FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky"

Transkript

1 Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace (PSI) Doučování dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením Program Podpora vzdělávání v rodinách Daruj dvě hodiny týdně FAQ Často kladené dotazy manuál pro dobrovolníky O nás a našich službách Co to jsou Programy sociální integrace (PSI)? Samostatná sekce společnosti Člověk v tísni, o.p.s. vznikla v roce 1999 původně pod názvem Terénní programy a od roku 2006 se pod názvem Programy sociální integrace věnuje problematice sociálního vyloučení a chudoby. Programy sociální integrace v současnosti působí ve více jak padesáti městech a obcích České republiky z dvanácti regionálních poboček. Činnost této sekce je zaměřena na pomoc lidem žijícím v podmínkách sociálního vyloučení či sociálním vyloučením ohroženým tak, aby dokázali řešit problémy vyplývající z života v těchto podmínkách a aby se nepropadali ještě níž. Nabídka služeb pro sociálně vyloučené rodiny zahrnuje terénní sociální práci, pracovní poradenství, právní poradenství, ale také vzdělávací aktivity, jako je doučování, kariérní poradenství, kluby a volnočasové aktivity. Více informací o PSI naleznete na těchto internetových stránkách: Jaké služby nabízí pražská pobočka? Pražská pobočka PSI má dvě kanceláře ta hlavní je na adrese Mahenova 3, Praha 5 - Smíchov (zastávka tramvaje U Zvonu). Druhá kancelář je na adrese Vítkova 24, Praha 8 Karlín. Centrála celé organizace Člověk v tísni je na adrese Šafaříkova 24, Praha 2 (kousek od I. P. Pavlova). Pražská pobočka nabízí služby terénních sociálních pracovníků pro dospělé (řešení problémů s dluhy, bydlením, pomoc s kontakty s úřady, pomoc se sháněním práce, ), kariérní poradenství pro starší děti (výběr střední školy), a pro děti všeho věku nabízí doučování, volnočasové aktivity (včetně letního tábora) a kluby (pro matky a předškolní děti, pro mladší školní a starší školní děti obojí probíhá jak na Smíchově, tak v Karlíně). První kroky dobrovolníka a první schůzka v rodině Jak můžu ovlivnit výběr dítěte? V Praze je o doučování velký zájem jak ze strany klientů, tak dobrovolníků. Chceme, aby bylo doučování smysluplné a efektivní, proto se ptáme každého dobrovolníka na tři základní informace jak staré dítě chce doučovat, jaké předměty a v jaké lokalitě. Potom vybíráme z naší databáze zájemců takové dítě, které co nejvíc odpovídá nabídce dobrovolníka. Dobrovolník může samozřejmě vždy nabídku odmítnout. Může se ale stát, že požadavkům dobrovolníka nebude odpovídat žádné dítě. Potom musí dobrovolník buď čekat v záloze, až se vhodný zájemce objeví,

2 nebo se spokojit s doučováním jinak starého dítěte, jiných předmětů nebo v jiné lokalitě, než by ideálně chtěl. Třetí možností je zapojit se místo individuálního doučování do skupinových aktivit (skupinové doučování, kluby, volnočasové aktivity). Aby nedocházelo k plýtvání časem a energií, platí, že pokud se už dobrovolník do doučování pustí, měl by doučovat alespoň půl roku. Výjimkou může být, pokud by doučování z nějakého důvodu v rodině nefungovalo. Co musí rodina udělat pro to, aby získala doučování od ČvT? První a nejdůležitější krok k tomu, aby zájemce získal doučování, vychází od něj a jeho rodičů oni kontaktují koordinátora a požádají ho o doučování. Ten si s nimi domluví schůzku, která proběhne v jejich domácnosti a jejím cílem je zjistit, zda bezplatné doučování skutečně potřebují a jaká je situace dítěte. Hlavním kritériem získání doučování je vzdělání rodičů. Vycházíme z předpokladu, že čím nižší vzdělání rodiče mají, tím méně mohou dítěti sami pomoct a tím více jejich děti doučování potřebují. Podepisuje se nějaká smlouva s rodinou? Co obsahuje? Doučování je služba, kterou poskytujeme bezplatně rodinám, které doučování potřebují, ale zároveň finančně nedosáhnou na komerční doučování. Současně však máme pravidla, která musí rodina dodržovat, aby mohla služba efektivně probíhat. Tato pravidla mají formu kontraktu, který s rodinou podepisuje koordinátor vždy na jeden školní rok. Základními pravidly, která jsou v tomto kontraktu obsažená, jsou pravidelná školní docházka doučovaných dětí, pravidelné konání doučování, klid na doučování, přítomnost alespoň jedné dospělé osoby v domácnosti v době, kdy doučování probíhá, a co nejaktivnější zapojení rodičů do organizace studia dítěte a do procvičování látky. Rodina mi připadá bohatá. Proč bych tam měl/a doučovat zdarma? Velká televize, počítač, hezký nábytek, zkrátka byt vybavený různými výdobytky techniky může být v romských rodinách odrazem statusu, který chce rodina mít mezi svými příbuznými a známými. A to bez ohledu na to, zda si rodina tyto movitosti může dovolit nebo ne. U našich klientů se často setkáváme s jednáním, které nám připadá iracionální rodiče si vezmou úvěr, aby si mohli pořídit plazmu do obýváku, playstation pro děti nebo jiné vybavení do domácnosti. Je třeba toto jednání chápat v kontextu jejich reality a nenechat se oklamat prvním dojmem. Kde a kdy by mělo doučování probíhat? Domluva na tom, kdy bude doučování probíhat, je čistě na dobrovolníkovi a rodině. V případě, že jsou k tomu v rodině podmínky, probíhá doučování v rodině (když nemá dítě vlastní pokoj, může doučování probíhat u kuchyňského stolu s tím, že rodiče zajistí klid pro doučování). Pokud z nějakého důvodu není možné doučovat v domácnosti, snažíme se nalézt jinou alternativu (doučování v naší kanceláři, v knihovně nebo v prostorách školy). Co všechno ode mě bude chtít koordinátor podepsat? Na začátku dobrovolnické služby uzavírá dobrovolník s organizací dvě smlouvy, které podepisuje spolu s koordinátorem. Jde o Smlouvu o výkonu dobrovolnické služby a Dohodu o mlčenlivosti. Uzavřením Smlouvy o výkonu dobrovolnické služby vzniká mezi organizací a dobrovolníkem oficiální smluvní vztah. Na jeho základě je dobrovolník pojištěn proti způsobení škody a na jeho základě také vydáváme potvrzení o výkonu dobrovolnické služby nebo vykonané praxi. Dohoda o

3 mlčenlivosti zavazuje dobrovolníka k tomu, že nebude mluvit o citlivých údajích a skutečnostech týkajících se jeho práce v rodině. Do dohody o mlčenlivosti je také vtělen Etický kodex dobrovolníka, který obsahuje následujících sedm bodů: 1) jednat s klientem čestně a své poslání plnit svědomitě a pilně bez ohledu na věk, etnickou či národnostní příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci či sociální zaopatřenost klienta 2) nezasahovat do života svého klienta či jeho rodiny jinak, než vzhledem ke svému poslání, což je vzdělávání klienta 3) nepůjčovat peníze ani svému klientovi, ani jeho rodinným příslušníkům, ani lidem z jejich okolí; zároveň žádné peníze nepřijmout 4) nebrat od svého klienta ani jeho rodiny žádné dokumenty či jiné oficiální listiny 5) pokud se dobrovolník při výkonu své činnosti i mimo ni seznámí s problematickou situací nebo s konkrétním problémem rodiny svého klienta, musí toto oznámit svému koordinátorovi, který věc předá odpovědným organizacím a rozhodne, jak ve věci dále pokračovat 6) pamatovat na to, že je součástí většího týmu a že jeho neetické, nečestné či nespravedlivé jednání by mohlo poškodit celý tento tým 7) účastnit se na supervizích za účelem zkvalitnění své práce; aktivně konzultovat svou práci s koordinátorem Ze Smlouvy o výkonu dobrovolnické služby také vyplývá povinnost dobrovolníka dodat do jednoho měsíce od podpisu smlouvy výpis z rejstříku trestů (dá se obstarat na každém Czechpointu tj. na poštách a úřadech městských částí). Při podpisu smlouvy dobrovolník podepisuje Prohlášení o bezúhonnosti, kde prohlašuje, že v minulosti nebyl odsouzen za trestný čin (pro pokrytí doby, než dodá výpis z RT). Poslední věcí, která je sloučena s prohlášením o bezúhonnosti do jednoho dokumentu, je prohlášení, že byl dobrovolník seznámen s prevencí infekčních nemocí. V prostředí sociálně vyloučených lokalit může existovat větší riziko vší, žloutenky a podobných onemocnění. Komunikace s rodiči a s dítětem Měl/a bych zapojovat rodiče do doučování? Ano, pokud to jde. Je dobré si zvyknout, že s rodičem se vždy na začátku doučování projde žákovská knížka a společně s rodičem a dítětem se probere, za co a proč je jaká známka a co se s tím bude dělat. Rodič nemá sedět u doučování celou dobu (ale záleží na okolnostech a ani tohle nemusí být nesmysl), ale cílem doučování je taky učit rodiče (mimoděk a nenásilně), jak se s dětmi učit. Platí to samozřejmě zvlášť u mladších dětí. Víc o tom, jak rodiče zapojit, je v kapitole Samotné doučování. O čem bych se měl/a s rodiči bavit pravidelně? O docházce dítěte do školy, známkách, komunikaci s učiteli. Pokud to jde, o jednotlivých předmětech a probírané látce. Je dobré mluvit s rodiči také o všem možném mimo doučování, aby došlo k navázání lepšího kontaktu.

4 Rodiče se všemi mými návrhy souhlasí, ale ve skutečnosti se nic neděje (s dítětem se např. přes týden neučí). Co mám dělat? Snaž se jim připomenout, že doučování je jenom podporou ve vzdělávání a nepřebírá odpovědnost rodičů za to, jak se dítě učí. Pokud rodiče s dítětem nic nedělají a např. nemají ani hotové úkoly, které jsi zadal/a, snaž se zjistit, co za tím vězí. Rodič neví jak na to, nechce se mu, dítě má moc úkolů ze školy, nemají čas nebo prostě nemají zájem? Pokud se nic nelepší, určitě kontaktuj koordinátora, ať můžete zkusit s tím pohnout společně. Možným řešením (i když trochu krajním) je zrušení doučování u nespolupracující rodiny s možností, abys pokračoval/a s doučováním jinde, kde bude účinnost lepší. Dítě má velké absence ve škole. Co mám dělat? Pokud jde o dlouhodobou nemoc, zkus se o tom s rodiči pobavit. Zeptej se jich, o jakou šlo nemoc, jak to řešili, byli pro úkoly atd.? Pokud jde o jednotlivé krátké absence typu bolení hlavy, rodinné důvody, návštěva lékaře, a je to např. 2x týdně, je na místě zeptat se, jestli dítě nezůstává doma z jiných důvodů nemusí hlídat mladšího sourozence? Není to tak, že ho neměl kdo odvést do školy? Není to tak, že když se mu do školy nechce, rodiče ho nechají doma? Pokud se nechceš na tohle citlivé téma vyptávat, kontaktuj koordinátora a můžete o tom mluvit s rodinou společně. Pokud se to nelepší a absence narušují výkon dítěte ve škole a účinnost vašeho doučování, určitě kontaktuj koordinátora. Rodině opakuj, že do školy se musí chodit, pokud není opravdu vážný důvod. Jinak doučování nemá smysl. Můžeš jim i říct jinak nám ho koordinátor zruší, apod. Doučování často odpadá. Rodiče říkají, že je dítě nemocné. Někdy to trvá i dva a více týdnů. Co mám dělat? Zkus zjistit přesný důvod. Pokud je dítě nemocné, pobav se s rodiči o tom, co přesně mu je a jakým způsobem se budou dohánět úkoly. Zkus se zeptat, jestli rodiče byli ve škole pro úkoly, mají nějaké instrukce od paní učitelky apod. Pokud nebyli, je potřeba trvat na tom, že musí od paní učitelky úkoly získat, aby se daly zameškané věci dohnat. Pokud je dítě schopné učit se doma (není mu špatně), můžete se domluvit na tom, že ti zašle nějaké vypracované úkoly em nebo po skypu (v některých rodinách to docela funguje). Zkus být s rodinou v kontaktu a mít představu o tom, jestli a jak látku dohánějí. Doučování by jinak v případě nemoci dítěte nemělo probíhat. Pokud dítě ale už např. jen dobírá antibiotika a ještě nechodí do školy, může se doučování konat (záleží samozřejmě na domluvě). Pokud doučování ze strany rodiny odpadá dlouhodobě (každý měsíc to aspoň dvakrát není), kontaktuj koordinátora, ať můžete zkusit společně situaci změnit. Doučování často odpadá. Rodiče říkají, že je dítě nemocné. Vždycky chybí den dva a pak jde zase na pár dní do školy. Píšou mi SMS většinou tak půl hodiny před doučováním, že nemám chodit. Co s tím? Zkus se domluvit na tom, že se bude doučování omlouvat alespoň den předem (jak z tvojí, tak z jejich strany), aby bylo možné zařídit si jiný program. Pokud je důvodem rušení do určité míry rozmar dítěte nebo jiné momentální důvody, mohlo by to trochu pomoct. Zkus zjistit, proč přesně doučování odpadlo. Pokud to jde, zkusit domluvit náhradní termín v tom samém týdnu (pokud rodina uvidí, že se doučování stejně koná, nebude ho třeba tolik rušit). Pokud má rodina občas na doučování zapomene, je dobré zkusit třeba nalepovací papírky na stůl apod. Rodičům je třeba připomínat, že nechodit do školy se nevyplatí, že to hodně negativně ovlivňuje známky, že pokud dítě nechají při každém zakašlání doma a nebudou ho posílat na různé školní akce, nebude mít

5 možnost zapadnout do kolektivu a nebude se ve třídě cítit dobře. Pokud je potřeba, můžeš vždycky pohrozit, že nám doučování zruší koordinátor, že je o doučování velký zájem a půjdeš doučovat někam, kde to nebude odpadat. V pravidlech smlouvy je, že doučování musí probíhat pravidelně a musí odpadat jenom ze závažných důvodů, jako je nemoc apod. Pokud se to nelepší, určitě kontaktuj koordinátora a společně můžete např. zajít za učitelem a promluvit s ním o docházce dítěte do školy a o tom, jak se dívá na míru doplňování zameškané látky rodinou. Dítě je na druhém stupni. Rodiče na něj moc nestačí. Neučí se, dělá ve škole problémy, na všechno kašle a jsou na něj ze školy stížnosti. Co s tím? To je samozřejmě hodně těžké. Pokud o učení a doučování dlouhodobě není pořádný zájem ze strany dítěte, nemá to smysl a bude lepší to zrušit a jít jinam. Zájem se ale přeci jenom může podařit probudit. Pokud dítě na učení kašle a je těžké ho doučovat, určitě to prober s koordinátorem. Jedna možnost je pokusit se navázat blízký vztah s dítětem, být s ním na jedné lodi, nebýt jenom dalším zástupcem instituce škola nebo posel učitele. Zkusit s ním mluvit o své vlastní zkušenosti, snažit se zjistit důvody toho, proč na všechno kašle a zjistit, co ho zajímá. Pokud zjistím, že něco dítě opravdu zajímá, zapojit to do našich rozhovorů a učení. Zároveň je možné vysvětlovat, že učitel může být jakýkoliv, což ale neospravedlňuje dítě na školu kašlat. Že umět věci ve škole není trapné a člověk není šprt. Že být mezi nejhoršíma ve třídě není frajeřina atd. Probírat realisticky, co by chtělo dítě v budoucnu dělat, zbourat mu falešné sny o budoucnosti. A probrat důsledky, pokud se stav nezmění. Zkoušet věci ze školy vztahovat k praktickým situacím např. matika obchod, ČJ schopnost komunikovat, domluvit se, získat práci. Komunikace s učitelem by měla být v této situaci samozřejmostí. Když se to přes všechnu snahu během 2-3 měsíců nezlepší, doučování musí být zrušeno a ty můžeš jít doučovat někam, kde je o to opravdu zájem. Komunikace se školou Proč bychom měli se školou komunikovat? Hlavním důvodem, proč dítě doučování potřebuje je, že nezvládá nějakou část školní látky. Pro to, abychom zjistili, v čem přesně dítě zaostává a co bychom měli na doučování probírat, je důležité navázat kontakt se školou, resp. s učitelem dítěte. Kontakt se školou se bude rodinu od rodiny lišit někteří rodiče jsou s učiteli v pravidelném kontaktu, jiní se mohou tomuto kontaktu z různých důvodů vyhýbat. Je proto na koordinátorovi zjistit, jak je na tom příslušná rodina a podle toho podniknout další kroky. Bude se školou komunikovat koordinátor, matka nebo já? Jak bylo zmíněno výše, zjištění stavu komunikace se školou v rodině je na koordinátorovi. Pokud zjistí, že se školou rodiče komunikují, je situace jednodušší a komunikaci se školou většinou řeší matka, případně se podle potřeby může s učitelem sejít i dobrovolník, aby od učitele zjistil, v čem má dítě nedostatky. Pokud koordinátor zjistí, že komunikace rodičů se školou neprobíhá nebo je z různých důvodů nedostatečná, měl by se pokusit navázat lepší komunikaci, a to ve spolupráci s matkou i s dobrovolníkem.

6 Kdy se má začít se školou komunikovat? Komunikace se školou je důležitá od začátku doučování. Konzultace s učitelem nám pomáhá identifikovat nedostatky dítěte a ušetří nám tak čas při orientaci v tom, co bychom měli s dítětem na doučování probírat. Jak by měla ideálně komunikace se školou probíhat? Neexistuje jeden správný model komunikace se školou. Rodiče by měli mít přehled o známkách a docházce dítěte a o problémech, které dítě ve škole má. Pokud je dítě nemocné, je jejich povinností dítě omluvit a měli by si ve škole vyzvednout úkoly a s dítětem se látku doučit. Měli by pravidelně navštěvovat třídní schůzky a v případě, že zjistí nějaký problém v probírané látce a také jí nerozumí, obrátit se na učitele. Pro koordinátora a dobrovolníka je vždy výhodou znát pohled učitele a vyslechnout si, jak dítě pracuje ve škole a jaký pohled na něj učitel má. Intenzita dalšího kontaktu dobrovolníka a koordinátora se školou záleží na tom, jak dobře ji sami rodiče zvládají. Samotné doučování Jaké předměty budu dítě doučovat? Předměty, které budeš doučovat, by měly v zásadě odpovídat tomu, co jsi uvedl/a v úvodním dotazníku. Nikdo tě nebude nutit doučovat předmět, do kterého se ti nechce. U dětí na prvním stupni se skoro vždy doučuje matematika, český jazyk a angličtina. Je to proto, že se jedná o základní předměty a v AJ rodiče většinou nejsou vůbec schopni dítěti pomoct. Konkrétní předměty a látka, se kterou začít, se domlouvá vždy na úvodní schůzce koordinátora a dobrovolníka v rodině. U starších dětí je možné se domluvit třeba i jen na jeden předmět, ve kterém potřebuje nejvíc pomoct. Aby bylo doučování efektivní, je třeba se zaměřit systematicky na dva, maximálně tři předměty. Občasné jednorázové odskočení si do jiného předmětu (např. učení se toho, jak napsat referát, jak si dělat výpisky z učebnice atd.) může být určitě taky pro dítě přínosné. Nebylo by ale dobré přeskakovat z předmětu na předmět jen podle toho, z čeho má zrovna dítě úkoly nebo test. Pak by doučování ztratilo na systematičnosti. Je lepší se vracet k základům, které dítěti nejdou. Jsou stanovené nějaké cíle doučování? Cílem doučování není jenom zlepšit známky. Hlavním cílem je motivace dítěte a případně také rodičů k tomu, aby se o učení víc zajímali a víc se mu věnovali. Je proto dobré se zvlášť na začátku vaší spolupráce soustředit na komunikaci s rodinou i s dítětem, na získání důvěry a navázání bližšího kontaktu. Nemusíte se doučovat celé dvě hodiny, někdy je lepší část času prokecat. Je dobré zjistit, co dítě dělá, co ho baví, jak se ve škole cítí, s kým sedí v lavici, jaké má kamarády, co si myslí o učitelích. Stejně tak je možné mluvit s rodinou o jejich celkové situaci a případně nabídnout jiné služby Člověka v tísni (kariérní poradenství pro starší děti, terénní sociální služby pro dospělé). Mám obavy, že nebudu na látku stačit. Co s tím? Většinou se tyto obavy nenaplní a člověk zjistí, že látka není tak těžká, jak se obával. Pokud člověk doučuje něco, co sám příliš neumí, je to výzva a když si najde dostatek času se na doučování připravovat, může ho to i samotného následně víc bavit. Je pak ale nutné obstarat si učebnici, ze

7 které se může člověk připravovat anebo si věci najít na internetu. Určitě kontaktuj koordinátora a domluvte se na tom, jak obstarat potřebné učebnice. Pokud to nepůjde z knihovničky ČvT, najde se jiná cesta. Pokud na látku opravdu nestačíš nebo nemáš čas na přípravu a nemáš ze svého výkonu při doučování dobrý pocit, kontaktuj koordinátora a můžete se domluvit na tom, že bys šel/šla doučovat do jiné rodiny. Mám kontrolovat dítěti ŽK? Ano, určitě. Nemáš ale nahrazovat rodiče. Nejlepší je společné procházení ŽK. Je to důležité kvůli tvému přehledu o docházce, poznámkách, známkách. Bude moc fajn, pokud některé věci ze ŽK napíšeš také do výkazu v ARUM. Potřeboval/a bych materiály, učebnice. Na koho se mám obrátit? Na koordinátora. Můžeš se podívat do naší knihovničky anebo se dohodnete s koordinátorem jinak. Pracuje se na tom, aby seznam knih z naší knihovničky byl na Množství materiálů najdeš také ke stažení v sekci Materiály na tomto webu. Pokud budeš mít sám/sama něco zajímavého, nahraj to tam, ať to můžou použít i ostatní. V sekci Odkazy sdílíme stejným způsobem odkazy na zajímavé výukové weby nebo weby s materiály. Přijde mi, že moje doučování dítě nebaví. Tváří se otráveně a nechce se doučovat. Je otázka, jestli má dítě opravdu o doučování zájem. U starších dětí se může stát, že jsou na tom ve škole a se svojí motivací tak špatně, že už jenom čekají, až škola skončí. Je třeba dát jasně rodině i dítěti najevo, že pokud o doučování zájem nemají, Ty tam rozhodně chodit nebudeš. Zájemců o doučování je víc než dost. K tomu, aby se doučování konalo, musí rodina plnit svůj díl. Pokud o doučování zájem mají, ale dítě se stejně tváří otráveně a znuděně, je dobré se zamyslet nad tím, jestli není tvůj styl doučování příliš učitelský. Ze zkušeností s běžnými dětmi můžeme nabýt dojmu, že je třeba při doučování do dítěte nalít co nejvíc vědomostí. To funguje jenom někdy. Moc vysoké nároky a spěchání můžou být kontraproduktivní. V takovém případě je lepší vsadit víc na osobní úroveň, snažit se nejdřív s dítětem spřátelit a vycházet opravdu z jeho úrovně znalostí. Dát mu nejdříve ty úkoly, které snadno zvládne. Není třeba nijak snižovat jejich význam, přestože jsou mnohem jednodušší než to, co se probírá ve škole. Od jednoduchých úkolů je možné postupně přecházet k těžším. Dítě je dobré hodně a často chválit a to hlavně tak, aby pochopilo, za co je chválené konkrétně. Myslím, že po mém vysvětlování dítě pořád látku nechápe. Zkus dát dítěti čas, aby si na věci přišlo samo. Pokud se na něčem zaseklo, zkuste se vrátit k něčemu jednoduššímu, co dítě dokáže. Neraď mu až příliš a měj trpělivost čekat na to, jestli dokáže problém vyřešit bez tvojí pomoci. Pokud si nejsi jistý/á, jestli doučuješ správně, můžeš říct koordinátorovi, ať se přijde na tvoje doučování podívat. Může Ti potom poskytnout zpětnou vazbu. Myslím, že by to chtělo nějaké nové metody / pomůcky / hry v mém doučování. Moc žádné neznám. Jak na to? Poraď se s koordinátorem, podívej se na anebo si můžeš vypůjčit tzv. taktovku, což je taška do školy plná různých pomůcek a her, které je možné s dětmi na doučování vyzkoušet. taktovek máme na pobočce 10 a půjčujeme je dobrovolníkům vždy na několik týdnů. Součástí taktovky je např. diktafon (s namluvenými texty), mapy, mazací

8 tabulky, texty bajek a pohádek, karetní hra na povolání, hry na smyslové vnímání, deník, vystřihovací hry apod. Sada je určená jak pro první, tak pro druhý stupeň a s pomůckami je samozřejmě možné vymýšlet různé vlastní aktivity. Naší snahou je taky organizovat jednou za čas sraz dobrovolníků (většinou v nějaké kavárně) určený ke sdílení nápadů a metod doučování. Aktuální seznam chystaných akcí najdeš v sekci Akce na Mám v rodině pouze doučovat (tj. pomáhat s látkou) nebo je důležité, abych se snažil/a ovlivnit, jak si dítě organizuje studium a jak se rodiče s dítětem učí? Mám vůbec šanci to ovlivnit? Je to určitě hodně důležité. Doučování by ideálně mělo změnit způsob, jakým se rodiče s dítětem učí i jak se dítě učí samo. Dobrovolník by měl ideálně jen zadávat úkoly a kontrolovat je a pomáhat s pochopením látky, kterou dítě samo pochopit nedokáže. Procvičování látky, domácí úkoly (zadané ze školy), referáty a podobné věci by měli zvládat rodiče s dítětem sami. Je proto velmi důležité snažit se ovlivnit způsob, jakým se dítě učí a to, jak se s ním učí rodiče. Pokud se ti nepodaří ovlivnit výrazně situaci doučovaného dítěte, třeba tvoje působení v rodině pomůže alespoň v blízký budoucnosti při vzdělávání jeho mladšího sourozence. Přítomnost v rodině na dvě hodiny týdně není moc, ale je potřeba si uvědomit, že ty můžeš být jediným člověkem, který se kdy dosud pokusil rodičům i dítěti konkrétně pomoct s organizací studia. Spousta věcí, které rodina nedělá, proto může být důsledkem toho, že opravdu nevědí jak, nejsou na to zvyklí apod. Ty tam tohle můžeš přinést. Pokud se podaří spojit úsilí dobrovolníka, koordinátora, rodičů a učitele, může se všechno výrazně pohnout. Měl/a bych tedy zadávat dítěti úkoly? A jak? Zadávání úkolů by měla být samozřejmost, jinak bude mít doučování malý účinek. Dítě může mít samozřejmě dost úkolů ze školy. Proto je dobré zadávat krátké a co nejvíc konkrétní úkoly, nejlíp rozepsané na každý den (možná kromě neděle), které má dítě během týdne postupně dělat. Děti před sebou často valí školní povinnosti, proto je nesmysl je zahltit moc velkým množstvím úkolů. Dítě hlavně musí vědět, jak úkol vypracovat. Je dobré tedy zadat opakování toho, co už jste spolu dělali. Úkoly je určitě dobré předem připravit. Je dobré si vždycky na konci hodiny popovídat s rodiči o tom, co jste na doučování dělali a jaké úkoly jste si zadali a také jim vysvětlit (pokud je to potřeba), jak mají úkoly zkontrolovat. Pokud nevíš, jestli není dítě úkoly zahlcené, je dobré probrat s dítětem a s rodiči, jak vypadá běžný pracovní týden jestli a kdy chodí dítě na nějaké kroužky (obvykle skoro vůbec), co dělá odpoledne, kdy se učí a jak dlouho asi. Přijdu na doučování a dítě nemá úkoly, které jsem minule zadal/a. Jak bych na to měl/a reagovat? Vždycky je potřeba snažit se zjistit důvod a nepřecházet to mávnutím ruky. Pokud dítě zapomnělo, je dobré třeba zadání úkolu nechat dítěti na nalepovacím papírku na stole nebo dohlédnout, aby mělo úkoly zapsané v úkolníčku. Trochu nezvyklé formy nálepky, upomínky na skříňce nebo lednici apod., můžou dobře zafungovat. U mladších dětí je asi problém v tom, že vypracování úkolu nezkontrolovali rodiče. V takovém případě je fajn promluvit si s rodiči, dát jim najevo, že chápeme jejich situaci (např. když vy jste chodil/a do školy, tak to bylo jinak, učily se jiné věci, jasně že třeba nevíte, jak s úkolem poradit ), ale zdůraznit, že jde o to dohlídnout, aby byl úkol hotový - doučování bez úkolů nemá smysl a jde jen o to si k tomu každý den na 10 minut sednout, někdy je potřeba už ptát se hodně konkrétně - zkontrolujete Aničce ve středu tento úkol? ).

9 Vyplňování výkazů z doučování databáze ARUM Výkazy z doučování jsou pro nás velmi důležité. Koordinátor díky nim vidí, jak doučování probíhá a nemusí to zjišťovat jinými cestami. Zároveň je to důkaz pro donátory, že činnost, na jejíž průběh přispívají, skutečně probíhá. Také zápisy slouží jako informace pro další lidi, kteří by stejné dítě doučovali po Tobě. Zápisy do ARUM se statisticky zpracovávají a každý chybějící zápis znamená z pohledu donátora, že se doučování nekonalo. Proto tě prosíme o pečlivé zapisování. Díky! Jednoduchý návod k vykazování: 1) přihlas se na stránce https://cvt.arum.cz - přihlašovací jméno je většinou tvoje příjmení a heslo tvoje křestní jméno (koordinátor ti údaje pošle em, všechna písmena jsou malá, bez diakritiky) - je potřeba dát pokračovat na tento web, vím o co se jedná nebo jinak odkliknout hlášení o chybě certifikátu (je to v pořádku) 2) klikněte vlevo vedle jména vašeho dítěte na modrou šipku 3) potom klikněte nahoře na Úkon (Konzultace) 4) Zakázka by měla být jediná možná - doučování v tomto školním roce 5) datum, kdy se doučování konalo 6) doba trvání - např. 1:30 nebo 2:00 7) typ úkonu - doučování (pokud normálně proběhlo) nebo zmařené doučování (pokud se nekonalo z jakéhokoliv důvodu - prosím uvést důvod) nebo doučování - volnočasové (pokud jste s dítětem podnikali něco jiného, než doučování) 8) do textu zprávy napište, co jste dělali (např. ČJ - vyjmenovaná slova, M - malá násobilka) a připojte prosím jakýkoliv svůj komentář k tomu, jak doučování probíhalo, jaký jste z něj měli dojem, co bylo dobré a kde to nefungovalo 9) klikněte na uložit 10) pod tlačítkem Chronologie naleznete přehled svých zápisů 11) pod tlačítkem Anamnéza naleznete text a situaci dítěte (pokud jej tam koordinátor přidal) Děkujeme za tvoje zápisy! Volný čas s dítětem Dítě nechodí na žádné kroužky. Myslím, že by to pro něj mohlo být přínosné. Co se dá dělat? Koordinátor už nejspíš nabídnul rodině možnost účastnit se na kroužcích a akcích Člověka v tísni. Většinou je ale potřeba podobné věci nabízet vícekrát, než se rodina k něčemu rozhodne. Zkus to nabídnout znovu. Koordinátor ti dá aktuální informace o kroužcích a akcích, které pořádáme. Zároveň, pokud máš čas a chuť, můžeš vzít ty sám/sama svoje dítě na některou z našich akcí. Pokud má dítě zájem spíš chodit na jiný kroužek, bude moc fajn, pokud pomůžeš rodině něco najít. Děti se často neúčastní kroužků ve škole, protože rodiče nemají ke škole důvěru a děti se necítí mezi většinovými dětmi úplně příjemně. Můžete zkusit (spolu s koordinátorem) nedůvěru rodičů rozptýlit a zapůsobit jako mediátor mezi rodinou a školou. Pokud na straně školy vede kroužky nějaká osvícená osoba, která si je vědomá nutnosti osobního kontaktu a navázání vztahu důvěry s rodiči, mohlo by se to podařit.

10 Můžu dítě vzít na vlastní volnočasovou akci (do kina, zoo, divadla, )? Ano, záleží to jenom na vaší dohodě s rodiči. V tom případě jde o akci mimo činnost ČvT a za dítě nese odpovědnost dobrovolník. Pokud je to možné, doporučujeme nejdřív využít našich akcí, aspoň si vyzkoušíš, jak to s dítětem probíhá. Kde se dozvím o akcích pro děti organizovaných ČvT a jak se můžeme s mým dítětem zúčastnit? O všech akcích pro dobrovolníky a pro dobrovolníky spolu s dětmi informujeme v sekci Akce na Aktuální informace o kroužcích ti dá tvůj koordinátor. Kdy se obrátit na koordinátora? Tady je výčet nejčastějších situací, v nichž je dobré (až nutné) se obrátit na koordinátora. V principu budeme vždy rádi, když se na nás se svými dotazy, postřehy, nápady a připomínkami ohledně práce v rodině, doučování a dalších souvisejících věcí obrátíte. Neváhej proto koordinátora kdykoliv kontaktovat. Mám podezření na dyslexii/dyskalkulii/dysgrafii nebo něco podobného. Nevím, jestli bylo dítě u psychologa (v Pedagogicko-psychologické poradně). Dítě má hodně zameškaných hodin (chybí cca dvakrát měsíčně několik dní). Dítě se rapidně zhoršilo ve známkách, hrozí, že bude mít na vysvědčení pětky. Doučování už třikrát za sebou odpadlo. Doučování se vždycky jednou koná a jednou ne. V rodině se necítím dobře, je tam nepříjemná atmosféra / pohybují se tam podezřelí cizí lidé. Rodinu vystěhovávají z bytu / rodina se bude stěhovat. Na doučování nemáme klid. Rodiče mají konflikt s učiteli. Rodiče shánějí práci a chtějí s tím pomoct / rodiče mají dluhy nebo jiné problémy, se kterými chtějí pomoct. V rodině je jiná nestandardní situace. Chci pomoci rodině i s něčím jiným, než je doučování. Chci si jen tak popovídat o doučování.

11 Akce pro dobrovolníky Jaké akce pro dobrovolníky můžu čekat a k čemu jsou dobré? Naší snahou je dát vám, našim dobrovolníkům, servis, který vám pomůže při vykonávání často nesnadné práce - doučování. Proto se pro vás snažíme organizovat pravidelné akce, a to především trojího typu supervize, vzdělávání a neformální akce. Supervize jsou jediné z našich akcí, které jsou pro dobrovolníka povinné (účast na ní vyžadujeme alespoň jednou za pololetí). Smyslem supervize je přinést na skupinu, která čítá zhruba 10 lidí, téma, které je pro dobrovolníka při doučování aktuální a podělit se o něj s ostatními. Supervizor spolu s dalšími účastníky mohou dobrovolníkovi pomoci nahlédnout na toto téma z jiné perspektivy, a tak přispět k navržení řešení daného problému. Supervize se konají minimálně jednou za 3 měsíce v několika termínech a jejich obecným cílem je předcházet syndromu vyhoření u lidí v pomáhajících profesích. Vzdělávání mají formu setkávání s odborníky na různá témata, která se týkají naší práce. Snažíme se zvát lidi, kteří mohou dobrovolníkům pomoci při obtížích v doučování (speciální pedagogy, psychology, odborníky na další problémy související se vzděláváním dětí) a dát jim konkrétní návody na řešení vyvstalých problémů. Vzdělávání se konají v intervalu jednou za čtvrt roku. Cílem neformálních akcí je dát dobrovolníkům a koordinátorům příležitost setkat se v hospodě nebo na koncertu a lépe se poznat. V naší organizaci se uplatňují dobrovolníci v rodinách individuálně, ale myslíme si, že přirozená potřeba člověka sdružovat se může být obohacující i pro dobrovolníky a koordinátory navzájem. Jak můžu ovlivnit, jaké akce se budou konat? Při výběru akcí (vzdělávání) vycházíme z potřeb dobrovolníků, které vidíme v rodinách při doučování nebo při konzultacích s dobrovolníky. Samozřejmě jsme otevřeni návrhům témat ze strany dobrovolníků, protože našim cílem je poskytnout odbornou pomoc při řešení vyvstalých problémů. Stejně tak jsme otevření návrhům na jiné typy akcí a tyto návrhy velice vítáme. Můžu pozvat dobrovolníky na svojí akci? Naše databáze obsahuje poměrně obsáhlý mailing list lidí, kteří s námi spolupracují. Tento mailing list používáme výhradně pro informování o námi organizovaných akcí. V případě, že byste chtěli pozvat ostatní dobrovolníky na nějakou vaši akci, učiňte tak prosím prostřednictvím diskuze na našem webu

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně 6. Odpolední skupinové doučování Téma: Individuální podpora dítěte Anotace Odpolední skupinové doučování je vynikajícím podpůrným nástrojem pro sociálně znevýhodněné děti zejména ve 3. 6. třídě. Právě

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE. Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů - dále jen AR programy 1. Když nemůžu přijít, musím se omluvit Jak to mám udělat: Nejpozději 1 den dopředu zavolám, pošlu SMS nebo napíšu email,

Více

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

49. oddíl Lumturo. Přihlašuji svou dceru: Jméno a příjmení:... Rodné číslo:...

49. oddíl Lumturo. Přihlašuji svou dceru: Jméno a příjmení:... Rodné číslo:... Junák český skaut, středisko MAJÁK Praha, z.s. 49. oddíl Lumturo Vůdce střediska: PhDr. Jan Synek, středisko Maják Praha, U Kněžské louky 6, Praha 3, 130 00 Vůdce oddílu: Lucie Cisariková, oddíl Lumturo,

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Milý organizátore Akce Památky, Kontakt pro dotazy a jiné

Milý organizátore Akce Památky, Kontakt pro dotazy a jiné Milý organizátore Akce Památky, děkujeme ti, že jsi se rozhodl/a pořádat brontosauří víkendovku na pomoc památkám a že jsi ji zařadil/a pod program Akce Památky. Věříme, že naše spolupráce bude vzájemně

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Historie Přelomový rok 1989 sametová revoluce ve společnosti tornádová revoluce

Více

Metodika vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

Metodika vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Metodika vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah: 1. Úvod... 2 2. Vymezení pojmu Speciální vzdělávací potřeby... 3

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

sociální programy sociálními programy Prostor plus

sociální programy sociálními programy Prostor plus sociální programy sociálními programy Prostor plus 01 kontakty 02 najdete nás 03 kdo jsme 04 jaké je naše poslání / komu pomáháme 05 s čím pomáháme 06 co nabízíme 07 zásady poskytování služeb 08 naším

Více

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I.

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Úvodní informace: Tento dotazník se snaží zmapovat současný stav činnosti předmětových komisí a předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji. Dotazník je

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Pokud byste měli jakékoliv otázky na naši organizaci nebo si nejste jistí, jestli se týkají jen Buddy Programu, potom piš na info@buddysystem.

Pokud byste měli jakékoliv otázky na naši organizaci nebo si nejste jistí, jestli se týkají jen Buddy Programu, potom piš na info@buddysystem. BUDDY PROGRAM JAK BÝT SPRÁVNÝM BUDDIEKEM Ještě jednou Ti jménem naší organizace organizace ESN VŠE Praha Buddy System o. s. gratulujeme k získání Buddyho. Pevně věříme, že si spolu budete rozumět a semestr

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Obrázek 10.1: Stránky pro stahování softwaru Slunečnice.cz

Obrázek 10.1: Stránky pro stahování softwaru Slunečnice.cz 10. ICQ a Skype V kapitole věnované komunikaci na internetu jsme si řekli, že existuje spousta možností, jak být v kontaktu s ostatními lidmi. Naučili jsme se již používat e-mail a Facebook. Teď je před

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky

Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky Základní ovládací prvky elektronické žákovské knížky Přihlášení do systému elektronické žákovské knížky Po zadání adresy skola.zsmasarykovysady.net:8080 (nebo kliknutím na odkaz z webových stránek školy)

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a case management. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a case management. Mgr. Kamila Lišková Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a case management Mgr. Kamila Lišková Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona o sociálních službách Sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více