Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Tachov Hornická Tachov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,44 130,5 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,21 51,4 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,52 136,0 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,74 114,9 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 48,5 100, Daň z přidané hodnoty , , ,87 126,3 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,57 101,5 100, Poplatek ze psů , , ,56 100,6 100, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,50 43,5 100, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,50 76,2 100, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,65 183,6 100, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 93,1 100, Daň z nemovitostí , , ,37 105,7 100, Splátky půj.prostř. od PO , ,00 100, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 119,4 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,98 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , , ,72 130,2 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,00 147,2 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 401,5 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :12:17

2 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.přijaté transf.od krajů , , ,58 653,5 100, Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,00 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,69 109,1 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,84 128,3 100, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,84 128,3 100, Přij.příspěvky na pořízení DM , ,00 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , ,00 100, Odvody PO , , ,00 102,2 100, Předškolní zařízení , , ,00 102,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 500, ,00 100, Odvody PO , , ,00 108,8 100, Základní školy , , ,00 109,4 100, Odvody PO , , ,00 99,9 100, Ost.záležitosti vzdělávání , , ,00 99,9 100, Odvody PO , , ,00 72,4 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 72,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Odvody PO , , ,91 39,2 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,62 141,0 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,53 46,1 100, Odvody PO , , ,00 57,3 100, poliklinika , , ,00 57,3 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 121,8 100, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr , , ,00 121,8 100, Příjmy z úroků (část) , ,00 100, Prog.podpory indiv.byt.výst , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 950, ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,07 100,3 100, Bytové hospodářství , , ,07 100,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,26 100, Příjmy z pronájmu pozemků 1 170, ,00 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,51 75,5 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :12:17

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neidentifikované příjmy 0, Nebytové hospodářství , , ,27 77,9 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 163,7 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 46,0 100, Pohřebnictví , , ,00 104,9 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,39 167,4 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,16 110,4 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 590, ,56 99, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,02 150,6 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 118,5 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,13 117,1 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 84,3 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 84,3 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,40 76,6 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,40 76,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 108,2 100, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,50 108,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,69 177,3 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,69 177,3 100, Ost.přijaté vratky transferů 3 280, ,00 100, Příspěvek na živobytí 3 280, ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů 3 850, ,00 100, Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu 3 850, ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů 9 410, ,00 100, Přís.na zakou.opr.mot.voz 9 410, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 150, ,00 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by 7 150, ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,32 132,4 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,32 132,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, PO - dobrovolná část , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,37 113,5 100, Kurzové rozdíly v příjmech , ,94 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :12:17

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,07 122,8 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 133,3 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,10 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,82 100, Činnost místní správy , , ,30 135,7 100, Příjmy z úroků (část) , , ,04 54,2 100, Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 390, ,32 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,36 65,1 100, Ostatní investiční příjmy j.n , ,00 100, Ostatní finanční operace , ,00 100, Ost.příj.z FV před.let od JVR , ,80 100, Finanční vypořádání minul.let , ,80 100, Neidentifikované příjmy , ,21 100, Ostatní činnosti j.n , ,21 100,1 P ř í j m y c e l k e m , , ,09 204,8 181,3 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :12:17

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,8 100, Opravy a udržování , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 188,1 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 77,5 100, Pěstební činnost , , ,00 77,5 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 74,3 100, Správa v lesním hospodářství , , ,00 74,3 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 91,2 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,3 100, Celospolečenské funkce lesů , , ,00 59,2 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,8 100, Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 155,4 100, DHDM , , ,00 18,8 99, Nákup materiálu j.n , , ,07 109,4 100, Kurzové rozdíly ve výdajích , Pohonné hmoty a maziva , , ,70 116,0 100, Služby telekom. a radiokom , , ,68 45,5 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 68,6 100, Nájemné , , ,00 98,4 100, Služby školení a vzdělávání 80,00 75,64 94, Nákup ostatních služeb , , ,65 108,2 100, Opravy a udržování , , ,00 47,8 100, Neinv.transf.právnickým osobám 6 260, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , Platby daní a poplatků SR 5 000, , ,00 72,0 100, Nespecifikované rezervy , Ostatní nákup DNM , Ost.záležitosti lesního hosp , , ,74 92,8 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , Vnitřní obchod , Nákup ostatních služeb , ,80 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :12:17

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Cestovní ruch , ,80 100, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nájemné 2 900, ,82 100, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,10 44,7 100, Opravy a udržování , , ,55 219,6 100, Ostatní nákup DNM , Budovy,haly,stavby , , ,06 108,4 100, Silnice , , ,53 83,8 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 ***** 100, Opravy a udržování , ,92 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 63,1 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,92 305,8 100, Nákup ostatních služeb , ,50 100, Opravy a udržování 3 750, ,00 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 99,6 100, provoz veřej.silniční dopravy , , ,50 116,7 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,9 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 680,7 100, Nákup materiálu j.n , Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 500,2 100, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,00 101,0 100, Nájemné , , ,00 100,0 100, Záležitos.ostatních drah j.n , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 6,6 99, Opravy a udržování , ,09 100, Pitná voda , , ,09 187,3 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , , ,08 97,9 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 95,5 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,08 132,6 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :12:17

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků , ,00 100, Nákup ostatních služeb , Revitalizace říčních systémů , Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , ,50 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 95,8 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 198,7 100, Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 183,3 100, Předškolní zařízení , , ,50 131,2 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Služby peněžních ústavů 350,00 354,53 101, Nájemné , ,96 100, Nákup ostatních služeb , ,51 100, Pohoštění , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 93,5 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,50 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Základní školy , , ,50 95,7 100, Nákup materiálu j.n , , ,80 26,4 100, Věcné dary 7 300, ,00 99, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , , ,80 52,2 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000, ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Střední odborné školy , ,00 100, Opravy a udržování , Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Základní umělecké školy , , ,00 1,7 100, Opravy a udržování 7 090, ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,54 100, Ost.záležitosti vzdělávání , , ,54 115,2 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :12:17

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Divadelní činnost , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Hudební činnost , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením 2 990, ,00 99, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 100,0 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , ,00 100, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Vydavatelská činnost , , ,00 116,7 100, Nákup materiálu j.n. 380,00 380,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , , ,36 141,5 100, Zachování a obnova kult.památ , , ,36 144,3 100, Nákup materiálu j.n. 360,00 363,00 100, Studená voda , ,00 100, Elektrická energie , ,94 100, Nákup ostatních služeb , ,30 100, Opravy a udržování , ,00 100, Nespecifikované rezervy , Budovy,haly,stavby , , ,00 88,3 100, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , , ,24 124,5 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 118,6 100, Čin.regist.církví,nábož.společ , , ,00 118,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,6 100, Rozhlas a televize , , ,00 100,6 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 280, ,00 99, DHDM 5 080, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 99,5 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :12:17

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 90,0 100, Nespecifikované rezervy , Budovy,haly,stavby , Zájmová činnost v kultuře , , ,00 81,4 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 103,8 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Věcné dary , , ,00 61,9 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 100,6 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 99, Elektrická energie , ,00 100, Nákup ostatních služeb 9 140, ,00 100, Opravy a udržování , ,73 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,91 85,3 100, Náhrady mezd v době nemoci 2 380, ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,10 112,5 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,74 93,3 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 59,8 100, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,00 100, Opravy a udržování , ,15 100, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 100,0 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 6,5 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :12:17

10 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,15 58,7 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 122,3 100, Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 0,8 100, poliklinika , , ,00 139,1 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Lékařská služba první pomoci , , ,00 100,0 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,4 100, Ostatní osobní výdaje 7 140, ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 89,5 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 101,5 100, Léky a zdravotnický materiál 2 000, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 102,9 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 900,00 900,00 18,0 100, DHDM , , ,90 112,3 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 20,2 100, Studená voda , , ,00 66,2 100, Teplo , , ,00 27,5 100, Plyn , , ,00 84,0 100, Elektrická energie , , ,00 78,7 100, Služby pošt 500, Služby telekom. a radiokom , , ,00 100,0 100, Nájemné , , ,00 99,4 100, Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 78,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,38 109,3 100, Opravy a udržování , Náhrady mezd v době nemoci 4 330, ,00 99, Budovy,haly,stavby , ,10 100, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr , , ,38 96,1 100, DHDM 7 120, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,50 246,3 100, Studená voda , , ,89 97,0 100, Teplo , , ,12 97,3 100, Plyn , , ,00 102,4 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :12:17

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Elektrická energie , , ,69 117,8 100, Služby pošt , , ,00 44,2 99, Služby telekom. a radiokom. 950,00 950,00 100, Služby peněžních ústavů , Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 84,2 100, Nákup ostatních služeb , , ,45 107,3 100, Opravy a udržování , , ,67 115,8 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 171,0 100, Budovy,haly,stavby , Bytové hospodářství , , ,32 96,4 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 40,7 100, Studená voda , , ,85 332,6 100, Teplo , , ,00 29,2 100, Plyn , , ,00 517,9 100, Elektrická energie , , ,42 137,2 100, Služby pošt , , ,00 71,0 100, Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nákup ostatních služeb , , ,84 308,4 100, Opravy a udržování , , ,15 53,2 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,50 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 55,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,23 135,7 100, Nebytové hospodářství , , ,99 97,5 100, Elektrická energie , , ,63 109,2 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , , ,89 114,6 100, Budovy,haly,stavby , , ,48 63,3 100, Veřejné osvětlení , , ,00 106,6 100, DHDM , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,09 120,3 100, Opravy a udržování , , ,00 84,9 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :12:17

12 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohřebnictví , , ,09 134,2 100, Nákup ostatních služeb , Územní plánování , Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Prádlo, oděv a obuv 300,00 300,00 100, DHDM 1 100, ,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 44,5 100, Studená voda 2 430, ,00 100, Elektrická energie , ,52 100, Pohonné hmoty a maziva 4 300, ,00 99, Nájemné , ,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,43 142,9 100, Opravy a udržování , , ,19 16,5 100, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 94,8 100, Nespecifikované rezervy , Ostatní nákup DNM , Budovy,haly,stavby , , ,66 176,9 100, Pozemky , , ,00 32,8 100, Invest.půj.prostř.obyvatelstvu , , ,00 25,0 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,80 18,7 100, Konzult.,porad.a práv.služby 2 090, ,00 100, Nákup ostatních služeb , Platby daní a poplatků SR , ,00 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 18,9 100, Nákup ostatních služeb 5 000, Monitoring ochrany ovzduší 5 000, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nájemné 6 710, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,84 ***** 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :12:17

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , ,00 61,6 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,84 ***** 100, Nájemné 520,00 520,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 19,0 100, Budovy,haly,stavby , ,68 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,68 19,7 100, Nákup ostatních služeb 5 000, Monitoring nakládání s odpady 5 000, Nákup ostatních služeb , , ,50 99,5 100, Ostat.nakládání s odpady , , ,50 99,5 100, Nákup ostatních služeb 5 000, Ochrana druhů a stanovišť 5 000, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Služby pošt 120,00 117,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,94 120,7 100, Opravy a udržování 2 860, ,00 100, Programové vybavení , Ostatní nákup DNM , ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,94 122,4 100, Nákup ostatních služeb 5 000, Ekologická výchova a osvěta 5 000, Nákup materiálu j.n , ,70 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 25,1 100, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,70 42,1 100, Neinv.transf.občan.sdružením 1 000, ,00 100, Centra soc.rehabilitač.služeb 1 000, ,00 100, DHDM 460,00 456,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 113,8 100, Opravy a udržování , ,00 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 117,7 100, Studená voda 8 000, , ,00 56,3 100, Plyn , , ,00 55,2 100, Nákup ostatních služeb 8 000, Neinv.transf.občan.sdružením 4 000, , ,00 850,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :12:17

14 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 68,9 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 50,0 100, Služby násl.péče,terapeut.kom , , ,00 102,5 100, Nákup materiálu j.n. 350,00 349,00 99, Služby školení a vzdělávání 8 400, ,00 100, Nákup ostatních služeb , Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 87,5 100, Nespecifikované rezervy , Ochrana obyvatelstva , Ochranné pomůcky 5 420, ,00 99, Prádlo, oděv a obuv , ,35 100, DHDM , ,53 100, Nákup materiálu j.n , ,12 100, Opravy a udržování 710,00 712,00 100, krizové řízení , ,00 100, Nespecifikované rezervy , správa v oblasti kriz.řízení , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 92,7 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 92,9 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 91,2 100, Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 52,7 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 13,5 99, DHDM , , ,22 118,8 100, Nákup materiálu j.n , , ,19 83,3 100, Elektrická energie , , ,27 44,6 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 84,7 100, Služby telekom. a radiokom , , ,40 64,9 100, Služby peněžních ústavů 8 470, ,00 100, Nájemné , , ,00 55,9 100, Služby školení a vzdělávání , , ,97 43,2 100, Nákup ostatních služeb , , ,11 138,2 100, Opravy a udržování , , ,66 64,6 100, Programové vybavení ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :12:17

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 58,8 100, Věcné dary 6 240, ,60 100, Platby daní a poplatků SR 8 000, , ,00 112,5 100, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,42 92,0 100, Nákup ostatních služeb , ,46 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,60 100, Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , ,06 100, Ost.neinvest.transfery JVR , Budovy,haly,stavby , ,00 100, PO - profesionální část , , ,00 100,5 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 51,0 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , ,91 100, Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv a obuv 1 250, ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, DHDM , , ,26 500,6 100, Nákup materiálu j.n , , ,72 103,1 100, Studená voda , , ,00 104,4 100, Plyn , , ,61 155,9 100, Elektrická energie , , ,44 104,2 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,34 75,5 100, Služby telekom. a radiokom , , ,00 37,6 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 77,1 100, Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 69,1 99, Nákup ostatních služeb , , ,76 190,6 100, Opravy a udržování , , ,00 46,2 100, Stroje,přístroje,zařízení , PO - dobrovolná část , , ,04 94,5 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 100,2 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 73,7 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 99,4 100, Náhrady mezd v době nemoci 2 180, ,00 99, Zastupitelstva obcí , , ,00 95,3 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :12:17

16 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,44 100, Plyn 2 500, ,00 100, Elektrická energie 2 500, ,00 100, Pohonné hmoty a maziva 1 310, ,00 99, Služby pošt 2 150, ,70 99, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,70 100, Pohoštění , ,00 100, Volby do Parlamentu ČR , ,84 100, Platy zaměst. v prac. poměru 2 000, ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Plyn 3 750, ,00 100, Elektrická energie 9 500, ,28 100, Pohonné hmoty a maziva 2 920, ,98 99, Služby pošt 3 830, ,00 99, Služby telekom. a radiokom. 500,00 500,00 100, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,72 100, Pohoštění , ,00 100, Volba prezidenta republiky , ,98 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,5 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 81,0 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99,7 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,0 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 104,4 100, Ochranné pomůcky , , ,50 26,9 100, Prádlo, oděv a obuv , ,75 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,78 126,2 100, DHDM , , ,47 200,0 100, Nákup zboží 5 000, Nákup materiálu j.n , , ,87 108,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :12:17

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Kurzové rozdíly ve výdajích 30,00 32,10 107, Studená voda , , ,74 20,0 100, Teplo , , ,00 79,0 100, Plyn , , ,10 14,1 100, Elektrická energie , , ,99 96,0 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,43 71,6 100, Služby pošt , , ,30 67,1 100, Služby telekom. a radiokom , , ,21 44,2 100, Služby peněžních ústavů , , ,35 83,5 100, Nájemné , , ,21 85,9 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 150,1 100, Služby školení a vzdělávání , , ,39 103,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,29 107,2 100, Opravy a udržování , , ,46 21,8 100, Programové vybavení , , ,50 10,4 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,80 81,9 100, Pohoštění , , ,00 68,5 100, Účast. poplatky na konference , , ,00 103,5 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 165,3 100, Výdaje na realizaci záruk 60,00 60,00 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,34 100, Věcné dary , , ,00 3,8 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,80 76,0 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,8 100, Přev.j.vl.fondům, účtům , , ,00 100,0 100, Nákup kolků 540,00 540,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 118,1 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 230, ,00 99, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 68,6 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 159,0 100, Neinv.transfery mezinár.organ , , ,00 100,1 100, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 120,9 100, Programové vybavení ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :12:18

18 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Stroje,přístroje,zařízení , , ,27 295,2 100, Dopravní prostředky , Činnost místní správy , , ,65 92,9 100, Úroky vlastní , , ,26 16,7 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,26 16,7 100, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,22 66,4 100, Ostatní finanční operace , , ,22 66,4 100, Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,86 100, Finanční vypořádání minul.let , ,86 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100, Ostatní činnosti j.n , ,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,25 185,8 197,8 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :12:18

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,37 ***** 94,9 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) , ,63 100,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) , ,63 100,0 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , ,96 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,31 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , ,20 100,0 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :12:18

20 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,84 ***** 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :12:18

21 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,93 117,9 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,00 101,0 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 114,7 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,16 471,1 417,1 P ř í j m y c e l k e m , , ,09 204,8 181,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,19 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 401,5 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,58 653,5 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad , , ,69 109,1 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje , ,00 100,0 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,90 113,0 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,57 199,5 211,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,68 91,1 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,25 185,8 197,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,19 v tom položky: FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :12:18

22 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Tachov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 100,8 100, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,86 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,06 93,9 100,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,84 ***** 100,0 Třída 8 - Financování , , ,84 ***** 100,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,84 ***** 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :12:18

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00251810 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00275468 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 48325252 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00580937 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka)

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2012. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / účetní závěrka) 1/83 O B S A H strana 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 49828029 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 48614181 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00291463 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579513 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 68818980 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00573281 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00574074 Název nadřízeného orgánu:...

Více

FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 10/02/ :30:49

FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 10/02/ :30:49 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v tisících Kč na dvě desetinná místa)

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 71240985 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00259012 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 47733373 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 01 00247561 sestavený k 31.01.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2010 12 00508390 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00232599 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 68818980 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00272558 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 00573825 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 69456101 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00255424 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00573949 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2016 12 00267694 sestavený k 31.12.2016 (v Kč

Více

3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00

3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00295281 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Část I. Příjmy 231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 1 086,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 231 10 00000 0000 00 0000 1112 000 30,00 ZBÚ, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 231 10 00000 0000 00 0000 1113

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579149 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2011 12 00278564 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00275263 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 00274763 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00543586 Název a sídlo účetní jednotky:

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 13 00579165 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2014 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (cesta: Hospodaření města / Účetní závěrka / Účetní závěrka 2014) O B S A H Strana 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00573604 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2010 12 00296244 Název nadřízeného orgánu:...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2015 12 00232921 sestavený k 31.12.2015 (v Kč

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00579297 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00269671 Název nadřízeného orgánu:...

Více

FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 4.6.2015 10:57:22

FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 4.6.2015 10:57:22 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Fin 2-12 M ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00285668 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1 až 4/2014 Obec Čerčany - IČ :

Rozpočet dle paragrafů podrobně za období 1 až 4/2014 Obec Čerčany - IČ : Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 6 418,63 6 418,63 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 175,51 175,51 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 604,53 604,53 0000 1121

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 48146994 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 Název obce: Zemětice Adresa Zemětice 52 IČ: 00257460 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Zpracoval: Ing. Martina Síbrtová Datum zpracování: 19.05.2015 Čas zpracování: 13h34m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00232360 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 69456101 Název nadřízeného orgánu:...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Lebovičová Datum zpracování: 18.03.2015 Čas zpracování: 9h26m49s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00274810 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.02.2014 22:28:13 Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 11.02.2015 Čas zpracování: 11h23m 2s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jirankova Nada Datum zpracování: 18.05.2015 Čas zpracování: 15h30m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2013 09 00268461 Název nadřízeného orgánu:...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2011 12 00232378 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více