Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia"

Transkript

1 Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Ubytovací stipendia 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlý filtr 2.3. Seznam studentů 2.4. Detail ubytovacího stipendia 3. Postup při vyřizování reklamací ubytovacích a sociálních stipendií 3.1. Ubytovací stipendia 3.2. Sociální stipendia 3.3. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení ubytovacího stipendia Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií 3.4. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení sociálního stipendia Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií 3.5. Kontrola ostatních náležitostí správně podané žádosti Obrázky k detailnímu popisu kontrol ostatních náležitostí podané žádosti o stipendium 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Modul Ubytovací stipendia se spouští z Hlavního menu VUT Ubytovací stipendia. Následně se vám zobrazí "Seznam studentů" a detailní informace vztahující se k ubytovacím stipendiím jednotlivých studentů - viz. obr. 1. 1

2 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Ubytovací stipendia Obr. 1 - Ubytovací stipendia 2.1. Rozbalovací seznamy (1, 2) V horní části modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jakou součást VUT (1) a akademický rok (2) se vám mají zobrazovat informace. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám otevře nabídka, ve které provedete výběr. (V nabídce se zobrazují jen součásti, na které máte přiděleno oprávnění) Rychlý filtr (3) Na levé straně se nachází tzv. "Rychlý filtr" (3), který je tvořen hierarchicky uspořádaným seznamem. Umožňuje jednoduše zobrazovat v "Seznamu studentů" (4) potřebné záznamy podle následujících kritérií: nic - seznam studentů se zobrazí prázdný. Tento výběr je zvolen vždy po otevření modulu, usnadňuje rychlejší načítání modulu vše - v seznamu se zobrazí přehled všech studentů, bez ohledu na to, zda si podali či nepodali žádost o ubytovací stipendium. Student, který má podáno více žádosti se v "Seznamu studentů" zobrazí vícekrát. 2

3 s žádostí - zobrazí se přehled pouze těch studentů, kteří si podali žádost o ubytovací stipendium. Pokud si student podal více žádostí, zobrazí se v seznamu vícekrát. bez žádosti - zobrazí se přehled studentů bez žádosti o ubytovací stipendium období - bude zobrazen přehled studentů podle období, na které si podali žádost o ubytovací stipendium 2.3. Seznam studentů (4) Modul obsahuje "Seznam studentů" (4), ve kterém se zobrazuje přehled všech studentů dle vybrané součásti VUT (1), akademického roku (2) a zvoleného "rychlého filtru" (3). Standardně jsou v seznamu zobrazeny následující informace: student (jméno, příjmení, rodné číslo) - osobní údaje studenta žádost o požádal - informace o tom, zda si student podal žádost o ubytovací stipendium o datum podání žádosti do IS o reklamační kód stipendijní účet o potvrzený účet - informace o tom, zda má student potvrzen stipendijní účet studium - bližší informace o studiu o fakulta o program o typ studia o forma studia o délka studia - nominální délka studia ve stud. programu o obor - název studijního oboru o ročník - ročník, ve kterém se student nachází o stupeň - stupeň, ve kterém se student nachází o rok studia - kolikáty rok už student studuje o ústav Podle potřeby si můžete nechat v seznamu zobrazit / skrýt další sloupce poskytující různé informace. Sloupce si zobrazíte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu. Poté se vám zobrazí lokální nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. Pro rychlé vyhledávání potřebných údajů v seznamu můžete využít "Filtry seznamu". Další informace o používání seznamů naleznete zde. Na pravé straně seznamu se nachází tlačítko. Po stisknutí tohoto tlačítka se vám zobrazí v modulu "Studenti a jejich studia" informace o studiu studenta, kterého máte označeného kurzorem v "Seznamu studentů" (4) Detail ubytovacího stipendia (5) Ve spodní části modulu se nachází "Detail ubytovacího stipendia"(5). "Detail" (5) slouží k zobrazení a editaci údajů vztahujících se k ubytovacímu stipendiu studenta vybraného v "Seznamu studentů"(4). Můžete si jej zobrazit / skrýt pomocí tlačítka (6). V "Detailu" (5) se nachází následující záložky: Detail studenta a seznam žádostí - detail studenta obsahuje jeho fotografii a přehled podaných žádostí o ubytovací stipendium za celé studium 3

4 Obr. 2 - Detail studenta + seznam žádostí Historie - tato záložka obsahuje informace o průběhu žádosti o ubytovací stipendium podané ve zvoleném akademickém roce (obr. 1-2) Obr. 3 - Historie Ubytovací stipendia - záložka poskytuje přehled odeslaných ubytovacích stipendií za celé studium Obr. 4 - Ubytovací stipendia Seznam účtů - zde se zobrazuje přehled účtů studenta s informací o tom, zda je účet potvrzený, a který účet je určen pro zasílání ubytovacího a sociálního stipendia. Na nepotvrzený účet nelze stipendia zasílat. Obr. 5 - Seznam účtů Na pravé straně záložky se nachází panel s tlačítky (7): Tímto tlačítkem nastavíte účet vybraný v "Seznamu účtů" jako stipendijní. Platí zde, že účet pro vyplácení sociálního a ubytovacího stipendia musí být stejný. (Nastavení účtu se neprojeví v už naplánovaných stipendiích. 4

5 Funkce tlačítka slouží k potvrzení účtu. Na nepotvrzený účet nelze stipendia vyplácet. Tlačítko slouží k zadání nového účtu. Po jeho stisknutí se otevře dialogové okno "Založení nového účtu studenta", do kterého můžete zadat nový účet. Období - tato záložka obsahuje přehled všech období, na která byla podána žádost o ubytovací stipendium. Dále obsahuje informaci o tom, na který měsíc bylo stipendium přiznáno, a které podmínky pro přiznání stipendia byly / nebyly splněny. Přehled je tvořen hierarchicky uspořádaným seznamem obsahujícím následující položky: o období - za jaké období je / není stipendium přiznáno o měsíc - měsíc, na který student splňuje / nesplňuje všechny podmínky o podmínky - informace o tom, které podmínky jsou / nejsou splněny (Podmínky budou blíže popsány v bodě 3.3.) Na pravé straně záložky se nachází panel s tlačítky: Po stisknutí tlačítka se v seznamu rozbalí detaily ke všem obdobím, měsícům a podmínkám. Po stisknutí tlačítka se všechny detaily sbalí. Obr. 6 Období 3. Postup při vyřizování reklamací ubytovacích a sociálních stipendií 3.1. Ubytovací stipendia kontrola dotazů (FAQ) na této adrese. Již vytvořené dotazy nezodpovídat, případně vytvořit novou odpověď pokud se nejedná o otázku na obecně dostupné věci (např. kam zaslat potvrzení o změně účtu nebo dotazy k podávání žádosti o ubytovací stipendium), ale o konkrétní reklamaci neuznání ("nemám stipendium, měl bych mít..", "reklamuji nepřidělení stipendia.." apod.), spustit v Apollu z nabídky "VUT" modul "Ubytovací stipendia": 5

6 Obr. 7 - Otevření modulu Ubytovací stipendia V modulu vyhledat pomocí filtru osobu z reklamace lze pomocí jména, příjmení, rodného čísla, VUTID atd. (krok č. 1) V dolní polovině modulu otevřít aktuální období, nebo období, které student reklamuje a zjistit, které podmínky nesplňuje (krok č. 2) Stiskem tlačítka "Přejít na studenta" spustit modul "Studenti" a seznam studií uvedeného studenta (krok č. 3) Zkontrolovat studia, především: i. zda je studium aktivní ii. zda má student trvalé bydliště mimo Brno-město a Brno-venkov iii. zkontrolovat délku studia prostým přičtením délky programu k datu začátku studia iv. zkontrolovat zda je studium v prezenční formě v. zkontrolovat v záložce Matrika studia na jiných VŠ (krok č. 4) Podrobnější popis kontrol k jednotlivým podmínkám je uveden na konci dokumentu. 6

7 Obr. 8 - Práce s modulem Ubytovací stipendia 7

8 Obr. 9 - Práce s modulem Studenti 3.2. Sociální stipendia stejně jako u ubytovacích stipendií nejdříve kontrola na webových stránkách FAQ, zda se tento dotaz již nevyskytl v odpovězených dotazech. V případě nového dotazu na obecně platné záležitosti (termíny podávání, informace o zavádění a změně účtu apod.) zodpovědět do FAQ pokud se jedná o reklamaci nesplnění podmínky spustit v "Apollu" z nabídky "VUT" modul "Sociální stipendia" vybrat správný akademický rok a kalendářní rok (žádost o sociální stipendium se podává na kalendářní rok, na konci roku se automaticky převádí do dalšího roku, pokud student nepodá potvrzení o změně výše přídavku na dítě) vyhledat osobu ve filtru pomocí RČ, VUTID, jména nebo příjmení v záložce "Období" zkontrolovat plnění jednotlivých podmínek za reklamované období a měsíc, zkontrolovat také, zda je "datum do" prázdné nebo je větší než rozhodné datum (měsíc, který student reklamuje) v případě neplnění podmínek (kromě podmínky podané žádosti) stejně jako u ubytovacích stipendií spustit modul "Studenti" tlačítkem "Přejít na studenta" V modulu "Studenti" zkontrolovat následující: i. Délku studia - zda se jedná o studium ve std. době studia (krok č.1) ii. Zda má v reklamovaném měsíci/období nějaké aktivní studium (krok č. 2) iii. Zkontrolovat datum narození v období nesmí přesáhnout věk 26 let (krok č. 3) iv. Vykázání do SIMS (zatím není zapotřebí kontrolovat) Podrobnější popis jednotlivých podmínek je na konci dokumentu. 8

9 Obr Práce s modulem Sociální stipendia 9

10 Obr Kontrola nesplnění podmínky studia ve std. době studia (Soc. stipendium) 10

11 Obr Kontrola plnění podmínky studia ve standardní době studia > pokud začátek studia + délka studijního programu je větší než rozhodné datum, podmínka není splněna a student nemá nárok na stipendium 3.3. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení ubytovacího stipendia (modul Ubytovací stipendia) a. podm. A: je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia najít, ve kterém měsíci nesplňuje podmínku A (viz obr. 13) tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" zkontrolovat, zda byl/nebyl v daném měsíci studentem prezenčního studijního programu na kterékoliv fakultě VUT (viz obr. 14). Pokud nebyl studentem, nemůže podmínku A splňovat b. podm. B: studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno, nebo studijní program předcházející aktuálnímu studijnímu programu ukončil zanecháním tohoto studia písemným ohlášením do téhož roku, kdy se do něho zapsal. V případě souběžně studovaných programů je studentovi přiznáno stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve najít, ve kterém měsíci/měsících nesplňuje podmínku B (obr. 15) tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" i. pokud má student na VUT více studií, zkontrolovat, zda již nestudoval ve stejném typu studia (B,M,N,D) před začátkem momentálně aktivního studia 11

12 ii. pokud má student na VUT jedno studium, přejít na záložku "Matrika" a zkontrolovat studia na jiných školách, především studia ve stejném typu studijního programu u těchto studií zjistit začátek studia; pokud existuje/existovalo studium na jiné VŠ (buď neukončené nebo ukončené neúspěšně nebo zanecháním studia) s dřívějším začátkem, než na VUT, student nemá nárok na ubytovací stipendium (obr. 16) c. podm. C: nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů najít, ve kterém měsíci/měsících nesplňuje podmínku C (jako na obr. 15) tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" i. pokud má pouze jedno studium na VUT a ve výpisu změn studia není žádné přerušení (obr. 17), lze zjistit přičtením délky programu k začátku studia, zda již přesahuje std. dobu studia pokud ano, nemá nárok (viz př. na obr 18) ii. pokud má pouze jedno studium na VUT a ve výpisu změn studia existuje přerušení je zapotřebí dobu přerušení odečíst a zjistit skutečnou dobu studia, nesmí přesáhnout délku studijního programu (druhá "bublina" v obrázku 18) iii. pokud má více studií na VUT, nebo v záložce "Matrika" existují studia na jiných VŠ, je potřeba jednotlivé časové úseky sečíst a zjistit, zda tato sečtená doba přesahuje délku některého z aktuálně studovaných programů iv. do modulu "Student" bude zabudována záložka zobrazující ke každému studiu celkovou odstudovanou dobu tohoto studia. Po jejím zobrazení bude stačit dosadit do vzorce pro splnění podmínky C: celková odstudovaná doba/365 < délka studijního programu a. podm. D: je státním občanem České republiky, nebo je osobou, která má na území České republiky povolený trvalý pobyt, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Norska, Lichtenštejnska) nebo Švýcarské konfederace tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" zkontrolovat státní příslušnost (viz obr. 19): i. pokud je uvedena Česká republika nebo některá ze zemí EU splňuje podmínku D ii. pokud je uvedena odlišná od ČR a zároveň tato země není v EU přejít na záložku "Kontaktní adresy" (viz obr. 20) a zkontrolovat, zda je uveden trvalý pobyt v ČR pokud ano, splňuje podmínku D, pokud ne, nesplňuje podmínku D b. podm. E: není studentem studujícím v rámci: zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendista) a mezinárodních smluv nebo programu AKTION a CEEPUS, přejít do modulu "Student" v části Studium ověřit, zda studuje/nestuduje v programu Aktion nebo CEEPUS. Pokud studuje, nesplňuje podmínku E (obr. 21) c. podm. F: nemá místo trvalého pobytu v okresech Brno-město a Brno-venkov přejít do modulu "Student" v záložce "Kontaktní adresy" najít položku "Adresa trvalého bydliště" (obr. 22) a zjistit, zda se nejedná o bydliště v okresech Brno-město nebo Brno-venkov. Pokud je trvalé bydliště v těchto okresech, nesplňuje podmínku F 12

13 Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií (část 3) Obr. 13 Student nesplňuje podmínku A pro měsíc září 2006 Obr. 14 Začátek studia je od , student tedy nesplňuje podmínku A pro měsíce září a říjen

14 Obr. 15 Student nesplňuje podmínku B v měsíci říjen

15 Obr. 16 Kontrola údajů pro nesplněnou podmínku B student; student má dřívější studium na přírodovědecké fakultě MU ve stejném typu studijního programu, v jakém studuje nyní na VUT podmínku B tedy nesplňuje Obr. 17 Kontrola, zda studium nebylo přerušené pro určení, zda student splňuje nebo nesplňuje podmínku C překročení std. doby studia 15

16 Obr. 18 Jednoduchým součtem zjistíme, že student překročil std. dobu studia ( roky = , toto datum je tedy před datem rozhodného měsíce a student nesplňuje podmínku C) Obr. 19 Podmínka D zjištění státní příslušnosti studenta Obr. 20 Podmínka D zjištění trvalého pobytu pokud je v ČR, splňuje podmínku D, i když má státní příslušnost <> států EU, pokud je trvalý pobyt <> ČR, nesplňuje podm. D 16

17 Obr. 21 Podmínka E ověření studia v programech Aktion a CEEPUS, v zobrazeném případě tento student podmínku E nesplňuje studuje ve výše uvedených programech Obr. 22 Podmínka F student nesmí mít trvalé bydliště v okresech Brno-venkov a Brno-město; na obrázku ověření trvalého bydliště v modulu Student 3.4. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení sociálního stipendia (modul Sociální stipendia, viz. obr. 23) a. Aktivní studium student má aktivní studium na VUT stejná kontrola jako v případě podmínky A u ubytovacího stipendia, s tím rozdílem, že stačí existence jakéhokoliv studia na VUT (nezávisí na tom, zda se jedná o prezenční nebo kombinované studium) b. Podaná žádost žádost (resp. potvrzení od úřadu sociálního zabezpečení o přídavcích ve zvýšené míře) podaná na studijní oddělení fakulty, vyplňují studijní referentky na fakultách. Pokud není tato podmínka splněná, student žádost buď nepodal, nebo referentka zapomněla žádost zadat do systému c. Standardní doba studia zjišťování, zda student splňuje tuto podmínku je zcela shodné s testováním podmínky C v části 3 (Ubytovací stipendia) tohoto dokumentu d. Věk < 26 po stisknutí tlačítka "Přejít na studenta" v modulu "Sociální stipendia" na záložce "Os. informace" (viz obr. 24) je zapotřebí zkontrolovat datum narození studenta a spočítat, zda v rozhodném měsíci po celou dobu (tedy celý měsíc) tuto podmínku splňoval e. Vykázáno do SIMS v případě nesplnění této podmínky kontaktovat Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií (část 4) 17

18 Obr. 23 Práce s modulem Sociální stipendia 18

19 Obr. 24 Kontrola podmínky Věk<26 pro udělení sociálního stipendia 3.5. Kontrola ostatních náležitostí správně podané žádosti Tyto kontroly se provádí v případě, že všechny výše uvedené podmínky jsou v pořádku. Student tedy splňuje podmínky pro přidělení ubytovacího/sociálního stipendia, ale přesto reklamuje nevyplacení stipendia a. Odeslané stipendium -na záložce "Ubytovací/Sociální stipendia" zkontrolovat, zda existuje stipendium za období, které student reklamoval a zda je toto stipendium ve stavu "odeslané" (zelená barva), viz. obr. 25: i. pokud je vše v pořádku - stipendium buď odešlo těsně před studentovou reklamací, případně si zadal chybné, ale existující číslo účtu a peníze tak přišly na cizí účet ii. pokud stipendium neexistuje, zřejmě není v pořádku účet pokračovat podle bodu b) na záložce "Seznam účtů" iii. pokud stipendium existuje, ale není ve stavu odesláno zkontrolovat účet podle bodu b), případně kontaktovat b. Seznam účtů - na záložce "Seznam účtů" zkontrolovat, zda je účet potvrzený (zelená "fajfka") a zda je nastavený na stipendijní ve sloupečku "stipendijní účet" musí být ikonka mincí (viz obr. 26) - pokud není účet potvrzený nebo není nastavený na stipendijní, student buď nedodal papírové potvrzení účtu na studijní oddělení fakulty nebo referentka zapomněla účet potvrdit kontaktovat studijní oddělení fakulty - pokud žádný účet neexistuje chyba studenta, nezadal číslo účtu při zadávání žádosti a stipendium není možné přiznat (směrnice rektora 5/2006, čl. 3, bod 9) 19

20 - pokud účet existuje, všechny náležitosti jsou v pořádku, ale neexistuje stipendium podle bodu a), kontaktovat Obrázky k detailnímu popisu kontrol ostatních náležitostí podané žádosti o stipendium (část 5) Obr. 25 Kontrola správnosti vygenerovaného stipendia 20

21 Obr. 26 Kontrola správnosti potvrzení účtů 21

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia Sociální stipendia Modul slouží k evidenci a kontrole sociálních stipendií studentů. Je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním modulům naleznete

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT Záhlaví Úplné znění ke dni: 1. září 2018 Zapracovává: Dodatek č. 1 Registrace Stipendijní řád VUT registrován: dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Dodatek č. 1

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: 25. 7. 2016 Číslo jednací:

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 17. dubna 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, a.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení. Stipendijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. října 2017

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Studenti a jejich studia

Studenti a jejich studia Studenti a jejich studia Modul Studenti se spouští z Hlavního menu Fakulta Studenti. Následně se vám zobrazí Hlavní seznam studentů (viz. obr. 1), který poskytuje celkový přehled o všech studentech na

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO BUSINESSU Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád NEWTON College, a.s. (dále též jen Stipendijní řád ) vydává vysoká škola NEWTON College,

Více

Stipendium na podporu ubytování

Stipendium na podporu ubytování Stipendium na podporu ubytování Informace pro akademický rok 2018/19 Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 8 a 13 Stipendijního řádu UK. Konkrétní podmínky pro

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V souladu s ustanovením čl. 1 Statutu Vysoké školy, z.ú. se vydává tento stipendijní řád, který je vnitřním

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 6) Dokumentace integrovaného systému R 07-VSLG/02 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 9) Dokumentace integrovaného systému R 07-VSLG/03 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Zkontroloval a uvolnil Schválil Funkce Prorektor

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STIPENDIJNÍ ŘÁD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky 1. Postup při zveřejňování e-přihlášky 1.1. Nastavení e-přihlášky v modulu "Definice kol" 1.2. Nastavení e-přihlášky ve studijních programech 1.3. Nastavení

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. dubna 2017

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO KARVINÁ, 2017 Vydáno dne:23.10.2017 10:30 Úvod OBSAH Úvod... 3... 3 Zapomněli jste uživatelské jméno?... 12 Zapomněli jste heslo nebo máte zablokován

Více

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP)

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 1) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) Upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Aktuální znění dostupná na adrese www.portal.gov.cz. Odpovědným úřadem pro příjem a vyřizování žádostí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j /

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 2 435/2011-33 Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle 40 odst. 2, 91

Více

I. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 15. prosince 2017

I. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 15. prosince 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. srpna

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

rilozofick.;. fakulta FF-B-18/ 06

rilozofick.;. fakulta FF-B-18/ 06 rilozofick.;. fakulta VNITŘNÍ NORMA FF UP FF-B-18/ 06 Vnitřní norma FF-B-18/ 06 děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant:

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

VNITŘ NÍ PŘ EDPIS UP R-A-18/01. Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci

VNITŘ NÍ PŘ EDPIS UP R-A-18/01. Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘ NÍ PŘ EDPIS UP R-A-18/01 Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Stanovení postupů při poskytování stipendií na Univerzitě Palackého v Olomouci. prorektor pro studium Platnost:

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Stipendijní řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Stipendijní řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017

Více

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení Vnitl'ní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 13. listopadu 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 54/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 54/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 54/2017 Název: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018 K provedení: Čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy Účinnost: 1.

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 25/2016

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 25/2016 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 25/2016 Název: Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2016/2017 K provedení: Čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze Účinnost:

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního

Více

Metodický pokyn rektora č. 2/2016

Metodický pokyn rektora č. 2/2016 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Metodický pokyn rektora č. 2/2016 Pro podávání žádostí o ubytovací stipendia v akademickém roce 2016/2017 Vydáno: V Opavě, říjen 2016 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Metodický pokyn

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Stipendijní řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Stipendijní řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 87 odst. 1 písm. a), 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více