přináší UŽitek! 02_2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přináší UŽitek! 02_2014"

Transkript

1 přináší UŽitek! 02_2014

2 Aktuální přehled o procesech a firemních ukazatelích důležitých pro řízení (analýza prodeje, dodavatelská disciplína, efektivita pracovišť ) Rychlé osvojení softwarového řešení = bezpečnost investice Nástroj pro řízení všech realizačních procesů od nabídky/poptávky, smlouvy, nákupu, plánování, TPV, evidence výroby až po expedici Kvalitní data, výchozí bod pro zlepšování! data z procesů poskytují cenné informace pro jejich další rozvoj; např. efektivita pracoviště a analýzy zdrojů plýtvání (prostoje, manipulace ) Rozsáhlé využití čárových kódů a mobilních technologií on-line příjem, výdej, přesun materiálů, produktů, evidence operací, expedice Integrace webových aplikací a partnerů (EDI, web portálové řešení pro komunikaci s dodavateli, zákazníky ) Úspory nákladů a vyšší výkon! optimalizace personálu ve vybraných oblastech, integrace dodavatelů, zlepšení řízení skladů, expedice a podstatné zvýšení výkonu firmy vhodnou aplikací software! MES Manufacturing Execution Systems zaměření IS na přímou výrobu, zvýšení produktivitu při snížení nákladů a zachování kvality výroby a mnoho dalších inspirací a tvůrčích nápadů! (c) gemco 2

3 Zajistíme Vám Rozsáhlou funkcionalitu u standardních modulů Nastavení dle vašich speciálních potřeb Vysoce kvalifikovanou implementaci klademe důraz především na přínosy pro zákazníka Expertní podporu našeho vývoje, realizaci nových postupů a aplikaci nejlepších praktik Expertní Hot line a servis Spolupráci se silným stabilním partnerem při řešení Vašich specifických potřeb (c) gemco 3

4 Dynamika Řešení Nápady analýzy konzultace a školení ERP mygem (c) gemco 4

5 Schéma mygem (c) gemco 5

6 mygem = široká funkcionalita! Procesní moduly Logistika Prodej CRM Řízení projektů a úkolů Objednávky Reklamace/Servis Logistika Nákup Sklady Reklamace Plánování nakládky Mobilní terminály Integrace klíčových dodavatelů Technická příprava výroby Změnování Importy kusovníků Výroba Plánování a řízení Evidence výroby MES (Manufacturing Execution System) Vizualizace výroby Údržba strojů Doprava Aktivní správa dokumentace (c) gemco 6

7 mygem = široká funkcionalita! Ekonomické moduly Ostatní moduly Účetnictví Majetek Finanční analýzy Banka/Pokladna Plánování a controlling K dispozici více než 40 modulů! EDI komunikace PKM (Parametrizovatelný komunikační modul) Business Intelligence Stav firmy (c) gemco 7

8 CRM Modul určený pro podporu marketingových činností řízení vztahu se zákazníkem sledování vlastních a konkurenčních produktů Prvotní evidence potenciálních partnerů Provázanost systému možnost sledování všech údajů konkrétního zákazníka Sledování statusu partnerů Vyhodnocování úspěšnosti Sledování vývoje segmentů trhu Sledování vývoje jednotlivých projektů klienta Řízení kampaní Možnost vytvoření nabídky na Projekt produkt Propojení s modulem Řízení projektů a úkolů = sledování plnění úkolů, jednotlivých projektů včetně jejich vyhodnocení (c) gemco 8

9 CRM Ukázky Zpět (c) gemco 9

10 LPR Prodej Řízení a monitorování prodejních činností (smluv, fakturace, vyhodnocení obchodního případu) včetně obchodní analýzy Tvorba nabídek a objednávek Řešení výhledů, interních objednávek Evidence rezervací Cenové hladiny Evidence reklamací a servisních smluv Monitorování závad a analýza příčin vzniku a viníků Sledování stavu R/S Zpětná sledovatelnost Součástí modulu i je submodul Odbytové plánování, který na základě zadaných přibližných kapacit vygeneruje automaticky předběžný termín výroby a termín dodání => Odbytový plán, který lze využít jako podklad pro plán výroby (c) gemco 10

11 LPR Ukázky Grafické zobrazení plnění odbytového plánu (dle času a množství) Analýza objednávek (c) gemco 11

12 LPR Webový obchod a mygem Zpět Tvorba objednávek na E-shopu Možnost exportu produktů a importu objednávek do aplikace mygem Využití funkce konfigurátoru pro sestavení produktu samotným zákazníkem přímo v objednávce (dle přednastavených variant v databázi IS mygem) Oznamování pomocí SMS ACL (Access Control List) řízení přístupu k produktům, kategoriím a výrobcům, (c) gemco 12

13 LPR Servis, Reklamace Zpět Tvorba a řízení servisních a reklamačních zakázek (samostatné procesy) Monitorování druhů závad a jejich příčin včetně vynaložených nákladů na zakázku = zlepšování kvality výroby Rychlý přehled o vyřízených reklamacích pomocí statusů Návaznost na původní výrobní číslo položky zpětná sledovatelnost Využití Paretovy analýzy (c) gemco 13

14 LNA Nákup, sklady Modul sleduje materiál od vzniku požadavku až po realizaci konkrétní výrobní zakázky = důležitý proces pro každou firmu Použití čárových kódů pro příjem a výdej na sklad včetně sledování úložných míst Správa údajů o nakupovaných položkách (dávky, úložná místa, kontroly, ) Automatizovaná tvorba objednávek podle aktuálního plánu výroby Sledování materiálových faktur a pořizovacích nákladů Sledování a vyhodnocování kvality dodávek a dodavatelů Monitorování stavu zásob a požadavků výroby Příjem a výdej ze skladu pomocí mobilních terminálů Plánování nakládky Analýza pohybu zásob Simulace dopadů změn v plánu výroby na zásobování Reklamační řízení nakupovaných položek Integrace dodavatelů WEB portál pro jejich řízení Možnosti využití konsignačních skladů (c) gemco 14

15 LNA Příklad návrhu objednávek Funkce nákupu automatický návrh objednávek (materiál, kooperace) pro zajištění kontinuity výroby a optimálních skladových zásob (c) gemco 15

16 LNA Příklad objednávek kooperací Automatický návrh objednávek kooperací na základě požadavků z výroby. (c) gemco 16

17 Integrace dodavatelů Zpět Aplikace poskytuje údržbu a přehled požadavků na skladové zásoby dodavatelů Nabízí přehledy: stavu skladu požadavky na doplnění skladu statistiky dodávek (c) gemco 17

18 LNA Plánování nakládky Zpět Rozpis jednotlivých objednávek pro rozvoz dle směrů, aut a na konkrétní termín. Nákladový list je průvodním listem pro pracovníka rozvozu produktů k jednotlivým zákazníkům a též je podkladem pro plánování výroby (při aplikaci KANBAN). (c) gemco 18

19 Mobilní terminály Modul pro řízení mobilních terminálů je nativní aplikací mygem a pracuje v on-line režimu s modulem Sklady Příjem a výdej nakupovaných položek pomocí mobilních terminálů Rychlý výdej položek terminálem ze skladu pomocí tzv. výdejových dávek Automatický přesun včetně generování potřebných dokumentů bez ručního vystavování uživatelem (přesunky, výdejky, dodací listy, ) Provádění výstupní kontroly výrobků Výdej položek ze skladu pro jednotlivé zakázky, pro zakladač, expedici/nakládku Možnost provést inventuru skladů mobilním terminálem (c) gemco 19

20 Příklad použití čárových kódů Tisk štítků z aplikace pro označení produktů Zpět Příklad výdejové dávky pro vychystání položek ze skladu pomocí mobilního terminálu (c) gemco 20

21 TPV Technická příprava výroby Popis řízených podmínek k výrobku (službě) pro úspěšnou realizaci výroby a potřebných změn Tvorba a aktualizace kusovníků, technologických, kontrolních postupů a ostatní dokumentace (návodky, výkresy, postupy měření ) k položce Komplexní změnová služba s těsnou vazbou na výrobu (zakázky) Sledování provedení, indexu změny, čísla změny (c) gemco 21

22 TPV Technická příprava výroby Varianty kusovníků, technologických postupů Automatické vytváření archivu změn veškeré dokumentace Prostředky na tvorbu výpočtů Výpočet cen pomocí kalkulačních vzorců Návaznost na LNA tvorba požadavků materiálů Komplexní řízení změn Podporuje návrh a vývoj vlastního výrobku a procesu Podpora týmové práce a řízení projektu (c) gemco 22

23 TPV je těsně spojeno s řízením dokumentů (c) gemco 23

24 PLM (Product Lifecycle Management) Sledování životního cyklu dokumentů od požadavku zákazníka, přes kontrolu a uvolnění TPV, zpracování dokumentace,až po samotné zobrazení dokumentace produktu ve výrobě Automatický import dat z CAD kusovníků včetně přiložených dokumentů vždy pod novým číslem změny => zajištění aktuální verze kusovníků, výkresů a ostatní dokumentace Zobrazení výkresové dokumentace (i ostatní) přímo ve výrobním procesu Přínosy: aktuální verze platných dokumentů v každém okamžiku eliminace chyb uživatelů odstranění duplicitního pořizování ve více IS sledování historie změn (c) gemco 24

25 PLM Tvorba dokumentace Objednávka Technické zadání Uvolnění požadavku Zobrazení dokumentů TPV ve výrobě Tvorba změny/nové součástky/ externím CAD Uložení kusovníků a dokumentace pod danou změnou Import dat z CAD Automatické vygenerování čísla změny v IS mygem (c) gemco 25

26 PLM Příklad řízení životního cyklu výrobku Objednávka Technické zadání popis požadavku Řízení úkolů založení projektu TPV zpracování podkladů RV zobrazení dokumentace zakázky ve výrobě (c) gemco 26

27 TPV Příklad přiřazení vzoru tpg pro automatické generování Zpět (c) gemco 27

28 RVP Výroba Řízení a plánování Modul slouží k časovému, množstevnímu, kapacitnímu plánování podle typu výroby Převzetí z prodeje včetně automatického generování podkladů Posouzení kapacitní zátěže jednotlivých pracovišť a jejich řešení Vyhodnocení sumárních materiálových požadavků v jednotlivých plánovacích obdobích Tvorba výhledů, výkonného plánu (závod, středisko, dílna) a řešení poruch Identifikace rozdílů mezi požadavky obchodu a výroby (řešení skluzů,...) Modifikace plánu zakázek dle dohodnuté nakládky (aplikace principu KANBAN) (c) gemco 28

29 RVP Výroba Řízení a plánování Plánování a řízení výroby kusové (zakázkové), sériové i hromadné Využití transportních dávek Časové plánování dopředné i zpětné Podle průběžné doby, doby zpracování, Podle typu kapacit, stroje, Návrh výroby /plánování finálů (FVV) a polotovarů (PVV) na základě požadavků výroby a prodeje a aktuálního stavu skladů Aplikace principu Synchro MRP (plán výroby dílů, polotovarů, montáž finálů podle zakázek) Zajistíme přizpůsobení plánování konkrétnímu procesu (c) gemco 29

30 RVP Ukázky plánování Použití pro výrobu: sériovou kusovou finálů polotovarů náhradních dílů (c) gemco 30

31 RVP Ukázky návrhu FVV, PVV Automatický návrh zakázek pro výrobu finálů (FVV) a polotovarů (PVV) na základě požadavků z prodeje (Prodejní objednávky), požadavků výroby (Zakázky) a stavu skladů (minimální zásoby) (c) gemco 31

32 RVP Kapacitní zátěž Přehled kapacitní zátěže na jednotlivých pracovištích a strojích na konkrétní měsíc, týden či den, včetně grafického zpracování (modul Plánování výroby Kapacitní zátěž). (c) gemco 32

33 RV Příklad zobrazení dokumentace u stroje Zpět (c) gemco 33

34 RVE Výroba - Evidence Modul slouží především k finančnímu a množstevnímu vyhodnocení stavu nedokončené výroby, vyhodnocení plánovaných a skutečných nákladů, plnění výkonových norem, zpracování podkladů pro mzdy a sledování kvality Materiálové výdejky (limitní listy) včetně výdeje pomocí čárového kódu Pracovní lístky (zásobník práce) Odhlašování mzdových lístků pomocí čárového kódu Evidence průběhu výroby Odvod polotovarů, výrobků, hotových finálů z výroby Evidence výstupní kontroly pomocí terminálů Evidence neshod, návratek, prostojů a jiných prací Měsíční uzávěrka ve výrobě Zpětná sledovatelnost (dávky, výrobní čísla, ) (c) gemco 34

35 RVE Evidence docházky Evidence docházky, tj. přihlašování/odhlašování pracovníků pomocí čipů či čárových kódů do systému a automatický výpočet odpracované doby (dle nastavených kritérií) Obdobným způsobem jsou sledovány i odpracované hodiny na konkrétních zakázkách (evidence mzdových lístků/operací) (c) gemco 35

36 RVE Čárové kódy Zpět Příklad použití čárových kódů ve výrobě: mzdový lístek, výrobní průvodka Evidence výstupní kontroly pomocí snímání čárového kódu z kontrolovaných produktů. (c) gemco 36

37 RV Synchronizace Simulace zakázky s ručními úpravami předoperačních a pooperačních časů, náhradou či přidáním operací, strojů a materiálů pro urychlení výrobního procesu, při zachování naplánovaného termínu dodání = optimalizace výrobního procesu. Převzetí zakázky do výroby Posunutí operace dopředu Termín dodání Součást 1 Čas předání Operace Součást 2 Klíčová operace (lakování) Průběžná doba (c) gemco 37

38 RV Synchronizace Předsunutím vybraných operací a možným zkrácením doby předání mezi operacemi je docíleno i zkrácení průběžné doby výroby a zamezení opoždění dodání zakázky. Převzetí zakázky do výroby Termín dodání Součást 1 Čas předání Operace Součást 2 Klíčová operace (lakování) Zkrácená průběžná doba (c) gemco 38

39 MES Manufacturing Execution System Použití MES poskytne uživatelům přehled o skutečnosti a výrobě jako celku, ale zejména jednotlivých procesů a jejich parametrů. Rozkryje důležitá místa procesu, jejichž rozborem je pak dále zajištěno zefektivnění výroby, a to pomocí: Synchronizace procesů Sběru dat ze strojů Analýz procesů Vizualizace plánování a aktuálního stavu výroby Zvýšení produktivity při snížených nákladech a zachování vysoké kvality dodávaných produktů a služeb! (c) gemco 39

40 MES Manufacturing Execution System Jednotlivé funkce obsažené v IS mygem pro řízení a monitorování procesů výroby zajistí odhalení: skutečné zátěže výroby vzniklých ztrát bodů rozpojení (v nákupu, výrobě, ) časových rozporů mezi jednotlivými procesy, (předávání informací mezi uživateli IS a plnění úkolů, mezioperační časy, tok materiálu, ) připojení strojů či jiných zařízení (např. váhy) Finál Bod rozpojení 1 Bod rozpojení 2 Materiál (c) gemco 40

41 MES Parametry výroby Celková efektivita zařízení (OEE Overall Equipment Efficiency) Střední doba mezi poruchami (MTBF Mean Time Between Failure) Střední doba řešení poruchy (MTTR Mean Time To Repair) Využití strojů a zařízení v % Výkon strojů a zařízení v % Kvalita výroby v % (c) gemco 41

42 MES Přehled stavu strojů ve výrobě (c) gemco 42

43 MES Analýza procesů Zpět (c) gemco 43

44 US Údržba strojů Údržba strojů je jednoduchý nástroj výroby pro sledování stavu a údržby strojů. Cílem je zajistit co nejvyšší životnost zařízení při vyšší bezpečnosti práce a snížení nákladů. Poskytuje: Plánování údržby Prediktivní plán údržby Sledování a zápisy provedených oprav (interní/externí) Diagnostiku strojů Importy dat Regulační diagramy, (c) gemco 44

45 Údržba Příklad zobrazení snímaných hodnot Zpět (c) gemco 45

46 Vizualizace výroby Tyto přehledy poskytují grafický náhled na probíhající procesy výroby, plnění zakázek, využití strojů a pracovníků, včetně znázornění neshod a reklamací, s využitím Paretovy analýzy. Je vhodná jak pro získání přehledu pro vedení, tak i pro jednotlivá pracoviště, tj. zobrazení na obrazovkách přímo v provozech atp. (c) gemco 46

47 Vizualizace výroby Využití střediska (c) gemco 47

48 Vizualizace výroby Zpět (c) gemco 48

49 Zpět Příklady dalších modulů (c) gemco 49

50 Sprinter Produkt SPRINTER umožňuje analyzovat on-line data z vašich procesů a radikálně zvýšit produktivitu. Příklady úspor: 30 % zkrácení doby dodávek 100% kontrola zásob podstatné zvýšení využití pracovníků (c) gemco 50

51 Sprinter To, co je skutečně důležité, zpravidla na první pohled nevidíme, zůstává skryto. Někdy tomuto přístupu říkáme Teorie ledovce. Abychom se podívali pod hladinu a odkryli rozsah problémů, potřebujeme informace o skutečném chování v procesech. Výsledky analýz konkrétních případů jsou překvapivé! (c) gemco 51

52 Sprinter To, co nám ohrožuje termíny, bývá zpravidla velmi jednoduché. Je to například nedostatek materiálů pro výrobu Máme tyto činnosti skutečně pod kontrolou? Proč nelze objednávat a dodávat materiál včas, kdo a co celý proces zdržuje? Pro tyto a mnohé jiné otázky jsme připravili řadu on-line nástrojů a pohledů, které velmi rychle poskytnou data pro významné zlepšení produktivity ve vaší organizaci. (c) gemco 52

53 RPU Řízení projektů a úkolů Řízení projektů a úkolů = evidence, sledování plnění a aktuálního stavu zadaných úkolů, včetně jejich vyhodnocování. RPU poskytuje mimo jiné i další funkce: Propojení na projekty CRM včetně rozdělení do etap Harmonogramů Přiřazení úkolů odpovědným řešitelům Sledování kapacity v plánovacím kalendáři Metodiky pro hodnocení úkolů (termín, spotřeba času, vícepráce, ) Barevné odlišení statusů plnění a celé etapy harmonogramu (výběr uživatelem) Procentuální plnění jednotlivých úkolů i celé etapy harmonogramu Akční plán forma dynamického řešení vzniklého problému Tvorba plánu na konkrétní období a pracovníky (c) gemco 53

54 RPU Řízení projektů a úkolů Základní okno RPU - přehled jednotlivých úkolů (projektů). Plán úkolů. (c) gemco 54

55 RPU Řízení projektů a úkolů Zpět Zobrazení časového vyhodnocení projektu a jeho etap. Chronologické zobrazení projektu a jeho etap. (c) gemco 55

56 ASD Aktivní správa dokumentace = digitální archivace a správa dokumentů. ASD dále poskytuje: Skartace Revize Sledování půjčení/vrácení Schvalování dokumentů Příklad aplikace: Řízení centrální spisovny, rozsáhlé elektronické spisovny technických předpisů (např. pro zbrojní výrobu) (c) gemco 56

57 ASD Ukázky Zpět (c) gemco 57

58 Doprava Zpět Jednoduchý modul pro evidenci jednotlivých jízd, evidenci vozidel, fakturaci (včetně hromadné), evidenci ostatních nákladů a různé přehledy poskytující zhodnocení. (c) gemco 58

59 UCT Účetnictví Zpět Standardní funkce pro vedení účetnické agendy. Parametrická stavba umožňuje jeho použití v libovolných typech organizací různé velikosti a činnosti Fakturace Pokladna Plánování financí porovnání plánu a skutečnosti měsíčně, kumulativně, Majetek automatická kontrola zadaných hodnot, evidence v různých měnách Bankovní operace Intrastat elektronický výstup pro IDES, tiskové výstupy přijetí a odeslání Finanční analýzy Plánování a controlling (c) gemco 59

60 UCT Ukázka Zpět (c) gemco 60

61 UCT Finanční analýzy Zpět Přehled o ukazatelích, důležitých pro ekonomické vyhodnocení firmy Běžná likvidita Rentabilita tržeb Krátkodobá likvidita Dlouhodobá zadluženost Celková zadluženost Doba obratu zásob z tržeb Doba splatnosti závazků/pohledávek Nákladovost Průměrná denní tržba Možnost přehledů o dalších ukazatelích dle uživatelské definice. (c) gemco 61

62 UCT Ostatní Mezinárodní účetní standardy mezinárodní účetní standardy podle IFRS metodiky Konsolidace předzpracované výstupy pro konsolidaci skupiny firem, použitelné pro konkrétní model konsolidace (c) gemco 62

63 EDI Zpět EDI = Elektronická výměna strukturovaných standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou nezávislých subjektů, kdy zprávy mají stejnou formu a hovoří stejným jazykem EDI aplikace doklad vytváří, automaticky zpracovává, přijímá i odesílá (faktury, potvrzení, stavy zásob, objednávky, ) Systém podporuje tzv. in-house objekty podle mezinárodních standardů Plně nahrazuje papírové doklady PKM PKM = Parametrizovatelný komunikační modul, který slouží pro obousměrnou komunikaci s externími programy, pro specializované integrace lze použít standardní prostředky jako XML, CbC, apod. (c) gemco 63

64 Business Intelligence Zpět Výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují využít data nejen k analýze již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje firmy. Poskytuje sledování např.: obratů prodeje obratů nákupu hodnoty skladu výroby hospodaření středisek finančních toků, Pro výkonné managery (c) gemco 64

65 Stav firmy Rychlý přehled o aktuálním stavu firmy, určený zejména pro vedení ; s možností prohlížení na zařízeních jako jsou tablety, mobilní telefony apod. Nabízí: Celkový přehled - stav: hotovosti bezhotovostních účtů pohledávek a závazků včetně splatností zisku DPH skladových zásob. Ekonomika - stav: vybraných účtů finančních toků nákladů a výnosů hospodářském výsledku (c) gemco 65

66 Stav firmy Zpět Logistika zobrazuje detailnější přehled o stavu jednotlivých skladů: top 10 (odběratelů/dodavatelů) aktuální expedici Výroba nabízí přehled o aktuálních zakázkách a jejich stav rozpracovanosti v %. (c) gemco 66

67 Uděláme přesně co potřebujete, budete ještě ÚSPĚŠNĚJŠÍ! Tel.: Fax: (c) gemco 67

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Elektronická komunikace s dodavateli

Elektronická komunikace s dodavateli Elektronická komunikace s dodavateli Jaroslav Šebesta, con4pas Komunikace s dodavateli Potřeba komunikace s dodavateli Předání objednávky Potvrzení objednávky Dodací list Příjem faktury Reklamace / dobropis

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

Developer > investor -> provozovatel > vlastník

Developer > investor -> provozovatel > vlastník Developer > investor -> provozovatel > vlastník Nabízené řešení SAP ERP SmartBUILDING + GTFacility S&T CZ a ASP vyvinuté All in One řešení pro potřeby stavebnictví, developerských a správcovských organizací

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

SLEDOVÁNÍ VÝROBY PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ EVIDENCE SKLADŮ

SLEDOVÁNÍ VÝROBY PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ EVIDENCE SKLADŮ před zavedením Pracanta po zavedení Pracanta SLEDOVÁNÍ VÝROBY SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK EVIDENCE SKLADŮ PRACANT JE SYSTÉM

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 Řízení zásob v automotive Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 1. Co jsou zásoby? zásobou se rozumí množství materiálu/komponent, které jsou v daném okamžiku disponibilní k mat. zabezpečení

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Sledování toku výroby

PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Sledování toku výroby R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: 390-18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v

Více

DCI. MyAutomotive. Systém pro dodavatele automobilového průmyslu

DCI. MyAutomotive. Systém pro dodavatele automobilového průmyslu DCI MyAutomotive Systém pro dodavatele automobilového průmyslu Moderní výroba automobilů je postavena na těsné spolupráci finálních výrobců vozů s dodavateli komponent a poskytovateli logistických služeb.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Minerva TPV+ TPV funkcionalita v QAD. David Pochman Senior konzultant

Minerva TPV+ TPV funkcionalita v QAD. David Pochman Senior konzultant Minerva TPV+ TPV funkcionalita v QAD David Pochman Senior konzultant 13.6.2012 Minerva TPV+ Využití moderních technologií.net Framework Plná integrace s QAD eb2.1.net UI verze 2.8.1 Snadné uživatelsky

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci Technické univerzity

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení... firemní data sdílíme přes DUEL Účetní a ekonomický systém DUEL instalovaný na více počítačích dokáže nahradit informační

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Dotykové ovládání v pokladním prodeji

Dotykové ovládání v pokladním prodeji Nezobrazuje-li se Vám tento newsletter správně, klikněte zde Dotykové ovládání v pokladním prodeji Používáte v HELIOS Orange pokladní prodej? Nevyhovuje Vám ovládání pomocí klávesnice a myši? Chcete urychlit

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD Logistika Ilona Šilhartová StaproAKORD Logistika - popis Komplexní logistika léčiv a materiálu - od příjmu komodit na sklad až po výdej v čase potřeby Řešení provozu: 1/centrálních skladů - léků (nemocniční

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více