TEXTOVÁ ČÁST. STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY, NÁRODNÍ TŘÍDA 16, PRAHA 1 na pozemku p.č. 820 v k.ú. Nové Město.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST. STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY, NÁRODNÍ TŘÍDA 16, PRAHA 1 na pozemku p.č. 820 v k.ú. Nové Město."

Transkript

1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY, NÁRODNÍ TŘÍDA 16, PRAHA 1 na pozemku p.č. 820 v k.ú. Nové Město. TEXTOVÁ ČÁST Technická zpráva - provozně technický popis stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice IČ: INVESTOR Česká advokátní komora Národní 118/16 Nové Město, Praha 1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel Čurda Žižkova 12, České Budějovice Tel.: VYPRACOVAL Ing. Pavel Čurda, Ing. Štěpán Kadlec Žižkova 12, České Budějovice Tel.: Datum Číslo zakázky Číslo přílohy Číslo kopie BŘEZEN D.1.1.a.01

2 A. PROVOZNĚ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ... 2 A.1. SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY... 2 A.1.1. Bourací práce... 2 A.1.2. Zemní práce... 4 A.1.3. Základy... 4 A.1.4. Svislé konstrukce... 5 A.1.5. Komínové těleso... 5 A.1.6. Překlady... 5 A.1.7. Ztužující věnec... 5 A.1.8. Vodorovné konstrukce... 6 A.1.9. Schodiště... 6 A Konstrukce zastřešení... 6 A Střecha... 6 A Vnitřní úpravy povrchů... 8 A Vnější úpravy povrchů... 9 A Podhledy a obklady A Podlahy A Výplně otvorů A Izolace proti vlhkosti a radonu A Izolace tepelné a zvukové A Konstrukce klempířské A Ochranná zábradlí, žebříky a poklopy A Vybavení objektu A Požární vybavení ZÁVĚR

3 A. Provozně technický popis stavebních objektů A.1. SO 01 Stavební úpravy administrativní budovy A.1.1. Bourací práce Nedílnou součástí výkresu bouracích prací jsou také výkresy nového stavu! Pro postup bouracích prací bude zpracován dodavatelem stavby technologický postup, který bude konzultován s projektantem a statikem! Před zahájením bouracích prací musí být vytýčeny skutečné polohy všech skrytých rozvodů sítí. Vytýčení, práce v blízkosti sítí a předání uskutečnit dle pokynů a pod dozorem správců sítí. Před zahájením bouracích prací budou po konzultaci se správcem objektu odpojeny veškeré instalace, mimo hlavních přívodů energií. Před zahájením stavebních prací budou odpojeny veškeré prvky fasády, které jsou pod proudem (např. osvětlení, pohybová čidla, rozvaděče apod.). V celém rozsahu bouracích prací budou odstraněny stávající zařizovací předměty, budou demontovány viditelné rozvody vytápění, elektro, vody a kanalizace, dle projektů jednotlivých profesí a po konzultaci se správcem objektu a generálním dodavatelem stavby. Bourání instalačních prostupů a drážek bude prováděno dle projektů jednotlivých profesí. V celém rozsahu bouracích prací budou odstraněny stávající okna včetně venkovních a vnitřních parapetů a stávající dveře včetně ocelových zárubní (popř. dřevěných obložek). Před zahájením bouracích prací bude ověřen stav nosných konstrukcí. Skutečný tvar nosných i výplňových konstrukcí a jejich pozice budou ověřeny na stavbě, případné změny proti předpokladu z projektu je nutné konzultovat s projektantem. Všechny překlady nad bouranými otvory v příčkách i nosných stěnách uvedeny ve Stavebně konstrukční části prováděcího projektu! 1.NP: Východní a jižní strana objektu - stávající obklad ze skleněných desek Opaxit včetně nosné konstrukce roštu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Západní strana objektu - stávající prosklená stěna u hlavního vstupu ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 3.NP bude demontován. Ve stávající stropní konstrukci bude vybourán otvor rozměru 200x200 mm pro nové splaškové potrubí kanalizace. Stávající dobetonávka stropu v šachtě v rozměru 600x250 mm bude vybourána pro osazení nových rozvodů TZB. Parking objektu - Vybourání podkladních zpevněných konstrukcí a podlah a výkop ve stávajícím terénu pro novou základovou patku, cca. 1,2 x 1,2 m (viz. Stavebně konstrukční části prováděcího projektu). 2.NP: Východní a jižní strana objektu - stávající obklad ze skleněných desek Opaxit včetně nosné konstrukce roštu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Západní strana objektu - stávající prosklená stěna u hlavního vstupu ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 3.NP bude demontován. Severní strana objektu - stávající hliníkové prosklené stěny včetně venkovního oplechování budou demontovány. Ve stávající stropní konstrukci bude vybourán otvor rozměru 200x200 mm pro nové splaškové potrubí kanalizace. Stávající dobetonávka stropu v šachtě v rozměru 600x250 mm bude vybourána pro osazení nových rozvodů TZB. 2

4 V nosné stěně z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem budou vybourány 2 drážky 160x200 mm. Stávající kruhové okno v knihovně bude vybouráno a otvor v nosné železobetonové stěně bude rozšířen na 2,1 m, až k obvodové stěně objektu. Stávající zděná příčka tl.100 mm před šachtou (instalačním jádrem) bude vybourána. 3.NP: Východní a jižní strana objektu - stávající obklad ze skleněných desek Opaxit včetně nosné konstrukce roštu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Západní strana objektu - stávající prosklená stěna u hlavního vstupu ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 3.NP bude demontován. Severní strana objektu - stávající hliníkové prosklené stěny včetně venkovního oplechování budou demontovány. Ve stávající stropní konstrukci budou vybourány 4 kruhové otvory prům. 250 mm pro osazení nových střešních vpustí. Stávající dobetonávka stropu v šachtě v rozměru 600x250 mm bude vybourána pro osazení nových rozvodů TZB. V nosné stěně z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem budou vybourány 2 drážky 160x200 mm. V hlavní kanceláři u schodiště bude vybourán větší otvor (4,1 m) v nosné železobetonové stěně. Stávající zděná příčka tl.100 mm před šachtou (instalačním jádrem) bude vybourána. 4.NP 6.NP: Východní a část jižní strany objektu - stávající obklad ze skleněných desek Opaxit včetně nosné konstrukce roštu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Jižní strana objektu - stávající prosklená stěna a prosklené zastřešení nad hlavním schodištěm (CHÚC) ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Západní a severní strana objektu - stávající obvodové stěny z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem včetně stávajícího obkladu ze skleněných desek Opaxit, nosné konstrukce roštu obkladu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Prosklený severozápadní roh s nosnými ocelovými sloupy bude rozebrán. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 6.NP bude demontován. Stávající dobetonávka stropu v šachtě v rozměru 550x250 mm bude vybourána pro osazení nových rozvodů TZB. Ve stávající stropní konstrukci nad 6.NP budou vybourány 3 kruhové otvory průměru 250 mm pro osazení nových střešních vpustí a 1 otvor průměru 200 mm pro větrání kanalizačního potrubí. V nosné stěně z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem budou vybourány 2 nové dveřní otvory rozměru 800/2020 mm. Stávající zděné příčky tl.100 a 150 mm v předsíni a stávající zděné příčky tl.75 mm před šachtou (instalačním jádrem) budou vybourány. Zástěna z SDK desek v koupelně za WC, umyvadlem a vanou bude odstraněna. Stávající vestavěná skříň v předsíni bude demontována. Stávající hliníkové dveře na únikové cestě mezi schodištěm na chodbou budou demontovány. Střecha : Jižní strana objektu - stávající prosklené zastřešení nad hlavním schodištěm (CHÚC) ze skleněných tabulí včetně nosné ocelové konstrukce budou odstraněny. Západní a severní strana objektu - stávající železobetonové obvodové atiky střechy včetně stávajícího obkladu ze skleněných desek Opaxit, nosné konstrukce roštu obkladu a vložené tepelné izolace budou odstraněny. Stávající ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu nad 6.NP bude demontován. 2 stávající střešní vpusti ve skladbě střechy nad 3.NP a 1 stávající střešní vpusť nad 6.NP budou kompletně demontovány. Stávající obklad střechy nad 3.NP a nad 6.NP ze skleněných dlaždic Opaxit (skleněných tabulí 1000x500 mm) včetně nosného roštu budou odstraněny. Skladba stávající střechy nad 3.NP a 6.NP : - opaxitové dlaždice na terčíkách - vzduchová mezera s nosnou konstrukcí dlažby - posyp kačírkem (frakce 16-32) tl.40 mm 3

5 - ochranná textilie Typar - tepelná izolace polystyren XPS tl.120 mm - hydroizolační pásy (bitumenová izolace + penetrace) - spádová vrstva z lehčeného betonu (perlitobeton) tl mm - železobetonová stropní deska tl. 200 mm V 6.NP bude celá skladba střechy až na původní železobetonovou stropní desku odstraněna! Ve 3.NP budou stávající skleněné dlaždice s nosnou konstrukcí, podsypem a textilií kompletně odstraněny. V místech navržené terasy bude odstraněna také stávající tepelná izolací (polystyren XPS) a hydroizolační pásy, původní spádová vrstva z lehčeného betonu bude přespádována. Bourací práce bude provádět pouze kvalifikovaná stavební firma s proškolenými pracovníky, za předpokladu dodržení vyhlášky ČUBP č. 324/ 90 Sb. Při bourání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu nebo jeho částí ani k ohrožení sousedních objektů. Bourání svislých nosných konstrukcí lze provést jen tehdy, jestliže nejsou zatíženy. Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně směrem od shora dolů. Veškeré bourací práce jsou popsány ve výkresech stavební části: Současný stav - půdorys 1.NP - 6.NP a střecha. A.1.2. Zemní práce Před zahájením výkopových prací není nutné provádět skrývku ornice. Na pozemku kolem objektu jsou stávající zpevněné plochy, žulová štípaná dlažba! V 1.NP v místech současného parkingu je navržena nová betonová patka o rozměrech 1,2x1,2x0,8m. Výkopové práce základové patky budou prováděny v soudržné zemině jako otevřené nezapažené. Vytěžená zemina z výkopů bude ukládána na meziskládku přímo na staveništi, poté bude odvezena na skládky přebytečných materiálů, přesné místo dohodne stavebník s úřadem městské části hlavního města Prahy. Základová spára pod základovou patkou bude přehutněna. Násypy a zásypy budou prováděny z vhodného nenamrzavého, propustného, dobře hutnitelného materiálu (písčitý štěrk, drcená štěrkodrť, písčitokamenitý lomový odval, apod.) hutněného po vrstvách o mocnosti maximálně 250 mm. Pro podlahy v provozním objektu je požadováno, aby výsledný Edef,2 pod podkladním betonem byl Edef,2 > 30 MPa, přičemž Edef,2/Edef,1 < 2,50. Způsob hutnění (druh válce, počet hutnění apod.) musí být před zahájením zemních prací upřesněn hutnícím pokusem. V 1.NP pod venkovní kondenzační jednotkou klimatizace a VZT je navržen výkop se štěrkovým polštářem, s drenážním potrubím napojeným do nové drenážní plastové šachty. Z té bude napojeno nové kanalizační potrubí společně se sousedním stávajícím dešťovým odpadem do stávající splaškové kanalizace. Výkop pro tuto novou kanalizaci a drenáž pod klima jednotkou v ploše cca. 7,5 m 2 bude opět zasypán, zhutněn a původní zpevněná plocha (žulová štípaná dlažba) bude uvedena do původního stavu. Výšková úroveň upravených ploch (viz výkresová dokumentace stavební části). Před zahájením zemních prací je třeba ve smyslu ČSN provést vytýčení a řádné označení všech podzemních inženýrských sítí a zařízení. Při všech výkopových pracích týkajících se rozvodů TZB a jejich přípojek musí být dodržena pravidla BOZ dle platných ČSN a to zejména pažení veškerých výkopů od 1 m hloubky. Zemní práce budou prováděny převážně ručně s maximální opatrností, aby se předešlo poškození sítí, zvláště kabelů. A.1.3. Základy Vzhledem k tomu, že nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum, je nutné převzetí základové spáry geologem nebo statikem. V 1.NP v místech současného parkingu je navržen kruhový ocelový sloup podporovaný novou betonovou patkou. Patka 1,2x1,2x0,8m z betonu C20/25 podporována skupinou 4 mikropilot profilu 89/10 a délky 10m. Mikropiloty délky cca. 10 m sahají až pod terasu Vltavy (písky-štěrkopísky), kde se opírají o pevnou vrstvu břidlice-ordovik. Přesný návrh mikropilot (počet, průměr a jejich délka) bude v rámci realizace stavby provádět odborná firma na speciální zakládání staveb! U objektu je navržena +-0,000 na úrovni 1.NP = výška 196,36 m nad mořem. Veškeré podrobnosti o základových konstrukcích, výškové řešení atd. viz. Stavebně konstrukční řešení. 4

6 A.1.4. Svislé konstrukce Nově navržené zdivo je kótováno ve výkresech na čisté zdivo bez omítek, stávající zdivo je zaměřeno a kótováno jako zdivo s oboustrannými omítkami, popř. s obklady! Veškeré navržené zdivo, pevnost cihel, třída malty a jiné jsou popsány v legendě materiálů viz výkres Půdorys 1.NP- 7.NP. Veškeré nové zdivo bude provedeno z pórobetonových tvarovek Ytong. Veškeré rozvody kanalizace, vodovodu budou vedeny v instalačních přizdívkách z pórobetonových tvarovek Ytong, stávající betonové nosné stěny nebudou sekáním nebo řezáním nikterak podélně oslabovány! Při zdění ze zdícího systému Ytong nutno dodržovat technologické pokyny výrobce zdícího materiálu Xella CZ, s.r.o. V 1.-3.NP je navržen kruhový sloup z ocelové trubky TR.245/6,3 mm, bude vyplněn betonem. Ve stávající obvodové stěně z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem budou vsazeny ve 2. a 3.NP ocelové sloupy svařené z dvojice 2x UPE č.160 (do krabice). Ve 4.-6.NP osazeny pod průvlaky nové ocelové sloupy. V místech uložení průvlaků u stěny sloupy z dvojice 2x UPE č.160 (do krabice), uprostřed rozpětí průvlaku kruhový sloup z ocelové trubky TR.245/6,3 mm, bude vyplněn betonem. V 7.NP u prosklené fasády na severní straně objektu navrženy pod ocelovým průvlakem 2 kruhové sloupy z ocelové trubky TR.219/6,3 mm, bude vyplněn betonem. Prostupy konstrukcemi pro ZI, VZT, UT a Elektro v rozměrech do 225cm2 nejsou ve stavební části a v konstrukčním projektu zakresleny, při realizaci stavby nutno respektovat rozměry potrubí a požadavky jednotlivých profesí TZB! Větší prostupy v nosných stěnách pro potrubí TZB jsou ve stavební části projektu znázorněny, výška je uvedena v projektu TZB a bude upřesněna montážníky jednotlivých profesí. Všechny nosné ocelové konstrukce podrobně popsány a zobrazeny ve Stavebně konstrukční části prováděcího projektu! A.1.5. Komínové těleso V objektu není instalováno žádné stávající komínové těleso a ani se v projektové dokumentaci žádné nové neřeší! A.1.6. Překlady Nad dveřními otvory v nových příčkách tl. 125 mm bude osazen systémový nenosný překlad Ytong NEP s uložením min. 120 mm, v nosné stěně bude osazen systémový nosný překlad Ytong NOP s uložením min. 250 mm. Nad dodatečně bouranými otvory ve stávajících příčkách a nosných stěnách budou osazeny dvojice ocelových úhelníků. U bouraných otvorů v nosných stěnách z betonových tvárnic Iso-Span vyplněných prostým betonem a vloženou výztuží není třeba vkládat dodatečný překlad. Dveřní otvor bude vyříznut a dostatečně únosné nadpraží se samo vynese. Veškeré podrobnosti o nosných i nenosných překladech, výškové osazení, uložení, uklínování atd. viz. Stavebně konstrukční řešení. A.1.7. Ztužující věnec V úrovni nad 1.-3.NP zůstávají ztužující věnce a stropní desky stávající. Nad 4.-6.NP bude železobetonový věnec proveden v rozšířené části podlaží jako součást nových stropních desek. Věnec bude vytvořen novými monolitickými železobetonovými deskami výšky tl.200 mm v šířce obvodové stěny 200 mm. V místech vedle schodiště bude v obvodové stěně proveden železobetonový věnec výšky tl.200 mm v šířce obvodové stěny 250 mm. V místě navržených oken bude věnec výškově uskočen tak, aby vytvářel zároveň nadpraží okna. Nad celým 7.NP navržena nová železobetonová stropní deska z monolitického betonu v tl.200 mm včetně železobetonového ztužujícího věnce. Z venkovní strany obvodových stěn bude železobetonový věnec se stropní deskou chráněn tepelně izolačními deskami tl.120 mm s fasádním obkladem do nosného roštu, u schodiště bude chráněn kontaktním tepelně izolačním systémem ETICS s izolačními deskami tl.200 mm. Třída betonu, typ ocelové výztuže a její krytí, rozměry a tvar ztužujících železobetonových věnců uvedeny ve Stavebně konstrukční řešení. 5

7 A.1.8. Vodorovné konstrukce Všechny nové stropní konstrukce provedeny jako monolitické železobetonové desky tl.200 mm. Jde o rozšíření stropní konstrukce nad 4.-6.NP a novou stropní konstrukci nad celým 7.NP. Nad 3.NP nad schodištěm navržena stropní konstrukce tl.250 mm kvůli zachování návaznosti na stávající stropní desku o stejné tloušťce 250 mm. V místech nad stávajícím schodištěm nad 1.-3.NP provedeny podlaha a strop zázemí knihovny a zázemí kanceláře jako monolitické železobetonové desky tl.150 mm. Všechny stropní monolitické desky provedeny s povrchovou úpravou pohledový beton, který bude opatřen ochranným nátěrem nebo nástřikem. Nad hlavním vstupem do objektu navržena nová markýza jako monolitická železobetonová desky tl.100 mm. Třída betonu, typ ocelové výztuže a její krytí, rozměry a tvar stropních železobetonových desek uvedeny ve Stavebně konstrukční řešení. A.1.9. Schodiště V administrativní budově od 1. do 6.NP je provedeno stávající přímé jednoramenné schodiště, v 1. a 2.NP s vloženou mezipodestou. Nosná konstrukce všech schodišť zůstává stávající bez nutných úprav, pouze se vymění původní stupnice. Stávající dřevěný obklad stupnic nahrazen novými hoblovanými deskami z tvrdého bukového dřeva + olejování (celková tloušťka mm - viz. stávající stupnice). Povrch stávajících betonových schodišťových stupňů bude očištěn a vyspraven. Nově navrženo přímé schodišťové rameno z 6.NP do nového 7.NP. Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska tl.120 mm s nadbetonovanými monolitickými stupni. Stupnice budou obloženy hoblovanými deskami z tvrdého bukového dřeva + olejování (celková tloušťka 40 mm). V prostoru CHÚC v 1.NP-7.NP bude instalováno nové madlo vnitřního schodiště. Madlo z tvrdého bukového dřeva průměru 60/40 mm, osazeno ve výšce 900mm nad schodišťovými stupni a podlahou. Kotveno pomocí páskoviny 35/35/8, ocelové tyčoviny 10mm a rozety 50mm tl.10mm do stěnových konstrukcí. Všechny ocelové konstrukce žárově zinkovány, celá dřevěná konstrukce madla opatřena ochranným nátěrem na dřevo - lazúrou. Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka truhlářských výrobků. Výlez na plochou střechu nad 3.NP navržen z venkovních dveří zasedací místnosti č.4.09 ve 4.NP, výlez na terasu v 7.NP z venkovních dveří kanceláře č Výlez na plochou střechu nad 7.NP navržen z prostoru terasy v 7.NP pomocí venkovního ocelového žebříku s bočním zábradlím. Žebřík osazen ve výšce 2000 mm nad podlahou terasy, bude pevně ukotven do obvodové stěny a doplněn venkovním závěsným ocelovým žebříkem. Ve spodní části konzola pro fixaci závěsného žebříku opatřená visacím zámkem zamezující volnou manipulaci. Celá konstrukce žebříků bude žárově zinkována! A Konstrukce zastřešení Novou nosnou konstrukci zastřešení nad 7.NP tvoří monolitická železobetonová stropní deska tl.200 mm. Stropní monolitická deska provedena s povrchovou úpravou pohledový beton, který bude opatřen ochranným nátěrem nebo nástřikem. Třída betonu, typ ocelové výztuže a její krytí, rozměry a tvar stropních železobetonových desek uvedeny ve Stavebně konstrukční řešení. A Střecha Nové zastřešení objektu nad 6. a 7.NP je navrženo pomocí jednoplášťové ploché střechy s minimálními spády. Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce z monolitických železobetonových desek tl.200 mm. Spády jsou vytvořeny nadbetonovanými spádovými klíny z lehčeného betonu. Spádování střešních rovin v min. spádu 0,5 %. Skladba střešní konstrukce mezi atikami nad 7.NP a (6.NP) : - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 810 tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - tepelná izolace z PUR desek tl.120 mm - pojistná hydroizolace z asfaltových pásů Bitagit 35 Mineral - penetrační nátěr 6

8 - lehčený beton ve spádu min. 0,5% v tl. od 30 mm do skutečnosti - nová (stávající) železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm Skladba zateplené podlahy na terase mezi atikami nad 6.NP : - tryskaná betonová dlažba 400x400 tl. 40 mm na terčích - plastové roznášecí terče v tl. 20 mm - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 818/V-UV tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - tepelná izolace z PUR desek tl.120 mm - pojistná hydroizolace z asfaltových pásů Bitagit 35 Mineral - penetrační nátěr - lehčený beton ve spádu min. 0,5% v tl. od 30 mm do skutečnosti - nová železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm Stávající zastřešení objektu nad 3.NP je provedeno pomocí jednoplášťové ploché střechy s minimálními spády. Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce z monolitických železobetonových desek tl.200 a 300 mm. Spády jsou vytvořeny nadbetonovanými spádovými klíny z lehčeného betonu. Spádování střešních rovin ve spádu cca.2 %. Skladba stávající střechy nad 3.NP doplněná o novou podlahu terasy : - tryskaná betonová dlažba 400x400 tl. 40 mm na terčích - plastové roznášecí terče v tl. 20 mm - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 818/V-UV tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - stávající tepelná izolace polystyren XPS tl.120 mm - stávající hydroizolační pásy (bitumenová izolace + penetrace) - parozábrana - stávající spádová vrstva z lehčeného betonu tl mm - stávající železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm Skladba stávající střechy nad 3.NP doplněná o novou hydroizolaci : - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 810 tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - stávající tepelná izolace polystyren XPS tl.120 mm - stávající hydroizolační pásy (bitumenová izolace + penetrace) - parozábrana - stávající spádová vrstva z lehčeného betonu tl mm - stávající železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm Skladba střechy nad 3.NP přespádovaná a doplněná o novou podlahu terasy : - tryskaná betonová dlažba 400x400 tl. 40 mm na terčích - plastové roznášecí terče v tl. 20 mm - pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 818/V-UV tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu - skleněné rouno 120g/m 2 - opětovně osazená stávající tepelná izolace polystyren XPS tl.120 mm - hydroizolace z asfaltových pásů Bitagit 35 Mineral - parozábrana - penetrační nátěr - přespádování původního sklonu střechy (-1,8 %) lehčeným betonem ve spádu min. 0,5% v tl.od 0 mm do cca.70 mm - stávající spádová vrstva z lehčeného betonu tl mm - stávající železobetonová monolitická stropní deska tl. 200 mm 7

9 Veškeré detaily a doplňky střešní krytiny budou provedeny dle standardních detailů dodavatele hydroizolačních pásů z PVC-P - Fatra, a.s. (prostupy střechou, náběh na atiku, detaily kolem komínů atd.). Prostupy střešní izolací z PVC-P (komínky odvětrání kanalizace, vzt apod.) řešeny pomocí těsnících manžet z poplastovaného plechu (např. Viplanyl). Spádování atik 1 % spádem směrem dovnitř střechy objektu. Náběh na atiku bude proveden ze systémových klínů z tepelné izolace (PUR nebo EPS 200S) profilu 100x100 mm. Na vnějším líci atiky budou použity klempířské spojovací okapnice z poplastovaného plechu - Viplanyl. Nové odvětrání kanalizace : odvětrávací nástavec a větrací hlavice z PVC, průměr VH DN 125 mm, viz dodávka ZTI. Nové odvětrání VZT z vlhkých provozů (WC a předsíně WC) ve 4.-6.NP : větrací hlavice z nerezového plechu, průměr VZT potrubí DN 140 mm, průměr VH DN 270 mm, viz dodávka VZT. Stávající odvětrání VZT z vlhkých provozů ve 2.-3.NP a bývalých mokrých provozů ve 4.-6.NP : na terase v 7.NP napojeno na stávající nástřešní větrací jednotku DVJ. Nové střešní vyhřívané vpusti a nový střešní vtok pro odvodnění pojistné izolace na střeše nad 6. a 7.NP budou dodávkou ZTI. Navržená konstrukce hromosvodu viz. projekt Elektroinstalace. Nad stávajícím schodištěm a hlavní chodbou (chráněná úniková cesta) navrženo prosklené zastřešení do hliníkových eloxovaných profilů - fasádní systém REYNAERS CW 50, vnitřní a venkovní viditelná šířka 50 mm, zasklení je zajištěno pomocí venkovních přítlačných lišt s hloubkou zasklívací drážky min.25 mm, přítlačné lišty nízké, bezpečnostní zasklení, tl. zasklení určí specializovaná firma. A Vnitřní úpravy povrchů Omítky : Stávající omítka stěn bude v místech vedení nových instalací, v místech nerovností atd. opravena v ploše cca. 20% z celkové výměry. Malby včetně odlupujících se částí štukové vrstvy budou seškrábány a celoplošně natažena nová štuková vrstva, a provedena nová malba silikátovým nátěrem. Před prováděním omítek v objektu bude na nových stěnách proveden cementový postřik. Nové omítky stěn provedeny vyztuženou štukovou omítkou v tl mm, opatřenou silikátovým nátěrem bílé barvy. Omítky budou prováděny strojně jako dvouvrstvé. Všechny rohy budou opatřeny podomítkovými kovovými lištami (např. lištami Protektor č.1043). Omítkové lišty je třeba kotvit ke zdivu rychletuhnoucí, k tomu určenou maltou. Styk rámu oken a dveří s omítkou se vyřeší pomocí okenních plastových podomítkových lišt. Veškeré spoje odlišných druhů materiálů budou před prováděním omítek přestěrkovány lepícím tmelem s vložením sklotextilní tkaniny, velikost ok 4x4mm. Okenní a dveřní otvory budou před započetím prací zakryty. Rovinnost viz. pravidla geometrické přesnosti konstrukcí. Pro zdivo s požadavky na akustický útlum je nutno dodržet předepsanou hmotnost omítek / m 2 zdiva. Konstrukce se sníženou podchodnou výškou budou viditelně označeny žlutočernou značkou. Obklady : Na WC a v předsíňkách WC budou provedeny obklady stěn keramickými obkladačkami do výšky horního líce zárubní cca mm. Spárování keramických obkladů spárovací hmotou šedé barvy. Spáry musí být přímé, přesně na sebe navazující a široké max. 2mm. Otvory v obkladačkách nutno vyklepávat (vyřezat) v ploše! Ukončení a rohy obkladů řešeny pomocí zaoblených plastových lišt v barvě obkladů. Typ a barva keramických obkladů glazované bílé o rozměrech 200x200 mm, horní ukončující barevný pruh o rozměrech 100x100 mm. Konkrétní typ a barva budou upřesněny investorem při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Podlahy : V kancelářích, knihovně a jejich zázemí a v zasedací místnosti navrženo přírodní linoleum marmoleum, tl.2,5 mm, zátěžová třída 34/42, protiskluznost min. R9. Ve 2. a 3.NP marmoleum typ - Forbo Vivace - Asian tiger, ve 4. a vyšším podlaží typ - Forbo Vivace - Painters palette. U podlah z přírodního linolea navržen vytahovaný sokl výšky 80 mm s rádiusem 25 mm. Vytažení je v koutu mezi stěnou a podlahou doplněno systémovým gumovým náběhem. Na stěnách je přírodní linoleum zakončeno a zataženo do systémové soklové plastové lišty, která bude přilepena na stěnu. V ostatních místnostech : podesty, chodby, sklady, WC a jejich předsíně, navržena jednotná keramická dlažba. Keramická dlažba typ Saime - kolekce Neutra, odstín Tortora, formát 300x600 mm. Způsob pokládky keramické dlažby rovnoběžně, kladeno na vazbu - posun ve vazbě 1/4 délky dlaždice. U podlah z keramické dlažby doplněny 8

10 keramické sokly výšky 80 mm řezané z téže dlažby. Spárování keramické dlažby cementovou spárovací hmotou šedé barvy. Případné dilatační spáry u podlah z keramických dlažeb navrženy po vzdálenosti 6m. Dilatační spáry řešeny dilatačními lištami v barvě dlažby, přechod dlažba x přírodní linoleum řešen přechodovými lištami. Lišty hliníkové eloxované. Konkrétní typ a barva keramické dlažby může být ještě upřesněna investorem při realizaci stavby na základě předložených vzorků. V prostoru schodiště v 1.-7.NP navržen dřevěný obklad stupnic hoblovanými deskami z tvrdého bukového dřeva + olejování (celková tloušťka 40 mm). Na terasách ve 4. a 7.NP navržena tryskaná betonová dlažba Best Tabaro 400x400 tl.40 mm na plastových distančních terčích, způsob pokládky rovnoběžně. Typ a barva můžou být ještě upřesněny investorem při realizaci stavby na základě předložených vzorků. Při kladení podlah je nutno dodržet předepsané teploty a vlhkosti vzduchu podkladních vrstev i podlahových krytin. Přesné skladby a tloušťky jednotlivých vrstev podlah jsou uvedeny ve výkresech Řez B-B, C-C a D-D, popis nášlapných vrstev podlah v jednotlivých místnostech ve výkresech Půdorys 1.NP - 7.NP. Parametry navržených podlah jako : koeficient smykového tření, zátěžová třída, protiskluznost jsou uvedeny v tabulce Technické požadavky na podlahy ve výkresech Půdorys 1.NP - 7.NP, ostatní parametry podlah musí splňovat požadavky ČSN ! A Vnější úpravy povrchů Kontaktní zateplovací systém ETICS : Na východní a jižní straně objektu bude na obvodových stěnách proveden kontaktní zateplovací systém ETICS pomocí minerálních fasádních desek Isover TF v tl.200 mm (250 mm) + vyztužená lícová vrstva strukturovaná silikonová s probarvením, struktura zrno-zrno 1,5 mm (např. Terranova), bílá barva. Na východní straně u sousední budovy navrženo zateplení obvodové stěny kontaktním zateplovacím systémem ETICS pomocí minerálních fasádních desek Isover N v tl.120 mm. Před realizací probarvovaných omítek zajistí zhotovitel provedení minimálně 3 vzorků každého barevného odstínu (vzorové čtverce velikosti cca 800 x 800 mm). Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen zdokumentovat stávající stav fasád. U ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bude tepelný izolant přetažen o 30 mm před otvor a ostění bude zaizolováno deskami z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB v tl. 30 mm. Ostění oken bude opatřeno plastovou APU lištou pro pružné spojení s omítkou. Všechny rohy zateplovacího systému opatřit hliníkovou rohovou lištou. Typ kotevních hmoždinek bude určen až po provedení sond do stávajících konstrukcí. Způsob kotvení jednotlivých prvků zateplení bude provedeno systémem technologie dodavatele zateplení objektu. Desky tepelného izolantu budou lepeny k podkladu v ploše min. 40%. Desky tepelného izolantu nutno klást v rozích na vazbu. Specifikaci jednotlivých skladeb a související detaily řešení s návazností na stávající konstrukce upřesní dodavatel stavby podle systémových řešení zvolené technologie zateplování. Stávající omítky budou před zateplením očištěny (dle technologických požadavků dodavatele fasádní omítky), poškozená místa opravit (rozpočtově se předpokládá cca 10% z celkových ploch). Nezateplené povrchy budou také opatřeny silikátovou probarvovanou omítkou. Skladba ETICS obvodové stěny : - zarovnaný a očištěný podklad stávající obvodové stěny - penetrační nátěrová hmota - lepící hmota pro ETICS - tepelně izolační materiál z fasádních minerálních desek Isover TF tl. 200 a 250 mm - hmoždinky pro ETICS (typ navrhnout dle výtažných zkoušek) - stěrková hmota s výztuží z armovací tkaniny pro ETICS - penetrační nátěrová hmota - konečná povrchová úprava akrylátovou (silikonovou) probarvovanou omítkou (zrno-zrno 1,5 mm) Sytém ETICS bude respektovat výše uvedenou ČSN a postup práce bude probíhat dle základních technických požadavků : - příprava podkladu pro ETICS 9

11 - lepení desek tepelné izolace - kotvení hmoždinkami - provedení základní vrstvy - provádění konečné povrchové úpravy Konstrukce systému ETICS (hodnocena jako ucelený prvek) dle ČSN (čl.3.1.2) třídy reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část zateplovacího systému musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou plochou, povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is= 0 mm/min Veškeré práce spojené s návrhem, prováděním a kontrolou systému ETICS podléhají ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Fasádní obklad do nosného roštu : Stěny bez ETICS doplněny fasádním obkladem do nosného roštu - skleněné desky Opaxit nebo kompozitní desky Alpolic s minerálním jádrem (viz. výkres pohledy). V konstrukci roštu vloženo zateplení tepelně izolačními minerálními deskami Isover Fassil tl.120 mm. Na severní a západní straně objektu v úrovni 1.-3.NP bude obnoven stávající fasádní obklad do nosného roštu - skleněné desky Opaxit. Původní skleněné desky budou demontovány, očištěny a znovu přikotveny, poničené desky vyměněny za nové (možno použít demontované desky z východní a jižní fasády). V úrovni 4.-7.NP bude na nových obvodových stěnách proveden fasádní obklad do nosného roštu - kompozitní desky Alpolic s minerálním jádrem tl. 4 mm, v barvě bílé, světle šedé a tmavě šedé (viz. výkres pohledy - navržený stav). Prosklené stěny : Venkovní prosklené stěny u hlavního vstupu, západní prosklená stěna u skladů ve NP, severní prosklená stěna u kanceláří ve NP, zasklení stávající knihovny a kanceláře ve 2. a 3.NP ze severní strany a prosklené zastřešení nad hlavním schodištěm (CHÚC) navrženy do hliníkových eloxovaných profilů - fasádní systém REYNAERS CW 50. Vnitřní a venkovní viditelná šířka 50 mm, zasklení je zajištěno pomocí venkovních přítlačných lišt s hloubkou zasklívací drážky min.25 mm, navrženo tepelně izolační dvojsklo, bezpečnostní zasklení, v místech stropů a u atiky neprůhledné zasklení, tl. zasklení určí specializovaná firma. Veškeré klempířské výrobky na všech fasádách a na střeše (parapety oken, oplechování střešních atik, okapnice venkovních dveří ) budou z poplastovaného plechu šedé barvy. Odstín navržené fasády je uveden v prováděcí dokumentaci a bude upřesněn investorem při realizaci stavby na základě provedených vzorků! Při provádění je nutné respektovat technologické postupy a doporučené systémové detaily výrobce! A Podhledy a obklady Vodorovné SDK podhledy v interiéru : - v prostoru nad vlhkými provozy (WC, předsíňky WC) budou tvořeny sádrokartonovými deskami Knauf Green tl. 12,5 mm, osazeny ve výšce 2,3 m nad čistou podlahou. - nad částí kanceláře v 7.NP budou tvořeny sádrokartonovými deskami Knauf White tl. 12,5 mm, osazeny ve výšce 2,3 m nad čistou podlahou. - zakrývací truhlíky z SDK desek pro potrubí TZB, umístěné pod stropem, výška spodní hrany truhlíku min. 2,3 m. V pobytových místnostech desky typ Knauf White 2x12,5 mm, na chodbě v CHÚC desky typ Knauf Red 1x15 mm. - zakrývací truhlíky z SDK desek pro svislá potrubí TZB (dešťová kanalizace) umístěné v knihovně č a v kanceláři č.3.02, desky typ Knauf White 2x12,5 mm. Spoje sádrokartonových desek budou řešeny síťováním, stěrkováním a přebroušením, a opatřeny silikátovým nátěrem Primalex-Plus bílé barvy. Obklady nosných konstrukcí : Viditelné nosné ocelové konstrukce (sloupy, průvlaky UPN, UPE, HEA, HEB) obloženy sádrokartonovými deskami Knauf Red tl. 2x 15mm, (požární odolnost R45 DP1 ) dle výsledků Požárně bezpečnostního řešení. Navržené ocelové kruhové sloupy opatřeny 2 mm silnou vrstvou lepidla Promat K84, rohoží Promatubex (svislé spáry obkladu nesmí probíhat průběžně budou o 90 pootočeny), obklad zpevnit pozinkovaným vázacím drátem 1 mm spirálovitě po 500 mm, spáry nutno přetmelit tmelem Promat a povrch obkladu sloupu finálně upraven štukovou vyztuženou omítkou, (požární odolnost R45 DP1 ) dle výsledků Požárně bezpečnostního řešení. Při provádění je nutné respektovat skladby, technologické postupy a doporučené systémové detaily výrobce! 10

12 A Podlahy Ve 4.NP v rozšířené části půdorysu nad stávající stropní konstrukci navržena podlaha v celkové tloušťce 70 mm. Skladba podlahy na stropu nad 3.NP : (celková tloušťka 70 mm) : - přírodní linoleum (marmoleum) tl.2-2,5 mm - samonivelační stěrková hmota tl.4 mm s pevností 25 MPa - betonová mazanina tl.50 mm (beton tř. C16/20) - asfaltová lepenka A 330 H tl.1 mm - zvuková izolace z podlah. desek EPS T 3500 tl.15 mm, po obvodu okrajové pásky Isover N/PP 15/50mm V 7.NP na nové stropní konstrukci navržena podlaha v celkové tloušťce 80 mm. Skladba podlahy na stropu nad 6.NP : (celková tloušťka 80 mm) : - přírodní linoleum (marmoleum) tl.2-2,5 mm - samonivelační stěrková hmota tl.4 mm s pevností 25 MPa - betonová mazanina tl.50 mm (beton tř. C16/20) - asfaltová lepenka A 330 H tl.1 mm - zvuková izolace z podlah. desek EPS T 3500 tl.25 mm, po obvodu okrajové pásky Isover N/PP 15/50mm Skladba podlahy na stropu nad 6.NP : (celková tloušťka 80 mm) - keramická dlažba tl.8-10 mm - spojovací vrstva (tmel) tl.3-5 mm - betonová mazanina tl.50 mm (beton tř. C16/20) - asfaltová lepenka A 330 H tl.1 mm - zvuková izolace z podlah. desek EPS T 3500 tl.15 mm, po obvodu okrajové pásky Isover N/PP 15/50mm V řešených prostorách NP na stávající stropní konstrukci bude položena pouze nová nášlapná vrstva v tl. do 20 mm, a to přírodní linoleum (marmoleum) nebo keramická dlažba. V prostoru schodiště v NP navržen dřevěný obklad stupnic hoblovanými deskami z tvrdého bukového dřeva + olejování (celková tloušťka 40 mm). Na terasách ve 4. a 7.NP navržena tryskaná betonová dlažba Best Tabaro 400x400 tl.40 mm na plastových distančních terčích, způsob pokládky rovnoběžně. Plochy místností ve výkresové části dokumentace jsou definovány na přesný výrobní rozměr cihel, bez započtení vlivu tl. omítek! Přesné skladby a tloušťky jednotlivých vrstev podlah jsou uvedeny ve výkresech Řez B-B, Řez C-C, Řez D-D a popis nášlapných vrstev podlah v jednotlivých místnostech ve výkresech Půdorys 1. NP - 7.NP! A Výplně otvorů Okna, vstupní dveře : Vnější vstupní dveře na terasu a veškerá okna použitá v objektu jsou navržena hliníková - systém REYNAERS CS 86- HI, tepelně vylepšený tříkomorový systém rámu s polyamidovým páskem vyztuženým skelnými vlákny, křídlo sklápěcí dovnitř, tvarový design FUNCTIONAL, hloubka zasklívací drážky 25 mm, stavební hloubka okna - rám 77 mm, křídlo 86 mm, zasklení tepelně izolačním dvojsklem, U celého výrobku = 1,2 W/m 2 K (pro dveře U celého výrobku = 1,6 W/m 2 K), min. 2x obvodové gumové těsnění, kování z kartáčované oceli, celoobvodové kování s bezpečnostními prvky a možností mikroventilace, barevný odstín: z interiéru a exteriéru RAL 7040 šedý. Okna bez parapetů a vstupní dveře na terasu provedeny s bezpečnostním sklem ( zasklení třídy C - ESG - bezpečnostní tepelně tvrzené sklo, popř. zasklení třídy B - VSG - bezpečnostní vrstvené sklo s vnitřní PVB fólií tl.0,76 mm ). Některá okna s požární odolností min. 30 minut - EI 30 DP1 (popř. 45 minut). 11

13 Pro větrání CHÚC v NP navrženo 4 křídlové okno v prostoru nad schodištěm, plocha otevřených křídel okna min. 2,6 m 2! Pro větrání CHÚC ve NP navrženy čtvercová okna 850x850 mm, vždy 4 ks na jedno podlaží, celková plocha otevřených křídel oken min. 2,0 m 2 na jedno podlaží! Prosklené stěny : Venkovní prosklené stěny u hlavního vstupu, západní prosklená stěna u skladů ve NP, severní prosklená stěna u kanceláří ve NP, zasklení stávající knihovny a kanceláře ve 2. a 3.NP ze severní strany a prosklené zastřešení nad hlavním schodištěm (CHÚC) navrženy do hliníkových eloxovaných profilů - fasádní systém REYNAERS CW 50, vnitřní a venkovní viditelná šířka 50 mm, zasklení je zajištěno pomocí venkovních přítlačných lišt s hloubkou zasklívací drážky min.25 mm, u zastřešení přítlačné lišty nízké, u stěn a pásů s požární odolností přítlačné lišty vysoké, tepelně izolační dvojsklo - U celého výrobku = 1,2 W/m 2 K, vnitřní nebo oboustranné bezpečnostní izolační dvojsklo VSG s čirým sklem, v úrovni a pod stropní konstrukcí požární pásy výšky 900 mm s požární odolností EI30 DP1, v místech požárních pásů a pod střešní atikou osazeno zvenku neprůhledné zasklení, tl. zasklení určí specializovaná firma, odolnost proti vloupání WK2, barevný odstín: z interiéru a exteriéru RAL 7040 šedý. Vnitřní prosklené stěny u zázemí knihovny, zázemí kanceláře a prosklené stěny, které uzavírají schodišťový prostor (CHÚC) navrženy do hliníkových eloxovaných profilů - fasádní systém REYNAERS CW 50, vnitřní a venkovní viditelná šířka 50 mm, zasklení je zajištěno pomocí venkovních přítlačných lišt (vysokých), tepelně izolační dvojsklo - U celého výrobku = 1,2 W/m 2 K, vnitřní bezpečnostní izolační dvojsklo VSG s čirým sklem, zasklení navrženo s barevnou fólií - Vincheva - barva zelená, žlutá nebo modrá, tl. zasklení určí specializovaná firma. Celá prosklená stěna navržena s požární odolností min. 45 minut! Pokud se prokáže, že stávající trojúhelníkové okno č. O15 a stávající prosklené stěny O13 a O14 v prostoru u CHÚC budou mít požadovanou požární odolnost EI45 DP1, mohou zůstat stávající beze změny! Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka oken a prosklených stěn. Parapety : Vnitřní parapety oken z laminovaných desek na bázi dřeva, desky jsou vyrobeny z kvalitního vysokotlakého laminátu, tl. desky min. 20 mm, přesah přes líc zdi max. 25 mm, čelní hrana desky zaoblena s radiusem 10mm, ukončení s nosem, celková výška 40 mm, barevný odstín bílý. Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka truhlářských výrobků. Vnitřní dveře : Vnitřní dveře dřevěné otočné, jednokřídlové (dvoukřídlové), s plnou výplní, křídlo z DTD desek, laminované (CPL), s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do ocelové ostrohranné zárubně, kování z kartáčované oceli, vložkový nebo dózický zámek (WC klička), barevný odstín křídla bílý, zárubeň šedá RAL Dveře u CHÚC navrženy s požární odolností min. 30 minut - EI-C 30 DP3! Doplněny samozavíračem a stavěčem dveřního křídla. Vnitřní dveře u instalační šachty navrženy ocelové otočné, jednokřídlové, s plnou výplní, vyrobeny z uzavřeného dveřního profilu tvaru L a jednostranně zaplechovány, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do ocelové ostrohranné zárubně, kování z kartáčované oceli, vložkový zámek, barevný odstín křídla bílý, zárubeň šedá RAL Křídlo navrženo s požární odolností min. 30 minut - EW 30 DP1! Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka vnitřních dveří. A Izolace proti vlhkosti a radonu Na střešní konstrukci mezi atikami nad 3.NP, 6.NP a nad 7.NP použity jako hlavní hydroizolace pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 810 tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu přes skleněné rouno 120g/m 2. V zateplené podlaze na terase mezi atikami nad 3.NP a nad 6.NP navrženy pod tryskanou betonovou dlažba na plastových roznášecích terčích hydroizolační pásy z měkčeného PVC-P - Fatrafol 818/V-UV tl.1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu přes skleněné rouno 120g/m 2. Stávající hydroizolační pásy (bitumenová izolace + penetrace) ve skladbě střechy nad 3.NP zůstane zachována a bude sloužit jako parozábrana. Pouze v místech nové terasy, kde bude přespádována stávající spádová vrstva z lehčeného betonu, bude provedena nová parozábrana z izolačních asfaltových pásů Bitagit 35 Mineral na penetrační nátěr. A Izolace tepelné a zvukové Na východní a jižní straně objektu bude na obvodových stěnách proveden kontaktní zateplovací systém ETICS pomocí minerálních fasádních desek Isover TF v tl.200 mm (250 mm) + vyztužená lícová vrstva strukturovaná silikonová s probarvením, struktura zrno-zrno 1,5 mm (např. Terranova), bílá barva. 12

14 Na východní straně u sousední budovy navrženo zateplení obvodové stěny kontaktním zateplovacím systémem ETICS pomocí minerálních fasádních desek Isover N v tl.120 mm. U ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bude tepelný izolant přetažen o 30 mm před otvor a ostění bude zaizolováno deskami z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB v tl. 30 mm. Na severní a západní straně objektu budou stěny bez ETICS doplněny fasádním obkladem do nosného roštu - skleněné desky Opaxit nebo kompozitní desky Alpolic s minerálním jádrem. V konstrukci roštu vloženo zateplení tepelně izolačními minerálními deskami Isover Fassil tl.120 mm. Šikmá stěna na západní straně objektu ve NP s nosnou konstrukcí z válcovaných ocelových profilů IPE č.200 bude doplněna mezi nosníky izolací z tepelně izolačních minerálních desek Isover Fassil tl.160 mm a v konstrukci roštu vnitřního SDK obložení tepelně izolačními minerálními deskami Isover Uni tl.40 mm. Na střešní konstrukci mezi atikami nad 6.NP a nad 7.NP a v zateplené podlaze na terase mezi atikami nad 6.NP navržena tepelná izolace z PUR desek tl.120 mm. Ve stávající konstrukci střechy nad 3.NP bude ponechána původní tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrenu XPS v tl.120 mm. Na střešních atikách navrženo zateplení vrchní plochy z tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB tl.50 mm, které bude kryto OSB deskou tl.20 mm. Atiky budou z vnitřní strany obloženy tepelně izolačními minerálními deskami Isover Fassil tl.120 mm. Náběh na atiku pro hydroizolační fólii bude proveden ze systémových klínů z tepelné izolace (PUR nebo EPS 200S) profilu 100x100 mm. Železobetonová markýza nad hlavním vstupem do objektu před prosklenou stěnou obložena z vrchní strany tepelně izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB tl.50 mm, z čelní a spodní strany deskami Styrofoam IB tl.30 mm. V místech výlezu markýza obložena z vrchní strany tepelně izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu Floormate 200 tl.50 mm a OSB deskou tl.20 mm, ze spodní strany deskami Styrofoam IB tl.30 mm. Mezi stropní železobetonovou deskou pod zázemím knihovny a železobetonovou markýzou vložena tepelná izolace a zároveň dilatace z tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu Styrofoam IB tl.50 mm. V úrovni stropní konstrukce mezi NP bude mezi stropní železobetonovou deskou a nosnými hliníkovými profily fasády vložena dilatace z izolačních desek Isover N v tl.30 mm. V místech stopní konstrukce a v šířce navržených požárních pásů bude mezi nosné hliníkové profily fasády vložena tepelná a hluková izolace z izolačních desek Isover N v tl.cca.100 mm (dle navržených nosných profilů fasády). Ve skladbě podlahy na stropu nad 6.NP (nebo 3.NP) o celková tloušťce 80 mm (nebo 70 mm) navržena zvuková izolace z podlahových desek EPS T 3500 tl.25 mm (nebo 15 mm), po obvodu mezi stěnou a betonovou mazaninou doplněny zvukově izolační okrajové pásky Isover N/PP 15/50mm. A Konstrukce klempířské Parapety oken, okapnice venkovních dveří a prosklených stěn, lemování okraje střešních atik, oplechování atik se zábradlím, oplechování šikmých štítových stěn u CHÚC a oplechování markýzy nad hlavním vstupem budou zhotoveny z poplastovaného plechu tl.0,6 mm šedé barvy. Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka klempířských výrobků. Při provádění oplechování a klempířských prvků nutno dodržet normu ČSN (klempířské práce stavební) a doporučené montážní předpisy. A Ochranná zábradlí, žebříky a poklopy Zábradlí : Na okraji stávající střechy / nové terasy ve 4.NP (nebo u nové terasy v 7.NP) navrženo ochranné ocelové zábradlí. Zábradlí bude zhotoveno z ocelových profilů, horní madlo a spodní profil z jaklu 50/50/3 mm, výplň zábradlí svisle z páskoviny 50/5 mm, vzdálenost max. 120 mm, zábradlí kotveno do betonové atiky na krajích a po vzdálenosti max. 2 m pomocí chemických kotev 2x Hilti Has-R M12 + tmel HIT HY 150. V 7.NP v místech bez atiky zábradlí kotveno na jednom kraji u sousední budovy do betonové atiky a na druhé straně do svislé zděné konstrukce pomocí chemických kotev Hilti Has-R M12 + tmel HIT HY 150. Výška zábradlí min.1000 mm (nebo min.1100 mm) nad oplechováním atiky. Celá konstrukce zábradlí žárově zinkována! Žebříky : Výlez na plochou střechu nad 7.NP navržen z prostoru terasy v 7.NP pomocí venkovního ocelového žebříku s bočním zábradlím a pomocného závěsného ocelového žebříku. 13

15 Venkovní ocelový žebřík s výškou 2250 mm. Nosné svislé ocelové profily 40/40/4 mm, stoupací železa z ocelové tyčoviny průměru 20 mm. Žebřík osazen ve výšce 2000 mm nad podlahou terasy. Žebřík kotven do stěny pomocí lepidla + závitový šroub + závitové pouzdro, kotveno přes systémové podložky ETICS. Venkovní pomocný závěsný ocelový žebřík s výškou 1900 mm. Nosné svislé ocelové profily 40/40/4 mm, stoupací železa z ocelové tyčoviny průměru 20 mm. Žebřík zavěšen na ocelových žárově zinkovaných konzolách kotvených do obvodové stěny. Ve spodní části konzola pro fixaci žebříku opatřená visacím zámkem zamezující volnou manipulaci. Celé konstrukce žebříků budou žárově zinkovány! Provedení žebříků dle platné ČSN Poklopy : Pro výlez do horní části prosklené konstrukce nad hlavním vstupem do objektu - součást CHÚC navržen zateplený žárově zinkovaný poklop. Rozměr poklopu 700x700 mm, průlezný profil 600x600 mm. Poklop s vyklápěním směrem do horní prosklené části a s vloženou vnitřní izolací z minerální vaty tl. 120 mm. Ocelový obvodový rám doplněný foukanou tepelnou izolací. Ostatní ocelové konstrukce : - Venkovní ocelová konstrukce pro osazení kondenzační jednotky klimatizace (pro kanceláře a zasedačky), jednotky klimatizace (pro server RACK) a venkovní jednotky tepelného čerpadla (vzduch - voda). Horní rám z ocelových úhelníků L 50/30/4 mm, podporovaný čtyřmi stojkami z jaklu 50/50/3 mm, stojky v dolní části staženy ocelovými úhelníky L 50/30/4 mm a prostorově ztuženy šikmými diagonálami L 50/30/4 mm. Stojky osazeny na patní plechy 150x150x6 mm a kotveny do venkovní zpevněné konstrukce (pod dlažbu) pomocí 4 chemických kotev do betonu. V horní části rámu vsazen lisovaný podlahový pororošt typ PR-30/2-34/33. Celá ocelová konstrukce bude žárově zinkována! - Venkovní ocelový přístřešek pro popelnice ( celkem 9 kontejnerů na 120L ). Dělený na 3 konstrukce délky 2,3m, celková délka po sešroubování 6,9m. Svislé rámy z ocelových jaklů 50/50/3 mm, spojené 3mi vodorovnými jakly 50/50/3 mm. Prostorové ztužení šikmými diagonálami z úhelníků L 50/30/4 mm, podélné - 2 krajní zadní pole, příčné - 2 střední pole. Rámy kotveny do vrtané betonové kruhové patky průměru 250 mm s hloubkou 600mm pod stávající dlažbu, pomocí 6x2 chemických kotev do betonu (Hilti Has-R M12+tmel HIT). Na čelních stranách osazeny dvoukřídlová otevíravá dvířka šířky 2x 1100 mm. V bočních stranách přístřešku a čelních dvířkách vsazena pohledová výplň - tahokov. Tahokov válcovaný SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5 mm, pozinkovaný. Svislé rámy s horní příčlí ve spádu cca. 6%, na horní straně OSB deska tl.20 mm. Deska bude shora opatřena falcovanou krytinou z poplastovaného plechu šedé barvy, (dvojitá stojatá drážka). Celá ocelová konstrukce přístřešku bude žárově zinkována! Porobnosti uvedeny v příloze Tabulka zámečnických výrobků. A Vybavení objektu V kancelářích ve NP bude osazena čajová kuchyňka (minikuchyňka) vhodná pro kancelářské zázemí, velikost cca. 1500x600x1950 mm. Základním materiálem je kvalitní EKO dřevotřísková deska laminovaná tl. 18 mm (českého původu) s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z kvalitního vysokotlakého laminátu HPL. Desén: buk, je kombinován s ušlechtilými materiály, jako je nerez, chrom, hliník, sklo. V pravé části osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor pro osazení elektrického průtokového ohřívače vody. V levé části je pod deskou ve skříňce vsazena malá lednička. Dávkovače mýdla, zásobník na papírové ručníky, držáky toaletního papírů, věšáky, zrcadla nejsou součástí dodávky stavby! Vestavěné skříně, stoly, židle a ostatní kancelářský nábytek nejsou součástí dodávky stavby! A Požární vybavení Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracoval požární specialista pan Radek Příhoda. Chráněná úniková cesta bude v NP přirozeně větraná pomocí čtyřkřídlého okna o celkové otevřené ploše křídel min. 2,6 m 2, ve NP navrženy na podlaží vždy 4 okna o rozměru 850x850 mm o celkové otevřené ploše křídel min. 2,0 m 2 na podlaží. V místě prostupu rozvodů ZI, VZT a UT bude stropní konstrukce dodatečně přebetonována a prostupy všech instalačních potrubí budou požárně utěsněny! Požární odolnosti uzávěrů (dveří, oken a prosklených stěn) uvedeny v samostatné speciální příloze. Původní požární hydranty na CHÚC v NP budou vyměněny za nové, nerezové velikost 650x650 mm - dodávka viz ZTI. 14

16 Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze: Požárně bezpečnostní řešení - listopad Závěr Projekt byl zpracován v souladu s příslušnými normami. Podrobnosti jsou patrné z jednotlivých výkresů a zpráv, které je nutno pečlivě nastudovat a případné dotazy konzultovat s projektanty jednotlivých částí. Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné technické zprávě. Dokumentace byla vypracována v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí byl přizpůsoben druhu a významu stavby, nebo podmínkám v území. V předložené dokumentaci byly jednoznačně určeny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. V případě, že dokumentace neposkytuje zhotoviteli dostatečně podrobný podklad pro provedení díla musí si zajistit výrobní dokumentaci, případně kontaktovat GP pro upřesnění v rámci výkonu AD při realizaci stavby. Veškeré práce musí být prováděny podle platných technologických předpisů a požadavků, dle platných norem a při dodržování pravidel bezpečnosti práce. Při provádění je nutné respektovat technologické postupy a doporučené systémové detaily výrobce. Nejasnosti je nutné konzultovat s projektantem. Všechny rozměry uvedené v plánové dokumentaci je nutno zkontrolovat a doměřit na stavbě, případné rozpory konzultovat s generálním projektantem. U prvků a výrobků nepodléhající přesné specifikaci je nutné jejich odsouhlasení generálním projektantem. Pro veškeré technologie provádění stavby je nutné dodržovat platné ČSN a zásady bezpečnosti práce. Pokud při vypracování nabídky, nebo realizaci stavby dodavatel zjistí rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace, je povinen o zjištěných rozporech ihned informovat zpracovatele projektu. V případě zjištěných rozporů v projektové dokumentaci platí z hlediska závaznosti a platnosti toto pořadí: 1. výkresová dokumentace, 2. technická zpráva, 3. ostatní přílohy a tabulky. 15

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě"

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě" Obsah : D.1.1.1 - technická zpráva D.1.1.2 - stávající stav - půdorys 2.pp - objekt A D.1.1.3 - stávající stav +

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň Technická zpráva Obsah : 1. Identifikační údaje stavby 2. Zdůvodnění stavby 3. Stručný popis stavby 4. Stávající stav chodby A, stručný popis 5. Nový stav chodby A 6. Závěr - 5 1. Demolice - 5. 2. Svislé

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ Standard kvality Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov Úvod Všechny navržené materiály a konstrukce vyhovují právním

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Popis standardního vybavení stavby:

Popis standardního vybavení stavby: Popis standardního vybavení stavby: Konstrukční systém základové poměry jsou složité a bude použito různých technologií, které se navzájem kombinují: základové pasy, piloty, stříkané stěny. Svislou nosnou

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD OS KASKÁDY U BOTIČE BYTOVÝ DŮM B, C, E, F 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie dodávka spotřebičů kuchyňské linky obklad

Více

Rodinné domy Třeboň Břilice - standardy

Rodinné domy Třeboň Břilice - standardy Rodinné domy Třeboň Břilice - standardy ÚPRAVY PARTERU V OBYTNÉ ZÓNĚ Komunikace a zpevněné plochy komunikace - vrchní vrstvy z asfaltobetonu chodníky - vrchní vrstvy z betonové dlažby Best Klasiko přírodní

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA

SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA SPECIFIKACE STANDARDU RD ZDĚNÁ STAVBA 1. Základová deska Základová deska tl. 100mm, beton C16/20 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/6. Podsyp z hutnitelného materiálu tl. 100mm vč. hutnění - zaplnění prostoru

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více