Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování"

Transkript

1 Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická

2 Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji nebo chováním druhých

3 Vliv skupiny x vliv autority Konformita X Poslušnost Nerovnocenné postavení Záměrné ovlivnění

4 Poslušnost vliv autority specifický druh sociálního vlivu vyhovění požadavkům autority bez ohledu na vlastní názor, který může být s těmito požadavky i v zásadním rozporu

5 Milgramův experiment Stanley Milgram Pokusné osoby pozvány přes inzerát na výzkum učení a paměti za 4$ Lidé ve věku let různých povolání i úrovně vzdělání Vliv trestu na zapamatování Zkoušení z naučených dvojic slov žáka, který byl upoutaný k elektrodám Pokusná osoba učitel má za úkol potrestat stále větším elektrickým šokem žáka za každou špatnou odpověď

6 Maximálníšok využilo 65% Video

7 Co nás vede k poslušnosti zkušenost z výchovy, že za poslušnost k autoritě budeme odměněni pocit, že odpovědnost za případné následky nese autorita postupný vývoj a stupňování závažnosti je pro nás nepředstavitelné, že by se druzí, i my sami, mohli takto chovat základní atribuční chyba: neočekáváme, že situační vlivy mohou být tak účinné, jak jsou

8 Situační faktory poslušnosti Fyzická přítomnost autority Emoční a fyzická blízkost oběti Autorita instituce Skupinový vliv

9 Konformita změna chování, myšlení nebo prožívání způsobená reálnou nebo imaginární přítomností druhých lidí. Příklad: Experiment ve výtahu Příklad: Incident v zaměstnání

10 Konformita sociální vliv většiny - přizpůsobení chování a mínění jedince většině členů skupiny lidé jednají takovým způsobem, jakým by bez tlaku ostatních pravděpodobně nejednali

11 Studie Muzafer Scherif - usuzování lidí při absenci spolehlivých vodítek Posouzení rozsahu iluzorního pohybu světelného bodu (autokinetický efekt) Odhad druhých jako vodítko pro vlastní úsudek Solomon Asch skupinový tlak k podávání jednoznačně chybných odpovědí Porovnání délky přímek 1 zkoumaná osoba ve skupině se spolupracovníky experimentátora

12 Aschův experiment Video

13 Co je příčinou našeho konformního jednání? chceme mít pravdu a chceme udělat dobrý dojem Informační a normativní sociální vliv

14 Informační sociální vliv potřeba orientovat se ve světě, mít pravdivé informace, jednat správně když si nejsme jisti svým vlastním rozhodnutím, nemáme dostatek informací nebo nevíme, jak dané situaci porozumět druzí lidé se pro nás stávají zdrojem informací Experiment M. Scheriffa Příklad: zvyky v nové práci či cizí kultuře

15 Normativní sociální vliv potřeba být druhými přijímán a oceňován... Chceme na druhé dělat dobrý dojem, chceme zapadnout Nákladnosti druhých nám umožňuje uspokojovat řadu přirozených lidských potřeb. Obáváme se, že v očích druhých klesneme nebo že nás odmítnou. Př.: Aschův experiment

16 Vyhovění x přijetí Sociální vliv může dosahovat odlišných výsledků Osobní přijetí - Důvěra v informace - Ztotožnění - Informační vliv Veřejné vyhovění - Naplnění očekávání - Přizpůsobení na oko - Rozpor mezi požadavky a vnitřním přesvědčením - Normativní vliv

17 Co ovlivňuje konformitu? 1) Složitost úkolu 2) Velikost skupiny 3) Jednotnost skupiny 4) Nezávislost zdrojů ovlivnění 5) Soudržnost skupiny

18 Vliv menšiny i menšina může mít svůj vliv a změnit chování či smýšlení většiny Klíče k úspěchu menšiny: Jednotnost Důslednost Aktivnost Informovanost

19 Prosociální chování Kdy a proč pomáháme druhým? pomáhající chování obecný pojem prosociální chování jednání, které přináší druhému prospěch altruismus pomoc, za kterou pomáhající neočekává odměnu

20 Proč pomáháme? Příbuzenský výběr zachování rodu - geny Skupinová selekce přežití vlastní skupiny Reciproční altruismus Dnes pomůžu já tobě, zítra pomůžeš ty mě. Teorie sociálního učení Pomáhám, protože mě to učili. Teorie sociální výměny směna pomoci - pomáhat je výhodné Empaticko-altruistická hypotéza vcítění do druhého vede k pomoci bez ohledu na odměnu

21 Pomůžu nebo ne? 1. zaregistrování události Všimnu si, že se něco přihodilo?

22 Pomůžu nebo ne? 1. zaregistrování události 2. interpretace události Vysvětlím si situaci tak, že potřebuje mou pomoc? atribuce strach ze sociálního omylu společný nezájem informační sociální vliv

23 Pomůžu nebo ne? 1. zaregistrování události 2. interpretace události stav nouze 3. odpovědnost Převezmu odpovědnost za situaci do vlastních rukou? rozptýlení odpovědnosti

24 Pomůžu nebo ne? 1. zaregistrování události 2. interpretace události stav nouze 3. pociťování a přijetí odpovědnosti 4. správně pomoci Vím, co dělat?

25 Pomůžu nebo ne? 1. zaregistrování události 2. interpretace události stav nouze 3. pociťování a přijetí odpovědnosti 4. vědět a umět správně pomoci 5. konečné rozhodnutí Chci se angažovat? zvažování nákladů a zisků

26 Co ještě ovlivňuje naše rozhodnutí? přítomnost dalších osob (efekt přihlížejícího) koheze skupiny kultura nálada empatie sebepojetí/role pohlaví morálka zkušenosti znevýhodnění kontakt vztah vzhled

27 Pomoc jako zasažení proti druhému Co můžeme udělat pro to, aby nám ostatní pomohli?

Morální vývoj předškolního dítěte. Bc. Anna Chalupová

Morální vývoj předškolního dítěte. Bc. Anna Chalupová Morální vývoj předškolního dítěte Bc. Anna Chalupová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce pojednává o utváření morálního vědomí předškolního dítěte. V prvé řadě definuje pojem morálka a vysvětluje termíny,

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy 1. vydání, Most 2011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 MOST Autoři:

Více

STANDARDY PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÉ POMOCI

STANDARDY PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÉ POMOCI Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR STANDARDY PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÉ POMOCI A SPOLUPRÁCE ZAMĚŘENÉ NA PRŮBĚH A VÝSLEDEK PRACOVNÍ SKUPINA PRO VYTVÁŘENÍ A OVĚŘOVÁNÍ STANDARDŮ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

II. Specifika vzdělávání mládeže a dospělých

II. Specifika vzdělávání mládeže a dospělých II. Specifika vzdělávání mládeže a dospělých 2.1 Podmínky pro efektivní vzdělávání dospělých Vývojem do doby zralosti není výchova a vzdělání ukončeno, protože člověk není připraven na vše, co jej v životě

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

O oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU

O oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU O oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách Zuzana Havrdová MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU Jana Kosová Jiřina Svobodová Aneta Vomlelová Zuzana Havrdová, Jana Kosová, Jiřina

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více