Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite"

Transkript

1 ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/ Praha 4 Tel.: Fax: Internet: Uživatelská příručka systému SpS Lite Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno dne Verze 2.0.0

2 Správa dokumentu Záznam změn Datum Autor Verze Popis změn ICZ 1.0 Žádný předchozí dokument ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému; popis úprav v kap. 1.2 Kontrolovali Jméno Petr Oplátek Pozice Vedoucí projektu ICZ a.s. Distribuce Kopie č. Jméno Umístění 1 Knihovna projektu ICZ a.s, Správa a řízení dokumentů, Na hřebenech II 1718/10, Praha 4 Tento dokument je určen pouze pro vnitřní potřebu organizace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být zveřejněna mimo tuto organizaci, a to v žádné podobě, bez předchozího písemného souhlasu firmy ICZ a.s.. V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být registrovanými obchodními značkami podle příslušných ustanovení právního řádu. -2-

3 Obsah a rejstříky Obsah příručky: 1. Úvod Co je to e-spis Lite krátký popis aplikace Přehled úprav aplikace e-spis Lite verze Hlavní novinky Nové funkce Úpravy Opravy Uživatelé SpS Lite Popis uživatelského prostředí Referent Uživatelské prostředí Složky referenta Základy práce s dokumentem Založení dokumentu Vyplnění položek dokumentu Záložky dokumentu Záložka Info Záložka Spis Záložka Historie Záložka Soubory Úprava dokumentu Založení odpovědi na dokument pod stejným číslem jednacím Vytvoření kopie dokumentů Základy práce se spisem Založení spisu Záložka Info Záložka Historie Úpravy ve spisu Vložení dokumentu do spisu Vyjmutí dokumentu ze spisu Vyřízení dokumentu ve spisu Uzavření dokumentu ve spisu Vrácení spisu ke zpracování Zrušení (anulování) spisu Práce se soubory (el. dokumenty) Vložení souboru Verzování souboru Vložení nové verze souboru Zobrazení verzí souboru Konverze do formátu PDF Připojení elektronického podpisu Odstranění souboru Zobrazení obsahu souboru Vypravení vlastního dokumentu Evidence jedné zásilky Evidence poštovního vypravení Evidence osobního vypravení Evidence vypravení faxem

4 Evidence ového vypravení Evidence vypravení datovou zprávou Evidence interního vypravení Evidence vyvěšení na úřední desku Evidence více zásilek k dokumentu Úprava zásilky Zrušení zásilky Předání zásilky k odeslání Storno odeslání Zápis výsledku doručení Kontrola existence datové schránky Evidence zásilky kontrola datové schránky Předání zásilky k odeslání kontrola datové schránky Odeslání zásilky - kontrola datové schránky Řízení oběhu Předání objektu Převzetí objektu Změna stavu dokumentů a spisů Vyřízení objektu Uzavření objektu Vrácení dokumentu ke zpracování Zrušení evidenčního záznamu Vyhledávání Rychlé vyhledávání Pokročilé vyhledávání Vedoucí Uživatelské prostředí Řízení oběhu - role Vedoucí Předání objektu role Vedoucí Podatelna a výpravna Uživatelské prostředí Řízení oběhu role Podatelna a výpravna Předání objektu Podatelna a výpravna Tiskové funkce Tisková sestava podací deník Tisková sestava podací arch Zaevidování nového podání Evidence doručeného dokumentu Evidence datové zprávy Načtení datových zpráv Evidence načtených datových zpráv Odeslání zásilek z organizace Zápis výsledku doručení Závěr Rejstřík obrázků: obr. 1. Pracovní prostředí Referenta obr. 2. Složky SpS Lite Referent obr. 3. Založení dokumentu obr. 4. Prázdný formulář Doručeného dokumentu obr. 5. Prázdný formulář Vlastního dokumentu

5 obr. 6. Zaevidovaný Doručený dokument obr. 7. Zaevidovaný Vlastní dokument obr. 8. Výběr subjektu z adresáře obr. 9. Kalendář pro výběr data obr. 10. Záložky dokumentu nevloženého do spisu obr. 11. Záložky dokumentu vloženého do spisu obr. 12. Evidence poštovního podání obr. 13. Evidence osobního podání obr. 14. Evidence ového podání obr. 15. Evidence faxového podání obr. 16. Evidence interního podání obr. 17. Evidence anonymního podání obr. 18. Ukázka záložky Spis obr. 19. Ukázka záložky Historie obr. 20. Ukázka záložky Soubory obr. 21. Založení Odpovědi na doručený dokument obr. 22. Vytvoření kopie dokumentu obr. 23. Založení spisu obr. 24. Profil nově zakládaného spisu obr. 25. Ukázka záložky Info obr. 26. Vložení dokumentu do spisu obr. 27. Dialogové okno Hledání otevřených spisů obr. 28. Záložka Info dokumenty zařazené ve spisu obr. 29. Vyjmutí dokumentu z detailu spisu obr. 30. Vyjmutí dokumentu z detailu dokumentu obr. 31. Vyřízení dokumentu z detailu spisu obr. 32. Dialogové okno pro vyřízení dokumentu obr. 33. Vyřízení dokumentu z jeho detailu obr. 34. Hromadné vyřízení spisu včetně dokumentů obr. 35. Uzavření dokumentu z jeho detailu obr. 36. Dialogové okno pro uzavření dokumentu obr. 37. Hromadné vyřízení spisu včetně dokumentů obr. 38. Vrácení spisu ke zpracování obr. 39. Zrušení spisu obr. 40. Dialogové okno pro zrušení spisu obr. 41. Vložení souboru obr. 42. Záložka Soubory s připojeným souborem obr. 43. Vložení nové verze obr. 44. Zobrazení verzí souboru obr. 45. Konverze souboru obr. 46. Výběr certifikátu obr. 47. Soubor s připojeným el. podpisem obr. 48. Ukázka zaevidované zásilky obr. 49. Evidence poštovní zásilky obr. 50. Evidence osobní zásilky obr. 51. Evidence vypravení faxem obr. 52. Evidence vypravení em obr. 53. Evidence vypravení datovou zprávou obr. 54. Evidence interní zásilky obr. 55. Evidence vyvěšení na úřední desku obr. 56. Evidence více zásilek obr. 57. Předání zásilek k odeslání

6 obr. 58. Storno odeslání obr. 59. Zápis výsledku doručení referentem obr. 60. Doručenka datové zprávy záložka Soubory obr. 61. Zápis doručení detail dokumentu obr. 62. Kontrola existence datové zprávy tlačítko [Zkontrolovat DS] obr. 63. Nalezené datové schránky obr. 64. Kontrola existence datové zprávy K odeslání obr. 65. Předání objektu obr. 66. Dialogové okno Předání k vyřízení obr. 67. Vyřízení objektu obr. 68. Dialogové okno pro vyřízení dokumentu obr. 69. Uzavření objektu obr. 70. Dialogové okno pro vyřízení dokumentu obr. 71. Vrácení dokumentu ke zpracování obr. 72. Zrušení evidenčního záznamu obr. 73. Dialogové oknopro zrušení záznamu obr. 74. Rychlé vyhledávání obr. 75. Výsledek rychlého vyhledávání obr. 76. Pokročilé vyhledávání obr. 77. Výsledek pokročilého vyhledávání obr. 78. Složky spisové služby Lite Vedoucí obr. 79. Předání objektu obr. 80. Dialogové okno Předání k vyřízení obr. 81. Složky spisové služby Lite Podatelna a výpravna obr. 82. Tisk podacího deníku obr. 83. Ukázka sestavy podací deník obr. 84. Tisk podacího archu obr. 85. Ukázka sestavy podací deník obr. 86. Načtení datových zpráv obr. 87. Dialogové okno Přihlášení k datové schránce obr. 88. Dialogové okno Přihlášení k datové schránce obr. 89. Evidence datové zprávy obr. 90. Zaevidovaná datová zpráva obr. 91. Odeslání zásilky obr. 92. Zápis výsledku doručení výpravnou obr. 93. Zápis doručení detail dokumentu Rejstřík tabulek: tab. 1. Role a zařazení uživatelů do skupin v aplikaci SpS Lite tab. 2. Popis Pracovního prostředí Referenta tab. 3. Složky referenta pro práci s dokumenty tab. 4. Profilové položky dokumentu tab. 5. Způsob zacházení v závislosti na Způsobu doručení / Způsobu odeslání 20 tab. 6. Automaticky doplněné položky systémem po založení dokumentu tab. 7. Označení zásilek dle Způsobu odeslání tab. 8. Stavy zásilek po předání k odeslání a zobrazení ve složkách tab. 9. Kontrola datové schránky význam tlačítek tab. 10. Význam složek Vedoucího tab. 11. Pravidla předávání objektů pro Vedoucího tab. 12. Označení doručených dokumetnů ve složce Doručené tab. 13. Význam složek Podatelny a výpravny

7 tab. 14. Pravidla předávání objektů pro Podatelnu

8 1. Úvod 1.1. Co je to e-spis Lite krátký popis aplikace Spisová služba Lite (SpS Lite) je systém specializovaný na podporu evidence, zpracování a oběhu dokumentů jak v klasické listinné podobě, tak v podobě elektronických dokumentů. Elektronické dokumenty vznikají a jsou používány (jako originály) především v důsledku zavedení informačního systému datových schránek. Samozřejmě i tuto komunikaci s datovými schránkami spisová služba e-spis Lite efektivně zajišťuje. Myšlenka SpS Lite je založena na jednoduchém a intuitivním ovládání aplikace, jež není komplikována složitou organizační strukturou a z těchto důvodů je vhodná především pro malé organizace (obce, základní nebo mateřské školy, malé a střední podnikatelské subjekty apod.). Uživatelské rozhraní je řešené prostřednictvím webového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla aj.). Samozřejmostí je splnění všech legislativních nároků, které jsou na vedení spisové služby kladeny zákonem o archivnictví a spisové službě, jeho prováděcí vyhláškou a novým Národním standardem pro vedení spisové služby. Systém zajišťuje kontrolu a průkaznost každého učiněného kroku (pomocí historie), podporuje práci s jednotlivými dokumenty i spisy, předávání dokumentů simuluje reálný oběh a procesy v malém úřadu či organizaci Přehled úprav aplikace e-spis Lite verze Pro zákazníky, kteří již provozují aplikaci e-spis Lite, je v následujících kapitolách uveden přehled všech změn mezi verzí a Hlavní novinky - Organizační struktura zařazování uživatelů do skupin, změna role vedoucího o Uživatelé mohou být nyní roztříděni do skupin, např. dle odborů nebo oddělení v organizaci o Dokumenty jsou zpracovávány nejen v rámci zpracovatelů, ale i skupin o Skupina může mít své vedoucí, kteří mají větší oprávnění (nahrazuje původní globální roli Vedoucí ) o Podatelna a Administrátor zůstávají, jejich správa je také v rámci skupin - Složka Všechny dokumenty - Nepřidělené - seznam dokumentů předaných na skupinu (dokumenty nemají přiděleného konkrétního zpracovatele/vyřizovatele) - Kontrola existence datové schránky při zakládání zásilky, předávání zásilky k odeslání a při vlastním odeslání zásilky z organizace - Podpora spisových plánů - Administrátorská správa aplikace o export a import číselníků (spisový plán, subjekty a uživatelé) o nové složky Skupiny, Číselníky, Hromadné akce a Spisové plány o rozšíření složky Nastavení - Integrace s Nové funkce - Úplná nezávislost organizací o Uživatelské jméno již nemusí být unikátní v rámci celé instalace E-spis Lite, ale v rámci organizace -8-

9 - Navigační strom o složka Blízký termín - seznam dokumentů/spisů, které mají 3 dny před termínem vyřízení, případně jsou po termínu vyřízení o složka Všechny dokumenty - složka je zobrazována všem uživatelům (ne pouze vedoucím) a podřazené složky zobrazují seznam dokumentů v závislosti na zařazení uživatele do skupiny o složka Všechny dokumenty - Moji podřízení - složka je zobrazována pouze vedoucím skupin a zobrazuje seznam dokumentů podřízených uživatelů - Práce s ISDS o možnost zadat k zásilce dodatečné informace o automatické stahování datových zpráv o hromadná evidence datových zpráv o kontrola existence datových schránek o Větší nastavení při stahování datových zpráv o Možnost odlišení přeposlaných zpráv řazení dle sloupce Zpracovatel - Soubory výběr souborů, které mají být v zásilce odeslány - Nové možnosti formátování pořadových čísel možnost vložit zkratku skupiny nebo uživatele - Přístupová práva na dokumenty/spisy přístupová práva závisí na zařazení uživatelů do skupin - Počet záznamů na stránce volba zobrazení počtu dokumentů na stránce - Položky Pošta a ČDZ položky lze vyplnit i po odeslání dokumentu Úpravy - Vyhledávání o rychlé vyhledávání vyhledávání v kdekoliv bylo rozšířeno o vyhledávání v subjektu, adrese a poznámce dokumentu o pokročilé vyhledávání lze vyhledávat dle Způsobu doručení/odeslání a Termínu vyřízení - Formulář dokumentů/spisu o úprava vzhledu formulářů o nové položky Organizační jednotka, Kód organizační jednotky a Termín vyřízení (položka pro zadání datumu, kdy má být dokument vyřízen) - Datumové položky Odesláno/Doručeno úpravy automatického převyplňování - Datum vyřízení lze zadat pouze při změně stavu v dialogovém okně Vyřízení - Zápis doručení možnost zrušit omylem zadané doručení - Kalendář listování v kalendáři dle roku a měsíce Opravy - Hromadné vkládání dokumentů do spisu - Volba v menu zobrazování tlačítek dle oprávnění na provedení akce - Změny stavů dokumentů/spisů o Vlastní dokument se způsobem odeslání Neodesílá se lze uzavřít o Spis obsahující uzavřené dokumenty lze uzavřít, aniž by se musely obsažené dokumenty vracet do stavu vyřízen - Datové zprávy o lze načíst atypické datové zprávy (př. zprávy, které nemají vyplněn stát) - Aktivní x neaktivní uživatel je-li uživatel neaktivní a má povoleno přihlášení, může se přihlásit do aplikace - Storno podepsání oprava podepisovacího Appletu - Stahování souboru s diakritikou v IE 8-9-

10 2. Uživatelé SpS Lite Tato kapitola se zabývá přihlašováním a odhlašováním uživatelů SpS Lite. Každému uživateli je v aplikaci přiřazena určitá role (Uživatel (Referent), Administrátor, Vedoucí, Podatelna a Výpravna). Každý uživatel může mít jednu nebo více rolí, přičemž role Uživatel je nastavena povinně každému uživateli. Uživatelé musí být také zařazeny alespoň do jedné skupiny, kde pro roli Podatelna a výpravna je předdefinována skupina Podatelna/Výpravna, pro roli Administrátora skupina Administrátor a ostatní uživatelé je možné zařadit do přednastavené skupiny Veřejná, případně mohou být členy nově založených skupin (organizační útvary/jednotky) dle potřeb organizace. Zakládat, editovat a mazat skupiny i uživatelé, včetně jejich zařazení do skupin, má opravnění pouze administrátor aplikace. Popis všech rolí uživatelů a jejich zařazení do skupin je uveden v následující tabulce. tab. 1. Role a zařazení uživatelů do skupin v aplikaci SpS Lite Role uživatele Skupina Popis činností Uživatel (Referent) Veřejná a/nebo člen skupin zadaných organizací Provádí běžnou práci s dokumenty a spisy (oběh, vyřizování, ). Vedoucí Libovolná skupina Přiděluje dokumenty a spisy referentům nebo skupinám, kontroluje, schvaluje. Podatelna a Výpravna Podatelna/Výpravna Eviduje podané a doručené dokumenty a vypravuje dokumenty k externím subjektům. Administrátor Administrátor Zajišťuje správu aplikace: nastavení aplikace, uživatelů, skupin, číselníků. -10-

11 3. Popis uživatelského prostředí Základní uživatelské prostředí je téměř shodné pro všechny typy/role uživatelů vyjmenované v předchozí části. Rozdíl v zobrazení mezi jednotlivými rolemi spočívá pouze v rozšíření počtu složek (rozsáhlejší funkcionalitou), které jsou zobrazeny v levé části obrazovky. Pod ovládacími prvky webového prohlížeče je -Panel e-spis Lite-, který slouží k vyhledávání objektů, změně hesla uživatele a odhlášení uživatele. Pod ním již jsou další oblasti pro ovládaní aplikace tzn. Složky a vlastní Pracovní stůl. obr. 1. Pracovní prostředí Referenta Popis jednotlivých částí obrazovky Panel e-spis Lite, Složek a Pracovního stolu je uveden v následující tabulce. tab. 2. Popis Pracovního prostředí Referenta Název oblasti Panel e-spis Lite Složky e-spis Lite Pracovní stůl Popis oblasti -Panel e-spis Lite- slouží k vyhledávání, změně hesla a odhlášení uživatele. Zobrazuje jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Složky SpS Lite slouží k výběru objektů aplikace pro zpracování. Počet a druh zobrazených složek záleží na roli uživatele. Vlastní pracovní stůl uživatele se seznamy dokumentů a menu pro práci s vybranými objekty. -11-

12 Přehled objektů spisové služby: Vlastní dokument (VD) každý dokument vzniklý v organizaci Doručený dokument (DD) každý dokument doručený do organizace vzniká mimo organizaci Datová zpráva (DZ) zpráva zaslaná prostřednictvím Informačního systému datových schránek (dále jen ISDS) / Doručený/Vlastní dokument dokument s připojeným elektronickým souborem Spis obsahuje související vlastní i doručené dokumenty -12-

13 4. Referent Tato kapitola seznamuje uživatele se všemi funkcemi SpS Lite, které jsou společné všem uživatelům. Značná část činností je společná pro různé typy dokumentů i spisy. Protože většinu objektů tvoří dokumenty, budou akce, které jsou společné pro různé objekty, popisovány na dokumentech. Kapitola popisuje práci s dokumenty od založení, přes řízení oběhu, až po konečné vyřízení dokumentu. Kapitola se zde také zabývá vyhledáváním a prací s elektronickým dokumentem Uživatelské prostředí Kapitola Uživatelské prostředí popisuje základní obrazovku, se kterou pracuje uživatel, tzv. Pracovní stůl referenta. Celkový pohled na Pracovní stůl referenta je na obr. 1. V levé části obrazovky se nacházejí Složky e-spis Lite, které slouží k přehlednějšímu výběru dokumentů podle jejich vlastností. Počet zobrazených složek záleží na roli uživatele. Složky určené pro práci referenta mají přístupné všichni uživatelé systému SpS Lite. Tyto složky a činnosti v nich vykonávané jsou základní, další role mají navíc určité speciální složky popsané v příslušných kapitolách Složky referenta obr. 2. Složky SpS Lite Referent Referent má k dispozici dvě složky s názvem Moje dokumenty a Všechny dokumenty, které jsou pak dále vnitřně členěny dle stavu vyřizování dokumentů (viz následující tabulka). Složka Moje dokumenty obsahuje pouze objekty, u nichž je uživatel zpracovatelem, zatímco složka Všechny dokumenty obsahuje objekty bez ohledu na zpracovatele, ale objekty patří do skupin, ve kterých je přihlášený uživatel členem. tab. 3. Složky referenta pro práci s dokumenty Složka Nevyřízené K odeslání Odeslané Vyřízené Popis Zobrazuje objekty ve stavu Nevyřízen. Zobrazuje zásilky, které jsou připraveny a předány k odeslání tj. ve stavu K odeslání. Zobrazuje již odeslané zásilky. Zobrazuje objekty ve stavu Vyřízen (uzavřené objekty se zde nezobrazují). -13-

14 Složka Uzavřené Výsledky hledání Blízký termín Popis Zobrazuje objekty ve stavu Uzavřen. Zobrazuje výsledky naposledy zadaného dotazu v rychlém nebo pokročilém hledání. Zobrazuje objekty, které mají 3 dny před termínem vyřízení, případně jsou po termínu vyřízení (označeny červeně) Základy práce s dokumentem Tato kapitola popisuje práci uživatele od založení po úpravu dokumentu. V aplikaci jsou evidovány dva druhy dokumentů: VLASTNÍ - dokument, který vzniká v organizaci. V seznamu dokumentů má ikonu. DORUČENÝ - dokument přichází do organizace zvenku. V seznamu dokumentů má ikonou Založení dokumentu Pro založení dokumentu vlastního nebo doručeného použije referent příslušná tlačítka s charakteristickou ikonou (viz výše). Může zvolit <Nový vlastní> dokument nebo <Nový doručený> dokument. Formulář je opticky rozdělen do několika částí, které slouží ke snazší orientaci uživatele. Při založení dokumentu je nutno zadat základní údaje o dokumentu včetně jeho zařazení do skupiny. Systém po zadání všech nutných údajů a uložení doplní dokumentu Číslo jednací a UID (jednoznačný identifikátor dokumentu). Uložený dokument se nachází ve složce Moje dokumenty / Všechny dokumenty - Nevyřízené. Zvolte tlačítko < Nový vlastní > příp. < Nový doručený> umístěné nad složkami. obr. 3. Založení dokumentu Po stisku tlačítka se otevře prázdný profilový formulář pro zadání informací o novém dokumentu. Název formuláře (Doručený dokument (obr. 4) nebo Vlastní dokument (obr. 5)) je uveden v pravé horní části formuláře. -14-

15 obr. 4. Prázdný formulář Doručeného dokumentu obr. 5. Prázdný formulář Vlastního dokumentu -15-

16 Vyplňte profilové položky, přičemž oranžově podbarvená pole jsou povinná: tab. 4. Profilové položky dokumentu Část Položka Popis Adresát - pouze u VD - informace o zásilce a subjektu (adresátovi) - zobrazení položek závisí na zvoleném způsobu odeslání, v případě volby Neodesílá se se žádné položky pro vyplnění nezobrazují. Věc Založeno Skupina Předat komu Způsob odeslání Způsob zacházení Stav Odesláno Doručeno Vyvěšeno Svěšeno ČDZ Pošta Výsledek doručení Popište předmětný obsah dokumentu. Datum založení dokumentu včetně času. Systém předvyplní aktuální datum a čas s možností editace. Vyberte skupinu, ve které má být dokument založen. Systém předvyplní primární skupinu uživatele. Je-li uživatel členem pouze jedné skupiny, tak je položka neměnná. Vyberte jméno a příjmení zpracovatele dokumentu. Systém přednastaví přihlášeného uživatele. Vyberte způsob odeslání zásilky. Vyberte způsob zacházení. Nabídka je závislá na zvoleném způsobu odeslání. Stav zpracování zásilky. Doplní systém po uložení dokumentu. Datum odeslání zásilky zadejte pomocí kalendáře nebo zápisem z klávesnice až při odeslání zásilky. Datum doručení zásilky. Doplní systém po zápisu doručení. Datum vyvěšení na úřední desku. Systém předvyplní aktuální datum s možností editace. Datum svěšení z úřední desky. Systém předvyplní aktuální datum + 15 dní s možností editace. Číslo doporučené zásilky. Zápis poštovního místa. Doplní systém po zápisu doručení. Organizační jednotka Pole pro vyplnění organizační jednotky. Kód organizační jednotky Informace o subjektu (Název, IČ, Typ, Titul, Jméno, Příjmení, Narozen, Ulice, ČP, ČO, Obec, PSČ, Pošta, Stát, , Telefon/fax) ID datové schránky Pole pro vyplnění kódu organizační jednotky. Vyberte z číselníku nebo zadejte z klávesnice. ID datové schránky. Dodatečné informace Dodatečné informace lze zadat po stisku tlačítka [Další údaje], které se zobrazuje pouze u datových zpráv. Zkontrolovat DS Toto tlačítko (zobrazuje se pouze u zásilek typu pošta, a fax) slouží ke kontrole existence datové schránky subjektu viz kapitola

17 Část Položka Popis Odesílatel - pouze u DD - informace o doručení dokumentu a subjektu (odesílateli) - zobrazení položek závisí na zvoleném způsobu doručení. Dokument Vložení nového souboru Způsob doručení Způsob zacházení Odesláno Doručeno ČDZ Pošta Vyberte způsob doručení dokumentu. Vyberte způsob zacházení. Nabídka je závislá na zvoleném způsobu doručení. Datum odeslání dokumentu zadejte pomocí kalendáře nebo zápisem z klávesnice. Datum doručení dokumentu. Systém předvyplní aktuální datum s možností editace. Číslo doporučené zásilky. Zápis poštovního místa. Organizační jednotka Pole pro vyplnění organizační jednotky. Kód organizační jednotky Informace o subjektu (Název, IČ, Typ, Titul, Jméno, Příjmení, Narozen, Ulice, ČP, ČO, Obec, PSČ, Pošta, Stát, , Telefon/fax) ID datové schránky Pole pro vyplnění kódu organizační jednotky. Vyberte z číselníku nebo zadejte z klávesnice. ID datové schránky. Dodatečné informace Dodatečné informace lze zadat/upravit po stisku tlačítka Další údaje, které se zobrazuje pouze u datových zpráv. Původ dokumentu Listů Příloh Typ příloh ČJ odesílatele Poznámka Spisový znak Způsob vyřízení Termín vyřízení Soubor * Postup vyplnění položek je uveden v kapitole Zvolte zda byl původní dokument v papírové nebo elektronické verzi. Zapište číslo počet listů dokumentu. Systém automaticky předvyplní číslo 1. Zapište číslo počet příloh k dokumentu. Systém automaticky předvyplní číslo 0. Zapište typ přílohy (svazek, CD apod.) Zadejte číslo jednací odesílatele. Zadejte volný text pro upřesnění popisu dokumentu. Vyberte z číselníku. Systém, dle vybraného spisového znaku, doplní popis, skartační znak a skartační lhůtu. Způsob vyřízení příp. uzavření dokumentu. Zadejte až při jeho vyřízení nebo uzavření. Termín vyřízení zadejte pomocí kalendáře nebo zápisem z klávesnice. Nastavte cestu (pomocí tlačítka [Procházet]) k souboru, který má být k dokumentu připojen. Poznámka: Datumové položky je možné zadat výběrem z kalendáře (ikona z klávesnice (formát data DD.MM.RRRR, např ). ) nebo zápisem -17-

18 Po vyplnění všech povinných (oranžově podbarvená pole) a všech žádaných položek uložte záznam kliknutím na tlačítko [Uložit] (systém zobrazí vyplněný profil dokumentu spolu s dalšími záložkami) nebo [Uložit a nový] (systém zobrazí prázdný formulář pro zadání nového dokumentu) nebo [Uložit a zavřít] (systém zobrazí obsah složky Moje dokumenty - Nevyřízené ). Po uložení formuláře je dokumentu přiřazeno Číslo jednací a UID. obr. 6. Zaevidovaný Doručený dokument -18-

19 obr. 7. Zaevidovaný Vlastní dokument Vyplnění položek dokumentu V kapitole je uveden postup vyplnění některých položek z tab. 4 Profilové položky dokumentu. Vyplňte všechny povinné položky formuláře tj. oranžově podbarvená pole. Nepovinné položky vyplňte podle potřeby. Hodnoty polí, které se vyplňují z číselníku ( Subjekt a Spisový znak ), odstraňujte vždy pomocí ikony. Po vymazání můžete pole vyplnit znovu. Po vyplnění formuláře potvrdíte údaje kliknutím na tlačítko [Uložit] (systém zobrazí vyplněný profil dokumentu spolu s dalšími záložkami) nebo [Uložit a nový] (systém zobrazí prázdný formulář pro zadání nového dokumentu) nebo [Uložit a zavřít] (systém zobrazí obsah složky Moje dokumenty - Nevyřízené ). Po založení nového dokumentu je zobrazen profilový formulář, který je doplněn o další záložky. Jejich popis je uveden v kapitole Záložky dokumentu. Položky Způsob doručení, Způsob odeslání a Způsob zacházení Obsah nabídek číselníků těchto položek je zadán administrátorem, přičemž obsah nabídky Způsob zacházení se liší v závislosti na zvoleném Způsobu odeslání / Způsobu doručení dle tab

20 tab. 5. Způsob zacházení v závislosti na Způsobu doručení / Způsobu odeslání Způsob doručení Pošta Osobně Anonymní Datová zpráva Fax Interní Způsob odeslání Pošta Datová zpráva Osobně Úřední deska Neodesílá se Fax Interní Způsob zacházení Obyčejně, Doporučeně, Do vlastních rukou, Dodejka bez pruhu, Dodejka s červeným pruhem, Dodejka s modrým pruhem, Dodejka se zeleným pruhem, Doporučeně dozahraničí, Neurčeno. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Způsob zacházení Obyčejně, Doporučeně, Do vlastních rukou, Dodejka bez pruhu, Dodejka s červeným pruhem, Dodejka s modrým pruhem, Dodejka se zeleným pruhem, Doporučeně dozahraničí, Neurčeno. Obyčejně, Do vlastních rukou. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Položka Spisový znak Seznam Spisových znaků definuje administrátor v souladu se Spisovým řádem. Každému Spisovému znaku je přidělen Skartační znak a Skartační lhůta. Po rozbalení číselníku (tlačítko ) klikněte na kód nebo heslo příslušného Spisového znaku. Do formuláře systém přenese kód i heslo a zároveň doplní příslušný Skartační znak (A archivace, V výběr, S skartace) a Skartační lhůtu (hodnota je uváděna v rocích (např. 5 znamená 5 let). Položka Subjekt Položka Subjekt označuje u doručeného dokumentu odesílatele, od kterého zásilka přišla, zatímco v případě Vlastního dokumentu je zde uveden subjekt (adresát), kterému je zásilka určena. Před založením nového subjektu, je nutné nejprve ověřit, zda subjekt není v adresáři již založen tzn. pokusíte se v adresáři subjekt nejprve vyhledat (tlačítko [Subjekt]) a v případě, že v něm dosud není, musíte údaje o subjektu zadat sami. Požadovaný subjekt vyhledejte v adresáři subjektů, který zobrazíte po stisknutí tlačítka [Subjekt]). Informace o subjektu se do formuláře přenesou po kliknutí na jeho název (obr. 8). Pokud nebyl záznam o subjektu nalezen, adresář zavřete a zadejte informace o subjektu přímo do položek formuláře. Chcete-li vámi zadaný subjekt uložit do adresáře subjektů, zaškrtněte současně položku Uložit (subjekt bude uložen až po založení dokumentu). -20-

21 Poznámka: Subjekt lze uložit do adresáře pouze pokud jsou uvedeny adresné údaje. UPOZORNĚNÍ: Informace o subjektu se zobrazují ve dvou částech, jednak v poli vedle tlačítka [Subjekt] a jednak přímo v jednotlivých položkách (Název, IČ, Typ, Titul, Jméno, Příjmení, Narozen, Ulice, ČP, ČO, Obec, PSČ, Pošta, Stát, , Telefon/fax) formuláře. Údaj vedle tlačítka [Subjekt] je vyplněn pouze v případě, že subjekt byl vybrán z adresáře subjektů, v opačném případě zůstává položka prázdná. V poli se tedy zobrazuje vždy údaj z adresáře, nezávisle na tom, co je vyplněno v položkách formuláře. Hodnoty se tedy v obou částech mohou lišit např. v poli bude vyplněn subjekt ABC, a.s., ulice... (oficiální sídlo společnosti) a v položkách formuláře konkrétní člověk, kterému je zásilka určena. V seznamech (sloupce Adresát, Odesílatel a Adresát/Odesílatel ) a v tiskových sestavách se zobrazuje subjekt vyplněný v položkách formuláře. obr. 8. Výběr subjektu z adresáře Datumové položky Datumové položky, které lze editovat, můžete zadat z kalendáře (obr. 9), který se zobrazí po kliknutí na ikonu. Výběrem roku, měsíce a dne se vybraný datum přenese do formuláře. obr. 9. Kalendář pro výběr data Datum lze také zapsat přímo z klávesnice ve formátu DD.MM.RRRR, např

Spisová služba ICZ Lite (egon)

Spisová služba ICZ Lite (egon) Spisová služba ICZ Lite (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite, především však na praktickou práci s aplikací. V závěru kurzu jsou

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.2.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Uživatelská příručka systému e-spis LITE

Uživatelská příručka systému e-spis LITE Uživatelská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval Předáno

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.3.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ)

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy je možné vkládat do ukládacích jednotek (UJ) a tyto ukládací jednotky předat do elektronické spisovny v případě,

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.21.0 11.03.2013 Obsah 1. Zařazení vyřízeného dokumentu do spisu... 3 2. Automatický výpočet nabytí právní moci... 4 3. Tisk obálek v modulu Výpravna...

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

4. Patch Zdokonalení:

4. Patch Zdokonalení: Přehled úprav e-spis LITE 2.5.0 4. Patch 2.5.4 Zdokonalení: o ISZR Informační systém základních registrů integrace s ISZR vyhledávání subjektů v základních registrech (ROS, ROB) specifikace přesné adresy

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25 Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.25 7.11.2014 1. Obsah 2. Soupis spisu... 3 3. Tisková sestava Návrhu předávacího protokolu do spisovny... 3 4. Převody do spisovny platnost dokumentu

Více

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) pro role Podatelna Výpravna Spisovna

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) pro role Podatelna Výpravna Spisovna Uživatelská příručka systému ICZ a.s. divize Správa a řízení dokumentů Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému Spisové

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

EPK. Elektronická podpisová Kniha

EPK. Elektronická podpisová Kniha EPK Elektronická podpisová Kniha *Uživatelský manuál* 11/2011 v. 1.0 2011 FPO s.r.o. Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ČINNOST REFERENTA... 4 2.1. PŘÍPRAVA DOKUMENTU DO EPK... 4 2.2. VYTVOŘENÍ ŽÁDOSTI... 4 2.3. PŘEHLED

Více

Popis detailu okna spisu. Detail spisu, záložka Profil spisu

Popis detailu okna spisu. Detail spisu, záložka Profil spisu Popis detailu okna spisu Detail spisu, záložka Profil spisu Detail spisu, záložka Sběrný arch spisu Nástrojový pruh na evidenční kartě spisu 1) Detail dokumentu se zadanou identifikací hledání dokumentu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV ISSS 2010 ALDIS Hradec Králové 12. a 13.4.2010 Práce s dokumenty se na MPSV řídí

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

v ifis* s účinností od do Nová písemnost se pořizuje z menu Spisová služba z formuláře Podací deník.

v ifis* s účinností od do Nová písemnost se pořizuje z menu Spisová služba z formuláře Podací deník. Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis* s účinností od 1.12.2005 do 31.12.2005 Nový záznam Nová písemnost se pořizuje z menu Spisová služba z formuláře 09122 Podací deník. Podací deník obsahuje

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele Environmentální helpdesk - příručka pro žadatele Historie dokumentu Verze Datum Popis změny Vytvořil 1.0 6. 1. 2012 První verze dokumentu P.Vratný, J.Mikulíková 1.1 7. 1. 2012 Revize dokumentu M. Syrovátková

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE SE SPISOVÝMI SLUŽBAMI A/NEBO INFORMAČNÍMI SYSTÉMY TŘETÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘÍRUČKA A NÁVODY YAMACO SOFTWARE 2007-2009 1. ÚVODEM Všechny produkty společnosti YAMACO Software

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Spisově orientovaná ESS uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 23.3.2015 2015, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Národní elektronický nástroj. První kroky dodavatele v NEN

Národní elektronický nástroj. První kroky dodavatele v NEN Národní elektronický nástroj První kroky dodavatele v NEN V1.0 14. 9. 2017 Obsah 1 Přiřazení rolí... 2 2 Návod na podání nabídky... 2 2.1 Webový formulář... 4 2.2 Soubory... 6 2.3 Podání nabídky do částí:...

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

KEO4 Referent. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Referent. 2015 ALIS spol. s r.o. KEO4 Referent 12.8.2015 Contents 3 Obsah 1 Úvod 6 2 Předání 7 2.1 K převzetí... 7 2.2 Doručenky... k převzetí 8 2.3 Předávané... 10 2.4 Odmítnuté... 11 3 Dokumenty přijaté k vyřízení 13 3.1 Vyřízení...

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Objednávky přepravy Uživatelská příručka

Objednávky přepravy Uživatelská příručka Objednávky přepravy Uživatelská příručka Objednávka zadání objednávky Přihlášení a spuštění modulu Objednávky Otevřete www prohlížeč na adrese www.eschenker.dbschenker.com Přihlaste se vašim SIMS ID a

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Schéma procesu podávání návrhů projektů (NP) Vyhlášení veřejné soutěže Vyplnění NP v aplikaci GRIS Přiložení příloh k NP v aplikaci GRIS

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více