Typ 1: Vysoká konzistence vysoká viskozita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typ 1: Vysoká konzistence vysoká viskozita"

Transkript

1 TAKE 1 ADVANCED Systém vinylpolysiloxanových otiskovacích materiálů NÁVOD K POUŽITÍ Take 1 Advanced Putty Take 1 Advanced Volume Putty Take 1 Advanced Cartridge Tray Regular Set Take 1 Advanced Cartridge Tray Fast Set Take 1 Advanced Cartridge Tray Super Fast Set Take 1 Advanced Volume Tray Regular Set Take 1 Advanced Volume Tray Fast Set Take 1 Advanced Cartridge Medium Regular Set Take 1 Advanced Cartridge Medium Fast Set Take 1 Advanced Cartridge Medium Super Fast Set Take 1 Advanced Cartridge RB Wash Regular Set Take 1 Advanced Cartridge RB Wash Fast Set Take 1 Advanced Cartridge RB Wash Super Fast Set Take 1 Advanced Cartridge LB Wash Regular Set Take 1 Advanced Cartridge LB Wash Fast Set Take 1 Advanced Cartridge LB Wash Super Fast Set Take 1 Advanced Unidose RB Wash Regular Set Take 1 Advanced Unidose RB Wash Fast Set Take 1 Advanced Unidose RB Wash Fast Set Take 1 Advanced Unidose LB Wash Regular Set Take 1 Advanced Unidose LB Wash Fast Set Take 1 Advanced Unidose LB Wash Fast Set Typ 0: Velmi vysoká konzistence vysoká viskozita Typ 0: Velmi vysoká konzistence vysoká viskozita Všeobecný popis Take 1 Advanced je úplný systém vinylpolysiloxanových otiskovacích materiálů, které jsou vhodné pro zhotovování otisků korunek a můstků, bezzubých čelistí i implantátů. Systém materiálů Take 1 Advanced má pět stupňů viskozity, čtyři druhy balení a různé doby tuhnutí. Take 1 Advanced má vysokou elasticitu pro snadné vyjmutí otisku z úst, přičemž jeho vynikající zotavení po deformaci a pevnost v tahu zaručují přesné detailní otisky i s odstupem času. Materiál s viskozitou Wash je dodáván jak v zásobnících Cartridge, tak i stříkačkách Unidose, což je dávkovací systém na jedno použití. Viskozita Tray je dodávána v zásobnících Cartridge i Volume 5:1 pro použití v automatických dynamických míchacích přístrojích. Take 1 Advanced nabízí tři doby tuhnutí: Regular Set, Fast Set a Super Fast Set. Take 1 Advanced Putty je k dispozici pro techniku Putty/Wash.

2 SYSTÉM TAKE 1 ADVANCED CARTRIDGE Vložení zásobníku do dávkovací pistole 1. Zatlačte kovovou páčku na zadní části pistole nahoru (směrem k tělesu pístu) a přitáhněte píst až do úplného zatažení tělesa. 2. Zdvihněte blokovací mechanismus na horní části dávkovací pistole nahoru a odkryjte tak otvor, kam se vkládá zásobník. 3. Vložte zásobník výřezem na zúžené části směrem dolů tak, aby se slícoval s výčnělkem dávkovací pistole. 4. Zaklapněte blokovací mechanismus dolů a zajistěte zásobník na místě. Připojování směsné kanyly k zásobníku 1. Podržte zásobník uzávěrem k sobě, otočte uzávěrem o 90 proti směru hodinových ručiček. Pohybujte orientačním výstupkem na uzávěru tak, aby se slícoval s výřezem na zásobníku. 2. Zatáhnutím za kryt jej sejměte ze zásobníku. 3. Při prvním použití vytlačte ze zásobníku malé množství materiálu tak, aby z obou stran zásobníku bylo vytlačováno stejné množství materiálu. Otřete nadbytečný materiál ze zásobníku. 4. Uchopte směsnou kanylu a vyrovnejte orientační výstupek s výřezem na zásobníku. Přitlačte směsnou kanylu na zásobník. Otočte zásobník o 90 ve směru hodinových ručiček, aby se směsná kanyla zajistila. Připojení intraorálního špičky ke směsné kanyle 1. Vložte okrouhlý konec intraorální špičky do směsné kanyly. 2. Zatlačte intraorální špičku do směsné kanyly. Při zaklapnutí intraorální špičky uslyšíte cvaknutí. AKTIVACE SYSTÉMU TAKE 1 ADVANCED VOLUME 1. Zatlačením na pojistnou páčku uvolněte blokovací raménko zásobníku pro opakované použití Volume. 2. Vložte fólie Take 1 Advanced Volume do zásobníku pro opakované použití. Při slícování výřezu na uzávěru s výřezem na zásobníku zatlačte materiál pevně do zásobníku tak, aby zapadl na místo a aktivace byla zajištěna. 3. Vložte sestavený systém Take 1 Advanced Volume do míchacího přístroje. 4. Při prvním použití vytlačte ze zásobníku malé množství materiálu tak, aby z obou stran zásobníku bylo vytlačováno stejné množství materiálu. Před instalací směsné kanyly otřete nadbytečný materiál ze zásobníku. 5. Naneste štětcem tenkou vrstvu adheziva Kerr VPS na zvolenou otiskovací lžíci. Minimálně po dobu 10 minut nechte na vzduchu zaschnout, aby bylo dosaženo maximální možné adheze. 6. Po připojení směsné kanyly uzavřete blokovací raménko a vytlačte požadované množství. 7. Odejměte a zlikvidujte prázdné fólie a uzávěry ze zásobníku pro opakované použití. AKTIVACE STŘÍKAČKY TAKE 1 ADVANCED UNIDOSE 1. Vyjměte stříkačku Take 1 Advanced Unidose z blistru. 2. Otočte bílou dávkovací špičku o 90 stupňů a vyrovnejte výčnělky s výřezy na stříkačce. 3. Pevně zatlačte dávkovací špičku dolů. Je-li stříkačka řádně aktivována, lze slyšet cvaknutí. 4. Otiskovací materiál je nyní možné aplikovat. MÍCHÁNÍ MATERIÁLU TAKE 1 ADVANCED PUTTY 1. Naneste štětcem tenkou vrstvu adheziva Kerr VPS na zvolenou otiskovací lžíci. Minimálně po dobu 10 minut nechte na vzduchu zaschnout, aby bylo dosaženo maximální možné adheze. 2. Odměřte stejná množství báze Take 1 Advanced Putty a katalyzátoru. 3. Míchejte bázi a katalyzátor špičkami prstů až do dosažení homogenního zabarvení (přibližně 30 sekund).

3 4. Namísený materiál (Putty) umístěte do lžíce pokryté adhezivem. 5. Vaše technika určí potřebu distančního materiálu pro Putty před vložením lžíce naplněné Putty do úst. Po vložení do úst proveďte imobilizaci lžíce bez nadměrného tlaku až do úplného ztuhnutí materiálu. 6. Vyjměte otisk z úst tlakem směrem dolů podél okraje lžíce. OBECNÉ POKYNY KE SNÍMÁNÍ OTISKŮ 1. Vyberte otiskovací lžíci vhodnou pro příslušný postup. Zajistěte správné usazení a adekvátní prostor, aby mohl otiskovací materiál obtékat preparované zuby. 2. S otiskovacími lžícemi vždy používejte adhezivní materiál Kerr VPS. Minimálně po dobu 10 minut nechte na vzduchu zaschnout, aby bylo dosaženo maximální možné adheze. Adhezivní materiál Kerr VPS obsahuje rozpouštědlo. Používejte v dobře větraném prostoru a zabraňte kontaktu s kůží nebo očima, při použití adheziva noste ochranné rukavice a pomůcky ochraňující oči. 3. Ze zásobníku vždy vytlačte malé množství materiálu z obou otvorů a špičku zásobníku otřete, než nasadíte novou směsnou kanylu. 4. K vytlačování materiálu směsnou kanylou používejte stejnoměrný, mírný tlak. 5. K získání optimálních otisků udržujte pracovní pole suché. 6. Roztíravým pohybem aplikujte materiál Wash kolem preparovaných zubů a ponechejte konec intraorální špičky v otiskovacím materiálu tak, aby nedošlo ke vzniku vzduchové bubliny v otisku. Pracovní čas od počátku míchání je 2:00 minuty* pro Take 1 Advanced Regular Set, 1:30 minuty* pro Take 1 Advanced Fast Set a 1:00 minuta* pro Take 1 Advanced Super Fast Set. Ručně míchaný tmel Putty má dobu zpracování 1:15 vzhledem k vyšším teplotám při tomto způsobu míchání. 7. Vložte do otiskovací lžíce otiskovací materiál s viskozitou Tray. Při míchání musí zůstat konec míchací špičky ponořený do otiskovacího materiálu tak, aby nedošlo k zachycení vzduchu do konečného otisku. 8. Před vyjmutím otisku z úst zkontrolujte správné ztuhnutí materiálu. Celkový čas od počátku míchání je 5:00 minut* pro Take 1 Advanced Regular Set, 4:00 minuty* pro Take 1 Advanced Fast Set a 2:30 minuty* pro Take 1 Advanced Super Fast Set. Doba tuhnutí je u ručně míchaného tmelu Putty 4: Po každém použití ponechejte směsnou kanylu na místě nebo znovu připojte kryt zásobníku. Směsná kanyla nebo uzávěr zásobníku bude mít funkci samouzavíracího materiálu. * Doba zpracovatelnosti je uvedena při teplotě materiálu 23 C. Doba tuhnutí je uvedena při teplotě materiálu 37 C. Tyto časy mohou kolísat podle skladovacích podmínek, teploty, vlhkosti a stáří výrobku. VAROVÁNÍ Použití produktů obsahujících aktivní síru, chlorid hlinitý nebo sloučeniny dusíku (retrakční vlákna obsahující síran železitý, polysulfidické otiskovací materiály, latexové rukavice atd.) společně s tímto produktem nepříznivě ovlivňují reakci potřebnou k tuhnutí polyvinylsiloxanu. Používání těchto materiálů vyžaduje důkladné vypláchnutí pracovní oblasti, aby byly odstraněny veškeré zbytky. Manipulace s retrakčním vláknem pomocí latexových rukavic může zabránit tuhnutí otiskového materiálu v oblasti, kde se rukavice dotýkají retrakčního vlákna. Nenechávejte zbytky otiskovacího materiálu v gingiválním sulku Zamezte potřísnění oblečení materiálem - materiál nelze chemickým čištěním odstranit Pokud modelovou sádru mícháte ručně, odložte odlití otisku o jednu hodinu tak, aby byl povrch modelu co nejlepší. Nepoužívejte materiál po uplynutí data expirace Po každém použití uzavřete nádobku s Putty a ujistěte se, že nedošlo k záměně uzávěru a lžiček k bázi a katalyzátoru Nepoužívejte v kombinaci s polyétery

4 Adhezivní materiál Kerr VPS obsahuje rozpouštědlo. Pracujte v dobře odvětrávaném prostředí. Zabraňte kontaktu s kůží nebo očima, při použití adheziva noste ochranné rukavice a pomůcky ochraňující oči. ODLITÍ MODELU Otisk lze odlít za 20 minut po zahájení míchání, pokud se použije modelová sádra míchaná ve vakuu. U materiálu Volume vyčkejte s odlitím 60 minut. Pokud je modelová sádra míchána ručně, odložte odlití otisku o 60 minut. Otisky lze bez ztráty přesnosti odlévat po dobu 14 dnů. UCHOVÁVÁNÍ Skladujte při pokojové teplotě. SKLADOVÁNÍ Viz datum expirace na vnějším balení. Nepoužívejte po uplynutí data expirace. DEZINFEKCE Otisky lze bezpečně dezinfikovat ve 2% roztocích glutaraldehydu. Doporučení k době dezinfekce, ředění a teplotě roztoku naleznete v pokynech výrobce. Omezení záruky omezení odpovědnosti společnosti Kerr Písemné nebo ústní technické pokyny firmy Kerr mají usnadnit stomatologům pouţívání výrobků značky Kerr. Stomatolog nese veškerou odpovědnost za rizika vzniklá nesprávným pouţíváním produktů společnosti Kerr. V případě vady materiálu nebo zpracování je odpovědnost firmy Kerr omezená a firma KERR, na základě vlastního zváţení, nahradí poškozený produkt, jeho část nebo vrátí cenu vadného výrobku. Podmínkou uplatnění této omezené záruky je vrácení vadného výrobku společnosti Kerr. Společnost Kerr nenese ţádnou odpovědnost za nepřímé, náhodné ani následné škody. KROMĚ VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY, FIRMA KERR NEPOSKYTUJE ŢÁDNÉ JINÉ VYSLOVENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE NA POPIS, KVALITU NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN Vestavěný řídící systém na míchání Rychlá a snadná aplikace Lze použít na všechny druhy dřeva Testováno v extrémních teplotních podmínkách

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Návod k použití. Obsah balení:

Návod k použití. Obsah balení: Návod k použití Obsah Obsah balení..............................................1 Sestavení vaničky............................................1 Použití nástroje Point N Paint s mini základnou........................1

Více

Trny bez a se základnou Informační stránka

Trny bez a se základnou Informační stránka 512IP 03/12 Trny bez a se základnou Informační stránka Trny k montáži izolačních dílců Společnost Pyrotek dodává řadu trnů a čepiček, které umožňují mechanické připevňování předtvarovaných izolačních materiálů

Více

Návod na použití. Obsah...Stránka

Návod na použití. Obsah...Stránka Návod na použití Česky Pokročilý skloionomerní výplňový materiál Capsule Extruder 2 Varování: Pouze pro dentální účely. Obsah...Stránka 1 Popis produktu... 75 2 Bezpečnostní upozornění... 76 3 Návod krok

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Návod k použití. Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem.

Návod k použití. Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem. Návod k použití Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem. 12 Návod k použití Aplikátor Genotropin Pen Injekční tlačítko Uvolňovací tlačítko Displej

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Číslo výrobku: CZ-67460

Číslo výrobku: CZ-67460 NÁVOD SACÍ VENTIL MAJ-1443 VENTIL PRO VZDUCH/VODU MAJ-1444 Číslo výrobku: CZ-67460 Verze 1.0-07/2005 Obsah i Obsah Číslo výrobku: CZ-67460 ii Obsah Důležitá informace - Prostudujte před použitím. 1 Určení

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky

Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky TRAIVA s.r.o., Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Tel/fax: 596 123 556 www.e-safetyshop.eu Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky Protiskluzová páska slouží

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více