Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium"

Transkript

1 Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky Záložka "Poplatky za studium" Naplánování pohledávky za NDS Naplánování pohledávky za další studium Naplánování vratky Vytvoření plánu poplatku Naplánovat v jiném tarifu Prominutí poplatku Záložka "Seznam poplatků" Záložka "Platby" Přepárování platby Záložka "Matrika" 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Modul Poplatky za studium se spouští z Hlavního menu Fakulta Poplatky. Následně se vám zobrazí modul se záložkami "Poplatky za studium" (1), "Seznam poplatků" (2), "Platby" (3), "Matrika" (4) - viz. obr. 1. 1

2 2. Popis prostředí a ovládacích prvků Obr. 1 - Správa poplatků za studium 2.1. Rozbalovací seznamy (5, 6) V horní části modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jakou fakultu (5) a akademický rok (6) se vám mají zobrazovat informace v "Seznamu studentů". Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám otevře nabídka, ve které provedete výběr. (V nabídce "fakulta" se zobrazují jen součásti, na které máte přiděleno oprávnění). 2

3 2.2. Rychlé filtry (8) Na levé straně se nachází tzv. "Rychlé filtry" (8). Umožňují jednoduše zobrazovat v seznamech potřebné záznamy podle zvolených kritérií. Kritéria vybíráte označením / odznačením výběrových polí a zatrhávacích polí /. Pro rychlejší označení / odznačení požadovaných filtrů u "zatrhávacích polí" můžete využít "Místní nabídku", která se vám zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na rychlé filtry. Více o místních nabídkách naleznete zde Hlavní záložky V modulu Poplatky se nachází pět hlavních záložek: Poplatky za studium (1) Seznam poplatků (2) Platby (3) Matrika (4) Záložka "Poplatky za studium" (1) Záložka obsahuje přehled studentů a jejich poplatků za nadstandardní délku studia nebo další bakalářské / magisterské studium. Současně slouží k vytváření a editaci pohledávek. Na levé straně záložky se nachází "rychlé filtry" umožňující zobrazovat v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (7) záznamy podle toho, zda studenti mají aktivní / neaktivní studium (8a) a zda se jedná o poplatky za "nadstandardní délku studia" nebo "další studium" (8b). Dále se zde nachází přehled stavů poplatků (obr. 3). Obr. 2 - Rychlé filtry Obr. 3 - Stav platby V "Seznamu studentů a jejich poplatků" (7) jsou jednotlivé stavy barevně rozlišeny ve sloupcích "akademický rok - měsíc" následujícím způsobem: neplatí plán pohledávka platí - neplánováno... 3

4 Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky (10): Tlačítko slouží k otevření modulu "Studenti" a vyhledání vybraného studenta. Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí "Průvodce vytvořením pohledávky za NDS", pomocí kterého naplánujete pohledávku. Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí dialogové okno "Vytvoření pohledávky za další studium", ve kterém naplánujete pohledávku. Uprostřed záložky se zobrazuje "Seznam studentů a jejich poplatků"(7), který obsahuje přehled studentů a jejich poplatků dle zvolených kritérií v rozbalovacích seznamech a rychlých filtrech. V případě, že by měl student hradit poplatek za nadstandardní délku studia i další studium, zobrazí se v seznamu dva záznamy - ke každému typu poplatku zvlášť. V seznamu jsou uvedeny následující informace: student o jméno o příjmení studium o aktivní - informace o tom, zda má student aktivní / neaktivní studium o zkr. programu - zkratka programu o zkr. oboru - zkratka oboru o typ studia zkratka o forma studia zkratka o stupeň o ročník o odstudované roky - počet roků skutečně odstudovaných v daném typu studia o kód - kód financování o bez poplatku do - termín, do kterého nemají být studentovi účtovány poplatky za studium (dle standardní délky studia + 1 rok) o nový student - A - neplatí (student nově přijatý - v aktuálním akademickém roce poprvé zapsán do studia na vysoké škole v ČR do 1. ročníku), D (student po absolvování bakalářského nebo magisterského studia studuje další bakalářské nebo magisterské studium), N (běžný student - nejde o nově přijatého studenta, ani studenta s dalším studiem absolvovaného typu programu B, N, M). o akademický rok - zde se zobrazují informace o poplatcích studenta za celý akademický rok, dle jednotlivých měsíců. Popis informací zobrazených v části "akademický rok" : Křížek vyjadřuje, že student nemá za dané období hradit poplatek. Pokud má student v daném období hradit poplatek, zobrazí se v poli pro období čtvereček. Barva tohoto čtverečku vyjadřuje stav platby. Například stav nenaplánováno, platba je ve stavu "plán" apod. Popis stavu plateb naleznete na levé straně od "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-9). Číslo vyjadřuje do jakého platebního tarifu student spadá (rozlišovány jsou 3 tarify). Tarif je platný 12 měsíců, po uplynutí této doby dochází automaticky ke změně na vyšší tarif. Šipka upozorňuje na to, že student již platil v minulém akademickém roce. 4

5 a) b) Spodní čára spojuje jednu pohledávku, horní čára spojuje jednu splátku. Na obr. a) vidíte naplánovanou jednu pohledávku, která bude uhrazena v jedná splátce, na obr. b) vidíte naplánovanou jednu pohledávku, která bude uhrazena ve dvou splátkách. Podle potřeby si můžete nechat v seznamu zobrazit / skrýt další sloupce poskytující různé informace. Sloupce si zobrazíte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu. Poté se vám zobrazí lokální nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. Pro rychlé vyhledávání potřebných údajů v seznamu můžete využít "Filtry seznamu". Další informace o používání seznamů naleznete zde. Detail studenta a jeho poplatků (11) Ve spodní části záložky "Poplatky za studium" (obr. 1) se zobrazuje detail s podrobnými informacemi k záznamu studenta vybraného v "Seznamu studentů a jejich poplatků"(7). Tento detail současně slouží k vytváření a editaci pohledávek a jejich splátek). Zobrazují se v něm následující záložky: Student (12) Seznam poplatků (13) Akademický rok - poplatky za N.d.s. (14) Splátkový kalendář (15) Studia (16) Platby (17) Seznam účtů (18) Záložka "Student" (12) Tato záložka obsahuje základní informace o studentovi a jeho studiu, za které by měl hradit poplatek. Důležitý je údaj o datu, do kterého by měl student studovat bez poplatku "bez poplatku do" (19) a informace o skutečné délce jeho studia "rok studia" (20). Na pravé straně záložky se nachází informace o stanovených platebních tarifech (21) a termínech, pro které tyto tarify platí. Pokud dojde po stažení informací z "matriky" ke změně údajů, budou tato data automaticky doplněna a současně bude označeno zatrhávací pole "změna data"(22). V případě, že změněná informace souhlasí, je nutné odznačit zatrhávací pole a změnu uložit. Obr. 4 - Záložka "Student" 5

6 Záložka "Seznam poplatků" (13) Záložka obsahuje přehled již naplánovaných a vytvořených pohledávek poplatků studia dle zvolených kritérií v "rychlých filtrech" (23). Jednotlivé stavy pohledávek jsou barevně rozlišeny viz. "Stav platby"(obr. 1-9). Současně v této záložce můžete vytvořit "vratku" (tj. vrácení přeplatku, vybraného poplatku) nebo změnit poznámky u jednotlivých plateb. Zobrazuje se vám zde například stav poplatku, jeho výše za daný měsíc a rok i variabilní a specifické symboly, pod kterými mají být poplatky uhrazeny. Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky (24). Tlačítko slouží ke spuštění dialogového okna, které je určeno pro naplánování "vratky". Tlačítko slouží ke spuštění dialogového okna, které je určeno pro vytvoření poznámky. Obr. 5 - Záložka "Seznam poplatků" Záložka "Akademický rok - poplatky za N. d. s." (14) Tato záložka slouží k naplánování a editaci poplatků za nadstandardní délku studia studenta pro požadovaný akademický rok. Obsahuje "Seznam poplatků" (25), ve kterém se zobrazují informace o poplatcích k jednotlivým měsícům daného akademického roku. Mezi důležité informace patří například: datum od - datum, od kterého by měl platit naplánovaný tarif bez poplatku - pokud je sloupec prázdný, znamená to, že za daný měsíc by neměl student hradit poplatek. V opačném případě se zobrazí ve sloupci ikona. tarif - platební tarif (Tarif je platný 12 měsíců, po uplynutí této doby dochází automaticky ke změně na vyšší tarif). Tarif je možné měnit dle potřeby. stav - stav poplatku. Jednotlivé stavy poplatků jsou barevně rozlišeny viz. "Stav platby" (obr. 1-9) částka - výše splátky % prominuta - pokud je studentovi prominuta část splátky, je zde vyjádřena tato část v % za daný měsíc datum splatnosti částka - částka za jednu splátku variabilní a specifické symboly Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky: Po stisknutí tohoto tlačítka se vám zobrazí "Průvodce vytvořením pohledávky za NDS", ve kterém naplánujete pohledávku. Tlačítko slouží k ručnímu vytvoření plánu poplatku. (Plán se běžně vytváří automaticky na základě údajů došlých z matriky. V případě, že plán nebyl takto vytvořen, můžete ho vytvořit ručně). 6

7 Stisknutím tlačítka stornujete naplánované poplatky u vybraných měsíců. Tlačítko slouží ke změně tarifu u naplánovaných poplatků. Tlačítko umožňuje prominutí poplatků u vybraných měsíců. Prominout lze různé podíly částky, nebo prominutí zrušit. Tlačítko slouží k přepočítání poplatků. Tlačítko slouží ke změně poznámky u poplatku, splátky nebo pohledávky. Obr. 6 - Záložka "Akademický rok - poplatky za N.d.s." Záložka "Splátkový kalendář" (15) Tato záložka obsahuje "Splátkový kalendář" tj. přehled vytvořených splátek. Např. v níže uvedeném případě, byla pohledávka rozdělena do dvou splátek 1. splátka (27), 2. splátka (28). Je zde uvedena výše splátky, datum splatnosti a VS se SS. Na pravé straně se nachází tlačítka "Rozbalit vše" a "Sbalit vše", která slouží ke zobrazení / skrytí všech detailů pohledávky. Obr. 7 - Záložka "Splátkový kalendář" 7

8 Záložka "Studia" (16) Záložka obsahuje přehled všech studií zvoleného studenta tj. studia nejen na VUT, ale i studia na jiných vysokých školách. Tyto informace jsou aktualizovány z matriky. Přehled studií zobrazuje například následující informace: zkr. fak. - zkratka fakulty a univerzity forma - zkratka formy studia (P - prezenční studium, K - kombinované, Z - příjezd na krátkodobý studijní pobyt, D - distanční studium, H - hostující student, V - výjezd na krátkodobý studijní pobyt) typ studia - (B - bakalářské, M - magisterské, N - navazující, D - doktorské, C - celoživotní) aktivní - informace o tom, zda je dané studium aktivní program obor rok studia pořadí - pořadí studia na VUT datum zápisu datum ukončení studia datum poslední - datum poslední změny studia způsob ukončení studia stav studia kód financování Na pravé straně se nachází tlačítko a vyhledání vybraného studenta., které slouží k otevření modulu "Studenti" Obr. 8 - Záložka "Studia" Záložka "Platby" (17) V této záložce se zobrazují došlé platby studenta. V prvním sloupci se nachází informace o tom, zda byla platba spárována s pohledávkou. Uznány jsou pouze platby spárované přes správný VS a SS. Mezi další důležité informace patří výše uhrazené částky - sloupec "částka" (31) a informace o tom, zda nevznikl při úhradě platby "přeplatek" (32). Obr. 9 - Záložka "Platby" 8

9 Záložka "Seznam účtů" (18) Seznam účtů - zde se zobrazuje přehled účtů studenta s informací o tom, zda je účet potvrzený. (Pouze na potvrzený účet je možné vracet přeplatky). Obr Záložka "Seznam účtů" Na pravé straně záložky se nachází panel s tlačítky (7): Tímto tlačítkem nastavíte účet vybraný v "Seznamu účtů" jako studijní. Funkce tlačítka slouží k potvrzení účtu. Na nepotvrzený účet nelze vracet přeplatky. Tlačítko slouží k zadání nového účtu. Po jeho stisknutí se otevře dialogové okno "Založení nového účtu studenta", do kterého můžete zadat nový účet Naplánování pohledávky za NDS Pohledávku lze naplánovat pouze v případě, že se poplatek nachází ve stavu "plán" (bledě modrý čtvereček ). 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, za které chcete poplatky naplánovat. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu studenta" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Akademický rok - poplatky za N. d. s." (obr. 6). 5. Označíte měsíce, za které má být pohledávka naplánována. Tyto měsíce musí být ve stavu plán a jsou označené ikonou. (Všeobecně se plánují pohledávky na 6 měsíců). 6. Stisknete tlačítko. 7. Zobrazí se vám dialogové okno "Průvodce vytvořením pohledávky za NDS" (obr. 11). 9

10 8. V první části průvodce zadáváte období, pro které bude poplatek vytvořen. Zde můžete vybrat, zda ponecháte období vybrané v části "Detail"(obr. 6), nebo období stanovené podle tarifního plánu (tj. 6 měsíců). Poslední možností je zadat přesný termín "plánovat od.. do". Obr Průvodce vytvořením pohledávky za NDS I. 9. Po vybrání období stiskněte tlačítko. Zobrazí se vám druhá část průvodce, ve které lze rozdělit poplatky na 2 splátky (obr. 12). V případě, že má být poplatek uhrazen v jedné splátce, označíte "jedna splátka - nerozdělovat" (34). V opačném případě označíte "rozdělit na 2 splátky" (35) a vyberete období, za která mají být splátky naplánovány. 10. Dále pokračujete stisknutím tlačítka. Obr Průvodce vytvořením pohledávky za NDS II. 11. Otevře se vám třetí část průvodce (obr. 13), ve které se zobrazí vygenerovaný VS, SS a výše splátky. (Variabilní a specifický symbol se vytváří dle směrnice - viz. Identifikace platby). Zde zadáte termín splatnosti a pokračujete opět stisknutím tlačítka. V případě, že jste naplánovali pohledávku ve dvou splátkách, zobrazí se vám stejné okno určené pro druhou splátku. 10

11 Obr Průvodce vytvořením pohledávky za NDS III. 12. V poslední části průvodce (obr. 14) se vám zobrazí přehled splátek vytvořené pohledávky a výše částky. V této části potvrdíte zadávanou pohledávku tlačítkem pohledávka vytvořena.. Poté bude Obr Průvodce vytvořením pohledávky za NDS IV Naplánování pohledávky za další studium Pohledávku lze naplánovat pouze v případě, že se poplatek nachází ve stavu "plán" (bledě modrý čtvereček ). 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, za které chcete poplatky naplánovat. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám 11

12 Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - D - další studium 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. Stisknete tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno "Vytvoření pohledávky za další studium" (obr. 15) 5. Do textového pole "datum splatnosti" (obr. 15) zadáte termín splatnosti, případně můžete zapsat nějakou poznámku. 6. Stisknete tlačítko. 7. Poté se vytvoří pohledávka a současně bude vygenerován variabilní a specifický symbol dle směrnice (viz. Identifikace platby). Obr Vytvoření pohledávky za další studium Naplánování vratky Vratku lze naplánovat jen u pohledávek ve stavu "zaplaceno" a student musí mít vytvořen studijní účet. V případě, že má být studentovi vrácen uhrazený poplatek nebo přeplatek za nadstandardní délku studia či další studium, naplánujete vratku následujícím způsobem: 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, za které chcete vratku naplánovat. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - všechna studia Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. nebo D - další studium (podle toho jaký poplatek má být vrácen) 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Seznam poplatků"(obr. 5). 12

13 5. V seznamu označíte pohledávky, které mají být vráceny. V případě, že vracíte přeplatek, stačí označit libovolnou položku v seznamu. Poté stisknete tlačítko. 6. Zobrazí se vám dialogové okno "Plánování vratky" (obr. 16) 7. Zde vyberete druh vratky - "přeplatek" (36) nebo "vybrané poplatky" (37). 8. Po výběru typu vratky stiskněte tlačítko. Poté se zobrazí další část dialogového okna "Plánování vratky"(obr. 17). Zde je uvedena výše vratky, datum splatnosti a poznámka. Tyto údaje lze dle potřeby měnit. 9. Vratku vytvoříte stisknutím tlačítka. Obr Plánování vratky I. Obr Plánování vratky II Vytvoření plánu poplatku Pohledávku k poplatku je možné vytvořit pouze v případě, že byl již vytvořen plán poplatku. Tento plán poplatku bývá vytvářen automaticky po aktualizaci dat z matriky. V případě, že plán dosud nebyl vytvořen a podle údajů doložených studentem má student hradit poplatek za nadstandardní dobu studia, můžete vytvořit plán "ručně". Plán vytváříte následujícím způsobem: 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, za které chcete poplatky naplánovat. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Akademický rok - poplatky za N. d. s."(obr. 18). 5. V seznamu označíte měsíce, ke kterým má být poplatek naplánován. Poplatek lze naplánovat pouze k měsícům, u kterých se nachází ikona - má platit. 6. Stisknete tlačítko. Poplatek ve stavu "plán" je možné stornovat tlačítkem lze znovu naplánovat. 13. Poplatek ve stavu "storno"

14 Obr Záložka "Akademický rok - poplatky za N.d.s. - Vytvoření plánu poplatku Naplánovat v jiném tarifu Poplatky za nadstandardní délku studia ve stavu "plán" nebo "storno" je možné naplánovat v jiném tarifu pokud má student platit jinak, než podle tarifního plánu. 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, ve kterém se nachází naplánovaný poplatek, u něhož má být provedena změna. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Akademický rok - poplatky za N. d. s."(obr. 18). 5. V seznamu označíte poplatky, u kterých chcete změnit tarif a stisknete tlačítko. 6. Poté se vám zobrazí dialogové okno "Výběr tarifu" (obr. 19), ve kterém označíte požadovaný tarif a stisknete tlačítko. Obr Výběr tarifu 14

15 Prominutí poplatku V případě, že byl studentovi prominut poplatek za nadstandardní délku studia, prominete tento poplatek v systému následujícím způsobem: 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, ve kterém se nachází naplánovaný poplatek, u něhož má být provedena změna. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Akademický rok - poplatky za N. d. s."(obr. 18). 5. V seznamu označíte poplatky, které chcete prominout a stisknete tlačítko. 6. Poté se vám zobrazí dialogové okno "Prominutí poplatku" (obr. 20), ve kterém vyberete, v jaké výši chcete poplatek prominout. Výběr potvrdíte tlačítkem. Obr Prominutí poplatku V případě, že byste chtěli zrušit prominutí poplatku, postupujete výše uvedeným způsobem, pouze v dialogovém okně "Prominutí poplatku" (obr. 20) označíte výběr "zrušení prominutí (0%)" Záložka "Seznam poplatků" (2) Záložka obsahuje "Seznam poplatků" (obr ) tj. přehled všech vytvořených pohledávek poplatků za studium. V "Seznamu poplatků" (38) jsou zobrazeny pohledávky v různých stavech zpracování, jednotlivé stavy jsou barevně rozlišeny viz. přehled stavů (40). V seznamu se zobrazují následující informace: barva - barva podle stavu poplatku (40) student o jméno o příjmení 15

16 poplatek o rok - akademický rok o měsíc o stav poplatku o typ poplatku - nadstandardní délka studia / další studium / poplatek za CŽV / vratka o prominuto - prominuto % z původní částky tarif o pásmo - tarifní pásmo (1,2,3) o částka platba o var. symbol o spec. symbol o částka Na levé straně záložky se nachází "rychlé filtry", které umožňují zobrazovat v "Seznamu poplatků" (38) poplatky podle "typu poplatků" (39) nebo "stavu zpracování" (40). Na pravé straně od seznamu je tlačítko a vyhledání vybraného studenta. (41), které slouží k otevření modulu "Studenti" Ve spodní části záložky se nachází "Detail" (42) zobrazující historii (jednotlivé stavy) poplatku vybraného v "Seznamu poplatků" (38). Obr Hlavní záložka "Seznam poplatků" 16

17 Záložka "Platby" (3) Platby jsou s vytvořenými pohledávkami párovány podle variabilního a specifického symbolu (viz. Identifikace platby). Při zaslání platby může dojít k tomu, že student neuvede správně jeden z těchto symbolů, poté nemůže být platba přiřazena k pohledávce. Záložka "Platby" (obr ) vám umožní zkontrolovat došlé platby a případně opravit VS nebo SS. Záložka obsahuje "Seznam plateb (43) tj. přehled všech došlých plateb fakulty za zvolené období. V "rychlých filtrech" (44) můžete zvolit, zda chcete zobrazit všechny platby fakulty - "vše" nebo pouze "platby za poplatky". V seznamu se vám standardně zobrazují následující informace: spárováno - informace o tom, zda byla platba spárována s poplatkem / číslo dokladu var. symbol - variabilní symbol platby (na základě VS a SS je platba spárována s poplatkem) spec.symbol - specifický symbol platby (na základě VS a SS je platba spárována s poplatkem) částka - výše platby datum výpisu účetní rok text platby poznámka Na pravé straně od "Seznamu plateb" (43) se nachází panel s následujícími tlačítky (45): Stisknutím tlačítka se vám zobrazí dialogové okno "Změna párovacích údajů", ve kterém lze změnit VS, SS a poznámku. Tlačítkem zrušíte nastavení souvisejících poplatků a splátek ze stavu zaplaceno. Potom se provede nové párování podle údajů z variabilního a specifického symbolu. Ve spodní části záložky se nachází "Detail" (42), který zobrazuje historii došlé platby. Identifikace platby: Jako variabilní symbol se uvádí číslo složené podle vzoru FFKKyyyyyy, kde FF = číslo fakulty KK = kód poplatku, který je 01 pro pravidelné platby podle 58 odst. 3 zákona (za studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok); 03 pro jednorázové platby za další studium podle 58 odst. 4 zákona (za studium v dalším bakalářském nebo /nenavazujícím/ magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia); yyyyyy = osobní číslo studenta v IS VUT (vytištěné na průkazu studenta) doplněné o nuly zleva. Jako konstantní symbol se používá symbol 0998 při platbě složenkami České pošty nebo symbol 0558 při platbě bankovním převodem nebo jiným způsobem. Jako specifický symbol se uvádí povinně číslo podle vzoru RRRRMMNN, kde RRRR = rok; MM = je počáteční měsíc, za který je platba za studium včetně; NN = je poslední měsíc, za který je uvedená platba za studium včetně. 17

18 Obr Hlavní záložka "Platby" Přepárování platby Pokud student uvedl chybně VS nebo SS, můžete tuto chybu napravit přepárováním platby. Student měl například provést platbu pod VS a SS U VS se spletl a uvedl na konci místo "3" číslo "8". Platbu dohledáte a přepárujete následujícím způsobem: 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Platby" (obr. 22). 2. V "Seznamu platby" (obr ) vyhledáte platbu, kterou chcete přepárovat. Požadovanou platbu naleznete pomocí filtrování seznamu dle chybného VS " " ve sloupci "var. symbol". (Některé platby je také možné dohledat podle sloupce "text platby", který může obsahovat název a číslo účtu, z kterého byla platba provedena). 3. Jakmile máte platbu označenou, stiskněte tlačítko. 4. Zobrazí se vám dialogové okno "Změna párovacích údajů" (obr. 23). V tomto dialogovém okně opravíte "variabilní symbol", případně můžete zapsat nějakou poznámku a změnu potvrdíte stisknutím tlačítka. 5. Po provedení změny stisknete tlačítko. Poté bude platba odpárována a znovu spárována dle opraveného variabilního symbolu. 18

19 Obr Změna párovacích údajů Záložka "Matrika" (4) Tato záložka poskytuje přehled sběru dat z Matriky. Informuje o tom, kdy došlo ke sběru dat v jednotlivých obdobích a kdy došlo k přepočtu dat důležitých pro určení poplatků studentům. Podstatné jsou následující informace: datum sběru matriky přepočet položky "bez poplatku do" - potvrzení o tom, zda došlo k přepočtu této položky (Pokud dojde k přepočtu, bude nový termín uveden v položce "bez poplatku do" v hlavní záložce "Poplatky za studium" - Detail - záložka "Student". Současně tam bude označeno zatrhávací pole "změna data". V případě, že tento termín souhlasí, je nutné odznačit zatrhávací pole a změnu uložit). přepočítána zvláštní doba studia - potvrzení o tom, zda byla přepočítána zvláštní doba studia datum zvl. doby studia - datum přepočtu zvláštní doby studia na jiných vysokých školách - informace o tom, zda bylo přepočítáno i studium na jiných vysokých školách Obr Hlavní záložka "Matrika" 19

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky 1. Postup při zveřejňování e-přihlášky 1.1. Nastavení e-přihlášky v modulu "Definice kol" 1.2. Nastavení e-přihlášky ve studijních programech 1.3. Nastavení

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Studenti a jejich studia

Studenti a jejich studia Studenti a jejich studia Modul Studenti se spouští z Hlavního menu Fakulta Studenti. Následně se vám zobrazí Hlavní seznam studentů (viz. obr. 1), který poskytuje celkový přehled o všech studentech na

Více

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia Sociální stipendia Modul slouží k evidenci a kontrole sociálních stipendií studentů. Je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním modulům naleznete

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Přihlašování na promoce a poplatky

Přihlašování na promoce a poplatky Přihlašování na promoce a poplatky Systém IS EDISON podporuje přihlašování na promoci a platbu za ni. Následující popis uvádí změny, ke kterým v souvislosti se zavedením funkcionality došlo a také, jaký

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Databox CONTACT 6 základní operace programu

Databox CONTACT 6 základní operace programu Databox CONTACT 6 základní operace programu Tento program slouží k evidenci firem, kontaktů a správě souvisejících obchodních aktivit a procesů. Obsahuje systém inteligentního třídění, plánování času a

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Studijní informační systém. Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) I. Obecné principy

Studijní informační systém. Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) I. Obecné principy Studijní informační systém Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) Co je třeba zajistit před zadáním rozvrhu do systému 1. Všechny předměty realizované v rozvrhovaném semestru jsou zadané

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Nastavení komunikace s registrem EET. Krok 1 - Instalace certifikátu do Allegro. Před začátkem nastavení musíte mít připraveno:

Nastavení komunikace s registrem EET. Krok 1 - Instalace certifikátu do Allegro. Před začátkem nastavení musíte mít připraveno: EET v Allegro Tento dokument popisuje implementaci EET v Allegro. Zasílání dat do EET je realizováno vždy v běžném (online) režimu. Allegro samo je online služba a tudíž implementace zjednodušeného (offline)

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Přihlašování na promoce a poplatky (aktualizace )

Přihlašování na promoce a poplatky (aktualizace ) Přihlašování na promoce a poplatky (aktualizace 15. 4. 2016) Systém IS EDISON podporuje přihlašování na promoci a platbu za ni. Následující popis uvádí změny, ke kterým v souvislosti se zavedením funkcionality

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1 Faktury Verze 2. Faktury Ve snaze inovovat a zlepšovat zkušenosti našich zákazníků společnost CEMEX vytvořila integrované digitální řešení, které vám umožní správu vaší obchodní činnosti v reálném čase.

Více

Obr. 61 Podání přihlášky na výměnný pobyt

Obr. 61 Podání přihlášky na výměnný pobyt 4 Zahraniční studium Kapitola se věnuje aplikacím podporujících evidenci studijních pobytů a zahraničních stáží studentů VŠE. K dohledání jsou v Portálu studenta v záložce Moje studium. Aplikace se nabízejí

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS

Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS Zápis (před zápis) povinně volitelných kurzů (dále PVK) a volitelných předmětů (dále VP) se bude provádět pomocí SIS aplikace Zápis předmětů

Více

Penalizační faktury E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Penalizační faktury E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Penalizační faktury E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 6) Vytvoření penalizačních faktur (1.3.3.2)... 3 Správa penalizačních faktur (1.3.3.3)...

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Vlastní tisk dokladu je proveden prostřednictvím tisku z náhledu, nebo přímo přes tlačítko tisk.

Vlastní tisk dokladu je proveden prostřednictvím tisku z náhledu, nebo přímo přes tlačítko tisk. Obecně o EET v systému Evidence Autobazaru Systém Evidence Autobazaru je od 1.3.2017 napojen na evidenci EET. EET se týká veškerých příjmů (tržeb) realizovaných v hotovosti, nebo platební kartou. Tržbou

Více

HELIOS Orange Banka BüroKomplet, s.r.o.

HELIOS Orange Banka BüroKomplet, s.r.o. HELIOS Orange Banka 2017 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Banka... 7 Konstanty... 7 Platební příkazy tuzemské... 7 Oprava... 8 Zrušit... 8 Tisk... 8 Opis přehledu... 8 Přenos do banky export... 8 Suma vybraných

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

WinVet - PetExpert Copyright 2018

WinVet - PetExpert Copyright 2018 WinVet - PetExpert Copyright 2018 Obsah 1. Winvet - PetExpert... 2 1.1. Nastavení přihlašovacích údajů... 3 1.2. Přidělení PetExpert smlouvy pacientovi... 4 1.3. Založení a ukončení pojistné události...

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, modul Zakázka Vám přináší moderní vzhled a nové možnosti. A jaké nové vlastnosti a funkce jsou vám k dispozici: začlenění seznamů do hlavního menu rozšíření údajů, na které lze vyhledávat

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Nejčastější změny v rozvrhu hodin

Nejčastější změny v rozvrhu hodin Nejčastější změny v rozvrhu hodin v 1.0 Obsah : Základní nastavení 2 Změny v rozvrhu 3 Změna času hodin 3 Změna učitele 3 Změna místností 8 Změna žáků v rozvrhových skupinách 8 Generování změn 9 https://docs.google.com/document/d/1zjoir2e7b5m9wkbmknrijcbukjz5cow6pctxat3hams/edit#heading=h.f0hp9m7i63eg

Více

Nastavení pro párování

Nastavení pro párování Nastavení pro párování E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 7) Účetní osnova nastavení účtů (9.2.2)... 3 Použít v saldokontu... 3 Účetní typy dokladů

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Žádost o uznání předmětů - student

Žádost o uznání předmětů - student Žádost o uznání předmětů - student Nově přijatí studenti s ORION kontem Obsah 1. Přístup a přihlašovací údaje... 1 2. Popis formuláře... 2 3. Postup vyplňování žádosti... 3 4. Úprava vloženého předmětu

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studijní programy Termín:

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studijní programy Termín: Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studijní programy Termín: 13. 6. 2019 21. 6. 2019 Přihláška ke státní závěrečné zkoušce Termín: od 4. 2. do 28. 2. 2019 V souladu s Časovým plánem akademického roku

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání. akreditovaných studijních programů:

Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání. akreditovaných studijních programů: Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavitelství, Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie,

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

BSAH: Strana 1 (celkem 42)

BSAH: Strana 1 (celkem 42) BSAH: Strana 1 (celkem 42) 1. Ovládací prvky programu 2.. Záznamy 2.1. Tabulka rezervací / obsazenosti 2.1.1. Základní popis obrazovky a ikon 2.1.2. Rezervace pokoje 2.1.2.1. Nová rezervace jednotlivě

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba 4NET.TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat služby

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Použití filtrů v Museionu

Použití filtrů v Museionu Příručka uživatele systému Museion Použití filtrů v Museionu uživatele systému Museion Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež

Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Návod jak žádat o dotace pro neorganizovanou mládež Založit a podat žádost pro neorganizovanou mládež je v současné době umožněno pouze v roli vedoucí/admin dané organizační jednotky. Pokud tuto roli nemáte,

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

ekasa popis funkcionality pro PNS

ekasa popis funkcionality pro PNS ekasa popis funkcionality pro PNS Úvod: Materiál popisuje funkcionalitu ekasy doplněnou pro PNS. Seznam základních oblastí: 1. Úvodní obrazovka 2. Práce s dodacím listem 3. Práce s remitendou 4. Zboží

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více