CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELIO a.s. CZU Skládka S NO. Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III"

Transkript

1 CELIO a.s. CZU00157 Skládka S NO Odpady uložené do skládky musí splňovat výluh č. III Kód Název odpadu Příjem Rozbor O Odpady z těžby rudných nerostů O Odpady z těžby nerudných nerostů N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné N Jiná hlušina obsahující O Jiná hlušina neuvedená pod čísly a N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující O Rudný prach neuvedený pod číslem O Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem N Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem O Odpadní písek a jíl O Nerudný prach neuvedený pod číslem O O Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly a

2 O Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem O Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu N Vrtné kaly a odpady obsahující ropné N Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující O Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly a O Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly a O Kaly z praní a z čištění N Agrochemické odpady obsahující O Agrochemické odpady neuvedené pod číslem O Zemina z čištění a praní řepy O Odpad uhličitanu vápenatého N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující N Organokovová činidla k impregnaci dřeva N Anorganická činidla k impregnaci dřeva N Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující N Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze O Činící břečka obsahující chrom O Činící břečka neobsahující chrom

3 O Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku N Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla O Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem N Barviva a pigmenty obsahující O Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Kaly z odsolovacích zařízení N Kaly ze dna nádrží na ropné N Uniklé (rozlité) ropné N Ropné kaly z údržby zařízení N Jiné dehty N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad O Kaly z napájecí vody pro kotle O Odpad z chladicích kolon

4 N Upotřebené filtrační hlinky O Odpady obsahující síru z odsiřování ropy O Asfalt N Odpady jinak blíže neurčené N Jiné dehty O Odpad z chladicích kolon N Odpady obsahující rtuť O Odpady obsahující síru N Oxidy kovů obsahující těžké kovy O Oxidy kovů neuvedené pod číslem N Odpady obsahující arsen N Odpady obsahující rtuť N Odpady obsahující Jiné těžké kovy N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Odpady obsahující nebezpečné sulfidy O Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem N odpay jinak blíže meurčené - odpad s obsahem síry

5 N Odpady obsahující azbest z elektrolýzy N Aktivní uhlí z výroby chlóru N Kaly síranu barnatého obsahující rtuť N Odpady obsahující nebezpečné silikony O Struska obsahující fosfor N Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami O Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem O Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého N Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) O Saze průmyslově vyráběné N Odpady ze zpracování azbestu N Odpadní saze ze spalování O Odpady jinak blíže neurčené N Halogenované destilační a reakční zbytky N Jiné destilační a reakční zbytky N Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla N Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující

6 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem O Odpady jinak blíže neurčené N Halogenované destilační a reakční zbytky N Jiné destilační a reakční zbytky N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem O Plastový odpad N Odpady přísad obsahující O Odpady přísad neuvedené pod číslem N Odpady obsahující nebezpečné silikony O Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem O Odpady jinak blíže neurčené N Halogenované destilační a reakční zbytky N Jiné destilační a reakční zbytky N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

7 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Halogenované destilační a reakční zbytky N Jiné destilační a reakční zbytky N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Pevné odpady obsahující N Halogenované destilační a reakční zbytky N Jiné destilační a reakční zbytky N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Pevné odpady obsahující O Pevné odpady neuvedené pod číslem N Halogenované destilační a reakční zbytky

8 N Ostatní destilační a reakční zbytky N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Halogenované destilační a reakční zbytky N Jiné destilační a reakční zbytky N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem N Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné O Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem N Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek O Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem N Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné

9 O Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem N Odpadní odstraňovače barev nebo laků N Odpady jinak blíže neurčené O Odpadní práškové barvy O Vodné kaly obsahující keramické materiály O Vodné kaly obsahující tiskařské barvy N Odpadní tiskařské barvy obsahující O Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem N Kaly tiskařských barev obsahující O Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem N Odpadní tiskařský toner obsahující O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné O Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem N Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné O Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem N Odpadní isokyanáty N Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

10 O O Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O Fotoaparáty na jedno použití bez baterií N Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly , nebo O Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem ) O Popílek ze spalování uhlí O Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva N Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů O Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin O Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů N Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu N Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující O Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem N Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné O Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem N Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné O Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly , a

11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Vodné kaly z čištění kotlů obsahující O Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem O Písky z fluidních loží O Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny O Odpady z čištění chladicí vody O Odpady ze zpracování strusky O Nezpracovaná struska N Pevné odpady z čištění plynů obsahující O Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem O Okuje z válcování N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem O Jiné kaly a filtrační koláče O Odpadní anody

12 N Strusky z prvního tavení O Odpadní oxid hlinitý N Solné strusky z druhého tavení N Černé stěry z druhého tavení O Jiné stěry neuvedené pod číslem N Odpady obsahující dehet z výroby anod O Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem N Prach ze spalin obsahující O Prach ze spalin neuvedený pod číslem N Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující O Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem N Pevné odpady z čištění plynů obsahující O Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem N Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující

13 O Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem N Strusky (z prvního a druhého tavení) N Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) N Arzeničnan vápenatý N Prach z čištění spalin N Jiný úlet a prach N Pevný odpad z čištění plynu N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem O Strusky (z prvního a druhého tavení) N Prach z čištění spalin O Jiný úlet a prach N Pevné odpady z čištění plynu N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné O Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem O Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem

14 O Strusky (z prvního a druhého tavení) O Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) N Prach z čištění spalin O Jiný úlet a prach N Pevný odpad z čištění plynu N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem O Strusky (z prvního a druhého tavení) O Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) O Pevný odpad z čištění plynu O Jiný úlet a prach O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem O Úlet a prach N Solné strusky z prvního a druhého tavení O Jiné strusky

15 O Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem N Odpady obsahující dehet z výroby anod O Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem O Odpadní anody N Prach z čištění spalin obsahující O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem N Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné O Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem O Pecní struska N Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem N Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem N Prach z čištění spalin obsahující O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem N Jiný úlet obsahující

16 O Jiný úlet neuvedený pod číslem N Odpadní pojiva obsahující O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem N Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem O Pecní struska N Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem N Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem N Prach z čištění spalin obsahující O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem N Jiný úlet obsahující O Jiný úlet neuvedený pod číslem N Odpadní pojiva obsahující O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem N Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem

17 O Odpadní materiály na bázi skelných vláken O Úlet a prach N Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující O Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem N Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) O Odpadní sklo neuvedené pod číslem N Kaly z leštění a broušení skla obsahující O Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem N Pevné odpady z čištění spalin obsahující O Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem N Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné O Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem N Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem O Odpady jinak blíže neurčené O Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O Úlet a prach O Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

18 O Vyřazené formy O Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) N Pevné odpady z čištění plynu obsahující O Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem * N Odpady z glazování obsahující těžké kovy O Odpady z glazování neuvedené pod číslem O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O Odpad surovin před tepelným zpracováním O Odpady z kalcinace a hašení vápna O Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly a ) O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu N Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest O O Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly a N Pevné odpady z čištění plynu obsahující O Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem O Odpadní beton a betonový kal N Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

19 N Kaly z fosfátování N Kaly a filtrační koláče obsahující O Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem N Odpady z odmašťování obsahující O Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem N Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů N Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) O Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy N Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující O Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem N Jiné odpady obsahující N Odpady obsahující kyanidy N Jiné odpady O Zinkový popel N Pevné odpady z čištění plynu N Upotřebené tavidlo O Piliny a třísky železných kovů

20 O Piliny a třísky neželezných kovů N Upotřebené vosky a tuky O Odpady ze svařování N Kaly z obrábění obsahující O Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem N Odpadní materiál z otryskávání obsahující O Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující N odpady jinak blíže neurčené - průmyslové smetky N Odpady z odmašťování vodní parou N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N Kaly z odlučovačů oleje N Kaly z lapáků nečistot N Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje N Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla N Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

21 N N O Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem O Pneumatiky N Olejové filtry N Brzdové destičky obsahující asbest O Brzdové destičky neuvedené pod číslem N Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a O Součástky jinak blíže neurčené O Odpady jinak blíže neurčené N Vyřazená zařízení obsahující volný azbest N Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem N Anorganické odpady obsahující O Anorganické odpady neuvedené pod číslem N Organické odpady obsahující O Organické odpady neuvedené pod číslem N Odpady obsahující ropné

22 N Odpady obsahující jiné O Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) N Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy 3) nebo jejich sloučeniny O Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) N Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou N Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami N Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující O Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod N Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující O Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem N Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující O Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem O Beton O Cihly O Tašky a keramické výrobky N O N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem Sklo, plasty a dřevo obsahující nebo nebezpečnými látkami znečištěné

23 N Asfaltové směsi obsahující dehet O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem N Uhelný dehet a výrobky z dehtu N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N Kabely obsahující ropné, uhelný dehet a jiné N Zemina a kamení obsahující O Zemina a kamení neuvedené pod číslem N Vytěžená hlušina obsahující O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem N Štěrk ze železničního svršku obsahující O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem N Izolační materiál s obsahem azbestu N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné O Izolační materiály neuvedené pod čísly a N Stavební materiály obsahující azbest N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné

24 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a N Filtrační koláče z čištění odpadních plynů N Pevné odpady z čištění odpadních plynů N Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin N Popel a struska obsahující O Jiný popel a struska neuvedené pod číslem N Popílek obsahující O Jiný popílek neuvedený pod číslem N Kotelní prach obsahující O Kotelní prach neuvedený pod číslem N Odpad z pyrolýzy obsahující O Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem O Odpadní písky z fluidních loží O Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné N Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný N Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující O Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem N Jiné odpady obsahující

25 N Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně 5) stabilizovaný O Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem N Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný O Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem O Vitrifikovaný odpad N Popílek a jiný odpad z čištění spalin N Nevitrifikovaná pevná fáze O Odpady z lapáků písku O Kaly z čištění komunálních odpadních vod N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů N Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy N Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující O Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující O Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem O Kaly z čiření vody O Kaly z dekarbonizace O Upotřebené aktivní uhlí

26 O Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů O Neželezný odpad N Lehké frakce a prach obsahující O Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem N Jiné frakce obsahující O Jiné frakce neuvedené pod číslem N Upotřebené filtrační hlinky N Odpady z čištění paliv pomocí zásad N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem N Odpady z čištění spalin O Sklo O Nerosty (např. písek, kameny) N O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem N Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující O Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem N Kaly ze sanace zeminy obsahující

27 O Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem N Kaly ze sanace podzemní vody obsahující O Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem N Detergenty obsahující O Detergenty neuvedené pod číslem N Dřevo obsahující O Odpady z čištění komínů N Další frakce jinak blíže neurčené O Zemina a kameny

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa

CELIO a.s. CZU Skládka S OO3. Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa CELIO a.s. CZU00166 Skládka S OO3 Odpad uložený do skládky musí splňovat výluh č. IIa Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní:

Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: Na skládku mohou být ukládány tyto druhy odpadů dle katalogu odpadu a kategorie O- ostatní: 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená

Více

x x x sladkou vodu N Vrtné kaly a odpady obsahující

x x x sladkou vodu N Vrtné kaly a odpady obsahující 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidi rudy obsahující kyseliny nebo 01 03 05 N Jiná hlušina obsahující 01 03 06

Více

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

N Autovraky O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí S e z n a m z a ř í z e n í p r o v o z o v a n ý c h p o d l e z á k o n a č. 1 8 5 / 2 0 0 1 S b. o o d p a d e c h Uvedené informace o oprávněných osobách k nakládání s odpady doporučujeme ověřit přímo

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu

Příloha č. 2. Název druhu odpadu. Sektor. Katalogové číslo odpadu Příloha č. 2. Seznam druhu odpadů, které se budou na skládce Suchý důl III.etapa odstraňovat dle integrovaného povolení IPPC od 1.4.2007. d tohoto data nelze na skládce ukládat biologicky rozložitelný

Více

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s..

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Kat.číslo Druh odpadu Kateg. Odpadu 1 2 3 4 Rekult. Stát. Cena s popl. Cena Kč/t Rezerva/ popl./t. +R.R. t. 1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp.

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup Povolené odpady Tomwood s.r.o. - Sběr a výkup katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu

Název odpadu. 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu Seznam povolených odpadů na skládce SONO Laboratorní protokoly jsou vyžadovány u červeně vyznačených odpadů!! Kód odpadu Kat. Název odpadu 01 ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU,TĚŽBY, ÚPRAVY A

Více

Přehled povolených odpadů

Přehled povolených odpadů Přehled povolených odpadů kód typ název jedn ktg OTZ 010101 K Odpady z těžby rudných nerostů t O ANO 010102 K Odpady z těžby nerudných nerostů t O ANO 010306 K Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A Poznámky: odpady se na skládku přijímají pouze v pevném stavu (barvy vytvrzené, kaly v odvodněném, tzv. rypném stavu) 2 odpady, kategorie ostatní odpad, které smějí být používány jako biologicky aktivní

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné ším oprávněným osobám, z toho důvodu je možná vykládka odpadů ze zařízení na místě k tomu určeném provozovatelem za dodržení všech ustanovení zákona o odpadech, zejména zajištění odpadu před povětrnostními

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2015 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x 1. S IO CELIO a.s. Název odpadu 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení

Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení Povolené odpady Tomwood s.r.o. - mobilní zařízení katal. číslo N Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování sulfidické rudy

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Černošín pro rok 2017

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Černošín pro rok 2017 katalog. číslo 01 00 00 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Černošín pro rok 2017 Seznam odpadů je shodný s odpady polenými k odstranění na skládce Černošín dle provozního řádu

Více

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SEZNAM POVOLENÝCH ODPADŮ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ FREKO DETAIL ZAŘÍZENÍ IČ provozovatele 24730653 název provozovatele FREKO a.s. ZÚJ provozovatele 500224 adresa Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 datum platnosti

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 10,460 10408 Odpadní štěrk a

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů :

V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno: V zařízení je v návaznosti na vyhlášku MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů nakládáno s následujícími druhy odpadů : Kód odpadu Název odpadu 02 01 08* Agrochemické

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů

Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů Příloha č. 2. Seznam odpadů podle katalogu odpadů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 04* Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Příloha č. 1 Seznam odpadů učených k odstranění na skládce. Druh odpadu Kat. Název odpadu 01 DPADY PCHÁZEJÍCÍ Z GELGICKÉH PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍH ZPRACVÁNÍ NERSTŮ A KAMENE 0101 dpady z těžby nerostů

Více

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno. 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů Seznam odpadů, pro něž je zařízení určeno 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných

Více

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž

Provozovna firmy BIOPAS Kaplanova ul. Kroměříž Strana : 1/24 Příloha č.1 Areál společnosti BIOPAS, spol. s r.o. alternativně objemný odpad a dřevo Sklo barevné Sklo tabulové Plasty Bioodpad Betonové boxy Ochranné sítě Sklo bílé Recyklát Plasty Dřevo

Více

Přehled odpadů, s nimiž je v areálu povoleno nakládat

Přehled odpadů, s nimiž je v areálu povoleno nakládat Provozní řád areálu pro nakládání s odpady Podhoří - P - EKO s.r.o. Příloha 2 Přehled odpadů, s nimiž je v areálu povoleno nakládat 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene KATALOG ODPADŮ Skupiny katalogu odpadů 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a

Více

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

KATALOG ODPADŮ. Skupiny katalogu odpadů. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene KATALOG ODPADŮ Skupiny katalogu odpadů 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: 4. 4. 2016 Naše č. j.: ŽP/5892/16 Spis. zn.: ZN/2369/ŽP/16 Počet listů: 3 Počet příloh: Počet listů

Více

Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku

Příloha č.1 - Seznam O odpadů povolených k přijetí na skládku Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku odkaz na kapitolu B.3.1 SEZNAM ODPADŮ POVOLENÝCH K PŘIJETÍ K ODSTRANĚNÍ ULOŽENÍM Kat.číslo Název Pozn. Kat. 01 00 00 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou:

2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou: 2.2.1. Nebezpečné odpady určené pro převoz cisternou: 01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady 01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné 01 05 06* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující 02 01 Odpady

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 381/2001 Sb. - poslední stav textu 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou

Více

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR NÁZEV ZAŘÍZENÍ: SBĚRNÝ DVŮR Zpracoval: Miloslav Odvárka ODAS, Žďár n.sázavou Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO Příloha č. 1 Seznam odpadů, se kterými bude nakládáno: 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těţby nerostů 01 01 02 Odpady z těţby nerudných

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

FEMME a.s. Veletržní Praha 7 R O Z H O DNUTÍ. ve smyslu ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech

FEMME a.s. Veletržní Praha 7 R O Z H O DNUTÍ. ve smyslu ustanovení 14 odst. 1 zákona o odpadech Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství FEMME a.s. Veletržní 590 170 00 Praha 7 Datum: 6.3.2014 JID: 36728/2014/KUUK Jednací číslo: 916/ZPZ/2014/PZ-2368 Vyřizuje/linka:

Více

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů 01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných

Více

2000D0532 CS

2000D0532 CS 2000D0532 CS 01.01.2002 001.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 3 zákona

Více

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu kat. č. ázov odpadu kat 01 03 05 iná hlušina obsahujúca 01 03 07 iné odpady obsahujúce z fyzikálneho a chemického spracovania rudných

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna6lbalkv) N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2016

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna6lbalkv) N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2016 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016 o Katalogu odpadů a postupu pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

129512/12370/2004/OŽP

129512/12370/2004/OŽP V Praze dne: 10.7.2014 Číslo jednací: 103095/2014/KUSK OŢP/VITK Spisová značka: SZ_066562/2014/KUSK/9 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner Dle rozdělovníku Sdělení Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

VIII. Teze prováděcích právních předpisů k novému zákonu o odpadech. Seznam

VIII. Teze prováděcích právních předpisů k novému zákonu o odpadech. Seznam VIII. Teze prováděcích právních předpisů k novému zákonu o odpadech Seznam 1) Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 2) Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 3) Vyhláška

Více

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959

ROZHODNUTÍ. EKOPRlM s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, IC 251 74959 KRAJSKÝ ÚRAD STREDOCESKÉHO KRAJE Odbor životního prostredí a zemedelství EKOPRIM S.LO. Chýnovská 1917/9 39002 TÁBOR váš DOPIS ZN.lZE DNE: NAŠE ZNACKA: 12513/50202/03/0ŽP/Chr VYRIZUJE/LINKA: Chramosta/135

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŘÍZENÉ SKLÁDKY TUHÉHO ODPADU L A Z C E

PROVOZNÍ ŘÁD ŘÍZENÉ SKLÁDKY TUHÉHO ODPADU L A Z C E LAZCE-GIS spol. s r.o. Lazce 15, poštovní schránka 10, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN Tel.379 422 392, 379 428 636, fax 379 423 279 IČO: 49 19 27 61 DIČ: 119-49192761 e-mail: lazce.gis@tiscali.cz Bankovní spojení:

Více

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3

Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Příloha J.6 Seznam odpadů kategorie ostatní a odpadů z azbestu ukládaných na skládce podskupiny S-OO3 Na skládku je zakázáno ukládat odpady uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. příloha č. 5 a 341/2008 příloha

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŚÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTU A KAMENE

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŚÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTU A KAMENE ODPADY, KTERÉ JE MOŢO UKLÁDAT DO TĚLESA SKLÁDKY S-OO3. 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŢBY, ÚPRAVY A DALŚÍHO ZPRACOVÁÍ EROSTU A KAMEE 01 01 Odpady z těţby nerostů 01 01 01 Odpad z těţby rudných

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

KATALOG ODPADŮ

KATALOG ODPADŮ KATALG DPADŮ 2017 - www.katalogodpadu.cz Kód odpadu ázev odpadu Kategorie 1 DPADY Z GELGICKÉH PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍH ZPRACVÁÍ ERSTŮ A KAMEE 01 01 dpady z těžby nerostů 01 01 01 dpady z těžby

Více

Výroková část I., Popis zařízení a s ním přímo spojených z n í t a k t o: Popis umístění zařízení a popis zařízení Popis umístění zařízení

Výroková část I., Popis zařízení a s ním přímo spojených z n í t a k t o: Popis umístění zařízení a popis zařízení Popis umístění zařízení se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové IČ 42194920 (dále jen provozovatel ), pro zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Dolní Branná (dále jen zařízení ), kategorie průmyslových činností

Více

Waste generation: by waste code (kg)

Waste generation: by waste code (kg) Waste generation: by waste code (kg) Table 8 010102 - Odpad z těžby nerud 44 539 367 0 13 609 460 13 604 000 0 30 929 907 0 010306 - Jiná hlušina 3 460 710 0 0 0 0 3 460 710 0 010407 - Odp. zpr. nerud

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7.8.2013 Číslo jednací: 020789/2013/KUSK OŽP/VITK Spisová značka: SZ_020789/2013/KUSK/39 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ Ceník likvidace odpadů Obchodní poptávka nabídka, veškeré ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH. Ceny: výkupní ceník výkupní cenu naleznete v našem výkupním ceníku železa, barevných kovů, drahých kovů

Více

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů

Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Příloha č. 2 Seznam povolených odpadů Kat.č. odpadu Název druhu odpadu Pozn. 1 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01

Více

Sběrný dvůr Města Rakovník

Sběrný dvůr Města Rakovník Sběrný dvůr města Rakovníka Ve městě je zřízen sběrný dvůr ( v ulici Dukelských hrdinů), do kterého mohou občané, popřípadě i firmy ukládat nebezpečný odpad (např. staré léky, zářivky, zbylé a stare barvy,

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/4555/10 V Plzni dne 11.5.2010 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Uchytilová R O Z H O D U T Í o změně č. 3 integrovaného

Více

05 01 03 * Kaly ze dna nádrží na ropné látky N. 06 01 02 * Kyselina chlorovodíková N. 06 01 03 * Kyselina fluorovodíková N. 06 01 06 * Jiné kyseliny N

05 01 03 * Kaly ze dna nádrží na ropné látky N. 06 01 02 * Kyselina chlorovodíková N. 06 01 03 * Kyselina fluorovodíková N. 06 01 06 * Jiné kyseliny N Příloha č. 1 k rozhodnutí Č.j. 29431/2015/OZZL, Sp.zn. 9528/2015/mají ze dne 21.4.2015 Seznam odpadů kategorie - objekt SO 02 zařízení Dopravní, skladovací a třídící středisko Marius Pedersen a.s., Borovany.

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1. Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPO s.r.o. platný od 1.1.2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými ke sběru, výkupu, skladování

Více

ČECH ODPADY s.r.o. Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1

ČECH ODPADY s.r.o. Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1 Oprávnění k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů společnosti ČECH ODPADY s.r.o., provozovna Lomy, 387 53 Člunek Identifikační kód zařízení CZC00481

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 11.11.2015 L 294/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o. P R O V O Z N Í Ř Á D

Pošumavská odpadová, s.r.o. P R O V O Z N Í Ř Á D Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 30.1.2014 dle rozdělovníku Číslo jednací: 184884/2013/KUSK OŢP/VITK Spisová značka: SZ_184884/2013/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kamil Vitner R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Odpadové hospodářství města Chomutova

Odpadové hospodářství města Chomutova Odpadové hospodářství města Chomutova ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHOMUTOVA ADRESA PROVOZOVNY: Pražská ulice, 430 01 Chomutov TELEFONNÍ SPOJENÍ: 474 651 735 ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU: Provoz sběrného

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 ROZHODNUTÍ - - 1 - Rozhodnutí č.j.: KUZL 81129/2006 Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik DEZA, a.s. Ing. Zbyněk Průša předseda představenstva Masarykova č.p. 753 757 28 Valašské

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení SDĚLENÍ VE SMYSLU USTANVENÍ 154 ZÁKNA Č. 500/2004 Sb., SPRÁVNÍ ŘÁD, VE ZNĚNÍ PZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: Úplné znění integrovaného povolení pod č. j.: KrÚ 47733-18/2007/ST ze dne 28. 3. 2008, ve znění 1. změny

Více