VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY"

Transkript

1 ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s. Úsek prevádzky Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky Bratislava VLAKY OSOBNEJ DOPRAVY časť 3 vnútroštátne osobné a súpravové vlaky Platí od 12. decembra 2010 Schválené riaditeľom SeTTPP dňa 3.decembra 2010 (č.j.: 1169/2010-SeTTPP) Len pre služobnú potrebu

2 Záznam o zmenách Zmena číslo 1) V skupine vlakov Platí od Opravené dňa Podpis 1) Ak sa zmena vykonáva prostredníctvom ďalekopisnej správy, uvedie sa jej číslo. 2

3 Obsah strana Záznam o zmenách... 2 Všeobecne... 4 Vysvetlivky k obsahu stĺpcov tabuliek radenia vlakov... 4 Význam použitých značiek a skratiek... 5 Prehľad technických údajov o osobných vozňoch ZSSK radených v Os vlakoch... 5 Prehľad technických údajov o hnacích dráhových vozidlách ZSSK a prípojných vozňoch... 6 Zoznam osobných vlakov určených na prepravu vozňov z/do OV a ŽOS... 7 Prehľad rámcových obehov poštových vozňov Slovenskej pošty, a.s. v Sv vlakoch... 7 Prehľad rámcových obehov poštových vozňov Slovenskej pošty, a.s. v Os vlakoch... 8 Radenie vnútroštátnych osobných a súpravových vlakov v aritmetickom poradí... od 9 3

4 Všeobecne Táto pomôcka obsahuje radenie vozňov vo vnútroštátnych osobných a súpravových vlakoch vrátane vozňov posilových, poštových a iných vozňov v nich zaradených. V pomôcke sú vlaky zapracované v aritmetickom poradí. Z dôvodu väčšej prehľadnosti sú vlaky rozčlenené do číselných kategórii (spravidla po stovkových sériach) a v niektorých prípadoch sú uvádzané aj medzištátne osobné vlaky. Pri označovaní vlakov smerovými tabuľami sa riaďte Opatrením riaditeľa úseku prevádzky číslo 2_74_UP_v1 zo dňa Správkové vozne odosielané z a do OV a ŽOS je povolené prepravovať len vo vlakoch, ktoré boli schválené ŽSR i ZSSK a sú uvedené v prehľadnej tabuľke na str. 7 tejto pomôcky. Zároveň sú tieto vozne uvedené v radení príslušných vlakov ako vozne podľa potreby. Poznámka vozeň/vozne z/do OV a ŽOS znamená, že vo vlaku môžu byť zaradené vozne klasickej stavby ľubovoľného radu. Vo VOD časť 1 je povolená preprava týchto vozňov vo vlakoch R 701, R 703, Sv 7593/R 704, R 705/Sv 7590, R 931 a R 934. Pri preprave a predhlasovaní prepravy uvedených vozňov sa riaďte príslušnými ustanoveniami služobných predpisov. Ak je v súprave vlaku nahradený vozeň so služobným priestorom pre vlakový personál vozňom radu B, vyhradí sa preň oddiel č.1. V prípade, že je vlak v dôsledku neradenia vozňa so služobným priestorom zostavený s viacerých vozňov radu B, vyhradí sa pre vlakový personál oddiel č.1 v prvom, resp. v poslednom vozni vlaku. Prípadné odchýlky sú uvedené priamo pri konkrétnom vlaku v poznámkovej časti tabuľky radenia. Vysvetlivky k obsahu stĺpcov tabuliek radenia vlakov Druh a číslo vlaku Východzia ŽST (odchod) Cieľová ŽST (príchod) Poznámky Obmedzenie jazdy vlaku Obmedzenie objektu Rad HDV - SV Od vlaku Obmedzenie Objekt ide zo ŽST objekt ide do ŽST Na vlak Obmedzenie SPD (SPS) Číslo obehu / deň obehu Vyššie uvedená hlavička tabuľky radenia bez označenia stĺpcov číslami je predtlačená len pri prvom vlaku príslušnej číselnej série. Význam jednotlivých stĺpcov: Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Stĺpec 6 Stĺpec 7 Stĺpec 8 Stĺpec 9 obmedzenie jazdy mobilných prostriedkov. Ak je kolonka nevyplnená, sú plánované denne. konkrétny rad hnacieho dráhového vozidla, resp. vozňa číslo predchádzajúceho vlaku, od ktorého mobilné prostriedky prechádzajú obmedzenie mobilných prostriedkov od vlaku, ktorého číslo je uvedené v stĺpci 3. Ak je kolonka nevyplnená, prechádzajú od vlaku denne. uvádza sa trasa jednotlivých objektov (mobilných prostriedkov) zaradených do vlaku číslo nadväzujúceho vlaku, na ktorý mobilné prostriedky prechádzajú obmedzenie mobilných prostriedkov na vlak, ktorého číslo je uvedené v stĺpci 6. Ak je kolonka nevyplnená, prechádzajú na vlak denne. skratka príslušnosti nasadených mobilných prostriedkov k stredisku prevádzky depa, resp. stanice. Zoznam použitých skratiek názvov staníc a rušňových dep je vždy umiestnený na konci tabuliek radenia vlakov každej číselnej série. číslo a deň obehu, v ktorom sú mobilné prostriedky zaradené sa uvádza v zlomku. V čitateli je uvedené číslo obehu, v menovateli príslušný deň obehu. Technologické úkony vykonávané na mobilných prostriedkoch sa v pomôcke neuvádzajú, sú obsiahnuté len v konkrétnom liste obehu. Vpravo vedľa druhu a čísla vlaku je uvedená jeho trasa s obmedzením jazdy po jednotlivých úsekoch. Úvraťové ŽST sú v smerovke vlaku podčiarknuté. 4

5 Význam použitých značiek a skratiek a - pondelok r - pracovné dni (spravidla a e, okrem štátom uznaných sviatkov) b - utorok s - dni pracovného pokoja (nedele a štátom uznané sviatky) c - streda pp - podľa potreby d - štvrtok záv - súprava zaradená na konci vlaku e - piatok vlož - súprava vložená do stredu vlaku f - sobota Os, Sv - osobný, resp. súpravový vlak g - nedeľa K - súprava uzamknutá, vzťahuje sa na všetky vozne v danej súprave RD - rušňové depo OV - opravovňa vozňov ŽOS - železničné opravovne a strojárne Prehľad technických údajov o osobných vozňoch ZSSK radených v Os vlakoch Rad Rok Vlastná Ložná Dĺžka Počet Počet Počet Poznámka vozňa výroby hmot. hmot. vozňa odd. miest stoja- (moder- vozňa vozňa nov na nizácie) [ t ] [ t ] [ m ] triedy triedy bicykle 1. osobné vozne B , B , Bee , CZE Bt , Btee , CZE Bd , Bdee , CZE Bgee , CZE, oddiel pre vlakovú čatu Bdt , Bdt P , vozeň bez prestavovača O/R Bdtee , CZE Bdteer ( ) 41-24, CZE Bdgteer (2010) 41-24, CZE, oddiel pre vlakovú čatu Bvteer ( ) 41-24, CZE Bdtmee , CZD a CZE Bdgtmee , CZD a CZE, oddiel pre vlak. čatu BDs , BDsee , CZE BDshmee ,4 6* 46 3 CZE BDshmeer ,4 6* 33 3 zdvíhacia ploš. pre invalidné vozíky Beer61 ( ) 45-24, CZD a CZE Bmeer61 ( ) 38-26, CZD a CZE Bmpeer , CZD a CZE Bpeer61 ( ) 42-24, CZD a CZE Bpeer ( ) 43-24, CZD a CZE 2. poštové vozne Postw , , Gbkkqs , , * z toho jeden oddiel vyhradený pre prepravu imobilných cestujúcich na vozíkoch CZD - centrálne zatváranie dverí CZE - centrálne zásobovanie energiou 5

6 Prehľad technických údajov o hnacích dráhových vozidlách ZSSK a prípojných vozňoch Rad vozňa Rok výroby Vlastná hmotnosť vozňa Ložná hmotnosť vozňa Dĺžka vozňa Počet oddielov Počet miest Poznámky [ t ] [ t ] [ m ] triedy triedy 1. prípojné a vložené vozne , ,2-14, z toho 6 sklopných sedadiel ,2-26, miest , , ,3-26, miest elektrické jednotky ,1-33, , , , , x x , z toho 6 sklopných sedadiel 3. motorové a riadiace vozne ,4 * ,6 0,4 * ,4 * miest ,4 * 14, miest ,2 2 24, ,2 2,7 24, , , , ,2-26, z toho 12 sklopných sedadiel ,3-23, z toho 12 sklopných sedadiel 4. motorové jednotky , , (z toho 9 sklop. sed.) * pri sklopených sedačkách na predstavku, v nevyhnutných prípadoch aj na neobsadenom stanovišti rušňovodiča 6

7 Zoznam vlakov určených na prepravu vozňov z/do OV a ŽOS Č. vlaku Východzia ŽST Cieľová ŽST Č. vlaku Východzia ŽST Cieľová ŽST 9606/3019 Bratislava N. Mesto Trnava 6290 Zvolen nákl. st. Zvolen os st Bratislava hl.st. Trnava 6291 Zvolen os st. Zvolen nákl. st Nové Mesto n/váh. Bratislava hl.st Zvolen os. st. Vrútky 3042 Nové Mesto n/váh. Trnava 7303 Vrútky Zvolen os. st Bratislava hl. st. Trnava 7500 Zvolen os. st. Vrútky 3052 Trnava Bratislava hl. st Zvolen os. st. Vrútky 3074 Trnava Bratislava N. Mesto 7505 Vrútky Zvolen os. st Žilina Trenčianska Teplá 7554 Vrútky Žilina 3362 Trenčianska Teplá Nové Mesto n/váh S.N.Ves Košice 3364 Trenčianska Teplá Nové Mesto n/váh Vrútky Košice ) Čadca Žilina 7810 Košice Poprad 3940 Žilina Čadca 7854 Poprad Vrútky 4612 Nové Zámky Bratislava hl.st Žilina Vrútky 4612/9619 Nové Zámky Bratislava N. Mesto 8904 Humenné Košice 4621 Bratislava hl. st. Nové Zámky 8920 Humenné Košice 4671 Bratislava N. Mesto Nové Zámky 8907 Košice Humenné 4909 Nové Zámky Štúrovo 8923 Košice Humenné 4920 Štúrovo Nové Zámky 9619 Bratislava hl. st. Bratislava N. Mesto 5700 Zvolen os. st. Nové Zámky 9643 Bratislava hl. st. Bratislava východ 5701 Nové Zámky Zvolen os. st Bratislava východ Bratislava hl. st. 1) len do I. zmeny GVD Prehľad rámcových obehov poštových vozňov Slovenskej Pošty, a.s. v Sv vlakoch: Č. vlaku Trasa vozňa Vozeň Ide Od vlaku Radený ako Na vlak Obeh VVPK Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Žilina) 1 Gbkkqs pp 4323/9617 posledný * ** Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Košice) 1 Gbkkqs pp 9619 posledný Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Košice) 1 Gbkkqs pp 4335/9643 posledný (Košice) Bratislava hl.st. Bratislava N. M. 1 Postw pp 600 posledný * (Žilina) Bratislava hl. st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp (v f,s) 3018 posledný (Zvolen os. st.) Bratislava hl. st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp 4612 posledný 9636/ (Košice) Bratislava hl. st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp 4612 posledný Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Zvolen os. st.) 1 Gbkkqs pp 9619 prvý za rušňom Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Zvolen os. st.) 1 Gbkkqs pp 1) 9619 prvý za rušňom (Košice) Bratislava hl.st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp (v g) 3042 prvý za rušňom (Žilina) Bratislava hl. st. Bratislava N. M. 1 Gbkkqs pp (v g) 3042 prvý za rušňom Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Košice) 1 Postw pp 9617 posledný 601/ Bratislava N. M. Bratislava hl.st. (Žilina) 1 Gbkkqs pp 2) 4335/9643 posledný * * v prípade radenia ďalšieho vozňa Gbkkqs (Postw) predposledný ** v prípade súčasného vedenia obehov 0123 a 0126 zaveďte mimoriadne obeh 0129, obeh 0121 nezavádzajte 1) nesmie ísť v g 2) nesmie ísť v fs a 24.XII.-9.I. a 1.VII.-31.VIII. 7

8 Prehľad rámcových obehov poštových vozňov Slovenskej pošty, a.s. v Os vlakoch: Č. vlaku Trasa vozňa Vozeň Ide Od vlaku Radený ako Na vlak Obeh VVPK 3003 (Bratislava N. M.) Bratislava hl. st. N. Mesto n/váh. (Košice) 1 Gbkkqs pp 9600 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Bratislava hl. st. N. Mesto n/váh. (Košice) 1 Gbkkqs pp 9600 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Bratislava hl. st. N. Mesto n/váhom (Žilina) 1 Gbkkqs pp 9600 prvý za rušňom* * 3011 (Bratislava N. M.) Bratislava hl.st. N. Mesto n/ Váhom (Žilina) 1 Gbkkqs pp 1) 9644 prvý za rušňom (Žilina) Nové Mesto n/váh. Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3310 prvý za rušňom 4323/ (Žilina) Nové Mesto n/v. Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3362/3364 prvý za rušňom 4335/ (Košice) Nové Mesto n/v. Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3362/3364 druhý za rušňom 4335/ Žilina Nové Mesto nad Váhom (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 2) 3319 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Nové Mesto nad Váhom Žilina (Košice) 1 Gbkkqs pp 3003 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Nové Mesto nad Váhom Žilina (Košice) 1 Gbkkqs pp 3003 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Nové Mesto nad Váhom Žilina 1 Gbkkqs pp 3003 prvý za rušňom* Žilina Trenčianska Teplá (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3327 prvý za rušňom 3362/ (Košice) Žilina Trenčianska Teplá (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 7806 druhý za rušňom 3362/ (Bratislava N. M.) Nové Mesto nad Váhom Žilina 1 Gbkkqs pp 1) 3011 prvý za rušňom /3364 (Žilina) Trenč. Teplá Nové Mesto n/v. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3322 prvý za rušňom (Košice) Trenč. Teplá Nové Mesto n/v. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 3322 druhý za rušňom (Žilina) Bratislava hl.st. Bratislava Nové Mesto 1 Gbkkqs pp (v r) 3018 posledný (Žilina) Bratislava hl.st. Bratislava Nové Mesto 1 Gbkkqs pp (okr. f) 3042 posledný (Košice) Bratislava hl.st. Bratislava Nové Mesto 1 Gbkkqs pp (okr. f) 3042 posledný (Košice) Nové Zámky Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 5700 prvý za rušňom (Zvolen os. st.) Nové Zámky Bratislava hl. st. (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 5700 prvý za rušňom (Bratislava N. M.) Bratislava hl. st. N. Zámky (Zvolen os. st.) 1 Gbkkqs pp 3) 9636/9638 posledný 5701/ (Košice) Zvolen os. st. Nové Zámky (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 800 posledný Zvolen os. st. Nové Zámky (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 5701/03/63 posledný (Bratislava N. M.) Nové Zámky Zvolen os. st. 1 Gbkkqs pp (v r) 4627 posledný (Bratislava N. M.) Nové Zámky Zvolen os. st. 1 Gbkkqs pp (v f) 4627 posledný (Bratislava N. M.) Nové Zámky Levice (Zvolen os. st.) 1 Gbkkqs pp (v g) 4627 posledný (Bratislava N. M.) Levice Zvolen os. st. 1 Gbkkqs pp (v g) 5703 posledný Zvolen os. st. Vrútky (Žilina) 1 Gbkkqs pp 7505 posledný Žilina Zvolen os.st. 1 Gbkkqs pp 7554 prvý za rušňom (Zvolen os. st.) Vrútky Žilina 1 Gbkkqs pp 7302 posledný Košice Žilina (Bratislava N. M.) 1 Gbkkqs pp 7813 posledný 3322 ** (Bratislava N. M.) Žilina Košice 1 Gbkkqs pp 3319 posledný (Bratislava N. M.) Žilina Košice 1 Gbkkqs pp 3319 posledný * v prípade radenia aj vozňa z obehu 0123, resp druhý za rušňom, v prípade vedenia oboch obehov nesmie byť obeh 0121 zavedený ** nasledujúci deň 1) nesmie ísť v fs a 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 2) nesmie ísť 24.XII.-9.I. 3) nesmie ísť v g 8

9 Druh a číslo vlaku Východzia ŽST (odchod) Cieľová ŽST (príchod) Poznámky Obmedzenie jazdy vlaku Obmedzenie objektu Rad HDV SV Od vlaku Obmedzenie Objekt ide zo ŽST objekt ide do ŽST Na vlak Obmedzenie SPD (SPS) Číslo obehu / deň obehu Os 2002 Nové Zámky (3:28) Kúty (6:36) počas platnosti GVD (predpoklad po II. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x ) Bdt P,Bdt,BDs,2x Bdt 4619 { Nové Zámky Kúty ) NZ /1 ± 2) 4920 } - '' ± 2) NZ /1 1) nejde 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 2) a 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. Os 2004 Nové Zámky (4:30) Kúty (7:43) oddiel č. 1 služobný v poslednom vozni B-80 počas platnosti GVD (predpoklad po I. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x x Bt, 3x B-80 (RIC) 4627 Nové Zámky Kúty 2015 NZ /1 Os 2005 Lanžhot CZ (4:43) - Bratislava hl. st. (6:13) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bdee Lanžhot CZ Kúty { 1) Bdee, 5x Bee 60 RIC 2680 { 1) Lanžhot CZ Bratislava hl. st { 1) Ba /1 { 2) 2680 { 2) - '' { 2) Ba /1 } 2030 } Kúty Bratislava hl. st. 721 } Ba /1,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Os 2008 Bratislava hl. st. (10:37) Kúty (11:46) počas platnosti GVD (predpoklad po II. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x Bdt P,Bdt,BDs,2x Bdt 2013 Bratislava hl. st. Kúty 2019 NZ /1 Os 2009 Holíč nad Moravou (5:36) Bratislava hl. st. (7:13) v { služobný priestor v prvom vozni Bdgteer Holíč nad Moravou Kúty ide v } { 1) 3x Bdgteer 2070 záv { 1) Kúty Bratislava hl. st { 1) BN /1 { 1) 3x Bdgteer 2070 záv { 1) - '' { 1) BN /1 { 2) 3x Bdgteer 2070 { 2) - '' { 2) BN /1 { 2) 3x Bdgteer 2070 { 2) - '' { 2) BN /1 } 3x Bvteer, Bdgteer 2490 } Holíč nad Moravou Bratislava hl. st } NZ /2,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Os 2010 Bratislava hl. st. (12:38) Kúty (13:46) { 1) Bt 2017 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2021 { 1) NZ /1 { Bt 2017 { - '' { NZ /1 Bdgteer, 3x Bvteer '' NZ /1 Os 2012 Nové Zámky (11:28) (13:09) Bratislava hl. st. (13:27) Kúty (14:39) Bratislava hl. st. Kúty, nejde 24.XII.-9.I. služobný priestor v poslednom vozni Bdgteer { 1) 3x Bdgteer 4605 { 1) Nové Zámky Kúty 2023 { 1) BN /1 { 1) 3x Bdgteer 4605 { 1) - '' { 1) BN /1 { 1) 810 RD { 1) Bratislava hl. st. Zohor 2308 { 1) Ba 802/1 { 2) 3x Bdgteer 4605 { 2) Nové Zámky Bratislava hl. st { 2) BN /1 { 2) 3x Bdgteer 4605 { 2) - '' { 2) BN /1 3) 3x Bdgteer ) - '' záv 3) BN /1 4) ) - '' záv 4) BN /1 ± 5) 4906 ± 5) - '' ± 5) BN /1 } 6) 5752 } 6) - '' } 6) BN /1 2) od 24.XII. do 9.I. 3) a 24.XII.,6.I.,22.,24.IV.,15.IX.,30.X.,17.XI., nejde 11.VI.-10.IX. 4) od 11.VI. do 10.IX., ide aj 3.VII.,28.VIII.,1.IX. 5) a 25.IV.,1.XI., nejde 24.IV.,12.VI.-11.IX.,30.X. 6) od 12.VI. do 11.IX., nejde 3.VII.,28.VIII.,1.IX. Os 2013 Kúty (7:01) Bratislava hl. st. (8:14) Os 2015 počas platnosti GVD (predpoklad po II. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x x Bdt,BDs,Bdt,Bdt P 2002 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 Kúty (8:00) Bratislava hl. st. (9:05) oddiel č. 1 služobný v prvom vozni B-80 počas platnosti GVD (predpoklad po I. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x x B-80 (RIC), 2x Bt 2004 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 Vznik dokumentu: :48:

10 Os 2017 Kúty (10:20) Bratislava hl. st. (11:27) 3x Bvteer, Bdgteer 2072 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 { Bt 2072 { - '' { NZ /1 { 1) Bt 2072 { 1) - '' { 1) NZ /1 Os 2018 Bratislava hl. st. (16:27) Kúty (17:34) { 1) Bt 2021 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2029 { 1) NZ /1 { Bt 2021 { - '' { NZ /1 Bdgteer, 3x Bvteer '' NZ /1 Os 2019 Kúty (12:01) Bratislava hl. st. (13:08) počas platnosti GVD (predpoklad po II. zmene) bude do vlaku nasadená EMJ 263+2x { 2x Bdt,BDs,Bdt,Bdt P 2008 { Kúty Bratislava hl. st. 871 { NZ /1 } 2008 } - '' } NZ /1 Os 2020 Bratislava hl. st. (17:38) Kúty (18:45) služobný priestor v poslednom vozni Bdgteer, ± a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 24.IV.,3.VII.,28.VIII., 30.X. { 1) 3x Bdgteer 2023 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2079 { 1) BN /1 { 1) 3x Bdgteer 2023 { 1) - '' { 1) BN /1 ± 2) 3x Bdgteer 2012 ± 2) - '' ± 2) BN /1 { 3) 3x Bdgteer 2012 { 3) - '' { 3) BN /1 2) a XII.,3.-5.,7.I.,25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. 3) od 24.XII. do 9.I. Os 2021 Kúty (14:20) Bratislava hl. st. (15:27) 3x Bvteer, Bdgteer 2010 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 { Bt 2010 { - '' { NZ /1 { 1) Bt 2010 { 1) - '' { 1) NZ /1 Os 2022 Bratislava hl. st. (18:27) Kúty (19:34) { 1) Bt 2025 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2073 { 1) NZ /3 { 1) Bt 2025 { 1) - '' { 1) NZ /3 { 2) 2025 { 2) - '' { 2) NZ /3 -Ʊ 3) Bdgteer, 3x Bvteer Ʊ 3) - '' { 1) NZ /3 Ø 4) 2025 Ø 4) - '' } 5) NZ /3 6) 3x Bdgteer K ) - '' ) BN /1 2) od 24.XII. do 9.I. 3) nejde 23.XII.-8.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 4) a 23.XII.-8.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 5) a 24.XII.-9.I. 6) a 24.XII.,6.I.,22.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,1.,15.IX.,30.X.,17.XI. Os 2023 Kúty (15:17) Bratislava hl. st. (16:23) služobný priestor v prvom vozni Bdgteer, nejde 24.XII.-9.I. { 1) 3x Bdgteer 2012 { 1) Kúty Bratislava hl. st { 1) BN /1 { 1) 3x Bdgteer 2012 { 1) - '' { 1) BN /1 Os 2025 Kúty (16:13) Bratislava hl. st. (17:21) 3x Bvteer, Bdgteer 2074 Kúty Bratislava hl. st NZ /3 { Bt 2074 { - '' { NZ /3 { 1) Bt 2074 { 1) - '' { 1) NZ /3 Os 2026 Bratislava hl. st. (20:36) Kúty (21:41) { 1) Bt 2029 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2075 { 1) NZ /1 -Ʊ 2) Bdgteer, 3x Bvteer Ʊ 2) - '' { NZ /1 Ø 3) 2029 Ø 3) - '' } NZ /1 4) Bdtmee, BDsee, ± 2x Bdtmee K 2027 ± 4) - '' ) BN /1 1) od 24.XII. do 9.I. 2) nejde 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 4) a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. 5) a 26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.,29.VIII.,31.X. Vznik dokumentu: :48:

11 Os 2027 Kúty (17:17) Bratislava hl. st. (18:23) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bd-58, ± a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII., 2.I.,24.IV., 3.VII.,28.VIII.,30.X. { Bd-58, 2x Bee 2076 { Kúty Bratislava hl. st. 837 { BN /1 { 4x Bee 2076 { - '' { BN /1 { 1) Bee 2076 { 1) - '' { 1) BN /1 2) 2x Bdtmee, BDsee, ± Bdtmee 2078 Ø 3) - '' záv ± 2) BN /1 1) nejde 2.VII.-2.IX. 2) a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. 3) a 23.XII.,21.IV.,4.VII.,31.X., nejde 24.XII.-7.I.,22.IV.,1.VII.,28.X. Os 2028 Bratislava hl. st. (22:09) Kúty (23:15), nejde 24.XII.-9.I. { 1) Bt 2029 { 1) Bratislava hl. st. Kúty 2075 { 1) NZ /1 { 1) Bt 2029 { 1) - '' { 1) NZ /1 Os 2029 Kúty (18:20) Bratislava hl. st. (19:27) 3x Bvteer, Bdgteer 2018 Kúty Bratislava hl. st NZ /1 { 1) Bt 2018 { 1) - '' { 1) NZ /1 { 2) 2018 { 2) - '' { 2) NZ /1 { 2) Bt 2018 { 2) - '' { 2) NZ /1 1) od 24.XII. do 9.I. Os 2030 Bratislava hl. st. (23:08) Kúty (0:14) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bdee -Ʊ 1) 5x Bee 60 RIC, Bdee 720 -Ʊ 1) Bratislava hl. st. Kúty 2680 { Ba /1 Ø 2) 720 Ø 2) - '' } Ba /1 1) nejde 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 2) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 2050 Malacky (3:56) Skalica na Slovensku (5:08) { { Malacky Skalica na Slovensku 2403 { Ba 801/2 Os 2070 Bratislava Nové Mesto (4:15) Kúty (5:49) oddiel č. 1 služobný v poslednom vozni B-80 ak nejde sv pre 2077, služobný priestor v poslednom vozni Bdgteer 1) 4x Bee 60 RIC 9625 ± 2) Bratislava Nové Mesto Kúty ) BN /1 -Ø 3) Æ 4) - '' Ø 3) BN /1 viô 5) 3x B viô 6) - '' viô 5) BN /1 1) B ) - '' ) BN /1 -Ø 8) Æ 9) - '' Ø 8) BN /1 1) B ) - '' ) BN /1 -Ø 8) Æ 9) - '' Ø 8) BN /1 { 10) 3x Bdgteer K Ʊ 11) - '' { 10) BN /1 12) 3x Bdgteer K ) - '' ) BN /1 -Ø 13) Æ 14) - '' Ø 13) BN /1 { 15) 3x Bdgteer Ʊ 16) - '' { 15) BN /1 17) 3x Bdgteer ) - '' ) BN /1 -Ø 18) Æ 19) - '' Ø 18) BN /1 1) a 26.IV.,2.IX., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.-29.VIII. 2) a 25.IV.,29.VIII., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.-28.VIII. 3) nejde 23.XII.-7.I.,22.,26.IV.,1.VII.-2.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 4) nejde 22.XII.-6.I.,21.,25.IV.,30.VI.-1.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 5) ide 23.XII. 6) ide 22.XII. 7) a 26.IV.,30.VIII., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.-29.VIII. 8) nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,1.VII.-2.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 9) nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,30.VI.-1.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 10) nejde 27.XII.-7.I.,1.VII.-31.VIII. 11) nejde 26.XII.-6.I.,21.,24.IV.,30.VI.-31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 12) a 26.IV.,2.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.-29.VIII. 13) nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,1.VII.-1.IX.,15.IX.,1.,2.,17.XI. 14) nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,30.VI.-30.VIII.,1.,15.IX.,31.X.,1.,17.XI. 15) od 27.XII. do 7.I. a od 1.VII. do 31.VIII. 16) od 26.XII. do 6.I. a 30.VI. do 30.VIII., nejde 5.I.,4.VII.,28.VIII. 17) od 4.VII. do 22.VIII., ide aj 3.I.,30.VIII. 18) od 28.XII. do 5.I. a od 6.VII. do 26.VIII., ide aj 27.XII.,7.I.,1.VII.,31.VIII. 19) od 23.XII. do 5.I. a od 30.VI. do 30.VIII., nejde 5.VII.,29.VIII. Os 2071 Kúty (3:57) Bratislava Nové Mesto (5:14) ide v } a 24.XII.-9.I. } 1) 3x Bvteer, Bdgteer 2022 Ø 2) Kúty Bratislava Nové Mesto 4671 } 1) NZ /4 { 3) Bt 2022 { 3) - '' { 3) NZ /4 1) a 24.XII.-9.I. 2) a 23.XII.-8.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 3) od 24.XII. do 9.I. Vznik dokumentu: :48:

12 Os 2072 Bratislava Nové Mesto (8:20) (8:27) Bratislava hl. st. (8:36) Kúty (9:48) { 1) Bt 4670 { 1) Bratislava Nové Mesto Kúty 2017 { 1) NZ /1 { Bt 4670 { - '' { NZ /1 Bdgteer, 3x Bvteer '' NZ /1 -± 1) K RD -± 1) Bratislava hl. st. Kúty ± 1) Ba 801/3 -± 2) RD -± 2) - '' ± 2) Ba 801/3 } 1) K RD } 1) - '' záv } 1) Ba 801/2 } 2) RD } 2) - '' } 2) Ba 801/2 2) od 24.XII. do 9.I. Os 2073 Kúty (4:26) Bratislava Nové Mesto (5:44), nejde 24.XII.-9.I. { 1) 3x Bvteer, Bdgteer Ʊ 2) Kúty Bratislava Nové Mesto 4671 { 1) NZ /4 { 1) Bt 2022 { 1) - '' { 1) NZ /4 { 1) Bt 2022 { 1) - '' { 1) NZ /4 2) nejde 23.XII.-8.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 2074 Bratislava Nové Mesto (14:17) Kúty (15:33) { 1) Bt 9611 { 1) Bratislava Nové Mesto Kúty 2025 { 1) NZ /3 { Bt 9611 { - '' { NZ /3 Bdgteer, 3x Bvteer '' NZ /3 Os 2075 Kúty (5:32) Bratislava Nové Mesto (7:01) posledný Bt vozeň uzamknutý na žiadosť ŽST Bratislava hl. st. z dôvodu nedostatočnej dĺžky nástupišťa { 3x Bvteer, Bdgteer Ʊ 1) Kúty Bratislava Nové Mesto 9612 { NZ /2 { 2) Bt 2028 { 2) - '' { 2) NZ /2 { 3) 2026 { 3) - '' { 3) NZ /2 { 2) Bt K 2028 { 2) - '' { 2) NZ /2 1) nejde 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 2) nejde 24.XII.-9.I. 3) od 24.XII. do 9.I. Os 2076 Bratislava Nové Mesto (15:23) Kúty (16:44) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bd-58 { 1) Bee 9607 { 2) Bratislava Nové Mesto Kúty 2027 { 1) BN /1 { 4x Bee 9607 { - '' { BN /1 { 2x Bee, Bd { - '' { BN /1 1) nejde 2.VII.-1.IX. 2) nejde 5.VII.-4.IX. Os 2077 Kúty (6:35) Bratislava Nové Mesto (7:52) oddiel č. 1 služobný v prvom vozni B-80, nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. -Æ 1) B Æ 1) Kúty Bratislava Nové Mesto Ø 2) BN /1 Ø 3) 2070 Ø 3) - '' ± 4) BN /1 viô 5) 2070 viô 5) - '' viô 6) BN /1 -Æ 1) B Æ 1) - '' Ø 2) BN /1 Ø 3) 2070 Ø 3) - '' ± 4) BN /1 viô 5) 2070 viô 5) - '' viô 6) BN /1 viô 5) 3x B viô 5) - '' záv viô 5) BN /1 -Æ 7) 4x Bee 60 RIC Æ 7) - '' Ø 8) BN /1 Ø 9) 2070 Ø 9) - '' Ø 10) BN /1 1) nejde 23.XII.-8.I.,21.,25.IV.,30.VI.-1.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 2) nejde 24.XII.-9.I.,22.IV.,26.IV.,1.VII.-2.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 3) a 21.IV.,30.VI., nejde 24.XII.-9.I.,22.IV.,1.VII.-26.VIII. 4) a 25.IV., nejde 24.XII.-9.I.,24.IV.,10.VII.-28.VIII. 5) ide 23.XII. 6) ide 31.XII. 7) nejde 22.XII.-8.I.,21.,25.IV.,30.VI.-1.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 8) nejde 23.XII.-9.I.,22.,26.IV.,1.VII.-2.IX.,15.IX.,1.,17.XI. 9) a 22.XII.,21.IV.,30.VI., nejde 24.XII.-9.I.,22.IV.,1.VII.-26.VIII. 10) a 22.XII.,21.IV., nejde 24.XII.-9.I.,22.IV.,8.VII.-26.VIII. Os 2078 Bratislava Nové Mesto (19:26) Kúty (20:46), nejde 24.XII.-9.I. súprava jazdí každý druhý deň v opačnom radení -Æ 1) Bdtmee, BDsee, 2x Bdtmee Æ 1) Bratislava Nové Mesto Kúty Ø 2) BN /1 Ø 3) 3076 Ø 3) - '' ± 4) BN /1 1) a 1.VII.,28.X., nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,31.X.,1.,17.XI. 2) a 4.VII.,31.X., nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,15.IX.,1.,2.,17.XI. 3) a 23.XII.,21.IV.,4.VII.,31.X., nejde 24.XII.-7.I.,22.IV.,1.VII.,28.X. 4) a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. Vznik dokumentu: :48:

13 Os 2079 Kúty (20:10) (21:27) Bratislava hl. st. (21:32) Bratislava Nové Mesto (21:40) služobný priestor v prvom vozni Bdgteer -Æ 1) 3x Bdgteer Æ 1) Kúty Bratislava Nové Mesto 2070 záv -Ø 2) BN /1 Ø 3) 2020 Ø 3) - '' ) BN /1 viô 5) 2020 viô 5) - '' záv viô 6) BN /1 viô 7) 2020 viô 7) - '' záv viô 8) BN /1 -Ʊ 9) 3x Bdgteer Ʊ 9) - '' záv { 10) BN /1 Ø 11) 2020 Ø 11) - '' ) BN /1 13) 2022 záv 13) - '' ± 14) BN /1 viô 15) 2022 záv viô 15) - '' záv viô 16) BN / K 2423 Kúty Bratislava hl. st. RD Ba 801/2 1) nejde 6.I.,21.,25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,31.X.,1.,17.XI. 2) a 27.XII., nejde 24.XII.,6.I.,22.,26.IV.,5.VII.,30.VIII.,1.,15.IX.,1.,2.,17.XI. 3) nejde 24.,31.XII.,22.IV. 4) nejde 25.XII.,1.I.,23.IV. 5) ide 31.X. 6) ide 1.XI. 7) ide 31.XII.,21.IV. 8) ide 2.I.,25.IV. 9) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,24.IV.,3.,4.VII.,28.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,30.,31.X.,16.,17.XI. 10) nejde 7.I.,4.VII.,2.,16.IX.,31.X.,18.XI. 11) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 12) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI., nejde 25.XII.,23.IV. 13) a 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 14) a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 15) ide 6.I.,3.VII.,1.,15.IX.,30.X.,17.XI. 16) ide 7.I.,4.VII.,2.,16.IX.,31.X.,18.XI. Zoznam použitých skratiek názvov domovských staníc, rušňových dep a cudzích železničných správ Ba Bratislava hl. st. BN Bratislava Nové Mesto NZ Nové Zámky Vznik dokumentu: :48:

14 Druh a číslo vlaku Východzia ŽST (odchod) Cieľová ŽST (príchod) Poznámky Obmedzenie jazdy vlaku Obmedzenie objektu Rad HDV SV Od vlaku Obmedzenie Objekt ide zo ŽST objekt ide do ŽST Na vlak Obmedzenie SPD (SPS) Číslo obehu / deň obehu Os 2600 Trnava (4:25) Kúty (5:57) 1) 2x Bdtmee 3049 } 2) Trnava Kúty ) BN /1-3) 3075 { - '' ) BN /1 ± '' ± BN /1 1) a 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 2) nejde 25.XII.,1.I. 3) nejde 25.XII., 7.I., 23.,26.IV., 6.VII., 30.VIII., 2.,16.IX., 2.,18.XI. Os 2601 Kúty (5:03) Trnava (6:24) nejde v ± 1) Bdtmee, Bdgtmee } 2) Kúty Trnava ) BN /2 -Ø 3) Æ 4) - '' Ø 3) BN /2 5) Bdtmee, Bdgtmee Ø 6) - '' ) BN /1 viô 7) 2616 viô 8) - '' viô 7) BN /1 1) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. 2) nejde 24.,25.XII.,1.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 3) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 4) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 5) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI., nejde 25.XII.,23.IV. 6) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 7) ide 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 8) ide 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. Os 2602 Trnava (6:34) Kúty (7:55) { Bdgtmee 84, Bdtmee 2601 { Trnava Kúty 2611 { BN /2 1) Bdgtmee 84, Bdtmee ) - '' ) BN /1 ± '' ± BN /1 1) a 24.XII.,6.I.,22.,25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,1.,17.XI. Os 2603 Kúty (6:03) Trnava (7:28) { Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee Os 2604 Trnava (8:40) Kúty (10:04) 2630 { Kúty Trnava 4557 { BN /1 { 2x Bdtmee 2605 { Trnava Kúty 2609 { BN /1 } 1) 2605 } 1) - '' } 1) BN /1 2) Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee 2691 Ø 3) - '' ) BN /2 ± 4) 4576 Ø 5) - '' ± 4) BN /2 viô 6) 2611 viô 7) - '' viô 6) BN /2 1) nejde od 30.IV. do 2.X. 2) od 30.IV. do 1.X., ide aj 5.VII.,1.,15.IX. 3) od 29.IV. do 30.IX., ide aj 4.VII.,31.VIII.,14.IX. 4) od 1.V. do 2.X. 5) od 29.IV. do 30.IX. 6) ide 29.VIII. 7) ide 27.VIII. Os 2605 Kúty (6:58) Trnava (8:23) -± 1) 2x Bdtmee ± 1) Kúty Trnava ± 1) BN /1 } 2) 2600 } 2) - '' } 2) BN /1 1) nejde v } od 30.IV. do 2.X. 2) od 30.IV. do 2.X. Os 2606 Trnava (12:44) Kúty (14:09) { Bdgtmee 84, Bdtmee 2607 { Trnava Kúty 2613 { BN /1 } 2607 } - '' } BN /1 Vznik dokumentu: :14:

15 Os 2607 Holíč nad Moravou (8:17) Trnava (10:12) v { od 24.XII. do 9.I. treba v Kútoch prestúpiť Holíč nad Moravou Kúty { 1) Bdtmee, Bdgtmee { 1) Holíč nad Moravou Trnava 2606 { 1) BN /1 { 2) { 2) Holíč nad Moravou Kúty 2412 { 2) Ba 805/2 } 2602 } Kúty Trnava 2606 } BN /1 viô 3) 2618 viô 4) - '' viô 3) BN /1 viô 5) 2616 viô 6) - '' viô 5) BN /1 2) od 24.XII. do 9.I. 3) ide XII.,4.,5.I. 4) ide XII.,3,4.I. 5) ide 27.XII.,3.,7.I. 6) ide 26.XII.,2.,6.I. Os 2608 Trnava (13:44) Kúty (15:09) { 2x Bdtmee 2609 { Trnava Kúty 2615 { BN /1 Os 2609 Kúty (11:54) Trnava (13:21) { 2x Bdtmee 2604 { Kúty Trnava 2608 { BN /1 1) Bdtmee, Bdgtmee Ø 2) - '' ) BN /2 ± 3) ) - '' ± 3) BN /2 1) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI.,nejde 25.XII.,23.IV. 2) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 3) a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 4) a 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. Os 2610 Galanta (14:00) Kúty (16:09) Galanta Trnava, nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, { Bdtmee 4563 { 1) Galanta - Kúty 2631 { 1) BN /1 { 2) 4564 { 2) Trnava - Kúty 2631 { 2) BN /1 } Bdgtmee 84, Bdtmee 2609 } - '' } BN /2,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Os 2611 Kúty (13:50) Trnava (15:21) { Bdtmee, Bdgtmee { Kúty Trnava 2612 { BN /2 } 1) 2x Bdtmee 2604 } 1) - '' } 1) BN /1 2) Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee ) - '' ) BN /2 } 4) 2604 } 4) - '' } 4) BN /2 viô 5) 2604 viô 5) - '' viô 6) BN /2 1) nejde od 30.IV. do 2.X. 2) od 30.IV. do 1.X., ide aj 28.VIII., nejde 27.VIII. 3) od 2.V. do 3.X., ide aj 30.VIII., nejde 29.VIII. 4) od 1.V. do 2.X., nejde 28.VIII. 5) ide 27.VIII. 6) ide 29.VIII. Os 2612 Trnava (15:44) Kúty (17:09) { Bdgtmee 84, Bdtmee 2611 { Trnava Kúty 2619 { BN /2 Os 2613 Kúty (14:50) Trnava (16:21) { Bdtmee, Bdgtmee { Kúty Trnava 2614 { BN /1 Os 2614 Trnava (16:44) Kúty (18:09) -Æ 1) Bdgtmee 84, Bdtmee Æ 1) Trnava Kúty Ø 2) BN /1 Ø 3) 2613 Ø 3) - '' ) BN /1 } 5) 2x Bdtmee 2611 } 5) - '' } 5) BN /1 } 6) 2605 } 6) - '' } 6) BN /1 1) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 4) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI.,nejde 25.XII.,23.IV. 5) nejde od 30.IV. do 2.X. 6) od 30.IV. do 2.X. Os 2615 Kúty (15:50) Trnava (17:21) { 2x Bdtmee 2608 { Kúty Trnava 2616 { BN /1 } Bdtmee, Bdgtmee } - '' } BN /1 Vznik dokumentu: :14:

16 Os 2616 Trnava (17:44) Kúty (19:11) nejde v { 2x Bdtmee 2615 { Trnava Kúty 2621 { BN /1 } 1) Bdgtmee 84, Bdtmee 3027 } 1) - '' ) BN /3 viô 3) 3027 viô 3) - '' viô 4) BN /3 viô 5) 3027 viô 5) - '' viô 6) BN /3 1) nejde 24.XII.-6.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 2) a 26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,29.VIII. 3) ide 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 4) ide 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 5) ide 26.XII.,2.,6.I. 6) ide 27.XII.,3.,7.I. Os 2618 Trnava (18:44) Kúty (20:06) -Æ 1) Bdgtmee 84, Bdtmee Æ 1) Trnava Kúty Ø 2) BN /3 Ø 3) 3075 Ø 3) - '' ) BN /3 viô 5) 3075 viô 5) - '' viô 6) BN /3 7) Bdgtmee 84, Bdtmee ) - '' ± 8) BN /1 } 9) 2615 } 9) - '' ) BN /1 1) nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 4) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI., nejde 25.XII.,23.IV. 5) ide XII.,3,4.I. 6) ide XII.,4.,5.I. 7) a 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 8) a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 9) nejde 24.,25.XII.,1.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 10) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. Os 2619 Kúty (17:50) Trnava (19:21) -Æ 1) Bdtmee, Bdgtmee Æ 1) Kúty Trnava 4551 záv -Ø 2) BN /2 Ø 3) 2612 Ø 3) - '' Ø 3) BN /2 viô 4) 2612 viô 4) - '' viô 5) BN /2 6) ) - '' ) BN /2 } 7) 2610 } 7) - '' záv 8) BN /2 viô 9) 2610 viô 9) - '' viô 10) BN /2 1) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.,31.XII.,22.IV. 4) ide 31.XII. 5) ide 1.I. 6) a IV.,28.VIII., nejde 25.XII. 7) nejde 24.,25.XII.,1.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 8) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. 9) ide 24.,25.XII. 10) ide 25.,26.XII. Os 2621 Kúty (20:07) Trnava (21:28) -Æ 1) 2x Bdtmee Æ 1) Kúty Trnava Ø 2) BN /1 Ø 3) 2616 Ø 3) - '' záv 4) BN /1 5) ) - '' záv ± 6) BN /1 } 7) 2614 } 7) - '' ) BN /1 1) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 4) a 24.XII.,6.I.,22.IV.,5.VII.,1.,15.IX.,1.,17.XI., nejde 25.XII.,23.IV. 5) a 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 6) a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 7) nejde 24.,25.XII.,1.I.,22.,24.IV.,28.VIII. 8) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. Os 2630 Senica (4:30) Kúty (4:56) { Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee 1) nejde 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 2631 Kúty (16:50) Senica (17:18) Ʊ 1) Senica Kúty 2603 { BN /1 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, -Æ Bdtmee Æ 1) Kúty Senica Ø 2) BN /1 Ø 3) 2610 Ø 3) - '' Ø 3) BN /1 1) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. Vznik dokumentu: :14:

17 Os 2650 Trnava (20:33) Senica (21:30) nejde 24.,25.,31.XII. 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, -Ʊ Bdtmee 4576 { 2) Trnava Senica 2630 { 3) BN /2 } 4) 2611 } 4) - '' ) BN /2 viô 6) 2691 viô 7) - '' viô 8) BN /2 Ø 9) Bdgtmee 84, Bdtmee 2619 Ø 9) - '' } 10) BN /2 1) nejde 23.,26.XII.,5.,6.I.,21.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI., v období od 24.IV. do 2.X. nejde aj v ± 2) nejde 23.XII.,5.I.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., v období od 29.IV. do 30.IX. nejde aj v Ø 3) nejde 27.XII.,7.I.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., v období od 2.V. do 3.X. nejde aj v 4) od 1.V. do 2.X.,nejde 28.VIII. 5) od 2.V. do 3.X., ide aj 6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX., nejde 29.VIII. 6) ide 26.XII.,6.I.,1.,17.XI. 7) ide 23.XII.,5.I.,31.X.,16.XI. 8) ide 27.XII.,7.I.,2.,18.XI. 9) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.,25.,31.XII. 10) nejde 25.,26.XII.,1.I. Os 2651 Senica (4:26) Galanta (5:52) Senica Trnava nejde 25.,26.XII.,1.I. Trnava Galanta 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee ) Senica Galanta ) BN /2 -Ø 2) Æ 3) - '' Ø 2) BN /2 } 4) Bdtmee, Bdgtmee Ø 5) Senica Trnava 3008 } 4) BN /3 1) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. 2) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV., 5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 3) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. 4) nejde 25.,26.XII.,1.I. 5) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.,25.,31.XII. Sv 2680 Kúty (4:15) Lanžhot CZ (4:23) { 5x Bee 60 RIC, Bdee 2030 { Kúty Lanžhot CZ 2005 { Ba /1 Os 2686 Kúty (5:05) Břeclav CZ (5:22) { 6x B-80 (RIC) 2687 { Kúty Břeclav CZ 373 { BN EWP3206/1 Os 2687 Břeclav CZ (17:31) Kúty (17:48) { 6x B-80 (RIC) 370 { Břeclav CZ Kúty 2686 { BN EWP3206/1 Os 2688 Kúty (6:05) Břeclav CZ (6:22) nejde v ± a 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. - 1) 5x B-80 (RIC) ر 2) Kúty Břeclav CZ 375-1) BN EWP3203/1 1) nejde 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. 2) nejde 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. Os 2689 Břeclav CZ (19:31) Kúty (19:48) ide v - Ø a ±, nejde 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. -ر 1) 5x B-80 (RIC) 372 -ر 1) Břeclav CZ Kúty ) BN EWP3203/1 1) nejde 24.XII.,22.,24.IV.,28.VIII. 2) nejde 25.XII.,23.,25.IV.,29.VIII. Sv 2690 Trnava (3:10) Senica (3:53) ide v a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI., nejde 25.IV.,29.VIII. 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, Bdtmee ) Trnava Senica ) BN /2 3) 2691 Ø 4) - '' ) BN /2 viô 5) 4576 viô 6) - '' viô 5) BN /2 1) od 2.V. do 3.X., ide aj 30.VIII., nejde 29.VIII. 2) od 30.IV. do 1.X., ide aj 28.VIII., nejde 27.VIII. 3) a 26.IV., nejde 27.XII.,25.IV.-3.X. 4) a 21.IV., nejde 24.XII.,22.IV.-30.IX. 5) ide 27.XII.,7.I.,6.VII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 6) ide 23.XII.,5.I.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Vznik dokumentu: :14:

18 Sv 2691 Senica (17:43) Trnava (18:34) ide v Ø a 23.XII.,5.I.,21.IV.,4.VII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 24.XII.,22.IV. 1) Bdtmee, Bdgtmee 84, Ø Bdtmee 2631 Ø 1) Senica Trnava ) BN /1 Ø 3) 2631 Ø 3) - '' ) BN /1 viô 5) 2631 viô 5) - '' viô 6) BN /1 1) od 29.IV. do 30.IX., ide aj 4.VII.,31.VIII.,14.IX. 2) od 30.IV. do 1.X., ide aj 5.VII.,1.,15.IX. 3) a 21.IV., nejde 24.XII.,22.IV.-30.IX. 4) a 26.IV., nejde 27.XII.,25.IV.-3.X. 5) ide 23.XII.,5.I.,31.X.,16.XI. 6) ide 26.XII.,6.I.,1.,17.XI. Zoznam použitých skratiek názvov domovských staníc, rušňových dep a cudzích železničných správ Ba Bratislava hl. st. BN Bratislava Nové Mesto Vznik dokumentu: :14:

19 Druh a číslo vlaku Východzia ŽST (odchod) Cieľová ŽST (príchod) Poznámky Obmedzenie jazdy vlaku Obmedzenie objektu Rad HDV SV Od vlaku Obmedzenie Objekt ide zo ŽST objekt ide do ŽST Na vlak Obmedzenie SPD (SPS) Číslo obehu / deň obehu Os 3000 Leopoldov (4:00) Bratislava hl. st. (5:05) - 1) 4x Bdtee, BDsee 3043 { Leopoldov Bratislava hl. st ) BN /2 ± 2) 3047 } - '' ± 2) BN /2 1) nejde 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 2) a 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. Os 3001 Leopoldov (4:50) Nové Mesto nad Váhom (5:29) { Bdgtmee, 3x Bdtmee ) Leopoldov Nové Mesto nad Váhom 3012 { BN /3 1) nejde 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. Os 3002 Leopoldov (4:37) Bratislava hl. st. (5:42) - 1) 4x Bdtee, BDsee 3044 { 2) Leopoldov Bratislava hl. st ) BN /1-3) 3047 { 4) - '' ) BN /1 5) 3044 záv ± 6) - '' ) BN /1 ± 7) ) - '' ± 7) BN /1 1) nejde 25.XII.-8.I.,23.,26.IV.,2.VII.-2.IX.,16.IX.,2.,18.XI. 2) nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 3) od 7.VII. do 27.VIII., ide aj 28.XII.-1.I.,4.-6.I.,8.I.,2.,5.VII.,31.VIII.,1.IX. 4) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. 5) a 6.VII.,2.IX.,2.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV. 6) a 5.VII.,1.IX.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV. 7) a 25.,27.XII.,3.,7.I., IV.,30.VIII.,16.IX.,18.XI. 8) a 24.,26.XII.,2.,6.I., IV.,29.VIII.,15.IX.,17.XI. Os 3003 Bratislava hl. st. (4:29) (5:21) Trnava (5:28) Nové Mesto nad Váhom (6:29) Gbkkqs musí byť vybavený aj vzduchovými spojkami napájacieho potrubia, max. 2 vozne pp Gbkkqs 9600 pp Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3319 pp Slposta 0123/1 pp Gbkkqs 9600 pp - '' pp Slposta 0126/1 pp Gbkkqs 9600 pp - '' pp Slposta 0121/1-1) Bdgteer, 3x Bdteer 3046 { - '' ) Ba /1 ± 2) 3052 } - '' ± 2) Ba /1 3) BDsee, 4x Bdtee K ) Bratislava hl. st. Trnava ) BN /3 -Ø 4) Æ 5) - '' Ø 4) BN /3 1) nejde 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 2) a 25.XII.,7.I.,23.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI. 3) a 7.I.,26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.,16.IX.,2.,18.XI.,nejde 25.IV.,29.VIII. 4) nejde 24.XII.,6.,7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,2.,15.,16.IX.,1.,2.,17.,18.XI. 5) nejde 23.XII.,5.,6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.VIII.,31.VIII.,1.,14.,15.IX.,31.X.,1.,16.,17.XI. Os 3005 Kúty (3:57) Leopoldov (6:15), nejde 24.XII.-9.I. súprava jazdí každý druhý deň v opačnom radení 1) Bdtmee, BDsee, 2x Bdtmee 2026 záv ± 2) Kúty Leopoldov ) BN /1 -Ø 3) Æ 4) - '' Ø 3) BN /1 1) a 26.IV.,6.VII.,30.VIII.,2.XI., nejde 27.XII.,3.I.,25.IV.,4.VII.,29.VIII.,31.X. 2) a 25.IV.,5.VII.,29.VIII.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV.,3.VII.,28.VIII.,30.X. 3) a 4.VII.,31.X., nejde 24.XII.-7.I.,22.,26.IV.,5.,6.VII.,30.VIII.,1.,15.IX.,1.,2.,17.XI. 4) a 1.VII.,28.X., nejde 23.XII.-6.I.,21.,25.IV.,4.,5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,31.X.,1.,17.XI. Os 3007 Leopoldov (6:50) Nové Mesto nad Váhom (7:29), nejde 24.XII.-9.I. { 1) Bdtmee, BDsee, 2x Bdtmee Os 3008 Trnava (6:07) Bratislava hl. st. (6:56) súprava jazdí každý druhý deň v opačnom radení 3005 { 1) Leopoldov Nové Mesto nad Váhom 3018 { 1) BN /1 { 4x Bdtee, BDsee 3003 záv { Trnava Bratislava hl. st { BN /3 } 1) Bdgtmee84, Bdtmee 2651 } 1) - '' } 1) BN /3 viô 2) 2619 viô 3) - '' viô 2) BN /3 } 2x Bdtmee 2621 Ø 4) - '' } BN /2 1) nejde 25.,26.XII.,1.I. 2) ide 25.,26.XII.,1.I. 3) ide 24.,25.,31.XII. 4) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 3009 Bratislava hl. st. (6:10) Leopoldov (7:16) BDsee, 4x Bdtee 3002 Bratislava hl. st. Leopoldov 3016 BN /1 Vznik dokumentu: :28:

20 Os 3011 Bratislava hl. st. (7:07) (8:15) Leopoldov (8:20) Nové Mesto nad Váhom (9:02) Gbkkqs musí byť vybavený aj vzduchovými spojkami napájacieho potrubia pp 1) Gbkkqs 9644 pp 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3327 pp 1) Slposta 0129/1 { 2) BDsee, 4x Bdtee 3000 { 2) - '' { 2) BN /2 } 3) 3000 } 3) - '' } 3) BN /2 { 2) záv { 2) Leopoldov Nové Mesto nad Váhom 3020 { 2) NZ 813/1 1) nesmie ísť v } a 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 2) nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. 3) a 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. Os 3012 Nové Mesto nad Váhom (6:10) Bratislava hl. st. (7:56) { 3x Bdtmee,Bdgtmee 3001 { Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st { BN /3 } 3x Bdteer, Bdgteer 1707 Ø 1) - '' } Ba /2 1) a 23.XII.,5.I.,21.,24.IV.,4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. Os 3013 Bratislava hl. st. (8:40) Nové Mesto nad Váhom (10:49) { 1) BDsee, 4x Bdtee 3008 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3026 { 1) BN /3 { 2) 3008 { 2) - '' { 2) BN /3 } 9602 } - '' } BN /3,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Os 3015 Bratislava hl. st. (10:10) Leopoldov (11:15) { Bdgteer, 3x Bdteer 702 { Bratislava hl. st. Leopoldov 3024 { Ba /2 } BDsee, 4x Bdtee 3016 } - '' } BN /1 Os 3016 Leopoldov (7:50) Bratislava hl. st. (8:56) { 4x Bdtee, BDsee 3009 { Leopoldov Bratislava hl. st { BN /1 } 3009 } - '' } BN /1 Os 3017 Bratislava hl. st. (11:10) Leopoldov (12:15), nejde 24.XII.-9.I. { 1) Bdtmee, BDsee, 2x Bdtmee súprava jazdí každý druhý deň v opačnom radení 3018 { 1) Bratislava hl. st. Leopoldov 3076 { 1) BN /1 Os 3018 Nové Mesto nad Váhom (8:05) Bratislava hl. st. (9:56) nejde 24.XII.-9.I. Gbkkqs musí byť vybavený aj vzduchovými spojkami napájacieho potrubia v { jazdí súprava každý druhý deň v opačnom radení (obeh ) pp Gbkkqs 3310 pp Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st. 4323/9617 pp Slposta 0121/2 1) 2x Bdtmee, BDsee, { Bdtmee 3007 { 1) 3017 { 1) BN /1 2) 2x Bdtmee 3039 Ø 3) - '' ) BN /1 viô 4) 3039 viô 5) - '' viô 4) BN /1 } 1) 2x Bdtmee,BDshmee 3039 Ø 6) - '' } 1) BN /1 2) a 22.IV., nejde 25.XII.-8.I.,23.IV. 3) a 21.IV., nejde 24.XII.-7.I.,22.IV. 4) ide 5.VII.,29.VIII.,1.,15.IX.,1.,17.XI. 5) ide 4.VII.,28.VIII.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI. 6) a 21.,24.IV.,4.VII.,28.,31.VIII.,14.IX.,31.X.,16.XI., nejde 23.XII.-8.I. Os 3019 Bratislava hl. st. (12:10) (12:59) Trnava (13:02) Nové Mesto nad Váhom (13:59) Trnava Nové Mesto nad Váhom ide v a } A/B/D/W vozeň z/do OV a ŽOS } Bdgteer, 3x Bdteer 3012 } Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3038 } Ba /2 { 3x Bdtmee,Bdgtmee 9606 { Bratislava hl. st. Trnava 4567 { BN /1 pp A/B/D/W 9606 pp - '' - pp A/B/D/W 371 pp - '' - CZ-ČD pp 1) A/B/D/W - '' - 1) smie ísť len vtedy, ak nejde A/B/D/W CZ-ČD (spolu max. 2 vozne z/do OV a ŽOS) Os 3020 Nové Mesto nad Váhom (10:03) Bratislava hl. st. (11:56) Leopoldov Bratislava hl. st. ide v } a 24.XII.- 9.I.,1.VII.- 31.VIII. { 1) záv { 1) Nové Mesto nad Váhom Leopoldov 5109 { 1) NZ 813/1 { 2) 4x Bdtee, BDsee 3011 { 2) Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st { 2) BN /2 } 3011 } - '' } BN /2,1.VII.-31.VIII. 2) od 24.XII. do 9.I. a od 1.VII. do 31.VIII. Vznik dokumentu: :28:

21 Os 3021 Bratislava hl. st. (12:45) Nové Mesto nad Váhom (14:42) od 14.III. do 3.X. { 1) BDshmee,2x Bdtmee 9610 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3038 { 1) BN /1 { 1) 2x Bdtmee 9610 { 1) - '' { 1) BN /1 1) od 14.III. do 3.X. Os 3022 Nitra (9:26) Bratislava hl. st. (11:56) oddiel č. 1 služobný vo vozni Bdee, nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. { 1) 5xBee-60 RIC, Bdee 1735 { 1) Nitra Bratislava hl. st. 725 { 1) Ba /1,1.VII.-31.VIII. Os 3023 Bratislava hl. st. (14:10) Nové Mesto nad Váhom (15:59) { 1) BDsee, 4x Bdtee 9616 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3040 { 1) BN /1 { 2) 9616 { 2) - '' { 2) BN /1 } 3024 } - '' } BN /1 1) od 14.III. do 3.X. 2) nejde od 14.III. do 3.X. Os 3024 Leopoldov (12:16) Bratislava hl. st. (13:22) { 3x Bdteer, Bdgteer 3015 { Leopoldov Bratislava hl. st { Ba /2 } 4x Bdtee, BDsee 3015 } - '' } BN /1 Os 3026 Nové Mesto nad Váhom (12:32) Bratislava hl. st. (14:30), nejde 24.XII.-9.I.,1.VII.-31.VIII. { 1) 4x Bdtee, BDsee 3013 { 1) Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st { 1) BN /3,1.VII.-31.VIII. Os 3027 Bratislava hl. st. (15:10) Nové Mesto nad Váhom (17:02) Trnava Leopoldov Leopoldov Nové Mesto nad Váhom, nejde 24.XII.-9.I. { 1) BDsee, 4x Bdtee 3026 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3044 { 1) BN /3 { 2) 3020 { 2) - '' { 2) BN /2 { 3) 3020 { 3) Bratislava hl. st. Leopoldov 3052 { 3) BN /2 2x Bdtmee 9620 Bratislava hl. st. Trnava 2600 ± BN /2 Bdtmee, Bdgtmee '' BN /3 } 4) 2x Bdtmee 9620 } 4) - '' } 4) BN /2 } 4) Bdtmee, Bdgtmee } 4) - '' } 4) BN /3,1.VII.-31.VIII. 2) od 1.VII. do 31.VIII. 3) od 24.XII. do 9.I. 4) nejde 25.XII.,1.I. Os 3030 Nové Mesto nad Váhom (13:43) Bratislava hl. st. (15:30) ide v a } } 4x Bdtee, BDsee 3013 } Nové Mesto nad Váhom Bratislava hl. st } BN /3 viô 1) 2x Bdtmee K 3039 viô 2) - '' viô 1) BN /1 } 3) 2xBdtmee,BDshmee K 3039 viô 4) - '' } 3) BN /1 1) ide 24.XII.,8.I. 2) ide 23.XII.,7.I. 3) od 24.XII. do 9.I. 4) ide ,31.XII.,1.,5.,7.,8.I. Os 3033 Bratislava hl. st. (16:10) Nové Mesto nad Váhom (18:09) Leopoldov Nové Mesto nad Váhom, ± a 5.VII.,1.IX., 1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV. { 1) Bdgtmee, 3x Bdtmee 9662 { 1) Bratislava hl. st. Nové Mesto nad Váhom 3044 { 1) BN /3 { 2) 9662 { 2) - '' záv { 2) BN /3 ± 3) BDsee, 4x Bdtee 3030 ± 3) - '' záv ± 3) BN /3 4) ) Bratislava hl. st. Leopoldov 3002 ± 5) BN /3 1) od 24.XII. do 9.I. 2) nejde 24.XII.-9.I. 3) a 5.VII.,1.IX.,1.XI., nejde 26.XII.,2.I.,24.IV. 4) a 24.,26.XII.,2.,6.I., IV.,29.VIII.,15.IX.,17.XI. 5) a 25.,27.XII.,3.,7.I., IV.,30.VIII.,16.IX.,18.XI. Vznik dokumentu: :28:

Část 2. Mezistátní spěšné, osobní a soupravové vlaky

Část 2. Mezistátní spěšné, osobní a soupravové vlaky Část 2 Mezistátní spěšné, osobní a soupravové vlaky Sp 1630 a,b,e Summerau 8.44, Horní Dvořiště 8.53-8.55, České Budějovice 9.57 Hmotn.: 200 t Brzd.%: 48, Brzdy v poloze R E Bmee 3 8501 Summerau České

Více

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20. R 200 Anton Bruckner a,b,d 4) Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.40 Hmotn.: SUU-CB 300 t, CB-PHA HN 550 t Brzd.%: 155//155/112, Brzdy

Více

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný A RIC BDs RIC 3x B RIC 2x B 244 RIC Provozní jednotka: Brno Oběh celkem: 2x A RIC 2x BDs RIC 6x B RIC 4x B 244 RIC GŘ Praha Domovská stanice: Číslo oběhu: EWP 3218 Platí do: 9.XII.2006 Bohumín 2. 5:15

Více

JŘ 2005/2006. pokrač. na str.2. Plzeň hl.n. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. pokrač. na str.2. Plzeň hl.n. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): Zpracoval: Martin Konečný - GŘ Praha Domovská stanice: Hradec Králové hl.n. Číslo oběhu: VO 51000 Platí do: 9.XII.2006 pokrač. na str.2 1. 2. 15:25 17:38 17:38 Sp 1954 [30] R 1458 [22] Pardubice hl.n. 18:59 23:44 Sv 5690 [20] 1:47

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty ČESKÉ DRÁHY a. s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61 005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 Vlaky pro přepravu pošty

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Pardubice Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné a osobní vlaky Jen pro služební potřebu JŘ 2008 / 2009 KCOD Pardubice Platí od 14.12.2008 České dráhy, a.s.

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen vůz řady Apee! Toto opatření platí do odvolání!

Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen vůz řady Apee! Toto opatření platí do odvolání! Ampz73 WRm Provozní jednotka: Praha Oběh celkem: Ampz73 WRm GŘ Praha Domovská stanice: Praha hl.n. Číslo oběhu: VO 53000 Platí do: 9.XII.2006 Košice ZSSK Žilina ZSSK Místo vozu řady Ampz73 dočasně řazen

Více

Část 1. Expresní vlaky a rychlíky

Část 1. Expresní vlaky a rychlíky Část 1 xpresní vlaky a rychlíky SC * 30 SC PNDOLINO Žilina 14.03, Čadca (průjezd) 14.26, Havířov 15.18-15.19, Ostrava hl.n. 15.40-15.41, Praha hl.n. 18.46 Žilina Ostrava hl.n. jede v a 5.VII.,28.IX., nejede

Více

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 703 pro trať Horní Cerekev Tábor Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování

Více

JŘ 2005/2006. Přerov. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 563,9 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Přerov. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 563,9 km Zpracoval: Martin Konečný 3x B Provozní jednotka: Oběh celkem: 3x B GŘ Praha Domovská stanice: Číslo oběhu: VO 32000 Platí do: 9.XII.2006 Bohumín Ostrava hl.n. 4:28 20:52 R 222 [dn] Praha hl.n. 8:24 15:36 8:01 Sv 29223 [dn] 8:37

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum Č.Budějovice, Krajské centrum Plzeň Vlaky osobní dopravy Část 4 - Spěšné a osobní vlaky Jen pro služební potřebu

Více

JŘ 2005/2006. Č. Budějovice 14:58. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 612,3 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Č. Budějovice 14:58. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 612,3 km Zpracoval: Martin Konečný A RIC BDbmrsee 3x B RIC 2x B 244 RIC Provozní jednotka: České Budějovice Oběh celkem: 3x A RIC 3x BDbmrsee 9x B RIC 6x B 244 RIC GŘ Praha Domovská stanice: České Budějovice Číslo oběhu: VO 72000 Platí

Více

344,345,746=a,b,d, 347-366,758,759=b,d 160 km/h. Silesia

344,345,746=a,b,d, 347-366,758,759=b,d 160 km/h. Silesia Ex * 402 Silesia 344,345,746=a,b,d, 347-366,758,759=b,d 160 km/h Kraków Gl. 21.54, Bohumín 1.20-3.52, Ostrava-Svinov 4.09-4.11, Olomouc hl.n. 5.13-5.16, Praha hl.n. 7.50 Kurs EWP 3113, 3133 Kijev Pass.

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum Plzeň, Krajské centrum Č.Budějovice Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné, osobní a soupravové vlaky Jen pro služební

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 /CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 Návod na použití Děkujeme, ţe jste si vybrali tento Hama výrobek. Před prvním pouţitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k pouţití

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

810 001-8 Přestavěn na doprovodný vůz MD-1-1 810 002-6 DKV Olomouc PP Suchdol nad Odrou 810 003-4 Šla na reko: ZSSK 811 024-9 810 004-2 SRP Košice SP

810 001-8 Přestavěn na doprovodný vůz MD-1-1 810 002-6 DKV Olomouc PP Suchdol nad Odrou 810 003-4 Šla na reko: ZSSK 811 024-9 810 004-2 SRP Košice SP 810 001-8 Přestavěn na doprovodný vůz MD-1-1 810 002-6 DKV Olomouc PP Suchdol nad Odrou 810 003-4 Šla na reko: ZSSK 811 024-9 810 004-2 SRP Košice SP Humenné 810 005-9 Šla na reko: 814 139-2 810 006-7

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 315/326 osobní pro tratě Nezamyslice Blažovice (Brno) Holubice Brno (Brno) Odb Brno-Židenice Svitavy Platí od 14. prosince 2014 Schváleno

Více

MU Hodonín (ČR) - Holíč nad Moravou (SR) MD Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) čj. S 20964/2015-O12 2/63

MU Hodonín (ČR) - Holíč nad Moravou (SR) MD Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) čj. S 20964/2015-O12 2/63 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Hodonín

Více

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ANDROS SPRCHOVÝ

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 536 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 536 osobní pro tratě Mariánské Lázně Karlovy Vary dolní n. Karlovy Vary dolní n. Johanngeorgenstadt Chodov Nová Role Krásný Jez Nové

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB

AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB 4 5 3 8 2 1 6 7 9 AGP 180-23 AB AGP 180-25 AB AGP 230-23 AB AGP 230-25 AB 10 16 AGP 180-23 AGP 180-25

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306

010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 010 Česká Třebová - Kolín (- Praha) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 476 9306 8650 2 2 5020 RJ 1020 VYDIS Moravany - Chvaletice, IDS IREDO Česká Třebová - Týnec nad Labem R 898 9310 5000 444

Více

PŘEHLED VLAKŮ,,,,, LE,, a C1

PŘEHLED VLAKŮ,,,,, LE,, a C1 PŘEHLED VLAKŮ,,,,, LE,, a C1 Přehled obsahuje všechny vlaky,, (EuroCity), (InterCity), (EuroNight), LE (LEO Express), RJ (RegioJet), (Expres), (rychlíky vyšší kvality) a vlaky (rychlíky). Údaje o přímých

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy KCOD Olomouc, Ostrava, Zlín Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy v Praze dne:

Více

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA

VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA VŠUDE TAM, KDE SE STAVÍ VŠADE TAM, KDE SA STAVIA 4 ALPINE Bau CZ od roku 2014 člen skupiny PSJ - působí na stavebním trhu v České republice od roku 1992. Spektrum stavebních oborů, tvoří zejména dopravní

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Sp 1-1851 5201 R 1 R 951 R 951 R 3 5215/5217 1-5215 R 5 R 849. Sp 1851 1-5219 R R 953 R 9 R R 21 R R 853. R 853 Ex R 23 R 5606/7

Sp 1-1851 5201 R 1 R 951 R 951 R 3 5215/5217 1-5215 R 5 R 849. Sp 1851 1-5219 R R 953 R 9 R R 21 R R 853. R 853 Ex R 23 R 5606/7 platný od 22. srpna 2011, 12:20 hod. (od Os 5203 a R 855) nepřetržitě do 31. srpna 2011, 17:30 hod. 020 (Praha -) Velký Osek - Hradec Králové (- Choceň) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5600/1

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

PŘEHLED VLAKŮ,,,, LE, a

PŘEHLED VLAKŮ,,,, LE, a PŘEHLED VLAKŮ,,,, LE, a C1 Přehled obsahuje všechny vlaky (SuperCity), (EuroCity), (InterCity), (EuroNight), LE (LEO Express), (Expres) a vlaky (rychlíky). Údaje o přímých vozech u Sp a Os vlaků jsou vysvětleny

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY STÁTNÍ ORGANIZACE

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY STÁTNÍ ORGANIZACE Správa železniční dopravní cesty, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot

Více

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016

Čj.: 24530/2015-SŽDC-O16 Návrh železničního jízdního řádu pro období od 13.12.2015 do 10.12.2016 320 Bohumín - Čadca 2 Mošnov, Airport - Studénka - - Bohumín - Karviná - Mosty u Jablunkova 21 Bohumín - Dětmarovice - Petrovice u Karviné 22 Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova zastávka (- Čadca)

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

AMMAN SPRCHOVÝ MASÁŽNí PANEL

AMMAN SPRCHOVÝ MASÁŽNí PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD AMMAN SPRCHOVÝ

Více

cestovní zavazadla cestovná batožina

cestovní zavazadla cestovná batožina cestovní zavazadla cestovná batožina 1 2014 CAT Douglas Millennial Trolley cestovní taška CAT Travel Power Trolley cestovný kufor ideální na služební cesty a dovolenou lehký a zároveň tvrdý kufr z plastu

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Velká

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín JÍZDNÍ ŘÁD 2003/04, stav k 29.2.2004 informace: www.cd.cz e-mail: info@cd.cz tel.: 840 112 113 km km OPŘ Pa Vlak R 209 R 423 Cheb 0 Praha-Holešovice 23 49 0 Praha- 4 0 Praha 22 21 23 15 0 21 5 Praha-Libeň

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Generální ředitelství ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Generální ředitelství ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015 Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015 Ceny Včasných jízdenek Evropa jsou stanoveny v EUR a přepočítávají se dle platného Jednotného železničního kurzu

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce - nabí dka spolupra ce spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303 O K D, D O P R A V A, a. s. O S T R A V A SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303 pro tratě Ostrava střed - Zárubek Zárubek - Ostrava-Kunčice Bohumín - Louky nad Olší Karviná-Doly - Albrechtice u Českého Těšína Karviná-Doly

Více

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU pro období od 10.12.2006 do 8.12.2007. 3701 25300/1 5001 c

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU pro období od 10.12.2006 do 8.12.2007. 3701 25300/1 5001 c u 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová km km ČD, a.s. Vlak R 421 b y f 5031 R 377 b y f 3701 25300/1 5001 R 971 5051 h VDIS Chvaletie - Moravany Ze stanie Cheb Dresden Hrade Králové 1 0 Praha-Holešovie

Více

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku 1. Organizátor a pořadatel soutěže Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o. se sídlem Jankovcova

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Návod k použití čerpadla IM 10

Návod k použití čerpadla IM 10 Návod k použití čerpadla IM 10 1.00 ÚVOD Tento návod popisuje použití a údržbu 4 čerpadla řady IM 10 pro 4 vrty a větší studny. Všechny čerpadla jsou zkontrolovány ve výrobě s nejvyšší pozorností tak,

Více

Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm

Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm WS1815 Vlastnosti: Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení Měření barometrického tlaku -Předpověď počasí se stavy slunečno, mírně zataženo, zataženo, deštivo a protrhávání oblačnosti. -Sloupcový

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu T a b u l k a 1 3 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

089 Liberec - Zittau - Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf km km SŽDC, státní organizace / Vlak Vogtlandbahn-Gmbh

089 Liberec - Zittau - Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf km km SŽDC, státní organizace / Vlak Vogtlandbahn-Gmbh 1 089 Liberec - Zittau - Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf TL20960 TL20900 TL20942 TL20902 TL20944 TL20904 TL20906 TLX 5250 IDOL Liberec - Hrádek nad Nisou 0 Liberec 030,036,037,086,(900) 0001 5 00

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Smlouva o zabezpečení vybraných výkonů v nočních vlacích

Smlouva o zabezpečení vybraných výkonů v nočních vlacích Smlouva o zabezpečení vybraných výkonů v nočních vlacích uzavřená mezi smluvními stranami: České dráhy, a.s. Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Označení v obchodním rejstříku: Městský soud

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 323 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 323 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 323 nákladní (Brno hl.n.) (Brno-Maloměřice) pro tratě Střelice Hrušovany nad Jevišovkou Moravské Bránice Oslavany Hrušovany nad Jevišovkou

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 3325 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 4 1 4 3813 Sp

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 543 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 543 nákladní pro tratě Cheb Hranice v Čechách (Cheb) Tršnice Bad Brambach Tršnice Luby u Chebu Platí od 14. prosince 2008 Schváleno

Více

VLAKY OSOBNÍ DOPRAVY. ČESKÉ DRÁHY a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Jen pro služební potřebu. ČÁST 1 - Expresní vlaky a rychlíky

VLAKY OSOBNÍ DOPRAVY. ČESKÉ DRÁHY a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Jen pro služební potřebu. ČÁST 1 - Expresní vlaky a rychlíky ČESKÉ DRÁHY a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY OSOBNÍ DOPRAVY ČÁST 1 - Expresní vlaky a rychlíky ČÁST 2 - Mezistátní spěšné, osobní a soupravové vlaky Platí od 11.prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru

Více

u 330 Přerov - Břeclav

u 330 Přerov - Břeclav h S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, h R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 b y f Ze stanice Warszaa 4250 420 4 a3 c3 Sp 770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM FOND MIKROPROJEKTŮ MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM Analýza stávajícího stavu a návrhy na rozvoj Prosinec 2013 Úvodní informace Po celou dobu existence Integrovaného

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport

270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 270 Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha), Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 2 Mosty u - Karviná - Bohumín - Ostrava - Studénka - Mošnov, Ostrava Airport 3 Bohumín - Ostrava - Jeseník nad Odrou (-

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 15. 8. do 31. 8. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 15. 8. do 31. 8. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 15. 8. do 31. 8. 2011) Pondělí 15. 8. 2011 Výluka Řečkovice v době od 0.00 do 24.00 hodin Úterý 16. 8. 2011 Výluka Řečkovice v době od 0.00 do 24.00 hodin

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015 330 Přerov - Břeclav S9 Moravský Písek zastávka - Břeclav, R5 Moravský Písek - Břeclav km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 407 Warszawa 4250 4210 4 3 3 Sp 1770 Kojetín Kroměříž 0 Přerov 270,300

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Hanušovice Staré Město pod Sněžníkem Lipová Lázně

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více