Anotace jednotlivých aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace jednotlivých aktivit"

Transkript

1 Anotace jednotlivých aktivit Teambuildingové aktivity a ice breakery Bang, mrkvičky? Zábava, týmová práce, sebedůvěra?! V rámci těchto aktivit podporujeme lepší vzájemné sociální vazby ve skupině, sbližujeme účastníky skupiny. Při těchto aktivitách se účastníci lépe poznávají, hledají společné zájmy, posilují vzájemnou důvěru v kolektivu a roste tak týmový duch, který je pro spolupráci klíčový. Koncepce aktivit je taková, že účastníci jsou aktivitami nadšeni a mnohdy se k nim vracejí i ve svém volném čase či při jiných příležitostech. Jedná se jak o aktivity slovní, tak o aktivity lehce pohybové. Námi volené aktivity zcela odpovídají metodám neformálního vzdělávání a také reflektují priority programu Erasmus+. Rádi vybíráme aktivitám také poutavé názvy, např. Bang, Mrkvičky, Shrek, Cibule, Měl jsem malý dům jako, a další. Odhalte společně s námi, co se pod těmito názvy skrývá. Klíčová slova: týmová práce, sebedůvěra, zábava. Časová náročnost: 120 minut. 1

2 Nenech sebou zametat! Tento blok zahrnuje tři workshopy na témata: Úmluva o právech dítěte, šikana a kyberšikana. Součástí bloku jsou diskuse, pracovní listy, promítání videí, simulační hry, apod. Lektoři přizpůsobí blok věku účastníků. 1. Úmluva o právech dítěte Nejsou jen práva, ale i povinnosti? Mluví se o právech, ale co to vůbec znamená? Únos, vlastní názor, povinná školní docházka?! Účastníci budou vtaženi do tématu již od samého začátku. Budou seznámeni s dvanácti články Úmluvy o právech dítěte, konkrétně s právy: vzdělání, zákaz diskriminace, nezákonné přemisťování, svoboda projevu, dětská práce, jméno a příslušnost, oddělení od rodičů, ochrana soukromí, ozbrojené konflikty, zachování totožnosti, volný čas, zneužívání a vykořisťování. Každé právo je podloženo příslušným obrázkem, se kterým budou účastníci pracovat. Účastníci budou motivováni k jednoduché diskuzi nad danými právy, budou však také seznámeni s povinnostmi vztahujícími se k jednotlivým právům. Klíčová slova: práva, povinnosti, diskuse. Časová náročnost: 60 minut. 2

3 2. Šikana Fyzická a psychická šikana? Sebevražda. Šikana vs. pošťuchování? Spokojenost a radost vs. neklid a strach?! Účastníci se pomocí přiřazování obrázků a pojmenování seznámí s pojmy: šikana, agresor, oběť a mlčící většina/přihlížející. Detailní vysvětlení dětem poskytne vyškolený lektor, který je také upozorní na závažnost a škodlivost tohoto jevu. Účastníci si v průběhu workshopu vyplní pracovní list, který poukazuje na hledání pomoci v případě toho, že se oni sami stanou obětí nebo se do situace dostane jejich blízký kamarád. Součástí workshopu je i projekce videí. Účastníci budou mít možnost zamyslet se nad tím, proč je šikana tak nebezpečný jev a jak se můžou bránit. Workshop je koncipován tak, aby účastníci workshopu měli možnost diskutovat nejen s lektorem, ale i mezi sebou. Klíčová slova: šikana, pomoc, pracovní list. Časová náročnost: 60 minut. 3. Kyberšikana Facebook? Sexting? Hoax? Krádež identity? Ztráta přátel a zaměstnání?! Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k tématu kyberšikana. Lektor jim jednoduše za pomocí definice vysvětlí, co pojem kyberšikana vyjadřuje, a také jaké důsledky může mít. Každý účastník získá pracovní sešit vydaný Národním centrem bezpečnějšího internetu, se kterým bude společně s ostatními během programu pracovat. Protože se věk dětí, které začínají pracovat v dnešní době s informačními technologiemi, stále snižuje, má tento sešit pomoci seznámit i ty nejmenší školáky s riziky, které přináší informační technologie. Na třiceti stranách účastníci naleznou množství her, doplňovaček, při kterých si mimo jiné procvičí i své jazykové, matematické, společenské a kulturní dovednosti. Lektor účastníkům představí známé případy kyberšikany, jako je krádež indentity, stalking a kybergrooming, ale také moderní trendy jako je netholismus, hoax a sexting. Cílem je 3

4 zamyslet se nad důsledky tohoto jevu. Účastnici budou seznámeni s tím, jak jednoduché je se kyberšikany velmi nechtěně zúčastnit a na co si tedy dávat pozor. Cílem programu je zavést základní pojmy spojené s bezpečností a riziky informačních technologií do běžné mluvy dětí a umožnit jim tak pochopit, jaký vliv mají moderní technologie na jejich každodenní život. Klíčová slova: informační technologie, identita, bezpečnost. Časová náročnost: 60 minut. Ze zákulisí TV Tato aktivita nabízí možnost navštívit zákulisí televizní stanice, které není vždy dostupné běžnému divákovi. Účastníky čeká komentovaná prohlídka televizního vysílání. V ceně není zahrnuto jízdné na místo a z místa konání aktivity. Tuto aktivitu není možné realizovat o víkendu a je nutné ji rezervovat alespoň 2 měsíce předem. Klíčová slova: zákulisí, prohlídka, televize. Časová náročnost: 180 minut. 4

5 Prohlídka Poslanecké sněmovny nebo Senátu Parlamentu České republiky Účastníci si společně s průvodcem projdou prostory, kde probíhají nejdůležitější politická rozhodnutí naší země. Účastníci také nahlédnou do historie jednotlivých staveb a v některých případech se budou moci setkat přímo s politikem. V ceně není zahrnuto jízdné na místo a z místa konání aktivity. Tuto aktivitu není možné realizovat o víkendu a je nutné ji rezervovat alespoň 2 měsíce předem. Klíčová slova: politika, prohlídka, diskuse. Časová náročnost: 150 minut. Mladí a aktivní - blok určený mladým lidem zajímajícím se o dění kolem sebe Tento blok zahrnuje několik velmi atraktivních témat. Vzhledem k časové náročnosti je možné realizovat pouze dvě z nich. Téma je vždy rozděleno na teoretickou a praktickou část. 1. Participace a aktivní občanství Občanství, volby, samospráva, kampaň. My chceme po našem městě volit? Chtěli bychom uskutečnit anketu... Proč mám jako Účastníci budou interaktivní formou seznámeni s pojmem participace a aktivního občanství, prostřednictvím simulačních her si vyzkouší jednotlivé způsoby participace v praxi. Účastníci tak budou motivováni, aby se zajímali o dění kolem sebe. 5

6 Součástí bude beseda se zástupci nevládních neziskových organizací o jejich aktivitách a činnostech, což přispěje k motivaci být aktivním občanem. Klíčová slova: občanství, participace, nezisková organizace. 2. Time management Nestíháte vše, co potřebujete? Neumíte rozvrhnout své aktivity a nastavit si priority? Potřebujete zefektivnit svoji činnost? Potřebujete se udržet v pohodě a nestresovat? Nebo toho jen chcete zvládnout ještě více? Tak právě pro vás je tento interaktivní workshop, kdy si mnoho metod vyzkoušíte v praxi. Klíčová slova: priority, efektivita, praxe. 3. Project management a granty Máte skvělý nápad, jak změnit něco ve svém městě či kraji? Chcete postavit skate park, opravit dětské hřiště? Nebo se chcete potkat s vrstevníky ze zahraničí? Pojmy SMART, dopad, cíl, viditelnost a inovace vám připadají cizí? Tak právě pro vás je tento workshop, kdy se dozvíte jak správně formulovat své myšlenky a nápady, aby se opravdu uskutečnily a vy jste na ně získali ještě finanční podporu. Tento blok lze uzpůsobit pro naprosté projektové začátečníky, ale i pro ty pokročilé, workshop vám připravíme na míru, že pro vás projektové řízení bude hračkou. Můžete si také vyzkoušet testy osobností, abyste věděli, na jakou práci se v rámci projektového týmu hodíte nejvíce. Klíčová slova: projekt, grant, podpora. 6

7 4. Základy zdravé komunikace (asertivní jednání) Jak bych to jen správně řekl/a.?! Asertivita?! Strach ze setkání s cizími lidmi? Řešení konfliktních situací a nedorozumění. Správné zásady komunikace?! Tykání vs. vykání? Pokud si chcete osvojit základní techniky správné komunikace, asertivního jednání, řešit modelové situace v praxi a zbavit se strachu z jednání s lidmi a naučit se formulovat svůj názor, tak jste správně v tomto bloku. Klíčová slova: rétorika, asertivita, jednání. Prohlídka Prahy Historie, stavby, jen musím někoho poslouchat a dlouho to trvá. nuda přece. Ne, rychle a kdo více zjistí, tak vyhrává! Prohlídka Prahy obsahující nejdůležitější fakta týkající se historie umění, současnosti. Účastníci mohou tuto aktivitu absolvovat také jakou soutěžní skupinovou práci. Tuto aktivitu je možné po domluvě uskutečnit i v anglickém či německém jazyce. Klíčová slova: prohlídka, zábava, skupina. Časová náročnost: 150 minut. 7

8 Sociální sítě a nová média Jak nám sociální sítě usnadňují nebo naopak komplikují život? Proč jsou média tak důležitá a čeho všeho můžeme skrze média dosáhnout? Jsou sociální sítě bezpečné?! Tento blok se koná buď formou besedy a krátkého workshopu nebo formou workshopu, je vždy uzpůsoben cílové skupině a zájmu účastníků. Cílem je umožnit mladým lidem více porozumět zákoutí sociálních sítí a využívat je co nejlépe ve svém životě (k usnadnění práce, ale aby se zároveň vyhnuli možným rizikům). Klíčová slova: sociální síť, riziko, bezpečnost. Rizika kyberprostoru, Žijeme na sociálních sítích a Internet jako místo pro nenávist 1. Rizika kyberprostoru Workshop je zaměřen na seznámení s obecnými riziky, která na nás číhají v kyberprostoru. Jak se liší náš reálný život od toho virtuálního? S čím vším se v kybersvětě můžeme setkat? Chováme se v něm jinak než ve světě reálném? Povíme si více o jevech jako je kyberšikana, kybergrooming, happy slaping, kyberstalking. Internet je rovněž plný různorodé trestné činnosti (podvody, malware, zneužití osobních údajů apod.). Budeme se tedy věnovat i těmto tématům (ochrana osobních údajů, nastavení počítače a pravidla zodpovědného chování). V neposlední řadě se dozvíme, jak případným problémům předejít a kam se můžeme obrátit o pomoc. Na tento workshop navazují workshopy Žijeme na sociálních sítích a Nenávist na internetu. 8

9 2. Žijeme na sociálních sítích Interaktivní workshop, který obsahem navazuje na Rizika kyberprostoru, seznámí účastníky s již zmíněnou problematikou, a to přímo v prostředí sociálních sítí. Podíváme se na reálné ukázky jednotlivých hrozeb a řekneme si, jak se na sociálních sítích chovat a jak se naopak nechovat. Podíváme se také sociálním sítím více na zoubek, jak si s námi jako s uživateli hrají. Hlavní platformou bude Facebook, ale podíváme se i na další sítě, a to ať už české či mezinárodní. V rámci programu si také řekneme více o bezpečném nastavení Facebooku a o možnostech blokace a nahlašování uživatelů a stránek. Prostor bude věnován i pro sdílení vlastních zkušeností mezi účastníky. 3. Internet jako místo pro nenávist Internet nám často slouží jako pomyslná vrba, kde můžeme vyřknout to, co bychom v reálném životě neřekli. Problematické je rovněž, že málokdy si uvědomujeme, jakou škodu takové jednání může napáchat. V rámci workshopu se tak podíváme na to, jak může nenávist online vypadat a co vše může způsobovat. Také si více řekneme o tom, jak se druzí mohou snažit ovlivnit naše názory a chování prostřednictvím internetu, jaká témata jsou pro nás palčivá a jak si nezkazit svou online reputaci a nestát se případně trollem. Internet je pro nás stále významnější komunikační platformou. Chceme ji jako místo pro konstruktivní dialog či jako místo pro hejt? Časová náročnost: minut. 9