PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 181/2016 autorizované měření emisí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 181/2016 autorizované měření emisí"

Transkript

1 Ethanol Energy, a. s. 1 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA AG spol. s r. o. Za Škodovkou 305 Telefon: FAX: Hradec Králové IČO: Pracoviště P1: Za Škodovkou 305, Hradec Králové Datum vystavení: Počet stran: 20 PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. autorizované měření emisí Laboratoř splňuje požadavky normy ČSN P CEN/TS 15675:2009. Všechny výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu analýzy. Bez písemného souhlasu EKOLOGICKÝCH LABORATOŘÍ EMPLA nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Žadatel: Ethanol Energy, a. s. Školská Město Vrdy Objednávka č.: 416/16 Místo měření: Ethanol Energy, a. s., Vrdy Předmět měření: Sušárna DDGS Měřené škodliviny: CO, NO x stanovení: SOP E 3 (ČSN EN 15058, ČSN ISO 10849) TZL odběr: SOP VZ 14 (ČSN EN ) stanovení: SOP E 5 TOC stanovení: SOP E 2 (ČSN EN 12619) Vzduchotechnické parametry SOP E 11 (ČSN ISO 10780, ČSN EN 14790) Datum měření: Měření provedli: Měření byl přítomen: Vypracoval: Schválil: Ing. Jan Uhnavý, p. Jakub Hodoval, p. Ján Gallo p. Kučera Ing. Jan Uhnavý Vedoucí ekologických laboratoří: Ing. Stanislav Eminger, CSc. Výtisk č.: 1 Rozdělovník: výtisk č. 1, 2 Ethanol Energy, a. s. výtisk č. 3 EMPLA AG spol. s r. o.

2 Ethanol Energy, a. s. 2 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. OBSAH 1. ÚVOD 3 2. POPIS ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ DATA 4 3. ZPŮSOB MĚŘENÍ POUŽITÉ PŘÍSTROJE MĚŘICÍ METODY A POSTUPY METROLOGICKÁ NÁVAZNOST MĚŘENÍ VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ POPIS MĚŘICÍHO MÍSTA 9 4. PRŮBĚH MĚŘENÍ PROVOZ V DOBĚ MĚŘENÍ VÝSLEDKY MĚŘENÍ PŘEHLED VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY POUŽITÁ LITERATURA POUŽITÉ VELIČINY A ZNAČKY TABULKY A PŘÍLOHY NAMĚŘENÉ HODNOTY PŘEPOČTENÉ HODNOTY MĚŘENÍ TZL GRAVIMETRICKOU METODOU GRAFICKÝ ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT 19

3 Ethanol Energy, a. s. 3 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. 1. ÚVOD Požadavek na měření: Cílem měření bylo stanovení skutečných emisních parametrů dosahovaných při provozu plynové sušárny na výrobu sušených lihovarnických výpalků, která se nachází v areálu podniku Ethanol Energy, a.s., Vrdy. Způsob realizace měření: Na měřicím místě byly provedeny tři jednorázové odběry vzorků pro stanovení hmotnostní koncentrace TZL a šestihodinové měření koncentrací základních plynných škodlivin (CO, NO x ) a TOC. Odběry vzorků a stanovení vybraných faktorů zdroje byly provedeny v souladu se zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění, ustanoveními odpovídajících ČSN a Příručky kvality zkušební laboratoře č Ekologické laboratoře Empla. Měření a odběry vzorků byly realizovány pracovníky firmy EMPLA AG spol. s r. o., Hradec Králové. Následné stanovení vybraných faktorů bylo provedeno v akreditované zkušební laboratoři č. 1110, Ekologické laboratoře Empla. Dodavatel: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové Ekologické laboratoře EMPLA Oddělení externích měření a odběru vzorků Za Škodovkou Hradec Králové Spolupráce se subdodavateli: Bez subdodávky. Využití výsledků měření: Výsledky budou podkladem pro posouzení měřeného zařízení z hlediska plnění emisních limitů a pro výpočet poplatků za znečišťování ovzduší.

4 Ethanol Energy, a. s. 4 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. 2. POPIS ZAŘÍZENÍ Jedná se o bubnovou sušárnu, která jako zdroj tepla pro sušení využívá zemní plyn. Do sušárny vstupuje směs mokrých odstředěných výpalků (lihovarského mláta) a zahuštěného fugátu (lihovarského sirupu). Po jejich vysušení se získávají sušené lihovarské výpalky tzv. DDGS. Sušení probíhá pomocí uzavřené parní smyčky, jejíž vzdušina je ohřívána v tepelném výměníku pomocí horkých spalin zemního plynu. Přebytek z parní smyčky prochází přes hořák (o tepelném příkonu 9,555 MW), kde dojte k termické oxidaci (za teploty 860 C) a likvidaci nežádoucích látek před vypuštěním do atmosféry. Poté jsou spaliny a vodní pára odtahovány pomocí ventilátoru do odtahového komína TECHNICKÁ DATA sušárna Výrobce SWISS COMBI Typ sušárny ecodry Výrobní číslo Rok instalace 2014 Provozní výkon max kg/ hod suchého produktu Vypařování vody max kg/hod Objem vypouštěného plynu max m 3 / hod Teplota vypouštěného plynu max. 130 C Schéma sušárny výpalků

5 Ethanol Energy, a. s. 5 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. 3. ZPŮSOB MĚŘENÍ 3.1. POUŽITÉ PŘÍSTROJE Tabulka č. 1 přístrojová technika použitá při měření přístroj výrobce použito Spektrální analyzátor plynů URAS 10 Hartmann&Braun, SRN X Systém pro sběr dat TRM16-J TESO Praha, ČR X Vymrazovací jednotka Hartmann&Braun, SRN X Konvertor NO x na NO Konti TESO Praha, ČR X Pracovní stanice Notestar 780 SX 486/33 Paramagnetický analyzátor na stanovení kyslíku OXYNOS 100 Automatický analyzátor ovzduší MSI 5600 s vyhřívanou hadicí a vymrazovací jednotkou MSI-MC 600 Vyhřívané vedení plynů PTFT/VAS Notestar, THA Fischer-Rosemount, D MSI, SRN Hillesheim, SRN Lamelové čerpadlo Becker DT/VT Becker, SRN X Kondenzační jednotka CGEK 5 Hartmann&Braun, SRN X Vyhřívaná sonda TESO TESO Praha, ČR X Digitální teploměr DIT 305 B + sonda GES 500 Elektronický přístroj TESTO 452 s teplotní, tlakovou a rychlostní sondou Elektronický přístroj TESTO 454 s teplotní, tlakovou a rychlostní sondou Analyzátor C x H y typ FID T TECPEL, ČR TESTO, SRN TESTO, SRN TESTA, SRN Analyzátor C x H y typ Multi-FID E17 Hartmann&Braun, SRN X Izokinetická odběrová souprava TESO GTE TESO Praha, ČR X Barometr UZ 0004 Brüel & Kjaer, D X Membránový plynoměr PS2R-A, G1,6, G4, G6 Premagas, SR X Bubnový plynoměr PL 0,1 Spektrum, ČR X Prandtlova sonda Klimacentrum, ČR X Kombinovaná izokinetická sonda Izokinetická odběrová souprava na odběr PCDD, PCDF EMPLA TECH, ČR EMPLA TECH, ČR Membránové čerpadlo MP 401 ZD Výčapy, ČR X Membránové čerpadlo Trmal Membránové čerpadlo GAST, model MOA P 101-CD Trmal, ČR GAST, USA Anemometr C-metr Metra, ČR X Měřicí termočlánek NiCr-Ni Číslicový multimetr HC-81 Zkušební nádrž MEBP - 50 VŠCHT Pardubice, ČR Tchajwan EMPLA TECH, ČR X

6 Ethanol Energy, a. s. 6 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. Tabulka č. 2 přístrojová technika použitá při stanovení v laboratoři přístroj výrobce použito vysokoúčinný kapalinový chromatograf PU 4100 s UV-VIS detektorem / FLU detektorem kapalinový chromatograf HP 1100 s DAD a FLU detektorem plynový chromatograf CHROM 5 s FID plynový chromatograf VEGA 6000 s ECD plynový chromatograf s hmotnostní detekcí GC 2010 S MSD (GCMS-QP2010S) plynový chromatograf GC 2010 s FID Spektrofotometr Genesys 10 UV spektrofotometr Vega 400 atomový absorpční spektrometr 3110 atomový absorpční spektrometr Avanta GBC analyzátor rtuti AMA 254 izotachoforetický analyzátor EA 100 FTIR spektrometr Paragon 1000 PC Pye Unicam, GB / Ecom, ČR Agilent Technologies LP Praha, ČR Carlo Erba, Itálie Shimadzu, Japonsko Shimadzu, Japonsko THERMO Elektron Co Merck Perkin Elmer GBC Altec, ČR Villa Labeco, SR Perkin Elmer, USA analytické váhy MP 2024 Sartorius, SRN X analytické váhy A120S digitální px metr CPH 51 Crytur ph metr OP 211 Sartorius, SRN Monokrystaly Turnov, ČR Radelkis, Maďarsko 3.2. MĚŘICÍ METODY A POSTUPY Odběry vzorků a analytické metody 1. Stanovení těkavých organických látek (SOP E 2) Suma organických látek byla stanovena pomocí kontinuálního analyzátoru uhlovodíků (C x H y ). Měřené hodnoty byly zaznamenány a zpracovány měřicí ústřednou. Kalibrace analyzátoru byla provedena na certifikovaný plynný standard propan. Koncentrace kalibračního plynu je certifikována pro normální podmínky. Použitá literatura: ČSN EN Odběr a stanovení tuhých znečišťujících látek (SOP VZ 14, SOP E 5) Tuhé znečišťující látky byly odebrány za izokinetických podmínek z proudu nosného plynu na filtr a po kondicionaci na standardní obsah vlhkosti stanoveny gravimetricky z rozdílu hmotností po a před expozicí. Koncentrace tuhých látek byla vypočtena z jejich stanoveného množství a odebraného objemu vzorku vzdušiny. Použitá literatura: ČSN EN

7 Ethanol Energy, a. s. 7 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. 3. Stanovení plynných emisí (SOP E 3) Plynné emise (CO, NO x ) byly stanoveny pomocí automatického infračerveného analyzátoru plynů integrálně spojeného s vyhřívaným vedením spalin a elektrickou kondenzační jednotkou, s předřazeným konvertorem pro redukci NO 2 na NO. Měřené hodnoty byly zaznamenány a zpracovány měřicí ústřednou spojenou s osobním počítačem. NO x byly přepočteny na NO 2. Kalibrace analyzátoru byla provedena pomocí kalibračních plynů. Jako nulovacího plynu bylo použito dusíku. Koncentrace kalibračních plynů jsou certifikovány pro normální podmínky a suchý plyn. Použitá literatura: ČSN EN 15058, ČSN ISO Stanovení vlhkosti (SOP E 11) Vlhkost byla stanovena adsorpční metodou. Použitá literatura: ČSN EN Měření stavu nosného plynu - stanovení komplementárních veličin (SOP E 11) Měření teploty nosného plynu: Měření teploty nosného plynu bylo provedeno pomocí kalibrované teplotní sondy spojené s elektronickým přístrojem v rovině průřezu měření. Střední termodynamická teplota nosného plynu byla určena z naměřených hodnot teploty v jednotlivých bodech měření. Měření tlaků nosného plynu a výpočet rychlosti: Statický tlak p 0 a diferenční tlak p ve zvoleném místě v rovině průřezu měření byly změřeny Prandtlovou sondou ve spojení s elektronickým přístrojem TESTO. Jejich střední hodnoty byly určeny z měření v jednotlivých bodech. S pomocí těchto změřených údajů byla vypočtena střední rychlost proudění. Měření tlaku nosného plynu: Statický tlak p 0 ve zvoleném místě v rovině průřezu měření byl změřen tlakovou sondou ve spojení s elektronickým přístrojem. Jeho střední hodnota byla určena z měření v jednotlivých bodech. Měření střední rychlosti proudění nosného plynu: Měření rychlosti proudění vzdušiny bylo provedeno rychlostní sondou ve spojení s elektronickým přístrojem v rovině průřezu měření. Střední rychlost měření byla určena z naměřených hodnot rychlostí v jednotlivých bodech. Měření objemového průtoku nosného plynu: Objemový průtok byl vypočten ze střední rychlosti proudění vzdušiny a plochy průřezu potrubí. Použitá literatura: ČSN ISO 10780

8 Ethanol Energy, a. s. 8 / 20 EMPLA AG spol. s r.o METROLOGICKÁ NÁVAZNOST MĚŘENÍ Kalibrace analyzátorů URAS 10E a Multi-FID E17 byla provedena pomocí kalibračních plynů. Jako nulovacího plynu bylo použito dusíku. Viz. Přílohy protokolu. Ověření a kalibrace zařízení použitých k měření a odběru vzorků probíhají v rozsahu a četnosti dle Příručky kvality zkušební laboratoře č Ekologické laboratoře EMPLA 3.4. VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ Měřené hodnoty byly zaznamenány a zpracovány měřicí ústřednou (systém pro sběr dat TRM16-J) spojenou s PC. Z okamžitých hodnot byly vypočteny půlhodinové průměry. Odebrané vzorky byly předány k analýze v akreditované laboratoři. Výsledky analýz byly zpracovány za využití PC.

9 Ethanol Energy, a. s. 9 / 20 EMPLA AG spol. s r.o POPIS MĚŘICÍHO MÍSTA Tabulka č. 3 parametry měřicího místa měřicí místo sušárna jednotka hydraulický průměr d H 1,20 m rozměr potrubí d 1,20 m plocha potrubí A 1,131 m 2 minimální délka rovného úseku potrubí l min 12,0 m skutečná délka rovného úseku potrubí l 16,17 m délka r. úseku potrubí před měřicím místem l 5,22 m délka r. úseku potrubí za měřicím místem l 10,95 m počet měřicích přímek n 2 - počet měřicích bodů n dia 13 - Měřicí místo neodpovídá požadavkům normy ČSN ISO Obrázek č. 2 měřicí profil Vzorkovací přímka Vzorkovací bod

10 Ethanol Energy, a. s. 10 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. 4. PRŮBĚH MĚŘENÍ Měření emisí probíhalo dne v době od 8:00 do 14:00 hodin. Na měřicím místě byly provedeny tři jednorázové odběry vzorků pro stanovení hmotnostní koncentrace TZL a šestihodinové měření koncentrací základních plynných škodlivin (CO, NO x ) a TOC. Dále bylo provedeno měření doplňkových veličin (tlak, teplota, rychlost, vlhkost). Jednorázové odběry vzorků pro stanovení koncentrací TZL byly realizovány v době: Odběr č. 1: 8:00 10:00 hodin Odběr č. 2: 10:00 12:00 hodin Odběr č. 3: 12:00 14:00 hodin 4.1. PROVOZ V DOBĚ MĚŘENÍ Měřená zařízení byla dle údajů provozovatele v normálním provozu. V době měření byla produkce sušených lihovarnických výpalků ( DDGS) 5,8 t/hod. 5. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 5.1. PŘEHLED VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Tabulka č. 4 měřicí místo měřená škodlivina průměrná koncentrace C [mg/m 3 ] hmotnostní tok M [g/hod.] měrná výrobní emise E [g/t] CO ,38 75,07 sušárna NO x ,53 114,57 TOC 14,1 323,10 55,71 TZL 1,5 34,37 5,93 Hodnoty koncentrací uvedené v tabulce platí pro normální podmínky: tlak Pa teplota 0 o C vlhký plyn NO x oxidy dusíku byly přepočteny na oxid dusičitý.

11 Ethanol Energy, a. s. 11 / 20 EMPLA AG spol. s r.o Podmínky měření Tabulka č. 5 - sušárna měřicí místo sušárna jednotka atmosférický tlak p a Pa teplota okolí T a 7,4 o C tlakový rozdíl p 55 Pa průměrná teplota vzdušiny T 116,7 o C teplota rosného bodu t r 62,4 o C fiktivní vlhkost vzdušiny f 124,2 g/m 3 průměrná rychlost vzdušiny v 8,2 m/s průtočné množství pm V pm m 3 /h průtočné množství np V np m 3 /h průtočné množství npsp V npsp m 3 /h Rozšířená nejistota a platnost měření Tabulka č. 6 mez stanovitelnosti rozšířená nejistota látka [mg/vz ] [%] TZL 0,2 20 Pozn.: Rozšířená nejistota měření zahrnuje odběr a stanovení znečišťujících látek a je uvedena jako součin standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Tabulka č. 7 Analyzátor URAS 10 měřicí rozsah [mg.m -3 ] mez stanovitelnosti [mg.m -3 ] rozšířená nejistota [%] CO ,5 10 NO ,0 10 Naměřené koncentrace odpovídají normálním podmínkám a suchému plynu. Pozn.: Rozšířená nejistota měření zahrnuje odběr a stanovení znečišťujících látek a je uvedena jako součin standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Tabulka č. 8 Analyzátor uhlovodíků Multi-FID E17 měřicí rozsah [ppm] mez stanovitelnosti [ppm] rozšířená nejistota [%] CxHy Pozn.: Rozšířená nejistota měření zahrnuje odběr a stanovení znečišťujících látek a je uvedena jako součin standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

12 Ethanol Energy, a. s. 12 / 20 EMPLA AG spol. s r.o KLIMATICKÉ PODMÍNKY Teplota byla měřena rtuťovým teploměrem, rychlost větru anemometrem, barometrický tlak barometrem. Tabulka č. 9 datum doba měření teplota vzduchu [ C ] 8: :00 2 rychlost větru [m/s] atmosférický tlak [Pa] oblačnost 1,0 2, zataženo 6. POUŽITÁ LITERATURA Tabulka č. 10 Stacionární zdroje emisí Měření rychlosti a průtoků plynů ČSN ISO v potrubí Stacionární zdroje emisí-stanovení nízkých hmotnostních ČSN EN koncentrací prachu-manuální gravimetrická metoda Stacionární zdroje emisí Stanovení oxidu uhelnatého ( CO ) ČSN EN Referenční metoda Nedisperzní infračervená spektrometrie Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace ČSN ISO emisí oxidů dusíku Charakteristiky automatizovaných měřících metod Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace ČSN EN celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor ČSN EN Stacionární zdroje emisí Stanovení vodní páry o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně Vyhláška č. 415/2012 Sb. ovzduší, v platném znění Zákon č. 201/12 Sb. Zákon o ochraně ovzduší v platném znění Příručka kvality zkušební laboratoře č Ekologické laboratoře EMPLA

13 Ethanol Energy, a. s. 13 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. 7. POUŽITÉ VELIČINY A ZNAČKY Tabulka č. 11 značka veličina jednotka p Tlakový rozdíl Pa p a Atmosferický tlak Pa T Teplota o C t r Teplota rosného bodu o C f Fiktivní vlhkost g/m 3 T a Teplota okolí C pm Podmínky měření - np Normální podmínky ( Pa, 0 C) - npsp Normální podmínky ( Pa, 0 C, suchý plyn) - d Rozměr potrubí m A Plocha potrubí m 2 v Rychlost proudění plynu m/s V Průtočné množství vzdušiny m 3 /h M Hmotnostní tok g/h E Měrná výrobní emise g/t výpalků C Hmotnostní koncentrace mg/m 3 CO Oxid uhelnatý - NO Oxid dusnatý - NO x Oxidy dusíku jako NO 2 - NO 2 Oxid dusičitý - TZL Tuhé znečišťující látky - VOC Těkavé organické látky - TOC Těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík -

14 Ethanol Energy, a. s. 14 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. 8. TABULKY A PŘÍLOHY 8.1. NAMĚŘENÉ HODNOTY Tabulka č. 12 sušárna - naměřené koncentrace základních plynných škodlivin CO [mg/m 3 ] NO [mg/m 3 ] 1 8: : : : : : : : : : : : průměr: Hodnoty koncentrací uvedené v tabulce platí pro normální podmínky: tlak Pa teplota 0 o C suchý plyn

15 Ethanol Energy, a. s. 15 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. Tabulka č. 13 sušárna - naměřené koncentrace TOC TOC [mg/m 3 ] 1 8:30 12,1 2 9:00 11,1 3 9:30 11,1 4 10:00 11,6 5 10:30 10,4 6 11:00 16,0 7 11:30 16,1 8 12:00 16,0 9 12:30 15, :00 16, :30 16, :00 16,1 průměr: 14,1 Uvedené hodnoty koncentrací platí pro normální podmínky: tlak Pa teplota 0 o C vlhký plyn Tabulka č. 14 sušárna - naměřené koncentrace TZL odběr č. škodlivina čas odběru [min.] zachycené množství [mg] objem prosáté vzdušiny [m 3 ] koncentrace škodlivin [mg/m 3 ] ,6 1,842 1,4 2 TZL 120 2,0 1,933 1, ,9 1,529 0,6 průměr: 1,0 Hodnoty koncentrací uvedené v tabulce platí pro obvyklé provozní podmínky. Uvedený průměr byl vypočten jako časově vážená střední hodnota z naměřených hodnot. Pozn.: Zachycené množství TZL vnitřní protokol č.1152/16; zachycené množství slepého vzorku (č. 2700) je < 0,2 mg/vzorek.

16 Ethanol Energy, a. s. 16 / 20 EMPLA AG spol. s r.o PŘEPOČTENÉ HODNOTY Tabulka č. 15 sušárna přepočtené koncentrace základních plynných škodlivin CO [mg/m 3 ] NO x [mg/m 3 ] 1 8: : : : : : : : : : : : průměr: Hodnoty koncentrací uvedené v tabulce platí pro normální podmínky: tlak Pa teplota 0 o C vlhký plyn NO x oxidy dusíku byly přepočteny na oxid dusičitý. Tabulka č. 16 sušárna - přepočtené koncentrace TZL odběr č. škodlivina přepočtené koncentrace škodlivin [ mg/m 3 ] 1 2,1 2 TZL 1,5 3 0,9 průměr: 1,5 Hodnoty koncentrací uvedené v tabulce platí pro normální podmínky: tlak Pa teplota 0 o C vlhký plyn Uvedený průměr byl vypočten jako časově vážená střední hodnota z naměřených hodnot.

17 Ethanol Energy, a. s. 17 / 20 EMPLA AG spol. s r.o Přepočtené koncentrace emisí, hmotnostní tok a měrná výrobní emise Tabulka č sušárna měřicí místo měřená škodlivina průměrná koncentrace C [mg/m 3 ] hmotnostní tok M [g/hod.] měrná výrobní emise E [g/t] CO ,38 75,07 sušárna NO x ,53 114,57 TOC 14,1 323,10 55,71 TZL 1,5 34,37 5,93 Hodnoty koncentrací uvedené v tabulce platí pro normální podmínky: tlak Pa teplota 0 o C vlhký plyn NO x oxidy dusíku byly přepočteny na oxid dusičitý.

18 Ethanol Energy, a. s. 18 / 20 EMPLA AG spol. s r.o MĚŘENÍ TZL GRAVIMETRICKOU METODOU měřicí místo sušárna výpalků ODBĚR č datum: počet bodů měření: rozměr hubice: mm začátek odběru: 8:00 10:00 12:00 hod. konec odběru: 10:00 12:00 14:00 hod. doba odběru: min plocha průřezu potrubí: 1,131 1,131 1,131 m 2 navážka: 2,6 2,0 0,9 mg teplota v potrubí: 115,6 117,8 116,7 o C tlak v potrubí: Pa rychlost v potrubí: 8,1 8,3 8,2 m/s atmosférický tlak: Pa prosátý objem pm: 1,842 1,933 1,529 m 3 koncentrace TZL pm : 1,4 1,0 0,6 mg/m 3 koncentrace TZL np: 2,1 1,5 0,9 mg/m 3 průtočné množství vzdušiny pm: m 3 /h průtočné množství vzdušiny np: m 3 /h

19 Ethanol Energy, a. s. 19 / 20 EMPLA AG spol. s r.o GRAFICKÝ ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT Graf č. 1 sušárna - naměřené koncentrace CO koncentrace CO [mg/m 3 ] :00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 CO Graf č. 2 sušárna - naměřené koncentrace NO koncentrace NO [mg/m 3 ] :00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 NO

20 Ethanol Energy, a. s. 20 / 20 EMPLA AG spol. s r.o. Graf č. 3 sušárna - naměřené koncentrace TOC koncentrace TOC [mg/m 3 ] 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 TOC

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí ONIVON a.s., Chrudim 1 / 14 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. 092B/2013 Měření emisí tuhých znečišťujících látek z technologie pásového zavážení VP 3 na Závodě 12 - Vysoké pece společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (zdroj č. 233)

Více

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č.

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č. 1568 akreditovaná ČIA Zeleného 50, 616 00 Brno tel./fax: 541 241 939, mobil: 603 254 236, e-mail: tesobrno@tesobrno.cz

Více

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí

IČO: 26007100 Všestary 15. Tel.: 495 480 556 e-mail:ludek.john@ekotech.cz P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 19472 IČO: 26007100 Všestary 15 DIČ: CZ26007100 503 12 Všestary

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 274/15 Název zdroje: TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. Kotel K4,

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 131/15 Název zdroje: Teplárna České Budějovice, a.s. Výtopna

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 276/15 Název zdroje: Teplárna Strakonice, a.s. Zařízení

Více

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: ,    List č: 1. tel: 417 535 683, e-mail: port@port-teplice.cz, www.port-teplice.cz List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NOx č. 23/2013 Zákazník: XAVERgen, a.s. Farma Astra Žatec Na Astře 1472

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel:

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ. ZKOUŠCE č. AM Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ ZKOUŠCE č. AM 1581506 Zákazník: Masokombinát Polička a.s. Provozovatel: Masokombinát Polička a.s. Předmět měření: Datum měření: Technologický výduch

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 168/11 Název zdroje: Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů

Příloha 4. Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů Příloha 4 Metody řešení monitoring malých spalovacích zdrojů 1. ZPŮSOB MĚŘENÍ Popis měřicího místa. Označení měřicího místa komín Rozměry měřicího místa D 0,14 m Plocha měřicího profilu 0,0154 m 2 Délka

Více

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Lafarge Cement a.s., výstup z EO rotační pec pro výpal slínku strana číslo:1 1. MĚŘENÍ EMISÍ TZL A PZL DLE VYHL. 205/2009 A NAŘÍZENÍ VLÁDY 354/2002.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

SPALOVACÍ ZKOUŠKY VYBRANÝCH TUHÝCH PALIV V KOTLI VERNER A25

SPALOVACÍ ZKOUŠKY VYBRANÝCH TUHÝCH PALIV V KOTLI VERNER A25 SPALOVACÍ ZKOUŠKY VYBRANÝCH TUHÝCH PALIV V KOTLI VERNER A25 Daniel Tenkrát, Ondřej Prokeš, Viktor Tekáč, Zbyněk Bouda, Jaroslav Emmer Otázka energetického využívání biomasy, přesněji řečeno rychle rostoucích

Více

Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech

Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech Ing. Libor Baraňák,Ostravská LTS a.s. email: libor.baranak@ovalts.cz Abstrakt The article discusses the measuring methods

Více

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva ze vstupních měření na testovací trati stanovení TZL č. 740 08/09 Místo

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN ) List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

technický riaditeľ Vilová 2

technický riaditeľ Vilová 2 Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 OstravaPoruba Zpráva č. 66/13 Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Ředitel VEC:

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice Protokol č. 004-12 AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ DLE ZÁKONA O OVZDUŠÍ Č. 86/2002 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK Klastr Bioplyn z.s.p.o. Zpracoval: Ing. Petra Auterská, CSc. Vedoucí laboratoře:

Více

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Laboratoře Pohraniční 693/31, Ostrava - Vítkovice

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Laboratoře Pohraniční 693/31, Ostrava - Vítkovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LAB1 Chemická laboratoř Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava -Vítkovice 2. LAB2 Laboratoř únavových a křehkolomových vlastností Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava -Vítkovice

Více

Ekotech ochrana ovzduší s. r. o.

Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Zkušební laboratoř č. 1527 akreditovaná ČIA, akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 Oddělení pracovního a vnitřního prostředí PROTOKOL O MĚŘENÍ č. P 26 / 2013 zakázka

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. *MIZPP00FQSI2* MIZPP00FQSI2 30878/ENV/15 Datum 11.05.2015

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Příloha 1. Metody měření - Emise. Popis aparatury VAPS (E)

Příloha 1. Metody měření - Emise. Popis aparatury VAPS (E) Příloha 1 Metody měření - Emise Popis aparatury VAPS (E) 1. Měření emisí aparaturou VAPS - E 1.1. Popis odběrové aparatury Pro tříděný odběr částic obsažených v odpadních plynech měřených zdrojů znečišťování

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STANOVENÍ KONCENTRACE ŠKODLIVIN VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: Základní škola (dále jen ZŠ) Courieových Praha, náměstí Courieových 886/2, Praha 1 Staré Město, půda. Měření bylo provedeno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB Plnění: Měřicí technika do laboratoří TZB Maximální cena 117 480,- Kč bez

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ INPEK spol. s r.o. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1505 V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ číslo 212 / 14 Název zdroje: Měření provedl: Autoneum CZ s.r.o.,

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření

Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření Podpisy zdrojů Lokalita Střední Čechy Technologie obalovna živičných směsí Technologie Obalovna živičných směsí Datum : 19.červen 2009 Místo : Mezi komínem a TF Atmosférický tlak p a 96300 Pa Teplota okolí

Více

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr 1. Úvod Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 29 na prašné trati a jejich další směr Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Zdeněk Kysučan VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO PROSTORU: Základní škola (dále jen ZŠ) Courieových Praha, nám. Courieových 886/2, Praha 1- Staré Město, půda Měření bylo provedeno

Více

Jednorázové měření emisí RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.

Jednorázové měření emisí RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc. Jednorázové měření emisí Emise - vnášení látek do ovzduší (odpadní

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

VŠE V JEDNOM PŘÍSTROJI

VŠE V JEDNOM PŘÍSTROJI VŠE V JEDNOM PŘÍSTROJI OBJEDNÁVKY e-mailem na adresu: d.srutek@woehler.cz Rádi Vám poradíme i osobně: +420 565 349 016 nebo 777 987 972 ks Měření prachu Obj. č. Cena Prachoměr vybavený velice přesným váhovým

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem

Více

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého

Více

Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona.

Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona. FAVEA a. s. Boženy Němcové 580/1 742 21 Kopřivnice Vyřizuje: Richard Paseka, Dis. Tel.: +420 608 709 027 email: paseka@favea.cz Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí Oddělení ochrany

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun Způsob provádění Emise jako předmět měření Pro účely zákona o ovzduší č. 201/2012

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI IRENA KOJANOVÁ 12. OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ ZPRÁVA Z MĚŘENÍ EMISÍ MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ Jihočeský kraj zadal v r. 2008-9 vypracování

Více

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav Expertíza č.: PROTOKOL č. 1.6/pos/16/18 Měření parametrů čističe vzduchu SPIRION model KO5B EX 160719, SZÚ/1790/2016 Účel měření a měřené parametry: Posouzení čističe vzduchu SPIRION model KO5B z hlediska

Více

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí

Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Novinky týkající se legislativy v oblasti měření emisí Stanislav Bodzáš stanislav.bodzas@mzp.cz Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. května 2014 Program přednášky intervaly

Více

EX 151175, SZU/03277/2015

EX 151175, SZU/03277/2015 Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.

Více

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice Stanovení TZL ze spalovacích ch zařízen zení malých výkonů Jirka Horák, jirka.horak@vsb.cz seminář Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 22.10.2009, Luhačovice myšlenka: uvědomme si, jak se TZL

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Měření pachových látek

Měření pachových látek Měření pachových látek kompostárna Slavičín Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: JOGA Luhačovice s.r.o. 5.9.2013 10.9.2013 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 0 00 kw Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi Flexibilita technického řešení Variabilita použitelných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava

Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října Ostrava Krajský úřad MSK Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117 702 18 Ostrava Vaše zn.: Zn.: Vyřizuje : Datum : Ing.Pastucha/603 263 420 12.5.2016 Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP-1210893/2014/OZP - Mgr. Zuláková/236 004 384 25.02.2015

Více

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže nelegální sklad odpadů areál kozí farmy 500 m název zakázky: Tiskařská 10 108 28 PRAHA 10 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže srpen 2016 Situace širších vztahů Příloha č.1 Tiskařská

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 9. Měření znečištění ovzduší

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 9. Měření znečištění ovzduší FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 9. Měření znečištění ovzduší OSNOVA 9. KAPITOLY Úvod do měření znečištění

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI = Soubor Nástrojů & Řešení & Služeb POZNAT ŘÍDIT ZLEPŠIT Co je to účinnost, jak se počítá Ztráty kotle Vyhodnocení změny/zvýšení

Více

ZEMAN Váhy s.r.o. Kalibrační laboratoř Vranovská 699/33, Brno

ZEMAN Váhy s.r.o. Kalibrační laboratoř Vranovská 699/33, Brno Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Pracoviště Brno Vranovská 699/33, Brno 614 00 2. Pracoviště KALIST, Holešov Količín 123, 769 01 Holešov 1. Pracoviště Brno Obor měřené veličiny: Hmotnost Kalibrace:

Více

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. technologické zdroje znečišťování ovzduší a navazující témata Jakub Achrer Fórum pro výměnu informací o BAT 21. 11. 2017, MPO Praha Aktuální stav legisl. procesu Ukončeno

Více

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček Seminář vodoměry a měřiče tepla Skalský Dvůr, 22.3 až 23.3.2016 Funkční zkoušky prováděné ČMI, metodika, požadavky na laboratoře průtoku

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více