Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

2 TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26 bodů 1. Doplnění tabulky. Český název Latinský název Chemická značka Protonové číslo Teplota tání ( C) Teplota varu ( C) Lithium Lithium Li 3 180, Sodík Natrium Na 11 97,81 882,9 Draslík Kalium K 19 63,25 759,9 Rubidium Rubidium Rb 37 38, Cesium Caesium Cs 55 28,4 669,3 Francium Francium Fr za každý doplněný název prvku, značku prvku a jeho protonové číslo 0,25 bodu max. 4 body, za odhady teplot tání a varu rubidia body, celkem 8 bodů T t 40 C 1

3 T v 690 C 3. Reakční schémata. 2 M + 2 H 2 O 2 MOH + H 2 (hydroxid kovu + vodík) 2 M + H 2 SO 4 M 2 SO 4 + H 2 (síran kovu + vodík) 2 M + Cl 2 2 MCl (chlorid kovu) elektrolýz a 2 MCl(l) 2 M + Cl 2 (kov a chlor) 2 MOH (v nadbytku) + CO 2 M 2 CO 3 + H 2 O (uhličitan kovu + voda) 2 MNO 3 + C 2 MNO 2 + CO 2 (dusitan kovu + oxid uhličitý), nebo MNO 3 + C t MNO 2 + CO (dusitan kovu + oxid uhličitý) za každý správný graf 4 body, celkem 8 bodů za každou rovnici 1 bod, celkem 6 bodů 4. Reagují uvedené prvky M s petrolejem? a) reagují b) reagují bouřlivě c) nereagují d) rozpouští se 1 bod 5. Odpovědi na otázky. a) Periodický zákon. 1 bod b) Používá se např. při odvození fyzikálně-chemických vlastností prvků, využívá se k uspořádání prvků do periodické tabulky apod. 1 bod c) Prezentoval ho poprvé 6. března 1869 Dmitrij Ivanovič Mendělejev. 1 bod 2

4 Úloha 2 Ester kyseliny 8 bodů O O 1. OH + H + + H 2 O 1 bod OH O Reakce musí probíhat v kyselém prostředí. 1 bod 2. Urči hmotnost esteru získaného reakcí 10 ml (100%) butanolu s kyselinou octovou. Hmotnost butanolu... m = 0, = 8,098 g Látkové množství... n(butanol) = m/m = 8,098/74,12 = 0,1093 mol n(ester) = n(butanol) = 0,1093 mol m = n M = 12,697 g =& 12,7 g esteru, pokud by reakce probíhala ze 100 %. 4 body 3. Pokud reakce proběhne z 80 %, hmotnost esteru bude m = 0,8 12,697 g = 10,158 g =& 10,2 g 2 body Úloha 3 Termický rozklad vybraných chemických látek? 22 bodů 1. Doplň a uprav chemické rovnice termického rozkladu několika látek. a) 2 KMnO 4 t K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2, b) 2 HgO t 2 Hg + O 2, c) 2 NaHCO 3 t Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O, d) 2 NaNO 3 t 2 NaNO 2 + O 2, e) NH 4 NO 3 t N 2 O + 2 H 2 O, f) KClO 4 t KCl + 2 O 2, g) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 t N 2 + Cr 2 O H 2 O. za každou správně doplněnou a upravenou rovnici 2 body, celkem 14 bodů 2. a), b), c), d), e), f). za každou určenou redoxní rovnici 1 bod, celkem 5 bodů 3. Názvy sloučenin. Sloučenina K 2 MnO 4 KNO 2 Pb(NO 3 ) 2 NH 4 NO 3 KClO 4 (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 Název manganan draselný dusitan sodný dusičnan olovnatý dusičnan amonný chloristan draselný dichroman amonný za každý správný název 0,5 bodu, celkem 3 body 3

5 Úloha 4 Vlastnosti látek charakteristické zbarvení 4 body Sloučenina Barva Prvek Barva KMnO 4 fialový S žlutá CaCO 3 bílý C (grafit) černý Na 2 CO 3 bílý Cu růžová (červená) CuSO 4.5H 2 O modrý Hg šedá (stříbrná) správná barva 0,5 bodu, celkem 4 body 4

6 PRAKTICKÁ ČÁST (40 bodů) Úloha 1 Reakce síranu měďnatého 20 bodů 1. a 2.: Do tabulky zapiš výsledky experimentů a pozorování barevné změny, chemické rovnice Reakce a) b) Zbarvení reakční směsi po reakci červená Cu světle-zelený roztok modrofialová sraženina resp. roztok Reakce CuSO 4 Rovnice reakce CuSO 4 + Fe FeSO 4 + Cu CuSO NH 3 [Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 c) černá sraženina CuSO 4 + Na 2 S CuS + Na 2 SO 4 d) světle-modrozelená sraženina 2 CuSO 4 + Na 2 CO H 2 O CuCO 3.Cu(OH) NaHSO 4 e) modrá sraženina CuSO po zahřátí t NaOH Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 Cu(OH) černá sraženina 2 t CuO + H 2 O a) za 2 barvy bod, rovnice 2 body, celkem 4 body b) barva 1 bod, rovnice 1 bod, celkem 2 body c) barva 1 bod, rovnice 2 body, celkem 3 body d) barva 1 bod, rovnice 2 body, celkem 3 body e) za 2 barvy bodu, 2 rovnice 2+2 body, celkem 6 bodů celkem 18 bodů 3. Zapiš výsledek plamenové zkoušky barva plamene zelená modrozelená. 2 body Úloha 2 Hustota skleněných kuliček 10 bodů Hustota vyvažovacích kuliček se obvykle pohybuje v rozmezí kg m 3 a jedná se tedy o varné sklo. Hodnota určená žáky by se měla srovnávat s předem experimentálně určenou hodnotou hustoty použitých kuliček ve vaší laboratoři. V případě určení hustoty s přesností na ± 2,5 % (cca kg m 3 ). V případě určení hustoty s přesností na ± 5 % (mimo hodnot vyhovujícím předchozímu intervalu). Určení druhu skla. 8 bodů 4 body 2 body 5

7 Úloha 3 Rozpustnost jodu 10 bodů 1. Do tabulky zapiš rozpustnost jodu v různých rozpouštědlech. Rozpustnost jodu Rozpouštědlo voda ethanol aceton benzín roztok KI Barva roztoku světle žlutý hnědý hnědý fialový hnědý Rozpustnost: nerozp. částečně rozp. rozp. částečně rozpustný rozpustný rozpustný rozpustný 2. Složení jodové tinktury: a) jod + aceton + voda, b) jod + ethanol + benzín + voda, c) jod + ethanol + voda + KI, d) jod + benzín + voda + KI. 3. Zakresli a popiš do obrázku složení směsi jod voda benzín. za každý správný údaj ½ bodu, celkem 5 bodů 2 body voda benzín + jod za správný popis 3 body 6

8 POKYNY PRO PŘÍPRAVU PRAKTICKÉ ČÁSTI Z důvodu bezpečnosti práce musí žáci dodržet pořadí úloh 1, 2 a 3. Dokud hoří v laboratoři kahany, nesmí žáci začít pracovat s hořlavinami rozpouštědly (ethanol, aceton, benzín). Úloha 1 Reakce síranu měďnatého Pomůcky pro jednoho žáka: 7 zkumavek ve stojanu na zkumavky, odměrná zkumavka nebo válec, 1 skleněná tyčinka, malá kádinka (cca cm 3 ) na zřed. HCl na očištění tuhy resp. kancelářské sponky (plamenová zkouška), držák na zkumavky, lžička, lihový fix na popis zkumavek, kancelářská sponka nebo 1 tuha do verzatilky, chemické kleště, plynový nebo lihový kahan. Chemikálie pro 1 žáka: 4 železné hřebíky (menší) odmaštěné v saponátu, 5% roztok CuSO 4 (cca 30 cm 3 ). Příprava 5% roztoku CuSO cm 3 vody + 8,5 g CuSO 4.5H 2 O Pomůcky pro 4 žáky: 1,99% roztok NaOH (cca 50 cm 3 ), 5% roztok NH 3 (cca 50 cm 3 ), 5% roztok Na 2 S (cca 50 cm 3 ), 10% roztok HCl (cca 50 cm 3 ) 10% roztok Na 2 CO 3 (cca 50 cm 3 ), ethanol ve střičce a kousek vaty na umytí popisků zkumavek fixem. Na přípravu přibližně 100 cm 3 5% NH 3 78 cm 3 vody + 22 cm 3 25% NH 3. Příprava přibližně 100 cm 3 10% HCl 75 cm 3 vody + 25 cm 3 35% HCl. Poznámka: Uvedené složení roztoku NaOH o relativní koncentraci 1,99 hm. % vás upozorňuje na to, že pod koncentraci 2 % NaOH už není klasifikován jako žíravina. 7

9 Úloha 2 Hustota skleněných kuliček Pomůcky pro 1 žáka: 50 cm 3 odměrná baňka, vyvažovací kuličky (cca ks, dejte žákům ve zkumavce), laboratorní stojan, držák na byretu (byretu žákům předem sami uchyťte do stojanu), byreta s kohoutem (50 cm 3 resp. 25 cm 3 ), kádinka 100 cm 3 na plnění vody do byrety, nálevka k nalévání vody do byrety (průměr stopky musí být menší než průměr byrety). Pomůcky pro 3 4 žáky: digitální laboratorní váhy (váživost např. 200 g, přesnost 0,01 g; lze použít i technické laboratorní váhy). Poznámka: Před zahájením soutěže je třeba experimentálně určit průměrnou hustotu žákům předložených kuliček a výsledky stanovené žáky porovnávat s touto hodnotou. Úloha 3 Rozpustnost jodu Pomůcky pro 1 žáka: 6 zkumavek (z toho 5 zkumavek musí být suchých), stojan na zkumavky, 3 skleněné tyčinky, 3 zátky na zkumavky, lžička, lihový fix, jod v malé kádince nebo ve zkumavce (cca 5 g), střička s destilovanou vodou, střička s ethanolem. Pomůcky pro 4 žáky: lékařský benzín (cca 100 cm 3 ), aceton (cca 50 cm 3 ), 5% roztok KI (cca 50 cm 3 ). Poznámky: 1. Do laboratoře umístit barel na použité roztoky rozpouštědel s jodem. Upozornit žáky, aby je nevylévali do výlevky. 2. Ruce znečištěné od jodu si mohou žáci umýt ethanolem nebo v nasyceném roztoku thiosíranu sodného a poté umýt teplou vodou a mýdlem. 8

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí VÍO Obsah kapitoly vymezení a klasifikace vín chemické složení moštu chemické složení vína analytické metody Vymezení jednotlivých druhů vín révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný

Více

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti P ř e h l e d m a t e r i á l ů p r o v ý r o b u t ě s n ě n í Těsnění z papíru a lepenky Elektrotechnická lepenka Rotěs Z Vulkanfíbr Flesibrex Těsnění z teflonu Flexon Těsnění z plastických hmot Polyethylen

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Zájmový kroužek Název: TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Připravili: Mgr. Tomáš Kudrna, Mgr. Lenka Hubáčková, PhDr. Václav Pumpr, CSc.,

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více