Uživatelská příručka systému e-spis LITE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka systému e-spis LITE"

Transkript

1 Uživatelská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/ Praha 4 Tel.: Fax: Internet: Uživatelská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno dne Verze 2.6.0

2 Správa dokumentu Záznam změn Datum Autor Verze Popis změn ICZ 1.0 Žádný předchozí dokument ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému; popis úprav v kap ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému Kontrolovali Jméno Ing. Pavel Machánek Pozice Vedoucí projektu ICZ a.s. Distribuce Kopie č. Jméno Umístění 1 Knihovna projektu ICZ a.s, Správa a řízení dokumentů, Na hřebenech II 1718/10, Praha 4 Tento dokument je určen pouze pro vnitřní potřebu organizace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být zveřejněna mimo tuto organizaci, a to v žádné podobě, bez předchozího písemného souhlasu firmy ICZ a.s.. V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být registrovanými obchodními značkami podle příslušných ustanovení právního řádu. -2-

3 Obsah a rejstříky Obsah příručky: 1. Úvod Co je to e-spis LITE krátký popis aplikace Přehled úprav aplikace e-spis LITE verze Hlavní nové funkce Opravy Uživatelé e-spis LITE Popis uživatelského prostředí Informace o uživatelském účtu Uživatelské nastavení obsahu složky Výběr zobrazovaných sloupců a nastavení jejich šířky Nastavení pořadí zobrazovaných sloupců Přehled objektů spisové služby Referent Uživatelské prostředí Složky referenta Základy práce s dokumentem Založení dokumentu Vyplnění položek dokumentu Záložky dokumentu Záložka Info Záložka Spis Záložka Historie Záložka Soubory Záložka Související Úprava dokumentu Založení odpovědi na dokument pod stejným číslem jednacím Vyřazení odpovědi z evidence Vytvoření kopie dokumentů Tisk štítku dokumentů Základy práce se spisem Založení spisu Záložka Info Záložka Historie Úpravy ve spisu Vložení dokumentu do spisu Vyjmutí dokumentu ze spisu Vyřízení spisu Uzavření spisu Vrácení spisu ke zpracování Zrušení (anulování) spisu Tisk spisové obálky včetně sběrného archu Tisk štítku spisu Práce se soubory (el. dokumenty) Vložení souboru Verzování souboru Vložení nové verze souboru Zobrazení verzí souboru Konverze do formátu PDF

4 Připojení elektronického podpisu Označení časovým razítkem Současné opatření souboru elektronickým podpisem a časovým razítkem Předat k podpisu Zrušení podepisování Odstranění souboru Zobrazení obsahu souboru Vypravení vlastního dokumentu Evidence jedné zásilky Evidence poštovního vypravení Evidence osobního vypravení Evidence vypravení faxem Evidence ového vypravení Evidence vypravení prostřednictvím elektronického formuláře Evidence vypravení datovou zprávou Evidence interního vypravení Evidence vyvěšení na úřední desku Evidence více zásilek k dokumentu Úprava zásilky Zrušení zásilky Šablony obálek Šablony dokumentů Předání zásilky k odeslání Storno odeslání Zápis výsledku doručení Zápis položek Hmotnost, Výplatné, ČDZ a Pošta Kontrola existence datové schránky Evidence zásilky kontrola datové schránky Předání zásilky k odeslání kontrola datové schránky Odeslání zásilky - kontrola datové schránky Řízení oběhu Předání objektu Převzetí objektu Změna stavu dokumentů a spisů Vyřízení objektu Uzavření spisu Vrácení dokumentu ke zpracování Zrušení evidenčního záznamu Tiskové sestavy Tisk přehledu objektů Tisk statistického přehledu Spisovna Založení ukládací jednotky Editace ukládací jednotky Vkládání objektů do UJ Vyjmutí objektů z UJ Zrušení UJ Tisk obsahu UJ Tisk štítku UJ na archivní krabice Předání UJ do spisovny Vyhledávání Filtrování ve složkách Rychlé vyhledávání Pokročilé vyhledávání

5 Dynamické složky vyhledávání Založení dynamické složky Zobrazení obsahu dynamické složky Editace dynamické složky Odstranění dynamické složky Vedoucí Uživatelské prostředí Řízení oběhu - role Vedoucí Předání objektu role Vedoucí Tisk statistiky role vedoucí Statistiky podle uživatelů Tisk statistického přehledu podřízených v rámci skupin role vedoucí Tisk statistického přehledu pro konkrétního uživatele role vedoucí Přehled poštovného Podatelna a výpravna/podatelna skupiny Uživatelské prostředí Řízení oběhu role Podatelna a výpravna Předání objektu Podatelna a výpravna Export adresáře subjektů Tiskové funkce Tisková sestava podací deník Tisková sestava podací arch Tisk PPA pouze pro vybrané zásilky Tisková sestava přijatých/odeslaných datových zpráv Statistika časových razítek Zaevidování nového podání Evidence doručeného dokumentu Evidence datové zprávy Načtení datových zpráv Evidence načtených datových zpráv Evidence ového podání přijatého prostřednictvím epodatelny ICZ Načtení ových podání Evidence načtených ových podání Odeslání zásilek z organizace Odeslání zásilek způsob odeslání Pošta, Interní, Datová zpráva Vyvěšení na úřední desku způsob odeslání Úřední deska Vyvěšení na úřední desku Aktualizace údajů o vyvěšení Svěšení z úřední desky Zápis výsledku doručení Ruční zápis výsledku doručení k vybraným zásilkám Zápis položek Hmotnost, Výplatné, ČDZ a Pošta Hromadné stažení doručenek k odeslaným datovým zprávám Komunikace s elektronickou spisovnou Založení ukládací jednotky Předání a odeslání ukládací jednotky/objektů do spisovny Vrácené objekty ze spisovny Integrace s ISZR (Informační systém základních registrů) Změny v uživatelském zobrazení Profil objektu Výběr subjektu z adresáře Ověření adresy Ztotožnění subjektu

6 Ztotožnění subjektu typu FO Ztotožnění subjektu typu PO, PFO a OVM Integrace e-spis LITE s agendovými systémy integrovanými přes rozhraní "Best Practices" Postoupení objektu externí agendě Závěr Rejstřík obrázků: obr. 1. Pracovní prostředí Referenta obr. 2. Uživatelské nastavení obr. 3. Ikona pro výběr zobrazovaných sloupců obr. 4. Nastavení sloupců obr. 5. Složky e-spis LITE Referent obr. 6. Založení dokumentu obr. 7. Prázdný formulář Doručeného dokumentu obr. 8. Prázdný formulář Vlastního dokumentu obr. 9. Zaevidovaný Doručený dokument obr. 10. Zaevidovaný Vlastní dokument obr. 11. Spisový plán - výchozí pohled obr. 12. Spisový plán - stromečkový pohled obr. 13. Výběr subjektu z adresáře obr. 14. Kalendář pro výběr data obr. 15. Záložky dokumentu nevloženého do spisu obr. 16. Záložky dokumentu vloženého do spisu obr. 17. Evidence poštovního podání obr. 18. Evidence osobního podání obr. 19. Evidence ového podání obr. 20. Evidence faxového podání obr. 21. Evidence interního podání obr. 22. Evidence anonymního podání obr. 23. Ukázka záložky Spis obr. 24. Ukázka záložky Historie obr. 25. Ukázka detailu Historie obr. 26. Ukázka záložky Soubory obr. 27. Vazba na související objekt obr. 28. Systémové vazby obr. 29. Ukázka sestavy seznamu souvisejících objektů a systémových vazeb obr. 30. Založení Odpovědi na doručený dokument obr. 31. Vytvoření kopie dokumentu obr. 32. Ukázka štítku obr. 33. Tisk štítku čárových kódů obr. 34. Založení spisu obr. 35. Profil nově zakládaného spisu obr. 36. Ukázka záložky Info obr. 37. Vložení dokumentu do spisu obr. 38. Dialogové okno Vložení do spisu obr. 39. Záložka Info dokumenty zařazené ve spisu obr. 40. Vyjmutí dokumentu z detailu spisu obr. 41. Vyjmutí dokumentu z detailu dokumentu

7 obr. 42. Vyřízení dokumentu z detailu spisu obr. 43. Dialogové okno pro vyřízení dokumentu obr. 44. Vyřízení dokumentu z jeho detailu obr. 45. Hromadné vyřízení spisu včetně dokumentů obr. 46. Uzavření spisu obr. 47. Dialogové okno pro uzavření spisu z detailu obr. 48. Dialogové okno při hromadném uzavírání spisů ze složky obr. 49. Vrácení spisu ke zpracování obr. 50. Zrušení spisu obr. 51. Dialogové okno pro zrušení spisu obr. 52. Tisk spisové obálky obr. 53. Spisová obálka obr. 54. Tisk štítku spisu obr. 55. Vložení souboru obr. 56. Záložka Soubory s připojeným souborem obr. 57. Vložení nové verze obr. 58. Zobrazení verzí souboru obr. 59. Soubor po konverzi obr. 60. Výběr certifikátu obr. 61. Soubor s připojeným el. podpisem obr. 62. Soubor označený časovým razítkem obr. 63. Předání k podpisu obr. 64. Detail předání k podpisu u podepisujícího obr. 65. Ukázka zaevidované zásilky obr. 66. Evidence poštovní zásilky obr. 67. Evidence osobní zásilky obr. 68. Evidence vypravení faxem obr. 69. Evidence vypravení em obr. 70. Evidence vypravení Elektronický formulář obr. 71. Evidence vypravení datovou zprávou obr. 72. Evidence interní zásilky obr. 73. Evidence vyvěšení na úřední desku bez zapnutého modulu Integrace s edeskou obr. 74. Evidence vyvěšení na úřední desku se zapnutým modulem Integrace s edeskou obr. 75. Evidence více zásilek obr. 76. Výběr šablony obálky obr. 77. Výběr šablony dokumentu obr. 78. Předání zásilek k odeslání obr. 79. Storno odeslání obr. 80. Dialogové okno Storno odeslání obr. 81. Zápis výsledku doručení referentem obr. 82. Doručenka datové zprávy obr. 83. Zápis doručení detail dokumentu obr. 84. Editace položek Hmotnost, Výplatné, ČDZ a Pošta z detailu dokumentu obr. 85. Editace položek Hmotnost, Výplatné, ČDZ a Pošta ze složky obr. 86. Kontrola existence datové zprávy tlačítko [Zkontrolovat DS] obr. 87. Nalezené datové schránky obr. 88. Kontrola existence datové zprávy K odeslání obr. 89. Předání objektu obr. 90. Dialogové okno Předání k vyřízení

8 obr. 91. Vyřízení objektu z jeho detailu obr. 92. Dialogové okno pro vyřízení objektu z detailu obr. 93. Dialogové okno při hromadném vyřízení objektů ze složky obr. 94. Vrácení dokumentu ke zpracování obr. 95. Zrušení evidenčního záznamu obr. 96. Dialogové okno pro zrušení záznamu obr. 97. Tisk přehledu dokumentů obr. 98. Ukázka sestavy přehledu dokumentů obr. 99. Tisk statistického přehledu referenta obr Ukázka sestavy Statistický přehled referenta obr Založení nové UJ obr Založení nové UJ obr Zobrazení nové UJ obr Detail UJ obr Vložení objektů do UJ obr Vyjmutí objektu z UJ obr Zrušení UJ obr Tisk obsahu UJ obr Ukázka sestavy obsah UJ obr Tisk štítku UJ obr Ukázka štítku UJ obr Detail dokumentu uloženého ve spisovně obr Zadání filtračních kritérií ve sloupcích obr Rychlé vyhledávání obr Výsledek rychlého vyhledávání obr Pokročilé vyhledávání obr Výsledek pokročilého vyhledávání obr Založení dynamické složky obr Zobrazení obsahu dynamické složky obr Složky e-spis LITE Vedoucí obr Předání objektu obr Dialogové okno Předání k vyřízení obr Tisk statistického přehledu podřízených v rámci skupin role vedoucí obr Ukázka sestavy Statistický přehled obr Tisk statistického přehledu podřízených v rámci skupin role vedoucí obr Tisk přehledu poštovného obr Ukázka přehledu výplatného obr Složky e-spis LITE Podatelna a výpravna obr Export adresáře subjektů obr Tisk podacího deníku obr Ukázka sestavy podací deník obr Tisk podacího archu obr Ukázka sestavy podací arch obr Tisk PPA pro vybrané zásilky obr Tisk seznamu přijatých/odeslaných datových zpráv obr Ukázka sestavy doručených datových zpráv formát PDF obr Ukázka sestavy doručených datových zpráv formát CSV obr Statistika časových razítek obr Ukázka statistiky časových razítek obr Načtení datových zpráv obr Dialogové okno Přihlášení k datové schránce obr Dialogové okno Přihlášení k datové schránce

9 obr Evidence datové zprávy obr Zaevidovaná datová zpráva obr Zaevidovaná datová zpráva obr Evidence ového podání obr Zaevidované ové podání obr Odeslání zásilky obr Vyvěšení na úřední desku obr Ukázka elektronické úřední desky obr Aktualizace údajů o vyvěšení obr Zápis výsledku doručení výpravnou obr Zápis doručení detail dokumentu obr Hromadné stažení doručenek k datovým zprávám obr Uložení ukládací jednotky do spisovny obr Odeslání objektů ke zpracování a kontrole spisovnou obr Složka Vrácené ze spisovny obr Zobrazení vráceného dokumentu obr Oprava vráceného dokumentu obr Integrace s ISZR - popis obrazovky obr Adresář subjektů obr Profil objektu - informace o ztotožnění obr Ověření adresy obr Zobrazení profilu objektu po ověření adresy obr Ověření subjektu - typ FO obr Ověření subjektu - typ PO, PFO a OVM obr Postoupení dokumentu externí agendě obr Ukázka detailu dokumentu postoupeného externí agendě Rejstřík tabulek: tab. 1. Role a zařazení uživatelů do skupin v aplikaci e-spis LITE tab. 2. Popis Pracovního prostředí Referenta tab. 3. Změna položek uživatelského nastavení tab. 4. Složky referenta pro práci s dokumenty tab. 5. Profilové položky dokumentu tab. 6. Způsob zacházení v závislosti na Způsobu doručení / Způsobu odeslání 26 tab. 7. Forma dokumentu tab. 8. Automaticky doplněné položky systémem po založení dokumentu tab. 9. Označení zásilek dle Způsobu odeslání tab. 10. Stavy zásilek po předání k odeslání a zobrazení ve složkách tab. 11. Kontrola datové schránky význam tlačítek tab. 12. Význam složek Vedoucího tab. 13. Pravidla předávání objektů pro Vedoucího tab. 14. Označení doručených dokumentů ve složce Doručené tab. 15. Význam složek Podatelny a výpravny tab. 16. Pravidla předávání objektů pro Podatelnu

10 1. Úvod 1.1. Co je to e-spis LITE krátký popis aplikace Spisová služba LITE (e-spis LITE) je systém specializovaný na podporu evidence, zpracování a oběhu dokumentů jak v klasické listinné podobě, tak v podobě elektronických dokumentů. Elektronické dokumenty vznikají a jsou používány (jako originály) především v důsledku zavedení informačního systému datových schránek. Samozřejmě i tuto komunikaci s datovými schránkami spisová služba e-spis LITE efektivně zajišťuje. Elektronická spisová služba ve spolupráci s modulem REX umožňuje uživatelům, v rozsahu oznámené působnosti v agendách a dle agendových rolí, přímý přístup k ISZR (Informační systém základních registrů). E-spis LITE a modul REX napojením na ISZR zajišťují komunikaci s registry ROB, ROS a RUIAN prostřednictvím služeb egon. Myšlenka e-spis LITE je založena na jednoduchém a intuitivním ovládání aplikace, jež není komplikována složitou organizační strukturou a z těchto důvodů je vhodná především pro malé organizace (obce, základní nebo mateřské školy, malé a střední podnikatelské subjekty apod.). Uživatelské rozhraní je řešené prostřednictvím webového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla aj.). Samozřejmostí je splnění všech legislativních nároků, které jsou na vedení spisové služby kladeny zákonem o archivnictví a spisové službě, jeho prováděcí vyhláškou a novým Národním standardem pro vedení spisové služby. Systém zajišťuje kontrolu a průkaznost každého učiněného kroku (pomocí historie), podporuje práci s jednotlivými dokumenty i spisy, předávání dokumentů simuluje reálný oběh a procesy v malém úřadu či organizaci Přehled úprav aplikace e-spis LITE verze Pro zákazníky, kteří již provozují aplikaci e-spis LITE, je níže uveden přehled podstatných změn mezi verzí a Hlavní nové funkce Integrace s AIS Integrace s aplikacemi VEZA a VITA Aplikace e-spis LITE je rozšířena o: Složky: Moje dokumenty - V externí aplikaci: složka zobrazuje objekty zpracovávané externí aplikací, u nichž je uživatel zpracovatelem. Všechny dokumenty - V externí aplikaci: složka zobrazuje objekty zpracovávané externí aplikací, bez ohledu na zpracovatele, ale objekty patří do skupin, ve kterých je přihlášený uživatel členem. Správa - Spolupracující AIS: složka zobrazuje seznam externích aplikací. Správa - Sledování dávek: složka umožňuje detailně sledovat příchozí a odchozí dávky. -10-

11 Tlačítko: "Postoupit" - nabídka v menu na profilu objektu umožňující předání objektu externí aplikaci. Forma dokumentu Forma dokumentu je generována dle způsobu doručení/odeslání v kombinaci s existencí přílohy. Generování UID UID se nově zobrazuje ve formátu "ZdrojIdHodnotaId" bez možnosti editace administrátorem ze složky "Správa - Formát pořadových čísel". Položka UID odstraněna ze složky "Správa - Formát pořadových čísel". Datumové položky Sjednocen formát datumových položek na dd.mm.rrrr. Aplikovány kontroly na datumové posloupnosti, např.: datum vyřízení, uzavření, zrušení nesmí být dřívější než datum evidence; datum doručení nesmí být dřívější než datum vypravení atd. Složky navigačního stromu Sloupec "Agendové číslo" přidán do složek: Moje dokumenty/všechny dokumenty - Vyřízené, Moje dokumenty/všechny dokumenty - Uzavřené a Výsledky hledání. Defaultně je sloupec skryt. Zadané filtrační podmínky si aplikace pamatuje do doby, než se uživatel odhlásí. Ukládací jednotka Do detailu UJ přidán sloupec "Sk. režim". Podporované prohlížeče Od verze jsou podporovány prohlížeče: IE8, IE9, IE 10, FF ESR 17, Opera 11. Profil doručeného/vlastního dokumentu Nová číselníková položka "Druh zásilky" - zobrazuje se pouze pro způsob doručení/vypravení Poštou. Historie úloh Automatické mazání historických dat ve složce "Správa - Historie úloh" po určité době. Související objekty Umožněn tisk seznamu souvisejících objektů. Šablona poštovní obálky Šablona obálky rozšířena o položku "Organizační jednotka". -11-

12 Správa spisovny V metadatech balíčků odesílaných do spisovny je zasílána informace o skupině, v níž je dokument zařazen. Tvorba skartačního návrhu v závislosti na zařazení objektů do skupiny Opravy Vyřízení objektu Objekty, které nemají zpracovatele (jsou přiřazeny pouze na skupinu) nelze vyřídit. Tisk obsahu složky Opraven tisk v případě, že byly v sestavě vymazány všechny sloupce. Originál datové zprávy Oprava zobrazování položky "Naše spisová zn." v originálu DZ. Optimalizace Optimalizace hromadného odeslání vrácených objektů do spisovny. Optimalizace nastavení oprávnění k dokumentům. Optimalizace otevírání příloh eml, html. Optimalizace tisku štítku na archivní krabice. -12-

13 2. Uživatelé e-spis LITE Tato kapitola se zabývá přihlašováním a odhlašováním uživatelů e-spis LITE. Každému uživateli je v aplikaci přiřazena určitá role (Uživatel (Referent), Administrátor, Vedoucí, centrální Podatelna a Výpravna případně jen Podatelna skupiny, Archivář). Každý uživatel může mít jednu nebo více rolí, přičemž role Uživatel je nastavena povinně každému uživateli. Uživatelé musí být také zařazeni alespoň do jedné skupiny, kde pro roli centrální Podatelna a Výpravna je předdefinována skupina Podatelna/Výpravna, pro roli Administrátora skupina Administrátor a ostatní uživatele je možné zařadit do přednastavené skupiny Veřejná, případně mohou být členy nově založených skupin (organizační útvary/jednotky) dle potřeb organizace. Zakládat, editovat a mazat skupiny i uživatele, včetně jejich zařazení do skupin, má oprávnění pouze administrátor aplikace. Popis všech rolí uživatelů a jejich zařazení do skupin je uveden v následující tabulce. tab. 1. Role a zařazení uživatelů do skupin v aplikaci e-spis LITE Role uživatele Skupina Popis činností Uživatel (Referent) Veřejná a/nebo člen skupin zadaných organizací Provádí běžnou práci s dokumenty a spisy (oběh, vyřizování, ). Vedoucí Libovolná skupina Přiděluje dokumenty a spisy referentům nebo skupinám, kontroluje, schvaluje. Podatelna a Výpravna tj. centrální podatelna Podatelna/Výpravna Eviduje podané a doručené dokumenty, vypravuje dokumenty k externím subjektům, předává a odesílá objekty do spisovny. Podatelna skupiny Libovolná skupina Eviduje podané a doručené dokumenty, vypravuje dokumenty k externím subjektům. Činnosti se vztahují pouze k objektům patřících do skupiny, pro které je uživatel podatelnou. Archivář Archivář Roli lze uživateli přiřadit pouze v případě zapnutého modulu Správa spisovny a opravňuje uživatele z prostředí e-spis LITE přistupovat do aplikace Správa spisovny. Administrátor Administrátor Zajišťuje správu aplikace: nastavení aplikace, uživatelů, skupin, číselníků. -13-

14 3. Popis uživatelského prostředí Základní uživatelské prostředí je téměř shodné pro všechny typy/role uživatelů vyjmenované v předchozí části. Rozdíl v zobrazení mezi jednotlivými rolemi spočívá pouze v rozšíření počtu složek (rozsáhlejší funkcionalitou), které jsou zobrazeny v levé části obrazovky. Pod ovládacími prvky webového prohlížeče je -Panel e-spis LITE-, který slouží k vyhledávání objektů, změně hesla uživatele a odhlášení uživatele. Pod ním již jsou další oblasti pro ovládání aplikace tj. Složky a vlastní Pracovní stůl. obr. 1. Pracovní prostředí Referenta Popis jednotlivých částí obrazovky -Panel e-spis LITE-, Složek a Pracovního stolu je uveden v následující tabulce. tab. 2. Popis Pracovního prostředí Referenta Název oblasti Panel e-spis LITE Popis oblasti -Panel e-spis LITE- slouží k vyhledávání, změně hesla a odhlášení uživatele. Zobrazuje jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Složky e-spis LITE Složky e-spis LITE slouží k výběru objektů aplikace pro zpracování. Počet a druh zobrazených složek záleží na roli uživatele. Pracovní stůl Verze Vlastní pracovní stůl uživatele se seznamy dokumentů a menu pro práci s vybranými objekty. Informace o nainstalované verzi Informace o uživatelském účtu Uživatel má možnost zobrazit si a případně změnit některé položky (heslo, titul před/za, , telefon, nastavení tiskárny štítků a volbu, zda se mají či nemají zasílat ové notifikace) týkající se svého uživatelského nastavení a to po kliknutí na své uživatelské jméno v části obrazovky -Panel e-spis LITE

15 obr. 2. Uživatelské nastavení Postup změny jednotlivých položek je uveden v následující tabulce. tab. 3. Změna položek uživatelského nastavení Položka Uživatelské jméno Heslo Telefonní číslo Titul před jménem Titul za jménem Tiskárna štítků ové notifikace Postup změny Položku nelze měnit. Zadejte nové heslo do položek Heslo a Heslo znovu. Údaje potvrďte tlačítkem [Uložit]. Zadejte a údaj potvrďte tlačítkem [Uložit]. Zadejte telefonní číslo a údaj potvrďte tlačítkem [Uložit]. Zadejte titul před jménem a údaj potvrďte tlačítkem [Uložit]. Zadejte titul za jménem a údaj potvrďte tlačítkem [Uložit]. Tiskárnu štítku lze nastavit po kliknutí na tlačítko [Tiskárna štítku]. Systém zobrazí dialogové okno pro výběr tiskáren. Vyberte požadovanou tiskárnu čárových kódů a potvrďte tlačítkem [OK]. Poznámka: tlačítko je zobrazováno pouze v případě aktivního modulu Tisk čárových kódů. Chcete-li, aby na výše uvedený byly zasílány ové notifikace o přiřazených dokumentech a upozornění na vypršení termínu zpracování dokumentu, nechte pole zaškrtnuto, v opačném případě pole odškrtněte a stiskněte tlačítko [Uložit]. Poznámka: položka je zobrazována pouze v případě aktivního modulu ové notifikace Uživatelské nastavení obsahu složky Funkce umožňuje uživatelům nastavit si pro každou složku vlastní nastavení zobrazovaných informací o objektech (věcnou skupinu, stav, subjekt apod.). Uživatel určuje, které z nabízených informací chce zobrazovat, a dále může definovat šíři a pořadí sloupců. Pokud si uživatel nastaví své zobrazení, potlačí tím standardní nastavení složky Výběr zobrazovaných sloupců a nastavení jejich šířky Klikněte na ikonu (Nastavení sloupců pro uživatele), která je umístěna před zobrazením informace o počtu záznamů. -15-

16 obr. 3. Ikona pro výběr zobrazovaných sloupců V zobrazeném dialogovém okně Nastavení sloupců (obr. 4) označte ve sloupci Zobrazit názvy sloupců, které se mají ve složce zobrazovat (neoznačené názvy sloupců se zobrazovat nebudou) a ve sloupci Velikost zadejte hodnotu požadované šířky sloupce v px. Údaje potvrďte tlačítkem [Uložit]. Poté se zobrazí aktualizovaný obsah složky. obr. 4. Nastavení sloupců Poznámka: K výchozímu nastavení složky je možné se vrátit stiskem tlačítka [Výchozí nastavení] Nastavení pořadí zobrazovaných sloupců U sloupce, který chcete posunout nahoru/dolů klikněte na ikonu / a nastavte požadované pořadí. -16-

17 3.3. Přehled objektů spisové služby Vlastní dokument (VD) každý dokument vzniklý v organizaci Doručený dokument (DD) každý dokument doručený do organizace vzniká mimo organizaci Datová zpráva (DZ) zpráva zaslaná prostřednictvím Informačního systému datových schránek (dále jen ISDS) / Doručený/Vlastní dokument dokument s připojeným elektronickým souborem Spis obsahuje související vlastní i doručené dokumenty e Symbolem e jsou označeny objekty, které mají elektronický původ př. -17-

18 4. Referent Tato kapitola seznamuje uživatele se všemi funkcemi e-spis LITE, které jsou společné všem uživatelům. Značná část činností je společná pro různé typy dokumentů i spisy. Protože většinu objektů tvoří dokumenty, budou akce, které jsou společné pro různé objekty, popisovány na dokumentech. Kapitola popisuje práci s dokumenty od založení, přes řízení oběhu, až po konečné vyřízení dokumentu. Kapitola se také zabývá vyhledáváním a prací s přílohami Uživatelské prostředí Kapitola Uživatelské prostředí popisuje základní obrazovku, se kterou pracuje uživatel, tzv. Pracovní stůl referenta. Celkový pohled na Pracovní stůl referenta je na obr. 1. V levé části obrazovky se nacházejí Složky e-spis LITE, které slouží k přehlednějšímu výběru dokumentů podle jejich vlastností. Počet zobrazených složek záleží na roli uživatele. Složky určené pro práci referenta mají přístupné všichni uživatelé systému e-spis LITE. Tyto složky a činnosti v nich vykonávané jsou základní, další role mají navíc určité speciální složky popsané v příslušných kapitolách Složky referenta obr. 5. Složky e-spis LITE Referent Referent má k dispozici dvě složky s názvem Moje dokumenty a Všechny dokumenty, které jsou pak dále vnitřně členěny dle stavu vyřizování dokumentů (viz tab. 4) a složku Tisk, ze které je možné vytisknout statistický přehled. Složka Moje dokumenty obsahuje pouze objekty, u nichž je uživatel zpracovatelem, zatímco složka Všechny dokumenty obsahuje objekty bez ohledu na zpracovatele, ale objekty patří do skupin, ve kterých je přihlášený uživatel členem. tab. 4. Složky referenta pro práci s dokumenty Složka Nevyřízené K odeslání Popis Zobrazuje objekty ve stavu Nevyřízen. Zobrazuje zásilky, které jsou připraveny a předány -18-

19 Složka Odeslané Vyřízené Uzavřené Výsledky hledání Blízký termín K podpisu V externí aplikaci Do spisovny Ve spisovně Statistiky Popis k odeslání tj. ve stavu K odeslání. Zobrazuje již odeslané zásilky. Zobrazuje objekty (dokumenty a spisy) ve stavu Vyřízen. Zobrazuje spisy ve stavu Uzavřen. Zobrazuje výsledky naposledy zadaného dotazu v rychlém nebo pokročilém hledání. Zobrazuje objekty, které mají x dní před termínem vyřízení, případně jsou po termínu vyřízení (označeny červeně). Počet dní nastavuje administrátor. Zobrazuje objekty určené uživateli pouze k podpisu. Zobrazuje objekty zpracovávané v externí agendě. Zobrazuje seznam ukládacích jednotek, které nebyly dosud předány do elektronické spisovny. Složka se zobrazuje pouze v případě zapnutého modulu Správa spisovny. Zobrazuje objekty předané do elektronické spisovny. Složka se zobrazuje pouze v případě zapnutého modulu Správa spisovny. Složka slouží k vytištění sestavy Statistický přehled. Poznámka: Složky Moje dokumenty a Všechny dokumenty mohou být rozšířeny o dynamické složky viz kapitola Dynamické složky vyhledávání Základy práce s dokumentem Tato kapitola popisuje práci uživatele od založení po úpravu dokumentu. V aplikaci jsou evidovány dva druhy dokumentů: VLASTNÍ - dokument, který vzniká v organizaci. V seznamu dokumentů má ikonu. DORUČENÝ - dokument přichází do organizace zvenku. V seznamu dokumentů má ikonou Založení dokumentu Pro založení dokumentu vlastního nebo doručeného použije referent příslušná tlačítka s charakteristickou ikonou (viz výše). Může zvolit <Nový vlastní> dokument nebo <Nový doručený> dokument. Formulář je opticky rozdělen do několika částí, které slouží ke snazší orientaci uživatele. Při založení dokumentu je nutno zadat základní údaje o dokumentu včetně jeho zařazení do skupiny. Systém po zadání všech nutných údajů a uložení doplní dokumentu Číslo jednací a UID (jednoznačný identifikátor dokumentu). Uložený dokument se nachází ve složce Moje dokumenty / Všechny dokumenty - Nevyřízené. Zvolte tlačítko < Nový vlastní > příp. < Nový doručený> umístěné nad složkami. -19-

20 obr. 6. Založení dokumentu Po stisku tlačítka se otevře prázdný profilový formulář pro zadání informací o novém dokumentu. Název formuláře (Doručený dokument (obr. 7) nebo Vlastní dokument (obr. 8)) je uveden v pravé horní části formuláře. obr. 7. Prázdný formulář Doručeného dokumentu -20-

21 obr. 8. Prázdný formulář Vlastního dokumentu Vyplňte profilové položky, přičemž oranžově podbarvená pole jsou povinná a povinně vyplňovaná pole se liší dle typu subjektu a způsobu vypravení/doručení. tab. 5. Profilové položky dokumentu Část Položka Popis Adresát Věc Evidováno Skupina Předat Agendové číslo Popište předmětný obsah dokumentu. Datum evidence dokumentu včetně času. Systém předvyplní aktuální datum a čas s možností editace. Vyberte skupinu, ve které má být dokument založen. Systém předvyplní primární skupinu uživatele. Je-li uživatel členem pouze jedné skupiny, tak je položka neměnná. Vyberte jméno a příjmení zpracovatele dokumentu. Systém přednastaví přihlášeného uživatele. Vyplňte v případě, že chcete používat vlastní zkratky pro dokumenty nebo vlastní číselnou podřadu. Způsob odeslání Vyberte způsob odeslání zásilky. Způsob Vyberte způsob zacházení. Nabídka je závislá na -21-

22 Část Položka Popis - pouze u VD - informace o zásilce a subjektu (adresátovi) - zobrazení položek závisí na zvoleném způsobu odeslání, v případě volby Neodesílá se se žádné položky pro vyplnění nezobrazují. zacházení Druh zásilky Stav Odesláno Doručeno Výsledek doručení ČDZ Pošta Hmotnost [g] Výplatné Vyvěšeno Svěšeno Typ Název pro vyvěšení Předp. svěš. URL odeslání Organizační jednotka Kód organizační jednotky Informace o subjektu (Název, IČ, Typ, Tit. před, Jméno, Příjmení, Titul za, Narozen, Ulice, ČP, ČO, Obec, PSČ, Pošta, Stát, , Telefon/fax, ID Datové schránky) zvoleném způsobu odeslání. Vyberte druh zásilky. Položka se zobrazuje pouze pro způsob odeslání Poštou. Stav zpracování zásilky. Doplní systém po uložení dokumentu. Datum odeslání zásilky. Doplní systém po odeslání zásilky. Datum je možné před odesláním také zadat pomocí kalendáře nebo zápisem z klávesnice. Datum doručení zásilky. Doplní systém po zápisu doručení. Doplní systém po zápisu doručení. Číslo doporučené zásilky. Zápis poštovního místa. Zápis váhy celé kladné číslo. Zápis výplatného kladné číslo. Datum vyvěšení na úřední desku. Systém předvyplní aktuální datum s možností editace. Je-li zapnut modul Integrace s edeskou systém doplní datum až po vyvěšení na elektonickou úřední desku. Datum svěšení z úřední desky. Systém předvyplní aktuální datum + 15 dní s možností editace. Je-li zapnut modul Integrace s edeskou systém doplní datum až po svěšení dokumentu (zápisu doručení) z elektronické úřední desky. Vyberte typ vyvěšení na úřední desku. Položka se zobrazuje pouze tehdy, je-li zapnut modul Integrace s edeskou. Vyplňte název pro vyvěšení na elektronickou úřední desku. Položka se zobrazuje pouze tehdy, je-li zapnut modul Integrace s edeskou. Předpokládané datum svěšení zásilky z úřední desky. Systém předvyplní aktuální datum + 15 dní s možností editace. Položka se zobrazuje pouze tehdy, je-li zapnut modul Integrace s edeskou. Pole pro vyplnění URL adresy, ze které bylo provedeno online podání formuláře. Pole pro vyplnění organizační jednotky. Pole pro vyplnění kódu organizační jednotky. Vyberte z číselníku nebo zadejte z klávesnice. -22-

23 Část Položka Popis Odesílatel - pouze u DD - informace o doručení dokumentu a subjektu (odesílateli) - zobrazení položek závisí na zvoleném způsobu doručení. Založit ID dat. schr. ID dat. zpr. Dodatečné informace Checkbox umožňuje uložit subjektu do adresáře subjektů. ID datové schránky. ID datové zprávy zásilky. Položka je automaticky vyplněna systémem. Dodatečné informace lze zadat po stisku tlačítka [Další údaje], které se zobrazuje pouze u datových zpráv. Zkontrolovat DS Toto tlačítko (zobrazuje se pouze u zásilek typu pošta, a tel/fax) slouží ke kontrole existence datové schránky subjektu viz kapitola 4.6. Ikona " " Ikona pro ztotožnění subjektu / ověření adresy se zobrazuje pouze v případě nastavené integrace s ISZR. Způsob doručení Způsob zacházení Druh zásilky Odesláno Doručeno ČDZ Pošta Organizační jednotka Kód organizační jednotky Informace o subjektu (Název, IČ, Typ, Tit. před, Jméno, Příjmení, Titul za, Narozen, Ulice, ČP, ČO, Obec, PSČ, Pošta, Stát, , Telefon/fax) Založit ID dat. schr. ID datové zprávy Dodatečné informace Vyberte způsob doručení dokumentu. Vyberte způsob zacházení. Nabídka je závislá na zvoleném způsobu doručení. Vyberte druh zásilky. Položka se zobrazuje pouze pro způsob doručení Poštou. Datum odeslání dokumentu zadejte pomocí kalendáře nebo zápisem z klávesnice. Datum doručení dokumentu. Systém předvyplní aktuální datum s možností editace. Číslo doporučené zásilky. Zápis poštovního místa. Pole pro vyplnění organizační jednotky. Pole pro vyplnění kódu organizační jednotky. Vyberte z číselníku nebo zadejte z klávesnice. Checkbox umožňuje uložit subjektu do adresáře subjektů. ID datové schránky. Položka se zobrazuje u načtených nebo zaevidovaných datových zpráv. ID datové zprávy zásilky. Položka se zobrazuje u načtených nebo zaevidovaných datových zpráv a je automaticky vyplněna systémem. Dodatečné informace lze zadat/upravit po stisku tlačítka [Další údaje], které se zobrazují u načtených nebo zaevidovaných datových zpráv. Ikona " " Ikona pro ztotožnění subjektu / ověření adresy se zobrazuje pouze v případě nastavené integrace s ISZR. -23-

24 Část Položka Popis Dokument Vložení nového souboru Forma Listů Sv. př. Příloh Typ příloh ČJ odesílatele Poznámka Věcná skupina Forma dokumentu je generována podle způsobu doručení/odeslání v kombinaci s existencí přílohy. Zapište číslo - počet listů základního dokumentu v listinné podobě. Systém automaticky předvyplní číslo 1. Zapište číslo - počet listů nebo počet svazků příloh v listinné podobě. Zapište číslo - počet příloh nelistinné formy dokumentu. Systém automaticky předvyplní číslo 0 ; při vyřízení dokumentu systém automaticky počet příloh zaktualizuje dle počtu připojených souborů. Zapište typ přílohy (CD,...) dokumentu v nelistinné podobě. Zadejte číslo jednací odesílatele. Zadejte volný text pro upřesnění popisu dokumentu. Vyberte z číselníku. Systém, dle vybraného kódu věcné skupiny, doplní popis a skartační režim tj. skartační znak a skartační lhůtu. Způsob vyřízení Způsob vyřízení dokumentu. Zadejte až při jeho vyřízení. Termín vyřízení Volitelné položky Soubor * Postup vyplnění položek je uveden v kapitole Termín vyřízení zadejte pomocí kalendáře nebo zápisem z klávesnice. Pole pro zápis libovolného textu. Zobrazování, název a povinnost vyplnění závisí na nastavení administrátorem aplikace. Nastavte cestu (pomocí tlačítka [Procházet...]) k souboru, který má být k dokumentu připojen. Poznámka: Datumové položky je možné zadat výběrem z kalendáře (ikona z klávesnice (formát data DD.MM.RRRR, např ). ) nebo zápisem Po vyplnění všech povinných (oranžově podbarvená pole) a všech žádaných položek uložte záznam kliknutím na tlačítko [Uložit] (systém zobrazí vyplněný profil dokumentu spolu s dalšími záložkami) nebo [Uložit a nový] (systém zobrazí prázdný formulář pro zadání nového dokumentu) nebo [Uložit a zavřít] (systém zobrazí obsah složky Moje dokumenty - Nevyřízené ). Volba [Storno] uzavře formulář bez uložení. Po uložení formuláře je dokumentu přiřazeno Číslo jednací a UID. -24-

25 obr. 9. Zaevidovaný Doručený dokument obr. 10. Zaevidovaný Vlastní dokument -25-

26 Vyplnění položek dokumentu V kapitole je uveden postup vyplnění některých položek z tab. 5 Profilové položky dokumentu. Vyplňte všechny povinné položky formuláře tj. oranžově podbarvená pole. Nepovinné položky vyplňte podle potřeby. Hodnoty polí, které se vyplňují z číselníku ( Subjekt, Adresa a Věcná skupina ) odstraňujte vždy pomocí ikony. Po vymazání můžete pole vyplnit znovu. Po vyplnění formuláře potvrďte údaje kliknutím na tlačítko [Uložit] (systém zobrazí vyplněný profil dokumentu spolu s dalšími záložkami) nebo [Uložit a nový] (systém zobrazí prázdný formulář pro zadání nového dokumentu) nebo [Uložit a zavřít] (systém zobrazí obsah složky Moje dokumenty - Nevyřízené ). Po založení nového dokumentu je zobrazen profilový formulář, který je doplněn o další záložky. Jejich popis je uveden v kapitole Záložky dokumentu. Položky Způsob doručení, Způsob odeslání, Způsob zacházení, Druh zásilky a Typ Obsah nabídek číselníků těchto položek je vyplněn defaultně, přičemž obsah nabídky Způsob zacházení se liší v závislosti na zvoleném Způsobu odeslání / Způsobu doručení dle tab. 6. Položka Druh zásilky se zobrazuje pouze pro způsob odeslání/doručení Poštou a položka Typ se zobrazuje pouze pro způsob odeslání Úřední deskou, je-li zapnut modul Integrace s edeskou. tab. 6. Způsob zacházení v závislosti na Způsobu doručení / Způsobu odeslání Způsob doručení Způsob zacházení Pošta Osobně Anonymní Datová zpráva Tel/Fax Interní Způsob odeslání Pošta Datová zpráva Osobně Úřední deska Neodesílá se Obyčejně, Doporučeně, Do vlastních rukou, Dodejka bez pruhu, Dodejka s červeným pruhem, Dodejka s modrým pruhem, Dodejka se zeleným pruhem, Doporučeně do zahraničí, Neurčeno. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Obyčejně, Do vlastních rukou. pozn. Způsob doručení a způsob zacházení je automaticky vyplněn systémem po načtení datové zprávy bez možnosti editace. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Způsob zacházení Obyčejně, Doporučeně, Do vlastních rukou, Dodejka bez pruhu, Dodejka s červeným pruhem, Dodejka s modrým pruhem, Dodejka se zeleným pruhem, Doporučeně do zahraničí, Neurčeno. Obyčejně, Do vlastních rukou. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. V případě zapnutého modulu Integrace s edeskou se zobrazí položka pro výběr typu Typ a Název pro vyvěšení ). Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. -26-

27 Způsob doručení Způsob zacházení Tel/Fax Interní Elektronický formulář Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Zobrazuje se položka URL odeslání, pro zadání URL adresy, ze které byl formulář odeslán. Položka Věcná skupina Seznam Věcných skupin definuje administrátor v souladu se Spisovým řádem. Věcná skupina je definována jednak povoleným obsahem (dokument, spis, podřízená věcná skupina), ale i navázaným skartačním režimem tj. Skartační znak a Skartační lhůta. Po rozbalení číselníku (tlačítko ) v dialogovém okně Spisový plán vyhledejte a označte řádek příslušné Věcné skupiny a výběr potvrďte tlačítkem [OK]. Do formuláře systém přenese kód i heslo a zároveň doplní příslušný Skartační znak (A archivace, V výběr, S skartace) a Skartační lhůtu (hodnota je uváděna v rocích (např. 5 znamená 5 let). Hierarchickou strukturu spisového plánu je možné zobrazit zaškrtnutím položky Stromečkový pohled. obr. 11. Spisový plán - výchozí pohled -27-

28 obr. 12. Spisový plán - stromečkový pohled Poznámka: Obsah zobrazeného seznamu Věcných skupin se mění v závislosti na tom, odkud je dialogové okno Spisový plán vyvoláno: Je-li vyvoláno z: a) dokumentu - nabízejí se Věcné skupiny definované pro dokumenty b) spisu - nabízejí se Věcné skupiny definované pro spisy Položka Subjekt Položka Subjekt označuje u doručeného dokumentu odesílatele, od kterého zásilka přišla, zatímco v případě Vlastního dokumentu je zde uveden subjekt (adresát), kterému je zásilka určena. Před založením nového subjektu, je nutné nejprve ověřit, zda subjekt není v adresáři již založen tzn. pokusíte se v adresáři subjekt nejprve vyhledat (tlačítko [Subjekt]) a v případě, že v něm dosud není, musíte údaje o subjektu zadat sami. Ke každému subjektu může být přiřazeno více adres, přičemž hlavní adresa je v adresáři uvedena v řádku s hlavními údaji o subjektu (typ, název, jméno, IČO) a ostatní adresy jsou uvedeny na dalších řádcích, kde se hlavní údaje o subjektu již neopakují. Na začátku každé adresy je uvedeno o jaký typ adresy se jedná: [S] - Sídlo společnosti, [P] - Adresa pobytu, [D] - Doručovací adresa a [O] - Provozovna - není-li před adresou uvedena žádná z těchto variant adresa má typ Neurčeno. Subjekt vyhledejte v adresáři subjektů, který zobrazíte po stisknutí tlačítka [Subjekt]. Část hledaného řetězce je možné nahradit zástupným znakem % nebo *. Informace o subjektu se do formuláře přenesou po kliknutí na odkaz ve sloupci "Název/Jméno", "IČO" nebo "Adresa" (obr. 13). Je-li k subjektu přiřazeno více adres, výběr proveďte kliknutím na požadovanou adresu. Pokud nebyl záznam o subjektu nalezen, adresář zavřete a zadejte informace o subjektu přímo do položek formuláře. Chcete-li vámi zadaný subjekt uložit do adresáře subjektů, zaškrtněte současně položku Založit (subjekt bude uložen až po založení dokumentu). -28-

29 UPOZORNĚNÍ: Informace o subjektu se zobrazují ve dvou částech, jednak v poli vedle tlačítka [Subjekt] a jednak přímo v jednotlivých položkách (Název, IČ, Typ, Tit. před, Jméno, Příjmení, Titul za, Narozen, Ulice, ČP, ČO, Obec, PSČ, Pošta, Stát, , Telefon/fax, ID Datové schránky) formuláře. Údaj vedle tlačítka [Subjekt] je vyplněn pouze v případě, že subjekt byl vybrán z adresáře subjektů, v opačném případě zůstává pole prázdné. V poli se tedy zobrazuje vždy údaj z adresáře, nezávisle na tom, co je vyplněno v položkách formuláře. Hodnoty se tedy v obou částech mohou lišit např. v poli bude vyplněn subjekt ABC, a.s., ulice... (oficiální sídlo společnosti) a v položkách formuláře konkrétní člověk, kterému je zásilka určena. V seznamech (sloupce Adresát, Odesílatel a Adresát/Odesílatel ) a v tiskových sestavách se zobrazuje subjekt vyplněný v položkách formuláře. Poznámka: Ikona vedle položky Stát slouží pro smazání všech hodnot položek v adrese, které byly zadány z klávesnice nebo automaticky vyplněny při výběru subjektu. Tato ikona doplňuje stejně vypadající ikonu, která se nachází u pole Subjekt a která maže pouze hodnotu tohoto pole. Subjekt vybraný z adresáře subjektů nelze do adresáře opakovaně uložit - checkbox u položky "Založit" je neaktivní. Po najetí myší na něj se zobrazí popisek "Subjekt je založen". V případě integrace s ISZR se v adresáři subjektů zobrazují i ztotožněné subjekty, což je podrobně popsáno v kapitole týkající se integrace s ISZR - kap obr. 13. Výběr subjektu z adresáře Datumové položky Datumové položky, které lze editovat, můžete zadat z kalendáře (obr. 14), který se zobrazí po kliknutí na ikonu. Výběrem roku, měsíce a dne se vybraný datum přenese do formuláře. -29-

30 obr. 14. Kalendář pro výběr data Datum lze také zapsat přímo z klávesnice ve formátu DD.MM.RRRR, např Položka ID datové schránky Tato položka se zobrazuje u dokumentů se způsobem odeslání/doručení Datová zpráva. Při zakládání zásilky zvolte Způsob odeslání Datová zpráva a vyplňte informace o subjektu. Stiskněte tlačítko [Vyhledat] u položky ID dat. schr., do zobrazeného dialogového okna Přihlášení k datové schránce (zobrazuje se pouze při prvním přihlášení do DS není-li nastaveno automatické přihlašování) zadejte a potvrďte uživatelské jméno a heslo pro komunikaci s datovou schránkou. Odpovídá-li vámi zadanému subjektu pouze jedna datová schránka, zobrazí se její ID automaticky do položky ID datové schránky, odpovídá-li subjektu více datových schránek, zobrazí se jejich seznam, ze kterého kliknutím na ID vyberte požadovanou datovou schránku. Znáte-li ID datové schránky, můžete ho přímo zadat do položky ID dat. schr. a potvrdit tlačítkem [Vyhledat] systém zobrazí údaje o subjektu. V případě, že zadané podmínce o subjektu neodpovídá žádná datová schránka zobrazí se upozornění: Zadaný adresát nemá datovou schránku. Poznámka: Při vytváření odpovědi na dokument, který byl podán prostřednictvím ISDS je ID datové schránky automaticky předvyplněno systémem. Položka ID datové zprávy Položka ID datové zprávy je vyplňována automaticky systémem. Uživatel nemá možnost tuto položku editovat. Položka Dodatečné informace Dodatečné informace ( Zakázat doručení fikcí a K rukám ) lze k datové zprávě zadat po stisku tlačítka [Další údaje]. V detailu dokumentu se způsobem odeslání/doručení Datová zpráva klikněte na tlačítko [Další údaje], vyplňte údaje a potvrďte je tlačítkem [Uložit]. Položka Soubor Soubor k dokumentu je možné přiložit již při zakládání dokumentu. Přiložený soubor se po uložení formuláře zobrazuje na záložce Soubory. Pomocí tlačítka [Procházet...] nastavte cestu k souboru, který má být k dokumentu připojen po uložení formuláře. -30-

31 Položka Forma Formu dokumentu doplňuje automaticky systém v závislosti na způsobu doručení/odeslání v kombinaci s existencí příloh dle následující tabulky. tab. 7. Forma dokumentu Způsob doručení Pošta Osobně Anonymní Datová zpráva Tel/Fax Interní Způsob odeslání Pošta Datová zpráva Osobně Úřední deska Neodesílá se Tel/Fax Interní Elektronický formulář Kombinace více způsobů odeslání zásilek u jednoho dokumentu Forma dokumentu Analogová. Podle původu připojených příloh(y). Podle původu připojených příloh(y). Digitální. Digitální. Analogová. Podle původu připojených příloh(y). Forma dokumentu Analogová. Digitální. Podle původu připojených příloh(y). Digitální. Podle původu připojených příloh(y). Digitální. Analogová. Podle původu připojených příloh(y). Digitální. Jedná-li se o kombinaci formy Digitální a Analogová výsledkem je forma Hybridní. Položky doplněné systémem Po založení dokumentu systém automaticky doplní údaje uvedené v tab. 8: tab. 8. Automaticky doplněné položky systémem po založení dokumentu Složka Popis Číslo jednací Zkratka původce xxxx/rrrr - formát nastavuje administrátor. UID Unikátní identifikátor dokumentu. Stav dokumentu Nevyřízen. Stav zásilky Založeno. Datum založení Aktuální datum (záložka historie). ID datové zprávy V případě doručení DZ nebo po vypravení vlastní DZ Záložky dokumentu Po založení vlastního / doručeného dokumentu se kromě záložky Info zpřístupní i další záložky: Historie, Soubory a Související. Záložka Spis je zobrazována pouze u dokumentů, které jsou vloženy do spisu. Kliknutím na název záložky se daná záložka zpřístupní pro čtení/úpravu záznamů. -31-

Spisová služba ICZ Lite (egon)

Spisová služba ICZ Lite (egon) Spisová služba ICZ Lite (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite, především však na praktickou práci s aplikací. V závěru kurzu jsou

Více

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému SpS Lite Uživatelská příručka systému

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.2.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval Předáno

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.3.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

4. Patch Zdokonalení:

4. Patch Zdokonalení: Přehled úprav e-spis LITE 2.5.0 4. Patch 2.5.4 Zdokonalení: o ISZR Informační systém základních registrů integrace s ISZR vyhledávání subjektů v základních registrech (ROS, ROB) specifikace přesné adresy

Více

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ)

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy je možné vkládat do ukládacích jednotek (UJ) a tyto ukládací jednotky předat do elektronické spisovny v případě,

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.21.0 11.03.2013 Obsah 1. Zařazení vyřízeného dokumentu do spisu... 3 2. Automatický výpočet nabytí právní moci... 4 3. Tisk obálek v modulu Výpravna...

Více

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) pro role Podatelna Výpravna Spisovna

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) pro role Podatelna Výpravna Spisovna Uživatelská příručka systému ICZ a.s. divize Správa a řízení dokumentů Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému Spisové

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25 Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25 7.11.2014 1. Obsah 2. Soupis spisu... 3 3. Tisková sestava Návrhu předávacího protokolu do spisovny... 3 4. Převody do spisovny platnost dokumentu

Více

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV ISSS 2010 ALDIS Hradec Králové 12. a 13.4.2010 Práce s dokumenty se na MPSV řídí

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Zkrácená uživatelská příručka Spisovna

Zkrácená uživatelská příručka Spisovna Uživatelská příručka systému ICZ a.s. Aplikační řešení Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420 222 271 111 Fax: +420 222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka Spisovna Role:

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Zkrácená uživatelská příručka Spisovna

Zkrácená uživatelská příručka Spisovna Uživatelská příručka systému ICZ a.s. Aplikační řešení Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420 222 271 111 Fax: +420 222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka Spisovna Role:

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE 1. Základní údaje Název bude se zobrazovat v levém horním rohu okna aplikace, vyplňte přesný název, např. Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

v ifis* s účinností od do Nová písemnost se pořizuje z menu Spisová služba z formuláře Podací deník.

v ifis* s účinností od do Nová písemnost se pořizuje z menu Spisová služba z formuláře Podací deník. Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis* s účinností od 1.12.2005 do 31.12.2005 Nový záznam Nová písemnost se pořizuje z menu Spisová služba z formuláře 09122 Podací deník. Podací deník obsahuje

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Moduly. Pokračování prezentace. Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013. Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.

Moduly. Pokračování prezentace. Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013. Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i. Moduly Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013 Pokračování prezentace Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ROZŠIŘUJE MOŢNOSTI ŠETŘÍ Jaké nabízíme moduly? ICZ VEZA USNESENÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

KEO4 Referent. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Referent. 2015 ALIS spol. s r.o. KEO4 Referent 12.8.2015 Contents 3 Obsah 1 Úvod 6 2 Předání 7 2.1 K převzetí... 7 2.2 Doručenky... k převzetí 8 2.3 Předávané... 10 2.4 Odmítnuté... 11 3 Dokumenty přijaté k vyřízení 13 3.1 Vyřízení...

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Přehled změn aplikace Athena (AADB )

Přehled změn aplikace Athena (AADB ) Přehled změn aplikace Athena (AADB 2.1.90) 1. Administrace: u uživatele s autentizací "heslo" umožněno změnit "username". (18572) 2. Bezformulářová autoriz. konverze (EL) nově obsahuje možnost zadání "označení

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2016 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, EnviGroup, Praha, 27. 1. 2016 Obsah prezentace (podrobněji, než je

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS)

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Úvod Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi IS DS a SS vychází z výsledků předchozích

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ

Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ Příručka pro používání portálu EOBCAN.CZ verze 1.2 ze dne 26. 2. 2012 Obsah Přihlášení do portálu EOBCAN.CZ...2 Jednotlivé moduly aplikace...2 Evidence...2 Úplný import dat...2 Aktualizační import dat...2

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Národní elektronický nástroj. První kroky dodavatele v NEN

Národní elektronický nástroj. První kroky dodavatele v NEN Národní elektronický nástroj První kroky dodavatele v NEN V1.0 14. 9. 2017 Obsah 1 Přiřazení rolí... 2 2 Návod na podání nabídky... 2 2.1 Webový formulář... 4 2.2 Soubory... 6 2.3 Podání nabídky do částí:...

Více

Administrátorská příručka

Administrátorská příručka ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

SYSTÉM PRO PŘEDEPISOVÁNÍ A VÝDEJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S OMEZENÍM. Práce lékárníka uživatelská příručka

SYSTÉM PRO PŘEDEPISOVÁNÍ A VÝDEJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S OMEZENÍM. Práce lékárníka uživatelská příručka SYSTÉM PRO PŘEDEPISOVÁNÍ A VÝDEJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S OMEZENÍM Práce lékárníka uživatelská příručka Vytvořeno dne: 7.1.2016 Aktualizováno: 15.2.2016 1. Získání přístupu do systému Systém je dostupný v

Více

Popis detailu okna spisu. Detail spisu, záložka Profil spisu

Popis detailu okna spisu. Detail spisu, záložka Profil spisu Popis detailu okna spisu Detail spisu, záložka Profil spisu Detail spisu, záložka Sběrný arch spisu Nástrojový pruh na evidenční kartě spisu 1) Detail dokumentu se zadanou identifikací hledání dokumentu

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více