}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Aplikace pro správu docházkového/bezpečnostního systému BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martin Jakubec Brno, podzim 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Martin Jakubec Vedoucí práce: Mgr. Martin Jakubička ii

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce Mgr. Martinovi Jakubičkovi za rady a připomínky a za umožnění práce na vlastní téma. iii

4 Shrnutí Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro správu docházkového/bezpečnostního systému. Aplikace bude implementována v jazyce Java EE za pomoci Stripes Frameworku a Enterprise Java Beans 3.0. iv

5 Klíčová slova docházkový systém, webová aplikace, Java EE, EJB 3, Stripes Framework, objektová analýza a návrh v

6 Obsah 1 Úvod Analýza Současné systémy Proč zavádět přístupové/docházkové systémy? Možnosti zamezení přístupu Komunikace s terminálem Rozdělení terminálů Kontaktní Bezkontaktní On-line Off-line Dodavatelé docházkových systémů EFG CZ spol. s r.o AVARIS, s.r.o ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o IReSoft, s.r.o Zhodnocení Požadavky na systém Embedded modul SFM Aplikace pro sběr dat Use Case diagram Návrh a implementace Použité technologie a nástroje Java Enterprise Edition (Java EE) GlassFish Server Enterprise Java Beans 3 (EJB 3) Stripes Framework Java Server Pages (JSP) HyperText Markup Language (HTML) MySQL Aplikační část Balíček Users Balíček Buildings Balíček Permissions Balíček Transactions

7 3.2.5 Příklady rozhraní v balíčku bcthesis.model.users Datový model ERD diagram Webová část Model View Controller Registrace uživatele Návrh uživatelského rozhraní Ukázka uživatelského rozhraní Vzdálený přístup Závěr Příloha A

8 1 Úvod Elektronické informační systémy (IS) se dnes staly již nezbytnou součástí řízení moderního podniku. Umožňují mimo jiné rychlejší práci, efektivnější plánování a lepší využití finančních a lidských zdrojů. Využití výhod automatizované správy a uložení dat si dnes uvědomuje drtivá většina společností. Finanční prostředky, investované do nákupu nebo vývoje takového systému, se mnohonásobně vrátí časem ušetřeným za správu papírové kartotéky. Informační systémy mohou být rozsáhlé a mohou řešit celou sadu úloh (účetnictví, sklad, řízení podniku), nebo naopak mohou být zaměřeny na jeden konkrétní problém. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro správu docházky. Na českém i zahraničním trhu je spousta společností, které poskytují přístupové systémy různého zaměření a různého rozsahu. Tyto systémy většinou slouží pro evidenci docházky zaměstnanců nebo sledování jejich pohybu po areálu po dobu pracovní doby. Cena těchto systémů se odvíjí od počtu zaměstnanců a počtu vstupních zařízení (terminálů). Tato investice se většinou vyplatí i menším firmám do 50 zaměstnanců. Problém nastává v případě, kdy máme k dispozici vlastní terminály a potřebujeme pouze software. Většina firem dodává pouze kompletní řešení, včetně hardwarových součástí. Vývoj aplikace pro správu vlastních hardwarových součástí bývá obvykle velmi nákladný. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro jednoduchou správu takovéhoto systému. V kapitole 2 se věnuji získávání poznatků o dostupných systémech, abych mohl co nejlépe navrhnout aplikaci pro naše potřeby. Postupně uvádím informace o moderních docházkových systémech, o typech a konstrukci vstupních terminálů a v neposlední řadě zmiňuji několik českých společností, které se vývojem takových systémů zabývají a stručně představuji jejich řešení. Ve 3. kapitole získané poznatky aplikuji v samotném návrhu a implementaci vlastního řešení. 3

9 2 Analýza V současné době je každá firma v ČR podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce [3], povinna evidovat docházku svých zaměstnanců. Evidence docházky má ale i jiná opodstatnění, snadno lze například kontrolovat pozdní příchody. Výstupy těchto systémů (at už elektronických nebo papírových) lze použít pro statistické účely, nebo k výpočtu mzdy. Při použití elektronického informačního systému se tyto možnosti ještě více zjednoduší. Odpadá nutnost ručního přepočítávání údajů z papírové karty zaměstnance, počítačový systém za vás udělá vše potřebné a bez chyb. Pro areály podléhající přísnějším bezpečnostním podmínkám lze monitorovat pohyb osob a řídit přístup do jednotlivých objektů. 2.1 Současné systémy V současné době existuje už jen minimální množství společností, které stále využívají papírové karty pro evidenci docházky. 2.2 Proč zavádět přístupové/docházkové systémy? Automatická kontrola pozdních příchodů do zaměstnání. Automatizované získání statistických informací pro řízení firmy. Pohyb osob je možný omezit v čase. Je možné měnit oprávnění vstupu zaměstnanců z jednoho místa, aniž by konkrétní zaměstnanec musel být přítomen. Je možné sledovat pohyb osob po areálu. Je možné zpoplatnit pobyt v určitých objektech např. hodinovou sazbou. Tento způsob se dá využít například na parkovištích, ve fitcentrech, ve sportovních nebo jiných rekreačních zařízeních. 4

10 2. ANALÝZA K přístupu do uzamknutých částí areálu není nutný fyzický klíč (větší množství klíčů). Všechny klíče nahradí např. jedna čipová karta nebo otisk prstu. 2.3 Možnosti zamezení přístupu Turniket Turniket je nejméně bezpečné vstupní zařízení. Nepovolaná osoba může velmi snadno přes turniket projít, pokud není vybaven další mřížovou konstrukcí okolo samotné závory. Konstrukce turniketu většinou umožňuje nežádoucí přístup více osobám najednou, proto je tento typ vstupního zařízení vhodný pro objekty s nízkou požadovanou úrovní zabezpečení, nebo pro místa s dodatečnou ostrahou, např. vrátným. Závora Vstupní zařízení vhodné pro omezení přístupu automobilů. Zavřená závora neumožňuje volný průjezd automobilu. Konstrukce závory umožňuje průchod osoby. Tento typ zařízení je proto vhodný pro parkoviště. Dveře s elektromagnetickým zámkem Nejbezpečnější vstupní zařízení ze jmenovaných. Předpokládá se, že neautorizované osoby nejsou schopny dveře otevřít bez použití hrubé síly. U dveří je umístěn terminál, který dveře odemkne po identifikaci a úspěšné autorizaci zaměstnance. Jakmile se dveře otevřou, je umožněn průchod více osobám. 2.4 Komunikace s terminálem Nejlevnější varianta terminálu je tzv. terminál programovatelný master kartou. Tyto terminály jsou schopny pracovat bez použití počítače a není potřeba, aby byly připojeny do sítě. Programování a nastavení tohoto typu terminálu se provádí pomocí master karty, která je jedinečná, a terminál si ji zapamatuje jako první kartu přiloženou po 5

11 2. ANALÝZA zapnutí napájení. Další karty již bere jako normální přístupové. Tato varianta je vhodná pouze pro menší firmy, kde není nutné data v terminálu často měnit. Nastavení je totiž nepohodlné a časově náročné. Všechny ostatní terminály jsou nějakým způsobem propojeny s centrální řídicí jednotkou. Komunikačním médiem je obvykle ethernetová sít nebo sériová linka (RS-232, RS-485), případně wi-fi. 2.5 Rozdělení terminálů Terminálů existuje celá řada. Volba konkrétního typu terminálu závisí na požadavcích investora. Solidní dodavatel s výběrem poradí a dodá řešení na míru potřebám konkrétního podniku. Terminály můžeme dělit podle mnoha kritérií (způsob komunikace, způsob identifikace osoby, konstrukční provedení, a jiné). Níže uvádím několik typů zařízení, jejichž volba má zásadní vliv na funkci požadovaného řešení Kontaktní Identifikace pracovníka probíhá díky fyzickému kontaktu s terminálem. Např. klávesnice pro zadání ID zaměstnance, snímač otisku prstu, snímač magnetické karty Bezkontaktní Identifikace pracovníka probíhá bez fyzického kontaktu. Např. bezkontaktní čipová karta On-line Veškeré informace o přístupech a interakcích s uživatelem jsou ukládány na server v reálném čase, terminál sám odesílá data ihned po interakci se zaměstnancem. Výhody: Možnost sledovat pohyb zaměstnanců v reálném čase. 6

12 2. ANALÝZA Není potřeba žádný další program pro sběr dat. Nevýhody: Teoreticky větší zatížení sít ě díky neustálému zasílání paketů. Složitější řídicí jednotka. Musí být naprogramována tak, aby volala vzdálené metody pro uložení transakce Off-line Veškeré informace o interakcích jsou ukládány přímo do interní paměti terminálu. Je potřeba další program, který v časových intervalech prochází jednotlivé terminály, data z nich sbírá a ukládá na server. Uplatnění naleznou tam, kde není nutné sledovat pohyb osob v reálném čase. Výhody: Terminál není nutno nijak programovat. Informace jsou ukládány do vnitřní paměti. Sběr dat je možné provádět v době nejmenší zátěže sítě. Nevýhody: Nutná vyšší kapacita interní paměti. Aktualizovaná data o přístupech se v aplikaci projeví až po sběru dat z terminálů. 2.6 Dodavatelé docházkových systémů Existuje mnoho společností, jak v České Republice, tak i v zahraničí, které dodávají systémy sloužící k evidenci docházky. Tyto firmy se většinou zabývají jak vývojem docházkových systémů, tak všeobecně vývojem systémů, které ke své činnosti využívají přístupové terminály nebo senzory pohybu. Může se jednat například o systémy pro závodní jídelny (objednávky a výdej obědů), požární systémy, 7

13 2. ANALÝZA systémy pro kontrolu obchůzky, skladové systémy (s použitím čárových kódů) nebo systémy pro zpoplatnění návštěv (např. sportovní centra). Zmíním pár tuzemských společností, které se zabývají vývojem průmyslových přístupových a bezpečnostních systémů, a představím jejich řešení EFG CZ spol. s r.o. Česká společnost, která pro koncové zákazníky dodává systémy pro ochranu objektů nebo identifikaci zaměstnanců, včetně kamerových systémů a požární signalizace. Jejich identifikační systém AK- TION obsahuje moduly pro evidenci docházky, stravování, kontrolu osob a vozidel (s rozpoznáváním SPZ 1 ), kontrolu obchůzky, registraci návštěv a další. Společnost dodává také webovou nástavbu pro svůj software. Tento systém je velice rozsáhlý a disponuje velkým množstvím různých typů terminálů, přesně podle potřeb zákazníka [9] AVARIS, s.r.o. Kromě průmyslových docházkových a bezpečnostních systémů (UNIGate, A-pro, COP) nabízí také školní docházkový systém (SchoolGate), stravovací systém (AJSmenu), teplotní evidenční systém (TESScan) nebo systém pro kontrolu práce strážného (KOSGuard, ActiveGuard) v areálu podniku [5]. Spolu se svým softwarem firma dodává elektromagnetické zámky, turnikety a branky nebo domácí telefony ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. Brněnská společnost, která dodává kompletní aplikace pro řízení a využití lidských zdrojů, včetně docházkových, přístupových systémů a stravovacích systémů. 1. Státní Poznávací Značka 8

14 2. ANALÝZA IReSoft, s.r.o. IReSoft, s.r.o., je další brněnská firma. Jejich stěžejní produkt CYG- NUS je komplexní informační systém pro poskytovatele sociálních služeb. Mimo to firma dodává systém pro evidenci docházky, nazvaný Alveno. Tento systém využívá pro identifikaci osob čtečky otisku prstu nebo bezkontaktní čipové karty a přívěšky. 2.7 Zhodnocení Na trhu je dostupná celá řada systémů, které umožňují správu docházky, bezpečnosti uvnitř podniku nebo celkové řízení, včetně napojení na ostatní moduly, jako jsou účetnictví nebo mzdy. Pokud chceme vybrat systém, který bude nejlépe odpovídat našim potřebám, musíme si položit pár základních otázek. Jaká je požadovaná úroveň zabezpečení? Jaký chceme typ přístupového terminálu? Kolik lidí bude mít přístup do objektu? Jaký požadujeme počet přístupových zařízení? Moderních přístupových systému je spousta a liší se velikostí, rozsahem, úrovní zabezpečení, rozšiřitelností, nebo propojitelností s ostatními komerčními systémy. 2.8 Požadavky na systém Základním požadavkem je propojitelnost se zařízeními pro čtení otisku prstů typu SFM3520 od firmy Suprema, Inc. Je ovšem nutné, aby bylo v budoucnu možné systém jednoduše propojit s moduly jiných typů a výrobců. Správa systému, tj. evidence zaměstnanců, evidence objektů v areálu a správa oprávnění budou prováděny přes webové rozhraní. Registrace nových otisků bude prováděna pomocí desktopové aplikace. Je proto nutné, aby k systému bylo možné přistupovat 9

15 2. ANALÝZA vzdáleně. Toto vzdálené rozhraní bude využíváno také programem pro sběr dat z terminálů. Vzdálené rozhraní bude obsahovat metody pro registraci přihlašovacích údajů a pro uložení transakce (interakce zaměstnance s terminálem) do databáze. 2.9 Embedded modul SFM3520 Vstupní terminál, který bude použit jako reference, vyrábí společnost Suprema, Inc. a jedná se o embeded modul SFM3520 2, disponující čtečkou otisku prstu a 4 MB interní flash pamětí. Otisk prstu se v paměti ukladá v podobě tzv. šablony, což je 256 B hash. Specifikace uvádí [1], že pamět je schopna těchto šablon uchovat až Při pokusu o identifikaci uživatele je tento hash vypočítán z nově sejmutého otisku a porovnán s šablonami uloženými v paměti. Každá transakce (pokus o ověření), at už úspěšná, či neúspěšná, je taktéž uložena v paměti. Těchto transakcí se do paměti vejde Neúspěšné transakce nemusí znamenat pouze pokus o neoprávněný vstup do objektu. Pokud je povolané osobě umožněn vstup až po několikanásobném pokusu o indentifikaci, znamená to, že je zřejmě nutná nová registrace otisku prstu, nebo dodatečné proškolení osoby o používání čtecího zařízení Aplikace pro sběr dat Aplikace pro sběr dat z terminálů, napsaná v jazyku C++, využívá API 3 modulu SFM3520, které je dodáváno společně s modulem. Tato aplikace je již hotová, nejsem jejím autorem, a proto se jí dále v této práci nebudu věnovat. V kapitole Návrh a implementace je uveden část kódu, který je možno použít pro připojení k EJB modulu z desktopové aplikace, psané v C Application programming interface 10

16 2. ANALÝZA Funkční požadavky na systém 1. Systém bude spravovat oprávnění uživatelů ke vstupu do chráněných zón organizace. 2. Systém bude umožňovat registraci nového pracovníka, včetně editace jeho osobních údajů. 3. Systém bude umožňovat správu oprávnění pro vstup do objektů pro jednotlivé role. 4. Systém bude umožňovat správu budov, podbudov (místností) a příslušných vstupních zařízení. 5. Systém bude umožňovat oprávněným uživatelům kontrolovat pohyb lidí po areálu. 6. Při kontrole pohybu bude možné zvolit sledované časové období a/nebo objekt a/nebo uživatele, kterého chceme sledovat. 7. Jednotlivým rolím bude možné omezit přístup do jednotlivých částí aplikace. Nefunkční požadavky na systém 1. Systém bude implementován jako webová aplikace v jazyce Java EE. 2. Aplikační vrstva bude tvořena technologií Enterprise Java Beans a bude umožňovat přístup jak přes webovou aplikaci, tak přes desktopovou aplikaci (pouze pro některé funkce). 11

17 2. ANALÝZA 2.11 Use Case diagram 12

18 3 Návrh a implementace 3.1 Použité technologie a nástroje Java Enterprise Edition (Java EE) Java EE je součást platformy Java, určená pro vývoj informačních systémů a serverových aplikací. Vývoj platformy, resp. jejich dílčích specifikací funguje ve spolupráci více firem v tzv. Java Community Process (JCP) 1. Součástí Javy EE jsou specifikace pro vývoj webových aplikací (např. Java Server Pages), vývoj business logiky (např. Enterprise Java Beans nebo Spring), přístup ke zprávovému middleware (Java Messaging Services), podpora webových služeb a další GlassFish Server Aplikační server vyvinutý společností Sun Microsystems. Slouží jako referenční server, tzn. jako ukázka implementace nových vlastnostní specifikace Java EE. Od verze 2 je ale ve stavu production-ready, je tedy možné jeho produkční nasazení [6]. Jeho použití se řídí licencemi GPL (GNU General Public Licence) 2 a CDDL (Common Development and Distribution License) Enterprise Java Beans 3 (EJB 3) Enterprise Java Beans je součástí specifikace Java EE a slouží pro vývoj aplikační vrstvy informačního systému. Architektura EJB je založena na komponentách, což jsou části systému, které zajišt ují business logiku aplikace [8]. V EJB můžeme využívat následující typy komponent. Entity Bean Třída, které přiřadíme reprezentuje entitu aplikace a slouží jako základ objektově-relačního mapování (ORM)

19 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE EJB pro tyto entity zajišt uje persistenci pomocí Java Persistence API (JPA). Stateless Session Bean Třída s je obvykle implementací veřejného rozhraní aplikace. Klienti tato rozhraní využívají pro provádění business operací. Jak název napovídá, tato třída je bezstavová, tzn. neuchovává žádné informace napříč jednotlivými požadavky. Stateful Session Bean Podobně jako Stateless Session Bean, i Stateful Session Bean obvykle implementuje veřejné rozhraní aplikace. Tato třída je ale stavová, tzn. podobně jako HTTP Session si uchovává stav po celou dobu komunikace s klientem. Klient se proto může spolehnout, že uložené informace zůstanou i při dalším požadavku. Třída je označená Každý klient má svou vlastní Stateful Session Bean, se kterou komunikuje. Typickým příkladem použití je nákupní košík. Message-Driven Bean Slouží pro asynchronní komunikaci pomocí Java Messaging Services. Tento typ komponenty se označuje a kromě této anotace musí navíc implementovat rozhraní služby pro zasílání zpráv (např. javax.jms.messagelistener, který je nejběžnější). Příklad kódu pro vzdálené připojení k EJB modulu (C++): try { InitialContext ictx(_use_java_ctor); Context ctx = Context::dyna_cast( ictx.lookup("java:comp/env")); Object ref = myenv.lookup( "ejb/iremotetransactionsmanager"); IRemoteTransactionsManager manager = RemoteTransactionsManager::dyna_cast( 14

20 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE )); PortableRemoteObject::narrow(ref, Class::forName(REMOTE_CLASS_NAME) // volani vzdalene metody manager.savetransaction(user_id, timestamp); } catch(exception & e) { cerr<<"unexpected exception!"<<endl; e.printstacktrace(); } Příklad vzdáleného EJB public interface IRemoteTransactionsManager { public void savetransaction(int user_id, int timestamp); } Stripes Framework Stripes je prezentační framework pro jazyk Java EE, který tvoří nástavbu nad Java Servlety. Vývoj webových aplikací pomocí tohoto frameworku je velice snadný díky některým jeho klíčovým vlastnostem [7]: Stripes nevyžaduje žádnou zbytečnou konfiguraci. Pro první spuštění stačí velmi malý XML soubor, ostatní vlastnosti se definují pomocí anotací. Velmi jednoduchá možnost validace uživatelských vstupů (s podporou lokalizace). Snadná práce s formuláři a podpora více akcí u jednoho formuláře. A další... 15

21 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE Java Server Pages (JSP) JSP společně s JSTL (JSP Standard Tag Library) 4 slouží k vytváření šablon internetových stránek HyperText Markup Language (HTML) Značkovací jazyk používaný pro popis a vytvoření struktury webových stránek [2]. Jeho počátky sahají do roku 1990, kdy základy tomuto jazyku položili Tim Berners-Lee a Robert Cailliau. Jazyk HTML byl vyvinut jako aplikace jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language). V současné době nejpoužívanější specifikace je HTML Touto verzí byl také vývoj jazyka původně ukončen a jeho následovníkem měl být jazyk XHTML (extensible Hyper- Text Markup Language), který je založený na univerzální specifikaci jazyka XML (extensible Markup Language). Tento vývoj jazyka se ale ukázal jako slepá větev. Nejnovější specifikace jazyka se nazývá HTML 5. Jeho vývoj začal v roce 2004 a nyní se nachází teprve na počátku MySQL Jako úložiště dat je použit databázový systém MySQL 6. Využita je verze MySQL Community Server, která je dostupná pod licencí GPL. S vývojem začala švédská firma MySQL AB. Nyní jej vlastní Sun Microsystems a nabízí také placenou verzi pro komerční účely, označenou MySQL Enterprise Edition. Jako naprostá většina relačních databázových systémů, i MySQL používá pro komunikaci jazyk SQL (Structured Query Language), resp. jeho dialekt. V současné době je k dispozici verze s označením 5.5. Od verze 5.1 MySQL plně podporuje pohledy, uložené procedury a triggery [4]. MySQL nabízí podporu různých úložných enginů, z nichž nejpoužívanější jsou MyISAM a InnoDB. Všeobecně je InnoDB novější 4. index.html

22 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE a nabízí více možností (podporuje cizí klíče, row-level 7 uzamykání tabulek, transakce), oproti staršímu MyISAM. Nicméně i MyISAM podporuje některé věci, kterými InnoDB nedisponuje, například fulltextové indexy (indexují se jednotlivá slova) použitelné pro složitější vyhledávací operace. 3.2 Aplikační část Jak již bylo řečeno, model aplikace bude vytvořen pomocí technologie EJB. Podle analýzy můžeme model rozdělit na 4 balíčky Balíček Users Balíček bcthesis.model.users bude obsahovat všechny entity týkající se správy uživatelů (User, Role, UserAcl) a rozhraní IUsersManager, které bude obsahovat metody pro práci s těmito entitami, jako jsou například vytváření, úprava a mazání uživatelů systému, vytváření a přiřazování rolí jednotlivým uživatelům a další. Implementace rozhraní IUsersManager se jmenuje UsersManager. Dalé balík obsahuje rozhraní IAuthenticator, obsahující jedinou metodu authenticate(string , String password), která slouží k autentizaci uživatele pro přístup do webové aplikace a vzdálené rozhraní IRemoteUsersManager, které slouží pro registraci otisku prstů. Balíček také zajišt uje nastavení ACL 8 pro přístup do webové aplikace Balíček Buildings Tento balíček (bcthesis.model.buildings) bude obsahovat veškeré entity týkající se správy budov a vstupních zařízení a rozhraní IBuildingsManager, který bude s těmito entitami pracovat. 7. InnoDB podporuje uzamykání tabulky po řádcích. MyISAM podporuje uzamykání pouze celé tabulky. 8. Access Control List 17

23 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE Balíček Permissions Balíček bcthesis.model.permissions je určen ke správě oprávnění zaměstnanců ke vstupu do chráněných objektů organizace. Obsahuje entitu Permission a rozhraní IPermissionManager, který tyto oprávnění nastavuje. Dále obsahuje rozhraní IRemotePermissionsManagement, které slouží pro vzdálené dotazování na oprávnění osoby ke vstupu do konkrétní budovy Balíček Transactions Balíček bcthesis.model.transactions je určen k ukládání a prohlížení interakcí zaměstnanců a vstupních zařízení, tzn. jednotlivých průchodů přes terminály. Kromě entity Transaction a rozhraní ITransactionsManager obsahuje také již zmíněné rozhraní IRemoteTransactionsManager, které slouží pro ukládání transakcí vzdáleným zařízením Příklady rozhraní v balíčku bcthesis.model.users Rozhraní public interface IUsersManager { public boolean hasaccessto(user user, AclResource resource, AclAction action); public User finduserbyid(int id); public void saveuser(user user); public void deleteuser(user user); public List<User> findusersbyname(string name); public List<User> findallusers(); public List<Role> findallroles(); public List<UserAcl> findalluseracls(role role); public boolean isinrole(user user, Role role); public void updateroles(user user, int[] roles); public Role findrolebyid(int id); public void insertuseracl(role role, 18

24 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE AclResource resource, AclAction action); public void deleteuseracl(int id); } Rozhraní public interface IAuthenticator { public User authenticate(string , String password) throws AuthenticationException; } 3.3 Datový model Data aplikace budou uchovávány v relační databázi (RDBS 9 ). Pro vývoj jsem použil databázi MySQL, ale vzhledem k univerzálnosti Enterprise Java Beans je možné použit jakýkoliv relační databázový systém. Stačí upravit SQL skript pro vytvoření databázového schéma, aby odpovídal případné odlišné syntaxi použitého RDBS. Kompletní skript pro vytvoření databázového schématu je uveden v příloze A. 9. Relational Database Management System 19

25 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE 3.4 ERD diagram 3.5 Webová část Webová aplikace je vytvořena pomocí Stripes Frameworku a Java Server Pages. Stripes Framework využívá principů MVC architektury Model View Controller MVC architektura (dříve označovaná také jako Model 2) rozděluje aplikaci na 3 části model, view a controller. Model představuje business logiku aplikace a view se stará o vykreslení uživatelského roz- 10. Model View Controller 20

26 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE hraní. Controller přijímá požadavky od uživatele a reaguje na ně voláním business metod modelu a odesláním správného view zpět k uživateli. Mezi hlavní výhody tohoto přístupu patří rychlejší údržba, efektivnější odhalování chyb, znovupoužitelnost kódu nebo snadnější rozšiřitelnost aplikace. Model aplikace je v tomto případě vytvořen pomocí Enterprise Java Beans. I když jsou view a controller víceméně logicky propojeny, o zobrazování dat se starají Java Server Pages. Jejich úlohou je generovat HTML výstup, který je odeslán uživateli. Stripes Framework obsahuje rozhraní nazvané ActionBean. Třídy implementující toto rozhraní se dají považovat za controller a jsou stěžejní částí webové aplikace. Následující obrázek ukazuje, jak probíhá komunikace celého systému při konkrétním požadavku od uživatele (Registrace nového zaměstnance). 21

27 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE Registrace uživatele Návrh uživatelského rozhraní Grafické uživatelské rozhraní (GUI 11 nebo také UI 12 ) je důležitou částí každé aplikace. Právě uživatelské rozhraní je jedinou částí aplikace (mimo hardwarové prvky), která je viditelná pro uživatele systému. Úspěch aplikace z velké části závisí na kvalitě uživatelského rozhraní. UI musí být přívětivé, jednoduché a snadno ovladatelné. Existuje řada metod jak testovat použitelnost 13 UI. Nejčastější metodou testování webových aplikací je uživatelské testování. 11. Graphic User Interface 12. User Interface

28 3. NÁVRH A IMPLEMENTACE Ukázka uživatelského rozhraní 3.6 Vzdálený přístup Díky technologii EJB je možné k aplikaci přistupovat vzdáleně, tzn. klient nemusí běžet na stejném aplikačním serveru jako samotná aplikace. Tento přístup využijeme při registraci otisku prstu. Program, který bude registraci zajišt ovat, bude využívat vzdálené rozhraní IRemoteUsersManager. Toto rozhraní vypadá public interface IRemoteUsersManager { public boolean registerfingerprint( int user_id, String template ); } 23

29 4 Závěr Cílem práce bylo navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro správu docházkového systému. Hlavní důraz měl být kladen na to, aby byla aplikace univerzální, tj. aby se dala používat ve spolupráci s různými typy přístupových terminálů. Implementace tohoto požadavku byla provedena pomocí technologie EJB, díky které je možné k aplikaci přistupovat jak lokálně (tzn. z aplikace běžící na stejném serveru), tak vzdáleně z různých typů zařízení a platform. Aplikaci se mi podařilo zrealizovat a všechny požadované klíčové vlastnosti byly implementovány. Velkým přínosem pro mě samotného bylo detailnější porozumění použitým technologiím, hlavně EJB a Stripes Frameworku. V budoucnu je možné aplikaci rozšířit například o modul pro výpočet mzdy podle odpracovaných hodin nebo statistiky příchodů a odchodů. Webovou část aplikace je možné rozšířit o vylepšené grafické zobrazení půdorysu areálu s jednotlivými sledovanými objekty a zobrazování pohybu osob v těchto objektech. 24

30 Literatura [1] Suprema SFM3520 Specification. com/eng/product/em_12_n.php#tab2. [2] Wikipedia: HTML [online]. wiki/html, [3] Zákoník práce / pdf, [4] Wikipedia: MySQL [online]. wiki/mysql, [5] AVARIS, s.r.o. Prezentační CD. ke-stazeni/prospekty/prezentace.zip, [6] The GlassFish Comunity. Glassfish overview. glassfish.java.net/faq/v2/glassfishoverview.pdf, [7] Daoud, F., Fennell, T. Stripes...and Java Web Development Is Fun Again. The Pragmatik Bookshelf, [8] Keith, M., Schincariol, M. Pro EJB 3: Java Persistence API. APress, [9] EFG CZ spol. s r.o. Katalog produktů. cz/documents/identifikacni%20systemy/aktion/ Katalog%20Aktion% pdf,

31 5 Příloha A SQL kód -- t a b l e d e f i n i t i o n s CREATE TABLE building ( id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, idc varchar(10) NOT NULL, parent_id int(11) DEFAULT NULL, name varchar(100) NOT NULL, active tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1, purpose varchar(100) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY ( id ), KEY parent_id ( parent_id ) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; CREATE TABLE enter_device ( id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, building_id int(11) NOT NULL, name varchar(100) NOT NULL, active tinyint(1) NOT NULL, address varchar(60) NOT NULL, PRIMARY KEY ( id ), KEY building_id ( building_id ), KEY active ( active ) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; CREATE TABLE user ( id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, idc varchar(10) NOT NULL, varchar(60) NOT NULL, firstname varchar(60) NOT NULL, surname varchar(60) NOT NULL, password varchar(200) DEFAULT NULL, salt varchar(200) DEFAULT NULL, 26

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka

E KR20 Hybridní RFID přístupová čtečka ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMŮ ENTRY Přístupové systémy slouží k zajištění ochrany vstupu do prostorů s využitím bezkontaktních přístupových karet, číselných kódů nebo biometrických znaků. Využití systémů

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Přizpůsobení JSTL pro Google App Engine Datastore

Přizpůsobení JSTL pro Google App Engine Datastore Přizpůsobení JSTL pro Google App Engine Datastore Vítězslav Novák Katedra Aplikovaná informatika Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 1 Google App Engine Google App Engine je zástupcem distribučního modelu

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout nebo exportovat do mzdových a výrobních systémů. podnikejte s přehledem

Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout nebo exportovat do mzdových a výrobních systémů. podnikejte s přehledem Docházka RON SOFTWARE Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému

Více

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE X33EJA Security, Realms Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE 'web.xml' 'glassfish-web.xml' dále nutno nastavit realm v admin. konzoli GF 1

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan

Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE. Michal Čejchan Principy OOP při tvorbě aplikací v JEE Michal Čejchan Témata přednášky Principy OOP - připomenutí Úvod - co nás vede k používání OOP Reálný svět - jak (ne)používáme OOP Nedostatky na úrovni programovacích

Více

Převod 4GL aplikací do webového prostředí. Ing. Jan Musil, IBM ČR Community of Practice for

Převod 4GL aplikací do webového prostředí. Ing. Jan Musil, IBM ČR Community of Practice for Převod 4GL aplikací do webového prostředí Ing. Jan Musil, IBM ČR Community of Practice for CEEMEA Co je to EGL? -4GL a EGL Agenda Popis převodu z -4GL do EGL krok za krokem Obecný postup převodu Závěrečný

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

Design Patterns. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz

Design Patterns. Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz Design Patterns Tomáš Herceg Microsoft MVP (ASP.NET) www.dotnetcollege.cz Základní návrhové vzory Kategorie Creational Patterns starají se o vytváření instancí Structural Patterns struktura komponent v

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

BIOMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO AGENTURY DOMÁCÍ PÉČE. Ondřej Krejcar, Dalibor Janckulík, Leona Motalová

BIOMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO AGENTURY DOMÁCÍ PÉČE. Ondřej Krejcar, Dalibor Janckulík, Leona Motalová BIOMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO AGENTURY DOMÁCÍ PÉČE Ondřej Krejcar, Dalibor Janckulík, Leona Motalová ZADÁNÍ PROJEKTU Návrh architektury Biomedicínského Systému Implementace Serverové části systému modifikace

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

Nastavení propojení s eshopem

Nastavení propojení s eshopem Nastavení propojení s eshopem Vytvoření párovacích polí na databázi eshopu! Není nutné upravovat databázi pro použití zkušební verze programu. Tento krok můžete při použití zkušební verze přeskočit. Pro

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.18 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 18 PHP- Základy práce s databází PHP - MySQL DUM naučí žáky postupu při vytvoření, připojení databáze a vytvoření

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

Adobe Inteligentní elektronické dokumenty a jejich uplatnění v práci úřadu

Adobe Inteligentní elektronické dokumenty a jejich uplatnění v práci úřadu Adobe Inteligentní elektronické dokumenty a jejich uplatnění v práci úřadu Vladimír Střálka Territory Account Manager 18.9.2006 1 Problém elektronického dokumentu Co je dokument? Soubor, jaký formát, co

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof Modelem řízený vývoj SWI 1 Jan Kryštof Související zkratky MDA ~ Architecture formální vymezení MDD ~ Development aktivita SW vývojářů MDG, MDE,... UML ~ Unified modeling language OMG ~ Object Management

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

X36ASS Dokumentace projektu. Firemní helpdesk se správou požadavků. Bc. Ondřej Brynda Bc. Petr Hůla

X36ASS Dokumentace projektu. Firemní helpdesk se správou požadavků. Bc. Ondřej Brynda Bc. Petr Hůla X36ASS Dokumentace projektu Firemní helpdesk se správou požadavků Bc. Ondřej Brynda Bc. Petr Hůla Obsah X36ASS Dokumentace projektu...1 Firemní helpdesk se správou požadavků...1 1.Cíle projektu...3 2.Uživatelé...3

Více

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3)

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3) A7B36SI2 - Řízení SW projektů Smart-Fine Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů Analýza (v. 3) Martin Štajner, Pavel Brož 16.12.2011 1 Obsah Obsah Požadavky na systém Případy užití

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

Ruby on Rails: zapomeňte na Javu

Ruby on Rails: zapomeňte na Javu Ruby on Rails: zapomeňte na Javu Jiří Hradil Kyberie s.r.o. jirka@hradil.cz http://www.hradil.cz ` 28.2.2011, CZJUG, Praha Java sága, persistence I. Kyberie, rok 2004 Cíl: persistence pro Java webové aplikace

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Bakalářská práce, FEL ČVUT Praha. Michal Turek. červenec 2007

Bakalářská práce, FEL ČVUT Praha. Michal Turek. červenec 2007 Bakalářská práce, FEL ČVUT Praha Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. červenec 2007 1. Seznamte se s problematikou bezpečného zpřístupnění legacy datatabáze z Internetu za následujících omezujících

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Enterprise Java (BI-EJA) Technologie programování v jazyku Java (X36TJV)

Enterprise Java (BI-EJA) Technologie programování v jazyku Java (X36TJV) Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Enterprise Java

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Virtuální síťová laboratoř RCNA VŠB-TU Ostrava

Virtuální síťová laboratoř RCNA VŠB-TU Ostrava Virtuální síťová laboratoř RCNA VŠB-TU Ostrava VŠB-TU Ostrava, FEI, kat. informatiky Petr Grygárek Laboratoř počítačových sítí na VŠB-TU Ostrava Budována od r. 1999 při katedře informatiky FEI Výuka Cisco

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Web Services na SOAP

Web Services na SOAP Web Services Používají HTTP Existují dvě varianty: Služby postavené na protokolu SOAP Java standard pro vytváření : JAX-WS RESTfull služby Java standard pro vytváření : JAX-RS Web Services na SOAP Žádost

Více

OKbase řízení lidských zdrojů

OKbase řízení lidských zdrojů OKbase řízení lidských zdrojů Manažerský modul Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Radek Kokeš 15. 11. 2011 1 OKbase Nová generace modulárního systému pro řízení lidských zdrojů. Hlavní funkce systému jsou obsaženy

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Celý systém se skládá z několika částí (modulů) : 1. elektronické a mechanické zabezpečení společných prostor garážových

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Monitoring SQL Server, Resource Governor, Tracing SQL Server

Monitoring SQL Server, Resource Governor, Tracing SQL Server Monitoring SQL Server, Resource Governor, Tracing SQL Server 1. Monitoring Monitoring cíl Zrychlení odezvy. Hledání úzkého hrdla. Identifikace často prováděných dotazů. Úprava dotazu, změna indexu, Sledování

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 3 InternetovéTechnologie internetové aplikace, Web x.0, RIA, Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Internetové aplikace - Aplikace, které ke svému provozu využívají prostředí internetu, a to

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více