SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA)"

Transkript

1 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) Edice 2011 překlad 1.0

2 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení ESC Engineering Services Consultation Dachauer Str. 667 D Mnichov Fax: + 49 (0) Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme MAN Truck & Bus akciová společnost Dotisk, rozmnožování nebo překládání, také jen výjimečně, není bez písemného schválení MAN Truck & Bus AG schváleno. Veškerá práva, především podle zákona o autorském právu, si MAN výslovně vyhrazuje. Trucknology a MANTED je zaregistrovaná značka MAN Truck & Bus AG Pokud jsou označení značky, jsou tyto také bez označení ( ) uznány jako chráněné příslušnému vlastníkovi.

3 TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 1. Platnost a právní ustanovení 1.1 Platnost 1.2 Ručení a průběh schvalování Předpoklady Odpovědnost Zajištění kvality Schválení Předložení podkladů Ručení za vady materiálu Ručení za výrobek Bezpečnost Návody od fi rem provádějících nástavby a přestavby Omezení ručení za příslušenství/náhradní díly 2. Označení výrobku 2.1 Označení vozidla, vzorec kola Označení dveří Popis varianty Vzorec kola Přípona 2.2 Typové číslo, identifi kační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla 2.3 Použití a obchodní značka 2.4 Kabiny řidiče 2.5 Motorové varianty 3. Všeobecné technické zásady 3.1 Přetížení náprav, jednostranný náklad 3.2 Minimální zatížení přední nápravy 3.3 Kola, obvod kola 3.4 Přípustná délka přesahu 3.5 Teoretický rozvor, přesah, teoretický střed nápravy 3.6 Výpočet zatížení náprav a procedura vážení 3.7 Kontrolní/seřizovací práce po montáži nástavby 3.8 Upozornění k MAN Hydrodrive TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) I

4 4. Úpravy podvozků 4.1 Materiály rámů 4.2 Ochrana proti korozi 4.3 Otvory, nýtová a šroubová spojení na rámu 4.4 Úpravy rámu Svařování na rámu Změna přesahu rámů Změna rozvoru 4.5 Dodatečná montáž přídavných agregátů, doplňků a příslušenství Dodatečná nebo větší palivové nádrže dodané na vozidlo z výroby 4.6 Kloubové hřídele Jednoduchý kloub Kloubový hřídel se dvěma klouby Prostorové uspořádání kloubového hřídele Systém kloubových hřídelů Síly v systému kloubových hřídelů Změna uspořádání kloubových hřídelů v hnacím ústrojí podvozků MAN 4.7 Změna uspořádání kol 4.8 Spojovací zařízení Všeobecné informace Závěs pro přívěs, hodnota D 4.9 Tahače návěsů a změna druhu vozidla nákladní vozidlo/tahač návěsů Tahače návěsů Přestavba podvozku na tahač či tahače na podvozek 4.10 Úpravy kabiny Všeobecné informace Spoilery, střešní nástavby, střešní lávka Střešní kabiny 4.11 Přídavné díly na rámu Zadní ochrana proti podjetí Přední ochrana proti podjetí FUP (FUP= front underride protection) Boční ochranné zařízení 4.12 Změna v motorovém prostoru Změny na nasávání vzduchu a na odvádění spalin Dodatečná zadání při změnách na systému AdBlue / výfukovém systému u vozidel s Euro Chlazení motoru Kapotáž motoru, tlumení hluku 4.13 Montáž jiné mechanické, automatické nebo redukční převodovky TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) II

5 5. Nástavby 5.1 Všeobecné informace 5.2 Ochrana proti korozi 5.3 Pomocný rám Všeobecné informace Přípustné materiály, mez kluzu Provedení pomocného rámu Upevnění pomocného rámu a nástavby Šroubová a nýtová spojení Měkké spojení Tuhé spojení 5.4 Nástavby Kontrola nástavby Nástavby korby a skříňové nástavby Nákladní plošina Výměnná nástavba Samonosné nástavby bez pomocného rámu Nástavba točnice Nástavba cisterny a kontejneru Sklápěč Vysokozdvižný sklápěč, nosič odstavných kontejnerů Podepření vozidel s pneumatickým pérováním Nakládací jeřáb Naviják Vozidlo s míchačkou betonové směsi Přepravní vozidlo na osobní automobily TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) III

6 6. Elektrika, elektronika, vedení 6.1 Všeobecné informace 6.2 Instalace potrubí, ukostřovací vedení 6.3 Zacházení s akumulátory Zacházení a péče o baterie Zacházení a péče o baterie s technologií PAG 6.4 Schémata zapojení a výkresy kabelových svazků 6.5 Dodatečné spotřebiče 6.6 Osvětlení 6.7 Elektromagnetická kompatibilita 6.8 Rádiové přístroje a antény 6.9 Rozhraní na vozidle, přípravy na nástavbu Elektrické rozhraní nákladní plošiny Zařízení Start-Stop na konci rámu 6.10 Elektronika Koncepce displeje a přístrojové desky Koncepce diagnostiky a parametrizace pomocí MAN-cats Parametrizace elektroniky vozidla TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) IV

7 7. Vedlejší pohony (viz zvláštní sešit) 8. Brzdy, vedení 8.1 ALB, EBS-brzdy 8.2 Brzdová a vzduchová vedení Základy Konektory, systému Voss Instalace a upevnění potrubí Unikání stlačeného vzduchu 8.3 Připojení vedlejších spotřebičů 8.4 Dodatečná montáž odlehčovacích brzd 9. Výpočty 9.1 Rychlost 9.2 Účinnost 9.3 Tažná síla 9.4 Stoupavost Dráha při jízdě do kopce nebo z kopce Úhel stoupání nebo klesání Výpočet stoupavosti 9.5 Točivý moment 9.6 Výkon 9.7 Počty otáček pomocného pohonu na redukční převodovce 9.8 Jízdní odpory 9.9 Stopa při otáčení vozidla 9.10 Výpočet zatížení náprav Provedení výpočtu zatížení náprav Výpočet hmotnosti zvednuté vlečené nápravy 9.11 Délka uložení u nástavby bez pomocného rámu 9.12 Spojovací zařízení Přívěsová spojka Přívěs s pevnou ojí / přívěs s centrální nápravou Sedlová spojka Na obrázcích uvedená ESC-čísla nemají pro čtenáře žádný význam, slouží jedině zájmům organizace jako defi nující kritéria. Pokud není uvedeno jinak jsou všechny rozměry v mm, všechny hmotnosti v kg. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) V

8 1. Platnost a právní ustanovení 1.1 Platnost Ustanovení v této směrnici jsou závazná, výjimky mohou být -při technické proveditelnosti- uděleny pouze na písemnou žádost u MAN, oddělení TBD (adresa viz výše pod Vydavatel ). 1.2 Ručení a průběh schvalování Předpoklady Provádějící podnik musí kromě těchto směrnic pro nástavbáře dodržovat všechny zákony a vyhlášky; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; návody k použití týkající se provozu a nástavby vozidla. Normy jsou technické standardy a jedná se tedy o minimální požadavky. Ten, kdo tyto minimální požadavky ignoruje, jedná nedbale. Normy jsou závazné, pokud jsou součástí předpisů. Informace fi rmy MAN poskytované telefonicky jsou nezávazné vyjma případů, kdy jsou písemně potvrzeny. Dotazy musí být vždy adresovány příslušnému kompetentnímu oddělení MAN. Informace se vždy vztahují k podmínkám používání, které jsou obvyklé v Evropě. Při dimenzování a upevňování nástavby a při sestavování pomocného rámu je nutné brát ohled na rozměry, hmotnosti a jiné základní parametry, které se od těchto předpisů liší. Provádějící fi rma se musí postarat o to, aby celé vozidlo odpovídalo očekávaným podmínkám používání. Pro určité agregáty, jako jsou např. nakládací jeřáby, nákladní plošiny, navijáky atd., vypracovali jejich výrobci vlastní předpisy pro nástavbáře. Jsou-li v nich ve srovnání se směrnicemi pro nástavbáře MAN předepsány další povinnosti, je třeba dodržovat také tyto pokyny. Odkazy na zákonná ustanovení; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízení profesních sdružení; pracovní předpisy; jiné směrnice a zdroje informací nejsou v žádném případě úplné a slouží pouze pro informaci. Nenahrazují vlastní povinnosti podniku. Úpravy vozidla při montáži nástavby a provoz agregátů poháněných motorem vozidla mají zásadní vliv na spotřebu paliva. Proto se předpokládá, že provádějící fi rma připraví svou konstrukci tak, aby byla dosažena co možná nejnižší spotřeba. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 1

9 1.2.2 Odpovědnost Odpovědnost za odbornou konstrukci; výrobu; montáž nástaveb; a úpravy podvozků má vždy a v plném rozsahu podnik, který vyrobí a namontuje nástavbu nebo provede úpravy (ručení výrobce). To platí také v případě, že fi rma MAN výslovně schválí nástavbu nebo úpravy. Písemné schválení nástavby, resp. přestavby fi rmou MAN nezbavuje výrobce nástavby jeho odpovědnosti za výrobek. Pokud provádějící podnik zjistí již ve stádiu plánování nebo v záměrech zákazníka; uživatele; vlastního personálu; nebo výrobce vozidla chybu, musí na ni upozornit příslušnou osobu. Podnik odpovídá za to, že bezpečnost provozu; bezpečnost dopravy; možnosti údržby; a jízdní vlastnosti vozidla nebudou vykazovat žádné nepříznivé vlastnosti. S ohledem na bezpečnost dopravy se musí podnik při konstrukci; výrobě nástaveb; montáži nástaveb; úpravách podvozků; instrukcích; a návodech k použití řídit nejnovějším stavem techniky a uznávanými pravidly oboru. Navíc je nutné brát ohled na ztížené podmínky používání Zajištění kvality Pro splnění vysokých nároků našich zákazníků na kvalitu a s ohledem na mezinárodní legislativu týkající se ručení za výrobky odpovědnosti výrobce je zapotřebí průběžně monitorovat kvalitu také při provádění přestaveb a výrobě či montáži nástaveb. To předpokládá funkční systém zajištění kvality. Výrobcům nástaveb proto doporučujeme zřídit a prokázat systém managementu kvality odpovídající všeobecným požadavkům a uznávaným pravidlům (např. podle DIN EN ISO 9000 ff nebo VDA 8). TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 2

10 Je-li MAN objednavatelem nástavby nebo úpravy, vyžaduje některý z výše uvedených dokladů kvalifi kace. MAN Truck & Bus AG si vyhrazuje právo provést u dodavatele vlastní audit systému podle VDA 8 nebo odpovídající zkoumání průběhu procesů. VDA díl 8 je odsouhlasen svazy výrobců nástaveb ZKF (Centrální svaz karosářské a automobilové techniky), BVM (Spolkový svaz německých zpracovatelů kovů) a ZDH (Centrální svaz německých živnostníků). Publikace: VDA díl 8 Minimální požadavky na systém řízení u výrobců přívěsů a nástaveb lze obdržet u spolku automobilového průmyslu e.v. (VDA), Schválení Schválení nástavby nebo úpravy podvozku fi rmou MAN není zapotřebí, pokud je nástavba či úprava provedena podle těchto směrnic pro nástavbáře. Jestliže MAN schválí nástavbu nebo úpravu podvozku, vztahuje se toto schválení u nástaveb pouze k základní kompatibilitě s příslušným podvozkem a rozhraními k nástavbě (např. dimenzování a upevnění pomocného rámu); u úprav podvozků pouze k základní konstrukční přípustnosti pro příslušný podvozek. Záznam o schválení, který MAN pořizuje do předložených technických dokladů nezahrnuje kontroly funkce; konstrukce; vybavení nástavby nebo úpravy. Dodržování těchto směrnic pro nástavbáře nezbavuje uživatele jeho odpovědnosti za technicky nezávadné provedení nástavby nebo úpravy. Záznam o schválení se vztahuje pouze k těm opatřením nebo dílům, které se dají zjistit z předložené technické dokumentace. Firma MAN si vyhrazuje právo odmítnout schválení nástavby nebo úpravy, a to i v případě, že dříve již srovnatelné povolení udělila. Technický pokrok nepřipouští rovnocenné posuzování bez důkladného prozkoumání. MAN si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto směrnice pro nástavbáře nebo pro jednotlivé podvozky vydat pokyny odlišné od těchto směrnic. Pokud má několik stejných podvozků stejnou nástavbu nebo úpravy, může MAN pro zjednodušení vydat souhrnné povolení Předložení podkladů Podklady se zasílají fi rmě MAN jedině tehdy, když se nástavby, resp. přestavby liší od těchto směrnic pro nástavbáře. Před začátkem prací na vozidle je třeba zaslat technickou dokumentaci pro vhodnou kontrolu a schválení fi rmě MAN, odd. ESC Hladký průběh schvalování vyžaduje: Dvojí vyhotovení podkladů Pokud možno co nejméně dokumentů Úplné technické údaje a podklady TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 3

11 Dokumentace musí obsahovat následující údaje: Typ vozidla (Popis variant viz.kap. 2.2.) plus - Provedení kabiny - Rozvor kol - Přesah rámu Identifi kační číslo vozidla nebo číslo vozidla (pokud je k dispozici, viz kapitola 2.2) Označení odchylek od těchto směrnic pro nástavby ve všech podkladech! Zatížení a jejich působiště zatížení: - Síly z nástavby - Výpočet zatížení náprav zvláštní podmínky nasazení: Pomocný rám: - Materiál a průřezové hodnoty - Rozměry - Druh profi lu - Uspořádání příčníků v pomocném rámu - Zvláštnosti uspořádání pomocného rámu - Změny průřezu - Dodatečná vyztužení - Prohnutí atd. Spojovací prostředek: - Polohování (vztaženo na podvozek) - Druh - Velikost - Počet. Pro kontrolu a schválení nejsou vhodné: Kusovníky Prospekty Fotografi e Ostatní nezávazné informace Výkresy mají svou informační hodnotu jen pod číslem, které je jim přiděleno. Proto není přípustné zakreslovat do výkresů podvozku poskytnutých fi rmou MAN nástavby nebo úpravy a takové výkresy pak předkládat ke schválení Záruka Požadavky na ručení za věcné škody jsou pouze v rámci kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Poté má povinnost ohledně ručení za věcné škody příslušný prodejce předmětu dodávky. Požadavky na MAN nevznikají, pokud spočívá reklamovaná chyba na to, že Nebyly dodrženy tyto směrnice pro nástavbáře S ohledem na účel použití vozidla byl zvolen nevhodný podvozek Škoda na podvozku byla zaviněna - nástavbou; - typem, resp. provedením montáže nástavby; - úpravou podvozku; - nesprávnou obsluhou. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 4

12 1.2.7 Ručení za výrobek Pracovní chyby zjištěné fi rmou MAN musí být odstraněny. Jestliže to zákon připouští, je vyloučeno jakékoli ručení fi rmy MAN, obzvláště za následné škody. Ručení za výrobky reguluje: Ručení výrobce za jeho výrobek nebo dílčí výrobek Nárok na kompenzaci ze strany výrobce, vůči němuž byl vznesen nárok, vůči výrobci integrovaného dílčího výrobku, pokud vyskytlé škody souvisejí s chybou na dílčím výrobku Podnik, který provede nástavbu nebo úpravu podvozku, zbavuje MAN jakéhokoli ručení vůči svému zákazníkovi nebo jiným osobám, pokud škody vznikly v důsledku následujících skutečností: Podnik nedodržel tyto směrnice pro nástavbáře Nástavba nebo úprava podvozku způsobila škodu v důsledku chybné - konstrukce; - výroby; - montáže; - instrukce Jiným způsobem nebyly dodrženy stanovené zásady Bezpečnost Podniky pracující na podvozku, resp. vozidle ručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostačující funkční a provozní bezpečnosti nebo nedostatečných návodů k použití. MAN proto vyžaduje od výrobců nástaveb, resp. přestavbářů podvozků: maximální možnou bezpečnost odpovídající současnému stavu techniky; srozumitelné a vyčerpávající návody k použití; dobře viditelné a trvale upevněné informační štítky na nebezpečných místech pro uživatele a třetí osoby; dodržování nezbytných ochranných opatření (např. ochrana proti požáru a výbuchu); úplné toxikologické údaje; úplné ekologické údaje. Bezpečnost je vždy na prvním místě! Je třeba využívat všechny technické možnosti pro eliminaci provozních nespolehlivostí. To platí stejnou měrou pro: aktivní bezpečnost = prevence nehod. Sem patří: - Bezpečnost jízdy jako výsledek celkové koncepce vozidla s nástavbou - Kondiční bezpečnost jako důsledek pokud možno nízkého tělesného zatížení cestujících vibracemi, hlukem, klimatickými vlivy atd. - Bezpečnost vnímání především správné koncipování osvětlovacích zařízení; výstražných zařízení; dostatečného přímého výhledu; dostatečného nepřímého výhledu - Bezpečnost obsluhy spočívající v optimálním ovládání všech zařízení a také nástavby pasivní bezpečnost = eliminace a omezení následků nehod. Sem patří: - Vnější bezpečnost jako např. konstrukce vnější části vozidla a nástavby s ohledem na deformační chování, montáž ochranných zařízení - Vnitřní bezpečnost zahrnuje ochranu cestujících ve vozidlech, ale také v kabinách, které jsou namontovány nástavbářskými fi rmami. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 5

13 Povětrnostní vlivy a okolní podmínky ovlivňují: Provozní bezpečnost Připravenost k práci Provozní chování Životnost Hospodárnost Mezi povětrnostní vlivy a okolní podmínky patří např.: Teplotní vlivy Vlhkost Agresivní látky Písek a prach Sluneční záření Musí být zaručeno správné fungování všech součástek sloužících k pohybu stroje. Mezi ně patří např. všechna vedení. Návody k použití nákladních automobilů MAN poskytují informace o místech údržby na vozidlech. Nezávisle na typu nástavby je ve všech případech nutné dbát na dobrou přístupnost míst údržby. Údržba se musí dát provádět bez demontáže jakýchkoli součástek. Rovněž se musíte postarat o dostatečné větrání, resp. chlazení agregátů Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby Provozovatel vozidla má také při nástavbě nebo úpravách vozidla přestavbovou fi rmou nárok na návod k použití. Všechny přednosti výrobku jsou bez užitku, pokud zákazník nemá možnost bezpečně a funkčně správně s ním zacházet; racionálně a bez námahy ho využívat; odborně ho udržovat; dokonale ovládat všechny jeho funkce. Následkem toho musí rovněž každý nástavbář a přestavbář vozidla zkontrolovat své technické návody s ohledem na: srozumitelnost; úplnost; správnost; správnou reprodukovatelnost; bezpečnostní pokyny týkající se výrobku. Nekvalitní nebo neúplný návod k použití přináší značné rizikové faktory pro uživatele. Mezi možné důsledky patří: Nedostatečné využívání výrobku, protože některé jeho výhody zůstanou nepoznány Reklamace a potíže Výpadky a škody, které jsou většinou připisovány podvozku Neočekávané a zbytečné dodatečné výdaje kvůli opravám a ztrátám času Negativní image a tedy i slabá tendence k následným nákupům V závislosti na nástavbě nebo úpravě vozidla je třeba vyškolit obslužný personál v obsluze a údržbě. Školení musí zahrnovat také možné vlivy na statické a dynamické chování vozidla. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 6

14 Omezení ručení za příslušenství a náhradní díly Příslušenství a náhradní díly, které nevyrobila fi rma MAN nebo je neschválila pro používání ve svých výrobcích, mohou mít negativní vliv na dopravní a provozní bezpečnost vozidla a mohou způsobovat nebezpečné situace. MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) nenese žádnou odpovědnost za nároky jakéhokoli druhu, které mají svůj původ v kombinaci vozidla s příslušenstvím jiného výrobce, vyjma případů, kdy fi rma MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) toto příslušenství sama prodala nebo namontovala na vozidle (resp. předmětu smlouvy). 2. Označení výrobků 2.1 Označení vozidel, uspořádání kol Pro jednoznačnou a snadno pochopitelnou identifikaci variant byla zavedena nová označení vozidel. Ta se používají na 3 úrovních, a to: - Označení dveří - Popis varianty (v prodejních a technických dokladech, jako jsou např. datové listy či výkresy podvozků) - Typový kód Označení dveří Označení dveří se skládá z: konstrukční řady + přípustné hmotnosti + výkonového údaje TGA Konstrukční řada + Celková hmotnost + Výkon motoru TGA Konstrukční řada ve zkratce TGA = Trucknology Generation A Technicky přípustná hmotnost v [t] Výkon motoru [DIN-PS], zaokrouhlený na 10 PS Popis variant Popis varianty = označení vozidla, skládá se z označení dveří + uspořádání kol + přípony. Pojmy uspořádání kol a přípona budou defi novány vzápětí. Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkonový údaj + uspořádání kol + přípona TGA x2-2 LL-U Konstrukční řada + Celková hmotnost + Výkon motoru TGA x2-2 LL-U Uspořádání kol Přípona TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 7

15 2.1.3 Uspořádání kol Uspořádání kol udává počet náprav a slouží navíc k identifi kaci hnacích, řízených a tlačených, resp. vlečených náprav. Počítají se pozice kol, nikoli jednotlivá kola. Osazení dvojitým kolem se tedy považuje za jediné kolo. Pojem uspořádání kol vysvětlíme na příkladu: Tabulka 1: Příklad uspořádání kol 6 x x 2 / 4 6 = počet míst kol celkem, tedy 3 nápravy x = bez výpovědi 2 = počet poháněných kol - = vlečená náprava za poháněným agregátem zadní nápravy / = tlačená náprava před poháněným agregátem zadní nápravy 4 = počet řízených kol Počet řízených kol se udává, pouze když je kromě předních kol řízena ještě tlačená nebo vlečená náprava. Tlačená náprava je umístěna před poháněným zadním nápravovým agregátem a vlečená náprava za poháněným zadním nápravovým agregátem. Pro tlačenou nápravu se používá lomítko / a pro vlečenou pomlčka -. Má-li podvozek tlačenou i vlečenou nápravu, udává se počet řízených kol s pomlčkou -. U hydrostatického pohonu přední nápravy MAN HydroDrive obsahuje uspořádání náprav navíc ještě písmeno H, např. 6x4H = přední náprava s MAN HydroDrive, 2 zadní nápravy, z toho jedna poháněná. V současnosti se z výroby dodávají následující uspořádání kol: Tabulka 2: Uspořádání kol u TGA 4x2 Dvounápravové vozidlo s jednou poháněnou nápravou 4x4 Dvounápravové vozidlo se dvěma poháněnými nápravami (pohon všech kol) Allrad 4x4H Dvounápravové vozidlo se dvěma poháněnými nápravami, přední náprava s MAN HydroDrive 6x2/2 Třínápravové vozidlo s neřízenou tlačenou nápravou Pusher 6x2/4 Třínápravové vozidlo s řízenou tlačenou nápravou 6x2-2 Třínápravové vozidlo s neřízenou vlečenou nápravou 6x2-4 Třínápravové vozidlo s řízenou vlečenou nápravou 6x4 Třínápravové vozidlo se dvěma poháněnými a neřízenými zadními nápravami 6x4/4 Třínápravové vozidlo s pohonem na 2 nápravy(první a poslední), řízená tlačená náprava 6x4-4 Třínápravová vozidla s pohonem 2 náprav (první a druhá náprava), řízená vlečená náprava 6x4H/2 Třínápravová vozidla MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou neřízenou tlačenou nápravou 6x4H/4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou vlečenou nápravou 6x4H-2 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, neřízenou vlečenou nápravou 6x4H-4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou vlečenou nápravou TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 8

16 Tabulka 2: Uspořádání kol u TGA 6x6 Třínápravové vozidlo s pohonem všech kol 6x6-4 Třínápravové vozidlo s pohonem všech kol, řízená a poháněná vlečená náprava 6x6H Třínápravová vozidla s pohonem všech kol, přední nápravou s MAN HydroDrive 8x2-4 Čtyřnápravová vozidla, jedna poháněná náprava, dvě řízené přední nápravy, neřízená vlečená náprava nebo čtyřnápravová vozidla se třemi zadními nápravami, řízená přední a vlečená náprava 8x2-6 Čtyřnápravové vozidlo, jedna náprava poháněná, dvě řízené přední nápravy a řízená vlečená náprava 8x4 Čtyřnápravové vozidlo se dvěma řízenými předními nápravami a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x4/4 Čtyřnápravové vozidlo s jednou přední nápravou, řízenou tlačenou nápravou a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x4-4 Čtyřnápravové vozidlo s jednou přední nápravou, dvěma poháněnými zadními nápravami a řízenou vlečenou nápravou 8x4H-4 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), jednou poháněnou zadní nápravou a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x4H-6 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), jednou poháněnou zadní nápravou a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x6 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými nápravami (2. poháněná) a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x6H Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x8 Čtyřnápravová vozidla Allrad se dvěmi řízenými předními nápravami a dvěma poháněnými zadními nápravami, všechny poháněné Přípona Přípona v popisu vozidla defi nuje typ pérování, značí tahač návěsů proti podvozku pro nástavbu a speciální produkty. TGA x2-2 LL-U Přípona Druh odpružení (pozice 1 a 2 přípony) Tabulka 3: Typ pérování BB BL LL BH Listové pružiny na přední nápravě, listové pružiny na zadní nápravě Listové pružiny na přední nápravě, vzduchové pérování na zadní nápravě Vzduchové pérování na přední a zadní nápravě Listové pružiny na přední nápravě (nápravách), hydropneumatické pérování na zadní ose (osách) Návěsové tahače se označují připojeným písmenem S, nákladní automobily se nijak zvlášť neoznačují. Příklad návěsového tahače: TGA x6 BBS S = tahač TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 9

17 Speciální (konstrukční) vlastnosti výrobku se připojují k přední části přípony pomocí pomlčky -. Příklad speciálního provedení: TGA x2 BLS -TS -TS = hmotnostně optimalizované provedení pro nádrž/zásobník Tabulka 4: Označení dosud používaných speciálních provedení (budou doplněna o další) -U nízká konstrukce Ultra, příklad: TGA x2 LLS-U -TS provedení s optimalizovanou hmotností pro cisternu či silo, příklad: TGA x2 BLS-TS -WW varianta world wide, homologovaná pouze mimo Evropu, příklad: TGA x6 BB-WW -LE low entry, kabina s nízkým nástupem, příklad: TGA x2-4 LL-LE -CKD completely knocked down, kompletně rozebráno pro montáž v dílně MAN v zemi příjemce, příklad: TGA x4-4 WW-CKD 2.2 Typové číslo, identifikační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla Technická identifi kace podvozku MAN a přiřazení ke konstrukční řadě se provádí pomocí trojmístného typového čísla, nazývaného též typové kódové číslo. To je součástí 17-místného identifi kačního čísla vozidla (Vehicle Identifi cation Number; VIN) a nachází se v něm na 4. až 6. místě. Typové číslo je obsaženo také v základním čísle vozidla (GFZ-Nr.) sestaveném pro prodejní účely, a to na 2. až 4. místě. Číslo vozidla je 7-místné a popisuje technické vybavení vozidla. Obsahuje na 1. až 3. místě typové číslo, za nímž následuje 4-místné pořadové číslo. Je uvedeno v dokumentech vozidla a na jeho továrním štítku a můžete ho uvádět ve všech technických dotazech týkajících se přestaveb a nástaveb místo 17-místného identifi kačního čísla vozidla. Nyní si ukážeme několik příkladů k pojmům typové číslo, identifi kační číslo vozidla, základní číslo vozidla a číslo vozidla. Tabulka 5: Příklady označení vozidla, typového čísla, identifi kačního čísla vozidla, základního čísla vozidla a čísla vozidla Označení vozidla Typové číslo Typové kódové číslo Ident. č. voz. (VIN) identifi kační číslo vozidla Zákl. č. voz. základní číslo vozidla Číslo vozidla TGA x2 BLS TGA x2-4 LL TGA x4 BB H06 H21 H26 WMAH06ZZ14M WMAH21ZZ94G WMAH26ZZ75M LH06AG53 LH21E 05 LH26LR04 H H H Až do redakční uzávěrky (03/ 2007) se skládá Trucknology Generation A nebo krátce TGA z následujících typových čísel: TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 10

18 Tabulka 6: Typová čísla, třídy tonáže, označení vozidel a uspořádání kol u TGA Typové číslo Tonáž Označení typu xxx Motor Pérování je pro různé výkony motoru H01 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-TS D28 R6 BL H02 18 t TGA 18.xxx 4x2 BB D28 R6 BB H03 18 t TGA 18.xxx 4x2 BB D20/D26 R6 BB H05 18 t TGA 18.xxx 4x2 BL D28 R6 BL H06 18 t TGA 18.xxx 4x2 BL D20/D26 R6 BL H07 18 t ECT 18.ISM 4x2 BL ISM e BL H08 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-TS D20/D26 R6 BL H09 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL D28 R6 LL H10 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL D20/D26 R6 LL H11 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW-CKD D20/D26 R6 BBB H12 18 t TGA 18.xxx 4x2 LLS-U D28 R6 LL H13 18 t TGA 18.xxx 4x2 LLS-U D20/D26 R6 LL H14 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL-U D28 R6 LL H15 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL-U DD20/D26 R6 LL H16 26 t TGA 26.xxx 6x2-4 BL D08 R6 BLL H17 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 BL D28 R6 BLL H18 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 BL D20/D26 R6 BLL H19 26 t TGA 26.xxx 6x2-4 LL D08 R6 LLL H20 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 LL D28 R6 LLL H21 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 LL D20/D26 R6 LLL H22 18 t TGA 18.xxx 4x4H BL D20/D26 R6 BL H23 26 t TGA 26.xxx 6x2/2, 6x2/4 BL D28 R6 BLL H24 26 t TGA 26.xxx 6x2/2, 6x2/4 BL D20/D26 R6 BLL H25 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BB D28 R6 BBB H26 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BB D20/D26 R6 BBB H27 26 t ECT 26.ISM 6x2-2, 6x2-4 BL ISM e BLL H28 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW D28 R6 BBB H29 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BL D28 R6 BLL H30 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BL D20/D26 R6 BLL H31 26 t ECT 26.ISM 6x2-2 LL ISM e LLL H32 26 t ECT 26.ISM 6x2/2 BL ISM e BLL H33 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW D28 R6 BBB H34 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW D20/D26 R6 BBB H35 26 t TGA 26.xxx 6x4H-2 BL, 6x4H-4 BL D20/D26 R6 BLL H36 35 t TGA 35.xxx 8x4 BB D28 R6 BBBB H37 35 t TGA 35.xxx 8x4 BB D20/D26 R6 BBBB TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 11

19 Typové číslo Tonáž Označení typu xxx Motor Pérování je pro různé výkony motoru H38 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB D28 R6 BBBB H39 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB D20/D26 R6 BBBB H40 35 t TGA 35.xxx 8x4 BL D28 R6 BBLL H41 35 t TGA 35.xxx 8x4 BL D20/D26 R6 BBLL H42 26 t TGA 26.xxx 6x4H/2 BL, 6x4H/4 BL D20/D26 R6 BLL H43 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW D28 R6 BB H44 25 t TGA 25.xxx 6x2-2 LL-U D28 R6 LLL H45 25 t TGA 25.xxx 6x2-2 LL-U D20/D26 R6 LLL H46 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB-WW D28 R6 BBBB H47 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6H BB D20/D26 R6 BBB H48 32 t TGA 32.xxx 8x4 BB D28 R6 BBBB H49 32 t TGA 32.xxx 8x4 BB D20/D26 R6 BBBB H50 35 t TGA 35.xxx 8x6H BB D20/D26 R6 BBBB H51 18 t TGA 18.xxx 4x4 BB D28 R6 BB H52 18 t TGA 18.xxx 4x4 BB D20/D26 R6 BB H54 33 t TGA 33.xxx 6x6 BB-WW D28 R6 BBB H55 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BB D28 R6 BBB H56 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BB D20/D26 R6 BBB H57 40 t TGA 40.xxx 6x6 BB-WW D28 R6 BBB H58 40 t TGA 40.xxx 6x6 BB-WW D20/D26 R6 BBB H59 35 t TGA 35.xxx 8x6H BL D20/D26 R6 BBLL H60 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW-CKD D28 R6 BB H61 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-WW-CKD D28 R6 BL H62 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW-CKD D28 R6 BBB H63 26 t TGA 26.xxx 6x4 BL-WW-CKD D28 R6 BLL H64 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW-CKD D20/D26 R6 BB H65 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-WW-CKD D20/D26 R6 BL H66 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW-CKD D20/D26 R6 BBB H67 26 t TGA 26.xxx 6x4 BL-WW-CKD D20/D26 R6 BLL H68 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW-CKD D28 R6 BBB H69 39 t TGA 39.xxx 8x2-4 BL D20/D26 R6 BBLL H70 18 t TGA 18.xxx 4x4 BL D28 R6 BL H71 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 BL D28 R6 BLL TGA 28.xxx 6x2-4 LL H72 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BL D28 R6 BLL H73 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x6 BB D28 R6 BBBB H74 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 BL D20/D26 R6 BLL H75 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 LL D20/D26 R6 LLL H76 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x8 BB D28 R6 BBBB H77 28 t TGA 28.xxx 6x4-4 BL D20/D26 R6 BLL H78 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS V8 BLS H79 33 t TGA 33.xxx 6x4 BL V8 BL H80 18 t TGA 18.xxx 4x4 BL D20/D26 R6 BL TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 12

20 Typové číslo Tonáž Označení typu xxx Motor Pérování je pro různé výkony motoru H81 28 t TGA 28.xxx 6x4-4 BL D28 R6 BLL H82 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BL D20/D26 R6 BLL H83 28 t TGA 28.xxx 6x6-4 BL D20/D26 R6 BLL H84 28 t TGA 28.xxx 6x4-4 BL D20/D26 R6 BLL H85 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 LL D20/D26 R6 LLL H86 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 BL D28 R6 BLL H87 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 LL D28 R6 LLL H88 35 t TGA 35.xxx 8x2-4, 8x2-6 BL D28 R6 BBLL H89 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 BL D20/D26 R6 BLL H90 35 t TGA 35.xxx 8x2-4, 8x2-6 BL D20/D26 R6 BBLL H91 35 t TGA 35.xxx 8x4-4 BL D28 R6 BLLL H92 35 t TGA 35.xxx 8x4-4 BL D20/D26 R6 BLLL H93 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x6 BB D20/D26 R6 BBBB H94 41 t TGA 41.xxx 8x4/4 BB TGA 41.xxx 8x4/4 BL H95 41 t TGA 41.xxx 8x4/4 BB TGA 41.xxx 8x4/4 BL D28 R6 D28 V10 BLBB BLLL BLBB BLLL H96 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x8 BB D20/D26 R6 BBBB H97 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL-LE D20/D26 R6 LL H98 26 t TGA 26.xxx 6x2/4 LL-LE D20/D26 R6 LLL H99 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 LL-LE D20/D26 R6 LLL HH1 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6H BL D20/D26 R6 BLL HH2 28 t TGA 28.xxx 6x4H-4 D20/D26 R6 BLL HH4 35 t TGA 35.xxx 8x4H-4, 8x4H-6 BL D20/D26 R6 BBLL HV1 26 t TGA 26.xxx 6X2-2, 6X2-4 BL-WW D20/D26 R6 BLL HV2 26/33 t TGA 26/33.xxx 6X4 BL-WW D20/D26 R6 BLL HV3 39 t TGA 39.xxx 8X2-4 BL-WW D20 R6 BBLL HV4 28 t TGA 28.xxx 6X2-2 BL-WW D20/D26 R6 BLL HV5 18 t TGA 18.xxx 4X4 BB-WW D20 R6 BB HV6 35/41 t TGA 35/41.xxx 8X8 BB-WW D20 R6 BBBB HV7 28 t TGA 28.xxx 6X2-2 BL-WW-CKD D20/D26 R6 BLL HV8 32 t TGA 32.xxx 8X4 BB-WW D20 R6 BBBB HW1 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW D20/D26 R6 BB HW2 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW D20/D26 R6 BBB HW3 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB-WW D20/D26 R6 BBBB HW4 33 t TGA 33.xxx 6x6 BB-WW D20/D26 R6 BBB HW5 19 t TGA 19.xxx 4x2 BLS-WW-CKD D20/D26 R6 BL HW6 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB-WW-CKD D20/D26 R6 BBBB HW7 19 t TGA 19.xxx 4x2 BLS-WW D20/D26 R6 BL HW8 33 t TGA 33.xxx 6x4 BBS-WW D20/D26 R6 BBB HW9 33 t TGA 33.xxx 6x4 BBS-WW-CKD D20/D26 R6 BBB TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 13

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 100/2003 Sb.

Více

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - Provozní návod C 52027271 11.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A. OBECNÁ ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jako Obchodní podmínky ) jsou nedílnou součástí následujících smluv: a. Kupní smlouvy na nová vozidla (dále

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více