SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI"

Transkript

1 Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy

2 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde také pomoc v oblastech: ztráty zaměstnání nebo živitele bytové problematiky sociálně právní ochrany dětí tíživé finanční situace 2009 NEPRODEJNÉ

3 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, publikace, kterou právě držíte v rukou, je přímou reakcí na sociální výzvy, jež před nás klade globální finanční a ekonomická krize. Přestože její důsledky na naši zemi ještě plně nedolehly, jsem přesvědčen, že bychom na tento čas měli být dobře připraveni. Na druhou stranu, informace a kontakty v publikaci mají jistou nadčasovou platnost, což z ní činí užitečného pomocníka každého, kdo se z jakýchkoliv důvodů ocitl v tíživé sociální situaci. Co konkrétně tedy na následujících stránkách naleznete? Především základní informace týkající se nejen pracovněprávní problematiky, ale i státních a obecních institucí, jejichž povinností je v rámci systémové ochrany poskytovat pomoc v tísni, a to prostřednictvím nástrojů sociálního zabezpečení, například vyplácením dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, podpory v nezaměstnanosti nebo zprostředkováním vhodných sociálních služeb. Samotná publikace samozřejmě žádný problém nevyřeší umí však nasměrovat k co nejrychlejšímu podání pomocné ruky. Ten, jehož sociální situace je natolik komplikovaná, že přesahuje možnosti uvedené v této publikaci, se pak může obrátit na příslušné útvary MČ Praha 1, kde nalezne odborné poradenství i konkrétní pomoc. Přeji Vám, ať informace obsažené v této publikaci, řešící nepříznivé sociální situace, nemusíte vůbec použít. Ing. Pavol Škrak předseda Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku MČ Praha 1 3

4 Obsah PRŮVODCE SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 1. KONTAKTY NA DŮLEŽITÉ ORGANIZACE 6 Úřad městské části Praha 1, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 Úřad práce Praha 1 6 Občanská poradna pro občany Prahy 1 7 Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení 7 Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 8 Podnět ke kontrole 8 2. PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 9 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 9 Valorizace důchodů pro rok 2009, příklady 9 Nárok na důchod a jeho výplatu 10 Předčasný starobní důchod 10 Dočasně krácený předčasný starobní důchod 10 Trvale krácený předčasný starobní důchod 11 Důležité upozornění pro občany 12 DÁVKY OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 12 Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek 13 Příspěvek na úpravu bytu 13 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla 14 Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 15 Příspěvek na provoz motorového vozidla 15 Příspěvek na individuální dopravu 16 Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu 16 Příspěvek na úhradu za užívání garáže 16 Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 17 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany 17 Příspěvek na péči 17 DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI 18 Příspěvek na živobytí 18 Doplatek na bydlení 19 Mimořádná okamžitá pomoc 20 Jak a kde podat žádost o dávky hmotné nouze 21 DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY 22 Porodné 22 Přídavek na dítě 23 Dávky pěstounské péče 23 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 23 Odměna pěstouna (opakovaná dávka) 24 Příspěvek při převzetí dítěte (jednorázová dávka) 24 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 25 Rodičovský příspěvek 25 Sociální příplatek 26 4

5 Obsah Příspěvek na bydlení 27 Pohřebné ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM POMOC mč praha 1 OBČANŮM V obtížné SOCIÁLNÍ SITUACI 30 A) Pomoc v souvislosti s deregulací nájemného 30 poradenství 30 finanční pomoc 31 ve výjimečných případech uzavření nájemní smlouvy k menšímu obecnímu bytu nebo k bytu v Domě s pečovatelskou službou 31 B) Pomoc prostřednictvím sociálního fondu SOCIÁLNÍ SLUŽBY 31 Organizace poskytující sociální služby občanům Prahy 1 32 Domy s pečovatelskou službou NÁHRADA MZDY V DOBĚ NEMOCI, NEMOCENSKÉ: 33 Náhrada mzdy 34 Příklad výpočtu náhrady mzdy 34 Nemocenské 35 Příklad výpočtu nemocenské PROBLEMATIKA PRÁVNÍ OCHRANY MZDY 37 Jaké formy odměňování připadají v úvahu 37 Minimální a zaručená mzda 38 Příplatky ke mzdě 38 Splatnost a způsob výplaty mzdy, nevyplacení mzdy 39 Co dělat v případech, když zaměstnavatel mzdu nezaplatil 39 Okamžité zrušení pracovního poměru s tříměsíčním odstupným 40 Kontrolní činnost INSOLVENČNÍ NÁVRH NA ZAMĚSTNAVATELE 40 Jak zjistit, zda existuje insolvenční návrh 40 Výše mzdových nároků při insolvenci zaměstnavatele 41 Podání Žádosti o uspokojení mzdových nároků 41 Podání insolvenčního návrhu zaměstnancem ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ 42 Odstupné 42 Hromadné propuštění 43 VÝZNAM ÚŘADU PRÁCE 43 Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání 44 Podpora v nezaměstnanosti 45 Výše podpory v nezaměstnanosti 45 Možnost souběžného výdělku při evidenci na úřadu práce 46 Absolventi na úřadu práce 46 Úhrada zdravotního pojištění u osob bez zdanitelných příjmů POUŽITÉ ZDROJE 47 publikace 47 webové stránky PŘÍLOHY 48 5

6 KONTAKTY NA DŮLEŽITÉ ORGANIZACE 1. KONTAKTY NA DŮLEŽITÉ ORGANIZACE Úřad městské části Praha 1, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vodičkova 18, , Praha 1-Nové Město Vedoucí: Ing. Renata Banzetová, tel.: Činnost: Poskytování dávek v hmotné nouzi, sociálních dávek, mimořádných výhod a dávek státní sociální podpory sociálně potřebným, zdravotně postiženým, starším občanům a rodinám s dětmi. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. Ustanovuje zvláštního příjemce důchodového zabezpečení. Poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči včetně poradenské činnosti dle zák. č. 108/2006 Sb. V rámci výkonu samostatné působnosti zabezpečuje sociální práci v péči o staré a zdravotně postižené občany, zajišťuje specializované sociální služby pro osoby, kterým hrozí sociální vyloučení. Úřad práce Praha 1 Pobočka v Praze 2, Bělehradská č. p. 214/86, Vinohrady, Praha 2 Tel.: Úřední hodiny: Pondělí: 8.00 až hod. Úterý: 8.00 až hod. Středa: 8.00 až hod. Čtvrtek: 8.00 až hod. Pátek: 8.00 až hod. (pouze podatelna) Úřední hodiny pro zprostředkování práce: stejné jako úřední hodiny, v pátek pouze evidence nových uchazečů Kontaktní osoby: Statutární zástupce: Ing. Olga Nálevková, , Zprostředkování: Stanislava Zelinková, , Volná pracovní místa: Magda Müllerová, Trh práce: Magda Müllerová, , Kontrolní a právní: Jiřina Hallyová, , Výpočetní technika: Jan Slezák, , Činnost úřadů práce je podrobněji uvedena v kapitole 9) Ztráta zaměstnání. 6

7 KONTAKTY NA DŮLEŽITÉ ORGANIZACE Občanská poradna pro občany Prahy 1 Jakubská 676/3, Praha 1-Staré Město Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Kolář Tel.: Činnost: Zařízení poskytuje odborné sociální poradenství zaměřené na bydlení, sociální zabezpečení, mezilidské vztahy, rodinné právo, pracovní právo, majetkoprávní vztahy Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení Kontaktní údaje: Adresa: Biskupská 1752/7, Praha1-Nové Město Tel.: Fax: Otevírací hodiny: Pondělí 8.00 až Úterý 8.00 až Středa 8.00 až Čtvrtek 8.00 až Pátek 8.00 až Odbor sociálního pojištění v rámci územní působnosti příslušné SSZ koordinuje a usměrňuje provádění sociálního pojištění. Odbor poskytuje odbornou pomoc občanům i organizacím ve věcech důchodového pojištění. Odbor výběru pojistného zejména sleduje dodržování platební povinnosti povinných subjektů v sociálním zabezpečení a vystavuje výkazy nedoplatků organizacím. Oddělení kontroly v rámci územní působnosti příslušné SSZ koordinuje a usměrňuje provádění sociálního pojištění. Nadřízeným orgánem Pražské správy sociálního zabezpečení je: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, Praha 5 Tel.:

8 KONTAKTY NA DŮLEŽITÉ ORGANIZACE Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce Kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, dodržování kolektivních smluv a dodržování vybraných ustanovení zákoníku práce a vykonávají kontroly v prevenci závažných havárií a další odborné úkoly v této oblasti ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Činnost se řídí zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Kontakt: Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Kladenská 103/105, Praha 6, Tel.: , , fax: Vedoucí inspektor: Ing. Michal Ronin, tel.: Právní poradenství: JUDr. Šmídová Ladislava, Hártl Jan (pracovněprávní vztahy) JUDr. Bláhová Eva (problematika BOZP) Webová adresa: ový kontakt: Hodiny pro styk s veřejností: pondělí a středa 8.00 až hod. Nad rámec poradenských dnů jsou zajištěny úřední hodiny pro styk s veřejností: v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do Konzultace mimo úřední hodiny jsou možné pouze na základě předchozí dohody. Působnost a příslušnost úřadu a inspektorátu: Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z: a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. Podnět ke kontrole: Zaměstnanec je oprávněn podat k rukám inspektorátu práce podnět ke kontrole zaměstnavatele, pokud se domnívá, že zaměstnavatel se ve výše uvedených případech dopouští porušování předpisů. Vzor formuláře a pokyny k jeho vyplnění 8

9 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ lze stáhnout z webových stránek Rovněž je naleznete v příloze na konci této publikace. 2. PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Podle zákona o důchodovém pojištění jsou osoby účastné tohoto pojištění zabezpečeny v životních situacích, jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Tehdy mají plátci pojistného nárok na vyplácení dávek důchodového zabezpečení. Důchodové pojištění tvoří vedle příspěvku na politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění třetí složku sociálního pojištění. Tyto tři složky slouží k úhradě výdajů státního rozpočtu v souvislosti s dávkami důchodového pojištění (starobní důchody, plný invalidní a částečný invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod). Z příspěvku na politiku zaměstnanosti se platí rovněž podpora v nezaměstnanosti. Z dávek nemocenského pojištění se platí nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství. Valorizace důchodů pro rok 2009, příklady: Dne nabývá účinnosti nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009, a nařízení vlády č. 365/2008 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu a upravují částky pro stanovení výpočtového základu. Od lednové splátky 2009 se zvyšuje procentní výměra všech druhů důchodů přiznaných před o 4,4 % vyplácené procentní výměry. Toto zvýšení se týká všech typů důchodů, a to starobních, invalidních, částečně invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Průměrný důchod se v důsledku toho zvýšil o 330 Kč měsíčně, tj. o 3,4%. Základní výměra důchodu, jednotná pro všechny důchody, se nezvyšuje, i nadále činí částku 2170 Kč měsíčně. Důchody přiznávané po se nezvyšují. Příklad: Pobírá-li v roce 2008 důchodce starobní důchod například 9250 Kč, tvoří ho základní výměra 2170 Kč a procentní výměra 7080 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2009 se procentní výměra zvýší o 4,4 %, tj. o 312 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru), základní výměra zůstává 2170 Kč. Po valorizaci tak bude občan dostávat procentní výměru 7392 Kč měsíčně, se základní výměrou bude jeho důchod činit 9562 Kč měsíčně. Od se o 4,4 % zvýší také příplatky k důchodu vyplácené podle zákona č. 357/2005 Sb. a nařízení vlády č. 622/2004 Sb. perzekvovaným osobám 9

10 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ z období komunistického režimu a účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po nich. K příplatku, na který vznikne nárok po , se poskytnou stejná zvýšení, která náleží k příplatkům, na něž vznikl nárok již před U důchodů přiznávaných v roce 2009 se mění redukční hranice osobního vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového základu, a to následujícím způsobem: plně se započítává částka do Kč, z částky přesahující Kč, nejvýše však do Kč, se započítává 30 %, z částky přesahující Kč se započítává 10 %. Příklad: Osobní vyměřovací základ občana za roky 1986 až 2008 činí Kč. Pro stanovení výpočtového základu se částka do Kč započítá plně, tj Kč. Částka nad do Kč ze 30 %, tj. 30 % ze Kč = 4950 Kč. A částka nad Kč se započítá z 10 %, tedy: 10 % z 300 Kč = 30 Kč. Výpočtový základ, z něhož bude stanovena procentní výměra důchodu, bude celkem Kč (tj ). Nárok na důchod a jeho výplatu Nově se stanoví, že nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká uplynutím pěti let (dříve tři roky) ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se důchod doplatí, nejvýše v rozsahu stanoveném právními předpisy účinnými ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zjistí-li se, že důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se poskytne anebo zvýší: ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, pokud se jednalo o pochybení orgánů sociálního zabezpečení, nejvýše pět let (dříve tři roky) nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení v ostatních případech. (zdroj: webové stránky České správy sociálního zabezpečení) Předčasný starobní důchod: Pokud lidé chtějí, mohou požádat o důchod před dosažením důchodového věku. Existují dva druhy předčasného starobního důchodu: Dočasně krácený předčasný starobní důchod, Trvale krácený předčasný starobní důchod. Dočasně krácený předčasný starobní důchod Nárok na tento druh předčasného starobního důchodu mají: poživatelé částečného invalidního důchodu, kterým může být starobní důchod přiznán až 2 roky před dovršením řádného důchodového věku, osoby, které pobíraly alespoň 5 let nepřetržitě plný invalidní důchod, nárok 10

11 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ na tento důchod jim zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku jim chybí nejvýše 5 let. V obou případech je podmínkou získání 25 let pojištění. Procentní výměra tohoto typu předčasného starobního důchodu je dočasně krácena, a to o 1,3 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne jeho přiznání do dosažení řádného důchodového věku. Ode dne dosažení důchodového věku lze tento důchod přepočítat, tedy přiznat řádný starobní důchod. Trvale krácený předčasný starobní důchod Na tento druh předčasného starobního důchodu mají nárok prakticky všichni lidé, kteří dosáhli 25 let pojištění. Výhodou této předčasné penze je, že do ní může člověk odejít až 3 roky před nárokem na řádnou penzi. Nevýhodou je, že ode dne dosažení důchodového věku nelze tento důchod přepočítat a přiznat řádný starobní důchod. Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dovršení důchodového věku procentní výměra důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu. Procentní výměra starobního důchodu nesmí klesnout pod 770 Kč měsíčně. Základní výměra je pro všechny druhy důchodů stejná, činí 2170 Kč měsíčně. Příklad výpočtu trvale kráceného předčasného starobního důchodu v roce 2009: Muž byl nepřetržitě zaměstnán od do a získal tak 40 let pojištění. Jeho výpočtový základ je Kč. Zvažuje, že odejde do důchodu o 3 roky dříve, než dosáhne důchodového věku. Jak to ovlivní výši jeho starobního důchodu? Odchod do předčasného starobního důchodu 3 roky před dosažením důchodového věku, např. k , u tohoto muže znamená 13 započatých období 90 kalendářních dnů, tj. snížení procentní výměry důchodu o 11,7 % výpočtového základu. Procentní výměra činí 1,5 % výpočtového základu za každý rok pojištění, tj Kč, snížení je 1404 Kč, procentní výměra důchodu tedy činí 5796 Kč. Včetně základní výměry 2170 Kč činí předčasný starobní důchod 7966 Kč měsíčně. Další informace o předčasném důchodu lze získat na portálu veřejné správy ČR: ID=614&PRVEK_ID=1026 Podání žádosti o předčasný starobní důchod pro občany Prahy 1 je třeba podat na územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení. Bližší informace o této instituci jsou uvedeny v kapitole 1) Kontakty na důležité organizace. 11

12 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důležité upozornění pro občany: Každý občan může jednou ročně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jim ho pošle do 90 dnů ode dne doručení žádosti. Ta musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu, na kterou bude IOLDP zaslán. Lze ji podat písemně na adresu: ústředí ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Dávky osobám se zdravotním postižením Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče osobám se zdravotním postižením, jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 182/1991 Sb. ). Komu jsou dávky poskytovány? Dávky sociální péče jsou poskytovány: osobám s trvalým pobytem na území ČR, osobám, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. migrujícím pracovníkům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům), občanům členského státu EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou hlášeni na území ČR déle než tři měsíce. Výčet dávek: jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, příspěvek na úhradu za užívání garáže, příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům. Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž: mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P), bezúročné půjčky. (www.mpsv.cz) Jedná se o dávky, které pomáhají osobám těžce zdravotně postiženým překonat jejich obtíže a umožňují jim začlenění do společnosti. Dávky vyplácí sociální odbor ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, kde lze také získat příslušné formuláře. 12

13 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek: Poskytují se osobě těžce zdravotně postižené na pořízení pomůcky, která jí pomůže překonat následek zdravotního postižení. Výše příspěvku je odvozena od typu pomůcky. Touto formou lze přispívat i na výcvik vodicího psa pro nevidomé osoby. Jedná se o jednorázovou, nenárokovou dávku sociální péče. Poskytuje: sociální odbor ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Komu: Občanu těžce zdravotně postiženému může být poskytnut peněžitý příspěvek na opatření pomůcky, kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Příspěvek lze poskytnout na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. Potřebuje-li tělesně, sluchově nebo zrakově postižený občan k překonání následků těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která v příloze uvedena není, může mu být poskytnut příspěvek na opatření takové pomůcky, která je s pomůckou uvedenou v příloze č. 4 srovnatelná. Srovnání provádí úřad, který o dávce rozhoduje. Výše dávky: Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení (takové provedení, které občanovi plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti). Maximální výši příspěvku určuje i příloha č. 4. Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání pomůcek uvedených v příloze č. 4 lze poskytnout příspěvek v plné výši prokázaných nákladů. Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodicího psa, a to až do výše obvyklých nákladů. Příspěvek na úpravu bytu Poskytuje se např. na vybudování bezbariérového bydlení, zavedení telefonní linky, vhodného vytápění, stavební úpravy pro instalaci výtahu atd. Jedná se o jednorázovou, nárokovou dávku sociální péče. Poskytuje: sociální odbor ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Komu: občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost (příloha č. 5 písm. a) až g) k vyhlášce č.182/1991 Sb.), občanům úplně nebo prakticky nevidomým, rodičům nezaopatřeného dítěte (dítě je starší 3 let a má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé), neslyšícím občanům nebo rodičům neslyšícího nezaopatřeného dítěte (pouze pro úpravu instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace) a to: na byt, který užívají k trvalému bydlení. Příspěvek může být poskytován před úpravou bytu nebo i po provedení úprav. 13

14 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výše dávky: Příspěvek může být poskytnut až do výše 70 % prokazatelných výdajů, maximálně však Kč, resp Kč, jedná-li se o instalaci výtahu. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla Příspěvek lze poskytnout osobě s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, resp. rodiči dítěte s obdobným pohybovým omezením, dítěte nevidomého, pokud bude vozidlo využíváno k dopravě tohoto dítěte. Jedná se o jednorázovou, nárokovou dávku sociální péče. Poskytuje: sociální odbor ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Komu: občanovi s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení a je odkázán na individuální dopravu. rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let a s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky č.182/1991 Sb.) nebo je úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené a jeho mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně. Podmínkou je, že rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je podmínkou pro poskytnutí příspěvku, že rodič dítě pravidelně navštěvuje. Příspěvek může být poskytnut jen jednomu z rodičů. Výše příspěvku: Maximální výše příspěvku je Kč, v případě opravy motorového vozidla Kč. Výše příspěvku se určuje s ohledem na majetkové poměry této osoby a osob jí blízkých, které s ní žijí v domácnosti. Příspěvek se poskytuje na období pěti let. Tato podmínka neplatí, pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část. Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout příspěvek na zakoupení motorového vozidla před uplynutím pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku, dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být dále prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. 14

15 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla Jedná se o jednorázovou, obligatorní dávku sociální péče. Poskytuje ji odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Podmínkou je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Poskytuje: odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 Výše příspěvku: Příspěvek se poskytuje v ceně takovéto úpravy. Příspěvek na provoz motorového vozidla Poskytuje se občanovi, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou: který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu, který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení), pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro jeho přiznání. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevracejí v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen. Příspěvek lze z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout pouze jednomu vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla, a to tomu, koho určí osoba, jež má být dopravována. Poskytuje: odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Výše příspěvku: pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) 4200 Kč u jednostopého vozidla a 9900 Kč u ostatních vozidel, pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 2300 Kč u jednostopého vozidla a 6000 Kč u ostatních vozidel. Pokud občan splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků, snižuje se výše druhého a každého dalšího příspěvku o 420 Kč u jednostopého vozidla a o 2124 Kč u ostatních vozidel. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku 15

16 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z uvedených částek. Občanovi, který ze závažných důvodů ujede více než 9000 km za kalendářní rok, se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním roce zvyšuje. Jedná se o jednorázovou, nárokovou dávku sociální péče. Doba vyplácení dávky: Dávka se poskytuje na období kalendářního roku. Příspěvek na individuální dopravu Dávka je určena pro osoby s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky č. 182/1991 Sb.), osoby nevidomé nebo rodiče nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení). Jedná se o jednorázovou, nárokovou dávku sociální péče. Poskytuje: odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 Za podmínky, že: - se pravidelně individuálně dopravuje, - není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, - není občanem, který je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek, - se zaváže písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu. (Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.) Výše dávky: Dávka se poskytuje na období kalendářního roku a činí 6500 Kč. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše příspěvku činí poměrnou část z výše uvedené částky. Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu Dávka je určena občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 vyhlášky č. 182/1991 Sb.) a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, pokud tito občané užívají bezbariérový byt. Jde o opakující se, obligatorní (nárokovou) dávku sociální péče. Poskytuje: odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 Výše dávky: Výše dávky činí 400 Kč měsíčně. Příspěvek na úhradu za užívání garáže Dávka je určena občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 vyhlášky č. 182/1991 Sb.) a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, pokud tito občané užívají bezbariérový byt. Jde o opakující se, nárokovou dávku sociální péče. 16

17 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Poskytuje: odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 Výše dávky: Výše dávky činí až 200 Kč měsíčně. Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům Dávka je určena úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodicího psa na krmivo. Jde o opakující se, nenárokovou dávku sociální péče. Poskytuje: odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 Výše dávky: Výše dávky činí 800 Kč měsíčně. Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany Mimořádné výhody jsou poskytovány občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením (uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.), které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I. (průkaz TP), II. (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P). Zdravotní stav občana posuzuje lékař úřadu práce. O posouzení zdravotního stavu žádá úřad, nikoli občan. Některé výhody, které vyplývají z přiznání průkazů TP, ZTP a ZTP/P, jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. Další úlevy a slevy jsou upraveny v právních předpisech jiných resortů (např. vyšší sazba, o kterou se snižuje základ pro daň z příjmů, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P ministerstvo financí; bezplatné užití dálnic a rychlostních silnic, vyhrazená místa k parkování ministerstvo dopravy apod.). Poskytuje: odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Příspěvek na péči Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Příspěvek na péči, který se hradí ze státního rozpočtu, je součástí zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505 z téhož roku. Nárok má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Výše příspěvku na péči dle zák. 108/2006 Sb., 11, odst. 1 a 2 (v Kč měsíčně): Osoba starší 18 let Osoba do 18 let věku Stupeň I (lehká závislost) Stupeň II (středně těžká závislost) Stupeň III (těžká závislost) Stupeň IV (úplná závislost)

18 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příspěvek na péči přiznává na základě žádosti občana Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 1, který si předtím vyžádá posudek Lékařské posudkové služby. Dávky pomoci v hmotné nouzi tyto dávky jsou vypláceny na základě zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Dávky jsou určeny osobám s nedostatečnými příjmy. Jde o jedno z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Kdo je osoba v hmotné nouzi: Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Příjem ze závislé činnosti či jeho náhrady se započítají pouze částečně tak, aby při přijetí hůře placené práce zůstaly dávky této osobě částečně zachovány a její životní úroveň se skutečně zvýšila. Tento systém je přímo navázán na částky životního a existenčního minima. Kdo o dávkách rozhoduje a vyplácí je: Dávky vyplácí a rozhoduje o nich odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. Zde lze získat i potřebné formuláře pro podání žádosti o dávky. Dávky se poskytují v hotovosti, na účet nebo také ve formě poukázek. Druhy dávek hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Příspěvek na živobytí Je to základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu. Protože v praxi dochází k různým situacím, které jsou zcela individuálního charakteru, má orgán pomoci v hmotné nouzi možnost z okruhu společně posuzovaných osob některou osobu vyloučit. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě 18

19 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky nebo která nepředloží na výzvu individuální akční plán vypracovaný úřadem práce, činí částku existenčního minima. Částka živobytí u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle jak šest měsíců, činí částku existenčního minima. Toto neplatí u osoby, u níž se nezkoumá možnost zvýšit si příjem vlastní prací, osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osoby, která má příjem z výdělečné činnosti, a osoby, která vykonává dobrovolnickou nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci. Je specifikována a rozšířena forma vyplácení příspěvku na živobytí, a to prostřednictvím poukázky a elektronického platebního prostředku. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny). Doplatek na bydlení Je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby/ společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3 násobek této částky. Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne možnost levnějšího přiměřeného bydlení, o které je povinna požádat ÚMČ Praha 1. Toto neplatí pro osoby starší 70 let a pro osoby obývající byt zvláštního určení, byt v domech zvláštního určení a byt, na jehož úpravu byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu. Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené 19

20 PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ s bydlením. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než nájemní formu bydlení. Nárok na doplatek na bydlení má také nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení. Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob. Mimořádná okamžitá pomoc Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout. První situací je ta, kdy osoba neplní podmínky hmotné nouze, ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima). Druhá situace, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je spojena s vážnou mimořádnou událostí. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která není v hmotné nouzi a kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15 násobek částky životního minima jednotlivce. Další situací, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je situace, kdy osoba není v hmotné nouzi, ale nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky. Dávky mimořádné okamžité pomoci slouží: K úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu; výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj. Na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti 20

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Publikace vznikla jako výstup klíčové

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

3P POPULARIS. Kluci, tak už pojďte! A kam to vlastně jdeme? No přeci vstříc důchodové reformě Z OBSAHU ČÍSLA:

3P POPULARIS. Kluci, tak už pojďte! A kam to vlastně jdeme? No přeci vstříc důchodové reformě Z OBSAHU ČÍSLA: 3P POPULARIS Název bulletin 1 U SOCIÁLNÍ REVUE ČTVRTLETNÍK PRO KAŽDÉHO Datum bulletinu Svazek 1, Vydání 1 Kluci, tak už pojďte! A kam to vlastně jdeme? No přeci vstříc důchodové reformě O C I Á L N Í R

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více