TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC"

Transkript

1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC

2 Obsah 1. Popis a použití jednotlivých druhů PVC-P fólií Plastiflex Plastiflex GF Plastiflex GLSO Plastiflex GLT Plastiflex ABN Plastilfex ABN Plastiflex GLB Plastiflex GLA Vnější podmínky provádění hydroizolačních prací Připravenost staveniště Pracovní podmínky Pracovní postupy při montáži - souhrn Kladení podkladní ochranné a separační vrstvy Montáž obvodových úchytných prvků Obvodové úchytné prvky Rohové úchytné prvky Kotvené upevnění Upevnění za pomoci tvarovaného rohového profilu z ocelového plechu Kladení hydroizolační fólie Fólie Plastiflex Spojování hydroizolační fólie Svařování horkým vzduchem Lepení rozpouštědlem Jištění spojů Zkoušky kvality spojů Opracování detailů Dotěsnění rohů, koutů a nároží Provádění prostupů Etapový spoj Kladení vrchní ochranné textilie Kladení dalších vrstev Oprava poškozené hydroizolační vrstvy

3 1. Popis a použití jednotlivých druhů PVC-P fólií Plastiflex Hydroizolační systém Plastilfex je určen pro vytváření izolačních opatření spodních staveb, zejména základů a podzemních částí konstrukcí, tunelů, nádrží a jímek, zásobníků s ropnými produkty parkovišť a garáží a podobných staveb. 1.1 Plastiflex GF Plastiflex GF je nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro izolace pozemních a podzemních staveb proti tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod a jako účinná izolace proti pronikáni radonu. Fólie Plastiflex GF se používají především pro izolace základů a spodní stavby a jako izolace proti radonu. 1.2 Plastiflex GLSO Plastiflex GLSO je nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro izolace podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Fólie Plastiflex GLSO je určená zejména pro izolace tunelů. 1.3 Plastiflex GLT Plastiflex GLT je bezbarvá, transparentní, nevyztužená izolační fólie z vysoce kvalitního měkčeného PVC (PVC-P) určená pro izolace podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do konstrukcí nebo spodních vod. Fólie Plastiflex GLT je určená zejména pro izolace tunelů. 1.4 Plastiflex ABN 1 Plastiflex ABN 1 je nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) s příměsí gumy určená pro izolace pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod, pro nepřímý styk s ropnými látkami a jako protiradonová izolace. Fólie Plastiflex ABN 1 se používají především pro izolace základů parkovišť a garáží. 1.5 Plastilfex ABN 2 Plastiflex ABN 2 je speciální, lehce svařitelná PVC fólie s vysokým obsahem gumy a elastomerů, které jí zaručují výtečné mechanické vlastnosti, vysokou odolnost vůči ropným produktům, rozpouštědlům a živičným látkám při zachování fyzikálních a mechanických vlastností. Fólie Plastiflex ABN 2 se používají pro izolace spodních staveb, nádrží, zásobníků, čerpacích stanic, parkovišť a všude tam, kde je třeba zabránit případnému úniku uhlovodíků, ropných a živičných látek do okolí. 3

4 1.6 Plastiflex GLB Plastiflex GLB je nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro izolace podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Fólie Plastiflex GLB je určená zejména pro izolace jezírek, nádrží, jímek odpadních vod (s vyloučením styku s ropnými látkami). Fólie Plastiflex GLB je odolná UV záření. 1.7 Plastiflex GLA Plastiflex GLA je zdravotně nezávadná, nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC- P) určená pro izolace podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do konstrukcí nebo spodních vod. Fólie Plastiflex GLA je určená zejména pro izolace jezírek, nádrží, rezervoárů, ale i tunelů, kde dochází ke styku s pitnou vodou a je třeba zaručit, že nedojde ke kontaminaci pitné vody uvolňováním chemických látek z fólie. Plastiflex - přehled zemních hydroizolačních fólií z mpvc Označení Popis Použití GF black základní fólie pro zemní izolace základy, spodní stavba GLSO/SL základní izolace pro podzemní stavby tunely GLT transparentní - čirá tunely ABN 1 pro nepřímý styk s uhlovodíky parkoviště, garáže ABN 2 pro přímý styk s ropnými a živičnými látkami a rozpouštědly zásobníky, nádrže, čerpací stanice GLB UV odolná nádrže, jímky GLA pro přímý styk s pitnou vodou, zdravotně nezávadná tunely, nádrže 4

5 2. Vnější podmínky provádění hydroizolačních prací 2.1 Připravenost staveniště V rámci přípravy staveniště je nutno předem zajistit: způsob dopravy materiálů na střechu skladování materiálů na střeše (s ohledem na únosnost podkladu) přívod elektrického proudu na střechu (220 V, 16 A) místo pro ukládání odpadu nezbytná opatření v souladu s požadavky v té době platných příslušných bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. 2.2 Pracovní podmínky S hydroizolačními PVC fóliemi Plastiflex lze bez jakýchkoli úprav pracovat, pokud okolní teplota neklesne pod +5 C. Za nižších teplot se již doporučuje hydroizolační fólie před rozvinováním temperovat ve vytápěných prostorách a následně bez zbytečných prodlev aplikovat. Aplikace PVC fólií při teplotách pod 0 C se nedoporučuje. Ve výjimečných případech (nutnost oprav) lze fólie svařovat i při teplotách do -5 C. Práce nesmí být prováděny za deště a sněžení. Pokladači by se měli při vstupu na položené hydroizolační fólie vyvarovat obuvi s tvrdou podrážkou a danou podrážku obuvi očistit od ostrých a tvrdých předmětů (kamínky, střepy atd.). Stejně tak by na fólii neměla být pokládána břemena podobných vlastností. V opačném případě hrozí mechanické poškození fólie. 3. Pracovní postupy při montáži - souhrn Montáž fóliových systémů Plastiflex zahrnuje zpravidla provádění následujících prací (v pořadí provádění): kladení podkladní ochranné (separační) vrstvy, geotextilie min. 300g/m2 montáž obvodových úchytných prvků z poplastovaného plechu kladení hydroizolační fólie Plastiflex kotvení fólie k podkladu spojování přesahů hydroizolační fólie napojení hydroizolační fólie na prostupy kladení vrchní ochranné vrstvy, geotextilie, min. 300g/m 2 Dle konkrétních stavebních podmínek mohou být některé pracovní kroky vypuštěny nebo může dodatečně následovat: zkouška těsnosti hydroizolace (zátopovou zkouškou, podtlakovou zkouškou svarů, vysokým napětím) 5

6 4. Kladení podkladní ochranné a separační vrstvy Pásy ochranné textilie se na podklad kladou zcela volně, se vzájemnými bočními a čelními přesahy minimální šířky mm. V přesazích se jednotlivé pásy spojují pouze bodově horkým vzduchem a stlačením, nebo disperzním lepidlem. Dělení (řezání) textilie se provádí nejsnáze horkým vzduchem. Plocha určená k provedení izolace musí být ochrannou textilií pokryta zcela. Za větrného počasí se doporučuje volně položenou textilii dle potřeby dočasně zatížit (rolemi fólie, prkny apod.). Na svislých a šikmých plochách se v podkladní vrstvě textilie nejprve dočasně mechanicky připevňuje při horním okraji plochy, a to dle okolností přibitím přes prkno, nebo přehnutím přes hranu zdiva a zatížením, následně se pak řádně přikotví úchytnými prvky vlastního fóliového izolačního povlaku. V krycí vrstvě se na svislých a šikmých plochách textilie zavěšuje na přečnívající okraj podkladní vrstvy po předchozím svaření jejího horního okraje s ponechaným přesahem podkladní ochranné vrstvy. U vyšších stěn, nad 3,5m výšky, lze krycí ochrannou vrstvu dle potřeby i v ploše stěny bodově přichytit k izolační fólii polyuretanovým lepidlem. 5. Montáž obvodových úchytných prvků Ihned po položení podkladní ochranné a separační vrstvy z technické textilie následuje montáž obvodových úchytných prvků, kterými jsou prefabrikované profily z poplastovaného plechu různého tvaru a rozměrů dle účelu použití. Za správný výběr a dimenzování úchytných a kotvících prvků zodpovídá montážní firma. Ke všem obvodovým prvkům a doplňkům musí být fólie připevněna proužky vyztužené fólie Plastiflex o šířce od 500 to 660 mm a nerezavějící kotevní technikou odpovídající podkladu. 5.1 Obvodové úchytné prvky Jednotlivé prvky obvodového ukončení (pásky nebo tvarované lišty) se osazují se vzájemnými styčnými spárami šířky minimálně 3 mm. V případě potřeby se délka prvku upraví nůžkami na plech. K podkladu se obvodové úchytné prvky připevňují v předepsané rozteči pomocí kotvících prvků (rozpěrné nýty, vruty, trhací nýty, samořezné šrouby, samovrtné šrouby, hřebíky apod.). Kotvící prvky musí vždy zasahovat až do tuhé a staticky zajištěné vrstvy střešního pláště (beton, zdivo, dřevo, trapézový plech apod.) a musí odpovídat vlastnostem povrchu. Po obvodu střechy musí být úchytné prvky vždy zajištěny proti vnikání větru a vody pod krytinu např. těsnícím profilem z LD-PE Po zakotvení obvodových úchytných prvků se jejich styčné spáry přelepí samolepící textilní páskou šířky 20 mm a poté se překryjí pásem fólie šířky minimálně 120 mm, přivařeným na okrajích k PVC nánosu na plechu v šířce minimálně 30 mm. Montáž obvodových úchytných prvků musí být provedena ihned po položení ochranné textilie, neboť slouží i pro její fixaci před účinky větru. 6

7 5.2 Rohové úchytné prvky Zemní fóliový systém musí být připevněn v obvodových koutech. Toto upevnění může být provedeno dvěma způsoby. Pro malé povrchy o délce do 5 metrů toto upevnění není nutné Kotvené upevnění 50 MM a) Fólii Plastiflex připevněte k obvodovému koutu tak, aby fólie dosahovala přibližně 50 mm na svislou plochu. b) Pomocí odpovídající kotevní techniky mechanicky upevněte okraj folie k povrchu a to v místě pod přesahem folie použité na svislé ploše (rozteč max. 250 mm) Upevnění za pomoci tvarovaného rohového profilu z ocelového plechu. 50 MM 70 MM Tvarovaný rohový profil, z ocelového plechu poplastovaného PVC, mechanicky připevněte k povrchu, kotvy musí odpovídat povrchu. První kotva, upevňující připojovanou fólii, musí být umístěna 50 mm od konce tvarovaného profilu 7

8 6. Kladení hydroizolační fólie 6.1 Fólie Plastiflex Tyto druhy hydroizolační fólie se kladou na povrch opatřený separační vrstvou až po osazení obvodových úchytných prvků. Velikost čelních a bočních přesahů je závislá na způsobu spojování fólie: Svařování horkým vzduchem Spojování lepením 40 mm 50 mm Délka pásů se dle potřeby upraví nožem nebo nůžkami. Mezi sousedními pásy musí být přesahy vzájemně posunuty nejméně o 100 mm (kladení na vazbu ), výjimkou jsou svislé plochy a konstrukce etapového spoje. Fólie se následně připevňují pouze k úchytným prvkům. Připevnění slouží k zajištění správné polohy fólie. V případě provádění svislé i vodorovné izolace se zpravidla nejdříve izolují svislé plochy a následně vodorovné. 7. Spojování hydroizolační fólie 7.1 Svařování horkým vzduchem Hydroizolační membrány Plastiflex mohou být homogenně spojeny svařováním za pomoci horkého vzduchu nebo nažhaveného klínu. Horkovzdušné spojování lze bezpečně provést do 0 o C. Klesne-li teplota pod 0 C, tak se aplikace PVC fólií nedoporučuje - ve výjimečných případech (nutnost opravy), lze fólie svařovat i při teplotách do 5 0 C. Příprava a) Správnou teplotu vzduchu si nejlépe ověříte tím, že po jeho rozehřátí agregát umístíte 5 mm nad vzorek fólie a proud vzduchu na ni nasměrujete. PVC fólie se nesmí pálit (malá změna barvy je povolená). b) Šířka přesahu folií musí být po celé délce minimálně 50 mm. Efektivní šířka svařeného spoje musí být minimálně 30 mm. c) Při křižném spojování se fólie musí navzájem překrývat minimálně o 250 mm. Instalace 1. Tavící nástroj vložte mezi přesah fólií a udržujte jej ve sklonu + 45ºC. Část hubice horkovzdušného agregátu musí neustále o 3 4 mm vyčnívat z přesahu. 2. Změknuté PVC přitlačujte silikonovým válečkem ve vzdálenosti přibližně 20 mm za tavícím nástrojem. 3. Po přitlačení musí být spoje zkontrolovány. Pokud spoj není dokonalý, je nutné, aby spoj byl opraven. 7.2 Lepení rozpouštědlem PVC membrány Plastiflex lze homogenně spojit tetrahydrofuranem (THF). Fólie Plastiflex je také možné natavit na kašírované plechy a ostatní výrobky z PVC. 8

9 Příprava a) Lepení se musí provádět plochým štětcem nebo štětcem se zásobníkem, aby se rozpouštědlo jednoduše a rovnoměrně dávkovalo mezi přesahy fólií. b) Kvůli teplotě a vlhkosti je naprosto nutné, aby se rozpouštědlo nanášelo na suchou fólii a okolní vlhkost nebyla příliš vysoká. Pokud je okolní teplota nižší než 5ºC, fólie musí být předem nahřáta horkým vzduchem. c) Šířka přesahu fólií musí být po celé délce nejméně 50 mm. Efektivní šířka slepeného spoje musí být minimálně 30 mm. Instalace 1. Spojovací rozpouštědlo musí být štětcem nanášeno po celé délce přesahu. Těsně za štětcem, po nanesení rozpouštědla, horní fólii lehce přitlačte na spodní válečkem nebo rukou těsně za štětce. Na svislých a nakloněných plochách se postupuje ve směru ze spodu nahoru. 2. Po přitlačení musí být spoje zkontrolovány. Pokud spoj není dokonalý, je nutné, aby spoj byl opraven. 7.3 Jištění spojů Při zhotovování izolací proti tlakové vodě je nutné všechny spoje fólie dále pojistit speciální zálivkovou PVC pastou (po kontrole kvality a souvislosti spojů). Jedná se o roztok stabilizovaného PVC ve vhodném rozpouštědle. Jištění spojů zálivkou se doporučuje i u izolací proti stékající a povrchové vodě. Pojištění se provádí vždy až po kontrole kvality a souvislosti provedených spojů a to nanášením k okraji spoje vytlačováním tekuté zálivkové hmoty z PE láhve opatřené ve víku výtokovou trubičkou. Pro jištění spojů na vodorovných plochách musí mít tato trubička vnitřní průměr 3 mm, na svislých a šikmých plochách průměr 1 mm. PVC pasta se musí vždy před použitím řádně promíchat a musí mít při nanášení správnou konzistenci, kterou lze upravit při zhoustnutí přidáním L-494, THF. Hmota se musí z trubičky lehce vytlačovat stisknutím lahvičky, avšak po nanesení se hmota nesmí roztékat ani na svislé ploše. Po provedení jištění se zálivková hmota liší barevně od vlastní fólie. 7.4 Zkoušky kvality spojů Po ukončení spojování fólií tvořících hydroizolační vrstvu je nezbytné kvalitu spojů zkontrolovat, aby se v maximální možné míře předešlo dodatečným nákladným opravám hydroizolační vrstvy. Kvalitu spojů je nutné provést před zakrytím fólie vrchní ochrannou vrstvou. Podle charakteru stavby může objednatel požadovat provedení zkoušek těsnosti spojů, u izolací proti tlakové vodě je provedení některých zkoušek nutné. Nejběžnější zkoušky kvality spojů: 1. vnější kvalita spojů vizuální kontrola tvaru a průběhu svaru, způsoby a kvality zaválečkování, souososti a rovinnosti hrany přesahu s okolním povrchem fólie v místě spoje, atp. 2. podlatková zkouška pomocí zvonu a vakuového čerpadla 9

10 8. Opracování detailů 8.1 Dotěsnění rohů, koutů a nároží Pravoúhlé kouty, rohy a nároží je nutno po předběžném opracování tzv. "krabicovým" nebo "kalhotovým" způsobem vyskládání fólie, při nichž vždy zůstávají ve svařovaných spojích oslabená místa s šířkou svaru menší než 30 mm, vždy na závěr dotěsnit speciálními dílci (tvarovkami). Prostorové tvarovky se k průběžné fólii přivařují pomocí horkého vzduchu pokud možno celoplošně, nejméně však v šířce 30 mm od svého okraje. Dle potřeby se i tyto svary dále pojišťují zálivkovou hmotou. 8.2 Provádění prostupů a) Prostupy z PVC potrubí Pro opracování prostupu se použije límec z PVC-P příslušného druhu fólie. V límci (v případě prostupu většího rozměru v plošném přířezu z fólie o cca 250 mm větším než je prostupu) se nejprve nůžkami vystřihne kruhový otvor o cca o 1/3 menší než vnější průměr prostupujícího potrubí. V okolí tohoto otvoru se fólie nahřeje horkým vzduchem a tvarovka se navlékne silou na prostup. Tímto se z původně plošného útvaru prostorově vytvaruje manžeta těsně obepínající prostupující trubku. Tvarovka se zatlačí až k průběžné fólii povlaku, s nímž se po obvodu svaří. Takto vytvarovaná manžeta se na potrubí prodlouží ovinutým proužkem fólie šířky cca 100mm. Současně s ovíjením prostupu se proužek přivaří horkým vzduchem k manžetě tvarovky a k prostupujícímu potrubí a na závěr i k svému počátku. Jedná-li se o trubní prostup, na který nelze tvarovku navléknout (průběžné potrubí), zhotoví se tvarovka mimo prostup za použití jiného vhodného kruhového tělesa shodného nebo poněkud většího průřezu. Hotová tvarovka se po jedné straně rozřízne, nasadí se na prostup a v místě řezu se s přesahem nebo za použití přídavného pásku fólie opět svaří v jeden celek. b) Prostupy z materiálu jiného než PVC (ocel, litina, keramika apod.) Tento způsob prostupu nelze použít pro tlakovou izolaci. Postup provádění se od předchozího liší tím, že se prostup v místě styku s podkladní konstrukcí musí před natažením tvarovky opatřit vrstvou polyuretanového tmelu do výšky cca 70 až 120 mm. Přídavná manžeta, která je ve své spodní části připevněna k límci z PVC-P horkým vzduchem, je po vychladnutí k prostupujícímu potrubí přitažena ocelovou páskou. c) Prostupy řešené pomocí pevné a volné příruby Prostupy, u nichž je napojení izolace řešeno jejím sevřením mezi pevnou a volnou ocelovou přírubu se těsní zdvojením povlaku (přivařením plošně záplaty přesahující přírubu cca o 100 mm), nanesením souvislé vrstvy PU tmelu v tloušťce cca 5 mm na dosedací plochy obou přírub a následným rovnoměrným utažením všech šroubů stahujících příruby až se tmel počne po jejich obvodu vytlačovat. Dosedací plochy přírub musí být předem důkladně očištěny od všech nečistot a rzi. Je-li volná příruba sestavena z dílů, nesmí být mezera mezi nimi větší než 2 mm. Obdobným způsobem se řeší i ukončení izolace na obvodě ocelových desek, rámů apod. sevřením izolačního povlaku mezi ocelovou konstrukci a pásnici. 10

11 8.3 Etapový spoj V případech, kdy není možné provádět hydroizolační vrstvu v najednou, je nezbytné provádět hydroizolaci v závislosti na postupu dalších prací nejméně ve dvou etapách. Základní podmínkou bezporuchového provedení izolace v místě etapových napojení je zajištění dostatečné ochrany položené izolace před mechanickým poškozením. Vlastní izolační povlak musí být vždy celý oboustranně chráněný netkanou textilií. Před mechanickým poškozením, které by mohlo být způsobeno staveništním provozem, se na vodorovných a šikmých plochách zpravidla navíc používá jako provizorní ochrana betonová mazanina (lze použít i fošny, železobetonové prefabrikáty apod.) Izolační vrstvy, přesahující budoucí obrys objektu (a v mnoha případech tedy i provizorní ochrannou vrstvu) je nutné chránit před poškozením během stavebních prací prkny nebo jiným vhodným způsobem. Provizorní ochranou (například vhodnou deskou) je třeba chránit izolační vrstvy také při svařování kovové výztuže v jejich blízkosti. Kromě provizorní ochrany před mechanickým poškozením je v mnoha případech nutné zajistit i provizorní mechanické připevnění izolačního systému. Jak provizorní ochrana, tak mechanické připevnění musí být navrženo a provedeno tak, aby je bylo možné před prováděním dalších prací odstranit bez mechanického poškození izolace. 9. Kladení vrchní ochranné textilie Po provedení hydroizolační vrstvy a kontrole spojů je nezbytné zakrýt fólii ochranou vrstvou z technické textilie. Zpravidla se užije textilie o plošné hmotnosti 300 g/m 2, pouze v případě očekávaného zvýšeného mechanického namáhání při následných pracích se užije textilie o plošné hmotnosti 600 g/m 2. Kladení vrchní ochranné textilie se provádí dle zásad pro kladení podkladní ochranné separační vrstvy pouze s tím rozdílem, že všechny vzájemné spoje pásů textilie musí být provedeny průběžně (nikoliv pouze bodově), aby se zamezilo vnikání částic násypu, betonu apod. pod ochrannou vrstvu a nedocházelo tak přímému styku s krytinou. 10. Kladení dalších vrstev Při kladení dalších vrstev je vždy nutno dbát zvýšené opatrnosti, zejména při kladení jakýchkoli materiálů na fólii, aby při něm nedošlo k poškození krytiny průrazem či k proříznutí (při rozprostírání). Je proto lépe materiál klást na více míst v menším množství, nedochází díky tomu ani k lokálnímu přetížení konstrukce. Je nutné zejména vytvořit dostatečně zajištěné dopravní cesty (např. z hoblovaných prken nebo pryžových desek) a vyloučit použití dopravních prostředků (kolečka, japany) s ocelovými koly a nářadí s ostrými hroty nebo hranami. 11. Oprava poškozené hydroizolační vrstvy Dojde-li k porušení souvislosti fóliové hydroizolace jejím místním poškozením (mechanicky, vysokou teplotou..), provede se oprava přelepením poškozeného místa záplatou vhodné velikosti přivařenou po obvodě horkým vzduchem. Záplata čtvercového, nebo obdélníkového tvaru musí mít zkosené, popřípadě zakulacené rohy. Před přiložením záplaty je nutné dokonale očistit fólii od všech nečistot (omytím vodou se saponátem, lihem ). Je také možné vsunout záplatu pod původní opravovanou fólii a záplatu svařit s čistým spodním povrchem krytiny. 11

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

OBSAH MONTÁŽNÍ PŘEDPIS-FATRAFOL-S OBSAH. strana

OBSAH MONTÁŽNÍ PŘEDPIS-FATRAFOL-S OBSAH. strana OBSAH strana OBSAH 1. ÚVOD...1 2. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL-S...1 2.1 Hydroizolační fólie - doplňkové typy...2 3.. POŽADAVKY NA PODKLAD...3 3.1 Novostavby...3 3.2 Sanace...3 4.. ZAJIŠTĚNÍ KRYTINY...4

Více

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním

Více

slepením butylkaučukovou páskou

slepením butylkaučukovou páskou MONTÁŽNÍ NÁVOD - GUTTABETA N Nopová fólie GUTTABETA je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Profil fólie je tvořen polokuželovými výstupky nopy. Použitý materiál a profil dávají fólii unikátní

Více

Ochrana spodní stavby. proti působení a účinkům podzemní vody a vlhkosti. Jaroslav SYNEK. Ochrana spodní stavby

Ochrana spodní stavby. proti působení a účinkům podzemní vody a vlhkosti. Jaroslav SYNEK. Ochrana spodní stavby proti působení a účinkům podzemní vody a vlhkosti Jaroslav SYNEK 1 OCHRANA SPODNÍ STAVBY II POVLAKOVÉ IZOLACE 2 Konstrukce nechráněná ^částečně chráněná Konstrukce chráněná povlakovou hydroizolací černá

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

steinothan Střešní prvky

steinothan Střešní prvky steinothan Střešní prvky CHARAKTRISTIKA je střešní izolační prvek povrstvený na obou stranách čistým hliníkem, s nakašírovanou armovanou fólií z pěnového P tl. 4 mm s podélným a příčným překrýváním, rastrovým

Více

KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30

KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 březen 2010 KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 EI 30 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE KRUHOVÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ CHARAKTERISTIKA: Systém protipožární ochrany KNAUF INSULATION FIRESTOP je určen pro kruhové

Více

Náš bezplatný poradenský servis

Náš bezplatný poradenský servis Detaily rozhodují Náš bezplatný poradenský servis Přímo na místě zjistíme skutečný stav střechy (vizuální prohlídka, sonda do skladby střechy). Zpracujeme technický návrh sanace (rekonstrukce) Vaší střechy

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

FÓLIE ALKORPLAN 35034 A HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DUALDEK. M o n t á ž n í n á v o d

FÓLIE ALKORPLAN 35034 A HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DUALDEK. M o n t á ž n í n á v o d FÓLIE ALKORPLAN 35034 A HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM DUALDEK M o n t á ž n í n á v o d Kolektiv pracovníků Atelieru DEK leden 2016 2 Obsah OBSAH 1 SYSTÉM FÓLIÍ ALKORPLAN PRO SPODNÍ STAVBU...6 1.1 PARAMETRY FÓLIÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace Datum vydání: 08.03.2012 Technický list Str. 1 ze 3 Výrobce: VEDAG GmbH s výrobnami: Geisfelderstraße85-91, D-96050 Bamberg Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg Certifikace VEDAG GmbH podle EN

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -ALPINA P R E M I U M Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Pro podstřeší s nejvyššími nároky na spolehlivost.

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S HYDROIZOLACE ZDIVA Nerozumnější je si vybrat firmu, která dodatečnou hydroizolace provede. Ta zajistí průzkum zdiva i okolí budovy. Vyhodnotí situaci a určí

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

DATUM: POBOČKA: Sokolov STRANA 1 / 41

DATUM: POBOČKA: Sokolov STRANA 1 / 41 DATUM: 07.07.016 POBOČKA: Sokolov STRANA 1 / 41 Hydroizolační fólie Hydroizolační fólie z TPO MAPEPLAN T M k mechanickému kotvení 1,5 mm 60,00 Kč bez DPH 1015078110 314,60 Kč s DPH kotvení 1, mm 10,00

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

Dektite Potrubní manžety

Dektite Potrubní manžety Dektite Potrubní manžety Potrubní manžeta umožňuje dokonalé utěsnění potrubních prostupů na střechách a fasádách. Pružné profilované hrdlo nebrání teplotním délkovým změnám trubek. Únavové praskliny, které

Více

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FLAGON

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FLAGON HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FLAGON Strana 1 (celkem 25) Obsah Legenda a obecné oblasti použití 3 Legenda 5 Systém zastřešení s kovovým vzhledem 6 Zastřešení 8 Spodní stavba a tunely 11 Vodní díla 12 Příslušenství

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Systémové řešení STŘEŠNÍ A HYDROIZOLAČNÍ SYNTETICKÉ FÓLIE MAPEPLAN T FPO

Systémové řešení STŘEŠNÍ A HYDROIZOLAČNÍ SYNTETICKÉ FÓLIE MAPEPLAN T FPO Systémové řešení STŘEŠNÍ A HYDROIZOLAČNÍ SYNTETICKÉ FÓLIE MAPEPLAN T FPO .., OBSAH str. 04 1. Oblasti použití str. 06 2. Hydroizolační fólie FPO str. 10 3. Doplňky FPO 3 1. Oblasti použití 4 Střechy FPO

Více

DŮM KULTURY TEPLICE, OPRAVA ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ STŘECHY KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA V TEPLICÍCH III. ETAPA D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

DŮM KULTURY TEPLICE, OPRAVA ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ STŘECHY KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA V TEPLICÍCH III. ETAPA D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY TEPLICE, OPRAVA ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ STŘECHY KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

STŘEŠNÍ A HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC MAPEPLAN PVC-P

STŘEŠNÍ A HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC MAPEPLAN PVC-P Systémové řešení STŘEŠNÍ A HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC MAPEPLAN PVC-P .., OBSAH str. 6 1. Střešní a hydroizolační fólie PVC-P str. 11 2. Doplňky pro PVC-P 3 1. Oblasti použití 4 Střechy PVC-P MAPEPLAN M

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

BEST LUNETA I - IV, nízká

BEST LUNETA I - IV, nízká TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST LUNET I - IV, nízká EST LUNET I EST LUNET II EST LUNET III EST LUNET IV EST LUNET nízká EST LUNET nízká půlka moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Technický list č.: TL 5-1008-06 Vydání č.: 9 Účinnost od: 15.02.2011 opis výrobku FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) je střešní fólie na bázi VC- vyztužená polyesterovou

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL 1. ÚVODEM Následující text obsahuje pouze nejdůležitější informace a principy týkající se osazování nejběžnějších typů skel do otvorových výplní. V jednotlivých specifických

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy PVC Vinitex Hydroizolační systémy Vinitex MP hydroizolační folie pro mechanicky kotvené střešní systémy výrobek Vinitex MP 1,2 1,2mm 1,05 x 25m 28rolí - 735m 2 2,10 x 25m 14rolí - 735m 2 1,05 x 20m 28rolí

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost: Vydání: 9

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost: Vydání: 9 Technický list TL 5-1008-06 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost:18.02.2011 Vydání: 9 opis výrobku oužití Aplikace FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) je střešní fólie na bázi VC- vyztužená polyesterovou

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Systém ploché střechy Návod pokládky Bauder THERMOFOL

Systém ploché střechy Návod pokládky Bauder THERMOFOL 1 Systém ploché střechy Návod pokládky Bauder THERMOFOL Popis systému Označení/skladování Dělící a ochranné vrstvy Popis systému Tyto aplikační pokyny platí pro Bauder THERMOFOL střešní pásy na plochých

Více

www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER

www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER www.titan-plastimex.cz www.titan-metalplast.cz Skladování a expirace produktů GEORG FISCHER Přeprava Pro přepravu potrubí by měly být dopravní prostředky voleny tak, aby potrubí mohlo v nákladovém prostoru

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015 Seznam sortimentu 2015 STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARIABILNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÝ Ucelený sortiment a volnost při kombinaci všech těl podlahových vpustí, nástavců a ostatního příslušenství umožňuje vytvoření individuálního

Více

06 Mechanicky kotvený střešní hydroizolační systém. 09 Lepený hydroizolační systém. 10 Terasový a balkónový hydroizolační systém

06 Mechanicky kotvený střešní hydroizolační systém. 09 Lepený hydroizolační systém. 10 Terasový a balkónový hydroizolační systém OBSAH 04 FATRAFOL-S 06 Mechanicky kotvený střešní hydroizolační systém 08 Hydroizolační systém přitížený kamenivem nebo provozní vrstvou 09 Lepený hydroizolační systém 10 Terasový a balkónový hydroizolační

Více

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech FATRAFOL-S Střešní hydroizolační systém Střešní hydroizolace FATRAFOL-S Střešní krytinu tvoří jediná vrstva fólie FATRAFOL o tloušťce izolační

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

KATALOG VÝROBKŮ GROUP

KATALOG VÝROBKŮ GROUP KATALOG VÝROBKŮ GROUP IZOLMAT PLAN ventimax Top NATAVITELNÉ FINÁLNÍ ASFALTOVÉ PÁSY - LEPENKY druh asfaltu, ohebnost: modifikace SBS, -20 C tloušťka: 5,2 mm±0,2mm tahová síla:1100±150, 900±200 N/50mm Natavitelný

Více

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc.

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Vlastnosti hydroizolací se nejvíce projeví během jejich provozu na plochých střechách, při montáži hydroizolací, při jejich opravách,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk MONTÁŽNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Protihlukové

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.

Více

Rhepanol fk Hydroizolační systém pro ploché střechy

Rhepanol fk Hydroizolační systém pro ploché střechy Hydroizolační systém pro ploché střechy Základní materiálové charakteristiky Rhepanol fk je hydroizolační fólie o tloušťce 2,5 mm vyrobená z polyizobutylenu (PIB) tl. 1,5 mm na spodní straně opatřená integrovanou

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar trojúhelník (21.10.2004) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

Obecné informace pro instalaci Firestone UltraPly TPO

Obecné informace pro instalaci Firestone UltraPly TPO Obecné informace pro instalaci Firestone UltraPly TPO Následující pokyny k instalaci Vám mají pomoci s dosažením správného provedení UltraPly TPO a zodpoví na základní otázky při zahájení prací. 1. TECHNICKÉ

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY

APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY Obsah: Vlastnosti fólie Junifol... 2 Ochrana staveb proti radonu z podloží... 3 Volba tloušťky fólie Junifol... 4 Příprava podloží... 5 Realizace těsnícího

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Technický list č.: TL 5-1008-06 Vydání č.: 16 Účinnost od: 19.03.20 opis výrobku FATRAFOL 810 (810/V) je střešní fólie na bázi VC- vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM]

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 2017 Stavebniny hrou [NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 1. Stavební připravenost Pro zahájení montáže systému podkrokevní izolace je nutné, aby konstrukce krovu splňovala následující

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

MANUÁL MONTÁŽE PŘÍSTŘEŠEK PRO ZVÍŘATA LT

MANUÁL MONTÁŽE PŘÍSTŘEŠEK PRO ZVÍŘATA LT Základní technické informace Šířka: 8 m Délka: 8 m Výška: 4 m Šířka vrat: 1,88 m Rozteč oblouků: 2 m Příprava k montáži Pro montáž je nutné vybrat takový terén, jehož sklon v délce i šířce haly nepřevyšuje

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar bobrovka (17.8.2006) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen dřevěným

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Vážená paní / Vážený pane,

Vážená paní / Vážený pane, Dodatečné informace k zadávacímu řízení s názvem Zhotovitel stavebních prací u projektů Energetické úspory MNO centrální sklad/sklad oddělení zásobování, energetické úspory MNO centrální laboratoř OKH

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více