TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC"

Transkript

1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC

2 Obsah 1. Popis a použití jednotlivých druhů PVC-P fólií Plastiflex Plastiflex GF Plastiflex GLSO Plastiflex GLT Plastiflex ABN Plastilfex ABN Plastiflex GLB Plastiflex GLA Vnější podmínky provádění hydroizolačních prací Připravenost staveniště Pracovní podmínky Pracovní postupy při montáži - souhrn Kladení podkladní ochranné a separační vrstvy Montáž obvodových úchytných prvků Obvodové úchytné prvky Rohové úchytné prvky Kotvené upevnění Upevnění za pomoci tvarovaného rohového profilu z ocelového plechu Kladení hydroizolační fólie Fólie Plastiflex Spojování hydroizolační fólie Svařování horkým vzduchem Lepení rozpouštědlem Jištění spojů Zkoušky kvality spojů Opracování detailů Dotěsnění rohů, koutů a nároží Provádění prostupů Etapový spoj Kladení vrchní ochranné textilie Kladení dalších vrstev Oprava poškozené hydroizolační vrstvy

3 1. Popis a použití jednotlivých druhů PVC-P fólií Plastiflex Hydroizolační systém Plastilfex je určen pro vytváření izolačních opatření spodních staveb, zejména základů a podzemních částí konstrukcí, tunelů, nádrží a jímek, zásobníků s ropnými produkty parkovišť a garáží a podobných staveb. 1.1 Plastiflex GF Plastiflex GF je nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro izolace pozemních a podzemních staveb proti tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod a jako účinná izolace proti pronikáni radonu. Fólie Plastiflex GF se používají především pro izolace základů a spodní stavby a jako izolace proti radonu. 1.2 Plastiflex GLSO Plastiflex GLSO je nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro izolace podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Fólie Plastiflex GLSO je určená zejména pro izolace tunelů. 1.3 Plastiflex GLT Plastiflex GLT je bezbarvá, transparentní, nevyztužená izolační fólie z vysoce kvalitního měkčeného PVC (PVC-P) určená pro izolace podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do konstrukcí nebo spodních vod. Fólie Plastiflex GLT je určená zejména pro izolace tunelů. 1.4 Plastiflex ABN 1 Plastiflex ABN 1 je nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) s příměsí gumy určená pro izolace pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod, pro nepřímý styk s ropnými látkami a jako protiradonová izolace. Fólie Plastiflex ABN 1 se používají především pro izolace základů parkovišť a garáží. 1.5 Plastilfex ABN 2 Plastiflex ABN 2 je speciální, lehce svařitelná PVC fólie s vysokým obsahem gumy a elastomerů, které jí zaručují výtečné mechanické vlastnosti, vysokou odolnost vůči ropným produktům, rozpouštědlům a živičným látkám při zachování fyzikálních a mechanických vlastností. Fólie Plastiflex ABN 2 se používají pro izolace spodních staveb, nádrží, zásobníků, čerpacích stanic, parkovišť a všude tam, kde je třeba zabránit případnému úniku uhlovodíků, ropných a živičných látek do okolí. 3

4 1.6 Plastiflex GLB Plastiflex GLB je nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro izolace podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Fólie Plastiflex GLB je určená zejména pro izolace jezírek, nádrží, jímek odpadních vod (s vyloučením styku s ropnými látkami). Fólie Plastiflex GLB je odolná UV záření. 1.7 Plastiflex GLA Plastiflex GLA je zdravotně nezávadná, nevyztužená izolační fólie z měkčeného PVC (PVC- P) určená pro izolace podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě, jako izolační soustava systémů proti pronikání kapalin a výluhů do konstrukcí nebo spodních vod. Fólie Plastiflex GLA je určená zejména pro izolace jezírek, nádrží, rezervoárů, ale i tunelů, kde dochází ke styku s pitnou vodou a je třeba zaručit, že nedojde ke kontaminaci pitné vody uvolňováním chemických látek z fólie. Plastiflex - přehled zemních hydroizolačních fólií z mpvc Označení Popis Použití GF black základní fólie pro zemní izolace základy, spodní stavba GLSO/SL základní izolace pro podzemní stavby tunely GLT transparentní - čirá tunely ABN 1 pro nepřímý styk s uhlovodíky parkoviště, garáže ABN 2 pro přímý styk s ropnými a živičnými látkami a rozpouštědly zásobníky, nádrže, čerpací stanice GLB UV odolná nádrže, jímky GLA pro přímý styk s pitnou vodou, zdravotně nezávadná tunely, nádrže 4

5 2. Vnější podmínky provádění hydroizolačních prací 2.1 Připravenost staveniště V rámci přípravy staveniště je nutno předem zajistit: způsob dopravy materiálů na střechu skladování materiálů na střeše (s ohledem na únosnost podkladu) přívod elektrického proudu na střechu (220 V, 16 A) místo pro ukládání odpadu nezbytná opatření v souladu s požadavky v té době platných příslušných bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. 2.2 Pracovní podmínky S hydroizolačními PVC fóliemi Plastiflex lze bez jakýchkoli úprav pracovat, pokud okolní teplota neklesne pod +5 C. Za nižších teplot se již doporučuje hydroizolační fólie před rozvinováním temperovat ve vytápěných prostorách a následně bez zbytečných prodlev aplikovat. Aplikace PVC fólií při teplotách pod 0 C se nedoporučuje. Ve výjimečných případech (nutnost oprav) lze fólie svařovat i při teplotách do -5 C. Práce nesmí být prováděny za deště a sněžení. Pokladači by se měli při vstupu na položené hydroizolační fólie vyvarovat obuvi s tvrdou podrážkou a danou podrážku obuvi očistit od ostrých a tvrdých předmětů (kamínky, střepy atd.). Stejně tak by na fólii neměla být pokládána břemena podobných vlastností. V opačném případě hrozí mechanické poškození fólie. 3. Pracovní postupy při montáži - souhrn Montáž fóliových systémů Plastiflex zahrnuje zpravidla provádění následujících prací (v pořadí provádění): kladení podkladní ochranné (separační) vrstvy, geotextilie min. 300g/m2 montáž obvodových úchytných prvků z poplastovaného plechu kladení hydroizolační fólie Plastiflex kotvení fólie k podkladu spojování přesahů hydroizolační fólie napojení hydroizolační fólie na prostupy kladení vrchní ochranné vrstvy, geotextilie, min. 300g/m 2 Dle konkrétních stavebních podmínek mohou být některé pracovní kroky vypuštěny nebo může dodatečně následovat: zkouška těsnosti hydroizolace (zátopovou zkouškou, podtlakovou zkouškou svarů, vysokým napětím) 5

6 4. Kladení podkladní ochranné a separační vrstvy Pásy ochranné textilie se na podklad kladou zcela volně, se vzájemnými bočními a čelními přesahy minimální šířky mm. V přesazích se jednotlivé pásy spojují pouze bodově horkým vzduchem a stlačením, nebo disperzním lepidlem. Dělení (řezání) textilie se provádí nejsnáze horkým vzduchem. Plocha určená k provedení izolace musí být ochrannou textilií pokryta zcela. Za větrného počasí se doporučuje volně položenou textilii dle potřeby dočasně zatížit (rolemi fólie, prkny apod.). Na svislých a šikmých plochách se v podkladní vrstvě textilie nejprve dočasně mechanicky připevňuje při horním okraji plochy, a to dle okolností přibitím přes prkno, nebo přehnutím přes hranu zdiva a zatížením, následně se pak řádně přikotví úchytnými prvky vlastního fóliového izolačního povlaku. V krycí vrstvě se na svislých a šikmých plochách textilie zavěšuje na přečnívající okraj podkladní vrstvy po předchozím svaření jejího horního okraje s ponechaným přesahem podkladní ochranné vrstvy. U vyšších stěn, nad 3,5m výšky, lze krycí ochrannou vrstvu dle potřeby i v ploše stěny bodově přichytit k izolační fólii polyuretanovým lepidlem. 5. Montáž obvodových úchytných prvků Ihned po položení podkladní ochranné a separační vrstvy z technické textilie následuje montáž obvodových úchytných prvků, kterými jsou prefabrikované profily z poplastovaného plechu různého tvaru a rozměrů dle účelu použití. Za správný výběr a dimenzování úchytných a kotvících prvků zodpovídá montážní firma. Ke všem obvodovým prvkům a doplňkům musí být fólie připevněna proužky vyztužené fólie Plastiflex o šířce od 500 to 660 mm a nerezavějící kotevní technikou odpovídající podkladu. 5.1 Obvodové úchytné prvky Jednotlivé prvky obvodového ukončení (pásky nebo tvarované lišty) se osazují se vzájemnými styčnými spárami šířky minimálně 3 mm. V případě potřeby se délka prvku upraví nůžkami na plech. K podkladu se obvodové úchytné prvky připevňují v předepsané rozteči pomocí kotvících prvků (rozpěrné nýty, vruty, trhací nýty, samořezné šrouby, samovrtné šrouby, hřebíky apod.). Kotvící prvky musí vždy zasahovat až do tuhé a staticky zajištěné vrstvy střešního pláště (beton, zdivo, dřevo, trapézový plech apod.) a musí odpovídat vlastnostem povrchu. Po obvodu střechy musí být úchytné prvky vždy zajištěny proti vnikání větru a vody pod krytinu např. těsnícím profilem z LD-PE Po zakotvení obvodových úchytných prvků se jejich styčné spáry přelepí samolepící textilní páskou šířky 20 mm a poté se překryjí pásem fólie šířky minimálně 120 mm, přivařeným na okrajích k PVC nánosu na plechu v šířce minimálně 30 mm. Montáž obvodových úchytných prvků musí být provedena ihned po položení ochranné textilie, neboť slouží i pro její fixaci před účinky větru. 6

7 5.2 Rohové úchytné prvky Zemní fóliový systém musí být připevněn v obvodových koutech. Toto upevnění může být provedeno dvěma způsoby. Pro malé povrchy o délce do 5 metrů toto upevnění není nutné Kotvené upevnění 50 MM a) Fólii Plastiflex připevněte k obvodovému koutu tak, aby fólie dosahovala přibližně 50 mm na svislou plochu. b) Pomocí odpovídající kotevní techniky mechanicky upevněte okraj folie k povrchu a to v místě pod přesahem folie použité na svislé ploše (rozteč max. 250 mm) Upevnění za pomoci tvarovaného rohového profilu z ocelového plechu. 50 MM 70 MM Tvarovaný rohový profil, z ocelového plechu poplastovaného PVC, mechanicky připevněte k povrchu, kotvy musí odpovídat povrchu. První kotva, upevňující připojovanou fólii, musí být umístěna 50 mm od konce tvarovaného profilu 7

8 6. Kladení hydroizolační fólie 6.1 Fólie Plastiflex Tyto druhy hydroizolační fólie se kladou na povrch opatřený separační vrstvou až po osazení obvodových úchytných prvků. Velikost čelních a bočních přesahů je závislá na způsobu spojování fólie: Svařování horkým vzduchem Spojování lepením 40 mm 50 mm Délka pásů se dle potřeby upraví nožem nebo nůžkami. Mezi sousedními pásy musí být přesahy vzájemně posunuty nejméně o 100 mm (kladení na vazbu ), výjimkou jsou svislé plochy a konstrukce etapového spoje. Fólie se následně připevňují pouze k úchytným prvkům. Připevnění slouží k zajištění správné polohy fólie. V případě provádění svislé i vodorovné izolace se zpravidla nejdříve izolují svislé plochy a následně vodorovné. 7. Spojování hydroizolační fólie 7.1 Svařování horkým vzduchem Hydroizolační membrány Plastiflex mohou být homogenně spojeny svařováním za pomoci horkého vzduchu nebo nažhaveného klínu. Horkovzdušné spojování lze bezpečně provést do 0 o C. Klesne-li teplota pod 0 C, tak se aplikace PVC fólií nedoporučuje - ve výjimečných případech (nutnost opravy), lze fólie svařovat i při teplotách do 5 0 C. Příprava a) Správnou teplotu vzduchu si nejlépe ověříte tím, že po jeho rozehřátí agregát umístíte 5 mm nad vzorek fólie a proud vzduchu na ni nasměrujete. PVC fólie se nesmí pálit (malá změna barvy je povolená). b) Šířka přesahu folií musí být po celé délce minimálně 50 mm. Efektivní šířka svařeného spoje musí být minimálně 30 mm. c) Při křižném spojování se fólie musí navzájem překrývat minimálně o 250 mm. Instalace 1. Tavící nástroj vložte mezi přesah fólií a udržujte jej ve sklonu + 45ºC. Část hubice horkovzdušného agregátu musí neustále o 3 4 mm vyčnívat z přesahu. 2. Změknuté PVC přitlačujte silikonovým válečkem ve vzdálenosti přibližně 20 mm za tavícím nástrojem. 3. Po přitlačení musí být spoje zkontrolovány. Pokud spoj není dokonalý, je nutné, aby spoj byl opraven. 7.2 Lepení rozpouštědlem PVC membrány Plastiflex lze homogenně spojit tetrahydrofuranem (THF). Fólie Plastiflex je také možné natavit na kašírované plechy a ostatní výrobky z PVC. 8

9 Příprava a) Lepení se musí provádět plochým štětcem nebo štětcem se zásobníkem, aby se rozpouštědlo jednoduše a rovnoměrně dávkovalo mezi přesahy fólií. b) Kvůli teplotě a vlhkosti je naprosto nutné, aby se rozpouštědlo nanášelo na suchou fólii a okolní vlhkost nebyla příliš vysoká. Pokud je okolní teplota nižší než 5ºC, fólie musí být předem nahřáta horkým vzduchem. c) Šířka přesahu fólií musí být po celé délce nejméně 50 mm. Efektivní šířka slepeného spoje musí být minimálně 30 mm. Instalace 1. Spojovací rozpouštědlo musí být štětcem nanášeno po celé délce přesahu. Těsně za štětcem, po nanesení rozpouštědla, horní fólii lehce přitlačte na spodní válečkem nebo rukou těsně za štětce. Na svislých a nakloněných plochách se postupuje ve směru ze spodu nahoru. 2. Po přitlačení musí být spoje zkontrolovány. Pokud spoj není dokonalý, je nutné, aby spoj byl opraven. 7.3 Jištění spojů Při zhotovování izolací proti tlakové vodě je nutné všechny spoje fólie dále pojistit speciální zálivkovou PVC pastou (po kontrole kvality a souvislosti spojů). Jedná se o roztok stabilizovaného PVC ve vhodném rozpouštědle. Jištění spojů zálivkou se doporučuje i u izolací proti stékající a povrchové vodě. Pojištění se provádí vždy až po kontrole kvality a souvislosti provedených spojů a to nanášením k okraji spoje vytlačováním tekuté zálivkové hmoty z PE láhve opatřené ve víku výtokovou trubičkou. Pro jištění spojů na vodorovných plochách musí mít tato trubička vnitřní průměr 3 mm, na svislých a šikmých plochách průměr 1 mm. PVC pasta se musí vždy před použitím řádně promíchat a musí mít při nanášení správnou konzistenci, kterou lze upravit při zhoustnutí přidáním L-494, THF. Hmota se musí z trubičky lehce vytlačovat stisknutím lahvičky, avšak po nanesení se hmota nesmí roztékat ani na svislé ploše. Po provedení jištění se zálivková hmota liší barevně od vlastní fólie. 7.4 Zkoušky kvality spojů Po ukončení spojování fólií tvořících hydroizolační vrstvu je nezbytné kvalitu spojů zkontrolovat, aby se v maximální možné míře předešlo dodatečným nákladným opravám hydroizolační vrstvy. Kvalitu spojů je nutné provést před zakrytím fólie vrchní ochrannou vrstvou. Podle charakteru stavby může objednatel požadovat provedení zkoušek těsnosti spojů, u izolací proti tlakové vodě je provedení některých zkoušek nutné. Nejběžnější zkoušky kvality spojů: 1. vnější kvalita spojů vizuální kontrola tvaru a průběhu svaru, způsoby a kvality zaválečkování, souososti a rovinnosti hrany přesahu s okolním povrchem fólie v místě spoje, atp. 2. podlatková zkouška pomocí zvonu a vakuového čerpadla 9

10 8. Opracování detailů 8.1 Dotěsnění rohů, koutů a nároží Pravoúhlé kouty, rohy a nároží je nutno po předběžném opracování tzv. "krabicovým" nebo "kalhotovým" způsobem vyskládání fólie, při nichž vždy zůstávají ve svařovaných spojích oslabená místa s šířkou svaru menší než 30 mm, vždy na závěr dotěsnit speciálními dílci (tvarovkami). Prostorové tvarovky se k průběžné fólii přivařují pomocí horkého vzduchu pokud možno celoplošně, nejméně však v šířce 30 mm od svého okraje. Dle potřeby se i tyto svary dále pojišťují zálivkovou hmotou. 8.2 Provádění prostupů a) Prostupy z PVC potrubí Pro opracování prostupu se použije límec z PVC-P příslušného druhu fólie. V límci (v případě prostupu většího rozměru v plošném přířezu z fólie o cca 250 mm větším než je prostupu) se nejprve nůžkami vystřihne kruhový otvor o cca o 1/3 menší než vnější průměr prostupujícího potrubí. V okolí tohoto otvoru se fólie nahřeje horkým vzduchem a tvarovka se navlékne silou na prostup. Tímto se z původně plošného útvaru prostorově vytvaruje manžeta těsně obepínající prostupující trubku. Tvarovka se zatlačí až k průběžné fólii povlaku, s nímž se po obvodu svaří. Takto vytvarovaná manžeta se na potrubí prodlouží ovinutým proužkem fólie šířky cca 100mm. Současně s ovíjením prostupu se proužek přivaří horkým vzduchem k manžetě tvarovky a k prostupujícímu potrubí a na závěr i k svému počátku. Jedná-li se o trubní prostup, na který nelze tvarovku navléknout (průběžné potrubí), zhotoví se tvarovka mimo prostup za použití jiného vhodného kruhového tělesa shodného nebo poněkud většího průřezu. Hotová tvarovka se po jedné straně rozřízne, nasadí se na prostup a v místě řezu se s přesahem nebo za použití přídavného pásku fólie opět svaří v jeden celek. b) Prostupy z materiálu jiného než PVC (ocel, litina, keramika apod.) Tento způsob prostupu nelze použít pro tlakovou izolaci. Postup provádění se od předchozího liší tím, že se prostup v místě styku s podkladní konstrukcí musí před natažením tvarovky opatřit vrstvou polyuretanového tmelu do výšky cca 70 až 120 mm. Přídavná manžeta, která je ve své spodní části připevněna k límci z PVC-P horkým vzduchem, je po vychladnutí k prostupujícímu potrubí přitažena ocelovou páskou. c) Prostupy řešené pomocí pevné a volné příruby Prostupy, u nichž je napojení izolace řešeno jejím sevřením mezi pevnou a volnou ocelovou přírubu se těsní zdvojením povlaku (přivařením plošně záplaty přesahující přírubu cca o 100 mm), nanesením souvislé vrstvy PU tmelu v tloušťce cca 5 mm na dosedací plochy obou přírub a následným rovnoměrným utažením všech šroubů stahujících příruby až se tmel počne po jejich obvodu vytlačovat. Dosedací plochy přírub musí být předem důkladně očištěny od všech nečistot a rzi. Je-li volná příruba sestavena z dílů, nesmí být mezera mezi nimi větší než 2 mm. Obdobným způsobem se řeší i ukončení izolace na obvodě ocelových desek, rámů apod. sevřením izolačního povlaku mezi ocelovou konstrukci a pásnici. 10

11 8.3 Etapový spoj V případech, kdy není možné provádět hydroizolační vrstvu v najednou, je nezbytné provádět hydroizolaci v závislosti na postupu dalších prací nejméně ve dvou etapách. Základní podmínkou bezporuchového provedení izolace v místě etapových napojení je zajištění dostatečné ochrany položené izolace před mechanickým poškozením. Vlastní izolační povlak musí být vždy celý oboustranně chráněný netkanou textilií. Před mechanickým poškozením, které by mohlo být způsobeno staveništním provozem, se na vodorovných a šikmých plochách zpravidla navíc používá jako provizorní ochrana betonová mazanina (lze použít i fošny, železobetonové prefabrikáty apod.) Izolační vrstvy, přesahující budoucí obrys objektu (a v mnoha případech tedy i provizorní ochrannou vrstvu) je nutné chránit před poškozením během stavebních prací prkny nebo jiným vhodným způsobem. Provizorní ochranou (například vhodnou deskou) je třeba chránit izolační vrstvy také při svařování kovové výztuže v jejich blízkosti. Kromě provizorní ochrany před mechanickým poškozením je v mnoha případech nutné zajistit i provizorní mechanické připevnění izolačního systému. Jak provizorní ochrana, tak mechanické připevnění musí být navrženo a provedeno tak, aby je bylo možné před prováděním dalších prací odstranit bez mechanického poškození izolace. 9. Kladení vrchní ochranné textilie Po provedení hydroizolační vrstvy a kontrole spojů je nezbytné zakrýt fólii ochranou vrstvou z technické textilie. Zpravidla se užije textilie o plošné hmotnosti 300 g/m 2, pouze v případě očekávaného zvýšeného mechanického namáhání při následných pracích se užije textilie o plošné hmotnosti 600 g/m 2. Kladení vrchní ochranné textilie se provádí dle zásad pro kladení podkladní ochranné separační vrstvy pouze s tím rozdílem, že všechny vzájemné spoje pásů textilie musí být provedeny průběžně (nikoliv pouze bodově), aby se zamezilo vnikání částic násypu, betonu apod. pod ochrannou vrstvu a nedocházelo tak přímému styku s krytinou. 10. Kladení dalších vrstev Při kladení dalších vrstev je vždy nutno dbát zvýšené opatrnosti, zejména při kladení jakýchkoli materiálů na fólii, aby při něm nedošlo k poškození krytiny průrazem či k proříznutí (při rozprostírání). Je proto lépe materiál klást na více míst v menším množství, nedochází díky tomu ani k lokálnímu přetížení konstrukce. Je nutné zejména vytvořit dostatečně zajištěné dopravní cesty (např. z hoblovaných prken nebo pryžových desek) a vyloučit použití dopravních prostředků (kolečka, japany) s ocelovými koly a nářadí s ostrými hroty nebo hranami. 11. Oprava poškozené hydroizolační vrstvy Dojde-li k porušení souvislosti fóliové hydroizolace jejím místním poškozením (mechanicky, vysokou teplotou..), provede se oprava přelepením poškozeného místa záplatou vhodné velikosti přivařenou po obvodě horkým vzduchem. Záplata čtvercového, nebo obdélníkového tvaru musí mít zkosené, popřípadě zakulacené rohy. Před přiložením záplaty je nutné dokonale očistit fólii od všech nečistot (omytím vodou se saponátem, lihem ). Je také možné vsunout záplatu pod původní opravovanou fólii a záplatu svařit s čistým spodním povrchem krytiny. 11

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click Lindab SRP Click Montážní návod Montáž krytiny Lindab SRP Click Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní návod. Pomůže Vám

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc.

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Vlastnosti hydroizolací se nejvíce projeví během jejich provozu na plochých střechách, při montáži hydroizolací, při jejich opravách,

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

Trny bez a se základnou Informační stránka

Trny bez a se základnou Informační stránka 512IP 03/12 Trny bez a se základnou Informační stránka Trny k montáži izolačních dílců Společnost Pyrotek dodává řadu trnů a čepiček, které umožňují mechanické připevňování předtvarovaných izolačních materiálů

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.1 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 4 SCHÉMA KOTLE 6 PARAMETRY 7 MONTÁŽ A INSTALACE

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více