Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky"

Transkript

1 Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky Příloha č. 4 k zákonu č. 543/2005 Sb. Příjmy celkem 60 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 993 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 0 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) 0 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 60 Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky z toho: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány Celkové výdaje na lesní hospodářství ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

2 Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Platy poslanců a europoslanců Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) Ostatní výdaje na činnost poslaneckého sboru Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny

3 Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Platy představitelů státní moci Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) Výdaje Kanceláře Senátu Parlamentu ČR

4 Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR Výdaje na výzkum a vývoj celkem z toho: výdaje na mezinárodní konferenci Pracovní setkání představitelů Rad pro výzkum a vývoj zemí Evropské unie a jejich sekretariátů 810 Výdaje na služby školení a vzdělávání Institutu státní správy 0 Program protidrogové politiky Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR 0 Podpora projektů integrace romské komunity Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance) ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5 Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba Příjmy celkem Výdaje celkem Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

6 Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí z toho: zahraniční rozvojová spolupráce 0 transformační spolupráce 0 humanitární pomoc 0 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary krajanským spolkům a vybraným institucím do zahraničí 0 referendum o Evropské ústavě 0 výdaje na volby - Ministerstvo zahraničních věcí 0 zahraniční vysílání rozhlasu 0 vrcholné státní návštěvy 0 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 0 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb

7 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

8 Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Specifický výzkum na vysokých školách 3) Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění Výdaje na aktivity Armády ČR z toho: výdaje na mezinárodní konference 0 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb program protidrogové politiky program sociální prevence a prevence kriminality Výdaje na nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí Důchody Ostatní sociální dávky Výdaje na celoresortní aktivity

9 z toho: výdaje na sportovní reprezentaci 0 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

10 Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad Příjmy celkem 0 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

11 Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv Příjmy celkem 0 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 732 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře Veřejného ochránce práv

12 Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko 0 Správa daní a cel z toho: ostatní sociální dávky platy příslušníků bezpečnostních sborů program protidrogové politiky zasedání generálních ředitelů celních správ členských zemí EU, Turecka a Evropské komise Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR v tom: Phare Transition Facility 0 finanční mechanismus EHP/Norsko v tom: ze státního rozpočtu předfinancované ze státního rozpočtu 0 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb seminář o zkušenostech ČR s mezinárodní finanční architekturou 5 000

13 seminář Evropské fórum o znalostní ekonomice ) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

14 Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Příjmy celkem 5) Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) Výdaje na financování společných programů EU a ČR v tom: PHARE Transition Facility Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem v tom: související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU související s ESF na Jednotný programový dokument Cíl v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU související s ESF na Iniciativu Společenství EQUAL v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na komunitární programy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

15 z toho: pojistné na důchodové pojištění Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 5/ z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem v tom: příjmy z ESF v tom: operační program Rozvoj lidských zdrojů Jednotný programový dokument Cíl Iniciativa Společenství EQUAL pokračování na další straně

16 Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí - pokračování z předchozí strany Důchody Dávky státní sociální podpory Dávky nemocenského pojištění Ostatní sociální dávky Podpory v nezaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti celkem v tom: aktivní politika zaměstnanosti (bez EU) výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 0 Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se zdravotním postižením Výdaje organizací státní správy celkem (OSS) v tom: výdaje organizací státní správy (bez EU) z toho: mezinárodní konference 600 zahraniční rozvojová spolupráce 0 výdaje na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) Příspěvky PO (bez ÚSP) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 315 Neinvestiční dotace do sociální oblasti v tom: podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity program protidrogové politiky program sociální prevence a prevence kriminality ostatní dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v rámci dotačního řízení MPSV dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v oblasti rodiny

17 dotace krajům na podporu neziskových subjektů poskytujících sociální služby dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic dotace na podporu integrace cizinců v ČR ostatní dotace dotace na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Dotace na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 5) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění tis. Kč

18 Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) 0 Specifický výzkum na vysokých školách 3) 0 Důchody Ostatní sociální dávky Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Policie ČR Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Hasičský záchranný sbor ČR Rozvojová zahraniční pomoc 0 Program sociální prevence a prevence kriminality Výdaje na sportovní reprezentaci 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb Výdaje na mezinárodní konference Výdaje na financování společných programů EU a ČR v tom: Transition Facility Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU z toho: související s ERDF - INTERREG IIIA v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU 0

19 Výdaje na komunitární programy 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 kryté příjmem z rozpočtu EU 0 Evropský uprchlický fond 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 kryté příjmem z rozpočtu EU 0 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů 0 v tom: finanční mechanismus EHP/Norsko 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 předfinancované ze státního rozpočtu 0 finanční mechanismus EHP/Švýcarsko 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 předfinancované ze státního rozpočtu 0 pokračování na další straně

20 Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra - pokračování z předchozí strany Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 0 z toho: příjmy z ERDF - INTERREG IIIA 0 příjmy z Fondu soudržnosti 0 příjmy z komunitárních programů 0 příjmy z Evropského uprchlického fondu 0 příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů 0 z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko 0 příjmy z finančního mechanismu EHP/Švýcarsko 0 Výdaje Policie ČR celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV celkem Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR celkem Výdaje archivnictví celkem Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

21 Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem v tom: příjmy z ESF příjmy z ERDF příjmy z Fondu soudržnosti (včetně ISPA) příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko 0 Výdaje na výzkum a vývoj celkem Krajinotvorné programy Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Mezinárodní konference "EUROPARC" Výdaje související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady

22 z toho: výdaje související s ERDF na operační program Infrastruktura v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU projekty spolufinancované z Fondu soudržnosti v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU finanční mechanismus EHP/Norsko v tom: ze státního rozpočtu předfinancované ze státního rozpočtu 0 Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem z toho: zahraniční rozvojová spolupráce 0 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

23 Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem v tom: příjmy z ERDF celkem v tom: Společný regionální operační program Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha) INTERREG IIIA INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT 0 Technická asistence příjmy z ESF na program Rozvoj lidských zdrojů Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem v tom: PHARE SAPARD Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem v tom: související s ERDF na Společný regionální operační program

24 v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU související s ERDF na Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha) v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU související s ERDF na program INTERREG IIIA v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU související s ERDF na program INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU 0 související s ERDF na Technickou asistenci v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU související s ESF na program Rozvoj lidských zdrojů v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

25 Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky Příjmy celkem 240 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 196 Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 240 Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR z toho: mezinárodní konference "Peer Review-Its Present a Future State" Dotace jiným subjektům ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

26 Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) 0 Výdaje na financování společných programů EU a ČR v tom: PHARE Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU v tom: související s ERDF na operační program Průmysl a podnikání v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem v tom: příjmy z ERDF na operační program Průmysl a podnikání příjmy z ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů Podpora podnikání

27 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU výdaje na financování společných programů EU a ČR výzkum a vývoj Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje z toho:výdaje na financování společných programů EU a ČR Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu Ostatní výdaje na státní politiku resortu z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 zahraniční rozvojová spolupráce 0 výdaje na pořádání mezinárodních konferencí ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

28 Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU z toho: související s ERDF na operační program Infrastruktura v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU související s Fondem soudržnosti v tom: ze státního rozpočtu 0 kryté příjmem z rozpočtu EU Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem v tom: příjmy z ERDF na operační program Infrastruktura příjmy z Fondu soudržnosti Drážní doprava z toho: doprovodný sociální program k transformaci s.o. ČD úhrada ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy

29 z toho: úhrada ztráty dopravce z poskytování žákovského jízdného příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury Kombinovaná doprava z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU Pozemní komunikace 0 Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy Program úspory energií a obnovitelných zdrojů z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb zahraniční rozvojová spolupráce 0 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

30 Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 500

31 Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) 0 Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně Výdaje na financování společných programů EU a ČR v tom: Transition facility SAPARD Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU v tom: související s EAGGF - (orientační sekce) na operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Výdaje na společnou zemědělskou politiku v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU

32 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem v tom: příjmy z EAGGF - (orientační sekce) na operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství HRDP přímé platby Společná organizace trhu SAPARD 100 ostatní příjmy z EU Podpora agropotravinářského komplexu z toho: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu z toho: dotace na krytí správních výdajů fondu Podpora lesního hospodářství Podpora vodního hospodářství Podpora neziskových organizací Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb zahraniční rozvojová spolupráce 0 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

33 Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) Specifický výzkum na vysokých školách 3) Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem v tom: příjmy z ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů Výdaje kapitoly bez vybraných okruhů výdajů v tom: transfery vysokým školám výdaje regionálního školství ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy výdaje státní správy Vybrané okruhy výdajů: - výzkum a vývoj celkem zahraniční rozvojová spolupráce 0

34 - program protidrogové politiky program sociální prevence a prevence kriminality výdaje na sportovní reprezentaci (bez ISPROFIN) program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova podpora projektů integrace příslušníků romské komunity zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb státní informační politika mezinárodní konference a další odborné akce ( 71 odst. 3. z. č. 218/2000 Sb.) z toho: seminář Lisabonská konference 500 seminář Rady Evropy "Vzdělání jako připomínka a prevence zločinů proti lidskosti" mezinárodní konference Zasedání Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání 600 mezinárodní konference Zasedání těžce sluchově postižených 500 Výdaje na financování společných programů EU a ČR 0 v tom: PHARE 0 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU v tom: související s ESF na program Rozvoj lidských zdrojů v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

35 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) 0 Výdaje na církve a náboženské společnosti (CNS) celkem Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko celkem v tom: ze státního rozpočtu předfinancované ze státního rozpočtu 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko 0 Výdaje na výzkum a vývoj celkem Výdaje na činnost registrovaných CNS v tom : platy duchovních pojistné duchovních platy administrativy pojistné administrativy prostředky na věcné náklady CNS

36 prostředky na údržbu církevního majetku Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských společností Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom : činnost úřadu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva Ministerstva kultury Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom : příspěvek na provoz Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN) v tom: ze státního rozpočtu předfinancované ze státního rozpočtu 0 Výdaje na spolufinancování komunitárních programů - MEDIA DESK Výdaje na spolufinancování komunitárních programů - Kultura pokračování na další straně

37 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury - pokračování z předchozí strany Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Veřejné informační služby knihoven Kulturní aktivity Program záchrany architektonického dědictví Havárie střech památek Program restaurování movitých kulturních památek Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny Podpora záchranných archeologických výzkumů Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Podpora kulturních aktivit národnostních menšin Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví ( ) Náhrada objektů vydaných v restitucích ( ) Regionální kulturní zařízení v tom: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení Reprodukce investičního majetku v působnosti MK ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

38 Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) 0 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) 0 Výdaje na financování společných programů EU a ČR v tom: Transition facility Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU v tom: související s ERDF na operační program Infrastruktura v tom: ze státního rozpočtu kryté příjmem z rozpočtu EU Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem v tom: příjmy z ERDF na operační program Infrastruktura Výdaje na státní správu Výzkum a vývoj ve zdravotnictví Ústavní péče Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

39 Ostatní činnost ve zdravotnictví Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb Zdravotnické programy z toho: program protidrogové politiky program sociální prevence a prevence kriminality investiční dotace občanským sdružením a církvím investiční dotace Národní plán pomoci zdravotně postiženým program Zdravé stárnutí Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP humanitární projekty občanských sdružení ZP ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

40 Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) Výdaje na výzkum a vývoj celkem 0 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) 0 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 0 Program protidrogové politiky Program sociální prevence a prevence kriminality Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 662 z toho: příjmy z komunitárních programů 662 Výdaje justiční část z toho: platy soudců platy státních zástupců výdaje na komunitární programy z toho: ze státního rozpočtu 442 kryté příjmem z rozpočtu EU 662

41 Výdaje vězeňská část z toho: platy příslušníků bezpečnostních sborů odměny odsouzených důchody ostatní sociální dávky ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

42 Ukazatele kapitoly 338 Ministerstvo informatiky Příjmy celkem 300 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 300 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva informatiky z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

43 Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 689 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem z toho: projekt Twinning Out - Bosna Hercegovina Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů z toho: platy funkcionářů v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) výdaje na financování projektu EU Twinning Out - Bosna Hercegovina výdaje na financování projektu EU Twinning Light - Rakousko 150

44 Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 240 z toho: komunitární projekt IP Regio 240 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví z toho: výdaje na financování společného projektu EU a ČR - Transition Facility výdaje na komunitární projekt IP Regio 320 z toho: ze státního rozpočtu 80 kryté příjmem z rozpočtu EU 240 mezinárodní konference PATLIB

45 Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem z toho: příjmy z komunitárních programů Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR 220 v tom: Transition Facility 220 výdaje na komunitární programy z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu EU výdaje na volby a referenda 0 výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 0

46 Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

47 Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry Příjmy celkem 0 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 302 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Komise pro cenné papíry

48 Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

49 Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad Příjmy celkem 0 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 833 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu

50 Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Příjmy celkem 0 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 875 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

51 Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud Příjmy celkem 0 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu z toho: platy soudců náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č.236/1995 Sb.) 2 592

52 Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 573 Výdaje na výzkum a vývoj celkem v tom: institucionální výdaje celkem 2) účelové výdaje celkem 2) Národní program výzkumu 3) Programy v působnosti poskytovatelů 3) Veřejné zakázky 3) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Program podpory projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu) Tématický program Národního programu výzkumu - Informační společnost Program Nanotechnologie pro společnost Grantové projekty Grantové agentury Akademie věd ČR Výzkumné záměry PO a činnost ostatních pracovišť Akademie věd ČR Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím ) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

53 Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Příjmy celkem 0 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 234 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

54 Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv Příjmy celkem Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: platy zaměstnanců Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě z toho: platy zaměstnanců ve státní správě Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 101 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 166 000 166 000 Kancelář prezidenta republiky 166 000 166 000

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny. (metodický materiál)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny. (metodický materiál) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny (metodický materiál) Vlastník: Strana 1 z 27 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Sumarizace změn Změny

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 6. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 7. 3. 2007 ------------------------------------------------------------- čís. 6/31-6/38

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/20 sestavený k 31.12.2006 (rozpočet v tisících Kč, účetní skutečnost v Kč) Rok Měsíc IČ 2006 12 48136841 Fin 2-04 U Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

317/2014 Sb. VYHLÁKA

317/2014 Sb. VYHLÁKA 317/2014 Sb. VYHLÁKA ze dne 15. prosince 2014 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra stanoví podle 28 odst. 1 zákona č. 181/2014

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993

Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993 Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 6. ledna 1993 č.1 Plán hlavních úkolů vlády České republiky na 1.pololetí 1993 Přehled legislativní úkolů období 1. leden - 31. leden 1993 1. MH - Návrh novely zákona

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2006 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2006 OBSAH: Strana 1. Schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více