I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení"

Transkript

1 Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. RNDr. Hana Pokorná, , Mgr. Anna Plimlová, , Webové stránky školy (současná adresa) Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). EKO GYMNÁZIUM Praha, IZO : jehož činnost vykonává právnická osoba EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., IPO : , IČO : Právní forma : obecně prospěšná společnost Cílová kapacita : 325 žáků 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. kód 7941K81 název oboru / vzdělávacího programu 7041K801 všeobecný 7941K K401 všeobecný všeobecný/ Vzdělání pro 3. tisíciletí všeobecný/ Vzdělání pro 3. tisíciletí cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) dobíhající dobíhající 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : a. nové obory / programy - nebyly b. zrušené obory / programy - nebyly 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Budova Základní školy Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 Malešice ( Městská část Praha 10 )

2 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. má od pronajaté prostory v budově Základní školy Nad Vodovodem, která se nachází v klidném prostředí Městské části Praha 10 v Malešicích a je obklopena zelení nedalekého Malešického parku. Dopravní dostupnost je velmi dobrá. V bezprostřední blízkosti školy se nacházejí autobusové zastávky, které umožňují žákům rychlou dopravu ke stanicím metra A i B. Tato skutečnost přispívá k tomu, že ve škole studují děti ze všech částí Prahy i jejího blízkého okolí. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. patří mezi menší pražská gymnázia tzv. rodinného typu. Pronájem prostor umožňuje otevřít 12 tříd ( prima až oktáva, ročník a dálkové studium ) s maximálním počtem 325 žáků. Výuka probíhá v kmenových učebnách ve 2. patře, k dispozici má prostory pro jazykovou výuku (2 učebny), které se nacházejí v přístavbě školy a EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je pro svoji potřebu zrekonstruovalo. Škola má k dispozici specializovanou počítačovou učebnu s místem pro 16 PC, vlastní počítačovou síť s neomezeným přístupem na internet. V jedné z učeben je trvale instalován dataprojektor a další je k dispozici jako přenosný, stejně jako notebook pro prezentace a výuku mimo počítačovou učebnu. Správcem počítačové sítě je externí firma. Škola využívá vybavení ZŠ tělocvičen a venkovního hřiště (na rekonstrukci hřiště se rovněž finančně podílela). Pro laboratorní práce z chemie a biologie využívá laboratoře VŠCHT a Přírodovědecké fakulty UK Praha. Žáci i pedagogové mají k dispozici multifunkční kopírku, ve školním roce 2009/2010 byla v provozu knihovna se studovnou a přístupem na internet. Všichni vyučující mají své kabinety, většina z nich je vybavena PC s tiskárnou a přístupem na internet. V prostorách ZŠ Nad Vodovodem se nachází jídelna ( samostatný subjekt Úřadu MČ Praha 10 ), která je žákům i pedagogům školy k dispozici. Čipové karty umožňují denně výběr ze dvou jídel. Přihlášky i odhlášky je možné provádět i přes internet. Budova ZŠ byla v posledních pěti letech zrekonstruována oprava fasády, oken, elektroinstalace, sociálního zařízení a v posledních roce oprava střechy. Podílí se na tom i nájemné, které EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. ZŠ platí. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Školská rada byla ustavena 11. dubna Seznam členů : Ing. V. Remek, Doc. Ing. V. Voronin, Doc. Dr. L. Entlerová, K. Šnýdr, P. Válek, A. Boháčová, Mgr. V. Štefánková, Ing. P. Hořejš, Bc. M. Šverma 2

3 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s , ,2 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků EKO GYMNÁZIUM kvalifikovaných Praha o.p.s. nekvalifikovaných 2 10 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 8 zaměření EKOŠKOLA Výuk.programy biologie, ekol praktika Legislativa vých. poradenství Dětské estetické aktivity Násilí ve vztazích teenagerů a jeho prevence Finanční gramotnost Kyberšikana počet účastníků vzdělávací instituce TEREZA o.s. ZOO Praha Vzdělávací agentura LILA, s.r.o. DDM Písek MHMP 1 ČSOB 1 Senát PČ kurzy 1 SPU na II. a III. st. 1 DYS centrum Praha o.s. 3

4 doplňkové pedagogické studium školský management 2 rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 2 Soběstačná Inovace ve výuce Studijní pobyt na Letní škole v Omiši, Chorvatsko Soustředění talentů Prahy 10, Tři Studně Spiralis o.s. CEVRO DDM Praha 10 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací 4 (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 1 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 2 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků - nebylo semináře kurzy jiné (uvést jaké) počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce 4

5 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) počet tříd / skupin počet žáků / studentů EKO GYMNÁZIUM Praha 9 tříd 139 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 4 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2 ( přestup na dálkové studium ) b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) počet tříd / skupin počet žáků / studentů EKO GYMNÁZIUM Praha 2 třídy 18 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele EKO GYMNÁZIUM 15,4 6 5

6 b. vzdělávání při zaměstnání průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele EKO GYMNÁZIUM Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání z celkového počtu žáků/studentů: EKO GYMNÁZIUM Praha prospělo s vyznamenáním 17 neprospělo 5 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 87,1 průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 107 z toho neomluvených 4,0 6

7 b. vzdělávání při zaměstnání z celkového počtu žáků/studentů: EKO GYMNÁZIUM Praha prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 73,7 průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 42 z toho neomluvených 0 5. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 28 7 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 10 4 prospěl s vyznamenáním 8 1 počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 18 6 neprospěl 2 0 7

8 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011 a. Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let-nemáme přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 7941K41 všeobecný obor: 7941K81 všeobecný počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2010/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Na EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. ve škol. roce 2009/2010 studovalo celkem 16 cizinců ( 8 z Ruska, 3 z Kazachstánu, 2 z Vietnamu a po 1 ze Slovenska, Makedonie a Izraele), což je něco více než 10 % všech studentů. Vzhledem k rodinnému typu školy a dlouhodobému zaměření řady aktivit k tolerantnímu životnímu stylu nemá žádné problémy se začleňováním cizinců do kolektivů tříd. Cizinci studovali kromě primy ve všech třídách. Navíc o prázdninách v roce 2009 pořádala kurz českého jazyka pro studenty z Ruska a Kazachstánu, který se osvědčil. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. 8

9 Škola nemá speciální třídy, v primě byli integrováni 2 žáci s Aspergovým syndromem bez asistenta. Pedagogům pomáhala od dubna 2010 sestra jednoho ze studentů, studentka vysoké školy, která prošla potřebným kurzem. Pro další školní rok o asistenta požádala, získala souhlas, ale ne finanční prostředky. Zkušenosti ukazují, že integrace je možná, ale pro pedagogy náročná. Je potřeba spolupráce s odbornými pracovišti. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. Ve škole studuje několik vrcholových sportovců ( 3 tenisté, 1 golfista, 1 krasobluslařka, 1 fotbalista ), kterým ředitelka povolila individuální vzdělávací plán (IVP). 10. Ověřování výsledků vzdělávání V lednu 2010 se studenti tercie a kvarty zúčastnili testů SCIO Čtenář a Tigr informační gramotnost. V únoru 2010 se studenti kvinty, septimy, oktávy A a oktávy B zúčastnili pilotáže státní maturity z ruského jazyka. 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Školní vzdělávací program Vzdělání pro 3. tisíciletí má zpracován pro oba vyučované obory (osmiletý i čtyřletý). Výuka pro osmiletý cyklus podle tohoto ŠVP probíhá již čtvrtým rokem, pro čtyřletý cyklus druhým rokem. EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. bylo založeno zařazením do sítě škol MŠMT ČR v roce V roce 1995 se stala přidruženou školou UNESCO (v ČR je těchto škol pouze 50). Od roku 1996 je fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha a od ledna 2006 je rovněž fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK Praha. Škola je certifikována International Education Society Ltd. (IES) a absolventi školy mohou po úspěšném absolvování školy na základě žádosti získat mezinárodní certifikát IES. Při zpracování ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí vycházela z dlouholetých zkušeností z integrujícího přístupu k výchově a vzdělávání formováním enviromentálního myšlení, postojů a hodnotové orientace ve vztahu k přírodě, lidem i životnímu prostředí. Ze základní filozofie školy vytvořit přátelskou atmosféru a vztahy mezi školou, žáky, rodiči i okolním prostředím. Vést žáky k prohlubování odpovědnosti a iniciativnosti ve vztahu k vlastnímu vzdělávání a sebezdokonalování. Výuka podle ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí v sekundě, tercii, kvartě, 1. a 2. ročníku založila významné změny v dosavadním pojetí předmětů, způsobu výuky a jejím zajištění. Na základě zkušeností je ŠVP pravidelně každoročně upravován. Osvědčuje se individuální přístup k žákům. Vedoucí role pedagoga vychází z jeho přirozené autority, odborných znalostí a zkušeností. Pedagogové se snaží být ve svém jednání empatičtí, asertivní se snahou o partnerství a ne hierarchizaci vztahů. U žáků je respektována jejich individualita, profilace a především rozvíjen talent v oblasti jejich zájmu. Otevřené a přátelské prostředí umožňuje diskusi a názorovou různorodost. Škola vede studenty k samostatnému studiu, motivaci k celoživotnímu vzdělávání, k přípravě na vysokoškolské studium. Učí je pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními v týmech. Směruje žáky k vytvoření vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. 9

10 Nejlepším studentům školy jsou v závislosti na dosažených výsledcích ve studiu poskytována každý měsíc prospěchová stipendia ve výši 100,- až 300,- Kč, a to již po prvním půlroce studia. Mimořádná stipendia jsou udělována za vynikající výsledky v obvodních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží, rovněž za příkladnou reprezentaci školy na veřejnosti. Ve školním roce 2009/12010 bylo vyplaceno ,- Kč. Osvědčila se spolupráce s rodiči prostřednictvím WEBNOTESU, který umožňuje získávat aktuální informace. Stejně tak i webové stránky školy ( obsahují všechny potřebné informace. Schůzky rodičů se konají třikrát ročně, pokud je třeba, konzultace s vedením školy i jednotlivými vyučujícími jsou po dohodě možné kdykoli. V. Aktivity právnické osoby Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Na škole působí výchovná poradkyně, která spolupracuje s Obvodní pedagogickopsychologickou poradnou Prahy 10. Řeší ve spolupráci s třídními běžné porušení školního řádu. Pravidelné pohovory se studenty 3. a 4. ročníku o výběru zejména vysoké školy přispívají k tomu, že se absolventi v převážné většině dostanou na školu, o kterou měli největší zájem. Výchovná poradkyně se zúčastňuje řady odborných seminářů : SPU na II. A III. stupni, pořádalo DYS centrum Praha o.s. legislativa výchovného poradenství vzdělávací agentura LILA, s.r.o. 2. Prevence sociálně patologických jevů Škola každoročně zpracovává Minimální preventivní program. Jeho cílem je prevence v oblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalismu, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasismu, šikany a násilného chování. Dále výchova studentů ke zdravému životnímu stylu, ke smysluplnému využívání volného času a zapojování rodin do života školy řada aktivit je uvedena v příloze. Škola spolupracuje se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovy studenti se zapojili do kampaně LABESTRA viz příloha. Zúčastnili se projektu ŠANCE viz příloha. Studenti ročníku navštívili v listopadu 2009 Dětské krizové centrum a shlédli film Děti ze stanice Leningradská. Metodik prevence sociálně patologických jevů má k dispozici časopis Závislosti a řadu dalších metodických materiálů pro žáky i rodiče. Zúčastnil se semináře Násilí ve vztazích teenagerů a jeho prevence. Třídní sekundy se zúčastnil konference Kyberšikana a ochrana osobních údajů aneb Kam až to může zajít na internetu. 10

11 3. Ekologická výchova a environmentální výchova EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je od svého vzniku budováno jako prestižní ekologickohumanisticky zaměřená výchovně vzdělávací instituce, vycházející ve své programové koncepci z představy vzájemně propojeného světa, do něhož každý člověk, každý absolvent školy, ať už bude pracovat v jakémkoli oboru, svým chováním zasáhne. K tomu každoročně zpracovává plán ekologického vzdělávání a výchovy ( EVVO ). Ekologické vzdělávání je integrální součástí ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí a to od primy až septimu (3. roč.) předmětem ekologická praktika. Komplexně je uzavřeno předmětem ekologie ve 3. a 4. ročníku ( septima, oktáva ), a to již od založení školy. Součástí ekologické výchovy jsou jednodenní ekologické exkurze (ZOO Praha, Botanická zahrada, Modřanské údolí, CHKO Kokořínsko, Staropramen, Náprstkovo muzeum, Národní muzeum, Hrdličkovo muzeum apod.), i vícedenní ekologické exkurze např. ve školním roce 2009/2010 Podblanicko CHKO Blaník (sekunda), Národní park Neuschonau v Bavorském lese viz příloha. V tomto školním roce se studenti septimy a oktávy A, B podíleli velmi aktivně na projektu Praktické využití ekologické výchovy a zapojování studentů do environmentální osvěty a ochrany životního prostředí na území města Prahy. Byl to společný projekt Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. a EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. realizovaný s finančním přispěním Magistrátu hl.m. Prahy. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit informovanost obyvatel Prahy o možnostech využívání alternativních druhů dopravy a úsporách energie. V rámci projektu vytvořili studenti dva letáky Řekni NE žroutům energie a Pohni kostrou. Studenti sexty se zapojili do mezinárodního projektu Evropská cena za šetření energií, a to v kategorii video/média (skupina). Jejich úsilí bylo oceněno Čestným uznáním, které v červnu 2010 převzali od realizátora projektu ENVIROS s.r.o. - viz příloha. Dalšími projekty byl projekt KAVKA, organizovaný Ornitou, do kterého se zapojili žáci primy a sekundy, a Les ve škole v lese, organizovaný sdružením TEREZA. 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je součástí ŠVP a k jejímu naplňování jsou využívány aktivity v rámci projektu ČT Člověk v tísni Jeden svět na školách. Dále projekty ASPnet UNESCO a každodenní setkávání žáků s cizinci, kteří ve škole studují. Žáci se zapojili do pilotního projektu Mozaika práv neboli Mind Your Rights a EUROTIME 2010 viz příloha. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji je integrální součástí ŠVP Vzdělání pro 3. tisíciletí. Klub ekologické výchovy a MŠMT ČR udělil EKO GYMNÁZIU Praha o.p.s. u příležitosti Dekády OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Tento titul jí byl udělen i na léta viz příloha. Škola již řadu let třídí odpad a je zapojena do programu Recyklohraní. Každoročně využívají všichni žáci i učitelé Spotřebitelský diář. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. 11

12 Škola již od svého vzniku na začátku školního roku pořádá pro studenty prvních ročníků seznamovací kurzy. Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnil v Juniorkempu Tobogán v Nové Živohošti. Kurzu se od 7. do zúčastnilo 12 žáků primy a 10 žáků 1. ročníku. Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil v Postalmu, Rakousko. Zúčastnilo se ho 21 žáků z primy, sekundy, tercie, kvarty a 1. ročníku. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou, absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Klub má 42 členů. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek. Trenérem je Mgr. Lukáš Koucký, absolvent školy. Kroužek dosahuje vynikajících výsledků. V dubnu 2010 obsadil na celostátním turnaji soukromých škol v Jablonci nad Nisou 1. místo viz příloha. 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Žáci školy se zúčastňují řady soutěží : Zeměpisná olympiáda, kde již po několik let organizuje obvodní kolo pro Prahu 10 a 11. Studenti se ve všech kategoriích umístili do 3. místa a v krajském kole obsadil žák kvarty 10. místo viz příloha. Dále se žáci zúčastňují pravidelně soutěže Pražský globus a Poznej a chraň pražskou přírodu, dějepisné olympiády, Mezinárodní matematické soutěže Klokan 2010, konverzační soutěže v anglickém jazyce viz příloha. V matematické soutěži PIKOMAT se umístila žákyně kvarty na 2. místě v Praze. Škola dlouhodobě organizuje krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce pro střední školy v Praze žák oktávy A se umístil na 3. místě viz příloha. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola se zapojila do mezinárodního projektu IUSES Inteligent Use of Energy at School a žáci sexty získali za video Energie kolem nás Čestné uznání viz příloha. Škola se zúčastnila pilotního projektu Mozaika práv neboli Mind Your Rights a získala certifikát od Generation Europe Foundation viz příloha. Doc. RNDr. Ing. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. přednášel v říjnu 2009 na konferenci ICPE v Bangkoku, Thajsko, a v listopadu 2009 v Lucknow, Indie a jako příklady projektové výuky na gymnáziu uváděl EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Škola spolupracuje s Klubem ekologické výchovy, Ministerstvem životního prostředí a Úřadem Městské části Praha Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). Nebylo ve školním roce 2009/2010 realizováno. 12

13 12. Další aktivity, prezentace Každoročně se žáci školy zapojují do charitativních akcí. K nejvýznamnějším patří SRDÍČKOVÉ DNY, Den, kdy svítí světlušky, Český den proti rakovině ( Květinkový den ), projekt ŠANCE, o.s., KVĚTINKA, o.s., Píšťalka o.s. viz příloha. Celkem bylo vybráno na těchto akcích pro potřebné více než ,- Kč. Škola získala v roce 2010 grant od MHMP Zdravý kolektiv EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. (bude realizován v září 2010) a od ObÚ MČ Praha 10 grant Sedmikráska ekologická olympiáda pro žáky ZŠ Prahy Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Vzhledem k tomu, že EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. je v nájmu v ZŠ Nad Vodovodem, je využití školy v době prázdnin omezené. Přesto v období hlavních prázdnin proběhl v učebnách přístavby kurz českého jazyka pro studenty z Ruska a Kazachstánu. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2009/2010 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Státní kontrola podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), ve změní pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb.,o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů ve dnech 14. a 15. října Předmět kontroly: Dodržování vybraných ustanovení školského zákona, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Kontrolovaným obdobím byly školní roky 2008/2009 a 2009/2010 k datu kontroly. Shrnutí : V žádném z kontrolovaných bodů nebylo shledáno porušení daných právních předpisů. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2009/2010 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Nebyly. 13

14 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Hospodaření školy zajišťovalo komplexní financování učebního plánu školy a programu dalších vzdělávacích a mimoškolních výchovně vzdělávacích aktivit. Rozpočet pro rok 2009 vycházel ze zajištění priorit školy. Z komplexního zabezpečení potřeb výuky v souladu s plánem a finančními zdroji, se zvláštním zřetelem k realizaci školního vzdělávacího programu a jeho dalšího rozpracování Dbát na plnou kvalifikovanost výuky při respektování možností růstu mezd ve vztahu ke zdrojům Celkové úsilí vedení a sboru orientovat na dosažení stability počtu žáků a jejich další nárůst s přihlédnutím k negativním trendům úbytku stavu Působit k zajištění výběru školného k termínům stanoveným Smlouvou s rodiči Zvyšování efektivity práce pedagogického sboru, zvýšení jeho účasti v ekologických a dalších projektech s cílem vedle odborných výstupů získat i dodatečné finanční prostředků k rozvoji projektů školy Pokračovat motivační praxi školy ve vztahu k studentům, s cílem profilovat zájem na studijních výsledcích, podněcovat jejich účast v rámci ekologických a dalších odborně orientovaných akcích, soutěžích a dalších aktivitách. Pokračovat v praxi účasti školy na financování nadstandardních a mimoškolních aktivit a zájmové sportovní činnosti V oblasti jazykové přípravy pokračovat ve výuce s rodilými mluvčími (AJ) prostřednictvím SPUSA Další materiální zkvalitňování činnosti školy Plánované cíle a záměry se v zásadě podařilo splnit. Finanční zdroje školy za rok 2009 tvořily zejména příjmy: 1. dotace ze státního rozpočtu v celkové výši ,- Kč 2. ze školného, které představovalo částku ve výši ,- Kč/studenta 3. ze zápisného pro studenty ve výši 3000,- Kč 4. ze školného studentů dálkového studia, které činilo ,- Kč/studenta 5. z příspěvků na realizaci společných akcí ze strany dobrovolných organizací a jednotlivců 6. z příjmu za ostatní služby 7. z penále za pozdní platby školného V roce 2009 základní strukturu v hospodaření školy tvořily následující položky: Výnosy v celkové výši ,18 Kč Z toho: dotace magistrátu ,00 Kč školné ,00 Kč zápisné ,00 Kč tržby z ostatních služeb ,00 Kč poplatky na akce ,00 Kč příspěvky organizací ,00 Kč příspěvky od fyzických osob ,00 Kč ostatní příjmy ,18 Kč Náklady v celkové výši Z toho vybrané hlavní položky: Mzdové náklady odvody pojištění nájemné energie externí výuku jazyků ,66 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 14

15 ekonomické služby stipendia akce školy služby (Základní ) drobný majetek školní a kancelářský materiál ostatní materiál Hospodářský výsledek je ve výši ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,02 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,43 Kč ,52 Kč Hospodaření školy bylo v průběhu roku 2009 vyvážené, výnosy a náklady školy se podařilo udržet v rovnováze. Rozhodující vliv na hospodářský výsledek mělo snížení mzdových nákladů oproti školnímu roku Výsledky auditu za rok Ověření správné výše nákladových a výnosových účtů evidovaných v roční účetní uzávěrce k provedl nezávislý auditor Ing. Pavel Hovorka, auditor evidenční číslo 981, jehož Zpráva včetně výroku je v příloze. Auditor konstatuje, že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasív a finanční situace společnosti ke dni a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu s obecně závaznými účetními předpisy, platnými v České republice. Výrok auditora je klasifikován jako výrok bez výhrad. VIII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. Přílohy : 1) učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 2) Letokruhy. 15

16 4. UČEBNÍ PLÁN Učební plán EKO GYMNÁZIA PRAHA o.p.s. - nižší gymnázium osmiletého cyklu Vzdělávací oblast terci Vyučovací předměty prima sekunda e kvarta Celkem Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Další cizí jazyk Člověk a společnost Občanská výchova Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a svět práce Přírodopis Výchova ke zdraví Ekologická praktika Zeměpis Informační a komunikační technologie Informační a výpoč. technika Umění a kultura Estetická výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Celková časová dotace

17 Učební plán EKO GYMNÁZIA PRAHA o.p.s. - vyšší gymnázium osmiletého cyklu Vzdělávací oblast Septim oktáv Vyučovací předměty Kvinta Sexta a a Celkem Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 Další cizí jazyk Člověk a společnost Základy společenských věd Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a svět práce Biologie Výchova ke zdraví Ekologická praktika Zeměpis Ekologie Informační a komunikační technologie Informační a výpoč. technika 2/2 2/2 2/2-6 Umění a kultura Estetická výchova 2/2 2/ /4 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Volitelné předměty Celková časová dotace

18 Učební plán EKO GYMNÁZIA PRAHA o.p.s. - čtyřletý cyklus Vzdělávací oblast Septim oktáv Vyučovací předměty Kvinta Sexta a a Celkem Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 4/4 13/13 Další cizí jazyk Člověk a společnost Základy společenských věd Dějepis Matematika a její aplikace Matematika Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a svět práce Biologie Výchova ke zdraví Ekologická praktika Zeměpis Ekologie Informační a komunikační technologie Informační a výpoč. technika 2/2 2/2 2/2-6 Umění a kultura Estetická výchova 2/2 2/ /4 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Volitelné předměty Celková časová dotace

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2009/2010. Zpracovali :

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2009/2010. Zpracovali : VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2009/2010 Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. JANA STRNÁDKOVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ SVĚTLANA JUNOVÁ Schválila Správní rada ZŠ Klíček, o. p. s. dne

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Výroční zpráva o škole za školní rok 2011/2012 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286 E mail: info@sgjs.cz

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2.

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ÍM ŠKOLA ŽILA... Slavnostní a tradi ní akce

ÍM ŠKOLA ŽILA... Slavnostní a tradi ní akce ČÍM ŠKOLA ŽILA... Slavnostní a tradiční akce 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009 pro primu, kvintu A ve velké zasedací síni Obvodního úřadu Prahy 10 2. - 5. 9. Seznamovací kurz studentů primy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více