SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0"

Transkript

1 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

2 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D Mnichov Fax: + 49 (0) Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme MAN užitková vozidla akciová společnost Dotisk, rozmnožování nebo překládání, také jen výjimečně, není bez písemného schválení MAN Truck & Bus AG schváleno. Veškerá práva, především podle zákona o autorském právu, si MAN výslovně vyhrazuje. Trucknology a MANTED je zaregistrovaná značka MAN Truck & Bus AG Pokud jsou označení značky, jsou tyto také bez označení ( ) uznány jako chráněné příslušnému vlastníkovi.

3 Seznam 1. Platnost a právní ustanovení Platnost Ručení a průběh schvalování Předpoklady Odpovědnost Zajištění kvality Schválení Předložení podkladů Registrace vozidel Záruka Ručení za výrobek Bezpečnost Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby Omezení ručení za příslušenství/náhradní díly Označení výrobku Označení vozidel, uspořádání kol Označení dveří Popis variant Uspořádání kol Přípona Typové číslo, identifikační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla Použití značkových označení Kabiny řidiče Motorové varianty Všeobecné technické zásady Přetížení náprav, jednostranné naložení Minimální zatížení přední nápravy Kola, obvod kola Přípustná délka převisu Teoretický rozvor kol, převis, teoretické středy náprav Výpočet zatížení náprav a procedura vážení Kontrolní/seřizovací práce před a po montáži nástavby Pokyny k MAN Hydrodrive 33 TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) I

4 4. Úpravy podvozků Materiály rámu Materiály pomocných rámů Ochrana proti korozi Otvory, nýtované a šroubové spoje na rámu Úpravy rámu Svařování na rámu Provedení změny přesahu rámu Změna rozvoru kol Dodatečná montáž přídavných agregátů Dodatečná nebo větší palivové nádrže dodané na vozidlo z výroby Kloubové hřídele Jednoduchý kloub Kloubové hřídele se dvěma klouby Prostorové uspořádání kloubových hřídelí Systém kloubových hřídelí Síly v systému kloubových hřídelů Spojovací zařízení Všeobecné informace Tažné zařízení, D-hodnota Sedlové tahače a změna typu nákladního vozidla/ tahače Tahače Přestavby nákladních vozidel na návěsové tahače nebo návěsových tahačů na nákladní vozidla Úpravy kabiny Všeobecné Spojler, střešní nástavby, střešní lávka Střešní kabiny Montované díly na rám Zadní ochrana proti podjetí Přední ochrana proti podjetí FUP (FUP= front underride protection) Boční ochranné zařízení Změny v okolí motoru Úpravy v systému sání vzduchu Úpravy ve vedení výfukových plynů Systém AdBlue Základy a konstrukce systému AdBlue Svazek trubek AdBlue Nádrž AdBlue Čerpací modul AdBlue Kabelový svazek AdBlue Seznam dílů Chlazení motoru Zakrytování motoru, odhlučnění Montáž jiné mechanické, automatické převodovky, rozvodovky 125 TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) II

5 5. Nástavba Obecně Směrnice pro strojní zařízení Označení CE (CE-označení shody výrobku dle 2006/42/EG) Ochrana proti korozi Pomocný rám Všeobecně Přípustné materiály, mez průtažnosti Tvar pomocného rámu Připevnění pomocných rámů a nástaveb Šroubové a nýtové spoje Měkké posuvné spojení Tuhé posuvné spojení Nástavby Kontrola nástavby Valníky a skříňové nástavby Nakládací plošina Výměnná nástavba Samonosné konstrukce bez pomocného rámu Otočná nástavba Cisternové nástavby Sklápěč Hákový a ramenový nakladač Stabilizace vozidel se vzduchovým odpružením Nákladní jeřáb Lanový naviják Vozidla s domíchačem (betonu) Přepravník na automobily 171 TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) III

6 6. Elektrika, elektronika, vedení Všeobecně Uložení vedení, ukostřovací vedení Zacházení s akumulátory Zacházení a péče o akumulátory Zacházení a péče o baterie s technologií PAG Dodatečná schémata zapojení a výkresy kabelových svazků Přídavné spotřebiče Osvětlovací zařízení Elektromagnetická kompatibilta Vysílačka a antény Rozhraní u vozidla, přípravy na nástavbu Elektrické rozhraní zvedacího čela Zařízení START/STOP na konci rámu Odebrání signálu rychlosti Elektronika Koncept zobrazení a přístrojového vybavení Diagnostický koncept a parametrizace pomocí MAN-cats Parametrizace elektroniky vozidla ESP senzor stupně vychýlení Asistent nouzového brzdění (Emergency Brake Assist) 184 TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) IV

7 7. Pomocné pohony Brzdy, vedení ALB, EBS-brzdy Brzdová a tlakovzdušná vedení Zásady Konektory systému Voss Uložení a upevnění vedení Ztráta tlakového vzduchu Připojení vedlejších spotřebičů Dodatečné vybavení pro MAN cizích odlehčovacích brzd Výpočty Rychlost Účinnost Tažná síla Schopnost stoupání Dráha při stoupání nebo spádu Úhel stoupání nebo spádu Točivý moment Výkon Počty otáček u pomocného pohonu u rozvodovky Jízdní odpory Stopový okruh Výpočet zatížení náprav Provedení výpočtu zatížení náprav Výpočet váhy u zvednuté vlečené nápravy Délka návěsu u nástavby bez pomocného rámu Spojovací přípravky Závěs přívěsu Přívěs s pevnou ojnicí / přívěs s centrální nápravou Točnice 217 Na obrázcích uvedená ESC-čísla nemají pro čtenáře žádný význam, slouží jedině zájmům organizace jako definující kritéria. Pokud není uvedeno jinak jsou všechny rozměry v mm, všechny hmotnosti v kg. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) V

8 1. Platnost a právní ustanovení 1.1 Platnost Ustanovení v této směrnici jsou závazná, výjimky mohou být - v případě technické proveditelnosti - uděleny pouze na písemnou žádost u MAN, (adresa viz. výše pod Vydavatel ). 1.2 Ručení a průběh schvalování Předpoklady Provádějící podnik musí kromě těchto směrnic pro nástavbáře dodržovat všechny zákony a vyhlášky; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; návody k použití Normy jsou technické standardy a jedná se tedy o minimální požadavky. Ten, kdo tyto minimální požadavky ignoruje, jedná nedbale. Normy jsou závazné, pokud jsou součástí předpisů. Informace firmy MAN poskytované telefonicky jsou nezávazné vyjma případů, kdy jsou písemně potvrzeny. Dotazy musí být vždy adresovány příslušnému kompetentnímu oddělení MAN. Informace se vždy vztahují k podmínkám používání, které jsou obvyklé v Evropě. Při dimenzování a upevňování nástavby a při sestavování pomocného rámu je nutné brát ohled na rozměry, hmotnosti a jiné základní parametry, které se od těchto předpisů liší. Provádějící firma se musí postarat o to, aby celé vozidlo odpovídalo očekávaným podmínkám používání. Pro určité agregáty, jako jsou např. nakládací jeřáby, nákladní plošiny, navijáky atd., vypracovali jejich výrobci vlastní předpisy pro nástavbáře. Jsou li v nich ve srovnání se směrnicemi pro nástavbáře MAN předepsány další povinnosti, je třeba dodržovat také tyto pokyny. Odkazy na zákonná ustanovení; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízení profesních sdružení; pracovní předpisy; jiné směrnice a zdroje informací nejsou v žádném případě úplné a slouží pouze pro informaci. Nenahrazují vlastní povinnosti podniku. Úpravy vozidla při montáži nástavby a provoz agregátů poháněných motorem vozidla mají zásadní vliv na spotřebu paliva. Proto se předpokládá, že provádějící firma připraví svou konstrukci tak, aby byla dosažena co možná nejnižší spotřeba. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 1

9 1.2.2 Odpovědnost Odpovědnost za odbornou konstrukci výrobu montáž nástaveb změnu podvozků má vždy a v plném rozsahu podnik, který vyrobí a namontuje nástavbu nebo provede úpravy (ručení výrobce). To platí také v případě, že firma MAN výslovně schválí nástavbu nebo úpravy. Písemné schválení nástavby, resp. přestavby firmou MAN nezbavuje výrobce nástavby jeho odpovědnosti za výrobek. Pokud provádějící podnik zjistí již ve stádiu plánování nebo v záměrech zákazníka uživatele vlastního personálu; nebo výrobce vozidla chybu, musí na ni upozornit příslušnou osobu. Podnik odpovídá za to, že bezpečnost provozu dopravní bezpečnost možnost údržby jízdní vlastnosti vozidla nevykazovaly žádné nepříznivé vlastnosti. S ohledem na dopravní bezpečnost se musí podnik při konstrukci výrobě nástaveb montáži nástaveb změně podvozků instrukcích návodech k použití řídit nejnovějším stavem techniky a uznávanými pravidly oboru. Navíc je nutné brát ohled na ztížené podmínky používání Zajištění kvality Pro splnění vysokých očekávání našich zákazníků od kvality a z hlediska mezinárodního ručení za výrobek/ odpovědnosti výrobce je nutná průběžná kontrola kvality také při provádění přestaveb a při výrobě/montáži nástaveb. Toto předpokládá fungující systém pro zajištění kvality. Výrobcům nástaveb proto doporučujeme zřídit a prokázat systém managementu kvality odpovídající všeobecným požadavkům a uznávaným pravidlům (např. podle DIN EN ISO 9000 ff nebo VDA 8). TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 2

10 Je-li MAN objednavatelem nástavby nebo úpravy, vyžaduje některý z výše uvedených dokladů kvalifikace. MAN Truck & Bus AG si vyhrazuje právo provést u dodavatele vlastní audit systému podle VDA 8 nebo odpovídající zkoumání průběhu procesů. VDA díl 8 je odsouhlasen svazy výrobců nástaveb ZKF (Centrální svaz karosářské a automobilové techniky), BVM (Spolkový svaz německých zpracovatelů kovů) a ZDH (Centrální svaz německých živnostníků). Publikace: VDA díl 8 Minimální požadavky na systém řízení u výrobců přívěsů a nástaveb lze obdržet u spolku automobilového průmyslu e.v. (VDA), Schválení Schválení nástavby nebo úpravy podvozku firmou MAN není zapotřebí, pokud je nástavba či úprava provedena podle těchto směrnic pro nástavbáře. Jestliže MAN schválí nástavbu nebo úpravu podvozku, vztahuje se toto schválení u nástaveb pouze k základní kompatibilitě s příslušným podvozkem a rozhraními k nástavbě (např. dimenzování a upevnění pomocného rámu); u úprav podvozků pouze k základní konstrukční přípustnosti pro příslušný podvozek. Záznam o schválení, který MAN pořizuje do předložených technických dokladů nezahrnuje kontroly funkce; konstrukce; vybavení nástavby nebo úpravy. Dodržování těchto směrnic pro nástavbáře nezbavuje uživatele jeho odpovědnosti za technicky nezávadné provedení nástavby nebo úpravy. Záznam o schválení se vztahuje pouze k těm opatřením nebo dílům, které se dají zjistit z předložené technické dokumentace. Firma MAN si vyhrazuje právo odmítnout schválení nástavby nebo úpravy, a to i v případě, že dříve již srovnatelné povolení udělila. Technický pokrok nepřipouští rovnocenné posuzování bez důkladného prozkoumání. MAN si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto směrnice pro nástavbáře nebo pro jednotlivé podvozky vydat pokyny odlišné od těchto směrnic. Pokud má několik stejných podvozků stejnou nástavbu nebo úpravy, může MAN pro zjednodušení vydat souhrnné povolení Předložení podkladů Podklady se zasílají firmě MAN jedině tehdy, když se nástavby, resp. přestavby liší od těchto směrnic pro nástavbáře. Před začátkem prací na vozidle je třeba zaslat technickou dokumentaci pro vhodnou kontrolu a schválení firmě MAN, (viz Vydavatel). Hladký průběh schvalování vyžaduje: Dvojí vyhotovení podkladů Pokud možno co nejméně dokumentů Úplné technické údaje a podklady TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 3

11 Dokumentace musí obsahovat následující údaje: Typ vozidla (Popis variant viz.kap. 2.2.) plus - Provedení kabiny - Rozvor kol - Přesah rámu Identifikační číslo vozidla nebo číslo vozidla (pokud je k dispozici, viz kapitola 2.2) Označení odchylek od těchto směrnic pro nástavby ve všech podkladech! Zatížení a jejich působiště zatížení: - Síly z nástavby Výpočet zatížení náprav zvláštní podmínky nasazení: Pomocný rám: - Materiál a průřezové hodnoty - Rozměry - Druh profilu - Uspořádání příčníků v pomocném rámu - Zvláštnosti uspořádání pomocného rámu - Změny průřezu - Dodatečná vyztužení - Prohnutí atd. Spojovací prostředek: - Polohování (vztaženo na podvozek) - Druh - Velikost - Počet. Pro kontrolu a schválení nejsou vhodné: Kusovníky Prospekty Fotografie Ostatní nezávazné informace Výkresy mají svou informační hodnotu jen pod číslem, které je jim přiděleno. Proto není přípustné zakreslovat do výkresů podvozku poskytnutých firmou MAN nástavby nebo úpravy a takové výkresy pak předkládat ke schválení Registrace vozidel Je nutno dodržet všechny národní předpisy technického charakteru při úpravách vozidel. Uskutečněné úpravy na podvozcích je nutno posoudit technickými orgány příslušné země. Podnik nebo společnost, která provádí úpravu vozidel je za tyto úpravy zodpovědná, jestliže příslušné registrační místo zaregistrovalo vozidlo i v případě, že mu nebyly známy všechny okolnosti ovlivňující provozní bezpečnost vozidla. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 4

12 Kompletace vozidla určeného k dostavbě dle ES 2007/46 I. Postup V rámci vícestupňové dostavby vozidla dle přílohy XVII Směrnice ES 2007/46 je každý výrobce zodpovědný za povolení a jeho shodu s výrobou všech jím vyráběných systémů, stavebních dílů a samostatných technických celků. Nástavbář je považován jako výrobce druhého stupně výroby dle Směrnice 2007/46. II. Odpovědnost Nástavbář je odpovědný především za: úpravy či modifikace uskutečněné na základním vozidle za povolený předmět úpravy, jestliže během modifikace základního vozidla nelze použít dříve udělená povolení za dodržení uskutečněných modifikací, které musí odpovídat národním předpisům, obzvláště pak musí být dodrženy předpisy země určení že jím provedené modifikace budou projednány a schváleny technickými orgány příslušné země že dodržení právních předpisů v odpovídající formě (zkušební protokol nebo povolení příp. dokumenty dle právních předpisů země určení) bodou jím zdokumentovány MAN jako výrobce je zodpovědný na základním vozidle za: rozsah dodávky základního vozidla s homologačními podklady (EG/ECE povolení) vůči nástavbáři a tyto poskytne na základě požadavku i v elektronické formě. III. Označení vozidel Konkrétní vozidlo obdrží výrobní číslo (VIN), které MAN vykazuje jako výrobce vozidla určeného k dostavbě V zásadě platí požadavky přílohy XVII Směrnice ES 2007/46 a k tomu zveřejněný výklad. IV. Shoda výrobku (CoP) Platí požadavky jednotlivých Směrnic ES a přílohy X Směrnice ES 2007/46 jakož i požadavky Přílohy 2 Úmluvy ECE z roku V. Podklady k registraci vozidla v druhém stupni výroby Podle přílohy XVII Směrnice CE 2007/46 poskytne MAN jako výrobce základního vozidla nástavbáři pro základní vozidlo systémová povolení EG/ECE a Doklad o shodě (CoC) (1)v elektronicé formě. 1) Pouze když vozidlo vyhovuje předpisům ES a výrobce má vytištěnou verzi CoC. Případ 1: Registrace v Německu V případě že je MAN generálním dodavatelem ( Einrechnungsgeschäft ) je nástavbář jako výrobce ve druhém stupní výroby povinnen připravit v elektronické formě tyto podklady: Případ A: Individuální dodací podmínky předpokládají přebírací/povolovací/registrační proces prostřednictvím výrobce vozidla (MAN). 1. V případě platného globálního povolení dle ES 2007/46 pro první stupeň výroby dokument CoC. Na základě požadavků musí být dány k dipozici existující EG/ECE systémová povolení nebo technické zkušební protokoly. 2. Alternativně k bodu 1 pro získání národního povolení dle paragrafu 13 ES-FGV jsou poskytnuty požadované zkušební protokoly a podklady pro udělená povolení. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 5

13 Nejpozdější termín pro předání výše uvedených podkladů v tištěné formě je v den expedice zkompletovaného vozidla do smluvně ujednaného místa určení. Podklady lze získat na adrese V případech, ve kterých MAN obdrží od nástavbáře CoC, smí být Coc kompletního vozidla zhotoven pouze od MAN Případ B: DPředácí/schvalovací a registrační proces probíhá prostřednictvím smluvního partnera nebo výrobce vozidla ve druhém stupni (nástavbáře). 1. Bez podkladů registrační proces je plně v odpovědnosti smluvního partnera, nebo zhotovitele posledního stupně výroby vozidla. Ve všech ostatních případech probíhá přebírací/schvalovací a registrační proces prostřednictvím výrobce v posledním stupni výroby vozidla, popř, odpovídajícího partnera. Případ 2: registrace mimo SRN v oblasti působnosti Směrnice ES 2007/46 V případě kdy je generálním dovatelem MAN, je povinností nástavbáře jako výrobce v posledním stupni výroby všechny potřebné schvalovací/registrační podklady dát k dispozici příslušné prodejní organizaci případně importérovi v elektronické formě. Bez ohledu na to, pokud je generálním dodavatelem improtér, následuje přebírací, schvalovací a registrační proces prostřednictvím výrobce v posledním stupni výroby. Za registrační proces v zemi importera je odpovědný příslušný smluvní partner. MAN neposkytuje žádná národní data určená k registraci, která plynou z Přílohy 9 Směrnice ES 2007/46 v aktuálním znění pro vozidla určená k dostavbě. Toto platí obzzláště pro národní číselné značení a značení zakladních technických údajů. MAN jako výrobce si vyhrazuje právo po odpovídajícím prověření realizovatelnosti, dodat příslušná data prodejním organizacím a importérům, která jsou nutná pro registraci vozidla a která vycházejí z výše uvedeného rozsahu (např. výrobní štítky atd..). Eventuální dotazy je nutno směrovat na adresu VI. Dohoda o mlčenlivosti Bez výslovného předchozího souhlasu MAN nesmí nástavbář dát k dispozici podklady týkající se schválení homologace třetí osobě. Výjimku tvoří podklady, které bezprostředně souvisejí s registrací dotčeného vozidla a jsou určeny pro osoby následujících institucí: MAN prodejní partner technické zkušební a ověřovací organizace Institucím vydávající povolení registračním úřadům TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 6

14 Typová registrace/homologace pro TiB (Truck in the Box), CiB (Chassis in the Box), BiB (Bus in the Box), CKD (Complete Knocked Down), SKD (Semi Knocked Down), PKD (Partly Knocked Down) Pro tato provedení nevystupuje MAN jako výrobce ve smyslu ES 2007/46. Odpovědnost za homologaci a registraci je na straně výrobce tohoto vozidla. Principielně platí obsah již uzavřených smluv s MAN. MAN nedodává zde principielně právně závazné relevantní registrační data pro tato následně kompletovaná vozidla. Výjimku tvoří homologační podklady, které podléhají schvalovacímu povolení, jako například motor, které MAN poskytuje v elektronické podobě. Toto však nevylučuje, že MAN po ověření realizovatelnosti a hospodárnosti záměru, si vyhrazuje právo poskytnout data pro národní registraci prodejním partnerům a importérům (např. výrobní štítek atd...) relevantní požadavky je nutno směřovat na homologační oddělení MAN Záruka Požadavky na ručení za věcné škody jsou pouze v rámci kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Poté má povinnost ohledně ručení za věcné škody příslušný prodejce předmětu dodávky. Požadavky na MAN nevznikají, pokud spočívá reklamovaná chyba na to, že. Nebyly dodrženy tyto směrnice pro nástavbáře S ohledem na účel použití vozidla byl zvolen nevhodný podvozek Škoda na podvozku byla zaviněna - nástavbou; - typem, resp. provedením montáže nástavby; - úpravou podvozku; - nesprávnou obsluhou. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 7

15 1.2.8 Ručení za výrobek Pracovní chyby zjištěné firmou MAN musí být odstraněny. Jestliže to zákon připouští, je vyloučeno jakékoli ručení firmy MAN, obzvláště za následné škody. Ručení za výrobky reguluje: Ručení výrobce za jeho výrobek nebo dílčí výrobek Nárok na kompenzaci ze strany výrobce, vůči němuž byl vznesen nárok, vůči výrobci integrovaného dílčího výrobku, pokud vyskytlé škody souvisejí s chybou na dílčím výrobku Podnik, který provede nástavbu nebo úpravu podvozku, zbavuje MAN jakéhokoli ručení vůči svému zákazníkovi nebo jiným osobám, pokud škody vznikly v důsledku následujících skutečností: Podnik nedodržel tyto směrnice pro nástavbáře Nástavba nebo úprava podvozku způsobila škodu v důsledku chybné - konstrukce; - výroby; - montáže; - instrukce Jiným způsobem nebyly dodrženy stanovené zásady Bezpečnost Podniky pracující na podvozku, resp. vozidle ručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostačující funkční a provozní bezpečnosti nebo nedostatečných návodů k použití. MAN proto vyžaduje od výrobců nástaveb, resp. přestavbářů podvozků: maximální možnou bezpečnost odpovídající současnému stavu techniky; srozumitelné a vyčerpávající návody k použití; dobře viditelné a trvale upevněné informační štítky na nebezpečných místech pro uživatele a třetí osoby; dodržování nezbytných ochranných opatření (např. ochrana proti požáru a výbuchu); úplné toxikologické údaje; úplné ekologické údaje. Bezpečnost je vždy na prvním místě! Je třeba využívat všechny technické možnosti pro eliminaci provozních nespolehlivostí. To platí stejnou měrou pro: aktivní bezpečnost = prevence nehod. Sem patří: - Bezpečnost jízdy jako výsledek celkové koncepce vozidla s nástavbou - Kondiční bezpečnost jako důsledek pokud možno nízkého tělesného zatížení cestujících vibracemi, hlukem, klimatickými vlivy atd. - Bezpečnost vnímání především správné koncipování osvětlovacích zařízení; výstražných zařízení; dostatečného přímého výhledu; dostatečného nepřímého výhledu - Bezpečnost obsluhy spočívající v optimálním ovládání všech zařízení a také nástavby pasivní bezpečnost = eliminace a omezení následků nehod. Sem patří: - Vnější bezpečnost jako např. konstrukce vnější části vozidla a nástavby s ohledem na deformační chování, montáž ochranných zařízení - Vnitřní bezpečnost zahrnuje ochranu cestujících ve vozidlech, ale také v kabinách, které jsou namontovány nástavbářskými firmami TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 8

16 Povětrnostní vlivy a okolní podmínky ovlivňují: Provozní bezpečnost Připravenost k práci Provozní chování Životnost Hospodárnost Mezi povětrnostní vlivy a okolní podmínky patří např.: Teplotní vlivy Vlhkost Agresivní látky Písek a prach Sluneční záření Musí být zaručeno správné fungování všech součástek sloužících k pohybu stroje. Mezi ně patří např. všechna vedení. Návody k použití nákladních automobilů MAN poskytují informace o místech údržby na vozidlech. Nezávisle na typu nástavby je ve všech případech nutné dbát na dobrou přístupnost míst údržby. Údržba se musí dát provádět bez demontáže jakýchkoli součástek. Rovněž se musíte postarat o dostatečné větrání, resp. chlazení agregátů Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby Provozovatel vozidla má také při nástavbě nebo úpravách vozidla přestavbovou firmou nárok na návod k použití. Všechny přednosti výrobku jsou bez užitku, pokud zákazník nemá možnost bezpečně a funkčně správně s ním zacházet; racionálně a bez námahy ho využívat; odborně ho udržovat; dokonale ovládat všechny jeho funkce. Následkem toho musí rovněž každý nástavbář a přestavbář vozidla zkontrolovat své technické návody s ohledem na: srozumitelnost; úplnost; správnost; správnou reprodukovatelnost; bezpečnostní pokyny týkající se výrobku. Nekvalitní nebo neúplný návod k použití přináší značné rizikové faktory pro uživatele. Mezi možné důsledky patří: Nedostatečné využívání výrobku, protože některé jeho výhody zůstanou nepoznány Reklamace a potíže Výpadky a škody, které jsou většinou připisovány podvozku Neočekávané a zbytečné dodatečné výdaje kvůli opravám a ztrátám času Negativní image a tedy i slabá tendence k následným nákupům V závislosti na nástavbě nebo úpravě vozidla je třeba vyškolit obslužný personál v obsluze a údržbě. Školení musí zahrnovat také možné vlivy na statické a dynamické chování vozidla. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 9

17 Omezení ručení za příslušenství/náhradní díly Příslušenství a náhradní díly, které nevyrobila firma MAN nebo je neschválila pro používání ve svých výrobcích, mohou mít negativní vliv na dopravní a provozní bezpečnost vozidla a mohou způsobovat nebezpečné situace. MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) nenese žádnou odpovědnost za nároky jakéhokoli druhu, které mají svůj původ v kombinaci vozidla s příslušenstvím jiného výrobce, vyjma případů, kdy firma MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) toto příslušenství sama prodala nebo namontovala na vozidle (resp. předmětu smlouvy). 2. Označení výrobku 2.1 Označení vozidel, uspořádání kol Pro jednoznačnou a snadno pochopitelnou identifikaci variant byla zavedena nová označení vozidel. Ta se používají na 3 úrovních, a to Označení dveří Popis varianty (v prodejních a technických dokladech, jako jsou např. datové listy či výkresy podvozků) Typový kód Označení dveří Označení dveří se skládá z: konstrukční řady + přípustné hmotnosti + výkonového údaje TGX Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkon TGX Konstrukční řada ve zkratce TGX = Trucknology generace X technicky přípustná hmotnost v [t] výkon motoru [DIN-PS], přičemž je zaokrouhleno na 10 PS Popis variant Popis varianty = označení vozidla, skládá se z označení dveří + uspořádání kol + přípony. Pojmy uspořádání kol a přípona budou definovány vzápětí. Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkonový údaj + uspořádání kol + přípona TGS x2-2 LL-U Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkon TGS x2-2 LL-U Uspořádání náprav přípona TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 10

18 2.1.3 Uspořádání kol Uspořádání kol uvádí počet náprav a slouží dodatečně k označení poháněných, řízených a vlečných/tlačených náprav. Uspořádání kol je sice běžný pojem, který ale není normalizovaný.počítají se místa pro kola a ne jednotlivá kola, osazení dvojitými koly se proto považuje jako jednotlivé kolo. Dva příklady by měly vysvětlit pojem vzorec kola: Tabulka 1: Příklad uspořádání náprav 6 x x 2 / 4 6 = počet míst pro kola celkem, tedy 3 nápravy x = bez udání 2 = počet poháněných kol - = vlečená náprava za poháněným agregátem zadní nápravy / = tlačená náprava před poháněným agregátem zadní nápravy 4 = počet řízených kol Počet řízených kol uvádí pouze tehdy, pokud jsou kromě řízených předních kol ještě tlačné nebo vlečené nápravy. Tlačená náprava je před poháněným agregátem zadní nápravy, vlečená náprava je za poháněným agregátem zadní nápravy, přičemž je / pro tlačenou nápravu a - pro vlečenou nápravu. Pokud má podvozek tlačenou a vlečenou nápravu, uvádí s počet řízených kol pomocí -. U hydrostatického pohonu přední nápravy MAN HydroDrive dostává vzorec kola dodatečně H, např. 6x4H = přední náprava s MAN HydroDrive, 2 zadní nápravy, z toho jedna poháněná. V současné době existují následující uspořádání náprav z výrobního závodu: Tabulka 2: Vzorce kola TGS a TGX 4x2 Dvounápravová vozidla s jednou poháněnou nápravou 4x4 Dvounápravová vozidla s dvěma poháněnými nápravami pohon všech kol 4x4H Dvounápravová vozidla s dvěma poháněnými nápravami, přední náprava s MAN HydroDrive 6x2/2 Třínápravová vozidla s neřízenou tlačenou nápravou Pusher 6x2/4 Třínápravová vozidla řízenou tlačenou nápraqvou 6x2-2 Třínápravová vozidla s neřízenou vlečenou nápravou 6x2-4 Třínápravová vozidla s řízenou vlečenou nápravou 6x4 Třínápravová vozidla s dvěma poháněnými a neřízenými zadními nápravami 6x4-4 Třínápravová vozidla s pohonem na dvou nápravách (první a druhá náprava), řízená vlečená náprava 6x4H/2 Třínápravová vozidla MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou neřízenou předsazenou nápravou 6x4H/4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou přesazenou nápravou 6x4H-2 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, neřízenou vlečenou nápravou 6x4H-4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou vlečenou nápravou TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 11

19 Tabulka 2: Vzorce kola TGS a TGX 6x6 Třínápravová vozidla s pohonem všech kol 6x6H Třínápravová vozidla s pohonem všech kol, přední nápravou s MAN HydroDrive 8x2-4 Čtyřnápravová vozidla, jedna poháněná náprava, dvě řízené přední nápravy, neřízená vlečená náprava se nebo čtyřnápravová vozidla se třemi zadními nápravami, řízená přední a vlečená náprava 8x2-6 Čtyřnápravová vozidla, jedna náprava poháněná, dvě tlačené nápravy řízené, řízená vlečená náprava 8x4 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami a dvěmi poháněnými zadními nápravami 8x4/4 Čtyřnápravová vozidla s jednou přední nápravou, jedna řízená tlačená náprava a dvě poháněné zadní nápravy 8x4-4 Čtyřnápravová vozidla s jednou přední nápravou, dvěmi poháněnými zadními nápravami a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x4H-6 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), jednou poháněnou zadní nápravou a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x6 Čtyřnápravová vozidla všechna kola se dvěmi předními nápravami (2. poháněná) a dvěmi poháněnými zadními nápravami 8x6H Čtyřnápravová vozidla všechna kola se dvěmi předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ) a dvě poháněné zadní nápravy 8x8 Čtyřnápravová vozidla všechna kola se dvěmi předními nápravami a dvěmi zadními nápravami, všechny poháněné Přípona Přípona popisu vozidla definuje způsob odpružení, označuje sedlové tahače vůči nákladním vozidlům a popisuje speciální vlastnosti výrobku TGX x2-2 LL-U Přípona Způsob odpružení (místa 1 a 2 přípony) Tabulka 3: Způsob odpružení BB BL LL Odpružení listovými pružinami u přední(-ch) náprav(-y), odpružení listovými pružinami u zadní(-ch) náprav(-y) Odpružení listovými pružinami u přední(-ch) náprav(-y), vzduchové odpružení u zadní(-ch) náprav(-y) Vzduchové odpružení u přední(-ch) náprav(-y), vzduchové odpružení u zadní(-ch) náprav(-y) Návěsové tahače se označují připojeným S, typ nákladních vozidel se speciálně neoznačuje. Příklad pro návěsy: TGS x6 BBS S = tahač TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 12

20 Speciální (konstruktivní) vlastnosti výrobku se oddělují prostřednictvím rozdělovací čárky ( - ) od přední části přípony. Příklad speciálních vlastností výrobku: TGS x2 BLS -TS -TS = hmotnostně optimalizované provedení pro nádrž/zásobník Tabulka 4: Koznačením doposud používaných speciálních provedení (budou doplněna dalšími) -U nízké druhy konstrukce Ultra, příklad: TGX x2 LLS-U -TS hmotnostně optimalizované provedení pro nádrž/zásobník, příklad: TGS x2 BLS-TS -WW world wide varianta mimo Evropu, př.tgs 40.xxx 6x6 BB-WW -CKD completely knocked down kompletně rozebraný pro montáž v cílové zemi př. 40.xxx 6x4 BB-WW-CKD -EL EfficientLine 2.2 Typové číslo, identifikační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla Technická identifikace podvozku MAN a přiřazení ke konstrukční řadě se uskuteční prostřednictvím třímístného typového čísla zvaného také jako typové klíčové číslo. Je součástí 17-ti místného identifikačního čísla vozidla (zvaného také jako ident. č. vozidlavin, Vehicle Identifier Number VIN) a nachází se na 4. až 6. pozici. Pro účely odbytu se vytváří základní číslo vozidla (zákl. č. voz.), obsahuje je na 2. až 4.pozici typové číslo.číslo vozidla je 7-mi místné a popisuje technickou výbavu vozidla, obsahuje je typové číslo na 1. až 3.pozici a následně 4-místné pořadové číslo. Nachází se v dokladech k vozidlu a na továrním štítku vozidla a může se uvádět místo 17-ti místného identifikačního čísla vozidla při všech dotazech ohledně přestaveb a nástaveb. Tabulka 5 ukazuje několik příkladů k pojmům typové číslo, identifikační číslo vozidla, základní číslo vozidla a číslo vozidla. Tabulka 5: Příklady označení vozidla, typové číslo, identifikační číslo vozidla, základní číslo vozidla a číslo vozidla Označení vozidla Typové číslo typové klíčové číslo Ident. č. voz. (VIN) identifikační číslo vozidla Zákl. č. voz. základní číslo vozidla L06XKG31 L21SGF38 L26XLV12 Číslo vozidla TGX x2 BLS TGS x2-4 LL TGX x4 BB 06X 21S 26X WMA06XZZ97K WMA21SZZ67M WMA26XZZ67K X S X0001 Až do redakční uzávěrky (03/ 2010) sestává TGS a TGX z následujících typových čísel: TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 13