VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY"

Transkript

1 ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s. Úsek prevádzky Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky Bratislava VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY časť 3 vnútroštátne osobné a súpravové vlaky Platí od 12. decembra 2010 Schválené riaditeľom SeTTPP dňa 3.decembra 2010 (č.j.: 1169/2010-SeTTPP) Len pre služobnú potrebu

2 Záznam o zmenách Zmena číslo 1) V skupine vlakov Platí od Opravené dňa Podpis 1) Ak sa zmena vykonáva prostredníctvom ďalekopisnej správy, uvedie sa jej číslo. 2

3 Obsah strana Záznam o zmenách... 2 Všeobecne... 4 Vysvetlivky k obsahu stĺpcov tabuliek radenia vlakov... 4 Význam použitých značiek a skratiek... 5 Prehľad technických údajov o osobných vozňoch ZSSK radených v Os vlakoch... 5 Prehľad technických údajov o hnacích dráhových vozidlách ZSSK a prípojných vozňoch... 6 Zoznam osobných vlakov určených na prepravu vozňov z/do OV a ŽOS... 7 Prehľad rámcových obehov poštových vozňov Slovenskej pošty, a.s. v Sv vlakoch... 7 Prehľad rámcových obehov poštových vozňov Slovenskej pošty, a.s. v Os vlakoch... 8 Radenie vnútroštátnych osobných a súpravových vlakov v aritmetickom poradí... od 9 3

4 Všeobecne Táto pomôcka obsahuje radenie vozňov vo vnútroštátnych osobných a súpravových vlakoch vrátane vozňov posilových, poštových a iných vozňov v nich zaradených. V pomôcke sú vlaky zapracované v aritmetickom poradí. Z dôvodu väčšej prehľadnosti sú vlaky rozčlenené do číselných kategórii (spravidla po stovkových sériach) a v niektorých prípadoch sú uvádzané aj medzištátne osobné vlaky. Pri označovaní vlakov smerovými tabuľami sa riaďte Opatrením riaditeľa úseku prevádzky číslo 2_74_UP_v1 zo dňa Správkové vozne odosielané z a do OV a ŽOS je povolené prepravovať len vo vlakoch, ktoré boli schválené ŽSR i ZSSK a sú uvedené v prehľadnej tabuľke na str. 7 tejto pomôcky. Zároveň sú tieto vozne uvedené v radení príslušných vlakov ako vozne podľa potreby. Poznámka vozeň/vozne z/do OV a ŽOS znamená, že vo vlaku môžu byť zaradené vozne klasickej stavby ľubovoľného radu. Vo VOD časť 1 je povolená preprava týchto vozňov vo vlakoch R 701, R 703, Sv 7593/R 704, R 705/Sv 7590, R 931 a R 934. Pri preprave a predhlasovaní prepravy uvedených vozňov sa riaďte príslušnými ustanoveniami služobných predpisov. Ak je v súprave vlaku nahradený vozeň so služobným priestorom pre vlakový personál vozňom radu B, vyhradí sa preň oddiel č.1. V prípade, že je vlak v dôsledku neradenia vozňa so služobným priestorom zostavený s viacerých vozňov radu B, vyhradí sa pre vlakový personál oddiel č.1 v prvom, resp. v poslednom vozni vlaku. Prípadné odchýlky sú uvedené priamo pri konkrétnom vlaku v poznámkovej časti tabuľky radenia. Vysvetlivky k obsahu stĺpcov tabuliek radenia vlakov Druh a číslo vlaku Východzia ŽST (odchod) Cieľová ŽST (príchod) Poznámky Obmedzenie jazdy vlaku Obmedzenie objektu Rad HDV - SV Od vlaku Obmedzenie Objekt ide zo ŽST objekt ide do ŽST Na vlak Obmedzenie SPD (SPS) Číslo obehu / deň obehu Vyššie uvedená hlavička tabuľky radenia bez označenia stĺpcov číslami je predtlačená len pri prvom vlaku príslušnej číselnej série. Význam jednotlivých stĺpcov: Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Stĺpec 6 Stĺpec 7 Stĺpec 8 Stĺpec 9 obmedzenie jazdy mobilných prostriedkov. Ak je kolonka nevyplnená, sú plánované denne. konkrétny rad hnacieho dráhového vozidla, resp. vozňa číslo predchádzajúceho vlaku, od ktorého mobilné prostriedky prechádzajú obmedzenie mobilných prostriedkov od vlaku, ktorého číslo je uvedené v stĺpci 3. Ak je kolonka nevyplnená, prechádzajú od vlaku denne. uvádza sa trasa jednotlivých objektov (mobilných prostriedkov) zaradených do vlaku číslo nadväzujúceho vlaku, na ktorý mobilné prostriedky prechádzajú obmedzenie mobilných prostriedkov na vlak, ktorého číslo je uvedené v stĺpci 6. Ak je kolonka nevyplnená, prechádzajú na vlak denne. skratka príslušnosti nasadených mobilných prostriedkov k stredisku prevádzky depa, resp. stanice. Zoznam použitých skratiek názvov staníc a rušňových dep je vždy umiestnený na konci tabuliek radenia vlakov každej číselnej série. číslo a deň obehu, v ktorom sú mobilné prostriedky zaradené sa uvádza v zlomku. V čitateli je uvedené číslo obehu, v menovateli príslušný deň obehu. Technologické úkony vykonávané na mobilných prostriedkoch sa v pomôcke neuvádzajú, sú obsiahnuté len v konkrétnom liste obehu. Vpravo vedľa druhu a čísla vlaku je uvedená jeho trasa s obmedzením jazdy po jednotlivých úsekoch. Úvraťové ŽST sú v smerovke vlaku podčiarknuté. 4

5 Význam použitých značiek a skratiek a - pondelok r - pracovné dni (spravidla a e, okrem štátom uznaných sviatkov) b - utorok s - dni pracovného pokoja (nedele a štátom uznané sviatky) c - streda pp - podľa potreby d - štvrtok záv - súprava zaradená na konci vlaku e - piatok vlož - súprava vložená do stredu vlaku f - sobota Os, Sv - osobný, resp. súpravový vlak g - nedeľa K - súprava uzamknutá, vzťahuje sa na všetky vozne v danej súprave RD - rušňové depo OV - opravovňa vozňov ŽOS - železničné opravovne a strojárne Prehľad technických údajov o osobných vozňoch ZSSK radených v Os vlakoch Rad Rok Vlastná Ložná Dĺžka Počet Počet Počet Poznámka vozňa výroby hmot. hmot. vozňa odd. miest stoja- (moder- vozňa vozňa nov na nizácie) [ t ] [ t ] [ m ] triedy triedy bicykle 1. osobné vozne B , B , Bee , CZE Bt , Btee , CZE Bd , Bdee , CZE Bgee , CZE, oddiel pre vlakovú čatu Bdt , Bdt P , vozeň bez prestavovača O/R Bdtee , CZE Bdteer ( ) 41-24, CZE Bdgteer (2010) 41-24, CZE, oddiel pre vlakovú čatu Bvteer ( ) 41-24, CZE Bdtmee , CZD a CZE Bdgtmee , CZD a CZE, oddiel pre vlak. čatu BDs , BDsee , CZE BDshmee ,4 6* 46 3 CZE BDshmeer ,4 6* 33 3 zdvíhacia ploš. pre invalidné vozíky Beer61 ( ) 45-24, CZD a CZE Bmeer61 ( ) 38-26, CZD a CZE Bmpeer , CZD a CZE Bpeer61 ( ) 42-24, CZD a CZE Bpeer ( ) 43-24, CZD a CZE 2. poštové vozne Postw , , Gbkkqs , , * z toho jeden oddiel vyhradený pre prepravu imobilných cestujúcich na vozíkoch CZD - centrálne zatváranie dverí CZE - centrálne zásobovanie energiou 5

6 Prehľad technických údajov o hnacích dráhových vozidlách ZSSK a prípojných vozňoch Rad vozňa Rok výroby Vlastná hmotnosť vozňa Ložná hmotnosť vozňa Dĺžka vozňa Počet oddielov Počet miest Poznámky [ t ] [ t ] [ m ] triedy triedy 1. prípojné a vložené vozne , ,2-14, z toho 6 sklopných sedadiel ,2-26, miest , , ,3-26, miest elektrické jednotky ,1-33, , , , , x x , z toho 6 sklopných sedadiel 3. motorové a riadiace vozne ,4 * ,6 0,4 * ,4 * miest ,4 * 14, miest ,2 2 24, ,2 2,7 24, , , , ,2-26, z toho 12 sklopných sedadiel ,3-23, z toho 12 sklopných sedadiel 4. motorové jednotky , , (z toho 9 sklop. sed.) * pri sklopených sedačkách na predstavku, v nevyhnutných prípadoch aj na neobsadenom stanovišti rušňovodiča 6

7 Zoznam vlakov určených na prepravu vozňov z/do OV a ŽOS Č. vlaku Východzia ŽST Cieľová ŽST Č. vlaku Východzia ŽST Cieľová ŽST 9606/3019 Bratislava N. Mesto Trnava 6290 Zvolen nákl. st. Zvolen os st Bratislava hl.st. Trnava 6291 Zvolen os st. Zvolen nákl. st Nové Mesto n/váh. Bratislava hl.st Zvolen os. st. Vrútky 3042 Nové Mesto n/váh. Trnava 7303 Vrútky Zvolen os. st Bratislava hl. st. Trnava 7500 Zvolen os. st. Vrútky 3052 Trnava Bratislava hl. st Zvolen os. st. Vrútky 3074 Trnava Bratislava N. Mesto 7505 Vrútky Zvolen os. st Žilina Trenčianska Teplá 7554 Vrútky Žilina 3362 Trenčianska Teplá Nové Mesto n/váh S.N.Ves Košice 3364 Trenčianska Teplá Nové Mesto n/váh Vrútky Košice ) Čadca Žilina 7810 Košice Poprad 3940 Žilina Čadca 7854 Poprad Vrútky 4612 Nové Zámky Bratislava hl.st Žilina Vrútky 4612/9619 Nové Zámky Bratislava N. Mesto 8904 Humenné Košice 4621 Bratislava hl. st. Nové Zámky 8920 Humenné Košice 4671 Bratislava N. Mesto Nové Zámky 8907 Košice Humenné 4909 Nové Zámky Štúrovo 8923 Košice Humenné 4920 Štúrovo Nové Zámky 9619 Bratislava hl. st. Bratislava N. Mesto 5700 Zvolen os. st. Nové Zámky 9643 Bratislava hl. st. Bratislava východ 5701 Nové Zámky Zvolen os. st Bratislava východ Bratislava hl. st. 1) len do I. zmeny GVD Prehľad rámcových obehov poštových vozňov Slovenskej Pošty, a.s. v Sv vlakoch: Č. vlaku Trasa vozňa Vozeň Ide Od vlaku Radený ako Na vlak Obeh VVPK Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Žilina) 1 Gbkkqs pp 4323/9617 posledný * ** Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Košice) 1 Gbkkqs pp 9619 posledný Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Košice) 1 Gbkkqs pp 4335/9643 posledný (Košice) Bratislava hl.st. Bratislava N. M. 1 Postw pp 600 posledný * (Žilina) Bratislava hl. st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp (v f,s) 3018 posledný (Zvolen os. st.) Bratislava hl. st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp 4612 posledný 9636/ (Košice) Bratislava hl. st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp 4612 posledný Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Zvolen os. st.) 1 Gbkkqs pp 9619 prvý za rušňom Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Zvolen os. st.) 1 Gbkkqs pp 1) 9619 prvý za rušňom (Košice) Bratislava hl.st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp (v g) 3042 prvý za rušňom (Žilina) Bratislava hl. st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp (v g) 3042 prvý za rušňom Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Košice) 1 Postw pp 9617 posledný 601/ Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Žilina) 1 Gbkkqs pp 2) 4335/9643 posledný * * v prípade radenia ďalšieho vozňa Gbkkqs (Postw) predposledný ** v prípade súčasného vedenia obehov 0123 a 0126 zaveďte mimoriadne obeh 0129, obeh 0121 nezavádzajte 1) nesmie ísť v g 2) nesmie ísť v fs a 24.XII.-9.I. a 1.VII.-31.VIII. 7

8 Prehľad rámcových obehov poštových vozňov Slovenskej pošty, a.s. v Os vlakoch: Č. vlaku Trasa vozňa Vozeň Ide Od vlaku Radený ako Na vlak Obeh VVPK 3003 (Bratislava N. M.) Bratislava hl. st. N. Mesto n/váh. (Košice) 1 Gbkkqs pp 9600 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Bratislava hl. st. N. Mesto n/váh. (Košice) 1 Gbkkqs pp 9600 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Bratislava hl. st. N. Mesto n/váhom (Žilina) 1 Gbkkqs pp 9600 prvý za rušňom* * 3011 (Bratislava N. M.) Bratislava hl.st. N. Mesto n/ Váhom (Žilina) 1 Gbkkqs pp 1) 9644 prvý za rušňom (Žilina) Nové Mesto n/váh. Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3310 prvý za rušňom 4323/ (Žilina) Nové Mesto n/v. Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3362/3364 prvý za rušňom 4335/ (Košice) Nové Mesto n/v. Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3362/3364 druhý za rušňom 4335/ Žilina Nové Mesto nad Váhom (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 2) 3319 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Nové Mesto nad Váhom Žilina (Košice) 1 Gbkkqs pp 3003 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Nové Mesto nad Váhom Žilina (Košice) 1 Gbkkqs pp 3003 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Nové Mesto nad Váhom Žilina 1 Gbkkqs pp 3003 prvý za rušňom* Žilina Trenčianska Teplá (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3327 prvý za rušňom 3362/ (Košice) Žilina Trenčianska Teplá (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 7806 druhý za rušňom 3362/ (Bratislava N. M.) Nové Mesto nad Váhom Žilina 1 Gbkkqs pp 1) 3011 prvý za rušňom /3364 (Žilina) Trenč. Teplá Nové Mesto n/v. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3322 prvý za rušňom (Košice) Trenč. Teplá Nové Mesto n/v. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3322 druhý za rušňom (Žilina) Bratislava hl.st. Bratislava Nové Mesto 1 Gbkkqs pp (v r) 3018 posledný (Žilina) Bratislava hl.st. Bratislava Nové Mesto 1 Gbkkqs pp (okr. f) 3042 posledný (Košice) Bratislava hl.st. Bratislava Nové Mesto 1 Gbkkqs pp (okr. f) 3042 posledný (Košice) Nové Zámky Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 5700 prvý za rušňom (Zvolen os. st.) Nové Zámky Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 5700 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Bratislava hl. st. N. Zámky (Zvolen os. st.) 1 Gbkkqs pp 3) 9636/9638 posledný 5701/ (Košice) Zvolen os. st. Nové Zámky (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 800 posledný Zvolen os. st. Nové Zámky (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 5701/03/63 posledný (Bratislava N. M.) Nové Zámky Zvolen os. st. 1 Gbkkqs pp (v r) 4627 posledný (Bratislava N. M.) Nové Zámky Zvolen os. st. 1 Gbkkqs pp (v f) 4627 posledný (Bratislava N. M.) Nové Zámky Levice (Zvolen os. st.) 1 Gbkkqs pp (v g) 4627 posledný (Bratislava N. M.) Levice Zvolen os. st. 1 Gbkkqs pp (v g) 5703 posledný Zvolen os. st. Vrútky (Žilina) 1 Gbkkqs pp 7505 posledný Žilina Zvolen os.st. 1 Gbkkqs pp 7554 prvý za rušňom (Zvolen os. st.) Vrútky Žilina 1 Gbkkqs pp 7302 posledný Košice Žilina (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 7813 posledný 3322 ** (Bratislava N. M.) Žilina Košice 1 Gbkkqs pp 3319 posledný (Bratislava N. M.) Žilina Košice 1 Gbkkqs pp 3319 posledný * v prípade radenia aj vozňa z obehu 0123, resp druhý za rušňom, v prípade vedenia oboch obehov nesmie byť obeh 0121 zavedený ** nasledujúci deň 1) nesmie ísť v fs a 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 2) nesmie ísť 24.XII.-9.I. 3) nesmie ísť v g 8

9 Druh a číslo vlaku Východzia ŽST (odchod) Cieľová ŽST (príchod) Poznámky Obmedzenie jazdy vlaku Obmedzenie objektu Rad HDV SV Od vlaku Obmedzenie Objekt ide zo ŽST objekt ide do ŽST Na vlak Obmedzenie SPD (SPS) Číslo obehu / deň obehu Os 2002 Nové Zámky (3:28) Kúty (6:36) počas platnosti GVD (predpoklad po II. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x ) Bdt P,Bdt,BDs,2x Bdt 4619 { Nové Zámky Kúty ) NZ /1 ± 2) 4920 } - '' ± 2) NZ /1 1) nejde 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 2) a 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. Os 2004 Nové Zámky (4:30) Kúty (7:43) oddiel č. 1 služobný v poslednom vozni B-80 počas platnosti GVD (predpoklad po I. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x x Bt, 3x B-80 (RIC) 4627 Nové Zámky Kúty 2015 NZ /1 Os 2005 Lanžhot CZ (4:43) - Bratislava hl. st. (6:13) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bdee Lanžhot CZ Kúty { 1) Bdee, 5x Bee 60 RIC 2680 { 1) Lanžhot CZ Bratislava hl. st { 1) Ba /1 { 2) 2680 { 2) - '' { 2) Ba /1 } 2030 } Kúty Bratislava hl. st. 721 } Ba /1,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Os 2008 Bratislava hl. st. (10:37) Kúty (11:46) počas platnosti GVD (predpoklad po II. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x Bdt P,Bdt,BDs,2x Bdt 2013 Bratislava hl. st. Kúty 2019 NZ /1 Os 2009 Holíč nad Moravou (5:36) Bratislava hl. st. (7:13) v { služobný priestor v prvom vozni Bdgteer Holíč nad Moravou Kúty ide v } { 1) 3x Bdgteer 2070 záv { 1) Kúty Bratislava hl. st { 1) BN /1 { 1) 3x Bdgteer 2070 záv { 1) - '' { 1) BN /1 { 2) 3x Bdgteer 2070 { 2) - '' { 2) BN /1 { 2) 3x Bdgteer 2070 { 2) - '' { 2) BN /1 } 3x Bvteer, Bdgteer 2490 } Holíč nad Moravou Bratislava hl. st } NZ /2,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Os 2010 Bratislava hl. st. (12:38) Kúty (13:46) { 1) Bt 2017 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2021 { 1) NZ /1 { Bt 2017 { - '' { NZ /1 Bdgteer, 3x Bvteer '' NZ /1 Os 2012 Nové Zámky (11:28) (13:09) Bratislava hl. st. (13:27) Kúty (14:39) Bratislava hl. st. Kúty, nejde 24.XII.-9.I. služobný priestor v poslednom vozni Bdgteer { 1) 3x Bdgteer 4605 { 1) Nové Zámky Kúty 2023 { 1) BN /1 { 1) 3x Bdgteer 4605 { 1) - '' { 1) BN /1 { 1) 810 RD { 1) Bratislava hl. st. Zohor 2308 { 1) Ba 802/1 { 2) 3x Bdgteer 4605 { 2) Nové Zámky Bratislava hl. st { 2) BN /1 { 2) 3x Bdgteer 4605 { 2) - '' { 2) BN /1 3) 3x Bdgteer ) - '' záv 3) BN /1 4) ) - '' záv 4) BN /1 ± 5) 4906 ± 5) - '' ± 5) BN /1 } 6) 5752 } 6) - '' } 6) BN /1 2) od 24.XII. do 9.I. 3) a 24.XII.,6.I.,22.,24.IV.,15.IX.,30.X.,17.XI., nejde 11.VI.-10.IX. 4) od 11.VI. do 10.IX., ide aj 3.VII.,28.VIII.,1.IX. 5) a 25.IV.,1.XI., nejde 24.IV.,12.VI.-11.IX.,30.X. 6) od 12.VI. do 11.IX., nejde 3.VII.,28.VIII.,1.IX. Os 2013 Kúty (7:01) Bratislava hl. st. (8:14) Os 2015 počas platnosti GVD (predpoklad po II. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x x Bdt,BDs,Bdt,Bdt P 2002 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 Kúty (8:00) Bratislava hl. st. (9:05) oddiel č. 1 služobný v prvom vozni B-80 počas platnosti GVD (predpoklad po I. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x x B-80 (RIC), 2x Bt 2004 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 Vznik dokumentu: :48:

10 Os 2017 Kúty (10:20) Bratislava hl. st. (11:27) 3x Bvteer, Bdgteer 2072 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 { Bt 2072 { - '' { NZ /1 { 1) Bt 2072 { 1) - '' { 1) NZ /1 Os 2018 Bratislava hl. st. (16:27) Kúty (17:34) { 1) Bt 2021 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2029 { 1) NZ /1 { Bt 2021 { - '' { NZ /1 Bdgteer, 3x Bvteer '' NZ /1 Os 2019 Kúty (12:01) Bratislava hl. st. (13:08) počas platnosti GVD (predpoklad po II. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x { 2x Bdt,BDs,Bdt,Bdt P 2008 { Kúty Bratislava hl. st. 871 { NZ /1 } 2008 } - '' } NZ /1 Os 2020 Bratislava hl. st. (17:38) Kúty (18:45) služobný priestor v poslednom vozni Bdgteer, ± a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 24.IV.,3.VII.,28.VIII., 30.X. { 1) 3x Bdgteer 2023 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2079 { 1) BN /1 { 1) 3x Bdgteer 2023 { 1) - '' { 1) BN /1 ± 2) 3x Bdgteer 2012 ± 2) - '' ± 2) BN /1 { 3) 3x Bdgteer 2012 { 3) - '' { 3) BN /1 2) a XII.,3.-5.,7.I.,25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. 3) od 24.XII. do 9.I. Os 2021 Kúty (14:20) Bratislava hl. st. (15:27) 3x Bvteer, Bdgteer 2010 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 { Bt 2010 { - '' { NZ /1 { 1) Bt 2010 { 1) - '' { 1) NZ /1 Os 2022 Bratislava hl. st. (18:27) Kúty (19:34) { 1) Bt 2025 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2073 { 1) NZ /3 { 1) Bt 2025 { 1) - '' { 1) NZ /3 { 2) 2025 { 2) - '' { 2) NZ /3 -Ʊ 3) Bdgteer, 3x Bvteer Ʊ 3) - '' { 1) NZ /3 Ø 4) 2025 Ø 4) - '' } 5) NZ /3 6) 3x Bdgteer K ) - '' ) BN /1 2) od 24.XII. do 9.I. 3) nejde 23.XII.-8.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 4) a 23.XII.-8.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 5) a 24.XII.-9.I. 6) a 24.XII.,6.I.,22.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,1.,15.IX.,30.X.,17.XI. Os 2023 Kúty (15:17) Bratislava hl. st. (16:23) služobný priestor v prvom vozni Bdgteer, nejde 24.XII.-9.I. { 1) 3x Bdgteer 2012 { 1) Kúty Bratislava hl. st { 1) BN /1 { 1) 3x Bdgteer 2012 { 1) - '' { 1) BN /1 Os 2025 Kúty (16:13) Bratislava hl. st. (17:21) 3x Bvteer, Bdgteer 2074 Kúty Bratislava hl. st NZ /3 { Bt 2074 { - '' { NZ /3 { 1) Bt 2074 { 1) - '' { 1) NZ /3 Os 2026 Bratislava hl. st. (20:36) Kúty (21:41) { 1) Bt 2029 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2075 { 1) NZ /1 -Ʊ 2) Bdgteer, 3x Bvteer Ʊ 2) - '' { NZ /1 Ø 3) 2029 Ø 3) - '' } NZ /1 4) Bdtmee, BDsee, ± 2x Bdtmee K 2027 ± 4) - '' ) BN /1 1) od 24.XII. do 9.I. 2) nejde 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 4) a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. 5) a 26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.,29.VIII.,31.X. Vznik dokumentu: :48:

11 Os 2027 Kúty (17:17) Bratislava hl. st. (18:23) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bd-58, ± a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII., 2.I.,24.IV., 3.VII.,28.VIII.,30.X. { Bd-58, 2x Bee 2076 { Kúty Bratislava hl. st. 837 { BN /1 { 4x Bee 2076 { - '' { BN /1 { 1) Bee 2076 { 1) - '' { 1) BN /1 2) 2x Bdtmee, BDsee, ± Bdtmee 2078 Ø 3) - '' záv ± 2) BN /1 1) nejde 2.VII.-2.IX. 2) a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. 3) a 23.XII.,21.IV.,4.VII.,31.X., nejde 24.XII.-7.I.,22.IV.,1.VII.,28.X. Os 2028 Bratislava hl. st. (22:09) Kúty (23:15), nejde 24.XII.-9.I. { 1) Bt 2029 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2075 { 1) NZ /1 { 1) Bt 2029 { 1) - '' { 1) NZ /1 Os 2029 Kúty (18:20) Bratislava hl. st. (19:27) 3x Bvteer, Bdgteer 2018 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 { 1) Bt 2018 { 1) - '' { 1) NZ /1 { 2) 2018 { 2) - '' { 2) NZ /1 { 2) Bt 2018 { 2) - '' { 2) NZ /1 1) od 24.XII. do 9.I. Os 2030 Bratislava hl. st. (23:08) Kúty (0:14) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bdee -Ʊ 1) 5x Bee 60 RIC, Bdee 720 -Ʊ 1) Bratislava hl. st. Kúty 2680 { Ba /1 Ø 2) 720 Ø 2) - '' } Ba /1 1) nejde 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 2) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 2050 Malacky (3:56) Skalica na Slovensku (5:08) { { Malacky Skalica na Slovensku 2403 { Ba 801/2 Os 2070 Bratislava Nové Mesto (4:15) Kúty (5:49) oddiel č. 1 služobný v poslednom vozni B-80 ak nejde sv pre 2077, služobný priestor v poslednom vozni Bdgteer 1) 4x Bee 60 RIC 9625 ± 2) Bratislava Nové Mesto Kúty ) BN /1 -Ø 3) Æ 4) - '' Ø 3) BN /1 viô 5) 3x B viô 6) - '' viô 5) BN /1 1) B ) - '' ) BN /1 -Ø 8) Æ 9) - '' Ø 8) BN /1 1) B ) - '' ) BN /1 -Ø 8) Æ 9) - '' Ø 8) BN /1 { 10) 3x Bdgteer K Ʊ 11) - '' { 10) BN /1 12) 3x Bdgteer K ) - '' ) BN /1 -Ø 13) Æ 14) - '' Ø 13) BN /1 { 15) 3x Bdgteer Ʊ 16) - '' { 15) BN /1 17) 3x Bdgteer ) - '' ) BN /1 -Ø 18) Æ 19) - '' Ø 18) BN /1 1) a 26.IV.,2.IX., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.-29.VIII. 2) a 25.IV.,29.VIII., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.-28.VIII. 3) nejde 23.XII.-7.I.,22.,26.IV.,1.VII.-2.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 4) nejde 22.XII.-6.I.,21.,25.IV.,30.VI.-1.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 5) ide 23.XII. 6) ide 22.XII. 7) a 26.IV.,30.VIII., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.-29.VIII. 8) nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,1.VII.-2.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 9) nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,30.VI.-1.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 10) nejde 27.XII.-7.I.,1.VII.-31.VIII. 11) nejde 26.XII.-6.I.,21.,24.IV.,30.VI.-31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 12) a 26.IV.,2.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.-29.VIII. 13) nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,1.VII.-1.IX.,15.IX.,1.,2.,17.XI. 14) nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,30.VI.-30.VIII.,1.,15.IX.,31.X.,1.,17.XI. 15) od 27.XII. do 7.I. a od 1.VII. do 31.VIII. 16) od 26.XII. do 6.I. a 30.VI. do 30.VIII., nejde 5.I.,4.VII.,28.VIII. 17) od 4.VII. do 22.VIII., ide aj 3.I.,30.VIII. 18) od 28.XII. do 5.I. a od 6.VII. do 26.VIII., ide aj 27.XII.,7.I.,1.VII.,31.VIII. 19) od 23.XII. do 5.I. a od 30.VI. do 30.VIII., nejde 5.VII.,29.VIII. Os 2071 Kúty (3:57) Bratislava Nové Mesto (5:14) ide v } a 24.XII.-9.I. } 1) 3x Bvteer, Bdgteer 2022 Ø 2) Kúty Bratislava Nové Mesto 4671 } 1) NZ /4 { 3) Bt 2022 { 3) - '' { 3) NZ /4 1) a 24.XII.-9.I. 2) a 23.XII.-8.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 3) od 24.XII. do 9.I. Vznik dokumentu: :48:

12 Os 2072 Bratislava Nové Mesto (8:20) (8:27) Bratislava hl. st. (8:36) Kúty (9:48) { 1) Bt 4670 { 1) Bratislava Nové Mesto Kúty 2017 { 1) NZ /1 { Bt 4670 { - '' { NZ /1 Bdgteer, 3x Bvteer '' NZ /1 -± 1) K RD -± 1) Bratislava hl. st. Kúty ± 1) Ba 801/3 -± 2) RD -± 2) - '' ± 2) Ba 801/3 } 1) K RD } 1) - '' záv } 1) Ba 801/2 } 2) RD } 2) - '' } 2) Ba 801/2 2) od 24.XII. do 9.I. Os 2073 Kúty (4:26) Bratislava Nové Mesto (5:44), nejde 24.XII.-9.I. { 1) 3x Bvteer, Bdgteer Ʊ 2) Kúty Bratislava Nové Mesto 4671 { 1) NZ /4 { 1) Bt 2022 { 1) - '' { 1) NZ /4 { 1) Bt 2022 { 1) - '' { 1) NZ /4 2) nejde 23.XII.-8.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 2074 Bratislava Nové Mesto (14:17) Kúty (15:33) { 1) Bt 9611 { 1) Bratislava Nové Mesto Kúty 2025 { 1) NZ /3 { Bt 9611 { - '' { NZ /3 Bdgteer, 3x Bvteer '' NZ /3 Os 2075 Kúty (5:32) Bratislava Nové Mesto (7:01) posledný Bt vozeň uzamknutý na žiadosť ŽST Bratislava hl. st. z dôvodu nedostatočnej dĺžky nástupišťa { 3x Bvteer, Bdgteer Ʊ 1) Kúty Bratislava Nové Mesto 9612 { NZ /2 { 2) Bt 2028 { 2) - '' { 2) NZ /2 { 3) 2026 { 3) - '' { 3) NZ /2 { 2) Bt K 2028 { 2) - '' { 2) NZ /2 1) nejde 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 2) nejde 24.XII.-9.I. 3) od 24.XII. do 9.I. Os 2076 Bratislava Nové Mesto (15:23) Kúty (16:44) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bd-58 { 1) Bee 9607 { 2) Bratislava Nové Mesto Kúty 2027 { 1) BN /1 { 4x Bee 9607 { - '' { BN /1 { 2x Bee, Bd { - '' { BN /1 1) nejde 2.VII.-1.IX. 2) nejde 5.VII.-4.IX. Os 2077 Kúty (6:35) Bratislava Nové Mesto (7:52) oddiel č. 1 služobný v prvom vozni B-80, nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. -Æ 1) B Æ 1) Kúty Bratislava Nové Mesto Ø 2) BN /1 Ø 3) 2070 Ø 3) - '' ± 4) BN /1 viô 5) 2070 viô 5) - '' viô 6) BN /1 -Æ 1) B Æ 1) - '' Ø 2) BN /1 Ø 3) 2070 Ø 3) - '' ± 4) BN /1 viô 5) 2070 viô 5) - '' viô 6) BN /1 viô 5) 3x B viô 5) - '' záv viô 5) BN /1 -Æ 7) 4x Bee 60 RIC Æ 7) - '' Ø 8) BN /1 Ø 9) 2070 Ø 9) - '' Ø 10) BN /1 1) nejde 23.XII.-8.I.,21.,25.IV.,30.VI.-1.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 2) nejde 24.XII.-9.I.,22.IV.,26.IV.,1.VII.-2.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 3) a 21.IV.,30.VI., nejde 24.XII.-9.I.,22.IV.,1.VII.-26.VIII. 4) a 25.IV., nejde 24.XII.-9.I.,24.IV.,10.VII.-28.VIII. 5) ide 23.XII. 6) ide 31.XII. 7) nejde 22.XII.-8.I.,21.,25.IV.,30.VI.-1.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 8) nejde 23.XII.-9.I.,22.,26.IV.,1.VII.-2.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 9) a 22.XII.,21.IV.,30.VI., nejde 24.XII.-9.I.,22.IV.,1.VII.-26.VIII. 10) a 22.XII.,21.IV., nejde 24.XII.-9.I.,22.IV.,8.VII.-26.VIII. Os 2078 Bratislava Nové Mesto (19:26) Kúty (20:46), nejde 24.XII.-9.I. súprava jazdí každý druhý deň v opačnom radení -Æ 1) Bdtmee, BDsee, 2x Bdtmee Æ 1) Bratislava Nové Mesto Kúty Ø 2) BN /1 Ø 3) 3076 Ø 3) - '' ± 4) BN /1 1) a 1.VII.,28.X., nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,31.X.,1.,17.XI. 2) a 4.VII.,31.X., nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,15.IX.,1.,2.,17.XI. 3) a 23.XII.,21.IV.,4.VII.,31.X., nejde 24.XII.-7.I.,22.IV.,1.VII.,28.X. 4) a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. Vznik dokumentu: :48:

13 Os 2079 Kúty (20:10) (21:27) Bratislava hl. st. (21:32) Bratislava Nové Mesto (21:40) služobný priestor v prvom vozni Bdgteer -Æ 1) 3x Bdgteer Æ 1) Kúty Bratislava Nové Mesto 2070 záv -Ø 2) BN /1 Ø 3) 2020 Ø 3) - '' ) BN /1 viô 5) 2020 viô 5) - '' záv viô 6) BN /1 viô 7) 2020 viô 7) - '' záv viô 8) BN /1 -Ʊ 9) 3x Bdgteer Ʊ 9) - '' záv { 10) BN /1 Ø 11) 2020 Ø 11) - '' ) BN /1 13) 2022 záv 13) - '' ± 14) BN /1 viô 15) 2022 záv viô 15) - '' záv viô 16) BN / K 2423 Kúty Bratislava hl. st. RD Ba 801/2 1) nejde 6.I.,21.,25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,31.X.,1.,17.XI. 2) a 27.XII., nejde 24.XII.,6.I.,22.,26.IV.,5.VII.,30.VIII.,1.,15.IX.,1.,2.,17.XI. 3) nejde 24.,31.XII.,22.IV. 4) nejde 25.XII.,1.I.,23.IV. 5) ide 31.X. 6) ide 1.XI. 7) ide 31.XII.,21.IV. 8) ide 2.I.,25.IV. 9) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,24.IV.,3.,4.VII.,28.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,30.,31.X.,16.,17.XI. 10) nejde 7.I.,4.VII.,2.,16.IX.,31.X.,18.XI. 11) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 12) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI., nejde 25.XII.,23.IV. 13) a 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 14) a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 15) ide 6.I.,3.VII.,1.,15.IX.,30.X.,17.XI. 16) ide 7.I.,4.VII.,2.,16.IX.,31.X.,18.XI. Zoznam použitých skratiek názvov domovských staníc, rušňových dep a cudzích železničných správ Ba Bratislava hl. st. BN Bratislava Nové Mesto NZ Nové Zámky Vznik dokumentu: :48:

14 Druh a číslo vlaku Východzia ŽST (odchod) Cieľová ŽST (príchod) Poznámky Obmedzenie jazdy vlaku Obmedzenie objektu Rad HDV SV Od vlaku Obmedzenie Objekt ide zo ŽST objekt ide do ŽST Na vlak Obmedzenie SPD (SPS) Číslo obehu / deň obehu Os 2600 Trnava (4:25) Kúty (5:57) 1) 2x Bdtmee 3049 } 2) Trnava Kúty ) BN /1-3) 3075 { - '' ) BN /1 ± '' ± BN /1 1) a 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 2) nejde 25.XII.,1.I. 3) nejde 25.XII., 7.I., 23.,26.IV., 6.VII., 30.VIII., 2.,16.IX., 2.,18.XI. Os 2601 Kúty (5:03) Trnava (6:24) nejde v ± 1) Bdtmee, Bdgtmee } 2) Kúty Trnava ) BN /2 -Ø 3) Æ 4) - '' Ø 3) BN /2 5) Bdtmee, Bdgtmee Ø 6) - '' ) BN /1 viô 7) 2616 viô 8) - '' viô 7) BN /1 1) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. 2) nejde 24.,25.XII.,1.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 3) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 4) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 5) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI., nejde 25.XII.,23.IV. 6) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 7) ide 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 8) ide 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. Os 2602 Trnava (6:34) Kúty (7:55) { Bdgtmee 84, Bdtmee 2601 { Trnava Kúty 2611 { BN /2 1) Bdgtmee 84, Bdtmee ) - '' ) BN /1 ± '' ± BN /1 1) a 24.XII.,6.I.,22.,25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,1.,17.XI. Os 2603 Kúty (6:03) Trnava (7:28) { Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee Os 2604 Trnava (8:40) Kúty (10:04) 2630 { Kúty Trnava 4557 { BN /1 { 2x Bdtmee 2605 { Trnava Kúty 2609 { BN /1 } 1) 2605 } 1) - '' } 1) BN /1 2) Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee 2691 Ø 3) - '' ) BN /2 ± 4) 4576 Ø 5) - '' ± 4) BN /2 viô 6) 2611 viô 7) - '' viô 6) BN /2 1) nejde od 30.IV. do 2.X. 2) od 30.IV. do 1.X., ide aj 5.VII.,1.,15.IX. 3) od 29.IV. do 30.IX., ide aj 4.VII.,31.VIII.,14.IX. 4) od 1.V. do 2.X. 5) od 29.IV. do 30.IX. 6) ide 29.VIII. 7) ide 27.VIII. Os 2605 Kúty (6:58) Trnava (8:23) -± 1) 2x Bdtmee ± 1) Kúty Trnava ± 1) BN /1 } 2) 2600 } 2) - '' } 2) BN /1 1) nejde v } od 30.IV. do 2.X. 2) od 30.IV. do 2.X. Os 2606 Trnava (12:44) Kúty (14:09) { Bdgtmee 84, Bdtmee 2607 { Trnava Kúty 2613 { BN /1 } 2607 } - '' } BN /1 Vznik dokumentu: :14:

15 Os 2607 Holíč nad Moravou (8:17) Trnava (10:12) v { od 24.XII. do 9.I. treba v Kútoch prestúpiť Holíč nad Moravou Kúty { 1) Bdtmee, Bdgtmee { 1) Holíč nad Moravou Trnava 2606 { 1) BN /1 { 2) { 2) Holíč nad Moravou Kúty 2412 { 2) Ba 805/2 } 2602 } Kúty Trnava 2606 } BN /1 viô 3) 2618 viô 4) - '' viô 3) BN /1 viô 5) 2616 viô 6) - '' viô 5) BN /1 2) od 24.XII. do 9.I. 3) ide XII.,4.,5.I. 4) ide XII.,3,4.I. 5) ide 27.XII.,3.,7.I. 6) ide 26.XII.,2.,6.I. Os 2608 Trnava (13:44) Kúty (15:09) { 2x Bdtmee 2609 { Trnava Kúty 2615 { BN /1 Os 2609 Kúty (11:54) Trnava (13:21) { 2x Bdtmee 2604 { Kúty Trnava 2608 { BN /1 1) Bdtmee, Bdgtmee Ø 2) - '' ) BN /2 ± 3) ) - '' ± 3) BN /2 1) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI.,nejde 25.XII.,23.IV. 2) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 3) a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 4) a 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. Os 2610 Galanta (14:00) Kúty (16:09) Galanta Trnava, nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, { Bdtmee 4563 { 1) Galanta - Kúty 2631 { 1) BN /1 { 2) 4564 { 2) Trnava - Kúty 2631 { 2) BN /1 } Bdgtmee 84, Bdtmee 2609 } - '' } BN /2,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Os 2611 Kúty (13:50) Trnava (15:21) { Bdtmee, Bdgtmee { Kúty Trnava 2612 { BN /2 } 1) 2x Bdtmee 2604 } 1) - '' } 1) BN /1 2) Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee ) - '' ) BN /2 } 4) 2604 } 4) - '' } 4) BN /2 viô 5) 2604 viô 5) - '' viô 6) BN /2 1) nejde od 30.IV. do 2.X. 2) od 30.IV. do 1.X., ide aj 28.VIII., nejde 27.VIII. 3) od 2.V. do 3.X., ide aj 30.VIII., nejde 29.VIII. 4) od 1.V. do 2.X., nejde 28.VIII. 5) ide 27.VIII. 6) ide 29.VIII. Os 2612 Trnava (15:44) Kúty (17:09) { Bdgtmee 84, Bdtmee 2611 { Trnava Kúty 2619 { BN /2 Os 2613 Kúty (14:50) Trnava (16:21) { Bdtmee, Bdgtmee { Kúty Trnava 2614 { BN /1 Os 2614 Trnava (16:44) Kúty (18:09) -Æ 1) Bdgtmee 84, Bdtmee Æ 1) Trnava Kúty Ø 2) BN /1 Ø 3) 2613 Ø 3) - '' ) BN /1 } 5) 2x Bdtmee 2611 } 5) - '' } 5) BN /1 } 6) 2605 } 6) - '' } 6) BN /1 1) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 4) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI.,nejde 25.XII.,23.IV. 5) nejde od 30.IV. do 2.X. 6) od 30.IV. do 2.X. Os 2615 Kúty (15:50) Trnava (17:21) { 2x Bdtmee 2608 { Kúty Trnava 2616 { BN /1 } Bdtmee, Bdgtmee } - '' } BN /1 Vznik dokumentu: :14:

16 Os 2616 Trnava (17:44) Kúty (19:11) nejde v { 2x Bdtmee 2615 { Trnava Kúty 2621 { BN /1 } 1) Bdgtmee 84, Bdtmee 3027 } 1) - '' ) BN /3 viô 3) 3027 viô 3) - '' viô 4) BN /3 viô 5) 3027 viô 5) - '' viô 6) BN /3 1) nejde 24.XII.-6.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 2) a 26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,29.VIII. 3) ide 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 4) ide 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 5) ide 26.XII.,2.,6.I. 6) ide 27.XII.,3.,7.I. Os 2618 Trnava (18:44) Kúty (20:06) -Æ 1) Bdgtmee 84, Bdtmee Æ 1) Trnava Kúty Ø 2) BN /3 Ø 3) 3075 Ø 3) - '' ) BN /3 viô 5) 3075 viô 5) - '' viô 6) BN /3 7) Bdgtmee 84, Bdtmee ) - '' ± 8) BN /1 } 9) 2615 } 9) - '' ) BN /1 1) nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 4) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI., nejde 25.XII.,23.IV. 5) ide XII.,3,4.I. 6) ide XII.,4.,5.I. 7) a 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 8) a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 9) nejde 24.,25.XII.,1.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 10) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. Os 2619 Kúty (17:50) Trnava (19:21) -Æ 1) Bdtmee, Bdgtmee Æ 1) Kúty Trnava 4551 záv -Ø 2) BN /2 Ø 3) 2612 Ø 3) - '' Ø 3) BN /2 viô 4) 2612 viô 4) - '' viô 5) BN /2 6) ) - '' ) BN /2 } 7) 2610 } 7) - '' záv 8) BN /2 viô 9) 2610 viô 9) - '' viô 10) BN /2 1) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.,31.XII.,22.IV. 4) ide 31.XII. 5) ide 1.I. 6) a IV.,28.VIII., nejde 25.XII. 7) nejde 24.,25.XII.,1.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 8) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. 9) ide 24.,25.XII. 10) ide 25.,26.XII. Os 2621 Kúty (20:07) Trnava (21:28) -Æ 1) 2x Bdtmee Æ 1) Kúty Trnava Ø 2) BN /1 Ø 3) 2616 Ø 3) - '' záv 4) BN /1 5) ) - '' záv ± 6) BN /1 } 7) 2614 } 7) - '' ) BN /1 1) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 4) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI., nejde 25.XII.,23.IV. 5) a 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 6) a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 7) nejde 24.,25.XII.,1.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 8) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. Os 2630 Senica (4:30) Kúty (4:56) { Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee 1) nejde 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 2631 Kúty (16:50) Senica (17:18) Ʊ 1) Senica Kúty 2603 { BN /1 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, -Æ Bdtmee Æ 1) Kúty Senica Ø 2) BN /1 Ø 3) 2610 Ø 3) - '' Ø 3) BN /1 1) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. Vznik dokumentu: :14:

17 Os 2650 Trnava (20:33) Senica (21:30) nejde 24.,25.,31.XII. 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, -Ʊ Bdtmee 4576 { 2) Trnava Senica 2630 { 3) BN /2 } 4) 2611 } 4) - '' ) BN /2 viô 6) 2691 viô 7) - '' viô 8) BN /2 Ø 9) Bdgtmee 84, Bdtmee 2619 Ø 9) - '' } 10) BN /2 1) nejde 23.,26.XII.,5.,6.I.,21.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI., v období od 24.IV. do 2.X. nejde aj v ± 2) nejde 23.XII.,5.I.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., v období od 29.IV. do 30.IX. nejde aj v Ø 3) nejde 27.XII.,7.I.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., v období od 2.V. do 3.X. nejde aj v 4) od 1.V. do 2.X.,nejde 28.VIII. 5) od 2.V. do 3.X., ide aj 6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX., nejde 29.VIII. 6) ide 26.XII.,6.I.,1.,17.XI. 7) ide 23.XII.,5.I.,31.X.,16.XI. 8) ide 27.XII.,7.I.,2.,18.XI. 9) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.,25.,31.XII. 10) nejde 25.,26.XII.,1.I. Os 2651 Senica (4:26) Galanta (5:52) Senica Trnava nejde 25.,26.XII.,1.I. Trnava Galanta 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee ) Senica Galanta ) BN /2 -Ø 2) Æ 3) - '' Ø 2) BN /2 } 4) Bdtmee, Bdgtmee Ø 5) Senica Trnava 3008 } 4) BN /3 1) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV., 5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 4) nejde 25.,26.XII.,1.I. 5) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.,25.,31.XII. Sv 2680 Kúty (4:15) Lanžhot CZ (4:23) { 5x Bee 60 RIC, Bdee 2030 { Kúty Lanžhot CZ 2005 { Ba /1 Os 2686 Kúty (5:05) Břeclav CZ (5:22) { 6x B-80 (RIC) 2687 { Kúty Břeclav CZ 373 { BN EWP3206/1 Os 2687 Břeclav CZ (17:31) Kúty (17:48) { 6x B-80 (RIC) 370 { Břeclav CZ Kúty 2686 { BN EWP3206/1 Os 2688 Kúty (6:05) Břeclav CZ (6:22) nejde v ± a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. - 1) 5x B-80 (RIC) ر 2) Kúty Břeclav CZ 375-1) BN EWP3203/1 1) nejde 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 2) nejde 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. Os 2689 Břeclav CZ (19:31) Kúty (19:48) ide v - Ø a ±, nejde 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. -ر 1) 5x B-80 (RIC) 372 -ر 1) Břeclav CZ Kúty ) BN EWP3203/1 1) nejde 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 2) nejde 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. Sv 2690 Trnava (3:10) Senica (3:53) ide v a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee ) Trnava Senica ) BN /2 3) 2691 Ø 4) - '' ) BN /2 viô 5) 4576 viô 6) - '' viô 5) BN /2 1) od 2.V. do 3.X., ide aj 30.VIII., nejde 29.VIII. 2) od 30.IV. do 1.X., ide aj 28.VIII., nejde 27.VIII. 3) a 26.IV., nejde 27.XII.,25.IV.-3.X. 4) a 21.IV., nejde 24.XII.,22.IV.-30.IX. 5) ide 27.XII.,7.I.,6.VII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 6) ide 23.XII.,5.I.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Vznik dokumentu: :14:

18 Sv 2691 Senica (17:43) Trnava (18:34) ide v Ø a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, Ø Bdtmee 2631 Ø 1) Senica Trnava ) BN /1 Ø 3) 2631 Ø 3) - '' ) BN /1 viô 5) 2631 viô 5) - '' viô 6) BN /1 1) od 29.IV. do 30.IX., ide aj 4.VII.,31.VIII.,14.IX. 2) od 30.IV. do 1.X., ide aj 5.VII.,1.,15.IX. 3) a 21.IV., nejde 24.XII.,22.IV.-30.IX. 4) a 26.IV., nejde 27.XII.,25.IV.-3.X. 5) ide 23.XII.,5.I.,31.X.,16.XI. 6) ide 26.XII.,6.I.,1.,17.XI. Zoznam použitých skratiek názvov domovských staníc, rušňových dep a cudzích železničných správ Ba Bratislava hl. st. BN Bratislava Nové Mesto Vznik dokumentu: :14:

19 Druh a číslo vlaku Východzia ŽST (odchod) Cieľová ŽST (príchod) Poznámky Obmedzenie jazdy vlaku Obmedzenie objektu Rad HDV SV Od vlaku Obmedzenie Objekt ide zo ŽST objekt ide do ŽST Na vlak Obmedzenie SPD (SPS) Číslo obehu / deň obehu Os 3000 Leopoldov (4:00) Bratislava hl. st. (5:05) - 1) 4x Bdtee, BDsee 3043 { Leopoldov Bratislava hl. st ) BN /2 ± 2) 3047 } - '' ± 2) BN /2 1) nejde 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 2) a 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. Os 3001 Leopoldov (4:50) Nové Mesto nad Váhom (5:29) { Bdgtmee, 3x Bdtmee ) Leopoldov Nové Mesto nad Váhom 3012 { BN /3 1) nejde 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. Os 3002 Leopoldov (4:37) Bratislava hl. st. (5:42) - 1) 4x Bdtee, BDsee 3044 { 2) Leopoldov Bratislava hl. st ) BN /1-3) 3047 { 4) - '' ) BN /1 5) 3044 záv ± 6) - '' ) BN /1 ± 7) ) - '' ± 7) BN /1 1) nejde 25.XII.-8.I.,23.,26.IV.,2.VII.-2.IX.,16.IX.,2.,18.XI. 2) nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 3) od 7.VII. do 27.VIII., ide aj 28.XII.-1.I.,4.-6.I.,8.I.,2.,5.VII.,31.VIII.,1.IX. 4) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. 5) a 6.VII.,2.IX.,2.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV. 6) a 5.VII.,1.IX.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV. 7) a 25.,27.XII.,3.,7.I., IV.,30.VIII.,16.IX.,18.XI. 8) a 24.,26.XII.,2.,6.I., IV.,29.VIII.,15.IX.,17.XI. Os 3003 Bratislava hl. st. (4:29) (5:21) Trnava (5:28) Nové Mesto nad Váhom (6:29) Gbkkqs musí byť vybavený aj vzduchovými spojkami napájacieho potrubia, max. 2 vozne pp Gbkkqs 9600 pp Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3319 pp Slposta 0123/1 pp Gbkkqs 9600 pp - '' pp Slposta 0126/1 pp Gbkkqs 9600 pp - '' pp Slposta 0121/1-1) Bdgteer, 3x Bdteer 3046 { - '' ) Ba /1 ± 2) 3052 } - '' ± 2) Ba /1 3) BDsee, 4x Bdtee K ) Bratislava hl. st. Trnava ) BN /3 -Ø 4) Æ 5) - '' Ø 4) BN /3 1) nejde 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 2) a 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 3) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI.,nejde 25.IV.,29.VIII. 4) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 5) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.VIII.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. Os 3005 Kúty (3:57) Leopoldov (6:15), nejde 24.XII.-9.I. súprava jazdí každý druhý deň v opačnom radení 1) Bdtmee, BDsee, 2x Bdtmee 2026 záv ± 2) Kúty Leopoldov ) BN /1 -Ø 3) Æ 4) - '' Ø 3) BN /1 1) a 26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.,29.VIII.,31.X. 2) a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. 3) a 4.VII.,31.X., nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,15.IX.,1.,2.,17.XI. 4) a 1.VII.,28.X., nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,31.X.,1.,17.XI. Os 3007 Leopoldov (6:50) Nové Mesto nad Váhom (7:29), nejde 24.XII.-9.I. { 1) Bdtmee, BDsee, 2x Bdtmee Os 3008 Trnava (6:07) Bratislava hl. st. (6:56) súprava jazdí každý druhý deň v opačnom radení 3005 { 1) Leopoldov Nové Mesto nad Váhom 3018 { 1) BN /1 { 4x Bdtee, BDsee 3003 záv { Trnava Bratislava hl. st { BN /3 } 1) Bdgtmee84, Bdtmee 2651 } 1) - '' } 1) BN /3 viô 2) 2619 viô 3) - '' viô 2) BN /3 } 2x Bdtmee 2621 Ø 4) - '' } BN /2 1) nejde 25.,26.XII.,1.I. 2) ide 25.,26.XII.,1.I. 3) ide 24.,25.,31.XII. 4) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 3009 Bratislava hl. st. (6:10) Leopoldov (7:16) BDsee, 4x Bdtee 3002 Bratislava hl. st. Leopoldov 3016 BN /1 Vznik dokumentu: :28:

20 Os 3011 Bratislava hl. st. (7:07) (8:15) Leopoldov (8:20) Nové Mesto nad Váhom (9:02) Gbkkqs musí byť vybavený aj vzduchovými spojkami napájacieho potrubia pp 1) Gbkkqs 9644 pp 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3327 pp 1) Slposta 0129/1 { 2) BDsee, 4x Bdtee 3000 { 2) - '' { 2) BN /2 } 3) 3000 } 3) - '' } 3) BN /2 { 2) záv { 2) Leopoldov Nové Mesto nad Váhom 3020 { 2) NZ 813/1 1) nesmie ísť v } a 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 2) nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 3) a 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. Os 3012 Nové Mesto nad Váhom (6:10) Bratislava hl. st. (7:56) { 3x Bdtmee,Bdgtmee 3001 { Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st { BN /3 } 3x Bdteer, Bdgteer 1707 Ø 1) - '' } Ba /2 1) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 3013 Bratislava hl. st. (8:40) Nové Mesto nad Váhom (10:49) { 1) BDsee, 4x Bdtee 3008 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3026 { 1) BN /3 { 2) 3008 { 2) - '' { 2) BN /3 } 9602 } - '' } BN /3,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Os 3015 Bratislava hl. st. (10:10) Leopoldov (11:15) { Bdgteer, 3x Bdteer 702 { Bratislava hl. st. Leopoldov 3024 { Ba /2 } BDsee, 4x Bdtee 3016 } - '' } BN /1 Os 3016 Leopoldov (7:50) Bratislava hl. st. (8:56) { 4x Bdtee, BDsee 3009 { Leopoldov Bratislava hl. st { BN /1 } 3009 } - '' } BN /1 Os 3017 Bratislava hl. st. (11:10) Leopoldov (12:15), nejde 24.XII.-9.I. { 1) Bdtmee, BDsee, 2x Bdtmee súprava jazdí každý druhý deň v opačnom radení 3018 { 1) Bratislava hl. st. Leopoldov 3076 { 1) BN /1 Os 3018 Nové Mesto nad Váhom (8:05) Bratislava hl. st. (9:56) nejde 24.XII.-9.I. Gbkkqs musí byť vybavený aj vzduchovými spojkami napájacieho potrubia v { jazdí súprava každý druhý deň v opačnom radení (obeh ) pp Gbkkqs 3310 pp Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st. 4323/9617 pp Slposta 0121/2 1) 2x Bdtmee, BDsee, { Bdtmee 3007 { 1) 3017 { 1) BN /1 2) 2x Bdtmee 3039 Ø 3) - '' ) BN /1 viô 4) 3039 viô 5) - '' viô 4) BN /1 } 1) 2x Bdtmee,BDshmee 3039 Ø 6) - '' } 1) BN /1 2) a 22.IV., nejde 25.XII.-8.I.,23.IV. 3) a 21.IV., nejde 24.XII.-7.I.,22.IV. 4) ide 5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,1.,17.XI. 5) ide 4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 6) a 21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 23.XII.-8.I. Os 3019 Bratislava hl. st. (12:10) (12:59) Trnava (13:02) Nové Mesto nad Váhom (13:59) Trnava Nové Mesto nad Váhom ide v a } A/B/D/W vozeň z/do OV a ŽOS } Bdgteer, 3x Bdteer 3012 } Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3038 } Ba /2 { 3x Bdtmee,Bdgtmee 9606 { Bratislava hl. st. Trnava 4567 { BN /1 pp A/B/D/W 9606 pp - '' - pp A/B/D/W 371 pp - '' - CZ-ČD pp 1) A/B/D/W - '' - 1) smie ísť len vtedy, ak nejde A/B/D/W CZ-ČD (spolu max. 2 vozne z/do OV a ŽOS) Os 3020 Nové Mesto nad Váhom (10:03) Bratislava hl. st. (11:56) Leopoldov Bratislava hl. st. ide v } a 24.XII.- 9.I.,1.VII.- 31.VIII. { 1) záv { 1) Nové Mesto nad Váhom Leopoldov 5109 { 1) NZ 813/1 { 2) 4x Bdtee, BDsee 3011 { 2) Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st { 2) BN /2 } 3011 } - '' } BN /2,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Vznik dokumentu: :28:

21 Os 3021 Bratislava hl. st. (12:45) Nové Mesto nad Váhom (14:42) od 14.III. do 3.X. { 1) BDshmee,2x Bdtmee 9610 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3038 { 1) BN /1 { 1) 2x Bdtmee 9610 { 1) - '' { 1) BN /1 1) od 14.III. do 3.X. Os 3022 Nitra (9:26) Bratislava hl. st. (11:56) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bdee, nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. { 1) 5xBee-60 RIC, Bdee 1735 { 1) Nitra Bratislava hl. st. 725 { 1) Ba /1,1.VII.-31.VIII. Os 3023 Bratislava hl. st. (14:10) Nové Mesto nad Váhom (15:59) { 1) BDsee, 4x Bdtee 9616 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3040 { 1) BN /1 { 2) 9616 { 2) - '' { 2) BN /1 } 3024 } - '' } BN /1 1) od 14.III. do 3.X. 2) nejde od 14.III. do 3.X. Os 3024 Leopoldov (12:16) Bratislava hl. st. (13:22) { 3x Bdteer, Bdgteer 3015 { Leopoldov Bratislava hl. st { Ba /2 } 4x Bdtee, BDsee 3015 } - '' } BN /1 Os 3026 Nové Mesto nad Váhom (12:32) Bratislava hl. st. (14:30), nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. { 1) 4x Bdtee, BDsee 3013 { 1) Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st { 1) BN /3,1.VII.-31.VIII. Os 3027 Bratislava hl. st. (15:10) Nové Mesto nad Váhom (17:02) Trnava Leopoldov Leopoldov Nové Mesto nad Váhom, nejde 24.XII.-9.I. { 1) BDsee, 4x Bdtee 3026 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3044 { 1) BN /3 { 2) 3020 { 2) - '' { 2) BN /2 { 3) 3020 { 3) Bratislava hl. st. Leopoldov 3052 { 3) BN /2 2x Bdtmee 9620 Bratislava hl. st. Trnava 2600 ± BN /2 Bdtmee, Bdgtmee '' BN /3 } 4) 2x Bdtmee 9620 } 4) - '' } 4) BN /2 } 4) Bdtmee, Bdgtmee } 4) - '' } 4) BN /3,1.VII.-31.VIII. 2) od 1.VII. do 31.VIII. 3) od 24.XII. do 9.I. 4) nejde 25.XII.,1.I. Os 3030 Nové Mesto nad Váhom (13:43) Bratislava hl. st. (15:30) ide v a } } 4x Bdtee, BDsee 3013 } Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st } BN /3 viô 1) 2x Bdtmee K 3039 viô 2) - '' viô 1) BN /1 } 3) 2xBdtmee,BDshmee K 3039 viô 4) - '' } 3) BN /1 1) ide 24.XII.,8.I. 2) ide 23.XII.,7.I. 3) od 24.XII. do 9.I. 4) ide ,31.XII.,1.,5.,7.,8.I. Os 3033 Bratislava hl. st. (16:10) Nové Mesto nad Váhom (18:09) Leopoldov Nové Mesto nad Váhom, ± a 5.VII.,1.IX., 1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV. { 1) Bdgtmee, 3x Bdtmee 9662 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3044 { 1) BN /3 { 2) 9662 { 2) - '' záv { 2) BN /3 ± 3) BDsee, 4x Bdtee 3030 ± 3) - '' záv ± 3) BN /3 4) ) Bratislava hl. st. Leopoldov 3002 ± 5) BN /3 1) od 24.XII. do 9.I. 2) nejde 24.XII.-9.I. 3) a 5.VII.,1.IX.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV. 4) a 24.,26.XII.,2.,6.I., IV.,29.VIII.,15.IX.,17.XI. 5) a 25.,27.XII.,3.,7.I., IV.,30.VIII.,16.IX.,18.XI. Vznik dokumentu: :28:

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA Vážení cestujúci, z dôvodu predĺženia výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Ladce Púchov (), Púchov - Považská Bystrica () a Považská

Více

T E L E G R A M ==================

T E L E G R A M ================== T E L E G R A M ================== Podacia stanica: GR ŽSR O 450 Číslo: 1945/2016 Dátum podania: 02.12.2016 Čas: 13:21 A d r e s a : ŽSR GR O 410, O 420, O 430, O 440, O 460, OSS Hlavný dispečer, Ústredný

Více

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD VÝLUKA NA TRATI PÚCHOV BYTČA DOLNÝ HRIČOV a PÚCHOV LÚKY pod MAKYTOU Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v železničných staniciach Púchov, Bytča a na

Více

Všeobecné pokyny VŠEOBECNÉ POKYNY

Všeobecné pokyny VŠEOBECNÉ POKYNY 2 Piktogramy VŠEOBECNÉ POKYNY Poučenie, ako používať cestovný poriadok Na vyhľadanie určitého vlakového spojenia sa použije najprv mapa alebo zoznam staníc. Čísla uvedené na mape, alebo v zozname staníc

Více

Část 2. Mezistátní spěšné, osobní a soupravové vlaky

Část 2. Mezistátní spěšné, osobní a soupravové vlaky Část 2 Mezistátní spěšné, osobní a soupravové vlaky Sp 1630 a,b,e Summerau 8.44, Horní Dvořiště 8.53-8.55, České Budějovice 9.57 Hmotn.: 200 t Brzd.%: 48, Brzdy v poloze R E Bmee 3 8501 Summerau České

Více

Záznam o zmenách. Zmena číslo 1) Platí od Opravené dňa Podpis. ktorou bola zmena nariadená

Záznam o zmenách. Zmena číslo 1) Platí od Opravené dňa Podpis. ktorou bola zmena nariadená Záznam o zmenách Zmena číslo 1) Platí od Opravené dňa Podpis 1) Ak sa zmena vykonáva prostredníctvom ďalekopisnej správy, uvedie sa číslo dps, ktorou bola zmena nariadená 3 Obsah strana Všeobecné... 5

Více

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20. R 200 Anton Bruckner a,b,d 4) Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.40 Hmotn.: SUU-CB 300 t, CB-PHA HN 550 t Brzd.%: 155//155/112, Brzdy

Více

VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY

VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s. Úsek prevádzky Sekcia prípravy prevádzky Bratislava VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY časť 1 SuperCity (SC) EuroCity (EC) EuroNight (EN) InterCity (IC) Expresy (Ex) Rýchliky (R)

Více

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný A RIC BDs RIC 3x B RIC 2x B 244 RIC Provozní jednotka: Brno Oběh celkem: 2x A RIC 2x BDs RIC 6x B RIC 4x B 244 RIC GŘ Praha Domovská stanice: Číslo oběhu: EWP 3218 Platí do: 9.XII.2006 Bohumín 2. 5:15

Více

Česká republika. / INFORMÁCIE:

Česká republika.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Česká republika Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcov na linke. Mená dopravcov, ktorí zabezpečujú linky

Více

VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN

VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN Váţení cestujúci, VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN z dôvodu výlukovej činnosti správcu ţelezničnej dopravnej cesty (ŢSR) na trati prichádza v dňochod11. mája 19. júna 2015k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK.

Více

JŘ 2005/2006. pokrač. na str.2. Plzeň hl.n. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. pokrač. na str.2. Plzeň hl.n. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): Zpracoval: Martin Konečný - GŘ Praha Domovská stanice: Hradec Králové hl.n. Číslo oběhu: VO 51000 Platí do: 9.XII.2006 pokrač. na str.2 1. 2. 15:25 17:38 17:38 Sp 1954 [30] R 1458 [22] Pardubice hl.n. 18:59 23:44 Sv 5690 [20] 1:47

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty ČESKÉ DRÁHY a. s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61 005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 Vlaky pro přepravu pošty

Více

Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K

Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K 127 pre trate: Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.sk. Juh - Odb Vinohrady (127

Více

Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K

Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K 119 pre trate: Zvolen osobná stanica Šahy (119 A) Šahy Čata (119 B) Levice Štúrovo (119

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Pardubice Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné a osobní vlaky Jen pro služební potřebu JŘ 2008 / 2009 KCOD Pardubice Platí od 14.12.2008 České dráhy, a.s.

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

Rakúsko. / INFORMÁCIE:

Rakúsko.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Rakúsko Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcov na linke. Mená dopravcov sú uvedené vždy pod každým cestovný

Více

Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K

Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K 128 pre trate: Leopoldov Galanta (128A) Sereď Trnava (128B) Trnava Kúty (128C) Brezová pod

Více

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy Dne 30.10. 2008 (č.j. 2442/ 2008- RTOD- 13/1) Platí od 14.12. 2008 Vlaky pro

Více

Moravia. Wien Hbf 18:09, Břeclav os.n. 19:04-19:11, Přerov 20:08-20:09, Bohumín os.n. 21:08

Moravia. Wien Hbf 18:09, Břeclav os.n. 19:04-19:11, Přerov 20:08-20:09, Bohumín os.n. 21:08 x * 100 Moravia Wien Hbf 18:09, Břeclav os.n. 19:04-19:11, Přerov 20:08-20:09, Bohumín os.n. 21:08 Kurs WP 3129 Orša Centralnaja 20:52, St. Peterburg Vitebsk 7:23 vlakem R 52 140 km/h Hmotn.: 500 t Brzd.%:

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove.

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Obec Pucov č. 214 026 01 Dolný Kubín Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu /obecnej posilňovne (ďalej len fitnes

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen vůz řady Apee! Toto opatření platí do odvolání!

Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen vůz řady Apee! Toto opatření platí do odvolání! Ampz73 WRm Provozní jednotka: Praha Oběh celkem: Ampz73 WRm GŘ Praha Domovská stanice: Praha hl.n. Číslo oběhu: VO 53000 Platí do: 9.XII.2006 Košice ZSSK Žilina ZSSK Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

CESTOVNÝ PORIADOK VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY MOLDAVA NAD BODVOU

CESTOVNÝ PORIADOK VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY MOLDAVA NAD BODVOU CESTOVNÝ PORIADOK VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY MOLDAVA NAD BODVOU PLATÍ OD 13.12.2015 DO 10.12.2016 1 CESTOVNÝ PORIADOK Obsah strana Vysvetlivky stálych značiek 2 Kalendár prevádzky počas dni školského vyučovania

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K

Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K 102 pre trate: Užgorod PSP UA - Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT (102 A) PLATÍ OD

Více

Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke

Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke Všeobecne, platí pre každú kontrolu: Ak nie je status po overení údajov dávky Bez chýb zobrazí sa k danej chybe príslušný

Více

PGR Č. 8/15 NA ZABEZPEČENIE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ŽST. HUMENNÉ A BRATISLAVA

PGR Č. 8/15 NA ZABEZPEČENIE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ŽST. HUMENNÉ A BRATISLAVA Číslo strany : 1 Počet strán: 8 PGR Č. 8/15 NAKLÁDKY A VYKLÁDKY V ŽST. HUMENNÉ A Označenie dokum. Vydanie číslo: 1 Dátum: 09.12.2015 PGR č. 8/15 Vypracoval: Ing. Rus Preveril: JUDr. Dudič Schválil: JUDr.Cap,

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV

PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. PROJEKT Z DOPRAVNÝCH PROCESOV Žilina 2011

Více

Služba Expres kuriér

Služba Expres kuriér Cenová ponuka SP, a.s. č. 10 251 zo dňa 05.11.2014 pre spoločnosť BUGÁR, s.r.o. Služba Expres kuriér Expresné zásielky Pohodlné a rýchle zasielanie od dverí k dverám. Slúži na rýchle zasielanie dokumentov,

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Zoznam vlakov - EC vlaky

Zoznam vlakov - EC vlaky Zoznam vlakov - EC vlaky Číslo Druh Názov Železničná stanica vlaku vlaku vlaku východisková čas odchodu cieľová čas príchodu Minimálna ponúkaná kapacita Maximálna ponúkaná kapacita Kilometrická vzdialenosť

Více

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

PAPILLON ZEUGMA *****

PAPILLON ZEUGMA ***** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna D B D B E C E C D B A Dospelá osoba

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 11. marca 2016 Komu: Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Generálne riaditeľstvo

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Generálne riaditeľstvo Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Generálne riaditeľstvo Poriadok Bádateľský poriadok Archívu ŽSR Spracovateľský / gestorský útvar Účinnosť od Odbor 520 GR ŽSR Číslo 16621/2010/O520-1 Označenie

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Poistná suma EUR. 150 EUR na 1 poistnú udalosť (max. 300 EUR za poistné obdobie) EUR 120 EUR/noc, (max.3 noci)

Poistná suma EUR. 150 EUR na 1 poistnú udalosť (max. 300 EUR za poistné obdobie) EUR 120 EUR/noc, (max.3 noci) Osobitné podmienky pre cestovné OPP CP 14 Platné od 01.01.2014 Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka

Více

4903 c. R 831 ~ W w x c v

4903 c. R 831 ~ W w x c v u 130 Bratislaa - Štúroo - Szob ; Palárikoo - Šurany Y 60 Bratislaa - Rea, shematiká mapa je na str. 53 km km Vlak 4641 6 4901 6 4601 6 4903 477 G1 f R 831 4643 4651 h IDS BK Bratislaa - Rea 4605 271 R

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, radca - registrátor Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor správy

Více

ODPOČTY MERAČOV - ZBER ÚDAJOV K VYÚČTOVANIU

ODPOČTY MERAČOV - ZBER ÚDAJOV K VYÚČTOVANIU ODPOČTY MERAČOV - ZBER ÚDAJOV K VYÚČTOVANIU Odpočet stavov bytových vodomerov (polročný, koncoročný, mimoriadny) vykonáva osoba, ktorá je poverená Stavebným bytovým družstvom. Termín odpočtu, ako aj termín

Více

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.

Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV. Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11. Služby železničných koľajových vozidiel Ing. Miloslav Lužák riaditeľ úseku služieb ŽKV Obchodný rok 2013 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, 8.11.2012 Obsah Poslanie Ponuka služieb Nákladné vozne Hnacie dráhové

Více

Část 1. Expresní vlaky a rychlíky

Část 1. Expresní vlaky a rychlíky Část 1 xpresní vlaky a rychlíky SC * 30 SC PNDOLINO Žilina 14.03, Čadca (průjezd) 14.26, Havířov 15.18-15.19, Ostrava hl.n. 15.40-15.41, Praha hl.n. 18.46 Žilina Ostrava hl.n. jede v a 5.VII.,28.IX., nejede

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVNÁ PREVÁDZKA LABORATÓRNY DOPRAVNÝ VÝCVIK doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. Ing. Juraj Čamaj, PhD. Ing. Pavol Meško, PhD. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. Ing. Peter Šulko, PhD. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. Ing. Lumír Pečený

Více

Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky

Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky Mgr. Daša Krčová Archív Železníc Slovenskej republiky História Ministerstvo dopravy 1923 Výnos ministerstva železníc Pamětní knihy železničních úřadů. Sebrání pamětí na dobu převratu. 1924 - Upozornenie

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

5:10 Bzovík,,aut.st. 5:25 Krupina,,aut.st. Bus X. 5:11 Bzovík,,aut.st. 5:25 Krupina,,aut.st. Bus X

5:10 Bzovík,,aut.st. 5:25 Krupina,,aut.st. Bus X. 5:11 Bzovík,,aut.st. 5:25 Krupina,,aut.st. Bus X bez obmedzenia, 0:00, odchody 0:00-6:59 5:10 Bzovík,,aut.st. 5:25 Krupina,,aut.st. Bus 605406 2 X «Senohrad,,Jednota (4:50) > Krupina,,aut.st. (5:25) 5:11 Bzovík,,aut.st. 5:25 Krupina,,aut.st. Bus 605406

Více

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008. WinJU ročná uzávierka a prechod na euro Postup prechodu na EURO Vo Win aplikáciách nie je kvôli euru zakladané nové dátové prostredie, ale pokračuje sa v pôvodnej dátovej štruktúre do konca roku 2008 budú

Více

KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV

KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV Traktor znamená každý motorový, kolesový alebo pásový poľnohospodársky alebo lesný traktor s minimálne dvoma nápravami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6

Více

PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010. Užívateľský manuál

PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010. Užívateľský manuál PARKOVACÍ SYSTÉM s LCD-displejom a 4 senzormi H PS010 Užívateľský manuál Predajca: Luxline spol. s r.o. J.Murgaša 94 940 64 Nové Zámky Objednávky: Tel.: 035 6922 601, 6922 602 Fax.: 035 6922 603 SCHÉMA

Více

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Služba Doručenie Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 ECONOMY do 120 minút 3,20 3,80 4,45 7,00 NORMAL do 60 minút 3,80 4,45 5,15 7,50 EXPRESS do 30 minút 5,00 6,00 7,00 8,50

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Prievidza sa nachádza hneď vedľa autobusovej stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 18. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 18.11.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 304 ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej

Více

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB Všetky ceny sú uvádzané bez DPH Platnosť cenníka od 01.01.2017 EXPORT Príjem zásielky do skladu (AWB) 15,00 Nebezpečný tovar ( DGR ) Každá ako aj opakovaná kontrola 55,00 Kontrola

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava. Dátové rozhranie pre externý subjekt SP Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 551 Popis dávky: Oznámenie SP o fyzických osobách: a) ktoré poberajú nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 703 pro trať Horní Cerekev Tábor Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování

Více

Program "Inventúra program.xlsm"

Program Inventúra program.xlsm 1 / 14 Program "Inventúra program.xlsm" Program pracuje s reportami, ktoré majú ako zdroj dát tabuľku inventárnych dát. Program je uložený ako VBA projekt v Excel súbore "Inventúra Program.xlsm". Program

Více

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV WITNESS ASSESSMENT OF INSPECTION BODIES MSA I/03

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM SVYDO. RS Alfa, spol. s r.o., Košice

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM SVYDO. RS Alfa, spol. s r.o., Košice DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM SVYDO RS Alfa, spol. s r.o., Košice Dochádzkový systém SVYDO umožňuje presné elektronické spracovanie dochádzkovej agendy akéhokoľvek typu organizácie. Distribuuje sa v plne sieťovej

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více