Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce. 1. Spuštění modulu Akce"

Transkript

1 Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV), k prezentaci na webových stránkách VUT a k dalším účelům. Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". 1. Spuštění modulu Akce 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Akce 2.1. Hlavní záložky (1) Záložka "Seznam akcí" Záložka "Průběžná kontrola RIV" 2.2. Rychlý filtr (2) 2.3. Detail akce (3) 2.4. Panel s tlačítky (4) 3. Editace osob podílejících se na akci a správců údajů 4. Práva 5. Doporučený postup při zadávání nové akce 4.1. Zadání akce pro interní potřebu 4.2. Zadání akce pro vykázání do RIV 6. Klonování akce 7. Průběžná kontrola RIV 8. Důležité odkazy 1. Spuštění modulu Akce Modul Akce se spouští z Hlavního menu Výzkum a vývoj Akce. Následně se vám zobrazí Seznam akcí (viz. obr. 1), ve kterém můžete zadávat nebo kontrolovat údaje o akcích. 1

2 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Akce 2.1. Hlavní záložky (1) V modulu Akce jsou dvě hlavní záložky: Seznam akcí Průběžná kontrola RIV Obr. 1 Akce Záložka "Seznam akcí" Záložka obsahuje seznam jednotlivých akcí. Pro výběr akcí v tomto seznamu použijte rychlých filtrů (2). V seznamu jsou uvedeny nejdůležitější znaky, podle kterých je možné výběr dále filtrovat (viz. použití filtrů): ident. č. - identifikační číslo akce název - název akce v originálním jazyce organizátoři - organizátoři akce (akci vykazuje do RIV pouze organizátor akce) osoby podílející se na akci zahájení - datum zahájení akce ukončení - datum ukončení akce 2

3 místo konání RIV - první tři sloupce obsahují informaci o tom, za kolik projektů byla akce předána do RIV, za kolik projektů má být předána a za kolik projektů nelze předat do RIV. Stav indikuje výsledek průběžné kontroly platnosti údajů akce. Stav je popsán ikonami: Všechny údaje o akci a navázaných projektech jsou bez chyb. Akce je připravena k předání do RIV. Akce nebo navázaný projekt nesplňuje požadavky RIV. Akce nebyla od poslední změny dosud zkontrolována průběžnou kontrolou RIV. Kontrola probíhá každých 10 minut. Připojené projekty buď nejsou vykazovány do RIV, nebo jsou neúplně zadané. (Např. u projektu chybí označení z Centrální evidence projektů, projekt nemá zadaný program financování, u programu financování není uveden poskytovatel financí nebo způsob financování není částečně či plně financující apod). Akce už byla vykázána do RIV, nebo se do RIV nevykazuje. Obr. 2 - Seznam akcí Pokud klepnete dvakrát myší na záznam s akcí, která se vykazuje do RIV a její záznam obsahuje nějakou chybu (ve sloupci RIV se nachází ikona ), nastaví se vám kurzor na první chybu akce v Seznamu nesplněných požadavků RIV (viz. obr 3). Ve spodní části záložky Detail akce (obr. 1-3) se zobrazují všechny informace k zvolené položce (pokud není Detail akce zobrazen klepněte na tlačítko ) Záložka Průběžná kontrola RIV Záložka obsahuje Seznam nesplněných požadavků RIV na údaje v zadaných akcích. Pro výběr nesplněných požadavků v tomto seznamu použijte rychlých filtrů (obr. 1-2). Chyby jsou zjišťovány automatickou průběžnou kontrolou RIV. Každá položka je tvořena údaji: ident. č. - identifikační číslo akce datum zjištění - datum prvního zjištění chyby kód chyby - unikátní identifikátor chyby popis chyby garant / správce údajů - osoby, odpovědné za správnost údajů akce 3

4 Obr. 3 - Průběžná kontrola RIV - seznam nesplněných požadavků Pokud klepnete dvakrát myší na některý ze záznamů v Seznamu nesplněných požadavků RIV (viz. obr 3), nastaví se vám kurzor na příslušnou akci v Seznamu akcí Rychlé filtry (2) Umožňují jednoduše zobrazovat akce v Seznamu akcí a ve výsledcích průběžné kontroly RIV podle zvolených kritérií. V rychlých filtrech se nejdříve vyberou požadovaná kritéria, a poté je nutné stisknout tlačítko. Modul nabízí následující filtry: Filtr Akce všechny - vybere všechny akce bez ohledu na vazbu k útvaru nebo k osobě moje - autor - zobrazí se akce, u kterých je uživatel organizátorem nebo osobou podílející se na akci moje - k editaci- zobrazí se akce, u kterých je uživatel osobou podílející se na akci nebo správcem údajů útvaru - zobrazí se akce, u kterých je uveden vztah ke zvolenému útvaru. Útvar se zvolí po stisknutí tlačítka. Platnost dat aktuální - aktuální publikace ke kontrole RIV - publikace připravené ke kontrole údajů pro RIV rozpracováno - rozpracované publikace Typ akce Do RIVu může být vykazován pouze typ akce označený "RIV". konference (RIV) workshop (RIV) výstava (RIV) jiné 2.3. Detail akce (3) Panel Detail akce zobrazuje podrobné údaje k akci zvolené v Seznamu akcí (obr. 1-1). Položky, které je nutné vyplnit pro uložení záznamu, jsou vyznačeny tučně. Šedá pole nelze editovat z funkčních důvodů nebo kvůli nedostatečnému oprávnění. V horní části detailu akce je zatrhávací pole "akce byla uspořádána v rámci řešení projektu pro RIV" (6), jehož volba ovlivňuje vykazování akcí do RIV a nastavení dalších položek. Zatrhávací pole označte v případě, že jste organizátorem akce a současně je akce výsledkem projektu/záměru plně nebo částečně financovaného 4

5 poskytovatelem GAČR, MŠMT, MPO, nebo jiným poskytovatelem, jehož projekty/záměry jsou vedeny v Centrální evidenci projektů/záměru CEP/CEZ. Obr. 4 - Detail definice akce platnost dat - stav platnosti dat pro RIV. Akce ve stavu aktuální nebo ke kontrole RIV bude zobrazena na webových stránkách VUT. Akce ve stavu aktuální bude vykázána do RIV (v případě, že jde o výsledek státem podporovaného výzkumu). Rozpracované akce nebudou vykazovány do RIV ani jinak prezentovány. hlavní obor - hlavní obor akce podle číselníku RIV útvary - interní vztahy akce k organizačním jednotkám. Podle této položky se vybírají akce rychlým filtrem zobrazit (2). URL - odkaz na webovou stránku výsledku poč. účastníků - celkový počet účastníků akce - z toho zahraničních - počet zahraničních účastníků autoři - seznam osob podílejících se na akci. Edituje se tlačítkem (viz obr. 4-8). správci údajů - seznam osob oprávněných k editaci akce. Edituje se stejným tlačítkem jako autoři. výčet autorů - jména autorů oddělená čárkami ve tvaru pro citace typ - typ akce (pouze typ akce označen "RIV" může být vykazován do RIVu) orig. jazyk - originální jazyk akce zahájení - datum zahájení akce ukončení - datum ukončení akce rozsah - rozsah akce přístup - možnost přístupu (např. veřejná akce) stát - stát, ve kterém se akce koná místo - místo konání akce ISBN sbor. - kód ISBN sborníku název v originále - název akce v originálním jazyce název anglicky - název akce v angličtině popis v originále - popis akce v originálním jazyce popis anglicky - popis akce v angličtině klíč. sl. v originále - klíčová slova v originále oddělená středníkem klíč. sl. anglicky - klíčová slova v angličtině oddělená středníkem projekty - seznam připojených projektů. Editují se tlačítkem. publikace - zde jsou uvedené články ve sbornících, na které je akce navázána. (Pokud nejste organizátorem akce, tak do RIV akci nevykazujete. Do RIV můžete vykázat články ve sbornících, na které je akce navázána). naposledy upraveno - historie změn v záznamu o akci 5

6 Kromě datových položek jsou na panelu Detail akce umístěny i další ovládací prvky: Stisknutím tlačítka se vytvoří nový záznam o akci, nebo se uloží provedené změny. Stisknutím tlačítka se zruší všechny provedené změny. Tlačítko indikuje vyplnění všech položek požadovaných pro RIV. Seznam položek povinných pro RIV obsahuje položky, které je nutné vyplnit, aby akce vyhovovala požadavkům RIV Stav vyplnění jednotlivých položek je indikován ikonami: Položka je vyplněna. Položka není vyplněna. Kliknutím na položku v seznamu se přejde na příslušný editační prvek. Upozornění: tento seznam neověřuje správnost naplněných položek! Validita je ověřována průběžnou kontrolou Panel s tlačítky (4) Tento panel obsahuje tlačítka pro správu akcí. Po stisknutí tlačítka se nastaví Detail akce (obr. 1-3) do režimu vkládání údajů. Tlačítko se používá v případě, že chcete zkopírovat údaje z již vytvořeného záznamu o akci do záznamu nového. Po stisknutí tlačítka bude vytvořen nový záznam o akci s předvyplněnými údaji. Stisknutím tohoto tlačítka a potvrzením dialogu se smaže akce zvolená v Seznamu akcí (obr. 1-1). 3. Editace osob podílejících se na akci a správců údajů Po stisknutí tlačítka v Detailu akce (obr. 1-3) se vám otevře dialogové okno Osoby podílející se na akci (viz. obr 5), ve kterém se zadávají osoby, které se podílely na akci a správci údajů. 6

7 Obr. 5 - Osoby podílející se na akci Dialogové okno umožňuje zadat následující údaje: Osoby podílející se na akci - zde se uvádí osoby, které se na akci podílely. Editují se tlačítky a v sekci Osoby podílející se na akci. U vkládaných osob uvádíte jejich vztah k akci, to je důležité zejména pokud se jedná o organizátora akce. Musí být zde označen jako "organizátor". Správci údajů - nejsou autory akce, ale mohou spravovat veškeré údaje o akci. Editují se tlačítky a v sekci Správci údajů. Při editaci osob podílejících se na akci nebo správců údajů postupujte následujícím způsobem: Nová osoba podílející se na akci nebo správce údajů se k akci přiřazuje po zvolení osoby v seznamu "Všechny osoby (v pravé části dialogového okna) stisknutím tlačítka u příslušné sekce. U zadávané osoby klepnete dvakrát myší ve sloupci "vztak k akci", rozbalí se vám seznam, ve kterém vyberete položku např. "organizátor". Odebrání přiřazené osoby nebo správce údajů se provede zvolením osoby v příslušné sekci (v levé části dialogového okna) a stisknutím tlačítka. Pokud v seznamu nenaleznete požadovanou osobu, můžete ji přidat do databáze VUT přes modul "Externí spolupracovníci". Ten se vám spustí po stisknutí tlačítka. 7

8 4. Práva Modul používá dva typy práv: apolloakce - uživatelské právo bez role. Uživatel může prohlížet a editovat všechny akce, u kterých je hlavním autorem nebo správcem údajů. Dále může zadávat nové akce a může prohlížet veškeré údaje o všech akcích. apolloakcea - administrátorské právo s rolí. Uživatel (typicky správce VaV fakulty) může editovat veškeré akce fakulty a může prohlížet veškeré údaje o akcích. 5. Doporučený postup při zadávání nové akce 5.1. Zadání akce pro interní potřebu 1. Zobrazení - v rychlém filtru akce (obr.1-2) si zvolíte moje - autor. Stisknete tlačítko. 2. Nová akce - novou akci založíte kliknutím na tlačítko Nová. 3. Zobrazí se vám dialogové okno "Kontrola duplicity"(obr. 6), ve kterém je nutné před vložením nové akce ověřit, zda se již záznam o akci nenachází v databázi. V horní části okna zadáte kritérium, podle kterého je možné duplicitní záznam vyhledat. Zadejte alespoň jednu položku k identifikaci akce. Zadáním většího počtu položek zúžíte výběr, ale zvýší se pravděpodobnost, že bude daný záznam přehlédnut. V případě, že označíte zatrhávací pole "pokročilé nastavení" (9), zobrazí se vám ve spodní části dialog. okna další nastavení, pomocí kterého můžete dále ovlivnit vyhledávání duplicit. 8

9 Obr. 6 - Kontrola duplicity 4. Po zadání kritérií stisknete tlačítko. V dialogovém okně "Kontrola duplicity" se vám otevře záložka "Nalezené záznamy" s přehledem všech nalezených záznamů, které vyhovují daným kritériím (obr. 7). Obr. 7 - Kontrola duplicity - nalezené záznamy 5. V případě, že bylo nalezeno mnoho záznamů, můžete stisknout tlačítko. Zobrazí se vám opět záložka "Zadání položek k identifikaci akce", ve které lze akci blíže specifikovat. Jestliže byla v seznamu nalezených záznamů hledaná akce zobrazena, označte výběrové pole "Požadovaná akce byla nalezena" (10) a stiskněte tlačítko. Pokud jste v seznamu nenašli záznam o akci, kterou chcete zadávat, označte výběrové pole "Požadovaná akce nebyla nalezena. Chci zadat novou akci"(11) a stiskněte tlačítko. Detail akce se vám nastaví do režimu pro vkládání údajů. 6. Detail akce (3) Vzhledem k tomu, že je akce zadávána pro interní potřebu a nebyla uspořádána v rámci řešení projektu pro RIV, odznačíte zatrhávací pole "akce byla uspořádána v rámci řešení projektu pro RIV" (obr. 4-6). Dále zadáváte v detailu následující údaje k akci: Povinné položky - je nutné vyplnit položky detailu označené tučně. Nepovinné položky - podle potřeby vyplňujete další položky. Platnost údajů - změňte hodnotu položky platnost údajů na aktuální (jinak akce nebude prezentována na WWW stránkách VUT). Uložení - stisknutím tlačítka se akce uloží do centrální databáze VUT. 9

10 5.2. Zadání akce pro vykázání do RIV 1. Zobrazení - v rychlém filtru akce (obr.1-2) si zvolíte moje - autor. Stisknete tlačítko. 2. Nová akce - novou akci založíte kliknutím na tlačítko Nová. 3. Dále postupujete jako při zadávání akce pro interní potřebu v bodech 3, 4, Detail akce (3) - v detailu zadáváte následující údaje k akci: Povinné položky - je nutné vyplnit položky detailu označené tučně. Položky vyžadované RIV - vyplníte položky v seznamu vyžadovaných položek RIV (viz. obr. 4-7). Další nepovinné položky - podle potřeby vyplníte další položky. Platnost údajů - změňte hodnotu položky platnost údajů na ke kontrole RIV. Uložení - stisknutím tlačítka se akce uloží do centrální databáze VUT. Ověření platnosti údajů pro RIV - do 10 minut od uložení akce se ve sloupci RIV v Seznamu produktů (obr. 2) změní ikona, indikující stav správnosti údajů o akci. V případě, že je záznam bez chyb, položka "platnost údajů" bude průběžnou kontrolou automaticky přepnuta na "aktuální". Pouze akce ve stavu "aktuální" budou vykázány do RIV. Všechny údaje akce jsou bez chyb. Akce je připravena k předání do RIV. Akce nesplňuje požadavky RIV. Ověřte platnost údajů akce a všech návazností. Akce nebyla od poslední změny dosud zkontrolována průběžnou kontrolou RIV. Kontrola probíhá každých 10 minut. Připojené projekty buď nejsou vykazovány do RIV, nebo jsou neúplně zadané. (Např. u projektu chybí označení z Centrální evidence projektů, projekt nemá zadaný program financování, u programu financování není uveden poskytovatel nebo způsob financování není částečně či plně financující apod). Seznam vyžadovaných položek pro RIV 6. Klonování akce V případě, že zadáváte více akcí s podobnými údaji, můžete využít funkci tlačítka "Klonovat". Pomocí tohoto tlačítka zkopírujete údaje z již vytvořeného záznamu o akci do záznamu nového. Při vytváření nového záznamu postupujete následujícím způsobem: 1. Zobrazení - v rychlém filtru akce (obr.1-2) si zvolíte moje - autor. Stisknete tlačítko. 2. V seznamu akcí vyhledáte akci, jejíž údaje mají být zkopírovány do nové akce. Pro rychlejší vyhledání můžete využít filtr seznamu. 3. Nová akce - novou akci založíte kliknutím na tlačítko Klonovat. Poté se vám vytvoří nový záznam o akci s předvyplněnými údaji. 4. Detail akce (3) - v detailu opravíte potřebné údaje, které byly zkopírovány z původního záznamu o akci. 10

11 7. Průběžná kontrola RIV Průběžná kontrola RIV je offline systém pro automatické ověřování platnosti údajů o publikacích, produktech, akcích, projektech a autorech výsledků v centrální databázi VUT. Kontrola probíhá každých deset minut. Výsledky průběžné kontroly RIV pro akce lze zobrazit dvěma způsoby: úplný výpis diagnostikovaných chyb akcí na záložce Průběžná kontrola RIV indikace výsledků chyb v Seznamu akcí 11

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Úvodní informace o webovém portálu kateder a útvarů Webový portál kateder a útvarů je určen k

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více