Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém pro komprese hrudníku Návod k použití"

Transkript

1 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

2 Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni uživatelé důkladně seznámit s tímto Návodem k použití. Tento návod by měl být vždy dostupný pro všechny uživatele tohoto kompresního systému. Při používání systému LUCAS vždy dodržujte místní anebo mezinárodní směrnice pro provádění KPR. Použití jiných zdravotnických prostředků nebo léků ve spojení se zevní kompresí hrudníku může snížit účinek tohoto způsobu resuscitační péče. Vždy si nejprve prostudujte příslušné pokyny k používání jiných zdravotnických prostředků či léků, abyste se přesvědčili, zda je lze skutečně použít i ve spojení s léčebným postupem a kompresemi, které se provádí pomocí systému LUCAS. Pokud se systém LUCAS používá u neintubovaného pacienta, lze jej bezpečně zastavit, a tak umožnit provádění přerušované manuální ventilace. Přístroj vypněte otočením spínače ON/OFF do polohy Lock (zablokování), proveďte ventilaci a spínač ON/OFF otočte zpět do polohy Active (aktivní). Podrobnosti o jednotlivých polohách otočného spínače ON/OFF naleznete v kapitole 1.5 na str. 7. POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI Společnost JOLIFE AB doporučuje, aby kompresní systém LUCAS a stabilizační soupravu LUCAS používaly pouze osoby se základními zdravotnickými znalostmi a dovednostmi, jakými jsou: poskytovatelé první pomoci, pracovníci zdravotnické záchranné služby, zdravotní sestry, lékaři nebo zdravotnický personál, kteří: absolvovali školení KPR podle směrnic Evropské resuscitační rady pro resuscitaci nebo dle ekvivalentních předpisů a absolvovali školení o způsobu používání systému LUCAS. Systém LUCAS smí zakoupit nebo objednat pouze diplomovaný lékař. SÍDLO VÝROBCE JOLIFE AB Scheelev. 17 SE LUND Švédsko Tel.: OBCHODNÍ A OCHRANNÉ ZNÁMKY LUCAS TM je ochrannou známkou společnosti JOLIFE AB. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Systém pro komprese hrudníku LUCAS a Stabilizační souprava LUCAS jsou v souladu s požadavky Evropských směrnic pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC. Je označen symbolem CE: Toto označení CE je platné pouze tehdy, jestliže je opěrka hlavy připojena k popruhům přístroje, které jsou dodávány k podpůrné opěrce a jestliže Stabilizační souprava LUCAS je připojena k Systému pro komprese hrudníku LUCAS. LUCAS Systém pro komprese hrudníku, Návod k použití ČEŠTINA (CZ) Čl. č A, Platnost od CO J2266 Copyright JOLIFE AB Všechna práva vyhrazena. 2

3 Obsah DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE ÚVOD ÚČEL POUŽITÍ KONTRAINDIKACE SYSTÉM LUCAS NA KOMPRESI HRUDNÍKU SOUČÁSTI SYSTÉMU LUCAS POLOHY OTOČNÉHO SPÍNAČE ON/OFF POPIS SYMBOLY A ZNAČKY NA ZAŘÍZENÍ LUCAS DODÁVANÉ DÍLY TÝM LUCAS VÝCHOZÍ INFORMACE KOMPRESE HRUDNÍKU POMOCÍ SYSTÉMU LUCAS VEDLEJŠÍ ÚČINKY UPOZORNĚNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ MONTÁŽ POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU LUCAS PRO KOMPRESE HRUDNÍKU PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VZDUCHU ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ PŘÍSTROJE LUCAS PRO DANÉHO PACIENTA MANIPULACE S KOMPRESNÍM SYSTÉMEM LUCAS ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE LUCAS PŘÍJEZD K PACIENTOVI VYBALOVÁNÍ PŘÍSTROJE A PŘIPOJOVÁNÍ VZDUCHU MONTÁŽ ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ OBSLUHA KOMPRESNÍHO SYSTÉMU LUCAS DEFIBRILACE PŘEPRAVA PACIENTA VÝMĚNA ZDROJŮ VZDUCHU SEJMUTÍ PŘÍSTROJE LUCAS Z PACIENTA ÚDRŽBA PO POUŽITÍ ČIŠTĚNÍ BĚŽNÁ KONTROLA SKLADOVÁNÍ ÚDRŽBA A OPRAVY BALENÍ PŘÍSTROJE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA A TÝDENNÍ KONTROLA A KONTROLA PO POUŽITÍ, LUCAS Rev A,CO J2266 3

4 PŘÍLOHA B STABILIZAČNÍ SOUPRAVA LUCAS NÁVOD KPOUŽITÍ B1 ÚVOD B2 PŘÍPRAVA STABILIZAČNÍ SOUPRAVY LUCAS KPOUŽITÍ B3 VÝSTRAHA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ B4 POUŽITÍ STABILIZAČNÍ SOUPRAVY LUCAS B5 PÉČE PO POUŽITÍ PŘÍSTROJE B6 UKLÁDÁNÍ STABILIZAČNÍ SOUPRAVY B7 TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍLOHA C TÝDENNÍ KONTROLA A KONTROLA PO POUŽITÍ, STABILIZAČNÍ SOUPRAVA LUCAS DISTRIBUTOŘI Rev A,CO J2266

5 1 Úvod 1.1 ÚČEL POUŽITÍ Kompresní systém LUCAS slouží k provádění zevní masáže srdce u dospělých pacientů, u nichž dojde k akutní zástavě oběhu, definované absencí spontánního dýchání, srdečního pulzu a ztrátou vědomí. Systém LUCAS může být použit pouze v případech, kdy lze provést ruční kompresi hrudníku a je určen pouze k přechodnému použití. 1.2 KONTRAINDIKACE Kompresní systém LUCAS NEPOUŽÍVEJTE v následujících případech: U dospělých osob malého vzrůstu: Vzdálenost mezi tlakovým polštářkem a pacientovou hrudní kostí je větší než 15 mm, ačkoliv bylo zařízení nastaveno na nejmenší velikost pacienta. U pacientů velkého vzrůstu: Podpěrná ramena zařízení LUCAS nelze uchytit do zadní opěrné desky bez nepřirozeného stlačení pacientova těla. Pacient je dítě. Pacient s traumatickým poraněním (rány způsobené náhlým fyzickým poraněním nebo násilím). Těhotné pacientky. Žena musí ležet nakloněna na jednu stranu v úhlu 10 15, aby se zabránilo vzniku syndromu dolní duté žíly (narušení žilního návratu do srdce zapříčiněné dělohou, která komprimuje dolní dutou žílu). Pokud nic nenasvědčuje tomu, že by komprese hrudníku mohla pacientovi jakkoli pomoci. 1.3 SYSTÉM LUCAS NA KOMPRESI HRUDNÍKU LUCAS je přenosné zařízení určené k zevní masáži srdce. Je uložen v batohu pro snadný přenos, takže uživatel má až do vlastního zákroku zcela volné ruce. Jednotlivé součásti systému LUCAS jsou znázorněny na obrázku v kapitole Rev A CO J2266 5

6 1.4 SOUČÁSTI SYSTÉMU LUCAS e q w i j t r o a s h y f u d g 1. Otočný spínač ON/OFF (Zap/Vyp) 2. Kryt 3. Pásek pro uchycení pacientových paží 4. Uvolňovací kroužek 5. Podpěrné rameno 6. Čelis ový uzávěr 7. Zadní opěrná deska 8. Připojení hadice 9. Měch 10. Přísavný zvon 11. Výšková nastavovací páčka 12. Vzduchová hadice 13. Originální konektor LUCAS 14. Přípojka vzduchu 15. Tlakový polštářek 16. Horní část Rev A CO J2266

7 1.5 POLOHY OTOČNÉHO SPÍNAČE ON/OFF 1. Upravit (Adjust): Přísavný zvon lze výškovými nastavovacími páčkami upravit tak, aby odpovídala danému pacientovi. 2. Zablokování (Lock): Kompresní mechanismus je zablokován. Tato poloha spínače se používá při defibrilaci a při přenášení pacienta. 3. Aktivní (Active): Toto je provozní poloha spínače. Když je kompresní systém LUCAS připojen k přívodu vzduchu o specifikovaném výkonu, vykonává komprese o přibližné frekvenci 100 stlačení za minutu Rev A CO J2266 7

8 t h 1.6 POPIS HLAVNÍ SOUČÁSTI Systém LUCAS se skládá z horní části (h) a zadní opěrné desky (u). Zadní opěrná deska je umístěna pod pacientem a vytváří tak podpěru pro zevní stlačení hrudníku. Horní část je tvořena pneumaticky poháněnou pístnicí, která působí na pacientův hrudník prostřednictvím tlakového polštářku. Tlakový polštářek obklopuje přísavka. Podpěrná ramena (t) horní části se připevní k zadní opěrné desce ještě před zahájením stlačování. u j PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VZDUCHU Systém LUCAS lze napájet stlačeným vzduchem znástěnné přípojky nebo z válce. Specifikace zdrojů vzduchu viz v Kapitole 6. Vzduchová hadice je trvale připojena k systému LUCAS. Na otevřeném konci je opatřena originální zástrčkou. Tato zástrčka pasuje pouze do zásuvky na samostatné připojovací hadici, kterou je nutno použít k připojení systému LUCAS k přívodu vzduchu. Tato připojovací hadice se dodává s několika variantami zástrček, které odpovídají různým standardům přípojek stlačeného vzduchu. LUCAS nevyžaduje přívod elektřiny a z vnějšku rovněž neobsahuje žádné vodivé díly kromě výstupu pro připojení hadice, tyčky na čelis ovém uzávěru a horního uchycení měchu STABILIZAČNÍ SOUPRAVA LUCAS Stabilizační souprava LUCAS (j) je doplňkovým zařízením Systému LUCAS pro komprese hrudníku. Brání před sesunutím přístroje LUCAS z pacientova těla během záchranné akce. Přečtěte si, prosím, Návod k použití v Příloze B Rev A CO J2266

9 1.7 SYMBOLY A ZNAČKY NA ZAŘÍZENÍ LUCAS Symbol/ umístění Význam Upozornění viz Návod k použití. Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS se musí všichni uživatelé důkladně seznámit s tímto Návodem k použití. Rok výroby. VÝSTRAHA Nebezpečí otlačení. Tlakový polštářek a přísavka se velkou silou zatahují do měchu, když je systém LUCAS připojen k přívodu vzduchu. Při připojování vzduchové hadice a během používání systému chraňte všechny části těla před přísavkou, měchem a výškovou nastavovací páčkou. VÝSTRAHA Nebezpečí otlačení. Chraňte prsty před čelis ovým uzávěrem během připojování horního dílu k zadní opěrné desce. Upozornění Nezdvihat za pásky. Pásky jsou určeny výhradně k uchycení pacientových rukou k zařízení LUCAS. Přísavku umístěte bezprostředně nad konec hrudní kosti, viz obrázek. Osa hrudní kosti by měla procházet středem kružnice tvořené přísavným zvonem. Vytáhněte uvolňovací kroužky, čímž uvolníte podpěrná ramena ze zadní opěrné desky Rev A CO J2266 9

10 1.8 DODÁVANÉ DÍLY Systém LUCAS na kompresi hrudníku se dodává ve dvou či více přepravních krabicích. Před použitím tohoto přístroje si ověřte, zda Vám byly dodány následující položky: 1. Přístroj LUCAS v přenosné brašně společně s Návodem k použití v příslušné jazykové verzi. 2. Konektory dle konkrétní objednávky. 3. Doplňkově: stabilizační páska LUCAS (zabalena v přenosné brašně). q 1.9 TÝM LUCAS Kvalifikovaný personál by měl rozhodně pracovat ve dvoučlenném týmu. Díky tomu může jedna osoba provádět kardiopulmonální resuscitaci (KPR), zatímco druhá osoba vybaluje kompresní systém LUCAS. Návod k použití hovoří o Týmu LUCAS (Obr. q) tvořeném dvěma osobami s požadovanými dovednostmi uvedenými na straně Rev A CO J2266

11 1.10 VÝCHOZÍ INFORMACE Nejčastější příčinou smrti v moderní západní společnosti jsou choroby kardiovaskulárního systému. Buď jsou primární nebo sekundární příčinou úmrtí. Po zástavě oběhu má zachránce k dispozici jen krátký časový úsek, během něhož lze celou nepříznivou situaci zvrátit a obnovit přirozenou cirkulaci krve. Pokud se rychle neobnoví srdeční činnost, dva nejdůležitější orgány lidského těla srdce a mozek budou poškozeny v důsledku nedostatku kyslíku. Účinná komprese (stlačování) hrudníku může za krátkou chvíli dostatečně obnovit krevní oběh tak, aby se zabránilo poškození srdce a mozku. K dosažení optimálních výsledků je nutno provádět kompresi hrudníku tak, aby byl hrudní koš po polovinu doby stlačován a po druhou polovinu doby uvolňován (vždy po každém stlačení) 1. Účinná manuální komprese hrudníku je velice obtížná, a to i pro pracovníky zkušené v provádění KPR, zejména pak ve vozidle, v jedoucím sanitním voze, během přepravy nebo v místech, kde nelze zajistit dostatečně pevnou plochu pod pacientem KOMPRESE HRUDNÍKU POMOCÍ SYSTÉMU LUCAS V situacích, kdy je možno použít Systém pro komprese hrudníku LUCAS, odpadá mnoho problémů spojených s manuální kompresí hrudníku. LUCAS funguje tak, že v rychlých intervalech stlačuje hrudní koš a udržuje jej stlačený či uvolněný vždy polovinu doby trvání jednoho kompresního cyklu. Při dodržení běžných postupů pro KPR má použití systému LUCAS oproti manuální kompresi hrudníku následující přednosti: Přístroj zajiš uje stálou kompresi hrudníku po dlouhou dobu. Jedna osoba mezitím může poskytovat další nezbytnou péči. Uživatel může provádět podstatně bezpečnější aúčinnou kompresi hrudníku i v jedoucím vozidle VEDLEJŠÍ ÚČINKY Pohmoždění a bolestivost hrudníku jsou při používání kompresního systému LUCAS zcela běžným průvodním jevem. Mezinárodní součinnostní výbor pro resuscitaci (ILCOR) uvádí následující vedlejší účinky KPR 4 : Zlomeniny žeber a další poranění jsou běžné, avšak přijatelné důsledky KPR v porovnání s rizikem smrti v důsledku zástavy oběhu. Po resuscitaci musí být všichni pacienti znovu vyšetřeni a nově vyhodnocena jejich případná zranění související s resuscitací. 1 Směrnice Evropské resuscitační rady ;67:14. 2 Hightower D, Thomas SH, Stone CK et al. Decay in Quality of Closed-Chest Compressions Over Time. Ann Emerg Med 1995;26: Sunde K, Wik L, Steen P A: Quality of Mechanical, manual Standard and active compression-decompression CPR on the arrest site and during transport in a manikin model. Resuscitation 1997;34: International Concensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2005;67: Rev A CO J

12 2 Upozornění a preventivní opatření Důležité Tato kapitola obsahuje bezpečnostní informace. Všichni uživatelé si musí tuto kapitolu přečíst ještě před vlastním používáním kompresního systému LUCAS a poté řádně dodržovat veškeré bezpečnostní pokyny. Kapitoly 2.1 až 2.5 shrnují nejzávažnější rizika při montáži a používání kompresního systému LUCAS. Další případná rizika jsou popsána v příslušných kapitolách Návodu k použití. Všichni uživatelé musí během používání kompresního systému LUCAS dodržovat veškeré bezpečnostní pokyny uvedené jako Výstrahy a Upozornění. 2.1 MONTÁŽ VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO SEVŘENÍ Pokud je během montáže připojen přívod vzduchu a spínač ON/OFF je v poloze Active, komprese může pacienta vážně poranit nebo vytvořit podmínky vedoucí k jeho smrti. Vždy dodržujte zde popsaný postup pro připojení vzduchu a montáž. Upozornění Hadice a konektory udržujte v čistotě Mechanické díly přístroje LUCAS se mohou poškodit, pokud do vzduchové hadice vnikne písek nebo jiná nečistota, která rovněž způsobí pokles výkonnosti celého přístroje. Hadici a konektory udržujte neustále v čistotě, nenechávejte tyto díly ležet na zemi. 2.2 POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU LUCAS PRO KOMPRESE HRUDNÍKU VÝSTRAHA NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ Nesprávné používání tohoto přístroje může pacientovi způsobit vážné zranění a znemožnit účinné stlačování hrudníku. SPOLEČNOST JOLIFE AB doporučuje, aby toto zařízení používaly pouze osoby, které absolvovaly školení v obsluze a manipulaci s kompresním systémem LUCAS. Ostatní pracovníci mohou těmto osobám asistovat. VÝSTRAHA STAV PŘÍSTROJE Pokud Váš přístroj LUCAS nevypadá jako model znázorněný na obrázku v Kapitole 1.4, nebo pokud nefunguje stejně jako při školení, nebo dle specifikace: Okamžitě přerušte jeho používání a dále pokračujte pouze manuálním stlačováním hrudníku. VAROVÁNÍ FUNKČNÍ ZÁVADA Pokud dochází k úniku vzduchu, přerušovanému nebo nedostatečnému stlačování, pokud je frekvence stlačování chybná, anebo dochází k chvění a otřesům, nebo pokud nastane jakýkoli jiný stav, který nelze považovat za normální chod přístroje: Okamžitě odpojte vzduchovou hadici, otočný spínač ON/OFF přepněte do polohy Adjust a přístroj sejměte z pacienta. Zahajte manuální stlačování hrudníku. VÝSTRAHA PŘÍSAVKA KLOUZAJÍCÍ NA VRSTVĚ GELU Pokud se na pacientově hrudi nachází gel nebo jeho zbytky (např. z vyšetření ultrazvukem), poloha přísavky se během používání může měnit. Před přiložením přísavky odstraňte všechny zbytky gelu. VÝSTRAHA PORANĚNÍ NEBO SMRT PACIENTA Je-li kompresní systém LUCAS v provozu, neponechávejte přístroj ani ošetřovaného pacienta bez dozoru Rev A CO J2266

13 2.3 PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VZDUCHU VÝSTRAHA PŘERUŠENÍ PŘÍVODU VZDUCHU K RESUSCITAČNÍM PŘÍSTROJŮM Pokud bude od přívodu vzduchu odpojeno jiné resuscitační zařízení, může dojít k vážnému poranění nebo smrti. Nikdy neodpojujte přípojky k přívodu vzduchu, pokud se nejdříve nepřesvědčíte, zda pacientovi nehrozí nebezpečí. VÝSTRAHA PRÁZDNÝ ZÁSOBNÍK VZDUCHU Pokud ze vzduchového válce vyprchá všechen vzduch, klesne tlak a komprese zajiš ovaná přístrojem LUCAS ztratí na síle. 2.5 MANIPULACE S KOMPRESNÍM SYSTÉMEM LUCAS VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ OTLAČENÍ Je-li zařízení LUCAS aktivní, nepokládejte ruce ani jiné části Vašeho těla na nebo pod přísavný zvon. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ OTLAČENÍ Chraňte prsty před čelis ovými uzávěry zejména ve chvíli, kdy zvedáte pacienta ze země na nosítka s nasazeným přístrojem LUCAS. Okamžitě zahajte manuální stlačování hrudníku a zajistěte výměnu vzduchového válce. Vzduchový válec vyměňte, pokud je tlakoměr v červené oblasti. 2.4 ÚPRAVA A PŘIZPŮSOBENÍ PŘÍSTROJE LUCAS PRO DANÉHO PACIENTA VÝSTRAHA NESPRÁVNÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ Pokud přísavný zvon tlačí na hrudní koš příliš silně nebo naopak příliš slabě, pacientův krevní oběh se zhorší. Otočný spínač ON/OFF přepněte do polohy Adjust a okamžitě upravte výšku přísavného zvonu. VÝSTRAHA NESPRÁVNÁ POLOHA Pokud není přísavný zvon nastaven ve správné poloze vůči hrudní kosti, hrozí zvýšené nebezpečí poškození hrudního koše a vnitřních orgánů. Navíc se zhorší pacientův krevní oběh. Dříve než zahájíte stlačování hrudníku, zajistěte, aby byl přísavný zvon správně polohována dle pokynů v Kapitole 3.4. Pokud se během používání přístroje změní poloha přísavného zvonu, okamžitě přepněte otočný spínač ON/OFF do polohy Adjust a upravte polohu přísavného zvonu Rev A CO J

14 w e 3 Způsob používání přístroje LUCAS Kompresní systém LUCAS by měl být používán k léčbě pacientů dle stejných postupů, které platí i pro manuální KPR. V této kapitole je popsán způsob používání přístroje LUCAS. Používání je rozděleno do devíti kroků: 1. Příjezd k pacientovi 2. Vybalování přístroje a připojování vzduchu 3. Montáž 4. Úprava a seřízení 5. Vlastní používání 6. Defibrilace 7. Přeprava pacienta 8. Výměna zdrojů vzduchu 9. Sejmutí přístroje LUCAS z pacienta 3.1 PŘÍJEZD K PACIENTOVI Při příjezdu k pacientovi nejprve potvrďte zástavu oběhu určením stupně pacientova vědomí, dýchání a pulzu (Obr. w). Pokud se u pacienta potvrdí zástava oběhu, okamžitě s týmem LUCAS zahajte kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Pokud je KPR prováděna již při Vašem příjezdu, asistujte zachráncům dle potřeby. Nepřerušujte KPR. r 3.2 VYBALOVÁNÍ PŘÍSTROJE A PŘIPOJOVÁNÍ VZDUCHU Po příjezdu by měl okamžitě jeden ze členů týmu LUCAS začít vybalovat a připojovat kompresní systém k přívodu vzduchu VYBALOVÁNÍ PŘÍSTROJE LUCAS 1. Brašnu umístěte na zem/podlahu tak, aby pásky směřovaly dolů a horní část byla nasměrována proti Vám (Obr. r). 2. Uchopte pásky na stranách krytu a kryt otevřete, čímž se celá brašna rozbalí (Obr. r) Rev A CO J2266

15 3.2.2 PŘIPOJOVÁNÍ VZDUCHU VÝSTRAHA PŘERUŠENÍ PŘÍVODU VZDUCHU K RESUSCITAČNÍM PŘÍSTROJŮM Pokud bude od přívodu vzduchu odpojeno jiné resuscitační zařízení, může dojít k vážnému poranění nebo smrti. Nikdy neodpojujte přípojky k přívodu vzduchu, pokud se nejdříve nepřesvědčíte, zda pacientovi nehrozí nebezpečí. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ OTLAČENÍ Při připojení vzduchové hadice se přísavný zvon značnou silou vtáhne do měchu. Při připojování vzduchové hadice chraňte všechny části těla před přísavným zvonem, měchem a výškovou nastavovací páčkou. 1. Zkontrolujte, zda je otočný spínač ON/OFF v poloze Adjust. 2. Pokud jste tak dosud neučinili, zapojte vzduchovou hadici do zástrčky. 3. Zástrčku zasuňte do nástěnné zásuvky nebo do přenosné nádrže se stlačeným vzduchem. 4. Pokud používáte regulátor, otevřete vzduchový ventil Rev A CO J

16 t 3.3 MONTÁŽ VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SMRTELNÉHO SEVŘENÍ Pokud je během montáže připojen přívod vzduchu a spínač ON/OFF je v poloze Active, může komprese vážně poranit pacienta nebo vytvořit podmínky vedoucí k jeho smrti. Vždy dodržujte níže popsaný postup pro připojení vzduchu a montáž. y u i 1. Vyjměte zadní desku z brašny a přistupte k pacientovi (Obr. t). 2. Osoby provádějící KPR vyzvěte, aby přerušily stlačování hrudníku. 3. Pracujte v páru, z každé strany pacienta jedna osoba. 4. Uchopte pacientovy paže. Jeden ze členů týmu LUCAS musí podpírat pacientovu hlavu. 5. Zdvihněte horní polovinu pacientova těla a zadní opěrnou desku zasuňte pod horní část zad. Pacientovy paže musí být mimo zadní opěrnou desku (Obr. y). 6. Pokračujte v manuálním stlačování hrudníku. 7. Z brašny vyjměte horní část přístroje LUCAS. Vytáhněte ji za rukojeti podpěrných ramen. Podpěrná ramena roztáhněte do nejzazší polohy (Obr. u). 8. Uvolňovací kroužky jednou natáhněte a zkontrolujte, zda se čelis ové uzávěry otevřely. 9. Přerušte ruční stlačování hrudníku. 10. Umístěte horní část přístroje LUCAS nad pacientův hrudník tak, aby čelis ové uzávěry podpěrných ramen zapadly do zadní opěrné desky (Obr. i). 11. Začněte upevněním podpěrného ramene umístěného nejblíže k Vám, poté přejděte k rameni na druhé straně tak, aby se tato ramena řádně uzamkla k zadní opěrné desce. 12. Zatáhnutím směrem vzhůru zkontrolujte, zda se obě podpěrná ramena uzamkla v zadní opěrné desce Rev A CO J2266

17 o 3.4 ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ ÚVOD K dosažení účinných kompresí hrudníku je velice důležité umístit přísavný zvon správně na pacienta (Obr. o). Dolní okraj přísavného zvonu musí být umístěn přímo nad koncem hrudní kosti. Přísavný zvon musí naléhat na hrudní kost v jejím středu (Obr. a) POSTUP PŘI SEŘIZOVÁNÍ a VÝSTRAHA MINIMÁLNÍ VELIKOST PACIENTA Pokud vzdálenost mezi tlakovým polštářkem a pacientovou hrudní kostí překračuje 15 mm, ačkoliv bylo zařízení nastaveno na nejmenší velikost pacienta, pacient je příliš malý na použití přístroje LUCAS. Pokračujte v manuálním stlačování hrudníku. s d f > 15 mm K úpravě polohy přístroje LUCAS: 1. Přepněte otočný spínač ON/OFF do polohy Adjust. 2. Snižte přísavný zvon pomocí výškové nastavovací páčky, až se bude tlakový polštářek uvnitř přísavného zvonu dotýkat pacientova hrudníku, aniž by byl hrudník stlačován (Obr. s). U pacienta malého vzrůstu je pravděpodobné, že se tlakový polštářek nebude dotýkat pacientova hrudníku. Vsunutím prstů (naplocho) zkontrolujte vzdálenost mezi tlakovým polštářkem a pacientovým hrudníkem. Pokud je mezi tlakovým polštářkem uvnitř přísavného zvonu a hrudníkem vzdálenost větší než 15 mm (výška prstů naplocho), přístroj LUCAS nelze na daném pacientovi použít (Obr. d). Poznámka: Průběžným přidržováním vnějšího lemu přísavného zvonu budete lépe vidět nebo cítit, kdy se tlakový polštářek dotýká hrudníku. 3. Pokud není přísavný zvon nastaven ve správné poloze vůči pacientovu hrudníku, upravte polohu přístroje LUCAS přitáhnutím podpěrných ramen (Obr. f). Správnost polohy určuje osoba, která přístroj instalovala a nasazovala na pacienta Rev A CO J

18 3.5 OBSLUHA KOMPRESNÍHO SYSTÉMU LUCAS Pokud byla poloha přísavného zvonu správně nastavena, dle Kapitoly 3.4, lze přístroj LUCAS zapnout: 1. Spínač ON/OFF otočte do polohy Active. Nyní začne LUCAS stlačovat hrudník. VÝSTRAHA PORANĚNÍ NEBO SMRT PACIENTA Je-li kompresní systém LUCAS v provozu, neponechávejte přístroj ani ošetřovaného pacienta bez dozoru. 2. Zkontrolujte, zda přístroj funguje jak má, tj. má správnou frekvenci a provádí správné stlačování. 3. Pokud chcete stlačování zastavit, přepněte spínač ON/OFF do polohy Lock (zablokování), aniž byste jakkoli měnili polohu pacienta nebo přístroje. 3.6 DEFIBRILACE VÝSTRAHA NESPRÁVNÉ SNÍMÁNÍ EKG Stlačování narušuje snímání EKG. Před snímáním EKG křivky vypněte přístroj LUCAS. Toto pozastavení by však mělo být co nejkratší. VÝSTRAHA NEVYHOVUJÍCÍ STLAČOVÁNÍ Pacientovy pohyby mohou změnit nastavení přísavného zvonu. g Ověřte polohu přísavného zvonu po defibrilaci a v případě potřeby ji upravte. Poznámka: Při defibrilaci by měly být používány samolepicí elektrody, nebo usnadňují práci s přístrojem LUCAS. Elektrody a vodiče defibrilátoru umístěte tak, aby nebyly pod přísavným zvonem. Pokud jsou elektrody na pacientovi již umístěny, bude pravděpodobně zapotřebí použít elektrody nové. Defibrilaci lze provádět, když je přístroj LUCAS přiložen na pacientovi (Obr. g). 1. Nasaďte elektrody a proveďte defibrilaci podle pokynů výrobce defibrilátoru. 2. Po defibrilaci nebo analýze jejích výsledků ověřte polohu přísavného zvonu a dle potřeby ji upravte Rev A CO J2266

19 h 3.7 PŘEPRAVA PACIENTA UCHYCENÍ PACIENTOVÝCH PAŽÍ Pacientovy paže lze během přepravy zafixovat k vlastnímu přístroji pomocí pásků na podpěrných ramenech (Obr. h). Tím se usnadní i přenášení pacienta, zejména v prostředí mimo nemocniční zařízení. VÝSTRAHA ZABLOKOVANÝ NITROŽILNÍ KATÉTR Pásky na pacientovi neutahujte, pokud jsou mu nitrožilním katétrem podávány léky. Upozornění pacienta nezdvihejte za tyto pásky Pásky jsou určeny výhradně k uchycení pacientových paží k přístroji LUCAS. j Pásky utáhněte tak, abyste paže dostatečně zajistili. V žádném případě je však neutahujte nadměrně, abyste neomezili krevní oběh v pacientových rukou. k LOCK POUŽITÍ STABILIZAČNÍ SOUPRAVY LUCAS Pokud je přístroj opatřen stabilizační soupravou LUCAS (Obr. j), použijte tuto soupravu přesně podle příslušných pokynů k použití ZVEDÁNÍ PACIENTA Pacienta společně s přístrojem LUCAS by měly zvedat nejméně tři osoby jedna podepírá pacientovu hlavu, další dvě osoby by měly stát po obou stranách pacienta. Před zvednutím pacienta si celou akci pečlivě naplánujte. Zvažte, která zařízení bude zapotřebí přemístit a kam umístit nosítka. Osoby po stranách by měly pacienta zdvihat s jednou rukou umístěnou pod čelis ovým uzávěrem zadní opěrné desky. Druhou rukou by se měl pacient zvednout za pásek, kalhoty nebo pod stehnem. Používejte správné techniky zdvihání, abyste pacientovi nezpůsobili další zranění (Obr. k). VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ OTLAČENÍ Nevkládejte prsty do čelis ových uzávěrů Rev A CO J

20 l 1( LOCK Postup při zvedání pacienta: 1. Páskami zajistěte pacientovy paže na podpěrných ramenech. 2. Otočný spínač ON/OFF přepněte do polohy Lock, čímž přerušíte komprese, například když: zvedáte pacienta na nosítka přemís ujete pacienta z jedněch nosítek na druhá 3. Když byl pacient umístěn na nosítka (nebo jinou plochu), zkontrolujte, zda-li je přísavný zvon na pacientově hrudníku ve správné poloze. 4. Spínač ON/OFF otočte do polohy Active. Jakmile je pacient umístěn na nosítka, přístroj LUCAS již může dále fungovat při jakémkoliv horizontálním zdvihu či poloze HORIZONTÁLNÍ PŘEMÍSźOVÁNÍ Pokud si situace zcela nezbytně vyžádá přemístění pacienta při současném stlačování hrudníku, pacientův hrudník musí během celého přesunu zůstat v horizontální poloze (Obr. l) PŘEMÍSźOVÁNÍ PACIENTA NA NAHNUTÝCH NOSÍTKÁCH Pokud nelze za daných okolností zachovat horizontální polohu hrudníku: 1. Otočný spínač ON/OFF přepněte do polohy Lock, čímž přerušíte komprese (Obr. 1(). 2. Jakmile se pacient ocitne znovu v horizontální poloze, zkontrolujte polohu přísavného zvonu a dle potřeby ji upravte (viz Kapitola 3.4). 3. Spínač ON/OFF otočte do polohy Active PŘEPRAVA SANITNÍM VOZEM RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Při použití kompresního systému LUCAS během převozu sanitním vozem je nutno kontrolovat, zda je pacient řádně fixován. Lůžko v sanitním voze by mělo být opatřeno čtyřbodovým uchycovacím systémem pro horní polovinu pacientova těla a dvoubodovým systémem pro spodní polovinu těla Rev A CO J2266

21 3.8 VÝMĚNA ZDROJŮ VZDUCHU VÝSTRAHA PŘERUŠENÉ STLAČOVÁNÍ Pokud je nutno namontovat regulátory, doba překládání kontaktů může být nadměrně dlouhá. Vždy používejte rezervní válce s předem namontovanými regulátory. Změna zdroje vzduchu: 1. Přepněte otočný spínač ON/OFF do polohy Adjust. 2. Na aktuálně používaném vzduchovém válci uzavřete ventil. 3. Odpojte vzduchovou hadici od zdroje vzduchu. 4. Otevřete ventil na novém zdroji vzduchu. 5. Připojte vzduchovou hadici k novému zdroji vzduchu. 6. Upravte výšku přísavného zvonu na pacientově hrudníku podle postupu popsaného na straně Spínač ON/OFF otočte do polohy Lock. 8. Spínač ON/OFF otočte do polohy Active a pokračujte v kompresích. 3.9 SEJMUTÍ PŘÍSTROJE LUCAS Z PACIENTA Sejmutí kompresního systému LUCAS z pacienta po ukončení léčby: 1. Vypněte přístroj otočením spínače ON/OFF do polohy Adjust. 2. Zvedněte přísavný zvon a páčku výškového nastavení umístěte do nejvyšší polohy. 3. Je-li nainstalován, uzavřete vzduchový ventil a odpojte vzduchovou hadici od zdroje vzduchu. 4. Pokud je Váš přístroj LUCAS opatřen stabilizační soupravou, odpojte pásky opěrky hlavy od pásků k uchycení pacientových paží. 5. Odpojte horní část přístroje LUCAS tak, že do každého uvolňovacího kroužku na podpěrných ramenech umístíte prst a kroužky vytáhnete směrem vzhůru, až se horní část sama uvolní ze zadní opěrné desky. Horní část přístroje opatrně položte na zem. 6. Pokud to pacientův stav dovolí, sejměte také zadní opěrnou desku. Než přístroj LUCAS nebo stabilizační soupravu LUCAS zabalíte zpět do brašny, očistěte je a dle potřeby dezinfikujte. Viz pokyny v Kapitole Rev A CO J

22 4 Údržba po použití Tato kapitola popisuje postupy, které by měl uživatel provádět po každém použití kompresního systému LUCAS, než jej zabalí zpět do přenosné brašny. Kromě toho by měl být přístroj jednou ročně zkontrolován a případně opraven servisním pracovníkem pověřeným společností JOLIFE AB. 4.1 ČIŠTĚNÍ Upozornění přístroj neponořujte do vody ani do žádného dezinfekčního prostředku. Kompresní mechanismus může být poškozen kapalinou, která vnikne do krytu. Přístroj neponořujte do vody ani do žádného desinfekčního prostředku. Kryt neostříkávejte kapalinou DEZINFEKCE VÝSTRAHA RIZIKA SPOJENÁ S DEZINFEKCÍ Při dezinfekci přístroje LUCAS vždy používejte vhodný ochranný oděv. Dodržujte pokyny výrobce dezinfekčního prostředku. Po běžném znečištění je normální čisticí postup zcela dostačující. Pokud je přístroj LUCAS potřísněn krví, nebo pokud byl aplikován na pacientovi s infekčním onemocněním, je nutno jej rovněž dezinfikovat ve 45 % isopropylalkoholu s obsahem čisticího prostředku POSTUP PŘI DEZINFEKCI Po vyčištění dezinfikujte přístroj LUCAS následujícím způsobem: 1. Všechny vnější plochy přístroje otřete hadříkem navlhčeným v dezinfekčním roztoku. 2. Před zabalením do brašny nechte přístroj řádně vyschnout BĚŽNÝ POSTUP PŘI ČIŠTĚNÍ 1. Horní část přístroje připojte k zadní opěrné desce. 2. Pokud jste použili stabilizační soupravu LUCAS, vyčistěte ji dle příslušných pokynů k používání. 3. Všechny vnější plochy přístroje očistěte jemným hadříkem namočeným ve slabém roztoku s čistícím prostředkem. 4. V případě potřeby odpojte pásky pro uchycení pacientových paží a samostatně je vyčistěte (viz Kapitola 4.1.2). 5. Odpojte horní část přístroje. Vyčistěte čelis ové uzávěry na podpěrných ramenech a zadní desce. 6. Všechny plochy otřete čistým navlhčeným hadříkem ODPOJOVÁNÍ PÁSKŮ PRO UCHYCENÍ PAŽÍ PACIENTA Odpojení pásků z podpěrných ramen: Otevřete suchý zip a vytáhněte pásek z pojistných kroužků na podpěrném rameni. Opětné připojení pásků: 1. Pásek protáhněte kroužky na podpěrném rameni. 2. Pásek ohněte tak, aby byl viditelný symbol dle nákresu v Kapitole Jednotlivé díly pásku k sobě pevně přitlačte. 4.2 BĚŽNÁ KONTROLA Po každém použití a nejméně jednou týdně je nutno provést následující kontrolu. Každou kontrolovanou položku si odškrtněte v seznamu, viz Příloha A: 1. Zkontrolujte, zda je přístroj čistý. 2. Zkontrolujte, zda na vzduchové hadici nejsou trhliny a zda řádně dosedá na přístroj LUCAS. 3. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny konektory a zda-li jsou nepoškozené. 4. Zkontrolujte, zda je otočný spínač ON/OFF v poloze Adjust. 5. Vytáhněte uvolňovací kroužky, aby se otevřely čelis ové uzávěry. Horní část přístroje připojte k zadní opěrné desce. 6. Zkontrolujte, zda lze kompresní mechanismus hladce a rychle nastavit od nejvyšší do nejnižší polohy. 7. Vzduchovou hadici připojte ke zdroji vzduchu a zapněte přístroj na 1 až 2 minuty. Zkontrolujte, zda funguje normálně. Zjistěte počet stlačení za minutu. 100 stlačení/min ± 10 je přijatelný počet Rev A CO J2266

23 4.3 SKLADOVÁNÍ Přístroj LUCAS skladujte v brašně na místě, které je snadno přístupné všem osobám, jež vědí, jak tento přístroj používat (viz pokyny k balení v Kapitole 5). Přístroj nesmí být během skladování vystaven znečištění ani působení vlhkosti. 4.4 ÚDRŽBA A OPRAVY Přístroj LUCAS je nutno jednou za rok podrobit řádné údržbě, v jejímž rámci se zjiš uje, zda funguje správně. Při přepravě a zasílání přístroje LUCAS používejte původní balení. Za tímto účelem skladujte původní obal a vycpávací materiál, v němž Vám byl přístroj LUCAS dodán. VÝSTRAHA NEOTVÍRAT Za žádných okolností neotevírejte pouzdro přístroje, neupravujte ani nevyměňujte žádné vnější nebo vnitřní díly přístroje. Není-li stanoveno jinak, veškerou údržbu a opravy provádí servisní pracovník pověřený společností JOLIFE AB. Nedodržení výše uvedených požadavků může způsobit poranění nebo smrt pacienta či uživatele přístroje. Váš distributor nebo výrobce Vám podá přesné a aktuální informace o tom, kam zasílat přístroj LUCAS k údržbě (viz kontaktní adresy na stranách 2 a 39) Rev A CO J

24 2) 5 Balení přístroje Po vyčištění a případné dezinfekci zabalte kompresní systém LUCAS zpět do přenosné brašny. 1. Zadní opěrnou desku umístěte do větší kapsy na dně brašny. 2. Horní část přístroje položte do brašny tak, aby horní kryt směřoval k otevřenému konci. 3. Pokud je Váš přístroj vybaven stabilizační soupravou, umístěte opěrku hlavy před přísavný zvon. 4. Srolujte vzduchovou hadici a umístěte ji na horní část přístroje (Obr. 2)). 5. Brašnu uzavřete Rev A CO J2266

25 2! 6 Technická specifikace 6.1 PROVOZ A OBSLUHA PŘÍSTROJE 2# Zdroj energie Spotřeba vzduchu Vzduchová hadice Zdroje vzduchu schválené pro použití spřístrojem LUCAS Vzduch 13,7 gal/min (52 litrů za minutu) Trvale připojená, 3,3 metrů dlouhá s originální zástrčkou. Tlakové regulátory nebo nástěnné zásuvky na stlačený vzduch (zdravotnický stupeň kvality/určené k dýchání) musí splňovat následující specifikace: 1. Nominální přívodný tlak: 46 87PSI (3,17 6bar). 2. Minimální požadovaný volný průtok ve vztahu k nominálnímu tlaku dle Obr. 2!. Příklad: Nominální přívodný tlak 66,7 PSI (4,6 bar). 3. Tlaková ztráta při minimálním volném průtoku dle Obr. 2! nesmí překročit hodnotu uvedenou na Obr. Šedá oblast na Obr. 2# znázorňuje nepřijatelně vysokou tlakovou ztrátu pro nominální přívodný tlak o hodnotě 66,7 PSI (4,6 bar) a vyšší. Přívod vzduchu musí být ověřen dle postupů uvedených v Kapitole a Pokud nevíte, jak se tyto postupy provádějí, kontaktujte prosím odborníka na zdravotnickou techniku nebo Vašeho distributora. Veškeré regulátory dodávané Vaším distributorem jsou schváleny pro použití s přístrojem LUCAS (viz adresy na straně 73) Rev A CO J

26 2$ KONTROLA TLAKOVÉHO REGULÁTORU Pokud jsou k dispozici grafy s průtokovými rychlostmi: 1. Zkontrolujte, zda je nominální výstupní tlak pro regulátor v rozmezí PSI (3,17 6 bar). 2. Vyhledejte výstupní tlak regulátoru (v barech) na Obr. 2$ a z grafu průtokových rychlostí pak zjistěte minimální volný průtok (l/min). Příklad na Obr. 2$ znázorňuje výstupní tlak o hodnotě 66,7 PSI (4,6 bar). 3. Z grafu průtokových rychlostí pro regulátor zjistěte výstupní tlak regulátoru při minimálním volném průtoku. Vypočítejte tlakovou ztrátu. 4. Ověřte, zda tato vypočítaná tlaková ztráta nepřekračuje maximální přípustnou ztrátu (ΔP) při nominálním tlaku (v barech), dle Obr. 2%. Pokud grafy s průtokovými rychlostmi nemáte k dispozici, sledujte pokyny uvedené v Kapitole pro kontrolu tlakového regulátoru. 2% KONTROLA NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY NA STLAČENÝ VZDUCH 1. Změřte a ověřte, zda je nominální přívodný tlak v rozmezí PSI (3,17 6 bar). 2. Vyhledejte nominální přívodný tlak (v barech) na Obr. 2% a z grafu pak zjistěte minimální volný průtok (l/min). Příklad na Obr. 2% znázorňuje nominální přívodný tlak o hodnotě 66,7 PSI (4,6 bar). 3. Změřte přívodný volný průtok a nastavte jej na minimální požadovaný volný průtok zjištěný z Obr. 2%. 4. Změřte přívodný tlak při minimálním požadovaném volném průtoku. Vypočítejte tlakovou ztrátu. 5. Ověřte, zda tato vypočítaná tlaková ztráta nepřekračuje maximální přípustnou ztrátu (ΔP) při nominálním tlaku (v barech), dle Obr. 2% Rev A CO J2266

27 6.2 STLAČOVÁNÍ Pacient vhodný pro zákrok Hloubka stlačení Frekvence Dospělí pacienti s výškou hrudní kosti (B1 B2 190 mm až 303 mm) a maximální šířkou 17,7 in (449 mm), na něž lze přístroj bez problémů nasadit. Přístroj není vhodné používat u dětí. Stlačuje hrudní kost o 5 cm stlačení za minutu při teplotě vzduchu +15 Caž +35 C) 6.3 OKOLNÍ PROSTŘEDÍ Rozsah teploty provozní Rozsah teploty skladovací (+ 5 C až + 40 C) (- 30 C až + 60 C) 6.4 ROZMĚRY A HMOTNOST Rozměry (v x š x h) (65 x 33 x 25 cm) Hmotnost 13,9 lb (6,3 kg) Rev A CO J

28 Příloha A TÝDENNÍ KONTROLA A KONTROLA PO POUŽITÍ, LUCAS Tento formulář používejte k týdenním kontrolám přístroje a ke kontrolám po použití. Vyplněné formuláře pečlivě uchovávejte. Kopírování a další reprodukce tohoto listu je povolená. Datum: Činnost Podpis pověřené osoby Provedené úpravy Vážné problémy Zkontrolujte, zda je přístroj čistý. Zkontrolujte, zda není vzduchová hadice prasklá a zda řádně dosedá na přístroj LUCAS. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny konektory a zda jsou nepoškozené. Zkontrolujte, zda je otočný spínač ON/OFF v poloze Adjust. Vytáhněte uvolňovací kroužky, aby se otevřely čelis ové uzávěry. Horní část přístroje připojte k zadní opěrné desce. Zkontrolujte, zda lze kompresní mechanismus hladce a rychle nastavit od nejvyšší do nejnižší polohy. Připojte vzduchovou hadici ke zdroji stlačeného vzduchu. Zapněte přístroj na 1 až 2 minuty. Zkontrolujte, zda funguje normálně. Zjistěte počet stlačení za 60 sekund. 100 stlačení za minutu ± 10 je přijatelné. Pokud nelze některou ze závad odstranit či opravit, přístroj vyřaďte z provozu a daný problém popište ve sloupci Vážné problémy. Poté přístroj okamžitě zašlete výrobci k opravě ( Při provádění těchto kontrol vždy používejte vzduch z centrálního rozvodu nebo ze samostatného vzduchového válce. Nevypotřebujte všechen vzduch z válce, který je určen k nouzovým případům Rev A CO J2266

29 Příloha B Stabilizační souprava LUCAS Návod k použití Rev A CO J

30 B1 Úvod B1.1 PŘEHLED Stabilizační souprava LUCAS je určena k použití ve spojení se Systémem pro komprese hrudníku LUCAS tak, aby bylo možné stabilizovat LUCAS ve vztahu k pacientovi, když je systém LUCAS aktivní. Stabilizační souprava LUCAS zabrání sesunutí přístroje LUCAS během záchranné operace. Stabilizační soupravu je možné použít ve většině situací, ve kterých je použit Systém pro komprese hrudníku LUCAS. B1.2 KONTRAINDIKACE B1.5 POPIS Stabilizační souprava LUCAS se skládá z opěrky hlavy se dvěma popruhy (které se nazývají popruhy opěrky) a dvou samostatných popruhů přístroje (viz Obr. 1). Popruhy přístroje jsou připevněny k podpěrným ramenům Systému pro komprese hrudníku LUCAS pomocí sponek. Další sponka na každém z popruhů přístroje je použita k připevnění k popruhům opěrky hlavy. Abychom minimalizovali dobu pro přípravu k aplikaci, měly by být popruhy přístroje vždycky připevněny k Systému pro komprese hrudníku LUCAS. q w NEPOUŽÍVEJTE Stabilizační soupravu LUCAS za okolností, kdy by mohla překážet nebo vést ke zpoždění ošetření pacienta. B1.3 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Pročtěte si Návod k použití LUCAS, Systému pro komprese hrudníku pro podrobnosti o použití systému LUCAS. w e r e r B1.4 STABILIZAČNÍ SOUPRAVA LUCAS Stabilizační souprava LUCAS je přenosný výrobek určený ke stabilizaci Systému pro komprese hrudníku LUCAS ve vztahu k pacientovi během provádění kompresí. Může být vhodným způsobem uskladněna a přepravována v téže přepravní brašně jako LUCAS. Stabilizační souprava LUCAS je zobrazena na Obr. 1. Obr. 1. Stabilizační popruhy k LUCAS. Stabilizační souprava LUCAS se skládá z následujících částí (viz Obr. 1): 1. Opěrka hlavy 2. Popruh opěrky hlavy 3. Sponka 4. Popruh přístroje B1.5.1 DODÁVANÉ SOUČÁSTI Balení Stabilizační soupravy LUCAS obsahuje následující položky: Jednu opěrku hlavy. Dva popruhy přístroje. Návod k obsluze v příslušné jazykové verzi Rev A CO J2266

31 B1.5.2 POUŽITÍ STABILIZAČNÍ SOUPRAVY Pokud byly komprese s pomocí Systému na komprese hrudníku LUCAS již započaty, je opěrka hlavy umístěna pod šíji pacienta a popruhy opěrky hlavy jsou připevněny k popruhům přístroje. Viz pokyny v Části B4. B1.6 TÝM LUCAS K připojení Stabilizační soupravy LUCAS asoučasnému dohlížení na funkci Systému pro komprese hrudníku LUCAS je nutná přítomnost dvou osob. Tento Návod k použití zohledňuje zapojení Týmu LUCAS, t.j. týmu dvou osob, které mají požadovanou kvalifikaci, uvedenou na straně 2. Obr. 3. Tým LUCAS. Obr. 2. Stabilizační souprava LUCAS připevněná k Systému pro komprese hrudníku LUCAS. B1.5.3 SKLADOVÁNÍ Stabilizační souprava LUCAS by měla být skladována v přepravní tašce LUCAS. Viz pokyny k balení v Části B6. B1.5.4 SYMBOLY ZOBRAZENÉ NA PŘÍSTROJI Symbol Význam Upozornění viz návod k použití. Všichni uživatelé musí přečíst celý Návod k použití předtím, než začnou používat Stabilizační soupravu LUCAS. Rok výroby Rev A CO J

32 B2 Příprava Stabilizační soupravy LUCAS k použití B3 Výstraha a bezpečnostní opatření Před prvním použitím Stabilizační soupravy LUCAS připevněte oba popruhy přístroje k podpěrným ramenům následujícím způsobem. 1. Přehněte popruhy přístroje přes okraje podpěrného ramene. 2. Připevněte sponku uvnitř podpěrného ramene a zkontrolujte, zda je pevně uchycena. 3. Zkontrolujte, že můžete pohybovat ze strany na stranu druhou sponkou na vnější straně opěrného ramene. Důležité informace Tato část obsahuje bezpečnostní informace. Všichni uživatelé musí pročíst tuto část předtím, než použijí Stabilizační soupravu LUCAS a dodržovat tyto bezpečnostní informace vždy během používání. Část B3.1 shrnuje nejzávažnější rizika během montáže a používání Stabilizační soupravy LUCAS. Další rizika jsou popsána v příslušných částech tohoto Návodu k použití. Všichni uživatelé musí dodržovat bezpečnostní informace v kapitolách Výstraha a Varování během používání Stabilizační soupravy LUCAS. q-w r e B3.1 POUŽITÍ STABILIZAČNÍ SOUPRAVY LUCAS VAROVÁNÍ NESPRÁVNÉ POUŽITÍ Nesprávné použití Stabilizační soupravy LUCAS může způsobit vážné zranění pacienta a neúčinné komprese hrudníku. JOLIFE AB rozhodně doporučuje, aby byla Stabilizační souprava LUCAS používána pouze personálem, který absolvoval trénink v použití Systému pro komprese hrudníku LUCAS a péči o něj. Další personál může těmto osobám, které mají nezbytné školení k používání LUCAS, asistovat. Obr. 4. Připevnění popruhů přístroje (1 3), Systém pro komprese hrudníku LUCAS soběma připevněnými popruhy přístroje (4). VAROVÁNÍ ZRANĚNÍ PACIENTA NEBO ÚMRTÍ Použití Stabilizační soupravy LUCAS neznamená, že můžete věnovat menší pozornost pacientovi. Nenechávejte pacienta nebo Systém pro komprese hrudníku LUCAS bez dozoru, zatímco je zařízení LUCAS aktivní. Zejména se přesvědčte, zda se přístroj LUCAS nepohybuje na těle pacienta. Pokud se poloha přístroje LUCAS změnila, opravte tuto polohu podle Návodu k použití Systému pro komprese hrudníku LUCAS. VAROVÁNÍ ZHORŠENÉ DÝCHÁNÍ PACIENTA Nepoužívejte Stabilizační soupravu LUCAS tehdy, jestliže by zhoršovala dýchání pacienta Rev A CO J2266

33 B4 Použití Stabilizační soupravy LUCAS B4.1 ÚVOD Tato část je instrukcí k připojení Stabilizační soupravy LUCAS k Systému pro komprese hrudníku LUCAS během léčby pacienta pomocí přístroje LUCAS. Pročtěte si, prosím, Návod k použití Systému pro komprese hrudníku LUCAS pro podrobnosti o používání přístroje LUCAS. Vždycky pracujte ve dvojici, každá osoba na jedné straně pacienta. 1. Opatrně zvedněte hlavu pacienta a umístěte opěrku hlavy pod jeho šíji a co nejblíže ramen pacienta. 2. Zkontrolujte, zda konce opěrky hlavy spočívají na ramenou pacienta. 3. Posuňte sponky na popruzích přístroje směrem khlavě pacienta. Připojte tyto sponky na popruzích opěrky hlavy k popruhům přístroje. Zkontrolujte, že tyto popruhy nejsou překroucené. q w-e Obr. 5. Tým LUCAS, který pracuje z obou stran pacienta. B4.2 PŘIPOJENÍ STABILIZAČNÍ SOUPRAVY LUCAS VAROVÁNÍ NEODDALUJTE ÚKONY ZAJIŠŤUJÍCÍ PODPORU ŽIVOTA Před vybalením a připojením Stabilizační soupravy LUCAS zkontrolujte, zda byly provedeny všechny potřebné kroky správné resuscitace. Zařízení musí být pacientovi správně nasazeno a komprese musí být prováděny pod dohledem jednoho ze členů týmu LUCAS. Jestliže by připojování Stabilizační soupravy LUCAS mohlo způsobit časovou prodlevu vléčbě pacienta, měla by být aplikována později nebo vůbec ne. Začněte tím, že vyjmete Stabilizační soupravu LUCAS z přepravní tašky. Dodržujte níže uvedené pokyny kpřipojení Stabilizační soupravy LUCAS k zařízení LUCAS (viz Obr. 6). r-t y Obr. 6. Připojení Stabilizační soupravy LUCAS. VAROVÁNÍ ZHORŠENÉ DÝCHÁNÍ PACIENTA Nikdy příliš neutahujte popruhy opěrky hlavy tak, aby zhoršovaly dýchání pacienta. 4. Popruhy opěrky hlavy utáhněte pevně, zatímco držíte podpěrná ramena LUCAS. Zkontrolujte, že se poloha Systému pro komprese hrudníku LUCAS a poloha přísavného zvonu na těle pacienta nemění. 5. Zkontrolujte, zda jsou popruhy opěrky hlavy řádně upevněny k podpěrným ramenům přístroje LUCAS. 6. Pohledem zkontrolujte polohu přísavného zvonu: Dolní okraj (směrem k nohám) přísavného zvonu by měl být umístěn bezprostředně nad konec hrudní kosti. Přísavný zvon samotný by měl být umístěn tak, aby kost hrudní tvořila jeho vertikální osu. Pročtěte si Část B4.2.1 v případě, že přísavný zvon je třeba seřídit Rev A CO J

34 q-w VAROVÁNÍ ZVEDÁNÍ PACIENTA Stabilizační souprava LUCAS nesmí nikdy nahradit osobu, která podpírá hlavu pacienta. Vždycky zvedněte pacienta a přístroj LUCAS podle Návodu k použití Systému pro komprese hrudníku LUCAS. VAROVÁNÍ KLOPÝTNUTÍ O POPRUHY Dbejte na to, abyste se vyhnuli klopýtnutí o popruhy opěrky hlavy, nebo neúmyslného utažení popruhů, když pacienta zvedáte. B4.2.1 NENÍ-LI POLOHA PŘÍSAVNÉHO ZVONU SPRÁVNÁ Pročtěte si Návod k použití Systému pro komprese hrudníku LUCAS pro podrobnosti o seřízení polohy přístroje LUCAS vůči pacientovi. 1. Otočte vypínač ON/OFF do polohy (Adjust) (Nastavení). 2. Odepněte popruhy opěrky hlavy od přístroje LUCAS. 3. Nastavte správnou polohu tohoto přísavného zvonu na hrudní kosti. 4. Začněte provádět komprese. 5. Prodlužte popruhy opěrky hlavy tak, že potáhnete za sponky směrem ke konci popruhů. 6. Znovu připněte Stabilizační soupravu LUCAS, viz Kapitola B4.2. B5 Péče po použití přístroje Tato část popisuje pravidelnou péči, která by měla být provedena po každém použití Stabilizační soupravy LUCAS předtím, než je zabalena do transportní tašky. B5.1 PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ BĚŽNÝ POSTUP ČIŠTĚNÍ 1. Očistěte všechny povrchy Stabilizační soupravy LUCAS pomocí měkkého hadru, který je namočen do teplé vody s přídavkem slabého čistícího prostředku. 2. Otřete všechny povrchy čistým vlhkým hadrem. 3. Je-li to nezbytné, demontujte popruhy od přístroje LUCAS a očistěte je odděleně. Po čištění znovu připevněte popruhy přístroje k podpěrným ramenům (viz Kapitola B2). B5.2.1 DEZINFEKCE VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ BĚHEM DEZINFEKCE Během dezinfekce Stabilizační soupravy LUCAS si vždycky oblečte vhodný ochranný oděv. Dodržujte pokyny k manipulaci od výrobce dezinfekčního prostředku. Po normálním znečištění stačí běžný čistící postup. Jestliže je Stabilizační souprava LUCAS potřísněna krví nebo byl přístrojem ošetřen pacient trpící infekční chorobou, měl by být tento výrobek rovněž dezinfikován aplikací izopropylalkoholu s koncentrací 45 % s přídavkem detergentu. B5.2.2 POSTUP DEZINFEKCE Po čistění Stabilizační soupravy LUCAS přístroj dezinfikujte následujícím postupem: 1. Otřete všechny povrchy výrobku pomocí hadru, který je namočen v dezinfekčním roztoku. 2. Nechejte Stabilizační soupravu LUCAS oschnout předtím, než ji zabalíte do transportní tašky. e-r Obr. 7. Nastavení polohy přísavného zvonu Rev A CO J2266

35 B5.3 PRAVIDELNÁ KONTROLA Po každém použití a jedenkrát týdně by měly být provedeny následující kontroly. Označte každou položku na listu přiloženém v Příloha C: 1. Zkontrolujte, zda je Stabilizační souprava LUCAS čistá. 2. Zkontrolujte, zda jsou popruhy přístroje správně uloženy tak, jak je zobrazeno na Obr Zkontrolujte si, zda jsou popruhy opěrky hlavy nataženy tak, aby se urychlilo následující použití Stabilizační soupravy LUCAS. B5.4 SKLADOVÁNÍ Vždycky skladujte Stabilizační soupravu LUCAS spolu s přístrojem LUCAS v přepravní tašce (viz pokyny k balení v Části B6). Během skladování nesmí být Stabilizační souprava LUCAS vystavena účinkům nečistoty nebo vlhkosti. B6 Ukládání Stabilizační soupravy Po vyčištění a je-li to nezbytné i dezinfekci, uložte Stabilizační soupravu LUCAS spolu s přístrojem LUCAS do přepravní tašky: 1. Uložte přístroj LUCAS podle pokynů v Návodu k použití Systému pro komprese hrudníku LUCAS. 2. K umožnění rychlého vybalení pro následující použití Stabilizační soupravy LUCAS natáhněte popruhy opěrky hlavy tak, že zatáhnete sponky do koncové polohy popruhů. 3. Zvedněte hadici pro přívod plynu a umístěte Stabilizační soupravu LUCAS před přísavný zvon. Položte hadici zpět na horní část Stabilizační soupravy LUCAS. 4. Zavřete tašku. Obr. 8. Stabilizační souprava LUCAS zabalená spolu s přístrojem LUCAS Rev A CO J

36 B7 Technické parametry 2.8 PACIENTI INDIKOVANÍ PRO POUŽITÍ SYSTÉMU PRO KOMPRESE HRUDNÍKU LUCAS Pacienti indikovaní pro použití Systému pro komprese hrudníku LUCAS Pročtěte si Návod k použití Systému pro komprese hrudníku LUCAS na straně PROSTŘEDÍ Teplotní rozsah použití Teplotní rozsah skladování (+5 C až+50 C) (- 30 C až + 60 C) Rev A CO J2266

37 Příloha C TÝDENNÍ KONTROLA A KONTROLA PO POUŽITÍ, STABILIZAČNÍ SOUPRAVA LUCAS Použijte tento protokol pro týdenní kontrolu Stabilizační soupravy LUCAS a pro kontrolu po použití. Uložte do archívu tento kompletní kontrolní formulář. Pořízení kopie tohoto formuláře je dovoleno. Datum: Akce Schváleno, podpis Provedené úpravy Vážné problémy Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti Stabilizační soupravy LUCAS čisté. Zkontrolujte, zda jsou popruhy přístroje správně upevněny tak, jak je zobrazeno na Obr. 2. Zkontrolujte, zda jsou popruhy opěrky hlavy nataženy. Jestliže jakákoliv chyba nemůže být opravena, vyřaďte Stabilizační soupravu LUCAS z provozu a označte tento problém ve sloupci Závažné problémy. Pak okamžitě kontaktujte Vašeho distributora tak, abyste mohli objednat nový výrobek (viz adresy na konci tohoto Návodu k použití) Rev A CO J

38 Rev A CO J2266

39 Distributoři Austria Medtronic Österreich GmbH Millenium Tower Handelskai AT-1200 Vienna AUSTRIA Tel: Fax: Czech Republic Medtronic Czechia s.r.o. Sokolovská 79/ Prague 8 CZECH REPUBLIC Tel: Finland Medtronic Finland OY Sahaajankatu 24 FI Helsinki FINLAND Tel: Fax: Greece Medtronic Hellas S.A. 5, Ag. Varvaras Str. GR Halandri, Athens GREECE Tel: Fax: Norway Medtronic Norge AS Vollsveien 2A Postboks Hvik NORWAY Tel Fax Portugal Medtronic Portugal S.A. Torres de Lisboa Rua Tomas de Fonseca, Torre E Floor 8, Side B Lisboa PORTUGAL Tel: Fax: Switzerland Medtronic Schweiz AG Route du Molliau 31 CH-1131 Tolochenaz SWITZERLAND Tel: Fax: Belgium Medtronic Belgium Boechoutlaan 55 BE-1853 Strombeek-Bever BELGIUM Tel: Fax: Denmark Medtronic Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 17 DK-2300 Kbenhavn DENMARK Tel: Fax: France Medtronic France S.A. 122, Avenue du Général Leclerc FR Boulogne-Billancourt Cedex PARIS FRANCE Tel : Fax : Italy Medtronic Italia S.p.A. Piazza I. Montanelli 30 IT Sesto San Giovanni (MI) ITALY Tel Fax Slovak Republic Medtronic Slovakia OZ Paninská cesta Bratislava SLOVAK REPUBLIC Tel.: Fax: Spain Medtronic Ibérica S.A María de Portugal, 11 ES Madrid SPAIN Tel: Fax: United Kingdom Medtronic Ltd Suite One, Sherbourne House, Croxley Business Centre Watford WD18 8WW, UNITED KINGDOM Tel: Fax: Croatia Medtronic Adriatic Region Trg Drazena Petrovica 3/VI HR Zagreb CROATIA Tel: Fax: Europe Medtronic Europe Sarl Route du Molliau Case Postale CH-1131 Tolochenaz SWITZERLAND Tel: Fax: Germany Medtronic Deutschland GmbH Emanuel-Leutze-Str. 20 DE Düsseldorf GERMANY Tel: Fax: The Netherlands Medtronic Trading NL B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen THE NETHERLANDS Tel: +31(0) Fax: +31(0) Poland Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 PL Warszawa POLAND Tel.: Fax: Sweden Medtronic AB Isafjordsgatan 1 Box 1034 SE Kista SWEDEN Tel: Fax: Rev A CO J

40 A,,PLATNOST OD CO J2266

41

42

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Číslo výrobku: CZ-67460

Číslo výrobku: CZ-67460 NÁVOD SACÍ VENTIL MAJ-1443 VENTIL PRO VZDUCH/VODU MAJ-1444 Číslo výrobku: CZ-67460 Verze 1.0-07/2005 Obsah i Obsah Číslo výrobku: CZ-67460 ii Obsah Důležitá informace - Prostudujte před použitím. 1 Určení

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více