Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium"

Transkript

1 Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky Záložka "Poplatky za studium" Naplánování pohledávky za NDS Naplánování pohledávky za další studium Naplánování vratky Vytvoření plánu poplatku Naplánovat v jiném tarifu Prominutí poplatku Záložka "Seznam poplatků" Záložka "Platby" Přepárování platby Záložka "Matrika" 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Modul Poplatky za studium se spouští z Hlavního menu Fakulta Poplatky. Následně se vám zobrazí modul se záložkami "Poplatky za studium" (1), "Seznam poplatků" (2), "Platby" (3), "Matrika" (4) - viz. obr. 1. 1

2 2. Popis prostředí a ovládacích prvků Obr. 1 - Správa poplatků za studium 2.1. Rozbalovací seznamy (5, 6) V horní části modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jakou fakultu (5) a akademický rok (6) se vám mají zobrazovat informace v "Seznamu studentů". Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám otevře nabídka, ve které provedete výběr. (V nabídce "fakulta" se zobrazují jen součásti, na které máte přiděleno oprávnění). 2

3 2.2. Rychlé filtry (8) Na levé straně se nachází tzv. "Rychlé filtry" (8). Umožňují jednoduše zobrazovat v seznamech potřebné záznamy podle zvolených kritérií. Kritéria vybíráte označením / odznačením výběrových polí a zatrhávacích polí /. Pro rychlejší označení / odznačení požadovaných filtrů u "zatrhávacích polí" můžete využít "Místní nabídku", která se vám zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na rychlé filtry. Více o místních nabídkách naleznete zde Hlavní záložky V modulu Poplatky se nachází pět hlavních záložek: Poplatky za studium (1) Seznam poplatků (2) Platby (3) Matrika (4) Záložka "Poplatky za studium" (1) Záložka obsahuje přehled studentů a jejich poplatků za nadstandardní délku studia nebo další bakalářské / magisterské studium. Současně slouží k vytváření a editaci pohledávek. Na levé straně záložky se nachází "rychlé filtry" umožňující zobrazovat v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (7) záznamy podle toho, zda studenti mají aktivní / neaktivní studium (8a) a zda se jedná o poplatky za "nadstandardní délku studia" nebo "další studium" (8b). Dále se zde nachází přehled stavů poplatků (obr. 3). Obr. 2 - Rychlé filtry Obr. 3 - Stav platby V "Seznamu studentů a jejich poplatků" (7) jsou jednotlivé stavy barevně rozlišeny ve sloupcích "akademický rok - měsíc" následujícím způsobem: neplatí plán pohledávka platí - neplánováno... 3

4 Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky (10): Tlačítko slouží k otevření modulu "Studenti" a vyhledání vybraného studenta. Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí "Průvodce vytvořením pohledávky za NDS", pomocí kterého naplánujete pohledávku. Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí dialogové okno "Vytvoření pohledávky za další studium", ve kterém naplánujete pohledávku. Uprostřed záložky se zobrazuje "Seznam studentů a jejich poplatků"(7), který obsahuje přehled studentů a jejich poplatků dle zvolených kritérií v rozbalovacích seznamech a rychlých filtrech. V případě, že by měl student hradit poplatek za nadstandardní délku studia i další studium, zobrazí se v seznamu dva záznamy - ke každému typu poplatku zvlášť. V seznamu jsou uvedeny následující informace: student o jméno o příjmení studium o aktivní - informace o tom, zda má student aktivní / neaktivní studium o zkr. programu - zkratka programu o zkr. oboru - zkratka oboru o typ studia zkratka o forma studia zkratka o stupeň o ročník o odstudované roky - počet roků skutečně odstudovaných v daném typu studia o kód - kód financování o bez poplatku do - termín, do kterého nemají být studentovi účtovány poplatky za studium (dle standardní délky studia + 1 rok) o nový student - A - neplatí (student nově přijatý - v aktuálním akademickém roce poprvé zapsán do studia na vysoké škole v ČR do 1. ročníku), D (student po absolvování bakalářského nebo magisterského studia studuje další bakalářské nebo magisterské studium), N (běžný student - nejde o nově přijatého studenta, ani studenta s dalším studiem absolvovaného typu programu B, N, M). o akademický rok - zde se zobrazují informace o poplatcích studenta za celý akademický rok, dle jednotlivých měsíců. Popis informací zobrazených v části "akademický rok" : Křížek vyjadřuje, že student nemá za dané období hradit poplatek. Pokud má student v daném období hradit poplatek, zobrazí se v poli pro období čtvereček. Barva tohoto čtverečku vyjadřuje stav platby. Například stav nenaplánováno, platba je ve stavu "plán" apod. Popis stavu plateb naleznete na levé straně od "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-9). Číslo vyjadřuje do jakého platebního tarifu student spadá (rozlišovány jsou 3 tarify). Tarif je platný 12 měsíců, po uplynutí této doby dochází automaticky ke změně na vyšší tarif. Šipka upozorňuje na to, že student již platil v minulém akademickém roce. 4

5 a) b) Spodní čára spojuje jednu pohledávku, horní čára spojuje jednu splátku. Na obr. a) vidíte naplánovanou jednu pohledávku, která bude uhrazena v jedná splátce, na obr. b) vidíte naplánovanou jednu pohledávku, která bude uhrazena ve dvou splátkách. Podle potřeby si můžete nechat v seznamu zobrazit / skrýt další sloupce poskytující různé informace. Sloupce si zobrazíte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu. Poté se vám zobrazí lokální nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. Pro rychlé vyhledávání potřebných údajů v seznamu můžete využít "Filtry seznamu". Další informace o používání seznamů naleznete zde. Detail studenta a jeho poplatků (11) Ve spodní části záložky "Poplatky za studium" (obr. 1) se zobrazuje detail s podrobnými informacemi k záznamu studenta vybraného v "Seznamu studentů a jejich poplatků"(7). Tento detail současně slouží k vytváření a editaci pohledávek a jejich splátek). Zobrazují se v něm následující záložky: Student (12) Seznam poplatků (13) Akademický rok - poplatky za N.d.s. (14) Splátkový kalendář (15) Studia (16) Platby (17) Seznam účtů (18) Záložka "Student" (12) Tato záložka obsahuje základní informace o studentovi a jeho studiu, za které by měl hradit poplatek. Důležitý je údaj o datu, do kterého by měl student studovat bez poplatku "bez poplatku do" (19) a informace o skutečné délce jeho studia "rok studia" (20). Na pravé straně záložky se nachází informace o stanovených platebních tarifech (21) a termínech, pro které tyto tarify platí. Pokud dojde po stažení informací z "matriky" ke změně údajů, budou tato data automaticky doplněna a současně bude označeno zatrhávací pole "změna data"(22). V případě, že změněná informace souhlasí, je nutné odznačit zatrhávací pole a změnu uložit. Obr. 4 - Záložka "Student" 5

6 Záložka "Seznam poplatků" (13) Záložka obsahuje přehled již naplánovaných a vytvořených pohledávek poplatků studia dle zvolených kritérií v "rychlých filtrech" (23). Jednotlivé stavy pohledávek jsou barevně rozlišeny viz. "Stav platby"(obr. 1-9). Současně v této záložce můžete vytvořit "vratku" (tj. vrácení přeplatku, vybraného poplatku) nebo změnit poznámky u jednotlivých plateb. Zobrazuje se vám zde například stav poplatku, jeho výše za daný měsíc a rok i variabilní a specifické symboly, pod kterými mají být poplatky uhrazeny. Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky (24). Tlačítko slouží ke spuštění dialogového okna, které je určeno pro naplánování "vratky". Tlačítko slouží ke spuštění dialogového okna, které je určeno pro vytvoření poznámky. Obr. 5 - Záložka "Seznam poplatků" Záložka "Akademický rok - poplatky za N. d. s." (14) Tato záložka slouží k naplánování a editaci poplatků za nadstandardní délku studia studenta pro požadovaný akademický rok. Obsahuje "Seznam poplatků" (25), ve kterém se zobrazují informace o poplatcích k jednotlivým měsícům daného akademického roku. Mezi důležité informace patří například: datum od - datum, od kterého by měl platit naplánovaný tarif bez poplatku - pokud je sloupec prázdný, znamená to, že za daný měsíc by neměl student hradit poplatek. V opačném případě se zobrazí ve sloupci ikona. tarif - platební tarif (Tarif je platný 12 měsíců, po uplynutí této doby dochází automaticky ke změně na vyšší tarif). Tarif je možné měnit dle potřeby. stav - stav poplatku. Jednotlivé stavy poplatků jsou barevně rozlišeny viz. "Stav platby" (obr. 1-9) částka - výše splátky % prominuta - pokud je studentovi prominuta část splátky, je zde vyjádřena tato část v % za daný měsíc datum splatnosti částka - částka za jednu splátku variabilní a specifické symboly Na pravé straně se nachází panel s následujícími tlačítky: Po stisknutí tohoto tlačítka se vám zobrazí "Průvodce vytvořením pohledávky za NDS", ve kterém naplánujete pohledávku. Tlačítko slouží k ručnímu vytvoření plánu poplatku. (Plán se běžně vytváří automaticky na základě údajů došlých z matriky. V případě, že plán nebyl takto vytvořen, můžete ho vytvořit ručně). 6

7 Stisknutím tlačítka stornujete naplánované poplatky u vybraných měsíců. Tlačítko slouží ke změně tarifu u naplánovaných poplatků. Tlačítko umožňuje prominutí poplatků u vybraných měsíců. Prominout lze různé podíly částky, nebo prominutí zrušit. Tlačítko slouží k přepočítání poplatků. Tlačítko slouží ke změně poznámky u poplatku, splátky nebo pohledávky. Obr. 6 - Záložka "Akademický rok - poplatky za N.d.s." Záložka "Splátkový kalendář" (15) Tato záložka obsahuje "Splátkový kalendář" tj. přehled vytvořených splátek. Např. v níže uvedeném případě, byla pohledávka rozdělena do dvou splátek 1. splátka (27), 2. splátka (28). Je zde uvedena výše splátky, datum splatnosti a VS se SS. Na pravé straně se nachází tlačítka "Rozbalit vše" a "Sbalit vše", která slouží ke zobrazení / skrytí všech detailů pohledávky. Obr. 7 - Záložka "Splátkový kalendář" 7

8 Záložka "Studia" (16) Záložka obsahuje přehled všech studií zvoleného studenta tj. studia nejen na VUT, ale i studia na jiných vysokých školách. Tyto informace jsou aktualizovány z matriky. Přehled studií zobrazuje například následující informace: zkr. fak. - zkratka fakulty a univerzity forma - zkratka formy studia (P - prezenční studium, K - kombinované, Z - příjezd na krátkodobý studijní pobyt, D - distanční studium, H - hostující student, V - výjezd na krátkodobý studijní pobyt) typ studia - (B - bakalářské, M - magisterské, N - navazující, D - doktorské, C - celoživotní) aktivní - informace o tom, zda je dané studium aktivní program obor rok studia pořadí - pořadí studia na VUT datum zápisu datum ukončení studia datum poslední - datum poslední změny studia způsob ukončení studia stav studia kód financování Na pravé straně se nachází tlačítko a vyhledání vybraného studenta., které slouží k otevření modulu "Studenti" Obr. 8 - Záložka "Studia" Záložka "Platby" (17) V této záložce se zobrazují došlé platby studenta. V prvním sloupci se nachází informace o tom, zda byla platba spárována s pohledávkou. Uznány jsou pouze platby spárované přes správný VS a SS. Mezi další důležité informace patří výše uhrazené částky - sloupec "částka" (31) a informace o tom, zda nevznikl při úhradě platby "přeplatek" (32). Obr. 9 - Záložka "Platby" 8

9 Záložka "Seznam účtů" (18) Seznam účtů - zde se zobrazuje přehled účtů studenta s informací o tom, zda je účet potvrzený. (Pouze na potvrzený účet je možné vracet přeplatky). Obr Záložka "Seznam účtů" Na pravé straně záložky se nachází panel s tlačítky (7): Tímto tlačítkem nastavíte účet vybraný v "Seznamu účtů" jako studijní. Funkce tlačítka slouží k potvrzení účtu. Na nepotvrzený účet nelze vracet přeplatky. Tlačítko slouží k zadání nového účtu. Po jeho stisknutí se otevře dialogové okno "Založení nového účtu studenta", do kterého můžete zadat nový účet Naplánování pohledávky za NDS Pohledávku lze naplánovat pouze v případě, že se poplatek nachází ve stavu "plán" (bledě modrý čtvereček ). 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, za které chcete poplatky naplánovat. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu studenta" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Akademický rok - poplatky za N. d. s." (obr. 6). 5. Označíte měsíce, za které má být pohledávka naplánována. Tyto měsíce musí být ve stavu plán a jsou označené ikonou. (Všeobecně se plánují pohledávky na 6 měsíců). 6. Stisknete tlačítko. 7. Zobrazí se vám dialogové okno "Průvodce vytvořením pohledávky za NDS" (obr. 11). 9

10 8. V první části průvodce zadáváte období, pro které bude poplatek vytvořen. Zde můžete vybrat, zda ponecháte období vybrané v části "Detail"(obr. 6), nebo období stanovené podle tarifního plánu (tj. 6 měsíců). Poslední možností je zadat přesný termín "plánovat od.. do". Obr Průvodce vytvořením pohledávky za NDS I. 9. Po vybrání období stiskněte tlačítko. Zobrazí se vám druhá část průvodce, ve které lze rozdělit poplatky na 2 splátky (obr. 12). V případě, že má být poplatek uhrazen v jedné splátce, označíte "jedna splátka - nerozdělovat" (34). V opačném případě označíte "rozdělit na 2 splátky" (35) a vyberete období, za která mají být splátky naplánovány. 10. Dále pokračujete stisknutím tlačítka. Obr Průvodce vytvořením pohledávky za NDS II. 11. Otevře se vám třetí část průvodce (obr. 13), ve které se zobrazí vygenerovaný VS, SS a výše splátky. (Variabilní a specifický symbol se vytváří dle směrnice - viz. Identifikace platby). Zde zadáte termín splatnosti a pokračujete opět stisknutím tlačítka. V případě, že jste naplánovali pohledávku ve dvou splátkách, zobrazí se vám stejné okno určené pro druhou splátku. 10

11 Obr Průvodce vytvořením pohledávky za NDS III. 12. V poslední části průvodce (obr. 14) se vám zobrazí přehled splátek vytvořené pohledávky a výše částky. V této části potvrdíte zadávanou pohledávku tlačítkem pohledávka vytvořena.. Poté bude Obr Průvodce vytvořením pohledávky za NDS IV Naplánování pohledávky za další studium Pohledávku lze naplánovat pouze v případě, že se poplatek nachází ve stavu "plán" (bledě modrý čtvereček ). 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, za které chcete poplatky naplánovat. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám 11

12 Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - D - další studium 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. Stisknete tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno "Vytvoření pohledávky za další studium" (obr. 15) 5. Do textového pole "datum splatnosti" (obr. 15) zadáte termín splatnosti, případně můžete zapsat nějakou poznámku. 6. Stisknete tlačítko. 7. Poté se vytvoří pohledávka a současně bude vygenerován variabilní a specifický symbol dle směrnice (viz. Identifikace platby). Obr Vytvoření pohledávky za další studium Naplánování vratky Vratku lze naplánovat jen u pohledávek ve stavu "zaplaceno" a student musí mít vytvořen studijní účet. V případě, že má být studentovi vrácen uhrazený poplatek nebo přeplatek za nadstandardní délku studia či další studium, naplánujete vratku následujícím způsobem: 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, za které chcete vratku naplánovat. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - všechna studia Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. nebo D - další studium (podle toho jaký poplatek má být vrácen) 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Seznam poplatků"(obr. 5). 12

13 5. V seznamu označíte pohledávky, které mají být vráceny. V případě, že vracíte přeplatek, stačí označit libovolnou položku v seznamu. Poté stisknete tlačítko. 6. Zobrazí se vám dialogové okno "Plánování vratky" (obr. 16) 7. Zde vyberete druh vratky - "přeplatek" (36) nebo "vybrané poplatky" (37). 8. Po výběru typu vratky stiskněte tlačítko. Poté se zobrazí další část dialogového okna "Plánování vratky"(obr. 17). Zde je uvedena výše vratky, datum splatnosti a poznámka. Tyto údaje lze dle potřeby měnit. 9. Vratku vytvoříte stisknutím tlačítka. Obr Plánování vratky I. Obr Plánování vratky II Vytvoření plánu poplatku Pohledávku k poplatku je možné vytvořit pouze v případě, že byl již vytvořen plán poplatku. Tento plán poplatku bývá vytvářen automaticky po aktualizaci dat z matriky. V případě, že plán dosud nebyl vytvořen a podle údajů doložených studentem má student hradit poplatek za nadstandardní dobu studia, můžete vytvořit plán "ručně". Plán vytváříte následujícím způsobem: 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, za které chcete poplatky naplánovat. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Akademický rok - poplatky za N. d. s."(obr. 18). 5. V seznamu označíte měsíce, ke kterým má být poplatek naplánován. Poplatek lze naplánovat pouze k měsícům, u kterých se nachází ikona - má platit. 6. Stisknete tlačítko. Poplatek ve stavu "plán" je možné stornovat tlačítkem lze znovu naplánovat. 13. Poplatek ve stavu "storno"

14 Obr Záložka "Akademický rok - poplatky za N.d.s. - Vytvoření plánu poplatku Naplánovat v jiném tarifu Poplatky za nadstandardní délku studia ve stavu "plán" nebo "storno" je možné naplánovat v jiném tarifu pokud má student platit jinak, než podle tarifního plánu. 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, ve kterém se nachází naplánovaný poplatek, u něhož má být provedena změna. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Akademický rok - poplatky za N. d. s."(obr. 18). 5. V seznamu označíte poplatky, u kterých chcete změnit tarif a stisknete tlačítko. 6. Poté se vám zobrazí dialogové okno "Výběr tarifu" (obr. 19), ve kterém označíte požadovaný tarif a stisknete tlačítko. Obr Výběr tarifu 14

15 Prominutí poplatku V případě, že byl studentovi prominut poplatek za nadstandardní délku studia, prominete tento poplatek v systému následujícím způsobem: 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Poplatky za studium" (obr. 1-1). Zvolíte fakultu a akademický rok, ve kterém se nachází naplánovaný poplatek, u něhož má být provedena změna. 2. Pro rychlejší vyhledávání můžete označit v "Seznamu studentů a jejich poplatků" (obr. 1-7) rychlé filtry: Moji studenti - v případě, že jsou studenti rozděleni podle stud. skupin k jednotlivým stud. referentkám Studia - aktivní Studenti - platící studenti Studenti - N - nadst. d. stud. 3. Vyhledáte studenta např. podle jména / příjmení nebo per_id. 4. V "Detailu" (obr. 1-11) si zobrazíte záložku "Akademický rok - poplatky za N. d. s."(obr. 18). 5. V seznamu označíte poplatky, které chcete prominout a stisknete tlačítko. 6. Poté se vám zobrazí dialogové okno "Prominutí poplatku" (obr. 20), ve kterém vyberete, v jaké výši chcete poplatek prominout. Výběr potvrdíte tlačítkem. Obr Prominutí poplatku V případě, že byste chtěli zrušit prominutí poplatku, postupujete výše uvedeným způsobem, pouze v dialogovém okně "Prominutí poplatku" (obr. 20) označíte výběr "zrušení prominutí (0%)" Záložka "Seznam poplatků" (2) Záložka obsahuje "Seznam poplatků" (obr ) tj. přehled všech vytvořených pohledávek poplatků za studium. V "Seznamu poplatků" (38) jsou zobrazeny pohledávky v různých stavech zpracování, jednotlivé stavy jsou barevně rozlišeny viz. přehled stavů (40). V seznamu se zobrazují následující informace: barva - barva podle stavu poplatku (40) student o jméno o příjmení 15

16 poplatek o rok - akademický rok o měsíc o stav poplatku o typ poplatku - nadstandardní délka studia / další studium / poplatek za CŽV / vratka o prominuto - prominuto % z původní částky tarif o pásmo - tarifní pásmo (1,2,3) o částka platba o var. symbol o spec. symbol o částka Na levé straně záložky se nachází "rychlé filtry", které umožňují zobrazovat v "Seznamu poplatků" (38) poplatky podle "typu poplatků" (39) nebo "stavu zpracování" (40). Na pravé straně od seznamu je tlačítko a vyhledání vybraného studenta. (41), které slouží k otevření modulu "Studenti" Ve spodní části záložky se nachází "Detail" (42) zobrazující historii (jednotlivé stavy) poplatku vybraného v "Seznamu poplatků" (38). Obr Hlavní záložka "Seznam poplatků" 16

17 Záložka "Platby" (3) Platby jsou s vytvořenými pohledávkami párovány podle variabilního a specifického symbolu (viz. Identifikace platby). Při zaslání platby může dojít k tomu, že student neuvede správně jeden z těchto symbolů, poté nemůže být platba přiřazena k pohledávce. Záložka "Platby" (obr ) vám umožní zkontrolovat došlé platby a případně opravit VS nebo SS. Záložka obsahuje "Seznam plateb (43) tj. přehled všech došlých plateb fakulty za zvolené období. V "rychlých filtrech" (44) můžete zvolit, zda chcete zobrazit všechny platby fakulty - "vše" nebo pouze "platby za poplatky". V seznamu se vám standardně zobrazují následující informace: spárováno - informace o tom, zda byla platba spárována s poplatkem / číslo dokladu var. symbol - variabilní symbol platby (na základě VS a SS je platba spárována s poplatkem) spec.symbol - specifický symbol platby (na základě VS a SS je platba spárována s poplatkem) částka - výše platby datum výpisu účetní rok text platby poznámka Na pravé straně od "Seznamu plateb" (43) se nachází panel s následujícími tlačítky (45): Stisknutím tlačítka se vám zobrazí dialogové okno "Změna párovacích údajů", ve kterém lze změnit VS, SS a poznámku. Tlačítkem zrušíte nastavení souvisejících poplatků a splátek ze stavu zaplaceno. Potom se provede nové párování podle údajů z variabilního a specifického symbolu. Ve spodní části záložky se nachází "Detail" (42), který zobrazuje historii došlé platby. Identifikace platby: Jako variabilní symbol se uvádí číslo složené podle vzoru FFKKyyyyyy, kde FF = číslo fakulty KK = kód poplatku, který je 01 pro pravidelné platby podle 58 odst. 3 zákona (za studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok); 03 pro jednorázové platby za další studium podle 58 odst. 4 zákona (za studium v dalším bakalářském nebo /nenavazujícím/ magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia); yyyyyy = osobní číslo studenta v IS VUT (vytištěné na průkazu studenta) doplněné o nuly zleva. Jako konstantní symbol se používá symbol 0998 při platbě složenkami České pošty nebo symbol 0558 při platbě bankovním převodem nebo jiným způsobem. Jako specifický symbol se uvádí povinně číslo podle vzoru RRRRMMNN, kde RRRR = rok; MM = je počáteční měsíc, za který je platba za studium včetně; NN = je poslední měsíc, za který je uvedená platba za studium včetně. 17

18 Obr Hlavní záložka "Platby" Přepárování platby Pokud student uvedl chybně VS nebo SS, můžete tuto chybu napravit přepárováním platby. Student měl například provést platbu pod VS a SS U VS se spletl a uvedl na konci místo "3" číslo "8". Platbu dohledáte a přepárujete následujícím způsobem: 1. V modulu "Poplatky" si otevřete hlavní záložku "Platby" (obr. 22). 2. V "Seznamu platby" (obr ) vyhledáte platbu, kterou chcete přepárovat. Požadovanou platbu naleznete pomocí filtrování seznamu dle chybného VS " " ve sloupci "var. symbol". (Některé platby je také možné dohledat podle sloupce "text platby", který může obsahovat název a číslo účtu, z kterého byla platba provedena). 3. Jakmile máte platbu označenou, stiskněte tlačítko. 4. Zobrazí se vám dialogové okno "Změna párovacích údajů" (obr. 23). V tomto dialogovém okně opravíte "variabilní symbol", případně můžete zapsat nějakou poznámku a změnu potvrdíte stisknutím tlačítka. 5. Po provedení změny stisknete tlačítko. Poté bude platba odpárována a znovu spárována dle opraveného variabilního symbolu. 18

19 Obr Změna párovacích údajů Záložka "Matrika" (4) Tato záložka poskytuje přehled sběru dat z Matriky. Informuje o tom, kdy došlo ke sběru dat v jednotlivých obdobích a kdy došlo k přepočtu dat důležitých pro určení poplatků studentům. Podstatné jsou následující informace: datum sběru matriky přepočet položky "bez poplatku do" - potvrzení o tom, zda došlo k přepočtu této položky (Pokud dojde k přepočtu, bude nový termín uveden v položce "bez poplatku do" v hlavní záložce "Poplatky za studium" - Detail - záložka "Student". Současně tam bude označeno zatrhávací pole "změna data". V případě, že tento termín souhlasí, je nutné odznačit zatrhávací pole a změnu uložit). přepočítána zvláštní doba studia - potvrzení o tom, zda byla přepočítána zvláštní doba studia datum zvl. doby studia - datum přepočtu zvláštní doby studia na jiných vysokých školách - informace o tom, zda bylo přepočítáno i studium na jiných vysokých školách Obr Hlavní záložka "Matrika" 19

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

TVORBA ROZVRHU A REZERVACÍ. manuál pro pověřené osoby. informační

TVORBA ROZVRHU A REZERVACÍ. manuál pro pověřené osoby. informační ROZVRHU A REZERVACÍ manuál pro pověřené osoby ystém informační tudijní MANUÁL TVORBA i MALÉ ROZVRHU SKUPINY SIS TVORBA ROZVRHU Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) Co je třeba zajis t

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Manuál klientského systému

Manuál klientského systému Manuál klientského systému Přihlášení Přihlášení do systému provedete na adrese: www.slever.cz/client Přihlašovací jméno a heslo Vám bylo zasláno na Váš email. Přehled akcí Po přihlášení do systému uvidíte:

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla.

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla. Vážení rodiče. Od nového školního roku se chystáme ve všech třídách vám zpřístupnit internetovou aplikaci, která vás bude informovat o řadě událostí ve škole. Bude to přehled docházky vašeho dítěte, přehled

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Vypsání konkurzu na BP/DP

Vypsání konkurzu na BP/DP Vypsání konkurzu na BP/DP 1. Pro vypsání konkurzu na téma bakalářské či diplomové práce zvolte (po přihlášení do Osobní administrativy UIS) v základní nabídce v modulu Moje výuka možnost Závěrečné práce.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více