SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA)"

Transkript

1 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) Edice 2011 překlad 1.0

2 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení ESC Engineering Services Consultation Dachauer Str. 667 D Mnichov Fax: + 49 (0) Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme MAN Truck & Bus akciová společnost Dotisk, rozmnožování nebo překládání, také jen výjimečně, není bez písemného schválení MAN Truck & Bus AG schváleno. Veškerá práva, především podle zákona o autorském právu, si MAN výslovně vyhrazuje. Trucknology a MANTED je zaregistrovaná značka MAN Truck & Bus AG Pokud jsou označení značky, jsou tyto také bez označení ( ) uznány jako chráněné příslušnému vlastníkovi.

3 TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 1. Platnost a právní ustanovení 1.1 Platnost 1.2 Ručení a průběh schvalování Předpoklady Odpovědnost Zajištění kvality Schválení Předložení podkladů Ručení za vady materiálu Ručení za výrobek Bezpečnost Návody od fi rem provádějících nástavby a přestavby Omezení ručení za příslušenství/náhradní díly 2. Označení výrobku 2.1 Označení vozidla, vzorec kola Označení dveří Popis varianty Vzorec kola Přípona 2.2 Typové číslo, identifi kační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla 2.3 Použití a obchodní značka 2.4 Kabiny řidiče 2.5 Motorové varianty 3. Všeobecné technické zásady 3.1 Přetížení náprav, jednostranný náklad 3.2 Minimální zatížení přední nápravy 3.3 Kola, obvod kola 3.4 Přípustná délka přesahu 3.5 Teoretický rozvor, přesah, teoretický střed nápravy 3.6 Výpočet zatížení náprav a procedura vážení 3.7 Kontrolní/seřizovací práce po montáži nástavby 3.8 Upozornění k MAN Hydrodrive TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) I

4 4. Úpravy podvozků 4.1 Materiály rámů 4.2 Ochrana proti korozi 4.3 Otvory, nýtová a šroubová spojení na rámu 4.4 Úpravy rámu Svařování na rámu Změna přesahu rámů Změna rozvoru 4.5 Dodatečná montáž přídavných agregátů, doplňků a příslušenství Dodatečná nebo větší palivové nádrže dodané na vozidlo z výroby 4.6 Kloubové hřídele Jednoduchý kloub Kloubový hřídel se dvěma klouby Prostorové uspořádání kloubového hřídele Systém kloubových hřídelů Síly v systému kloubových hřídelů Změna uspořádání kloubových hřídelů v hnacím ústrojí podvozků MAN 4.7 Změna uspořádání kol 4.8 Spojovací zařízení Všeobecné informace Závěs pro přívěs, hodnota D 4.9 Tahače návěsů a změna druhu vozidla nákladní vozidlo/tahač návěsů Tahače návěsů Přestavba podvozku na tahač či tahače na podvozek 4.10 Úpravy kabiny Všeobecné informace Spoilery, střešní nástavby, střešní lávka Střešní kabiny 4.11 Přídavné díly na rámu Zadní ochrana proti podjetí Přední ochrana proti podjetí FUP (FUP= front underride protection) Boční ochranné zařízení 4.12 Změna v motorovém prostoru Změny na nasávání vzduchu a na odvádění spalin Dodatečná zadání při změnách na systému AdBlue / výfukovém systému u vozidel s Euro Chlazení motoru Kapotáž motoru, tlumení hluku 4.13 Montáž jiné mechanické, automatické nebo redukční převodovky TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) II

5 5. Nástavby 5.1 Všeobecné informace 5.2 Ochrana proti korozi 5.3 Pomocný rám Všeobecné informace Přípustné materiály, mez kluzu Provedení pomocného rámu Upevnění pomocného rámu a nástavby Šroubová a nýtová spojení Měkké spojení Tuhé spojení 5.4 Nástavby Kontrola nástavby Nástavby korby a skříňové nástavby Nákladní plošina Výměnná nástavba Samonosné nástavby bez pomocného rámu Nástavba točnice Nástavba cisterny a kontejneru Sklápěč Vysokozdvižný sklápěč, nosič odstavných kontejnerů Podepření vozidel s pneumatickým pérováním Nakládací jeřáb Naviják Vozidlo s míchačkou betonové směsi Přepravní vozidlo na osobní automobily TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) III

6 6. Elektrika, elektronika, vedení 6.1 Všeobecné informace 6.2 Instalace potrubí, ukostřovací vedení 6.3 Zacházení s akumulátory Zacházení a péče o baterie Zacházení a péče o baterie s technologií PAG 6.4 Schémata zapojení a výkresy kabelových svazků 6.5 Dodatečné spotřebiče 6.6 Osvětlení 6.7 Elektromagnetická kompatibilita 6.8 Rádiové přístroje a antény 6.9 Rozhraní na vozidle, přípravy na nástavbu Elektrické rozhraní nákladní plošiny Zařízení Start-Stop na konci rámu 6.10 Elektronika Koncepce displeje a přístrojové desky Koncepce diagnostiky a parametrizace pomocí MAN-cats Parametrizace elektroniky vozidla TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) IV

7 7. Vedlejší pohony (viz zvláštní sešit) 8. Brzdy, vedení 8.1 ALB, EBS-brzdy 8.2 Brzdová a vzduchová vedení Základy Konektory, systému Voss Instalace a upevnění potrubí Unikání stlačeného vzduchu 8.3 Připojení vedlejších spotřebičů 8.4 Dodatečná montáž odlehčovacích brzd 9. Výpočty 9.1 Rychlost 9.2 Účinnost 9.3 Tažná síla 9.4 Stoupavost Dráha při jízdě do kopce nebo z kopce Úhel stoupání nebo klesání Výpočet stoupavosti 9.5 Točivý moment 9.6 Výkon 9.7 Počty otáček pomocného pohonu na redukční převodovce 9.8 Jízdní odpory 9.9 Stopa při otáčení vozidla 9.10 Výpočet zatížení náprav Provedení výpočtu zatížení náprav Výpočet hmotnosti zvednuté vlečené nápravy 9.11 Délka uložení u nástavby bez pomocného rámu 9.12 Spojovací zařízení Přívěsová spojka Přívěs s pevnou ojí / přívěs s centrální nápravou Sedlová spojka Na obrázcích uvedená ESC-čísla nemají pro čtenáře žádný význam, slouží jedině zájmům organizace jako defi nující kritéria. Pokud není uvedeno jinak jsou všechny rozměry v mm, všechny hmotnosti v kg. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) V

8 1. Platnost a právní ustanovení 1.1 Platnost Ustanovení v této směrnici jsou závazná, výjimky mohou být -při technické proveditelnosti- uděleny pouze na písemnou žádost u MAN, oddělení TBD (adresa viz výše pod Vydavatel ). 1.2 Ručení a průběh schvalování Předpoklady Provádějící podnik musí kromě těchto směrnic pro nástavbáře dodržovat všechny zákony a vyhlášky; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; návody k použití týkající se provozu a nástavby vozidla. Normy jsou technické standardy a jedná se tedy o minimální požadavky. Ten, kdo tyto minimální požadavky ignoruje, jedná nedbale. Normy jsou závazné, pokud jsou součástí předpisů. Informace fi rmy MAN poskytované telefonicky jsou nezávazné vyjma případů, kdy jsou písemně potvrzeny. Dotazy musí být vždy adresovány příslušnému kompetentnímu oddělení MAN. Informace se vždy vztahují k podmínkám používání, které jsou obvyklé v Evropě. Při dimenzování a upevňování nástavby a při sestavování pomocného rámu je nutné brát ohled na rozměry, hmotnosti a jiné základní parametry, které se od těchto předpisů liší. Provádějící fi rma se musí postarat o to, aby celé vozidlo odpovídalo očekávaným podmínkám používání. Pro určité agregáty, jako jsou např. nakládací jeřáby, nákladní plošiny, navijáky atd., vypracovali jejich výrobci vlastní předpisy pro nástavbáře. Jsou-li v nich ve srovnání se směrnicemi pro nástavbáře MAN předepsány další povinnosti, je třeba dodržovat také tyto pokyny. Odkazy na zákonná ustanovení; předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízení profesních sdružení; pracovní předpisy; jiné směrnice a zdroje informací nejsou v žádném případě úplné a slouží pouze pro informaci. Nenahrazují vlastní povinnosti podniku. Úpravy vozidla při montáži nástavby a provoz agregátů poháněných motorem vozidla mají zásadní vliv na spotřebu paliva. Proto se předpokládá, že provádějící fi rma připraví svou konstrukci tak, aby byla dosažena co možná nejnižší spotřeba. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 1

9 1.2.2 Odpovědnost Odpovědnost za odbornou konstrukci; výrobu; montáž nástaveb; a úpravy podvozků má vždy a v plném rozsahu podnik, který vyrobí a namontuje nástavbu nebo provede úpravy (ručení výrobce). To platí také v případě, že fi rma MAN výslovně schválí nástavbu nebo úpravy. Písemné schválení nástavby, resp. přestavby fi rmou MAN nezbavuje výrobce nástavby jeho odpovědnosti za výrobek. Pokud provádějící podnik zjistí již ve stádiu plánování nebo v záměrech zákazníka; uživatele; vlastního personálu; nebo výrobce vozidla chybu, musí na ni upozornit příslušnou osobu. Podnik odpovídá za to, že bezpečnost provozu; bezpečnost dopravy; možnosti údržby; a jízdní vlastnosti vozidla nebudou vykazovat žádné nepříznivé vlastnosti. S ohledem na bezpečnost dopravy se musí podnik při konstrukci; výrobě nástaveb; montáži nástaveb; úpravách podvozků; instrukcích; a návodech k použití řídit nejnovějším stavem techniky a uznávanými pravidly oboru. Navíc je nutné brát ohled na ztížené podmínky používání Zajištění kvality Pro splnění vysokých nároků našich zákazníků na kvalitu a s ohledem na mezinárodní legislativu týkající se ručení za výrobky odpovědnosti výrobce je zapotřebí průběžně monitorovat kvalitu také při provádění přestaveb a výrobě či montáži nástaveb. To předpokládá funkční systém zajištění kvality. Výrobcům nástaveb proto doporučujeme zřídit a prokázat systém managementu kvality odpovídající všeobecným požadavkům a uznávaným pravidlům (např. podle DIN EN ISO 9000 ff nebo VDA 8). TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 2

10 Je-li MAN objednavatelem nástavby nebo úpravy, vyžaduje některý z výše uvedených dokladů kvalifi kace. MAN Truck & Bus AG si vyhrazuje právo provést u dodavatele vlastní audit systému podle VDA 8 nebo odpovídající zkoumání průběhu procesů. VDA díl 8 je odsouhlasen svazy výrobců nástaveb ZKF (Centrální svaz karosářské a automobilové techniky), BVM (Spolkový svaz německých zpracovatelů kovů) a ZDH (Centrální svaz německých živnostníků). Publikace: VDA díl 8 Minimální požadavky na systém řízení u výrobců přívěsů a nástaveb lze obdržet u spolku automobilového průmyslu e.v. (VDA), Schválení Schválení nástavby nebo úpravy podvozku fi rmou MAN není zapotřebí, pokud je nástavba či úprava provedena podle těchto směrnic pro nástavbáře. Jestliže MAN schválí nástavbu nebo úpravu podvozku, vztahuje se toto schválení u nástaveb pouze k základní kompatibilitě s příslušným podvozkem a rozhraními k nástavbě (např. dimenzování a upevnění pomocného rámu); u úprav podvozků pouze k základní konstrukční přípustnosti pro příslušný podvozek. Záznam o schválení, který MAN pořizuje do předložených technických dokladů nezahrnuje kontroly funkce; konstrukce; vybavení nástavby nebo úpravy. Dodržování těchto směrnic pro nástavbáře nezbavuje uživatele jeho odpovědnosti za technicky nezávadné provedení nástavby nebo úpravy. Záznam o schválení se vztahuje pouze k těm opatřením nebo dílům, které se dají zjistit z předložené technické dokumentace. Firma MAN si vyhrazuje právo odmítnout schválení nástavby nebo úpravy, a to i v případě, že dříve již srovnatelné povolení udělila. Technický pokrok nepřipouští rovnocenné posuzování bez důkladného prozkoumání. MAN si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto směrnice pro nástavbáře nebo pro jednotlivé podvozky vydat pokyny odlišné od těchto směrnic. Pokud má několik stejných podvozků stejnou nástavbu nebo úpravy, může MAN pro zjednodušení vydat souhrnné povolení Předložení podkladů Podklady se zasílají fi rmě MAN jedině tehdy, když se nástavby, resp. přestavby liší od těchto směrnic pro nástavbáře. Před začátkem prací na vozidle je třeba zaslat technickou dokumentaci pro vhodnou kontrolu a schválení fi rmě MAN, odd. ESC Hladký průběh schvalování vyžaduje: Dvojí vyhotovení podkladů Pokud možno co nejméně dokumentů Úplné technické údaje a podklady TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 3

11 Dokumentace musí obsahovat následující údaje: Typ vozidla (Popis variant viz.kap. 2.2.) plus - Provedení kabiny - Rozvor kol - Přesah rámu Identifi kační číslo vozidla nebo číslo vozidla (pokud je k dispozici, viz kapitola 2.2) Označení odchylek od těchto směrnic pro nástavby ve všech podkladech! Zatížení a jejich působiště zatížení: - Síly z nástavby - Výpočet zatížení náprav zvláštní podmínky nasazení: Pomocný rám: - Materiál a průřezové hodnoty - Rozměry - Druh profi lu - Uspořádání příčníků v pomocném rámu - Zvláštnosti uspořádání pomocného rámu - Změny průřezu - Dodatečná vyztužení - Prohnutí atd. Spojovací prostředek: - Polohování (vztaženo na podvozek) - Druh - Velikost - Počet. Pro kontrolu a schválení nejsou vhodné: Kusovníky Prospekty Fotografi e Ostatní nezávazné informace Výkresy mají svou informační hodnotu jen pod číslem, které je jim přiděleno. Proto není přípustné zakreslovat do výkresů podvozku poskytnutých fi rmou MAN nástavby nebo úpravy a takové výkresy pak předkládat ke schválení Záruka Požadavky na ručení za věcné škody jsou pouze v rámci kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Poté má povinnost ohledně ručení za věcné škody příslušný prodejce předmětu dodávky. Požadavky na MAN nevznikají, pokud spočívá reklamovaná chyba na to, že Nebyly dodrženy tyto směrnice pro nástavbáře S ohledem na účel použití vozidla byl zvolen nevhodný podvozek Škoda na podvozku byla zaviněna - nástavbou; - typem, resp. provedením montáže nástavby; - úpravou podvozku; - nesprávnou obsluhou. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 4

12 1.2.7 Ručení za výrobek Pracovní chyby zjištěné fi rmou MAN musí být odstraněny. Jestliže to zákon připouští, je vyloučeno jakékoli ručení fi rmy MAN, obzvláště za následné škody. Ručení za výrobky reguluje: Ručení výrobce za jeho výrobek nebo dílčí výrobek Nárok na kompenzaci ze strany výrobce, vůči němuž byl vznesen nárok, vůči výrobci integrovaného dílčího výrobku, pokud vyskytlé škody souvisejí s chybou na dílčím výrobku Podnik, který provede nástavbu nebo úpravu podvozku, zbavuje MAN jakéhokoli ručení vůči svému zákazníkovi nebo jiným osobám, pokud škody vznikly v důsledku následujících skutečností: Podnik nedodržel tyto směrnice pro nástavbáře Nástavba nebo úprava podvozku způsobila škodu v důsledku chybné - konstrukce; - výroby; - montáže; - instrukce Jiným způsobem nebyly dodrženy stanovené zásady Bezpečnost Podniky pracující na podvozku, resp. vozidle ručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostačující funkční a provozní bezpečnosti nebo nedostatečných návodů k použití. MAN proto vyžaduje od výrobců nástaveb, resp. přestavbářů podvozků: maximální možnou bezpečnost odpovídající současnému stavu techniky; srozumitelné a vyčerpávající návody k použití; dobře viditelné a trvale upevněné informační štítky na nebezpečných místech pro uživatele a třetí osoby; dodržování nezbytných ochranných opatření (např. ochrana proti požáru a výbuchu); úplné toxikologické údaje; úplné ekologické údaje. Bezpečnost je vždy na prvním místě! Je třeba využívat všechny technické možnosti pro eliminaci provozních nespolehlivostí. To platí stejnou měrou pro: aktivní bezpečnost = prevence nehod. Sem patří: - Bezpečnost jízdy jako výsledek celkové koncepce vozidla s nástavbou - Kondiční bezpečnost jako důsledek pokud možno nízkého tělesného zatížení cestujících vibracemi, hlukem, klimatickými vlivy atd. - Bezpečnost vnímání především správné koncipování osvětlovacích zařízení; výstražných zařízení; dostatečného přímého výhledu; dostatečného nepřímého výhledu - Bezpečnost obsluhy spočívající v optimálním ovládání všech zařízení a také nástavby pasivní bezpečnost = eliminace a omezení následků nehod. Sem patří: - Vnější bezpečnost jako např. konstrukce vnější části vozidla a nástavby s ohledem na deformační chování, montáž ochranných zařízení - Vnitřní bezpečnost zahrnuje ochranu cestujících ve vozidlech, ale také v kabinách, které jsou namontovány nástavbářskými fi rmami. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 5

13 Povětrnostní vlivy a okolní podmínky ovlivňují: Provozní bezpečnost Připravenost k práci Provozní chování Životnost Hospodárnost Mezi povětrnostní vlivy a okolní podmínky patří např.: Teplotní vlivy Vlhkost Agresivní látky Písek a prach Sluneční záření Musí být zaručeno správné fungování všech součástek sloužících k pohybu stroje. Mezi ně patří např. všechna vedení. Návody k použití nákladních automobilů MAN poskytují informace o místech údržby na vozidlech. Nezávisle na typu nástavby je ve všech případech nutné dbát na dobrou přístupnost míst údržby. Údržba se musí dát provádět bez demontáže jakýchkoli součástek. Rovněž se musíte postarat o dostatečné větrání, resp. chlazení agregátů Pokyny pro firmy provádějící nástavby a přestavby Provozovatel vozidla má také při nástavbě nebo úpravách vozidla přestavbovou fi rmou nárok na návod k použití. Všechny přednosti výrobku jsou bez užitku, pokud zákazník nemá možnost bezpečně a funkčně správně s ním zacházet; racionálně a bez námahy ho využívat; odborně ho udržovat; dokonale ovládat všechny jeho funkce. Následkem toho musí rovněž každý nástavbář a přestavbář vozidla zkontrolovat své technické návody s ohledem na: srozumitelnost; úplnost; správnost; správnou reprodukovatelnost; bezpečnostní pokyny týkající se výrobku. Nekvalitní nebo neúplný návod k použití přináší značné rizikové faktory pro uživatele. Mezi možné důsledky patří: Nedostatečné využívání výrobku, protože některé jeho výhody zůstanou nepoznány Reklamace a potíže Výpadky a škody, které jsou většinou připisovány podvozku Neočekávané a zbytečné dodatečné výdaje kvůli opravám a ztrátám času Negativní image a tedy i slabá tendence k následným nákupům V závislosti na nástavbě nebo úpravě vozidla je třeba vyškolit obslužný personál v obsluze a údržbě. Školení musí zahrnovat také možné vlivy na statické a dynamické chování vozidla. TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 6

14 Omezení ručení za příslušenství a náhradní díly Příslušenství a náhradní díly, které nevyrobila fi rma MAN nebo je neschválila pro používání ve svých výrobcích, mohou mít negativní vliv na dopravní a provozní bezpečnost vozidla a mohou způsobovat nebezpečné situace. MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) nenese žádnou odpovědnost za nároky jakéhokoli druhu, které mají svůj původ v kombinaci vozidla s příslušenstvím jiného výrobce, vyjma případů, kdy fi rma MAN Truck & Bus AG (resp. prodávající) toto příslušenství sama prodala nebo namontovala na vozidle (resp. předmětu smlouvy). 2. Označení výrobků 2.1 Označení vozidel, uspořádání kol Pro jednoznačnou a snadno pochopitelnou identifikaci variant byla zavedena nová označení vozidel. Ta se používají na 3 úrovních, a to: - Označení dveří - Popis varianty (v prodejních a technických dokladech, jako jsou např. datové listy či výkresy podvozků) - Typový kód Označení dveří Označení dveří se skládá z: konstrukční řady + přípustné hmotnosti + výkonového údaje TGA Konstrukční řada + Celková hmotnost + Výkon motoru TGA Konstrukční řada ve zkratce TGA = Trucknology Generation A Technicky přípustná hmotnost v [t] Výkon motoru [DIN-PS], zaokrouhlený na 10 PS Popis variant Popis varianty = označení vozidla, skládá se z označení dveří + uspořádání kol + přípony. Pojmy uspořádání kol a přípona budou defi novány vzápětí. Konstrukční řada + přípustná hmotnost + výkonový údaj + uspořádání kol + přípona TGA x2-2 LL-U Konstrukční řada + Celková hmotnost + Výkon motoru TGA x2-2 LL-U Uspořádání kol Přípona TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 7

15 2.1.3 Uspořádání kol Uspořádání kol udává počet náprav a slouží navíc k identifi kaci hnacích, řízených a tlačených, resp. vlečených náprav. Počítají se pozice kol, nikoli jednotlivá kola. Osazení dvojitým kolem se tedy považuje za jediné kolo. Pojem uspořádání kol vysvětlíme na příkladu: Tabulka 1: Příklad uspořádání kol 6 x x 2 / 4 6 = počet míst kol celkem, tedy 3 nápravy x = bez výpovědi 2 = počet poháněných kol - = vlečená náprava za poháněným agregátem zadní nápravy / = tlačená náprava před poháněným agregátem zadní nápravy 4 = počet řízených kol Počet řízených kol se udává, pouze když je kromě předních kol řízena ještě tlačená nebo vlečená náprava. Tlačená náprava je umístěna před poháněným zadním nápravovým agregátem a vlečená náprava za poháněným zadním nápravovým agregátem. Pro tlačenou nápravu se používá lomítko / a pro vlečenou pomlčka -. Má-li podvozek tlačenou i vlečenou nápravu, udává se počet řízených kol s pomlčkou -. U hydrostatického pohonu přední nápravy MAN HydroDrive obsahuje uspořádání náprav navíc ještě písmeno H, např. 6x4H = přední náprava s MAN HydroDrive, 2 zadní nápravy, z toho jedna poháněná. V současnosti se z výroby dodávají následující uspořádání kol: Tabulka 2: Uspořádání kol u TGA 4x2 Dvounápravové vozidlo s jednou poháněnou nápravou 4x4 Dvounápravové vozidlo se dvěma poháněnými nápravami (pohon všech kol) Allrad 4x4H Dvounápravové vozidlo se dvěma poháněnými nápravami, přední náprava s MAN HydroDrive 6x2/2 Třínápravové vozidlo s neřízenou tlačenou nápravou Pusher 6x2/4 Třínápravové vozidlo s řízenou tlačenou nápravou 6x2-2 Třínápravové vozidlo s neřízenou vlečenou nápravou 6x2-4 Třínápravové vozidlo s řízenou vlečenou nápravou 6x4 Třínápravové vozidlo se dvěma poháněnými a neřízenými zadními nápravami 6x4/4 Třínápravové vozidlo s pohonem na 2 nápravy(první a poslední), řízená tlačená náprava 6x4-4 Třínápravová vozidla s pohonem 2 náprav (první a druhá náprava), řízená vlečená náprava 6x4H/2 Třínápravová vozidla MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou neřízenou tlačenou nápravou 6x4H/4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou vlečenou nápravou 6x4H-2 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, neřízenou vlečenou nápravou 6x4H-4 Třínápravová vozidla s MAN HydroDrive pohonem přední nápravy, jednou poháněnou zadní nápravou, řízenou vlečenou nápravou TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 8

16 Tabulka 2: Uspořádání kol u TGA 6x6 Třínápravové vozidlo s pohonem všech kol 6x6-4 Třínápravové vozidlo s pohonem všech kol, řízená a poháněná vlečená náprava 6x6H Třínápravová vozidla s pohonem všech kol, přední nápravou s MAN HydroDrive 8x2-4 Čtyřnápravová vozidla, jedna poháněná náprava, dvě řízené přední nápravy, neřízená vlečená náprava nebo čtyřnápravová vozidla se třemi zadními nápravami, řízená přední a vlečená náprava 8x2-6 Čtyřnápravové vozidlo, jedna náprava poháněná, dvě řízené přední nápravy a řízená vlečená náprava 8x4 Čtyřnápravové vozidlo se dvěma řízenými předními nápravami a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x4/4 Čtyřnápravové vozidlo s jednou přední nápravou, řízenou tlačenou nápravou a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x4-4 Čtyřnápravové vozidlo s jednou přední nápravou, dvěma poháněnými zadními nápravami a řízenou vlečenou nápravou 8x4H-4 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), jednou poháněnou zadní nápravou a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x4H-6 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), jednou poháněnou zadní nápravou a jednou řízenou vlečenou nápravou 8x6 Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými nápravami (2. poháněná) a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x6H Čtyřnápravová vozidla se dvěmi řízenými předními nápravami (2. přední náprava s MAN HydroDrive ), a dvěma poháněnými zadními nápravami 8x8 Čtyřnápravová vozidla Allrad se dvěmi řízenými předními nápravami a dvěma poháněnými zadními nápravami, všechny poháněné Přípona Přípona v popisu vozidla defi nuje typ pérování, značí tahač návěsů proti podvozku pro nástavbu a speciální produkty. TGA x2-2 LL-U Přípona Druh odpružení (pozice 1 a 2 přípony) Tabulka 3: Typ pérování BB BL LL BH Listové pružiny na přední nápravě, listové pružiny na zadní nápravě Listové pružiny na přední nápravě, vzduchové pérování na zadní nápravě Vzduchové pérování na přední a zadní nápravě Listové pružiny na přední nápravě (nápravách), hydropneumatické pérování na zadní ose (osách) Návěsové tahače se označují připojeným písmenem S, nákladní automobily se nijak zvlášť neoznačují. Příklad návěsového tahače: TGA x6 BBS S = tahač TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 9

17 Speciální (konstrukční) vlastnosti výrobku se připojují k přední části přípony pomocí pomlčky -. Příklad speciálního provedení: TGA x2 BLS -TS -TS = hmotnostně optimalizované provedení pro nádrž/zásobník Tabulka 4: Označení dosud používaných speciálních provedení (budou doplněna o další) -U nízká konstrukce Ultra, příklad: TGA x2 LLS-U -TS provedení s optimalizovanou hmotností pro cisternu či silo, příklad: TGA x2 BLS-TS -WW varianta world wide, homologovaná pouze mimo Evropu, příklad: TGA x6 BB-WW -LE low entry, kabina s nízkým nástupem, příklad: TGA x2-4 LL-LE -CKD completely knocked down, kompletně rozebráno pro montáž v dílně MAN v zemi příjemce, příklad: TGA x4-4 WW-CKD 2.2 Typové číslo, identifikační číslo vozidla, číslo vozidla, základní číslo vozidla Technická identifi kace podvozku MAN a přiřazení ke konstrukční řadě se provádí pomocí trojmístného typového čísla, nazývaného též typové kódové číslo. To je součástí 17-místného identifi kačního čísla vozidla (Vehicle Identifi cation Number; VIN) a nachází se v něm na 4. až 6. místě. Typové číslo je obsaženo také v základním čísle vozidla (GFZ-Nr.) sestaveném pro prodejní účely, a to na 2. až 4. místě. Číslo vozidla je 7-místné a popisuje technické vybavení vozidla. Obsahuje na 1. až 3. místě typové číslo, za nímž následuje 4-místné pořadové číslo. Je uvedeno v dokumentech vozidla a na jeho továrním štítku a můžete ho uvádět ve všech technických dotazech týkajících se přestaveb a nástaveb místo 17-místného identifi kačního čísla vozidla. Nyní si ukážeme několik příkladů k pojmům typové číslo, identifi kační číslo vozidla, základní číslo vozidla a číslo vozidla. Tabulka 5: Příklady označení vozidla, typového čísla, identifi kačního čísla vozidla, základního čísla vozidla a čísla vozidla Označení vozidla Typové číslo Typové kódové číslo Ident. č. voz. (VIN) identifi kační číslo vozidla Zákl. č. voz. základní číslo vozidla Číslo vozidla TGA x2 BLS TGA x2-4 LL TGA x4 BB H06 H21 H26 WMAH06ZZ14M WMAH21ZZ94G WMAH26ZZ75M LH06AG53 LH21E 05 LH26LR04 H H H Až do redakční uzávěrky (03/ 2007) se skládá Trucknology Generation A nebo krátce TGA z následujících typových čísel: TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 10

18 Tabulka 6: Typová čísla, třídy tonáže, označení vozidel a uspořádání kol u TGA Typové číslo Tonáž Označení typu xxx Motor Pérování je pro různé výkony motoru H01 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-TS D28 R6 BL H02 18 t TGA 18.xxx 4x2 BB D28 R6 BB H03 18 t TGA 18.xxx 4x2 BB D20/D26 R6 BB H05 18 t TGA 18.xxx 4x2 BL D28 R6 BL H06 18 t TGA 18.xxx 4x2 BL D20/D26 R6 BL H07 18 t ECT 18.ISM 4x2 BL ISM e BL H08 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-TS D20/D26 R6 BL H09 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL D28 R6 LL H10 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL D20/D26 R6 LL H11 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW-CKD D20/D26 R6 BBB H12 18 t TGA 18.xxx 4x2 LLS-U D28 R6 LL H13 18 t TGA 18.xxx 4x2 LLS-U D20/D26 R6 LL H14 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL-U D28 R6 LL H15 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL-U DD20/D26 R6 LL H16 26 t TGA 26.xxx 6x2-4 BL D08 R6 BLL H17 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 BL D28 R6 BLL H18 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 BL D20/D26 R6 BLL H19 26 t TGA 26.xxx 6x2-4 LL D08 R6 LLL H20 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 LL D28 R6 LLL H21 26 t TGA 26.xxx 6x2-2, 6x2-4 LL D20/D26 R6 LLL H22 18 t TGA 18.xxx 4x4H BL D20/D26 R6 BL H23 26 t TGA 26.xxx 6x2/2, 6x2/4 BL D28 R6 BLL H24 26 t TGA 26.xxx 6x2/2, 6x2/4 BL D20/D26 R6 BLL H25 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BB D28 R6 BBB H26 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BB D20/D26 R6 BBB H27 26 t ECT 26.ISM 6x2-2, 6x2-4 BL ISM e BLL H28 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW D28 R6 BBB H29 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BL D28 R6 BLL H30 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x4 BL D20/D26 R6 BLL H31 26 t ECT 26.ISM 6x2-2 LL ISM e LLL H32 26 t ECT 26.ISM 6x2/2 BL ISM e BLL H33 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW D28 R6 BBB H34 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW D20/D26 R6 BBB H35 26 t TGA 26.xxx 6x4H-2 BL, 6x4H-4 BL D20/D26 R6 BLL H36 35 t TGA 35.xxx 8x4 BB D28 R6 BBBB H37 35 t TGA 35.xxx 8x4 BB D20/D26 R6 BBBB TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 11

19 Typové číslo Tonáž Označení typu xxx Motor Pérování je pro různé výkony motoru H38 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB D28 R6 BBBB H39 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB D20/D26 R6 BBBB H40 35 t TGA 35.xxx 8x4 BL D28 R6 BBLL H41 35 t TGA 35.xxx 8x4 BL D20/D26 R6 BBLL H42 26 t TGA 26.xxx 6x4H/2 BL, 6x4H/4 BL D20/D26 R6 BLL H43 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW D28 R6 BB H44 25 t TGA 25.xxx 6x2-2 LL-U D28 R6 LLL H45 25 t TGA 25.xxx 6x2-2 LL-U D20/D26 R6 LLL H46 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB-WW D28 R6 BBBB H47 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6H BB D20/D26 R6 BBB H48 32 t TGA 32.xxx 8x4 BB D28 R6 BBBB H49 32 t TGA 32.xxx 8x4 BB D20/D26 R6 BBBB H50 35 t TGA 35.xxx 8x6H BB D20/D26 R6 BBBB H51 18 t TGA 18.xxx 4x4 BB D28 R6 BB H52 18 t TGA 18.xxx 4x4 BB D20/D26 R6 BB H54 33 t TGA 33.xxx 6x6 BB-WW D28 R6 BBB H55 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BB D28 R6 BBB H56 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BB D20/D26 R6 BBB H57 40 t TGA 40.xxx 6x6 BB-WW D28 R6 BBB H58 40 t TGA 40.xxx 6x6 BB-WW D20/D26 R6 BBB H59 35 t TGA 35.xxx 8x6H BL D20/D26 R6 BBLL H60 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW-CKD D28 R6 BB H61 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-WW-CKD D28 R6 BL H62 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW-CKD D28 R6 BBB H63 26 t TGA 26.xxx 6x4 BL-WW-CKD D28 R6 BLL H64 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW-CKD D20/D26 R6 BB H65 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS-WW-CKD D20/D26 R6 BL H66 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW-CKD D20/D26 R6 BBB H67 26 t TGA 26.xxx 6x4 BL-WW-CKD D20/D26 R6 BLL H68 40 t TGA 40.xxx 6x4 BB-WW-CKD D28 R6 BBB H69 39 t TGA 39.xxx 8x2-4 BL D20/D26 R6 BBLL H70 18 t TGA 18.xxx 4x4 BL D28 R6 BL H71 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 BL D28 R6 BLL TGA 28.xxx 6x2-4 LL H72 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BL D28 R6 BLL H73 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x6 BB D28 R6 BBBB H74 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 BL D20/D26 R6 BLL H75 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 LL D20/D26 R6 LLL H76 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x8 BB D28 R6 BBBB H77 28 t TGA 28.xxx 6x4-4 BL D20/D26 R6 BLL H78 18 t TGA 18.xxx 4x2 BLS V8 BLS H79 33 t TGA 33.xxx 6x4 BL V8 BL H80 18 t TGA 18.xxx 4x4 BL D20/D26 R6 BL TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 12

20 Typové číslo Tonáž Označení typu xxx Motor Pérování je pro různé výkony motoru H81 28 t TGA 28.xxx 6x4-4 BL D28 R6 BLL H82 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6 BL D20/D26 R6 BLL H83 28 t TGA 28.xxx 6x6-4 BL D20/D26 R6 BLL H84 28 t TGA 28.xxx 6x4-4 BL D20/D26 R6 BLL H85 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 LL D20/D26 R6 LLL H86 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 BL D28 R6 BLL H87 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 LL D28 R6 LLL H88 35 t TGA 35.xxx 8x2-4, 8x2-6 BL D28 R6 BBLL H89 28 t TGA 28.xxx 6x2-2 BL D20/D26 R6 BLL H90 35 t TGA 35.xxx 8x2-4, 8x2-6 BL D20/D26 R6 BBLL H91 35 t TGA 35.xxx 8x4-4 BL D28 R6 BLLL H92 35 t TGA 35.xxx 8x4-4 BL D20/D26 R6 BLLL H93 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x6 BB D20/D26 R6 BBBB H94 41 t TGA 41.xxx 8x4/4 BB TGA 41.xxx 8x4/4 BL H95 41 t TGA 41.xxx 8x4/4 BB TGA 41.xxx 8x4/4 BL D28 R6 D28 V10 BLBB BLLL BLBB BLLL H96 35/41 t TGA 35/41.xxx 8x8 BB D20/D26 R6 BBBB H97 18 t TGA 18.xxx 4x2 LL-LE D20/D26 R6 LL H98 26 t TGA 26.xxx 6x2/4 LL-LE D20/D26 R6 LLL H99 28 t TGA 28.xxx 6x2-4 LL-LE D20/D26 R6 LLL HH1 26/33 t TGA 26/33.xxx 6x6H BL D20/D26 R6 BLL HH2 28 t TGA 28.xxx 6x4H-4 D20/D26 R6 BLL HH4 35 t TGA 35.xxx 8x4H-4, 8x4H-6 BL D20/D26 R6 BBLL HV1 26 t TGA 26.xxx 6X2-2, 6X2-4 BL-WW D20/D26 R6 BLL HV2 26/33 t TGA 26/33.xxx 6X4 BL-WW D20/D26 R6 BLL HV3 39 t TGA 39.xxx 8X2-4 BL-WW D20 R6 BBLL HV4 28 t TGA 28.xxx 6X2-2 BL-WW D20/D26 R6 BLL HV5 18 t TGA 18.xxx 4X4 BB-WW D20 R6 BB HV6 35/41 t TGA 35/41.xxx 8X8 BB-WW D20 R6 BBBB HV7 28 t TGA 28.xxx 6X2-2 BL-WW-CKD D20/D26 R6 BLL HV8 32 t TGA 32.xxx 8X4 BB-WW D20 R6 BBBB HW1 19 t TGA 19.xxx 4x2 BBS-WW D20/D26 R6 BB HW2 33 t TGA 33.xxx 6x4 BB-WW D20/D26 R6 BBB HW3 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB-WW D20/D26 R6 BBBB HW4 33 t TGA 33.xxx 6x6 BB-WW D20/D26 R6 BBB HW5 19 t TGA 19.xxx 4x2 BLS-WW-CKD D20/D26 R6 BL HW6 41 t TGA 41.xxx 8x4 BB-WW-CKD D20/D26 R6 BBBB HW7 19 t TGA 19.xxx 4x2 BLS-WW D20/D26 R6 BL HW8 33 t TGA 33.xxx 6x4 BBS-WW D20/D26 R6 BBB HW9 33 t TGA 33.xxx 6x4 BBS-WW-CKD D20/D26 R6 BBB TRUCKNOLOGY GENERATION A (TGA) 13

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ TG V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0)

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ)

L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ) L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ) V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail:

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny Je možné objednat různé možnosti namontované vně kabiny. K dispozici jsou následující komponenty: Střešní kolejnice Střešní nosič Střešní spoiler Boční spoiler Vzduchový klakson Klimatizační systém Poznámka:

Více

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5

Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Malé elektrické kyvné pohony 2SG5 Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Vydání 05.13 Změny vyhrazeny! Obsah Dodatek k návodu k použití SIPOS 5 Obsah Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Pokyny týkající se provozního návodu...

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Nový Arocs Loader. Nový Arocs Grounder.

Nový Arocs Loader. Nový Arocs Grounder. Nový Arocs Loader. Nový Arocs Grounder. Arocs Loader a Arocs Grounder. Pro zvláště vysokou užitečnou hmotnost a pro extrémní zatížení. S vozidly Arocs Loader a Arocs Grounder od nás získáváte stavební

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Všeobecné informace o pneumatickém systému

Všeobecné informace o pneumatickém systému Definice V souvislosti s pneumatickým systémem vozidla je důležité znát následující definice a koncepty: Vzduchojem Natlakované vzduchojemy obsahují stlačený vzduchu. Ten se používá v brzdovém systému

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku Obecné informace o blatnících a zástěrkách Obecné informace o blatnících a zástěrkách V několika zemích platí právní požadavky, které regulují použití blatníků a zástěrek, například se jedná o evropské

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojůč. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách Název: Doplnění separace a svozu bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou ve vztahu k

Více

Montážní příručka. Vario-Guard

Montážní příručka. Vario-Guard Montážní příručka Montážní příručka podle normy 1317 5 pro zádržný systém vozidel Výrobce: SPIG GmbH & Co. KG Schmelzer Str. 7 66839 Schmelz Spolková republika Německo Dovozce: AGROZET ZS,s.r.o. Šumavská

Více

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou HOLDER ŘADY C. SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace nosičů nářadí s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Produktové podmínky Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km Plus 5 let, max. 100.000 km 5 let, max. 150.000 km Model vozidla: VIN: Datum

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

AL4-xx/MPR. Návod na sestavení anténní jednotky ODU R

AL4-xx/MPR. Návod na sestavení anténní jednotky ODU R Návod na sestavení anténní jednotky AL4-xx/MPR ODU R Soupis potřebného nářadí: klíč stranový otevřený: 17; 16; 13; 8 mm klíč s vnějším šestihranem (imbus) 5; 4; 3 mm Verze dokumentu: 1.5 Datum vydání:

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecích a svorkových spojů

Šroubové spoje. Obecné informace o šroubových spojích. Kombinace třecích a svorkových spojů Obecné informace o šroubových spojích Obecné informace o šroubových spojích Šroubové spoje mohou být vytvořeny jako třecí spoje, svorkové spoje nebo kombinace obou. V třecím spoji je zapotřebí přibližně

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: Výrobce: Název a typ: KOTTE Landtechnik, 49597 Rieste, Germany Výrobní

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV ODPOPELŇOVAČ C16, C26, C51 C16 P, C26 P, C51 P S16, S26

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV ODPOPELŇOVAČ C16, C26, C51 C16 P, C26 P, C51 P S16, S26 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV ODPOPELŇOVAČ Ke kotlům: R16, R26, R51 C16, C26, C51 C16 P, C26 P, C51 P S16, S26 Obsah 1. Popis odpopelňovače... 3 2. Montáž odpopelňovače ke kotli

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci zvláštního vozidla kategorie SS Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

POSUDEK k ABE čís. 47059 podle 22 StVZO

POSUDEK k ABE čís. 47059 podle 22 StVZO strana 1 z 5 Zadavatel Ziegeleistraße 25 67105 Schifferstadt QM-Nr.: QA 05 113 9096 Zkušební předmět spec.kolo na osobní vozidlo Model - Typ E 858 Velikost kola 8,5Jx18H2 Druh centrování středové centrování

Více

Technické podmínky dodávky

Technické podmínky dodávky Digitálně podepsal Radomír Doležel DN: c=cz, o=povodí Odry, státní podnik [IČ 70890021], ou=105916, cn=radomír Doležel, serialnumber=p434615 Datum: 2015.05.29 12:46:55 +02'00' Příloha č. 1 Technické podmínky

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Distributor: JuBo Jeseník s.r.o. U Jatek 600 790 01 Jeseník tel.: +420 584 412 234 www.jubo.cz

Distributor: JuBo Jeseník s.r.o. U Jatek 600 790 01 Jeseník tel.: +420 584 412 234 www.jubo.cz Distributor: JuBo Jeseník s.r.o. U Jatek 600 790 01 Jeseník tel.: +420 584 412 234 www.jubo.cz Všeobecné montážní pokyny pro ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY MONTÁŽ ZÁBĚROVÝCH ŘETĚZŮ 1. Položte řetěz zezadu na pneumatiku

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Koncová světla Existují 3 typy koncových světel: Kompletní kompaktní

Více

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ.

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Průlom do další dimenze. Nová řada C komunálních kloubových nosičů nářadí Holder vyniká vysokým výkonem a kompaktní konstrukcí.

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

Systém FS Gen5 - montážní návod

Systém FS Gen5 - montážní návod Systém FS Gen5 Montážní návod OBSAH STRANA 1 Obecně 1 2 Pilotování 3 3 Montáž podpěr 5 4 Nosníky modulů - montáž 9 5 Montáž modulů 10 6 Montáž jednotlivých montážních skupin 11 7 Montáž kabelů 12 8 Tolerance

Více

Díly karoserie pro autobusy

Díly karoserie pro autobusy www.europart.net Díly karoserie pro autobusy vhodné pro MAN vhodné pro Mercedes-Benz vhodné pro Setra vhodné pro Solaris Všechny díly karoserie* jsou za příplatek dodávány také v požadovaném barevném odstínu.

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

Technická specifikace-maximálně univerzální šasi: multifunkční

Technická specifikace-maximálně univerzální šasi: multifunkční www.vanhool.cz radek.skolka@vanhool.cz Technická specifikace-maximálně univerzální šasi: multifunkční UNIVERSÁLNÍ KONTEJNEROVÝ ROZTAHOVACÍ PODVOZEK pro 40 HIGH CUBE/ 2 x 20 / 1 x 20 středový/ 1 x 45 HIGH

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní

Více

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr. Návod k obsluze ZZT Verze 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí

Více

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby Tomáš Janů, Mercedes-Benz CZ, Truck Team David Chleboun, Mercedes-Benz CZ, Technická podpora prodeje a školení

Více

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M.

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. JOHN DEERE 6115M Základní technické ukazatele traktoru Veličina Jednotka

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Zapsání a následné potvrzení identifikačního čísla vozidla (VIN) musí provést způsobilá osoba zkušební organizace při první kontrole:

Zapsání a následné potvrzení identifikačního čísla vozidla (VIN) musí provést způsobilá osoba zkušební organizace při první kontrole: Doklad o kontrole nástavby podle VDI 2700 Tento sešit platí pro identifikační číslo vozidla (VIN): vehicle identification number (VIN) W K E Zapsání a následné potvrzení identifikačního čísla vozidla (VIN)

Více

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu 1952 1954 1955 1956 1966 STAR LIFTKET generace 21. století Počáteční konstrukce LIFTKETu ukázala jako první na trhu cestu k menší

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Vybírací šnek. Návod k používání a obsluze

Vybírací šnek. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Vybírací šnek Výrobek Dodavatel název: Vybírací šnek typ: NFR 15 a NFR 30 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 1. Obsah 1.

Více

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Originální díly: know-how značky Vaše vozidlo Peugeot je homogenní a koherentní celek součástek navržených

Více

Návod k obsluze mechanická část

Návod k obsluze mechanická část cs Návod k obsluze mechanická část ELEKTROMATEN pro sekční vrata SE 51172043 - d 11.2006 NÁVOD K OBSLUZE 55010114 sestávající se z : E : Návod k obsluze elektrická část (přiložen zvlášť) M : Návod k obsluze

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Informace pro uživatele. Vázací řetězy. jakostní třída 6-8-10-12 (ICE)

Informace pro uživatele. Vázací řetězy. jakostní třída 6-8-10-12 (ICE) CZ Informace pro uživatele Vázací řetězy jakostní třída 6-8-0-2 (ICE) Následující údaje nemusejí být nutně úplné. Další informace o zacházení s vázacími prostředky a prostředky pro uchopení břemen najdete

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Holder řady C. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou

Holder řady C. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou Holder řady C. Silný. Úzký. Geniální. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace Nářaďový traktor s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder nabízí

Více

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v ROZHRANĺ TG V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580 42644

Více

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 Díly kruhového ocelového potrubí jsou trouby, oblouky, přechody a rozbočky. Užívají se jako samostatné

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy

pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy NOVÉ SADY BOČNÍCH PANELŮ EC650 pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy Hledáte úsporu nákladů a zlepšení dopravní bezpečnosti? Vepro má více než 40leté zkušenosti v designu a výrobě velmi kvalitních plastových

Více

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA PRODUKTIVITA S nákladními vozidly TATRA budete produktivnější! Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bez žebřinového rámu mezi podvozkem a nástavbou

Více

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 vybavena fixním ramenem a integrovaným kompresorem Vrtací souprava je vyrobena v BPI Sandvik v Zeltwegu (Rakousko). Vrtací souprava pro

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Pöttinger TWIST. Rozmetadla statkových hnojiv 97+570.08.0103

Pöttinger TWIST. Rozmetadla statkových hnojiv 97+570.08.0103 Rozmetadla statkových hnojiv Pöttinger TWIST 97+570.08.0103 Pro rovnoměrný rozhoz Praxe požaduje přesné dávkování a rovnoměrný příčný a podélný rozhoz statkových hnojiv. Rozmetadla TWIST jsou určena pro

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1

OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby OW HASE DV4L / DVX XX1 OW HASE DV4 XX1 Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné pokyny POZOR Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU s názvem DODÁVKA AUTOMOBILŮ PRO RESORT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OPAKOVÁNÍ Automobily musí splňovat

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

SOTES Sokolov spol. s r. o.

SOTES Sokolov spol. s r. o. SOTES Sokolov spol. s r. o. Zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek Předmět veřejné zakázky: Hákový nosič kontejnérů - nástavba I. Identifikační údaje Obchodní jméno: SOTES Sokolov, spol. s r. o.

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více