listy TRHOVOSVINENSKÉ KAREL VALDAUF rok 2014 Karel Valdauf 2014 Kompostéry... Dohoda o prioritách... Po prázdninách... !!! UPOZORNĚNÍ!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ KAREL VALDAUF rok 2014 Karel Valdauf 2014 Kompostéry... Dohoda o prioritách... Po prázdninách... !!! UPOZORNĚNÍ!!!"

Transkript

1 Karel Valdauf 2014 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Rok se s rokem sešel a opět nastal svátek pro všechny milovníky dechové muziky Festival Karel Valdauf Jeho už 17. ročník doprovázela stejně jako loni nepřízeň počasí, přesto i když sluníčko festivalu moc nepřálo, fanoušci na něj nejenže nezanevřeli. ale naopak přijelo jich více než v roce minulém. První den festivalu zahájili hosté ze Švýcarska - kapela Sluníčka. Podpořit ji přijel hojný počet dechovkymilovných Švýcarů. Poté rozproudili krev posluchačů jedni z nejmladších zástupců tohoto žánru, vítězové Zlaté křídlovky 2012, Jižani. Vystřídáni byli naopak jedněmi z nejstarších a nejoblíbenějších harcovníků tohoto žánru Babouky. Karel Hegner s cimbálovou muzikou přivedl do varu všechny posluchače a po vystoupení Podhoranky se nikomu ani nechtělo jít domů, a tak mnozí vydrželi sedět při dobré muzice až do pozdních nočních hodin. V neděli opět zahráli Babouci a Jižani. Odpoledne svým vystoupením pobavil Vladimír Hron. Celý program ukončila v nedělní podvečer Mistříňanka. Po oba dva dny nás programem provázela dlouholetá hlasatelka Českého rozhlasu paní Ivana Šimánková. A tak nezbývá než se těšit na další, už 18.ročník oblíbeného festivalu pořádaného na počest jednoho z našich nejznámějších rodáků Karla Valdaufa. šf foto: L. Kříhová KAREL VALDAUF rok 2014 Sviny město Valdaufovo vítá naše kapely. Do roka a do dne opět přivezly k nám veselí. Že již je to sedmnáct, že již je to tolikrát? Stejně jako každým rokem, naše srdce budou hřát. Stejně jako každým rokem srdečně se těšíme. Že to není naposledy, všichni pevně věříme. A proto, jako v každém roce opět nashledanou!!! listy Marie Plchová Trhové Sviny Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Dohoda... Kompostéry... Po prázdninách... Kompostéry... Kompostéry pro naše občany zdarma! Registrace začne dne Zde vyplníte jednoduchý formulář s Vašimi osobními daty (občanský průkaz s sebou) a připravte si také parcelní číslo zahrady, na které bude kompostér umístěn. strana 3 Dohoda o prioritách... Dohoda o prioritách na volební období S koncem volebního období je čas na jeho zhodnocení předkládáme tedy výsledky toho, jak se nám podařilo naplnit priority, na kterých jsme se na začátku volebního období shodli. strana 4 Po prázdninách...!!! UPOZORNĚNÍ!!! Z technických důvodů bude volební místnost pro volební okrsek 3 nikoliv v učebně ZŠ, ale v jídelně základní školy. Po prázdninách čekala na děti školka zase o trochu krásnější Tak jako každý rok jsme využili období letních prázdnin, kdy je provoz mateřské školy omezen, k opravám, údržbě a vylepšování prostředí školy. strana 9

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Ing. Radislav Bušek Rada města souhlasí, na základě výběrového řízení, s uzavřením smlouvy na nebytové prostory v budově A Polikliniky v Trhových Svinech č.p. 608, k.ú. Trhové Sviny, Nábř. Sv.Čecha, s MUDr. Martinem Mikešem, který bude v těchto prostorách poskytovat lékařské služby ORL. ( pro 6) z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Rada města byla informována o předložené nabídce od firmy Ateliér Hronek s.r.o., Otakarova 20, Č. Budějovice, na zpracování prováděcí projektové dokumentace na nástavbu MŠ Beruška včetně zateplení a doporučuje zařadit do rozpočtu na rok Celková cena ,- Kč včetně DPH. (pro 5) rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na opravu dřevěného mostu přes řeku Stropnici v obci Veselka s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., Třeboňská 620, Rudolfov, za cenu ,- Kč včetně DPH. ( pro 5) schválila odměnu ve výši 3 000,- Kč panu Ing. Marku Rojdlovi za 20 bezpříspěvkových odběrů krve. ( pro 5) schválila vydání samostatného volebního čísla Trhovosvinenských listů, ve kterých budou mít možnost zveřejnit svou kandidátní listinu včetně volebního programu všechny volební strany, jež se zúčastní podzimních komunálních voleb, za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH. ( pro 5) rozhodla, že volební číslo bude součástí zářijového čísla Trhovosvinenských listů bez navýšení ceny TSL. ( pro 5) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu drobné provozovny v Trhových Svinech ze dne , týkající se plateb za služby a pověřuje starostu, v případě jeho nepřítomnosti místostarostku, jeho podpisem. ( pro 5) vydává podle 11 odst. 1, 61, odst., 2 písm. a) a 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě zmocnění 4a zákona č. 265/1991 Sb., o cenách, v platném znění, dne toto nařízení obce č. I/2014, o stanovení maximální ceny za hrobová místa ve městě Trhové Sviny, ve kterém je maximální cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa. (byly zachovány stávající ceny, přidána cena za rozptyl) - ( pro 5) rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodávku automaticky posuvných dveří pro budovu B poliklinika Trhové Sviny s firmou A.T.A. technik s.r.o., Žižkova 1, České Budějovice, za cenu ,30,- Kč včetně DPH a pověřuje Ing. Františka Koláře jejím podpisem. ( pro 5) rozhodla podat žádost o dotaci na obnovu náhonu Buškova hamru do programu Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami, vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR a souhlasí s úhradou vlastního podílu ve výši 20% uznatelných nákladů. ( pro 5) vzala na vědomí informace o připravovaných výběrových řízeních na 1) výstavbu místní komunikace v Todni a ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení, 2) výstavbu bezbariérového přístupu (rampa) do polikliniky budova B, zadní vchod (od příjezdu sanitek) a ukládá SÚMM obeslat ve výběrovém řízení firmy: Stavitelství Matourek-T.Sviny, Stavitelství Beneš - T. Sviny a Zdeněk Šinákl - T. Sviny. ( pro 5) rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele stavby Rekonstrukce TKB na městský úřad s firmou Retherm s.r.o., Pražská 560/95, České Budějovice, IČ: , za cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu, v jeho nepřítomnosti místostarostku, podpisem smlouvy. ( pro 5) souhlasí s umístěním optického kabelu firmy STARNET v ulici Trocnovská v Trhových Svinech. ( pro 5) INFORMACE Z RADNICE schválila náklady spojené s výstavbou kanalizace pod místní komunikací IV. třídy Trhové Sviny Otěvěk v části Otěvěk, která nebyla součástí projektové dokumentace a kterou bylo nutno zachovat. Jedná se o náklady ve výši do ,- Kč bez DPH. Rada města ukládá MěÚ vystavit na tyto práce objednávku firmě SaM silnice a mosty s.r.o. ( pro 5) schválila náklady spojené s výměnou podloží pro výstavbu místní komunikace IV. třídy Trhové Sviny Otěvěk v části mokřadlo za účelem stabilizace podloží a v rozsahu daném geotechnickým posouzením. Předpokládané náklady ,- Kč bez DPH. Rada města ukládá MěÚ připravit dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou SaM silnice a mosty s.r.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena díla je nižší než schválená výše dotace ukládá rada města MěÚ požádat poskytovatele dotace ÚRR JZ o začlenění takto vzniklých nákladů do uznatelných nákladů akce. ( pro 5) souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 2, ulice Branka, Trhové Sviny o jeden rok. ( pro 5) souhlasí s návrhem splátkového kalendáře, za byt č. 2, Žižkovo náměstí 30, Trhové Sviny. ( pro 5) souhlasí s návrhem splátkového kalendáře, za byt č. 3, Branka 593, Trhové Sviny. ( pro 5) souhlasí a doporučuje ZM koupit pozemky parc. č. 368/9 o výměře 889 m 2, 1211/6 o výměře 30m 2 a 1214/5 o výměře 34m 2 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů od paní M. Hronkové, Strážkovice, za navrhovanou cenu 100,- Kč/m 2. ( pro 5) souhlasí a doporučuje ZM schválit koupi ideálních 65/100 pozemku parc. č. PK 3003 o výměře m 2 v k.ú. Soběnov za cenu ,- Kč od paní M. Fraňkové, Třeboň. ( pro 5) souhlasí a doporučuje ZM schválit koupi pozemku parc.č o výměře 50 m 2 v k.ú. Rankov u Trhových Svinů za celkovou cenu stanovenou ZM v Rankově, tj. 150,- Kč/m 2 a souhlasit s přijetím daru pozemku parc. č. 620 o výměře 16 m 2 v k.ú. Rankov u Trhových Svinů od pana J. Doubka, České Budějovice. ( pro 5) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, K 464/8, Zmeškal kabel NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3858/1 k.ú. Trhové Sviny. ( pro 5) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Prodloužení STL plynovodu, přípojky, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1236/1 v k.ú. Trhové Sviny. ( pro 5) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Otěvěk - rekonstrukce NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1068/10, 1068/3, 20/1, 2245/3, 3/2, PK st. 19, PK st. 28, PK 1067, PK 1160, PK 136, PK 137/1, PK 2219, PK 2233, PK 2245, PK 2246 k.ú. Otěvěk. ( pro 5) souhlasí se zproštění platby za vodu v roce 2013 paní L. Heisenbergerové a souhlasí s úpravou nájemní smlouvy. ( pro 5) schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 0,00,- Kč. ( pro 5) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Trhové Sviny,par 455/5, RD Tisoň, za úplatu 2040,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3858/1, 487 v k.ú. ( pro 5) souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 608 v k.ú. Trhové Sviny Mateřskému centru Človíček Nebojsa a to o jeden rok. ( pro 5) schválila program jednání zastupitelstva města, které se bude konat ( pro 5) Mgr. V. Korčaková UPOZORNĚNÍ Vážení čtenáři, z důvodu velkého množství aktuálních informací se románu na pokračování Těžák dočkáte až v příštím čísle. Za pochopení děkuje redakce.

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 STRANA 3 Kompostéry - pro naše občany zdarma! Již v loňském roce se město Trhové Sviny zapojilo do projektu, který zpracoval Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK), pod názvem Domácí kompostování v Jihočeském kraji. Na základě tohoto projektu byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Města se zavázala ke spoluúčasti ve výši 10%, předpokládá se, že půjde o částku do 250 Kč/kompostér. Celkem se k projektu přidalo 66 obcí v Jihočeském kraji a žádalo se o dotaci na zakoupení celkem kusů domácích kompostérů na kompostování biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností. Na jaře (kdy by se logicky kompostér nejvíce hodil) jsme čekali na zprávu, zdali byl projekt úspěšný. Jak už to ale s dotacemi někdy bývá, vše se opozdilo a dobrá zpráva přišla až nyní: projekt byl úspěšný, právě probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů a Trhové Sviny budou moci svým občanům rozdat 100 kusů domácích kompostérů o objemu 400 l. Protože jde v součtu o zakázku za 19 mil. Kč, tedy o tzv. nadlimitní zakázku, je potřeba dodržet celou řadu povinných minimálních lhůt, a dle poslední zprávy je možné, že se vám občanům budou kompostéry předávat na přelomu února a března takže vlastně na jaře, jak jsme původně plánovali, jenže o rok později. Dobrou zprávou je, že v podmínkách výběrového řízení je záruční doba pěti let, nepůjde tedy o levné a nekvalitní kompostéry, které po první zimě popraskají. A jak tedy získat kompostér zdarma? Nejprve se přijďte zaregistrovat na Městský úřad v Trhových Svinech, na odbor Životního prostředí (nová budova na náměstí, 1. patro). Registrace začne dne Zde vyplníte jednoduchý formulář s Vašimi osobními daty (občanský průkaz s sebou) a připravte si také parcelní číslo zahrady, na které bude kompostér umístěn. Dle výrobců je 400litrový kompostér určen pro zahrady o velikosti 400m 2, proto by žadatel měl vlastnit zahradu o velikosti alespoň 2 ary ( 200m 2 ). Až budou kompostéry dodány, budou umístěny v areálu sběrného dvora, kde si je budete moci po výzvě vyzvednout. Při převzetí je nutné se písemně zavázat, že po dobu udržitelnosti projektu jej budete používat na svém pozemku viz výše a že jej neprodáte nikomu dalšímu. Vlastníkem kompostéru bude totiž po dobu 5 let SMOJK, ten dá kompostéry do bezplatného pronájmu městu, to občanovi. Po pěti letech je SMOJK bezplatně předá městu a to posléze občanovi. Věříme, že se v příštích letech kompostéry osvědčí, že se zmenší množství biologického odpadu v našich popelnicích. Těší nás, že jsme našim občanům nabídli možnost chovat se ekologicky a ještě z toho budou mít užitek v podobě vlastního kvalitního kompostu. Několik málo čísel z odpadového hospodářství Města Trhové Sviny Mgr. V. Korčaková Již od ledna 2006 fungují v našem městě nádoby na tříděný odpad. Po počátečních obtížích je nyní situace stabilizovaná. Občané opravdu třídí a patří jim za to naše poděkování. Rozšířený sběrný dvůr funguje velmi dobře, občané si sem našli cestu a využívají jeho služeb. O tom, že je situace stabilizovaná, svědčí i následující čísla srovnání roku 2013 s rokem předešlým. Typ odpadu / Rok Komunální odpad - popelnice 1135 t 1127 t Komunální odpad - sběrný dvůr 192 t 187 t Objemný odpad - sběrný dvůr 111 t 120 t Ve srovnání s předchozím rokem je podobné i množství vytříděného odpadu a to jak ve sběrných barevných nádobách, tak ve sběrném dvoře. Rok 2013 Odpad Sběrný dvůr Nádoby Celkem Papír 44,1 t 53,8 t 97,9 t Plast 17,6 t 34,1 t 51,7 t Sklo 25,2 t 30,9 t 56,1 t Rok 2012 Odpad Sběrný dvůr Nádoby Celkem Papír 45,1 t 53,45 t 98,55 t Plast 16,5 t 31,31 t 47,81 t Sklo 25,0 t 30,85 t 55,85 t Srovnání příjmů a nákladů za rok 2013 a 2012: Příjmy za odpady ( celkem): ,- Kč ,-Kč Poplatky od občanů Kč ,- Kč Příjmy od podnikatelů ,- Kč ,- Kč Příjmy za prodej odpadů ,- Kč * Kč Výdaje za odpady: ,- Kč ,- Kč * pozn. Nízký příjem za prodej odpadů v r je způsoben tím, že platby od firmy Ekokom, které na jednotlivá města a obce rozpočítává Sdružení Růže, přicházejí s čím dál větším zpožděním budou tedy započítány do příjmů v letošním roce (k jsou příjmy za odpady cca ,-Kč). Připomínáme občanům, že v letošním roce bude ve městě svoz větví 4. října Místa a časy jsou umístěny na webových stránkách města Trhové Sviny ( Dále informujeme o provozu kompostárny na Valše, která je v provozu každé úterý od hodin až hodin do 25. listopadu Bc. Iveta Roulová vedoucí odboru životního prostředí Novinky ve fondu knihovny Kafka, Franz: Zámek - komiks Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká Deml, Jakub: Prvotiny Rudiš, Jaroslav: Národní třída Landovský, Pavel: Hodinový hoteliér a jiné hry Ducret, Diane: Ženy diktátorů Vendraško, Vladimír: Invaze Liška, Vladimír: Tajemství českých kronik, pověstí a mýtů Denková, Melita: Jitka Lucemburská Alcott, Louisa May: Malé ženy Connorová, Alex: Rembrandtovo tajemství Šmíd, Darek: Příběh filmu Tři bratři Čechura, Vladimír: Nikdo nemá alibi Masonová, Carol: Tajnosti vdaných žen Prokšová, Jitka: Odvážní a čekatelé Mgr. V. Hájková

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 Dohoda o prioritách na volební období S koncem volebního období je čas na jeho zhodnocení předkládáme tedy výsledky toho, jak se nám podařilo naplnit priority, na kterých jsme se na začátku volebního období shodli. Dohoda o prioritách na volební období Nové město - splněno 2. Vyrovnané rozpočty a vytváření dostatečného rezervního fondu. Rozpočty byly vždy sestaveny jako vyrovnané. Městu se mimořádně dařilo získávat finanční prostředky z dotací, proto nevytvářelo rezervní fond, ale investovalo přímo do spolufinancování těchto projektů. Významně se snížily dluhy města. 3. Protipovodňová opatření. Provedeno zkapacitnění Farského potoka Poskytnutí finančního příspěvku pro Český rybářský svaz, MO Trhové Sviny, ve výši ,- Kč na opravu a odbahnění rybníka Hájek, jako součást protipovodňových opatření na Farském (Bukovickém) potoce. Byla úspěšně dokončena jednání s vlastníky pozemků, kterých se týká plánovaná stavba poldru na Svinenském potoce. 4. Informovanost občanů o práci samosprávy a městského úřadu. Zvýšen náklad Trhovosvinenských listů jejich obsah upraven dle požadavku občanů Nové webové stránky města jsou před spuštěním bude fungovat služba automatického zasílání zpráv na podle výběru občana. Významně se zvýšilo množství informací vkládaných na webové stránky města. Kulturní a informační centrum má své stránky i na facebooku. Komunikace samosprávy s občany. Setkání s občany v Trhových Svinech i v místních částech (zájem byl o setkání týkající se konkrétní akce rekostrukce Nového města, regenerace sídliště Budovatelská atd.) Dotazy občanů na webových stránkách města jsou hojně využívané i navštěvované. 5. Údržba a výstavba místních komunikací, cyklostezek, chodníků a vybudování nového chodníku do průmyslové zóny. Viz minulé číslo TSL (8/2014) fotokoláž z více než 20 větších akcí nové i opravené chodníky, parkoviště, komunikace 6. Maximální využívání grantových programů. Viz minulé číslo TSL podařilo se nám získat téměř 53 miliónů korun z dotací a grantů. 7. Zajištění investic pro dostavbu společenského sálu a podpora živé kultury (ochotnické divadlo, festivaly, koncerty). Sál dostavěn. Podařilo se udržet tradici v pořádání vyjmenovaných akcí, nabídka kulturních a společenských akcí se rozšířila nejen díky novému sálu, ale i díky práci nového kulturního a informačního centra (ochutnávka vín, předvánoční řemeslný jarmark, neckyáda, velikonoční zajíček a další) Taneční sál 8. odpora rozvoje města a nové výstavby na základě nového územního plánu z roku Město má zažádáno u Půdního fondu ČR o vydání pozemků, které by byly vhodné pro novou rodinnou zástavbu. Zatím nám nebylo vyhověno. Město podpořilo výstavbu nové haly firmy A. Schmied s.r.o. a vyšlo vstříc zájmu firmy Remonst Development s.r.o. o zavedení teplovodního vytápění do nově budovaných domů v lokalitě Za Pilou. 9. Podpora zájmových aktivit s větší kontrolou využití poskytovaných příspěvků. Město navýšilo částku na rozdělování financí ve svém grantovém programu, přibylo i žadatelů, tzn. zájmových aktivit - především v místních částech. TJ Spartak předložil svůj účetní audit. 10. Bezpečnost a veřejný pořádek, s důrazem na práci městské policie. Byla schválena Obecně závazná vyhláška o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a to na místech, kde bylo nejvíce stížností a na místech, kde se pohybuje více dětí ( tzn. náměstí, okolí kostela a škol, parky). Byly upraveny služby městské policie a to především tak, aby pokryly víkendové noční hodiny, kdy bylo nejvíce stížností na veřejný pořádek. V nejbližší době bude služebna městské policie přesunuta na náměstí. Pro kontakt na městskou policii bylo zavedeno telefonní číslo 156. V průchodu v budově bývalé pošty k atriu byla umístěna kamera. 11. Nové infocentrum na radnici a propagace města a regionu. Nové KIC funguje už od roku 2011, v letošním roce bylo přesunuto do nových uvolněných prostor, které jsou větší a znamenají i možnost rozšíření služeb. Kromě služeb pro turisty a prodeje vstupenek na akce v celých jižních Čechách, pořádá KIC celou řadu akcí. Mezi nejoblíbenější patří: přednášky a výlety s p. M. Koželuhem do Novohradských hor, výlety na Šumavu, přednášky na různá témata např. exotické země, výstavy obrazů, fotografií, ale také hub nebo betlémů. Velký úspěch měl příjezd Vánočního kamionu Coca-Cola a cyklovýlet po historických vodojemech na Trhovosvinensku. 12. Udržení rozsahu středního a učňovského školství. Podařilo se a kromě velmi dobré spolupráce s gymnáziem se významně rozvinula spolupráce s odborným učilištěm. Podpora města těmto školám pomáhá i při získávání dotací. 13. Zlepšení hospodaření organizací zřizovaných městem. Velmi dobře se daří hospodařit v našich lesích, podařilo se i několik vhodných lesních ploch přikoupit. Podařilo se snížit některé náklady tepelného hospodářství a stále se hledají nové a nové možnosti, jak vylepšit jejich hospodaření. 14. Modernizace a rozšiřování sportovišť a dětských hřišť. Setkávání generací nové hřiště pod přehradou V rámci zpracované studie na regeneraci sídliště Budovatelská je zde naplánováno velké hřiště i další herní prvky připraveno pro podání žádosti o dotaci (jednou podáno neúspěšně, lze opakovat) Nové herní prvky v místních částech. 15. Podpora rozvoje místních částí. Úprava návsi a autobusové čekárny v Todni, oprava sálu v Něchově, oprava Kovárny a jejího okolí v Rankově, chodník do Otěvěka, koupě pozemků na Sv. Trojici místo pro setkávání občanů. Opravy cest a stok. 16. Princip veřejného hlasování. U všech zápisů z jednání zastupitelstva města je u každého hlasování jmenovitě uvedeno, jak který zastupitel hlasoval. 17. Maximální zprůhlednění toku financí města a důsledná kontrola efektivnosti jejich využívání. Mimo ze zákona povinně zveřejňovaných informací (rozpočet města, výsledky hospodaření atd.) je na stránkách města zveřejněn např. rozpočet města v položkovém znění před jeho schválením. Veškerá výběrová řízení a jejich výsledky jsou zveřejňovány také na stránkách města. (Pokračování na další straně)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 STRANA 5 Zateplování ZŠ Pokud tedy shrneme výsledky tohoto volebního období, podařilo se nám splnit dva finančně nejnáročnější body, které se nedařilo splnit již mnoho let. Toto považujeme za velký úspěch, který snad ani nikdo nečekal. Souběžně s těmito velkými akcemi byla úspěšně dokončena i další velká investiční akce - rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora. V letošním roce probíhají také dvě finančně náročné akce zateplení základní školy a výstavba chodníku do Otěvěka. Přijali jsme také dotaci na opravu bývalé Telekomunikační budovy Nezapomněli jsme ale ani na menší úkoly a investice, dobře víme, že i maličkosti nám mohou zpříjemnit život ve městě. Splněné cíle a úkoly nám otevřely cestu k novým potřebám a úkolům závěrem tedy přání: přejeme našim občanům, aby se v novém volebním období dařilo městu Trhové Sviny minimálně tak dobře jako v tom právě končícím. Nové webové stránky města Naše město si nové webové stránky zasloužilo už dávno. Vždy bylo ale něco, co bylo potřebnější, na co bylo důležitější dát finance. Ale zdaleka to nebylo jen o penězích. To, co vám v blízké době předložíme, je výsledek dlouhodobé práce a především hledání. Prošla jsem opravdu mnoho stránek měst, sledovala i oceněné stránky, ale dlouho jsem nemohla najít ten nejlepší formát, který by byl především co nejpřehlednější. Ani žádná ze šablon, které nabízely firmy specializované na výrobu webových stránky měst, se mi nezdála ideální pro naše město. Výsledek je tedy kompilací více dobrých nápadů a řešení. Měla jsem jasný požadavek, aby na nových stránkách bylo na první pohled vidět, že jsou to stránky Trhových Svinů. Uvízlo mi v hlavě, že když měly děti v mateřské škole malovat své město, většina jich malovala kašnu, proto jsem chtěla, aby silueta kašny s radnicí byla jednotícím prvkem stránek. A to se povedlo opravdu hezky. Nejdůležitější však zůstává přehlednost. V horní části titulní stránky budou informace rozděleny do tří hlavních oddílů Město, Občan a úřad a Život ve městě. V prostřední části je kalendář akcí s náhledy jednotlivých plakátů, dále pak nástěnka aktuálních dokumentů a bude zachována i možnost webových dotazů. V pravém dolním rohu budou rychlé odkazy např. ordinační hodiny lékařů, Trhovosvineské listy, městská policie, kontakty atd. atd. Mezi tyto rychlé odkazy můžeme zařadit i ty, které budou často navštěvované. Ukázka grafiky v současnosti připravovaných nových web. stránek města Za Radu města T. Sviny: Ing. Radislav Bušek, Mgr. Věra Korčaková, Ing. Natálie Holý Bustová, Ing. Karel Kocina, Pavel Randa, Mgr. František Slípka, Pavel Stodolovský Zajímavou službou bude to, že každý se bude moci přihlásit k odběru novinek všech nebo si bude moci vybrat, co ho zajímá např. usnesení rady a zastupitelstva nebo nové vyhlášky nebo typy z kulturního kalendáře. Toto mu pak bude automaticky zasíláno na jeho . V současné době probíhá přesun velkého množství informací ze starých stránek na ty nové a věřím, že již brzy je budeme moci oficiálně spustit. Počítáme s tím, že je budeme rozšiřovat o další nové informace, a to i podle vašich námětů. V tomto roce jsme spojili více aktivit propagace města např. v rámci přípravy přílohy Město na dlani, která vyšla v Českobudějovickém deníku, jsme získali i sadu fotografií našeho města, které využijeme na nových webových stránkách města i v nových propagačních materiálech. Mgr. Věra Korčaková AKTUÁLNĚ Rozhovor s místostarostkou Můžete se nějak ohlédnout za minulými čtyřmi roky na radnici? Už jsem to zmiňovala mnohokrát, ale před volbami mě ani nenapadla možnost, že bych se mohla stát místostarostkou a řekla bych, že to tak bylo i dobře. Nezabývala jsem se myšlenkami, co by a kdyby a když ta nabídka přišla, okolnosti byly takové, že jsem nemohla odmítnout bez toho, aniž bych porušila to, čemu jsem věřila. Prošla jsem si rolí nováčka a musím říct, že je ideální spolupracovat s někým, kdo má zkušenosti, ale nijak neomezuje vaše nadšení a snahu o nové věci. I když jsem se o dění ve městě dlouhodobě zajímala, bylo pro mě mnoho věcí úplně nových. A musím opravdu velice ocenit spolupráci s panem starostou, který měl vždy velkou trpělivost, ochotně mi vše vysvětlil, ale nechal prostor i mým nápadům. Protože nejsem typ, který by se smířil s větou: takhle jsme to dělali vždycky nebo tohle se nikdy nepovedlo (mimochodem, tyto věty pan starosta nepoužil!) mohla jsem aspoň doufám - některé věci posunout dále. Téměř životní nutností pro chod radnice jsou dobré vztahy se zaměstnanci úřadu. Nováček nikdy nemůže vědět tolik o chodu radnice, o zákonech, kterými se musí řídit, jako stávající zaměstnanci. Vždy se musí do jisté míry na své kolegy spolehnout. Pokud chce něco na tomto chodu změnit, musí ho nejprve poznat a také si musí získat důvěru kolegů. Nedovedu si představit, že by někdo vstupoval do radnice jako do nepřátelského prostředí bez vzájemné spolupráce se nelze o město starat. Velkým bonusem jsou i dobré vztahy s kolegy starosty, kteří vám mohou pomoci, poradit, rozdělí se o své zkušenosti. Ale navázání takových vztahů a získání vzájemné důvěry nějaký čas trvá a musím říct, že jsem díky nim získala další zkušenosti, ale i určitý nadhled v tom smyslu, že nejsme jediné město, které se něčím trápí nebo o něco delší čas marně usiluje. (Pokračování na další straně)

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 V poslední době v době nemoci pana starosty - jsem si prošla opravdu zatěžkávací zkouškou a musím říct, že řídit radnici v jedné osobě, tedy v roli starosty a zároveň i místostarosty, není snadné. A to už vůbec nezmiňuji předvolební podpásové napadání v médiích. A tím se dostáváme k budoucnosti. Kandidujete na místo starostky? O tom rozhodnou voliči:), ale ano, kandiduji na místo starostky, beru to jako svou povinnost a závazek vůči městu a voličům. Za ty čtyři roky na pozici místostarostky jsem získala tolik zkušeností, že mi přijde nefér, toto jen tak zahodit a nenabídnout k užitku. Není snadné to říci, když se mě to týká, ale je logické, aby místostarosta převzal úlohu starosty. Z vlastní zkušenosti vím, a zatím každý starosta mi potvrdil, že než se člověk rozkouká, tak to nějaký rok trvá. Jak se mezi starosty říká: na všechno jsou školy, jen na starostování ne. Pokud starosta i místostarosta ve své funkci začínají, je to velký handicap. Sama vidím, že noví lidé přicházejí se zkreslenými názory (podobně jako já před čtyřmi lety), neuvědomují si, co vše musí samospráva řešit a naopak na co nemá pravomoc. Záleží ale na jejich zájmu učit se nové, smířit se se skutečnostmi, které nelze ovlivnit, a hlavně jejich práci a rozhodnutí nesmí ovlivňovat jejich osobní zájmy. Také si myslím, že není dobře kandidovat na radnici a na všem hledat jen to špatné většinou to vychází z neznalosti věci a z pro mě nepochopitelné naštvanosti a blbé nálady. Nepozastavuji se nad tím, že občan neví, co je a co není pravomoc samosprávy, že je potřeba dodržovat nějaké zákonné postupy atd. - to je součást naší práce vysvětlovat mu to. Zarážející pro mě ale bylo, že jsem byla svědkem základních neznalostí i v řadách zastupitelů města. Bez určité pokory k tomu, že se musím mnoho věcí naučit, a naopak s pocitem, že všechno vím a vše od základu změním, by mohli někteří lidé rozvoj města nejen zastavit, ale i přivést město do problémů. Popřála bych tedy našim občanům, aby do příštího zastupitelstva vybrali lidi rozumné, pracovité, ty, kteří dávají přednost zájmům města před zájmy svými, ty, kteří jsou ochotni spolupracovat a naslouchat názorům druhých. Využiji ještě této příležitosti, abych opravdu velmi upřímně panu starostovi i všem svým kolegům na radnici poděkovala za to, jak mě mezi sebe přijali a za vše, co mě naučili. Moje poděkování také patří všem občanům, kteří přinášeli podněty, náměty a připomínky a také za to, že měli pochopení i ve věcech, které opravdu radnice vyřešit nemůže. Novinky v městské policii Za rozhovor děkuje Petra Vicková Největší změnou bude od října přestěhování městské policie na náměstí, do prostor kde bylo dříve infocentrum. Toto jistě prospěje udržování pořádku na náměstí i v atriu a zároveň občanům usnadní přístup do služebny. Potřebné stavební práce a úpravy interiéru dle povinných požadavků na zřízení služebny provádějí zaměstnanci naší údržby města. Podobně jako v jiných případech tedy využíváme jejich šikovnosti a zkušeností. S úpravami se začalo až nyní, a to proto, že po obdržení dobré zprávy o získání dotace na zateplení základní školy jsme se rozhodli takto svépomocí dostavět WC pro pedagogy, které byly dlouhodobě potřebné. Raději jsme volili cestu zdržení prací než větších finančních nákladů při zadání těchto prací firmám. Podařilo se nám také zřídit telefonní číslo 156, což bylo v minulosti problematické. V tuto chvíli je technicky zřízeno, čekáme však na jeho zprovoznění firmou O2 dle jejich vyjádření je potřeba přesně zmonitorovat, ze kterých míst se bude přepojovat do Trhových Svinů. Jakmile bude číslo reálně fungovat, budeme vás informovat. Od tohoto rychlého kontaktu na městskou policii si slibujeme mnohem častější a účinnější spolupráci s občany, mnohem snadnější možnost zavolat policii v případě, že někdo porušuje vyhlášky města nebo i zákon. vk Řešení dopravy ve Svinech se asi odkládá Minulý rok na jaře jsem se odhodlal napsat petici za opravu silnice II. třídy č. 156 z Českých Budějovic do Trhových Svinů ( Podepsalo ji 374 občanů Trhovosvinenska a shodou šťastných okolností kraj velký kus silnice skutečně opravil. Poděkování určitě patří radním JčK, kteří tuto investici schválili a Ing. Janu Štíchovi, řediteli SÚS JčK. Za sebe a všechny, které tato oprava potěšila, znovu děkuji. Letos mě vyburcovalo k aktivitě jiné rozhodnutí kraje. Navrhli do záměru územního rozvoje (ZUR) severní obchvat Trhových Svinů zmiňované silnice. Kdo se o situaci zajímá, určitě ví, jak vášnivě se vede spor o přeložku, případně jiné řešení obchvatu. Teď kraj chce rozhodnout za nás. Osobně nemám úplně jasno, které řešení je to nejlepší, ale vím, že cokoli trochu rozumné bude lepší než to, co je teď. Navíc je jasné, že provoz přes Trhové Sviny poroste, aut a problémů bude přibývat. Po zhlédnutí dvou reportáží v JČ televizi, kde kraj své rozhodnutí dost jednostranně obhajuje a kde se uvádějí nepravdivé informace, jsem napsal tento otevřený dopis hejtmanovi JčK Hejtman Jihočeského kraje, Mgr. Jiří Zimola Vážený pane hejtmane. Dne jste vystoupil v JČ televizi a dal jasně najevo, jak moc chcete realizovat severní obchvat krajské silnice 156/II na hranici Trhových Svinů. Obvinil jste vedení města z klamání občanů a firem ohledně problémů této varianty. Obracím se na Vás jako obyvatel vesničky Nežetice vzdálené 5 km od Trhových Svinů jihozápadně. Snad 10x denně projíždíme se ženou "úzkým", děti zde chodí do školy a mimochodem každý den přechází po nepřehledné křižovatce krajské silnice na náměstí na autobus Prostě tu, na rozdíl od Vás, žijeme. Už řadu let se těším, až se zlepší průtah krajské silnice. Napřed kraj plánuje 20 let "přeložku" na jihu a město ji začne stavět. Pak vše zastavíte a teď plánujete do ZUR severní obchvat. Od vašeho náměstka pana Slívy se v JČ televizi dozvím, že severní obchvat bude stát 130 mil a že vedení Trhových Svinů záměrně neposkytovalo informace a ke škodě Svinů se tedy trasa na severu zvolila špatně. Oboje je nejspíš úplně jinak. 130 mil je údaj ze studie staré 2 a půl roku a nezahrnuje náklady na výkup pozemků a nemovitostí, ani náklady, co musí vynaložit naše město. Tento údaj je naprosto podhodnocený, ale skutečná cena je pro kraj nejspíš nepřijatelná. Naše místostarostka mi na webu Trhových Svinů podrobně doložila, že se maximálně snažili poskytovat veškeré informace k dopravní studii i Vašim úředníkům. To vy jste vybrali na severu tu nejkratší, ale špatnou trasu. Navíc nechápu proč, protože v této vaší vlastní studii vyšla nejlépe právě přeložka. Obchvat Sviny potřebují a bohužel každá varianta někomu uškodí, ale jakákoli trochu rozumná prospěje všem. Vy ale nejspíš ani nevíte, kudy severní obchvat má vést a co bude stát. Teď se Vás tedy ptám, pane hejtmane: Chcete do konce svého hejtmanování severní obchvat Svinů realizovat a pomoci našemu regionu, nebo uděláte jen jinudy čáru na mapě, nepostavíte nic a tím nám život zkomplikujete? To je to, co mě zajímá. Na to mi prosím veřejně a jasně odpovězte. Protože podle toho jak amatérsky jste se na návrh ZUR připravili, to vypadá jen na tu čáru. S pozdravem Petr Žoha a dostal jsem okamžitě jeho odpověď: Vážený pane Žoho, potvrzuji příjem Vašeho u a sděluji Vám, že jsem již požádal své kolegy z jihočeského krajského úřadu, aby pro Vás připravili stručné shrnutí celé problematiky včetně důkazů o nečinnosti volených zástupců Města ve vyhledávání optimální trasy obchvatu Trhových Svinů. Je chvályhodné, že se jako občan Města aktivně zajímáte o tuto záležitost a živě přitom diskutujete se zástupci Města. A je stejně tak hodné ocenění, že nespoléháte jen na informace jedné strany, nesoudíte předčasně, neobviňujete, ale v rámci objektivity a poctivé snahy o dobrání se pravdy dáváte prostor pro vyjádření i straně druhé. Děkuji Vám za to a v brzké době se Vám znovu tímto způsobem ozvu. S pozdravem Mgr. Jiří Zimola Hejtman Jihočeského kraje (Pokračování na další straně)

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 STRANA 7 Teď už 14 dní čekám na slíbené brzké shrnutí. Ale to nevidím jako podstatné. Podstatné vidím v tom, zda kraj chce něco investovat. Bohužel už z první odpovědi mám skoro jasno a jsem tím velmi zklamán. Doufal jsem, že si přečtu, že návrh severního obchvatu bude upraven, aby se nebouraly nové domy a budovy firem. Že se obchvat začne brzy stavět Bohužel to vypadá, že pan hejtman pouze hledá viníka, proč se návrh severního obchvatu nepovedl. Bohužel to vypadá, že chce udělat jen čáru na mapě a tím zablokovat ve 100 metrovém koridoru veškerou výstavbu na severní straně Trhových Svinů. Bohužel to vypadá, že kraj na Trhovosvinensku do problému s krajskou silnicí nic investovat nechce. Pokud přijde další odpověď, pokusím se ji zveřejnit co nejdříve, alespoň na stránkách města Zastupitelé kraje budou brzy návrh ZUR schvalovat. Doufám, TSL se zeptaly že tento špatný návrh severního obchvatu, na který peníze kraj nikdy nedá, neschválí. Na závěr chci navrhnout hlasování, ať víme, co občané Trhovosvinenska chtějí, možná to bude argument pro kraj. Napadly mě tyto otázky: Obchvat TS je třeba udělat co nejdříve (ano/ne) Dopravu ponechat tak, jak je (ano/ne) Jsem raději pro severní obchvat navržený krajem (ano/ne) Jsem raději pro přeložku podle územního plánu TS (ano/ne) - Nevím (ano/ne) Pokud máte nějaké nápady a připomínky, napište mi. Pokud uvidím, že je o hlasování zájem, zorganizuji jej. Ing. Petr Žoha Trhovosvinenské listy spolu s občany města sledují situaci kolem obchvatu města a zejména po vyjádření zástupců firmy Schmied a hejtmana Zimoly ve vysílání Jihočeské televize nešlo nepoložit několik otázek představitelům firmy Schmied, firmy GPN,vedoucímu stavebního odboru a také paní místostarostce: 1. OTÁZKA PRO OBĚ FIRMY Kdo (MěÚ, Jč kraj ) a kdy vás jako první informoval o tom, že by plánovaný severní obchvat měl vést přes areál nebo přes pozemky vaší firmy? Odpovídala tato informace mapce z materiálu Jihočeského krajského úřadu k projednání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje? trasa povede mimo areál naší společnosti a budovy bude míjet. Pro možnost takové změny musí být šířka koridoru v tomto úseku velice zúžena. Pan hejtman Zimola nám předložil jistý návrh, který byl poté také potvrzen krajem. Ujištění o přemístění silnice mimo výrobní areál a nezbytné zúžení koridoru bude společností A. Schmied akceptováno. Při dalším jednání na Jihočeském krajském úřadě dne bylo jednáno také o parkovišti. Podle sdělení Jihočeského krajského úřadu je zpřesnění trasy v pravomoci Městského úřadu Trhové Sviny - Stavebního úřadu, kde pro místo parkovací plochy můžeme požádat o zúžení trasy a tím také zde najít pro naši společnost akceptovatelné řešení. Společnost A. Schmied bude v této záležitosti žádat o jednání na Městském úřadě Trhové Sviny. O ztrátě parkovacích míst nebyla nikdy řeč a v žádném případě nemůže být něco takového ani akceptováno. Vyjádření stavebního úřadu: V pravomoci stavebního odboru není rozhodovat o případném zúžení trasy. Jde o mylnou informaci. Zásady územního rozvoje schvalují zastupitelé Jihočeského kraje a jsou závazným dokumentem, podle kterého se musí stavební úřad řídit a nemá žádnou pravomoc ho měnit. Ing. L. Klein, vedoucí odboru OTÁZKA POUZE PRO FIRMU GPN: Je známo, že vzájemné vztahy obou firem sousedících v Husově ulici jsou nadstandardní a že jste firmu A. Schmied podpořili v situaci, kdy koridor měl vést i přes jejich halu. Jsou Vám známy nynější návrhy Jčk na úpravu trasy? Vaší firmy se může týkat ztráta parkovacích míst - jak se k tomuto stavíte? Tyto úvahy považuji za předčasné. Hlasování o celé aktualizaci ZUR, a tedy i o obchvatu, dosud neproběhlo a zda skutečně došlo k úpravě původní trasy nevím, z veřejně dostupných informací to zatím není zřejmé. Jihočeský kraj samozřejmě může zohlednit námitky dotčených subjektů (především samospráv) a ke změně trasy (např. zúžení koridoru) tedy ještě může dojít. K úpravě může také dojít i v dalším kroku, tedy zanesení trasy do územního plánu města, které musí provést město Trhové Sviny, resp. příslušný úřad. Ať bude schváleno cokoli - věřím, že bude-li se to někdy v budoucnu realizovat, tak se všechny strany na vhodném řešení dohodnou, protože je to v zájmu všech. Podle právníka to na našich pozemcích bez souhlasu a dohody s námi (a firmou Schmied) stejně nepůjde. za firmu Schmied: W. Stütz, jednatel za firmu GPN: Ing. J. Šimek, ředitel Fa Schmied: Vedení společnosti A. Schmied bylo dne poprvé informováno panem starostou Radislavem Buškem o plánovaném severním obchvatu. Současně byl také předložen plán, který odpovídal materiálům Jihočeského krajského úřadu. Z tohoto plánu vyplynulo, že trasa by měla probíhat přímo místem, kde v lednu 2011/2012 byla vybudována nová produkční hala. Do té doby nebyla společnost A. Schmied obeznámena ani s žádnými dalšími variantami obchvatu. Fa GPN: O zanesení severního obchvatu Trhových Svinů do aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) jsme se dozvěděli na začátku letošního června od pana starosty p. Buška. Trasa předložená p. starostou odpovídala variantě vybrané a navržené Jihočeským krajem, jinak tomu ani být nemohlo, dokumentace k celé aktualizaci je volně přístupná na www stránkách Jihočeského kraje. Pro úplnost doplním, že Jihočeský kraj povinnost informovat jednotlivé subjekty nemá a z logických důvodů ani mít nemůže. 2. OTÁZKA POUZE PRO FIRMU SCHMIED: Při Vašem jednání se zástupci kraje Vám bylo vyvráceno, že by měl jít koridor přes Vaši halu nebo byla trasa upravena (zúžena) tak, aby přes ní nešla? S tímto řešením jste byli spokojeni? Smířili jste se se ztrátou parkoviště? Obdrželi jste již oficiální návrh úpravy? Odpovídají úpravám, o kterých s Vámi v srpnu hovořil p. hejtman? Jste s touto variantou smíření? Při jednání na Jihočeském krajském úřadě dne bylo panem hejtmanem Zimolou dementováno, že by plánovaná trasa obchvatu měla vést přes nově vybudovanou produkční halu. Pan hejtman Zimola doslova řekl, že námi předložené plány nejsou správné, REAKCE MÍSTOSTAROSTKY na odpovědi firem Schmied a GPN: Jak bylo město informováno o aktualizaci ZÚR o nové trase dopravního řešení? Nijak, tuto informaci jsme sami objevili v programu jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje. Skutečně není povinností kraje o tomto města informovat, přesto si myslím, že by mělo být zájmem kraje takové závažné věci se zástupci měst probrat a ne rozhodovat na základě zcela nedostatečných podkladů - mám informace z jiných měst, že i tam se o změnách týkajících se jejich města dozvěděli jen náhodou. Je povinností města informovat občany a další subjekty, jejichž pozemků a nemovitostí se tento návrh týká, o navrhovaných změnách? Ne není, ale myslím si, že tak by to mělo být držíme se toho i při zpracovávání projektů města např. svolali jsme schůzku občanů sídliště Budovatelská při přípravě projektu na revitalizaci sídliště atd. Jihočeský kraj ale zmínil neochotu města spolupracovat při zpracování studie, ze které vzešla tato varianta. Byl to návrh firmy zpracovávající studii, aby se samospráva neúčastnila jednání, aby studie nemohla být napadena z toho, že ji samospráva nějak ovlivňovala. V žádném případě se to ale nemohlo projevit na výsledcích studie. Firma nutně pracovala s materiály, ve kterých je jasně uvedeno, kde se staví a kde se stavby plánují. Některé v té době už stály, jiné se právě stavěly. Jistě toto před firmou nebylo možné utajit a ani k tomu není žádný důvod! Problém byl spíše v zadání kraje, firma nebyla omezena tím, aby se stavbám vyhnula. Firmu jsme na problémová (Pokračování na další straně)

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 např. tvrzení, že zde problém nikdy nebyl, že trasa nikdy neměla vést přes halu firmy A. Schmied (že jde o o lež, dokládají přiložené mapy všechny z materiálů Jihočeského kraje). Vysocí politici jsou už zvyklí do médií lhát a nestydět se, ani když jsou chyceni při lži. Přesto chci zdůraznit, že kdyby se do jednání nevložilo Město T. Sviny, nikdo by nevěděl, že je ohroženo jeho vlastnictví, neuskutečnila by se schůzka pana hejtmana a zástupců firmy Schmied. Je na firmách Schmied a GPN, aby se vyjádřily, zda pro ně je navrhované zúžení dostačujícím řešením, zda se už necítí ohroženi. Pokud jsou s tímto spokojení, jsme spokojeni i my, že jsme vyvolali jednání a pomohli s řešením tohoto problému, pokud se budou i nadále cítit ohroženi, přidáme se k jejich námitkám, stejně tak jako hájíme zájmy našich občanů, kteří nesouhlasí s tím, že trasa má vést přes jejich nemovitosti a pozemky. obr 3 -návrh p. hejtmana upravený Odborem regionálního rozvoje, územního plánování Jihočeského kraje - po vyžádání zasláno krajským úřadem firmě A. Schmied obr. 1 k otázce č. 1 - detail varianty, kterou vybrali zastupitelé Jihočeského kraje na svém jednání čerpáno z oficiálních materiálů krajského úřadu místa upozornili, když nám předložili první návrhy, nedošlo však k žádnému přepracování. Krajský úřad jsme na všechna problémová místa upozornili písemně bez odpovědi krajského úřadu. Je tedy otázkou, proč nyní zástupci kraje tvrdí, že jsme nespolupracovali. A především: proč se nezabývají tím, jak vzniklou situaci napravit, proč trvají na potřebě schválit tuto značně problémovou variantu. Z výroků v Jihočeské televizi mám spíš pocit, že jde o předvolební boj i když pan Zimola ani pan Krák v Trhových Svinech nekandidují. A metody připomínají spíše vysokou politiku obr. 2 - návrh p. hejtmana, který předložil zástupcům firmy A. Schmied na srpnovém jednání; v místech,kde měla trasa vést přes halu je koridor zúžen - po vyžádání zasláno krajským úřadem firmě A. Schmied. Jde o variantu, ke které se vyjadřovali v Jihočeské televizi Povzdechnutí Bydlím v Trhových Svinech už víc jak 40 let. Za tu dobu mi město přirostlo k srdci tak, že bych jej neměnil. V posledních letech pozorně sleduji dění okolo řešení dopravní situace v centru města, která je, jak se asi všichni shodneme, žalostná. Velmi mě mrzí, že se tato otázka natolik zpolitizovala, že ve stínu mocenského boje o radnici racionální argumentace k danému tématu vymizela. Netvrdím, že současní představitelé radnice pracují ke spokojenosti všech. To ani nelze. V minulých letech jim totiž chyběl dostatek razance na to, aby mohli prosadit řešení, které, i když není všemi považováno za ideální, přeci jen neúnosný stav dopravy v centru města řeší. Myslím tím přeložku silnice II/156 podél Svinenského potoka. Chápu, že přeložka není pro všechny přijatelným řešením. Ale jakákoliv varianta velkého obchvatu vyvolá obdobnou nevoli, ne-li ještě větší. A co hůř: neodvede dostatečné množství dopravy z centra. Takové závěry v minulosti vypracovaných odborných studií přeci nelze zpochybnit. Ve stručnosti: Trhové Sviny jsou obcí s rozšířenou působností, do které se na úřady koncentrované okolo náměstí, do obchodů, k lékaři a za kulturou sjíždějí obyvatelé z docela velké spádové oblasti. Obchvat městu v tomto případě nepomůže. I vozidla směřující na Něchov, Mohuřice a Boršíkov projedou stejně jako dnes centrem. Obchvat odvede pouze vozidla jedoucí od Českých Budějovic do Nových Hradů. Nesmíme ale zapomenout, že velká část z nich zastavuje v našem městě na nákupy, v současné době zejména v Lidlu. Samozřejmě, že se odtud nevrátí do Otěvěka, aby mohla pokračovat po obchvatu na Hrady! Pojedou přes náměstí. A stejně tak pojedou všechny autobusy na autobusové nádraží tedy přes kritická místa ( myší díru a náměstí). Řešit zúžený prostor zbouráním několika domů v úzkém může napadnout jen urbanistického barbara. (Pokračování na další straně)

9 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 STRANA 9 Nebo opravdu vyřešíme centrum města jako v seriálu Muž na radnici? Zbouráme několik set let starou zástavbu, pro auta bude místa víc. Byl bych moc rád, kdyby si obyvatelé našeho města uvědomili, že skupina kolem Svinenského zvonu nebojuje za vyřešení dopravní situace, ale pouze proti přeložce. Když si představím, že už několik let mohla přeložka fungovat a že si lidé mohli užívat náměstí jako místa klidu, kde na sebe nemusejí křičet, aby se navzájem slyšeli, je mi z toho smutno. Jiří Weinzettl Pohádka? Před nedávnem byl v Trhových Svinech distribuován leták Pohádka o ďábelském plánu. V tomto letáku je opět takové množství pomluv a lží, že se nelze divit, že jeho autor není podepsán a je zde uvedeno pouze Svinenský zvon. Slušnému člověku je až stydno zabývat se letáky Svinenského zvonu, protože má pocit, že kus z té špíny ulpí i na něm. Domnívám se, že však některé záležitosti nelze jen tak přejít. Především než někoho začnou zastupitelé a představitelé sdružení Svinenský zvon napadat, měli by se omluvit občanům za své chování a jednání, které je již daleko za hranicí slušnosti. Pro ilustraci jen stačí uvést několik příkladů. Vulgárně se chovají kandidáti Svinenského zvonu i na jednáních zastupitelstva města. Díky svým urážkám na adresu představitelů města skončili dokonce před přestupkovou komisí Magistrátu města České Budějovice. Nevhodně se chovají i vůči občanům, které mnohdy zneužívají ke svým cílům. Při jednání zastupitelstva města aktivisté Svinenského zvonu přivedli členy svého sdružení a své rodinné příslušníky do zasedací místnosti, ve které jednání probíhalo. Takto zaplněnou místnost si poté nafotili a občanům následně dávali k podpisu předtištěné stížnosti, kde bylo uvedeno, že starosta záměrně svolává jednání zastupitelstva do malých prostor. Paradox tohoto jednání spočívá ve faktu, že mezi podpisy byla jména občanů, kteří jednání zastupitelstva města nikdy nenavštívili. Kromě tohoto excesu byly jednací prostory vždy dostačující; jednání běžně navštěvovalo cca 5 občanů. Velmi nevhodně se chovali i k úředníkům města Trhové Sviny. Čelní představitel na předvolební akci tohoto sdružení v kulturním domě svým hlasitým projevem označil úředníky městského úřadu za velmi hloupé a nesvéprávné (doslovné označení, které bylo použito, raději uvádět nebudu). O to větší překvapení nastalo, když se po volbách jeden ze zastupitelů Svinenského zvonu dožadoval zřízení pracovního místa na městském úřadě pro svou osobu, kuriózně právě mezi těmito velmi hloupými a nesvéprávnými úředníky. Svinenský zvon také ve svém volebním programu obvinil město, že nevyužívá dotace z ROP Jihozápad. Když ovšem mělo město možnost získat z tohoto programu dotaci ve výši 23 milionů Kč na výstavbu sportovního centra, sdružení znemožnilo dotaci získat vzdáním se práva odvolání. Z jejich jednání plyne neochota udělat či podpořit cokoliv pro rozvoj města. Přístavba kulturního domu byla schválena pouze díky hlasům zastupitelů ze stran a sdružení, zastoupených v radě města. Velkou nespokojenost s chováním představitelů sdružení Svinenský zvon vyjádřili také občané, kteří během posledních komunálních voleb zasedali ve volebních komisích. V těchto komisích zasedly také osoby nominované sdružením Svinenský zvon, které ostatním členům volební komise odebíraly v průběhu voleb psací potřeby. Za více než dvacet let svobodných voleb ve městě členové volebních komisí nepoznali takové chování, kdy z nich tímto způsobem aktivisté Svinenského zvonu dělali podvodníky. Zvláště, když zastupitelé Svinenského zvonu byli opakovaně usvědčeni ze lži. Proč taková nedůvěra zastupitelů Svinenského zvonu k občanům? Zde si dovolím připomenout výrok anglického esejisty G. B. Shawa Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit. Představitelům Svinenského zvonu patrně není nic svaté. A to doslova. Vždyť kvůli jejich chování v trhovosvinenském kostele Nanebevzetí Panny Marie podali na tyto osoby zástupci církve trestní oznámení Blíží se komunální volby a bohužel do Trhových Svinů dorazily i praktiky, o kterých jste dosud četli pouze v novinách. Fakt, že se někteří kandidáti Svinenského zvonu přihlašují k trvalému pobytu v Trhových Svinech až před samotnými volbami, je to nejmenší. Do zastupitelstva města nyní kandidují rovnou 4 kandidátní listiny Svinenského zvonu, vedle Svinenského zvonu, i nově nazvané Výzva!, Změna a Dokážeme to!. Zvláště od lídra sdružení s kuriózním názvem Dokážeme to! vyžaduje pořádnou dávku humoru nazvat si takto své sdružení, vzhledem k tomu, že ani nedokázal osobně doručit a zaregistrovat si svou kandidátní listinu a musel to za něj udělat zastupitel Švepeš, stejně jako ve zbývajících třech případech. Občané se dotazují, zda to byl podvod, když sbírali podpisy zároveň pro 4 nezávislé kandidátky. Tyto kandidátní listiny dokonce mají jednoho stejného volebního zmocněnce! To znamená tedy, že samotní lídři kandidátních listin neměli vliv na složení kandidátních listin, které vedou. Jaké a čí zájmy budou hájit tito kandidáti, není složité uhodnout pouze své vlastní. Rozhodně ne zájmy města a jeho občanů. Aktuálně se řeší problémy, které městu a Jihočeskému kraji způsobili aktivisté Svinenského zvonu ve spolupráci s hejtmanem Zimolou. Město má zpracovaný a schválený územní plán, který měl kraj převzít do svých Zásad územního rozvoje kraje. Svinenský zvon se dlouhodobě snaží prosadit do tohoto územního plánu města své osobní zájmy a ve snaze zrušit či změnit jeho část již dvakrát neuspěl nejprve u úřadu Jihočeského kraje (o tomto svém požadavku zastupitelé Svinenského zvonu občanům veřejně lhali) a poté u Krajského soudu. Uspěli až napotřetí, kdy jejich snaze vyšel vstříc hejtman Zimola a zastupitelé jeho krajské koalice, kteří bojkotovali výsledky odborných studií, rozhodnutí Krajského soudu, stanovisko zastupitelstva města i upozornění, že svým rozhodnutím ohrozí dva největší zaměstnavatele v Trhových Svinech (spol. Schmied a GPN). Nyní se odpovědnost za svůj nezodpovědný krok snaží přenést na město (ačkoliv zástupkyně kraje na veřejném projednávání dopravní studie IKP Consulting byla upozorněna na všechny možné problémy, tohoto projednávání se účastnili i občané, jejichž domy jsou nyní ohroženy) či dokonce tvrdí (na internetových stránkách kraje), že město předalo společnostem nesprávné informace (město předalo správné informace, hejtman slíbil společnosti Schmied, že upraví svůj návrh ohrožující tuto společnost). Zastupitelé Svinenského zvonu naopak obviňují jednu z úřednic krajského úřadu, že o trase rozhodla ona. Variantu prosazenou hejtmanem poté na zastupitelstvu města nikdo (!) svým hlasem nepodpořil, ani zastupitelé Svinenského zvonu, kteří ji měli ve svých letácích. Čí zájmy tedy prosazuje hejtman Zimola v Trhových Svinech proti vůli zastupitelstva města? Hejtman by měl začít mluvit pravdu a přijmout odpovědnost za své činy, stejně jako krajský radní pro dopravu, který by se měl rozhodnout, zda se bude věnovat krajské dopravě či kumulaci svých funkcí (zároveň radní kraje a uvolněný starosta Větřní). Zastupitelé Svinenského zvonu svou činnost stále odůvodňují bojem proti přeložce, což je naprosto zbytečné, neboť peníze na tuto stavbu podle svého vyjádření použil hejtman Zimola na proplácení zdravotnických poplatků. Boj proti něčemu, co již hejtman Zimola znemožnil, umožňuje existenci v zastupitelstvu těch osob, které za uplynulých osm let pro občany nic pozitivního neudělaly a ačkoliv je zástupců sdružení Svinenský zvon v zastupitelstvu nejvyšší počet, do rozpočtu města nesehnali ani korunu na dotaci či sponzorských darech. Raději na městský úřad posílají kontroly, neoprávněné stížnosti a obtěžují svými soudními spory, které opětovně prohrávají Z jejich činnosti nemá občan přínos žádný. Do čeho se tito zastupitelé zapojí, končí vždy naprostým fiaskem. A co k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje ve věci dopravního řešení poznamenává jeden z blízkých spolupracovníků hejtmana Zimoly a zároveň člen Rady Jihočeského kraje? V u zaslaném starostovi označil to, co bude schváleno krajským zastupitelstvem za nechutné politikum a dále píše myslíte si, že někdo kvůli 2000 autům začne stavět severní obchvat za miliardy? Domnívám se, že nechutné osobní útoky již přestávají občany bavit. Ing. Martin Bušek

10 STRANA 10 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Přiložený záběr je ze slavnostního udělení státního občanství ČR paní Daniele Markové, dřívější občance Rumunska, bytem v Horní Stropnici, který se konal v pátek 25. července 2014 v obřadní síni Města Trhové Sviny. Z NAŠICH ŠKOL Po prázdninách čekala na děti školka zase o trochu krásnější Tak jako každý rok jsme využili období letních prázdnin, kdy je provoz mateřské školy omezen, k opravám, údržbě a vylepšování prostředí školy. V letošním roce se nám díky financím, které získáváme od Města Trhové Sviny, podařilo v mateřské škole Beruška zmodernizovat koupelnu v Modré třídě a v téže třídě pořídit nový koberec. Zvětšili jsme ložnici, jejíž prostor neodpovídal narůstajícímu počtu dětí, vytvořili jsme zde koutek s kobercem a věšáčky pro převlékání a i v ložnici zmodernizovali koupelnu. V mateřské škole Čtyřlístek čekaly po prázdninách na děti nové zahradní prvky- houpačka, pískoviště, fotbalové branky, basketbalový koš a klouzačka. Aby se zde děti cítily jako doma, pořídili jsme do ložnic nové polštáře, přikrývky a povlečení. ROZHOVOR Poliklinika příspěvek Nadace ČEZ Koncem března tohoto roku podalo Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny projekt do Nadace ČEZ s názvem:,,přístřešek a rampa pro tělesně postižené, automatické dveře hlavní vchod budova B. Nadace ČEZ posléze rozhodla o schválení nadačního příspěvku pro tento projekt ve výši ,- Kč. V rámci tohoto projektu budou vyměněny stávající vchodové dveře do budovy a lékárny. Nové dveře budou automatické posuvné. Dále bude vybudován přístřešek pro vozidlo záchranné služby s rampou pro ležící pacienty. Realizace tohoto projektu byla zahájena začátkem letošního září a ukončení se předpokládá koncem listopadu Snahou polikliniky města Trhové Sviny je zajistit stávající úroveň lékařských služeb a příjemného prostředí jak pro zdravotníky, tak pro všechny návštěvníky zdravotního zařízení. Dále bych občanům rád sdělil, že od letošního října zahájí na poliklinice v Trhových Svinech ordinační hodiny MUDr. Martin Mikeš specialista ušní, nosní a krční odd. Ordinační doba ORL bude v úterý 15:00-18:00 a v pátek 14:00-17:00 hodin. Ing. František Kolář Zvětšená ložnice se zmodernizovanou koupelnou (MŠ Beruška) Nové herní prvky na zahradě MŠ Čtyřlístek V průběhu roku dle našich finančních možností pořizujeme hračky, didaktické pomůcky, knihy a materiál pro výtvarné činnosti. Ráda bych touto cestou poděkovala našemu zřizovateli Městu Trhové Sviny za podporu, zaměstnancům Správy a údržby města za celoroční pomoc s údržbou zahrady i budov školy. Věříme, že i v letošním školním roce 2014/2015 se nám podaří připravit pro děti takové prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně, kam se budou rády vracet. Text a foto Bc. Zuzana Kojanová

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 STRANA 11 KULTURA PROGRAM KINA ŘÍJNA 2014 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie čtvrtek v hod pátek v hod. ZMIZELÁ Premiéra Americký barevný thriller (145 min.) Nikdy nevíš, co máš, dokud Hrají: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 120,- Kč sobota v hod. a v hod. TŘI BRATŘI Repríza Česká barevná pohádka Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka (90 min.) Pohádka nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Táborský, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Oldřich Vlach a další Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč neděle v hod. FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ Premiéra Francouzsko-americká barevná komedie (83 min.) Mr. Oizo a jeho šílená komedie Hrají: Eric Judor, Steve Little, Marilyn Manson, Grace Zabriskie a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč pondělí v hod. VÝCHOZÍ BOD Americké barevné sci-fi drama (107 min.) Všechno, co jsme věděli o světě, se může změnit. Jediným mrknutím oka. Hrají: Michael Pitt, Brit Marling, Astrid Bergès- -Frisbey a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč středa v hod. GRAVITACE 3D Filmové představení pro studenty gymnazia (91 min.) Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller Hrají: Sandra Bullock, George Clooney a další Vstupné: 70,- Kč VE ČTVRTEK KINO NEPROMÍTÁ KONCERT KOUZELNÉ MELODIE HUDEBNÍHO DIVADLA pátek v hod sobota v hod. a další ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE Premiéra Česká barevná komedie režisérky Alice Nellis podle scénáře Michala Viewegha (97 min.) Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si jich všimli. Hrají: Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křenková, Bolek Polívka, Zuzana Bydžovská, Václav Neužil, Ondřej Sokol, Klára Melíšková, Zuzana Kronerová Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč sobota v hod neděle v hod. 7 TRPASLÍKŮ Premiéra Německá barevná animovaná komedie v českém znění (88 min.) Pohádkový příběh, jak ho neznáte. Sedm hrdinů, sedmkrát větší zábava. Možná to byla nemotornost, možná jen smůla Mládeži přístupno Vstupné: 150,- Kč Vstupné: 120,- Kč neděle v hod pondělí v hod. ANNABELLE Premiéra Americký barevný horor (95 min.) Vyznavači Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho, co udělali, nelze ani zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle. Hrají: Annabelle Wallis, Brian Howe, Alfre Woodard a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 100,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA Premiéra Americké barevné dobrodružné fantasy (92 min.) Výpravné historické fantasy, které potvrzuje, že cestu do pekel dláždí jen ty nejlepší úmysly Hrají: Luke Evans, Dominic Cooper, Sarah Gadon a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč sobota v hod neděle v hod. DŮM KOUZEL Premiéra Belgická barevná animovaná pohádka v českém znění (103 min.) Animovaná pohádka o kocourkovi, který při hledání nového domova, prožije neobvyklé dobrodružství. Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč Vstupné: 110,- Kč sobota v hod neděle v hod. CO S LÁSKOU Premiéra Americký barevný romantický film (88 min.) Natočené podle románu Nicholase Sparkse Hrají: Michelle Monaghan, James Marsden a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč pondělí v 9.45 hod. O MALENCE Filmové představení nejen pro děti MŠ (62 min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 20,- Kč pondělí v hod. DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA Filmové představení nejen pro děti ZŠ (96 min.) Americký barevný animovaný dobrodružný film v českém znění Vstupné: 50,- Kč pondělí v hod. NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ Premiéra Britsko-americký barevný thriller (121 min.) Napínavý thriller z prostředí tajných služeb. Natočeno podle bestselleru Johna le Carré Hrají: Philip Seymour Hoffman, Rachel Mc Adams, Willem Dafoe a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 110,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. EQUALIZER Premiéra Americký barevný akční thriller (132 min.) Každý si zaslouží spravedlnost Hrají: Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 120,- Kč sobota v hod neděle v hod. ŠKATULÁCI Premiéra Americká barevná dobrodružná animovaná komedie v českém znění (97 min.) Hrdinové mohou mít překvapivé tvary. Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč Vstupné: 100,- Kč DIVADLO sobota v hod neděle v hod. CO JSME KOMU UDĚLALI? Premiéra Francouzská barevná komedie (97 min.) Čtyři svatby a dva na umření Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč pondělí v hod úterý!!! v hod. INTIMITY Premiéra Česká barevná romantická komedie (104 min.) Sedm příběhů o lásce Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, Tomáš Klus, OndřejVetchý, Jitka Ježková, Jaroslav Plesl, Petra Hřebíčková, Martin Stránský a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč čtvrtek v hod. STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYSKOČIL Z OKNA A ZMIZEL Repríza Švédská barevná dobrodružná komedie (114 min.) Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou. Podle bestselleru Jonase Jonassona Hrají: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg a další Mládeži přístupno Vstupné: 90,- Kč Sál KD T. Sviny úterý od hod. Divadlo Malé(h)ry BIOSTORY Kdo hledá, najde Komedie o tom, jak se, na jedné straně viditelně prospěsná idea, může v rukou nepravých stát pastí pro ty slabší, hledající. Reflexe dnešní společnosti, našich představ a snů Děj je zasazen do prostředí fiktivního Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Výživová poradkyně na mateřské dovolené, zubní hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO...BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco jiného. Dříve člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes chce poznat sám sebe. Obojí může být dobrý byznys! Co je to BIO? Být In Okamžitě nebo Bohužel I Okraden? A jak to vidíte vy? metoda Mr. Duch. Dušana Huňky vám pomůže otevřít oči! Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč pátek sobota od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera T. Sviny uvádí LUCERNA Repríza divadelní báchorky Aloise Jiráska KONCERTY Vstupné: 100,- Kč Sál KD T. Sviny čtvrtek od hod. KOUZELNÉ MELODIE HUDEBNÍHO DIVADLA Pěvecká přehlídka písní a duet radosti ze života v provedení brněnských umělců Účinkují: Marta Reichelová soprán, Lukáš Hacek tenor, Prof.PhDr. Miloš Schnierer klavír a průvodní slovo Program: 1) Richard Addinsell: Varšavský koncert pro klavír 2) Franz Lehár: Píseň o Vilje a duet Housle hrají z operety Veselá vdova 3) Enrico de Curtis: Non ti scordare italská serenáda (Pokračování na další straně)

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 4) Franz Lehár: Píseň Giuditty ze stejnojmenné operety 5) Franz Lehár: Líbám ženy vás tak rád píseň Paganiniho z téže operety 6) Klavírní směs muzikálových melodií 7) Rudolf Sieczynski: Vídeň, ty město mých snů 8) Emmerich Kálmán: Vstupní píseň a čardáš Sylvie z operety Čardášová princezna 9) E.Kállmán: Duet s valčíkem z téže operety 10) Carl Bohm: Tichá jak noc - píseň 11) Oskar Nedbal: jste kavalír, já vím duet z operety Polská krev 12) Jiří Traxler: Boogie woogie pro klavír 13) Franz Lehár: Své srdce Tobě dám píseň čínského prince z operety Země úsměvů 14) Johann Strauss: Valčíková píseň Adély z operety Netopýr 15) Giuseppe Verdi: Přípitek z opery Traviata Vstupné: 80,- Kč úterý od hod. Umělecká Agentura Aleše Trdly JAKUB SMOLÍK J. Smolík má na kontě více než 20 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou. Jeho koncerty doprovázeny jeho doprovodnou skupinou a vokalistkami jsou obohaceny nejedním zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje divácký zážitek a potvrzuje skutečnost, že jeho představení není jen běžný koncert, avšak i zábavné show. Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč TANEČNÍ SÁL KD T. SVINY pátek od hod. MARC BERNSTEIN QUARTET Projekt vedený newyorským saxofonistou Marcem Bernsteinem. Pro jeho hudbu je typická živelnost, melodičnost a pevná zakořeněnost v židovské tradici. Marc Bernstein (USA)Saxofonista, skladatel, producent a pedagog Marc Kibrick Bernstein se narodil v roce 1961 v židovské části Brooklynu. Po zaslechnutí nahrávky Bennyho Goodmana začal chodit jako mladíček a začínající hráč na klarinet do Village Vanguard a dalších jazzových klubů, kde mohl pravidelně slýchat jazzové legendy. Posléze si přidal jako další nástroj saxofon. Po absolutoriu na bostonské Berklee College of Music se Bernstein vrátil do New Yorku a hrával a nahrával především s Billy Hartem. Později Bernstein odstartoval svůj Electric Quartet. V letech se prezentoval Marc s vlastními skupinami či jako spoluhráč na nesčetných místech v New Yorku a jeho okolí, nejvíce v legendárním klubu Blue Note. Krátce po svém příjezdu do Dánska, kde střídavě žije se svojí dánskou maželkou, Marc vystupoval s Klüvers Big Band. Po odchodu z Klüvers Big Band Marc vydal postupně osm CD pod svým jménem. Vedle všech těchto hudebních aktivit je Marc v současné době vedoucím rytmického oddělení dánské státní konzervatoře, kde se učí podle postupů popsaných v jeho knize Výstavba rytmických bloků - od Bacha k Jamesi Brownowi". Vít Křišťan (CZ) Klavírista Vít Křišťan je jedním z čelních představitelů současné mladé jazzové generace, spojujících vrcholným způsobem autentickou činnost kompoziční a interpretační; po studiu na konzervatoři Jaroslava Ježka absolvoval Jazzovou akademii v polských Katowicích a poté studoval, žil a vystupoval v Dánsku v Odense; vedle vlastního tria a domovské kapely Inner Spaces vystupuje Křišťan jako člen různých sestav s domácími i zahraničními hudebníky, spolupracuje též s věhlasným dánským kontrabasistou Bo Stiefem. Marc Bernstein (USA) saxofony, Vít Křišťan (CZ) piano, Rastislav Uhrik (SK) kontrabas, Niclas Campagnol (Itálie) bicí Vstupné: 120,- Kč sobota od hod. SLET BUBENÍKŮ Od pouští Rudého moře, přes Dunaj až Vltavě - to je 13. ročník Sletu bubeníků All Star bubenický tým tvoří opět špičkoví hudebníci tří kontinentů: Pavel Fajt, Pavel Koudelka, Miloš Vacík, Ephraim Goldin, Alex Bershadsky, Tomáš Rendl, Liron Meyuhas Slet bubeníků vstupuje již do 13. ročníku. Svým pojetím je tento projekt naprosto ojedinělý a unikátní. A získal si velké renomé v celém hudebním světě. Název Slet bubeníků není náhodný, protože hudebníci se opravdu slétávají z různých zákoutí hudebního světa, z různých stylů a z různých domovských skupin. Ti se vždy napřed na mnoho dní uzavřou před světem na odlehlém místě v Jizerských horách, kde společně vzývají hledačství a hudební inspiraci. Každý hudebník vnáší do společné dílny své muzikální zkušenosti, vlastní kulturní tradici, hudební vzdělání; každý do společné tvoření přichází s vlastními nápady. Výsledek tohoto globálního tavícího bubenického kotle je vždy fascinující. Dochází k prolnutí všech možných hudebních směrů, etnických vlivů a inspirací. Každoročně vznikají nové skladby, které jsou pak živě předvedeny na koncertě. V historii Sletu bubeníků se mění koncept každý rok, a tak jsme se dočkali například globálního Sletu (zastoupení všech světadílu). Letošní ročník je zaměřen na setkání několika hudebních oblastí. Základ tvoří jako vždy hráči na klasické západní bicí nástroje používané v rockové i ethno hudbě (Fajt, Koudelka), ty podpoří latinsko-americká rytmika Miloše Vacíka. Arabské bubny a indické hudební nástroje, především tabla, bude obhospodařovat Tomáš Reindl. Africkou rytmikou Ephraima Goldina celý ansámbl získá na dynamičnosti. Atmosféru dotvoří izraelský světoběžník Alex Bershadsky na elektrickou basu A ani letos nebude v týmu chybět dívka. Liron Meyuhas pochází z Tel Avivu a její hra, prezentace i zjev jsou vskutku pozoruhodné. Zatímco světová politika či různá hnutí jsou schopna lidstvo rozdělovat, my, hudebníci, se naopak snažíme lidi spojovat silou hudby a chceme světu ukázat, že ač pocházíme z různých kořenů, z různých zemí a etnik, máme společný jazyk, kterým překonáváme bariéry. Tím jazykem je hudba. A rytmus. Vstupné: 280,- Kč AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Program KIC na říjen: sobota 4. října Výlet na Novohradské hory s Milanem Koželuhem; přesný cíl bude upřesněn s ohledem na počasí. Odjezd od budovy staré radnice v 9:00 hod. Předpokládaný návrat okolo 18:00 hod. Bližší informace v KIC Trhové Sviny. sobota 18. října Den věnovaný ženám III; od 16 hod.v tanečním sále KD Trhové Sviny. Můžete se těšit na novou kolekci šatů z dílny Terezy Sabáčkové a mnoho dalšího, a možná přijde i kouzelník. INZERCE Zapište si do kalendáře! Nenechte si ujít jedinečný GASTROFEST, který bude pořádat Galerie moravských vín v sobotu 4. října 2014 v sále kulturního domu v Trhových Svinech. Rád bych nyní přiblížil program, který byl pečlivě sestaven panem Danielem Amblerem. Začátek Gastrofestu je plánován na 15 hodin, kdy začne ochutnávka letošních burčáků, slivovice, meruňkovice a různých druhů medovin. K tomu bude hrát hrát country kapela ČD Band. Zároveň začne prezentace vinařů z vinařství Krist, Tanzberg Mikulov, Moravčík Horní Věstonice, Víno Hnánice, Lahofer Dobšice, Vinařství u Kapličky Zaječí, Vinařství Průša Břeclav, Pastorek Čejkovice, Štěpánek Mutěnice, Ampelos Znojmo, Vinařství Pod Martinkou Brno a Metroflora Milotice. Každé vinařství bude prezentovat ty nejlepší druhy ze svých vín. Firma Finefish se postará o kulinářské zážitky z oblasti rybích specialit, masných výrobků a cukrářských výtvorů. Vstup na tento bohatý odpolední program bude zdarma. Od 19 do 23 hodin bude připravena cimbálová muzika, která se postará o zábavu a příjemné posezení s vínem. Vstup na večerní program s cimbálem bude za 150,- Kč. Předprodej lístků na večerní program zajistí KIC Trhové Sviny. Kapacita sálu je omezena, proto neváhejte včas zakoupit lístky na večerní posezení s vínem za doprovodu cimbálové muziky. Jaroslav Salcer

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 STRANA 13 WELLNESS HOTEL REZIDENCE Nové Hrady Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice pokojská (na částečný pracovní úvazek) pedikérka (na částečný nebo plný úvazek) masér/masérka (na plný pracovní úvazek) Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním pohovoru, který si můžete v případě zájmu sjednat na: tel.: případně mailem na Prodám včelí med, cena dohodou, tel.: Podlahy ( včetně pokládky ) - renovace parket - pvc - koberce - vinyl - dřevo - lamino, korek VÝROBA: Kuchyně Vestavěné skříně Schodiště Dveře, okna PRODEJNA: ul. Dobrovského 72, Trhové Sviny (v budově restaurace U Čáhů) otevírací doba : Po - Pá hod. So - Ne po tel.domluvě tel KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA TRHOVÉ SVINY 40. jubilejní koncertní sezóna hudební večer 22. října PATRICIA BRETAS /Brazílie/ - klavírní recitál 26. listopadu IRVIN VENYŠ klarinet IVO KAHÁNEK klavír 17. prosince SPIRITUÁL KVINTET 18. února WALINGEROVO KVARTETO 25. březen JAN HORÁK akordeon PETR NOUZOVSKÝ violoncello /za účasti prof. Františka Pišingera/ 22. dubna KONCERT MLADÉHO UMĚLCE z Listiny mladých Koncerty probíhají od hodin v sále Kulturního domu v Trhových Svinech. Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF, Město Trhové Sviny, Městys Ledenice a Městys Besednice. Informace v ZUŠ Trhové Sviny, tel.: , Předplatné je vhodným dárkem pro Vaše blízké!

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 English Camp 2014 v Trhových Svinech Goodbye! Další ročník, již vlastně pravidelné akce, je bohužel za námi. Letní Příměstský tábor pro dospělé a dospívající s výukou anglického jazyka rodilými mluvčími, jak by se dal English Camp charakterizovat, byl opět velmi vydařený. Letos přijelo sedm lektorů z USA. Tři z nich byli pro nás již starými známými a přáteli (Mark, Don a Jon), čtyři byli zcela noví a neokoukaní (Beth, Kathy, Andy a McKenzie). Účastníků z řad trhosvinenských a jejich přátel přišlo rekordních 41. Dva organizátoři (Jan Steinbauer a Kateřina Špírková) byli tedy po celou dobu dostatečně vytíženi. Pořadatelem akce byl Sbor Církve bratrské, který se o English-Camp postaral po stránce organizační i finanční. Vybírané kurzovné ve výši pět set korun totiž samozřejmě nepostačilo k úhradě všech nákladů, přestože si lektoři letenku sem i zpět platí sami nebo využívají sponzoringu. Počasí nám letos velmi přálo. Výlet, táborák i hry venku proběhly tedy bez narušení deštěm a všichni se pak celkem rádi vrátili do stínu učebny na SOU, kde výuka probíhala. Po ranním bloku English lesson (anglická hodina) a Bible reading (čtení z Bible) následovala přestávka na oběd. Po obědě byly hry, výlet či vyrábění zdobených přání a pak přednáška či beseda na předem známé téma. Po přestávce na večeři jsme se v podvečer znovu sešli a nastala konverzace, zpívání či soutěž Kolo štěstí, čtvrteční večer tradičně patřil scénkám a různým vystoupením. Samozřejmě vše v rodném jazyce amerických lektorů. Závěrečné graduation (ukončení studia, promoce) bylo (jako obvykle) plné emocí a také smutku z toho, že zase něco hezkého končí. Lektoři z USA slíbili účast i příští rok a tak snad s Boží pomocí bude možné organizovat English Camp Letošní účast byla opravdu hojná. Sešli se nejen každoroční repetenti, ale zaznamenali jsme zvýšený zájem studentů ve věku let. Dokonce vytvořili celou jednu skupinu a vykazovali velký pokrok již v průběhu týdne. Přejeme všem účastníkům, aby své nově nabyté znalosti a konverzační dovednosti využili a rozšířili v průběhu roku, než se opět uvidíme, a to pravděpodobně opět třetí červencový týden roku A ještě malou zajímavost na konec. Dva ze sedmi lektorů mají prokazatelně české předky. Don Vavrovsky našel rodiště svých předků i žijící příbuzné v jihočeských Božejovicích. To je informace stará již tři roky. Letos se však objevila další Jihočeška. McKenzie Novak byla poprvé ve svém 23-letém životě v Evropě a už před odletem věděla, že dědeček jejího dědečka pochází z České republiky. Avšak až po příletu do Čech a po našich dotazech napsala zprávu domů s otázkou: Odkud z Čech?. Odpověď zněla: Novosedly nad Nežárkou. No, tak tam byla podniknuta výprava. Původně jsme misi nedávali velké naděje, protože jméno Novák nosí snad čtvrtina Čechů. (Dokonce i jako příklad pro vyplnění složenek je uváděn pan Jan Novák.) Ale díky českým průvodcům byla vyhledána paní - starousedlík, jejíž babička jí mnohokrát v dětství vyprávěla, že její strýc odešel před lety do USA. Svět je prostě jedna velká vesnice. Jsme rádi, že celá akce může přispívat k propagaci našeho města i celého Jihočeského kraje v tak dalekém zahraničí. Trhové Sviny jsou městem, o kterém ví v americkém městě Minneapolis téměř tisíc lidí. Rádi bychom využili finanční podpory Města Trhové Sviny pro konání English Campu v roce 2015, aby cena pro účastníky (což jsou převážně trhosvinenští studenti) mohla zůstat tak příznivá. Tak Goodbye a See you next year! Hody s plody podzimu v Borovanech V sobotu 11. října odpoledne se promění klášterní zahrada v centru Borovan u Českých Budějovic v kulinářsky i kulturně zajímavé místo. Návštěvníky čeká moštování (z jablek), koštování (pálenek, vína i burčáku), dobroty ze zvěřiny, ryb, hub, jablek, hrušek, švestek, dýní, cuket, brambor i vína Slavnost zahájíme ve 13 hodin burčákem při požehnání nové obecní peci, představí se Wild Sticks s bubenickou show, kapela Queen Go On Revival i moravská cimbálovka Majerán. Gastronomické rady bude předávat mistr kuchař Petr Šíma. Děti se mohou těšit na pohádku Otesánek i tvoření s listy a plody podzimu. Při procházce parkem se návštěvníci seznámí se starými odrůdami jabloní a mohou si vyzkoušet znalosti hub na jejich malé výstavce s poradnou. Jen co se setmí, zakončí celý program netradiční barokní ohňostroj v parku. Vstup je zdarma, všichni jsou zváni. Časový program na Nezapomínejme na ně! V loňském roce jsem se zúčastnil poznávacího zájezdu do Švédska. Byl jsem mile překvapen nejen organizací pobytu od cestovní kanceláře, ale samotnou Skandinávií. Nechci však psát o památkách, infrastruktuře, ale o tom, co mě mimo jiné ve Švédsku velice zaujalo: vztah celé společnosti ke dříve narozeným a šikovná pomůcka pro některé z nich. O své babičky a dědečky se ve Švédsku stará nejen rodina, případně stát, ale i například sousedé, různé spolky, někdy pomůže kolemjdoucí. Často mi připadá, že u nás, pokud je důchodce pohyblivý a samostatný, nepotřebuje pomoc?. Pokud je to s ním horší, dáme ho do domova důchodců a oni se o něj postarají. Občas ho navštívíme. Doufám, že Ing. Kateřina Špírková mne nikdo nechytá za slovo, nechci se nikoho dotknout. Vím, že to tak vždy není. Chodím do domu s pečovatelskou službou a vidím tam komunitu seniorů. Naopak ve Švédsku dědečky i babičky, i ty pohyblivé, neustále směrují do celé společnosti. Aby (Pokračování na další straně)

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 STRANA 15 nebyli pouze s lidmi podobného věku, dávají jim různé úkoly nebo od nich vyžadují třeba i jednoduchou pomoc. Hlavním smyslem není jen zde popsaná činnost jako taková, ale i pocit prarodičů, že nejsou sami, že jsou pro společnost alespoň trochu důležití a hlavně, že jsou s NÁMI! 2. ROČNÍK POUŤOVÉ ZÁBAVY V JEDOVARECH Nejen nepřízni počasí, ale i házení klacků pod nohy nepřejících sousedů snažících se všemi možnými prostředky zabránit konání 2. pouťové zábavy v Jedovarech, čelili obyvatelé této malé vísky. Počasí se nakonec umoudřilo a jedovarští zvládli přeskočit i ty poletující klacky. Předposlední srpnová sobota v Jedovarech u Trhových Svinů tak opět po roce patřila příznivcům skupiny Hesperos, která rozezpívala a roztancovala všechny příchozí. Vůně bramboráků lákala k ochutnání, až se snědla celá obří zásoba. Děti ocenily smažící se hranolky a očka jim rozzářil nafukující se skákací hrad, kde si řádně zahopsaly. Nechyběl ani zlatavý mok s vínkem a hlavně dobrá nálada. Tímto patří upřímné poděkování manželům Koubovým za poskytnutí soukromého pozemku pro umístění skákacího hradu, rovněž manželům Mášlovým za poskytnutí soukromého pozemku pro parkoviště a pódia pro kapelu. Všem pak za vzájemnou podporu a skvělou organizaci. Velké poděkování také patří sponzorům - městu Trhové Sviny a radnímu Jihočeského kraje Mgr. Novákovi, který převzal nad celou akcí záštitu s finančním příspěvkem. Co říci závěrem Jedovarští se těší na Vaši přízeň. Napřesrok na viděnou u 3. ročníku. A já posílám do Jedovar Martu Kubišovou s její modlitbou, kterou si dovolím místo Martě věnovat právě jim Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Na jednom místním trhu v Jönköpingu jsem viděl postupně čtyři občany s pojízdným chodítkem. Všichni vypadali spokojení byli ve společnosti. Chodítko se dá pořídit i v České republice a cena se pohybuje podle výrobce mezi Kč, v některých případech Text a foto Bc. Zuzana Zavázalová ho lze získat přes zdravotní pojišťovnu. Venkovní chodítko velice doporučuji. Uživateli chodítka slouží především jako opora při náhlé nevolnosti nebo točení hlavy. Navíc má jednoduchou sedačku. Když je potřeba, lze si na chodítku okamžitě odpočinout. Dle mého názoru je třeba dříve narozené motivovat úkoly, které zvládnou, navštěvovat je, vzít s sebou na různé kulturní akce, směřovat je do společnosti, ukázat jim, že máme o ně zájem. A hlavně, ještě za jejich života: Nezapomínejme na ně! Text i foto Ing. Jan Nepraš Další Země živitelka a další úspěch Jihočeská BEEF Show opět skončila velkým úspěchem trhovosvinenských chovatelů. V soutěži plemene Angus získal chovatel Vladimír Lepša z Pěčína 5 titulů a v soutěži plemene Limousine získali bratři Farkové ze Březí tituly 4. V soutěži plemenných býků Angus získala bronzový pohár firma M.I.L.O.S. Inc z Těšínova. V soutěži Junior týmu získal krásné druhé místo Tomáš Božák z Trhových Svinů. Celkem se soutěže zúčastnilo 115 zvířat, 64 Angusů a 51 Limuzínů z celé České republiky, ta nejvzdálenější přijela až z Nového Jičína. Je to již podruhé, co se na budějovickém výstavišti sešla velká kolekce masného skotu a výrazně zpestřila program výstavy Země živitelka. Naprostou novinkou byl on- line přenos po internetu, takže zájemci mohli sledovat v přímém přenosu klání na předvádišti. Snad jen počasí mohlo být lepší, Od soboty téměř bez ustání pršelo a tak podmínky pro soutěžící byly velmi náročné. Dobrou náladu to však nezkazilo a chovatelé si svou velkou akci patřičně užili. M. Vráblík Foto: archiv M. Vráblíka

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 MC Človíček Nebojsa Nábřeží Sv. Čecha Trhové Sviny O nás Naše mateřské centrum je zaměřené na maminky na mateřské a rodičovské dovolené a pro dětičky do předškolkového věku, ale budete zde vítáni i Vy tatínkové, babičky, dědečkové a všichni, kdo máte rádi své dětičky, chcete u nás strávit příjemně prožité chvilky, pohrát si a zaskotačit s ostatními a možná se i něčemu novému přiučit. Dětičky se zde setkávají nejen se svými vrstevníky, naučí se samostatnosti, hrát si ve skupině, což usnadní vstup do mateřské školky. K dispozici je kuchyňka s lednicí, mikrovlnkou i rychlovarnou konvicí. Dále pak přebalovací pult, dětské židličky, nočníky atd. Nabízíme také hlídání dětí (dle předchozí domluvy). Program V letošním školním roce 2014/2015 jsme si pro Vás připravili: Dopolední aktivity - určeny především pro děti do 3 let. - PONDĚLKY jsou určeny Zpívání a tancování. Děti se formou her, písniček a říkadel učí rytmu. Naučí se nové písničky; - ÚTERKY patří Tvořeníčku a kreativní tvorbě, která pomáhá rozvíjet jemnou motoriku. Kromě kreslení a malování se děti zdokonalí ve stříhání, lepení a v práci s nejrůznějšími výtvarnými materiály; - STŘEDY A ČTVRTKY jsou určeny setkávání maminek a dětí. Volné hraní v herně nebo na hřišti; - PÁTKY jsou zaměřeny na Cvičení a zpívání s Dájou pro děti od 1 roku. Na Pohádkové stezce děti sbíraly razítka i houby Odpolední aktivity se zaměřují na děti předškolního, mladšího školního věku a dospělé. - V PONDĚLÍ probíhá výuka Anglického jazyka s rodilým mluvčím (Dale Lehnoff). Kurz je rozdělen do dvou skupin: nejprve pro děti od 10 let : následně pro dospělé. Tento kurz je zaměřen na konverzaci a správnou výslovnost; - V ÚTERÝ se děti učí základům moderního tance a užijí si legraci při kurzu Tancování (pro děti od 4 let). Po tancování následuje Tvoření pro děti od 3 let. Předškoláci se učí soustředit se na práci, naučí se pracovat s různými materiály - Ve STŘEDU se uskuteční informační schůzka připravovaného kurzu Anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé se zkušenou učitelkou Mgr. Naďou Salcerovou z místní základní školy. Připravujeme pro Vás: - kurzy Německého jazyka pro začátečníky i pokročilé; - kurz Flétny; - Cvičení pro těhotné; - Předporodní kurz. Zájemci o kurzy se mohou hlásit v dopoledních hodinách v MC nebo na tel. č Bližší informace také našich web. stránkách eu nebo na facebooku. Najdete nás v budově staré polikliniky, vedle lékárny, v bývalých prostorách ordinace MUDr. Busty. Velké štěstí na počasí měli organizátoři letošní tradiční Pohádkové stezky, která se konala poslední prázdninovou sobotu a jejíž trasa vedla od kostela Svaté Trojice po naučné stezce až na Buškův hamr. Po upršených srpnových dnech v sobotu odpoledne krátce vyšlo sluníčko, které provázelo rodiny s dětmi na hamr. A když se za posledními účastníky stezky zase uzavřel les, pak teprve začalo pršet. V lese bylo také mnoho hub ostatně letošní houbová sezóna je mimořádná všude, takže kromě pohádkových razítek nesla nejedna rodina domů i něco na smaženici. Herci Divadla Otty Schwarzmüllera z Trhových Svinů připravili dětem ukázky ze známých pohádek, které děti měly uhádnout. Stezkou letos prošly přes dvě stovky lidí, ty malé pak na konci putování čekala studená a sladká odměna. Děti poznaly filmové pohádky S čerty nejsou čerty nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele a ti nejmenší si vzpomněly i na Cvrčka a jeho housličky. Klasickou českou pohádku pak zastupovala ukázka z Čerta a Káči. Text a foto: P. Vicková

17 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 STRANA 17 XIV. ročník hasičské soutěže SDH Trhové Sviny V červencovém čísle Trhovosvinenských listů jsme Vás krátce informovali o XIV. ročníku hasičské soutěže SDH Trhové Sviny, která se uskutečnila na nábřeží Svatopluka Čecha Celý soutěžní den odstartoval III. ročníkem hasičské soutěže mladých hasičů O pohár starosty města Trhové Sviny a to již v hodin dopoledne. Nesmíme v tomto případě opomenout poděkovat městu Trhové Sviny za jeho finanční podporu, díky které se naši mladí hasiči mohli těšit ze zajímavých cen. Po zahájení soutěže, kde mladým hasičům popřáli hodně štěstí nejen jejich vedoucí, ale také starosta města Trhové Sviny Ing. Radislav Bušek a starosta SDH Trhové Sviny Ing. Karel Polák, vše úspěšně odstartovalo. Z mladých hasičů se III. ročníku soutěže zúčastnilo celkem 5 družstev, z toho 3 družstva v kategorii mladších (SDH Trhové Sviny I., II. a III.) a 2 družstva v kategorii starších žáků (SDH Trhové Sviny a SDH Žár). O celkových vynikajících výsledcích se můžete přesvědčit v následující tabulce: III. ročník hasičské soutěže mladých hasičů O pohár starosty města Trhové Sviny MH kategorie mladší 1. místo SDH Trhové Sviny III. 34:05 2. místo SDH Trhové Sviny I. 46:95 3. místo SDH Trhové Sviny II. 47:11 Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se na hladkém průběhu celé soutěže podíleli, tedy jak všem soutěžním družstvům za jejich účast, ale zejména členům SDH Trhové Sviny, kteří opět odvedli záslužnou práci. Poděkování také patří panu Václavu Heidingerovi, který se po celý den staral o doprovodnou hudbu a zajistil tak ještě lepší náladu. Samozřejmě nesmíme opomenout Vás diváky a fanoušky jednotlivých družstev, bez kterých by celý den neměl zdaleka tak soutěžní atmosféru. Poděkování patří i našim rozhodčím, jmenovitě těmto: Václav Tůma, Pavel Studený, Karel Polák st., František Vávra, Lukáš Peml, Hana Kašparová, Jan Husa a Pavel Lejsek. Doufejme, že i v dalších ročnících bude vládnout stejně dobrá nálada jako doposud a budeme se moci i nadále těšit z hojné účasti nejen družstev, ale i diváků, z pěkného slunečného počasí, či z úsměvů našich mladých hasičů. Za SDH Trhové Sviny Mgr. Lenka Cimlová Ostrá Foto: L. Cimlová Ostrá MH kategorie starší 1. místo SDH Žár 32:84 2. místo SDH Trhové Sviny 33:21 Po úspěšném a slunečném dopoledni odstartovala ve hodin odpoledne soutěž dospělých družstev, dle pravidel požárního sportu a to v kategorii muži a v kategorii ženy. V kategorii muži mezi sebou soupeřilo celkem 10 družstev (SDH Čížkrajice, SDH Olešnice A a B, SDH Řídeč, SDH Slavče, SDH Todně I. a II., SDH Trhové Sviny, SDH ZOO a SDH Vedoucí MH - T. Sviny, Žár, Kamenná). Musíme říci, že v letošním ročníku byl jejich souboj o nejlepší čas obzvláště napínavý. V kategorii ženy o první příčku soutěžila celkem tři družstva (SDH Olešnice, SDH Todně a SDH Trhové Sviny). Umístění výše uvedených družstev si můžete přečíst v následující tabulce: XIV. ročník hasičské soutěže SDH Trhové Sviny Kategorie ŽENY 1. místo SDH Todně 26:94 2. místo SDH Olešnice 27:45 NP SDH Trhové Sviny - Kategorie MUŽI 1. místo SDH Todně I. 21:22 2. místo SDH Olešnice A 26:24 3. místo SDH Todně II. 28:94 4. místo SDH ZOO 30:52 5. místo SDH Čížkrajice 31:38 6. místo SDH Slavče 33:50 7. místo SDH Řídeč 34:52 8. místo SDH Vedoucí MH Trh.Sviny, Žár a Kamenná 36:20 9. místo SDH Olešnice B 44:79 NP SDH Trhové Sviny - Co je nového Za Pilou? V červnu letošního roku jsme úspěšně zkolaudovali bytový dům B1 a tím oficiálně zahájili prodej bytů z našeho projektu Nové město. Po velmi úspěšném Dni otevřených dveří, kde návštěvnost a zájem obyvatel města i jeho okolí o dům vysoce předčily naše očekávání, pokračujeme individuálními prohlídkami nabízených bytů na základě předchozí telefonické dohody. Klientům nabízíme kromě vlastního prodeje nemovitosti a činností s tím spojených i pomoc při výběru nejvýhodnější možnosti financování koupě bytu, včetně zajištění odhadu a potřebných dokladů z katastru nemovitostí. K dnešnímu dni je již první byt připraven na předání svým novým majitelům a další dva se dokončují podle požadavků kupujících. Vybavují se i další dva vzorové byty, aby klienti měli možnost při prohlídkách shlédnout standardní vybavení a seznámit se s možnostmi a barevnými kombinacemi dveří, podlah, dlažeb a obkladů. Největší zájem je o byty 3+kk a 2+kk, kde provádím se zájemci prohlídky 2-3x týdně. Ing. Jana Hořejší Project Manager REMONST Development, a.s.

18 STRANA 18 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 Pečuj doma v praxi Diakonie ČCE ve spolupráci s místní neziskovou organizací ARCHA Borovany, o. p. s., která poskytuje terénní pečovatelskou službu na Trhosvinensku, Vás zvou hned na několik kurzů pro pečující. V září startuje cyklus: PEČUJ DOMA. Je určen především laickým pečujícím z rodin, které se starají o své blízké, zejména seniory. Od 17. září jej můžete navštěvovat v Třeboni (spoluorganizuje Hospicová péče sv. Kleofáše) a od 29. září v Českých Budějovicích. Cyklus se skládá ze čtyř seminářů, každý zaměřený na téma, které se s péčí o blízké pojí. Na kurzech získáte potřebné rady a informace, vyměníte si zkušenosti, prakticky si nacvičíte ošetřovatelské techniky. Každý ze zúčastněných obdrží soubor příruček k pečování a DVD s instruktážním videem. Cyklus je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Pomáháme pečovat, pro účastníky je tedy zdarma. Zúčastnit se můžete jednotlivých seminářů anebo celého cyklu. V pondělí 29. září začínáme tématem Ošetřovatelské a rehabilitační minimum s lektorkou PhDr. Miladou Šanderovou, MSc. od 13 hodin v Domově pro seniory Máj. Ve čtvrtek 2. října zabrousíme do psychologického minima. S PhDr. Danou Klevetovou si budeme povídat o tom jak se vyrovnat s obtížemi, které pečování přináší, co všechno hraje roli ve vztahu pečujícího a opečovávaného, jak komunikovat v obtížných situacích, jak předcházet vyhoření i kde hledat pomoc a podporu. Kurz probíhá opět od 13 hodin, tentokráte v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje. V úterý 7. října můžete absolvovat nácvikový kurz k ošetřovatelskému a rehabilitačnímu minimu opět s lektorkou PhDr. Miladou Šanderovou, MSc. V úterý 14. října pak cyklus zakončíme seminářem na téma Sociálněprávní minimum s lektorkou Mgr. Helenou Kocmanovou. Jaké jsou povinnosti pečujících, jaká mají naopak práva a nároky. Typy příspěvků, průkazy výhod, dávky sociální podpory, příspěvek na péči. Jak svá práva vymáhat úřední a soudní cestou. Možnosti informací a pomoci. Buškův hamr hudební Domeček v Trhových Svinech už druhou sezónu provozuje technickou památku Buškův hamr. Léto bylo i na hamru bohaté na kulturní, společenské a hudební akce, kromě různých divadélek připomeňme tradiční Kovářské slavnosti. Zaměřme se tentokrát na hudební koncerty, které proběhly na Buškově hamru. V září zakončil řadu zajímavých hudebních počinů koncert Vlasty Redla. Instrumentální show Vlasty Redla Čtvrtého září bylo přívětivě slunečné počasí a chladnější večer se známým písničkářem a jeho skupinou proběhl ve vřelé atmosféře, takže jsme chlad ani necítili. Vlasta Redl překvapil instrumentální show, excelentní muzikanti po jeho boku se předháněli ve výkonech a sóla vyčnívajícího saxofonisty Michala Žáčka sklidila několikrát zasloužený potlesk publika. Posledně jmenovaný vystřídal řadu dechových nástrojů od irské píšťaly až po tenor saxofon a soprán saxofon. Nejroztodivnějším hudebním nástrojem byla ručně vyřezávaná píšťala. I Vlasta Redl jako známý instrumentalista přecházel od kytary ke klávesům a tak podobně. S Michalem Žáčkem se v jednu chvíli doslovně přetlačovali na pódiu s bonmotem na rtech: U nás si každý místo na jevišti musí vydobýt. Salvy smíchu z hlediště dokazovaly starou známou pravdu, že Redl je zároveň dobrý moderátor večera a bavič. Nadhled směrovaný na zvukaře, jaký prokázal při řešení počátečních technických nedostatků, by mu mohl leckterý showman závidět: Je pravda, že jsem tady nejhorší muzikant, ale není třeba mě ztišit Večer rychle utekl a nakonec došlo i na důvěrně známé Husličky a Rehradice. Kdo čekal galánečku, ten se nedočkal, ale skupina musela dvakrát přidávat rozjetému publiku. Redl, hrdý na svou kapelu, spoluhráče několikrát představoval. Závěrem bych podotkla, že jakkoli šikovný muzikant nemůže konkurovat Redlovu charismatu. Pavel Lohonka Žalman ; Foto: D. Šimon Bližší informace a přihlášky najdete na anebo Telefonicky se můžete informovat a přihlašovat na čísle (Bc. Blanka Tejkalová). Těšíme se na vás a předem děkujeme, že zvažujete péči o své blízké anebo ji již poskytujete. Rádi vás ve vašem úsilí maximálně podpoříme. Pečovat doma má smysl. Mgr. Monika Strapková, ředitelka obecně prospěšné společnosti ARCHA Borovany Legenda folku Žalman Z dalších hudebních setkání na příjemně rustikálním Buškově hamru můžeme jmenovat koncert folkové legendy, Pavla Lohonky Žalmana se svojí skupinou. Žalman už přes čtyřicet let působí na naší hudební scéně, je autorem mnoha písní a podílel se na mnoha hudebních titulech. Žalmanův koncert pohladil na duši a příznivci folkové hudby si tak znovu přišli na své. V červenci na hamru zazpívala oblíbená Pavla Jíšová se svou skupinou. Jsme ale také svědky zdejší novinky: uskutečnil se zde Hamr Kemp. Pod tímto názvem se skrýval letní festival křesťanské hudby, který otvíral svým načasováním prázdniny. Hamr Kemp festival křesťanské hudby Na pódiu se vystřídaly kapely různých žánrů od folku až po rock - především jihočeských hudebních skupin, které zpívají písně s křesťanskou tematikou. Hudební šňůru začala příjemně svižná a rytmická skupina HeartBeat, je to českobudějovická worshipová kapela. Poté nám zahrála hartmanická manželská dvojice s názvem Šest strun (artrock), která si svými poetickými texty a hudebním umem přirozeně získala pozornost. Pokračoval Robert Jakš (bluesgrass, spirituály a podobně),

19 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 STRANA 19 Hamr Kemp moderovali manželé Vávrovi Foto: archiv manželů Vávrových Pohled na Hamr Kemp Foto: archiv manželů Vávrových který vždy učaruje svébytným projevem a sametovým hlasem. Nedala se též zastínit mládežnická skupina tří dívek a tří chlapců Teens for God (acoustic pop), nebylo to ostatně jejich první vystoupení, mohli jsme je zažít např. na vernisážích tradiční výstavy Domečku. Je s podivem, jak dobře mládežníci zvládají anglické písně. Převážně tříčlenná skupina Miriam (crossover), která tu také vystoupila, funguje už od roku 2008 a můžeme její písně zaslechnout i na Rádiu Proglas. Také jsme si vyslechli písně vimperské skupiny 3B (chvály) a zhlédli jsme vydařenou divadelní scénku bratří Vyhlídků. Podařený večer zakončil nářez rockové kapely TWB, která rozdováděné publikum ještě do noci nechala tančit pod pódiem, zahalená kouřem a ozvláštněná blikajícími barevnými světly a efekty. Za zmínku ještě stojí moderátorské umění manželů Vávrových, kteří překvapovali stylovými převleky. Výlet na Louzek Prší, prší, jen se leje my na výlet pojedeme! To jsme si mohly s paničkou zpívat poslední srpnovou sobotu. Ale nezpívaly. Já proto, že to neumí a panička, kromě toho, že to taky neumí, měla úplně jiné starosti, protože rozmlsaná z dovolené si trochu přispala a opět ráno nestíhala. Snažila jsem se jí pomáhat, snaživě jsem se pletla pod nohy a radostně jsem pištěla, celá natěšená při pohledu na batoh a místo vděku se mi dostalo jen ošklivých jmen (nechtějte vědět ). Na místo srazu jsme dorazily za mírného deštíku a v obavách, zda počasí neodradí ostatní turisty. Naštěstí neodradilo a mohli jsme vyrazit, déšť nedéšť. V Malontech přistoupil náš dobrovolný průvodce pan Koželuh a jeho stín, kolie Jonáš. Po delší době se k nám přidal zase jednou další pejsek, vlastně fenka. Dokonce zahraniční, asi křepelačka, trochu starší holka. Nejevila žádný zájem o kamarádění se mnou, tak jsme se dohodly, že se budeme ignorovat. No to víte, u Jonáše to tak lehko neprošlo. Jonáš si ke mně čuchnul, zjistil, že milostný opar kolem mne již pominul a přešel okamžitě ke krásné neznámé. Ta mu ovšem dala hned jemným vrčením najevo, že tady mu pšenka taky nepokvete. Nu, snažil se, to se mu nedá upřít. Vyklusával kolem ní jako na přehlídce, natřásal kožich, jemně jí očuchával ouška, zkrátka batolil se kolem ní jako pravý kavalír, ale všechno marné. Kdyby se Jonáš jmenoval Matěj, mohla bych mu zarecitovat Matěji, Matěji, proč tě holky nechtějí Ale vás nezajímají naše psí námluvy, vy chcete vědět, kde jsme byli, co jsme tam viděli, tak vás nebudu napínat a jdeme na věc: Z autobusu se vylodíme někde před Rychnovem nad Malší a jako zázrakem snad přesně v tu chvíli přestává pršet. Nemohlo to ani jinak dopadnout, panička má s sebou svoji šťastnou pláštěnku, kterou si koupila asi tak před třemi lety, a ač ji s sebou všude vláčí, ještě ji nebyla nucena použít. Páni, doufám, že jsem to teď nezakřikla! Vyrážíme zatím lehkým krokem kolem pár obydlených a více pobořených domů. Budákov se to tam prý jmenuje. Asi si budu muset vyčistit uši, protože nejdřív jsem rozuměla Burákov, ale Foto K. Sedláček Sezóna letních koncertů pod širým nebem končí. Buškův hamr koncem září zavírá své brány, kozičky se přestěhují na zimoviště. Byli jsme svědky neopakovatelné letní atmosféry: proč si nedat pivo či limonádu a neposedět v sousedství starodávného hamru při poslechu své oblíbené skupiny? Tak zase příští léto díky tomu si ten název aspoň pamatuju. Tak si vykračujeme kolem rozvalin domů a torz ovocných stromů, je to v zachmuřeném počasí skoro strašidelné. Tady všude žili, pracovali, radovali se i smutnili lidé, po kterých tu zůstalo jen pár polorozbořených zdí a hromada kamenů a taky tu štěkali psi, po kterých nezbyly ani ty boudy. Cesta jde dál a najednou se před námi otvírá výhled na širokou louku s rybníkem, který vypadá, jako by se tu vylíhl včera. Tráva láká k běhání, rybník ke koupání, ale počasí říká něco jiného. No tak jistě, já se samozřejmě vykoupu, takové pozvánce neodolám. Ale to víte, lidi se jen trousí kolem, poslouchají výklad o farmě Drochov a uměle vytvořeném biotopu. A někteří se ještě navíc vrhají na ty naprosto nepoživatelné věcičky, kterým říkají houby, a cpou si je do tašek se šťastným výrazem ve tváři. Je fakt, že louky jsou tu plné bedel, ale my s paničkou už máme tohle šílenství za sebou. Dva týdny dovolené jsme se pořádně neproběhly, protože panička se pořád zastavovala, ohýbala a dloubala ty nesmysly ze země, Mgr. Dagmar Nováková, ped. prac. Domečku aby pak doma věnovala svůj čas jejich zpracovávání; a kdo myslíte, že to odnesl zanedbáváním? No jistě, malý pes se musel zabavit sám. No, měla panička štěstí, že na výletě houby ignorovala, maximálně je fotila, jinak už bych ji snad kousla do pozadí! Musím si taky trošku postěžovat byly nám slíbeny krásné výhledy, dokonce prý nejkrásnější pohled na Slepičí hory, no a musíme se spokojit s malebnými mraky a převalující se mlhou. Nebojte, taky to stojí za pohled. Navíc když dojdeme ke kapličce uprostřed ničeho, co kdysi bývalo posázeno domky, začnou se na obloze klubat první kousky modra. A dostáváme se do lesa, a ne ledajakého. Nevěříte? Tenhle je totiž pohádkový! Ne po psovsku, to by tu museli běhat přinejmenším králíci z klobouku. Ale po lidsku by se dalo čekat, že kousek za dalším zákrutem klikatícího se potoka se objeví klidně i perníková chaloupka. Jen si to představte les nepříliš tmavý ani světlý, lehce se svažující k potůčku, který se nemůže rozhodnout, kterým směrem se chce vlastně dát a svítí (Pokračování na další straně)

20 STRANA 20 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2014 jasně zeleným mechem, který se ho drží jako blecha kožichu, a je ještě zářivější na pozadí svahů hnědých opadaným jehličím. Na březích odpočívají bradavičnaté olše podobné strašidlům, až by pes čekal, že v noci se proberou a stanou se z nich hejkalové nebo vodníci. V mechu si hoví ryzce a kapradí svítí zase jinou zelení, sem tam je pohozen kámen zvláštního tvaru, snad spící trol, a když se skrz větve protlačí proužek slunečního světla, čekáme už jen na vílu, která nám zatančí. No tak to jsem se trochu rozněžnila, aby si pan Koželuh nemyslel, že svedu jen reportáže. Pragmatičtější osoby nezapomínají ani tady hledat houby, a tak snad pohádkový les potěšil každého. Porostem vysokých smrků s minimem podrostu dojdeme zcela náhle na doslech šumící vody. To bude tím, že jsme už nad říčkou Malší. Seběhneme pěkně k ní dolů, kde je vyhlášena přestávka, volno, zpívat vlastně obědvat. I tady na nás občas sáhne sluneční paprsek, příslib jasnějšího odpoledne. Oběhnu si povinně svačící, zaloudím si společně i s Jonášem u jeho páníčka - v tomto se tedy shodneme dokonale, výraz ubohý hladový pejsek zvládáme oba na jedničku. Podle Malše pak kráčíme dál po kamenech, posléze cestičkou kolem rekreačních chat, kam si zaběhnu na průzkum a panička zase ječí Týýýýýnoooooo!! Pochopitelně úplně zbytečně, protože pozvánka v podobě otevřených dveří se neodmítá. Sympatická paní se na mě usmívá a říká, že je to v pořádku, tak nevím, co se paničce pořád nelíbí? Mít zvídavého ducha je přeci správná věc! Přejdeme Malši po poněkud unaveném mostu a pěšinkou nad ní se dostáváme k nějakému nedotaženému malému vodnímu dílu. Přeběhneme lávku a poobdivujeme náhon, zatímco na nás doslova praží slunce. Tak mi nezbývá než se zase osvěžit v proudu řeky, to je prostě paráda tyhle túry podle vody. Musíme však dál, zřícenina hradu Louzek čeká. Jdeme lesem dokonce pořádně do kopce, slyším za sebou funění a oddychování; tedy já to vyběhnu jako nic, a to jsem trochu přibrala. Houbaři cestou stále houbaří, panička si potěžká jednu tašku a málem jí upadne ruka. Je to těžká řehole, tohle houbaření. My se jenom kocháme, já přes čenich, panička většinou přes hledáček foťáku. A zcela náhle a nečekaně, když už ztrácíme naději, je před námi hrad. Tedy to co z něj zbylo. Je to malebné, je to pohledné, omrknu to z protějšího kopečku, omrknu to zblízka a jdu si po svých. Panička si hledá všelijaké podhledy a nadhledy a výhledy a fotí jako praštěná, když tu náhle ještě více jako praštěná začne tančit a zpívat. No, aspoň mně to tak připadá. Ve skutečnosti řve bolestí a snaží se uhýbat vosám, kterým asi kopla do hnízda a ony jí to teď dávají sežrat. No, schytala jen pět žihadel, ta nadělá! I tak má rekord, z dalších účastníků zájezdu několik posbíralo jenom po jednom, žabaři. Na Louzku už lidi zase hlady kňučí, ale je vydán zákaz táboření a pojídání zásob, neb o deset minut dál je prý prima tábořiště s posezením a přístřeškem pro případ špatného počasí. To se nás však netýká, počasí se ukazuje z té lepší stránky, mezi mraky se pořád snaží vykukovat sluníčko. Poslušni rozkazu pana Koželuha docházíme na místo svačiny, do opuštěného kempu s totemem a Malší po ruce. Tentokrát se mi podaří vyžebrat mňaminku nejen od Jonášova páníčka (fajn klobása), ale i granule od páníčka od třetí psiny v našem kolektivu. Jsem už tak vyhládlá, že beru i švestkový koláč od paničky. Když se do sytosti najíme, napojíme se čisté vody ze studánky (nevím jak jinak to nazvat, i když se jedná o gumovou hadici ústící do betonové skruže), vydáváme se přes poslední dnešní můstek a loučíme se s Malší. Ještě pár hub a jsme na asfaltu mezi pastvinami a tuto přímo luxusní cestu už neopustíme. Sluníčko už zcela zvítězilo a provází nás až do cíle. Hory už nejsou schované v mlze a můžeme se kochat po libosti. Dostáváme se opět, jen z jiné strany, k farmě Drochov, která nás překvapí okázalou starou budovou, která z různých úhlů připomíná hned tvrz, hned pevnost a být obklopená levandulí, tak snad i Provence. A tak panička nedbá, že nemá náhradní baterii do aparátu a střílí snímky jeden za druhým. To jsem zvědavá, jak dlouho ty úlovky bude zase zpracovávat a kašlat na svou malou kamarádku. Teda jako na mě, samozřejmě. Cesta vede i kolem rybníků zajímavých tvarů, jedna louže je při cestě, tak se ještě naposledy osvěžím. Mezi stromy už vykukuje věž nám dobře známého kostela a dělej co dělej, zdržuj jak chceš, za chvíli jsme v Rychnově nad Malší a máme po výletě. Kdo přidal do kroku, stíhá i pivo, my ostatní stíháme aspoň autobus. Domů přijedeme po pořádné průtrži mračen, to nám to dneska ale pěkně vyšlo. No, ještě něco vám povím. Panička je od jisté doby nějaká zaražená. Něco přežvykuje v hlavě, to já už poznám. A asi vím co. Zaslechla jsem totiž, že příští rok už tyhle výlety nebudou. Má to i důvody a ty nezpochybňuju, protože jsem rozumný pes. Ale víte, budou mi chybět Vaše Týna, foto J. Nyklová

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více