XXII. PRAŽSKÉ. Programový sborník CHIRURGICKÉ DNY května 2015 ISBN Praha, Clarion Congress Hotel Prague.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXII. PRAŽSKÉ. Programový sborník CHIRURGICKÉ DNY. 18. 19. května 2015 ISBN 978-80-260-8030-5. Praha, Clarion Congress Hotel Prague."

Transkript

1 XXII. PRAŽSKÉ (Jiráskovy dny) CHIRURGICKÉ DNY května 2015 Praha, Clarion Congress Hotel Prague Programový sborník Organizace Congress Prague ISBN

2

3 programový sborník Vítáme Vás na XXII. pražských chirurgických dnech Jménem výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP, I. chirurgické kliniky 1. LF UK v Praze, jménem děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Vás srdečně vítáme na XXII. pražských chirurgických dnech a přejeme Vám příjemný pobyt v Praze. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP as. MUDr. Jan Ulrych, koordinátor odborného programu sekce lékařů XXII. pražské chirurgické dny podpořili Hlavní partneři: Aspen Europe B. Braun Medical Medin Olympus Czech Group sanofi-aventis Partneři: Hartmann Rico Takeda Pharmaceuticals Czech Republic Veolia Česká republika prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., předseda organizačního a vědeckého výboru kongresu, koordinátor odborného programu sekce lékařů PhDr. Dagmar Škochová, MBA, koordinátor odborného programu konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí CZECH REPUBLIC Mediální partneři: Fresenius Kabi Časopis Florence Časopis Zdravotnické noviny Časopis Zdravotnictví a medicína prolékaře.cz Účastníky kongresu zveme na prohlídku expozic vystavovatelů 1. Alpha křesla CZ 2. Aspen Europe 3. B. Braun Medical 4. Baxter Czech 5. Bioxa Therapeutics 6. Coloplast A/S 7. ConvaTec Česká republika 8. Covidien ECE 9. Fresenius Kabi 10. G.P.S. Ofa 11. Galén 12. Grada Publishing 13. Hartmann Rico/Dansac 14. Medin 15. Olympus Czech Group 16. Panep 17. Rous Surgical 18. S.A.B. Impex 19. sanofi-aventis 20. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic 21. Veolia Česká republika

4 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 na sponzorované přednášky firem Roche I + II, 18. května od v kongresovém sále Zenit VZP, 18. května od v kongresovém sále Zenit Baxter Czech, 19. května od v kongresovém sále Zenit Hartmann Rico, 18. května od v kongresovém sále Nadir ConvaTec, 18. května od v kongresovém sále Nadir Základní informace Pořadatelé I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS Společenská záštita Kongres se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. MBA, České chirurgické společnosti ČLS JEP a České asociace sester Spolupracující odborné společnosti ČLS JEP Česká chirurgická společnost Česká společnost úrazové chirurgie Česká onkologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost ranných infekcí Organizační výbor kongresu prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., předseda organizačního a vědeckého výboru, as. MUDr. Jan Ulrych, koordinátor odborného programu v sekci lékařů, MUDr. Filip Burget, garant multidisciplinárního bloku kongresového programu, PhDr. Dagmar Škochová, MBA, koordinátor odborného programu konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., vědecký sekretář kongresu, Oficiální webová adresa kongresu: Vědecký výbor Představitelé české chirurgie a vybraní hosté Organizační a technické informace a pokyny Audiovizuální technika Organizátor kongresu zajišťuje audiovizuální techniku a její obsluhu pro všechny prezentace v kongresových sálech. Předávání prezentací obsluze techniky probíhá v kongresových sálech Zenit a Nadir. Prezentace se předávají na CD/DVD nebo USB klíčích nejpozději 30 minut před termínem prezentace dle programu. Z důvodu bezpečnosti nejsou jiné nosiče přípustné. Abstrakta Tento Programový sborník s abstrakty obdrží každý registrovaný účastník v registračním centru.

5 programový sborník Certifikáty Certifikáty o účasti obdrží každý registrovaný účastník v časech uvedených v programu kongresu v registračním centru (výhradně po skončení odborného programu kongresu). Občerstvení Všem registrovaným účastníkům je v přestávkách programu k dispozici občerstvení s kávou. Kongresový bufetový oběd v ceně 500 Kč je možné si koupit v registračním centru do 18. května hodin na dny 18. a za sníženou kongresovou cenu 350 Kč (cena je včetně DPH). Společenský program 18. května od hod Společenská večeře pořádaná I. chirurgickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS pro zájemce z řad účastníků XXII. pražských chirurgických dnů Staropražský restaurant Baráčnická rychta na pražské Malé Straně (Praha 1 Malá Strana, Tržiště 23/555). Program Oficiální zahájení Hudební program Bufetová večeře s nápojovým servisem v originální staropražské hospodě Prezentace vín z Velkopavlovické oblasti a další Společenská večeře není součástí programu XXII. pražských chirurgických dnů 2015 a koná se mimo program kongresu. Pro účast na společenské večeři je nutné si koupit vstupenku. Zbývající vstupenky bude možné si koupit v registračním centru kongresu do 18. května hod. (počet vstupenek je však limitován kapacitou prostor restaurantu Baráčnická rychta, v němž se společenský večer koná). Cena vstupenky 375 Kč (zahrnuje DPH). Dostupnost Pro ty, kteří s námi nepojedou z hotelu Clarion autobusy DP HMP. Nejpohodlněji se do restaurantu Baráčnická rychta dostanete tramvají č. 22 (zastávka Malostranské náměstí) a odtud 400 m pěšky: podchodem v Hartigovském paláci v levém horním rohu náměstí a dále po ulici Tržiště. Organizační zajištění kongresu Organizátor Congress Prague, s.r.o., se sídlem Nad Obcí I/24, Praha 4, tel.: , fax: Koordinátoři pro registraci a ubytování: Michaela Mottlová, Lucie Helešicová, Michaela Trčková, Petra Revická, GSM: Koordinátoři pro organizaci, program a doprovodnou výstavu firem: Pavel Revický, Roman Bolek a Jakub Dušek, GSM: Registrace na kongresu Registrační centrum foyer Lobby, 3. poschodí Clarion Congress Hotel Prague Provoz: 17. května: května: května:

6 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Ostatní pravidla pro účast na kongresu Při registraci na místě se k platnému registračnímu poplatku účtuje doplatek 100 Kč. vstupovat do kongresových sálů, na doprovodnou výstavu firem a čerpat ostatní služby určené účastníkům kongresu je možné výlučně s platným registračním průkazem. Pořadatel a organizátor kongresu žádají účastníky, aby v kongresových prostorách Clarion Congress Hotel Prague nenechávali bez dozoru osobní věci, doklady, cennosti, notebooky, mobilní telefony apod. Pořadatel a organizátor kongresu nenesou žádnou odpovědnost v případě jejich ztráty, odcizení nebo poškození. Věci a materiály vnesené nebo odložené účastníkem kongresu v kongresových prostorách Clarion Congress Hotel Prague nejsou předmětem majetkového ani jiného pojištění. Všem účastníkům bude ve foyer Lobby (3. poschodí) po celou dobu kongresu k dispozici šatna s obsluhou. Bez výslovného souhlasu pořadatele nebo organizátora kongresu není dovoleno pořizovat záznamy (zvukem, obrazem) prezentací přednášených v kongresových sálech. V mimopracovní době kongresu jsou kongresové sály uzamčeny. Ve všech prostorách Clarion Congress Hotel Prague určených pro kongres je přísný zákaz kouření. Program kongresu REGISTRACE, DOPROVODNÁ VÝSTAVA, ORGANIZACE (foyer Lobby, 3. poschodí) Neděle 17. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Pondělí 18. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Instalace posterové sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Výdej certifikátů za jednodenní účast 18. května Úterý 19. května Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) Doprovodná výstava (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) Posterová sekce (foyer Lobby, 3. poschodí) Výdej certifikátů

7 SEKCE LÉKAŘŮ Pondělí 18. května programový sborník Zahájení PROGRAMOVÝ BLOK Téma: Komplikace anastomóz GIT horní GIT Předsedající: Krška Z., Kothaj P., Loveček M. Komplikace střevních anastomóz Kothaj P. FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR Časné a pozdní komplikace ruční a polomechanické staplerové nitrohrudní ezofagogastrické anastomozy Haruštiak T., Pazdro A., Šnajdauf M., Lischke R. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha Komplikace anastomóz po resekčních výkonech na jícnu a žaludku vrba R. 1/, Neoral Č. 1/, Aujeský R. 1/, Stašek M. 1/, Vomáčková K. 1/, Černá M. 2/ 1/ I. chirurgická klinika FN Olomouc 2/ Radiologická klinika FN Olomouc Totální gastrektomie a rizikové faktory dehiscence anastomózy Pazdro A., Šnajdauf M., Haruštiak T., Pafko P., Lischke R. III. chirurgická klinika 1. LF UK Praha a FN Motol (KS Zenit, 3. poschodí) Vliv pankreatojejunální anastomózy na morbiditu, mortalitu a délku hospitalizace u resekcí pro vývodový karcinom hlavy pankreatu Loveček M., Skalický P., Klos D., Neoral Č., Havlík R. I. chirurgická klinika FN Olomouc Zánětlivé komplikace a pankreatická píštěl u nemocných podstupujících pankreatoduodenektomii Skalický P., Loveček M., Tesaříková J., Lovečková Y., Kolář M., Havlík R., Neoral Č. I. chirurgická klinika FNOL a LF UP Olomouc Biliární leak a jeho řešení po HJA pro poranění žlučových cest malý T., Loveček M., Skalický P., Klos D., Havlík R., Neoral Č., Köcher M., Černá M. I. chirurgická klinika, Radiologická klinika FN Olomouc Přestávka s kávou PROGRAMOVÝ BLOK Téma: Komplikace anastomóz GIT dolní GIT a pooperační peritonitida Předsedající: Ulrych J., Adámková V. Post-operative peritonitis Sartelli M. Department of Surgery, Macerata Hospital, Italy

8 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Specifika pooperační peritonitidy z pohledu mikrobiologa Adámková V. Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN, Praha Biochemická diagnostika pacientů s peritonitidou Brodská H. ULBLD 1. LF UK a VFN, Praha Komplikace kolorektálních anastomóz, onkologické výsledky Levý M., Trubač M., Pevná P., Jaremenko P., Šimša J. Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Řešení leaku po robotické LAR Rejholec J., Moravík J., Maleček R., Tschakert D. Centrum robotické chirurgie KZ Ústí n. L., Chirurgické oddělení nemocnice Děčín o.z Přestávka na oběd PROGRAMOVÝ BLOK Téma: Chirurgická onemocnění tenkého střeva Předsedající: Oliverius M., Kasalický M., Lukáš K. Nádory tenkého střeva Krška Z., Hoskovec D., Ulrych J., Škrha J., Šváb J. I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Transplantace tenkého střeva oliverius M. Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha Problematika Crohnovy choroby tenkého střeva Lukáš K. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze Laparoskopicky asistované intestinální resekce u nemocných s nespecifickými střevními záněty Kasalický M. 1,2/, Koblihová E. 1/, Kalvach J. 1/, Lukáš M. 3/ 1/ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v Praze 2/ Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava 3/ ISCARE, Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Praha Konsiliární chirurgické řešení komplikací anastomóz a iatrogenního poranění tenkého střeva Klos D., Halama J., Skalický P., Loveček M., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc Přestávka s kávou

9 PROGRAMOVÝ BLOK Sponzorované firemní přednášky programový sborník Erivedge průlom v léčbě lokálně pokročilých forem basaliomu Nováková L. Přednáška je podporovaná firmou Roche Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby Nováková L. Přednáška je podporovaná firmou Roche Novinky v komplexním pojištění lékařů od Pojišťovny VZP, a.s. Kovalčíková J. Přednáška je podporována VZP Přestávka s kávou PROGRAMOVÝ BLOK Téma: Kožní nádory komplexní interdisciplinární pohled Předsedající: Krajsová I., Šuk J. Maligní melanom z pohledu dermatologa Krajsová I. Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Elektivní a terapeutická exenterace inguiny u maligního melanomu Šuk J. 1/, Schwarzbacherová I. 1/, Staňková Š. 1/, Kimleová K. 1/, Krajsová I. 2/, Šuková T. 2/ 1/ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2/ Dermatovenerologická klinika VFN, Praha Plastický chirurg u rozsáhlých kožních nádorů Staňková Š. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Kožní nádory přehled a základní problematika Kimleová K. 1/, Krajsová I. 2/ 1/ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2/ Dermatovenerologická klinika VFN, Praha Společenská večeře s programem Úterý 19. května PROGRAMOVÝ BLOK Téma: Sportovní úrazy Předsedající: Třeška V., Höschlová K., Burget F. Horská letecká záchrana v alpských lyžařských střediscích Höschlová K. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje; Centre Médical d Avoriaz, Mt. Blanc Helicopteres, Francie; Záchranná služba ASČR Praha-Západ; Společnost horské medicíny; Katedra urgentní medicíny IPVZ, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

10 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Poranění periferních cév třeška V., Moláček J., Čertík B., Houdek K. Chirurgická klinika FN Plzeň Ortostatický šok u pacientů po dlouhodobém visu v sedacím úvazu Burget F. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Sportovní poranění jater na Chirurgické klinice FN Plzeň Fichtl J. 1/, Třeška V. 1/, Skalický T. 1/, Liška V. 1/, Tupý R. 2/ 1/ Chirurgická klinika FN Plzeň 2/ Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň Septické komplikace u nitrohrudních poranění vyhnánek F., Jírava D., Očadlík M. Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha Závažná cévní poranění v souvislosti se sportovními aktivitami moláček J., Třeška V., Čertík B., Šulc R., Houdek K., Baxa J., Duras P. Chirurgická klinika FN v Plzni Aktuální zranění na halovém mistrovství světa v ledním hokeji 2015 Baňař P., Matek J. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Přestávka s kávou PROGRAMOVÝ BLOK Sponzorované firemní přednášky Aktuální arsenál hemostatik Škaryd A. Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Přednáška je podporovaná firmou Baxter Czech PROGRAMOVÝ BLOK Téma: Komoce mozku interdisciplinární pohled round table Předsedající: Zeman M., Plas J., Růžička E., Klener J., Džupinková M. Panelová diskuze na téma komoce mozková za přítomnosti obecného chirurga, neurochirurga, neurologa, právníka Úvod: Commotio cerebri, současný náhled Doc. MUDr. Ing Jaroslav Plas, CSc Neurochirurgická klinika ÚVN a 1. LF UK, Praha Commotio cerebri- pohled neurologa Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

11 programový sborník Commotio cerebri- stanovisko neurochirurga Prim. MUDr. Klener Jan PhD, MUDr. Tomáš Robert Neurochirurgické odd. Nemocnice Na Homolce Praha Forenzní přístup k hodnocení závažnosti difuzního poranění mozku vajtr D. 1/, Matek J. 2/ 1/ Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze 2/ I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Otřes mozku z pohledu právníka Džupinková M. všeobecná fakultní nemocnice Ambulantní neurorehabilitace Lippert-Grüner M., Maršálková A. Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze Přestávka s kávou PROGRAMOVÝ BLOK Téma: Varia Předsedající: Ulrych J., Kraus J. Kritické místo cyklodopravy v Praze Kraus J., Kudrna K., Burget F. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Liečba zlomenín distálneho rádia 23-C podľa AO naše skúsenosti Fábry V., Krempaský M., Ridoško J. odd. úrazovej chirurgie FN Trenčín, SR Poranění Achillovy šlachy lze léčit konzervativně? Foltán O. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Uzávěr laparotomie podle evidence based medicine east B. 1/, Muysoms F. 2/, Hoch J. 1/ 1/ Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR 2/ Surgery department AZ Maria Middelares Hospital, Ghent, Belgie Infarkt sleziny raritní náhlá příhoda břišní Sirový M., Pospíšil J., Jurčinová D. Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Jičín Open abdomen jako následek anastomotické komplikace na trávicím traktu kazuistiky Bébarová L., Stašek M., Řezáč T., Klementa I., Neoral Č. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Zhodnocení a závěr kongresu Krška Z.

12 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Konference ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ (KS Nadir, 3. poschodí) Pondělí 18. května Zahájení programu Svobodová D PROGRAMOVÝ BLOK Předsedající: Dolejší L., Opatřilová G. Historické mezníky světového ošetřovatelství Škochová D., Zachová V., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Péče o pacienta s jejunostomií Grigárková S., Fakultní nemocnice Olomouc Crohnova choroba a její specifika Souhradová E., Brodníčková K., I. chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Infekční komplikace v hrudní chirurgii z pohledu sestry Škůrková Z., Vojáčková I., Fakultní nemocnice Olomouc Přestávka s kávou PROGRAMOVÝ BLOK Předsedající: Škochová D., Jindráková M. Katameniální pneumothorax Kohutková N., Naftová G., Fakultní nemocnice Olomouc Sestra a hojení ran Jerhotová T., Mitášová V., I. chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Efektivní terapie exudátu Čurdová K., Součková M., I. chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Zdravotnická rizika a migrace Polanecký V., IPVZ Praha Přestávka na oběd PROGRAMOVÝ BLOK (Sponzorované firemní přednášky) Předsedající: Camprová P., Illková L. Hydroterapie Červinková K., Hartmann Rico Účinná zbraň na biofilm Nováková M., ConvaTec Česká republika Esteem CMT Hamrová M., ConvaTec Česká republika

13 Přestávka s kávou programový sborník PROGRAMOVÝ BLOK Předsedající: Trnková H., Poledníková B. Zdravotnictví optikou nového občanského zákoníku II. Široká L., Šustek & Co., advokátní kancelář Melanom skryté nebezpečí Špičková M., Menyházová D., I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc Stručný přehled transplantací Michňová M., Kaiferová J., Fakultní nemocnice Hradec Králové Společenská večeře s programem Úterý 19. května PROGRAMOVÝ BLOK Předsedající: Čurdová K., Brzicová V. Sportovní úrazy na trumatologickém oddělení Malíková M, Navrátilová J., I. chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aj nevinná sánkovačka sa môže zmeniť na boj o život Marková K., Matúšová A., Kirková Z., Oddelenie úrazovej chirurgie, Fakultná nemocnica Trenčín Ergoterapie na traumatologickém odděleníí Uhlířová J., Nováková P., Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK Ambulantní rehabilitace pro pacienty s traumatickým poškozením mozku Lippert-Grüner M., Západočeská univerzita Plzeň a Gemeinnützige Therapiezentren Bonn GmbH Přestávka s kávou PROGRAMOVÝ BLOK Předsedající: Součková M., Výborná J. Bezpečí v našich rukách Zachová V., Škochová D., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Charcotova osteoartopatie Hachová I., Šabatová., Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Komplikace léčby Warfarinem na traumatologickém oddělení Brzicová V., I. chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Závěr programu Škochová D.

14 POSTEROVÁ SEKCE XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 (Kongresové foyer, 3. poschodí) 1. Jubilejní světový kongres International College of Surgeons Novák K., Vokurka J., Šebor J., Vokurková J., Hájek Mar., Červinka V., Malý I., Krška Z., Levý Z., Kindelmann L. Česká sekce ICS, Praha 2. Transanální endoskopická mikrochirurgie a karcinom rekta Starý L., Vysloužil K., Klementa I., Zbořil P., Skalický P., Neoral Č. I. chirurgická klinika, FN Olomouc 3. Přínos PET/CT v diagnostice a léčbě karcinomu jícnu vomáčková K., Neoral Č., Aujeský R., Vrba R., Stašek, M. I. chirurgická klinika, fakultní nemocnice Olomouc 4. Ileus tenkého střeva, diagnostika a léčba Zbořil P., Skalický P., Klementa I., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc 5. Markery podílející se na angiogenezi a vzniku metastáz u adenokarcinomu tesaříková J. 1/, Skalický P. 1/, Loveček M. 1/, Neoral Č. 1/, Škarda J. 2/, Kolář Z. 2/ 1/ I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 2/ Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc SBORNÍK ABSTRAKT sekce lékařů Komplikácie črevných anastomóz Kothaj P. Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovensko Problém: Komplikácie črevných anastomóz sú reprezentované ich stenózou alebo dehiscenciou. Stenóza anastomózy sa prejavuje rôznym stupňom črevnej obštrukcie a prejavuje sa v neskoršom pooperačnom období. Dehiscencia anastomózy sprevádzaná únikom črevného obsahu do peritoneálnej dutiny alebo pod panvové dno máva rôzny spôsob manifestácie od včasnej, dramatickej a klinicky zjavnej manifestácie, až po neskoré prejavy ťažko odlíšiteľné od iných pooperačných infekčných komplikácií. Preto v literatúre reportované incidencie anastomotického leaku tak významne varírujú. Cieľ a metóda: Účelom zhodnotenia viacerých publikovaných randomizovaných klinických štúdií o komplikáciách črevných anastomóz a

15 programový sborník ich metaanalýz je zhodnotiť súčasný stav vedomostí o tomto probléme, za účelom stanovenia presnej incidencie a spôsobov prezentácie anastomotických leakov, ako aj stanovenia účinných spôsobov predchádzania a liečby týchto komplikácií. Výsledky: Pri porovnávaní najnovších randomizovaných klinických štúdií a metaanalýz sme dospeli k týmto záverom: Výskyt anastomotického leaku varíruje v literatúre medzi 2% - 10% a závisí od typu anastomózy pri nízkych ileorektálnych, ileoanálnych a koloanálnych anastomózach je výskyt až 23% a doporučuje sa vždy protektívna stómia, ktorá znižuje mortalitu na z 12% na 2%. Doba diagnózy anastomotického leaku je u klinicky zjavných v priemere na 7. pooperačný deň, u tých ktoré sa zistia až rádiologicky je to v priemere na 16. deň. Kým pri zisťovaní dehiscencie kolorektálnej anastomózy kontrastná klyzma pomôže v 40%, CT sken až v 89% prípadov. Dehiscencia kolorektálnej anastomózy pri karcinóme rekta zvyšuje rekurenciu ochorenia ako aj prežívanie pacientov. Z pohľadu EBM kým randomizované klinické štúdie v rokoch 1986 a 1991 ukazovali nesignifikantný rozdiel medzi ručne šitou a mechanickou anastomózou v mortalite, morbidite a výskyte anastomotického leaku, štúdie v roku 2010 už zistili špecifické rozdiely v závislosti od typu anastomózy: pri ileokolických anastomózach je u staplovaných anastomóz nižšie % leaku (p=0.02), ale rovnaký výskyt iných komplikácií (mortalita, doba hospitalizácie) ako u ručne šitých. Pri Crohnovej chorobe je nižší výskyt reoperácií pri mechanickej anastomóze ako po ručne šitej (18% vs 49%), rovnaké percento leaku (7%) pri oboch spôsoboch šitia a menšie % leaku pri anastomózach side-to-side. U kolorektálnych anastomóz je výskyt leakov rovnaký po ručne šitých aj mechanických anastomózach (klinicky zjavné leaky 7% vs 7%, rádiologicky zistené leaky 13% vs 13%), nerovnaké sú však čas operácie a výskyt pooperačných striktúr (mechanické 8%, ručne šité 2%). Pri anastomózach vykonávaných pre traumu sa ukázal vyšší výskyt leaku u staplovaných anastomóz ako u ručne šitých, tieto štúdie však nie sú randomizované (sú to štúdie z rokov 1991 a 2001). Hladina 1a EBM doporučuje pri pravostrannej hemikolektómii pre karcinóm použitie staplovanej side-to-side ileokolickej anastomózy. Hladina 1a EBM ukazuje, že pre kolorektálnu anastomózu sú mechanická a ručne šitá anastomóza rovnocenné. Hladina 1b EBM predpokladá, že staplovaná side-to-side anastomózy je výhodnejšia pri resekcii pre Crohnovu chorobu. Hladina 3 EBM predpokladá, že ručne šitá anastomóza tenkého čreva po jeho resekcii spôsobuje menší výskyt leaku než stapling technika. Rizikovosť bakteriálnej kontaminácie anastomózy spočíva nielen v riziku infekcie okrajov, ale najmä v pôsobení kolagenázy produkovanej baktériami a zdôrazňuje sa význam predoperačnej špecifickej bakteriálnej dekontaminácie čreva. Pri operáciách pre IBD sú rizikovými faktormi dehiscencie kolorektálnej anastomózy histologicky pozitívne okraje, predoperačná hladina albumínu pod 3g/dl, perioperačná strata krvi nad 200 ml, operačný čas nad 200 minút a potreba krvnej transfúzie. Ak je prítomných 3 a viac rizikových faktorov, doporučuje sa vykonať protektívnu stómiu. Doporučovaný liečebný postup pri dehiscencii kolorektálnej anastomózy závisí od klinických prejavov a prítomnosti drénu pri nej. Pri akýchkoľvek známkach infekcie je indikovaná toaleta a drenáž panvy resp. peritoneálnej dutiny (v prípade abscesu panvy srkavá drenáž) a vykonanie protektívnej ileostómie na 3 6 mesiacov. Závery: Rizikové faktory dehiscencie stále zostávajú ischémia okrajov a tenzia spojenia, ktorým sa treba vyhnúť mobilizáciou čreva, pri ľavostranných kolických resekciách sa doporučuje mobilizácia lienálnej flexúry. U rizikových anastomóz treba intenzívnejší chirurgický surveillance, lebo anastomotické leaky sa môžu demaskovať až po prepustení pacienta z nemocnice.

16 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Časné a pozdní komplikace ruční a polomechanické staplerové nitrohrudní ezofagogastrické anastomozy Haruštiak T., Pazdro A., Šnajdauf M., Lischke R. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha Úvod: Literární data ukazují, že ezofagektomie s krční ezofagogastrickou anastomozou konstruovanou polomechanicky užitím lineárního stapleru má nižší riziko vzniku časné insuficience a pozdní striktury anastomozy ve srovnání s ručně šitou spojkou. Zda-li je tento rozdíl patrný i u nitrohrudní anastomozy je z literatury méně zřejmé. Cílem této práce je srovnání chirurgických výsledků ručně šité a polomechanické lineárně staplerové nitrohrudní ezofagogastroanastomozy. Metodika: Provedli jsme retrospektivní analýzu prospektivně zbíraných dat všech pacientů, kteří podstoupili transtorakální resekci jícnu s ručně šitou (R) nebo polomechanickou lineárně staplerovou (S) nitrohrudní ezofagogastroanastomozou (EGA) pro neoplazii jícnu v letech Integrita anastomozy byla rutinně vyšetřována kontrastní ezofagografií 7. pooperační den. Insuficience anastomozy byla radiologicky a klinicky klasifikována jako nezávažná nebo závažná. Hodnotili jsme celkovou incidenci insuficience anastomozy, incidenci závažné insuficience anastomozy, pooperační morbiditu, mortalitu, délku hospitalizace a incidenci endoskopicky definované pozdní striktury anastomozy. Univariační a multivariační analýzou jsme hodnotili předoperační a operační rizikové faktory insuficience a striktury anastomozy. Výsledky: Resekci jícnu s hrudní EGA jsme provedli u 415 pacientů, z toho 134 pacientů mělo ručně šitou a 281 pacientů polomechanickou anastomozu. Insuficienci anastomozy jsme zjistili u 56 nemocných (13.4%), signifikantně častěji po ručně šité anastomoze ve srovnání s polomechanickou (21% proti 10%, p=0.02). Incidence závažné insuficience nebyla signifikantně rozdílná (9% po R proti 5.7% po S, p=0.216). Celková morbidita, hospitalizační mortalita ani délka hospitalizace nebyly ovlivněny technikou anastomozy. Kontrolní gastroskopii jsme provedli u 248 pacientů (60%). Strikturu anastomozy jsme detekovali u 24 pacientů (9.7%), významně častěji u ručně šité anastomozy ve srovnání s polomechanickou (20% proti 6.3%, p=0.002). Multivariační analýzou předoperačních a operačních proměnných jsme jako rizikový faktor celkové insuficience anastomozy identifikovali obezitu a techniku ručně šité anastomozy; nenalezli jsme žádný rizikový faktor predikující závažnou insuficienci anastomozy a jako rizikový faktor pozdní striktury anastomozy jsme identifikovali jenom techniku ručně šité anastomozy. Závěr: Naše retrospektivní studie prokázala, že polomechanická nitrohrudní ezofagogastrická anastomoza je výhodnější ve srovnání s tradiční ručně šitou anastomozou pro nižší celkovou incidenci insuficience anastomozy a nižší tendenci k vývoji pozdní striktury. Považujeme jí za preferovanou metodu nitrohrudní spojky. Komplikace anastomóz po resekčních výkonech na jícnu a žaludku Vrba R. 1/, Neoral Č. 1/, Aujeský R. 1/, Stašek M. 1/, Vomáčková K. 1/, Černá M. 2/ 1/ I. chirurgická klinika FN Olomouc, 2/ Radiologická klinika FN Olomouc Autoři ve svém sdělení prezentují výskyt komplikací u anastomóz na horní etáži zažívacího traktu po resekčních a rekonstrukčních výkonech pro maligní onemocnění jícnu a žaludku. Na sestavě nemocných operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc pro karcinom jícnu transtorakálním a transhiatálním přístupem jsou referovány komplikace anastomózy konstruované v hlubokém krčním prostoru. U nemocných s karcinomem žaludku jsou popisovány komplikace anastomózy po totální, subtotální a proximální gastrektomii. V prezentaci je popisována klinická symptomatologie, diagnostika a terapie komplikací anastomóz uvedených malignit.

17 programový sborník Totální gastrektomie a rizikové faktory dehiscence anastomózy Pazdro A., Šnajdauf M., Haruštiak T., Pafko P., Lischke R. III. chirurgická klinika 1. LF UK Praha a FN Motol Úvod: Dehiscence anastomózy po totální gastrektomii (TGE) je závažná a život ohrožující komplikace. Identifikace předoperačních a operačních rizikových faktorů může mít vliv na výsledek operace. Cíl: Cílem této studie bylo identifikovat rizikové faktory, které mohou být spojené s dehiscencí anastomózy po TGE. Metoda: Provedli jsme retrospektivní analýzu po sobě jdoucích pacientů, kteří podstoupili TGE pro malignitu za 15 let (od 1998 do 2012). Rizikové faktory jsme hodnotili ve dvou skupinách - předoperační komorbidity jako diabetes melitus (DM), ischemická choroba srdeční (ICHS), infarkt myokardu (IM) a CHOPN stadia II a vyšším a operační rizika jako je způsob obnovení kontinuity trávicího traktu (Roux-Y esofagojejunoanastomóza versus rekonstrukce Omega kličkou), lokalizace anastomózy (nitrohrudní proti nitrobřišní), technika anastomózy (ručně šitá proti staplerová) a splenektomie. Únik z anastomózy byl identifikován radiologicky na rutinním pooperačním polykacím aktu 7. pooperační den nebo, v případě klinického podezření, na urgentním CT vyšetření. Výsledky: Ve sledovaném období bylo provedeno 215 totálních gastrektomií u 84 žen (39%) a 131 mužů (61%), s průměrným věkem 62 let (rozmezí 28-85). Celková mortalita (in-hospital mortality) byla 3,19% (n = 7) a únik z anastomózy byl identifikován u 35 nemocných (16,3%). Přítomnost diabetu u 46 pacientů (21,4%) ve srovnání s 167 pacientů bez DM (78,6%) byla spojen se statisticky významným zvýšení počtu dehiscencí anastomózy (26,7% oproti 12,7%, p = 0, 02). Neidentfikovali jsme žádný jiný signifikantní rozdíl v předoperačních komorbiditách ve vztahu k nedostatečnosti anastomózy. Typ Roux Y rekonstrukce (n = 185, 86,1%) ve srovnání s Omega kličkou s Braunovou anastomózou (n = 30, 13,9%) byla významně zatížen vyšší přítomností dehiscence anastomózy (18,3% oproti 6,9 %, p = 0,048). Splenektomie byla provedena v 72 případech (33,5%). Nedostatečnost anastomózy byla častější u pacientů se splenektomii než bez ní (22,7% oproti 12,4%, p = 0.046). Nebyl prokázán žádný vztah mezi lokalizací anastomózy a technikou její konstrukce a dehiscencí anastomózy. Závěr: Statisticky signifikantní negativní význam pro hojení anastomózy jsme v našem souboru prokázali u pacientů s diabetem (p=0,02) dále u nemocných s provedenou splenektomií (p=0,046) a u rekonstrukce podle Rouxe Y (p=0,048) která je považována za více standardní použití Omega kličky s Braunovou anastomózou. Vliv pankreatojejunální anastomózy na morbiditu, mortalitu a délku hospitalizace u resekcí pro vývodový karcinom hlavy pankreatu Loveček M., Skalický P., Klos D., Neoral Č., Havlík R. I. chirurgická klinika FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Č. Neoral, CSc. Úvod: Pankreatojejunální anastomóza (PJA) je označována za Achillovu patu pankreatoduodenektomie. Pankreatická píštěl (PF) je její obávanou komplikací. Charakter, závažnost a způsob její léčby odráží klasifikace podle ISGPF. Pro objektivní hodnocení komplikací je využita klasifikace Clavien-Dindo.

18 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Cíl: Porovnat výsledky standardizované konstrukce PJA na současné skupině pacientů oproti původní nestandardizované technice. Implementace objektivních kritérií pro hodnocení krátkodobých výsledků chirurgické léčby. Metodika: Srovnání vlastní sestavy pacientů radikálně operovaných pro PDAC v letech (A) nestandardizovanou technikou PJA se sestavou se standardizovanou technikou konstrukce PJA (duct to mucosa, 2 vrstevná, jednotlivé stehy) v letech (B). Pro klasifikaci PF jsou použita kritéria podle ISGPF u skupiny B. Skupina A je hodnocena retrospektivně, skupina B prospektivně včetně aplikace CD klasifikace. Výsledky: Skupina A: n=60, všichni PJA. Mortalita 1 (1,7%), morbidita (s vědomím nepřesnosti retrospektivního hodnocení) 48,3%. CD: I 4 (13,8%), II 14 (48,3%) IIIa 3 (10,3%) IIIb 7 (24,1%) IV 0, V 1 (3,4%). Klinicky relevantní pankreatická píštěl: 3 (5%) = PFC. Reoperace 8/60 (25%), dokončení pankreatektomie 3/60 (5%) (mortalita 1/3). Délka hospitalizace byla průměrně 16,77 dne (10-45), medián 14,5. Délka hospitalizace u nemocných s píštělí: jeden nemocný zemřel 6. den po primární operaci a 2. den po salvage pancreatectomy, zbývající 2 měli délku hospitalizace 30 a 45 dnů. Skupina B: n=32, všichni PJA standardizovanou technikou. Mortalita 0, morbidita 16 (50%). CD prospektivně: I 3 (18,7%), II 13 (81,3%), IIIa 0, IIIb 0, IV 0, V 0. Pankreatická píštěl dle ISGPF (trojnásobná hodnota ams v sekretu z drénu 3. a další dny): PFA 3 (9,3%), PFB 0, PFC 0. Reoperace 0. Délka hospitalizace prům. 13,12 dne (8-31), medián 12. Nekomplikovaní prům. 10,5 dne (8-13), medián 11. Komplikovaní prům. 15,62 dne (10-31), medián 14. Délka hospitalizace u nemocných s píštělí prům. 12 dnů (8-14), medián 14 dnů. Diskuse: Standardizovaným způsobem konstrukce PJA bylo docíleno ve skupině nemocných podstupujících pankreatoduodenektomii pro PDAC významné redukce výskytu závažné pankreatické píštěle, redukce komplikací plynoucí z píštěle, eliminace reoperací a reintervencí vůbec. Došlo ke zkrácení doby hospitalizace. Aplikací CD klasifikace byl dosažen reálný přehled o komplikacích, které jsou v aktuální sestavě prakticky jen méně závažné (stupeň I a II). K prodloužení hospitalizace u nemocných s komplikací došlo u 12-ti (75%) o 5,25 dne oproti mediánu hospitalizace. Na prodloužení hospitalizace měly vliv jiné komplikace než plynoucí z PJA (4x opožděná evakuace žaludku: 17,21,25,31 dnů). Závěr: Standardizace konstrukce PJA vedla k významnému zlepšení výsledků chirurgické léčby nemocných s resekabilním PDAC hlavy pankreatu na našem pracovišti. Zánětlivé komplikace a pankreatická píštěl u nemocných podstupujících pankreatoduodenektomii Skalický P., Loveček M., Tesaříková J., Lovečková Y., Kolář M., Havlík R., Neoral Č. I. chirurgická klinika FNOL a LF UP Olomouc Úvod: Zatímco mortalita pacientů podstupujících pankreatoduodenektomii v high-volume centrech klesla na úroveň 0-3%, morbidita spojená s tímto výkonem je nadále vysoká (27-47%).Infekční komplikace se přitom podílí na morbiditě značnou mírou. V této souvislosti je diskutován vliv předoperační drenáže žlučových cest na bakteriální kontaminaci žluči a související riziko vzniku pankreatické píštěle. Soubor pacientů a metody: Do studie bylo zařazeno celkem 100 pacientů, u kterých byla v období let provedena pravostranná pankreatoduodenektomie. Pacienti byli prospektivně sledováni a byla u nich vyhodnocena pooperační morbidita se zaměřením na výskyt pankreatické píštěle a pooperačních infekčních komplikací. U všech 100 nemocných byl proveden peroperační odběr žluči na kultivaci. 69 z těchto pacientů mělo předoperačně provedenu drenáž žlučových cest. Byla provedena ana-

19 programový sborník lýza výskytu jednotlivých patogenů obsažených ve žluči včetně in vitro stanovené antibiotické rezistence. Současně byl vyhodnocen vliv bakteriální kontaminace žluči na incidenci pankreatické píštěle, pooperačních zánětlivých komplikací (nitrobřišní abscesy, ranné infekce, pneumonie, močové infekce) a délku hospitalizace. Výsledky: Pozitivní kultivace odebrané žluči byla u 77 pacientů. Většina z nich měla provedenu předoperační drenáž žlučových cest (68 vs. 9 pacientů), naproti tomu ve skupině pacientů s negativní kultivací byla předoperační drenáž provedena pouze u jednoho z nich (1 vs. 22 pacientů). V našem souboru nebyl pozorován rozdíl v riziku vzniku pankreatické píštěle mezi pacienty s pozitivní (13/77) a negativní kultivací žluči (6/23). Byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl ve výskytu pooperačních zánětlivých komplikací mezi skupinami pacientů s pozitivní a negativní kultivací ranné infekce (22/77 vs. 4/23), pneumonie (13/77 vs. 2/23), močové infekce (15/77 vs. 2/23). Obdobně byla prokázána delší doba hospitalizace ve skupině pozitivní kultivace žluči (průměr 19,65 vs. 16,26 dne). Závěr: Infekční komplikace se zásadně podílejí na pooperační morbiditě nemocných podstupujících pankreatoduodenektomii, přičemž vysoký podíl tvoří endogenní infekce se zdrojem v oblasti žlučových cest. Předoperační drenáž žlučových cest zvyšuje riziko bakteriální kolonizace žluči a následných pooperačních zánětlivých komplikací, a proto je nutno k indikaci předoperační drenáže přistupovat racionálně. Vzhledem k poměrně vysoké antibiotické rezistenci bakteriálních patogenů se jeví jako vhodný peroperační odběr vzorku žluči na kultivaci jako podklad pro časnou cílenou terapii v případě výskytu infekčních komplikací. Biliární leak a jeho řešení po HJA pro poranění žlučových cest Malý T., Loveček M., Skalický P., Klos D., Havlík R., Neoral Č., Köcher M., Černá M. I. chirurgická klinika, Radiologická klinika FN Olomouc Cíl: Prezentace vlastního souboru poranění žlučových cest v letech ,které byly řešeny rekonstrukcí pomocí HJA. Materiál a metoda: V letech byla provedena rekonstrukce žlučových cest pomocí HJA sec. Roux pro jejich poranění celkem 26. V 7 případech se jednalo o muže, v 19 případech o ženy. Ve dvou případech došlo k poranění při klasické cholecystektomii, 23x byly žlučové cesty poraněny při laparoskopické cholecystektomii a 1x šlo přimárně o těžké poranění jater s vynucenou pravostrannou hemihepatektomií, kde v krátkém odstupu došlo k striktuře levého hepatiku, s následnou rekonsstrukcí HJA s našitím na levý hepatikus. Výsledky: Po těchto 26 rekonstrukcích pomocí HJA sec.roux se biliární leak objevil 8x. 2x došlo ke zhojení při ponechaných biliárních dlahách a drenáži podjaterní krajiny, 6x byla zavedena PTD drenáž, na které došlo ke zhojení v průběhu dnů. Striktura HJA se projevila 4x (v rozmezí 6-12 měsíců). Striktury byly řešeny dilatací pomocí PTC-PTD ( i opakovaně) včetně 1x zavedeného metalického stentu. Závěr: Rekonstrukce žlučových cest po jejich předchozím poranění je náročnou kapitolou současné rekonstrukční chirurgie. Radiologické metody současné medicíny jsou velmi nápomocny v úspěšném řešení této obtížné kapitoly biliární chirurgie.

20 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Komplikace kolorektálních anastomóz, onkologické výsledky Levý M., Trubač M., Pevná P., Jaremenko P., Šimša J. Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Úvod: Výsledky kolorektální chirurgie pro nádorová i zánětlivá onemocnění se postupem doby stále zlepšují díky předoperační přípravě, antibiotické profylaxi, chirurgickým technikám i lepší pooperační péči. Nicméně anastomotické komplikace se stále objevují. Cílem práce je popsat rizika, řešení a výsledky anastomotických komplikací na souboru pacientů operovaných za období 1 roku na jednom pracovišti. Dále budou předloženy onkologické výsledky v závislosti na komplikacích u většího souboru pacientů. Materiál a metody: Na Chirurgické klinice 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice bylo v roce 2014 provedeno 220 operací na tlustém střevě, z toho 199 výkonů s kolo-kolo či kolo-rektální anastomózou, 64 z nich akutních. Anastomóz na rektu bylo 27, z toho 25x staplerová, 2 x ručně šitá. Bez jakýchkoliv komplikací bylo 89 pacientů, 110 pacientů mělo alespoň jednu komplikaci (55%), revizi si vyžádalo 41 komplikací (20%). V pooperačním průběhu zemřelo 16 pacientů (8%), z toho bylo 14 pacientů operovaných akutně. Onkologické výsledky komplikací byly hodnoceny na souboru R0 operovaných pacientů v období (1321 pacientů). Pro určení vlivu komplikací na vznik recidivy onemocnění jsme tyto komplikace rozdělili na méně závažné (Clavien- -Dindo klasifikace I,II), středně závažné (Clavien-Dindo III) a závažné septické komplikace: sepse, peritonitis. Pro tyto pacienty a také pro 864 pacientů bez pooperačních komplikací byly vypočítány Kaplan-Meierovy křivky přežití. Dalších 255 pacientů (19,3%) mělo jinou, nezánětlivou komplikaci (embolie plicní, ileus, srdeční selhání a jiné). Výsledky: Anastomotických komplikací dehiscence, leak bylo celkem 24 (12%), z toho 7 bylo u akutních výkonů. U kolo-kolo anastomóz bylo 16 anastomotických komplikací (9%), z toho 7 u akutních výkonů, u kolorektálních anastomóz bylo 8 komplikací (29%), polovina z nich byla u pacientů neoadjuvantně ozářených. Jeden pacient měl leak řešen konzervativně, ostatní byli revidováni. Signifikantně horší DFI jsme zaznamenali u pacientů se závažnými septickými komplikacemi. Méně závažné septické komplikace také zvyšují riziko vzniku recidivy, ne však statisticky významně. Závěr: Pooperační zánětlivé komplikace u nemocných s KRC mají nepříznivý vliv na další průběh onemocnění ve smyslu vzniku relapsu. Mimo to závažné komplikace zvyšují pooperační mortalitu, prodlužují hospitalizaci, zvyšují náklady na léčbu. Co je pro prognózu onemocnění také velmi důležité prodlužují dobu do nasazení adjuvantní chemoterapie nebo ji zcela kontraindikují. Nejhorší prognózu mají pacienti, u kterých došlo k rozvoji sepse. Jiné potenciálně septické komplikace jako je insuficience anastomózy nemají tak zásadní vliv na vznik recidivy, proto je třeba nejen minimalizovat výskyt anastomotických komplikací, ale zejména pokud k insuficienci anastomózy dojde tuto situaci řešit urgentně tak, abychom rozvoji sepse předešli. Řešení leaku po robotické LAR Rejholec J., Moravík J., Maleček R., Tschakert D. Centrum robotické chirurgie KZ Ústí n.l., Chirurgické oddělení nemocnice Děčín o.z. Úvod: V práci hodnotíme soubor pacientů odoperovaných v centru robotické chirurgie KZ pro zhoubný nádor rekta s leakem anastomzy

21 programový sborník Metodika: Retrospektivní analýza resekčních výkonů pro karcinom rekta od do Celkem bylo operováno 175 pacientů s karcinomem rekta, ze souboru byli vyřazeni pacienti s provedeným paliativním výkonem. V daném souboru je rozebráno 23 leaků. Výsledky: Soubor je rozebrán ve smyslu zhodnocení použitých řešení k terapii leaku a zhodnocení eventuální možné alternaticny řešení leaku. Závěr: Řešení leaku po robotické resekci pro nízký karcinom se nijak neliší od řešení leaku po jiným způsobem provedené resekce. Nádory tenkého střeva Krška Z., Hoskovec D., Ulrych J., Škrha J., Šváb J. I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Úvod: Ačkoli tenké střevo (TS) tvoří 80 % délky GIT a slizniční plocha 90 %, nádory jsou vzácné. Tvoří pouze 5 % ze všech neoplazmat GIT a pouze 1-3 % malignit GIT. Ročně se jen v USA objevuje okolo 5500 nových malignit TS a umírá na ně 1100 osob. Podíl pohlaví je symetrický. Průměrný věk je okolo 62 let a u malignit 57 let (USA). Geograficky je incidence nejvyšší u Maorů na Novém Zélandu a etnických obyvatel Havaje, nejnižší ve východní Evropě a Indii. Obecně je zaznamenán vzestup nádorů TS ve všech regionech od osmdesátých let minulého století. Vlastní problematika: Diagnostika obecná Horní endoskopie, angiografie, CT, kontrastní vyšetření horního traktu, kapslová diagnostika, enteroskopie. Speciální dg pak využívá především biochemické markery (např. u NEN). Benigní nádory Asymptomatické, incidentální nálezy, většinou diagnostikovány až při sekci. Pokud klinika, pak krvácení do GIT. Nejčastěji lokalizovány v distálních částech TS, ale z hlediska oblasti TS pak v duodenu. Nejčastějšími nádory jsou adenomy, GIST (leiomyomy), hamartomy, lipomy, hemangiomy. Rozbor klinických projevů, závažnosti a léčby. Maligní nádory NEN 2 % všech GI neoplasmat, % neo TS. Většinou nalezena při emergentní LT nebo vyšetřování při CUP u jaterních meta nejasné etiologie. Klasický karcinoidový syndrom u %. Prospektivní studie stran strategií chirurgické léčby nejsou, ale retrospektivní prokázaly, že jak kurativní, tak paliativní resekce zlepšují prognózu a kvalitu života. Je nutné zabránit sy krátkého střeva a na druhé straně provést LA! NEN ilea- vzhledem k LA podél RCA přistupuje HCE dx. Jejunum, proxim ileum- klínovité resekce s LA. Duodenum- až extenzivní výkony- (obecněji- do l cm bez regionální lymf postižení- segmentární resekce, jinak široká resekce včetně závěsů). Maligní nádory adenokarcinom Tvoří 1 % GI malignit, 50 % z něho adenoca duodena, 40 % neo TS. Nejčastější lokalita- D2- ampulární oblast (až 90 %), 60 % ve stadiích III, IV. Dlouhodobá symptomatologie je typická (hubnutí, anemizace ). Rozbor rizikových faktorů, diagnostických a léčebných množností. Léčba resekce. Analýza možností resekčních výkonů. Neresekabilní nálezy přežití 6,7 měsíců, pětileté přežití u resekabilních 86 % (u ostatních duodenálních malignit 90 %), u neresekabilních 0 %. Maligní nádory - lymfomy, sarkomy, vzácné nádory metastázy Rozbor kliniky diagnostiky a léčby. Analýza vlastního souboru nádorů tenkého střeva.

22 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Závěr: Benigní a hlavně maligní nádory TS se díky pokroku ve vyšetřovacích metodách stávají nejen problémem akutní chirurgie či nahodilým nálezem, ale posouvají se k elektivní medicíně. S rostoucím počtem je nutné na ně myslet při nejasné symptomatologii horního GIT, hubnutí, únavnosti a anemizaci. Výkony se liší od paliativních až po rozsáhlé, většinou (dle dg) s významnou lymfadenektomií. Je nutné být připraven na možný extenzivní, multiorgánový výkon. Zkoumá se i genetické pozadí a především ERBB2 antagonisté mohou zřejmě v budoucnu promluvit do diagnostiky a léčby. Laparoskopicky asistované intestinální resekce u nemocných s nespecifickými střevními záněty Kasalický M. 1,2/, Koblihová E 1/, Kalvach J 1/, Lukáš M 3/ 1/ Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v Praze, 2/ Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava, 3/ ISCARE, Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Praha. Úvod: Laparoskopicky asistované (LA) operace v kolorektální chirurgii u nemocných s idiopatickými střevními záněty (IBD) jsou v poslední době stále populárnější, zvláště u nemocných s Crohnovou chorobou v případě první chirurgické intervence v ileocékální oblasti. Vzhledem k povaze onemocnění IBD má miniinvazivní přístup a technika operování svá specifika. Při indikaci je nezbytná úzká spolupráce chirurga, gastroenterologa, radiologa eventuálně nutričního specialisty. Metoda: K LA operacím byli indikováni nemocní bez předchozí laparotomické intervence v dutině břišní. V období bylo na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN pro IBD LA operováno celkem 194 nemocných. V souboru bylo 134 žen a 75 mužů s průměrným věkem 31,8 let (18-62). U 19 (9,8 %) nemocných bylo nutno primárně LA výkon konvertovat na laparotomický přístup pro pevné fibrózní adheze. Výsledky: Celkem bylo LA dokončeno 134 (69,1 %) ileokolických resekcí, 27 (13,9 %) hemikolektomií a 14 (7,2 %) subtotálních kolektomií. Téměř všechny anastomózy byly z minilaparotomie šity ručně metodou side to side like end to end. Průměrná doba operace byla 105 minut ( min), krevní ztráty 125 ml (50-450ml). Průměrná doba obnovení činnosti zažívacího traktu bylo 3,5 dne (1-5. den). U 4 (2 %) nemocných byl infekt v ráně, u 3 (1,5 %) se vznikla kýla v minilaparotomii. U tří nemocných byla laparoskopicky zrušena enterokolická píštěl. Závěr: Ve shodě s dalšími autory lze říci, že LA operace u nemocných s IBD jsou bezpečné, s minimální traumatizací v dutině břišní. Ukazuje se, že jsou indikovány především u nemocných s postižením v ileokolické oblasti. Dále se ukazuje, že i u nemocných s postižením tračníku ať Crohnovou chorobou nebo u nemocných s UK je LA kolorektální chirurgie v indikovaných případech pro pacienta velkým benefitem. Jde o metodu volby s rychlejší obnovou činnosti zažívacího traktu, kratší morbiditou. Podpořeno projektem: MO1012. Konsiliární chirurgické řešení komplikací anastomóz a iatrogenního poranění tenkého střeva Klos D., Halama J., Skalický P., Loveček M., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc Úvod: Chirurg je ve své praxi často konfrontován s mnohdy velmi obtížným řešením komplikací chirurgických výkonů prováděných na jiných než přímo chirurgických pracovištích a to především u onkourologických a onkogynekologických operačních

23 programový sborník výkonů. Úměrně s tím jak roste počet a rozsah radikálních onkochirurgických operačních výkonů v urologii a gynekologii, narůstá také počet komplikací anastomóz a iatrogenních lézí postihujících především tenké střevo. Napomáhá tomu i rozvoj a rozmach moderních operačních technologií a postupů s cílem minimalizace operačního traumatu, především tedy postupů laparoskopických a robotických. V onkourologii jsou nejčastějšími pooperačními stavy vyžadující revizi chirurga stavy po cystektomiích, ať už izolovaných či v rámci exenterací malé pánve, využívající k derivaci moči exkludované kličky tenkého střeva. V oboru urogynekologie jsou to pak především stavy po rozsáhlých cytoredukčních operacích u tumorů ovaria, které často zasahují i serózu tenkého střeva. Komplikovanými stavy jsou také iatrogenní léze tenké kličky při laparoskopických a robotických operačních výkonech nerozpoznané při primární operaci samotné. Case reports: Prezentujeme komplikovaný průběh nemocného po cystektomii s následným rozvojem ileózního stavu vyžadující chirurgickou revizi a v druhém případě pak prezentujeme komplikovaný pooperační průběh u ženy po robotické hysterektomii a bilaterální adnexektomii s nerozpoznanou iatrogenní lézi jejuna způsobené trokarem při jeho zavádění do dutiny břišní. Oba dva případy vedly k trvalé invalidizaci nemocných s nutností složitých operačních revizí, protrahovanou intenzivní péčí a následnou dlouhodobou ošetřovatelskou a rehabilitační péčí. Závěr: Cílem sdělení je upozornit na nutnost multioborové spolupráce při řešení komplikací operačních výkonů primárně neřazených pod všeobecnou chirurgii, kde však zkušenosti a znalosti chirurga s řešením komplikací anastomóz a iatrogenních lézí tenkého střeva jsou rozhodujícím a vůdčím momentem v úspěšném zvládnutí těchto operačních neúspěchů. Erivedge průlom v léčbě lokálně pokročilých forem basaliomu Nováková L. Roche Kožní nádory jsou nejčastější nádory vůbec. Mnoho z nich patří k benigním, jiné jsou svým chováním velmi maligní. Basocelulární karcinom (BCC) tvoří 80% nemelanomových kožních nádorů. BCC představuje široké spektrum onemocnění od drobných uzlíků snadno odstranitelných chirurgicky až po formy lokálně destruktivní, které devastují velké plochy včetně usurace chrupavek i kostí. I drobné nálezy BCC mohou být problematické z důvodu tendence k rekurenci. Léčebné možnosti lokálně pokročilých forem BCC byly do nedávné doby velmi omezené, chirurgické řešení komplikované, často za cenu velké devastace. V lednu 2012 FDA na základě studie Erivance zaregistrovala vismodegib ( Erivedge) pro léčbu metastatického, lokálně pokročilého BCC nevhodného pro radioterapii a resekci. Z výsledků studie : OR (objektivní odpověď) u 60% pacientů, z toto 53% pacientů reaguje úplnou odpovědí (CR). DOR (trvání odpovědi ) 26 měsíců ve skupině lokálně pokročilého BCC. Erivedge je inhibitorem signální dráhy, patří do katergorie cílené biologické léčby. Užívá se perorálně. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří svalové spasmy, alopecie, poruchy chuti. Předepisování léku je v kompetenci onkologa, dermatologa. V současné době je v Erivedge v ČR registrován, stanovení úhrady se očekává. Probíhají další studie zkoumající podání Erivedge v intermitentním režimu, i jako neoadjuvatní léčba. Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby Nováková L. Roche Maligní melanom (MM) je závažné onkologické onemocnění. Nádor vychází z melanocytů. Incidence MM celosvětově dramaticky narůstá. V ČR v roce 2012 bylo zjištěno téměř 20 nových onemocnění na 100tis.obyvatel. Pro porovnání v 70. letech bylo toto číslo okolo 3 nových onemocnění. V etiologii hraje roli sluneční záření. Je nutné nabádat k rozumnému

24 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 pobytu na slunci, používaní účinné fotoprotekce, vyvarovat se užívání solárií. Existuje mnoho klinických typů MM, nejčastější jsou superficiální, nodulární, lentigo maligna melanom. V diagnostice se uplatňuje vizuální vyšetření a dermatoskopie. Lze uplatnit ABCDE pravidlo. Mezi základní prognostické faktory patří tloušťka nádoru hodnota Breslow. U tloušťky nad 1mm je prognóza přežití pacienta zásadně horší. Každý podezřelý nález by měl být vyšetřen zkušeným dermatologem ještě před chirurgickým zákrokem. U závažných stavů interdisciplinární komise (nejčastěji na úrovni krajských nemocnic) rozhodne o nejsprávnějším postupu pro pacienta. Primární léčbou MM je excize s dostatečným bezpečnostním lemem a histologické vyšetření nálezu. U podezřelých nálezů je excize a vyšetření sentinelové uzliny ideálně provedeno v jednom kroku. V ČR je každoročně diagnostikováno cca 90 nových případů pokročilých forem MM a cca 300 zreabuje z časných stadií. Léčba pokročilých forem MM historicky byla velmi málo účinná. Doba přežití léčených pacientů se zásadně nelišila od pacientů ponechaných bez léčby. K průlomovým změnám v léčbě pokročilých forem MM došlo v posledních letech. K dispozici jsou léky ovlivňující imunitní systém a BRAF inhibitory. Použití těchto nových léků vedlo z významnému prodloužení doby do progrese i celkového přežití. BRAF inhibitory (na trhu dostupné Zelboraf, Dabrafenib) jsou učinné pouze u pacientů s pozitivitou mutace BRAF. Těchto pacientů je cca 40%. Vyšetření mutace se provádí z metastázy či excidované kožní tkáně v histologických laboratořích. Komerčně dostupný Yervoy je zástupce léků ovlivňující imunitní systém. Další nové molekuly, či nové kombinace existujících jsou předmětem mnoha studií. Ačkoli se v posledních letech v léčbě MM událo mnoho převratného, prevence zůstává základním opatřením. Kožní nádory přehled a základní problematika Kimleová K., Krajsová I. I. chirurgická klinika hrudní, bříšní a úrazové chirurgie, Dermatovenerologická klinika, VFN, Praha Cílem přednášky je uvést účastníky do problematiky kožních nádorů, která jsou v chirurgii často vnímána pouze okrajově, ačkoliv jejich chirurgické ošetření patří v našem oboru k nejvíce zastoupeným výkonům. Kožní nádory jsou nejčastější nádory vůbec. Klasifikujeme je podle struktur kůže, ze kterých vycházejí. První skupinou jsou epitelové kožní nádory a jejích zástupci jsou bazaliom vycházející ze stratum basale epidermis a spinaliom vycházející ze stratum spinosum. Mají makroskopicky podobný klinický obraz. Tyto dva velmi příbuzné nádory s různým typem biologického chování jsou nejčastějšími kožními nádory. Morbus Bowen a Erytroplasia Qeyrat jsou intraepidermální karcinomy. Příčinou známého karcinomu z merkelových buněk je Merekel cell polyomavirus. Druhou skupinou jsou nádory vycházející z kožních adnex, kam patří Pagetova nemoc. Ta postihuje primárně prsní dvorec a bradavku. Agresivní apokrinní karcinom vychází z apokrinních žláz. Třetí skupinu kožních nádorů tvoří mezenchymové nádory. Známe řadu benigních jako hemangiom, fibrom nebo lipom. Maligní je expanzivně rostoucí dermatofibrosarkoma protuberans, rychle matastazující fibrosarkom, častor ecidivující maligní fibrózní histiocytom nebo Kaposhiho sarkom typicky se vyskytující u imunosuprimovaných jedinců. Čtvrtou skupinou kožních nádorů jsou neurektodermové nádory. Benigní neurofibrom je poměrně vzácný ale mnohočetně se vyskytující u Recklinhausenovy nemoci. Ne příliš často se může zvrhnout na neurofibrosarkom. Maligní melanom je neuroektodermový nádora. Je známo mnoho typů od povrchově se šířícího melanomu, přes lentigo maligna melanom po nodulární melanom a další. Poslední skupinou jsou lymfomy postihující kůži. Vzácný T-buněčný lymfom Mycosis Fungoides postihuje kůži od jemných svědivých makul až po rozsáhlé léze, které již vyžadují i chirugické ošetření.

25 programový sborník Horská letecká záchrana v alpských lyžařských střediscích aneb medicína přes péřovou bundu Höschlová K. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje; Centre Médical d Avoriaz, Mt.Blanc Helicopteres, Francie; Záchranná služba ASČR Praha-Západ; Společnost horské medicíny; Katedra urgentní medicíny IPVZ, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Prezentace představuje systém záchrany v horské oblasti Portes du Soleil, Grand Massif a Bas Chablais ve Francii. Oblast čítá 25 lyžařských středisek situovaných mezi Ženevským jezerem a masívem Mont Blancu. Záchranu zraněných zajišťuje převážně letecká záchranná služba Mont Blanc Helicopteres, která angažuje lékaře ze zdravotního střediska Centre Medical v Avoriaz. Sezónně bývá ošetřeno a pomocí LZS transportováno 800 pacientů, z toho cca 250 vyžadují lékařský zásah. Medicína v terénu má svá specifika. Je charakterizovaná velmi nízkým pracovním komfortem v chladném prostředí, limitovanými vyšetřovacími metodami a vysokou zodpovědností za konečné směřování pacienta, které vzhledem k náročnému terénu může trvat pozemní cestou mnoho hodin. V části týkající se péče o traumatizovaného v terénu je představen způsob základní diagnostiky, analgesie a evakuace traumatizovaných v náročných podmínkách horského prostředí. Ortostatický šok u pacientů po dlouhodobém visu v sedacím úvazu Burget F., Král M. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, ZZS hl. m. Prahy Úvod: Autoři ve svém sdělení seznamují s problematikou ortostatického šoku u poraněných ve volném visu na laně v sedacím nebo kombinovaném úvazku a předkládají výsledky dotazníkové akce zaměřené na znalost ortostatického šoku. Metodika: Dotazník sestávající se ze 6 otázek ohledně ortostatického šoku byl předložen jak profesionálním zdravotníkům(lékaři, záchranáři), tak i nezdravotníkům z řad horolezců. Výsledky: Celkem bylo dotázáno 53 respondentů, z toho 23 záchranářů pražské záchranné služby, 5 lékařů a 25 horolezců. Nejlepší znalosti ortostatického šoku ve visu a jeho první pomoci překvapivě prokázala skupina z řad horolezců. Závěr: Ortostatický šok u pacienta ve visu v sedacím úvazu je poměrně raritní poranění. Nicméně jedná se o život ohrožující stav, který lze při včasném rozpoznání poměrně úspěšně léčit a tudíž by aspoň základní znalost této problematiky měl znát každý zdravotník, který může s takovýmto úrazem přijít do styku. Sportovní poranění jater na Chirurgické klinice FN Plzeň Fichtl J., Třeška V., Skalický T., Liška V., Tupý R.* Chirurgická klinika FN Plzeň, *Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň Úvod: Poranění jater představuje závažnou traumatologickou diagnózu. Tato nosologická jednotka má přes rychlý transport, kvalitní včasnou diagnostiku a moderní přístrojové vybavení, stále vysokou mortalitu (5-10%). Nejčastějšími příčinami vzniku jsou dopravní nehody, pády z výše a působení přímého násilí (např. kriminální trauma). Dalším možným mechanismem

26 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 jsou tzv. sportovní traumata, tedy poranění jater způsobené při sportu. Incidence těchto poranění během let postupně narůstá. Pacienti s podezřením na poranění jater by měli být transportováni přednostně do traumatologických center. Metodika: Retrospektivně jsme zhodnotili soubor hospitalizovaných pacientů na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Plzeň s traumaty jater. Sledovali jsme období posledních pěti let ( ). Vybrali jsme ty nemocné, kde poranění jater bylo způsobeno při sportu. Výsledky: Na Chirurgické klinice FN jsme celkem hospitalizovali v tomto období 156 nemocných s poraněním jater, z toho 20,5%, tj. 32 nemocných bylo poraněno během sportu. Jako nejčastější mechanismus úrazu byl nalezen pád s kola (43,75%). Průměrný věk v době nehody byl 28 let (6,4-72,9 roku). Operační řešení bylo indikováno u 9 pacientů (28%). Průměrná doba hospitalizace byla 16 dní. Zásadní informací je mortalita celého souboru, která byla nulová. Závěr: Diagnostika, léčba a základní ošetření poranění jater by měla spadat do znalostí všeobecného chirurga, přesto větší poranění (III. a více stupňů dle Moora) patří minimálně do traumatologických center ideálně pokud mají zázemí lékařů se zkušenostmi s jaterní chirurgií. Septické komplikace u nitrohrudních poranění Vyhnánek F., Jírava D., Očadlík M. Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha Úvod: Infekce představuje významnou příčinu komplikací po tupém i penetrujícím poranění hrudníku. Mezi septické komplikace u poranění hrudníku patří infekce, které vznikly v souvislosti s úrazem: 1. Poúrazový empyém hrudníku /infikovaný retinovaný hemotorax, infekce při penetrujícím poranění/, 2. Infikovaný intrapulmonální hematom /traumatický absces plicní /, 3. Mediastinitida /při poranění jícnu /. Další a častější skupinou jsou infekce nozokomiální / pneumonie, parapneumonický empyém /.Cílem sdělení je zhodnocení incidence poúrazového empyému a jeho léčení na základě retrospektivní analýzy. Nemocní, metoda a výsledky: V období bylo operováno 196 nemocných s empyémem hrudníku. Nejčastější příčinou byl u 135 / 70 %/ nemocných parapneumonický empyém. Poúrazový empyém byl chirurgicky léčen u 32 pacientů / 16 % /. Nemocní byli operováni a podle stadia poúrazového empyému byla provedena buď videotorakoskopie / odstranění fibrinu, dekortikace, cílená drenáž /, nebo torakotomická revize / dekortikace, dekortikace + resekce plíce /. V pooperačním období byl nejčastější komplikací protrahovaný únik vzduchu z plíce. Závěr: Empyém hrudníku u nitrohrudních poranění vzniká buď v souvislosti s nitrohrudním poraněním nebo jako komplikace pneumonie. Cílem chirurgické léčby u empyému hrudníku je podle stadia onemocnění vedle evakuace výpotku dekortikace s následnou reexpanzí plíce.

27 programový sborník Závažná cévní poranění v souvislosti se sportovními aktivitami Moláček J., Třeška V., Čertík B., Šulc R., Houdek K., Baxa J., Duras P. Chirurgická klinika FN v Plzni Úvod: Cévní chirurg řeší celou řadu poranění tepen a žil způsobených nejčastěji dopravními nehodami (32 % v našem pětiletém souboru z let ), dále poranění sklem v ebrietě (14%), kriminálními činy (12%) a suicidiem (6%). Bez významu není ani mechanismus sportovních úrazů (11 %). Metody: Retrospektivně jsme zhodnotili 5-letý soubor nemocných ošetřených s cévním poraněním na Chirurgické klinice FN v Plzni v období od roku 2010 do Pátrali jsme po sportovních mechanismech úrazů, diskutovali optimální diagnostiku a terapii. Výsledky: Od do jsme na Chirurgické klinice FN v Plzni a ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod ošetřili 15 nemocných se závažným poraněním cévního systému, u nichž se jednalo o sportovní mechanismus úrazu. Jednalo se o 11% všech závažných poranění cévního systému v daném časovém období. Nejčastěji se jedná o mladé nemocné, průměrný věk byl 24 let. Z pohledu mechanismu traumatu jde nejčastěji o pád (z kola, lyží, snowboardu, skateboardu..atd.). Příčinou poranění cévy je nejčastěji její přetažení či zhmoždění při luxaci velkého kloubu nebo poranění kostním fragmentem při fraktuře kosti. Poranění magistrálních tepen na končetinách se projeví často závažnou ischemií. Mnohem častěji je postižena horní končetina (42% všech úrazů) než dolní (14%). Jako primární úspěch léčby (ať již chirurgické, endovaskulární nebo konzervativní) jsme považovali záchranu končetiny u poranění cév končetin či záchranu života u poranění trupu a krku. V našem souboru byla primární úspěšnost léčby 100%, nemuseli jsme žádnou končetinu amputovat, 30 denní mortalita byla 0%. Primární průchodnost cévních rekonstrukcí byla v našem souboru 100%. Důvodem zhoršené funkce poraněné části těla bylo sdružené poranění nervového či pohybového aparátu, nikoliv cévní trama. Shrnutí: S narůstajícím množstvím a dosažitelností sportovních odvětví roste i počet úrazů způsobených při těchto aktivitách. Traumata cévního systému patří mezi nejzávažnější poranění, která vyžadují rychlou diagnostiku i optimální léčbu. Cílem nezůstává pouze záchrana života a končetiny, ale plné zachování funkčnosti poraněné části těla a návrat zraněného k běžným pracovním i sportovním aktivitám. Liečba zlomenín distálneho rádia 23-C podľa AO naše skúsenosti Fábry V., Krempaský M., Ridoško J. Odd. úrazovej chirurgie FN Trenčín, SR Základným cieľom liečby zlomenín distálneho radia je obnova anatomických pomerov a zabezpečiť dostatočnú stabilitu zlomeniny, pri minimalizácii poškodenia tkanív za cieľom čo najrýchlejšej mobilizácie a tým obnovenia funkcie končatiny. V prípade intraartikulárnych zlomenín, ide v prvom rade o obnovu integrity artikulačnej plochy, so zámerom dosiahnutia absolútnej stability zlomeniny. Na prvé miesto za posledné desaťročie sa dostalo dlahovanie princípom ORIF /z 16 na 70-80% /, vytesňujúc na druhé miesto externé fixátory /10-15%/ následované MIO /5-10%/. Cieľom našej štúdie je retrospektívna analýza operačnej liečby zlomenín distálneho rádia podľa klasifikácie AO typ 23-C, na našom oddelení od do Celkovo sme odoperovali 355 pacientov, pričom u 136 pacientov išlo o zlomeninu typu 23 C podľa AO klasikácie. Prevažnú vačšinu pacientov sme odoperovali technikou ORIF za pomoci najnovších LCP dláh. V menšom počte bol použitý vonkajší fixátor a to hlavne u tých, ktorí mali vyšší stupeň poškodenia mäkkých tkanív alebo u pacientov s polytraumou. Po roku boli pacienti predvolaní a následne podľa DASH skorovacieho systému sme hodnotili výsledný efekt liečby.

28 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Poranění Achillovy šlachy lze léčit konzervativně? Foltán O., Burget F. I. chirurgická klinika VFN v Praze Achillova šlacha je nejsilnější a nejpevnější šlacha v lidském těle. Léze či ruptura této šlachy se objevuje nejen u profesionálních sportovců, ale v naprosté většině postihuje pacienty, kteří aktivní sporty provozují jen rekreačně. S incidencí přibližně 7/ obyvatel není tato problematika nikterak vzácná. Ač se léčba, sutura a následná imobilizace po dobu několika týdnů jeví jako dostatečná a vyhovující, je třeba zhodnotit, zda je každý pacient pro tento způsob terapie vhodný a zda stále převažuje benefit nad rizikem potenciálních komplikací. Cílem této prezentace je seznámit s možnostmi konzervativní léčby ruptury Achillovy a srovnat jejich výsledky s léčbou operační. Především ale zahrnout tyto možnosti do terapeutické rozvahy těch, kteří se s touto problematikou setkávají. Uzávěr laparotomie podle evidence based medicine East B. 1/, Muysoms F. 2/, Hoch J. 1/ 1/ Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2/ Surgery department AZ Maria Middelares Hospital, Ghent, Belgie Úvod: Selhání laparotomie a vznik kýly v jizvě je jednou z nejčastějších chirurgických komplikací, které postihnou zhruba pětinu všech operovaných pacientů. Vzhledem k nepříznivým dlouhodobým výsledkům nespočtu možných plastik se jako nejefektivnější jeví prevence vzniku kýly v jizvě. Ta začíná již volbou chirurgického přístupu a samozřejmě spočívá i ve správném uzávěru dutiny břišní. Materiál a metoda: V roce 2013 vznikla na konferenci Evropské kýlní společnosti v Gdaňsku pracovní skupina, která dedikovala rok práce tomu, aby systematicky analyzovala doposud publikovanou literaturu týkající se uzávěru laparotomie ve vztahu k možným komplikacím, zejména vzniku kýly v jizvě. Tuto skupinu tvoří přední evropští specialisté společně se skupinou mladých lékařů, kteří se kýlou v jizvě zabývají zejména v rámci svých postgraduálních prací. Výsledky: Výsledkem roční práce pracovní skupiny jsou Doporučené postupy pro uzávěr laparotomie, které byly publikovány v lednu 2015 v časopise Hernia a jejich české znění v únorovém čísle Rozhledů v chirurgii. Tyto guidelines jsou rozděleny do 21 kapitol postihujících celou problematiku od volby laparotomie přes její uzávěr po indikace k profylaktickému použití sítě, nošení břišního pásu, nebo problematiku ran po laparoskopických výkonech. Závěr: Výsledkem chirurgické práce by neměl být jen správně provedený resekční výkon, onkologicky radikální operace nebo precizně provedený rekonstrukční výkon. Výsledkem by měl být pacient bez kýly v jizvě a i počet těchto kýl by se v budoucnosti mohl stát jedním z měřítek kvality naší péče.

29 Infarkt sleziny raritní náhlá příhoda břišní Sirový M., Pospíšil J., Jurčinová D. Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Jičín programový sborník Úvod: Infarkt sleziny je neobvyklá příčina náhlé příhody břišní. Nejčastěji bývá spojena s hematologickým onemocněním nebo je důsledkem tromboembolické nemoci. Typicky je provázena bolestí v levém podžebří spojenou se vzestupem teplot a anemií. V laboratoři bývá nejčastěji leukocytosa a trombocytosa. Kazuistika: uvádí případ 69letého muže po recidivující ischemické CMP, po nefrektomii pro Grawitzův tumor, přijatého na chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Jičín pro náhle vzniklé kruté bolesti pod levým žeberním obloukem. Vstupní UZ vyšetření bylo bez výraznější patologie. Pro progredující bolesti a elevaci zánětlivých markerů bylo doplněno CT s nálezem uzávěru lienální arterie s nekrosou sleziny. Dále nevelká pseudocysta v oblasti kaudy pankreatu a zesílená stěna žaludku. Byla provedena operační revize se splenektomií. 7. pooerační den je pro změnu charateru odpadu z břišního drénu a opětovnou elevaci zánětlivých markerů provedeno CT vyšetření, které prokazuje leak kontrastní látky v oblasti velké kurvatury žaludku. Při následné revizi je nalezena nekrosa velké kurvatury žaludku v povodí a. gastroepiploica sinistra. Byla proveden resekce žaludku. Následně se pacient zhojil. Diskuze: Diagnostika infarktu sleziny vychází z klinického nálezu a vyšetření CT angiografie, které je metodou volby. Další terapie záleží na klinickém obrazu a laboratorním nálezu. V našem případě vzhledem k progresi fyzikálního nálezu na břiše byla indikována operační revize. Celkový stav byl následně komplikován nekrosou stěny žaludku. U pacienta bylo vyloučeno hematologické onemocnění stejně tak i kardiologické onemocnění ve smyslu srdečních arytmií. Domníváme se, že mohlo dojít k embolizaci lienální arterie na podkladě paroxysmální fibrilace síní nebo k její akutní trombóze v důsledku exacerbace chronické pankreatitidy. Nekrózu velké kurvatury žaludky dáváme do souvislostí s velmi raritním cévním zásobením. Open abdomen jako následek anastomotické komplikace na trávícím traktu kazuistiky Bébarová L., Stašek M., Řezáč T., Klementa I., Neoral Č. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Úvod: Jako open abdomen je označován stav, kdy je dutina břišní otevřená na povrch těla a nitrobřišní orgány jsou tedy v přímém kontaktu s atmosférickým vzduchem. V současnosti je open abdomen akceptovanou metodou primárního ošetření u kriticky nemocných pacientů, nejčastěji u stavů spojených s rozvojem abdominálního compartment syndromu. Open abdomen může vzniknout i v důsledku anastomotických komplikací na trávícím traktu, konkrétně anastomotického leaku, nejčastěji u anastomóz na tenkém a tlustém střevě. Přitom často dochází k rozvoji peritonitidy, edému nitrobřišních orgánů, zhoršení intestinální perfuze, rozpadu sutury břišní stěny a expozici nitrobřišních orgánů vůči vnějšímu prostředí. V takovém případě se často nejedná o primárně kontrolovaný stav, respektive cílený léčebný postup, a výrazně se zde zvyšuje riziko retrakce facie, rozvoje nitrobřišní infekce, vzniku enteroatmosférické píštěle a monstrózní kýly, coby pozdního následku takového stavu. Kazuistiky: Prezentujeme případy 2 pacientů operovaných na I.chirurgické klinice LF UP a FN Olomouc, kteří podstoupili akutní, respektive plánovanou revizi dutiny břišní s resekčním výkonem na tlustém střevě s následnou dehiscencí anastomózy, rozvojem akutní peritonitidy a vznikem open abdomen řešeným dočasným uzávěrem pomocí podtlakové terapie.

30 POSTERY XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Jubilejní světový kongres International College of Surgeons Novák K., Vokurka J., Šebor J., Vokurková J., Hájek Mar., Červinka V., Malý I., Krška Z., Levý Z., Kindelmann L. Česká sekce ICS, Praha Cíl: Cílem posteru je informovat o mimořádné mezinárodní chirurgické akci v zří 2015 v České republice Pozadí: Prof. Arnold Jirásek, po kterém jsou nazvány Pražské chirurgické dny, byl spoluzakladatelem a prvním prezidentem nejstarší světové chirurgické organizace International College of Surgeons (ICS). Česká národní sekce ICS, která v současné době patří k nejaktivnějším na světě, byla poctěna právem zorganizovat k 8O. výročí od založení ICS v roce 1935 v Ženevě poprvé v historii této organizace její světový kongres v České republice. Hlavní téma kongresu zní: Perspektivy chirurgie ve 3.tisíciletí na všech kontinentech z interdisciplinárního pohledu. Způsob realizace: Kongres, začínající 9. září 2015 v Praze,bude mít jak významnou část odbornou, tak nepostradatelnou slavnostní část společenskou, k níž přispěje umístění jeho poloviny do Plzně, Evropského hlavního města kultury Očekává se účast chirurgů ze států světa, mezi nimiž budou výrazné osobnosti různých chirurgických specializací. Namátkou lze uvést jména jako Hong Ho, Talbot, Pribaz, Maeda, Yamamoto, Hakim, Schlitt, Schulze, Maruotti, Chan a řadu dalších. Pro diskusi s plejádou osobností je připravena řada atraktivních společenských příležitostí. Záštitu převzala řada osobností veřejného, odborného i akademického života České republiky v čele s ministrem zdravotnictví, rektorem Karlovy univerzity, primátorkou Hlavního města Prahy, předsedou České lékařské společnosti J.E.Purkyně a dalšími. Výsledky: Definitivní výsledky bude možné shrnout až po kongresu samotném. Aktivní účast již přislíbila a svá sdělení registrovala celá řada významných českých osobností, jako např. Prof. Pirk, Dr. Pomahač, Doc. Froněk, Prof. Krška, Prof. Ulčová-Galová, Prof. Dvořák a mnoho dalších. Bude možné porovnat úroveň české chirurgie a vyspělými i méně vyspělými zeměmi. Pro české chirurgy i další lékaře jsou vytvořeny mimořádně příznivé finanční podmínky a zejména pro mladou generaci je připravena možnost publikovat zkrácené verze ústních i vývěskových sdělení v impaktovaném časopisu European surgery. Celkový úspěch kongresu bude závislý nejen na účasti ze světa, ale i z České republiky. Transanální endoskopická mikrochirurgie a karcinom rekta Starý L., Vysloužil K., Klementa I., Zbořil P., Skalický P., Neoral Č. I. chirurgická klinika, FN Olomouc Cíl: Zhodnotit naše zkušenosti s transanální endoskopickou mikrochirurgickou technikou (TEM) při chirurgické léčbě karcinomu rekta. Materiál a metoda: Autoři prospektivně hodnotí soubor 131 nemocných s karcinomem rekta operovaných metodou TEM.

31 programový sborník Výsledky: Na chirurgické klinice FN Olomouc bylo od ledna 2002 do června 2014 pro maligní nádor rekta operováno TEM technikou 131 nemocných, z toho 77 (59%) mužů a 54 (41%) žen. Stádium T1 histolog potvrdil v 106 (81 %) a T2 v 20 (15 %) případech, v pěti (4 %) preparátech bylo popsáno stádiumt3. Grading ani v jednom případě nepřekročil stupeň G2. Lokální recidivu po transmurální resekci jsme zaznamenali u stádiu T1 ve 3 (3%), T2 rovněž ve 3 (15%) případech. Taktéž měli recidivu 3 (60%) nemocní operovaní touto metodou ve stádiu T3. Komplikace v souboru nemocných s maligním nádorem rekta nastaly u 12 (9 %) nemocných. Úmrtí jsme nezaznamenali ani v jednom případě. Závěr: Transanální endoskopická mikrochirurgie se zařadila mezi standardní léčebné postupy. V onkochirurgii časných stádií tumorů rekta je rovnocennou alternativou konvenční chirurgie s výhodou minimální morbidity, mortality, pooperačních komplikací, sexuálních a urologických poruch. To však ale platí za přísného respektování indikačních kritérií se zachováním zásad radikality resekce. Klíčová slova: transanální endoskopická mikrochirurgie, operační rektoskop, karcinom rekta, lokální léčba nádorů rekta Markery podílející se na angiogenezi a vzniku metastáz u adenokarcinomu pankreatu první výsledky Tesaříková J. 1/, Skalický P. 1/, Loveček M. 1/, Neoral Č. 1/, Škarda J. 2/, Kolář Z. 2/ 1/ I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 2/ Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvod: Adenokarcinom pankreatu je nádorové onemocnění s velmi špatnou prognózou. Tato souvisí zejména s agresivní biologickou povahou nádoru a jeho pozdní diagnostikou. Jedinou potenciálně kurativní metodou je léčba chirurgická spočívající v radikální resekci tumoru, kterou v závislosti na stádiu onemocnění doplňuje adjuvantní léčba onkologická. Vzhledem k vysokému počtu recidiv onemocnění i u pacientů s nižšími stádii (např. T2NOM0) je diskutována otázka minimální reziduální choroby případně mikrometastáz v době operace. To je spojeno s hledáním nových prediktorů metastazování duktálního adenokarcinomu. Jejich znalost a také znalost jejich regulace může být důležitým krokem v rozvoji nových terapeutických strategií, zejména individualizace adjuvantní onkologické léčby. Metodika: V projektu, ve kterém jsme spolupracovali s Ústavem klinické a molekulární patologie LF UP Olomouc, jsme se zaměřili na průkaz potenciálních prediktorů metastáz do lymfatických uzlin. Zabývali jsme se studiem exprese Vascular Endothelial Growht Factor (VEGF ), matrix metaloproteinasy 2 (MMP2) a Transforming growth factor β (TGF beta) v epiteliální a stromální komponentě nádoru a v normální nenádorové tkáni. K detekci exprese těchto proteinů byla použita metoda standardní dvoustupňové imunohistochemické metody za použití diaminobenzidinu jako chromogenního substrátu v preparátu zalitého do parafínu. Výsledkem vyšetření bylo zjištění míry exprese těchto proteinů, která byla dále korelována s výskytem uzlinových metastáz, stupněm diferenciace tumoru, TNM stádiem a délkou přežití nemocných. Studie byla retrospektivně-prospektivní. Bylo do ní zařazeno celkem 77 pacientů s duktálním adenokarcinomem hlavy pankreatu, u kterých byla v letech provedena pravostranná duodenohemipankreatektomie. Těchto 77 pacientů bylo rozděleno do dvou skupin. První skupinu tvořilo 49 pacientů s adenokarcinomem pankreatu bez přítomnosti nádorového postižení lymfatických uzlin v definitivním preparátu, druhou skupinu potom 28 pacientů s pozitivními lymfatickými uzlinami. Ke statistickému zpracování byla použita metoda Coxovy regresní analýzy.

32 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Výsledky: Ve výsledcích jsme prokázali, že exprese MMP 2 byla výrazně vyšší v invazivní složce ve srovnání s nenádorovou tkání pankreatu. V okrscích tumoru, kde byla přítomna perineurální invaze byla pozorována signifikantně vyšší intenzita exprese VEGF. Intenzita exprese MMP2 a VEGF korelovala s vyšším gradingem tumoru. Při srovnání míry exprese VEGF a MMP2 v nádorové tkáni nebyl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl mezi pacienty s N0 a N1 stadiem. Současně byla prokázána statisticky signifikantní závislost délky přežívání nemocných na expresi MMP2 a VEGF v tumoru. Závěr: Exprese proteinů MMP2 a VEGF v nádorové tkáni pacientů s duktálním karcinomem pankreatu představuje negativní prognostický faktor výrazně ovlivňující přežívání těchto pacientů. V naší analýze se ukázal jako nezávislý ve vztahu k nádorovému postižení lymfatických uzlin. Z tohoto důvodu se jeví jako perspektivní ukazatel, který by mohl přispět k predikci prognózy nemocných a případně individualizaci pooperační onkologické terapie. Podpořeno grantem IGA/LF/2014/024 Přínos PET/CT v diagnostice a léčbě karcinomu jícnu Vomáčková K., Neoral Č., Aujeský R., Vrba R., Stašek M. I. chirurgická klinika, fakultní nemocnice Olomouc Cíl studie: Posouzení významu PET/CT pro iniciální staging karcinomu jícnu s důrazem na metastatické postižení uzlin a průkaz vzdálených metastáz. Dále bylo cílem ověřit význam PET/CT při hodnocení efektu neoadjuvantní léčby. Metodika a soubor: V prospektivní studii byl sledován soubor 354 nemocných s karcinomem jícnu, kteří byli vyšetřeni na I. chirurgické klinice LF UP a FN Olomouc v letech Vstupní PET/CT vyšetření bylo provedeno u 349 nemocných. Analyzovali jsme přínos vyšetření ke stanovení stagingu onemocnění a v závislosti na něm jsme stanovovali strategii léčby. Na základě vstupního PET/CT byl u 102 nemocných zjištěn různý stupeň generalizace a byli indikovaní k paliativní či symptomatické terapii. U 247 pacientů bylo zjištěno omezení nádoru na jícen ev. regionální uzliny. Po posouzení celkového stavu byla dále u 188 nemocných indikovaná neoadjuvantní radiochemoterapie, léčbu nedokončilo 32 nemocných. U 156 pak bylo v průměrném odstupu 8,4 týdnů od ukončené neoadjuvantní terapie provedeno kontrolní vyšetření PET/CT. Na základě tohoto vyšetření bylo kompletní vymizení známek nádoru zjištěno u 38 vyšetřených (24,4%), regrese u 89 (57,0%), stacionární nález u 10 (6,4%) a progrese u 19 (12,2%). K chirurgické léčbě bylo indikováno 97 pacientů, z toho resekce jícnu bylo možné provést u 85 a u 12 byl výkon pouze paliativní resp. se jednalo o exploraci. Výsledky: Vstupní PET/CT vyšetření u 349 pacientů u naprosté většiny správně posoudilo rozsah onemocnění v souhlase s histologicky ověřenou diagnózou. Falešně negativní výsledek byl jen u 5 nemocných (1,43%). Při hodnocení efektu neoadjuvantní léčby byli pacienti rozděleni do skupin dle nálezu při kontrolním PET/CT po neoadjuvanci a bylo vyhodnocováno jejich přežívání. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v přežívání mezi skupinami s rozdílnou reakci na neadjuvantní léčbu (CR (n=38), Regrese (n=89), Stacionární nález (n=10), Progrese (n=19) bez ohledu na další léčbu po neoadjuvanci, ve prospěch pacientů s lepší reakci na neadjuvantní léčbu. Signifikantní rozdíl v přežívání byl zaznamenán i mezi skupinou pacientů po neoadjuvanci radikálně operovanými (n=85) a neoperovanými (n=59) ve prospěch operovaných. Nejdelšího průměrného přežívání 38,6 měsíců bylo dosaženo ve skupině operovaných po neoadjuvanci, kde kontrolní 2. PET/CT ukázalo CR. Nebyl však prokázán signifikantní rozdíl ve výsledcích mezi skupinami operovaných s rozdílnou reakcí na neadjuvantní léčbu (regrese, stacionární nález). Počet případů v jednotlivých hodnocených skupinách není zatím natolik velký, abychom získané výsledky mohli považovat za jednoznačně průkazné a ve sledování a zařazování dalších nemocných do studie budeme dále pokračovat.

33 programový sborník Závěr: Práce dokumentuje význam a přínos PET/CT v iniciálním stagingu karcinomu jícnu, zejména v průkazu metastatického onemocnění. PET/CT má velký význam pro stanovení léčebné strategie. Dále byl ověřen významu PET/CT vyšetření při hodnocení efektu neadjuvantní léčby. Ileus tenkého střeva, diagnostika a léčba Zbořil P., Skalický P., Klementa I., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc Úvod: Ileus tenkého střeva patří mezi časté diagnózy, pro které je pacient akutně ošetřen. Až 20% pacientů, vyšetřených pro chirurgické obtíže, má poruchu pasáže tenkých kliček. Ileus tenkých kliček postihuje především pacienty po nitrobřišních operacích (70%), přičemž až 25% pacientů po velkých nitrobřišních operacích má poruchu pasáže. Nejčastější příčinou poruchy pasáže jsou adheze, vazivové pruhy - strangulace, hernie a invaginace. Léčba ileu: Vzhledem k tomu, že porucha pasáže tenkým střevem může mít různé příčiny a klinický obraz bývá rozmanitý, je třeba vždy pečlivě uvážit vhodnou strategii léčby. V zásadě volíme mezi chirurgickou revizí dutiny břišní a konzervativní léčbou. Rozhodnutí by měl provádět zkušený chirurg, po zhodnocení klinického stavu pacienta a výsledků vyšetření. Diskuze a závěr: Efektivita konzervativní léčby ileu tenkého střeva je 40-70%. Kontrastní vyšetření (vodná kontrastní látka Gastrografin) má nejen diagnostický význam, ale i výrazně zvyšuje efektivitu konzervativní terapie. Pacienti zaléčeni konzervativně, s dobrým efektem, mají kratší dobu hospitalizace oproti pacientům, kteří jsou při tuto diagnózu operováni. Na druhé straně pacienti léčeni konzervativně mají vyšší riziko recidivy poruchy pasáže. Dále u nich mohou přetrvávat chronické pasážové obtíže, jako je pocit plnosti břicha, křeče, bolesti. Je nutné pečlivě uvážit způsob léčby u jednotlivých pacientů s ohledem na riziko v kontextu s celkovým stavem pacienta. konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí Historické mezníky světového ošetřovatelství Škochová D., Zachová V. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ve sdělení se ohlédneme do 19. století, které je charakteristické vznikem profesionálního ošetřovatelství a dále se budeme věnovat dvěma osobnostem, které si v letošním roce připomínáme; Florence Nightingaleová (195. výročí narození), Matka Tereza (105. výročí narození). Florence Nightingaleová ( ), zakladatelka ošetřovatelství v Anglii, jež bez ohledu na hrůzy a strádání, které jí obklopovaly, pomáhala ostatním lidem. Dokázala se vyrovnat s neobyčejně silnými předsudky, válečnými nebezpečími a nesnesitelnými životními podmínkami v krymské válce. Traduje se, že mnoho zraněných vojáků nezemřelo nejen díky její ošetřovatelské péči, ale i její neochvějné víře, že přežijí. Další pozoruhodnou ženou je Matka Tereza, která se narodila v Albánii v roce ( ). V osmnácti letech odešla do Indie učit do klášterní školy v Kalkatě, kde v roce 1937 složila závěrečný řádový slib. V roce 1948 opustila klášter,

34 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 aby mohla pracovat s chudými lidmi přímo. V roce 1950 založila řád milosrdenství. Krátce nato otevřela dům pro umírající a v roce 1957 se začala věnovat těm, co se dostali na samý okraj lidské společnosti malomocným. Získala Nobelovu cenu míru za službu lidstvu. Ošetřovatelství má i u nás bezpochyby bohatou historii, české sestry pokračují v započatém díle a snaží se udržovat péči o nemocné na vysoké úrovni. Péče o pacienta s jejunostomií Grigárková S. Fakultní nemocnice Olomouc Jejunostomie je katétr, který je operačně zavedený do tenkého střeva pro podávání enterální výživy pro pacienty, kteří nemohou přijímat potravu per os. Prezentace představuje základní anatomii tenkého střeva s ilustracemi. Asi nejzajímavější částí této prezentace jsou fotografie pořízené klinickým lékařem na operačním sále založení jejunostomie s popisem. Další částí jsou základní indikace, které mohou vést k založení jejunostomie. Poté častá indikace k založení jejunostomie na I. Chirurgické klinice. Popis ošetřovatelské péče o pacienta s jejunostomií, kde se zabývám především komplikace, které mohou nastat a způsob podávání léků do sondy. K jejunostomiím neodmyslitelně patří enterální výživa, kterou jsem do práce také stručně zahrnula, především co se týká kontinuální výživy do jejunostomie. Pro pacienty s výživovým katétrem tohoto typu je nutný dostatek informací, přísun informací dostávají pacienti formou edukace. Na I. Chirurgické klinice působí edukační sestra, která předává užitečné informace s různými doporučeními a provádí nácvik péče o jejunostomii. V poslední části této prezentace se zabývám posláním edukační sestry. Zdrojem informací pro moji prezentaci, byly vlastní zkušenosti z pracoviště a odborná konzultace s lékařem. Crohnova choroba a její specifika Souhradová E., Brodníčková K. VFN Praha, I. chirurgická klinika, oddělení JIP Úvod: Crohnova choroba je závažné zánětlivé střevní onemocnění, které nejčastěji postihuje mladé lidi mezi 20. až 30. rokem života. V České republice, ale i v Evropě, narůstá počet nemocných Crohnovou chorobou. Přibývá nemocných dětí i adolescentů. Střevní onemocnění významně zhoršuje kvalitu života svými klinickými projevy, komplikacemi či nutnými četnými hospitalizacemi. Vyžaduje změnu stylu života a zasahuje také intimní oblast nemocného. Hlavní obsah: V hlavním obsahu představíme Crohnovu chorobu a její specifika. Zmíníme se, co je pro nemocné důležité a jaké mají potřeby. Uvedeme několik kazuistik. Závěr: Pro zlepšení kvality života nemocných s Crohnovou chorobou je důležitá včasná diagnostika onemocnění a dostatečná informovanost o onemocnění. Neméně důležité je nebát se o onemocnění diskutovat s lidmi, kteří s ním mají zkušenost, a nebát se zkoušet i nové možnosti v léčbě a zlepšení kvality života.

35 programový sborník Infekční komplikace v hrudní chirurgii z pohledu sestry Škůrková Z., Vojáčková I. Fakultní nemocnice Olomouc Infekce v hrudní chirurgii jsou závažným problémem pro pacienta, lékaře i sestru. Neznamenají pouze zhoršení zdravotního stavu pacienta, ale také zvýšené náklady na léčbu a komplikace v psychické a sociální oblasti života nemocného. Cílem této práce je seznámení ostatních zdravotnických pracovníků s metodami a postupy v léčbě a ošetřovatelské péči o pacienta po hrudní operaci na I. chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Předkládá se v ní výčet nejčastějších infekčních komplikací v hrudní chirurgii, jejich stručná charakteristika a seznamuje s hlavními úkoly a kompetencemi sestry v ošetřovatelské péči. První část sdělení rozebírá infekční komplikace, jako jsou pneumonie, plicní absces, empyém hrudníku, mediastinitida se zaměřením na prevenci těchto onemocnění, jejich symptomatologii, diagnostiku a léčbu. Práce dále pojednává o možnostech léčby infikované operační rány pomocí VAC systému. Druhá část přednášky je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta po hrudních výkonech a kompetence sestry v této oblasti. Zdrojem k této práci byly především zkušenosti z našeho pracoviště a odborné práce našich lékařů. Sestra a hojení ran Jerhotová T., Mitášová V. I. chirurgická klinika VFN v Praze Rána je definována jako porucha kožní integrity, způsobená nejčastěji vnějšími nebo vnitřními činiteli a definována i stavem vývoje hojení. S vývojem ošetřovatelských a léčebných postupů, které znamenají kvalitu péče a snazší hojení ran se pojí rozvoj multioborové spolupráce v léčbě ran. V dnešní době přibývá mnoho sester, které se na hojení ran specializují. V posledních letech se stále zvyšuje úroveň dosažených výsledků v ošetřování ran. A to nejen díky mnoha různým druhům vlhkého terapeutického krytí na rány, které jsou v praxi k dispozici. Při léčbě ran je automaticky zohledňována dostatečná výživa, celkový stav a přidružená onemocnění pacientů. V souvislosti s tím se stále zdokonaluje Záznam o ošetření rány a hodnotící tabulky tak, aby v ošetřovatelské dokumentaci sestry nalezly všechny potřebné informace o stavu rány i jejím ošetření. Znalosti a dovednosti všeobecných sester nejsou předurčeny jen věkem, pomyslné pravidlo čím starší sestra, tím více znalostí a dovedností již neplatí. Neocenitelné a nepostradatelné jsou znalosti a dovednosti v péči o rány, které sestry získávají samostudiem nebo navštěvováním odborných akcí. V dnešní době jsou potřebné poznatky získávány formou certifikovaných kurzů, kde sestry ranhojičky získávají i potvrzení určitých kompetencí. Z hlediska dlouhodobého výsledku je důležité i sjednocení záznamu hodnocení a popisu jednotlivých ran. Efektivní terapie exudátu Čurdová K., Součková M. I. chirurgická klinika, VFN Praha Úvod: Význam exsudátu v procesu hojení je veliký, jeho tvorba je během čistící fáze hojení přirozená a v určité míře žádoucí. Avšak příliš malá nebo naopak nadměrná exsudace vede ke zpomalení procesu hojení. Pro optimální hojení rány je potřebné optimální vlhké prostředí. Exsudát chrání spodinu rány před vysycháním, napomáhá migraci buněk nově se tvořící tkáně a poskytuje základní živiny pro hojení. Jak nadměrná, tak nedostatečná vlhkost povrchu

36 XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 rány narušuje hojení. Nedostatečná produkce exsudátu má za následek vysychání spodiny rány. Příčin nadměrné produkce exsudátu je celá řada. Velice často se na ní podílí přítomná bakteriální kolonizace a infekce. O charakteru a velikosti rané sekrece nás informuje znečistěné primární a sekundární krytí. V přednášce bychom Vás chtěli seznámit s druhy krytí používaných k řešení exudátu u chirurgických ran. Závěr: Hojení exsudujících ran využívá materiály, které udrží jejich optimální vlhkost a zároveň dokáží ránu ochránit před vstupem sekundární infekce. Terapie exsudátu nespočívá pouze ve výběru vhodného výběru, důležité je také dodržování dalších zásad, které vedou ke snížení jeho tvorby. Zdravotnická rizika a migrace Polanecký V. IPVZ Praha Globalizační efekt v oblasti zdravotnictví při ochraně veřejného zdraví se projevuje nejen v oblasti imigrace řízené, imigrace nelegální, ale i v turistických souvislostech při možnosti zavlečení nákaz a zvláště vysoce virulentních nákaz z tropů a subtropů. Současně může dojít k zavlečení nákaz potravinami, sexuálními hetero a homosexuálními službami, další ovlivnění může přicházet v úvahu i klimatickými změnami, posunem vyšších teplot od rovníku k pólům a tím i posunem hmyzu, hlodavců, plísní z oblastí, kde se běžně vyskytují, do střední Evropy. Západoevropské statistiky uvádějí, že až cca 30% imigrantů jsou nemocní akutně, či chronicky, včetně infekčních onemocnění. Doklady o zdravotním stavu ze zemí původu jsou nevalidní a nelze je použít pro odhad rizika. Rovněž údaje dětí o očkování jsou neprůkazné. Komplikace navíc představují podle amerických a západoevropských statistik také onemocnění rakovinou, nemoci srdce a oběhu, diabetes a hormonální onemocnění. V úvahu přichází rovněž celá řada běžně i méně často se vyskytujících infekčních onemocnění dětí i dospělých. Proto je třeba připravit systém opatření proti šíření nákaz a systém péče pro ostatní onemocnění. Účinná zbraň na biofilm Nováková M. ConvaTec Česká republika Nadměrný exsudát a velká biozátěž byly hodně dlouho považovány za příčinu faktorů, které prodlužují hojení rány a chronicitu ran. Přestože se výrobci krytí snaží nabídnout efektivní antimikrobiální materiál, stále zůstává velký podíl obtížně ošetřovatelných ran. V posledním desetiletí nám vzrůstá počet důkazů zaměřených na existenci bakterií v ranách a resistentní biofilm, který má větší vliv než bakterie planktonické. Prezentace ja zaměřena na krytí vyrobené společností ConvaTec, které používá průlomovou AG+ technologii zaměřenou na management exsudátu, infekci a biofilm.

37 Esteem CMT Hamrová M. ConvaTec Česká republika programový sborník Esteem + tvarovatelný je jediná jednodílná stomická pomůcka s tvarovatelnou technologií. Kombinuje výhody jednodílného systému a účinné ochrany před podtékáním. Mezi její další výhody patří tvarování otvoru bez nutnosti používání nůžek; otvor se přizpůsobí jakémukoli tvaru a velikosti stomie; vytvarovaná elastická manžetka jemně a přitom těsně obemkne stomii a tím eliminuje podtékání a chrání peristomální kůži. Navíc je manžetka z hmoty Stomahesive podporující hojení. Zdravotnictví optikou nového občanského zákoníku II. Široká L. Šustek & Co., advokátní kancelář Cílem přednášky je seznámit účastníky s aktuálními medicínsko-právními problémy, které v současnosti řeší veřejnoprávní autority a dále s vlivem občanského zákoníku na vztah zdravotnický pracovník pacient. Melanom skryté nebezpečí Špičková M., Menyházová D. FN Olomouc 1. chirurgická klinika, Olomouc Vznik a výskyt melanomu v závislosti na moderní dobu, včasná diagnostika, léčba, prevence. Kazuistika melanom v mladém věku, osobní omezení v životě, reakce okolí na informaci o onemocnění. Stručný přehled transplantací Michňová M., Kaiferová J. Fakultní nemocnice Hradec Králové Co je transplantace?: Legislativa: Typy transplantací: Dárce - kdo?: Waiting list: Kostní štěpy ortopedie FNHK 2014: Závěr:

38 Sportovní úrazy na trumatologickém oddělení Malíková M., Navrátilová J. VFN, 1. chirurgická klinika, Praha XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Úrazy rozdělujeme na poranění měkkých tkání-kam patří poranění nervově cévních svazků, kůže, svalů a šlach. Dále poranění skeletu-patří sem zlomeniny otevřené, zavřené, také luxace a dále jsou to poranění kombinovaná.úrazy mohou vzniknout při rekreační pohybové aktivitě spontánního charakteru např. jízda na kolečkových bruslích, rekreační hry, ale také při organizovaných formách tělesné výchovy a sportu 1) nezávodivé formy cvičení/školní TV, aktivity ve fitcentrech/2) vrcholová úroveň/horolezectví, fotbal, hokej, atletika atd/.nejčastější sportovní úrazy jsou poranění kolene, ramene, kotníku, zad a hlavy. Prevencí úrazu je nejen opatrnost, ale také používání ochranných pomůcek. Aj nevinná sánkovačka sa môže zmeniť na boj o život Marková K., Matúšová A., Kirková Z. Fakultná nemocnica Oddelenie úrazovej chirurgie, Trenčín, Slovensko Cieľom prednášky je poukázať na riziká pri predpokladaných relatívne bezpečných zimných športoch. V práci je prezentovaná veľmi zaujímavá kazuistika. Podelíme sa o informácie získané počas hospitalizácie 21 ročnej pacientky, ktorá utrpela úraz pri sánkovaní. Poukazujeme na niektoré ošetrovateľské problémy súvisiace s danou tématikou, ako napríklad starostlivosť o sfinktery, permanentný močový katéter, invazívne vstupy a operačnú ranu. Taktiež sme sa zamerali na ošetrovateľskú starostlivosť, riziká vzniku komplikácií a ich prevenciu. Ergoterapie na traumatologickém oddělení Uhlířová J., Nováková P. Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK V rámci traumatologie se setkáváme s nejrůznějšími následky úrazů na končetinách i v oblasti trupu. Imobilizace v kterékoliv oblasti může pro pacienta znamenat na několik týdnů větší, či menší ztrátu soběstačnosti. V řadě případů vypomůže pacientovi na přechodnou dobu rodina. Setkáváme se ale často i s pacienty, jež žijí osamoceni bez rodiny, a nebo jim blízcí nemohou vypomáhat. V takovém případě je na místě intervence ergoterapeuta, který provede evaluaci pacientovy životní a sociální situace, soběstačnosti a zhodnotí jeho motorické a kognitivní funkce. Na základě tohoto hodnocení může s pacientem nacvičit různé kompenzační strategie vykonávání běžných denních činností (ADL), doporučí pacientovi vhodné kompenzační pomůcky, či odkáže na sociální služby skrze sociálního pracovníka. Ergoterapeut tak může v řadě případů urychlit návrat pacienta do jeho přirozeného prostředí. V tomto akademickém roce se při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy otevřelo vůbec poprvé v České republice navazující magisterské studium ergoterapie. Studenti v rámci svých praxí navštěvují také I. chirurgickou kliniku hrudní, břišní a úrazové chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Rádi bychom se s vámi podělili o první zkušenosti, které společně se studenty na tomto oddělení získáváme v práci s traumatologickými pacienty. Ergoterapeutickou intervenci zde nejvíce provádíme u pacientů se zlomeninou pažní kosti, stehenní kosti a bederního popř. hrudního obratle. V neposlední řadě terapie probíhá u pacientů po amputacích, především dolních končetin. Zmíněny budou některé příklady ergoterapeutické intervence v oblasti soběstačnosti u pacientů s traumatem horní končetiny, dolní končetiny a páteře.

39 programový sborník Koncepty ambulantní Neurorehabilitace Lippert-Grüner M., Maršálková A. Západočeská univerzita Plzeň a Gemeinnützige Therapiezentren Bonn GmbH Následky mozkového poskozeni jsou velmi různorodé a potřebují intenzivní a komplexní neurologickou rehabilitaci, která začíná již během akutní fáze. Pokud to stav pacienta dovolí a pokud nehrozí nebezpečí cerebrální hypertenze, začínáme okamžitě s intenzivní rehabilitací s cílem nejprve profylaxe, následně s terapií, která cílí, pokud možno na co nejrychlejší dosažení samostatnosti a mobility. Po propuštění z hospitalizace, pokračuje rehabilitace formou stacionární, nebo ambulantní. Důležité je, aby rehabilitační terapie byla prováděna s kontinuitou a aby nevznikaly žádné preruseni. Fáze stacionární rehabilitace trvá v průměru 3 mesice, následně je ve většině případů nutné pokračovat v terapii ve formě ambulantní rehabilitace. Mozkove poskozeni může mít různé nasledky. Na první pohled viditelné jsou nejvíce tělesné omezení ve formě hemiparézy, dale poruchy senzitivity, zraku (často ve formě hemianopsie), polykání a poruchy řeči. Vedle těchto viditelných deficitů existuje další množství různých symptomů, které nejsou na první pohled diagnostikovatlné. Jsou to tzv. poruchy neuropsychologické, které se týkají zejmena procesu myšlení a jednání. Tato skupina deficitů je pro postižené i pro jejich příbuzné velmi zatezujici, zrovna tak, jako skupina tak svanych viditelných poruch. V rehabilitaci jsou samozřejmě problémy obou skupin spolu uzce spjaty. Rehabilitační léčba se týká zlepšení senzorickych, motorickych a neuropsychologickych funkcí a možností jako základ úspěšné reintegrace. Ambulantní neurologická rehabilitace klade důraz zejména na vyrovnani pacienta se změnami způsobenými onemocněním a tvorbu novych kompetencí a schopností, jak take snížení s onemocněnm souvisejících psychologických a environmentálních překážek. Podmínky prijmu pacienta je zajisteni domácí péče a to zejména v noci a o víkendech, dostatečná schopnost psychofyzické zateze (cca 4-5 hodin), dostatečná mobilita a základní připravenost k léčbě. Bezpečí v našich rukách Zachová V., Škochová D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvek je věnován osobním ochranným pracovním pomůckám, které jsou pro práci profesionálu ve zdravotnictví naprosto nepostradatelné. Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, říká odst zákona č. 262/2006 Sb. Vyšetřovací i operační rukavice můžeme dělit podle mnoha kritérií: druhu materiálu, tloušťky, velikosti, indexu AQL, délky, vnějšího či vnitřního povrchu, obsahu pudru či dalších látek. Rukavice mají chránit pacienta, ale i zdravotníka, proto je jejich výběr zásadním z hlediska prevence přenosu profesionálních nákaz. Zdůraznit musíme zejména riziko bodných a řezných poranění, která během chirurgických intervencí mají nejčastější incidenci a významný dopad na psychické a fyzické zdraví. Rizika nákazy krví přenosných onemocnění jsou i přes očkování např. proti hepatitis typu B významná. Ruce zdravotnických pracovníků musíme chránit nejen před biologickými činiteli, ale i před chemickými látkami. O účinné ochraně rukou nemůžeme hovořit bez souvislosti s hygienickou a chirurgickou dezinfekcí rukou.

40 Charcotova osteoartropatie Hachová I., Šabatková H. FN Hradec Králové, Ortopedická klinika XXII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2015 Charcotova osteoartropatie: Chronické, progresivní onemocnění kostí kloubů a měkkých tkání nejčastěji v oblasti nohy a hlezna, vzniklé na podkladě periferní neuropatie, kdy nejčastější příčinou je diabetes. Toto onemocnění je charakteristické lokálním zánětlivým procesem v časné fázi a postupným rozvojem kostních destrukcí, kloubních dislokací a fixovaných deformit. Tyto deformity mohou vést k tvorbě infikovaných ulcerací a následně k osteomyelitis. Obecně však může být postižena kterákoliv jiná část skeletu. Příznaky: Liší se v akutní nebo chronické fázi Akutní fáze: teplá noha (rozdíl teplot mezi oběma DK až o několik stupňů) jednostranný otok nohy může být i zarudnutí a bolestivost Chronická fáze: fixované deformity nohy Ulcerace Diagnostika: Vychází z anamnestických údajů (na Charcotovu osteoartropatii je nutné myslet vždy u pacientů s těžší diabetickou neuropatií). Klinické vyšetření. Zobrazovací metody (RTG vyšetření, magnetická rezonance v časné fázi onemocnění, CT, třífázová či čtyřfázová scintigrafie). Léčba: Konzervativní léčba V aktivní fázi: Spočívá v imobilizaci postižené končetiny formou speciální sádry nebo individuálních ortéz. Jako prevenci přetížení druhé končetiny lze použít invalidní vozíky. Rekalcifikace kombinací vápníku a vitamínu D. V klidové fázi: Dle závažnosti deformit a přítomnosti ulcerace lze využít protetického vybavení typu ortopedické obuvi, či upravené standardní obuvi, speciálních vložek do bot. Edukace nemocného (péče o DK). Dispenzarizace, pravidelné kontroly v podiatrické ambulanci. Chirurgická léčba V současné době se rozvíjí operační metody léčby vedoucí k záchraně končetiny - kostní resekce, rekonstrukce nohy pro oddálení bércové amputace. Na našem oddělení při rekonstrukčních operačních výkonech je vedle zevních fixátorů také používaná technika rekonstrukce se stabilizací axiálními šrouby a následným přiložení sádrové fixace. Po sejmutí fixace je

41 programový sborník zhotovena individuální ortéza. Vhodná doba používání ortézy je v obou případech až jeden rok, poté je většinou zhotovena individuální ortopedická obuv. Na našem pracovišti provádíme tyto operační výkony pouze v klidovém stádiu. Kazuistika: Základní anamnéza: Průběh hospitalizace: Závěr: Charcotova osteoartropatie je onemocnění, které je často poddiagnostikováno nebo diagnostikováno pozdě. Nutné je časně stanovit diagnózu a zahájit příslušnou terapii. Včasná diagnóza a správná terapie může zabránit těžkým deformitám nohy a jejich následkům v podobě ulcerací, infekcí a často i amputací. Komplikace léčby Warfarinem na traumatologickém oddělení Brzicová V. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Přednáška se snaží ukázat specifickou komplikaci při léčbě Warfarinem a tou je kompartmen syndrom. Kompartment syndrom je soubor příznaků vznikající při zvýšení tlaku v uzavřeném anatomickém prostoru, kdy dochází k vaskulárním okluzím působícím lokální ischemii. Terapie spočívá ve snížení tkáňového tlaku před tím, než dojde k ireverzibilním ischemickým změnám. Náročnost léčby i ošetřovatelské péče se snažíme přiblížit ve dvou kasuistikách, kdy bylo nutné provést fasciotomi, tedy chirurgický zákrok, kdy se provádí široké otevření subfasciálních prostorů a efektivní dekomprese. U obou pacientek v uvedených kazuistikách se vyvinul kompartment syndrom na podkladě úrazu. Obě pacientky byly polymorbidní a v době úrazu užívaly Warfarin. Jejich následná léčba byla velmi komplikovaná a časově náročná. Rány po fasciotomi jsme hojili pomocí nejnovějších prostředků na vlhké hojení ran. U první pacientky se rána zhojila ještě před překladem na následnou péči, u druhé pacientky provádíme hojení a převazy ambulantně, protože její poranění bylo závažnější a dosti rozsáhlé.

42

43 Chirurgické staplery CSC - Zahnutý cirkulární stapler Systém rotační čepele RBS. Snadné a přesné provedení řezu. Vestavěná automatická bezpečnostní pojistka ASL. Zabraňuje nechtěnému odpalu. Hřídel PSS ve tvaru okvětních lístků. Snadné zavedení s pevným uchycením. Regulovatelná výška uzavřené svorky v rozmezí od 1 do 2,5 mm. LC - Lineární katr a zásobníky BLC - Vyvážený pákový systém ovládání. Zajišťuje paralelní uzavření vidlic nástroje. TPC - Vroubkování pro správné umístění tkáně. Zabraňuje sklouznutí tkáně mezi vidlicemi nástroje. SLR - Bezpečná vzdálenost okraje a břitu. Zvyšuje bezpečnost linie svorek. B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 Tel Fax

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Konstrukce anastomóz z tenkého

Konstrukce anastomóz z tenkého Konstrukce anastomóz z tenkého střeva MUDr. Beata Hemmelová MUDr. Tomáš Grolich Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické zkušenosti Pantoflicek J., Ryska M., Bělina F., Wechsler J., Šimša J. Česká chirurgická společnost JEP - Redakční rada KDP Chirurgické

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Brno, Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity Vzdělávání pracovníků VaV MU a

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

Souhrnná zpráva z testování účinnosti lokálního hemostatika Traumastem T af v onkologické chirurgii

Souhrnná zpráva z testování účinnosti lokálního hemostatika Traumastem T af v onkologické chirurgii Souhrnná zpráva z testování účinnosti lokálního hemostatika Traumastem T af v onkologické chirurgii Ověření účinnosti, aplikační šíře, bezpečnosti a jednoduchosti použití doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. Masarykův

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh. Regionální KONGRES 3. 4. 6. 2010 DŘÍTEČ Téma: CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.cz) Organizátor: Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ Jméno a příjmení.rodné číslo: Bydliště..Zdravotní pojišťovna.. Vážený pane, vážená paní, před rozhodnutím podrobit se operačnímu zákroku

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010)

Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Program kongresu (Konečná verze k 7.5.2010) Středa 12. května 17.00 19.30 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Restaurant Loreta, 1. poschodí) 17.00 21.00 Registrace (Foyer recepce, přízemí)

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy 1.2. Kraniofaciální deformity 1.3. Rozštěpové vady obličeje 1.4. Cysty orofaciální oblasti 1.5. Záněty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více