Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky"

Transkript

1 Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky 2.6. Tlačítka a jejich funkce 2.7. Zobrazení historie přihlášek uchazeče 3. Přihláška uchazeče 3.1. Zobrazení detailu přihlášky 3.2. Popis přihlášky a zápis údajů 4. Platba přihlášky 4.1. Platba na účet fakulty 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů Modul Přihlášky uchazečů se spouští z Hlavního menu Přijímačky Přihlášky uchazečů. Následně se vám zobrazí Hlavní seznam uchazečů (viz. obr. 1), ve kterém se zaznamenávají přihlášky uchazečů na příslušnou fakultu a zvolený obor. V přihlášce můžete informace podle potřeby zadávat, doplňovat, kontrolovat a upravovat. 2. Popis obrazovky 1

2 2.1. Rozbalovací seznamy Obr. 1 - Seznam přihlášek uchazečů V horní části modulu se nachází několik rozbalovacích seznamů, které slouží k zobrazení požadované skupiny přihlášek uchazečů. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám rozbalí nabídka, ve které provedete výběr. Přihlášky požadovaných uchazečů vybíráte podle: fakulty (1) školního roku na který budou přijímáni - ten je možné zadat také ručně ve tvaru RRRR/R (2) studijního programu, jeho kódu, typu, formy a délky studia (3) kola přijímacího řízení (4) oboru (5) 2.2. Rychlé filtry Pro zobrazení požadovaných přihlášek uchazečů v Hlavním seznamu uchazečů, můžete využít zatrhávacích polí (7). Podle toho, která z těchto polí jsou zatržena, se zobrazují v hlavním seznamu přihlášky - papírové, elektronické, zaplacené, nezaplacené, doplněné (o všechny potřebné informace), nedoplněné (chybí v nich důležité informace). Vybráním přepínače "aktivní" se zobrazí přihlášky těch uchazečů, kteří mají v současné době aktivní studium na fakultě. Vybráním "aktivní v prog". se zobrazí přihlášky těch uchazečů, kteří mají v současné době aktivní studium v programu, na který se hlásí. Označením přepínače "splňuje předm." se zobrazí (po zadání předmětu a známky) přihlášky těch uchazečů, kteří nemají za jednotlivé ročníky na střední škole horší známku než zadanou. Vybráním přepínače "nesplňuje předm." se zobrazí uchazeči, kteří mají z předmětu horší známku, než je zadaná. 2

3 2.3. Export do CSV Stisknutím tlačítka Export do CSV (8) dojde k exportu všech označených záznamů v Hlavním seznamu uchazečů do formátů CSV. Tento formát je možné otevřít v Excelu. Textové pole pod tlačítkem Export do CSV slouží k uložení informace o tom, že u vybraného studenta byl proveden export dat. Můžete sem zapsat například "Exportováno" a označit studenty, které chcete exportovat a provést export dat. V seznamu uchazečů se vám po obnovení dat (tlačítko F5) zobrazí ve sloupci "Export" vaše poznámka. Pokud do textového pole neuvedete žádnou informaci, zůstávají ve sloupci "Export" původní hodnoty. Chcete-li tyto hodnoty odstranit, musíte zadat do textového pole "!", a pak teprve provést export Hlavní seznam uchazečů (9) V tomto seznamu se vám zobrazují přihlášky uchazečů. Seznam je standardně seřazen vzestupně nejprve podle příjmení, poté podle jména a RČ. Můžete si v něm podle potřeby nechat zobrazit sloupce poskytující různé informace. Například sloupce - jazyk zkoušky, klíč přihlášky, pracovní poznámka. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu, zobrazí se vám lokální nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. V seznamu se standardně zobrazují následující informace: ok - informace o tom, zda je přihláška v pořádku ( - ne; - ano) přihláška - číslo přihlášky = variabilní symbol platby přihlášky jméno příjmení pohlaví - pohlaví uchazeče (M - muž, F - žena) rodné číslo ep - typ přihlášky ( - elektronická, - papírová) - částka, která byla uhrazena za přihlášku (0 - nezaplaceno, platba e-přihlášky, platba papírové přihlášky) stav platby - - nezaplaceno; - zaplaceno; - uhrazena nižší částka; - zaplaceno po termínu koleje - informace o tom, zda uchazeč žádá o koleje (A - ano, N - ne, X - není známo) export - informace o tom, zda již byl záznam exportován poznámky k přihlášce - poznámky týkající se přímo přihlášky poznámky k uchazeči - poznámky týkající se převážně bydliště a os. údajů zaměření - zaměření oboru, na který se uchazeč hlásí 2.5. Založení nové přihlášky Před založením nové přihlášky je důležité mít vybraný správný seznam uchazečů - podle programu a oboru, na který se uchazeč hlásí. Pod hlavním seznamem přihlášek uchazečů se nachází textová pole určená pro založení nové přihlášky (10). Do těchto polí zapíšete jméno, příjmení, rodné číslo. (U cizinců, kteří nemají rodné číslo, se zadává speciální tvar rodného čísla "RRMMDD261C". Prvních 6 číslic je stejných jako u našeho rodného čísla RRMMDD, kdy u žen přidáváme k měsíci 50. Potom se přidá "26" - označení VUT, "1" - pořadové číslo cizince s daným datem narození a "C" označení cizince. Po zadání vše potvrdíte tlačítkem Vložit (10). Poté se vám v seznamu vytvoří nový záznam s přihláškou. Vkládání informací k tomuto záznamu (do přihlášky) bude popsáno níže v Přihlášce uchazeče. 3

4 2.6. Tlačítka a jejich funkce Na pravé straně obrazovky se nachází tato tlačítka: Detail F4 (11) - pokud chcete zapsat, upravit nebo doplnit údaje do přihlášky některého z uchazečů, najeďte kurzorem v hlavním seznamu na požadovaný záznam a stiskněte toto tlačítko. (Stejnou funkci plní i klávesová zkratka F4 nebo 2x klepnutí myší na záznam). Otevře se záložka s přihláškou vybraného uchazeče, ve které provádíte všechny úpravy. Smazat (12) - tlačítko slouží k odstranění záznamu v seznamu přihlášek uchazečů. Kurzorem si vyberete záznam s přihláškou, který chcete odstranit a stisknete toto tlačítko. Změna programu / oboru (13) - pokud chcete u některého uchazeče změnit na přihlášce studijní program nebo obor, na který se hlásí, označíte jeho záznam v seznamu myší a použijete toto tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno Změna programu / oboru (obr. 2). V tomto dialogovém okně můžete vybrat z rozbalovacích seznamů jiný program a obor nebo pouze jiný obor. Pokud se uchazeč z nějakého důvodu nemůže zúčastnit prvního kola výběrového řízení a je k výběrovému řízení vypsáno více kol, můžete zde také provést změnu kola. Po provedení výběru změny v dialogovém okně vše potvrdíte tlačítkem Změnit. V případě, že je záznam s přihláškou uchazeče přiřazen do komise, není možné provádět změnu programu / oboru / kola. Obr. 2 - Změna programu / oboru 2.7. Zobrazení historie přihlášek uchazeče Na pravé straně obrazovky jsou umístěny dvě zatrhávací pole: ukaž historii přihlášky a další fakulty (14) - zatržením tohoto pole se vám v dialogovém okně Historie přihlášky (16) - zobrazí informace o průběhu přijímacího řízení na vaší fakultě a v dialogovém okně Další přihlášky uchazeče (17) - informace o dalších přihláškách uchazeče na VUT v Brně. ukaž případná studia uchazeče (15) - zatržením tohoto pole se vám zobrazí v dialogovém okně Případná studia uchazeče na fakultě (18) - studia na vaši fakultě, která ještě nebyla ukončena. 3. Přihláška uchazeče 3.1. Zobrazení detailu přihlášky Detail přihlášky uchazeče slouží k zápisu údajů. Spouští se z Hlavního seznamu uchazečů (9), ve kterém si pomocí filtru vyhledáte požadovaného uchazeče a klepnete na jeho záznam 2x myší nebo stisknete tlačítko Detail F4 (11). 4

5 3.2. Popis přihlášky a zápis údajů Pro snadnější popis přihlášky si ji rozdělíme do následujících částí: Typ přihlášky (19) Osobní údaje (25) Adresa bydliště (26) Střední škola (28) Kontaktní adresa (29) Koleje (31) Prospěch (33) Předchozí studium na VŠ - první / druhé / třetí (40) Poznámky (41) Pracovní poznámka (42) Životopis (43) Platba (44) Při zadávání údajů do přihlášky je nutné zadat především ty údaje, které jsou zvýrazněny tučně např. jméno, příjmení, pohlaví. 5

6 Obr. 3 - Přihláška uchazeče - detail 6

7 Typ přihlášky (19) - v záhlaví přihlášky se nachází výběrová pole, podle kterých můžete poznat, zda se jedná o přihlášku papírovou nebo elektronickou. Vedle těchto polí se nachází textové pole "zaplaceno" (20). V případě, že se jedná o papírovou přihlášku zadáváte sem částku, která byla uhrazena za přijímací řízení. U elektronické přihlášky bývá částka doplněna automaticky. U neuhrazených elektronických přihlášek se pod políčkem "zaplaceno" zobrazuje zatrhávací pole "na účet fakulty", které umožňuje potvrdit přijetí platby na účet fakulty místo na účet určený pro e-přihlášku. Dalším políčkem je "stav platby", zde se zobrazuje informace o tom, zda je přihláška nezaplacena, zaplacena, zaplacena méně či zaplacena po termínu. V případě, že platba došla po stanoveném termínu, zobrazí se zde informace "zaplaceno po termínu". Aby byla přihláška považována za platnou, je nutné změnit tuto informaci na "zaplaceno". Následujícím políčkem je "typ přijímaček" (22), které umožňuje volbu předmětu přijímacího řízení. Můžete volit mezi jazyky, ale i mezi jinými předměty např. Informatika - Fyzika. To záleží na podmínkách každé fakulty. Volba se zobrazí v Hlavním seznamu uchazečů (9) ve sloupci jazyk zkoušky. Tlačítko Uložit (24) slouží k uložení všech změn, které jste provedli v přihlášce (o tom, že byla v přihlášce provedena nějaká změna, vás informuje modře zabarvené pole, ve kterém ke změně došlo). Tlačítkem Storno (23) uzavřeme detail přihlášky bez uložení změn. Osobní údaje (25) - do textových polí zadáváte osobní údaje uchazeče. Tam, kde se na pravé straně textového pole nachází tlačítko s šipkou, můžete tlačítko stisknout. Rozbalí se vám nabídka, ve které provedete výběr (v seznamu se rychleji pohybujete pomocí počátečních písmen hledaného údaje). Vedle mailové adresy je tlačítko pro zaslání mailu uchazeči (27), jestliže jej stisknete otevře se vám " ový klient" s novou zprávou a adresou uchazeče. Pokud je některý údaj zadán špatně (to platí pro celou přihlášku), zobrazí se vám u jeho názvu červená vlnovka. Adresa bydliště (26) - při vyplňování adresy bydliště, nejdříve vyplníte ulici a číslo. Potom vyplňujete PSČ, které můžete zadat ručně a stisknout klávesu Enter. Otevře se vám dialogové okno Vyberte PSČ (viz. obr. 4), ve kterém upřesníte místo bydliště a potvrdíte tlačítkem Ok. Ostatní položky týkající se adresy se vám automaticky doplní. Další možností je vyplnit PSČ a přejít na další položku (například TABulátorem), ta se sama vyplní. Pak už stačí vybrat z rozbalovacího seznamu správné město. Na závěr dopíšete telefonní číslo. Obr. 4 - Vyber PSČ Střední škola (28) - v této části zadáváte jednak informaci, odkud se uchazeč hlásí (ze střední školy, zaměstnání apod.) a dále údaje o dokončené střední škole. Pokud klepnete na tlačítko na pravé straně textového pole IZO otevře se vám dialogové okno Střední škola - vyhledávání, ve kterém pomocí filtru vyberete požadovanou školu a potvrdíte tlačítkem OK. Do přihlášky se vám doplní škola i její adresa. (Je možné také vepsat přímo IZO a klepnout myší do jiného textového pole). Pokud IZO nebylo střední škole přiděleno, vyplňuje se: o " u zahraniční školy o " u škol ministerstva vnitra o " u škol ministerstva obrany 7

8 Neuvedl-li uchazeč IZO absolvované střední školy a ani se jej nepodařilo dodatečně dohledat, uveďte kód podle druhu absolvované školy : o " pro SOŠ o " pro gymnázium o " pro SOU o " pro ISŠ (pro RMAT pouze do roku 1998) Obor studia uchazeče na střední škole můžete zadat do textového pole kód KKOV obdobným způsobem jako střední školu. Poslední položkou je zadání roku, ve kterém uchazeč maturoval. Rok maturity nesmí být vyšší, než je rok přijímacího řízení. Například pro rok přijímacího řízení 2005/2006 nelze zadat rok maturity (Výjimka je na FA, pokud je u uchazeče rok maturity vyšší než rok přijímacího řízení, necháte políčko prázdné. Výkaz uchazečů totiž nedovoluje vyplnit vyšší roky). Kontaktní adresa (29) - v této části zapisujete kontaktní adresu uchazeče. Pokud se kontaktní adresa shoduje s adresou bydliště, stačí stisknout tlačítko (30) a adresa se vám zkopíruje. Jestliže jsou adresy odlišné, postupujete při zápisu stejným způsobem jako v části Adresa bydliště. Koleje (31) - do tohoto textového pole zapisujete, zda si uchazeč podal žádost o koleje. Stačí klepnout myší do textového pole a zobrazí se vám nabídka, ve které provedete výběr, druhou možností je napsat do pole přímo písmeno "A" (ano požádal) nebo "N" (ne, nepožádal). Prospěch (33) - zde se zapisují do přihlášky potřebné informace o studijním prospěchu uchazeče na střední škole. Tyto položky nejsou povinné. O tom, které předměty nebo průměry je nutné vyplnit, rozhoduje fakulta. Zápis předmětů a průměrů probíhá následujícím způsobem: 1. Do seznamu se záznamy předmětů vložíme ty předměty, u kterých chceme evidovat jejich hodnocení. Pro zjednodušení jsou na pravé straně tohoto seznamu tlačítka s předměty (36), které bývají nejčastěji uváděny. Po stisknutí příslušného tlačítka se vám v seznamu vytvoří záznam předmětu, do kterého můžete zapisovat známky. 2. V případě, že potřebujete vytvořit záznam s předmětem, který není mezi výše uvedenými tlačítky, vytvoříte jej stisknutím tlačítka. V seznamu s předměty se vytvoří nový záznam, do kterého můžete podle potřeby vepsat název předmětu a známky. 3. Pokud máte zapsané předměty a vyplněné známky, potvrdíte vše tlačítkem Enter. Na levé straně se vám zobrazí v záhlaví řádků červená ikona s vykřičníkem. Klepnutím na tuto ikonu záznam uložíte. 4. Jestliže chcete některý údaj v záznamu změnit, klepnete na něj dvakrát myší. Označí se vám modře, a vy jej můžete přepsat. Pak stisknete klávesu Enter a záznam uložíte klepnutím na záhlaví řádků s červenou ikonou. 5. K odstranění záznamu ze seznamu předmětů slouží tlačítko. Kurzorem si označíte předmět, který chcete odstranit a stisknete toto tlačítko po stisknutí tohoto tlačítka bude zkontrolováno, zda nejsou známky zadány chybně. 7. Chcete-li přepočítat průměry ze zadávaných předmětů, stiskněte tlačítko. Tyto průměry pak budou doplněný do textových polí (obr. 3-37) průměry za jednotlivé ročníky a maturitu, průměr ze všech předmětů (bez maturity, s maturitou). 8. Pokud nejsou žádné předměty zapisovány, můžete rovnou vyplnit průměry uvedené pod seznamem se záznamy předmětů. Zde jsou zadávány průměry za jednotlivé ročníky a maturitu, průměry ze všech předmětů bez maturity, s maturitou a průměry z profilových předmětů. 9. U polí určených k zápisu průměrů za jednotlivé ročníky se nachází tlačítko s šipkou (38), které pro stisknutí provede v tomto řádku výpočet průměru z průměrů. 8

9 10. Pokud průměry známek z požadovaných předmětů odpovídají podmínkám pro přijetí bez přijímací zkoušky, označí se zatrhávací pole "návrh na přijetí bez PZ" (39). V modulu "Stav" se potom zobrazí u uchazeče ve sloupci "Návrh na přijetí bez zkoušky" potvrzení o tomto návrhu. Předchozí studium na VŠ - první / druhé / třetí (38) - pokud uchazeč již někdy dříve studoval na VŠ, zapíšete informace o jeho předchozím studiu do spodní části přihlášky. Poznámky (41) - do tohoto textového pole si můžete podle potřeby zapsat nějakou informaci. Informace se zobrazí v Hlavním seznamu uchazečů ve sloupci "poznámky k přihlášce". Pracovní poznámka (42) - do textového pole si můžete zapsat potřebnou informaci. Informace se zobrazí v Hlavním seznamu uchazečů ve sloupci "pracovní poznámka" (např. pro FEKT - pořadí uchazečem zvolených oborů). Životopis (43) - zde je možné připojit k přihlášce životopis ve formátech doc, rtf, pdf. Životopis vložíte následujícím způsobem: 1. U textového pole "životopis" stisknete tlačítko. 2. Otevře se vám dialogové okno "Vyberte soubor s životopisem". Prostřednictvím tohoto dialogového okna vyhledáte potřebný soubor a přidáte jej do přihlášky. Životopis vložený do přihlášky si můžete uložit do svého počítače stisknutím tlačítka,nebo přímo zobrazit na počítači pomocí tlačítka. Platba (44) - ve spodní části detailu přihlášky se nachází informace o úhradě poplatku za přijímací řízení. 4. Platba přihlášky Modul "Přihlášky uchazečů" umožňuje sledovat, jestli byl uhrazen poplatek za přihlášku, v jaké výši a zda byl uhrazen ve stanoveném termínu. Ve sloupci " " je uvedena výše částky, která byla za danou přihlášku uhrazena, ve sloupci "stav" je uveden stav platby - - nezaplaceno; - zaplaceno; - uhrazena nižší částka; - zaplaceno po termínu. Obr. 5 - Platba přihlášky Pouze přihlášky, u kterých je uvedeno " - zaplaceno" jsou platné a zobrazují se v dalších modulech souvisejících s přijímacím řízením (Komise, Výsledky, Stav). Přihlášky ve stavu " - zaplaceno po termínu" jsou přihlášky, k nimž byla platba přiřazena po termínu stanoveném v modulu "Definice kol" jako poslední termín pro zaplacení za přihlášku. Pokud má být tato přihláška považována za platnou, je nutné v přihlášce platbu akceptovat následujícím způsobem: 1. V "Hlavním seznamu uchazečů" si vyhledáte přihlášku, ke které chcete akceptovat platbu. (Pomocí filtru seznamu si můžete nechat zobrazit pouze přihlášky ve stavu "zaplaceno po termínu"). 2. Stisknete tlačítko nebo dvakrát klepnete levým tlačítkem myší na přihlášku. 9

10 3. Otevře se vám "Detail přihlášky". Ve spodní části detailu se zobrazují podrobné informace o platbě viz. obr. 6. Podle těchto údajů můžete rozhodnout, zda bude platba akceptována. Obr. 6 - Platba (termín platby) 4. V případě, že chcete platbu akceptovat, změníte v horní části přihlášky "stav platby" na "zaplaceno". 5. Změnu v přihlášce uložíte tlačítkem Platba na účet fakulty Obr. 7 - Stav platby V případě, že uchazeč zaplatil omylem elektronickou přihlášku na účet papírové přihlášky, lze uchazeči tuto platbu uznat a potvrdit přijetí platby v Detailu přihlášky označením zatrhávacího pole "na účet fakulty". Toto pole se zobrazuje pouze u nezaplacených elektronických přihlášek (obr. 8). Obr. 8 - Přijetí platby na účet fakulty 10

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Uchazeč Svazek 20 Verze: 0.10 Datum: 15. června 2012 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah 1 Elektronická přihláška ke studiu na PEVŠ 9 1.1 První

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Program Excelence. Manuál pro organizátory

Program Excelence. Manuál pro organizátory Program Excelence Manuál pro organizátory 20. listopadu 2014 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2 Obnova hesla.....................................

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů.

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. 10.12 TVORBA FORMULÁŘE 10.12.1 VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉHO FORMULÁŘE Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. Jak jste se

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více