OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Z VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ JOBCHALLENGE 2012

2 OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ struktura respondentů pohlaví aktuální stav účastníků dle zaměstnání či studií studenti VŠ na veletrhu rozdělení podle univerzit Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně ostatní školy souběh studií ročník studia absolventi struktura účastníků z hlediska jejich účasti na předchozích ročnících JobChallenge důvod návštěvy veletrhu přínosnost veletrhu JobChallenge z pohledu návštěvníků přínos z hlediska možnosti získání zaměstnání, brigády a stáže přínos z hlediska doprovodných přednášek a workshopů přínos z hlediska setkání se s vystavujícími společnostmi poskytované kariérní poradenství spokojenost účastníků s veletrhem JobChallenge 2012 spokojenost se společnostmi, které se na JobChallenge 2012 prezentovaly skladba účastnících se firem úroveň prezentace jednotlivých firem kvalita a množství poskytnutých informací spokojenost s přednáškami, které respondenti navštívili panel podnikání: začátky v podnikání panel zaměstnání: prezentace firem panel rozvoje: soft skills doprovodný program na univerzitách spokojenost s organizací veletrhu informovanost o veletrhu prostory konání veletrhu doprovodný program infostánek pořadatelů závěr

3 STRUKTURA RESPONDENTŮ Do dotazníkového šetření se zapojilo respondentů z řad účastníků veletrhu JobChallenge, který se konal 7. listopadu 2012 v brněnské Wannieck Gallery. Celkový počet návštěvníků veletrhu je odhadován na osob, hodnotící dotazník pak odevzdalo 56 % z nich. Z demografického pohledu mezi návštěvníky mírně převažují ženy s 55,4 %, muži byli zastoupeni ze 44,6 procent. 2 % respondentů tento údaj v dotazníku neuvedlo. POHLAVÍ Porovnáme-li strukturu návštěvníků z hlediska pohlaví na jednotlivých univerzitách, vychází najevo, že největší podíl žen bylo mezi účastníky Mendelovy univerzity (70,2 %). Naopak na VUT nejvíce převažovali muži (64,5 %). Na Masarykově univerzitě podíl žen a mužů téměř kopíruje celkový výsledek. Mendelova univerzita Vysoké učení technické ostatní univerzity Masarykova univerzita 70,2 % 35,5 % 62,5 % 56,7 % 29,8 % 64,5 % 37,5 % 43,3 % ženy muži AKTUÁLNÍ STAV ÚČASTNÍKŮ DLE ZAMĚSTNÁNÍ ČI STUDIÍ Veletrh JobChallenge je určen především studentům vysokých škol, což potvrzují i předkládané výsledky šetření. 86 % účastníků veletrhu, přesně respondentů, studuje VŠ. Ostatní účastníci se přihlásili především k možnosti nezaměstnaní (92 respondentů) a zaměstnaní (43 dotazovaných). Ve statistickém vzorku je také 16 studentů středních škol a 6 živnostníků. Zbylých 11 osob údaj neuvedlo. student/ka VŠ 85 % nezaměstnaný/á 6 % zaměstnaný/á 4 % OSVČ 2 % student/ka SŠ 1 % jiné 1 % neuvedeno 1 % 3

4 STUDENTI VŠ NA VELETRHU ROZDĚLENÍ PODLE UNIVERZIT Převládající skupina studentů (61 %) na JobChallenge patří k Masarykově univerzitě. Studentů z VUT přišlo 16 % a z Mendelovy univerzity zde bylo 10 % účastníků. K dalším VŠ se přihlásilo 10 % studentů a 3 % z nich neuvedli příslušnost ke své škole. Počet studentů navštěvujících veletrh je odrazem počtu studentů na jednotlivých univerzitách (Masarykova univerzita má studentů, VUT a Mendelova univerzita asi ) Masarykova univerzita 61 % Vysoké učení technické 16 % Mendelova univerzita 10 % ostatní univerzity 10 % neuvedeno 3 % univerzita Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně ostatní univerzity neuvedeno počet studentů

5 ROZDĚLENÍ PODLE FAKULT MASARYKOVA UNIVERZITA Veletrhu se zúčastnili studenti všech devíti fakult Masarykovy univerzity. Největší množství lidí přišlo z Ekonomicko-správní fakulty (27 %). Druhé místo v počtu zúčastněných obsadila Filozofická fakulta a třetí zaujali studenti z Fakulty informatiky. Ekonomicko-správní fakulta 27 % Filozofická fakulta 19 % Fakulta informatiky 14 % Přírodovědecká fakulta 12 % Fakulta sociálních studií 10 % Právnická fakulta 8 % Pedagogická fakulta 4 % Lékařská fakulta 4 % Fakulta sportovních studií 2 % fakulta Masarykovy univerzity Ekonomicko-správní fakulta Filozofická fakulta Fakulta informatiky Přírodovědecká fakulta Fakulta sociálních studií Právnická fakulta Pedagogická fakulta Lékařská fakulta Fakulta sportovních studií fakulta neuvedena počet studentů

6 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mezi studenty z Vysokého učení technického v Brně, kteří navštívili JobChallenge se největší část hlásí k Fakultě podnikatelské (30 %). Fakulta strojního inženýrství zaznamenala 21 % a k Fakultě elektrotechniky a komunikačních studií se přihlásilo 19 % zúčastněných z VUT. Fakulta podnikatelská 30 % Fakulta strojního inženýrství 21 % Fakulta elektroniky a komunikačních technologií 19 % Fakulta stavební 13 % Fakulta informačních technologií 11 % Fakulta chemická 5 % Fakulta architektury 1 % fakulta Vysokého učení technického v Brně Fakulta podnikatelská Fakulta strojního inženýrství Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Fakulta stavební Fakulta informačních technologií Fakulta chemická Fakulta architektury fakulta neuvedena počet studentů

7 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Mendelova univerzita v Brně byla téměř z poloviny zastoupena studenty Provozně ekonomické fakulty. 20 % studentů patřilo k Agronomické fakultě a 16 % k Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Provozně ekonomická fakulta 49 % Agronomická fakulta 20 % Fakulta reg. rozvoje a mezinárodních studií 16 % Lesnická a dřevařská fakulta 11 % Zahradnická fakulta 4 % fakulta Mendelovy univerzity v Brně Provozně ekonomická fakulta Agronomická fakulta Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Lesnická a dřevařská fakulta Zahradnická fakulta fakulta neuvedena počet studentů

8 OSTATNÍ ŠKOLY Na veletrh zavítalo také 152 studentů z dalších škol. Nejvíce respondentů bylo z Vysoké školy Karla Engliše (30) a z Newton College (23). Veletrhu se účastnili návštěvníci z celé České republiky mj. z Ostravy, Olomouce, Hradce Králové, Prahy, Zlína nebo Jihlavy. Několik respondentů uvedlo školu na Slovensku, jeden respondent v USA. Respondenti JCH z jiných škol než z MU, VUT a Mendelovy univerzity Vysoká škola Karla Engliše Žilinská univerzita Newton College Akademie STING Veterinární a farmaceutická univerzita Brno SOŠ a SUŠ André Citroena, Boskovice Univerzita Palackého v Olomouci Ekonomická univerzita v Bratislavě Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Evropský polytechnický institut BIBS Jazyková škola VUT Ústav soudního inženýrství Moravská, Olomouc Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ostravská univerzita Slezská univerzita v Opavě Střední škola umělecky průmyslová Vysoká škola obchodní a hotelová Univerzita Hradec Králové Vysoká škola báňská v Ostravě Univerzita Komenského v Bratislavě Vyšší odborná škola Vysoká škola v USA Univerzita obrany VŠ polytechnická Jihlava Technická univerzita v Košicích VŠE Karlova univerzita Technická univerzita v Liberci VŠFS - Vysoká škola finanční a správní Praha 8

9 Někteří respondenti uvedli, že na vysoké škole studují více než jeden obor. Více studijních oborů na jedné VŠ studuje 78 z celkových dotazovaných. SOUBĚH STUDIÍ ROČNÍK STUDIA Největší zájem vysokoškoláků vzbudil JobChallenge mezi studenty pátých ročníků (26 %). Mezi studenty navštěvující první až pátý ročník platí, že čím vyšší ročník studují, tím vyšší procento mezi návštěvníky zaujímají. suma návštěvníků 13 % 15 % 19 % 22 % 26 % 6 % 1.ročník 13 % 2.ročník 15 % 3.ročník 19 % 4.ročník 22 % 5.ročník 26 % 6.ročník a vyšší 6 % ABSOLVENTI Na veletrh JobChallenge zavítali také vysokoškolští absolventi. V našem souboru dotázaných jich bylo 64, což vyjádřeno na procentech znamená 4,1 % ze všech zúčastněných. Tři čtvrtiny těchto absolventů ukončilo studium v aktuálním roce Dotazníkové šetření ukázalo, že největší část absolventů na veletrhu jsou nezaměstnaní (73 %). Třináct respondentů uvedlo, že práci aktuálně mají. nezaměstnaný/á 73 % zaměstnaný/á 21 % jiné 3 % neuvedeno 3 % rok ukončení studia celkový počet 9 počet absolventů

10 STRUKTURA ÚČASTNÍKŮ Z HLEDISKA JEJICH ÚČASTI NA PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH JOBCHALLENGE Na začátku zprávy bylo zmíněno, že JobChallenge navštívilo přibližně lidí. Čtvrtina osob z této skupiny se zúčastnila některého z předchozích ročníků. Oproti loňskému ročníku podíl těchto návštěvníků vzrostl o 10,8 %. první účast na veletrhu 75 % opakovaná účast na veletrhu 25 % opakovaná účast na veletrhu první účast na veletrhu DŮVOD NÁVŠTĚVY VELETRHU Nejčastějším důvodem návštěvy veletrhu (63 %) je možnost setkat se s vystavujícími společnostmi. Doprovodné přednášky a workshopy jsou motivem pro 20 % a kariérní poradenství pro 16 %. Pro 966 respondentů je setkání se zástupci vystavovatelů jediným účelem návštěvy JobChallenge. Dalších 125 lidí je zároveň ovlivněno dalšími dvěma kritérii. setkání s vystavujícími společnostmi 63 % doprovodné přednášky a workshopy 20 % kariérní poradenství (poskytované kariérnímicentry univerzit, úřadem práce a živnostenským úřadem) 16 % neuvedeno 1 % 10

11 PŘÍNOSNOST VELETRHU JOBCHALLENGE Z POHLEDU NÁVŠTĚVNÍKŮ Účastníci byli dotazováni, jak hodnotí přínos, který jim veletrh nabízí z pohledu nabízených příležitostí. Ptali jsme se na následující čtyři oblasti: Možnost získat zaměstnání, brigádu, stáž Doprovodné přednášky a workshopy Setkání s vystavujícími společnostmi Poskytované kariérní poradenství

12 PŘÍNOS Z HLEDISKA MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY A STÁŽE První ze zkoumaných aspektů, které jsou pro účastníky veletrhu pracovních příležitostí přínosné, je možnost získat zaměstnání, brigádu či stáž. Nejčastěji (44 %) respondenti vybrali možnost spíše přínosné. Toto hledisko hodnotí pozitivně 64 % dotazovaných. Nerozhodných je 22 % a jako spíše nepřínosné a nepřínosné hodnotí tuto možnost 14 %. přínosné 20 % spíše přínosné 44 % ani přínosné ani nepřínosné 22 % spíše nepřínosné 10 % nepřínosné 4 % Přínosnost podle struktury respondentů v jejich aktuálním studentském či pracovním stavu ukazuje detailnější pohled na zkoumanou informaci. Je však třeba upozornit, že kromě souboru student/ka VŠ mohou segmenty respondentů podléhat statistické chybě, protože jejich počet nedosahuje ani sta dotázaných. Nicméně je zajímavé, že studenti střední školy při hodnocení přínosnosti tohoto kritéria vůbec nevolili variantu spíše nepřínosné a nepřínosné. nezaměstnaný/á zaměstnaný/á OSVČ student/ka SŠ student/ka VŠ přínosné spíše přínosné ani přínosné ani nepřínosné spíše nepřínosné nepřínosné Když se podrobněji podíváme na hodnocení přínosu dle univerzity, nejvíce pozitivně posuzují možnost získat zaměstnání, brigády či stáže respondenti z Vysokého učení technické v Brně a to více než 70 %. Následuje skupina ostatních univerzit, zástupci Mendelovy univerzity v Brně a dále Masarykovy univerzity, kde pozitivní vnímání tohoto kritéria je necelých 60 %. Vysoké učení technické ostatní univerzity Mendlova univerzita v Brně Masarykova univerzita přínosné spíše přínosné ani přínosné ani nepřínosné spíše nepřínosné nepřínosné 12

13 PŘÍNOS Z HLEDISKA DOPROVODNÝCH PŘEDNÁŠEK A WORKSHOPŮ Doprovodné přednášky a workshopy jsou respondenty klasifikovány jako přínosné či spíše přínosné v 58 % případů. Jako spíše nepřínosné a nepřínosné je hodnotí pouze 12 % dotazovaných. Neutrální postoj zaujalo 29 procent hodnotitelů. přínosné 22 % spíše přínosné 36 % ani přínosné ani nepřínosné 29 % spíše nepřínosné 8 % nepřínosné 4 % Při zkoumání hlediska příslušnosti k univerzitě vychází najevo, že všechny skupiny respondentů relativně kopírují koláčový graf přínosu přednášek a workshopů. ostatní univerzity Vysoké učení technické Mendlova univerzita v Brně Masarykova univerzita přínosné spíše přínosné ani přínosné ani nepřínosné spíše nepřínosné nepřínosné 13

14 PŘÍNOS Z HLEDISKA SETKÁNÍ SE S VYSTAVUJÍCÍMI SPOLEČNOSTMI Setkání s vystavovateli je ze všech oblastí přínosu návštěvníky JobChallenge nejlépe hodnocen. Spíše přínosné je toto kritérium pro 41 % respondentů. V 554 případech (36 %) zvolili dotazovaní hledisko jako přínosné, což je výrazně víc než v ostatních oblastech přínosu. Pouze 7 % tuto stránku veletrhu nevnímá kladně. přínosné 36 % spíše přínosné 41 % ani přínosné ani nepřínosné 16 % spíše nepřínosné 5 % nepřínosné 2 % Studenti z VUT posoudili relativně nejčastěji setkání se společnostmi jako přínosné či spíše přínosné. ostatní univerzity Vysoké učení technické Mendlova univerzita v Brně Masarykova univerzita přínosné spíše přínosné ani přínosné ani nepřínosné spíše nepřínosné nepřínosné 14

15 POSKYTOVANÉ KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Podobně jako v předchozí části nejvíce respondentů (41 %) zvolilo spíše přínos u kritéria poskytované kariérní poradenství. Pro 58 % je přínos z tohoto hlediska pozitivní. Ve srovnání s ostatními hledisky, zde zvolilo variantu ani přínosné ani nepřínosné největší část respondentů a to 32 %. přínosné 17 % spíše přínosné 41 % ani přínosné ani nepřínosné 32 % spíše nepřínosné 8 % nepřínosné 3 % Příslušnost k univerzitám ukazuje, že více si cení přínosu kariérního poradenství studenti z ostatních univerzit. Nejméně si ho cení studenti z VUT. ostatní univerzity Vysoké učení technické Mendlova univerzita v Brně Masarykova univerzita přínosné spíše přínosné ani přínosné ani nepřínosné spíše nepřínosné nepřínosné 15

16 SPOKOJENOST ÚČASTNÍKŮ S VELETRHEM JOBCHALLENGE 2012 SPOKOJENOST CELKOVÁ Z hlediska spokojenosti můžeme veletrh považovat za úspěšný. Z celkového počtu respondentů vyjádřilo 23 %, že jsou velmi spokojeni. Nejčastěji (63 %) se vyjadřovali, že jsou spíše spokojeni. Spokojených tedy bylo 86 % návštěvníků. Neutrálně se k hodnocení postavilo 11 %. Nespokojených bylo pouze 3 % uchazečů na JobChallenge. velmi spokojen 23 % spíše spokojen 63 % ani spokojen ani nespokojen 11 % spíše nespokojen 3 % Z výzkumu vyplývá, že medián celkové spokojenosti je spíše spokojen. Informaci o nejčastěji se vyskytující hodnotě je výrazem funkce modus. Modus celkové spokojenosti je hodnocení spíše spokojen. spokojenost velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen nevyjádřeno četnost Pokud porovnáme celkovou spokojenost mezi prvně se účastnícími a návštěvníky, kteří už na veletrh zavítali v minulých letech, vychází najevo, že opakovaná účast na veletrhu nemá zásadní vliv na celkovou spokojenost. Respondenti, kteří na veletrhu pracovních příležitostí byli v minulosti, volili možnost velmi spokojen o 3 % častěji. Ti, kteří přišli poprvé, zase o 3 % častěji kroužkovali variantu spíše spokojen. opakovaná účast na veletrhu 27 % 60 % 11 % první účast na veletrhu 22 % 64 % 10 % 3 % velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen 16

17 Čím vyšší ročník studia, tím nižší podíl velmi spokojených. Neznamená to však, že by vyšší ročníky nebyli spokojeni. Naopak největší podíl možnosti spíše spokojen má 5. ročník a to až 67 procent. V ostatních ročnících tento podíl neklesl pod 60 %. 6. ročník a vyšší 15 % 65 % 6 % 11 % 5. ročník 19 % 67 % 10 % 4. ročník 22 % 61 % 12 % 4 % 3. ročník 25 % 61 % 13 % 2. ročník 25 % 64 % 10 % 1. ročník 31 % 60 % 6 % velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen V aspektu celkové spokojenosti může být letošní ročník ve srovnání s loňským označen jako mírně úspěšnější. Spíše spokojeno bylo o 8 % více účastníků. velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen

18 SPOKOJENOST SE SPOLEČNOSTMI, KTERÉ SE NA JOBCHALLENGE 2012 PREZENTOVALY Podobně jako v minulých ročnících byla hodnocena spokojenost s vystavovateli. Respondenti mohli u vystavovatelů posoudit tři oblasti. Skladba účastnících se firem Úroveň prezentace vystavovatelů Kvalita a množství poskytovaných informací

19 SKLADBA ÚČASTNÍCÍCH SE FIREM Dvě třetiny účastníků vyjadřuje spokojenost se skladbou účastnících se organizací na veletrhu. Nicméně je třeba podotknout, že nespokojených je 18 %, což je přibližně 500 lidí z účastníků. Ze tří posuzovaných oblastí, jsou respondenti s touto nejméně spokojeni. velmi spokojen 20 % spíše spokojen 46 % ani spokojen ani nespokojen 17 % spíše nespokojen 14 % velmi nespokojen 4 % V porovnání s minulým rokem je o 6 % více spíše spokojených a o 3% méně velmi spokojených. velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen

20 ÚROVEŇ PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH FIREM Úroveň prezentace získává nejvíce spokojených respondentů. Spíše spokojeno je více než polovina, velmi spokojena je téměř třetina posuzovatelů. Pouze 1 % dotazovaných vyjadřuje, že jsou spíše nespokojeni. V letošním ročníku je o 5 % více velmi spokojených. Lze tvrdit, že se v tomto roce vystavujícím společnostem opravdu dobře dařilo prezentovat studentům. velmi spokojen 32 % spíše spokojen 52 % ani spokojen ani nespokojen 14 % spíše nespokojen 4 % velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen

21 KVALITA A MNOŽSTVÍ POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ Velmi dobře si také vedli vystavovatelé v kvalitě a množství poskytnutých informací. Polovina dotázaných byla spíše spokojena a 31 % pak bylo velmi spokojeno. V porovnání s rokem 2011 bylo o 5 % více spíše spokojených účastníků. velmi spokojen 31 % spíše spokojen 50 % ani spokojen ani nespokojen 15 % spíše nespokojen 3 % velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen

22 SPOKOJENOST S PŘEDNÁŠKAMI, KTERÉ RESPONDENTI NAVŠTÍVILI Respondenti, kteří se zúčastnili doprovodných programů, ohodnotili spokojenost s přednáškami. Doprovodný program byl organizován ve čtyřech oblastech. Na přednášky se dostavilo 22,8 % až 24,8 % respondentů, závisle podle konkrétní oblasti. Panel podnikání: začátky v podnikání Úroveň prezentace vystavovatelů Panel rozvoje: soft skills Doprovodný program na univerzitách

23 PANEL PODNIKÁNÍ: ZAČÁTKY V PODNIKÁNÍ Spokojenost s panelem podnikání posuzovalo 367 účastníků. Jasně zde převažuje spokojenost. velmi spokojen 34 % spíše spokojen 43 % ani spokojen ani nespokojen 19 % spíše nespokojen 4 % velmi nespokojen 1 % PANEL ZAMĚSTNÁNÍ: PREZENTACE FIREM Panel zaměstnání navštívilo 382 respondentů. Ze všech je zde největší podíl spokojených (78 %). velmi spokojen 31 % spíše spokojen 47 % ani spokojen ani nespokojen 19 % spíše nespokojen 3 % 23

24 PANEL ROZVOJE: SOFT SKILLS Přednášky v oblasti rozvoje soft skills posuzovala největší část respondentů (390). Spokojených bylo většina návštěvníků tohoto panelu. velmi spokojen 37 % spíše spokojen 38 % ani spokojen ani nespokojen 21 % spíše nespokojen 3 % DOPROVODNÝ PROGRAM NA UNIVERZITÁCH Doprovodný program hodnotilo 358 respondentů. Tyto přednášky byly nejčastěji hodnoceny termínem velmi spokojen (40 %). velmi spokojen 40 % spíše spokojen 34 % ani spokojen ani nespokojen 20 % spíše nespokojen 5 % velmi nespokojen 1 % 24

25 SPOKOJENOST S ORGANIZACÍ VELETRHU Otázku, zda byl veletrh dobře zorganizován, jsme položili účastníkům. Celkově lze shrnout, že organizace byla velmi úspěšná. V žádném z aspektů organizace nedosahovala nespokojenost ani 5 %. Ve srovnání s ročníkem 2011 byla letošní organizace JobChallenge zdařilejší. Grafy všech čtyř aspektů organizace vyjadřují stejnou tendenci. V letošním ročníku je více velmi spokojených než vloni a méně spíše spokojených. Přičemž podíl velmi spokojených vzrostl více, než klesl podíl spíše spokojených. Informovanost o veletrhu Prostory konání veletrhu Doprovodný program Infostánek pořadatelů

26 INFORMOVANOST O VELETRHU Z průzkumu spokojenosti vychází, že informovanost o veletrhu byla na velmi dobré úrovni. Spokojených bylo téměř 90 % účastníků veletrhu. velmi spokojen 60 % spíše spokojen 29 % ani spokojen ani nespokojen 7 % spíše nespokojen 3 % velmi nespokojen 1 % velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen

27 PROSTORY KONÁNÍ VELETRHU Nejsilnější stránkou organizace veletrhu jsou prostory. S nimi je spokojeno více než 90 % respondentů. 64 % lidí je velmi spokojeno. Pouze 1 % je spíše nespokojeno. velmi spokojen 64 % spíše spokojen 28 % ani spokojen ani nespokojen 6 % spíše nespokojen 1 % velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen

28 DOPROVODNÝ PROGRAM Doprovodný program pozitivně vnímalo 77 % návštěvníků. V porovnání s ostatními oblastmi organizace zde nejvíce lidí zaujalo neutrální stanovisko (20 %). velmi spokojen 35 % spíše spokojen 43 % ani spokojen ani nespokojen 20 % spíše nespokojen 2 % velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen

29 Infostánek pořadatelů byl také vnímán z velké většiny pozitivně. 85 % návštěvníků s ním bylo spokojeno. INFOSTÁNEK POŘADATELŮ velmi spokojen 45 % spíše spokojen 40 % ani spokojen ani nespokojen 13 % spíše nespokojen 2 % velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen ani nespokojen spíše nespokojen nespokojen

30 ZÁVĚREM V pořadí již 6. ročník veletrhu JobChallenge, který se odehrál 7. listopadu 2012, přilákal o 200 osob více než v předchozím roce. Oproti loňsku také vzrostl počet zapojených subjektů veletrh představil více vystavovatelů i řečníků v doprovodném programu. Skladba návštěvníků se mírně změnila. V tomto roce navštívilo veletrh více studentů, tj. přibližně přibylo 160 nových respondentů, kteří nepatřili k žádné z pořádajících univerzit. Zaměření studentů strukturovaná podle studované fakulty byla ve srovnání s minulým rokem srovnatelná. Pozitivní změnou byl větší zájem studentů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, kterých přišlo na veletrh více, konkrétně na dotazník odpovědělo asi o 50 respondentů z FI více než vloni. Největší přínos z návštěvy veletrhu vnímají studenti napříč univerzitami v možnosti setkat se s vystavujícími společnostmi. Na druhém místě vidí šanci získat zaměstnání, brigády a stáže. Třetím hlediskem byly doprovodné přednášky a workshopy. Obdobně je vnímán i přínos kariérního poradenství. Rostoucí kvalita JobChallenge se odráží ve spokojenosti návštěvníků. Až 86 % lidí bylo celkově spokojeno. Ve srovnání s loňským rokem výzkum ukázal, že letos bylo o 8 % více spíše spokojených návštěvníků. Podobně jako v minulých letech si studenti odnesli velmi dobrý pocit ze setkání s vystavovateli. Více než 80 % z nich bylo spokojeno s úrovní prezentace, s kvalitou i množstvím poskytovaných informací. Oproti minulým ročníkům se organizátoři v roce 2012 postarali o bohatší doprovodný program. Ke všem čtyřem panelům, které program nabídl - podnikání, soft skills, zaměstnání, doprovodný program na univerzitách, se studenti vyjadřovali velmi kladně. Alespoň tři čtvrtiny respondentů při hodnocení každého z panelů bylo velmi spokojeno či spíše spokojeno. Podle výzkumu odvedli organizátoři velmi dobrou práci, své hodnocení vylepšili i ve srovnání s ročníkem Napříč čtyřmi zkoumanými aspekty, které hodnotily informovanost o veletrhu, prostory konání, doprovodný program a infostánek pořadatelů, si respondenti oproti loňsku častěji vybírali možnost velmi spokojený. Nespokojených bylo vždy méně než 5 procent. Spokojenost s informovaností o veletrhu a s prostory konání veletrhu dosáhla dokonce 90 procent. Studenti mohli vyjádřit v rámci vyplňování dotazníku své připomínky a návrhy k veletrhu. Ze 155 připomínek se dvě třetiny poznámek týkaly skladby vystavovatelů. Respondenti by na veletrhu ocenili širší spektrum vystavovatelů. Podle jejich názoru převažovali organizace poptávající IT profese, dále pak posty ekonomické a technické. Účastníkům chyběly organizace ze státního sektoru, poptávka po studentech humanitních oborů, zemědělský a stavební sektor a nabídka pro studenty přírodovědné a lékařské fakulty. Malý díl připomínek volal po větším servisu pro účastníky a rozdělení vystavujících firem podle oborů. Nezanedbatelná část poznámek tvořily pochvaly a poděkování. 30

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 11.2.2009, rubrika: Vzdělávání, strana: 2 Veřejné vysoké školy

Více

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole 9.2.2011, rubrika: Vysoké školy, strana: 6 Veřejné vysoké školy Univerzita Karlova

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí 9.1.2009, rubrika: Vysoké školy, strana: 21 Jedná se o uchazeče s českým občanstvím, kteří se hlásí do bakalářských a dlouhých magisterských

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) červeně neověřené údaje z konkrétního předpisu, většinou se jedná o osobní sdělení Vysoká

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) Vysoká škola 1. ročník Akademie múzických umění v Praze (AMU) Akademie výtvarných umění

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí 10.1.2008 Jedná se o uchazeče s českým občanstvím, kteří se hlási do bakalářských a dlouhých magisterských programů. Uvedeny jsou pouze

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné U výchovného

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

1. Absolventi a jejich další uplatnění

1. Absolventi a jejich další uplatnění 1. Absolventi a jejich další uplatnění 1.1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a

Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a Statistiky počtů studentů se specifickými potřebami na vysokých školách a souvisejících ekonomických dat za léta 2005, 2010 a 2012 2015 Veškerá data byla čerpána z veřejně dostupných zdrojů Obsah VVZPO

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017/2018

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017/2018 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání V. ročník Nitra 27. 28. září 2017, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXIV. ročník Brno 31. října 3. listopadu 2017, Výstaviště Brno XI. ročník Praha

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018 Tisková zpráva Hodnocení kvality vzdělávání září 01 Hodnocení úrovně vzdělávání na různých typech škol, základními počínaje a vysokými konče, je trvale příznivé, když kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

1 Přílohy. Dotazník Vlivu rodinné politiky na míru porodnosti v České republice. 1.1 Příloha 1 - Dotazník

1 Přílohy. Dotazník Vlivu rodinné politiky na míru porodnosti v České republice. 1.1 Příloha 1 - Dotazník Přílohy 1 1 Přílohy 1.1 Příloha 1 - Dotazník Dobrý den, jmenuji se Lucie Ježková a chtěla bych Vás požádat o anonymní vyplnění dotazníku, jehož odpovědi budou sloužit výhradně pro vypracování praktické

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2018/2019

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2018/2019 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání VI. ročník Nitra 26. 27. září 2018, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXV. ročník Brno 23. 26. října 2018, Výstaviště Brno XII. ročník Praha 22. 24.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2017 Dotazníkové šetření ke kvalitě poskytované ambulantní a terénní služby sociální rehabilitace

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2005

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2005 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2005 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2018, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2018, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2018, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 149 455,00 KA1 Akademie výtvarných umění v U Akademie

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018 Tisková zpráva Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018 Jak už se zhruba od poloviny minulého desetiletí stalo dobrou tradicí, výrazně nejpříznivěji ze všech okolních, jakož i jiných zemí,

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 201 Spokojenost s členstvím ČR v Evropské unii vyjadřuje téměř třetina českých občanů (2 %). Z časového srovnání plyne,

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016/2017

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016/2017 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání IV. ročník Nitra 4. 5. října 2016, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXIII. ročník Brno 1. 4. listopadu 2016, Výstaviště Brno X. ročník Praha 25. 26.

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Instituce CELKEM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec All-DB přihlášení

Instituce CELKEM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec All-DB přihlášení Krajská knihovna Vysočiny Instituce CELKEM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec All-DB přihlášení 108 13 5 30 13 2 5 1 4 6 13 10 6 Akademie věd ČR Výzkumný

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Absolventi středních, vyšších a vysokých škol podle pohlaví. (Graf 15) Zdroj: MŠMT ČR

Absolventi středních, vyšších a vysokých škol podle pohlaví. (Graf 15) Zdroj: MŠMT ČR V tis. osob Absolventi středních, vyšších a vysokých škol podle pohlaví (Graf 15) U studentů středních škol bez maturity, odborných škol s maturitou a vyšších odborných škol se jedná o počty nových přijetí

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Motivace výběru studia na Slezské univerzitě v Opavě v AR 2018/2019 I. kolo PŘ Vyhodnocení dotazníků

Motivace výběru studia na Slezské univerzitě v Opavě v AR 2018/2019 I. kolo PŘ Vyhodnocení dotazníků Motivace výběru studia na Slezské univerzitě v Opavě v AR 18/19 I. kolo PŘ Vyhodnocení dotazníků Zpracoval: Institut interdisciplinárního výzkumu OPF v Karviné Poradenské a kariérní centrum SU Obsah 1.

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více