TEXTOVÁ ČÁST. STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY, NÁRODNÍ TŘÍDA 16, PRAHA 1 na pozemku p.č. 820 v k.ú. Nové Město.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST. STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY, NÁRODNÍ TŘÍDA 16, PRAHA 1 na pozemku p.č. 820 v k.ú. Nové Město."

Transkript

1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY, NÁRODNÍ TŘÍDA 16, PRAHA 1 na pozemku p.č. 820 v k.ú. Nové Město. TEXTOVÁ ČÁST Technická zpráva - provozně technický popis stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice IČ: INVESTOR Česká advokátní komora Národní 118/16 Nové Město, Praha 1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel Čurda Žižkova 12, České Budějovice Tel.: VYPRACOVAL Ing. Pavel Čurda, Ing. Štěpán Kadlec Žižkova 12, České Budějovice Tel.: Datum Číslo zakázky Číslo přílohy Číslo kopie BŘEZEN D.1.1.a.01

2 A. PROVOZNĚ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ... 2 A.1. SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY... 2 A.1.1. Bourací práce... 2 A.1.2. Zemní práce... 4 A.1.3. Základy... 4 A.1.4. Svislé konstrukce... 5 A.1.5. Komínové těleso... 5 A.1.6. Překlady... 5 A.1.7. Ztužující věnec... 5 A.1.8. Vodorovné konstrukce... 6 A.1.9. Schodiště... 6 A Konstrukce zastřešení... 6 A Střecha... 6 A Vnitřní úpravy povrchů... 8 A Vnější úpravy povrchů... 9 A Podhledy a obklady A Podlahy A Výplně otvorů A Izolace proti vlhkosti a radonu A Izolace tepelné a zvukové A Konstrukce klempířské A Ochranná zábradlí, žebříky a poklopy A Vybavení objektu A Požární vybavení ZÁVĚR

3 A. Provozně technický popis stavebních objektů A.1. SO 01 Stavební úpravy administrativní budovy A.1.1. Bourací práce Nedílnou součástí výkresu bouracích prací jsou také výkresy nového stavu! Pro postup bouracích prací bude zpracován dodavatelem stavby technologický postup, který bude konzultován s projektantem a statikem! Před zahájením bouracích prací musí být vytýčeny skutečné polohy všech skrytých rozvodů sítí. Vytýčení, práce v blízkosti sítí a předání uskutečnit dle pokynů a pod dozorem správců sítí. Před zahájením bouracích prací budou po konzultaci se správcem objektu odpojeny veškeré instalace, mimo hlavních přívodů energií. Před zahájením stavebních prací budou odpojeny veškeré prvky fasády, které jsou pod proudem (např. osvětlení, pohybová čidla, rozvaděče apod.). V celém rozsahu bouracích prací budou odstraněny stávající zařizovací předměty, budou demontovány viditelné rozvody vytápění, elektro, vody a kanalizace, dle projektů jednotlivých profesí a po konzultaci se správcem objektu a generálním dodavatelem stavby. Bourání instalačních prostupů a drážek bude prováděno dle projektů jednotlivých profesí. V celém rozsahu bouracích prací budou odstraněny stávající okna včetně venkovních a vnitřních parapetů a stávající dveře včetně ocelových zárubní (popř. dřevěných obložek). Před zahájením bouracích prací bude ověřen stav nosných konstrukcí. Skutečný tvar nosných i výplňových konstrukcí a jejich pozice budou ověřeny na stavbě, případné změny proti předpokladu z projektu je nutné konzultovat s projektantem. Všechny překlady nad bouranými otvory v příčkách i nosných stěnách uvedeny ve Stavebně konstrukční části prováděcího projektu! 1.NP: Východní a jižní strana objektu - stávající obklad ze skleněných desek Opaxit včetně nosné konstrukce roštu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Západní strana objektu - stávající prosklená stěna u hlavního vstupu ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 3.NP bude demontován. Ve stávající stropní konstrukci bude vybourán otvor rozměru 200x200 mm pro nové splaškové potrubí kanalizace. Stávající dobetonávka stropu v šachtě v rozměru 600x250 mm bude vybourána pro osazení nových rozvodů TZB. Parking objektu - Vybourání podkladních zpevněných konstrukcí a podlah a výkop ve stávajícím terénu pro novou základovou patku, cca. 1,2 x 1,2 m (viz. Stavebně konstrukční části prováděcího projektu). 2.NP: Východní a jižní strana objektu - stávající obklad ze skleněných desek Opaxit včetně nosné konstrukce roštu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Západní strana objektu - stávající prosklená stěna u hlavního vstupu ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 3.NP bude demontován. Severní strana objektu - stávající hliníkové prosklené stěny včetně venkovního oplechování budou demontovány. Ve stávající stropní konstrukci bude vybourán otvor rozměru 200x200 mm pro nové splaškové potrubí kanalizace. Stávající dobetonávka stropu v šachtě v rozměru 600x250 mm bude vybourána pro osazení nových rozvodů TZB. 2

4 V nosné stěně z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem budou vybourány 2 drážky 160x200 mm. Stávající kruhové okno v knihovně bude vybouráno a otvor v nosné železobetonové stěně bude rozšířen na 2,1 m, až k obvodové stěně objektu. Stávající zděná příčka tl.100 mm před šachtou (instalačním jádrem) bude vybourána. 3.NP: Východní a jižní strana objektu - stávající obklad ze skleněných desek Opaxit včetně nosné konstrukce roštu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Západní strana objektu - stávající prosklená stěna u hlavního vstupu ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 3.NP bude demontován. Severní strana objektu - stávající hliníkové prosklené stěny včetně venkovního oplechování budou demontovány. Ve stávající stropní konstrukci budou vybourány 4 kruhové otvory prům. 250 mm pro osazení nových střešních vpustí. Stávající dobetonávka stropu v šachtě v rozměru 600x250 mm bude vybourána pro osazení nových rozvodů TZB. V nosné stěně z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem budou vybourány 2 drážky 160x200 mm. V hlavní kanceláři u schodiště bude vybourán větší otvor (4,1 m) v nosné železobetonové stěně. Stávající zděná příčka tl.100 mm před šachtou (instalačním jádrem) bude vybourána. 4.NP 6.NP: Východní a část jižní strany objektu - stávající obklad ze skleněných desek Opaxit včetně nosné konstrukce roštu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Jižní strana objektu - stávající prosklená stěna a prosklené zastřešení nad hlavním schodištěm (CHÚC) ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Západní a severní strana objektu - stávající obvodové stěny z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem včetně stávajícího obkladu ze skleněných desek Opaxit, nosné konstrukce roštu obkladu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Prosklený severozápadní roh s nosnými ocelovými sloupy bude rozebrán. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 6.NP bude demontován. Stávající dobetonávka stropu v šachtě v rozměru 550x250 mm bude vybourána pro osazení nových rozvodů TZB. Ve stávající stropní konstrukci nad 6.NP budou vybourány 3 kruhové otvory průměru 250 mm pro osazení nových střešních vpustí a 1 otvor průměru 200 mm pro větrání kanalizačního potrubí. V nosné stěně z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem budou vybourány 2 nové dveřní otvory rozměru 800/2020 mm. Stávající zděné příčky tl.100 a 150 mm v předsíni a stávající zděné příčky tl.75 mm před šachtou (instalačním jádrem) budou vybourány. Zástěna z SDK desek v koupelně za WC, umyvadlem a vanou bude odstraněna. Stávající vestavěná skříň v předsíni bude demontována. Stávající hliníkové dveře na únikové cestě mezi schodištěm na chodbou budou demontovány. Střecha : Jižní strana objektu - stávající prosklené zastřešení nad hlavním schodištěm (CHÚC) ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Západní a severní strana objektu - stávající železobetonové obvodové atiky střechy včetně stávajícího obkladu ze skleněných desek Opaxit, nosné konstrukce roštu obkladu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 6.NP bude demontován. 2 stávající střešní vpusti ve skladbě střechy nad 3.NP a 1 stávající střešní vpusť nad 6.NP budou kompletně demontovány. Stávající obklad střechy nad 3.NP a nad 6.NP ze skleněných dlaždic Opaxit (skleněných tabulí 1000x500 mm) včetně nosného roštu budou odstraněny. Skladba stávající střechy nad 3.NP a 6.NP : - opaxitové dlaždice na terčíkách - vzduchová mezera s nosnou konstrukcí dlažby - posyp kačírkem (frakce 16-32) tl.40 mm 3

5 - ochranná textilie Typar - tepelná izolace polystyren XPS tl.120 mm - hydroizolační pásy (bitumenová izolace + penetrace) - spádová vrstva z lehčeného betonu (perlitobeton) tl mm - železobetonová stropní deska tl. 200 mm V 6.NP bude celá skladba střechy až na původní železobetonovou stropní desku odstraněna! Ve 3.NP budou stávající skleněné dlaždice s nosnou konstrukcí, podsypem a textilií kompletně odstraněny. V místech navržené terasy bude odstraněna také stávající tepelná izolací (polystyren XPS) a hydroizolační pásy, původní spádová vrstva z lehčeného betonu bude přespádována. Bourací práce bude provádět pouze kvalifikovaná stavební firma s proškolenými pracovníky, za předpokladu dodržení vyhlášky ČUBP č. 324/ 90 Sb. Při bourání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho částí ani k ohrožení sousedních objektů. Bourání svislých nosných konstrukcí lze provést jen tehdy, jestliže nejsou zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně směrem od shora dolů. Veškeré bourací práce jsou popsány ve výkresech stavební části: Současný stav - půdorys 1.NP - 6.NP a střecha. A.1.2. Zemní práce Před zahájením výkopových prací není nutné provádět skrývku ornice. Na pozemku kolem objektu jsou stávající zpevněné plochy, žulová štípaná dlažba! V 1.NP v místech současného parkingu je navržena nová betonová patka o rozměrech 1,2x1,2x0,8m. Výkopové práce základové patky budou prováděny v soudržné zemině jako otevřené nezapažené. Vytěžená zemina z výkopů bude ukládána na meziskládku přímo na staveništi, poté bude odvezena na skládky přebytečných materiálů, přesné místo dohodne stavebník s úřadem městské části hlavního města Prahy. Základová spára pod základovou patkou bude přehutněna. Násypy a zásypy budou prováděny z vhodného nenamrzavého, propustného, dobře hutnitelného materiálu (písčitý štěrk, drcená štěrkodrť, písčitokamenitý lomový odval, apod.) hutněného po vrstvách o mocnosti maximálně 250 mm. Pro podlahy v provozním objektu je požadováno, aby výsledný Edef,2 pod podkladním betonem byl Edef,2 > 30 MPa, přičemž Edef,2/Edef,1 < 2,50. Způsob hutnění (druh válce, počet hutnění apod.) musí být před zahájením zemních prací upřesněn hutnícím pokusem. V 1.NP pod venkovní kondenzační jednotkou klimatizace a VZT je navržen výkop se štěrkovým polštářem, s drenážním potrubím napojeným do nové drenážní plastové šachty. Z té bude napojeno nové kanalizační potrubí společně se sousedním stávajícím dešťovým odpadem do stávající splaškové kanalizace. Výkop pro tuto novou kanalizaci a drenáž pod klima jednotkou v ploše cca. 7,5 m 2 bude opět zasypán, zhutněn a původní zpevněná plocha (žulová štípaná dlažba) bude uvedena do původního stavu. Výšková úroveň upravených ploch (viz výkresová dokumentace stavební části). Před zahájením zemních prací je třeba ve smyslu ČSN provést vytýčení a řádné označení všech podzemních inženýrských sítí a zařízení. Při všech výkopových pracích týkajících se rozvodů TZB a jejich přípojek musí být dodržena pravidla BOZ dle platných ČSN a to zejména pažení veškerých výkopů od 1 m hloubky. Zemní práce budou prováděny převážně ručně s maximální opatrností, aby se předešlo poškození sítí, zvláště kabelů. A.1.3. Základy Vzhledem k tomu, že nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum, je nutné převzetí základové spáry geologem nebo statikem. V 1.NP v místech současného parkingu je navržen kruhový ocelový sloup podporovaný novou betonovou patkou. Patka 1,2x1,2x0,8m z betonu C20/25 podporována skupinou 4 mikropilot profilu 89/10 a délky 10m. Mikropiloty délky cca. 10 m sahají až pod terasu Vltavy (písky-štěrkopísky), kde se opírají o pevnou vrstvu břidlice-ordovik. Přesný návrh mikropilot (počet, průměr a jejich délka) bude v rámci realizace stavby provádět odborná firma na speciální zakládání staveb! U objektu je navržena +-0,000 na úrovni 1.NP = výška 196,36 m nad mořem. Veškeré podrobnosti o základových konstrukcích, výškové řešení atd. viz. Stavebně konstrukční řešení. 4

6 A.1.4. Svislé konstrukce Nově navržené zdivo je kótováno ve výkresech na čisté zdivo bez omítek, stávající zdivo je zaměřeno a kótováno jako zdivo s oboustrannými omítkami, popř. s obklady! Veškeré navržené zdivo, pevnost cihel, třída malty a jiné jsou popsány v legendě materiálů viz výkres Půdorys 1.NP- 7.NP. Veškeré nové zdivo bude provedeno z pórobetonových tvarovek Ytong. Veškeré rozvody kanalizace, vodovodu budou vedeny v instalačních přizdívkách z pórobetonových tvarovek Ytong, stávající betonové nosné stěny nebudou sekáním nebo řezáním nikterak podélně oslabovány! Při zdění ze zdícího systému Ytong nutno dodržovat technologické pokyny výrobce zdícího materiálu Xella CZ, s.r.o. V 1.-3.NP je navržen kruhový sloup z ocelové trubky TR.245/6,3 mm, bude vyplněn betonem. Ve stávající obvodové stěně z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem budou vsazeny ve 2. a 3.NP ocelové sloupy svařené z dvojice 2x UPE č.160 (do krabice). Ve 4.-6.NP osazeny pod průvlaky nové ocelové sloupy. V místech uložení průvlaků u stěny sloupy z dvojice 2x UPE č.160 (do krabice), uprostřed rozpětí průvlaku kruhový sloup z ocelové trubky TR.245/6,3 mm, bude vyplněn betonem. V 7.NP u prosklené fasády na severní straně objektu navrženy pod ocelovým průvlakem 2 kruhové sloupy z ocelové trubky TR.219/6,3 mm, bude vyplněn betonem. Prostupy konstrukcemi pro ZI, VZT, UT a Elektro v rozměrech do 225cm2 nejsou ve stavební části a v konstrukčním projektu zakresleny, při realizaci stavby nutno respektovat rozměry potrubí a požadavky jednotlivých profesí TZB! Větší prostupy v nosných stěnách pro potrubí TZB jsou ve stavební části projektu znázorněny, výška je uvedena v projektu TZB a bude upřesněna montážníky jednotlivých profesí. Všechny nosné ocelové konstrukce podrobně popsány a zobrazeny ve Stavebně konstrukční části prováděcího projektu! A.1.5. Komínové těleso V objektu není instalováno žádné stávající komínové těleso a ani se v projektové dokumentaci žádné nové neřeší! A.1.6. Překlady Nad dveřními otvory v nových příčkách tl. 125 mm bude osazen systémový nenosný překlad Ytong NEP s uložením min. 120 mm, v nosné stěně bude osazen systémový nosný překlad Ytong NOP s uložením min. 250 mm. Nad dodatečně bouranými otvory ve stávajících příčkách a nosných stěnách budou osazeny dvojice ocelových úhelníků. U bouraných otvorů v nosných stěnách z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem a vloženou výztuží není třeba vkládat dodatečný překlad. Dveřní otvor bude vyříznut a dostatečně únosné nadpraží se samo vynese. Veškeré podrobnosti o nosných i nenosných překladech, výškové osazení, uložení, uklínování atd. viz. Stavebně konstrukční řešení. A.1.7. Ztužující věnec V úrovni nad 1.-3.NP zůstávají ztužující věnce a stropní desky stávající. Nad 4.-6.NP bude železobetonový věnec proveden v rozšířené části podlaží jako součást nových stropních desek. Věnec bude vytvořen novými monolitickými železobetonovými deskami výšky tl.200 mm v šířce obvodové stěny 200 mm. V místech vedle schodiště bude v obvodové stěně proveden železobetonový věnec výšky tl.200 mm v šířce obvodové stěny 250 mm. V místě navržených oken bude věnec výškově uskočen tak, aby vytvářel zároveň nadpraží okna. Nad celým 7.NP navržena nová železobetonová stropní deska z monolitického betonu v tl.200 mm včetně železobetonového ztužujícího věnce. Z venkovní strany obvodových stěn bude železobetonový věnec se stropní deskou chráněn tepelně izolačními deskami tl.120 mm s fasádním obkladem do nosného roštu, u schodiště bude chráněn kontaktním tepelně izolačním systémem ETICS s izolačními deskami tl.200 mm. Třída betonu, typ ocelové výztuže a její krytí, rozměry a tvar ztužujících železobetonových věnců uvedeny ve Stavebně konstrukční řešení. 5

7 A.1.8. Vodorovné konstrukce Všechny nové stropní konstrukce provedeny jako monolitické železobetonové desky tl.200 mm. Jde o rozšíření stropní konstrukce nad 4.-6.NP a novou stropní konstrukci nad celým 7.NP. Nad 3.NP nad schodištěm navržena stropní konstrukce tl.250 mm kvůli zachování návaznosti na stávající stropní desku o stejné tloušťce 250 mm. V místech nad stávajícím schodištěm nad 1.-3.NP provedeny podlaha a strop zázemí knihovny a zázemí kanceláře jako monolitické železobetonové desky tl.150 mm. Všechny stropní monolitické desky provedeny s povrchovou úpravou pohledový beton, který bude opatřen ochranným nátěrem nebo nástřikem. Nad hlavním vstupem do objektu navržena nová markýza jako monolitická železobetonová desky tl.100 mm. Třída betonu, typ ocelové výztuže a její krytí, rozměry a tvar stropních železobetonových desek uvedeny ve Stavebně konstrukční řešení. A.1.9. Schodiště V administrativní budově od 1. do 6.NP je provedeno stávající přímé jednoramenné schodiště, v 1. a 2.NP s vloženou mezipodestou. Nosná konstrukce všech schodišť zůstává stávající bez nutných úprav, pouze se vymění původní stupnice. Stávající dřevěný obklad stupnic nahrazen novými hoblovanými deskami z tvrdého bukového dřeva + olejování (celková tloušťka mm - viz. stávající stupnice). Povrch stávajících betonových schodišťových stupňů bude očištěn a vyspraven. Nově navrženo přímé schodišťové rameno z 6.NP do nového 7.NP. Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska tl.120 mm s nadbetonovanými monolitickými stupni. Stupnice budou obloženy hoblovanými deskami z tvrdého bukového dřeva + olejování (celková tloušťka 40 mm). V prostoru CHÚC v 1.NP-7.NP bude instalováno nové madlo vnitřního schodiště. Madlo z tvrdého bukového dřeva průměru 60/40 mm, osazeno ve výšce 900mm nad schodišťovými stupni a podlahou. Kotveno pomocí páskoviny 35/35/8, ocelové tyčoviny 10mm a rozety 50mm tl.10mm do stěnových konstrukcí. Všechny ocelové konstrukce žárově zinkovány, celá dřevěná konstrukce madla opatřena ochranným nátěrem na dřevo - lazúrou. Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka truhlářských výrobků. Výlez na plochou střechu nad 3.NP navržen z venkovních dveří zasedací místnosti č.4.09 ve 4.NP, výlez na terasu v 7.NP z venkovních dveří kanceláře č Výlez na plochou střechu nad 7.NP navržen z prostoru terasy v 7.NP pomocí venkovního ocelového žebříku s bočním zábradlím. Žebřík osazen ve výšce 2000 mm nad podlahou terasy, bude pevně ukotven do obvodové stěny a doplněn venkovním závěsným ocelovým žebříkem. Ve spodní části konzola pro fixaci závěsného žebříku opatřená visacím zámkem zamezující volnou manipulaci. Celá konstrukce žebříků bude žárově zinkována! A Konstrukce zastřešení Novou nosnou konstrukci zastřešení nad 7.NP tvoří monolitická železobetonová stropní deska tl.200 mm. Stropní monolitická deska provedena s povrchovou úpravou pohledový beton, který bude opatřen ochranným nátěrem nebo nástřikem. Třída betonu, typ ocelové výztuže a její krytí, rozměry a tvar stropních železobetonových desek uvedeny ve Stavebně konstrukční řešení. A Střecha Nové zastřešení objektu nad 6. a 7.NP je navrženo pomocí jednoplášťové ploché střechy s minimálními spády. Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce z monolitických železobetonových desek tl.200 mm. Spády jsou vytvořeny nadbetonovanými spádovými klíny z lehčeného betonu. Spádování střešních rovin v min. spádu 0,5 %. Skladba střešní konstrukce mezi atikami nad 7.NP a (6.NP) : - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 810 tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - tepelná izolace z PUR desek tl.120 mm - pojistná hydroizolace z asfaltových pásů Bitagit 35 Mineral - penetrační nátěr 6

8 - lehčený beton ve spádu min. 0,5% v tl. od 30 mm do skutečnosti - nová (stávající) železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm Skladba zateplené podlahy na terase mezi atikami nad 6.NP : - tryskaná betonová dlažba 400x400 tl. 40 mm na terčích - plastové roznášecí terče v tl. 20 mm - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 818/V-UV tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - tepelná izolace z PUR desek tl.120 mm - pojistná hydroizolace z asfaltových pásů Bitagit 35 Mineral - penetrační nátěr - lehčený beton ve spádu min. 0,5% v tl. od 30 mm do skutečnosti - nová železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm Stávající zastřešení objektu nad 3.NP je provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy s minimálními spády. Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce z monolitických železobetonových desek tl.200 a 300 mm. Spády jsou vytvořeny nadbetonovanými spádovými klíny z lehčeného betonu. Spádování střešních rovin ve spádu cca.2 %. Skladba stávající střechy nad 3.NP doplněná o novou podlahu terasy : - tryskaná betonová dlažba 400x400 tl. 40 mm na terčích - plastové roznášecí terče v tl. 20 mm - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 818/V-UV tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - stávající tepelná izolace polystyren XPS tl.120 mm - stávající hydroizolační pásy (bitumenová izolace + penetrace) - parozábrana - stávající spádová vrstva z lehčeného betonu tl mm - stávající železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm Skladba stávající střechy nad 3.NP doplněná o novou hydroizolaci : - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 810 tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - stávající tepelná izolace polystyren XPS tl.120 mm - stávající hydroizolační pásy (bitumenová izolace + penetrace) - parozábrana - stávající spádová vrstva z lehčeného betonu tl mm - stávající železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm Skladba střechy nad 3.NP přespádovaná a doplněná o novou podlahu terasy : - tryskaná betonová dlažba 400x400 tl. 40 mm na terčích - plastové roznášecí terče v tl. 20 mm - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 818/V-UV tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - opětovně osazená stávající tepelná izolace polystyren XPS tl.120 mm - hydroizolace z asfaltových pásů Bitagit 35 Mineral - parozábrana - penetrační nátěr - přespádování původního sklonu střechy (-1,8 %) lehčeným betonem ve spádu min. 0,5% v tl.od 0 mm do cca.70 mm - stávající spádová vrstva z lehčeného betonu tl mm - stávající železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm 7

9 Veškeré detaily a doplňky střešní krytiny budou provedeny dle standardních detailů dodavatele hydroizolačních pásů z PVC-P - Fatra, a.s. (prostupy střechou, náběh na atiku, detaily kolem komínů atd.). Prostupy střešní izolací z PVC-P (komínky odvětrání kanalizace, vzt apod.) řešeny pomocí těsnících manžet z poplastovaného plechu (např. Viplanyl). Spádování atik 1 % spádem směrem dovnitř střechy objektu. Náběh na atiku bude proveden ze systémových klínů z tepelné izolace (PUR nebo EPS 200S) profilu 100x100 mm. Na vnějším líci atiky budou použity klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu - Viplanyl. Nové odvětrání kanalizace : odvětrávací nástavec a větrací hlavice z PVC, průměr VH DN 125 mm, viz dodávka ZTI. Nové odvětrání VZT z vlhkých provozů (WC a předsíně WC) ve 4.-6.NP : větrací hlavice z nerezového plechu, průměr VZT potrubí DN 140 mm, průměr VH DN 270 mm, viz dodávka VZT. Stávající odvětrání VZT z vlhkých provozů ve 2.-3.NP a bývalých mokrých provozů ve 4.-6.NP : na terase v 7.NP napojeno na stávající nástřešní větrací jednotku DVJ. Nové střešní vyhřívané vpusti a nový střešní vtok pro odvodnění pojistné izolace na střeše nad 6. a 7.NP budou dodávkou ZTI. Navržená konstrukce hromosvodu viz. projekt Elektroinstalace. Nad stávajícím schodištěm a hlavní chodbou (chráněná úniková cesta) navrženo prosklené zastřešení do hliníkových eloxovaných profilů - fasádní systém REYNAERS CW 50, vnitřní a venkovní viditelná šířka 50 mm, zasklení je zajištěno pomocí venkovních přítlačných lišt s hloubkou zasklívací drážky min.25 mm, přítlačné lišty nízké, bezpečnostní zasklení, tl. zasklení určí specializovaná firma. A Vnitřní úpravy povrchů Omítky : Stávající omítka stěn bude v místech vedení nových instalací, v místech nerovností atd. opravena v ploše cca. 20% z celkové výměry. Malby včetně odlupujících se částí štukové vrstvy budou seškrábány a celoplošně natažena nová štuková vrstva, a provedena nová malba silikátovým nátěrem. Před prováděním omítek v objektu bude na nových stěnách proveden cementový postřik. Nové omítky stěn provedeny vyztuženou štukovou omítkou v tl mm, opatřenou silikátovým nátěrem bílé barvy. Omítky budou prováděny strojně jako dvouvrstvé. Všechny rohy budou opatřeny podomítkovými kovovými lištami (např. lištami Protektor č.1043). Omítkové lišty je třeba kotvit ke zdivu rychletuhnoucí, k tomu určenou maltou. Styk rámu oken a dveří s omítkou se vyřeší pomocí okenních plastových podomítkových lišt. Veškeré spoje odlišných druhů materiálů budou před prováděním omítek přestěrkovány lepícím tmelem s vložením sklotextilní tkaniny, velikost ok 4x4mm. Okenní a dveřní otvory budou před započetím prací zakryty. Rovinnost viz. pravidla geometrické přesnosti konstrukcí. Pro zdivo s požadavky na akustický útlum je nutno dodržet předepsanou hmotnost omítek / m 2 zdiva. Konstrukce se sníženou podchodnou výškou budou viditelně označeny žlutočernou značkou. Obklady : Na WC a v předsíňkách WC budou provedeny obklady stěn keramickými obkladačkami do výšky horního líce zárubní cca mm. Spárování keramických obkladů spárovací hmotou šedé barvy. Spáry musí být přímé, přesně na sebe navazující a široké max. 2mm. Otvory v obkladačkách nutno vyklepávat (vyřezat) v ploše! Ukončení a rohy obkladů řešeny pomocí zaoblených plastových lišt v barvě obkladů. Typ a barva keramických obkladů glazované bílé o rozměrech 200x200 mm, horní ukončující barevný pruh o rozměrech 100x100 mm. Konkrétní typ a barva budou upřesněny investorem při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Podlahy : V kancelářích, knihovně a jejich zázemí a v zasedací místnosti navrženo přírodní linoleum marmoleum, tl.2,5 mm, zátěžová třída 34/42, protiskluznost min. R9. Ve 2. a 3.NP marmoleum typ - Forbo Vivace - Asian tiger, ve 4. a vyšším podlaží typ - Forbo Vivace - Painters palette. U podlah z přírodního linolea navržen vytahovaný sokl výšky 80 mm s rádiusem 25 mm. Vytažení je v koutu mezi stěnou a podlahou doplněno systémovým gumovým náběhem. Na stěnách je přírodní linoleum zakončeno a zataženo do systémové soklové plastové lišty, která bude přilepena na stěnu. V ostatních místnostech : podesty, chodby, sklady, WC a jejich předsíně, navržena jednotná keramická dlažba. Keramická dlažba typ Saime - kolekce Neutra, odstín Tortora, formát 300x600 mm. Způsob pokládky keramické dlažby rovnoběžně, kladeno na vazbu - posun ve vazbě 1/4 délky dlaždice. U podlah z keramické dlažby doplněny 8

10 keramické sokly výšky 80 mm řezané z téže dlažby. Spárování keramické dlažby cementovou spárovací hmotou šedé barvy. Případné dilatační spáry u podlah z keramických dlažeb navrženy po vzdálenosti 6m. Dilatační spáry řešeny dilatačními lištami v barvě dlažby, přechod dlažba x přírodní linoleum řešen přechodovými lištami. Lišty hliníkové eloxované. Konkrétní typ a barva keramické dlažby může být ještě upřesněna investorem při realizaci stavby na základě předložených vzorků. V prostoru schodiště v 1.-7.NP navržen dřevěný obklad stupnic hoblovanými deskami z tvrdého bukového dřeva + olejování (celková tloušťka 40 mm). Na terasách ve 4. a 7.NP navržena tryskaná betonová dlažba Best Tabaro 400x400 tl.40 mm na plastových distančních terčích, způsob pokládky rovnoběžně. Typ a barva můžou být ještě upřesněny investorem při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Při kladení podlah je nutno dodržet předepsané teploty a vlhkosti vzduchu podkladních vrstev i podlahových krytin. Přesné skladby a tloušťky jednotlivých vrstev podlah jsou uvedeny ve výkresech Řez B-B, C-C a D-D, popis nášlapných vrstev podlah v jednotlivých místnostech ve výkresech Půdorys 1.NP - 7.NP. Parametry navržených podlah jako : koeficient smykového tření, zátěžová třída, protiskluznost jsou uvedeny v tabulce Technické požadavky na podlahy ve výkresech Půdorys 1.NP - 7.NP, ostatní parametry podlah musí splňovat požadavky ČSN ! A Vnější úpravy povrchů Kontaktní zateplovací systém ETICS : Na východní a jižní straně objektu bude na obvodových stěnách proveden kontaktní zateplovací systém ETICS pomocí minerálních fasádních desek Isover TF v tl.200 mm (250 mm) + vyztužená lícová vrstva strukturovaná silikonová s probarvením, struktura zrno-zrno 1,5 mm (např. Terranova), bílá barva. Na východní straně u sousední budovy navrženo zateplení obvodové stěny kontaktním zateplovacím systémem ETICS pomocí minerálních fasádních desek Isover N v tl.120 mm. Před realizací probarvovaných omítek zajistí zhotovitel provedení minimálně 3 vzorků každého barevného odstínu (vzorové čtverce velikosti cca 800 x 800 mm). Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen zdokumentovat stávající stav fasád. U ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bude tepelný izolant přetažen o 30 mm před otvor a ostění bude zaizolováno deskami z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB v tl. 30 mm. Ostění oken bude opatřeno plastovou APU lištou pro pružné spojení s omítkou. Všechny rohy zateplovacího systému opatřit hliníkovou rohovou lištou. Typ kotevních hmoždinek bude určen až po provedení sond do stávajících konstrukcí. Způsob kotvení jednotlivých prvků zateplení bude provedeno systémem technologie dodavatele zateplení objektu. Desky tepelného izolantu budou lepeny k podkladu v ploše min. 40%. Desky tepelného izolantu nutno klást v rozích na vazbu. Specifikaci jednotlivých skladeb a související detaily řešení s návazností na stávající konstrukce upřesní dodavatel stavby podle systémových řešení zvolené technologie zateplování. Stávající omítky budou před zateplením očištěny (dle technologických požadavků dodavatele fasádní omítky), poškozená místa opravit (rozpočtově se předpokládá cca 10% z celkových ploch). Nezateplené povrchy budou také opatřeny silikátovou probarvovanou omítkou. Skladba ETICS obvodové stěny : - zarovnaný a očištěný podklad stávající obvodové stěny - penetrační nátěrová hmota - lepící hmota pro ETICS - tepelně izolační materiál z fasádních minerálních desek Isover TF tl. 200 a 250 mm - hmoždinky pro ETICS (typ navrhnout dle výtažných zkoušek) - stěrková hmota s výztuží z armovací tkaniny pro ETICS - penetrační nátěrová hmota - konečná povrchová úprava akrylátovou (silikonovou) probarvovanou omítkou (zrno-zrno 1,5 mm) Sytém ETICS bude respektovat výše uvedenou ČSN a postup práce bude probíhat dle základních technických požadavků : - příprava podkladu pro ETICS 9

11 - lepení desek tepelné izolace - kotvení hmoždinkami - provedení základní vrstvy - provádění konečné povrchové úpravy Konstrukce systému ETICS (hodnocena jako ucelený prvek) dle ČSN (čl.3.1.2) třídy reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část zateplovacího systému musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou plochou, povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is= 0 mm/min Veškeré práce spojené s návrhem, prováděním a kontrolou systému ETICS podléhají ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Fasádní obklad do nosného roštu : Stěny bez ETICS doplněny fasádním obkladem do nosného roštu - skleněné desky Opaxit nebo kompozitní desky Alpolic s minerálním jádrem (viz. výkres pohledy). V konstrukci roštu vloženo zateplení tepelně izolačními minerálními deskami Isover Fassil tl.120 mm. Na severní a západní straně objektu v úrovni 1.-3.NP bude obnoven stávající fasádní obklad do nosného roštu - skleněné desky Opaxit. Původní skleněné desky budou demontovány, očištěny a znovu přikotveny, poničené desky vyměněny za nové (možno použít demontované desky z východní a jižní fasády). V úrovni 4.-7.NP bude na nových obvodových stěnách proveden fasádní obklad do nosného roštu - kompozitní desky Alpolic s minerálním jádrem tl. 4 mm, v barvě bílé, světle šedé a tmavě šedé (viz. výkres pohledy - navržený stav). Prosklené stěny : Venkovní prosklené stěny u hlavního vstupu, západní prosklená stěna u skladů ve NP, severní prosklená stěna u kanceláří ve NP, zasklení stávající knihovny a kanceláře ve 2. a 3.NP ze severní strany a prosklené zastřešení nad hlavním schodištěm (CHÚC) navrženy do hliníkových eloxovaných profilů - fasádní systém REYNAERS CW 50. Vnitřní a venkovní viditelná šířka 50 mm, zasklení je zajištěno pomocí venkovních přítlačných lišt s hloubkou zasklívací drážky min.25 mm, navrženo tepelně izolační dvojsklo, bezpečnostní zasklení, v místech stropů a u atiky neprůhledné zasklení, tl. zasklení určí specializovaná firma. Veškeré klempířské výrobky na všech fasádách a na střeše (parapety oken, oplechování střešních atik, okapnice venkovních dveří ) budou z poplastovaného plechu šedé barvy. Odstín navržené fasády je uveden v prováděcí dokumentaci a bude upřesněn investorem při realizaci stavby na základě provedených vzorků! Při provádění je nutné respektovat technologické postupy a doporučené systémové detaily výrobce! A Podhledy a obklady Vodorovné SDK podhledy v interiéru : - v prostoru nad vlhkými provozy (WC, předsíňky WC) budou tvořeny sádrokartonovými deskami Knauf Green tl. 12,5 mm, osazeny ve výšce 2,3 m nad čistou podlahou. - nad částí kanceláře v 7.NP budou tvořeny sádrokartonovými deskami Knauf White tl. 12,5 mm, osazeny ve výšce 2,3 m nad čistou podlahou. - zakrývací truhlíky z SDK desek pro potrubí TZB, umístěné pod stropem, výška spodní hrany truhlíku min. 2,3 m. V pobytových místnostech desky typ Knauf White 2x12,5 mm, na chodbě v CHÚC desky typ Knauf Red 1x15 mm. - zakrývací truhlíky z SDK desek pro svislá potrubí TZB (dešťová kanalizace) umístěné v knihovně č a v kanceláři č.3.02, desky typ Knauf White 2x12,5 mm. Spoje sádrokartonových desek budou řešeny síťováním, stěrkováním a přebroušením, a opatřeny silikátovým nátěrem Primalex-Plus bílé barvy. Obklady nosných konstrukcí : Viditelné nosné ocelové konstrukce (sloupy, průvlaky UPN, UPE, HEA, HEB) obloženy sádrokartonovými deskami Knauf Red tl. 2x 15mm, (požární odolnost R45 DP1 ) dle výsledků Požárně bezpečnostního řešení. Navržené ocelové kruhové sloupy opatřeny 2 mm silnou vrstvou lepidla Promat K84, rohoží Promatubex (svislé spáry obkladu nesmí probíhat průběžně budou o 90 pootočeny), obklad zpevnit pozinkovaným vázacím drátem 1 mm spirálovitě po 500 mm, spáry nutno přetmelit tmelem Promat a povrch obkladu sloupu finálně upraven štukovou vyztuženou omítkou, (požární odolnost R45 DP1 ) dle výsledků Požárně bezpečnostního řešení. Při provádění je nutné respektovat skladby, technologické postupy a doporučené systémové detaily výrobce! 10

12 A Podlahy Ve 4.NP v rozšířené části půdorysu nad stávající stropní konstrukci navržena podlaha v celkové tloušťce 70 mm. Skladba podlahy na stropu nad 3.NP : (celková tloušťka 70 mm) : - přírodní linoleum (marmoleum) tl.2-2,5 mm - samonivelační stěrková hmota tl.4 mm s pevností 25 MPa - betonová mazanina tl.50 mm (beton tř. C16/20) - asfaltová lepenka A 330 H tl.1 mm - zvuková izolace z podlah. desek EPS T 3500 tl.15 mm, po obvodu okrajové pásky Isover N/PP 15/50mm V 7.NP na nové stropní konstrukci navržena podlaha v celkové tloušťce 80 mm. Skladba podlahy na stropu nad 6.NP : (celková tloušťka 80 mm) : - přírodní linoleum (marmoleum) tl.2-2,5 mm - samonivelační stěrková hmota tl.4 mm s pevností 25 MPa - betonová mazanina tl.50 mm (beton tř. C16/20) - asfaltová lepenka A 330 H tl.1 mm - zvuková izolace z podlah. desek EPS T 3500 tl.25 mm, po obvodu okrajové pásky Isover N/PP 15/50mm Skladba podlahy na stropu nad 6.NP : (celková tloušťka 80 mm) - keramická dlažba tl.8-10 mm - spojovací vrstva (tmel) tl.3-5 mm - betonová mazanina tl.50 mm (beton tř. C16/20) - asfaltová lepenka A 330 H tl.1 mm - zvuková izolace z podlah. desek EPS T 3500 tl.15 mm, po obvodu okrajové pásky Isover N/PP 15/50mm V řešených prostorách NP na stávající stropní konstrukci bude položena pouze nová nášlapná vrstva v tl. do 20 mm, a to přírodní linoleum (marmoleum) nebo keramická dlažba. V prostoru schodiště v NP navržen dřevěný obklad stupnic hoblovanými deskami z tvrdého bukového dřeva + olejování (celková tloušťka 40 mm). Na terasách ve 4. a 7.NP navržena tryskaná betonová dlažba Best Tabaro 400x400 tl.40 mm na plastových distančních terčích, způsob pokládky rovnoběžně. Plochy místností ve výkresové části dokumentace jsou definovány na přesný výrobní rozměr cihel, bez započtení vlivu tl. omítek! Přesné skladby a tloušťky jednotlivých vrstev podlah jsou uvedeny ve výkresech Řez B-B, Řez C-C, Řez D-D a popis nášlapných vrstev podlah v jednotlivých místnostech ve výkresech Půdorys 1. NP - 7.NP! A Výplně otvorů Okna, vstupní dveře : Vnější vstupní dveře na terasu a veškerá okna použitá v objektu jsou navržena hliníková - systém REYNAERS CS 86- HI, tepelně vylepšený tříkomorový systém rámu s polyamidovým páskem vyztuženým skelnými vlákny, křídlo sklápěcí dovnitř, tvarový design FUNCTIONAL, hloubka zasklívací drážky 25 mm, stavební hloubka okna - rám 77 mm, křídlo 86 mm, zasklení tepelně izolačním dvojsklem, U celého výrobku = 1,2 W/m 2 K (pro dveře U celého výrobku = 1,6 W/m 2 K), min. 2x obvodové gumové těsnění, kování z kartáčované oceli, celoobvodové kování s bezpečnostními prvky a možností mikroventilace, barevný odstín: z interiéru a exteriéru RAL 7040 šedý. Okna bez parapetů a vstupní dveře na terasu provedeny s bezpečnostním sklem ( zasklení třídy C - ESG - bezpečnostní tepelně tvrzené sklo, popř. zasklení třídy B - VSG - bezpečnostní vrstvené sklo s vnitřní PVB fólií tl.0,76 mm ). Některá okna s požární odolností min. 30 minut - EI 30 DP1 (popř. 45 minut). 11

13 Pro větrání CHÚC v NP navrženo 4 křídlové okno v prostoru nad schodištěm, plocha otevřených křídel okna min. 2,6 m 2! Pro větrání CHÚC ve NP navrženy čtvercová okna 850x850 mm, vždy 4 ks na jedno podlaží, celková plocha otevřených křídel oken min. 2,0 m 2 na jedno podlaží! Prosklené stěny : Venkovní prosklené stěny u hlavního vstupu, západní prosklená stěna u skladů ve NP, severní prosklená stěna u kanceláří ve NP, zasklení stávající knihovny a kanceláře ve 2. a 3.NP ze severní strany a prosklené zastřešení nad hlavním schodištěm (CHÚC) navrženy do hliníkových eloxovaných profilů - fasádní systém REYNAERS CW 50, vnitřní a venkovní viditelná šířka 50 mm, zasklení je zajištěno pomocí venkovních přítlačných lišt s hloubkou zasklívací drážky min.25 mm, u zastřešení přítlačné lišty nízké, u stěn a pásů s požární odolností přítlačné lišty vysoké, tepelně izolační dvojsklo - U celého výrobku = 1,2 W/m 2 K, vnitřní nebo oboustranné bezpečnostní izolační dvojsklo VSG s čirým sklem, v úrovni a pod stropní konstrukcí požární pásy výšky 900 mm s požární odolností EI30 DP1, v místech požárních pásů a pod střešní atikou osazeno zvenku neprůhledné zasklení, tl. zasklení určí specializovaná firma, odolnost proti vloupání WK2, barevný odstín: z interiéru a exteriéru RAL 7040 šedý. Vnitřní prosklené stěny u zázemí knihovny, zázemí kanceláře a prosklené stěny, které uzavírají schodišťový prostor (CHÚC) navrženy do hliníkových eloxovaných profilů - fasádní systém REYNAERS CW 50, vnitřní a venkovní viditelná šířka 50 mm, zasklení je zajištěno pomocí venkovních přítlačných lišt (vysokých), tepelně izolační dvojsklo - U celého výrobku = 1,2 W/m 2 K, vnitřní bezpečnostní izolační dvojsklo VSG s čirým sklem, zasklení navrženo s barevnou fólií - Vincheva - barva zelená, žlutá nebo modrá, tl. zasklení určí specializovaná firma. Celá prosklená stěna navržena s požární odolností min. 45 minut! Pokud se prokáže, že stávající trojúhelníkové okno č. O15 a stávající prosklené stěny O13 a O14 v prostoru u CHÚC budou mít požadovanou požární odolnost EI45 DP1, mohou zůstat stávající beze změny! Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka oken a prosklených stěn. Parapety : Vnitřní parapety oken z laminovaných desek na bázi dřeva, desky jsou vyrobeny z kvalitního vysokotlakého laminátu, tl. desky min. 20 mm, přesah přes líc zdi max. 25 mm, čelní hrana desky zaoblena s radiusem 10mm, ukončení s nosem, celková výška 40 mm, barevný odstín bílý. Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka truhlářských výrobků. Vnitřní dveře : Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové (dvoukřídlové), s plnou výplní, křídlo z DTD desek, laminované (CPL), s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do ocelové ostrohranné zárubně, kování z kartáčované oceli, vložkový nebo dózický zámek (WC klička), barevný odstín křídla bílý, zárubeň šedá RAL Dveře u CHÚC navrženy s požární odolností min. 30 minut - EI-C 30 DP3! Doplněny samozavíračem a stavěčem dveřního křídla. Vnitřní dveře u instalační šachty navrženy ocelové otočné, jednokřídlové, s plnou výplní, vyrobeny z uzavřeného dveřního profilu tvaru L a jednostranně zaplechovány, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do ocelové ostrohranné zárubně, kování z kartáčované oceli, vložkový zámek, barevný odstín křídla bílý, zárubeň šedá RAL Křídlo navrženo s požární odolností min. 30 minut - EW 30 DP1! Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka vnitřních dveří. A Izolace proti vlhkosti a radonu Na střešní konstrukci mezi atikami nad 3.NP, 6.NP a nad 7.NP použity jako hlavní hydroizolace pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 810 tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu přes skleněné rouno 120g/m 2. V zateplené podlaze na terase mezi atikami nad 3.NP a nad 6.NP navrženy pod tryskanou betonovou dlažba na plastových roznášecích terčích hydroizolační pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 818/V-UV tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu přes skleněné rouno 120g/m 2. Stávající hydroizolační pásy (bitumenová izolace + penetrace) ve skladbě střechy nad 3.NP zůstane zachována a bude sloužit jako parozábrana. Pouze v místech nové terasy, kde bude přespádována stávající spádová vrstva z lehčeného betonu, bude provedena nová parozábrana z izolačních asfaltových pásů Bitagit 35 Mineral na penetrační nátěr. A Izolace tepelné a zvukové Na východní a jižní straně objektu bude na obvodových stěnách proveden kontaktní zateplovací systém ETICS pomocí minerálních fasádních desek Isover TF v tl.200 mm (250 mm) + vyztužená lícová vrstva strukturovaná silikonová s probarvením, struktura zrno-zrno 1,5 mm (např. Terranova), bílá barva. 12

14 Na východní straně u sousední budovy navrženo zateplení obvodové stěny kontaktním zateplovacím systémem ETICS pomocí minerálních fasádních desek Isover N v tl.120 mm. U ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bude tepelný izolant přetažen o 30 mm před otvor a ostění bude zaizolováno deskami z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB v tl. 30 mm. Na severní a západní straně objektu budou stěny bez ETICS doplněny fasádním obkladem do nosného roštu - skleněné desky Opaxit nebo kompozitní desky Alpolic s minerálním jádrem. V konstrukci roštu vloženo zateplení tepelně izolačními minerálními deskami Isover Fassil tl.120 mm. Šikmá stěna na západní straně objektu ve NP s nosnou konstrukcí z válcovaných ocelových profilů IPE č.200 bude doplněna mezi nosníky izolací z tepelně izolačních minerálních desek Isover Fassil tl.160 mm a v konstrukci roštu vnitřního SDK obložení tepelně izolačními minerálními deskami Isover Uni tl.40 mm. Na střešní konstrukci mezi atikami nad 6.NP a nad 7.NP a v zateplené podlaze na terase mezi atikami nad 6.NP navržena tepelná izolace z PUR desek tl.120 mm. Ve stávající konstrukci střechy nad 3.NP bude ponechána původní tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrenu XPS v tl.120 mm. Na střešních atikách navrženo zateplení vrchní plochy z tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB tl.50 mm, které bude kryto OSB deskou tl.20 mm. Atiky budou z vnitřní strany obloženy tepelně izolačními minerálními deskami Isover Fassil tl.120 mm. Náběh na atiku pro hydroizolační fólii bude proveden ze systémových klínů z tepelné izolace (PUR nebo EPS 200S) profilu 100x100 mm. Železobetonová markýza nad hlavním vstupem do objektu před prosklenou stěnou obložena z vrchní strany tepelně izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB tl.50 mm, z čelní a spodní strany deskami Styrofoam IB tl.30 mm. V místech výlezu markýza obložena z vrchní strany tepelně izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu Floormate 200 tl.50 mm a OSB deskou tl.20 mm, ze spodní strany deskami Styrofoam IB tl.30 mm. Mezi stropní železobetonovou deskou pod zázemím knihovny a železobetonovou markýzou vložena tepelná izolace a zároveň dilatace z tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB tl.50 mm. V úrovni stropní konstrukce mezi NP bude mezi stropní železobetonovou deskou a nosnými hliníkovými profily fasády vložena dilatace z izolačních desek Isover N v tl.30 mm. V místech stopní konstrukce a v šířce navržených požárních pásů bude mezi nosné hliníkové profily fasády vložena tepelná a hluková izolace z izolačních desek Isover N v tl.cca.100 mm (dle navržených nosných profilů fasády). Ve skladbě podlahy na stropu nad 6.NP (nebo 3.NP) o celková tloušťce 80 mm (nebo 70 mm) navržena zvuková izolace z podlahových desek EPS T 3500 tl.25 mm (nebo 15 mm), po obvodu mezi stěnou a betonovou mazaninou doplněny zvukově izolační okrajové pásky Isover N/PP 15/50mm. A Konstrukce klempířské Parapety oken, okapnice venkovních dveří a prosklených stěn, lemování okraje střešních atik, oplechování atik se zábradlím, oplechování šikmých štítových stěn u CHÚC a oplechování markýzy nad hlavním vstupem budou zhotoveny z poplastovaného plechu tl.0,6 mm šedé barvy. Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka klempířských výrobků. Při provádění oplechování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN (klempířské práce stavební) a doporučené montážní předpisy. A Ochranná zábradlí, žebříky a poklopy Zábradlí : Na okraji stávající střechy / nové terasy ve 4.NP (nebo u nové terasy v 7.NP) navrženo ochranné ocelové zábradlí. Zábradlí bude zhotoveno z ocelových profilů, horní madlo a spodní profil z jaklu 50/50/3 mm, výplň zábradlí svisle z páskoviny 50/5 mm, vzdálenost max. 120 mm, zábradlí kotveno do betonové atiky na krajích a po vzdálenosti max. 2 m pomocí chemických kotev 2x Hilti Has-R M12 + tmel HIT HY 150. V 7.NP v místech bez atiky zábradlí kotveno na jednom kraji u sousední budovy do betonové atiky a na druhé straně do svislé zděné konstrukce pomocí chemických kotev Hilti Has-R M12 + tmel HIT HY 150. Výška zábradlí min.1000 mm (nebo min.1100 mm) nad oplechováním atiky. Celá konstrukce zábradlí žárově zinkována! Žebříky : Výlez na plochou střechu nad 7.NP navržen z prostoru terasy v 7.NP pomocí venkovního ocelového žebříku s bočním zábradlím a pomocného závěsného ocelového žebříku. 13

15 Venkovní ocelový žebřík s výškou 2250 mm. Nosné svislé ocelové profily 40/40/4 mm, stoupací železa z ocelové tyčoviny průměru 20 mm. Žebřík osazen ve výšce 2000 mm nad podlahou terasy. Žebřík kotven do stěny pomocí lepidla + závitový šroub + závitové pouzdro, kotveno přes systémové podložky ETICS. Venkovní pomocný závěsný ocelový žebřík s výškou 1900 mm. Nosné svislé ocelové profily 40/40/4 mm, stoupací železa z ocelové tyčoviny průměru 20 mm. Žebřík zavěšen na ocelových žárově zinkovaných konzolách kotvených do obvodové stěny. Ve spodní části konzola pro fixaci žebříku opatřená visacím zámkem zamezující volnou manipulaci. Celé konstrukce žebříků budou žárově zinkovány! Provedení žebříků dle platné ČSN Poklopy : Pro výlez do horní části prosklené konstrukce nad hlavním vstupem do objektu - součást CHÚC navržen zateplený žárově zinkovaný poklop. Rozměr poklopu 700x700 mm, průlezný profil 600x600 mm. Poklop s vyklápěním směrem do horní prosklené části a s vloženou vnitřní izolací z minerální vaty tl. 120 mm. Ocelový obvodový rám doplněný foukanou tepelnou izolací. Ostatní ocelové konstrukce : - Venkovní ocelová konstrukce pro osazení kondenzační jednotky klimatizace (pro kanceláře a zasedačky), jednotky klimatizace (pro server RACK) a venkovní jednotky tepelného čerpadla (vzduch - voda). Horní rám z ocelových úhelníků L 50/30/4 mm, podporovaný čtyřmi stojkami z jaklu 50/50/3 mm, stojky v dolní části staženy ocelovými úhelníky L 50/30/4 mm a prostorově ztuženy šikmými diagonálami L 50/30/4 mm. Stojky osazeny na patní plechy 150x150x6 mm a kotveny do venkovní zpevněné konstrukce (pod dlažbu) pomocí 4 chemických kotev do betonu. V horní části rámu vsazen lisovaný podlahový pororošt typ PR-30/2-34/33. Celá ocelová konstrukce bude žárově zinkována! - Venkovní ocelový přístřešek pro popelnice ( celkem 9 kontejnerů na 120L ). Dělený na 3 konstrukce délky 2,3m, celková délka po sešroubování 6,9m. Svislé rámy z ocelových jaklů 50/50/3 mm, spojené 3mi vodorovnými jakly 50/50/3 mm. Prostorové ztužení šikmými diagonálami z úhelníků L 50/30/4 mm, podélné - 2 krajní zadní pole, příčné - 2 střední pole. Rámy kotveny do vrtané betonové kruhové patky průměru 250 mm s hloubkou 600mm pod stávající dlažbu, pomocí 6x2 chemických kotev do betonu (Hilti Has-R M12+tmel HIT). Na čelních stranách osazeny dvoukřídlová otevíravá dvířka šířky 2x 1100 mm. V bočních stranách přístřešku a čelních dvířkách vsazena pohledová výplň - tahokov. Tahokov válcovaný SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5 mm, pozinkovaný. Svislé rámy s horní příčlí ve spádu cca. 6%, na horní straně OSB deska tl.20 mm. Deska bude shora opatřena falcovanou krytinou z poplastovaného plechu šedé barvy, (dvojitá stojatá drážka). Celá ocelová konstrukce přístřešku bude žárově zinkována! Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka zámečnických výrobků. A Vybavení objektu V kancelářích ve NP bude osazena čajová kuchyňka (minikuchyňka) vhodná pro kancelářské zázemí, velikost cca. 1500x600x1950 mm. Základním materiálem je kvalitní EKO dřevotřísková deska laminovaná tl. 18 mm (českého původu) s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z kvalitního vysokotlakého laminátu HPL. Desén: buk, je kombinován s ušlechtilými materiály, jako je nerez, chrom, hliník, sklo. V pravé části osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor pro osazení elektrického průtokového ohřívače vody. V levé části je pod deskou ve skříňce vsazena malá lednička. Dávkovače mýdla, zásobník na papírové ručníky, držáky toaletního papírů, věšáky, zrcadla nejsou součástí dodávky stavby! Vestavěné skříně, stoly, židle a ostatní kancelářský nábytek nejsou součástí dodávky stavby! A Požární vybavení Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracoval požární specialista pan Radek Příhoda. Chráněná úniková cesta bude v NP přirozeně větraná pomocí čtyřkřídlého okna o celkové otevřené ploše křídel min. 2,6 m 2, ve NP navrženy na podlaží vždy 4 okna o rozměru 850x850 mm o celkové otevřené ploše křídel min. 2,0 m 2 na podlaží. V místě prostupu rozvodů ZI, VZT a UT bude stropní konstrukce dodatečně přebetonována a prostupy všech instalačních potrubí budou požárně utěsněny! Požární odolnosti uzávěrů (dveří, oken a prosklených stěn) uvedeny v samostatné speciální příloze. Původní požární hydranty na CHÚC v NP budou vyměněny za nové, nerezové velikost 650x650 mm - dodávka viz ZTI. 14

16 Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze: Požárně bezpečnostní řešení - listopad Závěr Projekt byl zpracován v souladu s příslušnými normami. Podrobnosti jsou patrné z jednotlivých výkresů a zpráv, které je nutno pečlivě nastudovat a případné dotazy konzultovat s projektanty jednotlivých částí. Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné technické zprávě. Dokumentace byla vypracována v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí byl přizpůsoben druhu a významu stavby, nebo podmínkám v území. V předložené dokumentaci byly jednoznačně určeny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. V případě, že dokumentace neposkytuje zhotoviteli dostatečně podrobný podklad pro provedení díla musí si zajistit výrobní dokumentaci, případně kontaktovat GP pro upřesnění v rámci výkonu AD při realizaci stavby. Veškeré práce musí být prováděny podle platných technologických předpisů a požadavků, dle platných norem a při dodržování pravidel bezpečnosti práce. Při provádění je nutné respektovat technologické postupy a doporučené systémové detaily výrobce. Nejasnosti je nutné konzultovat s projektantem. Všechny rozměry uvedené v plánové dokumentaci je nutno zkontrolovat a doměřit na stavbě, případné rozpory konzultovat s generálním projektantem. U prvků a výrobků nepodléhající přesné specifikaci je nutné jejich odsouhlasení generálním projektantem. Pro veškeré technologie provádění stavby je nutné dodržovat platné ČSN a zásady bezpečnosti práce. Pokud při vypracování nabídky, nebo realizaci stavby dodavatel zjistí rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace, je povinen o zjištěných rozporech ihned informovat zpracovatele projektu. V případě zjištěných rozporů v projektové dokumentaci platí z hlediska závaznosti a platnosti toto pořadí: 1. výkresová dokumentace, 2. technická zpráva, 3. ostatní přílohy a tabulky. 15

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY BAGROVACÍ STANICE V AREÁLU TEPLÁRNY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. TEXTOVÁ ČÁST. 1. Průvodní zpráva 2. Technický popis stavebních úprav

STAVEBNÍ ÚPRAVY BAGROVACÍ STANICE V AREÁLU TEPLÁRNY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. TEXTOVÁ ČÁST. 1. Průvodní zpráva 2. Technický popis stavebních úprav STAVEBNÍ ÚPRAVY BAGROVACÍ STANICE V AREÁLU TEPLÁRNY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. TEXTOVÁ ČÁST 1. Průvodní zpráva 2. Technický popis stavebních úprav PROVÁDĚCÍ PROJEKT GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY ALFAPLAN s.r.o.

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

D. Dokumentace objektu

D. Dokumentace objektu Stavebník: Služby Města Veselí nad Moravou IČ 46936777 Blatnická 1551, 69801 Veselí nad Moravou Stavba: Sklad služeb Města Veselí nad Moravou Místo: Veselí nad Moravou Kraj : Jihomoravský Okres: Hodonín

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 8 Praha 5 tel.: +42 257 6, fax: +42 257 62 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS m. č. 001 TECHNICKÉ PODLAŽÍ Technický popis stavebních činností I. PP úprava rozvodů ZTI částečná demontáž a montáž nových přípojek svislých

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Architektonické řešení Objekt dílny je navržen jako jednopodlažní jednoduchého obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,6 x 8,35

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE ZTI MŠ Vybíralova č.p. 967 Investor: Úřad městské části Praha 14 Stavební část Obsah dokumentace: A. Technická zpráva B. Výkresová dokumentace S1. Půdorys 1.NP

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

Skladby konstrukcí SO 01

Skladby konstrukcí SO 01 Skladby konstrukcí SO 01 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 01 VEGETAČNÍ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍM VEGETAČNÍM

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 8 Praha 5 tel.: +42 257 6, fax: +42 257 62 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více