Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit."

Transkript

1 USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit Tlačítko Tab Tlačítko CAPS Language Memory Preview Symbols Insert Cancel,! +, = Clear 1 & 2 3 /? % ,. A Z E R T Y U I O P Q S D F G H J K L M W X C V B * CAPS 1,2...n Enter Tisk Stornovací tlačítko Navigační tlačítko Tlačítko Zpět/ Vymazat Tlačítko Enter Shift SPACE Shift Tlačítko Měna Mezerník Tlačítko Shift Obrázek 1: LabelMANAGER 450 Elektronická tiskárna štítků

2 O vaší nové tiskárně štítků S Vaším novým zařízením LabelMANAGER 450 můžete vytvářet širokou škálu vysoce kvalitních samolepicích štítků. Své štítky můžete tisknout v celé řadě velikostí a stylů. Tiskárna štítků používá D1 páskové kazety o šířce 6 mm(1/ 4 ), 9 mm (3/8 ) a 12 mm (1/2 ) 3/4 (19 mm) nebo 1 (24 mm) Kazety s páskou jsou také dostupné v širokém sortimentu materiálů. Navštivte pro informace jak získat štítky a příslušenství pro tiskárnu štítků. Záruční registrace Vyplňte prosím registrační kartu pro záruku a zašlete ji do sedmi dnů po zakoupení na adresu příslušného střediska služeb zákazníkům. Podrobnosti naleznete na Uvedení do provozu K vytisknutí vašeho prvního štítku dodržujte pokyny uvedené v této části. Připojení napájení Tiskárna štítků může pracovat při napájení ze sítě nebo z baterií. Pro úsporu energie se tiskárna štítků automaticky vypne po dvou minutách nečinnosti. Vložení baterií Tiskárna štítků používá 1,5V vysokokapacitní alkalické baterie AA. 1. Sejměte kryt přihrádky na baterie. Viz Obrázek Vložte baterie podle označení polarity (+ a ). 3. Znovu nasaďte kryt přihrádky na baterie. Jestliže se tiskárna štítků nebude používat delší dobu, baterie vyjměte. Připojení sít ového adaptéru Připojením sít ového adaptéru do tiskárny štítků se odpojí baterie jako zdroj napájení. Připojení sít ového adaptéru 1. Sít ový adaptér zapojte do konektoru napájení na tiskárně štítků nahoře vlevo. 2. Druhý konec sít ového adaptéru zapojte do sít ové zásuvky. Vložení kazety s páskou Vaš štítkovač se dodává s jednou kazetou. Navštívíte-li získáte informace o možnostech zakoupení dalších kazety s páskou. Vložení kazety s páskou 1. Stiskněte a uvolněte kryt kazety s páskou, čímž otevřete přihrádku pro pásku. Viz Obrázek 3. Obrázek 3 CZ Při prvním použití tiskárny štítků vyjměte ochranný karton vložený mezi tiskovou hlavou a přítlačnou kladkou. Viz Obrázek 4. Obrázek 2 35

3 Obrázek 4 2. Přesvědčte se, že páska překrývá ústí kazety a že páska prochází mezi vodítky. V případě potřeby pootočte cívkou po směru hodinových ručiček a pásku dotáhněte. 3. Vložte kazetu s páskou nastavenou mezi tiskovou hlavou a přítlačnou kladkou. Viz Obrázek 5. CVAK! Vyjměte ochranný karton Nastavení Můžete si zvolit jazyk, aktuální datum a čas, dále příslušné měrné jednotky, se kterými chcete tiskárnu štítků používat. Výběr jazyka Volit můžete z celé řady různých jazykových možností. Ve výchozím stavu je jazyk nastaven na angličtinu (English). Výběr jazyka Language 1. Stiskněte. 2. S použitím tlačítek se šipkami zvolte požadovaný jazyk a stiskněte. Nastavení aktuálního data Implicitní formát data závisí na výběru jazyka štítkovače. Změnu formátu implicitního data můžete provést podle následujících pokynů v Změna formátu data na straně 41. Nastavení data 1. Stiskněte. 2. Zvolte Nastavit datum a stiskněte. Zobrazí se implicitně nastavené datum. Obrázek 5 4. Pevně stiskněte, až kazeta zaskočí na své místo se slyšitelným cvaknutím. Ujistěte se, že je páska a barvicí páska na svém místě. 5. Zavřete kryt páskové kazety a stiskněte A, čímž zapnete napájení. Okamžitě po vložení nové kazety s páskou se automaticky zobrazí menu Nastavení pásky. 6. Za použití tlačítek s šipkou vyberte šířku kazety s páskou, která se zrovna nachází v tiskárně a stiskněte. 3. Kursorem přejíždějte přes všechna nastavení (měsíc, den a rok) a pro zvýšení nebo snížení hodnoty použijte tlačítko se šipkou. 4. Po dokončení stiskněte. Nastavení aktuálního času Implicitní formát času závisí na výběru jazyka tiskárny. Změnu implicitního formátu času můžete provést podle následujících pokynů v Změna formátu času na straně 42. Nastavení času 1. Stiskněte Nastavení. 2. Zvolte Nastavit čas a stiskněte. Zobrazí se implicitně nastavený čas. 3. Kursorem přejíždějte přes všechna nastavení (hodiny a minuty) a pro zvýšení nebo snížení hodnoty použijte tlačítko se šipkou. 4. Po dokončení stiskněte. 36

4 Výběr měrných jednotek Míry se mohou zobrazovat v palcích nebo milimetrech. Implicitně nastavené měrné jednotky závisí na zvoleném jazyku. Nastavení měrných jednotek 1. Stiskněte. 2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte Nastavit jednotky a stiskněte. 3. Vyberte palce nebo milimetry a stiskněte. Tisk prvního štítku Nyní jste připraveni vytisknout svůj první štítek. Tisk štítku 1. Zadejte text a vytvořte jednoduchý štítek. 1,2...n 2. Stiskněte. Štítek se automaticky odřízne. Funkce automatického řezání je implicitně nastavena. Pro vypnutí funkce automatického řezání viz Změna volby stříhání na straně Odejměte štítek. Gratulujeme Vám! Vytiskli jste svůj první štítek. V dalších částech se dozvíte víc o možnostech při vytváření štítků. Seznámení s tiskárnou štítků Následující části popisují podrobně jednotlivé funkce. Seznamte se s umístěním kláves vlastností a funkcí na své tiskárně štítků. Viz Obrázek 1. Napájení Tlačítko A slouží k zapínání a vypínání napájení přístroje. Po dvou minutách nečinnosti se napájení automaticky vypne. Poslední vytvořený štítek se uloží do paměti a zobrazí se při dalším zapnutí napájení. Obnoví se také nastavení dříve vybraného stylu. LCD displej LCD displej tiskárny zobrazuje řádek s maximálně šestnácti znaky. Můžete však zadat až 99 znaků a mezer. Displej se podobá oknu, které se posouvá nad textem. (Viz část Obrázek 6.) Počet skutečně zobrazených znaků se může lišit podle proporcionálních mezer mezi nimi. Rychlá hnědá liška skáče přes líného psa. Obrázek 6 Na displeji se dále zobrazuje indikátor funkcí, který informuje o výběru funkce. Viz Obrázek 7. Režim CAPS Pevná délka Režim CAPS Typ a velikost písma Několik řádků Obrázek 7 Tlačítko CAPS slouží k přepínání zadávání malých a velkých znaků. Je-li zapnutý režim CAPS (velká písmena), na displeji se zobrazuje indikátor režimu CAPS a všechna zadávaná písmena se píší jako velká. Výchozí nastavení režimu CAPS je Zapnuto. Je-li režim CAPS vypnutý, všechna zadávaná písmena se zobrazují malá. Klávesa Shift BIG Zarovnání/ vyrovnání Podtržení/ Rámeček Styl Smíšené formáty Počet kopií Rolování Automatické řezání Při použití tlačítka Shift v kombinaci s některým z abecedních tlačítek dojde ke změně velikosti zvoleného písmena. Při použití v kombinaci s číselnými nebo funkčními tlačítky zvolí tlačítko Shift alternativní funkci uvedenou na tlačítku. Například Clear pokud stisknete, znak nalevo od kurzoru se vymaže, ale když stisknete společně Clear Shift a, vymaže se celý text štítku stejně jako formátování a displej je připraven k tomu, abyste psali nový štítek. 37

5 Mezerník Klávesa V vloží do Vašeho textu mezeru nebo několik mezer. Klávesa Zpět Tlačítko slouží k vymazání znaku nalevo od Clear kurzoru. Stisknutím + se vymaže celý text Clear Shift štítku a formátování. stornovací Cancel Tlačítko Vám umožňuje opustit menu, aniž byste provedli nějakou volbu, a také Vám umožňuje zrušit akci. Navigační klávesy Pomocí tlačítek C můžete prohlížet nebo upravit svůj štítek a procházet různé menu. Pro pohyb kursorem podél textu štítku nebo pro pohyb přes pole použijte tlačítko levé a pravé šipky. Pro zvýšení nebo snížení nastavení a pro výběr z položky menu použijte šipku nahoru a dolů a pro potvrzení výběru stiskněte. Připojení k počítači Vaší tiskárnu štítků lze použít jako samostatnou tiskárnu štítků, nebo lze tisknout štítky z počítače pomocí Label Software. Vaše tiskárna štítků se připojuje k počítači pomocí rozhraní USB, které je umístěno v horní části tiskárny štítků. Viz Obrázek 8. Formátování štítků Ke zdokonalení vzhledu štítků lze používat celou řadu možností formátování. tiskárna štítků si pamatuje poslední provedenou volbu, takže pokaždé, když vstoupíte do některého z funkčních menu popsaných viz tomto oddíle, se ocitnete na poslední položce, která byla z daného menu vybrána. Změna písma Pro své štítky máte k dispozici sedm druhů písma: Arial Narrow Arial Normal Arial Wide Times New Roman BIG Při specifikaci písma se dané písmo vztahuje na všechny znaky štítku. Nastavení druhů písma 1. Stiskněte tlačítko. 2. Použitím tlačítek se šipkami přejděte na požadovaný font a poté stiskněte. Obrázek 8 Pokyny k instalaci viz karta LabelMANAGER 450 Quick Start a pro informace o návrhu a tisku štítků viz uživatelská příručka k Label software. 38

6 Přidávání stylů písma Můžete vybrat jeden ze šesti stylů písma a aplikovat ho na svůj text: Obyčejně Tučně Kurzíva Obrysy Stínované 3D Přeškrtnutí Vertikální Zrcadlení Kurzíva + tučně Kurzíva + obrysy Kurzíva + stínování Kurzíva + 3D Vždy je možno použít pouze jeden styl. Styly lze používat s alfanumerickými znaky a symboly. Další informace o tisku symbolů viz Používání symbolů a speciálních znaků na straně 40. Nastavení stylu písma 1. Stiskněte tlačítko. 2. K výběru požadovaného stylu písma použijte klávesy se šipkami a poté stiskněte. Přidání rámečku a pozadí Text lze dále zvýraznit výběrem rámečku, podtržení nebo stylu pozadí. Jako text na pozadí na svém štítku rovněž můžete použít text štítku uložený v paměti. Štítek může být podtržený nebo zahrnutý do rámečku nebo s pozadím, ale tyto volby nelze kombinovat. Styly, které jsou k dispozici, jsou zobrazeny viz Obrázek 9. LabelMANAGER Obrázek 9 Podtrženo Čtvercový rámeček Zkosený rámeček Zaoblený rámeček Krokodýl Svitek Trojrozměrný rámeček Tečky Kresba dřeva Cihly Kostičky Parkety Kosočtverce Tkanina Text na pozadí Pro 6mm pásku nejsou k dispozici vzory na pozadí. Nastavení stylu rámečku 1. Stiskněte tlačítko. 2. Vyberte styl rámečku a poté stiskněte. Na štítcích o více řádcích jsou podtrženy všechny řádky. Všechny řádky jsou zahrnuty do rámečku. Při výběru pozadí textu postupujte následujícím způsobem: 1. Stiskněte tlačítko. 2. Zvolte Pozadí textu a pak stiskněte. Zobrazí se první umístění v paměti. 3. Pro výběr uloženého textu, který si přejete použít jako pozadí, použijte tlačítka se šipkami a stiskněte. 39

7 Vytváření štítků s více řádky Počet řádků, které lze vytisknout na štítek, závisí na šířce pásky se štítky, kterou používáte: Na štítky o velikosti 19 mm (3/4") a 24 mm (1") lze vytisknout nejvýše pět řádek Na štítky o velikosti 9 mm (3/8") a 12 mm (1/2") lze vytisknout nejvýše tři řádky Na štítky o velikosti 6 mm (1/4") lze vytisknout nejvýše jeden řádek Postup vytvoření štítku o více řádcích 1. Zadejte text prvního řádku a stiskněte Vložit. Na konci prvního řádku se zobrazí znak nového řádku, ale na štítku se nevytiskne. 2. Zapište text druhého řádku. Na displeji se zobrazí řádek, do kterého právě vkládáte text. Příklad dole uvádí, že aktuálním řádkem štítku je druhý řádek. K přechodu mezi řádky použijte klávesy se šipkami. Použití smíšených formátů Pro text na štítku můžete použít různé druhy písma a styly tím, že rozdělíte štítek do bloků textu nebo stránek. Každá stránka je oddělena zlomem stránky. Počet řádků, které je možno přidat ke stránce, je stanoven šířkou štítku. Můžete přidat dva zlomy stránky na jeden štítek. Zarovnání, podtržení, styl rámečku a vzory pozadí není možno směšovat na jednom štítku. Tyto styly jsou společné pro celý štítek. Vložení zlomu stránky 1. Pro první stránku štítku zadejte text a nastavte jeho formát. Preview 2. Stiskněte Insert. 3. Vyberte Vložit Formát zlom a stiskněte. 4. Pokračujte ve vkládání a formátování textu na další stránce štítku. Použití tabelátorů K zarovnání textu na štítcích o více řádcích lze použít tabelátory. Tabelátory jsou zarovnány doleva a jejich výchozí šíře je 50 mm (2,0"). Změna délky tabelátoru 1. Stiskněte. 2. Zvolte Nastavit délku tabelátoru a stiskněte. 3. S použitím tlačítek se šipkami nahoru a dolů zvyšte nebo snižte nastavení tabelátoru a poté stiskněte. Vložení tabelátoru 1. Zadejte text. 2. Stiskněte a pokračujte v zadávání textu. Používání symbolů a speciálních znaků Na štítky lze přidávat symboly a další speciální znaky. Vkládání mezinárodních znaků Tiskárna štítků umožňuje zadání latinských písmen s diakritikou pomocí technologie RACE. Podobně jako při používání klávesnice mobilního telefonu lze opakovaným krátkým stisknutím procházet variacemi jednotlivých písmen. Pokud je například jako jazyk vybrána čeština pak opakovaným stisknutím klávesy s písmenem E, bodou postupně zobrazovány znaky E, Ě, É; atd., a tím všechny dostupné variace. Variace znaků a pořadí, ve kterém se zobrazují, závisí na jazyku vybraném k použití. Symbol měn Tlačítko měn také používá technologii RACE k rolování přes různé symboly měn: $ Pořadí, v jakém se tyto symboly zobrazují, závisí na vybraném jazyku. Přidávání symbolů Tiskárna štítků obsahuje sadu rozšířených symbolů uvedených na Obrázek

8 2. Požadovaný symbol vyhledejte pomocí kláves se šipkami. Šipky doprava a doleva umožňují pohybovat se vodorovně podél řádku symbolů. Šipky nahoru a dolů procházejí svisle jednotlivými řádky symbolů. K rychlému vyhledání řádku symbolů lze stisknout písmeno odpovídající požadovanému řádku. 3. Až naleznete požadovaný symbol, stiskněte, čímž daný symbol přidáte k textu svého štítku. Přidávání data a času Na štítky můžete přidat datum a čas. Změna formátu data Můžete si vybrat z dvanácti formátů datumů: 24/12/ /24/ /12/04 12/24/ pros Pros (implicitní pro USA) 24. pros. 04 (implicitní Pros pro EU) 24. prosinec 2004 Prosinec 24, prosinec 04 Prosinec 24., 04 Pokud chcete změnit formát datumu, postupujte následujícím způsobem 1. Stiskněte, zvolte Nastavit datum a stiskněte. 2. K výběru formátu data použijte klávesy se šipkami a stiskněte. Na displeji se zobrazí aktuálně nastavené datum. Obrázek 10 Přidávání symbolů 1. Stiskněte Symbols. Na displeji se zobrazí první řádek symbolů uvedený v tabulce. 3. Pro změnu všech částí data (měsíc, den, rok) použijte tlačítka šipek a pokaždé stiskněte. Přidání data na štítek Datum je možno přidat jako pevný text (datum zůstane stejné) nebo jako variabilní text, který se automaticky aktualizuje s aktuálním datem, kdy se štítek skutečně tiskne. Přidání data Preview 1. Stiskněte Insert. 2. Zvolte Vložit datum a stiskněte. 41

9 3. Nastavte PEVNÉ DATUM nebo AUTOM. AKTUALIZOVÁNO a stiskněte. Pokud je zvoleno Autom. aktualizováno, na Váš štítek se vloží ikona data. Pokud je zvoleno Pevné datum, na štítek se vloží ve specifikovaném formátu aktuální datum. Změna formátu času Pro zobrazení času můžete vybrat 12hodinový nebo 24hodinový formát. Nastavení formátu času 1. Stiskněte, zvolte Nastavit čas a stiskněte. 2. Pro výběr formátu času použijte tlačítko se šipkami (24 hodinové hodiny nebo 12 hodinové hodiny) a stiskněte. Na displeji se zobrazí implicitní čas. 3. Pro změnu jednotlivých částí času (hodiny a minuty) použijte tlačítka šipek a pokaždé stiskněte. Přidání času na Váš štítek Čas je možno přidat jako pevný text (aktuální čas) nebo jako variabilní text, který se automaticky aktualizuje s aktuálním časem, kdy se štítek skutečně tiskne. Přidání času Preview 1. Stiskněte Insert. 2. Zvolte Vložit čas a stiskněte. 3. Nastavte Pevný čas nebo Autom. Aktualizováno a stiskněte. Pokud je zvoleno Autom. aktualizováno, na štítek se vloží ikona času. Pokud je zvolen Pevný čas, na štítek se vloží ve specifikovaném formátu aktuální čas. Volba tisku Můžete vytisknout několik kopií tohoto štítku současně, tisknout štítky o pevné délce, upravovat text a formát štítku a nastavovat kontrast tisku. Tisk více kopií jednoho štítku Současně lze vytisknout až 16 kopií téhož štítku. Při tisku více kopií se mezi jednotlivými štítky vytiskne čárkovaná čára k odstřižení. Tisk více kopií štítku 1. Stiskněte a pak vyberte Sada # kopií. 2. Počet tištěných kopií se zvyšuje stisknutím klávesy s šipkou nahoru. 3. Počet tištěných kopií se snižuje stisknutím klávesy se šipkou nahoru (počínaje 16 kopiemi). 4. Stiskněte. 1,2...n 5. Stiskněte, čímž zahájíte tisk. U složitějších formátů může dojít při tisku mezi jednotlivými štítky ke krátké pauze. Po skončení tisku se počet kopií, které je třeba vytisknout, vrátí na výchozí hodnotu 1. Tisk sérií štítků Tiskárna umožňuje tisknout série štítků, jejichž poslední číslo se zvyšuje o jednu. Počet štítků v sérii závisí na počtu kopií, které tisknete. Pořadové číslo se vytváří jen z poslední skupiny číslic následujících za jakýmkoliv písmenem, mezerou nebo interpunkcí. Například abc123 se vytiskne v sérii jako abc123, abc124, abc125; štítky počínaje číslem se vytisknou , , atd. Tisk sérií štítků 1. Zadejte text štítku. 2. Stiskněte a pak vyberte Sada # kopií. 3. Počet tištěných kopií se zvyšuje stisknutím klávesy se šipkou nahoru a stiskněte. 1,2...n 4. Stiskněte Shift +. Štítky se automaticky tisknou, každý štítek má vyšší číslo o jednu. Tisk štítku o pevné délce Za normálních okolností závisí délka štítku na délce zadaného textu. Přesto si můžete přát vytvořit štítek pro specifické účely, jehož délka bude pevná bez ohledu na délku textu. 42

10 Štítek o pevné délce lze specifikovat s přídavkem o 2 mm (0,1 ") v rozsahu od 40 mm (1,5") do 400 mm (15,0"). Předem nastavená pevná délka štítku je 100 mm (4 "). Jakákoliv změna pevné délky štítku zůstane zachována až do další změny jejího nastavení. Nastavení délky štítku 1. Stiskněte Shift Pro výběr Pevná délka aktivní stiskněte tlačítko se šipkou nahoru a pak stiskněte. 3. Pro nastavení délky použijte klávesy se šipkami. 4. Stiskněte. Po vytisknutí štítku musíte změnit nastavení štítku s pevnou délkou na VYPNUTO, jinak se všechny Vaše následující štítky vytisknou s touto pevnou délkou. Přidání čárových kódů na štítky Zařízení tiskárna štítků může tisknout čárové kódy v šesti standardních formátech: UPC A, UPC E, EAN8, EAN13, CODE-39 a CODE-128. Čárový kód můžete tisknout na pásku 19 mm (3/4 ) a 24 mm (1 ) a na jeden štítek můžete vytisknout pouze jeden čárový kód. Čárový kód se tiskne vodorovně podél štítku s textem vytištěným malým písmem pod čárovým kódem. Volitelně lze před a za čárový kód zadat další text. Nebo lze vytvořit štítek o dvou řádcích a zadat text nad či pod čárový kód. Viz Vytváření štítků s více řádky na straně 40. Čtyři standardní čárové kódy vyžadují k vygenerování čárového kódu pevný počet znaků: EAN-8, EAN-13, UPC-A, and UPC-E. Čárové kódy CODE-39 a CODE-128 umožňují zadávat proměnný počet znaků. Pokud chcete nastavit čárový kód, postupujte následujícím způsobem: 1. Stiskněte. 2. Zvolte Nastavit čárový kód a stiskněte. 3. K výběru typu čárového kódu použijte klávesy se šipkami a stiskněte. Mezi symboly čárového kódu se může zobrazit jeden nebo několik otazníků ( ).???????0 U některých typů čárových kódů vidíte na pozici nejdále vpravo 0. To je kontrolní číslice a po zadání dat čárového kódu bude nahrazena číslicí. 4. Zadejte data čárového kódu, nahrazením otazníků, a po dokončení stiskněte. Po zvolení jednoho typu čárového kódu toto nastavení zůstane až do okamžiku, kdy vyberete jiný typ čárového kódu. Vložení čárového kódu 1. Zadejte jakýkoliv text, který si přejete vytisknout na štítku před čárovým kódem. (volitelně) Preview 2. Stiskněte Insert. 3. Zvolte Vložit čárový kód a stiskněte. 4. Zadejte jakýkoliv text, který si přejete vytisknout na štítku za čárovým kódem. (volitelně) 1,2...n 5. Stiskněte. Náhled štítku Text nebo formát štítku si lze před tiskem prohlédnout. Dvouřádkový štítek se zobrazí jako štítek o jednom řádku. Náhled štítku Preview 1. Stiskněte Shift + Insert. 2. Zvolte Text nebo Formát a pak stiskněte. Zvolíte-li Text, bude text štítku rolovat po displeji. Zvolíte-li Formát, zobrazí se na krátkou dobu zvolený formát. Zarovnání textu Při tisku štítku s pevnou délkou lze zarovnat text na štítku doleva, doprostřed nebo doprava. U štítků o více řádcích se všechny řádky textu zarovnají doleva, doprostřed nebo doprava. Zarovnání textu 1. Stiskněte Shift Zvolte požadované zarovnání a stiskněte. Nastavení zarovnání zůstává aktivní do doby, než zarovnání obnovíte. 43

11 Změna volby stříhání Můžete provést takové nastavení, že se každý štítek po vytištění automaticky odstřihne nebo můžete štítky odstřihávat ručně za pomoci tlačítka. Implicitně je nastaveno automatické stříhání. Pokud se zvolí ruční stříhání a tisknete několik kopií nebo řadu štítků, mezi štítky se vytiskne vytečkovaná čára zlomu. Změnu funkce řezání proveďte tímto způsobem: 1. Stiskněte. 2. Zvolte Nastavit automatické řezání a stiskněte. 3. Zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a pak stiskněte. Toto nastavení zůstane tak dlouho, dokud jej nezměníte. Nastavení kontrastu tisku K vyladění kvality štítku lze upravit kontrast při tisku. Nastavení kontrastu 1. Stiskněte. 2. Zvolte Nastavit kontrast a stiskněte. 3. Zvolte nastavení kontrastu a stiskněte. Použití paměti Tiskárna štítků disponuje výkonnou pamětí, v níž je uložen text a formátování takto: Automaticky se uloží posledních patnáct vytištěných štítků. Poskytuje možnost uložit text až deseti často používaných štítků. Poskytuje možnost pojmenovat a uložit formát až deseti často používaných štítků. Uložení textu štítku Tiskárna štítků automaticky uchovává v textovém zásobníku patnáct naposledy vytištěných štítků. Dále lze uložit až deset často používaných štítků. Uložení textu aktuálního štítku 1. Stiskněte Memory. 2. Zvolte Uložit a poté stiskněte. 3. S použitím tlačítek se šipkami zvolte Štítek a poté stiskněte. Zobrazí se deset polí, které představují místa v paměti. Pole, která jsou vyplněná, označují uložený text štítku. Text lze uložit do kterékoliv pozice v paměti; vyberete-li však již plné pole, předchozí uložený text štítku se přepíše. 4. Zvolte pamět ové místo a stiskněte. Text štítku je uložen a zpracování se vrací ke štítku. Ukládání formátů Kromě textu štítků lze uložit až deset často používaných formátů štítků. Tato funkce uloží jen informace o formátování, ne text štítku. Uložení aktuálního formátu 1. Stiskněte Memory. 2. Zvolte Uložit a poté Formát. Zobrazí se deset polí, které představují místa v paměti. Pole, která obsahují formáty, zobrazí v poli jméno. Nové formáty lze uložit do kteréhokoliv pole, avšak pokud vyberete vyplněné místo, předchozí uložený formát štítku se přepíše. 3. Zvolte pole a stiskněte. V poli se objeví slovo Jméno?. 4. Zadejte jméno formátu a stiskněte. Text štítku je uložen a zpracování se vrací ke štítku. Vyvolávání uložených štítků a formátů Štítky a formáty uložené v paměti lze snadno vyvolávat k pozdějšímu použití. Vyvolání štítků nebo formátů 1. Stiskněte Memory. 2. Zvolte Vyvolat a poté Štítek, Formát, nebo Poslední vytištěný. Podobně jako při ukládání štítku nebo formátu se zobrazí seznam pozic v paměti. 3. Zvolte štítek nebo formát, který chcete vyvolat z paměti, a stiskněte. Péče o Vaší tiskárnu štítků Vaše tiskárna štítků byla zkonstruována tak, aby poskytovala dlouhou a bezproblémovou službu. Přitom vyžaduje velmi málo údržby. 44

12 Svojí tiskárnu štítků čas od času vyčistěte, aby správně pracovala. Při každé výměně kazety s páskou vyčistěte ostří řezače. Postup čištění ostří řezačky 1. Pro vypnutí stiskněte A. 2. Stiskněte A a najednou. Na displeji se zobrazí zpráva Test stříhání,. 3. Stiskněte a podržte stisknutá tlačítka Shift +. Ostří řezačky se bude po malých krocích pohybovat k prohlížení. 4. Pokud máte přístup k oběma stranám ostří, uvolněte tlačítka. 5. K vyčištění obou stran ostří řezače použijte smotek bavlny a alkohol. 6. Po vyčištění ostří stiskněte pro návrat ostří do výchozí polohy. Takto můžete postupovat i v případě, že dojde k zablokování ostří řezače v přední poloze. Postup čištění tiskové hlavy Tiskovou hlavu čistěte pomocí čisticího nástroje umístěného uvnitř. Obrázek 11 45

13 Odstraňování potíží Jestliže se objeví během práce s tiskárnou štítků problém, projděte si následující možná řešení. Problém / chybová zpráva Řešení Prázdný obsah displeje Zkontrolujte, zda je tiskárna štítků zapnutý. Vyměňte vybité baterie. Nedostatečná kvalita tisku Vyměňte vybité baterie nebo připojte sít ový adaptér. Zkontrolujte, zda je kazeta s páskou správně instalována. Vyčistěte tiskovou hlavu. Vyměňte kazetu s páskou. Nedostatečný výkon řezačky Tisk Příliš mnoho znaků Překročen maximální počet znaků v paměti. Příliš mnoho řádků Překročen maximální povolený počet řádků. Vložte kazetu s páskou Kazeta s páskou chybí Slabé baterie Baterie téměř vybitá. Zaseknutá páska Motor se zastavil vinou uvíznuté pásky. Nastavte Byl zvolen štítek s pevnou délkou, ale délka potřebná k vytištění štítku překračuje zvolenou délku štítku. Vyčistěte ostří řezačky. Viz Péče o Váš štítkovač. Není třeba žádná akce. Zpráva zmizí po skončení tisku. Smažte některé znaky nebo celý text v paměti. Vyberte jiný formát. Vložte novou kazetu s páskou. Vyměňte vybité baterie nebo připojte sít ový adaptér. Odstraňte uvíznutou pásku a kazetu s páskou vyměňte. Vyčistěte ostří řezačky. Po této zprávě se zobrazí hodnota pevné délky štítku uvádějící minimální nutnou délku štítku potřebnou k vytištění textu. Proveďte jednu z následujících akcí: Upravte odpovídajícím způsobem nastavení pevné délky štítku nebo vyberte užší velikost písma. Pokud i nadále potřebujete pomoc, kontaktujte zákaznickou podporu. Viz Kontaktování zákaznické podpory na vnitřní zadní straně obalu, kde naleznete kontaktní číslo pro vaši zemi. 46

14 Připomínky k dokumentaci Neustále pracujeme na tom, abychom k našim produktům vytvořili co nejkvalitnější dokumentaci. Vaši odezvu vítáme. Zašlete nám své komentáře nebo návrhy k našim uživatelským příručkám. Do své odezvy laskavě uveďte následující informace: Název produktu, číslo verze a číslo stránky. Krátký popis obsahu (nepřesné nebo nejasné pokyny, oblasti, které je třeba vysvětlit podrobněji atd.). Uvítáme také vaše návrhy o dalších tématech, u nichž byste byli rádi, kdyby se jimi dokumentace zabývala. Zašlete zprávu elektronickou poštou na adresu: Nezapomínejte prosím, že tato adresa elektronické pošty je určena jen pro odezvy k dokumentaci. Jestliže máte technické dotazy, obrat te se na zákaznickou podporu. Tento produkt nese označení CE v souladu se směrnicí o elektromagnetické slučitelnosti (EMC) a směrnicí o nízkém napětí. Byl zkonstruován v souladu s následujícími mezinárodními normami: Kompatibilita US FCC třídy B Bezpečnost UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick Elektromagnetická kompatibilita - elektromagnetická interference a její kompatibilita EN 55022; EN (+ dodatky) Společnost Esselte je držitelem registrace ISO Plastové součásti této tiskárny mohou být označeny pro usnadnění likvidace způsobem šetrným k životnímu prostředí. 47

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků.

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS CL-5000 Strana SYSTÉMOVÁ ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY A TISKEM řady M CL 5000 CL 5000P Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 6400 Brno

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

LEITZ ICON SPLNÍ VŠECHNY VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY

LEITZ ICON SPLNÍ VŠECHNY VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY LEITZ ICON SPLNÍ VŠECHNY VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY JEDNODUCHÁ 3-V-1 UNIVERZ ÁLNÍ PŘENOSNÁ INTELIGENTNÍ RYCHL Á www.leitz.com/icon Představení tiskárny Leitz Icon Splní všechny vaše štítkovací sny Společnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více