, zjištění stavu komunikace se školou v rodině je na koordinátorovi. Pokud zjistí, že se školou rodiče komunikují, je situace jednodušší a komunikaci se školou většinou řeší matka, případně se podle potřeby může s učitelem sejít i dobrovolník, aby od učitele zjistil, v čem má dítě nedostatky. Pokud koordinátor zjistí, že komunikace rodičů se školou neprobíhá nebo je z různých důvodů nedostatečná, měl by se pokusit navázat lepší komunikaci, a to ve spolupráci s matkou i s dobrovolníkem.

6 Kdy se má začít se školou komunikovat? Komunikace se školou je důležitá od začátku doučování. Konzultace s učitelem nám pomáhá identifikovat nedostatky dítěte a ušetří nám tak čas při orientaci v tom, co bychom měli s dítětem na doučování probírat. Jak by měla ideálně komunikace se školou probíhat? Neexistuje jeden správný model komunikace se školou. Rodiče by měli mít přehled o známkách a docházce dítěte a o problémech, které dítě ve škole má. Pokud je dítě nemocné, je jejich povinností dítě omluvit a měli by si ve škole vyzvednout úkoly a s dítětem se látku doučit. Měli by pravidelně navštěvovat třídní schůzky a v případě, že zjistí nějaký problém v probírané látce a také jí nerozumí, obrátit se na učitele. Pro koordinátora a dobrovolníka je vždy výhodou znát pohled učitele a vyslechnout si, jak dítě pracuje ve škole a jaký pohled na něj učitel má. Intenzita dalšího kontaktu dobrovolníka a koordinátora se školou záleží na tom, jak dobře ji sami rodiče zvládají. Samotné doučování Jaké předměty budu dítě doučovat? Předměty, které budeš doučovat, by měly v zásadě odpovídat tomu, co jsi uvedl/a v úvodním dotazníku. Nikdo tě nebude nutit doučovat předmět, do kterého se ti nechce. U dětí na prvním stupni se skoro vždy doučuje matematika, český jazyk a angličtina. Je to proto, že se jedná o základní předměty a v AJ rodiče většinou nejsou vůbec schopni dítěti pomoct. Konkrétní předměty a látka, se kterou začít, se domlouvá vždy na úvodní schůzce koordinátora a dobrovolníka v rodině. U starších dětí je možné se domluvit třeba i jen na jeden předmět, ve kterém potřebuje nejvíc pomoct. Aby bylo doučování efektivní, je třeba se zaměřit systematicky na dva, maximálně tři předměty. Občasné jednorázové odskočení si do jiného předmětu (např. učení se toho, jak napsat referát, jak si dělat výpisky z učebnice atd.) může být určitě taky pro dítě přínosné. Nebylo by ale dobré přeskakovat z předmětu na předmět jen podle toho, z čeho má zrovna dítě úkoly nebo test. Pak by doučování ztratilo na systematičnosti. Je lepší se vracet k základům, které dítěti nejdou. Jsou stanovené nějaké cíle doučování? Cílem doučování není jenom zlepšit známky. Hlavním cílem je motivace dítěte a případně také rodičů k tomu, aby se o učení víc zajímali a víc se mu věnovali. Je proto dobré se zvlášť na začátku vaší spolupráce soustředit na komunikaci s rodinou i s dítětem, na získání důvěry a navázání bližšího kontaktu. Nemusíte se doučovat celé dvě hodiny, někdy je lepší část času prokecat. Je dobré zjistit, co dítě dělá, co ho baví, jak se ve škole cítí, s kým sedí v lavici, jaké má kamarády, co si myslí o učitelích. Stejně tak je možné mluvit s rodinou o jejich celkové situaci a případně nabídnout jiné služby Člověka v tísni (kariérní poradenství pro starší děti, terénní sociální služby pro dospělé). Mám obavy, že nebudu na látku stačit. Co s tím? Většinou se tyto obavy nenaplní a člověk zjistí, že látka není tak těžká, jak se obával. Pokud člověk doučuje něco, co sám příliš neumí, je to výzva a když si najde dostatek času se na doučování připravovat, může ho to i samotného následně víc bavit. Je pak ale nutné obstarat si učebnici, ze

7 které se může člověk připravovat anebo si věci najít na internetu. Určitě kontaktuj koordinátora a domluvte se na tom, jak obstarat potřebné učebnice. Pokud to nepůjde z knihovničky ČvT, najde se jiná cesta. Pokud na látku opravdu nestačíš nebo nemáš čas na přípravu a nemáš ze svého výkonu při doučování dobrý pocit, kontaktuj koordinátora a můžete se domluvit na tom, že bys šel/šla doučovat do jiné rodiny. Mám kontrolovat dítěti ŽK? Ano, určitě. Nemáš ale nahrazovat rodiče. Nejlepší je společné procházení ŽK. Je to důležité kvůli tvému přehledu o docházce, poznámkách, známkách. Bude moc fajn, pokud některé věci ze ŽK napíšeš také do výkazu v ARUM. Potřeboval/a bych materiály, učebnice. Na koho se mám obrátit? Na koordinátora. Můžeš se podívat do naší knihovničky anebo se dohodnete s koordinátorem jinak. Pracuje se na tom, aby seznam knih z naší knihovničky byl na Množství materiálů najdeš také ke stažení v sekci Materiály na tomto webu. Pokud budeš mít sám/sama něco zajímavého, nahraj to tam, ať to můžou použít i ostatní. V sekci Odkazy sdílíme stejným způsobem odkazy na zajímavé výukové weby nebo weby s materiály. Přijde mi, že moje doučování dítě nebaví. Tváří se otráveně a nechce se doučovat. Je otázka, jestli má dítě opravdu o doučování zájem. U starších dětí se může stát, že jsou na tom ve škole a se svojí motivací tak špatně, že už jenom čekají, až škola skončí. Je třeba dát jasně rodině i dítěti najevo, že pokud o doučování zájem nemají, Ty tam rozhodně chodit nebudeš. Zájemců o doučování je víc než dost. K tomu, aby se doučování konalo, musí rodina plnit svůj díl. Pokud o doučování zájem mají, ale dítě se stejně tváří otráveně a znuděně, je dobré se zamyslet nad tím, jestli není tvůj styl doučování příliš učitelský. Ze zkušeností s běžnými dětmi můžeme nabýt dojmu, že je třeba při doučování do dítěte nalít co nejvíc vědomostí. To funguje jenom někdy. Moc vysoké nároky a spěchání můžou být kontraproduktivní. V takovém případě je lepší vsadit víc na osobní úroveň, snažit se nejdřív s dítětem spřátelit a vycházet opravdu z jeho úrovně znalostí. Dát mu nejdříve ty úkoly, které snadno zvládne. Není třeba nijak snižovat jejich význam, přestože jsou mnohem jednodušší než to, co se probírá ve škole. Od jednoduchých úkolů je možné postupně přecházet k těžším. Dítě je dobré hodně a často chválit a to hlavně tak, aby pochopilo, za co je chválené konkrétně. Myslím, že po mém vysvětlování dítě pořád látku nechápe. Zkus dát dítěti čas, aby si na věci přišlo samo. Pokud se na něčem zaseklo, zkuste se vrátit k něčemu jednoduššímu, co dítě dokáže. Neraď mu až příliš a měj trpělivost čekat na to, jestli dokáže problém vyřešit bez tvojí pomoci. Pokud si nejsi jistý/á, jestli doučuješ správně, můžeš říct koordinátorovi, ať se přijde na tvoje doučování podívat. Může Ti potom poskytnout zpětnou vazbu. Myslím, že by to chtělo nějaké nové metody / pomůcky / hry v mém doučování. Moc žádné neznám. Jak na to? Poraď se s koordinátorem, podívej se na anebo si můžeš vypůjčit tzv. taktovku, což je taška do školy plná různých pomůcek a her, které je možné s dětmi na doučování vyzkoušet. taktovek máme na pobočce 10 a půjčujeme je dobrovolníkům vždy na několik týdnů. Součástí taktovky je např. diktafon (s namluvenými texty), mapy, mazací

8 tabulky, texty bajek a pohádek, karetní hra na povolání, hry na smyslové vnímání, deník, vystřihovací hry apod. Sada je určená jak pro první, tak pro druhý stupeň a s pomůckami je samozřejmě možné vymýšlet různé vlastní aktivity. Naší snahou je taky organizovat jednou za čas sraz dobrovolníků (většinou v nějaké kavárně) určený ke sdílení nápadů a metod doučování. Aktuální seznam chystaných akcí najdeš v sekci Akce na Mám v rodině pouze doučovat (tj. pomáhat s látkou) nebo je důležité, abych se snažil/a ovlivnit, jak si dítě organizuje studium a jak se rodiče s dítětem učí? Mám vůbec šanci to ovlivnit? Je to určitě hodně důležité. Doučování by ideálně mělo změnit způsob, jakým se rodiče s dítětem učí i jak se dítě učí samo. Dobrovolník by měl ideálně jen zadávat úkoly a kontrolovat je a pomáhat s pochopením látky, kterou dítě samo pochopit nedokáže. Procvičování látky, domácí úkoly (zadané ze školy), referáty a podobné věci by měli zvládat rodiče s dítětem sami. Je proto velmi důležité snažit se ovlivnit způsob, jakým se dítě učí a to, jak se s ním učí rodiče. Pokud se ti nepodaří ovlivnit výrazně situaci doučovaného dítěte, třeba tvoje působení v rodině pomůže alespoň v blízký budoucnosti při vzdělávání jeho mladšího sourozence. Přítomnost v rodině na dvě hodiny týdně není moc, ale je potřeba si uvědomit, že ty můžeš být jediným člověkem, který se kdy dosud pokusil rodičům i dítěti konkrétně pomoct s organizací studia. Spousta věcí, které rodina nedělá, proto může být důsledkem toho, že opravdu nevědí jak, nejsou na to zvyklí apod. Ty tam tohle můžeš přinést. Pokud se podaří spojit úsilí dobrovolníka, koordinátora, rodičů a učitele, může se všechno výrazně pohnout. Měl/a bych tedy zadávat dítěti úkoly? A jak? Zadávání úkolů by měla být samozřejmost, jinak bude mít doučování malý účinek. Dítě může mít samozřejmě dost úkolů ze školy. Proto je dobré zadávat krátké a co nejvíc konkrétní úkoly, nejlíp rozepsané na každý den (možná kromě neděle), které má dítě během týdne postupně dělat. Děti před sebou často valí školní povinnosti, proto je nesmysl je zahltit moc velkým množstvím úkolů. Dítě hlavně musí vědět, jak úkol vypracovat. Je dobré tedy zadat opakování toho, co už jste spolu dělali. Úkoly je určitě dobré předem připravit. Je dobré si vždycky na konci hodiny popovídat s rodiči o tom, co jste na doučování dělali a jaké úkoly jste si zadali a také jim vysvětlit (pokud je to potřeba), jak mají úkoly zkontrolovat. Pokud nevíš, jestli není dítě úkoly zahlcené, je dobré probrat s dítětem a s rodiči, jak vypadá běžný pracovní týden jestli a kdy chodí dítě na nějaké kroužky (obvykle skoro vůbec), co dělá odpoledne, kdy se učí a jak dlouho asi. Přijdu na doučování a dítě nemá úkoly, které jsem minule zadal/a. Jak bych na to měl/a reagovat? Vždycky je potřeba snažit se zjistit důvod a nepřecházet to mávnutím ruky. Pokud dítě zapomnělo, je dobré třeba zadání úkolu nechat dítěti na nalepovacím papírku na stole nebo dohlédnout, aby mělo úkoly zapsané v úkolníčku. Trochu nezvyklé formy nálepky, upomínky na skříňce nebo lednici apod., můžou dobře zafungovat. U mladších dětí je asi problém v tom, že vypracování úkolu nezkontrolovali rodiče. V takovém případě je fajn promluvit si s rodiči, dát jim najevo, že chápeme jejich situaci (např. když vy jste chodil/a do školy, tak to bylo jinak, učily se jiné věci, jasně že třeba nevíte, jak s úkolem poradit ), ale zdůraznit, že jde o to dohlídnout, aby byl úkol hotový - doučování bez úkolů nemá smysl a jde jen o to si k tomu každý den na 10 minut sednout, někdy je potřeba už ptát se hodně konkrétně - zkontrolujete Aničce ve středu tento úkol? ).

9 Vyplňování výkazů z doučování databáze ARUM Výkazy z doučování jsou pro nás velmi důležité. Koordinátor díky nim vidí, jak doučování probíhá a nemusí to zjišťovat jinými cestami. Zároveň je to důkaz pro donátory, že činnost, na jejíž průběh přispívají, skutečně probíhá. Také zápisy slouží jako informace pro další lidi, kteří by stejné dítě doučovali po Tobě. Zápisy do ARUM se statisticky zpracovávají a každý chybějící zápis znamená z pohledu donátora, že se doučování nekonalo. Proto tě prosíme o pečlivé zapisování. Díky! Jednoduchý návod k vykazování: 1) přihlas se na stránce https://cvt.arum.cz - přihlašovací jméno je většinou tvoje příjmení a heslo tvoje křestní jméno (koordinátor ti údaje pošle em, všechna písmena jsou malá, bez diakritiky) - je potřeba dát pokračovat na tento web, vím o co se jedná nebo jinak odkliknout hlášení o chybě certifikátu (je to v pořádku) 2) klikněte vlevo vedle jména vašeho dítěte na modrou šipku 3) potom klikněte nahoře na Úkon (Konzultace) 4) Zakázka by měla být jediná možná - doučování v tomto školním roce 5) datum, kdy se doučování konalo 6) doba trvání - např. 1:30 nebo 2:00 7) typ úkonu - doučování (pokud normálně proběhlo) nebo zmařené doučování (pokud se nekonalo z jakéhokoliv důvodu - prosím uvést důvod) nebo doučování - volnočasové (pokud jste s dítětem podnikali něco jiného, než doučování) 8) do textu zprávy napište, co jste dělali (např. ČJ - vyjmenovaná slova, M - malá násobilka) a připojte prosím jakýkoliv svůj komentář k tomu, jak doučování probíhalo, jaký jste z něj měli dojem, co bylo dobré a kde to nefungovalo 9) klikněte na uložit 10) pod tlačítkem Chronologie naleznete přehled svých zápisů 11) pod tlačítkem Anamnéza naleznete text a situaci dítěte (pokud jej tam koordinátor přidal) Děkujeme za tvoje zápisy! Volný čas s dítětem Dítě nechodí na žádné kroužky. Myslím, že by to pro něj mohlo být přínosné. Co se dá dělat? Koordinátor už nejspíš nabídnul rodině možnost účastnit se na kroužcích a akcích Člověka v tísni. Většinou je ale potřeba podobné věci nabízet vícekrát, než se rodina k něčemu rozhodne. Zkus to nabídnout znovu. Koordinátor ti dá aktuální informace o kroužcích a akcích, které pořádáme. Zároveň, pokud máš čas a chuť, můžeš vzít ty sám/sama svoje dítě na některou z našich akcí. Pokud má dítě zájem spíš chodit na jiný kroužek, bude moc fajn, pokud pomůžeš rodině něco najít. Děti se často neúčastní kroužků ve škole, protože rodiče nemají ke škole důvěru a děti se necítí mezi většinovými dětmi úplně příjemně. Můžete zkusit (spolu s koordinátorem) nedůvěru rodičů rozptýlit a zapůsobit jako mediátor mezi rodinou a školou. Pokud na straně školy vede kroužky nějaká osvícená osoba, která si je vědomá nutnosti osobního kontaktu a navázání vztahu důvěry s rodiči, mohlo by se to podařit.

10 Můžu dítě vzít na vlastní volnočasovou akci (do kina, zoo, divadla, )? Ano, záleží to jenom na vaší dohodě s rodiči. V tom případě jde o akci mimo činnost ČvT a za dítě nese odpovědnost dobrovolník. Pokud je to možné, doporučujeme nejdřív využít našich akcí, aspoň si vyzkoušíš, jak to s dítětem probíhá. Kde se dozvím o akcích pro děti organizovaných ČvT a jak se můžeme s mým dítětem zúčastnit? O všech akcích pro dobrovolníky a pro dobrovolníky spolu s dětmi informujeme v sekci Akce na Aktuální informace o kroužcích ti dá tvůj koordinátor. Kdy se obrátit na koordinátora? Tady je výčet nejčastějších situací, v nichž je dobré (až nutné) se obrátit na koordinátora. V principu budeme vždy rádi, když se na nás se svými dotazy, postřehy, nápady a připomínkami ohledně práce v rodině, doučování a dalších souvisejících věcí obrátíte. Neváhej proto koordinátora kdykoliv kontaktovat. Mám podezření na dyslexii/dyskalkulii/dysgrafii nebo něco podobného. Nevím, jestli bylo dítě u psychologa (v Pedagogicko-psychologické poradně). Dítě má hodně zameškaných hodin (chybí cca dvakrát měsíčně několik dní). Dítě se rapidně zhoršilo ve známkách, hrozí, že bude mít na vysvědčení pětky. Doučování už třikrát za sebou odpadlo. Doučování se vždycky jednou koná a jednou ne. V rodině se necítím dobře, je tam nepříjemná atmosféra / pohybují se tam podezřelí cizí lidé. Rodinu vystěhovávají z bytu / rodina se bude stěhovat. Na doučování nemáme klid. Rodiče mají konflikt s učiteli. Rodiče shánějí práci a chtějí s tím pomoct / rodiče mají dluhy nebo jiné problémy, se kterými chtějí pomoct. V rodině je jiná nestandardní situace. Chci pomoci rodině i s něčím jiným, než je doučování. Chci si jen tak popovídat o doučování.

11 Akce pro dobrovolníky Jaké akce pro dobrovolníky můžu čekat a k čemu jsou dobré? Naší snahou je dát vám, našim dobrovolníkům, servis, který vám pomůže při vykonávání často nesnadné práce - doučování. Proto se pro vás snažíme organizovat pravidelné akce, a to především trojího typu supervize, vzdělávání a neformální akce. Supervize jsou jediné z našich akcí, které jsou pro dobrovolníka povinné (účast na ní vyžadujeme alespoň jednou za pololetí). Smyslem supervize je přinést na skupinu, která čítá zhruba 10 lidí, téma, které je pro dobrovolníka při doučování aktuální a podělit se o něj s ostatními. Supervizor spolu s dalšími účastníky mohou dobrovolníkovi pomoci nahlédnout na toto téma z jiné perspektivy, a tak přispět k navržení řešení daného problému. Supervize se konají minimálně jednou za 3 měsíce v několika termínech a jejich obecným cílem je předcházet syndromu vyhoření u lidí v pomáhajících profesích. Vzdělávání mají formu setkávání s odborníky na různá témata, která se týkají naší práce. Snažíme se zvát lidi, kteří mohou dobrovolníkům pomoci při obtížích v doučování (speciální pedagogy, psychology, odborníky na další problémy související se vzděláváním dětí) a dát jim konkrétní návody na řešení vyvstalých problémů. Vzdělávání se konají v intervalu jednou za čtvrt roku. Cílem neformálních akcí je dát dobrovolníkům a koordinátorům příležitost setkat se v hospodě nebo na koncertu a lépe se poznat. V naší organizaci se uplatňují dobrovolníci v rodinách individuálně, ale myslíme si, že přirozená potřeba člověka sdružovat se může být obohacující i pro dobrovolníky a koordinátory navzájem. Jak můžu ovlivnit, jaké akce se budou konat? Při výběru akcí (vzdělávání) vycházíme z potřeb dobrovolníků, které vidíme v rodinách při doučování nebo při konzultacích s dobrovolníky. Samozřejmě jsme otevřeni návrhům témat ze strany dobrovolníků, protože našim cílem je poskytnout odbornou pomoc při řešení vyvstalých problémů. Stejně tak jsme otevření návrhům na jiné typy akcí a tyto návrhy velice vítáme. Můžu pozvat dobrovolníky na svojí akci? Naše databáze obsahuje poměrně obsáhlý mailing list lidí, kteří s námi spolupracují. Tento mailing list používáme výhradně pro informování o námi organizovaných akcí. V případě, že byste chtěli pozvat ostatní dobrovolníky na nějakou vaši akci, učiňte tak prosím prostřednictvím diskuze na našem webu

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně 6. Odpolední skupinové doučování Téma: Individuální podpora dítěte Anotace Odpolední skupinové doučování je vynikajícím podpůrným nástrojem pro sociálně znevýhodněné děti zejména ve 3. 6. třídě. Právě

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči 17. Jak zlepšit spolupráci s rodiči, praktický manuál pro rodiče Téma: spolupráce s rodiči Anotace Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Ve vztahu k rodinám

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Dobrý den, vážení neslyšící

Dobrý den, vážení neslyšící Dobrý den, vážení neslyšící Dovolte mi přivítat Vás dnes na našem setkání Co Vás čeká? Chceme Vám dát informace o TLUMOČNICKÝCH SLUŽBÁCH, tak aby jste všemu rozuměli CO TO JSOU TLUMOČNICKÉ SLUŽBY? Jsou

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,A CO ZDE POSKYTUJETE?,,SOCIÁLNÍ SLUŽBU ,,Hm A CO JE VLASTNĚ TA SOCIÁLNÍ SLUŽBA? Sociální služba je vlastně pomoc lidem. Na

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Kurzy poslušnosti na KK VFU

Kurzy poslušnosti na KK VFU Kurzy poslušnosti na KK VFU Absolvovali jste úvodní hodinu kurzu a rozhodli se, že budete pokračovat se cvičením v našem klubu a já vám děkuji za vaši důvěru. Pro krátké zopakování: cvičit budeme bez fyzických

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity do

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Terénní službě Rebel Vytvořili: Martin Paĺov pracovník v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr. Martina Petrová koordinátorka dobrovolníků Schválila: Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELÉ PODĚBRAD VE VĚKU 60 LET A VÍCE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELÉ PODĚBRAD VE VĚKU 60 LET A VÍCE DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELÉ PODĚBRAD VE VĚKU 60 LET A VÍCE Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se životem v našem městě. Dotazník je vypracován

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Škola) a Občanské sdružení LECCOS se sídlem Nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod 282 01, zastoupené ředitelkou Janou Kratochvílovou (dále jen Leccos) I. Předmět smlouvy

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Policie ČR bude okolnosti trestného činu dále vyšetřovat když Policie dojde k závěru, že jsem se trestného

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče Příloha č. 2 : Dotazník pro děti Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi Příloha č. 4 : Žádost o souhlas s vyplněním dotazníku Příloha č. 1 - Dotazník

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více

INFORMAČNÍ LETÁČEK. Dětský diagnostický ústav Liberec/ Diagnostický ústav pro mládež Praha. telefon: ředitel: sociální pracovník:

INFORMAČNÍ LETÁČEK. Dětský diagnostický ústav Liberec/ Diagnostický ústav pro mládež Praha. telefon:   ředitel: sociální pracovník: Dětský diagnostický ústav Liberec/ Diagnostický ústav pro mládež Praha telefon: e-mail: ředitel: sociální pracovník: jméno kurátora pro mládež: kontaktní adresa: Magistrát města Ústí nad Labem Odbor sociálních

Více

Pracovní listy KVARTA

Pracovní listy KVARTA Pracovní listy KVARTA Autor:Mgr.MartinaMale ková Použitá literatura: HANSEN ECHOVÁ,Barbara.Nápadyprorozvojahodnoceníklí ovýchkompetencížák.vyd.praha:portál, 2009, 117 s. ISBN 978-807-3673-888. MEZERA,Antonín.Projaképovolánísehodím?:jaksivybratst

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3)

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Seznam příloh Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Příloha C: Struktura pro rozhovor s Chlapcem 3 se specifickými poruchami učení Příloha

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Marketing Praxe.Workshop Obchodní rozhovor Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAXE.WORKSHOP Obchodní rozhovor Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah odpovídá: Austrian

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou a školským zařízením pro výkon úv, ov Celkové informace pouze v oblasti institucionální

Více

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Historie Přelomový rok 1989 sametová revoluce ve společnosti tornádová revoluce

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy 1. Když nemůžu přijít, musím se omluvit Jak to mám udělat: Nejpozději 1 den dopředu zavolám, pošlu SMS nebo napíšu email,

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Oáze pokoje Vytvořili: Mgr. Iva Kulhánková sociální pracovnice Oázy pokoje Mgr. Martina Petrová koordinátorka pro dobrovolníky Schválil: Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1 Příloha 2 - Dotazníky Základní školy, Burešova, Praha 8 Dotazník pro žáky Základní školy, Burešova, Praha 8 Vážení rodiče, naše základní škola pro Vás připravila následující dotazník, který se stane pravidelným

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o pomoc při práci na školním projektu Bezpečné cesty do školy, který v tomto školním roce pořádáme za pomoci společnosti

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Českomoravská myslivecká jednota

Českomoravská myslivecká jednota Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem, či klávesou F5) Milé dámy, vážení pánové, dostalo se Vám do rukou

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Chceš být užitečný a uplatnit svoje nabyté znalosti a dovednosti? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNICKÝ PROJEKT Dobrovolníci v rodinách

Chceš být užitečný a uplatnit svoje nabyté znalosti a dovednosti? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNICKÝ PROJEKT Dobrovolníci v rodinách DOBROVOLNICKÝ PROJEKT Dobrovolníci v rodinách Chceš být užitečný a uplatnit svoje nabyté znalosti a dovednosti? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Jak číst zobrazené grafy Tmavě zelená = rozhodně ano Světle

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

DOTAZNÍK O VÝPOČETNÍ TECHNICE PISA 2003

DOTAZNÍK O VÝPOČETNÍ TECHNICE PISA 2003 DOTAZNÍK O VÝPOČETNÍ TECHNICE PISA 2003 Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha, 2003 V této části najdeš otázky týkající se výpočetní techniky. Na tyto otázky neexistují správné ani špatné odpovědi.

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Zkuste si na seznamu příčin vyhledat tu, která podle vás nejvíce odpovídá důvodům sebepoškozování vašeho dospívajícího dítěte. Zkuste se zamyslet nad

Zkuste si na seznamu příčin vyhledat tu, která podle vás nejvíce odpovídá důvodům sebepoškozování vašeho dospívajícího dítěte. Zkuste se zamyslet nad Doporučení rodičům Obecně u mladých lidí klesá schopnost řešit problémy. Sebepoškozováním pak řeší nebo ventilují stav napětí, úzkost, strach, fyzická bolest totiž přehluší bolest psychickou. Tímto vyplavují

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více