SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0"

Transkript

1 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

2 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D Mnichov Fax: + 49 (0) Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme MAN užitková vozidla akciová společnost Dotisk, rozmnožování nebo překládání, také jen výjimečně, není bez písemného schválení MAN Truck & Bus AG schváleno. Veškerá práva, především podle zákona o autorském právu, si MAN výslovně vyhrazuje. Trucknology a MANTED je zaregistrovaná značka MAN Truck & Bus AG Pokud jsou označení značky, jsou tyto také bez označení ( ) uznány jako chráněné příslušnému vlastníkovi.

3 Seznam 1. Platnost a právní ustanovení Platnost Ručení a průběh schvalování Předpoklady Odpovědnost Zajištění kvality Schválení Předložení podkladů Registrace vozidel Záruka Ručení za výrobek Bezpečnost Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby Omezení ručení za příslušenství/náhradní díly Označení výrobku Označení vozidel, uspořádání kol Označení dveří Popis variant Uspořádání kol Přípona Typové číslo, identifikační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla Použití značkových označení Kabiny řidiče Motorové varianty Všeobecné technické zásady Přetížení náprav, jednostranné naložení Minimální zatížení přední nápravy Kola, obvod kola Přípustná délka převisu Teoretický rozvor kol, převis, teoretické středy náprav Výpočet zatížení náprav a procedura vážení Kontrolní/seřizovací práce před a po montáži nástavby Pokyny k MAN Hydrodrive 33 TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) I

4 4. Úpravy podvozků Materiály rámu Materiály pomocných rámů Ochrana proti korozi Otvory, nýtované a šroubové spoje na rámu Úpravy rámu Svařování na rámu Provedení změny přesahu rámu Změna rozvoru kol Dodatečná montáž přídavných agregátů Dodatečná nebo větší palivové nádrže dodané na vozidlo z výroby Kloubové hřídele Jednoduchý kloub Kloubové hřídele se dvěma klouby Prostorové uspořádání kloubových hřídelí Systém kloubových hřídelí Síly v systému kloubových hřídelů Spojovací zařízení Všeobecné informace Tažné zařízení, D-hodnota Sedlové tahače a změna typu nákladního vozidla/ tahače Tahače Přestavby nákladních vozidel na návěsové tahače nebo návěsových tahačů na nákladní vozidla Úpravy kabiny Všeobecné Spojler, střešní nástavby, střešní lávka Střešní kabiny Montované díly na rám Zadní ochrana proti podjetí Přední ochrana proti podjetí FUP (FUP= front underride protection) Boční ochranné zařízení Změny v okolí motoru Úpravy v systému sání vzduchu Úpravy ve vedení výfukových plynů Systém AdBlue Základy a konstrukce systému AdBlue Svazek trubek AdBlue Nádrž AdBlue Čerpací modul AdBlue Kabelový svazek AdBlue Seznam dílů Chlazení motoru Zakrytování motoru, odhlučnění Montáž jiné mechanické, automatické převodovky, rozvodovky 125 TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) II

5 5. Nástavba Obecně Směrnice pro strojní zařízení Označení CE (CE-označení shody výrobku dle 2006/42/EG) Ochrana proti korozi Pomocný rám Všeobecně Přípustné materiály, mez průtažnosti Tvar pomocného rámu Připevnění pomocných rámů a nástaveb Šroubové a nýtové spoje Měkké posuvné spojení Tuhé posuvné spojení Nástavby Kontrola nástavby Valníky a skříňové nástavby Nakládací plošina Výměnná nástavba Samonosné konstrukce bez pomocného rámu Otočná nástavba Cisternové nástavby Sklápěč Hákový a ramenový nakladač Stabilizace vozidel se vzduchovým odpružením Nákladní jeřáb Lanový naviják Vozidla s domíchačem (betonu) Přepravník na automobily 171 TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) III

6 6. Elektrika, elektronika, vedení Všeobecně Uložení vedení, ukostřovací vedení Zacházení s akumulátory Zacházení a péče o akumulátory Zacházení a péče o baterie s technologií PAG Dodatečná schémata zapojení a výkresy kabelových svazků Přídavné spotřebiče Osvětlovací zařízení Elektromagnetická kompatibilta Vysílačka a antény Rozhraní u vozidla, přípravy na nástavbu Elektrické rozhraní zvedacího čela Zařízení START/STOP na konci rámu Odebrání signálu rychlosti Elektronika Koncept zobrazení a přístrojového vybavení Diagnostický koncept a parametrizace pomocí MAN-cats Parametrizace elektroniky vozidla ESP senzor stupně vychýlení Asistent nouzového brzdění (Emergency Brake Assist) 184 TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) IV

7 7. Pomocné pohony Brzdy, vedení ALB, EBS-brzdy Brzdová a tlakovzdušná vedení Zásady Konektory systému Voss Uložení a upevnění vedení Ztráta tlakového vzduchu Připojení vedlejších spotřebičů Dodatečné vybavení pro MAN cizích odlehčovacích brzd Výpočty Rychlost Účinnost Tažná síla Schopnost stoupání Dráha při stoupání nebo spádu Úhel stoupání nebo spádu Točivý moment Výkon Počty otáček u pomocného pohonu u rozvodovky Jízdní odpory Stopový okruh Výpočet zatížení náprav Provedení výpočtu zatížení náprav Výpočet váhy u zvednuté vlečené nápravy Délka návěsu u nástavby bez pomocného rámu Spojovací přípravky Závěs přívěsu Přívěs s pevnou ojnicí / přívěs s centrální nápravou Točnice 217 Na obrázcích uvedená ESC-čísla nemají pro čtenáře žádný význam, slouží jedině zájmům organizace jako definující kritéria. Pokud není uvedeno jinak jsou všechny rozměry v mm, všechny hmotnosti v kg. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) V

8 1. Platnost a právní ustanovení 1.1 Platnost Ustanovení v této směrnici jsou závazná, výjimky mohou být - v případě technické proveditelnosti - uděleny pouze na písemnou žádost u MAN, (adresa viz. výše pod Vydavatel ). 1.2 Ručení a průběh schvalování Předpoklady Provádějící podnik musí kromě těchto směrnic pro nástavbáře dodržovat všechny zákony a vyhlášky; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; návody k použití Normy jsou technické standardy a jedná se tedy o minimální požadavky. Ten, kdo tyto minimální požadavky ignoruje, jedná nedbale. Normy jsou závazné, pokud jsou součástí předpisů. Informace firmy MAN poskytované telefonicky jsou nezávazné vyjma případů, kdy jsou písemně potvrzeny. Dotazy musí být vždy adresovány příslušnému kompetentnímu oddělení MAN. Informace se vždy vztahují k podmínkám používání, které jsou obvyklé v Evropě. Při dimenzování a upevňování nástavby a při sestavování pomocného rámu je nutné brát ohled na rozměry, hmotnosti a jiné základní parametry, které se od těchto předpisů liší. Provádějící firma se musí postarat o to, aby celé vozidlo odpovídalo očekávaným podmínkám používání. Pro určité agregáty, jako jsou např. nakládací jeřáby, nákladní plošiny, navijáky atd., vypracovali jejich výrobci vlastní předpisy pro nástavbáře. Jsou li v nich ve srovnání se směrnicemi pro nástavbáře MAN předepsány další povinnosti, je třeba dodržovat také tyto pokyny. Odkazy na zákonná ustanovení; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízení profesních sdružení; pracovní předpisy; jiné směrnice a zdroje informací nejsou v žádném případě úplné a slouží pouze pro informaci. Nenahrazují vlastní povinnosti podniku. Úpravy vozidla při montáži nástavby a provoz agregátů poháněných motorem vozidla mají zásadní vliv na spotřebu paliva. Proto se předpokládá, že provádějící firma připraví svou konstrukci tak, aby byla dosažena co možná nejnižší spotřeba. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 1

9 1.2.2 Odpovědnost Odpovědnost za odbornou konstrukci výrobu montáž nástaveb změnu podvozků má vždy a v plném rozsahu podnik, který vyrobí a namontuje nástavbu nebo provede úpravy (ručení výrobce). To platí také v případě, že firma MAN výslovně schválí nástavbu nebo úpravy. Písemné schválení nástavby, resp. přestavby firmou MAN nezbavuje výrobce nástavby jeho odpovědnosti za výrobek. Pokud provádějící podnik zjistí již ve stádiu plánování nebo v záměrech zákazníka uživatele vlastního personálu; nebo výrobce vozidla chybu, musí na ni upozornit příslušnou osobu. Podnik odpovídá za to, že bezpečnost provozu dopravní bezpečnost možnost údržby jízdní vlastnosti vozidla nevykazovaly žádné nepříznivé vlastnosti. S ohledem na dopravní bezpečnost se musí podnik při konstrukci výrobě nástaveb montáži nástaveb změně podvozků instrukcích návodech k použití řídit nejnovějším stavem techniky a uznávanými pravidly oboru. Navíc je nutné brát ohled na ztížené podmínky používání Zajištění kvality Pro splnění vysokých očekávání našich zákazníků od kvality a z hlediska mezinárodního ručení za výrobek/ odpovědnosti výrobce je nutná průběžná kontrola kvality také při provádění přestaveb a při výrobě/montáži nástaveb. Toto předpokládá fungující systém pro zajištění kvality. Výrobcům nástaveb proto doporučujeme zřídit a prokázat systém managementu kvality odpovídající všeobecným požadavkům a uznávaným pravidlům (např. podle DIN EN ISO 9000 ff nebo VDA 8). TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 2

10 Je-li MAN objednavatelem nástavby nebo úpravy, vyžaduje některý z výše uvedených dokladů kvalifikace. MAN Truck & Bus AG si vyhrazuje právo provést u dodavatele vlastní audit systému podle VDA 8 nebo odpovídající zkoumání průběhu procesů. VDA díl 8 je odsouhlasen svazy výrobců nástaveb ZKF (Centrální svaz karosářské a automobilové techniky), BVM (Spolkový svaz německých zpracovatelů kovů) a ZDH (Centrální svaz německých živnostníků). Publikace: VDA díl 8 Minimální požadavky na systém řízení u výrobců přívěsů a nástaveb lze obdržet u spolku automobilového průmyslu e.v. (VDA), Schválení Schválení nástavby nebo úpravy podvozku firmou MAN není zapotřebí, pokud je nástavba či úprava provedena podle těchto směrnic pro nástavbáře. Jestliže MAN schválí nástavbu nebo úpravu podvozku, vztahuje se toto schválení u nástaveb pouze k základní kompatibilitě s příslušným podvozkem a rozhraními k nástavbě (např. dimenzování a upevnění pomocného rámu); u úprav podvozků pouze k základní konstrukční přípustnosti pro příslušný podvozek. Záznam o schválení, který MAN pořizuje do předložených technických dokladů nezahrnuje kontroly funkce; konstrukce; vybavení nástavby nebo úpravy. Dodržování těchto směrnic pro nástavbáře nezbavuje uživatele jeho odpovědnosti za technicky nezávadné provedení nástavby nebo úpravy. Záznam o schválení se vztahuje pouze k těm opatřením nebo dílům, které se dají zjistit z předložené technické dokumentace. Firma MAN si vyhrazuje právo odmítnout schválení nástavby nebo úpravy, a to i v případě, že dříve již srovnatelné povolení udělila. Technický pokrok nepřipouští rovnocenné posuzování bez důkladného prozkoumání. MAN si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto směrnice pro nástavbáře nebo pro jednotlivé podvozky vydat pokyny odlišné od těchto směrnic. Pokud má několik stejných podvozků stejnou nástavbu nebo úpravy, může MAN pro zjednodušení vydat souhrnné povolení Předložení podkladů Podklady se zasílají firmě MAN jedině tehdy, když se nástavby, resp. přestavby liší od těchto směrnic pro nástavbáře. Před začátkem prací na vozidle je třeba zaslat technickou dokumentaci pro vhodnou kontrolu a schválení firmě MAN, (viz Vydavatel). Hladký průběh schvalování vyžaduje: Dvojí vyhotovení podkladů Pokud možno co nejméně dokumentů Úplné technické údaje a podklady TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 3

11 Dokumentace musí obsahovat následující údaje: Typ vozidla (Popis variant viz.kap. 2.2.) plus - Provedení kabiny - Rozvor kol - Přesah rámu Identifikační číslo vozidla nebo číslo vozidla (pokud je k dispozici, viz kapitola 2.2) Označení odchylek od těchto směrnic pro nástavby ve všech podkladech! Zatížení a jejich působiště zatížení: - Síly z nástavby Výpočet zatížení náprav zvláštní podmínky nasazení: Pomocný rám: - Materiál a průřezové hodnoty - Rozměry - Druh profilu - Uspořádání příčníků v pomocném rámu - Zvláštnosti uspořádání pomocného rámu - Změny průřezu - Dodatečná vyztužení - Prohnutí atd. Spojovací prostředek: - Polohování (vztaženo na podvozek) - Druh - Velikost - Počet. Pro kontrolu a schválení nejsou vhodné: Kusovníky Prospekty Fotografie Ostatní nezávazné informace Výkresy mají svou informační hodnotu jen pod číslem, které je jim přiděleno. Proto není přípustné zakreslovat do výkresů podvozku poskytnutých firmou MAN nástavby nebo úpravy a takové výkresy pak předkládat ke schválení Registrace vozidel Je nutno dodržet všechny národní předpisy technického charakteru při úpravách vozidel. Uskutečněné úpravy na podvozcích je nutno posoudit technickými orgány příslušné země. Podnik nebo společnost, která provádí úpravu vozidel je za tyto úpravy zodpovědná, jestliže příslušné registrační místo zaregistrovalo vozidlo i v případě, že mu nebyly známy všechny okolnosti ovlivňující provozní bezpečnost vozidla. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 4

12 Kompletace vozidla určeného k dostavbě dle ES 2007/46 I. Postup V rámci vícestupňové dostavby vozidla dle přílohy XVII Směrnice ES 2007/46 je každý výrobce zodpovědný za povolení a jeho shodu s výrobou všech jím vyráběných systémů, stavebních dílů a samostatných technických celků. Nástavbář je považován jako výrobce druhého stupně výroby dle Směrnice 2007/46. II. Odpovědnost Nástavbář je odpovědný především za: úpravy či modifikace uskutečněné na základním vozidle za povolený předmět úpravy, jestliže během modifikace základního vozidla nelze použít dříve udělená povolení za dodržení uskutečněných modifikací, které musí odpovídat národním předpisům, obzvláště pak musí být dodrženy předpisy země určení že jím provedené modifikace budou projednány a schváleny technickými orgány příslušné země že dodržení právních předpisů v odpovídající formě (zkušební protokol nebo povolení příp. dokumenty dle právních předpisů země určení) bodou jím zdokumentovány MAN jako výrobce je zodpovědný na základním vozidle za: rozsah dodávky základního vozidla s homologačními podklady (EG/ECE povolení) vůči nástavbáři a tyto poskytne na základě požadavku i v elektronické formě. III. Označení vozidel Konkrétní vozidlo obdrží výrobní číslo (VIN), které MAN vykazuje jako výrobce vozidla určeného k dostavbě V zásadě platí požadavky přílohy XVII Směrnice ES 2007/46 a k tomu zveřejněný výklad. IV. Shoda výrobku (CoP) Platí požadavky jednotlivých Směrnic ES a přílohy X Směrnice ES 2007/46 jakož i požadavky Přílohy 2 Úmluvy ECE z roku V. Podklady k registraci vozidla v druhém stupni výroby Podle přílohy XVII Směrnice CE 2007/46 poskytne MAN jako výrobce základního vozidla nástavbáři pro základní vozidlo systémová povolení EG/ECE a Doklad o shodě (CoC) (1)v elektronicé formě. 1) Pouze když vozidlo vyhovuje předpisům ES a výrobce má vytištěnou verzi CoC. Případ 1: Registrace v Německu V případě že je MAN generálním dodavatelem ( Einrechnungsgeschäft ) je nástavbář jako výrobce ve druhém stupní výroby povinnen připravit v elektronické formě tyto podklady: Případ A: Individuální dodací podmínky předpokládají přebírací/povolovací/registrační proces prostřednictvím výrobce vozidla (MAN). 1. V případě platného globálního povolení dle ES 2007/46 pro první stupeň výroby dokument CoC. Na základě požadavků musí být dány k dipozici existující EG/ECE systémová povolení nebo technické zkušební protokoly. 2. Alternativně k bodu 1 pro získání národního povolení dle paragrafu 13 ES-FGV jsou poskytnuty požadované zkušební protokoly a podklady pro udělená povolení. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 5

13 Nejpozdější termín pro předání výše uvedených podkladů v tištěné formě je v den expedice zkompletovaného vozidla do smluvně ujednaného místa určení. Podklady lze získat na adrese V případech, ve kterých MAN obdrží od nástavbáře CoC, smí být Coc kompletního vozidla zhotoven pouze od MAN Případ B: DPředácí/schvalovací a registrační proces probíhá prostřednictvím smluvního partnera nebo výrobce vozidla ve druhém stupni (nástavbáře). 1. Bez podkladů registrační proces je plně v odpovědnosti smluvního partnera, nebo zhotovitele posledního stupně výroby vozidla. Ve všech ostatních případech probíhá přebírací/schvalovací a registrační proces prostřednictvím výrobce v posledním stupni výroby vozidla, popř, odpovídajícího partnera. Případ 2: registrace mimo SRN v oblasti působnosti Směrnice ES 2007/46 V případě kdy je generálním dovatelem MAN, je povinností nástavbáře jako výrobce v posledním stupni výroby všechny potřebné schvalovací/registrační podklady dát k dispozici příslušné prodejní organizaci případně importérovi v elektronické formě. Bez ohledu na to, pokud je generálním dodavatelem improtér, následuje přebírací, schvalovací a registrační proces prostřednictvím výrobce v posledním stupni výroby. Za registrační proces v zemi importera je odpovědný příslušný smluvní partner. MAN neposkytuje žádná národní data určená k registraci, která plynou z Přílohy 9 Směrnice ES 2007/46 v aktuálním znění pro vozidla určená k dostavbě. Toto platí obzzláště pro národní číselné značení a značení zakladních technických údajů. MAN jako výrobce si vyhrazuje právo po odpovídajícím prověření realizovatelnosti, dodat příslušná data prodejním organizacím a importérům, která jsou nutná pro registraci vozidla a která vycházejí z výše uvedeného rozsahu (např. výrobní štítky atd..). Eventuální dotazy je nutno směrovat na adresu VI. Dohoda o mlčenlivosti Bez výslovného předchozího souhlasu MAN nesmí nástavbář dát k dispozici podklady týkající se schválení homologace třetí osobě. Výjimku tvoří podklady, které bezprostředně souvisejí s registrací dotčeného vozidla a jsou určeny pro osoby následujících institucí: MAN prodejní partner technické zkušební a ověřovací organizace Institucím vydávající povolení registračním úřadům TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 6

14 Typová registrace/homologace pro TiB (Truck in the Box), CiB (Chassis in the Box), BiB (Bus in the Box), CKD (Complete Knocked Down), SKD (Semi Knocked Down), PKD (Partly Knocked Down) Pro tato provedení nevystupuje MAN jako výrobce ve smyslu ES 2007/46. Odpovědnost za homologaci a registraci je na straně výrobce tohoto vozidla. Principielně platí obsah již uzavřených smluv s MAN. MAN nedodává zde principielně právně závazné relevantní registrační data pro tato následně kompletovaná vozidla. Výjimku tvoří homologační podklady, které podléhají schvalovacímu povolení, jako například motor, které MAN poskytuje v elektronické podobě. Toto však nevylučuje, že MAN po ověření realizovatelnosti a hospodárnosti záměru, si vyhrazuje právo poskytnout data pro národní registraci prodejním partnerům a importérům (např. výrobní štítek atd...) relevantní požadavky je nutno směřovat na homologační oddělení MAN Záruka Požadavky na ručení za věcné škody jsou pouze v rámci kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Poté má povinnost ohledně ručení za věcné škody příslušný prodejce předmětu dodávky. Požadavky na MAN nevznikají, pokud spočívá reklamovaná chyba na to, že. Nebyly dodrženy tyto směrnice pro nástavbáře S ohledem na účel použití vozidla byl zvolen nevhodný podvozek Škoda na podvozku byla zaviněna - nástavbou; - typem, resp. provedením montáže nástavby; - úpravou podvozku; - nesprávnou obsluhou. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 7

15 1.2.8 Ručení za výrobek Pracovní chyby zjištěné firmou MAN musí být odstraněny. Jestliže to zákon připouští, je vyloučeno jakékoli ručení firmy MAN, obzvláště za následné škody. Ručení za výrobky reguluje: Ručení výrobce za jeho výrobek nebo dílčí výrobek Nárok na kompenzaci ze strany výrobce, vůči němuž byl vznesen nárok, vůči výrobci integrovaného dílčího výrobku, pokud vyskytlé škody souvisejí s chybou na dílčím výrobku Podnik, který provede nástavbu nebo úpravu podvozku, zbavuje MAN jakéhokoli ručení vůči svému zákazníkovi nebo jiným osobám, pokud škody vznikly v důsledku následujících skutečností: Podnik nedodržel tyto směrnice pro nástavbáře Nástavba nebo úprava podvozku způsobila škodu v důsledku chybné - konstrukce; - výroby; - montáže; - instrukce Jiným způsobem nebyly dodrženy stanovené zásady Bezpečnost Podniky pracující na podvozku, resp. vozidle ručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostačující funkční a provozní bezpečnosti nebo nedostatečných návodů k použití. MAN proto vyžaduje od výrobců nástaveb, resp. přestavbářů podvozků: maximální možnou bezpečnost odpovídající současnému stavu techniky; srozumitelné a vyčerpávající návody k použití; dobře viditelné a trvale upevněné informační štítky na nebezpečných místech pro uživatele a třetí osoby; dodržování nezbytných ochranných opatření (např. ochrana proti požáru a výbuchu); úplné toxikologické údaje; úplné ekologické údaje. Bezpečnost je vždy na prvním místě! Je třeba využívat všechny technické možnosti pro eliminaci provozních nespolehlivostí. To platí stejnou měrou pro: aktivní bezpečnost = prevence nehod. Sem patří: - Bezpečnost jízdy jako výsledek celkové koncepce vozidla s nástavbou - Kondiční bezpečnost jako důsledek pokud možno nízkého tělesného zatížení cestujících vibracemi, hlukem, klimatickými vlivy atd. - Bezpečnost vnímání především správné koncipování osvětlovacích zařízení; výstražných zařízení; dostatečného přímého výhledu; dostatečného nepřímého výhledu - Bezpečnost obsluhy spočívající v optimálním ovládání všech zařízení a také nástavby pasivní bezpečnost = eliminace a omezení následků nehod. Sem patří: - Vnější bezpečnost jako např. konstrukce vnější části vozidla a nástavby s ohledem na deformační chování, montáž ochranných zařízení - Vnitřní bezpečnost zahrnuje ochranu cestujících ve vozidlech, ale také v kabinách, které jsou namontovány nástavbářskými firmami TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 8

16 Povětrnostní vlivy a okolní podmínky ovlivňují: Provozní bezpečnost Připravenost k práci Provozní chování Životnost Hospodárnost Mezi povětrnostní vlivy a okolní podmínky patří např.: Teplotní vlivy Vlhkost Agresivní látky Písek a prach Sluneční záření Musí být zaručeno správné fungování všech součástek sloužících k pohybu stroje. Mezi ně patří např. všechna vedení. Návody k použití nákladních automobilů MAN poskytují informace o místech údržby na vozidlech. Nezávisle na typu nástavby je ve všech případech nutné dbát na dobrou přístupnost míst údržby. Údržba se musí dát provádět bez demontáže jakýchkoli součástek. Rovněž se musíte postarat o dostatečné větrání, resp. chlazení agregátů Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby Provozovatel vozidla má také při nástavbě nebo úpravách vozidla přestavbovou firmou nárok na návod k použití. Všechny přednosti výrobku jsou bez užitku, pokud zákazník nemá možnost bezpečně a funkčně správně s ním zacházet; racionálně a bez námahy ho využívat; odborně ho udržovat; dokonale ovládat všechny jeho funkce. Následkem toho musí rovněž každý nástavbář a přestavbář vozidla zkontrolovat své technické návody s ohledem na: srozumitelnost; úplnost; správnost; správnou reprodukovatelnost; bezpečnostní pokyny týkající se výrobku. Nekvalitní nebo neúplný návod k použití přináší značné rizikové faktory pro uživatele. Mezi možné důsledky patří: Nedostatečné využívání výrobku, protože některé jeho výhody zůstanou nepoznány Reklamace a potíže Výpadky a škody, které jsou většinou připisovány podvozku Neočekávané a zbytečné dodatečné výdaje kvůli opravám a ztrátám času Negativní image a tedy i slabá tendence k následným nákupům V závislosti na nástavbě nebo úpravě vozidla je třeba vyškolit obslužný personál v obsluze a údržbě. Školení musí zahrnovat také možné vlivy na statické a dynamické chování vozidla. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 9

17 Omezení ručení za příslušenství/náhradní díly Příslušenství a náhradní díly, které nevyrobila firma MAN nebo je neschválila pro používání ve svých výrobcích, mohou mít negativní vliv na dopravní a provozní bezpečnost vozidla a mohou způsobovat nebezpečné situace. MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) nenese žádnou odpovědnost za nároky jakéhokoli druhu, které mají svůj původ v kombinaci vozidla s příslušenstvím jiného výrobce, vyjma případů, kdy firma MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) toto příslušenství sama prodala nebo namontovala na vozidle (resp. předmětu smlouvy). 2. Označení výrobku 2.1 Označení vozidel, uspořádání kol Pro jednoznačnou a snadno pochopitelnou identifikaci variant byla zavedena nová označení vozidel. Ta se používají na 3 úrovních, a to Označení dveří Popis varianty (v prodejních a technických dokladech, jako jsou např. datové listy či výkresy podvozků) Typový kód Označení dveří Označení dveří se skládá z: konstrukční řady + přípustné hmotnosti + výkonového údaje TGX Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkon TGX Konstrukční řada ve zkratce TGX = Trucknology generace X technicky přípustná hmotnost v [t] výkon motoru [DIN-PS], přičemž je zaokrouhleno na 10 PS Popis variant Popis varianty = označení vozidla, skládá se z označení dveří + uspořádání kol + přípony. Pojmy uspořádání kol a přípona budou definovány vzápětí. Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkonový údaj + uspořádání kol + přípona TGS x2-2 LL-U Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkon TGS x2-2 LL-U Uspořádání náprav přípona TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 10

18 2.1.3 Uspořádání kol Uspořádání kol uvádí počet náprav a slouží dodatečně k označení poháněných, řízených a vlečných/tlačených náprav. Uspořádání kol je sice běžný pojem, který ale není normalizovaný.počítají se místa pro kola a ne jednotlivá kola, osazení dvojitými koly se proto považuje jako jednotlivé kolo. Dva příklady by měly vysvětlit pojem vzorec kola: Tabulka 1: Příklad uspořádání náprav 6 x x 2 / 4 6 = počet míst pro kola celkem, tedy 3 nápravy x = bez udání 2 = počet poháněných kol - = vlečená náprava za poháněným agregátem zadní nápravy / = tlačená náprava před poháněným agregátem zadní nápravy 4 = počet řízených kol Počet řízených kol uvádí pouze tehdy, pokud jsou kromě řízených předních kol ještě tlačné nebo vlečené nápravy. Tlačená náprava je před poháněným agregátem zadní nápravy, vlečená náprava je za poháněným agregátem zadní nápravy, přičemž je / pro tlačenou nápravu a - pro vlečenou nápravu. Pokud má podvozek tlačenou a vlečenou nápravu, uvádí s počet řízených kol pomocí -. U hydrostatického pohonu přední nápravy MAN HydroDrive dostává vzorec kola dodatečně H, např. 6x4H = přední náprava s MAN HydroDrive, 2 zadní nápravy, z toho jedna poháněná. V současné době existují následující uspořádání náprav z výrobního závodu: Tabulka 2: Vzorce kola TGS a TGX 4x2 Dvounápravová vozidla s jednou poháněnou nápravou 4x4 Dvounápravová vozidla s dvěma poháněnými nápravami pohon všech kol 4x4H Dvounápravová vozidla s dvěma poháněnými nápravami, přední náprava s MAN HydroDrive 6x2/2 Třínápravová vozidla s neřízenou tlačenou nápravou Pusher 6x2/4 Třínápravová vozidla řízenou tlačenou nápraqvou 6x2-2 Třínápravová vozidla s neřízenou vlečenou nápravou 6x2-4 Třínápravová vozidla s řízenou vlečenou nápravou 6x4 Třínápravová vozidla s dvěma poháněnými a neřízenými zadními nápravami 6x4-4 Třínápravová vozidla s pohonem na dvou nápravách (první a druhá náprava), řízená vlečená náprava 6x4H/2 Třínápravová vozidla MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou neřízenou předsazenou nápravou 6x4H/4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou přesazenou nápravou 6x4H-2 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, neřízenou vlečenou nápravou 6x4H-4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou vlečenou nápravou TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 11

19 Tabulka 2: Vzorce kola TGS a TGX 6x6 Třínápravová vozidla s pohonem všech kol 6x6H Třínápravová vozidla s pohonem všech kol, přední nápravou s MAN HydroDrive 8x2-4 Čtyřnápravová vozidla, jedna poháněná náprava, dvě řízené přední nápravy, neřízená vlečená náprava se nebo čtyřnápravová vozidla se třemi zadními nápravami, řízená přední a vlečená náprava 8x2-6 Čtyřnápravová vozidla, jedna náprava poháněná, dvě tlačené nápravy řízené, řízená vlečená náprava 8x4 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami a dvěmi poháněnými zadními nápravami 8x4/4 Čtyřnápravová vozidla s jednou přední nápravou, jedna řízená tlačená náprava a dvě poháněné zadní nápravy 8x4-4 Čtyřnápravová vozidla s jednou přední nápravou, dvěmi poháněnými zadními nápravami a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x4H-6 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), jednou poháněnou zadní nápravou a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x6 Čtyřnápravová vozidla všechna kola se dvěmi předními nápravami (2. poháněná) a dvěmi poháněnými zadními nápravami 8x6H Čtyřnápravová vozidla všechna kola se dvěmi předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ) a dvě poháněné zadní nápravy 8x8 Čtyřnápravová vozidla všechna kola se dvěmi předními nápravami a dvěmi zadními nápravami, všechny poháněné Přípona Přípona popisu vozidla definuje způsob odpružení, označuje sedlové tahače vůči nákladním vozidlům a popisuje speciální vlastnosti výrobku TGX x2-2 LL-U Přípona Způsob odpružení (místa 1 a 2 přípony) Tabulka 3: Způsob odpružení BB BL LL Odpružení listovými pružinami u přední(-ch) náprav(-y), odpružení listovými pružinami u zadní(-ch) náprav(-y) Odpružení listovými pružinami u přední(-ch) náprav(-y), vzduchové odpružení u zadní(-ch) náprav(-y) Vzduchové odpružení u přední(-ch) náprav(-y), vzduchové odpružení u zadní(-ch) náprav(-y) Návěsové tahače se označují připojeným S, typ nákladních vozidel se speciálně neoznačuje. Příklad pro návěsy: TGS x6 BBS S = tahač TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 12

20 Speciální (konstruktivní) vlastnosti výrobku se oddělují prostřednictvím rozdělovací čárky ( - ) od přední části přípony. Příklad speciálních vlastností výrobku: TGS x2 BLS -TS -TS = hmotnostně optimalizované provedení pro nádrž/zásobník Tabulka 4: Koznačením doposud používaných speciálních provedení (budou doplněna dalšími) -U nízké druhy konstrukce Ultra, příklad: TGX x2 LLS-U -TS hmotnostně optimalizované provedení pro nádrž/zásobník, příklad: TGS x2 BLS-TS -WW world wide varianta mimo Evropu, př.tgs 40.xxx 6x6 BB-WW -CKD completely knocked down kompletně rozebraný pro montáž v cílové zemi př. 40.xxx 6x4 BB-WW-CKD -EL EfficientLine 2.2 Typové číslo, identifikační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla Technická identifikace podvozku MAN a přiřazení ke konstrukční řadě se uskuteční prostřednictvím třímístného typového čísla zvaného také jako typové klíčové číslo. Je součástí 17-ti místného identifikačního čísla vozidla (zvaného také jako ident. č. vozidlavin, Vehicle Identifier Number VIN) a nachází se na 4. až 6. pozici. Pro účely odbytu se vytváří základní číslo vozidla (zákl. č. voz.), obsahuje je na 2. až 4.pozici typové číslo.číslo vozidla je 7-mi místné a popisuje technickou výbavu vozidla, obsahuje je typové číslo na 1. až 3.pozici a následně 4-místné pořadové číslo. Nachází se v dokladech k vozidlu a na továrním štítku vozidla a může se uvádět místo 17-ti místného identifikačního čísla vozidla při všech dotazech ohledně přestaveb a nástaveb. Tabulka 5 ukazuje několik příkladů k pojmům typové číslo, identifikační číslo vozidla, základní číslo vozidla a číslo vozidla. Tabulka 5: Příklady označení vozidla, typové číslo, identifikační číslo vozidla, základní číslo vozidla a číslo vozidla Označení vozidla Typové číslo typové klíčové číslo Ident. č. voz. (VIN) identifikační číslo vozidla Zákl. č. voz. základní číslo vozidla L06XKG31 L21SGF38 L26XLV12 Číslo vozidla TGX x2 BLS TGS x2-4 LL TGX x4 BB 06X 21S 26X WMA06XZZ97K WMA21SZZ67M WMA26XZZ67K X S X0001 Až do redakční uzávěrky (03/ 2010) sestává TGS a TGX z následujících typových čísel: TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) 13

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA)

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) Edice 2011 překlad 1.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení ESC Engineering Services Consultation Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail:

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0)

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Technická data Platná pro modelový rok Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Caddy Spotřeba paliva, emise CO 2 Caddy Caddy Trendline/Trendline BlueMotion, Caddy Comfortline, Caddy Highline 1), (l/100 km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)

L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ) L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ) V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail:

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

NABÍDKA ZÁKAZNÍKOVI TATRA PHOENIX

NABÍDKA ZÁKAZNÍKOVI TATRA PHOENIX NABÍDKA ZÁKAZNÍKOVI TATRA PHOENIX Vážený pane, děkujeme za Váš zájem o nové vozidlo TATRA PHOENIX. Na základě naší konzultace ze dne 7. 7. 2015 jsme Vám připravili nabídku, která reflektuje Vaše požadavky.

Více

Zákonné požadavky. Obecné informace o zákonech a nařízeních. Další informace o zákonech a předpisech naleznete v těchto dokumentech:

Zákonné požadavky. Obecné informace o zákonech a nařízeních. Další informace o zákonech a předpisech naleznete v těchto dokumentech: Obecné informace o zákonech a nařízeních Směrnice a předpisy pro těžká vozidla jsou koordinovány v rámci EU. Jsou implementovány jako zákonné požadavky v členských státech EU. Zákonné požadavky mohou být

Více

Označení rozměrů. Obecné. BEP kódy

Označení rozměrů. Obecné. BEP kódy BEP (Parametry výměny nástavby) jsou kódy, které identifikují jedinečné cíle na vozidle, aby usnadnily přenos informací mezi výrobcem vozidla a výrobcem nástavby. BEP kódy se řídí mezinárodním standardem

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Automobily musí splňovat

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

podvozek 1 Podvozek k dostavbě 8 2 Podvozek k dostavbě 8 4

podvozek 1 Podvozek k dostavbě 8 2 Podvozek k dostavbě 8 4 POHON / VÝŠKA PODVOZKU / ROZVOR NÁPRAV (rozměry v dm) Podvozek k dostavbě Podvozek k dostavbě 6 2 Podvozek k dostavbě 6 4 Podvozek k dostavbě 8 2,5 RAPDT-GR Podvozek k dostavbě,5,5 64,5 RADDT-GR 53 53

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Pomocný náhon je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje, kolik energie je potřeba k pohybu

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014 TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER Duben 2014 PŘEHLED MOTORŮ CITROËN JUMPER Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel ZÁKLADNÍ přímé přímé přímé přímé TECHNICKÉ vysokotlaké vysokotlaké vysokotlaké

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Crafter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Crafter Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Crafter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Multivan Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Multivan Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caravelle

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caravelle Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Caravelle Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Technická data Platná pro modelový rok Nový

Technická data Platná pro modelový rok Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Naftové motory Typ motoru/počet ventilů na válec 3,0 l V6 TDI s výkonem 150 kw (204 k) s SCR/AdBlue 4) Vidlicový 6válcový

Více

POSUDEK k ABE čís. 47059 podle 22 StVZO

POSUDEK k ABE čís. 47059 podle 22 StVZO strana 1 z 5 Zadavatel Ziegeleistraße 25 67105 Schifferstadt QM-Nr.: QA 05 113 9096 Zkušební předmět spec.kolo na osobní vozidlo Model - Typ E 858 Velikost kola 8,5Jx18H2 Druh centrování středové centrování

Více

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA PRODUKTIVITA S nákladními vozidly TATRA budete produktivnější! Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bez žebřinového rámu mezi podvozkem a nástavbou

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách Název: Doplnění separace a svozu bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou ve vztahu k

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Dodávka kontejnerového nákladního automobilu vč. příslušenství pro zadavatele FERRY - cargo s.r.o. (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci zvláštního vozidla kategorie SS Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Nový Arocs Loader. Nový Arocs Grounder.

Nový Arocs Loader. Nový Arocs Grounder. Nový Arocs Loader. Nový Arocs Grounder. Arocs Loader a Arocs Grounder. Pro zvláště vysokou užitečnou hmotnost a pro extrémní zatížení. S vozidly Arocs Loader a Arocs Grounder od nás získáváte stavební

Více

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88 JUMPY_TCH_06-2008.qxd 22.5.2008 15:58 Page 1 CITROËN JUMPY TECHNICKÉ PARAMETRY 1.6 HDi 90 k 2.0 HDI 120 k 2.0 HDi 138 k FAP MOTOR Typ vstřikování Turbodiesel Turbodiesel Turbodiesel přímé vysokotlaké s

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé.

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Obecné informace o čerpadlech na beton Obecné informace o čerpadlech na beton Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Provedení Nástavbu vyrobte tak pevnou a tuhou, aby sama

Více

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby Tomáš Janů, Mercedes-Benz CZ, Truck Team David Chleboun, Mercedes-Benz CZ, Technická podpora prodeje a školení

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Všeobecné informace o pneumatickém systému

Všeobecné informace o pneumatickém systému Definice V souvislosti s pneumatickým systémem vozidla je důležité znát následující definice a koncepty: Vzduchojem Natlakované vzduchojemy obsahují stlačený vzduchu. Ten se používá v brzdovém systému

Více

POSUDEK k ABE čís.46184 podle 22 StVZO

POSUDEK k ABE čís.46184 podle 22 StVZO strana 1 z 5 Zadavatel Alte Reichstrasse 1 92637 Weiden / Opf. QA 05 113 04025 Zkušební předmět spec.kolo na osobní vozidlo Model 38 Typ 38 850 Velikost kola 8,5Jx20H2 Druh centrování středové centrování

Více

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1.7.2015

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1.7.2015 Celková 2800 kg 3000 kg 4600 kg Objem nákl. prostoru (m3) * 3250 3250 7,5 (8,5) 9 (10,5) 3250 7,5 (8,5) 14 (15,5) 9 (10,5 / 11,5) 3265x1780x1650 (1940 / 2140) 15,5 (17) 4300x1780x1940 (2140) 9 (10,5 /

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

Technická data Platná pro modelový rok California

Technická data Platná pro modelový rok California Technická data Platná pro modelový rok 2016 California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Všechny typy provozu využívající nákladní vozidla vyžadují doplnění podvozku nákladního vozidla dodaného z výrobního závodu o určitou formu nástavby. Obecné

Více

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou HOLDER ŘADY C. SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace nosičů nářadí s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce ZETOR Forterra HD 150 PVH PTZ maximální výbava č.z. 7030 Motor: úsporný 4V Zetor, 4 ventilová technika, emisní norma Stage IIIB (filtr pevných částic), výkon 108,2 kw/147 k, jednoduché čerpadlo a vstřikovače

Více

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce

MITRENGA a.s., nabídka techniky Střítež u Frýdku Místku, Tršice - Přestavlky u Olomouce ZETOR Forterra HD 150 PVH PTZ maximální výbava Motor: úsporný 4V Zetor, 4 ventilová technika, emisní norma Stage IIIB (filtr pevných částic), výkon 108,2 kw/147 k, jednoduché čerpadlo a vstřikovače Motorpal.

Více

Nové Ducato. Nové Ducato

Nové Ducato. Nové Ducato Nové Ducato Vážení, Ducato představuje od svého prvního uvedení na trh v roce 1981 naprostou špičku v segmentu 2G. Krok za krokem je tento vůz inovován zaváděním nových funkcí a prvků. Nové Ducato nabízí

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014 Celková 2800 kg 3000 kg 4600 kg Objem nákl. prostoru (m3) * 3250 14 (15,5) Rozměry nákladového prostoru DxŠxV (mm) * 7,5 (8,5) 9 (10,5) 3265x1780x1650 (1940) 3265x1780x1650 (1940) 3250 7,5 (8,5) 15,5 (17)

Více

příloha č. 2 vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace na nákup dvounápravových a kloubových CNG autobusů

příloha č. 2 vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace na nákup dvounápravových a kloubových CNG autobusů příloha č. 2 vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace na nákup dvounápravových a kloubových CNG autobusů Zadávací podmínky autobusu pro Brno kloub příloha 2 strana 1/6 1.7.2016 Dokument

Více

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1. června 2013

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1. června 2013 Celková 2800 kg 3000 kg 4600 kg Objem nákl. prostoru (m3) * 3250 3250 7,5 (8,5) 3250 7,5 (8,5) 3665 4325 14 (15,5) Rozměry nákladového prostoru DxŠxV (mm) * 7,5 (8,5) 3665 9 (10,5) 3265x1780x1650 (1940)

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 74

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 74 1/14 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL ALKE XT ALKE XT 320E a 320EL Vozidlo ALKE XT je moderní nákladní elektromobil, ve kterém je použita řada moderních technologií. Vozidlo je osazeno střídavým elektromotorem, který nevyžaduje žádnou údržbu.

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ.

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Průlom do další dimenze. Nová řada C komunálních kloubových nosičů nářadí Holder vyniká vysokým výkonem a kompaktní konstrukcí.

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: Výrobce: Název a typ: KOTTE Landtechnik, 49597 Rieste, Germany Výrobní

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caddy Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJZ Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22)

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22) STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M.

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. JOHN DEERE 6115M Základní technické ukazatele traktoru Veličina Jednotka

Více

Příloha číslo 2 A Technická specifikace

Příloha číslo 2 A Technická specifikace Příloha číslo 2 A Technická specifikace Zadavatel: MARFIL TRADE CORPORATION CZ, spol. s r.o. Název části zakázky: Mrazírenská přeprava: Mrazírenský vůz do 3,5 t: 2 ks Mrazírenský vůz 3,5 t 12 t: 1 ks 1.

Více

TATRA ARMAX. Obchodní řada ARMAX je určena pro provoz v těžkých terénních a klimatických podmínkách, pro plnění a podporu mírových misí.

TATRA ARMAX. Obchodní řada ARMAX je určena pro provoz v těžkých terénních a klimatických podmínkách, pro plnění a podporu mírových misí. TATRA ARMAX Obchodní řada ARMAX je určena pro provoz v těžkých terénních a klimatických podmínkách, pro plnění a podporu mírových misí. Koncepčně vycházejí vozidla této řady z úspěšných civilních terénních

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

24. Nosné prvky podvozku, druhy rámů

24. Nosné prvky podvozku, druhy rámů 24. Nosné prvky podvozku, druhy rámů ( vzájemné spojení náprav, nesení karosérie, nástavby, nákladního prostoru, přenos síly mezi nápravami a vozidlem ) - Rám vozidla - Bezrámová (samonosná) konstrukce

Více

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface)

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface) Popis Popis Rozhraní pro nástavbu Elektrický systém ve vozidlech Scania je založen na několika ovládacích jednotkách, které spolu komunikují prostřednictvím společné sítě. Aby bylo možné využívat stávající

Více

Výpočty zatížení náprav. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočty zatížení náprav. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Všechny typy přeprav pomocí nákladních vozidel vyžadují doplnění podvozku nákladního vozidla o nějakou formu nástavby. Účelem výpočtů zatížení náprav je optimalizovat

Více

SAMSON PG PŘEPRAVNÍ CISTERNY - growing together SAMSON PG přepravní cisterny SAMSON PG cisterny o objemu 15 m³, 18 m³ a 20 m³ jsou dvounápravové a 21 m³ a 25 m³ jsou třínápravové. Řada PG je vyvinuta ve

Více

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Originální díly: know-how značky Vaše vozidlo Peugeot je homogenní a koherentní celek součástek navržených

Více

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D Probírky ještě efektivněji - s harvestorem John Deere 770D Technické parametry a pracovní charakteristiky harvestoru John Deere 770D předurčují jeho nasazení zejména

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SERVOPOHON KE SMĚŠOVACÍM VENTILŮM MIX A KOTLOVÝM SESTAVÁM IVAR 2) Typ: IVAR.ACTUATORS 05 IVAR.

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SERVOPOHON KE SMĚŠOVACÍM VENTILŮM MIX A KOTLOVÝM SESTAVÁM IVAR 2) Typ: IVAR.ACTUATORS 05 IVAR. 1) Výrobek: SERVOPOHON KE SMĚŠOVACÍM VENTILŮM MIX A KOTLOVÝM SESTAVÁM IVAR 2) Typ: IVAR.ACTUATORS 05 IVAR.ACTUATORS 10 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů,

Více

- 4x4 - zadní náprava. ANO/NE hnaná, přiřaditelný přední náhon UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU - zadní náprava ANO/NE PŘEVODOVKA

- 4x4 - zadní náprava. ANO/NE hnaná, přiřaditelný přední náhon UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU - zadní náprava ANO/NE PŘEVODOVKA Př. č. 9 zadávací dokumentace Příloha č. 1 ke kupní smlouvě Specifikace nabízeného plnění I. KOMUNÁLNÍ VOZIDLO NOSIČ NÁSTAVEB Typové označení komunálního vozidla nosiče nástaveb Požadavky kupujícího 1.

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: MANATECH CZ, s. r. o. Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více