MASTECH Digitální multimetr MS 8229

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASTECH Digitální multimetr MS 8229"

Transkript

1 Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : Kosmova 11, Ostrava Přívoz Tel.: Fax : s.r.o. MASTECH Digitální multimetr MS 8229 Uživatelská příručka 24

2 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VŠEOBECNÉ POKYNY SYMBOLY OBSLUHA.4 2. POPIS ČINNOSTI POPIS SOUČÁSTÍ PŘEPÍNAČ, TLAČÍTKA A VSTUPY LCD SPECIFIKACE VŠEOBECNÉ ÚDAJE TECHNICKÁ SPECIFIKACE POKYNY K PROVOZU AKUSTICKÉ NA CHYBU DATA HOLD PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ PŘEPÍNÁNÍ ROZSAHŮ MĚŘENÍ KMITOČTU a STŘÍDY MĚŘENÍ REL. HODNOTY PODSVÍCENÍ AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PŘÍPRAVA MĚŘENÍ MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ MĚRENÍ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ MĚŘENÍ KMITOČTU MĚŘENÍ STŘÍDY MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU MĚRENÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘENÍ ODPORU MĚŘENÍ KAPACITY TEST DIOD TEST VODIVOSTI (EL.PRPOJENÍ) MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI MĚŘENÍ TEPLOTY S ODPOR. ČLÁNKEM MĚŘENÍ TEPLOTY S TERMOČLÁNKEM MĚŘENÍ ÚROVNĚ HLUKU (db) MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ ÚDRŽBA VÝMĚNA BATERIÍ VÝMĚNA POJISTKY VÝMĚNA TESTOVACÍCH VODIČŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ. 22 Poznámky: 2 23

3 5.3 VÝMĚNA TESTOVACÍCH VODIČŮ K výměně lze použít jen nezávadné testovací vodiče o stejné nebo vyšší hodnotě: 1000V 10A. Testovací vodič je nutno vyměnit tehdy, když je poškozena izolace vodiče a je ohrožena bezpečnost obsluhy. 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ 1) Testovací vodiče, 1000V, 10A 1 pár (sada) 2) Termočlánek (typ K TP01) 1 sada 3) Návod k obsluze 1 výtisk 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI MĚŘENÍ PRACUJTE SOUSTŘEDĚNĚ A POZORNĚ. Při nesprávném používání může dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje. Dodržujte všechna předepsaná bezpečnostní opatření. Tento multimetr vyhovuje všeobecným technickým požadavkům GB/T na multimetry, jakož i bezpečnostním požadavkům GB (IEC :1990), které se týkají elektronických měřících přístrojů, a to pro stupeň znečištění 2 a pro přepětí podle CAT 1000V/ CAT 600V. Pro zajištění bezpečného používání multimetru je třeba dodržovat všechny pokyny pro bezpečnost a provoz. 1.1 VŠEOBECNÉ POKYNY Při používání multimetru je třeba dodržovat všechny obvyklé bezpečnostní předpisy týkající se: 1) Všeobecné ochrany proti zasažení el. proudem. 2) Ochrany multimetru před nesprávným používáním Testovací vodiče nesmí být poškozeny. Zkontrolujte neporušenost izolace V zájmu bezpečnosti používejte jen přiložené testovací vodiče. V případě potřeby musí být nahrazeny testovacími vodiči stejného typu nebo klasifikace Používejte příslušnou vstupní zdířku, správnou funkci a vhodný rozsah Neměřte takové hodnoty, které přesahují bezpečný limit uvedený ve specifikaci Nedotýkejte se kovových hrotů testovacích vodičů po dobu připojení multimetru k měřenému obvodu U měření při efektivní hodnotě napětí nad 60V DC nebo 30V rms AC pokládejte prsty až za ochranný nálisek Neprovádějte měření napětí, je-li hodnota mezi vývody a zemí vyšší než 1000V Pokud před manuálním nastavením rozsahu neznáte hodnotu, která má být změřena, zvolte rozsah nejvyšší Nepřipojujte multimetr k žádnému zdroji napětí, pokud je rozsah otočným přepínačem nastaven na proud, odpor, kapacitu, diody, vodivost Před nastavováním otočného přepínače na jinou funkci odpojte testovací vodiče od měřeného obvodu Buďte opatrní při měření napájecího obvodu TV, protože špičky VN mohou multimetr poškodit Neměřte odpor, kapacitu, diody nebo spojitost obvodů pod napětím Kapacitu neměřte u kondenzátoru, který není úplně vybitý Nepoužívejte multimetr v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu hořlavých par, kapalin a plynů nebo v silně znečištěném prostředí Multimetr odpojte v případě, když zpozorujete závadu nebo neobvyklou odchylku. 22 3

4 Nepoužívejte multimetr, jestliže zadní kryt není upevněn ve správné poloze Multimetr neukládejte ani nepoužívejte v prostředí s výskytem přímého slunečního svitu, vysoké teploty nebo vysoké relativní vlhkosti. 1.3 SYMBOLY - důležité bezpečnostní opatření - odkaz na možnost nebezpečného napětí - dvojitá izolace Bezpečnostní třída CAT II - přepětí (instalace) kategorie II, stupeň znečištění 2 dle IEC1010-1, vztahuje se na rázové zkušební napětí CAT III - přepětí (instalace) kategorie III, stupeň znečištění 2 dle IEC1010-1, vztahuje se na rázové zkušební napětí - v souladu se Směrnicí EU - uzemnění - pojistka - slabá baterie 1.4 OBSLUHA Nepokoušejte se odstranit zadní panel a multimetr seřídit nebo opravit. Servis musí provádět pouze kvalifikovaný technik, který je plně seznámen nejen s fungováním přístroje, ale i s bezpečnostními předpisy Před otevřením krytu bateriového prostoru odpojte testovací vodiče od všech zdrojů elektrického proudu Jakmile se na displeji zobrazí symbol, proveďte okamžitě výměnu baterií. Předejdete tak možnosti zasažení el. proudem v důsledku zobrazení chybné hodnoty Při výměně pojistky je třeba použít rychlou pojistku se stejnou charakteristikou pro napětí a proud:f 10A/250V K čištění multimetru používejte vlhký hadřík a slabý mycí roztok. Nepoužívejte brusné prostředky ani rozpouštědla Pokud multimetr právě nepoužíváte, dejte otočný přepínač do polohy OFF Vyjměte baterie v případě, když multimetr nebudete používat po delší dobu. 5. ÚDRŽBA 5.1 VÝMĚNA BATERIÍ Před otevřením prostoru pro baterie zkontrolujte, zda jsou testovací vodiče odpojeny od obvodů pod napětím Baterie se musí vyměnit tehdy, když se na displeji objeví tento symbol: Odšroubujte kryt prostoru pro baterie Vložte nové baterie Kryt baterií dejte do původní polohy a zašroubujte. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. 5.2 VÝMĚNA POJISTEK Výměna pojistek není častá. Jejich přepálení je většinou způsobeno nevhodným ovládáním přístroje Odšroubujte kryt bateriového prostoru Přepálenou pojistku vyměňte za pojistku se stejnou charakteristikou Kryt baterií dejte do původní polohy a zašroubujte. Před otevřením prostoru pro baterie, kde jsou umístěny pojistky zkontrolujte, zda jsou testovací vodiče odpojeny od obvodů pod napětím. Jako prevenci před požárem používejte k výměně jen pojistku o stejné hodnotě: F 10A/250V (rychlá). 2. POPIS ČINNOSTI - Tento multimetr je přenosný profesionální měřící přístroj s velkým displejem, který může současně zobrazit tři druhy naměřených hodnot a který je opatřen podsvícením pro jejich snadnější odečítání. Konstrukce multimetru s uchopením do jedné ruky umožňuje jeho snadné ovládání. Má ochranu proti přetížení a indikaci slabých baterií. Je to ideální multifunkční přístroj určený k praktickému použití pro odborníky, školy, kutily a domácnosti. - Multimetr má světelnou a akustickou signalizaci nesprávného připojení testovacích vodičů a ochranu před poškozením v důsledku nesprávné manipulace. - Digitální multitestr 5 v 1 byl zkonstruován pro měření úrovně hluku, osvětlení, relativní vlhkosti a teploty a rovněž slouží jako digitální multimetr. - Funkce měření úrovně hluku se dá využívat v továrnách, školách, kancelářích, na letištích a v domácnostech a také ke kontrole akustiky studií, poslucháren a HI-FI zařízení. 4 + AAA AAA - 21

5 4.23 MĚŘENÍ ÚROVNĚ HLUKU (db) Nepřipojujte vstupní svorky ke zdroji proudu, předejdete tak možnému poškození přístroje Nastavte otočný přepínač do polohy db Čidlo umístěné pod čelní částí multimetru přiložte ke zdroji zvuku Na displeji se zobrazí hodnota úrovně hluku v db. Silný vítr (přes 10m/s) narážející na mikrofon může ovlivnit naměřenou hodnotu. V takových případech je doporučeno u mikrofonu použít ochranný prostředek proti větru MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ Nepřipojujte vstupní svorky ke zdroji proudu, předejdete tak možnému poškození přístroje Otočný přepínač nastavte na polohu Lux nebo 10Lux Čidlo umístěné pod čelní částí multimetru přiložte ke zdroji světla Na displeji se zobrazí hodnota osvětlení (lux). 1. Zobrazí-li se jen OL, znamená to, že došlo k překročení rozsahu a je třeba zvolit rozsah vyšší. 2. Vlastnosti spektrální citlivosti: - Funkce osvětlení slouží k měření prostorového osvětlení a má úplnou kosinusovou korekci pro úhel dopadu světla. - Funkce vlhkosti a teploty jsou vhodné k měření vlhkosti a teploty okolního prostředí a také pro měření teploty předmětů. - S digitálním multimetrem lze provádět měření napětí a proudu AC/DC, odporu, kmitočtu, střídy, kapacity a rovněž testování diod a vodivosti. - Na displeji se zobrazují jak naměřené hodnoty, tak i označení měřící funkce. - Rozsah je nastavován automaticky i ručně. - Multimetr je vybaven funkcí automatického vypínání. - Tento přístroj má také funkci k přidržení měřené hodnoty. - K dispozici je také funkce pro měření relativní hodnoty. 2.1 POPIS SOUČÁSTÍ 1) LCD 2) tlačítko pro rozsahy (auto/manual RANGE) 3) tlačítko pro měření relativní hodnoty (REL) 4) tlačítko pro DATA HOLD a podsvícení (HOLD/B.L.) 5) tlačítko kmitočtu a střídy (Hz/DUTY) 6) panel 7) otočný přepínač 8) vstupní zdířka 10A 9) vstupní zdířka ma / μa /TEMP 10) vstupní zdířka COM 11) vstupní zdířka V Ω Hz - - Dodatek: Rovnice pro vztah mezi osvětlením a svítivostí: E = I / r 2 kde E --- osvětlení, jednotka: lux I --- svítivost, jednotka: cd r --- vzdálenost mezi osvětlující plochou zdroje světla a snímačem světla, jednotka: m Při měření by měla být nejkratší vzdálenost mezi plochou osvětlenou zdrojem světla a snímačem světla 15x větší než je maximální velikost plochy osvětlené zdrojem světla. 10A 1000V CAT III ua/ma COM 20 12) vypínání napájení OFF 13) tlačítko pro volbu funkcí 5

6 14) tlačítko pro přepínání C a F 15) čidlo pro relativní vlhkost a teplotu 16) světelné čidlo 17) mikrofon 2.2 PŘEPÍNAČ, TLAČÍTKA A VSTUPY Tlačítko HOLD/B.L. - k přidržení naměřené hodnoty nebo podsvícení LCD Tlačítko SELECT - k nastavování měřících funkcí Tlačítko RANGE - k automatické nebo manuální volbě rozsahu Tlačítko Hz/DUTY - k nastavení měření kmitočtu nebo střídy Tlačítko REL - k nastavení měření relativní hodnoty Tlačítko C / F - k přepínání mezi hodnotami ve C a F Otočný přepínač - pro volbu funkcí a rozsahů Poloha OFF - k vypnutí napájení Vstupní zdířka 10A - k měření proudu 0 ~ 10A. Vstupní zdířka ma/μa/temp - k měření proudu 0 ~ 400mA a teploty Vstupní zdířka V-Ω-Hz- - - k měření napětí, odporu, kmitočtu, střídy, kapacity a k testování diod a spojitosti obvodů Vstupní zdířka COM - společný vstup k měření proudu, napětí, odporu, kmitočtu, střídy, kapacity, teploty a k testování diod a a spojitosti obvodů Čidlo pro relativní vlhkost - k měření vlhkosti Světelné čidlo - k měření osvětlení Mikrofon - k měření hladiny hluku (db) 2.3 LCD 4.20 MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI Tato funkce se využívá pro zjištění vlhkosti prostředí v místě měření multimetrem Nastavte otočný přepínač mimo polohu OFF Na ukazateli vlhkosti displeje se zobrazí aktuální údaj o vlhkosti okolního prostředí. 1) Čidlo pro měření vlhkosti se nachází pod čelní částí multimetru a proto může trvat delší dobu než se měřenému okolnímu prostředí přizpůsobí. Navíc je zapotřebí asi 20 sekund k provedení analýzy vzorku. Čím delší dobu má multimetr pro určení vzorku okolního prostředí, tím je měření přesnější. Není tak vhodné měřit v prostředí, kde se vlhkost rychle mění. 2) Jestliže se okolní vlhkost rychle mění, potom pro zobrazení stabilní hodnoty RH je třeba více času MĚŘENÍ TEPLOTY POMOCÍ ODPOROVÉHO ČLÁNKU Tato funkce se využívá ke zjištění teploty prostředí v místě měření multimetrem Nastavte otočný přepínač mimo polohu OFF Na ukazateli teploty displeje se zobrazí aktuální údaj o teplotě okolního prostředí Pro nastavení měření ve C nebo F stiskněte tlačítko C / F. 1) Čidlo pro měření teploty se nachází pod čelní částí multimetru a proto může trvat delší dobu než se měřenému okolnímu prostředí přizpůsobí. Navíc je zapotřebí asi 20 sekund k provedení analýzy vzorku. Čím delší dobu má multimetr pro určení vzorku okolního prostředí, tím je měření přesnější. Není tak vhodné měřit v prostředí, kde se teplota rychle mění. 2) Provozní teplota multimetru má rozsah od 0 ~ 40 C. Protože je teplotní čidlo umístěno uvnitř multimetru, je možné tuto funkci použít pro měření teploty jen v tomto rozmezí. 3) Multimetr může být použit i pro měření teplot mimo uvedený rozsah, avšak v těchto případech nelze zaručit přesnost naměřených hodnot a navíc může dojít k poškození multimetru MĚŘENÍ TEPLOTY POMOCÍ TERMOČLÁNKU indikace teploty, indikace vlhkosti, hlavní displej Dodržujte pokyny, nepřipojujte termočlánky k obvodům pod napětím Otočný přepínač nastavte na polohu TEMP Na hlavním displeji se současně zobrazí OL Připojte červený vývod termočlánku typu K do zdířky TEMP a černý vývod do COM. Tepelné čidlo přiložte na povrch předmětu, jeho teplotu chcete měřit Pro nastavení měření ve C nebo F stiskněte tlačítko C / F Odečtěte hodnotu na hlavním ukazateli LCD. Kompenzační obvod se studeným koncem, který se používá pro měření teploty, je umístěn pod čelní částí multimetru. Proto může trvat delší dobu než se měřenému okolnímu prostředí přizpůsobí. Čím delší dobu má multimetr pro určení vzorku okolního prostředí, tím je měření přesnější. 6 19

7 3) Při měření odporu s hodnotami nad 1MΩ může uplynout několik sekund než dojde k ustálení zobrazované hodnoty. Pro vysoké hodnoty odporu je to obvyklý jev MĚŘENÍ KAPACITY Před měřením kapacity kondenzátoru je třeba zkontrolovat, zda kondenzátory jsou úplně vybity Připojte černý testovací vodič do zdířky COM a červený do Otočný přepínač nastavte do polohy Po úplném vybití měřeného kondenzátoru připojte testovací vodiče k jeho oběma vývodům Odečtěte hodnotu na hlavním ukazateli LCD. 1) Při měření vysokých hodnot kapacity se stabilní hodnota nemusí zobrazit ihned (asi až po 30 sekundách při rozsahu 200 μf). 2) Někdy se odečítaná hodnota zobrazí při rozpojeném měřícím obvodu. V takovém případě stiskněte tlačítko REL pro opětné zobrazení hodnoty a měření opakujte TEST DIOD Připojte černý testovací vodič do zdířky COM a červený do Otočný přepínač nastavte do polohy Stiskem tlačítka SELECT nastavte test Připojte červený testovací vodič k anodě a černý ke katodě testované diody Odečtěte hodnotu na displeji. 1) Na multimetru se zobrazí přibližná hodnota úbytku napětí diody v propustném směru. 2) Při prohození testovacích vodičů se na displeji objeví OL TEST SPOJITOSTI OBVODU WARNING Před započetím testu spojitosti zkontrolujte, zda je odpojeno napájení testovaného obvodu a zda jsou všechny kondenzátory plně vybity Připojte černý testovací vodič do zdířky COM a červený do Otočný přepínač nastavte do polohy Test vodivosti nastavte stiskem tlačítka SELECT na Připojte testovací vodiče k oběma koncům zkoušeného obvodu Vestavěný bzučák signalizuje, když je odpor zkoušeného obvodu menší než Na hlavním ukazateli displeje se zobrazí hodnota odporu. Jestliže jsou testovací vodiče rozpojeny nebo když je hodnota odporu obvodu vyšší než 400, potom se na displeji zobrazí OL. 18 ~ AC střídavý proud DC stejnosměrný proud AC nebo DC dioda bzučák (pro test propojení) H přidržená odečtená hodnota REL měření relativní hodnoty AUTO automatický rozsah slabá baterie C teplota v jednotkách Celsia F teplota v jednotkách Fahrenheita %RH relativní hodnota v % F farad (kapacita) Ω ohm (odpor) V volt (napětí) A ampér (proud) Hz herz (kmitočet) % střída průběhu db decibel Lux jednotka osvětlení X10 desateronásobek n μ m k M nano, mikro, mili, kilo a mega 3. SPECIFIKACE Kalibraci je třeba provádět jednou ročně v rozmezí teplot 18 C až 28 C (64 F až 82 F) a při rel. vlhkosti do 75%. 3.1 VŠEOBECNÁ SPECIFIKACE Multimetr je vybaven světlem a zvukovou signalizací na případně chybné zapojení testovacích vodičů K dispozici je automatická a manuální volba rozsahu U všech rozsahů je ochrana proti překročení limitu Maximální napětí mezi svorkami a uzemněním: 1000V DC nebo rms AC Použití v nadmořské výšce: max. 2000m (7000stop) Displej: LCD, 3 současně zobrazené hodnoty Max. číselný rozsah displeje: do Indikace polarity: automaticky; záporná polarita Indikace překročení rozsahu: 0L nebo -0L Vzorkovací čas: přibližně 0.4 s na vzorek Indikace jednotky: funkce a jednotka Doba automatického vypnutí: po 30 min Charakteristika vratné pojistky: F1 500mA/250V Jištění : F2 10A/250V (rychlá pojistka) Napájení: 3 baterie AAA 1.5V Indikace slabé baterie: symbol na displeji Teplotní koeficient:: < 0.1 přesnost / stupně Provozní teplota: 0 až 40 C (32 až 104 F). 7

8 Skladovací teplota: -10 až 50 C ( 10 až 122 F) Rozměry v mm: Přibližná hmotnost: 400g (včetně baterií) 3.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Teplota okolí: 23 5 C Relativní vlhkost: < 75% Stejnosměrné napětí 400mV 4V 40V 400V 1000V 0.1mV 1mV 10mV 100mV 1V (0.7% z odečtené hodnoty + 2 číslice) - Vstupní impedance: 10M - Ochrana proti přetížení: rozsah 400mV: 250V DC nebo rms AC, rozsahy 4V-1000V: 1000V DC nebo 750V rms AC. - Max. vstupní napětí: 1000V DC nebo 750V rms AC U menších rozsahů napětí se při rozpojeném měřícím obvodu zobrazuje proměnlivá odečtená hodnota. Je to obvyklý jev vzhledem k vysoké citlivosti přístroje. Skutečná hodnota se zobrazí po připojení testovacích vodičů Střídavé napětí 400mV 0.1mV 4V 1mV (0.8% z odečtené hodnoty + 3 číslice) 40V 10mV 400V 100mV 750V 1V (1.0% odečt.hodn. + 3 číslice) - Vstupní impedance: 10M - Ochrana proti přetížení: rozsah 400mV: 250V DC nebo rms AC, rozsahy 4V-750V: 1000V DC nebo rms 750V AC. - Max. vstupní napětí: 1000V DC nebo rms 750V AC - Kmitočtový rozsah: 40 až 400Hz - Odezva: měří střed.h., kalibrace v rms sinus. průběhu. POZNÁMKA U menších rozsahů napětí se při rozpojeném měřícím obvodu zobrazuje proměnlivá odečtená hodnota. Je to obvyklý jev vzhledem k vysoké citlivosti přístroje. Skutečná hodnota se zobrazí po připojení testovacích vodičů. 8 došlo k překročení rozsahu. V takovém případě je třeba zvolit vyšší rozsah. 2) Zvolte nejvyšší rozsah, jestliže u manuálního nastavení rozsahu není měřená hodnota předem známa. 3) znamená, že maximální proud na vstupu ma je 400mA a na vstupu 10A je maximum 10A. Při překročení limitní hodnoty proudu na vstupní zdířce se spálí pojistka MĚŘENÍ STŘÍDAVĖHO PROUDU Před připojením multimetru odpojte napájení měřeného obvodu Připojte černý testovací vodič do zdířky COM. Jestliže hodnota měřeného proudu má být nižší než 400mA, připojte červený testovací vodič do zdířky ma; jestliže by měřený proud měl být v rozsahu mezi 400mA a 10A, připojte červený testovací vodič do zdířky 10A Otočný přepínač nastavte do polohy A Stisknutím tlačítka "SELECT" přepněte na měření AC. Potom stiskněte tlačítko RANGE a zvolte automatické nebo manuální nastavení rozsahu Testovací vodiče připojte k měřenému obvodu Odečtěte hodnotu na hlavním ukazateli LCD. POZNÁMKA 1) Zobrazení OL nebo -OL u manuálního nastavení rozsahu znamená, že při měření došlo k překročení rozsahu. V takovém případě je třeba zvolit vyšší rozsah. 2) Zvolte nejvyšší rozsah, pokud u manuálního nastavení rozsahu není měřená hodnota předem známa. 3) znamená, že maximální proud na vstupu ma je 400mA a na vstupu 10A je proudové maximum 10A. Překročení limitní hodnoty proudu na vstupu 10A má za následek spálení pojistky MĚŘENÍ ODPORU Při měření odporu se přesvědčte, že testovaný obvod je odpojen od napájení a že všechny kondenzátory jsou vybity Připojte černý testovací vodič do zdířky COM a červený do Otočný přepínač nastavte do polohy Stisknutím tlačítka "SELECT" přepněte na měření. Potom stiskněte tlačítko RANGE a zvolte automatické nebo manuální nastavení rozsahu Testovací vodiče připojte k vývodům odporu nebo měřenému obvodu Odečtěte hodnotu na hlavním ukazateli LCD. 1) Zobrazení OL nebo -OL u manuálního nastavení rozsahu znamená, že při měření došlo k překročení rozsahu. V takovém případě je třeba zvolit vyšší rozsah. 2) Při rozpojeném měřícím obvodu se na LCD zobrazí OL. 17

9 Otočný přepínač nastavte do polohy V Stisknutím tlačítka "SELECT" přepněte na měření AC. Potom stiskněte tlačítko RANGE a zvolte automatické nebo manuální nastavení rozsahu Testovací vodiče připojte na zdroj napětí nebo měřený obvod Odečtěte hodnotu na displeji. 1) Před připojením testovacích vodičů k obvodu se u nižších rozsahů zobrazuje na displeji nestabilní údaj. Takový jev je normální u citlivých přístrojů jako je tento multimetr. Po připojení testovacích vodičů k obvodu se na displeji zobrazí skutečná hodnota. 2) Zobrazení OL nebo -OL u manuálního nastavení rozsahu znamená, že při měření došlo k překročení rozsahu. V takovém případě je třeba zvolit vyšší rozsah. 3) Jestliže u manuálního nastavení rozsahu není měřená hodnota předem známa, zvolte nejprve nejvyšší rozsah a postupně ho snižujte MĚŘENÍ KMITOČTU Připojte černý testovací vodič do zdířky COM a červený do Hz Nastavte otočný přepínač na polohu Hz (nebo stiskněte tlačítko Hz/DUTY při rozsahu AC/DC V k nastavení měření Hz) Připojte testovací vodiče na oba konce zdroje nebo měřený obvod Odečtěte hodnotu na hlavním ukazateli LCD MĚŘENÍ STŘÍDY Připojte černý testovací vodič do zdířky COM a červený do Hz Otočný přepínač nastavte do polohy Hz Nastavte tlačítko Hz/DUTY na měření DUTY (nebo stiskněte tlačítko Hz/DUTY při rozsahu AC/DC V) Připojte testovací vodiče na oba konce zdroje nebo měřený obvod Odečtěte hodnotu na displeji 4.14 MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU Před připojením multimetru odpojte napájení měřeného obvodu Připojte černý testovací vodič do zdířky COM. Jestliže hodnota měřeného proudu má být nižší než 400mA, připojte červený testovací vodič do zdířky ma; jestliže by měřený proud měl být v rozsahu mezi 400mA a 10A, připojte červený testovací vodič do zdířky 10A Otočný přepínač nastavte do polohy A Stisknutím tlačítka "SELECT" přepněte na měření DC. Potom stiskněte tlačítko RANGE a zvolte automatické nebo manuální nastavení rozsahu Testovací vodiče připojte k měřenému obvodu Odečtěte hodnotu na hlavním ukazateli LCD. Symbol polarity označuje polaritu připojenou k červenému testovacímu vodiči. POZNÁMKA 1) Zobrazení OL nebo -OL u manuálního nastavení rozsahu znamená, že při měření Stejnosměrný proud 400 A 0.1 A 4000 A 1 A 40mA 10 A (2% z odečtené hodnoty + 3 čísl) 400mA 100 A 4A 1mA 10A 10mA (2.0% odečt.hodn. +10 číslic) - Ochrana proti přetížení: rozsahy A/mA: vratné pojistky F1 500mA/250V, rozsah 10A: (rychlá) pojistka F2 10A/250V. - Max. vstupní proud: vstup ma (rozsahy A): 4mA, vstup ma (rozsahy ma): 400mA, vstup 10A: 10A - Úbytek napětí: rozsah 400 A: 40mV, rozsah 4000 A: 400mV, rozsah 40mA: 40mV, rozsah 400mA: 400mV, rozsah 4A: 40mV rozsah 10A : 100mV Střídavý proud 400 A 0.1 A 4000 A 1 A 40mA 10 A (1.5% z odečt.h. + 5 číslic) 400mA 100 A 4A 1mA 10A 10mA (3.0% odečt. hodn číslic) - Ochrana proti přetížení: rozsahy A/mA : vratné pojistky F1 500mA/250V, rozsah 10A: rychlá pojistka F2 10 A/250 V. - Max. vstupní proud: vstup ma (rozsahy A): 4mA, vstup ma (rozsahy ma): 400mA, vstup 10A: 10A - úbytek napětí: rozsah 400 A: 40mV, rozsah 4000 A: 400mV, rozsah 40mA: 40mV, 9

10 rozsah 400mA: 400mV, rozsah 4A: 40mV, rozsah 10A: 100mV. - Kmitočtový rozsah: 40 až 400Hz - Odezva: měří střed.h., kalibrace v rms sinusového průběhu Odpor k 40k k( 100 4M( 1k (1.2% z odečtené hodnoty + 2 číslice) 40M( 10k (2.0% odečt. hodn.+ 5 číslic) - Měřící napětí (při rozpojeném obvodu): ~0.25V - Ochrana proti přetížení: 250V DC nebo rms AC Kapacita 40nF 10pF 400nF 0.1nF 4 F 1nF (3.0% z odečtené hodnoty + 3 číslice) 40 F 10nF 100 F 100nF - Ochrana proti přetížení: 250V DC nebo rms AC Kmitočet 9.999Hz 0.001Hz (2.0% odečt. h. + 5 číslic) 99.99Hz 0.01Hz 999.9Hz 0.1Hz (1.5% odečt. h. + 5 číslic) 9.999kHz 1Hz 99.99kHz 10Hz 199.9kHz 100Hz (2.0% odečt. h. + 5 číslic) >200kHz pouze informativně - Rozsah Hz: měřící rozsah: 0 ~ 200 khz rozsah vstupního napětí: 0.5V 10V rms AC (vyšší vstupní napětí při vyšším kmitočtu) ochrana proti přetížení: 250V DC nebo rms AC - Rozsah V: 10 3) Funkce automatického vypínání se zruší stiskem tlačítka SELECT. 4.9 PŘÍPRAVA MĚŘENÍ Pomocí otočného přepínače zapněte napájení. Když je napětí baterie nižší než 3.6V, zobrazí se symbol a baterie je třeba vyměnit Symbol zobrazený vedle vstupu upozorňuje na to, že hodnota vstupního napětí nebo proudu nesmí překročit specifikovanou hodnotu, aby nedošlo k poškození obvodu multimetru Otočný přepínač nastavte na požadovanou funkci a rozsah, které mají být použity pro měření. Při manuálním nastavení zvolte nejvyšší rozsah, jestliže neznáte hodnotu, která má být měřena Nejprve připojte společný testovací vodič a teprve pak živý vodič. Při odpojování obvodu odpojte vodiče v opačném pořadí MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ Při měření vysokého napětí je třeba pečlivě dbát na dodržování příslušných pokynů. Neměřte napětí vyšší než 1000V DC, může dojít k poškození přístroje Zasuňte černý testovací vodič do zdířky COM a červený do V Otočný přepínač nastavte do polohy V Stisknutím tlačítka "SELECT" přepněte na měření DC. Potom stiskněte tlačítko RANGE a zvolte automatické nebo manuální nastavení rozsahu Testovací vodiče připojte na zdroj napětí nebo měřený obvod Odečtěte hodnotu na hlavním ukazateli LCD. Symbol polarity označuje polaritu připojenou k červenému testovacímu vodiči. 1) Před připojením testovacích vodičů k obvodu se u nižších rozsahů zobrazuje na displeji nestabilní údaj. Takový jev je normální u citlivých přístrojů jako je tento multimetr. Po připojení testovacích vodičů k obvodu se na displeji zobrazí skutečná hodnota. 2) Zobrazení OL nebo -OL u manuálního nastavení rozsahu znamená, že při měření došlo k překročení rozsahu. V takovém případě je třeba zvolit vyšší rozsah. 3) Jestliže u manuálního nastavení rozsahu není měřená hodnota předem známa, zvolte nejprve nejvyšší rozsah a postupně ho snižujte MĚŘENÍ STŘÍDAVĖHO NAPĚTÍ Při měření vysokého napětí je třeba pečlivě dbát na dodržování příslušných pokynů. Neměřte napětí vyšší než 750V rms AC, může dojít k poškození přístroje Připojte černý testovací vodič do zdířky COM a červený do V. 15

11 se nastaví měření střídy napětí nebo proudu. 3) Dalším stiskem tlačítka Hz/DUTY se opět měří napětí a proud při ručně nastaveném rozsahu. 4.6 MĚŘENÍ RELATIVNÍ HODNOTY 1) Stiskem tlačítka REL se nastavuje režim relativního měření. Počáteční odečtená hodnota je rovna nule. 2) V režimu měření relativní hodnoty se existující odečtená hodnota ukládá do paměti jako referenční hodnota pro další měření. Zobrazená hodnota je pak rozdílem vstupní a referenční hodnoty, t.j. REL (skutečná od.h.) = vstupní h. referenční h. 3) Po stisknu tlačítka REL, začne multimetr pracovat v režimu manuálního rozsahu. Pro rozsah Hz/Duty se režim REL nedá nastavit, protože se jedná o rozsah s automatickým nastavením. 4) Po dalším stisku tlačítka REL se funkce měření relativní hodnoty zruší. 5)Stisknutím tlačítka REL v režimu HOLD se funkce HOLD zruší. Aktuálně naměřená hodnota se uloží do paměti jako referenční hodnota. Hodnoty, které lze při následujících měřeních odečíst z displeje, jsou rozdílem vstupní a referenční hodnoty. 6) Stiskněte tlačítka RANGE, SELECT případně otočením přepínače se měření relativní hodnoty zruší. Symbol REL z displeje zmizí. 7) Zobrazení OL: Při režimu REL se OL (over limit) rozbliká tehdy, když vstupní hodnota je vyšší než je pro příslušný rozsah dovoleno. Funkce relativního měření se po dalším stisku tlačítka REL zruší. Pokud bliká na displeji OL, není nastavení režimu REL možné. 4.7 PODSVÍCENÍ 1) Jestliže kvůli nedostatku okolního světla špatně vidíte zobrazené hodnoty, stiskněte tlačítko HOLD/B.L na dvě nebo více sekund a displej se rozsvítí. 2) Potom stiskněte tlačítko HOLD/B.L. znovu a podsvícení displeje zhasne. 3) Podsvícení se automaticky vypíná po 10 sekundách. 1) Hlavním zdrojem podsvícení je LED, která však vyžaduje větší proudovou spotřebu. Přestože má multimetr nastaveno automatické vypínání podsvícení po 10 sekundách, životnost baterií se častým používáním podsvícení zkracuje. Proto doporučujeme, abyste používali podsvícení jen v nutných případech. 2) Jestliže je napětí baterie 3.6V, na displeji se zobrazí symbol (slabá baterie). Symbol se může zobrazit i při zapnutém podsvícení, i když je napětí baterie 3.6V, protože větší spotřeba proudu je příčinou poklesu napětí. (Je-li zobrazen, nedá se přesnost měření zaručit). V takovém případě však ještě není potřeba baterie vyměnit. Obvykle mohou baterie vydržet až do doby, než se symbol zobrazí, když ale nebude zapínáno podsvícení. 4.8 AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 1) Multimetr se automaticky vypne po třiceti minutách od zapnutí, jestliže není v této době použit. 2) Pro obnovení činnosti mutlimetru, který je v režimu automatického vypnutí, nastavte otočný přepínač do příslušné polohy nebo stiskněte některé z tlačítek HOLD/B.L, SELECT, RANGE, Hz/DUTY nebo REL. 14 měřící rozsah: 0 ~ 40 khz rozsah vstupního napětí: 0.5V 750V rms. AC (vyšší vstupní napětí při vyšším kmitočtu) vstupní impedance: 10M max. vstupní napětí : 1000V DC nebo 750V rms AC - Rozsah A, ma nebo A: měřící rozsah: 0 ~ 40 khz rozsah vstupního proudu: 1/4 rozsahu rms AC (vyšší vstupní napětí při vyšším kmitočtu) - Max. vstupní proud: vstup ma (rozsahy A): 4mA, vstup ma (rozsahy ma): 400mA, vstup10a: 10A - Ochrana proti přetížení: rozsahy A / ma: vratné pojistky F1 500mA/250V rozsah10a: rychlá pojistka F2 10A/250V. Při měření kmitočtu na rozsahu Hz je rozsah měření větší než na rozsahu V nebo ma, avšak naměřená hodnota mimo rozsah je jen informativní Střída % 0.1% 3.0% - Rozsah Hz: kmitočet: 0 ~ 200 khz rozsah vstupního napětí: 0.5V 10V rms AC (vyšší vstupní napětí při vyšším kmitočtu) ochrana proti přetížení: 250V DC nebo rms AC (vyšší vstupní napětí při vyšším kmitočtu) - Rozsah V: kmitočet: 0 ~ 40 khz rozsah vstupního napětí: 0.5V 600V rms AC (vyšší vstupní napětí při vyšším kmitočtu) vstupní impedance: 10M max. vstupní napětí: 1000V DC nebo 750V rms AC - Rozsah A, ma nebo A: kmitočet: 0 ~ 40 Hz rozsah vstupního proudu: 1/4 rozsahu rms AC (vyšší vstupní napětí při vyšším kmitočtu) - Max. vstupní proud: vstup ma (rozsahy A): 4mA, vstup ma (rozsahy ma): 400mA, vstup 10A : 10A - Ochrana proti přetížení: rozsahy A / ma: vratné pojistky F1 500mA/250V rozsah 10A: rychlá pojistka F2 10A/250V Relativní vlhkost (na displeji pro RH a teplotu) 20-95% 0.1% 5.0%RH - Provozní teplota: 0 C až 40 C - Vzorkovací interval: ~20s. 11

12 Teplota Teplota ( odporový článek) Jednotka Rozlišení Rozsah a přesnost C až 40 2 F až Vzorkovací interval: ~20s Teplota (termočlánek) Jednotka Rozlišení Rozsah a přesnost -20 až 0 5.0% odečt.h. nebo 3 C 1 0 až % odečt.h. nebo až % z odečt.hodnoty -4 až % odečt.h. nebo 6 F 1 32 až % odečt.h. nebo až % z odečt.hodnoty - Ochrana proti přetížení: vratné pojistky F1 500mA/250V Úroveň hluku (db) dB 0.1 db 3.5%db u 94dB, sinusový průběh 1kHz -Typický kmitočtový rozsah: 100 ~ 8000Hz Osvětlení (Lux) Lux (4000) 1 Lux (5.0% z odečt. hod číslic) 10Lux(40000) 10Lux Kalibrováno na standardní zdroj světla při barevné teplotě 2856K -Opakovatelnost měření: ±2% Testování diod Rozsah Rozlišení Funkce 1mV Zobrazování přibliž. napětí diody v propustném směru - Propustný proud DC ~ 1mA - Závěrné napětí DC ~1.5V - Ochrana proti přetížení: 250V DC nebo rms AC Test vodivosti Rozsah Funkce Bzučák přístroje se rozezní když odpor je menší než Měřící napětí při rozpojeném obvodu ~ 0.5V - Ochrana proti přetížení: 250V DC nebo rms AC POKYNY K PROVOZU 4.1 AKUSTICKÉ NA CHYBU Vstupní zdířky multimetru mají světelnou a akustickou signalizaci chybného připojení testovacích vodičů Na rozsahů V -Ω -Hz -Duty - - : 1) U vstupních zdířek IN a COM se po zasunutí testovacích vodičů červená signalizace nerozsvítí. 2) Bzučák se rozezní a upozorňuje tak uživatele na chybné připojení testovacích vodičů do vstupních zdířek ma nebo 10A. Současně se rozblikají světla u vstupů IN a COM a upozorní tím uživatele kam má testovací vodiče připojit Na rozsahů μa / ma, TEMP: 1) U vstupních zdířek ma a COM se po zasunutí testovacích vodičů červená signalizace nerozsvítí. 2) Bzučák se rozezní a upozorní tak uživatele na chybné připojení testovacích vodičů do vstupních zdířek IN nebo 10A. Současně se rozblikají světla u vstupů ma a COM a upozorní tím uživatele kam má testovací vodiče připojit Na rozsahu 10A : 1) U vstupních zdířek 10A a COM se po zasunutí testovacích vodičů červená signalizace nerozsvítí. 2) Bzučák se rozezní a upozorní tak uživatele na chybné připojení testovacích vodičů do vstupů IN nebo ma. Současně se rozblikají světla u vstupů 10A a COM a upozorní tím uživatele kam má testovací vodiče připojit Na rozsahu db a lux, ať už jsou testovací vodiče zasunuty nebo ne, multimetr nereaguje, protože ke vstupním svorkám není nutno nic připojovat. 4.2 DATA HOLD 1) Pro přidržení zobrazené měřené hodnoty stiskněte tlačítko HOLD/B.L. 2) Opětovným stiskem tohoto tlačítka se funkce DATA HOLD vypojí. 4.3 PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ 1) Stisknutím tlačítka SELECT provádíte přepnutí mezi měřícími funkcemi AC a DC pro rozsahy proudu a napětí. 2) Stiskem tohoto tlačítka přepínáte mezi rozsahy pro odpor, diody a vodivost. 4.4 PŘEPÍNÁNÍ ROZSAHŮ 1) Multimetr po zapnutí nastaví na automatický rozsah pro měření proudu, napětí a odporu. 2) Stiskněte tlačítko "RANGE" pro manuální nastavení rozsahu. Úroveň rozsahu se bude každým stisknutím zvyšovat a po dosažení nejvyšší úrovně se vrátí zpět na úroveň nejnižší. 3) Stisknutím tohoto tlačítka po dobu dvou a více sekund se mutlimetr nastavuje zpět na automatický rozsah. 4.5 MĚŘENÍ KMITOČTU / STŘÍDY 1) Stisknutím tlačítka Hz/DUTY se při měření kmitočtu přepíná mezi měřením kmitočtu a střídy. 2) Když je multimetr nastaven na měření napětí nebo proudu, pak se po stisknutí tlačítka Hz/DUTY měří kmitočet napětí nebo proudu. Dalším stiskem tohoto tlačítka 13

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE LEGENDA [ Přední pohled ] 1) LCD Displej 2) Programová funkční tlačítka 3) Tranzistorová patice 4) Přepínač rozsahů 5) Výklopný podstavec 6) LCD hlavní displej

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny 80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat a naleznete tam další informace. Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

287/289. Uživatelská příručka. True-rms Digital Multimeters

287/289. Uživatelská příručka. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Uživatelská příručka June 2007 (Czech) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Doživotní omezená

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více