Informace o přijatých usneseních. ze 43. schůze Rady města Rumburk, konané dne 21. ledna 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přijatých usneseních. ze 43. schůze Rady města Rumburk, konané dne 21. ledna 2016"

Transkript

1 ze 43. schůze Rady města Rumburk, konané dne 21. ledna Schválení programu Usnesení č. 693/2016 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 43. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola plnění usnesení z předcházejících Usnesení č. 694/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících schůzí RM takto: 50. schůze RM Usnesení č. 759/2008/c 32. schůze RM Usnesení č. 540/b/ schůze RM Usnesení č. 551/c/ schůze RM Usnesení č. 582/I/b/ schůze RM Usnesení č. 591/ schůze RM Usnesení č. 632/b/ schůze RM Usnesení č. 653/I/c/2015 Usnesení č. 659/d/ schůze RM Usnesení č. 672/II/c/2016 Usnesení č. 673/b/2016 Usnesení č. 674/b/2016 Usnesení č. 687/b/2016 trvalý splněno splněno 3. Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie s městem Mikulášovice, městem Dolní Poustevna a obcí Staré Křečany Usnesení č. 695/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje zastupitelstvu města: a) schválit Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi městem Rumburk a městem Mikulášovice v předloženém znění, b) schválit Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi městem Rumburk a městem Dolní Poustevna v předloženém znění, c) schválit Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi městem Rumburk a obcí Staré Křečany v předloženém znění, d) uložit Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, starostovi města, výše zmíněné Veřejnoprávní smlouvy podepsat. 1

2 4. Projekt Bezpečnostní dobrovolník Usnesení č. 696/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o zapojení města Rumburk do projektu Bezpečnostní dobrovolník vyhlášeného Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR. 5. Pozemky nájem návrh zveřejnění I. Usnesení č. 697/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o zveřejnění záměru nájmu části p.p.č. 257 ostatní plocha, komunikace o výměře 250 m² v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Kalná, za cenu min.: 1,50 Kč/m²/rok, za účelem zahrady, nájem na dobu neurčitou, s účinností od , uzavření nájemní smlouvy do 30 dnů od doručení usnesení RM. II. Usnesení č. 698/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o zveřejnění záměru nájmu části p.p.č. 2859/1 travní porost o výměře cca 700 m² v k.ú. Rumburk, lokalita ul. Slepá, za cenu min.: 1,50 Kč/m²/rok, za účelem zahrady, nájem na dobu neurčitou, uzavření nájemní smlouvy do 30 dnů od doručení usnesení RM. 6. Pozemky prodej návrh konkrétního kupujícího Usnesení č. 699/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku sjednocení vlastnictví stavby a pozemku zákonné předkupní právo - p.p.č. 304/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2 v k. ú. Rumburk pozemek pod stavbou jiného vlastníka, za cenu ,- Kč + náklady (1.200,- Kč - znal. posudek, 1.052,- Kč - daň z nabytí nemovitostí, 1.000,- Kč - popl. návrh na vklad), do vlastnictví konkrétního kupujícího, Praha 4. Splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva města o konkrétním kupujícím. 7. Pozemky prodej návrh zveřejnění a návrh zrušení USN. ZM Strážný vrch Usnesení č. 700/2016 I. Rada města Rumburk projednala a doporučuje ZM z důvodu právní jistoty zrušit: a) usnesení č. 23/5/VII/2013, ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1328/2 o výměře cca 270 m² po GP a části p.p.č. 1328/1 o výměře cca 160 m² po GP, vše v k.ú. Rumburk, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení, konkrétním kupujícím manželům, Rumburk, b) usnesení č. 24/7/II/2013 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1328/2 o výměře cca 130 m² po GP dle zákresu a části p.p.č. 1328/1 o výměře cca 40 m² po GP dle zákresu, vše v k.ú. Rumburk, v lok. Strážný Vrch, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení pozemků, konkrétní kupující, Rumburk, c) usnesení č. 24/7/III/2013 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1328/1 v k.ú Rumburk o výměře cca 100 m² po GP dle zákresu, v lok. Strážný Vrch, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná 2

3 část nákladů na geom. oddělení pozemku, konkrétním kupujícím manželům, Rumburk, d) usnesení č. 24/7/IV/b/2013 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části č. 1 p.p.č. 1327/2 o výměře cca 40 m² po GP, v k.ú. Rumburk, v lok. Strážný Vrch, za účelem zahrada, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení pozemku, konkrétnímu kupujícímu, Varnsdorf, e) usnesení č. 24/7/IV/c/2013 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1327/17 o výměře cca 30 m² po GP a části č. 2 p.p.č. 1327/2 o výměře cca 100 m² po GP, vše v k.ú. Rumburk, v lok. Strážný Vrch, za účelem zahrada, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení pozemků, konkrétním kupujícím manželům, Rumburk, f) usnesení č. 4/6/II/b/2015 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1328/1 v k.ú. Rumburk o výměře cca 150 m² po GP, v lok. Strážný Vrch, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení pozemku, konkrétnímu kupujícímu, Rumburk, g) usnesení č. 4/6/I/b/2015 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1328/1 v k.ú. Rumburk o výměře cca 200 m² po GP, v lok. Strážný Vrch, za účelem zahrada, přístup domu, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení pozemků, konkrétní kupující, Rumburk, h) usnesení č. 4/6/III/b/2015 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1328/2 v k.ú. Rumburk o výměře cca 400 m² po GP, v lok. Strážný Vrch, za účelem přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení pozemku, konkrétnímu kupujícímu v podílu ½ a konkrétní kupující v podílu ½, Rumburk, i) usnesení č. 23/5/X/2013, ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1328/1 o výměře cca 50 m² a části p.p.č. 1327/17 o výměře cca 30 m² po GP, vše v k.ú. Rumburk, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení, konkrétním kupujícím manželům, Rumburk, j) usnesení č. 23/5/XI/2013, ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1327/17 o výměře cca 120 m² po GP a části p.p.č. 1327/4 o výměře cca 35 m² po GP, vše v k.ú. Rumburk, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení, konkrétním kupujícím manželům, Rumburk, k) usnesení č. 23/5/XII/2013 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1327/17 o výměře cca 150 m² po GP a části p.p.č. 1327/4 o výměře cca 10 m² po GP, vše v k.ú. Rumburk, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení, konkrétním kupujícím manželům, Rumburk, l) usnesení č. 23/5/XIII/2013 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1327/20 o výměře cca 73 m², části p.p.č. 1327/19 o výměře cca 75 m² po GP a části p.p.č. 1327/18 o výměře cca 80 m² po GP, vše v k.ú. Rumburk, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení, konkrétní kupující Rumburk, m) usnesení č. 23/5/XIV/2013 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1327/19 o výměře cca 117 m² po GP a části p.p.č. 1327/18 o výměře cca 140 m² po GP, vše v k.ú. Rumburk, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení, konkrétnímu kupujícímu, Varnsdorf, n) usnesení č. 23/5/XV/2013 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji části p.p.č. 1327/17 o výměře cca 130 m² po GP, v k.ú. Rumburk, za cenu 40,- Kč/m² + poměrná část nákladů na geom. oddělení, konkrétním kupujícím manželům, Rumburk. 3

4 II. Rada města Rumburk projednala a rozhodla o: a) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/7 o výměře 67 m² dle GP č /2015 kolek na návrh na vklad do KN a za zřízení věcného břemene, splatnost prodejní ceny do b) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/8 o výměře 177 m² dle GP č /2015 kolek na návrh na vklad do KN a za zřízení věcného břemene, splatnost prodejní ceny do c) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 155 m² po GP, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad do KN a za zřízení věcného břemene, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení, d) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/10 o výměře 142 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, splatnost prodejní ceny do e) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/11 o výměře 29 m² dle GP č /2015 f) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/12 o výměře 90 m² dle GP č /2015 g) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/1 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/14 o výměře 39 m² dle GP č /2015 h) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/2 ostatní plocha jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/15 o výměře 344 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od 4

5 i) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/2 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/16 o výměře 246 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, splatnost prodejní ceny do j) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1328/2 ostatní plocha, jiná plocha, k prodeji část označena jako p.č. 1328/18 o výměře 93 m² dle GP č /2015 k) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1327/2 travní porost o výměře 33 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, splatnost prodejní ceny do l) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1327/2 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/38 o výměře 24 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- m) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1327/4 ostatní pl., ostatní komunikace, k prodeji část označena jako p.č. 1327/39 o výměře 5 m² dle GP č /2015 n) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1327/4 ostatní pl., ostatní komunikace, k prodeji část označena jako p.č. 1327/40 o výměře 23 m² dle GP č /2015 o) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1327/17 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/41 o výměře 35 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- p) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1327/17 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/42 o výměře 88 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- q) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1327/17 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/43 o výměře 168 m² dle GP č /2015 v KN dosud ne- 5

6 provedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- r) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1327/17 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/44 o výměře 125 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- s) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1327/17 travní porost, k prodeji část označena jako p.č. 1327/45 o výměře 37 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- t) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1327/18 travní porost o nové výměře 271 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, splatnost prodejní ceny do u) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1327/19 travní porost o nové výměře 229 m² dle GP č /2015 v KN dosud neprovedeného, v k.ú. Rumburk, za účelem zahrada, přístup k domu, za cenu 40,- Kč/m² + náklady: poměrná část nákladů za GP, daň z nabytí nem. věcí, kolek na návrh na vklad a za zřízení věcného břemene, splatnost prodejní ceny do 30 dnů od doručení usnesení ZM. v) zřízení služebnosti stezky a cesty v p.p.č. 1327/17 a v p.p.č. 1328/1 ve prospěch pozemků p.č. 1328/7, 1328/8, 1328/9, 1328/10, 1328/11, 1328/12, 1327/2, 1327/38, 1327/41, 1327/42, 1327/43, zřízení služebnosti na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši ,- Kč. 8. Služebnost inž. sítě návrh zřízení I. Usnesení č. 701/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí (kanalizační, vodovodní a plynová přípojka a připojení na komunikace) takto: - smlouvy o budoucí smlouvě uzavřeny nejpozději před vydáním územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, - oprávněný: HECKL s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, - část p.p.č. 1403/8 a 1403/50 v k.ú. Horní Jindřichov, průmyslová zóna, dle zákresu, - cena služebnosti inženýrské sítě (trasa včetně ochranného pásma): 22,- Kč/m² + DPH ve výši dle platné zákonné sazby v okamžiku platby, minimálně však 1.000,- Kč + DPH + náklady, - povinnost vyzvat vlastníka k převzetí pozemku a doložit doklad s vyznačením dne převzetí stavby kanalizační, vodovodní a plynové přípojky a připojení na komunikaci, oprávněným nebo jeho zástupcem (dále jen,,doklad ), - povinnost doložit GP pro zaměření trasy kanalizační, vodovodní a plynové přípojky a připojení na komunikaci, včetně ochranného pásma a výpočtu výměry plochy dotčené služebností inženýrské sítě do šesti (6) měsíců ode dne převzetí stavby vy- 6

7 značeném na dokladu, pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč, při nedodržení tohoto termínu, je pokuta splatná do 10 dnů od doručení výzvy vlastníka budoucímu oprávněnému, - podpis Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a úhrada ceny do 60 dnů od doložení GP, podání návrhu na vklad do KN vlastníkem do 5 pracovních dnů od splnění shora uvedených podmínek, - povinnost budoucího oprávněného požádat vlastníka před zahájením stavby o schválení jakýchkoli změn trasy vedení kanalizační, vodovodní a plynové přípojky a připojení na komunikaci, pod smluvní pokutou ve výši ,- Kč, splatnou do 10 dnů od doručení výzvy vlastníka budoucímu oprávněnému. II. Usnesení č. 702/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla o: a) zřízení služebnosti inženýrské sítě komunikačního vedení v pozemcích p.č. 2669, 2881 a 2740/1 v k.ú. Rumburk, dle podmínek předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, v rámci akce: TM_BTA_Děčín_DCYRS_47053_OK, b) umístění veřejné komunikační sítě v objektu č.p. 283 na p.p.č. 2740/2 v k.ú. Rumburk, dle podmínek předložené Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě, v rámci akce: TM_BTA_Děčín_47053_OK. 9. Prostor sloužící podnikání žádost o pronájem části budovy Usnesení č. 703/2016 a) bere na vědomí žádost Romského sdružení Rumburk (IČ ) o pronájem části budovy o výměře 68 m² pro volnočasové aktivity v objektu Žitná č.p. 1119, Rumburk, na st.p.č. 2336/1, k.ú. Rumburk, b) rozhodla zveřejnit záměr nájmu části budovy č.p. 1119, ul. Žitná, o výměře 68 m², na st.p.č. 2336/1, k.ú. Rumburk, za účelem volnočasových aktivit, po zprovoznění části budovy. 10. Nájem pozemku záměr obnovy plakátovacích ploch Usnesení č. 704/2016 Rada města Rumburk projednala žádost ze dne společnosti Rengl, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec a souhlasí se záměrem obnovy plakátovacích ploch na p.p.č. 498/3 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Rumburk (výměra 1m 2 ) a p.p.č. 505 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Rumburk (výměra 1m 2 ), a to na základě smlouvy o nájmu pozemku poskytnutí práva využití věci č. 2010/16 ze dne a jejího dodatku č.1 ze dne a dodatku č.2 ze dne Byty informace Usnesení č. 705/2016 Rada města Rumburk projednala předloženou informaci a rozhodla podat Návrh na zpětvzetí žaloby na určení nájemného v bytě č.j. 13 C 422/

8 12. Smlouva o výpůjčce kompostéry Usnesení č. 706/2016 a) rozhodla schválit Smlouvu o výpůjčce kompostéru, b) rozhodla v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 102, odstavcem (2), článkem m) svěřit uzavírání smluv o výpůjčce na 200 ks kompostérů pořízených v roce 2015 Odboru komunálních věcí MěÚ Rumburk, c) rozhodla pověřit Bc. Libora Šimečka, vedoucího Odboru komunálních věcí MěÚ Rumburk, podpisem smluv o výpůjčce. 13. Sdělení k odpisu nedoplatků pro nedobytnost podle 158 zák. č. 280/2009, Daňový řád, za rok 2015 a Informativní zpráva o stavu nakládání s pohledávkami za rok 2015 Usnesení č. 707/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí Sdělení k odpisu nedoplatků pro nedobytnost podle 158 zák. č. 158/2009, Daňový řád, za rok 2015 a Informativní zpráva o stavu nakládání s pohledávkami za rok 2015, v předloženém znění. 14. Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk, aktualizace od Usnesení č. 708/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje Zastupitelstva města Rumburk schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk, platné od , včetně příloh 1-2, v předloženém znění. 15. Zpráva o činnosti Městské policie Rumburk za období od do Usnesení č. 709/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Rumburk za období od do Informace od Fin Archa občanské sdružení, Pekařská 176/4, Rumburk ve věci Zpráva o činnosti za rok 2015 Dluhová poradna Rumburk Usnesení č. 710/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí informaci od Fin Archa občanské sdružení, Pekařská 176/4, Rumburk ve věci Zpráva o činnosti za rok Dluhová poradna Rumburk. 17. Příprava 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, svolaného na 28. ledna 2016 Usnesení č. 711/2016 Rada města Rumburk projednala a doporučuje ZM: a) vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM, b) zvolit návrhovou komisi ve složení: Ing. Alois Kittl, Ing. Ladislav Růžička, Bc. Dalibor Dvořák (náhradníci: Mgr. Josef Růžička, MUDr. Vladimír Kolařík), c) zvolit ověřovatele zápisu ve složení: p. Václav Staněk, MUDr. Petr Vondráček, (náhradníci: Mgr. Dagmar Žáková, Mgr. Petr Dubravec). 8

9 18. Informace o přípravě akce Rekonstrukce atletického stadionu v Rumburku Usnesení č. 712/2016 a) bere na vědomí informaci pana Jiřího Pimpary, místostarosty města, o přípravě akce Rekonstrukce atletického stadionu v Rumburku, b) rozhodla neuzavírat Smlouvu o zápůjčce plochy atletického stadionu s AC Rumburk, z.s., c) doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk schválit podání dotační žádosti na akci dle bodu a) tohoto usnesení jménem Města Rumburk. 19. Návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Rumburk Usnesení č. 713/2016 a) rozhodla zrušit usnesení č. 654/2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, ze dne , b) doporučuje Zastupitelstvu města Rumburk projednat a rozhodnout vydat, v souladu s 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva města Rumburk s účinností od 29. ledna 2016, v předloženém znění, kterým se ruší Jednací řád Zastupitelstva města Rumburk ze dne 13. dubna Informace ve věci soudního sporu o přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie společnosti RWE Energie, a.s. (dříve Svč. Plynárenská a.s.) Usnesení č. 714/2016 Rada města Rumburk projednala a bere na vědomí předvolání Krajského soudu v Ústí n. L. spis.zn.: 68Cm 276/2006 ze dne k dalšímu řízení ve věci přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie společnosti RWE Energie, a.s. (dříve Svč. Plynárenská a.s.), kde bude město Rumburk i nadále zastupovat právní zástupce JUDr. Petr Zima advokát, Slezská 13, Praha Jmenování pracovní skupiny pro vyhodnocení projektu sloučení příspěvkových organizací města Rumburk Dům kultury Střelnice Rumburk a Správa rumburských areálů sportu Rumburk zpracovaného dne a projednaného v ZM dne Usnesení č. 715/2016 a) bere na vědomí informaci p. Jiřího Pimpary, místostarosty města, o návrhu vzešlém z jednání zástupců koaličních stran, z prosince 2015, na vyhodnocení projektu sloučení příspěvkových organizací města Rumburk Dům kultury Střelnice Rumburk a Správa rumburských areálů sportu Rumburk zpracovaného dne a projednaného v ZM dne , b) rozhodla schválit pracovní skupinu na vyhodnocení projektu sloučení příspěvkových organizací města dle bodu a) tohoto usnesení ve složení: předseda Ing. Vladimír Andrle, členové Mgr. Dagmar Žáková, Mgr. Ladislav Pokorný, pí Anna Zibnerová, Ing. Romana Bušková, Mgr. Roman Kroutil a pí Bronislava Nedvědová. c) ukládá p. Jiřímu Pimparovi, místostarostovi města, zajistit prostřednictvím OŠK- TV přípravu podkladů pro zahájení činnosti pracovní skupiny ustanovené k vyhodnocení projektu dle bodu a) tohoto usnesení. 9

10 22. Jmenování nového člena Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Rumburk. Usnesení č. 716/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla s účinností od jmenovat nového člena Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Rumburk, pana Václava Provazníka. 23. Schválené sponzorského daru Usnesení č. 717/2016 a) rozhodla schválit přijetí sponzorského daru do Valentýnské soutěže Rumburských novin Dáša Čeřovská, Na Patnácti Kopaninách 708, Kolín 2, , IČ , DIČ: CZ , sponzorský dar termální lázně v Maďarsku v celkové hodnotě Kč, b) ukládá Ing. Jaroslavu Sykáčkovi, starostovi města, podepsat smlouvu o poskytnutí sponzorského daru. 24. Návrh Směrnice č. 1/2016 pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách Usnesení č. 718/2016 Rada města Rumburk projednala a rozhodla schválit Směrnici č. 1/2016 pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách s účinností od , v předloženém znění. 25. Žádost o souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely Usnesení č. 719/2016 a) rozhodla vyslovit souhlas, v souladu s OZV č. 2/2007 o symbolech města Rumburk a jejich užívání, s užitím znaku města Rumburk pro p. Petra H., Brno, na základě předložené žádosti, b) ukládá paní Bc. Radce Hrubešové, tajemnici MěÚ, vydat souhlas s užitím znaku města Rumburk dle odstavce a) tohoto usnesení. 26. Veřejnoprávní smlouvy ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Velký Šenov, v obci Dolní Poustevna, obci Staré Křečany a obci Doubice Usnesení č. 720/2016 I. Rada města Rumburk projednala a doporučuje ZM: a) schválit veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rumburk a městem Velký Šenov, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Velký Šenov, b) uložit Ing. Jaroslav Sykáčkovi, starostovi města, podepsat veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rumburk a městem Velký Šenov, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Velký Šenov, 10

11 II. Rada města Rumburk projednala a doporučuje ZM: a) schválit veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rumburk a městem Dolní Poustevna, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Dolní Poustevna, b) uložit Ing. Jaroslav Sykáčkovi, starostovi města, podepsat veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rumburk a městem Dolní Poustevna, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Dolní Poustevna, III. Rada města Rumburk projednala a doporučuje ZM: a) schválit veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rumburk a obcí Staré Křečany, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Staré Křečany, b) uložit Ing. Jaroslav Sykáčkovi, starostovi města, podepsat veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rumburk a obcí Staré Křečany, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Staré Křečany. IV. Rada města Rumburk projednala a doporučuje ZM: a) schválit veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rumburk a obcí Doubice, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Doubice, b) uložit Ing. Jaroslav Sykáčkovi, starostovi města, podepsat veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rumburk a obcí Doubice, ve věci působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací v obci Doubice. 27. Informace z komisí Rady města Rumburk -Komise pro sport a volnočasové aktivity Usnesení 721/2016 a) bere na vědomí zápis ze 7. a 8. jednání Komise pro sport a volnočasové aktivity Rady města Rumburk, b) rozhodla, na základě doporučení Komise pro sport a volnočasové aktivity Rady města Rumburk, zrušit akci Sportovec roku 2015, c) ukládá panu Jiřímu Pimparovi, místostarostovi města, připravit návrh na ocenění činnosti sportovních klubů působících ve městě Rumburk. Bc. Radka Hrubešová, v.r. tajemnice úřadu 11

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 25. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 25. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. července 2015 z 25. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 398/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 25. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení

L I B E R E C. Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 04. 2015 Bod pořadu jednání: Prodej kanalizačního řadu v k.ú. Starý Harcov, ul. Na Skřivanech - změna usnesení Zpracoval:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více