SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE"

Transkript

1 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0

2 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D Mnichov Fax: + 49 (0) Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme MAN Truck & Bus akciová společnost Dotisk, rozmnožování nebo překládání, také jen výjimečně, není bez písemného schválení MAN Truck & Bus AG schváleno. Veškerá práva, především podle zákona o autorském právu, si MAN výslovně vyhrazuje. Trucknology a MANTED je zaregistrovaná značka MAN Truck & Bus AG Pokud jsou označení značky, jsou tyto také bez označení ( ) uznány jako chráněné příslušnému vlastníkovi.

3 Seznam 1. Platnost a právní ustanovení Platnost Ručení a průběh schvalování Předpoklady Odpovědnost Zajištění kvality Schválení Předložení podkladů Registrace vozidel Záruka Ručení za výrobek Bezpečnost Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby Omezení ručení za příslušenství a náhradní díly Označení výrobků Označení vozidel, uspořádání kol Označení dveří Popis variant Uspořádání kol Přípona Typové číslo, identifikační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla Používání značkových označení Kabiny Varianty motoru Všeobecné technické zásady Přetížení náprav, jednostranné naložení Minimální zatížení přední nápravy Kola, Obvod kola Přípustná délka přesahu Teoretický rozvor, přesah, teoretický střed nápravy Výpočet zatížení náprav a procedura vážení Kontrolní a nastavovací práce po montáži nástavby 26 TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) I

4 4. Úpravy podvozků Materiály rámů Materiály pomocných rámů Ochrana proti korozi Otvory, nýtová a šroubová spojení na rámu Úpravy rámu Svařování na rámu Změna přesahu rámů Změny rozvoru Dodatečná montáž přídavných agregátů Dodatečná nebo větší palivové nádrže dodané na vozidlo z výroby Kloubové hřídele Jednoduchý kloub Kloubový hřídel se dvěma klouby Prostorové uspořádání kloubového hřídele Systém kloubových hřídelů Síly v systému kloubových hřídelů Změna uspořádání kloubových hřídelů v hnacím ústrojí podvozků MAN Změna uspořádání kol Bezpečnostní pokyny Spojovací zařízení Všeobecné informace Závěs pro přívěs, hodnota D Tahače návěsů a změny typu nákladního vozidla/ Tahače návěsů Úpravy kabiny Všeobecné informace Spoilery, střešní nástavby, střešní lávka Střešní moduly (Topsleeper) Přídavné díly na rámu Zadní ochrana proti podjetí Přední ochrana proti podjetí FUP (FUP= front underride protection) Boční ochranné zařízení Úpravy motoru Změny na nasávání vzduchu a na odvádění spalin, motory až včetně EURO 5 a EEV s On-Board- Diagnose Úpravy ve vedení výfukových plynů Systém AdBlue Základy a konstrukce systému AdBlue Svazek trubek AdBlue Nádrž AdBlue Čerpací modul AdBlue Kabelový svazek AdBlue Seznam dílů Chlazení motoru Tlumení hluku Montáž jiných mechanických převodovek, automatických převodovek a rozdělovacích převodovek 98 TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) II

5 5. Nástavby Všeobecné informace Směrnice pro strojního zařízení Označení CE (CE-označení shody výrobku dle 2006/42/EG) Upevnění tabulek značení ADR na čelní kapotu Pomocný rám Všeobecné informace Přípustné materiály, mez kluzu Provedení pomocného rámu Upevnění pomocného rámu a nástavby Šroubová a nýtová spojení Tuhé spojení Nástavby Kontrola nástavby Nástavby korby, skříňové nástavby Nákladní plošina Výměnný přepravník Samonosné nástavby bez pomocného rámu Oplenová nástavba na točnici Cisternová nástavba Sklápěč Hákový a ramenový nakladač Stabilizace vozidel se vzduchovým odpružením Nakládací jeřáb Naviják Domíchavač betonu 148 TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) III

6 6. Elektrika, elektronika, vedení Všeobecné informace Instalace potrubí, ukostřovací vedení Zacházení s akumulátory Zacházení a péče o akumulátory Zacházení a péče o baterie s technologií PAG Schémata zapojení a výkresy kabelových svazků Jištění přídavných spotřebičů Osvětlovací zařízení Elektromagnetická kompatibilita Rádiové přístroje a antény Rozhraní na vozidle, přípravy na nástavbu Elektrické rozhraní nákladní plošiny Zařízení Start-Stop na konci rámu Odebrání signálu rychlosti Odebrání signálu zpětného chodu Elektronika Koncepce displeje a přístrojové desky Koncepce diagnostiky a parametrizace pomocí MAN-cats Parametrizace elektroniky vozidla ESP senzor Asistent nouzového brzdění (Emergency Brake Assist) Pomocný pohon Brzdy, vedení ALB, brzda EBS Brzdová a tlakovzdušná potrubí Základy Konektory systému Voss Uložení a upevnění vedení Ztráta tlaku Připojení vedlejších spotřebičů Dodatečné vybavení MAN-externích odlehčovacích brzd 172 TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) IV

7 9. Výpočty Rychlost Účinnost Tažná síla Stoupavost Dráha při jízdě do kopce nebo z kopce Úhel stoupání nebo klesání Výpočet stoupavosti Točivý moment Výkon Počty otáček pomocného pohonu na redukční převodovce Jízdní odpory Stopa při otáčení vozidla Zatížení náprav Výpočet zatížení náprav Výpočet hmotnosti zvednuté vlečené nápravy Délka uložení u nástavby bez pomocného rámu Spojovací přípravky Závěs přívěsu Přívěs s pevnou ojí / přívěs s centrální nápravou Sedlová spojka 197 Na obrázcích uvedená ESC-čísla nemají pro čtenáře žádný význam, slouží jedině zájmům organizace jako definující kritéria. Pokud není uvedeno jinak jsou všechny rozměry v mm, všechny hmotnosti v kg. TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) V

8 1. Platnost a právní ustanovení 1.1 Platnost Ustanovení v této směrnici jsou závazná, výjimky mohou být -při technické proveditelnosti- uděleny pouze na písemnou žádost u MAN, oddělení ESC (adresa viz výše pod Vydavatel ). 1.2 Ručení a průběh schvalování Předpoklady Provádějící podnik musí kromě těchto směrnic pro nástavbáře dodržovat všechny zákony a vyhlášky; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; návody k použití týkající se provozu a nástavby vozidla. Normy jsou technické standardy a jedná se tedy o minimální požadavky. Ten, kdo tyto minimální požadavky ignoruje, jedná nedbale. Normy jsou závazné, pokud jsou součástí předpisů. Informace firmy MAN poskytované telefonicky jsou nezávazné vyjma případů, kdy jsou písemně potvrzeny. Dotazy musí být vždy adresovány příslušnému kompetentnímu oddělení MAN. Informace se vždy vztahují k podmínkám používání, které jsou obvyklé v Evropě. Při dimenzování a upevňování nástavby a při sestavování pomocného rámu je nutné brát ohled na rozměry, hmotnosti a jiné základní parametry, které se od těchto předpisů liší. Provádějící firma se musí postarat o to, aby celé vozidlo odpovídalo očekávaným podmínkám používání. Pro určité agregáty, jako jsou např. nakládací jeřáby, nákladní plošiny, navijáky atd., vypracovali jejich výrobci vlastní předpisy pro nástavbáře. Jsou li v nich ve srovnání se směrnicemi pro nástavbáře MAN předepsány další povinnosti, je třeba dodržovat také tyto pokyny. Odkazy na zákonná ustanovení; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízení profesních sdružení; pracovní předpisy; jiné směrnice a zdroje informací nejsou v žádném případě úplné a slouží pouze pro informaci. Nenahrazují vlastní povinnosti podniku.. Úpravy vozidla při montáži nástavby a provoz agregátů poháněných motorem vozidla mají zásadní vliv na spotřebu paliva. Proto se předpokládá, že provádějící firma připraví svou konstrukci tak, aby byla dosažena co možná nejnižší spotřeba. TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 1

9 1.2.2 Odpovědnost Odpovědnost za odbornou konstrukci; výrobu; montáž nástaveb; úpravy podvozků má vždy a v plném rozsahu podnik, který vyrobí a namontuje nástavbu nebo provede úpravy (ručení výrobce). To platí také v případě, že firma MAN výslovně schválí nástavbu nebo úpravy. Písemné schválení nástavby, resp. přestavby firmou MAN nezbavuje výrobce nástavby jeho odpovědnosti za výrobek. Pokud provádějící podnik zjistí již ve stádiu plánování nebo v záměrech zákazníka; uživatele; vlastního personálu; nebo výrobce vozidla chybu, musí na ni upozornit příslušnou osobu. Podnik odpovídá za to, že bezpečnost provozu; bezpečnost dopravy; možnosti údržby; a jízdní vlastnosti vozidla nebudou vykazovat žádné nepříznivé vlastnosti. S ohledem na bezpečnost dopravy se musí podnik při konstrukci; výrobě nástaveb; montáži nástaveb; úpravách podvozků; instrukcích; a návodech k použití řídit nejnovějším stavem techniky a uznávanými pravidly oboru. Navíc je nutné brát ohled na ztížené podmínky používání Zajištění kvality Pro splnění vysokých nároků našich zákazníků na kvalitu a s ohledem na mezinárodní legislativu týkající se ručení za výrobky odpovědnosti výrobce je zapotřebí průběžně monitorovat kvalitu také při provádění přestaveb a výrobě či montáži nástaveb. To předpokládá funkční systém zajištění kvality. Výrobcům nástaveb proto doporučujeme zřídit a prokázat systém managementu kvality odpovídající všeobecným požadavkům a uznávaným pravidlům (např. podle DIN EN ISO 9000 ff nebo VDA 8). TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 2

10 Je-li MAN objednavatelem nástavby nebo úpravy, vyžaduje některý z výše uvedených dokladů kvalifikace. MAN Truck & Bus AG si vyhrazuje právo provést u dodavatele vlastní audit systému podle VDA 8 nebo odpovídající zkoumání průběhu procesů. VDA díl 8 je odsouhlasen svazy výrobců nástaveb ZKF (Centrální svaz karosářské a automobilové techniky), BVM (Spolkový svaz německých zpracovatelů kovů) a ZDH (Centrální svaz německých živnostníků). Publikace: VDA díl 8 Minimální požadavky na systém řízení u výrobců přívěsů a nástaveb lze obdržet u spolku automobilového průmyslu e.v. (VDA), Schválení Schválení nástavby nebo úpravy podvozku firmou MAN není zapotřebí, pokud je nástavba či úprava provedena podle těchto směrnic pro nástavbáře. Jestliže MAN schválí nástavbu nebo úpravu podvozku, vztahuje se toto schválení u nástaveb pouze k základní kompatibilitě s příslušným podvozkem a rozhraními k nástavbě (např. dimenzování a upevnění pomocného rámu); u úprav podvozků pouze k základní konstrukční přípustnosti pro příslušný podvozek. Záznam o schválení, který MAN pořizuje do předložených technických dokladů nezahrnuje kontroly funkce; konstrukce; vybavení nástavby nebo úpravy. Dodržování těchto směrnic pro nástavbáře nezbavuje uživatele jeho odpovědnosti za technicky nezávadné provedení nástavby nebo úpravy. Záznam o schválení se vztahuje pouze k těm opatřením nebo dílům, které se dají zjistit z předložené technické dokumentace. Firma MAN si vyhrazuje právo odmítnout schválení nástavby nebo úpravy, a to i v případě, že dříve již srovnatelné povolení udělila. Technický pokrok nepřipouští rovnocenné posuzování bez důkladného prozkoumání. MAN si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto směrnice pro nástavbáře nebo pro jednotlivé podvozky vydat pokyny odlišné od těchto směrnic. Pokud má několik stejných podvozků stejnou nástavbu nebo úpravy, může MAN pro zjednodušení vydat souhrnné povolení Předložení podkladů Podklady se zasílají firmě MAN jedině tehdy, když se nástavby, resp. přestavby liší od těchto směrnic pro nástavbáře. Před začátkem prací na vozidle je třeba zaslat technickou dokumentaci pro vhodnou kontrolu a schválení firmě MAN (adresa viz výše pod Vydavatel!) Hladký průběh schvalování vyžaduje: Dvojí vyhotovení podkladů Pokud možno co nejméně dokumentů Úplné technické údaje a podklady TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 3

11 Dokumentace musí obsahovat následující údaje: Typ vozidla (Popis variant viz.kap. 2.2.) plus - Provedení kabiny - Rozvor kol - Přesah rámu Identifikační číslo vozidla nebo číslo vozidla (pokud je k dispozici, viz kapitola 2.2) Označení odchylek od těchto směrnic pro nástavby ve všech podkladech! Zatížení a jejich působiště zatížení: - Síly z nástavby - Výpočet zatížení náprav zvláštní podmínky nasazení: Pomocný rám: - Materiál a průřezové hodnoty - Rozměry - Druh profilu - Uspořádání příčníků v pomocném rámu - Zvláštnosti uspořádání pomocného rámu - Změny průřezu - Dodatečná vyztužení - Prohnutí atd. Spojovací prostředek: - Polohování (vztaženo na podvozek) - Druh - Velikost - Počet. Pro kontrolu a schválení nejsou vhodné: Kusovníky Prospekty Fotografie Ostatní nezávazné informace Výkresy mají svou informační hodnotu jen pod číslem, které je jim přiděleno. Proto není přípustné zakreslovat do výkresů podvozku poskytnutých firmou MAN nástavby nebo úpravy a takové výkresy pak předkládat ke schválení Registrace vozidel Je nutno dodržet všechny národní předpisy technického charakteru při úpravách vozidel. Uskutečněné úpravy na podvozcích je nutno posoudit technickými orgány příslušné země. Podnik nebo společnost, která provádí úpravu vozidel je za tyto úpravy zodpovědná, jestliže příslušné registrační místo zaregistrovalo vozidlo i v případě, že mu nebyly známy všechny okolnosti ovlivňující provozní bezpečnost vozidla. Kompletace vozidla určeného k dostavbě dle ES 2007/46 I. Postup V rámci vícestupňové dostavby vozidla dle přílohy XVII Směrnice ES 2007/46 je každý výrobce zodpovědný za povolení a jeho shodu s výrobou všech jím vyráběných systémů, stavebních dílů a samostatných technických celků. Nástavbář je považován jako výrobce druhého stupně výroby dle Směrnice 2007/46. TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 4

12 II. Odpovědnost Nástavbář je odpovědný především za: úpravy či modifikace uskutečněné na základním vozidle za povolený předmět úpravy, jestliže během modifikace základního vozidla nelze použít dříve udělená povolení za dodržení uskutečněných modifikací, které musí odpovídat národním předpisům, obzvláště pak musí být dodrženy předpisy země určení že jím provedené modifikace budou projednány a schváleny technickými orgány příslušné země že dodržení právních předpisů v odpovídající formě (zkušební protokol nebo povolení příp. dokumenty dle právních předpisů země určení) bodou jím zdokumentovány MAN jako výrobce je zodpovědný na základním vozidle za: rozsah dodávky základního vozidla s homologačními podklady (EG/ECE povolení) vůči nástavbáři a tyto poskytne na základě požadavku i v elektronické formě. III. Označení vozidel Konkrétní vozidlo obdrží výrobní číslo (VIN), které MAN vykazuje jako výrobce vozidla určeného k dostavbě V zásadě platí požadavky přílohy XVII Směrnice ES 2007/46 a k tomu zveřejněný výklad IV. Shoda výrobku (CoP) Platí požadavky jednotlivých Směrnic ES a přílohy X Směrnice ES 2007/46 jakož i požadavky Přílohy 2 Úmluvy ECE z roku V. Podklady k registraci vozidla v druhém stupni výroby Podle přílohy XVII Směrnice CE 2007/46 poskytne MAN jako výrobce základního vozidla nástavbáři pro základní vozidlo systémová povolení EG/ECE a Doklad o shodě (CoC)1 v elektronicé formě. 1) Pouze když vozidlo vyhovuje předpisům ES a výrobce má vytištěnou verzi CoC. Případ 1: Registrace v Německu V případě že je MAN generálním dodavatelem ( Einrechnungsgeschäft ) je nástavbář jako výrobce ve druhém stupní výroby povinnen připravit v elektronické formě tyto podklady: TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 5

13 Případ A: Individuální dodací podmínky předpokládají přebírací/povolovací/registrační proces prostřednictvím výrobce vozidla (MAN) 1. V případě platného globálního povolení dle ES 2007/46 pro první stupeň výroby dokument CoC. Na základě požadavků musíbýt existující EG/ECE systémová povolení nebo technické zkušební protokoly dány k dipozici. 2. Alternativně k bodu 1 pro získání národního povolení dle paragrafu 13 ES-FGV jsou poskytnuty požadované zkušební protokoly a podklady pro udělená povolení. Nejpozdější termín pro předání výše uvedených podkladů v tištěné formě je den expedice zkompletovaného vozidla do smluvně ujednaného místa určení. Podklady lze získat na adrese V případech, ve kterých MAN obdrží od nástavbáře CoC, smí být Coc kompletního vozidla zhotoven pouze od MAN Případ B: Předácí/schvalovací a registrační proces probíhá prostřednictvím smluvního partnera nebo výrobce vozidla ve druhém stupni (nástavbáře). 1. Bez podkladů registrační proces je plně v odpovědnosti smluvního partnera, nebo zhotovitele posledního stupně výroby vozidla Ve všech ostatních případech probíhá přebírací/schvalovací a registrační proces prostřednictvím výrobce v posledním stupni výroby vozidla, popř, odpovídajícího partnera. Případ 2: registarce mimo SRN v oblasti působnosti Směrnice ES 2007/46 V případě kdy je generálním dovatelem MAN, je povinností nástavbáře jako výrobce v posledním stupni výroby všechny potřebné schvalovací/registrační podklady dát k dispozici příslušné prodejní organizaci případně importérovi v elektronické formě. Bez ohledu na to, pokud je generálním dodavatelem improtér, následuje přebírací, schvalovací a registrační proces prostřednictvím výrobce v posledním stupni výroby. Za registrační proces v zemi importera je odpovědný příslušný smluvní partner. MAN neposkytuje žádná národní data určená k registraci, která plynou z Přílohy 9 Směrnice ES 2007/46 v aktuálním znění pro vozidla určená k dostavbě. Toto platí obzláště pro národní číselné značení a značení zakladních technických údajů. MAN jako výrobce si vyhrazuje právo po odpovídajícím prověření realizovatelnosti, dodat příslušná data prodejním organizacím a importérům, která jsou nutná pro registraci vozidla a která vycházejí z výše uvedeného rozsahu (např. výrobní štítky atd..). Eventuální dotazy je nutno směrovat n adresu TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 6

14 VI. Dohoda o mlčenlivosti Bez výslovnécho předchozího souhlasu MAN nesmí nástavbář dát k dispozici podklady týkající se schválení homologace třetí osobě. Výjimku tvoří podklady, které bezprostředně souvisejí s registrací dotčeného vozidla a jsou určeny pro osoby následujících institucí: MAN prodejní partner technické zkušební a ověřovací organizace Institucím vydávající povolení registračním úřadům Typová registrace/homologace pro TiB CiB BiB CKD SKD PKD (Truck in the Box) (Chassis in the Box) (Bus in the Box) (Complete Knocked Down) (Semi Knocked Down) (Partly Knocked Down) Pro tato provedení nevystupuje MAN jako výrobce ve smyslu ES 2007/46. Odpovědnost za homologaci a registraci je na straně výrobce tohoto vozidla. Principielně platí obsah již uzavřených smluv s MAN. MAN nedodává zde principielně právně závazné relevantní registrační data pro tato následně kompletovaná vozidla. Výjimku tvoří homologační podklady, které podléhají schvalovacímu povolení, jako například motor, které MAN poskytuje v elektronické podobě. Toto však nevylučuje, že MAN po ověření realizovatelnosti a hospodárnosti záměru, si vyhrazuje právo poskytnout data pro národní registraci prodejním partnerům a importérům (např. výrobní štítek atd...) relevantní požadavky je nutno směřovat na homologační oddělení MAN. TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 7

15 1.2.7 Záruka Požadavky na ručení za věcné škody jsou pouze v rámci kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Poté má povinnost ohledně ručení za věcné škody příslušný prodejce předmětu dodávky. Požadavky na MAN nevznikají, pokud spočívá reklamovaná chyba na to, že Nebyly dodrženy tyto směrnice pro nástavbáře S ohledem na účel použití vozidla byl zvolen nevhodný podvozek Škoda na podvozku byla zaviněna - nástavbou; - typem, resp. provedením montáže nástavby; - úpravou podvozku; - nesprávnou obsluhou Ručení za výrobek Pracovní chyby zjištěné firmou MAN musí být odstraněny. Jestliže to zákon připouští, je vyloučeno jakékoli ručení firmy MAN, obzvláště za následné škody. Ručení za výrobky reguluje: Ručení výrobce za jeho výrobek nebo dílčí výrobek Nárok na kompenzaci ze strany výrobce, vůči němuž byl vznesen nárok, vůči výrobci integrovaného dílčího výrobku, pokud vyskytlé škody souvisejí s chybou na dílčím výrobku Podnik, který provede nástavbu nebo úpravu podvozku, zbavuje MAN jakéhokoli ručení vůči svému zákazníkovi nebo jiným osobám, pokud škody vznikly v důsledku následujících skutečností: Podnik nedodržel tyto směrnice pro nástavbáře Nástavba nebo úprava podvozku způsobila škodu v důsledku chybné - konstrukce; - výroby; - montáže; - instrukce Jiným způsobem nebyly dodrženy stanovené zásady TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 8

16 1.2.9 Bezpečnost Podniky pracující na podvozku, resp. vozidle ručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostačující funkční a provozní bezpečnosti nebo nedostatečných návodů k použití. MAN proto vyžaduje od výrobců nástaveb, resp. přestavbářů podvozků: maximální možnou bezpečnost odpovídající současnému stavu techniky; srozumitelné a vyčerpávající návody k použití; dobře viditelné a trvale upevněné informační štítky na nebezpečných místech pro uživatele a třetí osoby; dodržování nezbytných ochranných opatření (např. ochrana proti požáru a výbuchu); úplné toxikologické údaje; úplné ekologické údaje. Bezpečnost je vždy na prvním místě! Je třeba využívat všechny technické možnosti pro eliminaci provozních nespolehlivostí. To platí stejnou měrou pro: aktivní bezpečnost = prevence nehod. Sem patří: - Bezpečnost jízdy jako výsledek celkové koncepce vozidla s nástavbou - Kondiční bezpečnost jako důsledek pokud možno nízkého tělesného zatížení cestujících vibracemi, hlukem, klimatickými vlivy atd. - Bezpečnost vnímání především správné koncipování osvětlovacích zařízení; výstražných zařízení; dostatečného přímého výhledu; dostatečného nepřímého výhledu - Bezpečnost obsluhy spočívající v optimálním ovládání všech zařízení a také nástavby pasivní bezpečnost = eliminace a omezení následků nehod. Sem patří: - Vnější bezpečnost jako např. konstrukce vnější části vozidla a nástavby s ohledem na deformační chování, montáž ochranných zařízení - Vnitřní bezpečnost zahrnuje ochranu cestujících ve vozidlech, ale také v kabinách, které jsou namontovány nástavbářskými firmami Povětrnostní vlivy a okolní podmínky ovlivňují: Provozní bezpečnost Připravenost k práci Provozní chování Životnost Hospodárnost Mezi povětrnostní vlivy a okolní podmínky patří např.: Teplotní vlivy Vlhkost Agresivní látky Písek a prach Sluneční záření Musí být zaručeno správné fungování všech součástek sloužících k pohybu stroje. Mezi ně patří např. všechna vedení. Návody k použití nákladních automobilů MAN poskytují informace o místech údržby na vozidlech. Nezávisle na typu nástavby je ve všech případech nutné dbát na dobrou přístupnost míst údržby. Údržba se musí dát provádět bez demontáže jakýchkoli součástek. Rovněž se musíte postarat o dostatečné větrání, resp. chlazení agregátů TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 9

17 Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby Provozovatel vozidla má také při nástavbě nebo úpravách vozidla přestavbovou firmou nárok na návod k použití. Všechny přednosti výrobku jsou bez užitku, pokud zákazník nemá možnost bezpečně a funkčně správně s ním zacházet; racionálně a bez námahy ho využívat; odborně ho udržovat; dokonale ovládat všechny jeho funkce. Následkem toho musí rovněž každý nástavbář a přestavbář vozidla zkontrolovat své technické návody s ohledem na: srozumitelnost; úplnost; správnost; správnou reprodukovatelnost; bezpečnostní pokyny týkající se výrobku. Nekvalitní nebo neúplný návod k použití přináší značné rizikové faktory pro uživatele. Mezi možné důsledky patří: Nedostatečné využívání výrobku, protože některé jeho výhody zůstanou nepoznány Reklamace a potíže Výpadky a škody, které jsou většinou připisovány podvozku Neočekávané a zbytečné dodatečné výdaje kvůli opravám a ztrátám času Negativní image a tedy i slabá tendence k následným nákupům V závislosti na nástavbě nebo úpravě vozidla je třeba vyškolit obslužný personál v obsluze a údržbě. Školení musí zahrnovat také možné vlivy na statické a dynamické chování vozidla Omezení ručení za příslušenství a náhradní díly Příslušenství a náhradní díly, které nevyrobila firma MAN nebo je neschválila pro používání ve svých výrobcích, mohou mít negativní vliv na dopravní a provozní bezpečnost vozidla a mohou způsobovat nebezpečné situace.. MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) nenese žádnou odpovědnost za nároky jakéhokoli druhu, které mají svůj původ v kombinaci vozidla s příslušenstvím jiného výrobce, vyjma případů, kdy firma. MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) toto příslušenství sama prodala nebo namontovala na vozidle (resp. předmětu smlouvy). TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 10

18 2. Označení výrobků 2.1 Označení vozidel, uspořádání kol Pro jednoznačnou a snadno pochopitelnou identifikaci variant byla zavedena nová označení vozidel. Ta se používají na 3 úrovních, a to: - Označení dveří - Popis varianty (v prodejních a technických dokladech, jako jsou např. datové listy či výkresy podvozků) - Typový kód Označení dveří Označení dveří se skládá z: konstrukční řady + přípustné hmotnosti + výkonového údaje TGL TGM Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkon TGL TGM Konstrukční řada ve zkratce TGL = Trucknology Generation L, TGM = Trucknology Generation M Technicky přípustná hmotnost v [t] Výkon motoru [DIN-PS], zaokrouhlený na 10 PS Popis variant Popis varianty = označení vozidla, skládá se z označení dveří + uspořádání kol + přípony. Pojmy uspořádání kol a přípona budou definovány vzápětí. Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkonový údaj + uspořádání kol + přípona TGL x2 BL TGM x2 BB TGM x4 BB Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkon TGL x2 BL uspořádání kol přípona TGM x2 BB uspořádání kol přípona Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkon TGM x4 BB uspořádání kol přípona TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 11

19 2.1.3 Uspořádání kol Uspořádání kol udává počet náprav a slouží navíc k identifikaci hnacích, řízených a tlačených, resp. vlečených náprav. Počítají se pozice kol, nikoli jednotlivá kola. Osazení dvojitým kolem se tedy považuje za jediné kolo. Pojem uspořádání kol vysvětlíme na příkladu: Tabulka 1: Příklad uspořádání kol 6 x = počet míst kol celkem, tedy 3 nápravy x = bez výpovědi 2 = počet poháněných kol - = vlečená náprava za poháněným agregátem zadní nápravy 4 = počet řízených kol V současné době existují následující uspořádání kol z výrobního závodu: Tabulka 2: Uspořádání kol TGL/TGM 4x2 Dvounápravová vozidla s jednou poháněnou nápravou 4x4 Dvounápravová vozidla s dvěma poháněnými nápravami pohon všech kol 6x2-4 Třínápravová vozidla s řízenou vlečenou nápravou 6x4 Třínápravová vozidla s dvěma poháněnými a neřízenými zadními nápravami Přípona Přípona v popisu vozidla definuje typ pérování, značí tahač návěsů proti podvozku pro nástavbu a speciální produkty. TGL x2 BL Přípona Tabulka 3: Typy pérování u vozidel TGL/TGM BB BL LL Listové pružiny na přední nápravě, listové pružiny na zadní nápravě Listové pružiny na přední nápravě, vzduchové pérování na zadní nápravě Vzduchové pérování na přední a zadní nápravě Tahač návěsů u TGL a TGM, přestavba nákladního vozidla na sedlový tahač na požádání přes MAN nebo dovozce je označen zavěšeným S. Druh nákladního vozidla se neoznačuje speciálně. Speciální (konstruktivní) vlastnosti výrobku se prostřednictvím rozdělovací čárky ( - ) oddělí od přední části přípony. Příklad speciálních vlastností výrobku: TGM x4 BL-FW - FW - FW = Podvozek požárního vozidla s pohonem všech kol a s nízkou konstrukční výškou výhradně uvolněné pro nástavby požárních vozidel TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 12

20 Tabulka 4: Pro označení doposud používaných speciálních provedení (budou doplněna dalšími) - FW Podvozky požárních vozidel s pohonem všech kol a s nízkou konstrukční výškou výhradně uvolněné pro nástavby požárních vozidel - TIB Truck in a box rozebraný podvozek pro montáž v závodě MAN země příjemce,příklad: TGM 18.xxx 4x2 BB-TIB - FOC Podvozek trambusového typu určený pro autobusovou nástavbu 2.2 Typové číslo, identifikační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla Technická identifikace podvozku MAN a přiřazení ke konstrukční řadě se provádí pomocí trojmístného typového čísla, nazývaného též typové kódové číslo. To je součástí 17-místného identifikačního čísla vozidla (Vehicle Identification Number; VIN) a nachází se v něm na 4. až 6. místě. Typové číslo je obsaženo také v základním čísle vozidla (GFZ-Nr.) sestaveném pro prodejní účely, a to na 2. až 4. místě. Číslo vozidla je 7-místné a popisuje technické vybavení vozidla. Obsahuje na 1. až 3. místě typové číslo, za nímž následuje 4-místné pořadové číslo. Číslo vozidla je uvedeno v dokumentech vozidla a na jeho továrním štítku a můžete ho uvádět ve všech technických dotazech týkajících se přestaveb a nástaveb místo 17- místného identifikačního čísla vozidla. Tabulka 5 obsahuje několik příkladů k pojmům typové číslo, identifikační číslo vozidla, základní číslo vozidla a číslo vozidla. Tabulka 5: Příklady označení vozidla, typového čísla, identifikačního čísla vozidla, základního čísla vozidla a čísla vozidla Označení vozidla TGL x2 BB TGL x2 BL TGL x2 BL TGM x2 BL TGM x2 BB TGM x2 BB Typové číslo, typové kódové číslo N03 N13 N14 N16 N08 N48 Identifikační číslo vozidla (VIN) WMAN03ZZ45Y145243* WMAN13ZZ95Y145041* WMAN14ZZ75Y152242* WMAN16ZZ75Y150954* WMAN08ZZ55Y140816* WMAN48ZZ27Y174851* Základní číslo vozidla (GFZ-Nr.) LN03HD08 LN13AE07 LN14DA03 LN16CA01 LN08AB11 LN48CF01 Číslo vozidla N03A093* N139B58* N14B167* N160001* N080003* N080012* * ) Uvedená identifikační čísla se neshodují se skutečně vyrobenými vozidly. V době předání do tisku (11/2009) se konstrukční řada TGL skládala z následujících typových čísel: TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) 13

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více