Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Personální údaje Vzdělávací program školy Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace Počty žáků Školní rok 2012/ Školní rok 2012/ Školní rok 2012/ Žáci vycházející z nižších ročníků: Vycházející z 5. ročníku: Přehled o vycházejících žácích SOŠ a SŠ: vycházející žáci 9. ročníku Průběh a výsledky vzdělávání DVPP Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Samostudium Přehled vzdělávání učitelů za celý školní rok ICT standard a plán Přehled aktivit po jednotlivých předmětech PRACOVNÍ ČINNOSTI ve školním roce 2012/ Činnost anglické sekce ve škol. r

3 Informatika a práce s počítačem Přírodopis Chemie PŘEHLED AKTIVIT SEKCE TV II. stupeň PŘEHLED AKTIVIT SEKCE ČJ Přehled aktivit sekce dějepisu PŘEHLED AKTIVIT SEKCE MATEMATIKY Výchova k občanství a výchova ke zdraví Přehled aktivit sekce zeměpisu Nj školní rok 2012/ Školní psycholog Minimální preventivní program ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec Rok ve školní družině 2012/ KRONIKA ZŠ V. HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC 2012/ Výběr Akcí 1. stupně ve školním roce 2012/ KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Materiálně technické podmínky vzdělávání Závěr

4 1. Základní údaje o škole VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Název právnické osoby: Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod adresa: Komenského 540, Červený Kostelec telefon/ fax : ředitel: Mgr. Jiří Oleják Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Červený Kostelec právní forma: obec IČO: adresa: náměstí T.G.Masaryka 120, Červený Kostelec Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba ZŠ vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Základní škola kapacita 910 žáků, IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 540, Červený Kostelec 2. Komenského 268, Červený Kostelec 3. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 4

5 Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: neurčen nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 910 RED_IZO: ze dne Školní družina kapacita: 188 žáků IZO: místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 268, Červený Kostelec 2. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 3. Chrby 675, Červený Kostelec Datum změny zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna kapacita: 800 cílová : 800 stravovaných IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Komenského 243, Červený Kostelec Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna - výdejna kapacita: 78 cílová : 78 stravovaných IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Horní Kostelec 182, Červený Kostelec 5

6 Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Jiří Oleják, ředitel Mgr. Miroslav Stodůlka, zástupce pro II. stupeň Mgr. Iva Čejchanová, zástupce pro I. stupeň Ilona Prokopová, účetní Petra Livarová, THP Jaroslava Majerová, vedoucí ŠJ Lubomír Čapek, hlavní školník Organizační schéma školy V. Hejny, Červený Kostelec Ředitel školy statutární orgán Školní jídelna vedoucí školní jídelny Zástupce ŘŠ I. Zástupce ŘŠ II. Hlavní kuchařka Správní zaměstnanci hlavní školník Vychovatelky ŠD Učitelky výchovný poradce I.st učitelé Výchovný poradce II.st Kuchařky, pomocné kuchařky hospodářka, účetní sekretářka Uklízečky školníci účetní 6

7 1.2. Charakteristika školy škola získala právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Červený Kostelec. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky, DVPP) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, neinvestice). Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na energie, vodu, údržbu a pomůcky. Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů a okolních firem a jiných organizací. Účetnictví školy je zajištěno interně. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy včetně multimediální techniky. Kapacita školy je 910 žáků i s Horním Kostelcem. Současná naplněnost je 64 %. Průměrné počty žáků na třídu na jednotlivých stupních : I. st. 21,6, II. st. 25,, HK 17,8. Škola poskytuje především základní vzdělání žáků od 1. do 9. třídy. Od třetí třídy je povinně zavedena výuka jednoho cizího jazyka. Od 5. ročníku nabízíme možnost výuky dalšího cizího jazyka. Jedna třída v každém ročníku druhého stupně má výuku jak Aj tak i Nj. Ve školním roce 2012/2013 se ve škole učilo podle platných koncepčních dokumentů a to podle ŠVP č.1 Pro žáky 1. st. v Horním Kostelci byl k dispozici školní autobus. Změny ve stavu žáků a zaměstnanců Počet žáků se ve sledovaném období snížil o 9 na 600 z čehož bylo 308 chlapců. Z MD se vrátila Renata Tylšová, která nastoupila do HK. K ě nastoupil na 2. stupeň Jan Grohmann, současně správce ICT. K nastoupila do ŠD p. Jolana Škopová. K odešla na MD Mgr. Zuzana Nývltová. Zástup za ní obstarala na 3 týdny Mgr. Sylva Pavlíková. Od 1.3. do pracovala pro naší školu p. Pavla Schwingerová ČJ a D. K odešla na MD Eva Bergerová. K odešla do předčasného důchodu uklízečka Eliška Jiroušková a její místo obsadila p. Zuzana Linhartová. Škola a projekty Učitelé školy se v tomto školním roce aktivně podíleli na několika velkých projektech, které byly nastartovány již v předešlém školním roce: EU peníze školám Peníze do interaktivní školy. Projekt běží od do

8 V rámci tohoto projektu škola nakoupila vybavení PC stanice, interaktivní tabule notebooky, SW proškolila učitele. Hlavními výstupy z projektu budou tzv. DUMy (digitální učební materiály) Rozumíme penězům. Je to společný projekt se ZŠ Náchod, Plhov a o.s. AISIS. Jeho hlavním cílem je naučit děti hospodařit a vyznat se ve finančních produktech, které se na ně valí ze všech médii. Škola tím v předstihu reaguje na vyhlášku MŠ a zavádí do výuky tento typ vzdělávání. Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Česko polský projekt zaměřený na vzájemné poznávání prostřednictvím společných aktivit. Vzájemná vícedenní setkávání se uskutečňují na obou stranách hranice. Projekt je pod hlavičkou Euroregionu Glacensis. V tomto školním roce se uskutečnila dvě zimní setkání na horách (Czarna Gora a Deštné v Orlických Horách) a dvě setkání výtvarně sportovní. Činnost projektu od květen 2011 do říjen Mléko do škol Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenčí fond (SZIF) Ovoce do škol Základním cílem celého projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol. Školní psycholog Od působí na naší ZŠ v rámci systémového projektu financovaného z Evropských sociálních fondů školní psycholožka Mgr. Zuzana Romášková. Poskytuje žákům, rodičům a pedagogům komplexní poradenskou službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Mezinárodní výměna. Česko - Švýcarsko V měsíci záři odjela do Kuesnachtu delegace z města Červený Kostelec se čtyřmi zástupci školy (Oleják, Mílová, Vlčková, Mudrochová) na oslavu 20 let partnerství mezi městy. Ve školním roce odjela do Švýcarska na 3 týdenní stáž Monika Klimešová 8

9 V měsíci červnu pak proběhla výměna žáků v rámci tradičního 5-ti denního výměnného pobytu. Ze Švýcarska přijela skupina 19 dětí a 2 vedoucí (Baltz, Regula). Od nás odjela do Kuesnachtu a Zurichu delegace 18 dětí pod vedením p.u. Mudrochové a Hanušové. Školní Hejnoviny V letošním školním roce vyšla 2 čísla školního časopis pod vedením p.u. Zuzany Nývltové a Pavly Schwingerové. Na tvorbě příspěvků se podílely děti všech stupňů. Větší opravy, rekonstrukce, investice O hlavních prázdninách rozsáhlá proběhla rekonstrukce učebny chemie. Celkové náklady byly cca 0,5 mil Kč. Na 2 stupni se přestěhovala učebna přírodopisu do přízemí, vedle chemie. Na chodbu v přízemí jsme nechali vyrobit velkou stěnu s vitrínami, kam se přestěhoval přírodopisný kabinet. V Horním Kostelci došlo k velké rekonstrukci školní jídelny. Z důvodu malé kapacity se jídelna rozšířila o sousedící kancelář, která neměla využití. Při té příležitosti se udělala rekonstrukce stávajících odpadů pod podlahou v přízemí, které byly v žalostném stavu. V Horním Kostelci se v průběhu roku podařilo zřizovateli vykoupit kousek sousední parcely a připravit projekt venkovního hřiště k výuce tělesné výchovy. Modernizace školního vybavení a nákup interaktivní techniky. V průběhu roku došlo k vybavení školy z fondu EU další interaktivní technikou. Hlavně na 1. stupni. Všechny investice do vnitřního vybavení tak přišly na cca 0,5 mil Kč 9

10 Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: Livarová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství dohoda vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga školní psycholog Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 93 Cizí jazyk 34 10

11 Matematika 94 Člověk a jeho svět 87 Hudební výchova 67 Výtvarná výchova 63 Praktické činnosti 29 Tělesná výchova 73 Volitelné předměty 50 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 64 Cizí jazyk 55 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 8 Rodinná výchova 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 0 Praktické činnosti 65 Tělesná výchova 46 Volitelné předměty 42 Nepovinné předměty 100 Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). Výpočet aprobovanosti: Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně Aprobovanost = x 100 Týdenní počet hodin 6 hodin aprobovaně Aj = x 100 = 50% 12 hodin celkem 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Hana Balášová Rj, D, Aj 33 Bergerová Eva 1.st. 9 Burdychová Hana M, Př 12 Bursíková Eva Přír.činnost,vychovat. PO 35 Čejchanová Iva 1.st. 26 Česenek Jan M, F 41 11

12 Grohmann Jan F, ICT 9 Grohmannová Jitka 1.st. 15 Hanušová Dagmar Z, Tv 32 Illnerová Jana 1.st. 24 Jansová Věra 1.st. 29 Jiránková Vlasta M, F 25 Klimešová Monika Neaprob. 7 Kovalová Jana Rj, Hv 20 Krause Tomáš Neaprob. 24 Křivánková Naďa Př, Ch 25 Kuřátková Miroslava 1.st 15 Martincová Zuzana 1.st 2 Mílová Marie 1.st., Vv 32 Mudrochová Sylva Př. Tv 13 Nováková Hana Čj, Hv 15 Nývltová Zuzana Čj, D 12 Oleják Jiří M, Z 24 Přibylová Dagmar 1. st. 11 Pošepná Edita 1. st. 3 Prouza Radko Neaprob. 25 Sádovská Dagmar Rj, D, RV 27 Ságner Radomír M, ZPV 32 Sedláčková Lenka 1.st. 15 Schwingerová Pavla 6 Svěcená Monika 1.st. 12 Stodůlka Miroslav F, Tech.v. 9 Tollarová Jana Neaprob. 21 Tylšová Renáta 1. st. 10 Vancl Martin Čj, Ov 11 Včelišová Věra Neaprob. 22 Vávrová Dana 1. st. 27 Vítová Markéta D, Z 5 Vlčková Marcela 1.st. 25 Wichová Hana Rj, D, Fj 34 Adamů Dana Vychovatelka ŠD 28 Junková Eva Vychovatelka ŠD 24 Wichová Ivana Vychovatelka ŠD 23 Petrů Renata Vychovatelka ŠD Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

13 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let 9 13 do 20 let 6 9 nad 20 let celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody 3 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j / ze dne ) 13

14 Sbor ZŠ V. Hejny město Pracovníci z Horního Kostelce 14

15 Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel:Čejchanová, Stodůlka 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2 Obecná škola - č.j /97-20 Národní škola - č.j /97-20 Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) zařazené třídy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník a odpovídající ročníky ročník víceletých středních škol Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk - PN Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika - Chemie - Přírodopis - Zeměpis - Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví - Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 3 Disponibilní časová dotace Celková časová dotace

16 Školní učební plán pro 1. 5.roč. pro šk. rok stupeň roč. / hodinová dotace / vzdělávací oblast vyučovací předmět 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r celkem DČD Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková hodinová dotace

17 ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN pro 6.-8.ročník - šk.rok 2012/13 2.stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty ročník ČASOVÁ DOTACE Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.r. 7.r. 8.r. 9.r r. 5/ Min. DČ D 17/ /1 Anglický/Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví / Tělesná výchova / /1 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celková povinná časová dotace / 10/

18 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků náboženství název kroužku počet zařazených žáků Anglický jazyk I. II.III.IV. V. 46 Německý jazyk 7 Sportovní I. II. 29 Logická matematika 11 Kuchtík 8 Počítačový kroužek 14 Logopedie I.II 4 Reedukace I.II.III.IV.V. 26 Keramika I. II. Taneční kroužek Divadelní kroužek I. II. Doučování ČJ 7. roč Modelářský kroužek - mladší 9 Modelářský kroužek - starší 10 Reedukace 6. roč. 7 Reedukace 7. roč. 3 odbíjená 6.- 9ročník 17 Doučování ČJ 8. roč. 0 Vaření 1. pol 20 Vaření 2. pol. 12 Doučování Ma 8.B 0 Doučování Ma 8.A,C 0 Doučování Ma 9.A,B,C 13 Příprava na př.zk. 9.roč-M-1.sk. 26 Příprava na př.zk. 9.roč-M-2.sk. 13 Příprava na př. zkoušky 9.r.-1 -Čj 19 Doučování ČJ 6. roč-1.sk.. 6 Základy kytarových doprovodů 5 Zumba 11/0 Francouzský jazyk 8. a 9. roč. 4 Cvičení z matematiky 19 18

19 3.4 Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 19

20 Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: Čejchanová, Stodůlka 4. Počty žáků Počty žáků školy ZŠ V. Hejny třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců 1.A B A B A B A B A B A B C A B C A B C A B C celkem Počty žáků školy Horní Kostelec třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

21 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium 9 víceleté gymnázium 2 střední odborná škola 43 střední odborné učiliště 25 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem 0 0 Komentář ředitele školy 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 21

22 5.9. Přehled o vycházejících žácích školní rok 2012/ A SŠ, SO Brdička Roman SPŠ Nové Město n. M. 2,38 elektrikář silnoproud Burdych René SPŠ Nové Město n. M. 2,44 elektrikář silnoproud Česenková Marie SŠ veterinární Hradec Králové m 1,31 veterinář Dostálová Natálie Obchodní akademie Náchod m 2,00 obchodní akademie Ducháčová Barbora SOŠ Nové Město n. M. 2,31 cukrář Falta Radek SPŠ Hronov m 1,88 strojírenství Ferencová Lucie SŠ hotelová Hronov m 2,44 managment turismu Hamplová Leona SŠ polygrafická Velké Poříčí 2,81 aranžér Hlaváč Marek SŠ zdravotnická Trutnov m 1,88 zdravotní asistent Holub Jan SPŠ Hronov m 2,56 strojírenství Kincl Tomáš SŠ Akademia Mercurii m 1,88 cestovní ruch Klikarová Eliška Gymnázium Trutnov m 1,19 Kociánová Zuzana SŠ polygrafická Velké Poříčí m 1,81 propagační design Kubeček Martin SŠ zemědělská Kostelec n. O. m 2,75 agropodnikání Marinicová Nikol SŠ polygrafická Velké Poříčí 2,19 aranžérka Matouš Jan SPŠ Nové Město n. M. 2,80 strojní mechanik Nývltová Daniela SOŠ Nové Město n. M. 3,00 pečovatelka Pelcová radka SŠ služeb D. Králové n. L. m 2,44 kosmetika Petera Pavel SPŠ Dobruška m 2,31 počítačová aplikace Rosa Jakub SOŠ Malé Svatoňovice m 2,94 bezpečnost Řezníček Vít SOŠ Hradec Králové 1,69 automechanik Semerák Adam Č. lesnická akademie Trutnov m 2,38 lesnictví Vondra Jakub Gymnázium Náchod m 1,44 Žďárský Martin SPŠ Nové Město n. M. m 2,69 22

23 Školní rok 2012/ B mechanik elektronik SŠ, SO Čírtek Tomáš SŠ řemeslná Jaroměř 2,50 opravář zem. strojů Kmentová klára SŠ umělecká Jablonec n. N. m 1,56 povrchové zušlechťování Kozáková Pavlína SOŠ Třebechovice p. O. m 2,06 Ledvinka Michal SOŠ Nový Bydžov 1,94 Malá Yveta SŠ hotelová Choceň m 2,25 cestovní ruch Matějcová Denisa SŠ oděvní Červený Kostelec m 2,19 Matoulek David Obchodní akademie Trutnov m 1,75 Nárožný Jakub Evangelická akademie Náchod m 2,25 sociální péče Novák Jaroslav Č. lesnická akademie Trutnov 2,94 lesní mechanizátor Nováková Veronika SŠ oděvní Červený Kostelec m 2,00 veřejnosprávní činnosti Novotná Marie Gymnázium Náchod m 1,38 Rejzková Anna SPŠ chemická Pardubice m 1,06 aplikovaná chemie Rosa Lukáš SŠ řemeslná Jaroměř 2,63 truhlář Růžičková Tereza Obchodní akademie Náchod m 2,00 obchodní akademie Šimková Lucie Obchodní akademie Náchod m 1,50 obchodní akademie Šimonová Petra SŠ polygrafická Velké. Poříčí m 1,88 grafik Šislerová Stefanie SŠ služeb a gastr. H. Králové 2,44 kadeřník Šnajdr Filip SOŠ Rychnov n. K. 2,50 autoelektrikář Štěpánská Anna Obchodní akademie Náchod m 1,88 obchodní akademie Šturma Jan Obchodní akademie Trutnov m 2,63 obchodní akademie Švadláková Denisa SŠ polygrafická V. Poříčí 2,19 kadeřník Valta Petr SPŠ Hronov m 2,19 strojírenství Vlček Štěpán SPŠ Nové Město n. M. m 2,06 strojírenství Volhejn Filip SPŠ Hronov 2,88 nástrojař 23

24 Školní rok 2012/ C SŠ, SO Bezchlebová Markéta SŠ hotelová Hronov m 1,63 hotelnictví, turismus Bílková Veronika SPŠ chemická Pardubice m 1,38 aplikovaná chemie Gottstein Petr SPŠ Hronov m 2,00 strojírenství Hančilová Kristína SOŠ Nové Město n. M. 2,73 pečovatelství Havlík Michal SPŠ Hronov 2,31 nástrojař Hemelíková Eliška Obchodní akademie Náchod m 2,06 obchodní akademie Hornychová Veronika Gymnázium Náchod m 1,13 Hvězdová Marie Obchodní akademie H. Králové m 1,38 ekonomické lyceum Kašpárek David SPŠ Hronov m 1,81 strojírenství Klicnar Jakub SOŠ Nové Město n. M. 3,00 strojní mechanik Köhler Jaroslav SPŠ Hronov 2,31 nástrojař Macourková Anna SOŠ gastronomie H. Králové 2,50 kuchař Máslo Jiří SPŠ Nové Město n. M. m 1,94 strojírenství Mrkos Matěj SPŠ Hronov 2,44 nástrojař Neumann David SPŠ Hronov m 2,56 elektrotechnika Regnerová Klára Gymnázium Náchod m 1,19 Šimon Petr SŠ řemeslná Jaroměř 3,00 obráběč zem. strojů Šipčiaková Tereza Gymnázium Náchod m 1,50 Škodová Veronika SPŠ chemická Pardubice m 1,50 aplikovaná chemie Špelda Jiří Gymnázium Trutnov m 2,00 Špelda Martin SŠ zemědělská Kostelec n. O. m 1,94 agropodnikání Švorc Ondřej SPŠ Hronov m 2,13 strojírenství Švorcová Lucie Gymnázium Náchod m 1,19 Vala Antonín Gymnázium Náchod m 1,38 Zezulková Karla SŠ oděvní Č. Kostelec m 1,75 veřejnosprávní činnosti 24

25 Žďárek Martin SPŠ Hronov m 2,06 strojírenství Školní rok 2012/2013 Žáci vycházející z nižších ročníků: Putnokiová Nikola SOŠ Nové Město n. M. pečovatelství Kašpar Václav SOŠ Nové Město n. M. pečovatelství Podhajský Jan SPŠ stavební Náchod zedník Vycházející z 5. ročníku: Gajdošová Oluša Vepřeková Markéta Polák Oliver Prouzová Tereza Gymnázium Náchod Gymnázium Trutnov ZŠ Náchod Komenského ZŠ Náchod Komenského Přehled o vycházejících žácích Počet vycházejících žáků: celkem: 74 chlapců: 39(52,7 %) dívek: 35(47,3 %) z 9. ročníků Počet žáků na SŠ a SOŠ celkem: 52(70,3 %) chlapců: 24(46,2 %) dívek: 28(53,8 %) Počet žáků na SOU celkem: 22(29,7 %) chlapců: 15(68,2 %) dívek: 7(31,8 %) SOŠ a SŠ: název celkem chlapců dívek SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí SŠ zdravotnická Trutnov OA Náchod SPŠ a SOŠ Nové Město n.m Gymnázium Náchod Gymnázium Trutnov SPŠ Hronov SŠ služeb a podnikání Červený Kostelec SŠ Merkuri Náchod Lesnická akademie Trutnov SŠ hotelová Hronov SPŠ Dobruška OA Trutnov SOŠ Malé Svatoňovice SŠ veterinární Hradec Králové SŠ zemědělská Kostelec n. Orlicí SŠ služeb Dvůr králové n. L SŠ umělecká Jablonec n. N SOŠ Třebechovice p. O

26 SOŠ hotelová Choceň Evangelická akademie Náchod SPŠ chemická Pardubice OA Hradec Králové SOU: SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí SPŠ Hronov SPŠ a SOŠ Nové Město n.m SŠ řemeslná Jaroměř SOŠ Hradec Králové Lesnická akademie Trutnov SOŠ Nový Bydžov SOŠ Nové Město n. M SOŠ Rychnov n. K

27 vycházející žáci 9. ročníku 27

28 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 10 Zástupce ředitele školy 23/16 Ostatní pracovníci 57 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti + (objevuj e se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání + (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů + výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben + vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, + didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora + výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost (objevuj e se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje)

29 relaxace žáků vhodná forma kladení otázek + Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku + propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) + využívání zkušeností žáků + vliv hodnocení na motivaci žáků + využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + osobní příklad pedagoga + Interakce a komunikace klima třídy + akceptování stanovených pravidel + komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, + argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, + příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností žáků + využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku + zdůvodnění hodnocení žáků učitelem + vhodnost využitých metod hodnocení žáků + učitelem využití klasifikačního řádu + + DVPP 7.1 Základní podmínky dalšího vzdělávání 29

30 principů: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno na základě těchto - rovnost příležitostí a zákaz diskriminace - každý z pedagogických pracovníků má stejnou možnost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které jsou zahrnuty v tomto plánu při současném dodržení všech podmínek stanovených tímto plánem; - potřeby školy základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto potřeby jsou vyjádřeny v rámci tohoto plánu dalšího vzdělávání; - rozpočet školy výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit, stejně jako organizace celého systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje; - studijní zájmy pedagogických pracovníků při dodržení předchozích principů a podmínek jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání určující studijní zájmy jednotlivých pedagogických pracovníků. Každý pedagogický pracovník je povinen absolvovat minimálně jednu vzdělávací akci za uvedené období Pedagogičtí pracovníci se průběžně během roku účastnili jednoho celoročního vzdělávacího projektů Rozumíme penězům a řady individuálních seminářů a kurzů. Rozumíme penězům projekt na podporu dobrého hospodaření s vlastními prostředky v domácnosti. - tří členný team se účastní víkendových školení a stáží. Formy průběžného vzdělávání škola preferovala systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu. Pro učitele 1. stupně bylo připraveno několik společných seminářů k zavedení nové matematiky podle prof. Hejného na 1. stupni. Z celoročních dlouhodobých vzdělávacích projektů: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Jan Grohmann Univerzita HK 5. ročník 7.3. Další studium 30

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014

o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2013-2014 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.2. Charakteristika

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 příspěvková organizace, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail:zs.mseno@seznam.cz, www.zsmseno.cz 315693140tel,fax:315693140 za školní rok 2011/2012 Vypracovala Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o d R a l s k e m 5 7 2 Stránka 1 VÝROČNÍ

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva: školní rok 2013 /2014 Číslo jednací: 450 / 2014 ZŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2012 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Zlín,Křiby 4788,příspěvková organizace Tel./Fa. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006 (zpracována dle 10 odst.3 školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-12

Výroční zpráva školní rok 2011-12 Výroční zpráva školní rok 2011-12 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2009-10

Výroční zpráva školní rok 2009-10 Výroční zpráva školní rok 2009-10 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více