SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA)"

Transkript

1 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) Edice 2011 překlad 1.0

2 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení ESC Engineering Services Consultation Dachauer Str. 667 D Mnichov Fax: + 49 (0) Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme MAN Truck & Bus akciová společnost Dotisk, rozmnožování nebo překládání, také jen výjimečně, není bez písemného schválení MAN Truck & Bus AG schváleno. Veškerá práva, především podle zákona o autorském právu, si MAN výslovně vyhrazuje. Trucknology a MANTED je zaregistrovaná značka MAN Truck & Bus AG Pokud jsou označení značky, jsou tyto také bez označení ( ) uznány jako chráněné příslušnému vlastníkovi.

3 TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 1. Platnost a právní ustanovení 1.1 Platnost 1.2 Ručení a průběh schvalování Předpoklady Odpovědnost Zajištění kvality Schválení Předložení podkladů Ručení za vady materiálu Ručení za výrobek Bezpečnost Návody od fi rem provádějících nástavby a přestavby Omezení ručení za příslušenství/náhradní díly 2. Označení výrobku 2.1 Označení vozidla, vzorec kola Označení dveří Popis varianty Vzorec kola Přípona 2.2 Typové číslo, identifi kační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla 2.3 Použití a obchodní značka 2.4 Kabiny řidiče 2.5 Motorové varianty 3. Všeobecné technické zásady 3.1 Přetížení náprav, jednostranný náklad 3.2 Minimální zatížení přední nápravy 3.3 Kola, obvod kola 3.4 Přípustná délka přesahu 3.5 Teoretický rozvor, přesah, teoretický střed nápravy 3.6 Výpočet zatížení náprav a procedura vážení 3.7 Kontrolní/seřizovací práce po montáži nástavby 3.8 Upozornění k MAN Hydrodrive TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) I

4 4. Úpravy podvozků 4.1 Materiály rámů 4.2 Ochrana proti korozi 4.3 Otvory, nýtová a šroubová spojení na rámu 4.4 Úpravy rámu Svařování na rámu Změna přesahu rámů Změna rozvoru 4.5 Dodatečná montáž přídavných agregátů, doplňků a příslušenství Dodatečná nebo větší palivové nádrže dodané na vozidlo z výroby 4.6 Kloubové hřídele Jednoduchý kloub Kloubový hřídel se dvěma klouby Prostorové uspořádání kloubového hřídele Systém kloubových hřídelů Síly v systému kloubových hřídelů Změna uspořádání kloubových hřídelů v hnacím ústrojí podvozků MAN 4.7 Změna uspořádání kol 4.8 Spojovací zařízení Všeobecné informace Závěs pro přívěs, hodnota D 4.9 Tahače návěsů a změna druhu vozidla nákladní vozidlo/tahač návěsů Tahače návěsů Přestavba podvozku na tahač či tahače na podvozek 4.10 Úpravy kabiny Všeobecné informace Spoilery, střešní nástavby, střešní lávka Střešní kabiny 4.11 Přídavné díly na rámu Zadní ochrana proti podjetí Přední ochrana proti podjetí FUP (FUP= front underride protection) Boční ochranné zařízení 4.12 Změna v motorovém prostoru Změny na nasávání vzduchu a na odvádění spalin Dodatečná zadání při změnách na systému AdBlue / výfukovém systému u vozidel s Euro Chlazení motoru Kapotáž motoru, tlumení hluku 4.13 Montáž jiné mechanické, automatické nebo redukční převodovky TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) II

5 5. Nástavby 5.1 Všeobecné informace 5.2 Ochrana proti korozi 5.3 Pomocný rám Všeobecné informace Přípustné materiály, mez kluzu Provedení pomocného rámu Upevnění pomocného rámu a nástavby Šroubová a nýtová spojení Měkké spojení Tuhé spojení 5.4 Nástavby Kontrola nástavby Nástavby korby a skříňové nástavby Nákladní plošina Výměnná nástavba Samonosné nástavby bez pomocného rámu Nástavba točnice Nástavba cisterny a kontejneru Sklápěč Vysokozdvižný sklápěč, nosič odstavných kontejnerů Podepření vozidel s pneumatickým pérováním Nakládací jeřáb Naviják Vozidlo s míchačkou betonové směsi Přepravní vozidlo na osobní automobily TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) III

6 6. Elektrika, elektronika, vedení 6.1 Všeobecné informace 6.2 Instalace potrubí, ukostřovací vedení 6.3 Zacházení s akumulátory Zacházení a péče o baterie Zacházení a péče o baterie s technologií PAG 6.4 Schémata zapojení a výkresy kabelových svazků 6.5 Dodatečné spotřebiče 6.6 Osvětlení 6.7 Elektromagnetická kompatibilita 6.8 Rádiové přístroje a antény 6.9 Rozhraní na vozidle, přípravy na nástavbu Elektrické rozhraní nákladní plošiny Zařízení Start-Stop na konci rámu 6.10 Elektronika Koncepce displeje a přístrojové desky Koncepce diagnostiky a parametrizace pomocí MAN-cats Parametrizace elektroniky vozidla TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) IV

7 7. Vedlejší pohony (viz zvláštní sešit) 8. Brzdy, vedení 8.1 ALB, EBS-brzdy 8.2 Brzdová a vzduchová vedení Základy Konektory, systému Voss Instalace a upevnění potrubí Unikání stlačeného vzduchu 8.3 Připojení vedlejších spotřebičů 8.4 Dodatečná montáž odlehčovacích brzd 9. Výpočty 9.1 Rychlost 9.2 Účinnost 9.3 Tažná síla 9.4 Stoupavost Dráha při jízdě do kopce nebo z kopce Úhel stoupání nebo klesání Výpočet stoupavosti 9.5 Točivý moment 9.6 Výkon 9.7 Počty otáček pomocného pohonu na redukční převodovce 9.8 Jízdní odpory 9.9 Stopa při otáčení vozidla 9.10 Výpočet zatížení náprav Provedení výpočtu zatížení náprav Výpočet hmotnosti zvednuté vlečené nápravy 9.11 Délka uložení u nástavby bez pomocného rámu 9.12 Spojovací zařízení Přívěsová spojka Přívěs s pevnou ojí / přívěs s centrální nápravou Sedlová spojka Na obrázcích uvedená ESC-čísla nemají pro čtenáře žádný význam, slouží jedině zájmům organizace jako defi nující kritéria. Pokud není uvedeno jinak jsou všechny rozměry v mm, všechny hmotnosti v kg. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) V

8 1. Platnost a právní ustanovení 1.1 Platnost Ustanovení v této směrnici jsou závazná, výjimky mohou být -při technické proveditelnosti- uděleny pouze na písemnou žádost u MAN, oddělení TBD (adresa viz výše pod Vydavatel ). 1.2 Ručení a průběh schvalování Předpoklady Provádějící podnik musí kromě těchto směrnic pro nástavbáře dodržovat všechny zákony a vyhlášky; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; návody k použití týkající se provozu a nástavby vozidla. Normy jsou technické standardy a jedná se tedy o minimální požadavky. Ten, kdo tyto minimální požadavky ignoruje, jedná nedbale. Normy jsou závazné, pokud jsou součástí předpisů. Informace fi rmy MAN poskytované telefonicky jsou nezávazné vyjma případů, kdy jsou písemně potvrzeny. Dotazy musí být vždy adresovány příslušnému kompetentnímu oddělení MAN. Informace se vždy vztahují k podmínkám používání, které jsou obvyklé v Evropě. Při dimenzování a upevňování nástavby a při sestavování pomocného rámu je nutné brát ohled na rozměry, hmotnosti a jiné základní parametry, které se od těchto předpisů liší. Provádějící fi rma se musí postarat o to, aby celé vozidlo odpovídalo očekávaným podmínkám používání. Pro určité agregáty, jako jsou např. nakládací jeřáby, nákladní plošiny, navijáky atd., vypracovali jejich výrobci vlastní předpisy pro nástavbáře. Jsou-li v nich ve srovnání se směrnicemi pro nástavbáře MAN předepsány další povinnosti, je třeba dodržovat také tyto pokyny. Odkazy na zákonná ustanovení; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízení profesních sdružení; pracovní předpisy; jiné směrnice a zdroje informací nejsou v žádném případě úplné a slouží pouze pro informaci. Nenahrazují vlastní povinnosti podniku. Úpravy vozidla při montáži nástavby a provoz agregátů poháněných motorem vozidla mají zásadní vliv na spotřebu paliva. Proto se předpokládá, že provádějící fi rma připraví svou konstrukci tak, aby byla dosažena co možná nejnižší spotřeba. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 1

9 1.2.2 Odpovědnost Odpovědnost za odbornou konstrukci; výrobu; montáž nástaveb; a úpravy podvozků má vždy a v plném rozsahu podnik, který vyrobí a namontuje nástavbu nebo provede úpravy (ručení výrobce). To platí také v případě, že fi rma MAN výslovně schválí nástavbu nebo úpravy. Písemné schválení nástavby, resp. přestavby fi rmou MAN nezbavuje výrobce nástavby jeho odpovědnosti za výrobek. Pokud provádějící podnik zjistí již ve stádiu plánování nebo v záměrech zákazníka; uživatele; vlastního personálu; nebo výrobce vozidla chybu, musí na ni upozornit příslušnou osobu. Podnik odpovídá za to, že bezpečnost provozu; bezpečnost dopravy; možnosti údržby; a jízdní vlastnosti vozidla nebudou vykazovat žádné nepříznivé vlastnosti. S ohledem na bezpečnost dopravy se musí podnik při konstrukci; výrobě nástaveb; montáži nástaveb; úpravách podvozků; instrukcích; a návodech k použití řídit nejnovějším stavem techniky a uznávanými pravidly oboru. Navíc je nutné brát ohled na ztížené podmínky používání Zajištění kvality Pro splnění vysokých nároků našich zákazníků na kvalitu a s ohledem na mezinárodní legislativu týkající se ručení za výrobky odpovědnosti výrobce je zapotřebí průběžně monitorovat kvalitu také při provádění přestaveb a výrobě či montáži nástaveb. To předpokládá funkční systém zajištění kvality. Výrobcům nástaveb proto doporučujeme zřídit a prokázat systém managementu kvality odpovídající všeobecným požadavkům a uznávaným pravidlům (např. podle DIN EN ISO 9000 ff nebo VDA 8). TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 2

10 Je-li MAN objednavatelem nástavby nebo úpravy, vyžaduje některý z výše uvedených dokladů kvalifi kace. MAN Truck & Bus AG si vyhrazuje právo provést u dodavatele vlastní audit systému podle VDA 8 nebo odpovídající zkoumání průběhu procesů. VDA díl 8 je odsouhlasen svazy výrobců nástaveb ZKF (Centrální svaz karosářské a automobilové techniky), BVM (Spolkový svaz německých zpracovatelů kovů) a ZDH (Centrální svaz německých živnostníků). Publikace: VDA díl 8 Minimální požadavky na systém řízení u výrobců přívěsů a nástaveb lze obdržet u spolku automobilového průmyslu e.v. (VDA), Schválení Schválení nástavby nebo úpravy podvozku fi rmou MAN není zapotřebí, pokud je nástavba či úprava provedena podle těchto směrnic pro nástavbáře. Jestliže MAN schválí nástavbu nebo úpravu podvozku, vztahuje se toto schválení u nástaveb pouze k základní kompatibilitě s příslušným podvozkem a rozhraními k nástavbě (např. dimenzování a upevnění pomocného rámu); u úprav podvozků pouze k základní konstrukční přípustnosti pro příslušný podvozek. Záznam o schválení, který MAN pořizuje do předložených technických dokladů nezahrnuje kontroly funkce; konstrukce; vybavení nástavby nebo úpravy. Dodržování těchto směrnic pro nástavbáře nezbavuje uživatele jeho odpovědnosti za technicky nezávadné provedení nástavby nebo úpravy. Záznam o schválení se vztahuje pouze k těm opatřením nebo dílům, které se dají zjistit z předložené technické dokumentace. Firma MAN si vyhrazuje právo odmítnout schválení nástavby nebo úpravy, a to i v případě, že dříve již srovnatelné povolení udělila. Technický pokrok nepřipouští rovnocenné posuzování bez důkladného prozkoumání. MAN si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto směrnice pro nástavbáře nebo pro jednotlivé podvozky vydat pokyny odlišné od těchto směrnic. Pokud má několik stejných podvozků stejnou nástavbu nebo úpravy, může MAN pro zjednodušení vydat souhrnné povolení Předložení podkladů Podklady se zasílají fi rmě MAN jedině tehdy, když se nástavby, resp. přestavby liší od těchto směrnic pro nástavbáře. Před začátkem prací na vozidle je třeba zaslat technickou dokumentaci pro vhodnou kontrolu a schválení fi rmě MAN, odd. ESC Hladký průběh schvalování vyžaduje: Dvojí vyhotovení podkladů Pokud možno co nejméně dokumentů Úplné technické údaje a podklady TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 3

11 Dokumentace musí obsahovat následující údaje: Typ vozidla (Popis variant viz.kap. 2.2.) plus - Provedení kabiny - Rozvor kol - Přesah rámu Identifi kační číslo vozidla nebo číslo vozidla (pokud je k dispozici, viz kapitola 2.2) Označení odchylek od těchto směrnic pro nástavby ve všech podkladech! Zatížení a jejich působiště zatížení: - Síly z nástavby - Výpočet zatížení náprav zvláštní podmínky nasazení: Pomocný rám: - Materiál a průřezové hodnoty - Rozměry - Druh profi lu - Uspořádání příčníků v pomocném rámu - Zvláštnosti uspořádání pomocného rámu - Změny průřezu - Dodatečná vyztužení - Prohnutí atd. Spojovací prostředek: - Polohování (vztaženo na podvozek) - Druh - Velikost - Počet. Pro kontrolu a schválení nejsou vhodné: Kusovníky Prospekty Fotografi e Ostatní nezávazné informace Výkresy mají svou informační hodnotu jen pod číslem, které je jim přiděleno. Proto není přípustné zakreslovat do výkresů podvozku poskytnutých fi rmou MAN nástavby nebo úpravy a takové výkresy pak předkládat ke schválení Záruka Požadavky na ručení za věcné škody jsou pouze v rámci kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Poté má povinnost ohledně ručení za věcné škody příslušný prodejce předmětu dodávky. Požadavky na MAN nevznikají, pokud spočívá reklamovaná chyba na to, že Nebyly dodrženy tyto směrnice pro nástavbáře S ohledem na účel použití vozidla byl zvolen nevhodný podvozek Škoda na podvozku byla zaviněna - nástavbou; - typem, resp. provedením montáže nástavby; - úpravou podvozku; - nesprávnou obsluhou. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 4

12 1.2.7 Ručení za výrobek Pracovní chyby zjištěné fi rmou MAN musí být odstraněny. Jestliže to zákon připouští, je vyloučeno jakékoli ručení fi rmy MAN, obzvláště za následné škody. Ručení za výrobky reguluje: Ručení výrobce za jeho výrobek nebo dílčí výrobek Nárok na kompenzaci ze strany výrobce, vůči němuž byl vznesen nárok, vůči výrobci integrovaného dílčího výrobku, pokud vyskytlé škody souvisejí s chybou na dílčím výrobku Podnik, který provede nástavbu nebo úpravu podvozku, zbavuje MAN jakéhokoli ručení vůči svému zákazníkovi nebo jiným osobám, pokud škody vznikly v důsledku následujících skutečností: Podnik nedodržel tyto směrnice pro nástavbáře Nástavba nebo úprava podvozku způsobila škodu v důsledku chybné - konstrukce; - výroby; - montáže; - instrukce Jiným způsobem nebyly dodrženy stanovené zásady Bezpečnost Podniky pracující na podvozku, resp. vozidle ručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostačující funkční a provozní bezpečnosti nebo nedostatečných návodů k použití. MAN proto vyžaduje od výrobců nástaveb, resp. přestavbářů podvozků: maximální možnou bezpečnost odpovídající současnému stavu techniky; srozumitelné a vyčerpávající návody k použití; dobře viditelné a trvale upevněné informační štítky na nebezpečných místech pro uživatele a třetí osoby; dodržování nezbytných ochranných opatření (např. ochrana proti požáru a výbuchu); úplné toxikologické údaje; úplné ekologické údaje. Bezpečnost je vždy na prvním místě! Je třeba využívat všechny technické možnosti pro eliminaci provozních nespolehlivostí. To platí stejnou měrou pro: aktivní bezpečnost = prevence nehod. Sem patří: - Bezpečnost jízdy jako výsledek celkové koncepce vozidla s nástavbou - Kondiční bezpečnost jako důsledek pokud možno nízkého tělesného zatížení cestujících vibracemi, hlukem, klimatickými vlivy atd. - Bezpečnost vnímání především správné koncipování osvětlovacích zařízení; výstražných zařízení; dostatečného přímého výhledu; dostatečného nepřímého výhledu - Bezpečnost obsluhy spočívající v optimálním ovládání všech zařízení a také nástavby pasivní bezpečnost = eliminace a omezení následků nehod. Sem patří: - Vnější bezpečnost jako např. konstrukce vnější části vozidla a nástavby s ohledem na deformační chování, montáž ochranných zařízení - Vnitřní bezpečnost zahrnuje ochranu cestujících ve vozidlech, ale také v kabinách, které jsou namontovány nástavbářskými fi rmami. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 5

13 Povětrnostní vlivy a okolní podmínky ovlivňují: Provozní bezpečnost Připravenost k práci Provozní chování Životnost Hospodárnost Mezi povětrnostní vlivy a okolní podmínky patří např.: Teplotní vlivy Vlhkost Agresivní látky Písek a prach Sluneční záření Musí být zaručeno správné fungování všech součástek sloužících k pohybu stroje. Mezi ně patří např. všechna vedení. Návody k použití nákladních automobilů MAN poskytují informace o místech údržby na vozidlech. Nezávisle na typu nástavby je ve všech případech nutné dbát na dobrou přístupnost míst údržby. Údržba se musí dát provádět bez demontáže jakýchkoli součástek. Rovněž se musíte postarat o dostatečné větrání, resp. chlazení agregátů Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby Provozovatel vozidla má také při nástavbě nebo úpravách vozidla přestavbovou fi rmou nárok na návod k použití. Všechny přednosti výrobku jsou bez užitku, pokud zákazník nemá možnost bezpečně a funkčně správně s ním zacházet; racionálně a bez námahy ho využívat; odborně ho udržovat; dokonale ovládat všechny jeho funkce. Následkem toho musí rovněž každý nástavbář a přestavbář vozidla zkontrolovat své technické návody s ohledem na: srozumitelnost; úplnost; správnost; správnou reprodukovatelnost; bezpečnostní pokyny týkající se výrobku. Nekvalitní nebo neúplný návod k použití přináší značné rizikové faktory pro uživatele. Mezi možné důsledky patří: Nedostatečné využívání výrobku, protože některé jeho výhody zůstanou nepoznány Reklamace a potíže Výpadky a škody, které jsou většinou připisovány podvozku Neočekávané a zbytečné dodatečné výdaje kvůli opravám a ztrátám času Negativní image a tedy i slabá tendence k následným nákupům V závislosti na nástavbě nebo úpravě vozidla je třeba vyškolit obslužný personál v obsluze a údržbě. Školení musí zahrnovat také možné vlivy na statické a dynamické chování vozidla. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 6

14 Omezení ručení za příslušenství a náhradní díly Příslušenství a náhradní díly, které nevyrobila fi rma MAN nebo je neschválila pro používání ve svých výrobcích, mohou mít negativní vliv na dopravní a provozní bezpečnost vozidla a mohou způsobovat nebezpečné situace. MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) nenese žádnou odpovědnost za nároky jakéhokoli druhu, které mají svůj původ v kombinaci vozidla s příslušenstvím jiného výrobce, vyjma případů, kdy fi rma MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) toto příslušenství sama prodala nebo namontovala na vozidle (resp. předmětu smlouvy). 2. Označení výrobků 2.1 Označení vozidel, uspořádání kol Pro jednoznačnou a snadno pochopitelnou identifikaci variant byla zavedena nová označení vozidel. Ta se používají na 3 úrovních, a to: - Označení dveří - Popis varianty (v prodejních a technických dokladech, jako jsou např. datové listy či výkresy podvozků) - Typový kód Označení dveří Označení dveří se skládá z: konstrukční řady + přípustné hmotnosti + výkonového údaje TGA Konstrukční řada + Celková hmotnost + Výkon motoru TGA Konstrukční řada ve zkratce TGA = Trucknology Generation A Technicky přípustná hmotnost v [t] Výkon motoru [DIN-PS], zaokrouhlený na 10 PS Popis variant Popis varianty = označení vozidla, skládá se z označení dveří + uspořádání kol + přípony. Pojmy uspořádání kol a přípona budou defi novány vzápětí. Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkonový údaj + uspořádání kol + přípona TGA x2-2 LL-U Konstrukční řada + Celková hmotnost + Výkon motoru TGA x2-2 LL-U Uspořádání kol Přípona TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 7

15 2.1.3 Uspořádání kol Uspořádání kol udává počet náprav a slouží navíc k identifi kaci hnacích, řízených a tlačených, resp. vlečených náprav. Počítají se pozice kol, nikoli jednotlivá kola. Osazení dvojitým kolem se tedy považuje za jediné kolo. Pojem uspořádání kol vysvětlíme na příkladu: Tabulka 1: Příklad uspořádání kol 6 x x 2 / 4 6 = počet míst kol celkem, tedy 3 nápravy x = bez výpovědi 2 = počet poháněných kol - = vlečená náprava za poháněným agregátem zadní nápravy / = tlačená náprava před poháněným agregátem zadní nápravy 4 = počet řízených kol Počet řízených kol se udává, pouze když je kromě předních kol řízena ještě tlačená nebo vlečená náprava. Tlačená náprava je umístěna před poháněným zadním nápravovým agregátem a vlečená náprava za poháněným zadním nápravovým agregátem. Pro tlačenou nápravu se používá lomítko / a pro vlečenou pomlčka -. Má-li podvozek tlačenou i vlečenou nápravu, udává se počet řízených kol s pomlčkou -. U hydrostatického pohonu přední nápravy MAN HydroDrive obsahuje uspořádání náprav navíc ještě písmeno H, např. 6x4H = přední náprava s MAN HydroDrive, 2 zadní nápravy, z toho jedna poháněná. V současnosti se z výroby dodávají následující uspořádání kol: Tabulka 2: Uspořádání kol u TGA 4x2 Dvounápravové vozidlo s jednou poháněnou nápravou 4x4 Dvounápravové vozidlo se dvěma poháněnými nápravami (pohon všech kol) Allrad 4x4H Dvounápravové vozidlo se dvěma poháněnými nápravami, přední náprava s MAN HydroDrive 6x2/2 Třínápravové vozidlo s neřízenou tlačenou nápravou Pusher 6x2/4 Třínápravové vozidlo s řízenou tlačenou nápravou 6x2-2 Třínápravové vozidlo s neřízenou vlečenou nápravou 6x2-4 Třínápravové vozidlo s řízenou vlečenou nápravou 6x4 Třínápravové vozidlo se dvěma poháněnými a neřízenými zadními nápravami 6x4/4 Třínápravové vozidlo s pohonem na 2 nápravy(první a poslední), řízená tlačená náprava 6x4-4 Třínápravová vozidla s pohonem 2 náprav (první a druhá náprava), řízená vlečená náprava 6x4H/2 Třínápravová vozidla MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou neřízenou tlačenou nápravou 6x4H/4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou vlečenou nápravou 6x4H-2 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, neřízenou vlečenou nápravou 6x4H-4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou vlečenou nápravou TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 8

16 Tabulka 2: Uspořádání kol u TGA 6x6 Třínápravové vozidlo s pohonem všech kol 6x6-4 Třínápravové vozidlo s pohonem všech kol, řízená a poháněná vlečená náprava 6x6H Třínápravová vozidla s pohonem všech kol, přední nápravou s MAN HydroDrive 8x2-4 Čtyřnápravová vozidla, jedna poháněná náprava, dvě řízené přední nápravy, neřízená vlečená náprava nebo čtyřnápravová vozidla se třemi zadními nápravami, řízená přední a vlečená náprava 8x2-6 Čtyřnápravové vozidlo, jedna náprava poháněná, dvě řízené přední nápravy a řízená vlečená náprava 8x4 Čtyřnápravové vozidlo se dvěma řízenými předními nápravami a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x4/4 Čtyřnápravové vozidlo s jednou přední nápravou, řízenou tlačenou nápravou a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x4-4 Čtyřnápravové vozidlo s jednou přední nápravou, dvěma poháněnými zadními nápravami a řízenou vlečenou nápravou 8x4H-4 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), jednou poháněnou zadní nápravou a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x4H-6 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), jednou poháněnou zadní nápravou a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x6 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými nápravami (2. poháněná) a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x6H Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x8 Čtyřnápravová vozidla Allrad se dvěmi řízenými předními nápravami a dvěma poháněnými zadními nápravami, všechny poháněné Přípona Přípona v popisu vozidla defi nuje typ pérování, značí tahač návěsů proti podvozku pro nástavbu a speciální produkty. TGA x2-2 LL-U Přípona Druh odpružení (pozice 1 a 2 přípony) Tabulka 3: Typ pérování BB BL LL BH Listové pružiny na přední nápravě, listové pružiny na zadní nápravě Listové pružiny na přední nápravě, vzduchové pérování na zadní nápravě Vzduchové pérování na přední a zadní nápravě Listové pružiny na přední nápravě (nápravách), hydropneumatické pérování na zadní ose (osách) Návěsové tahače se označují připojeným písmenem S, nákladní automobily se nijak zvlášť neoznačují. Příklad návěsového tahače: TGA x6 BBS S = tahač TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 9

17 Speciální (konstrukční) vlastnosti výrobku se připojují k přední části přípony pomocí pomlčky -. Příklad speciálního provedení: TGA x2 BLS -TS -TS = hmotnostně optimalizované provedení pro nádrž/zásobník Tabulka 4: Označení dosud používaných speciálních provedení (budou doplněna o další) -U nízká konstrukce Ultra, příklad: TGA x2 LLS-U -TS provedení s optimalizovanou hmotností pro cisternu či silo, příklad: TGA x2 BLS-TS -WW varianta world wide, homologovaná pouze mimo Evropu, příklad: TGA x6 BB-WW -LE low entry, kabina s nízkým nástupem, příklad: TGA x2-4 LL-LE -CKD completely knocked down, kompletně rozebráno pro montáž v dílně MAN v zemi příjemce, příklad: TGA x4-4 WW-CKD 2.2 Typové číslo, identifikační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla Technická identifi kace podvozku MAN a přiřazení ke konstrukční řadě se provádí pomocí trojmístného typového čísla, nazývaného též typové kódové číslo. To je součástí 17-místného identifi kačního čísla vozidla (Vehicle Identifi cation Number; VIN) a nachází se v něm na 4. až 6. místě. Typové číslo je obsaženo také v základním čísle vozidla (GFZ-Nr.) sestaveném pro prodejní účely, a to na 2. až 4. místě. Číslo vozidla je 7-místné a popisuje technické vybavení vozidla. Obsahuje na 1. až 3. místě typové číslo, za nímž následuje 4-místné pořadové číslo. Je uvedeno v dokumentech vozidla a na jeho továrním štítku a můžete ho uvádět ve všech technických dotazech týkajících se přestaveb a nástaveb místo 17-místného identifi kačního čísla vozidla. Nyní si ukážeme několik příkladů k pojmům typové číslo, identifi kační číslo vozidla, základní číslo vozidla a číslo vozidla. Tabulka 5: Příklady označení vozidla, typového čísla, identifi kačního čísla vozidla, základního čísla vozidla a čísla vozidla Označení vozidla Typové číslo Typové kódové číslo Ident. č. voz. (VIN) identifi kační číslo vozidla Zákl. č. voz. základní číslo vozidla Číslo vozidla TGA x2 BLS TGA x2-4 LL TGA x4 BB H06 H21 H26 WMAH06ZZ14M WMAH21ZZ94G WMAH26ZZ75M LH06AG53 LH21E 05 LH26LR04 H H H Až do redakční uzávěrky (03/ 2007) se skládá Trucknology Generation A nebo krátce TGA z následujících typových čísel: TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 10

18 Tabulka 6: Typová čísla, třídy tonáže, označení vozidel a uspořádání kol u TGA Typové číslo Tonáž Označení typu xxx Motor Pérování je pro různé výkony motoru H01 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-TS D28 R6 BL H02 18 t TGA 18.xxx 4x2 BB D28 R6 BB H03 18 t TGA 18.xxx 4x2 BB D20/D26 R6 BB H05 18 t TGA 18.xxx 4x2 BL D28 R6 BL H06 18 t TGA 18.xxx 4x2 BL D20/D26 R6 BL H07 18 t ECT 18.ISM 4x2 BL ISM e BL H08 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-TS D20/D26 R6 BL H09 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL D28 R6 LL H10 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL D20/D26 R6 LL H11 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW-CKD D20/D26 R6 BBB H12 18 t TGA 18.xxx 4x2 LLS-U D28 R6 LL H13 18 t TGA 18.xxx 4x2 LLS-U D20/D26 R6 LL H14 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL-U D28 R6 LL H15 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL-U DD20/D26 R6 LL H16 26 t TGA 26.xxx 6x2-4 BL D08 R6 BLL H17 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 BL D28 R6 BLL H18 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 BL D20/D26 R6 BLL H19 26 t TGA 26.xxx 6x2-4 LL D08 R6 LLL H20 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 LL D28 R6 LLL H21 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 LL D20/D26 R6 LLL H22 18 t TGA 18.xxx 4x4H BL D20/D26 R6 BL H23 26 t TGA 26.xxx 6x2/2, 6x2/4 BL D28 R6 BLL H24 26 t TGA 26.xxx 6x2/2, 6x2/4 BL D20/D26 R6 BLL H25 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BB D28 R6 BBB H26 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BB D20/D26 R6 BBB H27 26 t ECT 26.ISM 6x2-2, 6x2-4 BL ISM e BLL H28 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW D28 R6 BBB H29 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BL D28 R6 BLL H30 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BL D20/D26 R6 BLL H31 26 t ECT 26.ISM 6x2-2 LL ISM e LLL H32 26 t ECT 26.ISM 6x2/2 BL ISM e BLL H33 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW D28 R6 BBB H34 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW D20/D26 R6 BBB H35 26 t TGA 26.xxx 6x4H-2 BL, 6x4H-4 BL D20/D26 R6 BLL H36 35 t TGA 35.xxx 8x4 BB D28 R6 BBBB H37 35 t TGA 35.xxx 8x4 BB D20/D26 R6 BBBB TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 11

19 Typové číslo Tonáž Označení typu xxx Motor Pérování je pro různé výkony motoru H38 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB D28 R6 BBBB H39 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB D20/D26 R6 BBBB H40 35 t TGA 35.xxx 8x4 BL D28 R6 BBLL H41 35 t TGA 35.xxx 8x4 BL D20/D26 R6 BBLL H42 26 t TGA 26.xxx 6x4H/2 BL, 6x4H/4 BL D20/D26 R6 BLL H43 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW D28 R6 BB H44 25 t TGA 25.xxx 6x2-2 LL-U D28 R6 LLL H45 25 t TGA 25.xxx 6x2-2 LL-U D20/D26 R6 LLL H46 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB-WW D28 R6 BBBB H47 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6H BB D20/D26 R6 BBB H48 32 t TGA 32.xxx 8x4 BB D28 R6 BBBB H49 32 t TGA 32.xxx 8x4 BB D20/D26 R6 BBBB H50 35 t TGA 35.xxx 8x6H BB D20/D26 R6 BBBB H51 18 t TGA 18.xxx 4x4 BB D28 R6 BB H52 18 t TGA 18.xxx 4x4 BB D20/D26 R6 BB H54 33 t TGA 33.xxx 6x6 BB-WW D28 R6 BBB H55 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BB D28 R6 BBB H56 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BB D20/D26 R6 BBB H57 40 t TGA 40.xxx 6x6 BB-WW D28 R6 BBB H58 40 t TGA 40.xxx 6x6 BB-WW D20/D26 R6 BBB H59 35 t TGA 35.xxx 8x6H BL D20/D26 R6 BBLL H60 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW-CKD D28 R6 BB H61 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-WW-CKD D28 R6 BL H62 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW-CKD D28 R6 BBB H63 26 t TGA 26.xxx 6x4 BL-WW-CKD D28 R6 BLL H64 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW-CKD D20/D26 R6 BB H65 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-WW-CKD D20/D26 R6 BL H66 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW-CKD D20/D26 R6 BBB H67 26 t TGA 26.xxx 6x4 BL-WW-CKD D20/D26 R6 BLL H68 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW-CKD D28 R6 BBB H69 39 t TGA 39.xxx 8x2-4 BL D20/D26 R6 BBLL H70 18 t TGA 18.xxx 4x4 BL D28 R6 BL H71 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 BL D28 R6 BLL TGA 28.xxx 6x2-4 LL H72 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BL D28 R6 BLL H73 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x6 BB D28 R6 BBBB H74 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 BL D20/D26 R6 BLL H75 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 LL D20/D26 R6 LLL H76 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x8 BB D28 R6 BBBB H77 28 t TGA 28.xxx 6x4-4 BL D20/D26 R6 BLL H78 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS V8 BLS H79 33 t TGA 33.xxx 6x4 BL V8 BL H80 18 t TGA 18.xxx 4x4 BL D20/D26 R6 BL TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 12

20 Typové číslo Tonáž Označení typu xxx Motor Pérování je pro různé výkony motoru H81 28 t TGA 28.xxx 6x4-4 BL D28 R6 BLL H82 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BL D20/D26 R6 BLL H83 28 t TGA 28.xxx 6x6-4 BL D20/D26 R6 BLL H84 28 t TGA 28.xxx 6x4-4 BL D20/D26 R6 BLL H85 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 LL D20/D26 R6 LLL H86 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 BL D28 R6 BLL H87 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 LL D28 R6 LLL H88 35 t TGA 35.xxx 8x2-4, 8x2-6 BL D28 R6 BBLL H89 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 BL D20/D26 R6 BLL H90 35 t TGA 35.xxx 8x2-4, 8x2-6 BL D20/D26 R6 BBLL H91 35 t TGA 35.xxx 8x4-4 BL D28 R6 BLLL H92 35 t TGA 35.xxx 8x4-4 BL D20/D26 R6 BLLL H93 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x6 BB D20/D26 R6 BBBB H94 41 t TGA 41.xxx 8x4/4 BB TGA 41.xxx 8x4/4 BL H95 41 t TGA 41.xxx 8x4/4 BB TGA 41.xxx 8x4/4 BL D28 R6 D28 V10 BLBB BLLL BLBB BLLL H96 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x8 BB D20/D26 R6 BBBB H97 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL-LE D20/D26 R6 LL H98 26 t TGA 26.xxx 6x2/4 LL-LE D20/D26 R6 LLL H99 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 LL-LE D20/D26 R6 LLL HH1 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6H BL D20/D26 R6 BLL HH2 28 t TGA 28.xxx 6x4H-4 D20/D26 R6 BLL HH4 35 t TGA 35.xxx 8x4H-4, 8x4H-6 BL D20/D26 R6 BBLL HV1 26 t TGA 26.xxx 6X2-2, 6X2-4 BL-WW D20/D26 R6 BLL HV2 26/33 t TGA 26/33.xxx 6X4 BL-WW D20/D26 R6 BLL HV3 39 t TGA 39.xxx 8X2-4 BL-WW D20 R6 BBLL HV4 28 t TGA 28.xxx 6X2-2 BL-WW D20/D26 R6 BLL HV5 18 t TGA 18.xxx 4X4 BB-WW D20 R6 BB HV6 35/41 t TGA 35/41.xxx 8X8 BB-WW D20 R6 BBBB HV7 28 t TGA 28.xxx 6X2-2 BL-WW-CKD D20/D26 R6 BLL HV8 32 t TGA 32.xxx 8X4 BB-WW D20 R6 BBBB HW1 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW D20/D26 R6 BB HW2 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW D20/D26 R6 BBB HW3 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB-WW D20/D26 R6 BBBB HW4 33 t TGA 33.xxx 6x6 BB-WW D20/D26 R6 BBB HW5 19 t TGA 19.xxx 4x2 BLS-WW-CKD D20/D26 R6 BL HW6 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB-WW-CKD D20/D26 R6 BBBB HW7 19 t TGA 19.xxx 4x2 BLS-WW D20/D26 R6 BL HW8 33 t TGA 33.xxx 6x4 BBS-WW D20/D26 R6 BBB HW9 33 t TGA 33.xxx 6x4 BBS-WW-CKD D20/D26 R6 BBB TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 13

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v ROZHRANĺ TG V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580 42644

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

NOVÁ VOZIDLA DAF EURO 6 PRO STAVEBNICTVÍ LF A CF CONSTRUCTION DRIVEN BY QUALITY

NOVÁ VOZIDLA DAF EURO 6 PRO STAVEBNICTVÍ LF A CF CONSTRUCTION DRIVEN BY QUALITY NOVÁ VOZIDLA DAF EURO 6 PRO STAVEBNICTVÍ LF A CF CONSTRUCTION DRIVEN BY QUALITY TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Nový model CF Construction je ideálním vozidlem například pro stavebnictví, obor vyžadující

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Ford Ranger - příslušenství

Ford Ranger - příslušenství Ford Ranger - příslušenství Změny vyhrazeny, 19.10.2012, ceny příslušenství platné od 1.1.2013 Pevná střecha - charakteristika vyrobeno z dvojitého tvrzeného plastu (ABS) vlastní šedá barvy uvnitř / stříbrně

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH) NÁKLADŮ

PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH) NÁKLADŮ VÝROBCE SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY www.umikov.cz SPECIÁLNÍ TECHNIKA PRO PŘEVOZ NADMĚRNÝCH NÁKLADŮ * SPECIÁLNÍ NÁVĚSOVÁ A DOPRAVNÍ TECHNIKA NA KLÍČ SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH)

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Představujeme nová terénní nákladní vozidla Scania

Představujeme nová terénní nákladní vozidla Scania Představujeme nová terénní nákladní vozidla Scania Určená pro těžkou práci. Ideální pro náročné podnikání. Pozvedněte své podnikání na novou úroveň. Nová terénní nákladní vozidla Scania jsou nejhouževnatější

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

EUROPART CZ Školení pro zákazníky 2015. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ Školení pro zákazníky 2015. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015 Vám nabízíme kompaktní

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa

Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Pers/Press/ Presse /Prensa/Stampa Hugo van der Goeslaan 1 Postbus 90065 5600 PT Eindhoven Tel : +31 (0)40 214 21 04 Fax: +31 (0)40 214 43 17 Internet: www.daf.com Robustní, výkonná, hospodárná a vyvinutá

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC (uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC Motor - 2987cm3 (OM 642 DE30LA) Převodovka manuální 6-ti stupňová Výkon - 140 kw / 190 koní Barva ČERNÁ METALÍZA Emisní norma EURO 6 Celková

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Hard top, Utility Top Plus Nízká verze, s předním posuvným oknem, zatmavenými bočními vyklápěcími okny a zatmaveným zadním oknem. Zadní dveře se stylovým

Více

AUTOBUS TEDOM C12 D DO PROVOZU MĚSTSKÉ DOPRAVY V MLADÉ BOLESLAVI

AUTOBUS TEDOM C12 D DO PROVOZU MĚSTSKÉ DOPRAVY V MLADÉ BOLESLAVI AUTOBUS TEDOM C12 D DO PROVOZU MĚSTSKÉ DOPRAVY V MLADÉ BOLESLAVI O společnosti TEDOM Výroba autobusů je jednou z klíčových aktivit holdingu TEDOM. Historicky nejmladší činnost navazuje na koupi výroby

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Kurz č. 2 Zprovoznění podvozku stavebnice.

Kurz č. 2 Zprovoznění podvozku stavebnice. Kurz č. Zprovoznění podvozku stavebnice. Obsah Úvod... Popis experimentálního vozidla... Šroubové spoje a utahovací momenty.... Prostředky nutné pro montáž... Montážní postupy... Základní teorie příslušenství

Více

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů PONDUS Technická specifikace VIMEK 610 Vimek 610 Powered by Cat and bosch rexroth Motor: CAT C 2,2T, 44kW/ 2700 ot/min Rychlost 0-20 km/h Pojezdová soustava:

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v POMOCNÉ POHONY V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

TATRA TERRN O 1. Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším. výrobkem akciové společnosti TATRA jsou. bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1,

TATRA TERRN O 1. Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším. výrobkem akciové společnosti TATRA jsou. bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1, TATRA TERRN O 1 Nejžádanějším a zároveň nejprodávanějším výrobkem akciové společnosti TATRA jsou bezesporu vozidla obchodní řady TERRN o 1, která jsou základním pilířem výrobního programu společnosti.

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central.

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. Podmínky přepravy pro SUNNY CENTRAL 1 Obsah Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. SC-TB-UCZ092711 Verze 1.1 1/5 Přepravní pokyny 2 Přepravní pokyny

Více

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Vozidlo Zatížení přední nápravy min.7 100 Kg Zatíž.zad.náp: min.11 500 Kg přípust.celk.hmotnost min.18 000 Kg Barvy Podvozek RAL 9011 Kola RAL 9006

Více