11 Vyšší škola kompozice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11 Vyšší škola kompozice"

Transkript

1 11 Vyšší škola kompozice Přehled látky V této lekci se naučíte: zaznamenat a přehrát akci, kterou můžete zautomatizovat sled kroků přidat vodítka, která vám umožní přesně umístit a zarovnat obrázky uložit výběry a načíst je jako masky použít barevné efekty na nezamaskované části obrázku přidat vrstvu úprav k výběru, u nějž budete upravovat barvy aplikovat na výběr filtry a tak dosáhnout různých efektů vytvořit prostřednictvím stylů vrstev upravitelné speciální efekty. Provedení této lekce vám zabere asi hodinu. Je-li třeba, odstraňte z pevného disku složku předchozí lekce a zkopírujte na něj složku Lekce11. Při práci na této lekci zachováte výchozí soubor. Pokud byste jej během práce potřebovali obnovit, zkopírujte ho z přiloženého CD. Začínáme Nejprve si prohlédnete výsledný soubor, abyste se mohli podívat, co v této lekci vytvoříte. 1 Spusťte Adobe Photoshop a bezprostředně následujícím stisknutím kombinace Ctrl+Alt+Shift (Windows) nebo Command+Option+Shift (Mac OS) obnovte výchozí nastavení (viz Obnova výchozích nastavení na str. 17). 2 Jste-li dotázáni, klepnutím na Ano potvrďte, že chcete obnovit předvolby, a pak zavřete uvítací obrazovku.

2 286 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice 3 Klepnutím na tlačítko Přejít do Bridge ( ) v pruhu voleb nástroje otevřete Adobe Bridge. 4 V horním levém rohu Bridge klepnutím na záložku Lekce v Oblíbených (Favorites) zobrazte její obsah. Pak v panelu s obsahem poklepejte na složku Lekce11. 5 Označte miniaturu 11Konec.psd a prozkoumejte ji v panelu Obsah (Content). Je-li to nutné, zvětšete panel, abyste měli dobrý náhled. Tento výsledný soubor je montáží několika obrázků. V každém čtverci byl aplikován zvláštní filtr nebo efekt. 6 Poklepáním na miniaturu 11Start.jpg obrázek otevřete ve Photoshopu. Automatizace vícekrokových postupů Akce je série jednoho nebo více příkazů, které zaznamenáte a pak přehráním aplikujete na jeden soubor nebo dávku souborů. V tomto cvičení zjistíte, jak vám akce mohou ušetřit čas, když budete v tomto projektu upravovat čtyři obrázky vícekrokovým postupem. Akce je jedním ze způsobů, jak lze ve Photoshopu zautomatizovat činnosti. Chcete-li se o zaznamenávání akcí dozvědět více, podívejte se do Nápovědy Photoshopu. Otevření a ořezání obrázků Nejprve u čtyř obrázků změníte velikost. Protože ořezání obrázků je estetickou záležitostí, při níž záleží na vašem rozhodnutí, kde a jak moc obrázek oříznete, nebudete tento postup nahrávat v paletě Akce, ale provedete jej ručně. 1 Ve skupině palet Navigátor klepnutím na záložku Informace (Info) paletu aktivujte. 2 V paletě nástrojů vyberte nástroj Oříznutí ( ). Držte stisknutou klávesu Shift, která způsobí, že nástroj bude ořezávat do čtvercového tvaru, a tažením vytvořte rámeček kolem slova Květin. Až ohraničení dokončíte, pusťte nejprve tlačítko myši a teprve potom klávesu Shift.

3 3 Zkontrolujte v paletě Informace údaje o šířce (Š/W) a výšce (V/H). Pokud jste vytvořili dokonalý čtverec, měly by být stejné. 4 Je-li třeba, upravte výběr tak, aby bylo vybrané celé slovo Květin a hranice ořezu byla zarovnána s horním okrajem obrázku. Není-li šířka stejná jako výška, táhněte za roh ohraničovacího rámečku, dokud nebudou hodnoty v paletě Informace (Info) stejné (bez stisknutí klávesy Shift). ADOBE PHOTOSHOP CS3 287 Oficiální výukový kurz Ohraničování se stisknutou klávesou Shift Chcete-li ohraničení přemístit, klepněte uvnitř výběru a táhněte jím, dokud nebude umístěn, jak potřebujete. Pokud chcete změnit velikost výběru, stiskněte Shift a tažením za jeden z rohů výběr zmenšete nebo zvětšete. Jestliže chcete začít znovu, stiskněte klávesu Esc nebo klepněte v pruhu voleb na tlačítko Zrušit současnou operaci oříznutí ( ) a pak zopakujte kroky 2 až 4. 5 Když jste s výběrem pro oříznutí spokojeni, poklepáním uvnitř vybrané oblasti či stiskem Enter nebo Return proveďte oříznutí. Protože pracujete s větším množstvím souborů, Oříznutý obrázek pojmenujete soubor 11Start.jpg výstižněji, abyste snadno poznali, co obsahuje. Soubor uložíte ve formátu Photoshopu, protože při každém přeuložení souboru JPEG klesá jeho kvalita. 6 Zvolte příkaz Soubor (File) Uložit (Save), vyberte formát Photoshopu a oříznutý obrázek uložte do složky Lekce11 pod názvem Museum.psd. 7 Aplikací Adobe Bridge otevřete následující tři obrázky JPEG ze složky Lekce11: Kvetina_oranzova.jpg, Kvetina_bila.jpg a Kvetina_zluta.jpg. 8 Zvolte příkaz Soubor (File) Uložit jako (Save As), vyberte formát Photo shopu, přejmenujte soubor Kvetina_oranzova.jpg na Oranzova.psd a uložte jej ve složce Lekce11. Tento krok zopakujte i se soubory Kvetina_bila.jpg a Kvetina_zluta.jpg a pojmenujte je jako Bila.psd a Zluta.psd.

4 288 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice 9 U každého z těchto souborů zopakujte kroky 2 až 5. Pak každý ze souborů uložte příkazem Soubor (File) Uložit (Save). Poznámka: Není nutné, aby oříznuté obrázky byly stejně velké. Jejich velikost v této lekci ještě upravíte. Oříznuté verze souborů JPEG, žluté, bílé a oranžové květiny Právě oříznuté soubory nechte otevřené pro další postupy. Příprava na záznam akce Paleta Akce (Actions) je určena k zaznamenání, přehrání, úpravě a mazání akcí. Akce do ní můžete rovněž načíst nebo je uložit. Následující postup začnete otevřením nového dokumentu a přípravou na nahrání nové akce v paletě akcí. 1 Klepnutím na záložku Akce (Actions) ve skupině palet Historie paletu akce aktivujete. Totéž můžete provést i příkazem Okna (Window) Akce (Actions). 2 Na spodku palety Akce (Actions) klepněte na tlačítko Vytvořit novou sadu ( ). Nebo novou sadu vytvořte příkazem Nová sada (New Set) z nabídky palety akcí. 3 V dialogu Nová sada (New Set) napište Moje akce a klepněte na OK. 4 Příkazem Okna (Window) Bila.psd aktivujte soubor s bílou květinou. 5 V panelu nástrojů vyberte nástroj Výběr. Tím odznačíte nástroj Oříznutí, který již nebudete potřebovat.

5 Záznam nové sady akcí ADOBE PHOTOSHOP CS3 289 Oficiální výukový kurz V tomto projektu mají mít všechny obrázky stejnou velikost a bílé úzké okraje. Nejprve tak upravíte obrázek bílé květiny. Začnete nastavením rozměrů obrázku na danou velikost v pixelech a pak obrázek obtáhnete. Během práce budete mít nastavené nahrávání každého kroku v paletě akcí. Poznámka: Je důležité, abyste všechny kroky tohoto postupu provedli bez přerušení. Pokud se ztratíte a potřebujete začít znovu, přeskočte na krok 10 a zastavte nahrávání; pak akci smažte, stačí ji přetáhnout na tlačítko koše ( ), které se nachází na spodku palety akcí. Změny v obrázku odstraníte v paletě Historie, stačí vymazat všechny stavy po oříznutí. Pak začněte znovu krokem 1. 1 V paletě akcí klepněte na tlačítko Nová akce ( ) nebo zvolte příkaz Nová akce (New Action) z nabídky palety. 2 V dialogu Nová akce (New Action) tuto akci nazvěte Velikost a vytažení) a zkontrolujte, zda je v rozbalovací nabídce Sada (Set) vybrána položka Moje akce. Pak klepněte na Nahrávat (Record). Poznámka: Dopřejte si k dokončení postupu tolik času, kolik potřebujete. Rychlost, kterou postupujete, nemá vliv na množství času, který zabere přehrání akce. 3 Zvolte příkaz Obraz (Image) Velikost obrazu (Image Size). 4 Zkontrolujte, zda jsou v dolní části dialogu Velikost obrazu (Image Size) zatrženy volby Zachovat proporce (Constrain Proportions) a Převzorkovat obraz (Resample Image). Šířku (Width) zadejte 500 a ověřte, zda jsou jako měřicí jednotky zvoleny pixely. Pak klepněte na OK. 5 Zvolte příkaz Výběr (Select) Vybrat vše (All). 6 Zvolte příkaz Úpravy (Edit) Vytáhnout (Stroke). 7 V dialogu Vytáhnout (Stroke) zkontrolujte, zda jsou vybrány následující volby, případně je vyberte: Šířka (Width) by měla být 1 pixel. Barvu použijte bílou. Vyberete ji z výběru barev poklepáním na okénko s barvou. Zvolte bílou (hodnoty C, M, Y a K = 0) a klepnutím na OK okno pro výběr barev zavřete.

6 290 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice U Pozice (Location) ponechte vybráno Uprostřed (Center). Režim prolnutí ponechte na Normální (Normal) a Krytí (Opacity) nastavte na 100 %. Nastavení v dialogu Vytáhnout a výsledný pruh kolem obrázku 8 Klepnutím na OK aplikujete nastavení a dialog Vytáhnout se zavře. 9 Zvolte příkaz Výběr (Select) Odznačit (De select). 10 V paletě akcí klepnutím na tlačítko Konec nahrávání ( ) zastavíte nahrávání kroků. Práci uložte. Akci máte uloženou v paletě akcí. Můžete klepnout na šipky u sady Moje akce nebo u akce Velikost a vytažení a každý krok akce nechat rozvinout nebo podle potřeby ho zase schovat. Máte-li průběh akce zobrazen, můžete zkontrolovat nahraný krok a to, jaké volby jste provedli. Až si akci prohlédnete, můžete klepnutím na šipky kroky opět svinout. Přehrání akce na jednom souboru Když už máte nahrané nastavení velikosti souboru a vytvoření bílého okraje u obrázku bílé květiny, můžete tuto akci použít jako automatický postup. Akci Velikost a vytažení použijete i na zbývající tři soubory, které jste v této lekci ořízli. 1 Nejsou-li soubory Zluta.psd, Museum.psd a Oranzova.psd otevřené, otevřete je aplikací Adobe Bridge nebo příkazem Soubor (File) Otevřít (Open).

7 ADOBE PHOTOSHOP CS3 291 Oficiální výukový kurz 2 Příkazem Okna (Window) Dokument (Document) Oranzova.psd aktivujte soubor s oranžovou květinou. 3 V paletě akcí v sadě Moje akce vyberte akci Velikost a vytažení a pak klepněte na tlačítko Spustit ( ) nebo zvolte příkaz Spustit (Play) z nabídky palety akcí. Velikost obrázku Oranzova.psd se automaticky upraví a vytvoří se kolem něj i bílý okraj, takže tyto vlastnosti bude mít shodné s obrázkem Bila.psd. 4 Zvolte příkaz Soubor (File) Uložit (Save). Dávkové přehrání akce Použití akcí urychluje rutinní činnosti, ale průběh práce lze ještě více zrychlit aplikací akce na všechny otevřené soubory. Zbývají ještě dva soubory, jejichž velikost máte změnit a vybavit je bílými okraji, automatizovanou akci na nich použijete současně. 1 Zavřete soubory Bila.psd a Oranzova.psd a uložte změny, které jste provedli, pokud se tak ještě nestalo. Zkontrolujte, zda jsou otevřené pouze soubory Museum. psd a Zluta.psd. 2 Zvolte příkaz Soubor (File) Automaticky (Automate) Dávka (Batch). 3 V sekci Spustit (Play) dialogu Dávka (Batch) zkotrolujte, zda je vybrána jako Sada (Set) Moje akce a jako akce Velikost a vytažení. 4 V rozbalovací nabídce Zdroj (Source) zvolte Otevřené soubory (Opened Files). 5 Cíl (Destination) ponechte Žádný (None) a klepněte na OK.

8 292 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice Akce se provede na obou obrázích, muzeu i žluté květině, takže oba obrázky budou mít stejné rozměry a bílé ohraničení. 6 Oba soubory postupně uložte příkazem Soubor (File) Uložit (Save) a zavřete příkazem Soubor (File) Zavřít (Close). V tomto cvičení jste místo postupného aplikování akce na každý ze souborů oba zpracovali dávkově; a to byla jen drobná úprava. Vytvoření a aplikace akcí však může významně ušetřit čas a zbavit vás jednotvárné práce, pokud provádíte rutinní a opakované úpravy na desítkách či stovkách souborů. 7 Zavřete paletu akcí standardním tlačítkem, které se v paletě nachází na vrchu. Aplikace automatických filtrů Na rozdíl od běžných filtrů, které změní obrázek trvale, jsou automatické filtry (Smart Filters) nedestruktivní: můžete je editovat, vypnout nebo zapnout či smazat. Lze je však aplikovat jen na vrstvu automatického objektu, takže vrstva sama již nemůže být editována jen účinky automatického filtru. 1 Aplikací Adobe Bridge otevřete obrázek Pozadi.jpg, který se nachází ve složce Lekce11. Nejprve obrázek, který bude použit jako pozadí, převedete na automatický objekt a pak na něj aplikujete několik automatických filtrů. 2 Zvolte příkaz Filtr (Filter) Převést pro automatické filtry (Convert For Smart Filters). Upozornění, že vrstva bude převedena na automatický objekt, zavřete klepnutím na OK.

9 ADOBE PHOTOSHOP CS3 293 Oficiální výukový kurz Všimněte si v paletě vrstev ikony v pravém dolním rohu miniatury vrstvy. Tato ikona symbolizuje, že vrstva je automatickým objektem. Nyní můžete na obrázek aplikovat, kolik filtrů chcete, a můžete je kdykoliv upravit. 3 Vrstvu obrázku máte v paletě vrstev stále vybranou. Zvolte příkaz Filtr (Filter) Textura (Texture) Mozaikové okno (Stained Glass). Velikost buňky (Cell Size) zadejte 11, Tloušťku okraje (Border Thickness) 1 a Intenzitu světla (Light Intensity) 3. Klepněte na OK. Automatické filtry se zobrazí v paletě vrstev pod vrstvou automatického objektu, na nějž je aplikujete. Vrstvy s filtry mají napravo od jména ikonu. 4 Aplikujte dle vlastního výběru další filtr. (My jsme zvolili Filtr (Filter) Deformace (Distort) Sklo (Glass) s parametry Deformace (Distortion) 9, Hladkost (Smoothness) 3, Textura (Texture): Ojíněný (Frosted), Měřítko (Scaling) 100 %.) Až budete s výsledky spokojeni, klepněte na OK.

10 294 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice Automatické filtry můžete míchat a přizpůsobovat, vypínat je a zapínat. 5 V paletě vrstev poklepejte na efekt automatického filtru Sklo (Glass). V dialogu Filtr klepnutím na ikonu Zvlnění moře (Ocean Ripple) vyberte tento filtr, upravte nastavení dle potřeby a pak klepněte na OK. (My jsme nastavili velikost zvlnění i stupeň zvlnění na 9.) Všimněte si, že v paletě vrstev se jméno filtru změnilo a odpovídá názvu právě použitého filtru Zvlnění moře (Ocean Ripple). 6 Přetáhněte v paletě vrstev filtr Mozaikové okno (Stained Glass) nad filtr Zvlnění moře (Ocean Ripple) a podívejte se, k jakým změnám došlo. 7 Klepnutím na ikonu oka u filtru Mozaikové okno (Stained Glass) efekt tohoto automatického filtru vypnete. Jako automatický filtr můžete použít jakýkoliv filtr (i filtry od jiných výrobců) kromě Oddělit (Extract), Zkapalnit (Liquify), Vytvořit vzorek (Pattern Maker) a Úběžný bod (Vanishing Point).

11 ADOBE PHOTOSHOP CS3 295 Oficiální výukový kurz 8 Hrejte si s filtry, dokud neobjevíte takový, který se vám bude líbit. 9 Až skončíte s experimentováním, znovu zapněte efekt filtru Mozaikové sklo (Stained Glass) klepnutím na políčko viditelnosti vlevo u jména filtru. 10 Zvolte příkaz Soubor (File) Uložit (Save), vyberte formát Photoshopu, přejmenujte soubor na 11Pracovni.psd a uložte soubor do složky Lekce11. Soubor nezavírejte. Budete ho potřebovat v následujícím cvičení. Přehled o práci s automatickými filtry získáte zhlédnutím filmu QuickTime Smart Filters, který naleznete na přiloženém CD ve složce Video/Smart Filters.mov. Poklepáním soubor otevřete; klepnutím na tlačítko Přehrát (Play) ho spustíte. Sestavení montáže ze čtyř obrázků Když již máte připraveno pozadí i všechny čtyři obrázky, umístíte je do montáže a vytvoříte nový složený obrázek. Vodítka vám pomohou s minimálním úsilím přesně zarovnat obrázky. Nastavení vodítek Vodítka jsou netisknutelné svislé nebo vodorovné přímky v dokumentu. Zvolíte-li příkaz Přitahovat na (Snap To), budou se vodítka chovat jako magnety. Když přesunete objekt do blízkosti vodítka, vodítko ho k sobě poté, co pustíte tlačítko myši, přitáhne. 1 Soubor 11Pracovni.psd byste měli mít aktivní. Zvolte příkaz Zobrazení (View) Pravítka (Rulers). Na levém okraji okna dokumentu se objeví svislé pravítko, na horním okraji vodorovné pravítko. Poznámka: Nejsou-li jednotkami pravítka palce, zvolte Úpravy (Edit) Předvolby (Preferences) Jednotky a pravítka (Units And Rulers) (Windows) nebo Photoshop Předvolby (Preferences) Jednotky a pravítka (Units And Rulers) (Mac OS), pak Pravítka (Rulers) Palce (Inches) a klepněte na OK. 2 Není-li vidět obsah palety Informace (Info), klepněte na její záložku, nebo ji ve skupině palet aktivujte příkazem Okna (Window) Informace (Info). 3 Přetáhněte od vodorovného pravítka doprostřed obrázku vodítko a sledujte v paletě Informace souřadnici Y. Když bude Y 3 palce, pusťte tlačítko myši. Uprostřed okna se zobrazí modré vodítko.

12 296 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice 4 Druhé vodítko přetáhněte doprostřed obrázku od svislého pravítka a sledujte v paletě Informace souřadnici X. Když bude X 3 palce, pusťte tlačítko myši. 5 Zvolte příkaz Zobrazení Přitahovat na (Snap To) a zkontrolujte, zda je zatržen příkaz Vodítka (Guides). Jestliže ne, vyberte jej. 6 Příkazem Zobrazení (View) Pravítka (Rulers) pravítka zase skryjte. Přitažení obrázků na místo Vodítka máte připravena, takže můžete v montáži uspořádat oříznuté obrázky. 1 Zvolte Soubor (File) Otevřít poslední (Open Recent) Museum.psd. Obrázek muzea se otevře v samostatném okně. 2 V paletě nástrojů vyberte nástroj Přesun ( ). 3 Klepněte nástrojem Přesun kdekoliv v obrázku muzea a přetáhněte ho do většího okna 11Pracovni.psd, pak pusťte tlačítko myši. Varování o možné nekompatibilitě profilů zavřete klepnutím na OK. 4 Nástrojem Přesun přetáhněte obrázek muzea do horního levého čtverce obrázku montáže, tak aby se jeho spodní pravý roh přitáhl do průsečíku obou vodítek uprostřed okna. Všimněte si, že v paletě vrstev se obrázek muzea zobrazil na nové vrstvě nazvané Vrstva 1 (Layer 1). 5 Příkazem Okna (Window) Museum.psd obrázek opět aktivujte a pak jej zavřete, ať již červeným tlačítkem nebo příkazem Soubor (File) Zavřít (Close).

13 ADOBE PHOTOSHOP CS3 297 Oficiální výukový kurz 6 Kroky 1 až 5 opakujte i se zbývajícími třemi oříznutými obrázky, žlutou květinu umístěte do horní pravé čtvrtiny, bílou květinu do spodní levé čtvrtiny a oranžovou květinu do pravé spodní čtvrtiny. Všechny obrázky by se měly uspořádat přesně do průsečíku vodítek uprostřed okna. 7 Příkazem Zobrazení (View) Zobrazovat (Show) Vodítka (Guides) vodítka skryjte. 8 V paletě vrstev poklepejte na jméno vrstvy, která se v paletě nachází úplně nahoře, a nazvěte ji podle obrázku, který obsahuje (např. Žlutá, žlutá květina). Tento krok zopakujte se všemi obrázky, Vrstvu 0 (Layer 0) nazvěte Background (Pozadí).

14 298 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice BONUS Vyrovnat obrázky vycentrovanými vodítky bylo snadné, ale větší přesnosti lze dosáhnout automatickými vodítky, která jsou skvělým prostřekem k zarovnání fotografií a objektů. Použijete-li pracovní soubor ve stavu, v němž je po cvičení Přitažení obrázku na místo, můžete vyzkoušet jiný způsob, jak tyto fotografie zarovnat; nebo pokračujte v lekci dále a následující techniku si vyzkoušejte někdy jindy. 1 V paletě vrstev označte vrstvu Bílá Květina. V okně dokumentu nástrojem Přesun obrázek odsuňte ze středu. Totéž proveďte s vrstvami Žlutá Květina a Oranžová Květina. 4 Dále v paletě vrstev označte vrstvu Bílá Květina; pak klepnutím se stisknutou klávesou Shift označte i vrstvu Oranžová Květina. Nástrojem Přesun v okně dokumentu oba obrázky společně posuňte, aby se zarovnal vršek obrázku bílé květiny se spodkem obrázku známky. 2 Zvolte příkaz Zobrazení (View) Zobrazovat (Show) Automatická vodítka (Smart Guides). 3 V paletě vrstev označte vrstvu Oranžová Květina a (stále nástrojem Přesun) přetáhněte okno obrázku s oranžovou květinou do jedné řady k pravému okraji obrázku bílé květiny. Až budou obrázky zarovnány, objeví se růžová automatická vodítka. 5 V paletě vrstev vyberte vrstvu Žlutá Květina. Tažením v okně dokumentu jí vytvořte s ostatními třemi obrázky čtverec (viz spodní ilustrace). Automatická vodítka vás budou informovat, kdy jsou obrázky v krocích 3, 4 a 5 zarovnány. 6 Když budete hotovi, příkazem Zobrazení (View) Zobrazovat (Show) Automatická vodítka (Smart Guides) automatická vodítka vypněte.

15 Uložení výběrů ADOBE PHOTOSHOP CS3 299 Oficiální výukový kurz V dalším cvičení vyberete fasádu muzea a výběr uložíte. Později v této lekci použijete výběr ke kolorování fasády muzea a aplikujete na ni i speciální efekt. 1 V paletě vrstev označte vrstvu Museum. 2 V paletě nástrojů vyberte nástroj Lupa ( ) a tažením vytvořte rámeček kolem textu Květin, který tak zvětšíte. Ověřte, zda v okně dokumentu vidíte všechna písmena z nápisu. 3 V paletě nástrojů vyberte nástroj Kouzelná hůlka ( ), který se skrývá pod nástrojem pro Rychlý výběr. Toleranci nastavte na 20 a zkontrolujte, zda jsou zatrženy volby Vyhlazení (Anti-alias) a Sousedící (Contiguous). 4 V nápisu Květin klepněte na písmeno k. 5 Držte stisknutou klávesu Shift a klepněte v nápisu Květin na v. Totéž zopakujte u ostatních písmen, dokud nebude vybrán celý nápis Květin. 6 Zvolte příkaz Výběr (Select) Uložit výběr (Save Selection). Nazvěte výběr Letters (písmena) a klepnutím na OK jej uložte v novém kanálu. 7 Příkazem Výběr (Select) Odznačit (Deselect) odznačte v obrázku vybraný text Květin. 8 Uložený výběr si prohlédněte v paletě Kanály (Channels). Klepněte na její záložku a pak sjeďte dolů, je-li třeba, ke kanálu Letters. Postupně klepnutím na jméno každého kanálu zaobrazte masky kanálů v okně dokumentu.

16 300 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice 9 Jste-li připraveni pokračovat v práci, vraťte se v paletě kanálů nahoru a klepnutím označte kanál RGB. Je-li třeba, klepnutím na ikonu Oka ( ) u kanálu Letters jej skryjte a poklepáním na nástroj Ručička ( ) zmenšete zobrazení. Ruční kolorování výběru na vrstvě Montáže vylepšíte speciálním efektem. Budete ručně kolorovat fasádu muzea a začnete u vložených písmen. Fasádu vyberete do samostatného výběru nazvaného Zeď. Dále ve výběru odstraníte barvu, abyste jej mohli kolorovat ručně. Pak nad fasádu umístíte novou vrstvu, kterou použijete ke kolorizaci. Takto můžete vrstvu jednoduše smazat a začít znovu, když se vám výsledek nebude líbit. Odbarvení výběru Příkazem Odbarvit (Desaturate) odstraníte z fasády muzea barvu. Sytost udává přítomnost nebo nepřítomnost barvy ve výběru. Pokud výběr v obrázku desaturujete, vytvoříte jako efekt prvek ve stylu odstínů šedi, aniž byste ovlivnili barvy ve zbývající části obrázku. 1 Klepnutím na záložku Vrstvy (Layers) paletu aktivujte. V paletě označte vrstvu Museum, která obsahuje obrázek muzea. 2 Kolem vrstvy muzea vytvořte hranici výběru, a to klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) na miniaturu vrstvy v paletě vrstev. 3 Abyste nevybrali i bílý okraj obrázku, zvolte Výběr (Select) Změnit (Modify) Zúžit (Contract). Klepnutím na OK potvrďte zúžení výběru o 1 pixel. Vyhnete se tak nezamýšlené kolorizaci obrysu v dalších krocích, když budete malovat na vrstvu. Dále vytvoříte ochranu oblastí, které nechcete odbarvit. Načtete výběr nazvaný Letters a odečtete ho od výběru pozadí. 4 Zvolte příkaz Výběr (Select) Načíst výběr (Load Selection). V dialogu Načíst výběr (Load Selection) vyberte v rozbalovací nabídce Kanál (Channel) Letters a zvolte Odečíst od výběru (Subtract From Selection). Pak klepněte na OK. Tento kombinovaný výběr přejmenujete.

17 5 Klepněte na Výběr (Select) Uložit výběr (Save Selection), nazvěte výběr Zeď a klepněte na OK. 6 Zvolte příkaz Obraz (Image) Přizpůsobení (Adjustments) Odbarvit (Desaturate). Barva ve výběru se odstraní. 7 Zvolte příkaz Výběr (Select) Odznačit (Deselect). ADOBE PHOTOSHOP CS3 301 Oficiální výukový kurz 8 Příkazem Soubor (File) Uložit (Save) svou práci uložte. Objeví-li se varování o nekompatibilitě, klepněte na OK. Vytvoření vrstvy a volba režimu prolnutí Dále přidáte vrstvu, na které budete malovat na odbarvenou fasádu a nastavíte režim prolnutí. Malujete-li na samostatnou vrstvu, nehrozí trvalá změna obrázku. Díky tomu můžete snadno začít znovu, pokud s výsledky nejste spokojeni. Režim prolnutí vrstvy určuje, jak se prolnou pixely horní vrstvy s pixely pod ní ležících vrstev, pokud je zkombinujete. Nastavením režimů prolnutí u jednotlivých vrstev můžete dosáhnout zajímavých efektů. 1 Klepnutím na tlačítko Nová vrstva ( ) v paletě vrstev přidejte do obrázku vrstvu, objeví se nad vrstvou Museum. V paletě vsrtev vyberte jméno nové vrstvy a nazvěte ji Malování. 2 V paletě vrstev by měla být vrstva Malování aktivní. Otevřete rozbalovací nabídku Nastavit režim prolnutí (Blending Mode), která se nachází vedle volby Krytí (Opacity). Poznámka: Chcete-li smazat vrstvu, přetáhněte ji na tlačítko koše na spodku palety vrstev. Nebo jen vrstvu, kterou chcete smazat, označte, klepněte na tlačítko koše ( ) a potvrďte, že chcete vrstvu smazat.

18 302 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice Režim barva můžete použít, pokud chcete změnit odstín výběru, a přitom nechcete měnit světla nebo stíny. To znamená, že můžete použít širokou škálu barev, a přitom nezměníte původní světla a stíny pozadí. Aplikace efektů malby Abyste mohli začít malovat, musíte načíst výběr, který jste dříve pojmenovali Zeď. Načtením kanálu Zeď zabránite aplikaci barev na nevybrané části obrázku a usnadníte tak malování ve vymezené oblasti. 1 V paletě vrstev zkontrolujte, zda je aktivní vrstva Paint, a pak zvolte příkaz Výběr (Select) Načíst výběr (Load Selection). V dialogu Načíst výběr (Load Selection) si všimněte, že změna režimu barvy, kterou jste provedli, se také uložila jako kanál nazvaný Malování Průhlednost. V rozbalovací nabídce Kanál vyberte Zeď a klepněte na OK. 2 V paletě nástrojů vyberte nástroj Štětec ( ). V pruhu voleb nástroje pak nastavte Krytí (Opacity) přibližně na 50 %. Změňte krytí štětce prostřednictvím numerických kláves 0 až 9 (1 je 10 %, 9 je 90 % a 0 je 100 %). 3 V rozbalovací paletě stop vyberte velkou stopu s měkkými okraji, např. Měkkou kruhovou (Soft Round) o průměru 35 pixelů. Klepnutím do prázdné plochy na pruhu voleb paletu zavřete. 4 Přidržením klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) aktivujte nástroj Kapát ko. Klepnete-li v koláži do vzorku zelené, vyberete ji jako barvu, kterou budete malovat.

19 ADOBE PHOTOSHOP CS3 303 Oficiální výukový kurz 5 Vymalujte štětcem písmena T, I a N. 6 Podržte znovu Alt/Option a klepněte na žlutooranžovou barvu v okvětních lístcích žluté květiny. Pak štětcem vymalujte písmena V a Ě. 7 Vyberte klepnutím myši se stisknutou klávesou Alt/Option sytou oranžově červenou barvu v obrázku oranžové květiny. Pak štětcem vymalujte písmeno K. Až dokončíte vybarvování písmen, vyberte barvu, kterou budete malovat na obrázku budovy, a pusťte se do malování. 8 Až budete s výsledky spokojeni, zvolte příkaz Výběr (Select) Odznačit (Deselect) a pak zvolte Soubor (File) Uložit (Save). Sloučení vrstev Další krok, sloučení vrstev, vám umožní dosáhnout poměrně nízké velikosti souboru. Po sloučení vrstev však již nemůžete obrázek snadno uvést do původního

20 304 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice stavu a začít s úpravami zase od nuly, proto si musíte být jisti, že jste s výsledkem skutečně spokojeni. Teprve pak vrstvy slučte. 1 Zkontrolujte, zda je v paletě vrstev označena vrstva Paint. 2 Příkazem Vrstva (Layer) Sloučit dolů (Merge Down) slučte vrstvu Paint s vrstvou Museum. Nyní máte místo obou vrstev vrstvu jedinou s názvem Museum. 3 Poklepáním na nástroj Ručička ( ) změňte velikost zobrazení tak, aby se vešel celý obrázek do okna dokumentu, nebo poklepáním na nástroj Lupa ( ) vraťte zobrazení na velikost 100 %. 4 Zvolte příkaz Soubor (File) Uložit (Save). Změna vyvážení barev Nyní prostřednictvím vrstvy úprav přizpůsobíte vyvážení barev v obrázku žluté květiny. Změna barvy kanálu nebo obyčejné vrstvy mění trvale pixely této vrstvy. Použijete-li vrstvu úprav, změny barvy a tónů budou uloženy jen na této vrstvě a nezmění pixely ve vrstvách, které se nacházejí pod ní. Funguje to, jako byste se na vrstvy, které se nacházejí pod vrstvou úprav, dívali skrze vrstvu úprav. Vrstvami úprav můžete experimentovat s barvami a úpravami tónů, aniž byste trvale změnili pixely v obrázku. Vrstvu úprav můžete použít i na více vrstev současně. 1 Stiskněte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a v paletě vrstev klepnutím vyberte obsah vrstvy se žlutou květinou. 2 Zvolte příkaz Výběr (Select) Změnit (Modify) Zúžit (Contract). Ponechte výchozí hodnotu 1 pixel a klepněte na OK. Tím jste z výběru obrázku odstranili bílý okraj. 3 Zvolte příkaz Vrstva (Layer) Nová vrstva úprav (New Adjustment Layer) Vyvážení barev (Color Balance). 4 V dialogu Nová vrstva (New Layer) zatrhněte Použít předcházející vrstvu k vytvoření ořezové masky (Use Previous Layer To Create Clipping Mask). Zajistíte tím, že vrstva úprav bude působit jen na obrázek žluté květiny, a nikoliv na ostatní tři sekce montáže. Pak klepnutím na OK vytvořte vrstvu úprav se standardním jménem Vyvážení barev 1 (Color Balance 1).

21 ADOBE PHOTOSHOP CS3 305 Oficiální výukový kurz Otevře se dialog Vyvážení barev (Color Balance), v němž můžete změnit promíchání barev v obrázku a provést celkové korekce barev. Když upravíte vyvážení barev, můžete ponechat vyvážení tónů v původním stavu (jako zde). Nebo můžete změny zaměřit na stíny, střední tóny nebo světla. 5 Přesuňte dialog tak, abyste květinu viděli v okně dokumentu, a zkontrolujte, zda je zatržena volba Náhled (Preview). 6 Vyzkoušejte na obrátku různé úrovně barev, např. 12, 1, Až budete s výsledky spokojeni, klepněte na OK. Vrstvy úprav se chovají jako masky vrstev, které lze opakovaně editovat, aniž by trvale změnily podkladový obrázek. Poklepáním na miniaturu vrstvy úprav zobrazíte nastavení, která byla použita, a můžete je upravit, kolikrát chcete. Vrstvu úprav smažete, pokud ji přetáhnete na tlačítko koše ( ), které se nachází na spodku palety vrstev. 8 Zvolte příkaz Výběr (Select) Odznačit (Deselect) a pak svou práci uložte. Aplikace filtrů Dále aplikujete dva filtry na obrázky žluté a bílé květiny. Protože máte k dispozici veliké množství filtrů, kterými můžete vytvořit speciální efekty, nejlepším způsobem, jak se v nich zorientovat, je vyzkoušet různé filtry a různá nastavení filtrů. Aplikace filtru Šmouhy barvy Filtr Šmouhy barvy (Paint Daubs) vám umožňuje vybrat si z různých velikostí stop a typů stopy, např. hrubé, ostré, neostré a jiskřivé, kterými docílíte malířských efektů.

22 306 LEKCE 11 Vyšší škola kompozice Větší výkon při práci s filtry Některé filtry jsou náročné na paměť, zvláště pokud je použijete na obrázcích s vysokým rozlišením. Vyššího výkonu můžete dosáhnout následujícími technikami: Filtry a jejich nastavení testujte na malé části obrázku. Efekty aplikujte na jednotlivé kanály např. na každý kanál RGB je-li obrázek velký a máte problémy s nedostatkem paměti. (U některých filtrů se efekt liší, pokud ho nepoužijete na kompozitní kanál, ale na kanál individuální barvy, zvláště tehdy, provádí-li náhodnou změnu pixelů.) Než spustíte filtr, uvolněte paměť příkazem Vyčistit (Purge). Vyhraďte pro Photoshop více operační paměti (Mac OS). Více paměti získáte i tehdy, zavřete-li ostatní běžící aplikace. Zkuste změnit nastavení u filtrů náročných na paměť, jako jsou Světelné efekty (Lighting Effects), Vystřižení (Cutout), Mozaikové okno (Stained Glass), Chróm (Chrome), Zvlnění (Ripple), Postřik (Spatter), Nastříkané tahy (Sprayed Strokes) a Sklo (Glass). Např. u filtru Mozaikové okno (Stained Glass) zmenšete velikost buněk. U filtru Vystřižení (Cutout) zvyšte hodnotu Zjednodušení okrajů (Edge Simplicity) nebo snižte hodnotu Věrnost okrajů (Edge Fidelity), případně změňte obě nastavení. Máte-li v plánu tisknout na černobílé tiskárně, převeďte kopii obrázku do odstínu šedi a pak na ni aplikujte filtry. Výsledek aplikace filtru na barevný obrázek, který pak převedete do stupňů šedi, však může být jiný než přímá aplikace filtru na obrázek ve stupních šedi. 1 Stiskněte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a v paletě vrstev klepnutím na miniaturu žlutého květu vyberte obsah vrstvy. Zkontrolujte, zda jste vybrali přímo tuto vrstvu, a nikoliv vrstvu úprav. Dále zabráníte tomu, aby filtr působil i na bílý okraj obrázku šířky 1 pixelu. 2 Zvolte příkaz Výběr (Select) Změnit (Modify) Okraj (Contract). Výchozí hodnota je 1 pixel. Klepnutím na OK odečtěte bílý okraj od zbytku výběru. 3 Zvolte příkaz Filtr (Filter) Umělecký (Artistic) Šmouhy barvy (Paint Daubs). V horním pravém rohu dialogu Šmouhy barvy (Paint Daubs) nastavte Velikost stopy (Brush Size) na 8, Ostrost (Sharp ness) na 7 a Typ stopy (Brush Type) na Jednoduchý (Simple). Klepnutím na OK zavřete dialog.

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY 12 POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY Přehled lekce V této lekci se naučíte: Vytvářet a upravovat vlastnosti vzhledu. Přidat k objektu druhý tah. Přeskupovat vlastnosti vzhledu a aplikovat

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5

Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5 Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5 Právní upozornění Právní upozornění Právní upozornění naleznete na adrese http://help.adobe.com/en_us/legalnotices/index.html iii Obsah Kapitola 1: Co je nového Kapitola

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

GRAFICKÝ PROJEKT 1 (ČTVRTÁ ČÁST): ABSTRAKCE VYCHÁZEJÍCÍ Z TVARU PÍSMEN

GRAFICKÝ PROJEKT 1 (ČTVRTÁ ČÁST): ABSTRAKCE VYCHÁZEJÍCÍ Z TVARU PÍSMEN KAPITOLA 7 GRAFICKÝ PROJEKT 1 (ČTVRTÁ ČÁST): ABSTRAKCE VYCHÁZEJÍCÍ Z TVARU PÍSMEN ČTVRTÁ METODA: ZAČLENĚNÍ PÍSMEN Dosti rozšířenou metodou vizuálního zprostředkování informací je tvorba nového vizuálního

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010 Obsah Josef Pecinovský Pinnacle Studio 14 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3931. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete:

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete: Vítejte! HP Photo Creations společnosti RocketLife přináší rychlý a snadný způsob, jak vytvářet profesionálně vyhlížející dárky z vašich fotografií. Během několika vteřin vytvoříte elegantní fotoalba,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Přehled nabídek Cabri Geometrie II

Přehled nabídek Cabri Geometrie II Přehled nabídek Cabri Geometrie II Zpracovali: Antonín Vrba, Ondřej Suchý 1999, 2004 Soubor Nový obrázek připraví čistou nákresnu. Případný předchozí obrázek odloží do paměti a lze ho pak vyhledat a aktivovat

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více