Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite"

Transkript

1 ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/ Praha 4 Tel.: Fax: Internet: Uživatelská příručka systému SpS Lite Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno dne Verze 2.0.0

2 Správa dokumentu Záznam změn Datum Autor Verze Popis změn ICZ 1.0 Žádný předchozí dokument ICZ Úpravy dle funkčnosti systému ICZ Úpravy dle funkčnosti systému; popis úprav v kap. 1.2 Kontrolovali Jméno Petr Oplátek Pozice Vedoucí projektu ICZ a.s. Distribuce Kopie č. Jméno Umístění 1 Knihovna projektu ICZ a.s, Správa a řízení dokumentů, Na hřebenech II 1718/10, Praha 4 Tento dokument je určen pouze pro vnitřní potřebu organizace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být zveřejněna mimo tuto organizaci, a to v žádné podobě, bez předchozího písemného souhlasu firmy ICZ a.s.. V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být registrovanými obchodními značkami podle příslušných ustanovení právního řádu. -2-

3 Obsah a rejstříky Obsah příručky: 1. Úvod Co je to e-spis Lite krátký popis aplikace Přehled úprav aplikace e-spis Lite verze Hlavní novinky Nové funkce Úpravy Opravy Uživatelé SpS Lite Popis uživatelského prostředí Referent Uživatelské prostředí Složky referenta Základy práce s dokumentem Založení dokumentu Vyplnění položek dokumentu Záložky dokumentu Záložka Info Záložka Spis Záložka Historie Záložka Soubory Úprava dokumentu Založení odpovědi na dokument pod stejným číslem jednacím Vytvoření kopie dokumentů Základy práce se spisem Založení spisu Záložka Info Záložka Historie Úpravy ve spisu Vložení dokumentu do spisu Vyjmutí dokumentu ze spisu Vyřízení dokumentu ve spisu Uzavření dokumentu ve spisu Vrácení spisu ke zpracování Zrušení (anulování) spisu Práce se soubory (el. dokumenty) Vložení souboru Verzování souboru Vložení nové verze souboru Zobrazení verzí souboru Konverze do formátu PDF Připojení elektronického podpisu Odstranění souboru Zobrazení obsahu souboru Vypravení vlastního dokumentu Evidence jedné zásilky Evidence poštovního vypravení Evidence osobního vypravení Evidence vypravení faxem

4 Evidence ového vypravení Evidence vypravení datovou zprávou Evidence interního vypravení Evidence vyvěšení na úřední desku Evidence více zásilek k dokumentu Úprava zásilky Zrušení zásilky Předání zásilky k odeslání Storno odeslání Zápis výsledku doručení Kontrola existence datové schránky Evidence zásilky kontrola datové schránky Předání zásilky k odeslání kontrola datové schránky Odeslání zásilky - kontrola datové schránky Řízení oběhu Předání objektu Převzetí objektu Změna stavu dokumentů a spisů Vyřízení objektu Uzavření objektu Vrácení dokumentu ke zpracování Zrušení evidenčního záznamu Vyhledávání Rychlé vyhledávání Pokročilé vyhledávání Vedoucí Uživatelské prostředí Řízení oběhu - role Vedoucí Předání objektu role Vedoucí Podatelna a výpravna Uživatelské prostředí Řízení oběhu role Podatelna a výpravna Předání objektu Podatelna a výpravna Tiskové funkce Tisková sestava podací deník Tisková sestava podací arch Zaevidování nového podání Evidence doručeného dokumentu Evidence datové zprávy Načtení datových zpráv Evidence načtených datových zpráv Odeslání zásilek z organizace Zápis výsledku doručení Závěr Rejstřík obrázků: obr. 1. Pracovní prostředí Referenta obr. 2. Složky SpS Lite Referent obr. 3. Založení dokumentu obr. 4. Prázdný formulář Doručeného dokumentu obr. 5. Prázdný formulář Vlastního dokumentu

5 obr. 6. Zaevidovaný Doručený dokument obr. 7. Zaevidovaný Vlastní dokument obr. 8. Výběr subjektu z adresáře obr. 9. Kalendář pro výběr data obr. 10. Záložky dokumentu nevloženého do spisu obr. 11. Záložky dokumentu vloženého do spisu obr. 12. Evidence poštovního podání obr. 13. Evidence osobního podání obr. 14. Evidence ového podání obr. 15. Evidence faxového podání obr. 16. Evidence interního podání obr. 17. Evidence anonymního podání obr. 18. Ukázka záložky Spis obr. 19. Ukázka záložky Historie obr. 20. Ukázka záložky Soubory obr. 21. Založení Odpovědi na doručený dokument obr. 22. Vytvoření kopie dokumentu obr. 23. Založení spisu obr. 24. Profil nově zakládaného spisu obr. 25. Ukázka záložky Info obr. 26. Vložení dokumentu do spisu obr. 27. Dialogové okno Hledání otevřených spisů obr. 28. Záložka Info dokumenty zařazené ve spisu obr. 29. Vyjmutí dokumentu z detailu spisu obr. 30. Vyjmutí dokumentu z detailu dokumentu obr. 31. Vyřízení dokumentu z detailu spisu obr. 32. Dialogové okno pro vyřízení dokumentu obr. 33. Vyřízení dokumentu z jeho detailu obr. 34. Hromadné vyřízení spisu včetně dokumentů obr. 35. Uzavření dokumentu z jeho detailu obr. 36. Dialogové okno pro uzavření dokumentu obr. 37. Hromadné vyřízení spisu včetně dokumentů obr. 38. Vrácení spisu ke zpracování obr. 39. Zrušení spisu obr. 40. Dialogové okno pro zrušení spisu obr. 41. Vložení souboru obr. 42. Záložka Soubory s připojeným souborem obr. 43. Vložení nové verze obr. 44. Zobrazení verzí souboru obr. 45. Konverze souboru obr. 46. Výběr certifikátu obr. 47. Soubor s připojeným el. podpisem obr. 48. Ukázka zaevidované zásilky obr. 49. Evidence poštovní zásilky obr. 50. Evidence osobní zásilky obr. 51. Evidence vypravení faxem obr. 52. Evidence vypravení em obr. 53. Evidence vypravení datovou zprávou obr. 54. Evidence interní zásilky obr. 55. Evidence vyvěšení na úřední desku obr. 56. Evidence více zásilek obr. 57. Předání zásilek k odeslání

6 obr. 58. Storno odeslání obr. 59. Zápis výsledku doručení referentem obr. 60. Doručenka datové zprávy záložka Soubory obr. 61. Zápis doručení detail dokumentu obr. 62. Kontrola existence datové zprávy tlačítko [Zkontrolovat DS] obr. 63. Nalezené datové schránky obr. 64. Kontrola existence datové zprávy K odeslání obr. 65. Předání objektu obr. 66. Dialogové okno Předání k vyřízení obr. 67. Vyřízení objektu obr. 68. Dialogové okno pro vyřízení dokumentu obr. 69. Uzavření objektu obr. 70. Dialogové okno pro vyřízení dokumentu obr. 71. Vrácení dokumentu ke zpracování obr. 72. Zrušení evidenčního záznamu obr. 73. Dialogové oknopro zrušení záznamu obr. 74. Rychlé vyhledávání obr. 75. Výsledek rychlého vyhledávání obr. 76. Pokročilé vyhledávání obr. 77. Výsledek pokročilého vyhledávání obr. 78. Složky spisové služby Lite Vedoucí obr. 79. Předání objektu obr. 80. Dialogové okno Předání k vyřízení obr. 81. Složky spisové služby Lite Podatelna a výpravna obr. 82. Tisk podacího deníku obr. 83. Ukázka sestavy podací deník obr. 84. Tisk podacího archu obr. 85. Ukázka sestavy podací deník obr. 86. Načtení datových zpráv obr. 87. Dialogové okno Přihlášení k datové schránce obr. 88. Dialogové okno Přihlášení k datové schránce obr. 89. Evidence datové zprávy obr. 90. Zaevidovaná datová zpráva obr. 91. Odeslání zásilky obr. 92. Zápis výsledku doručení výpravnou obr. 93. Zápis doručení detail dokumentu Rejstřík tabulek: tab. 1. Role a zařazení uživatelů do skupin v aplikaci SpS Lite tab. 2. Popis Pracovního prostředí Referenta tab. 3. Složky referenta pro práci s dokumenty tab. 4. Profilové položky dokumentu tab. 5. Způsob zacházení v závislosti na Způsobu doručení / Způsobu odeslání 20 tab. 6. Automaticky doplněné položky systémem po založení dokumentu tab. 7. Označení zásilek dle Způsobu odeslání tab. 8. Stavy zásilek po předání k odeslání a zobrazení ve složkách tab. 9. Kontrola datové schránky význam tlačítek tab. 10. Význam složek Vedoucího tab. 11. Pravidla předávání objektů pro Vedoucího tab. 12. Označení doručených dokumetnů ve složce Doručené tab. 13. Význam složek Podatelny a výpravny

7 tab. 14. Pravidla předávání objektů pro Podatelnu

8 1. Úvod 1.1. Co je to e-spis Lite krátký popis aplikace Spisová služba Lite (SpS Lite) je systém specializovaný na podporu evidence, zpracování a oběhu dokumentů jak v klasické listinné podobě, tak v podobě elektronických dokumentů. Elektronické dokumenty vznikají a jsou používány (jako originály) především v důsledku zavedení informačního systému datových schránek. Samozřejmě i tuto komunikaci s datovými schránkami spisová služba e-spis Lite efektivně zajišťuje. Myšlenka SpS Lite je založena na jednoduchém a intuitivním ovládání aplikace, jež není komplikována složitou organizační strukturou a z těchto důvodů je vhodná především pro malé organizace (obce, základní nebo mateřské školy, malé a střední podnikatelské subjekty apod.). Uživatelské rozhraní je řešené prostřednictvím webového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla aj.). Samozřejmostí je splnění všech legislativních nároků, které jsou na vedení spisové služby kladeny zákonem o archivnictví a spisové službě, jeho prováděcí vyhláškou a novým Národním standardem pro vedení spisové služby. Systém zajišťuje kontrolu a průkaznost každého učiněného kroku (pomocí historie), podporuje práci s jednotlivými dokumenty i spisy, předávání dokumentů simuluje reálný oběh a procesy v malém úřadu či organizaci Přehled úprav aplikace e-spis Lite verze Pro zákazníky, kteří již provozují aplikaci e-spis Lite, je v následujících kapitolách uveden přehled všech změn mezi verzí a Hlavní novinky - Organizační struktura zařazování uživatelů do skupin, změna role vedoucího o Uživatelé mohou být nyní roztříděni do skupin, např. dle odborů nebo oddělení v organizaci o Dokumenty jsou zpracovávány nejen v rámci zpracovatelů, ale i skupin o Skupina může mít své vedoucí, kteří mají větší oprávnění (nahrazuje původní globální roli Vedoucí ) o Podatelna a Administrátor zůstávají, jejich správa je také v rámci skupin - Složka Všechny dokumenty - Nepřidělené - seznam dokumentů předaných na skupinu (dokumenty nemají přiděleného konkrétního zpracovatele/vyřizovatele) - Kontrola existence datové schránky při zakládání zásilky, předávání zásilky k odeslání a při vlastním odeslání zásilky z organizace - Podpora spisových plánů - Administrátorská správa aplikace o export a import číselníků (spisový plán, subjekty a uživatelé) o nové složky Skupiny, Číselníky, Hromadné akce a Spisové plány o rozšíření složky Nastavení - Integrace s Nové funkce - Úplná nezávislost organizací o Uživatelské jméno již nemusí být unikátní v rámci celé instalace E-spis Lite, ale v rámci organizace -8-

9 - Navigační strom o složka Blízký termín - seznam dokumentů/spisů, které mají 3 dny před termínem vyřízení, případně jsou po termínu vyřízení o složka Všechny dokumenty - složka je zobrazována všem uživatelům (ne pouze vedoucím) a podřazené složky zobrazují seznam dokumentů v závislosti na zařazení uživatele do skupiny o složka Všechny dokumenty - Moji podřízení - složka je zobrazována pouze vedoucím skupin a zobrazuje seznam dokumentů podřízených uživatelů - Práce s ISDS o možnost zadat k zásilce dodatečné informace o automatické stahování datových zpráv o hromadná evidence datových zpráv o kontrola existence datových schránek o Větší nastavení při stahování datových zpráv o Možnost odlišení přeposlaných zpráv řazení dle sloupce Zpracovatel - Soubory výběr souborů, které mají být v zásilce odeslány - Nové možnosti formátování pořadových čísel možnost vložit zkratku skupiny nebo uživatele - Přístupová práva na dokumenty/spisy přístupová práva závisí na zařazení uživatelů do skupin - Počet záznamů na stránce volba zobrazení počtu dokumentů na stránce - Položky Pošta a ČDZ položky lze vyplnit i po odeslání dokumentu Úpravy - Vyhledávání o rychlé vyhledávání vyhledávání v kdekoliv bylo rozšířeno o vyhledávání v subjektu, adrese a poznámce dokumentu o pokročilé vyhledávání lze vyhledávat dle Způsobu doručení/odeslání a Termínu vyřízení - Formulář dokumentů/spisu o úprava vzhledu formulářů o nové položky Organizační jednotka, Kód organizační jednotky a Termín vyřízení (položka pro zadání datumu, kdy má být dokument vyřízen) - Datumové položky Odesláno/Doručeno úpravy automatického převyplňování - Datum vyřízení lze zadat pouze při změně stavu v dialogovém okně Vyřízení - Zápis doručení možnost zrušit omylem zadané doručení - Kalendář listování v kalendáři dle roku a měsíce Opravy - Hromadné vkládání dokumentů do spisu - Volba v menu zobrazování tlačítek dle oprávnění na provedení akce - Změny stavů dokumentů/spisů o Vlastní dokument se způsobem odeslání Neodesílá se lze uzavřít o Spis obsahující uzavřené dokumenty lze uzavřít, aniž by se musely obsažené dokumenty vracet do stavu vyřízen - Datové zprávy o lze načíst atypické datové zprávy (př. zprávy, které nemají vyplněn stát) - Aktivní x neaktivní uživatel je-li uživatel neaktivní a má povoleno přihlášení, může se přihlásit do aplikace - Storno podepsání oprava podepisovacího Appletu - Stahování souboru s diakritikou v IE 8-9-

10 2. Uživatelé SpS Lite Tato kapitola se zabývá přihlašováním a odhlašováním uživatelů SpS Lite. Každému uživateli je v aplikaci přiřazena určitá role (Uživatel (Referent), Administrátor, Vedoucí, Podatelna a Výpravna). Každý uživatel může mít jednu nebo více rolí, přičemž role Uživatel je nastavena povinně každému uživateli. Uživatelé musí být také zařazeny alespoň do jedné skupiny, kde pro roli Podatelna a výpravna je předdefinována skupina Podatelna/Výpravna, pro roli Administrátora skupina Administrátor a ostatní uživatelé je možné zařadit do přednastavené skupiny Veřejná, případně mohou být členy nově založených skupin (organizační útvary/jednotky) dle potřeb organizace. Zakládat, editovat a mazat skupiny i uživatelé, včetně jejich zařazení do skupin, má opravnění pouze administrátor aplikace. Popis všech rolí uživatelů a jejich zařazení do skupin je uveden v následující tabulce. tab. 1. Role a zařazení uživatelů do skupin v aplikaci SpS Lite Role uživatele Skupina Popis činností Uživatel (Referent) Veřejná a/nebo člen skupin zadaných organizací Provádí běžnou práci s dokumenty a spisy (oběh, vyřizování, ). Vedoucí Libovolná skupina Přiděluje dokumenty a spisy referentům nebo skupinám, kontroluje, schvaluje. Podatelna a Výpravna Podatelna/Výpravna Eviduje podané a doručené dokumenty a vypravuje dokumenty k externím subjektům. Administrátor Administrátor Zajišťuje správu aplikace: nastavení aplikace, uživatelů, skupin, číselníků. -10-

11 3. Popis uživatelského prostředí Základní uživatelské prostředí je téměř shodné pro všechny typy/role uživatelů vyjmenované v předchozí části. Rozdíl v zobrazení mezi jednotlivými rolemi spočívá pouze v rozšíření počtu složek (rozsáhlejší funkcionalitou), které jsou zobrazeny v levé části obrazovky. Pod ovládacími prvky webového prohlížeče je -Panel e-spis Lite-, který slouží k vyhledávání objektů, změně hesla uživatele a odhlášení uživatele. Pod ním již jsou další oblasti pro ovládaní aplikace tzn. Složky a vlastní Pracovní stůl. obr. 1. Pracovní prostředí Referenta Popis jednotlivých částí obrazovky Panel e-spis Lite, Složek a Pracovního stolu je uveden v následující tabulce. tab. 2. Popis Pracovního prostředí Referenta Název oblasti Panel e-spis Lite Složky e-spis Lite Pracovní stůl Popis oblasti -Panel e-spis Lite- slouží k vyhledávání, změně hesla a odhlášení uživatele. Zobrazuje jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Složky SpS Lite slouží k výběru objektů aplikace pro zpracování. Počet a druh zobrazených složek záleží na roli uživatele. Vlastní pracovní stůl uživatele se seznamy dokumentů a menu pro práci s vybranými objekty. -11-

12 Přehled objektů spisové služby: Vlastní dokument (VD) každý dokument vzniklý v organizaci Doručený dokument (DD) každý dokument doručený do organizace vzniká mimo organizaci Datová zpráva (DZ) zpráva zaslaná prostřednictvím Informačního systému datových schránek (dále jen ISDS) / Doručený/Vlastní dokument dokument s připojeným elektronickým souborem Spis obsahuje související vlastní i doručené dokumenty -12-

13 4. Referent Tato kapitola seznamuje uživatele se všemi funkcemi SpS Lite, které jsou společné všem uživatelům. Značná část činností je společná pro různé typy dokumentů i spisy. Protože většinu objektů tvoří dokumenty, budou akce, které jsou společné pro různé objekty, popisovány na dokumentech. Kapitola popisuje práci s dokumenty od založení, přes řízení oběhu, až po konečné vyřízení dokumentu. Kapitola se zde také zabývá vyhledáváním a prací s elektronickým dokumentem Uživatelské prostředí Kapitola Uživatelské prostředí popisuje základní obrazovku, se kterou pracuje uživatel, tzv. Pracovní stůl referenta. Celkový pohled na Pracovní stůl referenta je na obr. 1. V levé části obrazovky se nacházejí Složky e-spis Lite, které slouží k přehlednějšímu výběru dokumentů podle jejich vlastností. Počet zobrazených složek záleží na roli uživatele. Složky určené pro práci referenta mají přístupné všichni uživatelé systému SpS Lite. Tyto složky a činnosti v nich vykonávané jsou základní, další role mají navíc určité speciální složky popsané v příslušných kapitolách Složky referenta obr. 2. Složky SpS Lite Referent Referent má k dispozici dvě složky s názvem Moje dokumenty a Všechny dokumenty, které jsou pak dále vnitřně členěny dle stavu vyřizování dokumentů (viz následující tabulka). Složka Moje dokumenty obsahuje pouze objekty, u nichž je uživatel zpracovatelem, zatímco složka Všechny dokumenty obsahuje objekty bez ohledu na zpracovatele, ale objekty patří do skupin, ve kterých je přihlášený uživatel členem. tab. 3. Složky referenta pro práci s dokumenty Složka Nevyřízené K odeslání Odeslané Vyřízené Popis Zobrazuje objekty ve stavu Nevyřízen. Zobrazuje zásilky, které jsou připraveny a předány k odeslání tj. ve stavu K odeslání. Zobrazuje již odeslané zásilky. Zobrazuje objekty ve stavu Vyřízen (uzavřené objekty se zde nezobrazují). -13-

14 Složka Uzavřené Výsledky hledání Blízký termín Popis Zobrazuje objekty ve stavu Uzavřen. Zobrazuje výsledky naposledy zadaného dotazu v rychlém nebo pokročilém hledání. Zobrazuje objekty, které mají 3 dny před termínem vyřízení, případně jsou po termínu vyřízení (označeny červeně) Základy práce s dokumentem Tato kapitola popisuje práci uživatele od založení po úpravu dokumentu. V aplikaci jsou evidovány dva druhy dokumentů: VLASTNÍ - dokument, který vzniká v organizaci. V seznamu dokumentů má ikonu. DORUČENÝ - dokument přichází do organizace zvenku. V seznamu dokumentů má ikonou Založení dokumentu Pro založení dokumentu vlastního nebo doručeného použije referent příslušná tlačítka s charakteristickou ikonou (viz výše). Může zvolit <Nový vlastní> dokument nebo <Nový doručený> dokument. Formulář je opticky rozdělen do několika částí, které slouží ke snazší orientaci uživatele. Při založení dokumentu je nutno zadat základní údaje o dokumentu včetně jeho zařazení do skupiny. Systém po zadání všech nutných údajů a uložení doplní dokumentu Číslo jednací a UID (jednoznačný identifikátor dokumentu). Uložený dokument se nachází ve složce Moje dokumenty / Všechny dokumenty - Nevyřízené. Zvolte tlačítko < Nový vlastní > příp. < Nový doručený> umístěné nad složkami. obr. 3. Založení dokumentu Po stisku tlačítka se otevře prázdný profilový formulář pro zadání informací o novém dokumentu. Název formuláře (Doručený dokument (obr. 4) nebo Vlastní dokument (obr. 5)) je uveden v pravé horní části formuláře. -14-

15 obr. 4. Prázdný formulář Doručeného dokumentu obr. 5. Prázdný formulář Vlastního dokumentu -15-

16 Vyplňte profilové položky, přičemž oranžově podbarvená pole jsou povinná: tab. 4. Profilové položky dokumentu Část Položka Popis Adresát - pouze u VD - informace o zásilce a subjektu (adresátovi) - zobrazení položek závisí na zvoleném způsobu odeslání, v případě volby Neodesílá se se žádné položky pro vyplnění nezobrazují. Věc Založeno Skupina Předat komu Způsob odeslání Způsob zacházení Stav Odesláno Doručeno Vyvěšeno Svěšeno ČDZ Pošta Výsledek doručení Popište předmětný obsah dokumentu. Datum založení dokumentu včetně času. Systém předvyplní aktuální datum a čas s možností editace. Vyberte skupinu, ve které má být dokument založen. Systém předvyplní primární skupinu uživatele. Je-li uživatel členem pouze jedné skupiny, tak je položka neměnná. Vyberte jméno a příjmení zpracovatele dokumentu. Systém přednastaví přihlášeného uživatele. Vyberte způsob odeslání zásilky. Vyberte způsob zacházení. Nabídka je závislá na zvoleném způsobu odeslání. Stav zpracování zásilky. Doplní systém po uložení dokumentu. Datum odeslání zásilky zadejte pomocí kalendáře nebo zápisem z klávesnice až při odeslání zásilky. Datum doručení zásilky. Doplní systém po zápisu doručení. Datum vyvěšení na úřední desku. Systém předvyplní aktuální datum s možností editace. Datum svěšení z úřední desky. Systém předvyplní aktuální datum + 15 dní s možností editace. Číslo doporučené zásilky. Zápis poštovního místa. Doplní systém po zápisu doručení. Organizační jednotka Pole pro vyplnění organizační jednotky. Kód organizační jednotky Informace o subjektu (Název, IČ, Typ, Titul, Jméno, Příjmení, Narozen, Ulice, ČP, ČO, Obec, PSČ, Pošta, Stát, , Telefon/fax) ID datové schránky Pole pro vyplnění kódu organizační jednotky. Vyberte z číselníku nebo zadejte z klávesnice. ID datové schránky. Dodatečné informace Dodatečné informace lze zadat po stisku tlačítka [Další údaje], které se zobrazuje pouze u datových zpráv. Zkontrolovat DS Toto tlačítko (zobrazuje se pouze u zásilek typu pošta, a fax) slouží ke kontrole existence datové schránky subjektu viz kapitola

17 Část Položka Popis Odesílatel - pouze u DD - informace o doručení dokumentu a subjektu (odesílateli) - zobrazení položek závisí na zvoleném způsobu doručení. Dokument Vložení nového souboru Způsob doručení Způsob zacházení Odesláno Doručeno ČDZ Pošta Vyberte způsob doručení dokumentu. Vyberte způsob zacházení. Nabídka je závislá na zvoleném způsobu doručení. Datum odeslání dokumentu zadejte pomocí kalendáře nebo zápisem z klávesnice. Datum doručení dokumentu. Systém předvyplní aktuální datum s možností editace. Číslo doporučené zásilky. Zápis poštovního místa. Organizační jednotka Pole pro vyplnění organizační jednotky. Kód organizační jednotky Informace o subjektu (Název, IČ, Typ, Titul, Jméno, Příjmení, Narozen, Ulice, ČP, ČO, Obec, PSČ, Pošta, Stát, , Telefon/fax) ID datové schránky Pole pro vyplnění kódu organizační jednotky. Vyberte z číselníku nebo zadejte z klávesnice. ID datové schránky. Dodatečné informace Dodatečné informace lze zadat/upravit po stisku tlačítka Další údaje, které se zobrazuje pouze u datových zpráv. Původ dokumentu Listů Příloh Typ příloh ČJ odesílatele Poznámka Spisový znak Způsob vyřízení Termín vyřízení Soubor * Postup vyplnění položek je uveden v kapitole Zvolte zda byl původní dokument v papírové nebo elektronické verzi. Zapište číslo počet listů dokumentu. Systém automaticky předvyplní číslo 1. Zapište číslo počet příloh k dokumentu. Systém automaticky předvyplní číslo 0. Zapište typ přílohy (svazek, CD apod.) Zadejte číslo jednací odesílatele. Zadejte volný text pro upřesnění popisu dokumentu. Vyberte z číselníku. Systém, dle vybraného spisového znaku, doplní popis, skartační znak a skartační lhůtu. Způsob vyřízení příp. uzavření dokumentu. Zadejte až při jeho vyřízení nebo uzavření. Termín vyřízení zadejte pomocí kalendáře nebo zápisem z klávesnice. Nastavte cestu (pomocí tlačítka [Procházet]) k souboru, který má být k dokumentu připojen. Poznámka: Datumové položky je možné zadat výběrem z kalendáře (ikona z klávesnice (formát data DD.MM.RRRR, např ). ) nebo zápisem -17-

18 Po vyplnění všech povinných (oranžově podbarvená pole) a všech žádaných položek uložte záznam kliknutím na tlačítko [Uložit] (systém zobrazí vyplněný profil dokumentu spolu s dalšími záložkami) nebo [Uložit a nový] (systém zobrazí prázdný formulář pro zadání nového dokumentu) nebo [Uložit a zavřít] (systém zobrazí obsah složky Moje dokumenty - Nevyřízené ). Po uložení formuláře je dokumentu přiřazeno Číslo jednací a UID. obr. 6. Zaevidovaný Doručený dokument -18-

19 obr. 7. Zaevidovaný Vlastní dokument Vyplnění položek dokumentu V kapitole je uveden postup vyplnění některých položek z tab. 4 Profilové položky dokumentu. Vyplňte všechny povinné položky formuláře tj. oranžově podbarvená pole. Nepovinné položky vyplňte podle potřeby. Hodnoty polí, které se vyplňují z číselníku ( Subjekt a Spisový znak ), odstraňujte vždy pomocí ikony. Po vymazání můžete pole vyplnit znovu. Po vyplnění formuláře potvrdíte údaje kliknutím na tlačítko [Uložit] (systém zobrazí vyplněný profil dokumentu spolu s dalšími záložkami) nebo [Uložit a nový] (systém zobrazí prázdný formulář pro zadání nového dokumentu) nebo [Uložit a zavřít] (systém zobrazí obsah složky Moje dokumenty - Nevyřízené ). Po založení nového dokumentu je zobrazen profilový formulář, který je doplněn o další záložky. Jejich popis je uveden v kapitole Záložky dokumentu. Položky Způsob doručení, Způsob odeslání a Způsob zacházení Obsah nabídek číselníků těchto položek je zadán administrátorem, přičemž obsah nabídky Způsob zacházení se liší v závislosti na zvoleném Způsobu odeslání / Způsobu doručení dle tab

20 tab. 5. Způsob zacházení v závislosti na Způsobu doručení / Způsobu odeslání Způsob doručení Pošta Osobně Anonymní Datová zpráva Fax Interní Způsob odeslání Pošta Datová zpráva Osobně Úřední deska Neodesílá se Fax Interní Způsob zacházení Obyčejně, Doporučeně, Do vlastních rukou, Dodejka bez pruhu, Dodejka s červeným pruhem, Dodejka s modrým pruhem, Dodejka se zeleným pruhem, Doporučeně dozahraničí, Neurčeno. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Způsob zacházení Obyčejně, Doporučeně, Do vlastních rukou, Dodejka bez pruhu, Dodejka s červeným pruhem, Dodejka s modrým pruhem, Dodejka se zeleným pruhem, Doporučeně dozahraničí, Neurčeno. Obyčejně, Do vlastních rukou. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Nezobrazuje se. Položka Spisový znak Seznam Spisových znaků definuje administrátor v souladu se Spisovým řádem. Každému Spisovému znaku je přidělen Skartační znak a Skartační lhůta. Po rozbalení číselníku (tlačítko ) klikněte na kód nebo heslo příslušného Spisového znaku. Do formuláře systém přenese kód i heslo a zároveň doplní příslušný Skartační znak (A archivace, V výběr, S skartace) a Skartační lhůtu (hodnota je uváděna v rocích (např. 5 znamená 5 let). Položka Subjekt Položka Subjekt označuje u doručeného dokumentu odesílatele, od kterého zásilka přišla, zatímco v případě Vlastního dokumentu je zde uveden subjekt (adresát), kterému je zásilka určena. Před založením nového subjektu, je nutné nejprve ověřit, zda subjekt není v adresáři již založen tzn. pokusíte se v adresáři subjekt nejprve vyhledat (tlačítko [Subjekt]) a v případě, že v něm dosud není, musíte údaje o subjektu zadat sami. Požadovaný subjekt vyhledejte v adresáři subjektů, který zobrazíte po stisknutí tlačítka [Subjekt]). Informace o subjektu se do formuláře přenesou po kliknutí na jeho název (obr. 8). Pokud nebyl záznam o subjektu nalezen, adresář zavřete a zadejte informace o subjektu přímo do položek formuláře. Chcete-li vámi zadaný subjekt uložit do adresáře subjektů, zaškrtněte současně položku Uložit (subjekt bude uložen až po založení dokumentu). -20-

21 Poznámka: Subjekt lze uložit do adresáře pouze pokud jsou uvedeny adresné údaje. UPOZORNĚNÍ: Informace o subjektu se zobrazují ve dvou částech, jednak v poli vedle tlačítka [Subjekt] a jednak přímo v jednotlivých položkách (Název, IČ, Typ, Titul, Jméno, Příjmení, Narozen, Ulice, ČP, ČO, Obec, PSČ, Pošta, Stát, , Telefon/fax) formuláře. Údaj vedle tlačítka [Subjekt] je vyplněn pouze v případě, že subjekt byl vybrán z adresáře subjektů, v opačném případě zůstává položka prázdná. V poli se tedy zobrazuje vždy údaj z adresáře, nezávisle na tom, co je vyplněno v položkách formuláře. Hodnoty se tedy v obou částech mohou lišit např. v poli bude vyplněn subjekt ABC, a.s., ulice... (oficiální sídlo společnosti) a v položkách formuláře konkrétní člověk, kterému je zásilka určena. V seznamech (sloupce Adresát, Odesílatel a Adresát/Odesílatel ) a v tiskových sestavách se zobrazuje subjekt vyplněný v položkách formuláře. obr. 8. Výběr subjektu z adresáře Datumové položky Datumové položky, které lze editovat, můžete zadat z kalendáře (obr. 9), který se zobrazí po kliknutí na ikonu. Výběrem roku, měsíce a dne se vybraný datum přenese do formuláře. obr. 9. Kalendář pro výběr data Datum lze také zapsat přímo z klávesnice ve formátu DD.MM.RRRR, např

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.2.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

Uživatelská příručka systému e-spis LITE

Uživatelská příručka systému e-spis LITE Uživatelská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval Předáno

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.3.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) pro role Podatelna Výpravna Spisovna

Uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) pro role Podatelna Výpravna Spisovna Uživatelská příručka systému ICZ a.s. divize Správa a řízení dokumentů Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Uživatelská příručka systému Spisové

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE SE SPISOVÝMI SLUŽBAMI A/NEBO INFORMAČNÍMI SYSTÉMY TŘETÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘÍRUČKA A NÁVODY YAMACO SOFTWARE 2007-2009 1. ÚVODEM Všechny produkty společnosti YAMACO Software

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011 Obsah 1. Přihlášení a oprávnění...2 1.1 Nastavení oprávnění...2 2. Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem)...3 2.1 Objednání komodity z e-shopu ISCNPK...3 2.1.1 Objednávky...3 2.1.2 Dotaz na komoditu...4

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

KEO4 Podatelna. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Podatelna. 2015 ALIS spol. s r.o. KEO4 Podatelna 12.8.2015 Contents 3 Obsah 1 Úvod 5 2 Rozdíly Spisové služby KEO4 oproti KEO-X 6 3 Parametry 9 4 Číselníky 12 5 Čísla jednací 13 6 Příjem 15 6.1 Příjem... zásilek 15 6.2 Příjem... datových

Více

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 -

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 - - 1 - Obsah: 1. ÚVOD... - 3-2. POPIS ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ... - 3-3. UŽIVATELÉ ELEKTRONICKÉHO KURÝRA... - 3-4. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ELEKTRONICKÝ KURÝR... - 3-5. NASTAVENÍ SCHRÁNKY UŽIVATELE... - 4-6. SPRÁVA

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Implementace e-spis LITE vč. podpory Service Desk

Implementace e-spis LITE vč. podpory Service Desk ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Výtisk č.: Počet listů: 24 Datum: Datum dokončení Implementace e-spis LITE vč. podpory Service Desk Příručka koncového uţivatele Dokument: HelpDesk_uplna_prirucka_uzivatele.doc

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE ÚVOD Tento dokument stručně popisuje postup při využívání údajů

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE

Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE Popis položek formuláře ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE 1. Základní údaje Název bude se zobrazovat v levém horním rohu okna aplikace, vyplňte přesný název, např. Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

SPISOVNA. verze 1.06 27. 7. 2011

SPISOVNA. verze 1.06 27. 7. 2011 Spisovna Obsah SPISOVNA... 3 Úvod, základní pojmy... 4 Parametry pro modul Spisovna... 6 Modul Referent - předání písemností a spisů do Spisovny... 7 Příprava písemností a spisů k předání do Spisovny...

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Spisová služba ELISA

Spisová služba ELISA Spisová služba ELISA Rozsah: 8 hodin Anotace: Spisová služba ELISA je elearningový kurz, který studující seznamuje s prostředím elektronické spisové služby, jejími funkcemi a podává základní návod k používání.

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více