Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/ (2015/11) CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ"

Transkript

1 Návod k instalaci a údržbě Kombinovaný zásobník T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/ (2015/11) CZ

2 Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Použité symboly Všeobecné bezpečnostní pokyny Údaje o přístroji Přehled typů Použití v souladu se stanoveným účelem Rozsah dodávky Nářadí, materiály a pomůcky Přípojky s rozměry Technické údaje Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie Přeprava Přeprava nízkozdvižným vozíkem Přeprava pomocí rudlu Demontáž izolace Instalace Prostor pro umístění Ustavení kombinovaného zásobníku Montáž izolace Montáž cirkulace Izolování cirkulace Hydraulické přípojky Připojení čidla teploty Elektrické připojení Hydraulické připojení Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné pokyny Následující signální výrazy jsou definovány a mohou být použity v této dokumentaci: OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob. VAROVÁNÍ znamená, že může dojít ke vzniku těžkých až život ohrožujících poranění osob. NEBEZPEČÍ znamená, že vzniknou těžké až život ohrožující újmy na zdraví osob. Důležité informace Další symboly Výstražná upozornění uvedená v textu jsou označena výstražným trojúhelníkem. Signální výrazy navíc označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí. Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným symbolem. Symbol Význam požadovaný úkon odkaz na jiné místo v dokumentu výčet/položka seznamu výčet/položka seznamu (2. rovina) Tab. 1 6 Uvedení do provozu Údržba a odstavení z provozu Údržba Odstavení z provozu Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu KNW...EW/ (2015/11)

3 Údaje o přístroji 1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny Instalace, provoz Umístění kombinovaného zásobníku přenechejte pouze autorizované odborné topenářské firmě. Dodržujte místně platné bezpečnostní předpisy. Dodržujte uvedený provozní tlak. Používejte pouze originální příslušenství výrobce. Servisní prohlídky a údržba Údržbu a opravy smí provádět pouze odborná topenářská firma s příslušným oprávněním. Noste ochranný oděv. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství od výrobce. OHROŽENÍ ŽIVOTA ELEKTRICKÝM PROUDEM Před prováděním prací na elektrických dílech: Odpojte kompletně síťové napětí a učiňte opatření proti náhodnému opětovnému zapnutí. Provedením elektrického připojení a pracemi na elektrických dílech pověřte pouze odborného elektrikáře. Řiďte se podle schémat zapojení. Instruktáž provozovatele Vysvětlete provozovateli princip činnosti kombinovaného zásobníku a jeho obsluhu. Upozorněte provozovatele na to, že sám nesmí na přístroji provádět jakékoliv úpravy ani opravy. 2 Údaje o přístroji 2.1 Přehled typů Tento návod popisuje následující typy kombinovaných zásobníků: KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 2.2 Použití v souladu se stanoveným účelem Kombinovaný zásobník se smí používat výhradně jako stratifikační zásobník v kombinaci s tepelnými čerpadly vzduch-voda a lze jej doplnit solárními zařízeními a kotli na pevná paliva. Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s původním určením. Škody, které by tak vznikly, jsou vyloučeny ze záruky. 2.3 Rozsah dodávky Kombinovaný zásobník se dodává s úplnou izolací na dřevěné paletě. Kombinovaný zásobník 2 poloskořepiny z PU (předběžně namontované) fóliový plášť (předběžně namontovaný) vlnovcová trubka z nerezové oceli k přímé přípravě teplé vody připojovací rozety (předběžně namontované) Přiložený balík obsahuje: Připojovací sada cirkulace hrdla T-kus vlnovcová trubka koleno 90 převlečná matice izolace 4 vázací pásky Zkontrolujte, zda rozsah dodávky nebyl porušen a zda je dodávka úplná. Nedostatky dodávky okamžitě reklamujte. 2.4 Nářadí, materiály a pomůcky K montáži použijte standardní nářadí používané při instalaci plynu a vody. KNW...EW/ (2015/11) 3

4 Údaje o přístroji 2.5 Přípojky s rozměry IG T Obr. 1 Přípojky s rozměry KNW...EW/2 [1] Odvzdušnění [2] Výstup externího dotopu [3] Odběr teplé vody [4] Jímka (čidlo výstupní teploty teplé vody) [5] Jímka [6] Hrdlo pro elektrický dotop [7] Zpátečka tepelného čerpadla, teplá voda [8] Připojovací sada cirkulace nahoře [9] Výstup otopného okruhu nebo výstup tepelného čerpadla, vytápění a teplé vody (zaměnitelné) [10] Připojovací sada cirkulace dole [11] Hrdlo pro elektrický dotop [12] Hrdlo pro elektrický dotop [13] Jímka (čidlo teploty vratné vody) [14] Výstup k výměníku tepla (solární systém) [15] Zpátečka otopného okruhu nebo zpátečka tepelného čerpadla, vytápění a teplá voda (zaměnitelné) [16] Jímka (solární systém) [17] Zpátečka výměníku tepla (solární systém), kromě u KNW 600 EW/2 Studená voda [18] Studená voda, kromě u KNW 600 EW/2 zpátečka výměníku tepla (solární systém) [19] Zpátečka externího dotopu (vypouštění) Poz. KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 1 R 1/2" IG 1865 mm R 1/2" IG 1905 mm R 1/2" IG 2055 mm R 1/2" IG 2135 mm 2 R 1 1/2" IG 1740 mm R 1 1/2" IG 1770 mm R 1 1/2" IG 1920 mm R 1 1/2" IG 1935 mm 3 R 1" AG 1587 mm R 1" AG 1650 mm R 1" AG 1800 mm R 1" AG 1850 mm 4 Ø 17, mm Ø 17, mm Ø 17, mm Ø 17, mm 5 Ø 17, mm Ø 17, mm Ø 17, mm Ø 17, mm 6 R 1 1/2" IG 1005 mm R 1 1/2" IG 1270 mm R 1 1/2" IG 1420 mm R 1 1/2" IG 1470 mm 7 R 1 1/4" IG 910 mm R 1 1/4" IG 1140 mm R 1 1/4" IG 1290 mm R 1 1/4" IG 1340 mm 8 R 1" AG 850 mm R 1" AG 1080 mm R 1" AG 1230 mm R 1" AG 1280 mm 9 R 1 1/4" IG 765 mm R 1 1/4" IG 995 mm R 1 1/4" IG 1145 mm R 1 1/4" IG 1195 mm 10 R 1" AG 680 mm R 1" AG 910 mm R 1" AG 1060 mm R 1" AG 1110 mm 11 R 1 1/2" IG 580 mm R 1 1/2" IG 755 mm R 1 1/2" IG 940 mm R 1 1/2" IG 990 mm 12 R 1 1/2" IG 940 mm R 1 1/2" IG 990 mm 13 Ø 17,2 465 mm Ø 17,2 665 mm Ø 17,2 840 mm Ø 17,2 890 mm 14 R 1" IG 525 mm R 1" IG 615 mm R 1" IG 790 mm R 1" IG 840 mm 15 R 1 1/4" IG 420 mm R 1 1/4" IG 540 mm R 1 1/4" IG 685 mm R 1 1/4" IG 735 mm 16 Ø 17,2 400 mm Ø 17,2 440 mm Ø 17,2 490 mm Ø 17,2 540 mm 17 R 1" AG 340 mm R 1" IG 340 mm R 1" IG 340 mm R 1" IG 390 mm 18 R 1" IG 250 mm R 1" AG 270 mm R 1" AG 270 mm R 1" AG 320 mm 19 R 1 1/2" IG 160 mm R 1 1/2" IG 170 mm R 1 1/2" IG 170 mm R 1 1/2" IG 235 mm Tab. 2 Rozměry přípojek 4 KNW...EW/ (2015/11)

5 Údaje o přístroji 2.6 Technické údaje Jednotka KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 Objem nádrže zásobníku Obsah zásobníku L Obsah teplé vody L Obsah výměníku tepla solárního systému L 7,2 10, Otopná voda Maximální provozní tlak bar Zkušební tlak bar 4,5 4,5 4,5 4,5 Maximální provozní teplota C Průtok na straně vytápění m³/h Teplá voda Maximální provozní tlak bar Zkušební tlak bar Maximální provozní teplota C Materiál výměníku tepla (V4A) (V4A) (V4A) (V4A) Plocha povrchu výměníku tepla (vlnovcová trubka) m 2 7,5 8, Solární systém Maximální provozní tlak bar Zkušební tlak bar Maximální provozní teplota C Plocha povrchu výměníku tepla (dole) m 2 1,5 2,2 3,1 4 Rozměry Celková výška s izolací mm Průměr s izolací mm Průměr bez izolace mm Klopná míra bez izolace mm Tloušťka izolace mm Maximální montážní délka EHP mm Všeobecné údaje Hmotnost (prázdná) kg Tab. 3 Technické údaje 2.7 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení EU č. 811/2013 a č. 812/2013, kterými se doplňuje směrnice 2010/30/EU. Číslo výrobku Typ výrobku Užitný objem (V) Klidová ztráta (S) Třída energetické účinnosti úpravy teplé vody KNW 600 EW/2 572 l 120,8 W C KNW 830 EW/2 846 l 133,3 W C KNW 1000 EW/2 928 l 141,7 W C KNW 1450 EW/ l 170,8 W C Tab. 4 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie KNW...EW/ (2015/11) 5

6 Přeprava 3 Přeprava UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí úrazu při přenášení příliš těžkých břemen a neodborném zajištění při přepravě! K přepravě používejte vhodné prostředky (např. rudl s upínacím popruhem). Kombinovaný zásobník zajistěte proti pádu. 3.3 Demontáž izolace OZNÁMENĺ: Možnost poškození zařízení v důsledku neodborné demontáže! Izolaci sejměte a odložte stranou tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození. Odstraňte ochrannou přepravní fólii. Kombinovaný zásobník se dodává s kompletně namontovanou izolací na dřevěné paletě. Přepravu k místu instalace lze provádět nízkozdvižným vozíkem nebo rudlem. Je-li prostor instalace těsný (např. sklepní místnosti), lze izolaci pro přepravu do prostoru instalace demontovat. 3.1 Přeprava nízkozdvižným vozíkem Kombinovaný zásobník dopravte do prostoru instalace v zabaleném stavu pomocí nízkozdvižného vozíku. Odstraňte obal a izolaci ( kapitola 4.3, str. 8). Přiložený balíček bezpečně uschovejte. Uvolněte kombinovaný zásobník z palety a zdvihněte jej. Postavte kombinovaný zásobník do konečné polohy. 3.2 Přeprava pomocí rudlu UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí úrazu při přenášení těžkých předmětů! Kombinovaný zásobník zajistěte na rudlu upínacím popruhem. Odstraňte obal a izolaci ( kapitola 4.3, str. 8). Přiložený balíček bezpečně uschovejte. Uvolněte kombinovaný zásobník z palety a zdvihněte jej. Dopravte kombinovaný zásobník pomocí rudlu ke konečnému místu instalace. Postavte kombinovaný zásobník do konečné polohy. Obr. 2 Odstranění ochranné přepravní fólie Z připojovacích hrdel sejměte připojovací rozety. Sejměte víko zásobníku T T Obr. 3 Sejmutí víka zásobníku 6 KNW...EW/ (2015/11)

7 Přeprava Otevřete zip fóliového pláště a ten odstraňte T Obr. 4 Otevření a odstranění fóliového pláště Sejměte izolační skořepiny. Izolační skořepiny odložte tak, aby nemohly být poškozeny T Obr. 5 Sejmutí poloskořepin z PU KNW...EW/ (2015/11) 7

8 Instalace 4 Instalace 4.1 Prostor pro umístění OZNÁMENĺ: Poškození zařízení mrazem a korozí! Kombinovaný zásobník instalujte v prostorách, kde je sucho a nehrozí mráz. Kombinovaný zásobník používejte pouze v uzavřených soustavách. Prostor instalace musí vyhovovat místním předpisům. 4.2 Ustavení kombinovaného zásobníku UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí úrazu v důsledku neodborné instalace! Ustavení kombinovaného zásobníku přenechejte pouze autorizované odborné topenářské firmě. Dodržujte místně platné předpisy úrazové zábrany, zákonné předpisy, jakož i vyhlášky a směrnice. Poloskořepiny z PU namontujte na zásobník. Uvolněte kombinovaný zásobník z palety. Přepravní a obalový materiál zlikvidujte řádně ekologickým způsobem. Kombinovaný zásobník postavte na rovnou a nosnou podlahu. Zohledněte přitom hmotnost náplně zásobníku. Pro montáž připojovacího potrubí: Dodržujte dostatečnou vzdálenost ke stěnám a jiným objektům. Abyste snížili na minimum tepelné ztráty: Kombinovaný zásobník postavte co nejblíže zdroji tepla. 4.3 Montáž izolace Před namontováním izolace dbejte na to, aby izolace z měkké pěny spočívala ve dně zásobníku. Zkontrolujte polohu prstenců z měkké pěny nad nátrubky a polohu pouzdra z měkké pěny nad horním hrdlem T Obr. 7 Montáž poloskořepin z PU na zásobník Poloskořepiny z PU zajistěte lepicí páskou nahoře, dole a ve střední části zásobníku. Fóliový plášť přiložte kolem zásobníku tak, aby vystřižené otvory dosedly na hrdla. OZNÁMENĺ: Možnost vzniku materiální škody v důsledku nedostatečné teploty okolí! Je-li teplota okolí nižší než 15 C, může dojít k potrhání fóliového pláště při zavírání zipu. Fóliový plášť zahřejte (ve vyhřáté místnosti) na teplotu vyšší než 15 C. OZNÁMENĺ: Možnost poškození zařízení v důsledku zatížení tahem! Zip zavírejte ve dvou osobách. Zavřete zip fóliového pláště. Nasaďte víko zásobníku. Na příslušná připojovací hrdla nasuňte připojovací rozety T Obr. 6 Prstence a pouzdro z měkké pěny 8 KNW...EW/ (2015/11)

9 Instalace 4.4 Montáž cirkulace Spojení mezi horním a dolním výměníkem tepla musí být namontováno vždy, i kdyby nebylo k dispozici žádné cirkulační potrubí! Vlnovcovou trubku našroubujte do T-kusu. Obě hrdla utěsněte T T Obr. 10 Montáž vlnovcové trubky 90 koleno našroubujte na spodní hrdlo. 90 koleno otočte nahoru. Obr. 8 Utěsnění hrdel T-kus našroubujte na horní hrdlo. Hrdlo s přípojkou nasměrujte dolů T Obr. 11 Montáž 90 kolena Natáhněte vlnovcovou trubku T Obr. 9 Montáž T-kusu Utěsněte závit vlnovcové trubky. KNW...EW/ (2015/11) 9

10 Instalace Mezi koleno a vlnovcovou trubku namontujte těsnění. 4.5 Izolování cirkulace Krátkou izolační hadici navlečte výřezem na T-kus T Obr. 12 Montáž těsnění OZNÁMENĺ: Možnost poškození zařízení neodbornou montáží! Příliš pevným utažením převlečné matice se těsnění může poškodit. Převlečnou matici utahujte opatrně. Obr. 14 Izolování vlnovcové trubky a T-kusu Dlouhou izolační hadici navlečte na vlnovcovou trubku. Izolační hadici upevněte 4 vázacími páskami T Vlnovcovou trubku a koleno sešroubujte převlečnou maticí dohromady T T Obr. 15 Upevnění izolační hadice Obr. 13 Utažení převlečné matice 10 KNW...EW/ (2015/11)

11 Instalace 4.6 Hydraulické přípojky UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledku netěsnících přípojek! Připojovací potrubí montujte tak, aby se v něm přitom nevytvořilo pnutí. Při napojování zásobníku na otopný okruh a okruh teplé vody dodržujte platné předpisy, normy a směrnice. Při připojování teplé vody je nutné dodržovat příslušné předpisy DVGW a doporučení, jakož i nařízení dodavatele vody. Čidlo teploty a pružinu čidla zasuňte společně až na konec příslušné jímky Pozice hydraulických přípojek jsou znázorněny na obr. 1, str. 4. Hydraulické přípojky instalujte do otopného okruhu a okruhu teplé vody podle schémat hydraulického připojení ( kapitola 5, str. 12). Zkontrolujte těsnost všech přípojek. 4.7 Připojení čidla teploty Pružiny čidel musí být vždy namontovány společně s čidly, aby byl zaručen optimální přenos teploty! Izolace kabelů čidel se přitom nesmí poškodit! Obr. 17 Montáž čidla teploty a pružiny čidla [1] Čidlo teploty [2] Pružina čidla [3] Jímka (v zásobníku již předmontovaná) Potřebná nastavení pro paralelní zásobník jsou popsána v návodu na uvedení do provozu řídicí jednotky tepelného čerpadla. Přípojky tepelných čerpadel a případně přítomného přepínacího ventilu teplé vody jsou popsány v montážním schématu příslušného tepelného čerpadla. 4.8 Elektrické připojení T Při montáži čidla teploty teplé vody a zpátečky požijte vždy pružiny čidel obsažené v rozsahu dodávky. Čidlo teploty přiložte na vnější stranu pružiny T NEBEZPEČĺ: Ohrožení života elektrickým proudem! Odpojte kompletně síťové napětí a učiňte opatření proti náhodnému opětovnému zapnutí. Provedením elektrického připojení a pracemi na elektrických dílech pověřte pouze odborného elektrikáře. Postupujte podle schémat zapojení v návodu k uvedení řídicí jednotky tepelného čerpadla do provozu. Připojte elektricky kabely čidel. Postupujte přitom podle návodu k uvedení řídicí jednotky tepelného čerpadla do provozu. Obr. 16 Pružina čidla [1] Čidlo teploty [2] Pružina čidla [3] Jímka (v kombinovaném zásobníku již předmontovaná) KNW...EW/ (2015/11) 11

12 Hydraulické připojení 5 Hydraulické připojení UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí opaření! Abyste zamezili přehřátí podlahy, umístěte do otopného okruhu s podlahovým vytápěním bezpečnostní omezovač teploty. Tato schémata hydraulického připojení slouží pouze jako pomůcka a nezprošťují nikoho povinnosti provést vlastní návrh! Ve schématech hydraulického zapojení nejsou kompletně zakreslena uzavírací zařízení, odvzdušnění a bezpečnostně technická opatření a je třeba je navrhnout podle platných norem a předpisů v souladu s konkrétním systémem! Věnujte pozornost popisům hydraulických zapojení v projekčním podkladu. Zkratka Význam AB 3cestný přepínací ventil BUP čerpadlo teplé vody D omezovač teploty podlahy FAG čidlo teploty spalin FK čidlo teploty na výstupu FP čerpadlo směšovacího okruhu FSB čidlo teploty regulace bazénu FSK čidlo teploty deskového kolektoru FSS čidlo teploty regulace podle teplotního rozdílu (nízká teplota) HUP čerpadlo vytápění a teplé vody KS solární stanice Logasol MK 3cestný směšovací ventil směšovacího okruhu PP čerpadlo zdroje tepla PS akumulační zásobník PSB čerpadlo bazénu PSS čerpadlo solárního okruhu RSB regulace bazénu SUP přepínací ventil přípravy vody bazénu SWR regulační člen s regulátorem teploty (zvýšení teploty vratné vody) SWT výměník tepla bazénu TB čidlo teploty na výstupu směšovacího okruhu TBW čidlo výstupní teploty teplé vody TEE čidlo teploty externího zdroje energie TRL/G čidlo teploty v externí zpátečce ZIP cirkulační čerpadlo ZUP přívodní čerpadlo ZWE/ZHZ topná tyč pro vytápění; u tepelného čerpadla pro vnitřní instalaci topný prvek pro vytápění a pitnou vodu Tab. 5 Zkratky ve schématech hydraulického zapojení 12 KNW...EW/ (2015/11)

13 Hydraulické připojení Hydraulické zapojení 1: Tepelné čerpadlo vzduch-voda, 1 otopný okruh, solární příprava teplé vody a externí kombinovaný zásobník FSK KS SC 20 D PSS1 STA ZIP PS A B AB TBW J ZWE FSS HUP KNW... EW/ T Obr. 18 Hydraulické zapojení 1 Schéma zapojení je pouze schématické znázornění - věnujte pozornost osazení hrdel. Solární zařízení je využíváno jen pro přípravu teplé vody. Využívá-li se solární zařízení i k podpoře vytápění, je nutné doplnit kombinovaný zásobník dodatečnou zpátečkou k tepelnému čerpadlu a dodatečným přepínacím ventilem. Interní oběhové čerpadlo v tepelném čerpadle pak musí být definováno jako ZUP. Stručný popis Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vnitřní instalaci, jeden otopný okruh, solární přípravu teplé vody s externím kombinovaným zásobníkem Kompaktní tepelné čerpadlo je již vybavené těmito díly: akumulační zásobník 55 l u provedení 6/8 kw akumulační zásobník 80 l u provedení 10/12 kw energeticky úsporné oběhové čerpadlo topná tyč 6 kw u provedení 6/8 kw topná tyč 9 kw u provedení 10/12 kw k podpoře v provozu vytápění a při přípravě teplé vody řídicí jednotka tepelného čerpadla přídavná základní deska kalorimetr přepínací ventil pro přípravu teplé vody přepouštěcí ventil pro otopný okruh expanzní nádoba 18 l u provedení 6/8 kw expanzní nádoba 24 l u provedení 10/12 kw rychloodvzdušňovač, tlakoměr a pojistný ventil pro otopný okruh Monoenergetický provoz Koncipováno pro jeden otopný okruh KNW...EW/ (2015/11) 13

14 Hydraulické připojení Hydraulické zapojení 2: tepelné čerpadlo vzduch-voda, 2 otopné okruhy, solární zařízení, externí kombinovaný zásobník nebo kotel na pevná paliva FSK KS SC 20 BUP ZUP 1) HUP D TB1 FP1 PSS1 MK1 STA ZUP J ZIP FK FAG FSS TBW TRL G AB A BUP B PP ZWE SWR 1 KNW... EW/2 Obr. 19 Hydraulické zapojení 2 1) Od provedení 25 kw doporučujeme použít dvě oběhová čerpadla. [1] Kotel na pevná paliva, maximálně 15 kw T Schéma zapojení je pouze schématické znázornění - věnujte pozornost osazení hrdel. Přídavná základní deska zapojuje obnovitelný zdroj energie (kotel na pevná paliva) do hydraulického systému. Stručný popis Standardní tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vnitřní nebo venkovní instalaci, 2 otopné okruhy, solární zařízení, s externím kombinovaným zásobníkem KNW...EW/2 a kotlem na pevná paliva. Standardní tepelná čerpadla do tepelného výkonu 25 kw jsou vybavena 9kW topnou tyčí. Tepelná čerpadla o výkonu 31 kw (vnitřní a vnější instalace) musejí být vybavena externími topnými tyčemi. Bivalentní provoz Koncipováno pro 2 otopné okruhy Do rozsahu dodávky tepelného čerpadla patří čidlo venkovní teploty. do 25 kw 31 kw USV čerpadla Tab. 6 Kódy hydrauliky 14 KNW...EW/ (2015/11)

15 Uvedení do provozu 6 Uvedení do provozu Uvedení do provozu musí provést zhotovitel otopné soustavy nebo autorizovaná odborná firma. Zkouška těsnosti všech přípojek a potrubí. Zkontrolujte, zda otevřen přívod vody. Zkontrolujte, zda je zásobník naplněn. 7 Údržba a odstavení z provozu 7.1 Údržba Kromě občasných vizuálních prohlídek není u kombinovaných zásobníků nutné provádět žádnou zvláštní údržbu a čištění. 7.2 Odstavení z provozu OZNÁMENĺ: Možnost poškození zařízení mrazem! Při delší nepřítomnosti by mohlo nastat nebezpečí mrazu. Zásobník úplně vypusťte. 8 Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu Ochrana životního prostředí je podnikovou zásadou skupiny Bosch. Kvalita výrobků, hospodárnost a ochrana životního prostředí jsou pro nás rovnocenné cíle. Zákony a předpisy o ochraně životního prostředí důsledně dodržujeme. K ochraně životního prostředí používáme s ohledem na hospodářská hlediska nejlepší možnou technologii amateriály. Obaly V oblasti obalů se podílíme na systémech specifických pro jednotlivé země, které zaručují optimální recyklaci. Všechny použité obalové materiály nezatěžují životní prostředí a lze je znovu zužitkovat. Staré zařízení Staré přístroje obsahují hodnotné materiály, které je třeba recyklovat. Konstrukční skupiny lze snadno oddělit a umělé hmoty jsou označeny. Takto lze rozdílné konstrukční skupiny roztřídit a provést jejich recyklaci nebo likvidaci. Při odstavení starého přístroje z provozu je nutno dodržet místně platné zákony, směrnice a normy týkající se regenerace, opětovného použití a likvidace. Odstavte tepelné čerpadlo z provozu. Postupujte přitom podle návodu k uvedení řídicí jednotky tepelného čerpadla do provozu. VAROVÁNĺ: Nebezpečí opaření horkou vodou! Po odstavení z provozu nechte zásobník dostatečně vychladnout. Otevřete vypouštěcí kohout zásobníku na straně stavby. Kombinovaný zásobník úplně vypusťte a nechte vyschnout. KNW...EW/ (2015/11) 15

16 Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstrasse D Wetzlar

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Návod na přestavbu na jiný druh plynu Plynový kondenzační kotel 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16,30,4 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN 4,7 31 kw CENÍK 2015

TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN 4,7 31 kw CENÍK 2015 novelan.cz TEPELNÁ ČERPADLA 4,7 31 kw CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od května 2015 Přehled výrobků LAD 5 až LAD 9 strany 3 a 5 LA 10.1 strany 8 a10 LA 12.1 strany 8/10 LA 14, LA 18 strana 10 LA

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Základní technická dokumentace Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Wolf vysoce účinná tepelná čerpadla Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf získávají až 80 % tepelné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část t Akumulační zásobníky pro akumulaci topné a chladicí vody Investice do budoucnosti Každým rokem ubývá fosilních paliv a ceny energií rostou. Je nutná změna

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU WPC 04-13 / WPC 04-13 cool Maximální topný a chladicí výkon, minimální potřeba místa. Tepelné čerpadlo země voda WPC nebo WPC cool patří s COP až 5,0 k nejúčinnějším tepelným čerpadlům na trhu. Jeho nový

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Přehled výrobků a ceník 2014

Přehled výrobků a ceník 2014 NOVELAN Net připojení k internetu zdarma (tarif Home) www.novelan.com Přehled výrobků a ceník 2014 platí pro Českou republiku od srpna 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Přehled výrobků a ceník tepelných

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

6720804054-00.1V. Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedená v návodu k obsluze! Místo instalace musí vyhovovat požadavkům na dostatečné větrání!

6720804054-00.1V. Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedená v návodu k obsluze! Místo instalace musí vyhovovat požadavkům na dostatečné větrání! Tepelné čerpadlo 6720804054-00.1V Návod k instalaci a obsluze Logatherm 6 720 802 773 (2013/04) CZ WPT 270/2 I. WPT 270/2 I-S Před instalací přístroje si pročtěte návod k instalaci! Před uvedením přístroje

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci.

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Intelligent Heating Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Sada spojovacích prvků (obj. č. 19805761) Sada pro připevnění ke koncovkám studeného

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Solární systémy rilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax, Varisol Thermomax HP200/250 Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor pracující

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

KVR 10. Návod k instalaci. Vyhřívaný odvod kondenzátu. Návod k instalaci

KVR 10. Návod k instalaci. Vyhřívaný odvod kondenzátu. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívaný odvod kondenzátu Návod k instalaci Návod k instalaci 811143 KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny kondenzátu od tepelného

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Průchozí myčka nádobí

Průchozí myčka nádobí Průchozí myčka nádobí WD-7 BECAUSE WE DO CARE Každá instalace se musí stát dobrou referencí! www.wexiodisk.cz WD-7 Nová generace kombinovaných myček pro malé a středně velké kuchyně. Nikdy dříve nebylo

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

NÁVOD NA INSTALACI A ÚDRŽBU BAZÉNU FRAMEPOOL

NÁVOD NA INSTALACI A ÚDRŽBU BAZÉNU FRAMEPOOL 1 NÁVOD NA INSTALACI A ÚDRŽBU BAZÉNU FRAMEPOOL Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. Děkujeme za zakoupení námi dodávaného výrobku. Věříme, že Vám bude sloužit

Více