Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia"

Transkript

1 Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Ubytovací stipendia 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlý filtr 2.3. Seznam studentů 2.4. Detail ubytovacího stipendia 3. Postup při vyřizování reklamací ubytovacích a sociálních stipendií 3.1. Ubytovací stipendia 3.2. Sociální stipendia 3.3. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení ubytovacího stipendia Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií 3.4. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení sociálního stipendia Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií 3.5. Kontrola ostatních náležitostí správně podané žádosti Obrázky k detailnímu popisu kontrol ostatních náležitostí podané žádosti o stipendium 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Modul Ubytovací stipendia se spouští z Hlavního menu VUT Ubytovací stipendia. Následně se vám zobrazí "Seznam studentů" a detailní informace vztahující se k ubytovacím stipendiím jednotlivých studentů - viz. obr. 1. 1

2 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Ubytovací stipendia Obr. 1 - Ubytovací stipendia 2.1. Rozbalovací seznamy (1, 2) V horní části modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jakou součást VUT (1) a akademický rok (2) se vám mají zobrazovat informace. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám otevře nabídka, ve které provedete výběr. (V nabídce se zobrazují jen součásti, na které máte přiděleno oprávnění) Rychlý filtr (3) Na levé straně se nachází tzv. "Rychlý filtr" (3), který je tvořen hierarchicky uspořádaným seznamem. Umožňuje jednoduše zobrazovat v "Seznamu studentů" (4) potřebné záznamy podle následujících kritérií: nic - seznam studentů se zobrazí prázdný. Tento výběr je zvolen vždy po otevření modulu, usnadňuje rychlejší načítání modulu vše - v seznamu se zobrazí přehled všech studentů, bez ohledu na to, zda si podali či nepodali žádost o ubytovací stipendium. Student, který má podáno více žádosti se v "Seznamu studentů" zobrazí vícekrát. 2

3 s žádostí - zobrazí se přehled pouze těch studentů, kteří si podali žádost o ubytovací stipendium. Pokud si student podal více žádostí, zobrazí se v seznamu vícekrát. bez žádosti - zobrazí se přehled studentů bez žádosti o ubytovací stipendium období - bude zobrazen přehled studentů podle období, na které si podali žádost o ubytovací stipendium 2.3. Seznam studentů (4) Modul obsahuje "Seznam studentů" (4), ve kterém se zobrazuje přehled všech studentů dle vybrané součásti VUT (1), akademického roku (2) a zvoleného "rychlého filtru" (3). Standardně jsou v seznamu zobrazeny následující informace: student (jméno, příjmení, rodné číslo) - osobní údaje studenta žádost o požádal - informace o tom, zda si student podal žádost o ubytovací stipendium o datum podání žádosti do IS o reklamační kód stipendijní účet o potvrzený účet - informace o tom, zda má student potvrzen stipendijní účet studium - bližší informace o studiu o fakulta o program o typ studia o forma studia o délka studia - nominální délka studia ve stud. programu o obor - název studijního oboru o ročník - ročník, ve kterém se student nachází o stupeň - stupeň, ve kterém se student nachází o rok studia - kolikáty rok už student studuje o ústav Podle potřeby si můžete nechat v seznamu zobrazit / skrýt další sloupce poskytující různé informace. Sloupce si zobrazíte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu. Poté se vám zobrazí lokální nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. Pro rychlé vyhledávání potřebných údajů v seznamu můžete využít "Filtry seznamu". Další informace o používání seznamů naleznete zde. Na pravé straně seznamu se nachází tlačítko. Po stisknutí tohoto tlačítka se vám zobrazí v modulu "Studenti a jejich studia" informace o studiu studenta, kterého máte označeného kurzorem v "Seznamu studentů" (4) Detail ubytovacího stipendia (5) Ve spodní části modulu se nachází "Detail ubytovacího stipendia"(5). "Detail" (5) slouží k zobrazení a editaci údajů vztahujících se k ubytovacímu stipendiu studenta vybraného v "Seznamu studentů"(4). Můžete si jej zobrazit / skrýt pomocí tlačítka (6). V "Detailu" (5) se nachází následující záložky: Detail studenta a seznam žádostí - detail studenta obsahuje jeho fotografii a přehled podaných žádostí o ubytovací stipendium za celé studium 3

4 Obr. 2 - Detail studenta + seznam žádostí Historie - tato záložka obsahuje informace o průběhu žádosti o ubytovací stipendium podané ve zvoleném akademickém roce (obr. 1-2) Obr. 3 - Historie Ubytovací stipendia - záložka poskytuje přehled odeslaných ubytovacích stipendií za celé studium Obr. 4 - Ubytovací stipendia Seznam účtů - zde se zobrazuje přehled účtů studenta s informací o tom, zda je účet potvrzený, a který účet je určen pro zasílání ubytovacího a sociálního stipendia. Na nepotvrzený účet nelze stipendia zasílat. Obr. 5 - Seznam účtů Na pravé straně záložky se nachází panel s tlačítky (7): Tímto tlačítkem nastavíte účet vybraný v "Seznamu účtů" jako stipendijní. Platí zde, že účet pro vyplácení sociálního a ubytovacího stipendia musí být stejný. (Nastavení účtu se neprojeví v už naplánovaných stipendiích. 4

5 Funkce tlačítka slouží k potvrzení účtu. Na nepotvrzený účet nelze stipendia vyplácet. Tlačítko slouží k zadání nového účtu. Po jeho stisknutí se otevře dialogové okno "Založení nového účtu studenta", do kterého můžete zadat nový účet. Období - tato záložka obsahuje přehled všech období, na která byla podána žádost o ubytovací stipendium. Dále obsahuje informaci o tom, na který měsíc bylo stipendium přiznáno, a které podmínky pro přiznání stipendia byly / nebyly splněny. Přehled je tvořen hierarchicky uspořádaným seznamem obsahujícím následující položky: o období - za jaké období je / není stipendium přiznáno o měsíc - měsíc, na který student splňuje / nesplňuje všechny podmínky o podmínky - informace o tom, které podmínky jsou / nejsou splněny (Podmínky budou blíže popsány v bodě 3.3.) Na pravé straně záložky se nachází panel s tlačítky: Po stisknutí tlačítka se v seznamu rozbalí detaily ke všem obdobím, měsícům a podmínkám. Po stisknutí tlačítka se všechny detaily sbalí. Obr. 6 Období 3. Postup při vyřizování reklamací ubytovacích a sociálních stipendií 3.1. Ubytovací stipendia kontrola dotazů (FAQ) na této adrese. Již vytvořené dotazy nezodpovídat, případně vytvořit novou odpověď pokud se nejedná o otázku na obecně dostupné věci (např. kam zaslat potvrzení o změně účtu nebo dotazy k podávání žádosti o ubytovací stipendium), ale o konkrétní reklamaci neuznání ("nemám stipendium, měl bych mít..", "reklamuji nepřidělení stipendia.." apod.), spustit v Apollu z nabídky "VUT" modul "Ubytovací stipendia": 5

6 Obr. 7 - Otevření modulu Ubytovací stipendia V modulu vyhledat pomocí filtru osobu z reklamace lze pomocí jména, příjmení, rodného čísla, VUTID atd. (krok č. 1) V dolní polovině modulu otevřít aktuální období, nebo období, které student reklamuje a zjistit, které podmínky nesplňuje (krok č. 2) Stiskem tlačítka "Přejít na studenta" spustit modul "Studenti" a seznam studií uvedeného studenta (krok č. 3) Zkontrolovat studia, především: i. zda je studium aktivní ii. zda má student trvalé bydliště mimo Brno-město a Brno-venkov iii. zkontrolovat délku studia prostým přičtením délky programu k datu začátku studia iv. zkontrolovat zda je studium v prezenční formě v. zkontrolovat v záložce Matrika studia na jiných VŠ (krok č. 4) Podrobnější popis kontrol k jednotlivým podmínkám je uveden na konci dokumentu. 6

7 Obr. 8 - Práce s modulem Ubytovací stipendia 7

8 Obr. 9 - Práce s modulem Studenti 3.2. Sociální stipendia stejně jako u ubytovacích stipendií nejdříve kontrola na webových stránkách FAQ, zda se tento dotaz již nevyskytl v odpovězených dotazech. V případě nového dotazu na obecně platné záležitosti (termíny podávání, informace o zavádění a změně účtu apod.) zodpovědět do FAQ pokud se jedná o reklamaci nesplnění podmínky spustit v "Apollu" z nabídky "VUT" modul "Sociální stipendia" vybrat správný akademický rok a kalendářní rok (žádost o sociální stipendium se podává na kalendářní rok, na konci roku se automaticky převádí do dalšího roku, pokud student nepodá potvrzení o změně výše přídavku na dítě) vyhledat osobu ve filtru pomocí RČ, VUTID, jména nebo příjmení v záložce "Období" zkontrolovat plnění jednotlivých podmínek za reklamované období a měsíc, zkontrolovat také, zda je "datum do" prázdné nebo je větší než rozhodné datum (měsíc, který student reklamuje) v případě neplnění podmínek (kromě podmínky podané žádosti) stejně jako u ubytovacích stipendií spustit modul "Studenti" tlačítkem "Přejít na studenta" V modulu "Studenti" zkontrolovat následující: i. Délku studia - zda se jedná o studium ve std. době studia (krok č.1) ii. Zda má v reklamovaném měsíci/období nějaké aktivní studium (krok č. 2) iii. Zkontrolovat datum narození v období nesmí přesáhnout věk 26 let (krok č. 3) iv. Vykázání do SIMS (zatím není zapotřebí kontrolovat) Podrobnější popis jednotlivých podmínek je na konci dokumentu. 8

9 Obr Práce s modulem Sociální stipendia 9

10 Obr Kontrola nesplnění podmínky studia ve std. době studia (Soc. stipendium) 10

11 Obr Kontrola plnění podmínky studia ve standardní době studia > pokud začátek studia + délka studijního programu je větší než rozhodné datum, podmínka není splněna a student nemá nárok na stipendium 3.3. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení ubytovacího stipendia (modul Ubytovací stipendia) a. podm. A: je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia najít, ve kterém měsíci nesplňuje podmínku A (viz obr. 13) tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" zkontrolovat, zda byl/nebyl v daném měsíci studentem prezenčního studijního programu na kterékoliv fakultě VUT (viz obr. 14). Pokud nebyl studentem, nemůže podmínku A splňovat b. podm. B: studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno, nebo studijní program předcházející aktuálnímu studijnímu programu ukončil zanecháním tohoto studia písemným ohlášením do téhož roku, kdy se do něho zapsal. V případě souběžně studovaných programů je studentovi přiznáno stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve najít, ve kterém měsíci/měsících nesplňuje podmínku B (obr. 15) tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" i. pokud má student na VUT více studií, zkontrolovat, zda již nestudoval ve stejném typu studia (B,M,N,D) před začátkem momentálně aktivního studia 11

12 ii. pokud má student na VUT jedno studium, přejít na záložku "Matrika" a zkontrolovat studia na jiných školách, především studia ve stejném typu studijního programu u těchto studií zjistit začátek studia; pokud existuje/existovalo studium na jiné VŠ (buď neukončené nebo ukončené neúspěšně nebo zanecháním studia) s dřívějším začátkem, než na VUT, student nemá nárok na ubytovací stipendium (obr. 16) c. podm. C: nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů najít, ve kterém měsíci/měsících nesplňuje podmínku C (jako na obr. 15) tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" i. pokud má pouze jedno studium na VUT a ve výpisu změn studia není žádné přerušení (obr. 17), lze zjistit přičtením délky programu k začátku studia, zda již přesahuje std. dobu studia pokud ano, nemá nárok (viz př. na obr 18) ii. pokud má pouze jedno studium na VUT a ve výpisu změn studia existuje přerušení je zapotřebí dobu přerušení odečíst a zjistit skutečnou dobu studia, nesmí přesáhnout délku studijního programu (druhá "bublina" v obrázku 18) iii. pokud má více studií na VUT, nebo v záložce "Matrika" existují studia na jiných VŠ, je potřeba jednotlivé časové úseky sečíst a zjistit, zda tato sečtená doba přesahuje délku některého z aktuálně studovaných programů iv. do modulu "Student" bude zabudována záložka zobrazující ke každému studiu celkovou odstudovanou dobu tohoto studia. Po jejím zobrazení bude stačit dosadit do vzorce pro splnění podmínky C: celková odstudovaná doba/365 < délka studijního programu a. podm. D: je státním občanem České republiky, nebo je osobou, která má na území České republiky povolený trvalý pobyt, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Norska, Lichtenštejnska) nebo Švýcarské konfederace tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" zkontrolovat státní příslušnost (viz obr. 19): i. pokud je uvedena Česká republika nebo některá ze zemí EU splňuje podmínku D ii. pokud je uvedena odlišná od ČR a zároveň tato země není v EU přejít na záložku "Kontaktní adresy" (viz obr. 20) a zkontrolovat, zda je uveden trvalý pobyt v ČR pokud ano, splňuje podmínku D, pokud ne, nesplňuje podmínku D b. podm. E: není studentem studujícím v rámci: zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendista) a mezinárodních smluv nebo programu AKTION a CEEPUS, přejít do modulu "Student" v části Studium ověřit, zda studuje/nestuduje v programu Aktion nebo CEEPUS. Pokud studuje, nesplňuje podmínku E (obr. 21) c. podm. F: nemá místo trvalého pobytu v okresech Brno-město a Brno-venkov přejít do modulu "Student" v záložce "Kontaktní adresy" najít položku "Adresa trvalého bydliště" (obr. 22) a zjistit, zda se nejedná o bydliště v okresech Brno-město nebo Brno-venkov. Pokud je trvalé bydliště v těchto okresech, nesplňuje podmínku F 12

13 Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií (část 3) Obr. 13 Student nesplňuje podmínku A pro měsíc září 2006 Obr. 14 Začátek studia je od , student tedy nesplňuje podmínku A pro měsíce září a říjen

14 Obr. 15 Student nesplňuje podmínku B v měsíci říjen

15 Obr. 16 Kontrola údajů pro nesplněnou podmínku B student; student má dřívější studium na přírodovědecké fakultě MU ve stejném typu studijního programu, v jakém studuje nyní na VUT podmínku B tedy nesplňuje Obr. 17 Kontrola, zda studium nebylo přerušené pro určení, zda student splňuje nebo nesplňuje podmínku C překročení std. doby studia 15

16 Obr. 18 Jednoduchým součtem zjistíme, že student překročil std. dobu studia ( roky = , toto datum je tedy před datem rozhodného měsíce a student nesplňuje podmínku C) Obr. 19 Podmínka D zjištění státní příslušnosti studenta Obr. 20 Podmínka D zjištění trvalého pobytu pokud je v ČR, splňuje podmínku D, i když má státní příslušnost <> států EU, pokud je trvalý pobyt <> ČR, nesplňuje podm. D 16

17 Obr. 21 Podmínka E ověření studia v programech Aktion a CEEPUS, v zobrazeném případě tento student podmínku E nesplňuje studuje ve výše uvedených programech Obr. 22 Podmínka F student nesmí mít trvalé bydliště v okresech Brno-venkov a Brno-město; na obrázku ověření trvalého bydliště v modulu Student 3.4. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení sociálního stipendia (modul Sociální stipendia, viz. obr. 23) a. Aktivní studium student má aktivní studium na VUT stejná kontrola jako v případě podmínky A u ubytovacího stipendia, s tím rozdílem, že stačí existence jakéhokoliv studia na VUT (nezávisí na tom, zda se jedná o prezenční nebo kombinované studium) b. Podaná žádost žádost (resp. potvrzení od úřadu sociálního zabezpečení o přídavcích ve zvýšené míře) podaná na studijní oddělení fakulty, vyplňují studijní referentky na fakultách. Pokud není tato podmínka splněná, student žádost buď nepodal, nebo referentka zapomněla žádost zadat do systému c. Standardní doba studia zjišťování, zda student splňuje tuto podmínku je zcela shodné s testováním podmínky C v části 3 (Ubytovací stipendia) tohoto dokumentu d. Věk < 26 po stisknutí tlačítka "Přejít na studenta" v modulu "Sociální stipendia" na záložce "Os. informace" (viz obr. 24) je zapotřebí zkontrolovat datum narození studenta a spočítat, zda v rozhodném měsíci po celou dobu (tedy celý měsíc) tuto podmínku splňoval e. Vykázáno do SIMS v případě nesplnění této podmínky kontaktovat Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií (část 4) 17

18 Obr. 23 Práce s modulem Sociální stipendia 18

19 Obr. 24 Kontrola podmínky Věk<26 pro udělení sociálního stipendia 3.5. Kontrola ostatních náležitostí správně podané žádosti Tyto kontroly se provádí v případě, že všechny výše uvedené podmínky jsou v pořádku. Student tedy splňuje podmínky pro přidělení ubytovacího/sociálního stipendia, ale přesto reklamuje nevyplacení stipendia a. Odeslané stipendium -na záložce "Ubytovací/Sociální stipendia" zkontrolovat, zda existuje stipendium za období, které student reklamoval a zda je toto stipendium ve stavu "odeslané" (zelená barva), viz. obr. 25: i. pokud je vše v pořádku - stipendium buď odešlo těsně před studentovou reklamací, případně si zadal chybné, ale existující číslo účtu a peníze tak přišly na cizí účet ii. pokud stipendium neexistuje, zřejmě není v pořádku účet pokračovat podle bodu b) na záložce "Seznam účtů" iii. pokud stipendium existuje, ale není ve stavu odesláno zkontrolovat účet podle bodu b), případně kontaktovat b. Seznam účtů - na záložce "Seznam účtů" zkontrolovat, zda je účet potvrzený (zelená "fajfka") a zda je nastavený na stipendijní ve sloupečku "stipendijní účet" musí být ikonka mincí (viz obr. 26) - pokud není účet potvrzený nebo není nastavený na stipendijní, student buď nedodal papírové potvrzení účtu na studijní oddělení fakulty nebo referentka zapomněla účet potvrdit kontaktovat studijní oddělení fakulty - pokud žádný účet neexistuje chyba studenta, nezadal číslo účtu při zadávání žádosti a stipendium není možné přiznat (směrnice rektora 5/2006, čl. 3, bod 9) 19

20 - pokud účet existuje, všechny náležitosti jsou v pořádku, ale neexistuje stipendium podle bodu a), kontaktovat Obrázky k detailnímu popisu kontrol ostatních náležitostí podané žádosti o stipendium (část 5) Obr. 25 Kontrola správnosti vygenerovaného stipendia 20

21 Obr. 26 Kontrola správnosti potvrzení účtů 21

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Czech POINT - Nové agendy

Czech POINT - Nové agendy Czech POINT - Nové agendy 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: Kurz seznamuje s novou agendou zajišťovanou pro Informační systém datových schránek prostřednictvím Czech POINT, možností zjištění stavu aktivace nových

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA PODMÍ NKY PRO STIPENDIA Podmínky jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou podmínky všeobecné(globální), které můžou využít vš echny fakulty a ve druhé se nacházejí specificképodmínky jednotlivých

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2012 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Číslo předpisu: Pravidla Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 6/2011 ve znění Výtisk č.: 01 dodatku č. 1

Více

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Obsah 1. Vzhled majetkového účtu... 1 2. Co naleznete na úvodní obrazovce?... 2 3. Záložka Základní přehled MÚ... 2 4. Záložka

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 5), poplatek za další studium (čl. 6),

poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 5), poplatek za další studium (čl. 6), UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 3/2012 Věc Poplatky spojené se studiem na Univerzitě Pardubice Působnost pro Uchazeče o studium, studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012 Číslo

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více